vrijdag 30 januari 2009

DE TURKSE KIKKER BIJ WILLEM TELL

DE TURKSE KIKKER BIJ WILLEM TELL
Toen ik mijn eigen stukje over Erdogan in het Zwitserse Davos daarjuist herlas, dacht ik even te ver te zijn gegaan. Vooral toen meteen de voordeurbel ging. Want ik weet dat Seppe Weiss nooit slaapt en zo ook doet de Staatsvuiligheid nooit de twee ogen tegelijk toe.
Maar kijk, als deze geschiedenis al in de Oude Media verscheen, zal het wel op de gewone geniepige wijze geweest zijn, ergens op bladzijde elfendertig, want zelfs met een vergrootglas heb ik het niet gevonden. Wel zo in het buitenland – en op de blogs die toch o zo erg en zo diep de Grote Leiders bedroeven….Elsevier, bijvoorbeeld, en die kan toch niet verdacht worden van al te gortige rechtse sympathieën….
Vooral dat van ‘die nieuwe wereldleider” vind ik tgoed gevonden van de BBC. Vooral moest dat begrip doordringen naar onze bloedeigen ‘bi-patrionalen’…….Die zouden sebiet kunnen beginnen oefenen met het zingen van ‘Turkeienb über Alles. Allah mit Uns’…..Aan één enkele ‘Kristallnacht’ hebben ze niet genoeg. Er zijn er nu meerdere per week – en ze worden terugbetaald door de verzekeringen, nietwaar Minster De Gadt?
En ook, dat van die Turkse ‘eer’….Dat vind ik kei-goed , gewoon omdat we daarmee ervaring hebben. We weten allemaal waar die begint (in de eigen onderbuik alleszins) maar niet waar die eindigt…Zeker niet in het Sprookje van Duizend-en-één-Nacht’…Eerder in het verhaal van ‘Alibaba en de 40 Rovers’…..
ELSEVIER
Eenmaal terug in Turkije werd Erdogan afgelopen nacht opgewacht door duizenden trotse landgenoten. Volgens correspondenten van de Britse omroep BBC werd hij onthaald als 'nieuwe wereldleider'.
Turkse eer
Tegen de toegestroomde mensenmassa zei de premier dat de taal en toon van Peres' uitleg 'onacceptabel waren' en dat hij daarom de Turkse eer moest verdedigen. Ook had hij zich gestoord aan de stemverheffing van de Israëlische president, die zo volgens Erdogan 'zijn schuld probeerde te verbergen'.

DE MAATSCHAPPIJ EN DENDERMONDE

DE MAATSCHAPPIJ EN DENDERMONDE
Ach hoe gaarne help ik www.vrijvanzegel.net promoten, en hoe intens herbeleef ik dagelijks plezier aan de binnenstromende reacties, zowel deze met afkeuring als deze met goedkeuring.
ELBEEBEE was in zijn laatste stukje bezig over ‘Dendermonde’ en ik kan het niet laten weer eeens uitvoerig te citeren uit de reacties.
Ik vind het alleen maar spijtig dat het weer stemmen in de woestijn zullen zijn. Want de Leiders die in staat zijn het tij te doen keren, worden uitgesloten van de besluitvorming en opgesloten in een ‘cordon sanitaire’. Ondertussen kan het orkest, zoals op de Titanic, verder de geruststellende wals van de ondergang spelen…
…Stradi…Zijn woorden klinken hard voor alle ongelukkige ouders, maar voor wie ze goed leest, lopen ze over van medelijden en van wrok voor het Grote Besterf.…..
Lees mee wat hij, a…Stradi…schreef op 29 januari….
“Mijn aanvoelen in deze is dat de dualistische boodschappen die de opeenvolgende regeringen op de gemeenschap afvuren hun doel niet missen. Aan de ene kant het uitbazuinen van algehele vrijheid op het persoonlijke vlak maar dan wel eventjes onderhuids bijgestuurd door het linkse beleid. Op het economische vlak krijg men ook de illusie toegeschoven van liberale getinte vrijheid maar ook hier weer de staatsbemoeiingen via afroming zeg maar confiscatie van de verdiensten.
Het resultaat is een melting pot van ontevredenen die de heilsboodschappen voor waar aannemen. De ouders die met twee dagelijks ploeteren om de liberale droom te verwezenlijken, komen niet toe aan opvoeding, hun kinderen die aangetrokken worden door de socialistische denkbeelden van vrijheid zonder verantwoordelijkheid zijn dan een gewillige prooi.
Als plots de achttienjarige beslist het huis te verlaten gaan te laat de bellen rinkelen bij de afgematte ouders. Te laat want hier komt het monster staat.
Verbijsterd zien ze de socialistische greep op hun kind, een woonpremie, een leefloon, studietoelage, zelfs het kindergeld kan de officieel volwassen verklaarde beheren.
De twintigjarige moordenaar woonde alleen. Er wordt niet nagegaan of hij dit mentaal aankan, het is zijn recht. Dat de betrokkene, door gebrek aan nestwarmte en begeleiding, een ziekelijke geest kan ontwikkeld hebben is een mogelijkheid die genegeerd wordt.
De kans is groot dat de ouders inzien dat hun kind aan het ontsporen is, zij weten soms perfect wat er mis loopt, zij wilden er later iets aan doen nee niet vandaag want het werk roept, morgen misschien of later, maar de kans is verkeken. Het arsenaal -logen en -peuten wordt op de ouders losgelaten om hen terecht te wijzen, de klachten aan hun adres door de huisverlater worden gretig aanhoord en bevestigd, dochter of zoon zal van hen geen last meer hebben, gespeend van iedere mogelijke sociale controle laat staan normale sociale referentiepunten.
Het hoeft geen macaber geleverd product te zijn van falende ouders, drugs en medicatie worden met tonnen genomen, een genetische afwijking van de hersenen kan niet bewezen worden, maar een eenzijdige indoctrinatie van de geest van welke aard dan ook is nefast en dat is wel bewezen.
****************
Pssst Ooit heb ik ergens uit de woorden van een Goed Mens onthouden, dat het voor sommigen beter zou zijn met een molensteen om de hals in het diepste van de zee te worden gegooid. Volgens mij behoren jeugdbedervers daar alleszins bij. In plaats van de jeugd op strijdbare sobere idealen voor te bereiden, maken ze er softe slappelingen van. Fkauwe halmen die bij de geringste windstoot in de grond zullen worden geslagen, om nooit meer op te staan….

TURKEN AAN DE MACHT

TURKEN AAN DE MACHT
Nu loopt hij nog weg. Morgen dreigt hij met zijn kromzwaard…
Ten aanzien van het neusje van de zalm in Davos van verenigd kapitaal & macht in de wereld voelt Meneer zich in zijn Q. gebeten. Isrël boekt succes? en zijn vriendjes, de oorlogstokers van het Hamas, juist niet? Dat is meer dan een verdraagzame Turk met het hart op de juiste plaats aankan…..
En thuis in Turkije? Daar loopt het storm tegen Israël….
Bedenking.
Iets daarvan gezien op Teevee? Gelezen in de Oude Media?
De bi-patrialen van dezelfde soort, die onder en tussen ons leven, en die in principe mannelijk militair getraind zijn in hun echte oude Vaderland, hebben die ook kromzwaarden op zolder liggen? Velen daarvan zijn goed uitgerust, na jaren in ons sociale vangnet gelegen te hebben. De dag dat de ordewoorden komen, geschreven in macaroni-letterslierten die wij toch niet kunnen lezen, waar zullen dan onze Europse Grote Leiders, die de wereld ons benijdt, zijn? Of laat een van hen, Israël uit voorzorg, of Iran uit heilige islam-aanvalsdrift een spelltje vuiule bomoorlog beginnen, waar zijn wij dan?
Een mens is vrij zijn vrienden te kiezen….of mag dat ook al niet meer?


Erdogan botst met Peres in Davos

Premier Erdogan van Turkije is woedend weggelopen bij het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Dat gebeurde tijdens een verhitte discussie met de Israëlische president Peres. Toen die in
een emotioneel betoog de aanval op de Gazastrook had verdedigd, wilde Erdogan reageren.
Al na een minuut werd hij afgekapt door de gespreksleider omdat het tijd
was voor het diner. De Turkse premier was niet alleen boos omdat hij niet mocht uitpraten, maar ook over de bijval die president Peres had gekregen van de aanwezigen. ‘Ik denk niet dat ik ooit nog terugkom
naar Davos’, aldus Erdogan.
Bij terugkeer in Istanbul werd de Turkse premier warm onthaald door duizenden betogers met spandoeken. Ze zwaaiden met Turkse en Palestijnse vlaggen en riepen anti-Israëlische leuzen.

Bron De wereldkrant

DE ROZEN HEBBEN DOORNEN

DE ROZEN HEBBEEN DOORNEN
De ‘Nack’ heeft deze morgen speciaal ter attentie van Uw dienaar, een electronisch berichtje op zijn @mailbox gezet over het reilen en zeilen van onze goede linkie-winkie vrienden….Aangezien ik niet meer ben dan een van jullie, geef ik het hieronder van begin tot einde weer.
Volgens mij moeten wij onthouden dat zij, de linksen, nu overal zitten, bij Jean Marie, bij Lambert, bij de Guy, ja zelfs bij het Vlaams Belang waarschijnlijk, maar dat krijgt de reporter Karel van den Broeck niet gezegd.
Alleen de Grote Roergangers zijn nog aanwezig in de SP-A; die verder zo leeg is als hun programma de laatste 50 jaar.
Noch bloemen noch kronen.
Alleen op voorspraak van het Heilig Paterke van Hasselt, regelmatig wat meer kerkbezoek, niet een rode roos ter hand, maar een bundel chrysanten.
Hardleers
De SP.A ligt op ramkoers met de socialistischevakbond. Er is nog weinig nodig om de partijcompleet te doen imploderen.
Volgens De Morgen was de sfeer van de grote dagen ver te zoeken op de nieuwjaarsreceptie van de SP.A. 'Er was niemand die zich geroepen voelde om 'boe' te roepen. Dat is toch al iets', noteerde de verslaggever.
Nochtans hadden verschillende aanwezigen reden te over om voorzitster Caroline Gennez op een fluitconcert of boegeroep te trakteren.
Neem nu Bert Anciaux. Hij kreeg de schuld van de crisis over de naamsverandering en dat is niet netjes. Gennez was perfect op de hoogte dat de kersverse 'sociaaldemocraat' een interview in De Morgen ging geven waarin hij de naamsverandering van de partij zou aankondigen.
De vraag of Anciaux een socialist of een sociaaldemocraat is, is zo mogelijk nog vreemder. Al sinds het voorzitterschap van Frank Vandenbroucke (die de roos in de vuist verving door een gestileerde bloem tussen duim en wijsvinger) probeert de top van de socialistische partij van het besmettes-woord af te raken. Van Anciaux nu absolute zuiverheid eisen, is niet minder dan getreiter.
Bovendien vergissen Erik De Bruyn en de 'echte socialisten' van SP.A Rood zich van vijand als ze met scherp op Anciaux schieten. Op sociaaleconomisch vlak is hij linkser dan de SP.A-partijlijn. Hij was een erg koele minnaar van de actieve welvaartsstaat en het Generatiepact. Hij stak destijds zijn bewondering voor Jan Marijnissen (SP) niet onder stoelen of banken en droomde zelfs eventjes van een volkse links-populistische 'Lijst Anciaux'. Een ideologisch debat tussen De Bruyn en Anciaux zou wel eens meer eensgezindheid kunnen opleveren dan eentje tussen Gennez en Anciaux.
Nog geen week na de crisis over de naamsverandering blunderde de SP.A-top opnieuw met de samenstelling van de Europese lijst. Dat Kathleen Van Brempt wat zwak uitvalt als Vlaams minister, is voor iedere waarnemer zonneklaar. Dat men haar daarvoor in Europa wil parkeren is het zoveelste bewijs dat het Europees Parlement nog steeds de reservebank voor gebuisde (ex)-kopstukken is. Van Brempt trekt de Europese lijst, ten koste van Mia De Vits. Zoals Knack. be vrijdag meldde, zette Gennez met die beslissing de partij op ramkoers met de vakbond. De relaties met het ABVV, die sinds het Generatiepact erg slecht waren, waren nog maar net genormaliseerd. Nu is een breuk bijna onvermijdelijk.
Zaterdag trok Gennez naar de solidariteitsmars voor de werknemers van Bekaert in Hemiksem. Volgens aanwezigen nam ze even plaats aan de kop van de betoging om dan voortijdig te vertrekken. Dat bleef niet onopgemerkt bij SP.A Rood. De Bruyn merkte begin januari op dat de SP.A Antwerpen, noch die van Hemiksem warm te krijgen waren voor een solidariteitsbezoek aan de stakers van Bekaert. Als Gennez denkt dat ze met haar haastige bezoek alsnog haar travaillistische flank kan afdekken, dan vergist ze zich. De jennerige Internationale die De Bruyn en co. zongen na de nieuwjaarsreceptie, bewijst dat.
Ondertussen blijft de loyauteit van Erik De Bruyn verbazen. Hij vindt de eenheid van een verzwakte SP.A blijkbaar nog steeds prioritair. De vraag is of de conservatief linkse achterban (die in 2007 al massaal voor Dedecker stemde) er ook zo over zal denken in het stemhokje.
Karl van den Broeck

donderdag 29 januari 2009

KARDINAAL MERCIER VERREZEN ? ?

KARDINAAL MERCIERS VERREZEN ???
Uit de GVJàààanssens.

Pastoors hekelen tweetalige campagne
54 pastoors van het aartsbisdom Mechelen-Brussel vinden dat de tweetalige promotiecampagne van het bisdom het Vlaamse karakter van de regio miskent.


Ik heb het maar laat op de avond ontdekt – deze voormiddag was de blog van collega http://blog.seniorennet.be/guvaal/ de eerste die mijn aandacht trok op deze nietr te geloven! zaak.
Wij, bloggers voor de goede zaak, zouden deze pastoors een-voor-een een bedankingsbrief moeten sturen, met iedere keer kopij naar de Mechelse Blaaskaak. Zodat deze ziet dat zijn schaapjes bokkig zijn geworden!
Maar aangezien ‘Mechelen’ daarvoor wel lijk naar gewoonte Oost-Indisch doof zal blijven, is het volgens mij beter dat wij via de electronische snelweg het Vaticaan bombarderen. Zijne Heilgheid is een doodgewone Duitser, die hoogst waarschijnlijk geen last heeft om Vlaams te verstaan. Maar zelfs als hij z’n Vlaams van bij den Troep zou ‘vergeten’ zijn, moest hij zo een paar honderd brieven binnenkrijgen, er nogal rap beroep zou gedaan worden op een tolk.
Laat U niet afleiden. U geraakt het Vaticaan best binnen via het kanaal van de www. Osservatore Romano.it….Daar zijn ze zot op de link ‘contact’ en er zit volk genoeg aan de luistertafels….Niet te vergeten, de CEO (Big Boss) is een graag geziene landgenoot en Vlaming daar, die die Oude Tante (de Osservatore) sedert kort weer nieuw leven heeft ingeblazen. Denk aan die gekke Aartsbisschop van Milaan die wilde (wilt) verbroederen met de Mohamedanen, en daar begot nog in gesteund wordt door ‘Rome’…Er is dus veel kans dat U die www. Osservatore Romano.it nog voor andere zaken zult kunnen gebruiken. Zijn we mondig geworden, of zijn we dat niet?
Doen mannen!

Psst. Het kan nooit kwaad daar een beetje te blijven rondstruinen. Wie weet zitten er nog geen bekeringen in! En als U schrijft (mailt) wees dan een beetje beleefd, spreek met twee woorden, en begin niet te spuwen op de vloer in het huis van Uw gastheer. De man mag nog zo aan het hoofd staan van een twijfelachtige hiërarchie, hij is de Baas boven Baas van Danneels, die ’t manneke in Mechelen met één vingerknip naar een oudemannenhuis zendt…Goe geweten, Jantje!

EEN TJEEF DIE MAAR EEN HALVE IS....

EEN TJEEF DIE MAAR EEN HALVE IS….
Als titel had hier even zo goed, en, misschien zelfs beter, gestaan; “Bloggen kan de gezondheid schaden”….Maar dan met een vriendelijke maar vette knipoog naar Eric, de broer van….die in zijn blog kip-kap maakt van de laatste groooote SP-aanwinst, de piskoek-eter die de wereld ons benijdt….
Als onze politici nu al mekaar afmaken, waarom zouden wij dat nog moeten doen?
Eric, de broer van, is verder voor de rest een fijne knul als hij voor zichzelf rijdt. Maar of dat zijn partij welgevallig blijft? En dat Le Standaer zijn standpunt de volgende dag schaamteloos en zonder commentaar overneemt, zal ook wel niet ongestraft blijven!
Den Bleiter kan zich alleen nog redden, door rap-rap een Wet te doen stemmen, waarbij het ‘nodeloos geweld’ in Gaza gelijk gesteld wordt met het loochenen van de Holocaust…Op die manier blijft hij het vriendje van de Arabieren/Mohamedanen want die hebben nu, net zoals de Joden, een Heilige Koe waaraan niet mag getornd worden. En wij? Wij zullen weer zwijgen. Inch’Allah!....

donderdag 29 januari 2009
Bert und kein Ende?
Gisteren dacht Bert Anciaux er met wat mooipraterij vanaf te komen maar het Vlaams parlement heeft genoeg van deze man die we tot onze ergernis nog steeds “mijnheer de minister” moeten noemen. Na het debat over de dreigende sluiting van Opel Antwerpen en het verlies van duizenden jobs ging het weer over het ego van iemand die zich voordoet als het “geweten” van de samenleving maar enkel bezig is met zichzelf en met provocatieve uitspraken op zoek naar mediahype. Ik zei vanop mijn bank dat “we als parlementsleden zijn morele lesjes beu zijn”.“U bent niet moreel superieur aan de anderen”. “ Ik aanvaard niet langer dat u spreekt namens de meerderheid over deze delicate materies”.
Vandaag lees ik dat ook de federale Regering zich terecht distantieert van zijn uitspraken. Alleen Caroline Gennez zegt nog: “we blijven achter Bert staan”. In deze moeilijke tijden die we meemaken op maatschappelijk vlak met de dramatische dood van kinderen en het jobverlies van duizenden in Vlaanderen is het in feite tijdverlies om zich bezig te houden met één van de zieligste politici die Vlaanderen ooit heeft gekend. Deze man is al 10 jaar lang “onze” Minister van Cultuur even lang als André Malraux Frans minister van Cultuur was onder President Ch. De Gaulle. Arm Vlaanderen.
Bert nadert wel zijn einde. Mijn pronostiek: hij haalt juni niet als minister. Elke dag dat hij nog langer minister blijft zal SP.A het electoraal cash betalen. Rendez vous in het Vlaams Parlement tot zijn volgende blunder. Dan zal Caroline wel zelf de stekker uittrekken vooraleer de kiezer het doet in haar plaats.

Pssst. Het is niet van vandaag dat de Anzio’s zich laten voorstaan als üBERMENSCHEN…..Het is in die kwaliteit dat ze zich via de VU omhoog gewerkt hebben. Niet iedereen kan zich tenslotte van uit de Hitlerjugend tot groot-industrieel opwerken, zonder partij-politieke steun. Hete geval André Leysen is dan ook uniek in zijn soort. Ook uniek is Zoon Leysen, die dreigt samen met zijn bedrijf Antwerpen te verlaten, moest het Vlaams Belang er de meerderheid verwerven. Zijn we zulke Seigneurs met hun Judasgeld niet liever kwijt dan rijk? Natuurlijk kan Vlaanderen voordien hun bedrijf + hun familiefortuin nationaliseren. Als schadevergoeding…..

ALS MEN VAN DE GESCHIEDENIS NIET BIJLEERT

ALS MEN VAN DE GESCHIEDENIS NIET LEERT
Even mijn digitale bibliotheek gaan opladen bij Angeltkes. In het Jaar 2006 namelijk zat ondergetekende nog in de digitale bloemkool en was Prof. Mathias Storme nog voorbehouden voor dure gedrukte persartikels. Had ik maar geweten dat Seppe Weiss toen al het zorgenkindje was!
VRIJDAG, MEI 26, 2006
Vuile wijven ! Vuile democraten ! Vuile hetero's - Een leerling van Marcuse als grootinquisiteur.
In Laatste Nieuws van 19 mei zegt grootinquisiteur Jozef de Witte (voor de buitenlanders die de Belgische wantoestanden nog niet kennen: de voorzitter van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding) in reactie op een klacht wegens discriminatie dat leden van een meerderheid mogen worden gediscrimineerd.

Het artikel:
Hetero Jan Van Gucht (53) uit het West-Vlaamse Rekkem heeft een klacht ingediend wegens discriminatie bij de politie van Menen, tegen het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. «Wegens hun postkaartcampagne met slogan 'vuile hetero'», aldus Van Gucht.
«Ik ben hetero, ik heb dat niet gekozen, ik ben zo geboren en wil daar bijgevolg niet voor uitgemaakt worden. Deze campagne zet aan tot nog meer onbegrip tussen beide groepen. Waar gaat het heen als een antidiscriminatiecentrum, dat ik tot vandaag respecteerde voor het vele goede werk, met zulke 'grapjes' begint», zegt Van Gucht die prompt een klacht indiende.
Jozef De Witte, voorzitter van het Centrum, moet een beetje lachen om de klacht. «Ik meen te mogen zeggen dat ik hier enkele experts in dienst heb die weten wat discriminatie is. Stigmatiseren van een meerderheid hoort daar niet echt bij. Discriminatie is iets dat per definitie een minderheid overkomt.»

Nu ben ik van de juridische kennis van de Heer De Witte tot op heden nog niet onder de indruk gekomen. Het is niet de eerste keer dat De Witte zonder schroom juridische dwaasheden verkondigt. Hij kan zich dat natuurlijk permitteren omdat het aantal goede juristen die iets te zeggen hebben en ook durven zeggen in dit land dun gezaaid is, en degene die aan de tafels van de macht meeëten in plaats van die van de gerechtigheid te dekken de bescherming van de rechtsstaat vaak niet al te nauw nemen. Van "Rule of law, not of men" blijft er in België niet veel meer over.

De beginselen van de rechtsstaat zijn daarbij wel de laatste bekommernis voor De Witte. Hij behoort tot de school van de vakbondslui à la Theo Rombouts ("'Gelijkheidsbeginsel boven vrije meningsuiting'", De Tijd van 27 april 2004) die het opleggen van gelijkheid voorrang geven op de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, vereniging e.d. Uit een uitspraak in het incident-Feryn blijkt dat De Witte de racismewet trouwens ten onrechte een grondwettelijke status geeft - terwijl het juist een gedeeltelijk ongrondwettige wet is (zie http://lvb.net/item/2421: " in een interview met Mathias Danneels en Helena Wilmet in Het Nieuwsblad van 25 februari 2006. Zegt De Witte over Pascal Feryn, de ondernemer die geen allochtone werknemers naar zijn klanten wil sturen: "We hebben hem enkel gevraagd om de grondwet na te leven. Niemand, maar dan ook niemand kan en mag discrimineren op basis van cultuur, huidskleur of religie.").

Maar laat ons even De Witte's jongste uitspraak toetsen. Stigmatiseren van een meerderheid mag dus wel. Ik kan me daar dadelijk wat bij voorstellen. Vrouwen zijn een meerderheid in dit land; die mogen dus volop gediscrimineerd worden, en beledigd net als hetero's. De kiezers van de zelfbenoemde democratische partijen zijn ook een meerderheid; zIj mogen dus gestigmatiseerd worden, die van het Vlaams Belang daarentegen niet. En het zal voor sommigen een opluchting dan wel een ontgoocheling zijn om te vernemen dat de ongelijke behandeling van zwarten onder de apartheid in Zuid-Afrika geen discriminatie was, omdat de zwarten er een meerderheid waren (en zijn). In Brussel zijn sinds kort de Marokkanen in groteren getale dan de Vlamingen. vanaf nu mogen de Vlamingen dus de Marokkanen stigmatiseren in plaats van omgekeerd. En beiden mogen ze vanzelfsprekend haat zaaien tegen de "autochtone" Franstalige Brusselaars, die vooralsnog nog steeds de meerderheid vormen. Of wacht: in Brussel-stad zouden er sinds dit jaar meer allochtonen wonen dan autochtonen. Dat opent natuurlijk perspectieven waarop De Witte allicht niet doelde.

De droevige werkelijkheid is dat deze grootinquisiteur een leerling is van Herbert Marcuse, die de jeugd destijds vergiftigde met zijn idee van partijdige tolerantie: de tegenstanders moeten tot tolerantie verplicht worden, maar zelf mogen we jegens hen intolerant zijn. Er zijn immers "correcte" opvattingen die de voorrang moeten krijgen en "incorrecte" die met alle middelen mogen worden bestreden. Een onpartijdige tolerantie (non-partisan tolerance) hield volgens Marcuse namelijk in dat men de gevestigde waarden en normen intact laat, zodat het volgens hem om repressieve tolerantie ging (H. MARCUSE, Repressive tolerance, 1965, nadien opgenomen in: Robert Paul Wolff, Barrington Moore, jr., and Herbert Marcuse, A Critique of Pure Tolerance, Beacon Press, Boston 1969, pp. 95-137; tekst op http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/65repressivetolerance.htm). Hij aanvaardde alleen een partisan tolerance, die zou zijn "intolerant toward the protagonists of the repressive status quo", of nog "intolerance against movements from the Right, and toleration of movements from the Left". Voor kritiek, zie o.m. A.C. KORS & H.A. SILVERGLATE, "Codes of Silence. Who's silencing free speech on campus - and why", Reason, november 1998.

Dit sluit trouwens aan bij de hele filosofie achter antidiscriminatie- en antiracisme-ideologieën, filosofie die essentieel zelf discriminerend (en dus "racistisch" in de ruime daaraan meestal gegeven betekenis) is, zoals ik elders heb aangetoond (zie de uitgewerkte tekst van mijn Molinarilezing "De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren").
Geplaatst door matthias e storme op vrijdag, mei 26, 2006
******************
En nu ik toch schaamteloos aan het copiëren ben, dan nog maar de rest ook zeker? Hoe zou ik anders mijn vocabulaire aanvullen met mooie (scheld)woordjes, als ik de context niet mag bijhouden?
Ik zou Seppe Weiss gewoon Domme Kracht, Kazit-bewaker of wiestergaai’ noemen, maar agoog, ik moet toegeven, dat siert beter de man. Want onbegrijpelijk, zoals de man zelf….
Wie geloven ? Dr. Matthias Storme * of de agoog** Jozef de Witte ?

Lees, Jozef de Witte, er staat (niet) wat er staat
http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/lees-jozef-de-witte-er-staat-niet-wat.html

In De Morgen van 19 januari verscheen er weer (1) een staaltje van de "creatieve" lezing van de Grondwet door Jozef de Witte, dat aantoont hoe bekwaam onze grootinquisiteur met het recht om kan gaan.

In zijn opiniestuk Beschermd of vogelvrij? schrijft hij over het feit dat krachtens de wet op het Slachtofferfonds een vreemdeling zonder legaal verblijf, die recht heeft op schadevergoeding van de aansprakelijke dader, niet daarnaast ook de tussenkomst van dat Fonds kan vragen, dat het gaat om een grondrecht en dat dus de wet kan worden getoetst aan de grondwet. Nadat de auteur correct art. 191 van de Grondwet citeert : "”Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen” - wordt de hoofdvogel afgeschoten "De wettelijke regeling van het slachtofferfonds is in elk geval in tegenspraak met het principe van artikel (191) van de grondwet". A zo ? De grondwet zegt juist dat ten aanzien van vreemdelingen de wet precies wel uitzonderingen mag maken. Er staat wel degelijk, mijnheer de Witte, "behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen". Een wet die dat doet , kan dus onmogelijk in strijd zijn met dat principe van de grondwet.

Verder is het natuurlijk nog de vraag of het beroep op een Slachtofferfonds een grondrecht is. Waarom zou dat ? Het gaat hier niet om het recht op schadevergoeding door de dader, de aansprakelijke persoon. Dat kan men misschien nog een grondrecht noemen. Maar een grondrecht voor alle slachtoffers van lichamelijke schade om zich tegen de overheid (dus de belastingbetaler) te keren omdat de dader involvabel is ? Men moet wel grondig communist zijn om dat een grondrecht te noemen.

(1) Voor een eerder staaltje, zie http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2006/05/vuile-wijven-vuile-democraten-vuile.html
Geplaatst door matthias e storme op dinsdag, januari 27, 2009
* Matthias Storme
** Agoog : kan ook zijn fantasmagoog, demagoog, knulagoog of gewoon sukkel

FABIOLA DOET NU AL MIRAKELS

FABIOLA DOET NU AL MIRAKELS
Hoe is onderstaande blunder van Danneels anders mogelijk? Het mens wacht zelf de hereniging met de Zalige (Heilige) Bouduin niet af, om van achter de rug van Magere Hein haar beenderige knokkels uit te steken naar haar dwalende onderdanen…Van uit de Intensiv Care betovert zij de afvallige gemijterde Kardinaal, de gekromstaafde Vlaming. Wellicht een doden-gave zijnerzijds voor haar voor onderweg? Want de weg naar de Hades is lang….
Haar onderdanen, de afgedwaalden, die van geen Frans meer willen weten…
Aartsbisdom flitst Vlaams-Brabant terug naar 19e eeuw

Ben Weyts, Kamerlid N-VA
Mark Demesmaeker, Vlaams parlementslid N-VA


Eerstdaags start het Aartsbisdom Mechelen-Brussel een tweetalige promotiecampagne in Vlaams-Brabant en het arrondissement Mechelen.
De campagne viert het 450-jarige bestaan van het Aartsbisdom en start eerstkomende zondag met tweetalige baniers in elke parochiekerk en de verspreiding van honderdduizenden tweetalige strooibriefjes. Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker en Kamerlid Ben Weyts dachten dat het om een grap ging, toen ze het nieuws vernamen. De vicaris-generaal van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel wist de informatie evenwel telefonisch te bevestigen. Volgens hem was een tweetalige campagne nu eenmaal goedkoper dan het respecteren van de grondwettelijke eentaligheid van Vlaanderen.
“Om het met de woorden van Louis Tobback te zeggen: als dit niet dom is, is het op z’n minst lomp”, zegt Demesmaeker. “Dit illustreert toch dat de Kerk soms nog ver van haar eigen basis staat. Zo’n tweetalige promotie gaat volledig voorbij aan de grondwettelijke eentaligheid van Vlaanderen. Maar vooral negeert men de gevoeligheden bij de gelovigen zelf. De facto ondersteunt het Aartsbisdom de Franstalige politieke partijen die de uitbreiding van Brussel en een veralgemening van de faciliteiten in heel Vlaams-Brabant bepleiten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” zegt de Hallenaar.
Volgens Weyts flitst het Aartsbisdom ons terug naar de 19de eeuw: “Heel wat priesters en andere mensen van het terrein zijn er in geslaagd om het imago van de Kerk in Vlaanderen op te poetsen. De Kerk is al lang niet meer het Franstalige bastion van de 19de eeuw, van waaruit men neerkeek op de Vlamingen en hun taal. De nieuwe campagne is dan ook zeer ongelukkig.”
Weyts lanceert ook een expliciete oproep: “Wij roepen de aartsbisschop op om snel met de actie komaf te maken. Ik wist niet dat het bisdom krap bij kas zat, maar als geld echt het probleem is, dat men dan maar enkele supplementaire omhalingen doet tijdens de misvieringen van Halle-Vilvoorde. Ik denk dat onze gelovigen maar al te bereid zullen zijn om iets dieper in de geldbuidel te tasten als we daarmee zulke blunder kunnen vermijden. Wij roepen alleszins iedereen op om een stem van protest te laten horen, nog voor de campagne deze zondag van start gaat

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

De Wereldkrant laat prominente Nederlanders aan het woord over hun vakgebied, Nederland en de actualiteit. Rob Wijnberg, filosoof en publicist over de vrijheid van meningsuiting: ‘Je mag alleen iemand het zwijgen opleggen als hij of zij het spreken van een ander belemmert’.
Rob Wijnberg (1982) vindt dat we niet aan de vrijheid van meningsuiting mogen tornen. Het is volgens de filosoof de belangrijkste waarde die een samenleving heeft. ‘Simpelweg omdat de vrijheid van meningsuiting alle andere waarden die we hebben mogelijk maakt. Voor het hebben van een idee van goed en kwaad heb je vrijheid van meningsuiting nodig.’ En die vrijheid is ‘volgens Wijnberg gigantisch groot in Nederland. ‘Groter dan in 99 procent van de landen in de wereld’
Toch staat dit onderwerp de laatste tijd in Nederland ter discussie. Eerst was er minister Hirsch Ballin (Justitie) die de wet op godslastering wil vervangen en uitbreiden naar alle overtuigingen. Het gaat over een bepaling die verbiedt om mensen te beledigen vanwege ras, seksuele geaardheid of godsdienst. ‘De regel is dan niet langer alleen van toepassing op religieuze groepen of het beledigen van God (...), maar het gaat om belediging in het algemeen
Vervolgens bepaalde het Amsterdamse gerechtshof dat PVV-leider Wilders vervolgd moet worden voor het zaaien van haat vanwege uitlatingen in zijn anti-Coranfilm Fitna en uitspraken die hij deed over moslims tijdens interviews.
‘Verassend en onbegrijpelijk’, vindt Wijnberg de uitspraak van het Hof. ‘Hoe logisch dat ook lijkt. Juridisch is het niet in de haak’ Wijnberg vindt het onbegrijpelijk omdat het OM een paar maanden eerder oordeelde dat vervolging niet haalbaar is. Hij ziet ook geen directe aanleiding waarom de uitspraak van de rechter ‘overruled’ moest worden. ‘Ze graven op wat al begraven is. Niemand praat nog over de film Fitna.’
Juridisch is het verzoek om Wilders te vervolgen moeilijk vol te houden, zegt Wijnberg. ‘Er is sprake van discriminatie als het gaat om ongelijke behandeling van niet gekozen eigenschappen. Vrijheid van meningsuiting zou daar niet onder moeten vallen’, zegt Wijnberg. ‘Mijn grootste bezwaar is - en dat is meer een filosofisch bezwaar - dat het mogelijk moet zijn om kwetsende en grievende dingen te zeggen.’
Het mag volgens Wijnberg niet zo zijn dat iemand op grond van gevoelens van ‘hij bevalt me niet’ een ander het zwijgen oplegt. Goed en kwaad ter discussie stellen, daar draait het volgens hem om. Hij noemt het: ‘t recht om te twijfelen aan andermans opvattingen. ‘Daar waar het recht om te twijfelen teniet wordt gedaan, niet mogelijk is, daar ligt de grens:
Doodsbedreigingen maken de discussie onmogelijk. Net zo goed als bommeldingen. ‘Spreken moet mogelijk zijn:
Beledigingen horen er volgens hem bij.
Of een uitspraak grievend is, is bovendien subjectief. Dus ook een rechter kan geen objectief oordeel vellen, zegt de filosoof. ‘Het zou kunnen betekenen dat je niemand meer mag bekritiseren. Het gaat ook om het recht om te mogen twijfelen. Ook aan andermans opvattingen.’ Discriminatie zou volgens Wijnberg moeten worden beperkt tot het domein van de handeling. Als je niet wordt aangenomen voor een nieuwe baan of een disco niet in mag op grond van discriminerende redenen. ‘Dat is een ander domein dan het gesproken woord.’
Is Nederland aan het opschuiven richting Europa, waar de regels strenger zijn als het gaat om de vrijheid van meningsuiting? In onze buurlanden zijn de regels strikter. ‘We kruipen naar Europa toe’ ,zegt Wijnberg. De uitspraak van het hof over Wilders vindt Wijnberg geen stap in de goede richting. Hij noemt het een kortstondige overwinning voor degenen die Wilders hebben aangeklaagd. ‘De advocaat Sprong noemde het een geweldige dag voor moslims. Nou dat lijkt me niet. Het verlamt de discussie over de islam. En het vijzelt ook het imago van westerse moslims in Nederland niet op. Zij worden straks verantwoordelijk gehouden voor de inperking van een waarde die wij zo hoog achten.’
Bron Wereldkrant
Psssst… Nou Moe! Onze anti-gevoelens tegen dit Europa, zo’n Europa bedriegen ons dus niet…..

GELUKKIG 2010 - 2009 SLAAN WE OVER

GELUKKIG 2010 – 2009 SLAAN WE OVER
Onder de aandacht: monopolie-kapitalisme van links = communisme, nazisme, fascisme = ondergang…..
De Staatsverlaters
Rond eindejaar stond er in een Nederlandse krant een cartoon voorstellend een paar mensen die hun vrienden toeroepen: “Gelukkig 2010! 2009 slaan we over”. Kon dat maar.
Als de tekenen niet bedriegen, en men merkt wat er in Amerika gebeurt, wordt 2009 zowat het moeilijkste jaar uit de naoorlogse economische geschiedenis van de westerse wereld. Voor België wordt voorspeld dat de ondergrens van de groei overschreden wordt en we er dit jaar op achteruit zullen gaan. De voorname Nederlandse econoom Filip de Kam verwacht “een inktzwart jaar” (NRC-Handelsblad, 27.12.08).
Misschien wel een meerderheid der mensen voelt zich bang en onzeker. Het gaat om mogelijk jobverlies en angst voor de oude dag, maar ook de afwezigheid van alternatief. De huidige crisis, veroorzaakt door de gebeurtenissen in de financiële centra van Amerika en Europa, verschilt immers in één opzicht van de crisis van de jaren dertig:
vandaag dient er zich geen ander wereldmodel aan dan het bestaande, zodat men daar gevangen in zit. Toen immers boden enerzijds communisme en een dynamische nog niet door de voorrechten van de macht tot slappeloosheid gedoemde sociaal-democratie, en anderzijds fascisme en nationaal-socialisme zich aan als redders uit de nood, die het zo niet mislukte dan toch gediscrediteerde monopoliekapitalisme zouden vervangen door een of andere vorm van socialisme, want ook fascisme en nationaal-socialisme waren dat.
De afwezigheid thans van een alternatief voor het bestaande stelsel van vrijwel ongebonden vrijemarktekonomie is zo mogelijk nog erger dan de crisis zelf, omdat zowel bestuurders en intellectuele elite als hun volgelingen en bestuurden zich hierdoor in een ideologisch vacuüm bevinden, wat leidt tot defaitisme en wanhoop. Onderschatten we de malaise niet die hiervan het gevolg is. Jobonzekerheid is erg, maar de indruk die wordt gewekt dat dit een fataliteit is waar niemand iets aan kan doen, is erger. Want het is niet waar: wat ontbreekt is het intellectueel vermogen om de utopie van de eenentwintigste eeuw te bedenken, het baken te vinden waarop de mensheid zich kan richten. Niet voor niets wordt depressie al een nieuwe volksziekte genoemd.
En daar gaan we dan, in dit land met zijn 55.000 pagina’s Belgisch Staatsblad ‘s jaars. Met regeltjes, onnozeler kan het niet, vergetend de wijze les van Tacitus dat corruptissima republica plurimae leges (toen de - Romeinse - staat het meest corrupt was, waren de wetten het talrijkst). En die worden dan nog archi-slecht gemaakt door een regering en een parlement die voor meer dan de helft uit juristen bestaan. maar teksten fabriceren die zo dubbelzinnog of tegenstrijdig zijn dat ze de misdadigers uit de gevangenis helpen ontsnappen, zoals onlangs in Oost-Vlaanderen is gebleken. Men verstaat niets van de zorgen en de reacties van de mensen, als men niet inziet dat deze recente feiten zowat de doodsteek hebben toegediend aan wat er in België nog was overgebleven aan respect voor de instellingen. Hoe kan dat nu? Wetten zo opstellen dat de rechters de zware misdadigers waarvan de misdrijven bewezen zijn - die ze hebben toegegeven - wegens procedurefouten, veroorzaakt door de wet, moeten vrijlaten zonder enige verdere vorm van proces? Voor topjuristen valt dit misschien te verklaren en te verontschuldigen, maar voor alle andere - normale - mensen is dit choquerend, onaanvaardbaar, zum Kotzen van machteloze verbijstering en woede. En het helpt niet dat bange en met de overheid complotterende media inmiddels gauw onder elkaar afgesproken hebben om er het zwijgen toe te doen en geen beelden meer te geven van de vrolijk de gevangenis verlatende onbestrafte zware jongens.
Men dacht dat men in dit land alles al had gezien, maar dat is blijkbaar niet zo. En geen van de wetgevers wordt voor zware nalatigheid vervolgd, de hele bende die collectief verantwoordelijk is voor de onheilstijdingen die dit land treffen, gaat weeral vrijuit, want allen zitten in het complot van de onbekwaamheid, de onverschilligheid en het misprijzen voor de burger, van wie straks wel wordt verwacht dat hij het politiek correcte vakje zal invullen op zijn kiesbrief.
De Nederlandse publicist Henk Hofland introduceerde enkele jaren geleden de term “staatsverlaters” voor de velen die de hele bedoening aan de top van de samenleving (politiek, media, gerecht) hebben afgeschreven als niet meer relevant Hun onrust reageren ze af door de muziek nog wat harder te zetten en op tv te kijken naar soaps met voorgeprogrammeerde lachsalvo’s. Alleen politici die zich op tv ontpoppen tot clowneske figuren uit een zoldercabaret van Montmartre of Friedrichstrasse krijgen nog wat belangstelling. Het is een massa aan het worden. de velen die met gelatenheid en scepsis, zonder enige vrolijkheid vandaag de weg volgen van hen die in de tijd van de zwarte pest, volgens de verhalen van Chaucer (Canterbwy Tales) en Boccaccio (Ii Decamerone), zich in groepjes plachten te amuseren met het vertellen van pseudo-schunnigheden onder het motto edite, bibite, post morrem iwlia voluptas (eet, drinkt, na de dood valt er niet meer te genieten.
Waar is de vooruitgangsgedachte gebleven. de toekomstvisie die de mensheid wakker hield en tot grootsheid aanzette? In plaats daarvan is een schimmenspel gekomen van kringetjes draaien, en lachen.. lachen met Letenne, schateren met Van Rompuv. gieren met Crebo en De Wever. met de hele Belgische santenboetiek, 1achen tot de pijn ervan de borst platdrukt. en stilvalt in een beschaamd gekreun van razernij.
Bro, Journaal. Marc Grammens.

DE MEDIA GRAB BELTON

DE MEDIA GRABBELTON
Te bewaren en honderdvoudig te herlezen citaat van
http://anarcho-kapittels.blogspot.com/ van Xavier Meulders via
http://www.visionair-belgie.be/
“ Zoals menig lezer ondertussen wel zal weten, heeft de eenmansredactie dezer weblog een viscerale afkeer van de hedendaagse media en haar toegevoegde informatieve waarde die al even onschatbaar is als een diamanten ring die je kunt winnen aan een grabbelton op een Vlaamse pensenkermis. En rabiaat is de haat die ondergetekende redactie koestert ten aanzien van nationale staatsbelangen. “

Ik vind het een prachtig voorbeeld: de Oude Media die diamantjes vist uit de grabbelton op een Vlaamse pensenkermis….Is voorwaar een lovenswaardig ‘Leitmotiv’ die zou kunnen staan als ondertitel bij elk geschreven en gedrukt verkocht en weggegooid dagblad of tijdschrift.

Wie zei weer, 2.000 jaar geleden: ‘Ze hebben oren om te horen, en ogen om te zien’….terwijl de ene blinde de andere leidt….
Daarom is maar één ding mogelijk: de blogwereld uitbreiden, verfijnen, meer gewicht geven, en waar mogelijk bijeenbrengen. Zodat er niet vele kleine stemmen klinken, maar één machtiig koor, verscheriden in de eenheid van een Nieuw Vlaanderen.
Een soort ww.metStijl.vl …….
Wie nog?

woensdag 28 januari 2009

BRUGGE KEN UW GESCHIEDENIS

BRUGGE KEN UW GESCHIEDENIS
Ben eens benieuwd wie, waar en wanneer ? we nog berichten zullen vinden over het folkloristisch fenomeen van onderstaande Vlaamse uitwijking naar verre vreemde landen.
Vraag: kan, na 850 jaar, de uittocht niet een beetje in omgekeerde volgorde gemaakt worden? Een paar honderdtallen authentieke Vlaamse families zouden hier kunnen zorgen voor nieuw (oud) bloed…..En dat ze gerust een ganse toom van die prachtige koudbloed-paardjes mee terug brengen! Als ze ginder de ‘Titanen’ genoemd worden, zal het gaan k.k zijn! Ons paardenbolk kan er maar baat bij hebben…..

“TITANEN” ON TOUR
Dan is het initiatief van de Kalt-blut-zucht und Sport-verein Brück e.V. Flaeming heet heel wat interessanter en bovendien in correct Nederlands.

Flaeming is een streek ten zuiden van Berlijn.

Op 2 mei is er een feestelijke zitting in het stadhuis van Brugge waar het evenement wordt voorgesteld en de dag daarna, op 3 mei, vertrekken vanuit Brugge voor een tocht van 1 100 km de door koudbloedpaarden getrokken huifkarren naar Brück.

De feestelijke intrede grijpt plaats op 27 juni in de Titanenrenbahn in Brück.

www.titanen-on-tour.eu


Flaeming is de streek ten zuiden van Berlijn, de gouden driehoek tussen Elbe, Havel en Spree.
850 Jaar terug kwamen Vlaamse en Nederlandse uitwijkelingen, op vraag van aartsbisschop Wichmann van Magdeburg, naar Brandenburg om daar het christendom te verspreiden.
In 1159 trokken vanuit Brugge emigrantengroepen oostwaarts om een nieuwe heimat te vinden. Deze trek bestond meestal uit huifkarren, getrokken door sterke paarden. Het ‘Flaeming-paard' dankt daaraan zijn naam.
Deze tocht zal dit jaar herdacht worden met een huifkarrentocht vanuit het Vlaamse Brugge naar... het ‘Flaemische Brück'. Grote feestelijkheden zijn gepland op 27 juni bij de intrede in de arena. En op 27 en 8 juni grijpen in Brück de ‘Titanen der Rennbahn' -feesten plaats.
*******************
U heeft minstens de video gezien? Lees dan ook de ‘Streck‘ van de eerste tien dagen huifkarrentocht….Wie begint daar nu te neuriën van ‘Ossewâe rij mar an’ en ‘wel nar hus toe rij die wâe’…

zur Tour

Der Treck startet am Wochenende des 2./3. Mai 2009 in Brügge, Belgien, und endet am 27. Juni 2009 in Brück, Deutschland. Am 2.Mai 2009 wird eine feierliche Sitzung im Rathaus von Brügge das Projekt öffentlichkeitswirksam vorstellen, um den Treck dann am 3. Mai auf den Weg zu bringen. In den acht folgenden Wochen wird eine Strecke von ca. 1.100 Kilometern in Tagesetappen von 30-35 Kilometern zurückzulegen sein, wobei jeweils einige Ruhetage eingebaut werden. Der feierliche Einzug in die „Arena“ in Brück/Fläming ist für den Beginn der Großveranstaltung „Titanen der Rennbahn“ am 27. Juni vorgesehen. (Etappenplanung Stand 22.1.2009, Änderungen vorbehalten)
• Auftaktveranstaltung Brügge (Belgien)
• Etappe 1 Brügge - Gent (Belgien)
• Etappe 2 Gent - Aalst (Belgien)
• Etappe 3 Aalst - Brüssel (Belgien)
• Etappe 4 Brüssel - Leuven (Belgien)
• Etappe 5 Leuven - Sint Truiden (Belgien)
• Etappe 6 Sint Truiden (Belgien) - Maastricht (Niederlande)
• Etappe 7 Maastricht (Niederlande) - Eupen (Belgien)
• Etappe 8 Eupen (Belgien) - Aachen (Deutschland)
• Etappe 9 Aachen - Hambach (Deutschland)
• Etappe 10 Hambach - Sindorfer Mühle (Deutschland)
Bron: ‚tSCHELDT‘
Psssst…Voor wie iet of wat beter bekend is met de Geschiedenis van WO II zal aan het begrip ‚Brandenbürger’ een nare bijklank hebben. Zo’n ‘Brandenbürger’ was namelijk een op zichzelf staand en altijd alleen handelend Wehrmachtsoldaat (in burger of in vreemd uniform), die perfect de taal van het te veroveren land sprak (bellgië – Nederland) en gedro^t werd achter de linies, voor sabotage, misleiding, volksopruiïng, enz. Zij waren een elite-eenheid en wisten dat bij gevangenname, zij onverbiddelijk stante pede werden terecht gesteld. Niet velen overleefden de Mei-dagen 1940…..Zij die overleefden vormden dikwijls de ruggengraat van SS-Divisies of speciale legergroepen.

GEHEIME AGENDA

GEHEIME AGENDA

Zo juist heb ik 3 kwartier mezelf zitten vergapen op ‘Phara’ van gisterenaond. Voordien mijn tochtje in de cyberwereld al afgewerkt. Bij Angeltjes een reactie geplaatst omdat ik weet dat MRM daar regelmatig gaat snuisteren. Ze zal zowel in hun posting als in de andere reacties van ons, ou’Peekes, de sympathie in deze voor haar moeilijke dagen er zo kunnen van af lepelen…denk ik.
Twee dingen over die ‘Phara’.
Die moslim-troela dacht ook dat haar eigen gemeenschap niet goed ‘communiceert’ over de toenemende islamfobie. Ze kreeg het echt niet over haar mooi getuite lipjes, om te zeggen ‘Communicatie!?’ – ‘Wij communiceren niet!’ ‘Wij zijn!’ –‘En zo hoort het ook’….’J’y suis. Jy reste!’
Ons Roos is weer veel te beleefd gebleven. Ze had kunnen repliceren: ‘TrutteMie, jullie moeten niet communiceren met ons!’ – ‘Jullie moeten luid en klaar jullie goedwil bewijzen door de eigen onhebbelijke achterban tot de orde te roepen! – ‘Nietr alleen met woorden, maar vooral met straffen’ – ‘Straffen volgens jullie eigen cultuur’ – ‘Daarin is ‘de straat’ een deel van de thuisopvoeding, beweren jullie’… - ‘Maar U aanpoassen aan ‘bij ons’ kent geen straatopvoeding in groep. – ‘Snappie wat er verkeerd is gelopen? -….
Tweede opmerking.
Rosie! Wat ‘n Grote Madam die haar belagers in en buiten de studio niet eens behandelt als de dwergen die ze zijn! – ‘Niet op de lijsten!’ – ‘Na 2 jaar terugkomen?’ en ondertussen onverstoorbaar als een sfinx bllijven zwijgen over dat verpletterend nieuws dat een paar meter verder bezig is met van de persen rollen…..HLN, de meest gelezen krant, zekerlijk na vandaag! Het niveau van een Griekse Tragedie of een Shakespeariaans koningsdrama….
Roosie! Je neemt je voor, niet alleen te vechten en te overwinnen tegen je ziekte, maar even zo goed zal je als de vurigste militante je strijdersplaats als ‘goudhaantje’ en stemmentrekker voor het Vlaams Belang blijven innemen. Ik kan me niet vorstellen hoe je dat doet, maar voortgaande op het verleden weet ik dat het je zal lukken. Een nooit geziene campagne voor de Partij! De Mata Hari van het Vlaams Blok/Belang waarvan de kruisweg nu samen loopt met de kiesstrijd….Niet om geblinddoekt aan de executiepaal te worden gebonden, maar om in triomf, de avond van de verkiezing, de zoveelste ‘Zwarte Zondag’ op rij, dat andere voorbeeld te volgen om op tafel te springen (gehesen te worden…) tussen een zee van Zwarte Leeuwen op Gouden Veld…
Nu Dame Justitie je ‘vechtscheiding’ geklasseerd heeft in het nadeel van je ontrouwe echtgenoot, meteen daarmee de ‘Nack’ in zijn nat en vuil kinderhemdjes zettend, moet je enerzijds de warmte van een steunende sterke schouder missen, maar sta je anderzijds als ‘Sterke Vrouw’ niet alleen, maar midden in en tussen Uw getrouwen. Als we nu efkens de adem inhouden in deze eerste voor U beslissende dagen, is het alleen om je rust te gunnen. Zo gauw we weer een signaaltje van U opvangen, dat je de wapens hebt opgenomen, zal je dagelijks van overal in het land in de blogwereld van ons horen. We zullen toeteren en blazen dat horen en zien vergaat – een beetje van uit ons primitief duister bijgeloof, dat lawaai de boze geesten kan verjagen. Tezelfdertijd zullen we ’n kaarsje doen branden, en als ’t moet op ons blote knieën naar Scherpenheuvel gaan….
Hoe zou je ons kunnen teleurstellen, als we je boven op ons schild heffen?

TELKENS TERUGKEREN NAAR 1453

TELKENS TERUG NAAR 1453
Wat zou men er over schrijven, moesten de Vlamingen overal in binnen- en buitenland (Brussel bijvoorbeeld) gebedshuizen oprichten, die ze vervolgens toewijzen aan Jan Breydel, Pieter Deconinck of Godfried van Boonen (Boulogne – Boullion)?
Ja, ik weet het, de vergelijking loopt mank, maar ‘bloeddorstiger’ voorbeelden zijn bij ons niet voorradig.
Bij de Muzelmannen, de Saracenen, de Moslims (=3 synoniemen van elkaar) ligt dat een stuk eenvoudiger. Maar dat zeggen en schrijven zal die E.J.BRON in Het Vrije Volk van vandaag straks, na afhandeling van de ‘case’ Geert Wilders, wel zuur gaan opbreken. Zwijgen! Zal die, want wat hij zegt is belediging aan de dienaren van Allah. En als die beledigd worden, dan verharden ze. Wat eerst beduidt dat ze de straten onveilig maken, later gevolgd door het overnemen van de macht, om de rust te herstellen.
Misschien dat we door zwijgen een statium kunnen overslaan? Zodat door de macht van het aantal straks de islam op ‘democratische’ manier aan de macht komt…..Stijgende geboortecijfers bij de dienaren van Allah = stijgende kiezers voor Allah….Dan is het Allah Akbaar! Zand er over!

E.J. Bron 27 januari 2009

Overal in Europa noemen islamitische medeburgers tegenwoordig hun nieuw opgerichte moskeeën naar de grote christenhaters van hun geschiedenis.

Bijvoorbeeld de in het Duitse Ingelheim ingewijde en door politici en kerkvertegenwoordigers euforisch gevierde nieuwbouw heet ”Fatih-Sultan-Moskee”. Die naam werd hoogstwaarschijnlijk niet toevallig gekozen. De Turkse sultan Mehmet II. droeg de bijnaam ”Fatih” (”De veroveraar”). In het jaar 1453 heeft deze christenhater het tot dan toe christelijke Constantinopel onder de voet gelopen, alle christenen bijeengedreven, gespietst en onthoofd. Hij vernietigde het christelijke Byzantijnse Rijk. Het door hem bevolen bloedbad was afschuwelijk.

Overal in Europa noemen islamitische medeburgers tegenwoordig hun nieuw opgerichte moskeeën naar de grote christenhaters van hun geschiedenis. Velen applaudisseren wanneer bijvoorbeeld met steeds nieuwe ”Fatih”-moskeeën de gevoelens van Europese christenen met voeten worden getreden. In geen geval de islam ”beledigen”! Zouden christenen op het idee komen om een basiliek bijvoorbeeld naar de kruisvaarder Godfried van Bouillon te noemen? (Indien mogelijk – een bijzonder absurde voorstelling – een nieuw gebouwde kathedraal middenin een islamitisch land?)

Willen we de waarheid niet weten? Het wordt door politici begroet dat de Europese hoofdstad Brussel ”multicultureel” is. Van de nieuwgeborenen is daar 57% moslim. Net zoals in vele andere Europese steden is ook daar de naam Mohammed de meest voorkomende voornaam voor mannelijke nieuwgeborenen. Brussel zal volgens informatie van de universiteit van Leuven over ongeveer 15 jaar een voornamelijk islamitische stad zijn.

Die ontwikkeling zie je in heel Europa. En overal geven we onze waarden op: in Denemarken betaalt dit jaar de eerste kerk beschermingsgeld aan moslims om hun christenen tegen overvallen tijdens het kerkbezoek te beschermen. We hebben weliswaar wetten in Europa, die eigenlijk voor iedereen gelden, en desondanks accepteren we intussen zelfs islamitische ”Sharia-rechtbanken” en geven we ook onder bepaalde voorwaarden toestemming aan moslims voor polygamie. In landen zoals Zweden discussieert men over strafvermindering voor ”eermoordenaars” – al het andere zou immers de islam kunnen beledigen!

Een ”strijd van culturen” vindt niet plaats. Wij geven onze waarden zonder verzet op. Onze kinderen zullen ons bittere vragen stellen. Dan zou het echter wel eens te laat kunnen zijn om de ontwikkeling nog te stoppen.

E.J. Bron

maandag 26 januari 2009

KNACK EN BERLUSCONI

KNACK EN BERLUSCONI
Ze zijn bij elkaar in de leer geweest, de Roeselaarse en de Antwerpse hoernalisten-penneridders.
Met één verschil: de West Vlanderaars geven de woorden van Zijne Eminentie tenminste letterlijk weer. En daar staat wat er staat! Hun besluit (laatste zin) integendeel is nogal wat gespierder dan het Aààntwerps gewauwel: Zijne Eminenza wil, onder de mom van het onveiligheidgevoel, een ‘politiestaat’ creëren…..Tja….Het zal een slachtoffer van een groepsverkrachting wel worst wezen, te weten dat wat haar is overkomen, in de toekomst niet meer zal kunnen, omdat er teveel ‘blauw’ op straat loopt….
De commotie is in gang gezet door ‘de oppositie’…Als U maar weet dan Signore Veltroni de gesjeesde burgemeester is van Rome (bij de laatste verkiezingen)…Stel U de zure oprispingen voor van een eventueel gesjeesde Pèttriek Jaaààanssens uit Antwerpen, moest hij Filip Dewinter als Eerste Minister moeten becommentariëren…..
En, O Ja….Die Alessandra Mussolini hoeft m.i. echt geen chaperon op straat…Zo’n Xantippe wordt door niemand, zelfs niet in het donker, gelust…Niet qua naamdraging, maar alleszins niet door een exalterend voorkomen. Maar ja, ik moet toegeven: persoonlijk moet ik die Mussolini’s niet. Dat is al begonnen met de Grootvader….
Ook op gelet dat ook hier geen sprake is van de helden die de verkrachtingsgolf in Rome in de hand houden?
Berlusconi wil "mooie vrouwen militaire escorte geven"
26/01/2009 12:00
De Italiaanse regeringsleider Silvio Berlusconi heeft in een met machismo gelardeerde uitspraak over geweld tegen vrouwen weer toegeslagen. Behalve de oppositie kan deze keer ook een groot deel van zijn meerderheid niet met redenaarstalent lachen.

Il Cavaliere liet deze keer zijn licht schijnen over een resem verkrachtingen die het schiereiland dezer dagen teistert, een heet hangijzer in Italië.

Om dat te voorkomen, aldus de premier, "moeten er in de straten evenveel soldaten marcheren als er in Italië mooie vrouwen zijn".

Open doelkans voor oppositieleider Walter Veltroni, die Sua Emittenza een "gebrek aan sensibiliteit" voor de voeten wierp door de vrouwen te beledigen en aan het dramatische aspect van het geweld tegen vrouwen voorbij te gaan. Maar ook Alessandra Mussolini, kleindochter van de fascistische dictator en (dus) lid van het kamp-Berlusconi, voelde zich op de teen getrapt: "Je hebt zoveel soldaten nodig als er akelige venten zijn", zo klonk haar bitse wederwoord.

Politiestaat

Volgens Berlusconi zelf werden zijn woorden van zondag verkeerd geïnterpreteerd. Het was als compliment bedoeld: Italië telt dan wel honderdduizenden veiligheidstroepen, maar nog veel meer - miljoenen - mooie dames.

De verondersteld misogyne uithaal van San Silvio haalde wel de aandacht weg van de kern van zijn betoog: de premier wil namelijk het aantal soldatenblauw op straat vertienvoudigen. Critici zien in Berlusconi's populistische 'law and order'-retoriek een nauwelijks verhulde poging om via het inspelen op het onveiligheidsgevoel een politiestaat te creëren.

Pssst. Wat zou de Roeselaarse penneridder bedoelen met ‘Berlusconi wil ’mooie vrouwen een militaire escorte geven’….??? Wil dit zeggen dat minder mooie vrouwen loslopend wild zijn? Van mij zou die kwast gebuisd geweest zijn op de hoernalistenschool!

AUSWHITZ AMESTERDAM

AUSWITZ/AMSTERDAM (Slot)
Ze waren er! De moslims op de Joodse Auschwitz-herdenking. Ze waren er met ‘verschillende’ mensen. Niet overweldigend dus. Twee mensen zijn ook al meer dan één, en dus ‘verschillende’….
Dat luiaardwoordje, zegt dat niet genoeg? Kijk, weer typisch voor een bepaalde soort mensen! Ze hebben verslag uitgebracht, en het kan er alle kanten mee uit….Ze hebben niet gelogen, maar ook niet de waarheid gezegd….Slechts een zijdelings woordje over waarom het eigenlijk gaat (hun verhoopt succes), en lang en veel uitgebreid vertellen over de kleine ‘à côté’s…….Het is o zo verfoeilijk doorzichtig…..Ze waren er wel met 2.000…..
Tweeduizend mensen bij Auschwitz-herdenking
(Novum) - Ongeveer tweeduizend mensen hebben zondag de Auschwitz-herdenking in Amsterdam bijgewoond. De herdenking is rustig en waardig verlopen. Niemand hoefde te worden aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie.
Premier Jan Peter Balkenende (CDA) had vrijdag al de hoop uitgesproken dat het rustig zou blijven. De herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam was dit jaar beladen door de oorlog in de Gazastrook. Joodse organisaties vreesden verstoring van de bijeenkomst door moslims die boos zijn op Israël.
Verschillende organisaties van Marokkanen riepen van tevoren Marokkaanse Nederlanders op naar de Auschwitz-herdenking te komen. Het Landelijk Beraad Marokkanen hoopte dat de moslimgemeenschap in Nederland stil zou staan 'bij de ervaringen van de Holocaust als ultiem resultaat van uitgesloten worden'.
Het LBM hoopte dat veel moslims zouden meedoen aan de herdenking. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat inderdaad verschillende mensen uit de moslimgemeenschap aanwezig waren.
Onder de noemer 'Nooit meer Auschwitz' vond vanaf 10.00 uur een stille tocht vanaf het stadhuis in Amsterdam plaats, waarna de herdenking bij het monument plaatsvond. Tijdens de herdenking hield burgemeester van Amsterdam Job Cohen een toespraak, waarin hij aangaf dat elke oorlog gruwelijk is. Ook herinnerde hij zijn toehoorders aan wat in Auschwitz gebeurde. Zo vertelde hij dat vanuit Nederland alleen al 67 treinen volgepakt met mensen vertrokken. Van de zestigduizend mensen keerden slechts vijfhonderd terug.
Met de jaarlijkse bijeenkomst wordt de bevrijding van het vernietigingskamp uit de Tweede Wereldoorlog Auschwitz herdacht. Op 27 januari 1945 werden de overlevenden van het Duitse vernietigingskamp door de Russen bevrijd.

Haatprediker preekt weer in Rotterdam ondanks verzet
zondag 25 januari 2009 10:16
De islamitische haatprediker Khalid Yasin geeft vandaag weer een preek in Rotterdam. Vanmiddag zal de omstreden prediker uit Amerika een speech houden in de Rotterdamse Dar Al-Hijra moskee.
Khalid Yasin geeft ook vandaag weer een speech
Preek
Na ongeveer 3 minuten begint Yasin over Wilders

De PVV wilde dat burgemeester Ahmed Aboutaleb Yasin zou verbieden de preek te geven, maar dat is niet gelukt.
PvdA, CDA en PVV lieten op voorhand al weten bezorgd te zijn over de komst van de haatprediker naar Nederland.
Een woordvoerder van Aboutaleb liet weten geen reden te zien om de preek van de sjeik op voorhand te verbieden.
Geselen
De PVV eiste gisteren opheldering over de speech die de omstreden sjeik vrijdag hield op de Islamitische Universiteit Rotterdam.
Volgens de partij heeft Yasin gezegd dat Wilders met een geseling gestraft moet worden voor zijn 'stelselmatige beledigingen' van moslims en de islam.
Tik
De organisatie die de haatprediker naar Nederland heeft gehaald, Ontdek Islam, zegt dat de opmerking van Yasin verkeerd uit het Engels is vertaald, en dat hij eigenlijk zei dat Wilders 'op de vingers getikt' moet worden.
Op het filmpje dat van zijn speech in Rotterdam is gemaakt, zegt Yasin dat Wilders een 'slap on the wrist' verdiend en dat hij blij is dat Wilders wordt vervolgd. Er is geen filmpje te vinden, waarop zijn hele speech staat.
Door Maartje Willems

DENDERMONDE ALLE GRENZEN VOORBIJ....

DENDERMONDE ALLE GRENZEN VOORBIJ ?
Somtijds kan een voorgevoel schrik aanjagen. Een brave, Janet-achtige groene geitenwollensokkendrager die ‘door het lint’ gaat? Hoe kan dat nu? Geen kansarme verschoppeling, maar zelfs een koele leerling-tovenaar-schapendoder die zich inoefent op oude vrouwtjes en jonge peuters?
Om goed ingelicht te zijn moeten wij weer naar het buitenland. Lees: naar www.GeenStijl.nl : de moordenaar was verslaafd aan geweldspeeltjes op computer. Onschuldig zult U zeggen? Zo ziet U maar…..
Bij Hans Vanthemsche werden het ‘racistische’ moorden, omdat het de Goegemerente goed uitkwam….Het kind moest immers een naam hebben…
Vraag: zijn die speeltjes ja dan neen des duivels?
Waarschuwing voor gevoelige kijkers: de links in onderstaand artikel zijn gewoon bloedstollend
Babymoordenaar speelde Grand Theft Auto IV

Ja hoor. We konden er op wachten. Nadat bekend werd dat maniak Kim Degelder van horrorfilms hield, is nu duidelijk dat het EEN GAMERT WAS. Meneer speelde Grand Theft Auto IV, waarschijnlijk op een console.
In GTAIV is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen kapot te rijden in een zeer realistische 3d-wereld. Je kan bijvoorbeeld met een auto als deze (De Contenter met een topsnelheid van 312km/u) inrijden op voetgangers, die meestal lichaamsdelen verliezen als gevolg van de botsing. Vervolgens kun je uitstappen en de overlevers door hun hoofd schieten met een dubbelloops jachtgeweer (De Winchester 1300). En als je dit soort type moorden te saai vind. kan je altijd nog aan het massamoorden slaan. Kortom, logisch dat je door het spelen van dit soort games laagdrempeliger tegen geweld aan gaat kijken. En nu in koor: drie, twee één, Verbieden die rotzooi!

Psst Verbieden? Lukt nooit! Kunnen even zo goed de aardappelmesjes verboden worden, want bij misbruik kan er ook mee gemoord worden. Oplossing: straffen! Keihard en schandalig zwaar doen betalen + gevangenisstraf. Want die speeltjes zijn ‘aanzetten tot’ en in bepaalde omstandigheden is ‘de sfeer scheppen tot het aanzetten tot’ al strafbaar. Dus de smaak voor dergelijke anti-aanzetwetten bestaat al…..

GVA CAMOUFLEERT VERDRAAIT EN LIEGT

GVA CAMOUFLEERT, VERDRAAIT en LIEGT
Amper was mijn eerste bericht over Veilig Berlusconiland gepost, of, eerder bij toeval, werd bij de Gazet van Janssens (GVA) een spitsvondig weggestopt artikel ontdekt bij de ‘Meest Gelezen’ artikels, waar gehaaste mensen het voorgekauwd nieuws kunnen vinden. Deze rubriek is onleesbaar voor de meeste mensen, wegens te kleine letter….Bij de gewone ‘Krantenkoppen’: niets! Van camoufleren gesproken!
GVA verdraait ook de feiten door de verkeerde accenten te leggen: Il Cavaliere charmeert (probeert dat toch) met zijn spreekwoordelijke Don Juan-manieren, door zijn ondervraagster te wijzen op al die mooie Italiaanse vrouwen (een waarheid als een koe!), die bijna als vanzelf een gewapende militair naast zich nodig hebben, om de spreekwoordelijke Italiaanse aanbidders van hun lijf te schudden..Als Mevrouw het parlementslid zich beledigd voelde, was het misschien omdat zij zich niet kon voorstellen wat het is om aanbidders te moeten wegslaan....
GVA liegt, of is cijferblind. Het gaat niet om 300.000 militairen, maar om 30.000…Verspreking of poging om de maatregel belachelijk te maken? Kan ook zijn om de lichtgevoelige lezer mentaal voor te bereiden op de herinvoering van het fascisme in Italië….Ten tijde van Benito Mussolini liepen de straten ook vol met Zwarthemden, met benagelde leder laarzen, die oude vrouwtjes moesten begeleiden om de straat over te steken. Althans in de beginjaren….

GVA liegt nog meer als zij Silvio’s woorden tegen dat Duitse Europarlementslid “aanhaalt’. GVA denkt dat àl haar lezers Aarts-kemeldom; debiel of puberaal vergeetachtig zijn. De juiste ‘beleddiging’ was, dat deze persoon volgens Silvio kon gediend hebben, er voor in aanmerking zou gekomen zijn, als KZ-bewaker te kunnen functionneren….Wat een inderdaad niet al te vleiende omschrijving is voor het onbeschoft gedrag van betrokkene….U dient namelijk ook te weten, dat, vooral sedert WO II, er niet veel Italianen zijn die positief ingesteld zijn tegen de ‘Tedesci’ (=Duitsers) in het algemeen, die ze doorgaans aanzien als verlopen dronkelappen, opzichtige lawijtmakers en onhebbelijke egoïsten, die echter ….welkom blijven voor de vele Euro’s die ze achter laten….Als Vlaming voor ons geen verkeerde houding, buiten het feit dat zij, de Italianen, er aan verdienen, en wij niet….

Hou U vast. Hier komt de Antwerpse liegende flierefluiter…..


25/01 Vrouwelijk Italië lust Berlusconi rauw na grap over verkrachting
Silvio Berlusconi, de premier van Italië, ligt opnieuw onder vuur na een misplaatste grap. Toen een vrouwelijk parlementslid hem wilde uitvragen over zijn plan om 300.000 militairen in te zetten tegen de straatcriminaliteit, zei de premier dat Italiaanse vrouwen zo aantrekkelijk zijn dat ze een militaire escorte nodig hebben om veilig op straat te kunnen komen. Hij nam daarbij ook het woord verkrachting in de mond.
Giovanna Melandri, het desbetreffende parlementslid, is "diep beledigd".
Berlusconi krabbelde onmiddellijk terug toen bleek dat zijn grap niet werd gesmaakt. Hij noemde verkrachting een ernstig en schandelijk misdrijf. "Mensen moeten echter ook luchtig kunnen zijn en gevoel voor humor hebben."
Compliment
De premier zag in zijn uitlating een compliment "omdat er maar honderdduizend mensen bij de politie zijn terwijl er miljoenen prachtige vrouwen rondlopen".
Berlusconi oogstte in het verleden nog al kritiek. Hij noemde ooit een Duitse europarlementariër een concentratiekampbewaker.

Pssst Lang niet iedere Italiaanse Cassanova is uit op de verkrachting van zijn ‘dolce mia’ (=zoetelief). Kan het zijn dat de Silvio meer de ‘nieuwe Italiaan’ bedoelde, toen hij sprak over verkrachting… De Hoofdstad Rome beleeft inderdaad dezer dagen een ongehoorde golf van seksueel getinte overvallen op ongesluierde meisjes en vrouwen…..

BERLUSCONILAND WORDT VEILIEGER

BERLUSCONILAND WORDT VEILIGER
Er zal wel in onze Lage-Landen-bij-de-Zee zedig over gezwegen worden over onderstaand berichtje, weggemoffeld in een verloren hoekje van mijn ‘Wereldkrant’…Het zou ‘de mensen’ wel eens op bepaalde gedachten kunnen brengen…..
Die ‘bepaalde gedachten’ zouden dan weer niet goed zijn voor de Luyden die onze Landen ‘een goed bestuur’ geven…Althans ze beweren dat te doen, en iedereen die daarmee niet akkoord gaat, is een extremist….
Voorlopig is er nog een klein verschil met de Jaren ’30 in Nazi-Duitsland. Dat komt nog wel, zo gauw de ontkenningswetten (Holocaust) vervolledigd zullen zijn met inperking van de vrije meningsuiting. ‘Ik mag niet zeggen wat ik denk, want dat is verboden’….We kennen nog wel geen Gestapo, maar de voorloper ervan bestaat reeds: het Centrum voor Racismebestrijding (CGKR) dat mensen voor de minste ‘uiting van racisme’ doet veroordelen….Zij het dan altijd voor ‘racisme’ van wit tegen bruin, maar nooit omgekeerd….
Zijn in Italië de fascisten terug, of vragen de mensen gewoon naar het eerste en voornaamste mensenrecht: veiligheid? Veiligheid, vrede en vrijheid. Driemaal de letter V. Sir Winston Churchill zwaaide daarvoor met slechts twee vingers: zo simpel kan het zijn. ‘Victory’. Een gebaar om over na te denken!

Italië bestrijdt misdaad met extra militairen

Premier Berlusconi van Italië gaat nog eens 27.000 militairen inzetten om de Criminaliteit in zijn land te bestrijden.

Ze moeten vooral taken uit handen nemen van de politie, zodat die zich bezig kan houden met het oplossen van verkrachtingszaken en gewelddadige berovingen. De roep om de inzet van meer militairen werd de laatste weken steeds luider, vooral na een aantal verkrachtingen in Rome.
Op dit moment krijgt de Italiaanse politie reeds de steun van drieduizend militairen.

Bron: Wereldkrant

zondag 25 januari 2009

ZELFS DE VN MOETEN ZWICHTEN

ZELFS DE VN MOETEN ZWICHTEN
Inderdaad, en zeg dat Barones Mia Doornaaert van DS het gezegd heeft: voor zijn herverkiezing als Voorzitter van de VN moet de Heer Bar-Ki Moon kunnen rekenen op de steun van het blok moslim-landen….
In gans de wereld is er geen enkel vliegtuig dat kan opstijgen zonder dat iedere passagier en zijn bagage met de roskam zijn uitgezoomd. Dank zij de terreurdaden van de islam.
Niemand voelt zich nog veilig op tram, bus of straat: overal lopen bommenleggers en messentrekkers rond. Dank zij de islam-invasie….
De islam is alom tegenwoordig in Europa. In alle verhoudingen van w tot heel sterk, en in precies dezelfde mate geldt hun alleenheerschappij…
En wie daarover een opmerking heeft, is racist en haatzaaier…Of zou Barones Mia Het Licht gezien hebben? Dank zij Geert Wilders misschien?.....


Knieval
23-01-2009 - Mia Doornaert - de standaard
Verplichte lectuur. het is te hopen dat de rechters van het Grondwettelijk Hof dit ook gelezen hebben ... M.E.S.
Het gerechtshof van Amsterdam heeft een opiniedelict ingevoerd. Men mag de islam niet aanvallen. Tweede Kamerlid Geert Wilders moet worden vervolgd wegens zijn uithalen tegen de islam, met name in zijn filmpje 'Fitna'. Het procédé dat Wilders in dat filmpje toepaste, is dat waarvoor de Amerikaanse cineast Michael Moore toegejuicht wordt. Je stapelt alle negatieve kenmerken op van je doelwit en kiest alleen uitspraken en feiten die in je kraam passen - waarbij gezegd moet worden dat er in 'Fitna' minder klinkklare leugens voorkwamen dan in Moores film 'Sicko' die aan de propaganda van Fidel Castro ontsproten leek.
Wordt Amerika gedemoniseerd, dan klappen verlichte Europeanen enthousiast in de handen. Dat dit verschrikkelijke Amerika een verkozen zwarte president heeft, terwijl op het linkse bedevaartsoord Cuba een blanke potentaat van goede familie al vijftig jaar de plak zwaait, doet niets terzake.
Maar pas het Moore-procédé toe op de islam en je wordt verketterd. Wilders selecteerde die passages uit de koran die aansporen tot haat of geweld tegen joden, christenen en ongelovigen, en tot onderdrukking van de vrouwen. Hij gaf geen evenwichtig beeld van de koran, neen, maar hij verzon die passages niet. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij wel een afkeer heeft van de islam, maar geenszins op discriminatie uit is van de mensen die dat geloof belijden. En als je in de dagelijkse nieuwsstroom ziet dat in naam van de islam de Taliban de oren afsnijden van ouders die hun dochtertjes naar school durven te sturen, of de grootmoefti van Saudi-Arabië zegt dat meisjes van tien uitgehuwelijkt mogen worden, dan is de realiteit vaak erger dan Wilders' filmpje.
Uiteindelijk paste Wilders het procédé toe van de vele antiklerikalen die de katholieke kerk ook alleen maar gelijkstellen met bloedige inquisitie, onderdrukking en obscurantisme. Als de Amsterdamse rechter nu vindt dat 'eenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking' neerkomen op 'haat zaaien', dan zet hij de deur beangstigend wijd open. Want dan kunnen er veel vervolgingen geopend worden wegens het zaaien van haat tegen groepen met een andere religie of levensbeschouwing.
De rechter maakt het nog erger door te zeggen dat Wilders 'de moslimgemeenschap zelf heeft beledigd', 'door 'de symbolen van het moslimgeloof aan te tasten'. Je durft er niet aan te denken hoeveel makers of producers van films, toneelstukken, opera's, kunstwerken allerhande zouden moeten worden vervolgd omdat 'symbolen van het christelijk geloof' op de meest blasfemische manier worden onteerd. Maar als christenen protesteren, dan zijn ze kleinzerig. Als moslims de straat op gaan, dan wordt maar al te vaak het kunstwerk teruggetrokken of de opvoering afgezegd. De uitspraak in Nederland dreigt de enorme zelfcensuur die nu al over de islam bezig is, nog aan te zwengelen.
Ze lijkt akelig op een knieval voor een religie die niet aarzelt geweld te gebruiken. Christenen of joden belachelijk maken is het veiligste wat er is. Men riskeert ten hoogste een protestbrief of -mail. Maar heel de wereld heeft kunnen zien tot welke hysterische betogingen en tot welk geweld de publicatie van enkele Mohammed-cartoons in een Deense krant in heel het Midden-Oosten heeft geleid. En hoeveel Europeanen moeten niet ondergedoken leven wegens oneerbiedigheid jegens de islam, van een Zweedse cartoonist tot een Franse professor filosofie?
Als het over moslims gaat, vindt echter een goed deel van onze chattering classes dat niet zozeer de geweldplegers schuldig zijn, als wel degenen die het 'geweld gezocht hebben' door hun recht op vrije meningsuiting te beoefenen. Er bestaat een naam voor toegeven aan bullebakken: appeasement.
Overigens dreigt de Nederlandse rechter ook onbegrip bij moslims te vinden. Hij verwijt Wilders dat hij de koran met Mein Kampf heeft vergeleken. Maar Hitler is een held en Mein Kampf een bestseller in een groot deel van de moslimwereld die erin slaagt de shoah te ontkennen en Hitler te prijzen omdat hij zoveel joden vermoordde.
Media in de moslimwereld zenden ook een stroom van antisemitisme uit die zo uit Mein Kampf kan komen, en die via satelliet ook in onze landen verspreid wordt. Nooit hebben we een secretaris-generaal van de Verenigde Naties daartegen horen protesteren. Maar de heer Ban Ki-moon vond het wel nodig het filmpje van Wilders te veroordelen. Die verklaring was verontrustend maar ergens begrijpelijk want hij is uit op herverkiezing, en wie het wil maken in de VN moet de gunst genieten van het blok moslimlanden. Dat een rechter in Nederland meedoet aan de knieval voor intolerantie is alarmerend, ook voor de rest van Europa.
Mia Doornaert is redactrice bij De Standaard.
Bron: Iskander

NAZI METHODEN IN DE EUROPSE RECHTBANKEN

NAZI METHODEN IN DE EUROPESE RECHTBANKEN
De Agelsaksische wereld, lees de Amerikaanse wereld, wordt inzake Wilders netjes op de hoogte gebracht door Paul Beliën, via The Brussels Journal.
Zo lang betrokkene nog vrij kan ademen (wat hem zoveel mogelijk al belet wordt, zie zijn ‘opgave’ als medewerker bij ’t Pallieterke) worst zijn stem beluisterd in Amerika. Niet in de omgeving van de BRT-reporters, maar daar waar het hoort. Waar het gehoord en beluisterd wordt…
De man schrijft in een soort academisch Engels, wat wij dan maar op een niet-academische manier maar moeten trachten te begrijpen….Zelfs al is ons Engels ‘Englisch from the docks’…, en fin ‘Bassin-Engels’…zoals men in Antwerpen zegt…...

Bad News from Europe: Nazi Methods in Court
22-01-2009 - Paul Belien - Brussels journal
The Dutch judicial authorities are going to prosecute Geert Wilders, one of the 150 members of the Dutch Parliament, for making the movie Fitna. In this short documentary, which explains what happens if a number of verses of the Koran are taken seriously, Mr Wilders compares the Muslims’ holy book to Adolf Hitler’s Mein Kampf. He claims the Koran calls for violence against Jews and other non-Muslims. Fitna can be seen here.
The Amsterdam Court of Appeal ruled yesterday that the views of Mr. Wilders
“constitute a criminal offence according to Dutch law [...] both because of their contents and the method of presentation [...] as a result of which hate is created. According to the Court of Appeal most statements are insulting as well since these statements substantially harm the religious esteem of the Islamic worshippers [...] by affecting the symbols of the Islamic belief as well.” The Court is of the opinion that
“a criminal prosecution and a possible conviction later on [...] does not necessarily conflict with the freedom of expression of Wilders, since statements which create hate and grief made by politicians, taken their special responsibility into consideration, are not permitted according to European standards either.”
“the instigation of hatred in a democratic society constitutes such a serious matter that a general interest is at stake in order to draw a clear boundary in the public debate.”
Since Mr. Wilders is the founder and leader of a political party, the Dutch Freedom Party PVV, which currently holds nine seats in Parliament and whose popularity is rising fast, the Court also addressed the question whether approval or disapproval of Mr. Wilders’ opinions should not be left to the electorate. The Court says that it, indeed,
“prefers the political, public and other legal counter forces rather than the criminal law [...] However, the Court of Appeal makes an exception as regards insulting statements in which a connection with Nazism is made (for instance by comparing the Koran with ‘Mein Kampf’). The Court of Appeal considers this insulting to such a degree to a community of Islamic worshippers that a general interest is deemed to be present in order to prosecute Wilders because of this.”
The Canadian lawyer and author Ezra Levant, remarks that
“Hatred is an emotion. Apparently in Holland, ‘making’ someone feel that emotion is a crime.” Mr. Levant has himself been the victim of an official ‘hate crime investigation’ in Canada, following complaints by Muslims for republishing the so-called ‘Danish cartoons’ about the Prophet Muhammad. In Mr. Levant’s case, the complaints were dismissed.
Mr. Levant points out that the Dutch court also considers it a crime to
“incite ‘discrimination.’ Not just discrimination itself, mind you. But inciting someone to discriminate. The Dutch court has not announced the prosecution of anyone who Wilders has ‘incited’ to discriminate. But they’ll charge him with discrimination, once removed – even if that discrimination hasn’t happened, and isn’t logically tied to his political criticisms of Islamic fascism.”
The case against Mr. Wilders in the Netherlands bears a striking resemblance to the 2004 conviction of the Vlaams Blok, another popular political party, in neighboring Belgium. The Vlaams Blok, despite the electoral support of 24% of the voters, was disbanded following a court verdict that it should be considered to be a racist, hence criminal, organization. The party was convicted on the basis of an anthology of 16 texts published by local party chapters between 1996 and 2000. Many of these texts simply quoted official statistics on crime rates and social welfare expenditure, One of the texts dealt with the position of women in fundamentalist Muslim societies and had been written by a female Turkish-born Vlaams Blok member from the town of Aalst who had herself been raised in such an environment. The court said the Aalst section of the party published her story
“not to inform the public about the position of women in the Islamic world, but to depict the image [of non-indigenous people] as unethical and barbarian.” The court stated explicitly that what the party had written “was not necessarily untrue,” but alleged that the party’s “intentions” in publishing the truth had been of a criminal nature.
The same applies to Mr. Wilders’ Fitna movie. Whether or not it is true what Mr. Wilders says does not matter to the Dutch court. It claims he has committed a crime by making statements which
“substantially harm the religious esteem of the Islamic worshippers [...] by affecting the symbols of the Islamic belief.”
A major argument in this regard seems to be that Mr. Wilders compared the Koran, with its many verses that call for murdering Jews, to Adolf Hitler’s Mein Kampf. Mr. Wilders is one of Holland’s most outspoken defenders of Israel and the Jews. Ironically, his adversaries have on several occasions compared him to the Nazis, but none of them has been prosecuted for making this comparison. Countless non-leftist European have been compared to the Nazis in the past decades. The European Left has used terms such as ‘Nazi,’ ‘Fascist’ and ‘racist’ to such an extent that the words have become meaningless. Even Israel is regularly called a Nazi state. However, when Mr. Wilders uses the comparison, the Amsterdam Court of Appeal
“considers this insulting to such a degree [...] that a general interest is deemed to be present in order to prosecute Wilders because of this.”
As in Belgium, the prosecution against Mr. Wilders is a political attempt to kill a politician and a party which threaten the ruling establishment. As Dutch public prosecutor Otto Van der Bijl told CNN, Mr. Wilders will be prosecuted because a total of nine (!) people filed complaints against him. One of these is Mrs. Els Lucas of the governing Labour party, a political opponent of Mr. Wilders’ PVV party, and a party which is rapidly losing its blue-collar voting base to the PVV.
What must one call the methods of a court that issues verdicts like the one in Amsterdam? The Wall Street Journal calls them Saudi methods. But perhaps Nazi methods is more appropriate. Or is it a criminal offence to say so because it might incite ‘hatred’ against the Dutch judiciary?
A petition in defense of Mr. Wilders can be signed here.

WILDERS IN DE PEILINGEN

WILDERS IN DE PEILINGEN

Het moet zijn aanklagers wel bitter in de mond smaken! Op woensdag 21 januari hem, de Duivel-in-Persoon in vervolging gesteld zien, en op vrijdag 23 januari, twee dagen later, moeten vaststellen dat de beschuldigde de hoogste score haalt in de landelijke peilingen…..Zou er hen geen lichtje beginnen dagen? Of, als dat via een West Vlaams spreekwoord beter doordringt: ‘Zouden ze geen aap in zijn kl… bijten? Is trouwens een spreekwoord op hun niveau (zie Kayman)
Misschien verhopen zij, samen met het Hof aldaar, zijn zaak nog beter te kunnen dienen door de vervolging verder te zetten? Misschien door het te laten komen tot een rechtszaak, en wie weet tot een uitspraak…..Heeft Nederland dan niet genoeg aan één ervaring? De Pim Fortuyn-ervaring….
Pim nam zich, bij leven natuurlijk, voor om Staatshoofd te worden. At your service, of beter, zoals de nog altijd in leven zijnde Obama het verwoordde: ‘Yes, we can’…..Nu ligt het dus in de lijn der verwachtingen dat Geert Wilders op die manier staatshoofd kan worden. In ieder geval zou hij dan zo geen ijdeltuit als Fortuyn zijn…
En weetewa? Ik las nu onlangs dat het water met Filip Dewinter niet meer zo diep blijkt te zijn….
Als de Waarde Heer Geert Wilders in ’t voorbijgaan (en passant dus) zich niet kan ontfermen over zijn benedenwaartse geestesgenoten, die onder een ander staatsverband zuchten? Het zou in één moeite kunnen doorgaan. Een nieuwe soort Willem-de Zwijger, die de Nederlanden weer één en ondeelbaar maakt. Willen wij, in Vlaanderen, alvast voor ‘Brussel’ een nieuw ‘Plakkaat van Verlaetinghe’ beginnen opmaken?
Als één koe over de sloot is, volgen gewis al d’andere….

Wilders als raket omhoog

Tijd voor de wekelijkse opiniepeilingen. Zijn er nog verschuivingen aan het politieke front, of is het een glas, een plas en blijft alles zoals het was. Nou niet echt. Want als er NU verkiezingen zouden worden gehouden kan de PVV van Geert Wilders rekenen op 20 zetels.
En daarmee is de door het Gerechtshof als criminele organisatie bestempelde PVV op dit moment de op twee na grootste partij van het land. Alleen het CDA (29) en de PvdA (27) kunnen rekenen op nog meer pluche in de Kamer.
Met dank aan René Danen, Rutger van Santen, Dolf Jansen, Mohammed Rabbae, Jörgen Raymann, Harry de Winter, Hedy d'Ancona en Tanja Lubbers (directeur omroep LLink, Voor afschaffing van de vrijheid van meningsuiting een betere wereld. Juist Nu!).

*************
Psst. Ik plagieer nogmaals, en dan met intense vreugde, dit artikel bij GeenStijl.nl, om 2 redenen. Eerstens ter attentie van de belse Inquisitie-patroon, de H. Seppius Weissius, om te zeggen dat zijn/hun beurt ook komt, zo te kakken worden gezet als de Nederlandse ambtsgenoot ‘Nederland bekent Kleur’, en tweedens opdat de namen van de aanklagers ‘for evermore’ in ons collectief geheugen zouden gegrift blijven…..

zaterdag 24 januari 2009

BEVREESD VOOR DE ISLAM

BEVREESD VOOR DE ISLAM

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7765


Waarom angst voor de Islam gerechtvaardigd is!


Lodewijk Nasser 23 januari 2009

Vandaag geef ik het woord aan Marc Defianth, die inmiddels al enige tijd een raak essay schreef.

Wanneer mensen kritiek leveren op de islam, roepen de pleitbezorgers en steunbetuigers van dat geloof meestal in koor: ‘Islamofobie!’ Het is niet voor niets dat de gelovigen en hun steunbetuigers gekozen hebben voor een term die lijkt op een psychische aandoening. Het is een bewuste strategie om de critici neer te zetten als gestoorden, als mensen met een zieke geest, waarbij men dan hoopt dat niemand meer naar hen zal luisteren.

Dat de critici wel eens gelijk zouden kunnen hebben vinden de verkondigers van ‘het enige ware geloof’ meestal niet zo belangrijk, en van het feit dat velen van hen zelf aan een dergelijke geestelijke stoornis lijden zijn ze zich waarschijnlijk ook niet bewust. We zouden evengoed kunnen zeggen dat veel moslims lijden aan een ‘ongelovigenfobie’, een ziekelijke achterdocht en angst voor de ‘kafir’ (ongelovige); een fobie die één van de grote oorzaken is van polarisatie, haat, oorlog, terrorisme en andere uitwassen, en een fobie die haar oorsprong vindt in de Koran.

De Koran zegt: ‘98:6. Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.’
Naast ‘de slechtste der schepselen’ is de ongelovige ‘brandstof voor het vuur’ (sura 2:24), doof, stom (2:171), erger dan beesten (sura 8:22, 8:55), een huichelaar (sura 8:49), et cetera. Door de hele Koran heen wordt de ongelovige neergezet als een onmens; iemand die niet in staat is te deugen; iemand die niet te vertrouwen is; kortom, de ongelovige wordt gedemoniseerd: ‘60:2. Als zij de overhand over u krijgen zullen zij als vijanden tegenover u handelen, en zij zullen hun handen en tong naar u uitsteken om u kwaad te berokkenen.’

Wee de ongelovige die het islamitische bijgeloof bekritiseert na het lezen van deze hatelijke teksten. Een groot deel van Allah’s slaven draait om de hete brij heen, is hypocriet, probeert met exegetisch woordgegoochel recht te praten wat krom is, en de seculiere steunbetuigers zijn bijna even erg. De ongelovige mag niet zeggen dat de Koran een boek is vol haat, primitief barbarisme en bijgeloof; hij mag niet zeggen dat Allah niet bestaat; hij mag geen grapjes maken over de veronderstelde profeet. Doet hij dit wel, dan zaait hij haat, zorgt hij voor polarisatie in de samenleving. En de Islam? De Islam is bij voorbaat goed, en de Koran boven alle kritiek verheven. Maar, geachte lezer, vindt u het beschaafd om een hele groep andersdenkenden te beschrijven als ‘slechtsten der schepselen?’ Is dat geen haatzaaien? Zorgt dat niet voor polarisatie in de samenleving? Oordeelt u zelf, maar wees eerlijk!
Over polarisatie gesproken, de Koran zegt:
‘3:28. 'Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen.’

‘4:101. Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.’

‘3:118. O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.’

‘5:51. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.’

‘60:4. Er is een goed voorbeeld voor u in Abraham en degenen die met hem waren toen zij tegen hun volk zeiden: "Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij gij in Allah, de Enige gelooft.’

Het is voor de volgelingen van Allah’s ‘vreedzame’ religie zelfs verboden om voor ongelovige familieleden te bidden: ‘
9:113. Het is de profeet en de gelovigen niet geoorloofd om vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat hun (de gelovigen) duidelijk is geworden, dat zij (afgodendienaren) het volk der hel zullen zijn.’

Leest u de teksten nog eens goed door, en laat het op u inwerken. Vindt u dit bevorderlijk voor een gezonde samenleving? Is het een deugd om hierover te zwijgen? Of heeft de Koran gelijk? Maak uw keuze!
De katalysator in het polarisatieproces is het concept van de hel; een concept dat net als in het christendom voor de meest monsterlijke psychische deformaties heeft gezorgd. Over de hel zegt de Koran:
‘21:19. Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten. Waardoor hun ingewanden alsmede hun huiden zullen worden verteerd. En hen zullen ijzeren roeden wachten. Telkens wanneer zij er uit (uit de hel) wensen te gaan, zullen zij er in terug worden gedreven; men zal zeggen: "Proeft gij de straf van het branden?’

De tegenpool van de hel is het paradijs:
‘47:15. Het beeld van het paradijs dat aan de godvruchtigen is beloofd: er zijn daarin stromen water dat niet bederft; en stromen melk waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn, smakelijk voor degenen die drinken en rivieren van zuivere honing. En zij zullen er allerlei vruchten in hebben en vergiffenis van hun Heer. Kunnen zij gelijk zijn aan degenen die in het Vuur vertoeven en die kokend water te drinken krijgen zodat het hun ingewanden verscheurt?’

Hoewel een eeuwig verblijf in een land van melk en honing op den duur zeker zal gaan vervelen, is het duidelijk dat het paradijs bij iedere gelovige de voorkeur zal verdienen. Sommige gelovigen zullen er alles aan doen om niet in de hel te komen. Het probleem van de gelovige is dat hij er nooit helemaal zeker van is of hij uiteindelijk in het paradijs zal arriveren. Het hangt allemaal af van de beslissing van Allah, die de zonden en de goede daden weegt:
‘101:6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn, een aangenaam leven genieten. Doch hij, wiens schalen licht zijn, zijn toevlucht zal Hawi'jah (de hel) zijn.’
Er is echter een uitweg; een manier waarop men volgens de Koran zeker kan zijn van een plekje in het paradijs:
‘4:74. Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.’

4:95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.’

9:20. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren. Hun Heer geeft hun blijde tijdingen van Zijn barmhartigheid en van welbehagen en van tuinen waarin een blijvende zaligheid voor hen zal zijn.’

‘3:169. En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.’

9:111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran.’

Wie zijn leven of bezittingen opoffert in de strijd voor ‘de zaak van Allah’, dat wil zeggen, oorlog voert tegen de ongelovigen, is verzekerd van een plaats in het paradijs, aldus de Koran. Dit betekent dat voor het ‘zielenheil’ van de gelovige, oorlogvoeren voordelig is, want de vreedzame weg naar het paradijs is onzeker. Sommige gelovigen zullen tegenwerpen dat het alleen toegestaan is om verdedigingsoorlogen te voeren, en inderdaad, de context van sommige verzen waarin opgeroepen wordt tot de gewapende strijd, suggereert inderdaad dat er sprake is van een defensieve oorlog, maar dit is slechts een wassen neus, en men kan op meer manieren oorlog voeren dan met de wapenen alleen.
De Koran roept op tot een koude oorlog; tot achterdocht en vijandschap jegens de ‘slechtsten der schepselen’, en de Koran verplicht de gelovige om deze ‘slechtsten der schepselen’ niet te gehoorzamen, want Allah’s wetten gaan boven die van de ongelovigen:
‘33:48. En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet en sla geen acht op hun grievende taal, stel uw vertrouwen in Allah, want Allah is Toereikend als Beschermer.’

4:59. O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben.’
Zodra de gelovigen tot meerderheidsgroep zijn geworden, dan betekent dat het einde van de scheiding tussen kerk en staat. De ongelovige krijgt de keuze om zich te bekeren tot de Islam, óf de Jizya belasting te betalen en onderdanig te zijn:
‘9:29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.’

Zodra de ongelovige zich verzet tegen deze afpersingspraktijk, is het voor de gelovige geoorloofd om ‘met zijn bezit en zijn persoon voor de zaak van Allah te strijden.’ En zo wordt de uitdrukking ‘Islam is vrede’ steeds absurder, het is een contradictio in terminis, zoiets als een cirkelvormige vierkant.

Terwijl ik dit schrijf roepen politieke hoogwaardigheidsbekleders het Nederlandse volk op om respect te hebben voor de Islam, maar waarom moet ik als ongelovige, respect hebben voor een religie waar zoveel walging vanuit gaat voor andersdenkenden? Waarom moet ik respect hebben voor een boek waarin ongelovigen worden beledigd en bedreigd? Ik weiger het om daar respect voor te hebben, en ik denk dat angst voor een dergelijke gedachtengoed wel degelijk gerechtvaardigd is, en niet afgedaan mag worden met ad-hominems als ‘islamofobie.’
Ik maak een verschil tussen het respecteren van individuen, en het respecteren van de denkbeelden die zij aanhangen. Ik hoop dat men dit kan scheiden. Ik ben van mening dat het mogelijk is om iemand te respecteren, en tegelijkertijd zijn ideeën verachtelijk te vinden. Misschien maakt dit citaat van Voltaire enigszins duidelijk wat ik bedoel: ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.’
Marc Defianth. 08-06-2006. (freethinker 'AT' tiscali.nl)
Post Scriptum 2008: Ik sta nog grotendeels achter de inhoud van dit artikel, maar de toon van het artikel moet geplaatst worden in de tijdsgeest van de periode waarin het is geschreven. Uit de artikelen die ik voor o.a. deze site heb geschreven, is meerdere malen geciteerd op rechtsextremistische sites en fora. Rechtsextremisme en ultra-nationalisme vind ik even verwerpelijk als religieus extremisme en sektarisme. Oók degenen die eenzijdig de Islam bekritiseren, en de misstanden binnen andere religies bagatelliseren of negeren, zullen mij daarin niet aan hun zijde vinden.

De auteur is verbonden aan Freethinker.nl Hij heeft toestemming gegeven voor publicatie
***************************
Pssst (van Digitalia) Schrijver is, net als Brutus, een honorabel man. Heel, heel zeker! Enfin, voortgaande op zijn achteraf toegevoegd Post Scriptum. Was hoognodig om niet in het rechtse verdomhoekje terecht te komen. Goed geprobeerd. De termen rechts-extremisme en ultra-nationalisme in deze context zijn dan ook niet meer dan luiheidswoorden, inderhaast met het haar erbij gesleurd. Laat me zeggen dat ‘te’ nooit goed is, uitgenomen tehuis en tevreden. Als Vlaams-Nationalisten nu eenmaal monddood gemaakt worden door de media en het establishment, is de overstap naar ‘gespierd woordgebruik’ de evidentie zelf. Dezelfde ‘free speech’ zoals het islam-verweer. Ja toch?! Mijnheer Marc Defianth kom tot Uzelf! Ziet U echt het verschil niet? Islam = bommen en granaten. Vlaams Bewustzijn is geduld.
Free Speach! Vrijuit spreken….straks een utopie? Of alleen nog mogelijk 20.000 Mijlen onder Zee, of 20.000 Mijlen in de Stratosfeer! Of als men een Reis rond de Wereld in 80 Dagen maakt.

DE VIJANDEN VAN MIJN VRIENDEN ZIJN OOK....

DE VIJANDEN VAN MIJN VIJANDEN ZIJN OOK….

Weer een ander stuk informatie over Geert Wilders, gevonden bij www.geenStijl.nl …Leuke bekkentrekker would-be travestiet van de Nederlandse TV-Laat Rayman is een leuke vuile achterbakse racist. In de ergste betekenis van het woord!
Altijd goed omweten, zelf voor Seppe Weiss van het CGKR, zij het dan dat wij te lande niet zoveel last hebben van gekkende Surinamers. Gelukkig maar!

De dubbele moraal van Jörgen Raymann
We komen nog even terug op Jörgen Raymann, de man die zoals we sinds kort weten medeverantwoordelijk is voor de aanklacht tegen Geert Wilders en zich daarmee heeft geprofileerd als een voorstander van het 'bepaalde meningen verbod'. Meneer de Televaag-columnist lijkt er namelijk een nogal dubbele moraal op na te houden. Niet alleen wil hij Wilders verbieden commentaar te hebben op de islam terwijl hij zelf in zijn programma aan de lopende band bevolkingsgroepen belachelijk maakt, hij pleit tegelijkertijd ook voor het tegenovergestelde. Wanneer dan? Nou, onlangs nog in Triana, de winterversie van De Wereld Draait Door met Joost Karhof. We gaan even twee weken terug in de tijd en nemen u mee naar 5 januari van dit jaar. Jörgen gaat lekker los over de door hem zo gehate politieke correctheid in Nederland, en neemt het zelfs hartstochtelijk op voor het Rotterdamse LPF-gekkie Marco Pastors. "Het probleem in Nederland is die politieke correctheid. Ik krijg steeds te horen 'jij kan grappen maken over Surinamers en Turken, want jij bent zelf allochtoon' (...) Dat is nou een van de achterlijke gedachtes waar we vanaf moeten stappen. (...) Je moet alles kunnen zeggen en dat is de vrijheid van meningsuiting of niet?" Jörgen! Wat is er gebeurd tussen je Wilders-aanklacht en dit televisieoptreden? Ben je na gaan denken, snap je het eindelijk, is het kwartje gevallen? Of was je zat, in de war, depressief? Red je gezicht NU en verklaar je nader! Tappen wij ondertussen nog wat moppen over Surinamers

ANZIO OF ANCUAX

ANZIO? ANCIAUX?
Iedereen die ooit in Italië geweest is, of iemand die interesse heeft voor WO II en de landing van het Amerikaans leger in 1943 in Italië, kent het plaatsje Anzio, ten Zuiden van Rome, aan de Thyreense Zee, en weet dat de ‘z’ voor de ‘i’ in Italië uitgesproken wordt als ‘tsi’. Antsio dus.
Dus geen Anciaux, op z’n Frans, maar Zuiders op z’n Italiaans Anzio.
Een woordje uitleg. Dank aan de herrezen maffia, die onder Mussolini verstikt en op sterven na dood was, werd de landing een succes. Wat natuurlijk door de Amerikanen duchtig op prijs werd gesteld. Letterlijk en figuurlijk. Voor niet lang echter en het valt niet moeilijk te begrijpen waarom. Duidelijk waarom ik Den Bleiter meer associeer met Anzio dan met Anciaux? Ik bedoel natuurlijk gans de clan, Vader Vic op kop…..
Deze korte inleiding om verder te gaan op de stelling van een paar collega-bloggers, die Den Bleiter verguizen voor z’n oproep dat iedereen een Arafat-shaal zou moeten dragen.
Ik bewaar de blog van den Bleiter sinds lang voor periodieke lectuur. Voor verloren ogenblikken waarop ik nood heb aan kolder en kinderpraat. Dan ben ik er ineens van af – en veel heb ik nooit gemist. Als ik dan bedenk dat dergelijk kinderachtig losgeslagen imbeciel Minister is van Cultuur (en Sport) in mijn Land dan beginnen mijn vuisten te jeuken in mijn zakken.
Na zijn esbattementen met SP-A, die om onbetamelijke redenen zoveel aandacht kregen in de Oude Media (ja, over wat kan er anders nog bericht worden bij die partij van licht-uit-doenders?) en zijn commentaar over het drama van ‘Dendermonde’ zag ik het nu ineens niet meer zitten. Ik heb er genoeg van. Die vent moet stoppen met in het Nederlands te schrijven. Hij moet schrijven voor zijn doelgroep, in macaroni-slierten, van onder naar boven, en van rechts naar links. Stemt trouwens overeen met zijn personage. Verward. En allen toegankelijk voor gelijkgestoorden.
Wil hij uitvoeren wat in zijn laatste blogs staat? Met gekregen Arafat-sjaal in het Jodenkwartier rondlopen, en met een eveneens gekregen keppeltje in de Seefhoek, ik zeg maar wat. Twee keer raden waar er kort daarop een lijk in de goot ligt…..
Besluit. Nooit meer! Die blog dient te verdwijnen van het Net, en de blogger dient in bescherming tegen zichzelf genomen te worden. Twee ziekenbroeders, de zotskap, één dwangbuis en de kortste weg naar een psychiatrische instelling met een-richtingsverkeer-draai-deur. Naar binnen.
Zal wel niet gebeuren en dat is tenslotte maar goed ook. Niet alle zijn lezers zijn achterlijk. Zijn gedaas is duidelijk. Maar, bij leven en welzijn wil ik nooit nog iets over deze neuroot zeggen, zien, horen, voelen, lezen of schrijven.
Het is alleen maar spijtig dat deze ziekelijke clown de mogelijkheid niet heeft om wie stemt voor dit ‘stemmenkanon’, voor hem dus, op een namenlijs te zetten. Hij is er nochtans toe in staat. Want zijn pretentie is omgekeerd evenredig met zijn verstand. Met zo’n vriend moet Carolientje geen vijanden meer zoeken. Nietwaar trouwe Mia? Wat gij, Lewie? Lijk ekik en de Freddy? Of meer lijk Lucky Luck Claes? Moest er zo’n lijst kunnen, Bert zou er mee venten in de souks. Bij zijns gelijken. Maar wilt er wel iemand op zo’n lijst staan?