vrijdag 15 december 2017

4365

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Bedenking.
Wie gaat er nu ISIS verslagen is, zo maar vrijwillig aan de galg gaan hangen?
2de Bedenking
Drugsgeld dat naar mosketen zou gaan? Waarom verwondert dat niet?
3de Bedenking
Wie is er baas in het doorsnee moslim-gezin: de slavin in de persoon van gekopdoekte meid-des-huizes of de zonen (zoontjes) die liever op straat hangen dan hun huiswerk te maken… Per maand daarbij (onder het onvermogend oog van de Overheid) € 10.000  verdienen - in ’t zwart - is niet niks.
4de Bedenking
Meer dan 20 jaar geleden kregen wij op TeeVee een ‘reportage’ opgediend, waarin dat soort jeugdige ‘verrijkers’ bluften, dat ze, eenmaal tot de leeftijd gekomen waarop ze konden worden ‘binnengedraaid’, hun jongere broertjes  het vuile werk lieten opknappen. Uiteraard onder hun leiding en hun … gezag.
**
*
Natuurlijk weren BDW en de anderen dat ook. Ook zij hebben daarover nachtmerries. Ze weten zelfs veel meer. Over misdaden waar  bloedgeld aan kleeft en dus in de doofpot blijven. Maar ‘mandaat-dragers’ zijn aan handen en voeten maar vooral met hun tong gebonden aan de ‘zwijgplichtt’ van Burgemeester of van Politieman.. Vooral in Coburgia zijn Burgemeesters er voor iedereen. Zelfs voor overgewaaide Maroc-haantjes die willen bovenkraaien in dit voor hen lui-lekkerland. Waar ze  ‘dealen’     als in Allahs schoot.. In het heerlijke land Coburgia, waar de eigen Overheid de eigen oudjes die heel hun leven hard hebben gewerkt, in diepe armoe laten creperen omdat hun ‘leefloon’ minder dan de helft bedraagt van het kostgeld in de overleef-kazernes..…
**
*
Komt daarbij, dat ondergetekende, er helemaal niet zeker van is, of de partij  die volgens de peilingen aan de winnende hand is, de Merkel doctrine om de halve wereldbevolking te adopteren,  wel degelijk ongenegen is. Me dunkt dat de NVAërs voorlopig niet anders kunnen (willen) dan mee dansen op de golven van de tijdsgeest. Al is die uit de USA overgewaaide tijdsgeest alleen maar uit op zelfdestructie. Zie nogmaals dezelfde afbeelding hieronder.
*
Bart De Wever: "De oorlog tegen drugs kan je niet winnen"
*
In het één-programma Pano heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) enkele uitspraken gedaan over de cocaïnehandel in de stad. "De effecten van de cocaïnehandel voel je overal in Antwerpen", zegt De Wever. "We zien dat de gewelddadigheid van het drugsmilieu ook steeds toeneemt. Je kan de oorlog tegen drugs niet winnen, maar het is het wel waard om hem te voeren."


In de Antwerpse haven is dit jaar 29 ton cocaïne onderschept door de politie. Dat cijfer toont volgens de reportagemakers hoezeer de stad een internationale draaischijf is geworden voor de cocaïnehandel. 20 tot 25 procent van de cocaïne, bestemd voor Europa, zou langs de Antwerpse haven binnenkomen. Een getuige, die vroeger in het milieu zat, heeft aan de redactie verklaard dat hij 800.000 euro verdiend heeft door vier jaar lang te dealen.
De Wever heeft het verder nog over een "tegencultuur" die hele gemeenschappen in de stad in zijn greep houdt. "De opstootjes in onze stad zijn ook niet zo spontaan als ze lijken", zegt De Wever. "Op beelden van het laatste optstootje zien we dat 80 procent van de jongeren die daarbij betrokken waren, bekend zijn voor drugsfeiten. Er is dus een link tussen de drugswereld en het geweld tegen de politie. We zijn het perspectief op een volledige generatie jongeren aan het verliezen."
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Zoals U ziet en vaststelt samen met mij, is de Grote Politiek, zoals naar gewoonte, bezig met zoeken … om te zoeken. Ze breken zich allemaal het hoofd in het zoeken en blijven zoeken naar de oplossing van de gevolgen van altijd wel iets anders, maar nooit naar de oorzaken daarvan. Doe zijn maar al te duidelijk voor de gewone Burger, maar worden voorgewend als totaal onbekend bij de Centrum-Linkse Overheid. Die volgt daarin blindelings de tentakels van de USA-Poliep met de Clinton kop.
De drugs-sluikhandel is er, net lals de oplopende Staatsschuld, niet vanzelf gekomen. Ze is de schuld van de overbevolking gepaard aan de destabiliserende bandeloosheid van de ‘verrijkers’. Dat zijn 2 zaken die volgens de Mäekel Doctrine onbespreekbaar zijn. Het gebeurt onder de neus van onze Verlichte Grote Verstanden, maar ze zien het niet. Want ze kijken verder….
Criminaliteit, drugs, verloedering, zedenverwildering: allemaal toevallige maar meestal opzettelijke gevolgen van iets. Die worden, omwille van het zoete smeer, behandeld door te ‘kurieren am Symptonen’. 

Brutaliteit tegen het Gezag wordt beantwoord met het bouwen van almaar meer ‘penitentiaire inrichtingen’. Geen ‘gevangenissen’ want dat zou een schande zijn voor heel de familie in Marocco.
Dat later iedere keer die dingen weer te klein blijken te zijn, is dan mooi meegenomen voor de tewerkstelling….
Aan de oorzaken zelf roert men niet, want de ‘verrijkers’ zouden zich wel eens beledigd kunnen voelen en in opstand komen. Dus worden die behandeld met een fluweelzachte hand in een fluwelen handschoen… Ze groeien op zoals een spreekwoord zegt, voor galg en rad. Het valt alleen te bezien of later aan die galg en dat rad eervollle dealers zullen hangen, of ‘ongelovige honden’.
**

**
(Hemelreiker)

woensdag 13 december 2017

4364


Donderdag 14 December 2017

4364 IN EIGEN LAND OORLOG VOEREN TEGEN HET DEMOCRATISCH GEKOZEN STAATSHOOFD KOST TOCH DE CLINTONS DE KOP
*
INHOUD: AMERIKA REBUILT: het tegen Trump gesmede Clinton Complot loopt vandaag virtueel ten einde. Langzaam maar zeker. Wedden dat hier (in Coburgia) en elders in Het Westen de Verkochte Staatsmedia binnenkort  kazak zullen draaien? Hebben we o.a ook meegemaakt na de Duitse nederlaag in Stalingrad (1942). In deftig Nederlands heet dat het hekken naar de wind hangen. De eerste tekenen zijn er al. Nog even de kat uil uit de boom kijken, om dan vast te steken dat niet Poetin de boeman is, maar die verloederde bende ‘democraten’ in Amerika zelf… Het is een verhaal zoals in de Antieke Wereld: zelfs Brutus, zijn aangenomen zoon,  pleegde verraad tegenover Julius César. Zie William Shakespeare.
De hele wereld zal daveren, niet door de inslag van atoom-raketten, maar door de prikken van de executie-naald in een rechtvaardig vonnis…
De ‘Deep State’ is/was een verraad aan de échte State….

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Het begrip ‘Deep State’ in de USA wil vrij vertaald zeggen, ‘De Verborgen Tegen-Staat’. Deze is het waard om er een Shakesperaiaans Drama over te fantaseren, met de sluwe Clinton-slang  in de hoofddrol…
**
De hoofd-drol (****)
*
Het is weeral Xander die met dit artikel de kat de bel aanbindt. De tekst hiervan is zoveel mogelijk door te geven, na gewaarschuwd te hebben dat het de gezondheid kan schaden. Want het opent zoveel vreemde horizonten dat de niet-gewaarschuwde lezers er duizelig zouden kunnen van worden.
**
*
(****) Schrijven over een hofddrol is de Clintons teveel eer aandoen. De doordeweekse platte drol van ’n vulgaire straathond zou al volstaan. Maar dan zou de bijeen gestolen luxe waarin dat soort mensen leeft, niet tot uiting komen. Het is dus beter over een luxe-uitdraai te spreken, die omwille van de Wereld Volksgezondheid en het Klimaat, best zo spoedig mogelijk dient opgeruimd te worden…
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
En toch duimen de Media hier te lande, in stomme bewondering voor hun (verkochte) Amerikaanse collega’s, den Donald de ene drol na de andere in de broekzakken.
In de hoop op bijval, doen ze dat zelfs niet in ’t geniep, maar in de volle glorie van hun door het gewone Volk betaalde eigen schijnwerpers. In de hoop van ‘return on investments’?

Laat hen dat dan duidelijk zijn: dat is een valse hoop. Want wie recht in zijn schoenen loopt, wordt niet door hondendrillen, koe-vlaaien  noch door kiekenstronten geremd. Integendeel zelfs. Het kan zelfs niet beter gesmeerd lopen….
**
*
Net als Hitler-Duitsland na Mei ’45 van de Nazi’s diende te worden gezuiverd met o.a. het Proces van Nürnberg, dient de USA te worden gezuiverd van de na-oorlogse achterdoenders van de Nationaal Socialisten. Wat toen, in de vroegere jaren vele tientallen jaren vergde, vóór het Internet, moet heden ten dage in een mum van tijd kunnen worden opgelost.
**
*
De zaak ten gronde aanhangig maken voor de Hoogste Rechtbank moet volstaan. Ratten verlaten altijd haastig het zinkend schip!
Net als in de winter de bladeren vanzelf van de bomen dwarrelen, zo zal de aanhang van de criminele Clinton Clan Club (C.C.C.) wegsmelten als sneeuw in de zon….
**
*
Met als ‘collaeral damage’, het terug in zijn hol kruipen van het moslim-monter dat, in afwachting ooit volwassen te worden, de Vrije Wereld bedreigt.
**
*
(Hemelreiker)

5463


Dinsdag 12 December 2017

4363 - SPAANSE KRANT NODIGT TEN DANS
*
INHOUD: SPANJE – VLAANDEREN REBUILT: eeuwig en altijd datzelfde liedje. Om alle schijn in de kiem te smoren, kleven (Sli,xe?) andersgezinden als om prijs  hun eigen fouten op de neuzen van wie niet naar hun pijpen danst…
Net als in de papschool, troosten ze daarmee alleen zichzelf, maar beseffen niet ens hoe belachelijk zij zichzelf daarmee maken. Hebde gij dat ook nog onthouden: al wat ge van mij zegt, da zijde zelf….
Francken Theo heeft volgens mij dus met zijn antwoord over deze valsse insinuaties een fantastisch punt gescoord op het internationale schaakbord…      
Wait and see!                                                                                                                

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Ze draaien gelukkig in Madrid hun plaat nog niet helemaal op de golflengte als iHitler-Duitsland in de jaren ’30. Maar dat komt nog. Vooral als we hen overal aan de Macht laten. En meer zeg ik niet.
Madrid draait inderdaad dezelfde melodie als voorgezongen door de Broekzèlse lapzwanzers van de EU Verenigde Natie-Staten. Want daar weet men zeer goed (want Nazi-Globalisten aan de top), waar eerst, na Catalonia, de poppeetjes aan het dansen zullen gaan.
**
*
De krant ABC-XYZ zou dus het Begin van de Wijsheid zijn, moest het Spaanse graan de orkaan hebben kunnen weerstaan. In onze Lage Landen weten seedert De Spaanse Furie (1576 en volgende) daar alles van. Het begon met Keizer Karel, notabene een der onzen, zogezegd, en het eindigde met Bloedhond Alva. Al was de latere ‘remake’ met in de hoofddrol Fabiola di Mora y Aragon heel wat genuanceerder. Geen onthoofdingen meer op de Brusselse Grote Markt, maar in de persoon van  de H. Boudewijn, ontmanning van der Coburger Voortplant-obsessie op vreemde bodem.
Deze meest recente Spaanse Furie, had, zoals algemeen bekend, had een ongewenste koningszoon met Italiaanse rots als neef. Deze bedacht voor haar het koosnaampje De Spaanse Heks.
Erg, hé! En wij, we zitten er maar mee
*
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Spaanse krant: "'Vlaams-nationalisten met heimwee naar Hitler beschermen Puigdemont" De Spaanse krant ABC brandt in een artikel dat gisteren verscheen de N-VA helemaal af. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) atie deelt het bewuste stuk vandaag op zijn twitterpagina en zegt in het Spaans als een neonazi te worden geportretteerd. Hij herinnert de krant eraan dat er nog steeds Catalaanse politieke gevangenen in Spaanse gevangenissen zitten opgesloten.”

Di korte citaat ut het openings-artikel van De Morgen, moge duidelijk zijn: de inktzwarte Spaanse ABC-pot verwijt de lelieblanke Vlaamse leiding dat die zwart ziet. Zelfs ‘n krant als DM vindt dit… van de pot gerukt. Want die brengt alleen de feiten, zonder deze keer de minste commentaar. Wat uitzonderlijk is.
M.a.w. zelfs al mislukt Catalonia om met vreedzame middelen zijn Vrijheid te bevechten, in Vlaanderen houdt het in tegendeel de rijzende ster van Francken Theo niet tegen. Meer zelfs: diens ‘ster” is als de zon in het sterrenstelsel van de anders al zo bekwame Weversgilde.
Ja, U las dat goed, want het is de mening van een overtuigde traditionalist-realist, die met boekhoudersverstand heeft vastgesteld dat in dit on-land, op een zucht van de ontknoping, de Vrijheid moet bevochten worden met de voorhanden zijnde wapens personen. Te midden van de uit onmacht in de modder wegzinkende politieke stromingen, staan de leden van die Weversgilde als bakens in de riviermonding van de IJzer.(****).
**
*
(****)  Dit soort meerpalen in de monding van de IJzer in Nieuwpoort zijn in de volksmond de ‘duc d’albes’, omdat die daar oorspronkelijk op bevel van de Hertog van Alva (Alba) werden geplaatst. Zo ziet U andermaal dat elk nadeel (de Spaanse terreur) se voordeel heb (een veiliger scheepvaart) ….
Die ‘scheepvaart’ d.i. het ’s Lands Bestuur, kan ‘veiliger’ met sterke mannen die zowel de in- als de uitstroom zo veilig mogelijk loodsen naar de open zee, ttz naar de Welvaart.
(Hemelreiker)
dinsdag 12 december 2017

4361


Dinsdag 12 December 2017
4362 - ARABISCHE WINTER ZIT ER AAN TE KOMEN
        *
INHOUD: ISLAM: voot de 3de dag op rij ligt bij ons, net als in de boeken, ’s morgens ‘al ineens’ de wereld witgesneeuwd. Dr Arabische Lente is ineens de Arabische Liga geworden, en krijgt daardoor zo goed als dezelfde dimensie als de ‘Liga’ voor de Mensenrechten.
En wie zou er nu tegen die mensenrechten kunnen zijn?!


O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Arabische Liga eist dat Trump zijn beslissing over Jeruzalem ongedaan maakt”…
U las dat goed. De prestigieuze pietrol-boeren EISEN dat ‘hèm’, de President van het Machtigste werelddeel van deze planeet, hun (verkeerde) kant kiest, de kant van de land-dieven die andermans gebieden aan de lopende band binnenvallen. Die daar stelen als de raven, door onze ‘sociale kassen’ te plunderen. Eens gestolen, blijft gestolen, is de leuze.
Om er schrik van te krijgen.
**
*
De juiste kwalificatie van dergelijke uitspraak, uitspraak notabene onvoorwaardelijk toegejuicht en aangemoedigd door de Overheid en de Media, ontsnapt mij. Pretentie is niet het juiste woord, want veel straffere kost. Hoogmoedswaanzin lijk Hitler is beer. Een recept à la Hitler, maar met een ferme uitdraai daar bovenop van de Stalin pepermolen.
Wat heel wat verhelderender zou zijn, is dat onze Media zouden zeggen, dat deze EIS klinkt als het blaffen van een totaal bedorven keffertje tegen de maan. Wat dan weer keeraafs is, daar halve manen het geliefkoosde nachtmerrie-symbool zijn van de Arabische Liga..
**
*
Ergo: de Verengde Europese Potentaten uit Broekzèl hebben daarop officieel dezelfde kant van de Halve Maan gekozen. Wat impliciet hetzelfde is als wat Hitler voorhad met de Josen…
Alles Judenfrei machen!
**
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Moesten er in de dagen van WO II bloggers bestaan hebben, dan had achteraf geen enkele Duitser kunnen zeggen ‘Das haben wir nicht gewusst’.

Ondergetekende voelt zich als Ahasverus, de ‘wandelende Jood’ die wandelt en niet eens weet of er mensen zijn die hem horen. Allemaal woorden in de woestijn-wind, tot er weer eens ’n peiling gebeurt. Waaruit blijkt dat de sinds mensengeheugenis aan de macht zijnde meningen als vulgaire kiekens achteruit scharrelen. De modale Burger heeft de rug gerecht en roept ze ter verantwoording.
Volgend jaar wordt de kippenren vernieuwd, met een soort die niet graait noch scharrelt, maar die eieren legt!

**
*
(Hemelreiker)

4361


Zaterdag 9 December 2017

4361 - HOE RIJMT MEN ONZE TRADITIES SAMEN  DOOR AAN JONGE KINDEREN ONZE TAAL TE WEIGEREN?
        *
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT: vreemde talen toelaten op school die de landstaal verdringen: waar leidt dat naartoe? Waarschijnlijk naar net hetzelfde als peuters niet te leren proper te zijn op school. Zo kunnen die levenslang gezellig in hun broek blijven plassen….
Het gezond verstand ziet in de verte de taal-verwarring en dus reeds  de in elkaar gestuikte Toren van Babel liggen, een Bijbels Verhaal waarvan de betekenis, omdat het in de Bijbel staat, veel mensen ontgaat. Het zou dus liefst als volksvermaak verfilmd (en met ondertiteling), verplicht dagelijks heruitgezonden worden in alle Ministeries van landen met open grenzen….…
Een mooie gelegenheid om er ‘n vervolgverhaal van te maken, in vervanging van ‘Thuis’ of van ‘Familie’. Te beginnen met Adam en Eva (met veel bloot), om te eindigen met de inval der Romeinse Legioenen en de vernietiging van het Volk van Israël ….

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Me dunkt de ware bedoeling van de eigen Grote Verlichte Verstanden, maar ook van de Hoger Geplaatste EU van gans het Avondland te hebben doorgrond. Zoals in voorgaande stukje aangetoond: bij de Brexit Michel Banner, een Fransman,  benoemen als onderhandelaar met de erfvijand Engeland: als voorbeeld van wereldvreemdheid  kan dat tellen!

Tot hiertoe dacht ik dat ‘Weg met ons’ een van die later nog met de dood te bestraffen slogans was van Het Eigen volk Eerst, maar blijkbaar zit de kwaal veel dieper. Eenmaal Europa herleid tot een soort Land vol Torens van Babel, waar niemand nog iemand verstaat, is de weg geëffend voor Iets Nieuws. Waar we nog blij zullen mogen mee zijn, als het enkel een soort Amerikaans wordt met de warme patat in de mond. Maar de tekenen wijzen p veel erger. Van de meer dan 200 ‘nieuwe’ talen, is er niet één met Angelsaksische roots…
Daarbij vrees ik voor ofwel het Arabisch of het Turks voor volgende generaties. Het wordt dus, na de Toren van Babel, de Zondvloed…
Toch raar dat alles wat vandaag voor de deur staat, reeds voorkomt in dat vervloekte Boek der Wijsheid…
**
*
Andere taal op School


“U spreekt thuis toch wel Nederlands met uw kind? ”, vroeg de lerares Nederlands hautain aan de moeder van een Joegoslavische klasgenoot. Het was in 1982, en de lerares was nog bezig haar studie Nederlands af te ronden – een pijnpuntje voor de vrouw die op het gymnasium lesgaf onder voorwaarde dat ze haar doctoraal examen zou halen.
De  klasgenoot  was  een afgestudeerde  biologe.  En  echtgenote  van een arts. Vloeiend in meerdere talen – maar niet in het Nederlands. Toch zette ze de lerares  op  haar  plek:  “Mijn  echtgenoot  en  ik spreken  thuis  met  onze  dochter  de  taal  waarin  wij  zijn  afgestudeerd.”  En  die  taal  was niet het Nederlands. Exit lerares.
Het is het domste wat je van migranten
kunt  eisen:  dat  ze  thuis  een  taal  spreken  met  hun  kinderen  die  ze  zelf  niet  beheersen. Hoe kun je communiceren met je kind, als je zelf geen basiswoordenschat hebt in wat ook voor jou een vreemde taal is? Als je het verschil tussen ‘hebben’ en ‘zijn’, ‘de’ en ‘het’ niet weet? Kinderen leren met gemak meerdere talen tegelijk, maar als ze die leren met de hulp van mensen die zelf de taal niet beheersen, wordt er meer kwaad dan goed gedaan. Het leren van de taal moet je overlaten aan de plek en de mensen waar die foutloos  geleerd  kan  worden:  op  school,  door  kundige  leraren.  Tot  mijn  schrik  woedt  in 
Vlaanderen  de  discussie  of  vreemde  talen  een  plaats  moeten  krijgen  op  het  schoolplein en zelfs in het klaslokaal. De verplichting  om  op  school  Nederlands  te  spreken,  zou  contraproductief  werken.  Je  vraagt  je  af of mensen die dit soort waanideeën ontwikkelen, enig verstand van communicatie hebben. Of ze niet misschien toch contactgestoord zijn? Dé manier om te communiceren, dé manier om te integreren, dé manier om succesvol te zijn, is door de taal van het land waarin men woont, te beheersen. Het is een misdaad dat kinderen grootgebracht worden zonder dat ze die taal foutloos spreken en behendig zijn in het vinden van woorden, het maken van zinnen en het communiceren met hun landgenoten. Voor de goede orde: met landgenoten bedoel ik niet alleen mede-migrantenkinderen maar ook andere Vlamingen.
In  Nederland  valt  het  iedereen  op,  zelfs politici van migrantenpartijen, dat de jonge generatie    migrantenkinderen    slechter  Nederlands is gaan spreken. Je kunt er trots op zijn dat je de taal van je ouders’ land van herkomst goed beheerst en ‘schijt’ hebben aan  je  Nederlandse  taalbeheersing,  maar  het helpt je niet voort in de maatschappij.
Dat kinderen en hun ouders daar niet bij stilstaan, is één ding. Dat politici en onderwijzers daarin meegaan in plaats van te hameren  op  correcte  en  voldoende  beheersing van  het  Nederlands,  is  een  schande.  Sterker nog, ik durf te stellen dat het kindermishandeling is om je kind de Nederlandse taal niet  bij  te  brengen.  Hoe  moet  hij/zij  later  in de samenleving functioneren? Hoe gaat hij/zij een opleiding volgen? Hoe denkt hij/zij later een baan te vinden? Meertaligheid is een zegen. ‘Elke taal die je spreekt maakt dat je een extra mens bent’ luidt een Turks gezegde.  Nou  ja,  iets  in  die  trant  in  ieder geval. Elke Europeaan ervaart hoe fijn het is om het Duits, Frans of Engels te beheersen alleen  al  als  je  in  die  landen  met  vakantie bent. Is het dan niet vanzelfsprekend dat je op school de taal leert spreken die de voertaal  is  van  het  land  waarin  je  woont?  Hoe 
kan het dat in het onderwijs besloten wordt om  ook  andere  talen  in  het  klaslokaal  te  onderrichten? Hoe kan het dat leraren niet ferm optreden tegen dit besluit? Hoe kan het dat politici zelfs maar denken hier goed aan te  doen?  In  Nederland  kregen  migrantenkinderen in de jaren zeventig OETC – oftewel Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Dit omdat er een veronderstelling heerste dat migranten ooit zouden teruggaan naar hun land van herkomst; we weten allemaal wat
de werkelijkheid is geworden. OETC is afgeschaft. In plaats daarvan hadden migrantenkinderen natuurlijk extra Nederlandse taallessen moeten krijgen. Dat was in die jaren niet  nodig,  we  leerden  het  vanzelf  wel.  Er  was  nog  geen  satelliet-tv  die  de  hele  dag Turks het huis in straalde, er was geen internet dat Turkije dichterbij bracht en er waren gewoon geen andere kinderen met wie je Turks  zou  kunnen  spreken.  Mijn  generatie is goed terechtgekomen – ik beheers deze taal dusdanig dat ik er zelfs mijn brood mee
kan verdienen. Ook de jongere generatie verdient die kans. En die kans krijgt ze alleen als op de enige plek waar kinderen Nederlands kunnen leren, op school, alleen Nederlands wordt gesproken.
Ebru Amar
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
In die zin heeft een zekere Ebru Amar (zie artikel hierboven), zo te zien, zelf een vreemdeling, nog gelijk ook. Gratis hoog opgeleide immigranten kunnen (bij uitzondering) een zegen zijn voor hun Gastland. Het probleem is alleen dat die dan de plaats innemen van eigen mensen die misschien niet de kans zullen gekregen hebben die studies te betalen…
Hoog opgeleide immigranten zouden er mijns inziens dus best aan doen, de bij ons opgedane ‘verrijking’ aan te wenden in hun herkomstanden. Om daar deze ‘verrijking’ te verspreiden onder zoveel mogelijk begaafde mede-landers.
Op die manier kunnen de Europeanen  best de openstaande schuld van de vroegere roof-kolonisatie afbetalen. Het goud blijft geroofd, maar we geven er talent voor in de plaats terug…

**

*
(Hemelreiker)
maandag 11 december 2017

4350


Vrijdag 8 December 2017

4360 – OVER DE DE POLITIEK VAN ‘GEVEN EN NEMEN’, MAAR VOORAL OM DAT ACHTERAF AAN DE MAN TE BRENGEN
        *
INHOUD:  BREXIT – EUROPA REBUILT: La May en JU88, de Zaan-Cloot, zijn dus uit het betere hout gesneden dan Ribbeltrop en Chamberlain in 1938: het verstand komt blijkbaar niet voor de jaren.
Eind1938 was De Conferentie van München het voorspel voor 7 lange oorlogsjaren. Nu, eind 2017, gaat het, niet over München en nier over een ‘vecht-scheiding’ tussen alleen maar mannen, maar  tussen ’n man en ’n vrouw, in Broekzèl en over een echtscheiding-met-onderlinge-toestemming. De tijden zijn dus grondig veranderd. In München ging het over de hereniging van Sudetenland, een deel van  het vroegere Thecho-Slowakije, met het moederland Duitsland. Nu gaat ht over de afsplitsing van (bijna) gans het kleine Groot Brittanië met de 27 landen van de Euro-kolos…
De tijd, ja die tijd. Die heelt blijkbaar vele diepe wonden… Al is, zoals we allemaal weten, de ene ‘deelstaat’ nog niet de andere…. 

7
O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Van ‘Deelstaten’ gesproken…
Vlaanderen en Wallo/brux zijn dat ook. Drie zelfstandige ‘Staten’, met 3 handen op één en dezelfde buik. Waar de 1ste hand wijd open gespreid geeft, en de 2 andere… alleen maar scharrelen. Eenzelfde situatie als het welvarende Catalonia zich geplaatst ziet tegenover het hebberige Madrid.
In de twee gevallen verkondigt Broekzèl op voorhand,  ‘No Passeran’, lijk in de tijd van Franco. Geen sprake van doorkomen richting Vrijheid. Vuisten ballen kan alleen in de broekzakken! Ze Daar buiten, tonen of zelfs maar erover spreken of schrijven, mag niet. is voorlopig alleen maar niet politiek-correct. Nog even, en dat zal zwaar bestraft worden. Precies als onder Stalin, Mao of Hitler, met vrijheidsberoving, verbanning en verbranding na vergassing. Om de zoveel jaren kiezen we zonder dat te beseffen, voorgelogen voor dat systeem..
Is het niet zó, dat elke vooruitgang zijn eigen prijs heeft?
**
*
Het houdt niet op. Het rommelt tegenwoordig overal. Zoals het waarschijnlijk altijd al gerommeld heeft, daar waar mensen alles altijd beter willen weten. Elkaar de kop willen afbijten om als God (Allah?) zelf de grootste te zijn.
De 19de-Eeuwse en zelfs nog vroegere teennatuurlijke ‘natie-vorming’ uit de tijd van het kolonialisme is aan het afbrokkelen. De buit daarvan is binnen en door de Groten der Aarde zo goed als opgesoupeerd. De natuurlijke rijkdommen van verre vreemde landen zijn daar weg gesleept en de opbrengst, druipend van het bloed, werd overgebracht naar onze Europese Hoofdsteden. Dat beetje ‘Ontwikkelingshulp’ dat die thans bieden, is als een klontje smeltende boter in een gloeiend hete braadpan.
De te bakken beefstuk volgt nog wel.
Van de (Rechtse?) Goddelijke Boodschap om ‘te gaan en te onderwijzen alle volkeren ter Wereld’ is niet veel van in huis gekomen.
Va n Links is er ook ‘n beetje verbetering gekomen. Sedert Hitler slacht men elkaar niet meer zo veelvoudig af. Enfin, toch niet in de jaren vòòr de Jihadisten hier binnenvielen. Het plaatje uit 1938 is dan ook voor herziening vatbaar..
1938
Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini met schoonzoon Graaf Ciano
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
"Ik ben voldaan over de eerlijke deal die we hebben bereikt", zei Juncker. "Als de 27 lidstaten het eens zijn met onze inschatting, dan kan EU-onderhandelaar Michel Barnier (UMP) onmiddellijk met de tweede fase van de onderhandelingen aan de slag."
**
*
Wie zegt ‘Union pour un Mouvement Populaire’ (UMP) Nederlands: Unie voor een Volksbeweging, zegt Graaf Nicolas Sarkozy. En wie Graaf Sarkozy zegt, zegt stoelendans. En wie stoelendans zegt, ‘zallulorum’. Michel Banner is dis ’n nòg gewiekster geboren politicus. Gewiekster zelfs als onze bloedeigen Gentse Konijnentand.  Die moest ongaarne de duimen leggen voor deze Fransman. Honi soit qui mal y pense is niet voor niets het spreekwoord voor de Angelsaksische Ridders van de Kouseband …
**
*
(Hemelreiker)