dinsdag 31 maart 2009

SEX ISLAM EN VROUWENONDERDRUKKING


SEKS VROUWEN ONDERDRUKKING EN ISLAM
Wat nu volgt is een verrassend realistische kijk op de islam-doctrine.
Om het even hoeveel negatiefs men kan uitdenken over de overige –ismen die de wereld geteisterd hebben (of nog teisteren) er is er geen ene die het inderdaad aangedurfd heeft om mannelijke suprematie te benadrukken…Althans zoals moslims deze verstaan….en waar wij, in het Westen, al eeuwen en eeuwen overheen zijn.
Ik zou bijna zeggen, een wezenlijk kenmerk van onze beschaving is de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Als ik dan denk aan de hoofse liefde, zou ik bijna durven stellen, dat de verering van de vrouw aan de basis ligt van alle kunstuitingen. Meer nog, sinds de Oudheid hebben wij Godinnen, feeën en elfjes, met weliswaar hier en daar een oude toverknol tussen, .maar steeds staan frêle wezentjes op gelijke, dan op hogere voet dan hun mannelijke tegenvoeters…..
Bijna blasfemerend zou ik zeggen, dat de katholieken de Maagd Maria als Moeder Gods op een zeer speciale plaats zetten, en dat zulks de versublimering is van ‘das ewige Weibliche’….
De barbaarse woestijncultuur echter…
Maar lees mee met Hoeiboei met zijn geïnspireerd betoog.

Moslimfundamentalisme is seksefundamentalisme.

De Amsterdamse socioloog Bram de Swaan heeft de fraaie these geformuleerd dat de vermeende clash of civilizations in feite een strijd is tussen de geslachten. De kern van de huidige wereldwijde multiculti-problematiek is volgens hem de patriarchaal-masculiene weerstand tegen vrouwenemancipatie.
Het probleem is dus niet zomaar de 'zuivere islam' - die islam wordt erbij gesleept omdat men argumenten behoeft om de traditionele mannenmacht te handhaven. Als het mannen uit een migrantenmilieu 'al lukt', stelt De Swaan, 'om hun handen thuis te houden, grijpen ze bij gebrek aan enig ander machtsmiddel dan maar naar de koran'.
Overal waar vrouwen onderwijs krijgen, winnen zij aan zelfbewustzijn en daalt het kindertal. Ze houden ermee op alleen maar de man en zijn voortplanting te dienen. In het Westen hebben mannen aan die revolutie kunnen wennen; immigranten echter, afkomstig uit werelddelen waar nog analfabetisme heerst, worden plots met de neus op de harde feiten gedrukt.
Hun mannelijke superioriteitsgevoel blijkt een waandenkbeeld, sekseprivileges zijn verregaand uitgebannen, en zelfs mannen moeten een diploma halen en op tijd op hun werk verschijnen, anders krijgt een ander de baan, misschien wel een meisje. En dan worden deze patriarchaal ingestelde oude en jonge mannen ook nog in allerlei afhankelijkheidssituaties geconfronteerd met vrouwen. In het ziekenhuis, bij de politie, op school, bij de gemeentelijke woningdienst en voor hun uitkering.

In De Swaans theorie vallen allerlei feiten op hun plaats: de vrouwenhaat; de toenemende behoefte vrouwen te vernederen door ze de hand te weigeren; de hoofddoeken die in Turkije niet mogen maar hier moeten; de woede jegens een succesvolle, intelligente vrouw als Ayaan Hirsi Ali; de Talibanaanslagen op leraressen.
De stelling dat de kwestie-islam in wezen om sekse draait, verheldert ook waarom multiculti-ideologie vrouwenkwesties bagatelliseren of afdoen met frases als 'zo willen die vrouwen dat zelf'. Je kunt niet tegelijkertijd feminist zijn en culturen die gebaseerd op mannelijke superioriteit, begroeten als een verrijking.

(Het eenduidige concept 'zelf willen' is sowieso problematisch: minder machtigen vervormen hun wensen langs velerlei mentale sluipwegen naar de wensen van de machtigere partij en ervaren die vervolgens als hun eigen wensen. In 1917 ondertekenden drieënveertigduizend christenvrouwen een petitie 'Geef ons het kiesrecht niet'; kiesrecht was strijdig met hun roeping: thuis te zijn. Gelukkig zagen Aletta Jacobs en haar medestrijdsters daarin geen reden om hun eisen te matigen.)

Uit: Jolande Withuis - De Vrouw Als Mens
De mythe van het sekseverschil
pag. 200-202

De Bezige Bij
Amsterdam
Geplaatst door hoeiboei op 9:54 Op de site

http://hoeiboei.blogspot.com/2009/03/moslimfundamentalisme-is.html

TURKSE INVASIE IS BEGONNEN


TURKSE INVASIE IS BEGONNEN
Neen, foute titel! Ze is niet begonnen want ze is al lang vezig. Ze gaat nu in een hogere versnelling, net nu Europa (en de wereld kreunt onder een golf van werkloosheid…
Dit is van het Europees Hof geen collaboratie, dit is gewoon medeplichtigheid aan wat gestopt werd door de Poolse legers, voor de poorten van Wenen (1683à: de verovering door de Islam van ons continent.
Een beter geschenk voor de verkiezingen op 7 Juni is nauwelijks denkbaar! Nu kan het verweer, de mobilisatie, beginnen. Zo niet gaat Europa straks onder in een stortvloed van wilde Islam-horden….

Europese Hof: Turken zonder visum naar Nederland
donderdag 26 februari 2009 10:15
Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat Turkse dienstverleners geen visum nodig hebben om naar Duitsland te reizen. In Turkije wordt met groot enthousiasme gereageerd omdat het zou betekenen dat ze voortaan ook zonder visum naar Nederland, Italië, België, Luxemburg en Frankrijk kunnen reizen.
Door uitspraak van het Hof kunnen Turkse dienstverleners zonder visum naar Nederland
Turkije als pion
Het protocol stamt uit 1970 en ging in 1973 van kracht. Het is een van de vele uitbreidingen van het associatieverdrag uit 1964 tussen de EEG-landen en Turkije.

Amerika en zijn Europese bondgenoten zagen Turkije toen als belangrijke pion tegen de Russen tijdens de Koude Oorlog.

Het verdrag zorgde later voor problemen. Zo verzet Turkije zich tegen de verplichte Nederlandse inburgeringstoets in eigen land op basis van de toen gemaakte afspraken.
Het enthousiasme van de Turken is gebaseerd op een uitspraak die het Europese Hof vorige week deed, meldt dagblad Trouw vandaag.
Vrije toegang
Het Hof bepaalde dat twee Turkse vrachtwagenchauffeurs op basis van een protocol uit 1970 (zie kader) tussen de toenmalige EEG en Turkije geen visum nodig hebben om naar Duitsland te gaan.
De verwachting is dat Turkse zelfstandigen en werknemers in de private sector zonder visum naar de zes oprichters van de EEG kunnen reizen.
Dat zou ook betekenen dat Turken vrije toegang hebben tot Nederland.
Eigen regels
Tot nu toe wisten de oud-EEG-landen steeds hun eigen regels boven de afspraken in het decennia oude protocol te stellen.
Met de uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in Europa zal dat vermoedelijk niet meer mogelijk zijn.
Het Nederlandse ministerie van Justitie laat aan elsevier.nl weten dat de uitspraak van het Hof momenteel wordt bestudeerd.
Door Luc van Kemenade
GroenLinks: Laat Turken zonder visum Europa in
zaterdag 28 maart 2009 18:12
De EU moet veel meer Turken zonder visum toelaten, vindt Europarlementslid Joost Lagendijk (GroenLinks). Volgens hem mogen Nederland en andere EU-landen geen visum meer vragen als Turken hier voor een Turks bedrijf diensten gaan verlenen.
Lagendijk vraagt om afschaffing van visa-eisen voor Turken
Lees ook
• 'Geen paniek, Turken hebben nog steeds visum nodig'
• Europese Hof: Turken zonder visum naar Nederland
• Het Elsevier-commentaar: Hof opent deur voor meer Turkse immigranten
Ook bij bezoeken aan ziekenhuizen, vakanties of zakenreizen in de EU mag geen visum meer worden gevraagd, aldus Lagendijk.
Arrest
Het Europarlementslid baseert zich op een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.
Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om de leiding te nemen in de afschaffing van de visa-eisen voor Turken voor veel doeleinden.
Integratie
Lagendijk vindt het ‘sowieso al niet uit te leggen dat Turken nog een visum moeten aanvragen. Turkije onderhandelt immers over lidmaatschap van de EU. De visum-eis hindert de economische en politieke integratie van Turkije met de EU.’
Lagendijk, getrouwd met een Turkse journaliste, is voorzitter van de Turkije-delegatie in het Europarlement. Na de verkiezingen in juni wordt hij docent in Istanbul.
'Oerdom'
PVV-leider Geert Wilders noemt het voorstel van Lagendijk 'levensgevaarlijk en oerdom'. In een reactie stelt Wilders: 'We moeten het Turken juist moeilijker maken de EU en Nederland binnen te komen en de onderhandelingen met Turkije definitief staken.'
Bron Elsevier – Mail.

KUIFJE IN AFRIKA (Slot)
KUIFJE IUN AFRIKA (Slot)
Omdat het al een tijdje geleden is dat hier Paul Beleien opgevoerd werd, U weet wel de rebel die o.a. het Lakense Koningshuis uitgekleed heeft tot op het vuile vel in zijn boek ‘A Throne in Brussels’ (die op niemand nachtkastje mag ontbreken), hier een stukje uit The Brussels Journal.
Paul is de echtgenoot van Alexandra Colen, die, zoals U weet, de gebeten hond is van alles wat progressief denkt te zijn, voor zover dat begrip de lading dekt van 30-40 jaar terug. Als U de naam Alexandra Colen neerschrijft betrekt U meteen de goede helft (!) van het programma van het Vlaams Belang daarbij, te verhogen met een eerder ongewone portie Rooms-katholieke overuiging. Kortom, een gezin dat het heel goed doet op de barricaden tegen de islaminvasie, maar nog meer voor onze Bevrijding.
Dat Paul Beliën in die omstandigheden nog objectief kan schrijven, de waarheid schrijft, geheel de waarheid en niets anders dan de waarheid, getuigt van een open geest in dat gezin.
Probeert U hem te volgen?


Groteske Onzin

From the desk of Paul Belien on Fri, 2009-03-27 17:43

Gazet van Antwerpen publiceerde vandaag volgende tekst ondertekend met “de redactie”:
De paus heeft met zijn uitspraak over condooms inderdaad nogal wat beroering teweeggebracht. Maar het is kortzichtig om de hele hetze nu te herleiden tot een Belgisch spelletje van enkele progressieve politici. Ook in onze buurlanden werd heftig gereageerd op de uitspraken van Benedictus. En dat gebeurde zeker niet alleen door politici, maar in de eerste plaats door hulporganisaties als Unicef en organisaties die al jaren op het werkveld geconfronteerd worden met de gevolgen van aids. Zij noemden de uitspraken van de paus "mensverachtend". Niemand zal ontkennen dat monogamie de beste bescherming tegen hiv is. Maar waar er (nog) geen monogamie is, moeten er condooms zijn. Wie dat ontkent, brengt het leven van miljoenen mensen in gevaar. DE REDACTIE
Ik stuurde ‘de redactie’ volgend berichtje:
"Wie dat ontkent, brengt het leven van miljoenen mensen in gevaar". Wat een groteske onzin. Blij dat Gazet van Antwerpen niet langer mijn 'werkveld' is.-----
Voor diegenen die willen weten wat Benedictus nu echt heeft gezegd:
BRUSSEL (KerkNet/VIS/CNA) – In een gesprek met journalisten die hem in het vliegtuig op weg naar de Kameroense hoofdstad Yaoundé vergezelden, heeft paus Benedictus XVI geantwoord op een zestal vragen. Eén daarvan, van Philippe Visseyrias van France 2, ging over de aidsepidemie in Afrika en de positie van de rooms-katholieke Kerk daarin.
Visseyrias’ vraag, in het Italiaans, luidde letterlijk:
“Heilige Vader, onder de vele plagen die Afrika teisteren is er het bijzondere probleem van de aidsepidemie. Het standpunt van de katholieke Kerk in de strijd tegen dit kwaad wordt vaak beschouwd als onrealistisch en inefficiënt. Zult u dit probleem tijdens uw reis aankaarten? En wilt u zo vriendelijk zijn mijn vraag in het Frans te beantwoorden?”

En hoewel de paus al een eerdere vraag van een journaliste van La Croix in het Frans had beantwoord, antwoordde de paus dit keer in het Italiaans. Hierna volgt de letterlijke transcriptie van het antwoord.

“Ik zou het tegenovergestelde zeggen. Ik denk dat de meest efficiënte aanwezigheid in de frontlijn van de strijd tegen hiv en aids juist de aanwezigheid is van de katholieke Kerk en haar instellingen. Ik denk dan bv aan de Sant’Egidio-gemeenschap die zoveel doet – zichtbaar en onzichtbaar – om aids te bestrijden of aan de zusters Camillianen en alle andere religieuzen die zich ten dienste stellen van de zieken. Wat ik zou willen zeggen is dat het aidsprobleem niet kan worden opgelost met alleen maar reclameslogans. Als de ziel ontbreekt, als Afrikanen elkaar niet helpen, dan kan men deze plaag niet oplossen door voorbehoedsmiddelen uit te delen; wel integendeel, we lopen het risico het probleem alleen maar groter te maken.
De oplossing kan alleen maar komen vanuit een dubbel engagement: ten eerste, een vermenselijking van de seksualiteit, d.w.z. een spirituele en menselijke vernieuwing die een nieuwe manier van omgaan met elkaar met zich meebrengt; en ten tweede, een waarachtige vriendschap, boven alles en vooral met de mensen die lijden, een beschikbaarheid – zelfs doorheen zelfopoffering – om de lijdende medemens nabij te zijn. Dàt zijn factoren die echt helpen en zichtbare vooruitgang brengen. Daarom zou ik willen zeggen dat onze dubbele inspanning erin moet bestaan om de menselijke persoon van binnenuit te vernieuwen, om spirituele en menselijke kracht te geven voor een juiste omgang met het eigen lichaam en dat van een ander; en dit vermogen om mee te lijden met wie lijdt, om aanwezig te blijven in situaties van beproeving.
Ik geloof dat dit het correcte antwoord is en dat het ook dit is wat de Kerk doet en op die manier een heel grote en belangrijke bijdrage levert. We zijn iedereen die op die manier handelt dan ook heel dankbaar.”

ST JANSPLEIN (Kortrijk) KLEURDE GEEL
ST JANSPLEIN (KORTRIJK) KLEURDE GEEL
Het stemmige St Jansplein in Kortrijk, een vredig pleintje met veel groen, weinig parkeerplaatsen, veel deftige burgerwoningen, en een stemmig kerkje, dat ’s avonds bij donker feeërlijk verlicht wordt. Een romantische postkaart heeft er niets aan. Net zoals de ganse omgeving: een zee van licht die de mensen binnenskamers veel elektriciteit bespaart….Schaduwen zijn gebannen, en toch komt na een bepaald uur niemand meer buiten. Niemand spreekt daar over: het is dag na dag gekomen en nu zis het de mlensen hun tweede natuur. De omgeving ligt er verlaten bij. Bijna net als tijdens de Duitse bezetting, na de avondklok. Toen echter was het veiliger, was de kans om overvallen te worden niet bestaande. Integendeel de verduisteringswetten waren een zegen.
In de straten die uitgeven op het plein dwalen duistere schimmen bij bosjes. De straathandeltjes floreren blijkbaar. Snerpende brommers en rauwe keelklanken. Wat vroeger meer de volkse buurt was, is nu verloederd.
Dat is het Groeninghe-veld van weleer, waar stilaan nu ook de vroegere bewoners uit wegtrekken, want de vastgoedprijzen zakken nog vlugger dan de werkloosheid toeslaat. Het lot van de Noord-Franse (Zuid-Vlaamse- steden Rijsel, Toerkonje, Robeke (Lille, Tourcoing, Roubax) met hun no-go zones wenkt.
De BRT rapporteert:
Woelige betoging tegen moskee in Kortrijk
di 31/03/09 10:27 (UPDATE) - Een betoging van de extreemrechtse partij Vlaams Belang tegen de mogelijke erkenning van een moskee in de Kortrijkse wijk Sint-Jan is bijzonder woelig verlopen. Er waren een 100-tal tegenbetogers.
Een honderdtal jongeren wachtte de betogers op aan het Sint-Jansplein, zo'n 200 meter van de plaats waar de betoging startte.(
Er werd over en weer geroepen en er werd wat heen en weer gegooid. VB-kopstuk Filip Dewinter werd bekogeld met een pot witte verf, maar het was gemeenteraadslid Dominiek Spinnewyn-Sneppe uit Zedelgem (foto) die het goedje over zich heen kreeg.

Met heel veel moeite konden de ordediensten de twee partijen gescheiden houden.

"Dankzij de inzet van de ordemacht maar ook dankzij de medewerking van de moslimgemeenschap en de interne veiligheidsdienst van Vlaams Belang", zegt Rudi Libeer van de lokale politie.

De politie zette gisteravond zo'n 190 manschappen in. Een jongeman van 26 werd opgepakt.
Bron BRT 10 u 27 v/d volgende dag


Naast bovenstaand politiek-correct ‘geduid’ verslag (bedoeld is ‘verdraaid’), min of meer neutraal maar druipend van dubbele bodems, ook een woordje van iemand die er ècht bij, en hierover gedreven schrijft. Zijn naam? Het enige Vlaamse Europarlementslid waarvan de onschendbaarheid is opgeheven. Niet wegens het aankondigen van de real Holocaust, maar voor een plaatselijk bagatel, aangekaart door een politiek tegenstander met zelf tonnen boter op het hoofd. Wat kan, only in belgium.
De BRT ‘Overdriit’ schrijf ik? Let er eens goed op, hoe ze Filip Dewinter opvoeren…..en hoe er ‘een jongeman’ werd opgepakt…..

TWEE MAAL BOOS: ISLAM EN POLITIEKE ZELFBEDIENING
Gisterenavond dus, samen met zo'n 350 andere moedige Vlamingen, betoogd tegen de nieuwe moskee in Kortrijk. De geplande moskee zal 1200 tot 1500 gelovigen kunnen ontvangen en wordt ingepland in een zeer volkse, wat verloederde (maar wat is oorzaak en wat is gevolg?) wijk. Het wordt een groot gebouw, compleet met minaret - en daarmee meteen een symbool voor de opmars van een veroverende islam. Symbool ook voor de veroverende islam, de figuur van de imam: regelrecht ingevoerd uit het buitenland, spreekt énkel Arabisch. De voorzitter van de moskeevereniging echter is een "goed geïntegreerde" Belg van vreemde afkomst; hij woont al 35 jaar in Vlaanderen en spreekt Arabisch én... Frans! In het dossier voor zo'n mega-moskee, niet eens een behoorlijk buurtonderzoek of een mobiliteitsplan - niets mag de islam in de weg gelegd worden.
En gisteren ook zeer opvallend: enkele honderden opgehitste jonge vreemdelingen, duidelijk op incidenten uit, vastbesloten om in "hun" wijk geen vreedzame tegenspraak te dulden. Het werd zelfs als een "provocatie" beschouwd dat het Vlaams Belang vergaderde in een zaal die zij wel eens voor sportmanifestaties gebruiken.
Hun wijk, hun zaal, hun moskee: een duidelijker illustratie van het failliet van de integratie-illusie kan moeilijker gevonden worden. De Vlaams Belang-manifestanten werden gisteren op een bepaald ogenblik (toen de leiding van de politie op onvoorstelbare wijze in gebreke bleef en erger enkel voorkomen werd door het kordate ingrijpen van onze eigen ordedienst - proficiat en dank mannen!) bekogeld met stenen en stokken.
Reactie van een journalist: "maar allé, mijnheer Vanhecke, jullie hebben toch al érger dan dat meegemaakt". Een mens zou beginnen begrijpen dat zoveel moslims zoveel minachting hebben voor dat lakse en luie en laffe volk dat plat op de buik gaat en de eigen lafheid en besluiteloosheid verbergt achter de dooddoener "verdraagzaamheid".

Werd er gisterenavond in Kortrijk geschiedenis geschreven? Zover gaan we heus niet. Maar een ijkpunt werd het wel. West-Vlaanderen gaat in snel tempo "multicultureler" worden, met alle grote problemen vandien. Wie wil weten wat er op ons afkomt moet van Kortrijk heus niet tot Borgerhout of Molenbeek reizen; veel dichter bij huis: Tourcouing, Roubaix, en ook al hele wijken van Rijsel. Wanneer gaan de ogen open? We zijn de vijf voor twaalf al lang voorbij. In elk geval hebben we gisteren het signaal gegeven dat alvast één partij nog Vlaamse waarden en normen, rechten en vrijheden zal verdedigen.
Maar troost U, er is ook goed nieuws. De dochter van Wilfried Martens is door de Vlaamse Regering pas politiek benoemd tot arrondissementscommissaris in West-Vlaanderen, ze verlaat daarvoor haar politiek benoemd postje bij één of ander kabinet waar ze ongetwijfeld een grote leegte achterlaat.
En in Antwerpen krijgt gouverneur Cathy Berckx een afgebakende privé-parkeerplaats voor haar privé-woning, een privilege waar bijvoorbeeld gehandicapten enkel maar van kunnen dromen, maar "noodzakelijk" geworden omdat de nieuwe luxekar van de gouverneur niet meer op de gewone oprit kan.
En zo blijft ook de Vlaamse politiek een zelfbedieningszaak voor mensen die de schaamte echt wel voorbij zijn.

maandag 30 maart 2009

MAROKKAANTJES AAN DE LOPENDE BAND


MAROKKAANTJES AAN DE LOPENDE BAND
Maroc Moslmima
'Nederlandse ambtenaren voeren Marokkaanse wet uit'
maandag 30 maart 2009 09:45
Ambtenaren in Nederland zijn actief bezig met het naleven van een nieuwe nationaliteitswet in Marokko. Hierdoor zijn Nederlandse kinderen van Marokkaanse moeders niet alleen Nederlands zijn, maar nu ook Marokkaans. De VVD is verbijsterd en eist opheldering.

Uitleg kwestie in Tilburg
'Uit artikel 6 van de nieuwe Marokkaanse nationaliteitswet blijkt dat een kind van een Marokkaanse moeder of vader Marokkaan is. Deze bepaling heeft een onbeperkte terugwerkende kracht. Dit betekent dat dit artikel van toepassing is op alle kinderen die voor 1 mei 2007 uit een Marokkaanse moeder zijn geboren, maar geen Marokkaan werden. De moeder is Marokkaan. Uw kind is uit haar geboren. Dit betekent dat uw kind Marokkaan is,’ zo luidt de verklaring van de gemeente in de Tilburgse kwestie.
Dat meldt De Telegraaf.
Uitvoering
Marokko wil sinds kort dat ook kinderen in Nederland van een Marokkaanse moeder in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) worden geregistreerd. Aan de betrokkenen zelf wordt niets gevraagd.
Volgens de krant werken ambtenaren in ons land actief mee aan de uitvoering van deze wet. Bij kinderen van Marokkaanse vaders was de nationaliteitswet al van kracht. Het Noord-Afrikaanse land wil nu dus ook dat kinderen van een moeder die uit Marokko komt, formeel Marokkaan worden.
Opheldering
De VVD is verbijsterd over deze gang van zaken, aldus de krant.
‘De gemeente gaat hiermee voorbij aan de keuzemogelijkheid van ouders hun kind wel of niet bij het Marokkaanse consulaat in te schrijven,’ aldus VVD-Kamerlid Paul de Krom, die opheldering eist van minister Eberhard van der Laan (PvdA, Integratie) en minister Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken).

'Op grond van de wet GBA zijn wij verplicht onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren,’ schrijft de gemeente, naar aanleiding van een geval in Tilburg.
Door Robin van der Kloor
Bron Elsevier - Mail
NSV BETOGING EN OUDE MEDIA
De Nationalistische Studentenvereniging in het algemeen, en hun betoging in Leuven van 26 Maart in het bijzonder, liggen niet in de bovenste schuif bij de bijna ter ziele gegane Oude Merdia, die nog altijd niet de tekenen des tijds begrepen hebben….
Niemand beter dan http://www.sponssteen.be/ kon hierover correcter verslag uitbrengen. Hieronder integraal zijn objectieve waarnemingen, die hij met bijna chirurgische precisie ten tonele voert. Het is bijna een snelcursus voor de journalistenschool!
Ik vind het alleen spijtig hem niet iedere dag, bij de rondgang van mijn favorieten, niet met nieuw leesvoer te ontmoeten. Mensen, wat zou het leven heerlijk zijn! Ik vraag me af of het zou helpen, moesten wij in massa een beetje aandringen? Maar verduiveld: er is geen reacite-module te vinden op zijn blog. Hem persoonlijk een mailtje sturen is ook riskant, want ‘spam’ zal hij ook wel weren. Allez, wat hij voor ‘spam’ zou aanzien maar het niet is. OK, Hubert?

(586) DAGBOEK zaterdag 28 maart 2009
20:12

Leuven, donderdagavond 26 maart 2009, betoging van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging), en tegenbetoging van democraten (eigen woordkeuze). Op zichzelf geen belangrijke gebeurtenis, maar wegens de aard van de tegenstanders een nieuwe gelegenheid om de stand van de partijdigheid van de Vlaamse media te meten.
Het eerste verslag vond ik donderdagavond al, op internet, van BELGA. Bevatte niet veel meer dan het aantal deelnemers: 400 bij de NSV, 600 bij de democraten. Die aantallen werden later in de eigen verslagen van de media gewoonlijk bevestigd; soms opgeblazen voor de democraten; soms afgezwakt voor de NSV.
In een later bericht van BELGA, 27 maart, een zin die aanvankelijk door de media wordt verzwegen: Na afloop van de betogingen richtten een 100-tal linkse betogers vernielingen aan (voertuigen van de spoorwegpolitie, ruiten van het KBC-gebouw, …). Nieuw, misschien wegens het late uur van de gebeurtenis donderdagavond: een groep rechtse betogers maakte amok op de Oude Markt (BELGA geeft geen verdere details, vermeldt geen geweldplegingen of vernielingen; dat doet vermoeden dat het verhaal over het rechtse amok erbij gehaald werd om te suggereren dat de twee soorten betogers mekaar een beetje waard waren).
De verslaggeving van de zenders en de kranten op het internet was op enkele uitzonderingen na abnormaal bondig bij het vermelden van de vernielingen door linkse deelnemers. Bovendien ruim laat: alleen Het Laatste Nieuws vermeldde ze al in zijn eerste bericht (donderdag 26 maart). De VRT-radio en -TV hebben bij mijn weten geen woord of beeld gewijd aan het evenement (behalve misschien enkele seconden op een middernachtelijk uur).
Soms werden de feiten vervalst doordat de versie van de democraten werd overgenomen. Het Nieuwsblad: de aanvallen van de democraten op de politie waren het werk van een scheurfractie! De Morgen (letterlijke citaten): De politie benadrukte dat de relschoppers niets van doen hadden met de linkse tegenbetoging. Ook de organisator Blockbuster reageerde kwaad op de herrieschoppers.
De berichtgeving van Het Belang van Limburg was doorgaans gematigd. Des te verrassender waren daarom de hetzerige toon en de smadelijke inhoud van een videofilmpje dat HBVL bij ik weet niet welke nieuwsfabrikant had gekocht. Eerst een woordvoerder van een van de organiserende linkse verenigingen (COMAC?): de NSV heeft onlangs nog de Kristallnacht herdacht; dat bewijst welke soort democraten de NSV verenigt. Dan de stem van de commentaarlezer: tijdens die nacht werden duizenden Joodse winkels vernield door de nazi’s; zover kwam het gisteren gelukkig niet; er sneuvelden alleen enkele ruiten van de KBC! De teenager die de tekst voorlas besefte duidelijk niet dat hij zijn linkse vrienden een pad in de korf zette. In Leuven hadden zij de vernielingen aangericht. Dus zij waren de nazi’s. Daarom is er zo weinig intellectueel plezier te beleven aan een discussie met de huidige linksen. In de meeste gevallen heeft men te doen met schoften, die bovendien niet erg bedreven zijn in de redeneerkunde.
Mijn algemene indruk. Wat de domste vormen van vooringenomenheid betreft, zijn de media niets veranderd. Voor hen is rechts is des duivels. Links wemelt het van de nobele karakters.
En De Morgen en de VRT zijn daarin de kampioenen.

PARIJSE MODEWERELD (Deel 2)


PARIJSE MODE (Deel 2)
O,ze vriend Ray, bij Angeltjes, vond eveneens inspiratie bij de verhelderende gedachte van hitsige moslims (als hengsten, zegt-ie) die, uit jaloersheid voor hun eigen achterlijkheid (?) de jolige Françaises op andere en, betere gedachten proberen te brengen….
Ik vond het artikel dermate goed, dat ik het wil helpen verspreiden…
Voor de toekomst: gaan jullie beter zelf kijken op http://blog.seniorennet.be/angeltjes/ voor zo ver deze gedreven collega’s nog niet bovenaan jullie favorieten stonden! U weze wel degelijk gewaarschuwd: het zijn pestlijders die meer dan eens uit hun schutkring breken….
En à propos: lezen jullie toch ook af en toe de Franstalige pers? Doen! lieve mensen, want daar vinden jullie meer over het einde van de rotstaat dans bij ons, mestlijders in ons ‘cordon sanitaire’.
Fasten seat belts. Hier gaan ze, de Engeltjes….


Parijs was eens de toonaangevende stad voor vrouwelijke elegantie en mode en is dat voor een stuk nog, zij het dat er al lang andere modecentra op de voorgrond zijn getreden. Sedert een aantal jaren wordt de Franse hoofdstad geconfronteerd met het probleem van moslim-jongeren uit de vroegere Franse protectoraten Marokko, Tunesië en Algerijë, die ondermeer vrouwen die rokken dragen, het leven lastig maken. Enerzijds raken de gefrustreerde moslims opgewonden als hengsten van de soms uitdagende manier waarop Françaises door het leven schrijden, anderzijds zijn ze vervuld van haat en jaloezie op de vrijgevochten levenswijze, die de vrouwen in Europa, gelukkig maar, veroverd hebben. Niet alleen worden jonge vrouwen nageroepen en uitgekreten voor putain, salope of garce (om het daarbij te houden) maar ze worden ook bespuwd, bekogeld of ingesloten en betast. Sommige linkse vrouwenorganisaties die vroeger rondleurden met thema's als "baas in eigen buik", roepen nu op tot deugdzame bescheidenheid en het dragen van lange broeken of rokken om de jongeren tegemoet te komen : de lafheid van de zogenaamde progressieve linkerzijde.
Ray

GOED BESTUUR IN ITALIA


GOED BESTUUR IN ITALIA
Goed bestuur, of gezond verstand, een van beide, of liefst beide? Dan moet U af en toe eens, neen, niet over het muurtje, maar over de Alpen kijken.
Natuurlijk zal dit voor de franscouillons, de Parti Scandale of de ter ziele gegane Oude Media, niet bevallen. Stel U voor! Centrum rechts aan de macht! Dat leidt regelrecht naar het dood gewaande fascisme van wijlen Benito Mussolini….
Zie De Wereldkrant, artikel hieronder.
De werkwijze aangaande benoemingen van ministers kan ik maar toejuichen. Marie Arena van de PS bijvoorbeeld zou hier uitgesloten zijn; In het Rotland ook, in feite, moest haar broer niet de levenspartner zijn (geweest zijn? de tijd vliegt snel…) van Capo di Rupo. Zie foto van de Italiaanse collega van Freya, verbeterde heruitgave, na hertbevoorrading die dag van de te bedelen grijze hersenmassa.
O ja, als Il Cavaliere (Il Supercavaliere wordt nu al geschreven) iets kan wijzigen aan de belabberde schoolse toestanden, zal dat weeral een oud links varkentje zijn dat gewassen is. Un desastro, volgens mij. Net zoals het zoveelste linkse disastro dat nu al iedere zaterdag loopr op Rai I, de laatste paar maanden: een korte reportage, genre Panorama, over linkse geldverspilling van de laatste dertig jaren. Nieuwbouwgevangenis, compleet afgewerkt, nooit gebruikt, nu ruïne – congrescentrum Palermo: idem dito – sociale woonwijk: idem dito – elektriciteitscentrale: idem dito, enz…Telkens projecten van rond de € 30 mio, die om duistere, onnavolgbare redenen, in de pijplijn zijn blijven steken….Waarschijnlijk door de bemoeienissen van een paar plaatselijke Michellekens Daerden…..
De vuilverbrandingcentrale in Napels nochtans, ook al tientallen jaren ‘in afwerking’ maar geboycot tot en met door links en door groen, om onrust en opstand te veroorzaken, tot het huisvuil huizenhoog in de straten van Napels gestapeld lag. is onlangs in bedrijf genomen. Eerst, binnen de 14 dagen na zijn herverkiezing, heeft Berlusconi het leger ingezet, dat dagenlang gewerkt heeft om de rotzooi te ruimen, onder bescherming van carabinieri, met getrokken mitrailleurs, want Napoli en zijn linkse raddraaiers zijn geen doetjes….Die Centrale is de modernste van ver in het rond – profijtig (!) qua stroomvoorziening en goed voor het milieu…Links was niet aanwezig bij de feestelijke opening….Il Cavaliere wel, en hij zag er stralend uit!
Berlusconi wil meer bevoegdheden


De Italiaanse premier Berlusconi vindt dat hij meer macht moet krijgen. Hij wil als premier onder meer de bevoegdheid hebben om eigenmachtig ministers te benoemen of op non-actief te stellen. Nu moet dat nog via de president.

Berlusconi maakte verder hervormingsplannen bekend voor het Italiaanse onderwijs. Hij wil dat de aanstellingseisen van docenten worden verscherpt, net als het toezicht op scholen. Ook moet Engels een verplicht vak worden.

Bron De Wereldkrant

LIEVE ALLOCHTONEN VOOR LINKS


LIEVE ALLOCHTONEN VOOR LINKS
Waarschuwing.
Onderstaand artikel is stralende diamant-pure propaganda uit het lijfsblad van de Partij der Onkreukbaren. Aandachtige lectuur kan dus Uw geestelijke gezondheid schaden, met als gevolg racistische neigingen en het onderdrukken van Uw natuurlijke behoefte aan vrije meningsuiting..
Wat ook zou kunnen, is dat U instemmend knikt, want nieuw zal deze materie voor niemand zijn.
Ik hoop voor U, Uw kinderen, Uw kleinkinderen en hun kinds kinderen, dat U op 7 Juni de juiste beslissing zult nemen. En denk er aan, als U in het kieshokje staat, dat daar een groot oog in een driehoek, zoals vroeger in de Vlaamse huiskamers hing, toekijkt: God ziet U. Hier vloekt men niet!...
Allochtonen stemmen rood


30.03.2009 10.41u - Het stemgedrag van allochtone leerlingen in Brussel wijkt sterk af van het stemgedrag van autochtone leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een studie van Céline Teney en Dirk Jacobs (ULB). Zij ondervroegen laatstejaarsstudenten die in 2007 voor het eerst gingen stemmen en aangaven voor een Franstalige partij te stemmen. De onderzoekers wilden ook nagaan of en in welke mate het stemgedrag bepaald wordt door origine. De resultaten bevestigen wat iedereen al wist, maar we zetten de cijfers nog eens op een rijtje.

Céline Teney en Dirk Jacobs vergeleken vier categorieën: kiezers van Congolese, Marokkaanse, Turkse en Belgische origine. Wat blijkt? De MR doet het niet goed bij allochtone kiezers. Linkse partijen halen in die hoek wél veel stemmen. Jongeren van Congolese origine stemmen vooral op het cdH, de partij van Joëlle Milquet (12,9 % meer dan het gemiddelde). De PS moet het vooral hebben van Marokkaanse (+ 16,5 %) en Turkse kiezers (+ 17,8 %). Bij Belgische jongeren scoort de partij opvallend slechter (- 10,7 %).

“Nu de verkiezingen in aantocht zijn, zullen deze resultaten de hoofdkwartieren van de partijen ongetwijfeld stof tot nadenken geven”, besluiten de onderzoekers. Dat zal wel. “De sterke score van PS en cdH bij de bevolking van allochtone herkomst, verklaart wellicht voor een groot deel de houding die deze partijen innemen in het regularisatiedossier”, merkt De Standaard scherp op. “De partijen die voor een brede regularisatie zijn, zijn exact de partijen die hopen dat die nieuwe Belgen hun electoraal resultaat kunnen versterken.”

Inderdaad. Dat geldt trouwens niet alleen voor Franstalig België, maar ook in Vlaanderen. De grenzeloze tolerantie van socialisten en groenen voor vreemdelingen, asielzoekers en illegalen is niet alleen het gevolg van ideologische verdwazing, maar ook en vooral van platte electorale berekening. Het ‘vreemdelingenlegioen’ moet de uitgedunde rangen en de bressen in hun traditionele kiespubliek weer opvullen. En daarvoor zijn álle middelen goed.

EIGEN VERGISSING ERKENNEN


EIGEN VERGISSING ERKENNEN
Mijn slecht karakter fluisterde mij toe: dit is een tekst bestemd voor Elio di Rupo, Guynocchio en het CGKR te samen. Verplichte literatuur, die ik, bij het begin van mijn lectuur, tekeer ben gegaan met de groene Islam-markeerstijft. Tor de virtuele stift mij niet-virtuele trillingen in de vingers bezorgde.
En zeggen, dat deze belezen Arabist en hoogleraar, in een ander programma op de Vara, bij Paul en Witteman, ruiterlijk toegaf dat hij zich in de Islam (vroeger) jad vergist…Toen stond hij namelmijk half-en-half in de verdediging ervan, face-to-face met wijlen Pim Fortruyn.. Hij had later de dwalingen zijns weegs ingezien….Leuke valstrik van de Vara, waaruit Heer Hans Jansen zich ruiterlijk wist los te werken….
Zeg dus nu niet dat deze ams anti-moslim in de wieg werd gelegd. Integendeel. Ooit was hij hun pleitbezorger….
EINDSTRIJD! Is de titel van het boek dat hieronder door de auteur ingeleid wordt…..
Hans Jansen: 'MENE, MENE, TEKEL UFARSIN'


Lucida 28 maart 2009

Gisteren in Pauw en Witteman een buitengewoon leerzaam maar tevens alarmerend betoog door de gezaghebbende islamkenner Hans Jansen over de donkere bladzijden binnen de islam, en de dreigende voorafschaduwing hiervan, indien het Westen als zodanig, politici en morele huichelaars in het bijzonder zich hier niet bijtijds en diepgaand rekenschap van zullen geven.

De hellehond
Er staat geschreven: geteld, geteld, gewogen en verdeeld - geteld wil zeggen: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en daar een eind aan gemaakt; - gewogen wil zeggen: u bent op de weegschaal gewogen en u bleek niet tegen het gewicht bestand te zijn; - verdeeld wil zeggen: uw rijk wordt verdeeld, het wordt genomen door de Meden en Perzen.
De oude vrouw Europa heeft in een aanhoudende roes van zelfislamisering de prins der duisternis, belichaamd in de persoon van profeet Mohammed, wakker gekust. Zij laat, door schrandere blindheid geslagen en tevens door een godvergeten vlaag van cultuurrelativisme bevangen, haar baken van licht door een ravenzwarte duisternis overschaduwen. De verstrekkende gevolgen van haar judaskus zijn nauwelijks nog te overzien. Want,
Zij heeft de slapende hellehond wakker gemaakt en haar poorten wagenwijd opengezet voor een tot de tanden toe bewapende roversbende die uitsluitend belust is op politieke macht en religieuze alleenheerschappij.
Een roedel bloeddorstige wolven die uit naam van maan- en oppergod Allah, zijn duizendjarig rijk van duisternis wil grondvesten. Alles wat door vrouwe Europa aan pracht en praal, aan inzicht, democratische grondbeginselen, gelijke rechten en vrijheid in de loop der eeuwen met bloed, zweet en tranen is bevochten, dreigt thans te worden verdonkeremaand.
We zien hoe de islamitische maanbroeders in grote getale over haar continent uitzwermen. Deze zwerm vormt een welhaast apocalyptische plaag die aan een ultieme opmars is begonnen, om alles wat op zijn pad van vraat- en roofzucht voor de voeten komt zonder aanzien des persoons te vertrappen.
Weest niet langer slechts de blaffende hond, terwijl de karavaan verder raast...
En overal waar vrouwe Europa in haar daad van onbezonnen naastenliefde deze plaag over haarzelf afroept, zien we hoe haar 'geestelijke' superioriteit tanende is. Hoe zij uitsluitend al vanwege de doorslaggevende macht van het getal het onderspit dreigt te delven. Nooit zal het meer zijn zoals het vroeger was.
Wat ooit begon als een cultuur van vredelievendheid jegens de ander, dreigt nu steeds meer uit te monden in een schier onafwendbare rampspoed van culturele en geestelijke zelfvernietiging. Hetzij, zoals ook in het boek de 'Eindstrijd' wordt aangegeven, vrouwe Europa haar dwaling bijtijds zal inzien en tot inkeer komt.
Of zoals in het voorwoord hiervan letterlijk staat geschreven: 'Het vrije Westen hoeft niet bang te zijn voor de islam, of voor welke ideologie ook, maar wel voor de eigen politici'. Oftewel wanneer dezelfde politici, nu het hiertoe nog steeds niet te laat is, voor zichzelf de waarschuwing zoals beschreven in het boek Daniël 5 ter harte zullen nemen: Mene, mene, tekel ufarsin
IJdel theologische dispuut
De kardinale vraag is echter, of deze politici zichzelf middels soms hoogdravende theologische disputen überhaupt (nog) laten overtuigen van de gevaarlijke ideologische ambities als diepste wezenskenmerk van de politieke islam? Want,
begeven we ons eenmaal op het pad van theologische duiding, met ons hart vol goede bedoelingen slechts licht in de duisternis te willen scheppen, zal weldra blijken dat elke waarschuwing voor de donkere al te donkere kanten binnen de islam aan verstokte dovemansoren is gericht.
De talrijke pogingen om langs die weg - de interreligieuze dialoog - tot een beter wederzijds inzicht te komen over de ware aard van onze intenties, zullen dan onherroepelijk verzanden in semantische twistgesprekken.
Het gevolg van zulke gesprekken zal er namelijk alleen nog maar verder toe leiden, dat degenen die zich van de meest parate theologische muggenzifterij bedienen, hun al te fijnmazige zeef van kennis doelbewust zullen aanwenden om de schone schijn gepaard aan algemene begripsverwarring, die nu al over de islam bestaat, slechts verder toe te laten nemen.
Een proces van het heilige liegen en vroom zelfbedrog dat alleen nog maar verder op gang zal worden gebracht, en zoals door mij al vaker omschreven uiteindelijk en even zozeer onvermijdelijk zal uitmonden in 'The Art of Taqiyya'. En zelfs onmacht tot liegen is nog lang geen liefde tot waarheid...
Ontwaakt
Nee, nee en nogmaals nee. Deze politici moeten beseffen en wel heel rap, dat het Avondland steeds meer voor de onverbiddelijke keuze wordt gesteld: zichzelf als slaaf te onderwerpen, zichzelf de status van dhimmi aan te laten meten, zichzelf tot de mohammedaanse legerschaar te bekeren, of anders zichzelf te elimineren.
Kort samengevat luidt dit van hogerhand opgelegde dictaat dat noch vanuit de context, noch vanuit het hart, noch vanuit de ratio enige tegenspraak duldt: aslim taslam. Hetgeen niets anders betekent dan, 'als je je overgeeft, word je niet gedood', ook te vertalen als 'indien je moslim wordt, blijf je in leven'. En soms verstoor je de ander het meest uit zijn vreedzame dromen, door hem te gebieden: slaapt gerust verder!
Vrouwe Europa heeft zich laten verleiden tot een van de meest funeste denkwijzen die maar denkbaar is: het christelijke wensdenken. Dat wil zeggen, de ootmoedige gedachte bij de mens van goede wil, dat zodra en onder welke omstandigheden dan ook hij iemand anders openhartig en met liefde tegemoet zal treden, de ander vanzelfsprekend hetzelfde zal (willen) doen. Het is wel gemerkt de parabel van Jezus, waarin deze gebiedt de andere wang toe te keren, maar dan tot in het absurde gepraktiseerd.
Iedere profeet verkondigt zijn hazar
In het voorwoord van het boek 'Eindstrijd', samengesteld door Hans Jansen en Bert Snel, wordt het gevaar waar vrouwe Europa in toenemende mate mee wordt geconfronteerd doeltreffend beschreven: 'Sommige passages in de koran lijken eerder afkomstig uit het reglement voor de krijgskunst van een opmarcherend leger dan uit een heilig boek. De koran is het boek van een typische soldatenreligie die gaat over het vernietigen van vijanden, de verdeling van de buit en de beloning van strijders'.
Er staat nog een andere opmerkelijke passage in het voorwoord. Zij verwijst naar een studie waarmee de Londense hoogleraar Efraim Karsh, de islam vanuit 'politiek-militaire invalshoek' analyseert. Karsh komt tot de conclusie dat het niet gaat om een botsing van beschavingen, of om een strijd tussen christen en islam, maar ' van een imperiale mogendheid naar politieke heerschappij'.
Met deze meest recente inzichten tot onze beschikking, kan er niet vaak en vooral ook hard genoeg op worden gehamerd hoe in mijn optiek de islam en zijn heilige oorlog, d.w.z. strijd van de haat, oftewel jihad, aan het brein van profeet Mohammed moet zijn ontsproten.

Oorlogsapologie van profeet Mohammed
Inch' Allah!: "Ik belegerde, plunderde en onderwierp. Mijn leer van de Heilige Oorlog brengt de zegenrijke gedachte, waarbij uiteindelijk elk ander ras het onderspit zal moeten delven.
Het is de ontzagwekkende gedachte aan het wereldwijde islamitische Rijk: degenen die zich haar niet onderwerpen, zijn gedoemd, allen die haar in vrome vastberadenheid aanvaarden, zullen uiteindelijk tot de totale wereldheerschappij zijn uitverkoren. Ik verkondig u de leer van de Gewapende Jihad, die uit erbarmen aan elke niet-moslim het recht voorbehoudt zichzelf te islamiseren of anders, te elimineren, oftewel aslim taslam.
Een goddelijke act van opperste genade en voorzienigheid mij rechtstreeks gezonden uit de boezem van Allah: als een zegepraal die gepaard zal gaan met een tot dusver ongehoord wapengekletter. Opgeluisterd en rondgebazuind met een daverend trompetgeschal waarmee de Westerse beschavingsorde en elke andere staat van duisternis met een krachtige klaroenstoot van de wereld zal worden weggevaagd."
Bron Het Vrije Volk

VOX POPULI


VOX POPULI
Holland is Holland en in het verleden heb ik veel te veel aan hen gedacht (weliswaar altijd met een tikkeltje jalousie, lijk velen, hé) als aan die verwaande kaaskoppen. Met de dag begin ik me meer en meer daarover te schamen. Dat zal dan het berouw zijn, dat altijd nà de zonde komt, nooit ervoor…(H. Augustinus, kerkvader).
Onlangs hoorde ik in een tamelijk bitsig debat tussen een Nederlands Arabist en een import-Nederlander-moslim, een schraal venijnig mannetje, Groen Links, dat ‘toegeven zich te hebben vergist’, een van de vele verschillen is waarin de Westerse cultuur uitblinkt boven de Islamitische. Vandaar dat ‘de Biecht’, het zich vernederen door zijn zonden op te biechten, waarschijnlijk een typische christelijke uiting is van die beschaving?
Terzake, de vox populi van de titel. Ik had evengoed kunnen zetten: “Zonder Woorden’ bij het aanbieden van dit Elseviertje dat volgt. Want veel woorden hoeven niet. Daarom heb ik de twee laatste alinéa’s gewoon gelaten, maar in het rood gezet……
Want (doordenkertje!), denk ik bij mezelf, we spreken dezelfde taal
Weglopen uit crisisdebat levert Wilders zetels op
Partij voor de Vrijheid (PVV) blijft stijgen in populariteit. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond staat de partij van Geert Wilders op 32 zetels, de hoogste score sinds de leider uit de VVD stapte.
Debat tot leven
'De PVV-fractie stormde uit het Kamerdebat: een zwaktebod. Maar de actie van Wilders bleek wel de hefboom in het debat.'

Lees het Elsevier-commentaar Wilders' wegloop-act bracht debat tot leven
De belangrijkste oorzaak voor de virtuele winst van drie zetels is volgens De Hond dat veel kiezers Wilders steunen in zijn boycot van het crisisdebat deze week.
Buitenspel
De gehele PVV-fractie verliet dat debat omdat de Kamerleden vonden dat het parlement buitenspel stond.
Twee derde van de kiezers deelt die mening, een kwart stemt ermee in dat de PVV de zaal verliet. Van de PVV-kiezers steunt driekwart de wegloop-actie.
D66
Naast de PVV is D66 de enige partij die wint in de peiling. De sociaal-liberalen gaan van zeventien naar achttien zetels. De vier grootste partijen leveren allemaal een zetel in.
Het CDA daalt van 28 naar 27, de PvdA van 23 naar 22, de SP zakt van achttien naar zeventien en de VVD van zestien naar vijftien.
Doorbraak
De Hond noemt Wilders de 'kampioen van rechts'. Hij concludeert dat de PVV, die dit jaar in de peiling het aantal zetels wist te verdubbelen, definitief is doorgebroken bij de rechtse kiezers, waarvan een groot deel zijn harde standpunten over de islam voorheen als belemmering zag.
30 procent van de kiezers die zich positioneren als ‘rechts’ gaven in december aan op Wilders te stemmen, nu is dat 60 procent.
Door Luc van Kemenade

WESTVLAAMSE GEBETEN HOND

WEST VLAAMS GEBETEN HOND

Als er al één programma op de BRT hersenloos is, dan is het wel ‘Man bij Hond’, dat met kop en schouders uitsteekt boven al de andere. Ware daar niet de mannetjes en vrouwtjes van “Het Weerbericht’ dat de kroon spant: hersenloos, stompzinnig dermate uitgebreid dat het zichzelf nutteloos maakt.
Nu voor die ene keer wil ik een uitzondering maken voor dat dagelijks hondengedoe, waarvoor zelfs mijn honden beschaamd zijn, maar alla, wat kan het hen schelen: het kost hen niets….want zij betalen toch geen belasting en derhalve kan er van hun geld geen € 30.000 per dag (want dat is de contractprijs met Woestijnvos) belastingsgeld verspild worden. Die uitzondering dus.
Laat het geen verrassing zijn waarom. Lees gewoon verder….Dan zult U zien dat zelfs Het Nieuwsblad deze keer genade vindt in mijn ogen. Houthulst, beste mensen, en het Vrijbos aldaar zijn enkele van de vele West Vlaamse pareltjes in mijn herinnering.

West-Vlaamse boeren zijn de échte Televisiesterren
Obusiosfilmpje met Poolse gastarbeiders is meest hilarische tv-moment van het jaar
HOUTHULST - Twee landbouwers uit Houthulst waren vrijdag de grootste vedetten van de Nacht van de Televisiesterren. Ze kwamen hun prijs ophalen voor het meest hilarische tv-moment: in 'Man bijt hond' wijzen ze hun Poolse gastarbeiders op het gevaar voor obusiossen.
'De burgemeester van Houthulst had ons nochtans afgeraden te gaan naar de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren', zegt zoon Hans Vandewalle (26). 'Hij was vooral tegen omdat de programmamakers ons in overall op het podium wilden. Hoe meer we erover nadachten, hoe meer we dat zelf ook vonden. We zouden nog maar eens het cliché bevestigen van die gestampte boerkes uit West-Vlaanderen. We meldden dat aan de programmamakers, en toen mochten we meteen in maatpak op het podium in Hasselt.'

De hele hype is het gevolg van dat fameuze filmpje in Man bijt hond . Omdat het eigenlijk allemaal 'de schuld' is van moeder Lucrèse, mag zij het vertellen.

'Ik werk op het gemeentehuis van Houthulst. Op een dag staat Man bijt hond daar. Ze willen iets maken rond Poolse gastarbeiders. Ik zeg: op het landbouwbedrijf van mijn man en zoon werken Polen, kom maar mee. Mijn man en zoon leerden de Polen net op dat moment dat ze moesten opletten voor de niet-ontplofte obussen uit de Eerste Wereldoorlog die hier nog overal in de velden liggen.'

Maar waarom zeggen jullie altijd obusios en fresios?

Vader Jean-Marie (49) : 'Toen we een paar jaar geleden onze eerste Poolse gastarbeiders hadden, zochten we een taal om te communiceren. Niets lukte. Tot we plots oké-ios zegden in plaats van oké. En dan bier-ios in plaats van bier. Plots verstonden we elkaar. Sindsdien zetten we achter zoveel mogelijk woorden een os of ios . Omdat we elk jaar dezelfde Polen krijgen, blijven we dat os -taaltje spreken. Zij leren elkaar ook die os -woorden.'

Er nooit aan gedacht om zelf Pools te leren?

Lindsay, de vrouw van Hans : 'Ik heb een paar avondlessen gevolgd. Maar dat was toch moeilijk te combineren met mijn job bij het Wit-Gele Kruis. Ik begrijp wel een paar woorden Pools, maar niet genoeg om het door te hebben wanneer de gastarbeiders ons een beetje uitlachen.'

U bent hoogzwanger, proficiat.

Jean-Marie haast zich : 'Ze hebben al een dochtertje, Lana van twee jaar. Ze zetten er haast achter. Ik heb hen nog gezegd: je moet je zo niet haasten, want de kinderen worden niet duurder.' (schaterlacht) Er staat hier een legertje lege wijnflessen aan de deur. Een feestje gehad?

Zoon Hans : 'Het is hier heel vaak feest. Gisteren waren we goed op dreef. Op het einde van de avond had ik een schitterend idee voor een nieuw tv-feuilleton: Boer zkt tweede vrouw . Ik zou me meteen inschrijven. En was ik nog niet getrouwd, dan deed ik zeker mee aan het programma zoals het nu bestaat.'

Mag dat, Lindsay?

'Oh, Hans doet toch altijd zijn gedacht. Ik heb niets tegen Boer zkt vrouw . Mijn neef heeft drie jaar geleden meegedaan en vond zo een levensgezellin.'

Voeden jullie jullie dochtertje Lana in het West-Vlaams op?

Hans : 'Toch niet. We hebben besloten Nederlands te spreken tegen haar. Je weet nooit waarvoor het in haar latere leven goed kan zijn.'

Jean-Marie : 'Onlangs stond in de krant dat het West-Vlaams als dialect achteruitgaat. Ik merk daar toch maar weinig van. Hier in de streek spreekt iedereen het nog.'

'Op de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren spraken we een gekuiste versie van West-Vlaams met de andere gasten. We zagen toch dat ons filmpje het meest in de smaak viel bij de West-Vlamingen. Piet Huysentruyt kwam bijna niet meer bij van het lachen. Nadien hebben we nog heel lang met Mike Verdrengh gesproken.'

'Nee, er kwamen nog geen aanbiedingen voor een nieuw tv-optreden. Maar mij mogen ze altijd bellen. Ook bijvoorbeeld om ergens een winkel te gaan openen. Maar niet voor de politiek. Daarvoor kan ik het niet goed genoeg uitleggen, ook al zat mijn vrouw twee legislaturen in de gemeenteraad van Houthulst. Zij was ook al eens op tv. Twintig jaar geleden won ze meer dan 600 euro bij het Rad van Fortuin .'

Vrijdag moesten jullie naar Hasselt. Een primeur?

Jean-Marie: 'Inderdaad. Besluit daar niet uit dat wij nooit weggaan. De jongste drie jaar ging ik telkens voor een week op reis met mijn vrouw. Straks vertrekken we naar de Kaapverdische Eilanden. Mijn zoon gaat nog niet op reis. Hij moet eerst nog hard werken en geld verdienen.'

Al meer dan 140.000 mensen bekeken het obussenfilmpje op YouTube. Voelen jullie zich niet een klein beetje belachelijk gemaakt?

Hans: 'Absoluut niet. Het filmpje toont hoe wij met de Polen praten en daar is niets beschamends aan. Trouwens, die obussen zijn echt gevaarlijk. Tien jaar geleden reed mijn vader er eentje stuk met zijn tractor. Vloog de kop van de obus door de tractor, dan was hij dood.'

Tijd voor de foto's. Vader Jean-Marie neemt de obus mee die ze vrijdag wonnen. Het is duidelijk geen authentiek exemplaar, want aan de binnenkant hangt nog het prijsetiket uit de winkel: 15,30 euro. Wanneer de foto's genomen zijn, heeft Jean-Marie één vraag: 'Staat mijn tractor er mooi op?'
You benauwdios obusios*
*Jij bent bang van obussen
HOUTHULST - West-Vlaamse boeren die Poolse gastarbeiders in een zelfgebrouwd taaltje wijzen op het gevaar van obussen op het veld: het is hilarische tv.
De zoon spreekt de Polen aan: 'You obusios, you driver. Obusios. Stop machine, stop tractor en ollemoale weg .' Het gezelschap sprint prompt twintig meter weg en dan toont de vader wat ze moeten doen: hun hand boven hun hoofd houden.

Even later staan ze weer bij de tractor. De zoon checkt of de Polen de alarmprocedure begrepen hebben. 'Marios, you driver, you kiekios obus. Wuk goj doen? (wat ga je doen?)' Marios gebaart dat hij zal weglopen. 'Very good' zegt de zoon en geeft er 'Marios' nog een schouderklopje bij.

Dan een lesje geschiedenis over de Eerste Wereldoorlog: 'One zero zero (bedoeld wordt: 100) yer achteruut, hier full people en dan poef poef poef. En dan iedereen up de grundios.'

De Polen snappen het, maar zoon Hans wil de les toch nog eens herhalen: 'You benauwdios obussios.'
Bron Het Nieuwsblad.

zondag 29 maart 2009

VOORSPEL WO 4


VOORSPEL WO 4
Wie is akkoord met mij? Er zou eens iemand officieel moeten aangesteld worden (een EU-Eurocraat?) om de juiste rangorde van al die wereldoorlogen te bepalen. Alhoewel ik vrees dat daar geen begin voor te bepalen is. Tenzij men teruggaat naar Kaïn en Abel, de twee broers die volgens de Bijvel de een de ander de kop in sloeg met een ezelskaakbeen…..
Ineens blijken we al te kunnen spreken
(zie boek van Peter Siebelt, hieronder besproken voor wat betreft de Nederlandse contacten – maar in ons land verschijnt er bij mijn weten geen onderzoekjournalistiek van dergelijk formaat – reden waarom de terroristen ons land een beetje sparen? Of is het omgekeerd en bestaat er een soort ‘’gentlemens agreement: wij maken elkaar wederzijds het leven niet lastig. De wereld is groot genoeg. In den belgiek geen bommen. Wel samenzweerders die elders hun huzaarstukjes opvoeren…)
van Wereldoorlog 4. Ik vraag mij verdorie af waar ik de 3de gelaten heb. WO I heb ik niet meegemaakt, alles van ‘horen zeggen’ uit de eerste hand, want mijn leefwereld was er vol van en als kind heb ik gespeeld op het gewezen Iepers slagveld met alle mogelijke verroeste restanten van deze loopgravenoorlog. Tijdens de bezetting in de jaren ’40-’45 waren de (verwaarloosde) Engelse kerkhoven overal in het rond onze geliefde speelpleinen. WO II heb ik bewust beleefd van 10 Mei ’40 tot lang na de Bevrijding en de repressie. In feite tot op de dag van vandaag. Want in ‘Pelgië’ duurt die oorlog nog iedere dag dat de zon opkomt. Zie naar het ‘cordon sanitaire’ dat meer dan 1 miljoen Vlamingen uitsluit en broodrooft.
Nu tot de orde van de dag komend, geef ik het woord aan Het Vrije Volk in een artikel waarin beide mij bekende Wereldoorlogen koud bier dreigen te worden

Cohen: geen slappe thee maar sterke koffie


Peter Siebelt 20 maart 2009

De tot nu toe slappe thee drinkende burgemeester Cohen laat sinds enkele dagen zijn tanden zien. Hij wil van geen wijken weten en peinst er niet over om zijn excuses aan te bieden aan de zeven Marokkaanse Amsterdammers die onlangs werden gearresteerd op verdenking van 'voorbereidingshandelingen met een terroristisch oogmerk'.

Het balletje kwam aan het rollen na informatie van een nog steeds ‘onbekende tipgeefster’ uit Brussel. Zij liet weten dat een broer van een van de Marokkaanse terroristen die vijf jaar geleden een bloedbad in de Spaanse hoofdstad Madrid had aangericht met twee van zijn makkers op weg waren naar Amsterdam om een aanslag te plegen. Tot nu toe ontbreekt van hen nog elk spoor.

De in Amsterdam gearresteerde Marokkanen zouden er meer van weten omdat onder hen familierelaties bestonden met de daders van Madrid. Zo is één van de arrestanten een familielid van een terrorist die betrokken was bij de aanslagen in de Spaanse hoofdstad.

De Amsterdamse Marokkanen stonden al snel weer op vrije voeten gevolgd door een enorm mediacircus. Volgens de media waren de arrestaties niet alleen onterecht maar hadden ze met teveel machtsvertoon plaatsgevonden. Ook binnen de linkse politieke partijen barste de protesten los.

Zonder in te gaan op het voornoemde vraag ik me af in hoeverre de informatie daadwerkelijk afkomstig is van een onbekende tipgeefster uit België of dat deze simpelweg verkregen zijn door de activiteiten van de AIVD binnen radicale kringen in Nederland. Het opgeven van ‘nepinformanten’ om de daadwerkelijke bronnen te beschermen is namelijk gebruikelijk binnen inlichtingenkringen.

In dit kader zouden de arrestaties wel eens een preventieve kunnen zijn om een vergaande voorbereiding van aanslagen te verstoren.

De toekomst zal het leren. Maar hoe dan ook, de politieacties waren terrecht wanneer we een blik achter de schermen werpen.

Na de moord op Theo van Gogh publiceerde ik reeds over de Amsterdamse familierelaties met terroristen in mijn boek "De vierde wereldoorlog: Het pad van Marx naar Allah"

Enkele fragmenten:

“2.6.3 Madrid, voorpost van Al-Qaida naar Nederland
1723 Kilometer van Amsterdam ligt een van de mooiste plekken van Europa, in de Spaanse regio Asturië. Het is een van de groene paradijzen in het noordwesten van Spanje. Het landschap is werkelijk adembenemend. Hoge bergtoppen wisselen elkaar af met schilderachtige diepe dalen. Sommigen gebieden zijn zeer dun bevolkt. Bijvoorbeeld in de omgeving van het bergdorpje Las Colladas. Het is piepklein en er wonen maar negen families. Nabij het dorpje ligt de mijn Conchita waar porseleinaarde werd gedolven. De mijn ligt aan de landstraat as 15 op weg naar Tineo en is via een brug over een smal ravijn, waarin de rivier Narcea stroomt, te bereiken.
Een gruwelijke aanslag met heel veel doden en gewonden zorgt ervoor dat dit afgelegen gehucht bijna alle voorpagina’s haalt van kranten over de hele wereld.

Het is begin februari 2004 wanneer de 16-jarige Gabriel Montoya, bijgenaamd El Gitanillo (het zigeunertje) in de industriestad Aviles in de trein stapt op weg naar de 470 kilometer verder gelegen hoofdstad Madrid. Hij moet ‘boodschappen’ bezorgen, een rugzak vol, aan Marokkanen in de hoofdstad. Het is niet de eerste keer dat hij deze lange reis maakt.

Zijn opdrachtgever is de 27-jarige Jose Emilio Suarez Trashorras. Trashorras is een werkloze mijnwerker die tot eind 2002 werkte in de Conchita-mijn. Toen werd hij wegens diefstal ontslagen. Al snel raakte hij betrokken in de drugshandel.

Een van zijn zakenpartners was de Marokkaanse familie Ahmidan. Die hadden een zeer uitgebreid drugsnetwerk dat vice versa liep van Marokko over Spanje naar Amsterdam. (…)

Op 26 maart 2004 viel de politie het huis (PS: in Spanje) binnen. Wederom vond men kostbare informatie. Er werden resten aangetroffen van de gebruikte springstof Goma 2 Eco en ontstekers waarvan sommige waren afgegaan of verbrand. Tevens vond men enkele documenten en de vingerafdrukken van tien mensen, waaronder die van de reeds gearresteerde Zougam. Het bevestigde nog eens zijn betrokkenheid bij de aanslagen.

Na de inval groeide de lijst met verdachten: de Syriër Basel Ghayoun, de Marokkanen Jamal Ahmidan, Mohammed Oulad Akcha en zijn broer Rachid Oulad Akcha (beiden uit Tetuan), Said Berraj, Abdennabi Kounjaa of Kunja (alias Abdallah), en Abderrahim Zbakh.

Volgens gerechtelijke documenten was Jamal Ahmidan de officiële huurder van het huis. Hierbij had hij gebruikgemaakt van een vals Belgisch paspoort onder de naam Youssef Ben Salah.
De Tunesiër Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet was de oorspronkelijke leraar van Jamal en hielp hem om het huis te onderhouden. Behalve Zougam werden ook Ahmidan en Fakhet gezien als belangrijke leden van de groep die de aanslag pleegden.

Op 31 maart 2004 vaardigde de Spaanse rechter een internationaal opsporingsbevel uit tegen nog meer verdachten. Onder de gezochten was de eerder genoemde ronselaar van Jamal Ahmidan, de Tunesiër Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet. Op dat moment werd Fakhet door de Spaanse overheid beschouwd als een belangrijke leider van de groep. Na het internationale opsporingsbevel van de Spaanse rechter op 31 maart 2004 liet de politie weten dat ze vermoedde dat zeker twee verdachten naar Marokko waren gevlucht. Anderen werden in Groot-Brittannië en Duitsland gezocht. Maar de feiten lagen anders. De politie wist héél goed waar de verdachten waren en ging razendsnel tot actie over.
(…)

2.6.4 Een flat in Leganés en de Roosendaalse H.G. Dirckxstraat
Sporen uit het huis tussen Chinchon en Morata de Tajuna en een mobiel telefoongesprek hadden de politie op het spoor gezet naar een appartement in de zuidelijke buitenwijk Leganés van Madrid. Leganés heeft 180.000 inwoners en telt ongeveer 12.000 immigranten.

De verdachten hadden een maand tevoren een appartement gehuurd op de eerste verdieping aan de Irene Fernandezstraat in Leganés. Ze hadden weinig contact met de omwonenden, waren vriendelijk maar afstandelijk en de rolluiken waren altijd naar beneden. Toen de politie de verdachten op 3 april 2004 probeerde te arresteren verschansten zij zich in de woning en dreigden het gebouw op te blazen.

Toen ze zich ervan bewust waren dat vluchten onmogelijk was geworden, openden ze het vuur op de politie. Het vuurgevecht duurde bijna twee uur. De politie liet de omringende gebouwen ontruimen en sloot de omgeving hermetisch af. Het was voor het eerst in een Europese hoofdstad dat zo’n heftig en langdurig vuurgevecht plaatsvond tussen politie en terroristen.
Intussen schreeuwden en zongen de terroristen in het Arabisch, reinigden zich met heilig water uit Mekka en kleedden zich in het wit met de gordijnen van de flat.

Toen de politie uiteindelijk het gebouw bestormde bliezen de terroristen zichzelf op. De explosie had niet alleen een enorm gat veroorzaakt in het appartementengebouw maar ook de rest van het gebouw raakte grotendeels verwoest. Terwijl politiehelikopters met schijnwerpers het strijdtoneel in het volle licht zetten, trokken dikke grijze rookwolken langzaam weg en werd duidelijk welke ravage er was aangericht. Stukken meubilair, beddengoed en menselijke resten lagen her en der verspreid.

Elf politiemannen raakten gewond, van wie drie ernstig. Een agent, de 41-jarige Francisco Javier Torronteras van een speciale eenheid van de politie, kwam om het leven (enkele weken later werd het lijk van Torronteras door onbekenden uit zijn graf gehaald, met benzine overgoten en in brand gestoken).

Met een ‘stofkam’ doorzocht de politie het ‘slagveld’ op sporen. In de resten van het appartement werd 10 kilo springstof gevonden van het type Goma 2 Eco. Ook werden tweehonderd ontstekingsmechanismen ontdekt. Van hetzelfde type als gebruikt was bij de aanslagen in Madrid en aangetroffen bij een bom langs de spoorlijn van de hogesnelheidstrein tussen Madrid en Sevilla. Buiten het gebouw werden in een auto nog een bom en twee rugzakken gevuld met explosieven gevonden.
Uit de resten in het opgeblazen appartement bleek ook nog dat de terreurcel van plan was nieuwe aanslagen te plegen, onder meer op twee joodse uitgaanscentra en een Britse school in Madrid.

Om de identiteit van de terroristen te achterhalen werden dna-monsters genomen van de verminkte lijken en bijeengeraapte menselijke resten. Uit het dna-onderzoek bleek dat de politie een aantal terroristen van hun opsporingslijst kon schrappen waaronder de Algerijn Allekama Lamari en de Marokkaan Jamal Ahmidan.

Jamal was door de explosie uit het appartement geslingerd en werd door de politie gevonden op de bodem van een leeg zwembad. Zijn gordel met explosieven had hij nog om. Lamari kon pas geïdentificeerd worden nadat zijn dna vergeleken werd met dat van zijn ouders in Algerije.
Uiteindelijk bleek dat zeven terroristen bij de explosie om het leven waren gekomen.

Tijdens de belegering had Jamal Ahmidan zijn moeder Rhama in Marokko gebeld om afscheid te nemen: ‘Dit is mijn laatste dag, mama. Ik ga naar het paradijs. Ik ben klaar, het is Gods wil. (...) Het is genoeg, maak je om mij geen zorgen en geef me je zegen.’ Kort daarna klonk de explosie en werd de verbinding verbroken.

JAMAL AHMIDAN
Jamal had de leiding over het explosieventransport van Trashorras naar Madrid. Hij betaalde de explosieven met geld en drugs. Hij werd geboren in Tétouan, in het noorden van Marokko, vestigde zich later in de Madrileense wijk Lavapiés. Al snel stond hij bekend als een straatcrimineel uit de sloppenwijken van Tétouan die zich omhoog had gewerkt in de drugshandel. Jamal trad op als plaatsvervanger van Fakhet, die een belangrijke coördinator was van de Spaanse terreurcel. Via zijn contacten met Marokkaanse drugsdealers werden de terreuractiviteiten gefinancierd met de verkoop van hasj en XTC. De familie Ahmidan speelde daarin een belangrijke rol. Volgens de Spaanse politie reisde Jamal regelmatig naar Nederland met partijen hasj.

Op 30 maart 2004 werd de broer van Jamal, Hamid, beschuldigd van samenwerking met de terroristen in de aanslag en drugshandel. In zijn woning werd 20 kilo hasj en cocaïne gevonden. Een ander familielid van Jamal en Hamid werd op 25 maart in Tanger opgepakt. Het ging om Hicham Ahmidan. Vlak voor de aanslagen in Madrid ging hij op familiebezoek in Marokko. Hij verbleef reeds enige tijd illegaal in Spanje en verhandelde drugs in Madrid.

Toen hij opgesloten zat in de Marokkaanse gevangenis kreeg hij hulp uit de kringen van linkse activisten. De Marokkaanse Associatie voor mensenrechten (AMDH) sloeg alarm over zijn detentie. Volgens AMDH was zijn familie bijna een maand later nog grotendeels onwetend over de omstandigheden waaronder hij werd vastgehouden. De organisatie eiste dat hij werd vrijgelaten of met inachtneming van internationale rechtsregels aan justitie zou worden voorgeleid.

Wetenswaardig is dat de paden van Marx en Allah zich wederom kruisen; AMDH werkt al jarenlang samen met de netwerken van Mient Jan Faber.

En ook via de Ahmidans lopen de lijnen naar Nederland. Ze hebben familie in Amsterdam. Een van hen verklaarde tegenover De Telegraaf Jamal voor het laatst in 2000 in Amsterdam te hebben gezien. ‘Hij vertelde ons nooit waar hij mee bezig was, we kunnen het nog steeds niet geloven dat hij betrokken was bij het bloedbad’, aldus het familielid.

Een andere broer van Jamal Ahmidan, Mustapha, is ook geen onbekende in Amsterdam. Hij zat kort na de aanslag in Madrid enkele dagen vast op verdenking van medeplichtigheid. Hij was in 2000 naar Spanje vertrokken nadat hij jarenlang illegaal in Nederland was geweest.

Een nicht van Jamal werd op 2 april 2004 door Nederlandse politie meegenomen om aan te wijzen waar al haar familie in Amsterdam woonde.”

Na de zelfmoordactie zocht de politie drie personen die met de doden en de flat te maken hadden.
• Abdelmajid Bouchar; hij ontsnapte aan de politie op het moment dat zij het appartement omsingelde. Volgens onderzoekers waarschuwde hij de andere terroristen dat de politie er aan kwam.
• Mohamed Belhadj, de huurder van het opgeblazen appartement en Mohammed Afalah. Belhadj en Afalah hadden op een of andere manier vlak voor de ontploffing weten te ontsnappen.

Wéér kwam Nederland in beeld.

Tijdens hun vlucht namen ze via hun mobiele telefoon contact op met handlangers in Roosendaal, waaronder twee neven van Belhadj, Ibrahim en M.B. Beide neven waren net als de voortvluchtigen afkomstig uit Amanoud in het Marokkaanse Rifgebergte. Ze belden de voortvluchtigen terug vanuit een Roosendaals belhuis.

Amper 10 dagen na de aanslagen in Madrid haalde een van de broers Afalah op van het station in Roosendaal. Daarna brachten de mannen een paar nachten door in een woning aan Roosendaalse H.G. Dirckxstraat.
Over hem komen we later in dit boek meer te weten. Sinds 15 oktober 2003 zit Akoudad in een Spaanse gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen in Casablanca.

Maar er liepen nog méér lijnen van Spanje naar Nederland. Die kwamen bovendrijven na de arrestatie van de Marokkaanse elektronicastudent Aughar Fouad El Morabit in Madrid. Ook hij was net als Akoudad geboren in het plaatsje Nador in Marokko. Morabit verbleef enige tijd als student elektronica in Madrid en Duitsland. In oktober 2003, een half jaar voor de aanslag in Madrid was hij afgereisd naar Duitsland en woonde in een huurhuis in Darmstadt. In december vroeg hij een visum aan om te studeren. Maar de autoriteiten geloofden hem niet en weigerden hem een verblijfsvergunning te geven. Hierna keerde hij terug naar Madrid. Daar werd hij tot twee keer toe gearresteerd wegens de aanslag van 11 maart 2004.

Zijn eerste arrestatie was op 24 maart. Daarbij werd ook zijn huisgenoot, de Syriër Basel Ghayoun, gearresteerd. Die was door treinreizigers herkend als één van de bommenleggers. Ondanks de nauwe relatie met Ghayoun, kon Morabit niet langer worden vastgehouden dan de voorgeschreven wettelijke termijn van vijf dagen.

Op woensdag 7 april 2004 werd hij voor de tweede keer aangehouden: in de bommenwerkplaats van Ahmidan en Fakhet waren zijn vingerafdrukken gevonden. Maar het balletje begon pas echt te rollen nadat de politie bewijsmateriaal vond dat hij op 11 maart en enkele dagen daarvoor telefonisch contact had gehad met een van ‘breinen’ achter de aanslag; de Egyptenaar Rabei Osman Sayed Ahmed.

Deze geslepen terrorist wist optimaal gebruik te maken van het asielrecht in Europa en wist méér van ‘de hoed en de rand’ over islamitisch terrorisme in Nederland.

Ahmed de Egyptenaar, een ander ongelooflijk verhaal. (zie hoofdstuk 2.6.7 Rabei Osman Sayed Ahmed en de Hofstadgroep


Pssst …..
Ik heb een ideetje-beetje voor de auteur: neem alle literatuur over de periode van WO II door, verander de namen van de figuranten (Europse door Arabische), zet alles in de 10de Macht, spreek af met Allah dat hij een paar honderd doden levert bij een paar conflicten, ga dan met alles naar de uitgever, en….misschien dat er dan eindelijk stemmen zullen opgaan om het gevaar te weren. Maar ja! Wat baten kaars en bril, als den uil niet zien en wil!

HOGE NOORDEN VOL MOSLIMS?


HOGE NOORDEN VOL MOSLIMS?

Moslimmeisjes in elkaar geslagen omdat ze geen hoofddoek dragen


Lodewijk Nasser 5 maart 2009

In Noorwegen ergert een welzijnswerker zich groen en geel aan de romantisering van de hoofddoek. Aan de Noorse krant Afterposten doet zij haar verhaal.


Moslima's die niet de hijab (hoofddoek) dragen worden in elkaar geslagen, zegt Gerd Fleischer van Zelf-Help voor immigranten en vluchtelingen.

"In mijn kantoor, huilden dappere vrouwen tranen omdat ze een hijab op moesten doem. Talloze jonge vrouwen vertelden mij in wanhoop dat als ze de hijab niet de hele tijd dragen, zij in elkaar geslagen worden. "

"Zij durven niet in het publieke debat deel te nemen, " vertelde Fleischer aan Vårt Land.

Zij is geërgerd dat jonge moslimvrouwen zeggen dat ze vrij zijn te kiezen de hijab te dragen. "Trotse opgeleide vrouwen die in hijab verschijnen, weten dat hun zusters gedwongen worden, maar men hult zich in in stilzwijgen.
Jonge vrouwen moeten uitwijken naar andere plaatsen in het land en op geheime adressen wonen, omdat ze niet met een hijab door het leven willen gaan."

"Ouders slaan hun dochters vaak om ze gehoorzaam en deugdzaam te krijgen en de hijab als regel maakt onderdeel uit van die controle," aldus Fleischer.

Eens is zij het daarom met het hoofd van de de Vooruitstrevende Partij (Frp) Siv Jensen die van mening is dat de vrouwenbeweging in Noorwegen een broertje dood heeft aan het lot van niet-Westerse vrouwen.

De liberale politicus Abid Q. Raj zal aan het hoofd staan van de partij aangaande het minderhedenvraagstuk. Hij denkt dat de Arbeiderspartij (Ap) immigranten meer onrecht heeft aangedaan dan de Vooruitstrevende Partij.

"Frp vaarde vaak hard uit, maar de Arbeiderspartij negeert het probleem volledig uit angst voor racist te worden uitgemaakt. Geen eisen stellen aan je medeburgers is hen niet serieus nemen. Wij hoeven niet achter ons rug onder gezeken worden", aldus Raja.

Bron: Afterposten. Uit Het Vrije Volk

EUROPA WIL KRUISBEELDEN WEG


EUROPA WIL KERKEN WEG

Dat is natuurlijk een beetje voorbarig, dat hele kerken zouden weg moeten. Om te beginnen wil de EU in Brussel (!) alleen dat de kruisbeelden bovenop onze kerktorens weg moeten. Want Moslims zouden zich beledigd kunnen voelen en Moslims beledigen is tegen de mensenrechten . Dat het in de Koran staat, dat de moslims de plicht hebben om het christendom te bestrijden, heeft daar helemaal nikske mee te maken. Dat is een volksopruiende taal, die met alle middelen moet worden bestreden.
Kruisbeelden echter, zijn de eerste stap. Straks volgt de tweede stap, en de derde, en dan de vierde, enz. We weten nu al, dat moslims zich beledigd voelen door al te veel bloot; waarover zij wel en wij niet vallen bij onze dames in de straten. Dat zou dan de volgende EU-Richtlijn kunnen worden. Verplichte hoofddoek (tenminste) of burka. Waarschijnlijk zelfs geen blote voeten meer….Gedaan ook met onze Vlaamse lucratieve varkensteelt. Moslims zouden zich beledigd kunnen voelen bij het ziek van de vele varkenskwekerijen, varkensslachthuizen, varkensbeenhouwerijen en afgeleiden, zoals spaarvarkens, afbeeldingen van Miss Piggy, enz…Zelfs de textielwereld, die het al zo lastig heeft, en in beperkte mate ook de sector van de lichaamshygiëne, meer bepaald de afdeling neus- en zakdoeken is bedreigd. Overal spuwen op de grond is veel beter voor het milieu: geen vervuilende wasproducten, geen waterverspilling, geen opwarming van de aarde…Daar de schapenteelt een enorme uitbreiding zal kennen (denk aan de tewerkstelling in de agrarische sector) , worden de modehuizen verplicht over te schakelen op wollen stoffen. Warm, luchtig en onverslijtbaar. Men mag ook niet uit het oog verliezen, dat deze tak van de veeteelt enrome uitvoermogelijkheden biedt naar de woestijnanden….
Daar tegenover zal de productie van edel staal dienen opgedreven en betoelaagd te worden. De omzet van messen, boksbeugels en stiletto’s zal inderdaad drastisch aangemoedigd worden, door het bevorderen van de woestijncultuur. Het is niet langer denkbaar dat één kansloze jongere, hangend, staand of liggend, niet zou voorzien van tenminste een paar vlijmscherpe slagersmessen, zodat, waar nodig zonder veel tijdverlies kan overgegaan worden tot ritueel slachten zo gauw deze onvoldoende respect betoond worden.

21-03-2009 - Ed Arons / Matthias Storme - katholiek nieuwsblad
Mogen er straks geen kruisbeelden meer hangen in ruimten waar niet-katholieken komen? Heet de kerstboom voortaan winterboom en mogen mensen geen eed meer afleggen op de bijbel?
De EU werkt aan een Richtlijn over religieuze discriminatie die nog dit jaar goedgekeurd moet worden. Het doel ervan is te voorkomen dat burgers binnen de EU zich gediscrimineerd voelen door religieuze symbolen of handelingen. Chantal Hughes, woordvoerster van de Europese Commissie, verzekerde vorige week dat deze antidiscriminatiewet geen bedreiging vormt voor kruisbeelden. De wet zou slechts agressie jegens bepaalde bevolkingsgroepen willen verhinderen.
De anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, vertrouwt het allemaal niet. In de Daily Mail keert hij zich tegen “goed bedoelende secularisten” die in hun politiekcorrecte streven de samenleving willen zuiveren van christelijke symbolen. Zijn argwaan is ingegeven door tal van voorbeelden in eigen land, waar een ware strijd gaande is tegen christelijke uitingen. Zo mag in Zuid-Londen kerstverlichting niet langer zo genoemd worden: het is voortaan ‘winterverlichting’. De gemeenteraad van Birmingham herdoopte Kerstmis in Winterval en belastingambtenaren mogen niet meer deelnemen aan Operation Christmas Child, dat arme kinderen een cadeautje bezorgt. In Engeland gaat het er soms heftig aan toe, maar een wet die deze zaken wilde regelen is door het Hogerhuis tegengehouden. Williams ziet nu een soortgelijke wet uit Brussel komen, waar zijn Hogerhuis niets tegenin kan brengen.
Ook Matthias Storme, die onder andere Europees recht doceert in Leuven en Antwerpen, maakt zich zorgen. Hij gebruikt er een zelf gemaakt woord voor: ‘victimomanie’, de gekte van mensen die zich slachtoffer voelen. “Deze wet betekent een onderwerping aan de subjectieve gevoelens van eenieder”. Iedereen die zich gekwetst voelt, kan een klacht indienen.
Volgens hem is de ellende begonnen met het Verdrag van Amsterdam in 1997. “Daar is aan de EU de macht gegeven antidiscriminatiewetgeving op te leggen aan alle lidstaten zonder dat nationale parlementen daar iets tegen kunnen inbrengen. Naast discriminatie op basis van ras en geslacht, wordt nu ook discriminatie op basis van religie geregeld.” Twee groeperingen die het in veel zaken met elkaar oneens zijn, zien daar volgens hem wel brood in: de secularisten van liberale en socialistische huize en de mensen die de islam willen paaien. “Zij keren zich beide tegen de aanwezigheid van uitingen van het christendom in het openbaar leven.” ‘De christen-democraten zien het gevaar niet of doen eraan mee’ Alleen het Europees parlement kan de wet wijzigen of tegenhouden, maar dat verwacht Storme niet, want de leden worden voortdurend overstelpt door de lobby van het antidiscriminatiekamp.
“Mij valt vooral op dat er zo weinig tegenstand is.” Ook niet van de christen-democraten? “Die zien het gevaar niet of doen eraan mee. De neiging politiekcorrect te zijn, is groot. En vergeet niet dat deze mensen decennialang gebrainwasht zijn door een verkeerde vorm van gelijkheidsdenken van de links-liberale kerk, die vooral sterk is binnen NGO’s.” In deze niet-gouvernementele organisaties vind je volgens Storme een speciaal slag mensen. “Normale mensen hebben geen tijd en geld om zich met dit soort radicale zaken bezig te houden.” Storme heeft niet veel vertrouwen in de geruststellende woorden van de afdeling voorlichting in Brussel. “Een wet kan op het eerste gezicht onschuldig ogen, maar de regels kunnen vatbaar zijn voor misbruik, ze bieden negatieve mogelijkheden die niet waren voorzien. Dat geldt ook voor ons artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie. Wat daar nu mee gebeurt was nooit beoogd bij het herschrijven van de Grondwet.” Die onduidelijkheid betekent veel juridische procedures die veel geld en tijd kosten, maar die volgens Storme vooral een chilling effecthebben. “Dit leidt tot zelfcensuur, het weerhoudt mensen ervan hun vrijheid te gebruiken.” De gevolgen die Storme ziet, zijn zeer negatief voor de publieke rol van het christendom. “Wetgeving op het gebied van niet-discriminatie zou de vrijheid van godsdienst moeten beschermen, ook de vrijheid geen godsdienst aan te hangen. Maar hier hebben we te maken met een heel ander recht: het recht niet beledigd te worden.” De opstellers gaan er volgens hem ten onrechte van uit dat burgers beschermd dienen te worden tegen de vermeende macht van de Kerk.
Volgens Storme zal de Kerk binnen de nieuwe regels een uitzonderingspositie als minderheid kunnen behouden. “Overdreven gesteld mogen er dan nog kruisbeelden op katholieke scholen hangen, maar dan enkel in scholen die alleen katholieke leerlingen toelaten. En dat was nooit de bedoeling: christelijke instellingen zijn er altijd geweest om dienstbaar te zijn aan de hele samenleving.”
NB. Dit is een samenvatting van een gesprek dat ik had met de auteur; niet letterlijk wat ik allemaal gezegd heb of zou geschreven hebben, maar wel door mij geautoriseerd. M.E.S.
Bron Iskander - Mail

NAZITOPMODE


NAZI TOP MODE
Juist toen ik de www.geenStijl.nl wilde gelukwensen met hun PowMed TV-debuut, viel mijn oog op hun stukje van 26/3, over de foutjes en gebrekjes aan de film Schdlers List. Leuk om lezen.
Toen viel mij oog op de naam daar in van een der koningen van de herenmode. HUGO BOSS, en die bleek/blijkt namelijk een soort ‘hofleverancier’ te zijn van de zwarte SS-uniformen waarin die beulen altijd zo netjes voorkwamen. Business usual. Nu zit Hugo Boss in de UJ en in de VS – en blijkt volgens Google leverancier te willen zijn van alles wat maar mogelijk is: van kostuums, over schoenen tot parfums toe.
Lees en geniet (!) mee in wat de Los Angeles Times schreef in 1997…
Instinct. Het moet instinct geweest zijn dat nooit iemand er in geslaagd is mij een pak van Boss aan te meten. Daar tegenover was het model uit het uistmraam altijd mijn keuze. Dat het Versace was, zei me niet veel. Tenzij dat het 4 x langer mee ging dan een gewoon kostuum, relatief wat duurder was, maar dat zoiets ruim gecompenseerd werd door de kwaliteit van de stof en vooral van de snit. Wist ik veel dat ik vele jaren later in Italië zou terecht komen, waar ik, in Rome, in de ‘solden’ een Versace kan kopen voor 1/4 de van de prijs van vroeger. In Rome namelijk concurreren de modehuizen zich dood, en dat is voor vele hun brood. Heu! Ik wil zeggen hun geliefkoosde uitfit. In ren van de hoofdstraten, de Via Nationale, zijn er meer merkenboetieks dan koffiebars. Naar men zegt zou Milano nog zotter weggeefprijzen hanteren, maar dat is voor os even zo ver als het buitenland.
Hugo Boss dus. Wel Wel!
Die staatsiefoto van Snorremans, in bruin SA-uniform: zou die …
Toch spijtig vooor het merk dat heden ten dage dit geen PR-foto meer mag genoemd worden, hé! Om alle problemen te vermijden geef ik hierbij dan maar de foto van…een echte zwarte……


Clothier Made Nazi Uniforms
By Robin Givhan
August 15, 1997 The Los Angeles Times
The German clothing factory that eventually became the international menswear powerhouse Hugo Boss manufactured Nazi uniforms during World War II and most likely did so using slave labor.
The revelation appeared in the latest issue of the Austrian current affairs magazine Profil. A statement from Hugo Boss AG, which is based in Metzingen, Germany, details and confirms much of the account.
“The clothing factory founded by Mr. Hugo Boss manufactured work clothes and we think SS uniforms as well … we’re currently trying to find what was going on,” said Monika Steilen, spokeswoman for Hugo Boss AG, by phone from headquarters in Germany.
Boss, who died in 1948, founded his family-owned garment business in 1923. The company struggled for a time, fell into bankruptcy, and then, during the war, made the uniforms worn by the German SS, storm troopers, Wehrmacht and Hitler Youth. It’s likely that the factory was manned by forced labor, including concentration camp prisoners and prisoners of war.
News of the tainted past of Hugo Boss AG, which has a turnover of about $535 million a year, caught 7th Avenue off guard. The industry is slowly absorbing the news and wondering about the possible effect on the company’s image and business fortunes.
Such bombshells about German companies are not unusual. BMW used slave labor to repair airplane engines, says Steven Luckert, historian and a curator at the Holocaust Memorial Museum. Still, being manufacturer of Nazi uniforms, as opposed to airplane parts or rivets, packs a larger emotional punch, he says
Bron http://articles.latimes.com/p/1997/aug/15/news/ls-22533

VROUWENROKKEN ZIJN NIET HALAL


VROUWENROKKEN ZIJN NIET HALAL

Versta me niet verkeerd. Ik probeer alleen, naar moslim gebruiken, eerlijk te zijn in mijn taalgebruik. Volgens de woestijncultuur die men zegt niet te willen overnemen, maar toch stilaan toelaat zo niet oplegt, zijn de verleidelijke wezens, waar de moslim mannen niet willen/niet mogen kwijlkend naar kijken, het best in te pakken in tentzeilen, burka’s genaamd. Wee hen, zij, die het wagen met blote onderbenen, of, o gruwel, met mini-rokken en ontblote knieën, door het straatbeeld te wandelen.
Ze zullen bespuwd en beledigd worden, en als het niet helpt, zal een vitriool-besprenkeling dat wel doen. Allah ter ere….
Neen! Neen! Het zal zo geen vaart lopen, vertellen onze Grote Geesten. De moslims zullen zich stilaan aanpassen….
Juist. De discussie zal eindigen…als de mode meer Oosters wordt…..
Op het hoofd kleurige sjaaltjes, en rond het lichaam wijde gewaden tot op de grond, bijvoorbeeld. Honderd jaar geleden liep mijn oud grootmoedertje ook zo rond. Het enige verschil, de vooruitgang, zal zitten in de kleuren. Toen was de enige kleur zwart, of nonnen-grijs, en onder de kapmantel kon het halve gezin, toen er, bij nacht en ontij, door de kerkwegeltjes in het donker moest opgetrokken worden naar de vroegmis, drie kwartier ver. Van aan ‘De Drij Gapers’, aan de grens met Aartrijke tot Eernegem-centrum. Het enige lichtpunt was het gehucht ‘De Molen’, ruim halfweg, waar de sliert misgangers stilaan aangroeide tot een kleine processie. Onder die kapmantel rook het naar mottebollen, oude snuif en verschaalde lichaamsgeuren. Hopelijk zal nu daaraan verholpen zijn. Alhooewel, om authentiek te zijn, de parfumwereld ook zal moeten overgeschakeld zijn. De overheersende geuren zullen dan neigen naar oud leer, natte geitenkeutels en de rook van uitdovend kampvuur. Waarlijk een hele vooruitgang….
Ik ben alleen bevreesd, dat de overheersende modekleur groen zal zijn. Met , voor de berer gestelden, opgenaaide pareltjes in zwaardvorm.
Parijs: het dragen van een rok is een waagstuk

E.J. Bron 28 maart 2009

Parijs is de modehoofdstad van de wereld. De mooiste rokken werden door Parijse ontwerpsters ontworpen. Dat zou binnenkort echter spoedig verleden tijd kunnen zijn. Want vrouwen die een rok dragen, gelden in Frankrijk intussen onder steeds meer medeburgers uit de islamitische cultuurkring als ”vogelvrijverklaarde”.
Omgekeerde wereld: in Frankrijk maken vandaag de dag feministes reclame bij vrouwen voor het dragen van lange broeken – opdat ze door immigranten met rust worden gelaten. Niet alleen in de modehoofdstad Parijs durven steeds minder meisjes en vrouwen een rok te dragen. Reden: jeugdbendes en medeburgers vallen hen aan en betasten hen als een ”vogelvrijverklaarde”. Dit hebben de Fransen te danken aan de morele voorstellingen van de geïmmigreerde medeburgers uit de islamitische cultuurkring.

Overal daar, waar steeds meer minaretten de silhouetten van Franse steden bepalen, verdwijnt de tolerantie. Vooral vrouwen krijgen daarmee te maken. Jonge moslims gooien met stenen naar hen. Het begon in Parijs: jonge meisjes, die een rok dragen, worden door hen met stenen bekogeld (tot aan straatklinkers toe!). De meisjes worden door de medeburgers uitgescholden voor ”slet” en ”hoer”.
Toen enkele jaren geleden al ook Duitse scholieren die op uitwisseling waren het slachtoffer werden van deze praktijken, berichtte het weekblad Der Spiegel hierover eenmaal kort en terughoudend onder de kop “Minirok-alarm in Parijs” (http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,408863,00.html).
Men verzweeg daarbij echter de herkomst van de daders. Intussen komen zulke voorvallen in het hele land voor. Niemand voegt ze samen. Dat zou politiek niet correct zijn. En Duitse (Nederlandse!) media kijken nog steeds de andere kant op.

Maar in Frankrijk bestaat de succesvolle film ”Vandaag draag ik een rok”, met Isabelle Adjani in de hoofdrol. En daarin wordt de culturele verarming door medeburgers uit de islamitische cultuurkring met het thema ”vrouwen en rokken” gethematiseerd.

Korte inhoud van de film: Sonia, lerares op een probleemschool in een Parijse voorstad, wordt iedere dag blootgesteld aan respectloosheid en vernederingen van haar islamitische leerlingen. Als zij de revolver van een van de leerlingen in handen krijgt, wordt ze zelf onbedoeld de gijzelnemer van de klas en eist een officiële dag onder het motto: ”Vandaag draag ik een rok!”. Een dag waarop meisjes zelfbewust vrouwelijk gekleed – in een rok – op school kunnen komen zonder bang te hoeven zijn voor hun veiligheid en het verlies van hun goede naam.

De Weense krant ”Kurier” heeft de film als aanleiding genomen om een keer politiek incorrect naar de realiteit in Frankrijk te kijken. Onder de kop: ”Frankrijk: het dragen van een rok is een waagstuk” wordt bijvoorbeeld gezegd: ”Inderdaad vermijden in wijken met sociale woningbouw steeds meer meisjes het dragen van een rok en verbergen ze hun vrouwelijkheid door middel van unisekskleding”, volgens de sociologe Isabelle Clair. En de krant vraagt: ”Wordt de rok het symbool voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen? En bedreigt de mannelijkheidcultus van delen van de sociaal achtergebleven jeugd, plaatselijk vermengd met de radicale islam, de seksuele vrijheid?”

En inderdaad raden feministes Franse vrouwen heel openlijk aan om hun rokken in de kast te laten hangen en uit veiligheidsoverwegingen alleen nog maar in een broek over straat te gaan.

( http://www.kurier.at/nachrichten/306214.php)

Bron: www.info.kopp-verlag.de

Bovenstaand artikel werd uit het Duits vertaald door:

E.J. Bron in Het Vrije Volk

HUMO OP DE PIJNBANKHUMO OP DE PIJNBANK

De pijnbank! Hoe heb ik daar, in verband met Humo, niet veel vroeger aan gedacht!
Neen! Niet dat ik die Verlichte Kleine Geestjes lichamelijke pijn zou willen aandoen. Maar, om het met een dichterlijke overdrijving te zeggen: naar andere, hoogstaander en meer intellectuele argumenten wordt toch niet geluisterd. Hun eigen Grote Gelijk, dat is alles wat ze kennen, en verder reikt hun blik niet. Ze doen me denken aan een luiierkind in zijn babypark, dat, op zijn ingepakte billetjes gezeten, verlangend reikt naar die blinkende rammelaar boven, zijn hoofd, waar het toch niet aan kan. Eén troost, die verlate Mei’68-ers sterven uit, en met hen hun verderfelijk ideeëngoed.

Zo. Dat was dat, en nu kunnen we overgaan tot (die pijnbank, ziet U!) de proef met het uitrekken der ledematen. Deze wordt gestopt bij het minste teken dat de materie tot hun kleine hersentjes is doorgedrongen. Aan de zwengel van het rek-mechanisme staat Martin van Creveld. Dat schijnt een Israëlisch Historicus te zijn. Stemmen uit die hoek kunnen we meer en meer gebruiken. Ik zou er zelfs Julius Cesar durven bij betrekken. Die wist ook iets af van oorlogen, overwinningen en van regeren. Spijtig genoeg waren de Romeinen een paar honderd jaar later zijn voorbeeld vergeten en was het ‘Wein, Weib und Gesang’ geworden, met als resultaat de ondergang van hun Wereldrijk.

Oorlogscultuur en pacifisme
25-03-2009 - Martin van Creveld - LVB weblog

HUMO: Komt uw standpunt hierop neer: wie de oorlogscultuur niet onderhoudt, kan nooit een oorlog winnen en zal dus ophouden te bestaan?

Martin van Creveld: Ja. Ik houd niet op Sun Bin te citeren, een Chinees bevelhebber die al 23 eeuwen geleden zei: 'Al breekt er maar eens in de honderd jaar een oorlog uit, men dient zich erop voor te bereiden alsof het morgen kan gebeuren'. Een wijzer woord is nooit geschreven. Als de lijken stijf op het slagveld liggen en je er alleen nog om kan rouwen, heb je niet de goede weg gevolgd. (...)

HUMO: (...) Maar begint de menselijke beschaving niet juist met het onderdrukken van die primitieve agressie?

Van Creveld: Dat kan je proberen, maar het gevaar is tamelijk groot dat er iemand met een groot zwaard en een groene vlag komt en je kop eraf snijdt. U weet dat het zwaard het symbool is van de islam, en groen de kleur van de profeet? (...) Sommige pacifisten bewonder ik. Misschien ben ik er zelf wel één: als ik er de moed toe zou hebben, zou ik me liever laten doden dan iemand te moeten doden. Maar dat geldt alleen op het individuele vlak. Het is heel wat anders als je ook voor anderen verantwoordelijk bent. En haast iedereen is ook voor anderen verantwoordelijk.

[Over vrouwen in het leger:]

De Canadezen hebben eens geprobeerd vrouwen een echte opleiding tot infanterist te geven: van de honderd vrouwen was er één geslaagd. Ze bleek uit een familie van houthakkers te komen. (...) Kent u een door vrouwen gedomineerde organisatie die van belang is in de politiek of in de zakenwereld? Ik ken er niet één, en ik geloof ook niet dat er ooit één zal komen. Ik zeg altijd: waar het feminisme gedijt, zijn de grootste maatschappelijke problemen al opgelost.

[Over disproportioneel geweld:]

Je wint oorlogen door disproportioneel te handelen. Hoeveel Amerikaanse burgers zijn er in de Tweede Wereldoorlog door Japan gedood? Niet één. Hoeveel Japanse burgers zijn er door de Amerikanen gedood? Ongeveer negenhonderdduizend, één procent van de bevolking. Moet ik daaruit besluiten dat Japan het recht aan zijn kant had? Nee toch.

[Over de islamisering:]

Als ik een student had die goed Spaans sprak, zou ik hem laten onderzoeken hoe Karel V, Filips II en III met de moslims in het zestiende-eeuwse Spanje zijn omgegaan. Er was toen een duidelijk gevaar, omdat het Ottomaanse rijk z'n hoogtepunt bereikte. Ik heb dat maar een beetje kunnen bestuderen en ik vind de parallellen met de huidige toestand verbijsterend. Honderd jaar lang hebben die Spaanse vorsten alles geprobeerd om met de moslims in Spanje klaar te komen - integreren, bewaken, allerlei dingen verbieden, kinderen uit families weghalen, werkelijk alles hebben ze geprobeerd. U weet hoe die geschiedenis is afgelopen: men heeft ze allemaal naar de duivel gestuurd! En dat is zeer interessant. Hoe doet men dat eigenlijk administratief: hoe drijft men zo'n twintig procent van de bevolking letterlijk naar buiten?

De Israëlische historicus Martin van Creveld, geïnterviewd door Mark Schaevers in Humo, 24 maart 2009, naar aanleiding van zijn boek 'Oorlogscultuur', uitg. Spectrum; oorspronkelijke versie: "The Culture of War", uitg. Presidio Press.
Bron: Iskander - Mail