maandag 15 januari 2018

4397


Maandag 15 Januari 2018
4397 - AS GE IN GENT HUNNE KAMERAOD NE EN ZEIT, SLOAN Z’UP JOEN MULLE
*
INHOUD: SOSSEN: TermontIE heeft optimaal boter op zijn kale schedel. Veel boter. Hele klompen boter. Eerst de Optima-klomp van 5 Kgr, en nu weer, maar dan diagonaal de klomp van zondagse haren in de boter  door het lii-lekkerleventje met vrienden in de VIP-loge van de Gentsche Ballen-Tempel.
De Antieke Goden op de Olympus hadden zoveel chance niet!
Dat alles op kosten van Honoré Gepluimd waarvan de domsten  voor hem nu door het vuur gaan.
Kan nu voor de West-Vlaamse Veroveraar Marc Cocuke, na den Anderlecht,  zoals voor Hansje en Grietje, ook deze koekjestrommel opengaan?

IEDER VOLGELTJE
ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS
*
De Linxe Pers, met de van pure goesting bloed druipende rode VRT op kop, staan pal in ’t geweer, nu een van hun burchten dreigt onder de voet te worden gelopen.  En het ziet er al zo somber uit!
VTM van de Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij echter was deze keer uitzonderlijk de uitzondering op de afgesproken regel. Die legden de nadruk, niet op eventueel gesjoemel met bouwvergunningen (heel normaal in Regeringskringen), maar op elke thuismatch om de 14 dagen op de gratis vertroeteling van
**
het voltallige Schepencollege

in een speciale daartoe bestemde geluiddichte ‘Loge’ met veiligheidsslot. Met ruime vensters van veiligheidsglas, knusse eethoek met zachte kussens en afzonderlijke discrete pees-ruimtes. Gratis paeking, gratis vreten, gratis zuipen (en de rest) in de besloten ruimtes van die speciale ere-tribune, hoog boven het klootjesvolk. Diep beneden drumt dat gepeupel samen, hoog daarboven troont Termont, de on-aantastbare Getnsche Meester-na-God in al zijn glorie.
**
*
Aan bereidwillig vrouwelijk schoon, open en bloot, op de loonlijsten van ’t Stad, geen gebrek, het is toch de Kiezer die betaalt.
Alleen spijtig dat er daarover zoveel geroddeld moet worden… Ja, zelfs boeken over geschreven moeten worden. In de straten van de Gentsche binnenstad doen aan de lopende band binnen gedrongen immigranten-bokken op 2 poten precies hetzelfde. Waarom dan zou de  Linxe Elite de kansen laten voorbijgaan? Hebben is hebben en krijgen is de kunst!
Dat roddelen duurt immers toch maar tot binnenkort de pietrol-cultuur overheersend zal zijn. Dan zullen de broeksriemen voorgoed los gegooid worden, en de monden gesnoerd. Dan wordt die ‘Loge’ in het Ghelamco Stadium als peeskamertje specifiek voor het Stadsbestuur meteen erkend in de Gentsche cenakels. Met, als vuil van de straat, Herman Brusselmans als ‘Stadsdichter’…
**
*
AA Gent-fans bedreigen auteur Ghelamco-boek: boekvoorstelling afgelast
*
Bron: Het Laatste Nieuws

Voor de bouw van de Ghelamco Arena, het stadion van voetbalclub AA Gent, zou het stadsbestuur de wet op de overheidsopdrachten niet gevolgd hebben. © BELGA
AA Gent-supporters hebben Ignace Vandewalle, de auteur van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena', bedreigd. De man is zo onder de indruk, dat hij in samenspraak met Standaard Boekhandel de boekvoorstelling heeft afgelast. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

AUTEUR IGNACE VANDEWALLE
De voorpublicatie van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' in Het Laatste Nieuws maakt veel emoties los in Gent, zo blijkt. In het boek stelt auteur Ignace Vandewalle onder meer dat het stadsbestuur de wet op de overheidsopdrachten niet gevolgd heeft en dat de Ghelamco Arena daardoor illegaal gebouwd is. Iets wat het stadsbestuur tegenspreekt.
Verscheidene mensen - die zich identificeren als Gent-supporters - hebben de voorbije uren de auteur via email en sociale media belaagd. De teneur van de berichten is van die aard, dat Vandewalle beslist heeft om de boekvoorstelling komende woensdag af te gelasten.
"Er komen ook familie en vrienden, ik wil hen niet in gevaar brengen." In de berichten wordt ermee gedreigd om Vandewalle 'een lesje te leren' en er wordt ook aangekondigd dat er een manifestatie zou georganiseerd worden aan de winkel van Standaard Boekhandel. "Ik betreur dat er op zo'n manier op een boek wordt gereageerd", aldus Vandewalle.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DE BOOM
*
Wat absoluut niet mocht bekend worden, is het aandeelhouderschap van ’t Stad van de NV Ghelamco, waardoor vrienden altijd zeer goed geplaatst zijn om elkaars ruggen (met andermans zeep) te wassen.
Een verhaal waar nog vele vervolgen op zullen gemaakt worden. Die kunnen doodeenvoudig niet vergeten worden, want die Balen Tempel is iedere avond tot een stuk in de morgen, verlicht als in de Hel. Of als U wilt, een schrijnend verwijt aan de Gentsche konkelfoezelarij…

Waarom doet heel deze geschiedenis mij denken aan Berten Rodenbachs ‘Fierheid’ ùet de onvergetelijke beginverzen als volgt

“ Sins lang bevocht de Grave
 Gent de Vrije Stede.
En Graaf en Gentenaars verlangden
Naar de Vrede…
**
*
Ziede gij al Termontie, te paard in volle galop, de NV-A tegemoet rijden op kop van zijn rood Stadsbestuur genaamd ‘De Witte Kaproenen’ om de Stad Gent over te geven aan de Klauwaards? Daar zal zeker meer volk komen nar kijken dAn naar de marchen van den A.A.
KortOm. één pot nattigheid met vangarmen-uitlopers tot in Broekzèl, Parking C…
*

zondag 14 januari 2018

4396


Zaterdag 13 Januari 2018
4396 - DE WET VAN  DE VEROVERAARS IS EEN ANDER SOORT ‘NATUURWET’
*
INHOUD: MODERNITEIT – ISLAM – CHRISTENDOM: toelichting bij een ‘tijdlijn’  in de Evolutie die al lang overschreden is. Terug naar de primitieve vleesetende mens-aap uit de  IJstijd en de daarop aansluitende Volksverhuizingen van na de Zondvloed.
En dat dergelijke Non-‘Beschaving’ liefst xortel schiet in het Groen-Linxse kreupelhout,  is gewoon de logica zelf…


IEDER VOLGELTJE
ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS
*
Voor wie het begrip ‘Zondvloed’ nu al niet (meer) beheerst, of die het integendeel verhekst, verwijs ik naar ‘De Ark van Noach’, d.i. naar de tijd toen er van ARCO nog bijlange geen sprake was. Dat soort oplichters moest toen nog geboren worden! In beide gevallen is er sprake van… koppeke ondergaan. Vandaar de voorliefde om Nieuwjaarsvieringen bij de Tsjeven te laten doorgaan rond het wateroppervlak van een of ander openbaar zwembad. Klaar voor de finale plons…
In voorgaand babbeltje (N°4395) hadden wij het over de mens-aap (noch mossel noch vis, maar toch gewerveld zoogdier).  U hoeft daarvoor, om dit te zien, niet bij klaarlichte dag, bijgelicht door een lantaarn, op straat lopen zoals de Antieke Griek Diogenes…
**
*
Onderhavig stukje (N°4396) is, zoals de Lezer zal merken,  gewoon het vervolg en de finale oplossing, de  ‘Endlösung’ om eindelijk af te geraken van  de regimenten ‘verrijkers’ die hier hun eigen islam-wetten komen stellen boven de onze.
Noem het ten gronde gewoon de triomf van de moderniteit zoals bedoeld door de Groen-Linxe wereldverbeteraars. Of beter gezegd, Het Ei van den goeden ouden Christofo Colombus. Gewoon (als hett ei) de theorie van de sekslozen in de wettelijke vorm gieten. VLAM!!!! Het is dezelfde remedie als die van de Duitse Nationaal Socialisten: de voorkeur-behandeling, die, tot schande der Sossen in  alle eeuwen der eeuwen,  als   ‘Sonderhandlung’ in de Geschiedenisboeken vermeld staat.
**
*
De gender ‘Sonder’-behandeling zou voorbehouden moeten zijn aan alle nieuwelingen die zich aanbieden voor eeuwigdurend ‘asiel’. De medische ingreep zou zelfs probleemloos volledig terugbetaald kunnen worden foor de mutualiteit!
Mannelijke kandidaat ‘Vluchtelingen-Veroveraars’ zouden namelijk bij hun grensoverschrijdende voettocht naar bij ons van uit hun verre thuislanden, voor de keuze gesteld worden: zich neerleggen bij onze Wetten, waaronder deze medische ingreep,  of teruggestuurd worden. Uit menslievendheid en om alle misverstanden bij Linx te voorkomen:   uitleg terzake voor deze vreemdelingen die onze taal niet spreken, uitsluitend via lichtbeelden…
De volgende dag reeds zou het immigratie-probleem door huiswaarts kerende asielzoekers,  als bij wonder uit de voeten zijn. Daarna is het de beurt aan de opzij gezette Bestierders die ons dat gelapt hebben.
Evenwel is op-punt-stelling van dit scenario slechts te verwachten voor nà de eerstvolgende verkiezingen. Ondertussen kan de tam-tam reeds zijn werk doen….
**
*
U leest alles over (dat het gedaan moet zijn met de bevoorrading van de harems met onze vrouwen) in onderstaand futuristisch klinkende bijdrage. Deze getuigenis is gebaseerd op gebeurtenissen uit het nabije verleden… Het is het werk van
**

Taunuswolf Klaus Lelek

*
De wet van de veroveraars
Klaus Lelek – Vertaling: E.J. Bron
*
De groot- en overgrootvaders van de Noord-Afrikanen verkrachtten al in Duitsland – Hitler´s beste verkiezingshelper

Waarom zouden veroveraars, die gewelddadig een land zijn binnengedrongen, de taal van het onderworpen volk leren? Waarom zouden ze voor een volk, dat hen vrijwillig onthaalt, hen gratis woonruimte en zelfs de mogelijkheid van gratis transport ter beschikking stelt, inclusief de vakantiereis naar hun land van herkomst, werken? Waarom zouden ze parken schoonmaken, vuilnisbakken leegmaken, nestkastjes ophangen, met oude mensen in rolstoelen rondrijden, een beroep leren, verplichtingen op zich nemen voor het algemeen belang?

Daarvoor bestaat niet de geringste reden, want het onderworpen volk komt hen in alles tegemoet. Voor veel veroveraars is daarom nu het moment gekomen om echte eisen te stellen, want datgene wat men hen hiervoor gaf, vond immers op vrijwillige basis plaats, gebracht door vrijwillige helpers, die zich als slaven aan hen hebben onderworpen: ze hebben inmiddels een naam voor de vrouwelijke helpers: ze heten “bitch”. Dat betekent “hoer”. Want hun eigen moeder of zuster zou nooit een vreemd huis mogen betreden en vreemde mannen mogen bedienen, voor ze koken, wassen enz. Daarvoor heeft men in de landen van herkomst van de veroveraars “slaven”, die tegelijkertijd ook “hoeren” zijn. Vooral in Afrika.

De ongeschreven wet van de veroveraars luidt daarom: het onderworpen volk moet aan de veroveraars in voldoende mate vrouwen ter beschikking stellen.  Behalve Duitsers en Engelsen – die in ander opzicht wreed waren, zich echter wijselijk inhielden op dit punt – hebben tot in het jongste verleden alle veroveraars zich aan deze regel gehouden. In de eerste plaats de Russen, aan wie tussen 1945 en 1947 meerdere miljoenen vrouwen in de zogenaamde Sovjet-Russische bezettingszone ten prooi zijn gevallen. Waaronder mijn moeder en haar tante. Op de tweede plaats de Fransen, die tijdens de Napoleontische periode massaal meisjes als seksslavinnen voor hun legerkampen rekruteerden, wat in de volksmond “Visite me tente” wordt genoemd. Een andere vreselijke golf van verkrachtingen overspoelde het Rijnland in 1920 en 1945/1946, toen een plunderende Marokkaanse groep krijgsvolk van Franse bezettingssoldaten de steden, maar ook de dorpen onveilig maakte. Ook veel Duitse mannen werden het slachtoffer van de Noord-Afrikaanse bestorming, die, zoals een vrijmetselaarsbroeder uit Höchst gewoon voor de lol werd vermoord, of als boswachter door de wilden uit de Maghreb doodgeschoten werden, zoals
**
een gedenkstee in et bos van Bingen*
op indrukwekkende wijze bewijst.
*
Dat deze bloedige voorvallen de verkiezingsresultaten van de NSDAP de hoogte in deden schieten, behoeft geen verder commentaar.

Veroveraars nemen hetgeen ze willen hebben, en des te minder een onderworpen volk zich verzet, des te meer nemen ze. Zo hebben ook de Avaren Boheemse en Moravische vrouwen – ook getrouwde vrouwen – in hun bed gehaald en met hen daadwerkelijk zoiets als een “mengvolk”, namelijk de Tsjechen, verwekt. Dat de huidige Tsjechen héél allergisch op net zoals de Avaren agerende islamitische binnendringers reageren, ligt vooral aan hun “archetypische trauma” ooit een slavenvolk geweest te zijn. Iets dergelijks maakten de Hongaren tijdens de lange slavernij door de Turken mee, die doelgericht joegen op Hongaarse meisjes en vrouwen om hen via de slavenmarkt aan de harems in Istanboel of elders te verkopen. Overal waar de islam heerste, heeft hij de vrouw tot rechteloos fokvee gedegradeerd. Dit geldt tot op de dag van vandaag. Een vrouw heeft in de islam een vastgestelde prijs als een koe, een geit of een kameel. Terwijl een vrouw in het “racistische Avondland” na de dood van haar man de werkplaats kon voortzetten. Van de mogelijkheid om meerdere malen zelf een man uit te kiezen, maar helemaal te zwijgen.

Veroveraars kennen geen wetten. En het allerminst de wetten van het onderworpen volk. En des te meer, omdat zij daarbij door de 5e colonne zoals politici, rechters en media ondersteund worden. Ze kennen alleen hun eigen wet. De sharia. De wet van de woestijn en de steppe. De wet van de wredere, de snellere, de sterkere, de sluwere, de gemenere. De wet van de moslims. Als je links-groene onderwerpingsfascisten met zulke duizenden malen bewezen uitspraken confronteert, dan krijg je een cultuur-relativistische emmer stront over je heen gegooid, een aan Stockholm-syndroom lijdend hysterisch gebrabbel over racisme, kruistochten, heksenvervolging en foutief geïnterpreteerde Paulus-citaten.

Wat niet waar mag zijn, is niet waar. Ook als je het dagelijks kunt merken en meemaken. Als de effecten met bloed op de trottoirs gespoten worden. Honderd keer. Duizend keer. Links-groene elites zijn namelijk gestructureerd zoals de bevolking in de nazitijd, die niet wilde toegeven dat de rook die opsteeg uit de ovens van Dachau niet uit een grote bakkerij kwam.
Bron:
www.journalistenwatch.com
Auteur: Klaus Lelek
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
*
AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DE BOOM
*
Iemand die als pseudoniem ‘Wolf uit het Taunus-gebergte’ bedenkt, weet volgens mij waarover hij spreekt.
Zijn wrange taal is  des te hallucinanter omdat Bingen-am-Rhein erbij betrokken wordt, de plaats die we normaliter kennen van
**
Hildegard van Bingen,
*
de Vroeg-Middeleeuwse mystica, die ons onvermijdelijk doet denken aan Hadewijch en vooral aan Jan van Ruusbroec. Hadewijch, onze eigen dichteres en mystica,  leefde volop in de nare tijd der Inquisitie. Haar kenen we vooral door dat ene vers ‘Alle dinghe sijn mi te inghe’, die haar doen uitstijgen boven de alledaagsheid van het bestaan. Zij spreekt haast zintuigelijk in haar archaïsch Middel-Nederlands (1240) over haar liefdeservaringen met de Eeuwigheid…
Overf Hildegard van Bingen .(1098-1179 - in 2012 Heilig verklaard), van hoog in de Abdij van Rupertsberg weet Wikimedia:
“Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is.
*
Over de persoon zelf van Hadewijch, (Antwerpen), ruim 100 jaar later op dezelfde golflengte als Hildegard van Bingen, weten we minder. Maar des te meer weten we over haar werken, o.a. de ‘Strofische Gedichten”. Met a. als uitloper  de latere Beatrijs-legende (1374)… die deel uitmaken van ons glorierijkl literair verleden.
*
Het is bijna ondragelijk al deze beschouwingen te zien ondergesneeuwd worden door het belang dat opgeëist wordt door de massa-invasie van onze landen. Benieuwd hoe ‘Bingen’ vertaald wordt in het Arabees, het Swahili, het  Turks of het Marochaans.
Misschien dat men teksten als deze van de Taunuswolf in een verzegelde capsule kan meegeven met het eerstvolgende ruimte-tuig naar Mars. Zodat tenminste daar de herinnering bewaard blijft hoe het einde van een Beschaving het best aangepakt wordt. Liefst, omdat men ook daar niet in slaap zou vallen lijk onze Bestierders,  vergezeld van een apothekers-briefje SCHUDDEN VOOR GEBRUIK…
**

*vrijdag 12 januari 2018

4395


Vrijdag 12 Januari 2018
4395 - WIE WIL TERUG DE BAARMOEDERHALS IN VOOR ‘N TOTAAL NIEUWE ONDERBUIK???
*
INHOUD: MODERNITEIT: via het ‘transgenderen’ door eventueel aan het loket van de Burgerlijke Stand te gaan staan, ipv ons op de operatietafel en onder het mes te leggen, leren we leven. Eindelijk! Van het MensDOM baar het DierenRIJK……
Snuhden of kerven om van ‘genot-dinges’, zowel boven als onder (‘prrimair’ als ‘essentieel’) te veranderen, is kinderspel, al langer dan vandaag. Maar nu kan het ook loud and clear spontaan gedomonstreerd worden door naams-verandering Eerst de voornaam, binnenkort ook de familienaam.
Is handig in de her-volking, maar vooral voor … allochtone sollicitaties.

IEDER VOLGELTJE
ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS
*
Opnieuw, anders en beter afgewerkt, van kop tot teen  her-geboren worden…. Bvb in een miljonairswieg…. Wie wil dat niet?! Ander voortplantingsmateriaal? Kan ook. De ‘moderniteit’ is in de plaats gekomen van de…
**
materniteit.
*
Straks moeten al onze ziekenhuizen verbouwd worden om te voldoen aan de eisen van de Tijd.

Neen, dit is geen goedkoop lachertje, maar bittere ernst. Serieus, het is erg. Zeer erg. Ernstig, dermate ernstig, idat het probleem zelfs voor het Grondwettelijk Hof moet opgeklaard worden.  De Noch Mossel Noch Vis-mens. Kiezen tussen man zijn, of vrouw, is zware discriminatie van de derde (niet bestaande) soort.. Een soort die nonchalant fluitend door het leven gaat…
**
*
Er blijken inderdaad mensen te zijn die noch man noch vrouw (willen) zijn. In de polletiek zouden ze, noch Linx, noch Rechts, gewoon Besluitlozen (Tsjeven) genoemd worden.
Anatomisch geen enkel probleem. Daar het om  een on-lichamelijk, ja zelfs ‘n  on-stoffelijk gedachtengoed gaat. Janus-kpoppen, in ’t diepst van hun gedachten.
**
*
Dat is dus wel even anders met de tastbare buiken zelf. Verbouwen kan altijd, desnoods door de sanitaire voor-uitgang af te leiden naar de achterin uitgang. Zoiets opent zelfs enorme perspectieven voor een nu al goed draaiende  onderbroeken-industrie.
Bijkomend voordeel is ook, dat boven- broeken achterste-voor kunnen gedragen worden zonder dat het opvalt. Vroeger waren dat blauwe werkbroeken, de moderniteit heeft van werken ’n Gemeente gemaakt (Werken, West-Vlaandderen) en de hondjes heffen de poot tegen de bewegwiojzering.
**
*
Naast achterste-voor gedragen petjes en pullovers met ritssluiting op de rug (de nieuwste mode voor mannen én vrouwen) krijgen we de nieuwe Homo Sapiens, de rechtop lopende rats verkeerde mens.
Nu nog de pet aan de voeten, en de sportschonen op het hoofd, dan kan die gewoon helemaal onderste-boen door het leven gaan…
*
Çavaria stapt naar Grondwettelijk Hof: "Nieuwe transgenderwet is discriminerend"
**
*
Holebi- en transgenderbeweging Çavaria vindt dat de nieuwe transgenderwet tekort schiet. "Het is gemakkelijker geworden om je geslacht op je identiteitskaart aan te passen, maar man of vrouw blijven de enige opties." De beweging stapt naar het Grondwettelijk Hof.

Sinds vorige week is het makkelijker om het geslacht op je identiteitskaart te laten aanpassen. Dat kan voortaan zonder attesten van dokters of psychiaters, en ook medische ingrepen zijn niet langer een vereiste om je geslacht op officiële documenten te wijzigen.
Çavaria kan zich wel vinden in de nieuwe regeling, maar deze is volgens de beweging nog niet optimaal. "De Belgische Staat erkent enerzijds non-binaire personen door in deze nieuwe wetgeving en de parlementaire voorbereiding te stellen dat genderidentiteit een persoonlijke en fluïde aangelegenheid is. Maar door anderzijds enkel M of V te erkennen, blijft een groep mensen echter uitgesloten van een juridische en sociale erkenning. Dat is discriminerend”, stelt woordvoerder van Çavaria Jeroen Borghs.
"Wie zich noch man noch vrouw noemt, wordt uitgesloten. Die discriminatie klagen we aan. Er moet worden nagedacht over een systeem voor non-binaire personen, al dan niet met het symbool X", vertelt Borghs tegen VRTNWS.

Çavaria heeft daarnaast moeite met de onherroepelijkheid van administratieve geslachtswijziging. Iemand kan slechts één keer de procedure kan doorlopen om de M of V te veranderen. "Dat druist in tegen het zelfbeschikkingsrecht en sluit personen uit voor wie genderidentiteit niet eenduidig is."

Borghs hoopt, samen met Genres Pluriels en Rainbowhouse Brussels die mee naar het Grondwettelijk hof stappen, dat er tegen eind dit jaar een uitspraak ligt. Het Hof kan enkel oordelen of er sprake is van discriminatie of niet. "Of een eventuele X als volwaardige derde geslachtsoptie wordt toegevoegd, ligt in handen van de overheid."
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DE BOOM
*
UNISEx is al de naam van onder- of bovenkledij die er voor de medemens het raden naar geeft welk vlees men in de kuip heeft.
Het zal je kind maar wezen!
Misschien kan ik hier het Grondwettelijk Hof bij deze een goede voorzet geven? Dat men maar eens gaat opzoeken wat met het geleerde woord hemafrodiet’ bedoeit wordt. Volgens Wikipedia zijn dat tweeslachtigen, bi-seksuelen  met zowel mannelijke als vrouwelijke organen die normaal functioneren. Die dus zichzelf gewoon kunnen voortplanten. En die dat doen zonder de knop te moeten  verzetten. In de dierenwereld geeft men  als voorbeeld Als voorbeeld de ‘wandelende tak’. Slakken en regenwormen bijvoorbeeld zijn man en vrouw tegelijk….
Zie
**
*
*
Veel geblaat om weinig wol. Maar men is wel in het Nieuws en op de TV fgekomen.
Mein Lebchen was willst du noch mehr?
donderdag 11 januari 2018

4394


Donderdag 11 Januari 2018
4394 - EN HET BLIJFT MAAR WINTEREN IN KOREA
*
INHOUD: WO III: Hoe kunnen wij op onze simpele blogs Trump helpen om een alles vernietigende oorlog te voorkomen?  Door straks, als wij er nog de tokd voor krijgen, de lezers – met alle middelen - op te porren om andere ‘Bestierders’ te kiezen. Anderen, maar vooral deze keer bekwame.
Liefst eigen mannen (en vrouwen) van bij ons, van hetzelfde kaliber als Trump zelf. Mensen die zeggen wat ze denken, en die doen wat ze zeggen. Die zonder scrupules als een tegen-raket, met de vlam in de pijp, recht op het doel afgaan.


IEDER VOLGELTJE ZINGT
 ZOALS HET GEBEKT IS
*
Dot ‘colommetje’ gaat dus over Noord Korea, over de Raket van de Eeuw en over Donald Trump, de Ridder op Het Witte Paard.
Oorlog-stokers zijn er altijd geweest, en zullen er altijd zijn, hoeveel er ook aan dat virus ten onder gaan.
**
*
We kunnen ze ook gladiatoren noemen, die elkaar bevechten op leven en dood. We kunnen ze, nog beter, ‘kamkazes’ noemen, want het Verre Oosten, vanwaar de dreiging komt, is de streek waar dat woord voor zelfmoord-piloten vandaan komt. Samen met lijkverbranding gaf dat soort wanhoops-verdediging een nieuwe dimensie aan onze Westerse Beschaving. Die was inderdaad gestoeld op de Katholieke Leerstelling van ‘eerbied voor de Tempel v/d H. Geest’. Als ‘colaeral damage’ van de invoering van de Modeniteit, is lijkverbranding en zelfmoord een vrij frequent verschijnsel geworden. Dat als bijkomend voordeel goed is voor het milieu… Waarvan de wormen dan wel moeten leven, zal ons ’n zorg weze!  Als die sterven van de honger, zal de Dierenbescherming of een of ander NGO wel alarm slaan.
Ik zie voor de komende jaren al onze kerken tot rituele plaatsen her-ingericht. Waar in de plaats van het hoofdaltaar, de verbrandingsoven staat. Omringd door brandende kaarsen en met de gemijterde Mitras Hogepriester-Ceremoniemeester die de ‘Dienst’ leidt… Nu staan dat soort ‘bezinningsruimten’ los van de kerk, wat een dubbele kost voor de Gemeenschap betekent. ’t Internet verspreidt reeds foto’s van dergelijke interieurs.
**
*
Vaak krijg ik van vrienden te horen, dat de Christelijke Leer een leer is zoals er dertien zijn in een dozijn. En dat is ook zo. Meer er is geen een, die evenveel eerbied voor het Leven betoont. Wie namelijk geen eerbied voor de Doden heeft, heeft ook geen eerbied voor de Levenden.
**
*
“Verenigde Staten overwegen ‘bloedneusaanval’ tegen Noord-Korea
*
Volgens verschillende bronnen wordt in het Witte Huis serieus nagedacht over een zogenaamde ‘bloody nose attack’ of ‘bloedneusaanval’ tegen Noord-Korea. Bedoeling zou zijn met een beperkte maar gerichte aanval Kim Jong-un een allerlaatste waarschuwing te geven en te dwingen zijn kernwapenprogramma op te geven.

The Wall Street Journal schrijft vandaag dat verschillende opties op de tafel liggen van president Trump. Eén daarvan is de ‘bloedneusaanval’ bij een volgende raketlancering van Noord-Korea: een beperkte maar dodelijk effectieve aanval op een militair doelwit ergens in het land, zoals een lanceerplatform, om het land te straffen.

Met de uiterst risicovolle strategie zouden de VS Kim Jong-un schrik willen aanjagen en hem op de knieën willen dwingen in zijn pogingen een kernwapen te ontwikkelen. Tegelijkertijd zouden ze duidelijk maken dat er met de VS niet te sollen valt.
Maar daarvoor moeten de militairen in het Pentagon er wel op vertrouwen dat Kim Jong-un de aanval op de juiste manier interpreteert en geen oorlog ontketent door op zijn beurt Zuid-Korea of Japan aan te vallen. Net om die reden is het plan ook binnen het Witte Huis en het Pentagon bijzonder controversieel. Anderzijds leeft de vrees dat hoe langer de VS wachten met een aanval, hoe verder Noord-Korea zal staan in de ontwikkeling van kernwapens, die het dan mogelijk ook zal inzetten, met ongeziene gevolgen.
Verschillende opties
Militair zijn er alvast verschillende opties, elk met hun voor- en nadelen, schrijft ook Business Insider. Zo is het mogelijk vanuit een schip voor de kust kruisraketten af te vuren, maar die hebben het risico dat Noord-Korea ze kan onderscheppen. En áls het tot een aanval komt, willen de Amerikanen er wel zeker van zijn dat die raak treft om geen gezichtsverlies te lijden op het militaire wereldtoneel.
Ook een aanval vanuit een gevechtsvliegtuig is daarom mogelijk te risicovol. De VS willen te allen prijze vermijden in het nachtmerriescenario terecht te komen waarbij ze een van hun eigen piloten uit Noord-Korea moeten gaan bevrijden.
Rakettest onderscheppen
Een andere, meer waarschijnlijke optie zou daarom zijn te proberen bij een volgende rakettest het Noord-Koreaanse projectiel te onderscheppen en uit de lucht te schieten. Al heeft die optie wel een hoog prijskaartje omdat de VS niet weten wanneer die test zal plaatsvinden en ze toch hun verdedigingsplatforms op schepen voor de kust van Noord- en Zuid-Korea klaar moeten houden. Bovendien is ook hierbij succes niet gegarandeerd.

Tussen Zuid- en Noord-Korea lijkt er dezer dagen een kleine dooi te ontstaan. Beide landen zijn overeengekomen dat Noord-Korea een delegatie zal sturen naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Trump verklaarde vorige week dat hij blij zou zijn moesten er Noord-Koreanen aan de Spelen deelnemen.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DE BOOM
*
Spelen met vuur, surtout met vuur uit de staart van een alles-vernietigende ballistisch missilet, is levensgevaarlijk. Net als vuurwerk kan zoiets in de eigen handen ontploffen of je eigen huis in brand steken.
Blijkbaar is er niemand meer van Overheidswege en van hun slippendragers van de Media, die zich de opdrachtgevers van de huidige gespannen situatie achter de schermen  herinnert. Neen, natuurlijk niet, want de H. Moh Bama zelf zit daar achter en die mag in geen geval besproken worden. Anders komt de islammerij in het vizier. Maar wij, de oplettende Goegemeente herinnert zich nog maar al te wel de deal tussen Moh Bama de Moslim-Broederr voornoemd en de Ayatollahs van Iran. Deze laatste stemden er in toe, om in ruil voor commerciële   faciliteiten, hun nucleaire raket-proeven te staken. De volgende weken echter werd het geheim akkoord met Noord Korea indirect ter openbaarheid gemaakt, door het feit dat Iraanse raket-wetenschappers en atoom-geleerden voortaan hun werkzaamheden zouden voorzetten bij de bevriende Natie  aan de andere kant van de wereld: Noord Korea, een oude vijand van Het Westen….
De Duvel die Beëlzebub ter hulp snelt. En de ganse wereld kijkt toe en zwijgt. Trump op z’n eentje zal de klus wel klaren… Terwijl de moslim-wereld alq lachende derde, van achter de colilissen, grijnzend toekijkt.
De wereldvrede is dus iets geworden zoalls een Amerikaans Opbod op een veiling. Wie biedt méér? And ‘ther Winner takes it all’.
**

*4393


Donderdag 11 Januari 2018

4393 - DE UIT ITLIË TERUG MEEGEBRACHTE ‘ARCO’ STAAT NU WEER IN MIJN TUIN TE PRONKEN
*
INHOUD: VERKIEZINGEN 2018: ook ‘n ’ARCO’ maar dan de triomfboog van de  oplichting nadert stilaan de ‘Endlösung’. Wat wordt het: alles of niets of iets daartussen. Enerzijds niet en anderzijds wel. Nog even rustig de kat uit de boom kijken. Tijd brengt raad.
Draai of kezr het zoals je wil, de oplichters zelf blijven buiten schot. Ook zij ‘haben das nicht gewusst’…
‘Nicht schuldig im Sinne der Klage’


IEDER VOLGELTJE
ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS
*
De woorden van de beschuldigden in de beklaagdenbank in Nürnberg doen erniet toe, want over deze ACW-lisdaad komt het immers nooit tot een Rechtszaak. Toch niet zolang de Tsjeven deel uitmaken van de Regering in Coburgia. Redden voor mij persoonlijk om over oorlogsmisdaden te spreken, is het woord, de naam ‘ARCO  
‘Arco’ is het Italiaans woord voor boog. In Italië hadden wij er twee, en die zijn mee verhuisd, net als de Sudeten-Duitsers, ‘Heim ins Reich’. Anders dan de Arc-bedriegers, ondersteunden die,  uren ver, een streling voor het oog, de 2 x 4 prachtige rode klimrozelaars.
**
*
Als deze gedachte misschien de vele ‘gedupeerden’ zouden kunnen inspireren om hen te helpen over hun verlies heen te komen? Bloemen verwelken, scheepjes vergaan, maar die doornen blijven eeuwig  bestaan…
Straks zullen onze meegebrachte klimrozelaars wee overvloedig bloeien, terwijl die ACW-doornen zullen blijven steken. Het verschil? Mijn ‘arcen’  zijn geen bedriegers, maar sierlijke met de hand gesmede sieraden. Die liefde uitstralen, en geen haat.
**
*
Waarom we best niet te vroeg juichen over Arco
*
Hoe ziet de oplossing eruit?
Bij de vorming van de regering-Michel dwong CD&V af dat het nieuwe kabinet een 'plan B' zou uitwerken voor Arco. Eind juli van vorig jaar, bij de deal over het zomerakkoord, bereikten de coalitiepartners ook een princiepsakkoord hierover.

Er zou een fonds van 600 miljoen euro komen om de Arco-gedupeerden deels terug te betalen (voor zowat 40 procent van hun oorspronkelijke inleg). Dat nieuwe fonds zou gespijsd worden met 400 miljoen euro van Belfius, het genationaliseerde Belgische deel van Dexia, plus nog 200 miljoen euro uit de vereffening van Arco en een financiële tegemoetkoming van Beweging.net.


Op deze manier zou er geen belastinggeld gebruikt worden om de Arco-gedupeerden te vergoeden. Of althans niet direct. De bijdrage van Belfius zou namelijk opgehaald worden bij de beursgang van de staatsbank.

Van Overtveldt kondigde vanmorgen op Radio 1 aan dat hij nu vaart wil zetten achter die beursgang, aangezien de beurzen het goed doen. "Arco weegt op Belfius en het regelen van Arco in het kader van de privatisering van de bank is een optie die de regering heeft gelicht. De dossiers zijn gekoppeld. Het is logisch dat als we Belfius voor de zomer privatiseren, we dan ook een oplossing voor Arco hebben."

Waar zitten de addertjes?
Niet voor niets duurt de afhandeling van het Arco-dossier al zeven jaar. Van Overtveldt verklaart nu wel aan dat hij tegen de zomer een oplossing hoopt te forceren, maar hoe hij dit concreet zal aanpakken, blijft nog altijd een vraagteken.

De bedoeling is om bij de beursgang van Belfius een win-win op te zetten. Die beursgang zal beter verlopen als er een akkoord is over de afhandeling van Arco. En die winst kan dan weer dienen voor de Arco-gedupeerden. In theorie klinkt die redenering goed. Of de theorie zich zal vertalen in centen is een eerste vraag. Al lijkt dit niet het grootste probleem: de waarderingen die de ronde doen voor een beursgang van Belfius bedragen 7 à 9 miljard.
Een tweede vraag is: wat doet Europa? De laatste jaren schiet de Europese Commissie alles af wat ook maar naar staatssteun ruikt. Tot nu toe heeft Van Overtveldt geen zekerheid dat Europa het 'plan B' zal aanvaarden. Integendeel. Binnen de coalitie zijn er geruchten dat Europa het plan niet of slechts deels wil aanvaarden. Zo zou Europa niet meer dan 200 miljoen euro uit Belfius willen zien stromen.

Dit moet nog verder uitgeklaard worden, maar geruststellend is het allerminst. Als Europa slechts de helft van de Belfius-bijdrage aanvaardt, zijn er twee opties. Ofwel moet Beweging.net het ontstane gat dichtrijden. Die kans lijkt echter klein. Premier Charles Michel (MR) himself leidt momenteel de onderhandelingen met de christelijke organisatie. Ofwel gaat de terugbetaling voor de Arco-gedupeerden omlaag: van 40 procent van hun inleg nu, richting 20 à 30 procent.

Een oplossing die door de VRT wordt gesuggereerd is de uitbetaling van een eenmalig dividend door Belfius aan de Belgische overheid. Dit zou dan net voor de beursgang zelf gebeuren. "Maar dan zit je nog altijd met hetzelfde probleem: Europa zal niet toestaan dat de Belgische overheid haar eigen geld doorstort richting Arco", analyseert fiscalist Michel Maus (VUB). "Eigenlijk draait de politiek sinds 2011 toertjes rond dit fundamenteel probleem. Tot en met vandaag."

Wat zijn de reacties?
CD&V-vicepremier Peeters vindt het belangrijk dat er nog dit jaar een oplossing komt. Zijn partij belooft die al lang. Bij de nieuwjaarsreceptie van CD&V vorig jaar werd hij nog opgewacht door boze Arco-coöperanten. "Ik denk dat wanneer er een definitieve oplossing is uitgewerkt, de uitvoering zo snel mogelijk moet opstarten. Het belangrijkste is dat er nu door de minister van Financiën wordt gezegd dat hij dit jaar resoluut voor een oplossing gaat. Laat ons daaraan werken."

Beweging.net vindt het nog te vroeg om te reageren. Maar de organisatie laat wel weten dat ze wil meewerken aan elke oplossing.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DE BOOM
*
Voor zowel de daders als voor de slachtoffers is eens te meer de wens de Moeder van de porseleinwinkel. Vooral zo lang mogelijk geen potten breken. Laten sudderen op een zacht vuurtje!
En als het enigszins kan, de luchtspiegelingen aanhouden tot na de komende stembus-rondleiding. Als de grootste stofwolk van de nederlaag eenmaal is opgetrokken, zal niemand nog denken aan dat andere stof. Het stof der aarde uit de zakken van de Arco-gedupeerden. De Tsjeven zijn dus veroordeeld om de Geschiedenis in te gaan, erger dan de Nationaal Socialisten, als dee Coburger bedrogen bedriegers… Hun troonopvolgers,  de ewegers punt netters, zullen daar geen jota  aan veranderen. Hen wiordt aangeraden contact op te nemen met de 1813-zelfmoordlijn voor de nodige begelieding.
**

*