dinsdag 30 juni 2009

SHARIA RECHTBANKEN BIJ ONS ?!

SHARIE RECHTBANKEN BUH ONS ?
SHARIA WEER


Partij voor de Vrijheid 29 juni 2009

Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk

1.)
Bent u bekend met de berichten over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in Groot Brittannië (*)? Is dit bericht juist?
2.)
Deelt u onze afschuw over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk? Deelt u onze mening dat sharia en democratie en vrijheid niet samengaan en dat formele of informele sharia-rechtspraak nooit mag worden geaccepteerd en met kracht moet worden bestreden? Zo neen, waarom niet?
3.)
Bent u bereid de Britse regering er met kracht toe te bewegen deze 85 sharia rechtbanken onmiddellijk te sluiten? Welke stappen gaat u hiertoe ondernemen? Zo neen, waarom niet? Zijn er andere EU-landen waar formele of informele sharia-rechtbanken zijn?
4.)
Worden er in Nederland eveneens conflicten volgens het sharia-recht beslecht door imams of anderen in of buiten moskeeën? Bent u bereid hiernaar een uitvoerig onderzoek te laten verrichten? Zo neen, waarom niet?
5.)
Deelt u de mening dat er in Nederland nooit formele of informele sharia-rechtspraak mag komen dan wel voorkomen moet worden dat er in ons land door imams of anderen conflicten worden beslecht op grond van het islamitisch recht? Zo neen, waarom niet?
(*)
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/06/85_shariarechtbanken_in_grootb.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196165/Britain-85-sharia-courts-The-astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html#comments\
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/5675166/At-least-85-sharia-courts-operating-in-Britain-says-Civitas-report.html
http://www.civitas.org.uk/press/prcs91.php

Bron Het Vrije Volk
Commentaar
Ben benieuwd naar de antwoorden.
85 (gekende) sharia rechtbanken in het UK….Akkoord, het UK is een tijdje voorop bij Nederland in de miserie gesukkeld – een beetje de weerbots van hun vroegere kolonisatie-drift.
Van die ziekte zijn wij, met Congo-Zaïre, gelukkig van veel leed bespaard. Het zilverpapier dat we indertijd gespaard hebben is dan toch nog voor iets goed geweest. Veel zwartjes zijn er niet komen leven in het ‘Moederland’ en het zijn zeker geen Moslims. Integendeel: er zijn zelfs parochies die…een heel goede zwarte parochie-priester hebben. Heeft de Kerk van Rome volgens sommigen niets anders dan ellende gebracht, veel Congolezen, hoe bestaat het, geven dikwijls meer blijk van beschaving dan veel blanken.
Om dezelfde vragen als van Wilders in de mond te leggen van een Vlaams parlementariër… Ik denk dat het kot te klein zou wezen….Op staande voet werd de vragensteller in de boeien geklonken en voor de Vierschaar van het CGKR gesleept. De TV-uitzendingen zouden onderbroken worden met dit ‘breaking news’ en Le Rwa/De Keuning zou direct zijn verlof in Zuid Frankrijk onderbreken om de uitzonderingsrechtbank te komen voorzitten.
Men zal, denk ik, bij ons die dingen altijd onder het tapijt vegen. Er is geen sharia en er zijn dus geen sharia-rechtbanken. Tot er binnen enkele jaren ten overvloede ‘sharia-vonissen’ zullen blijken. Want zeg nu zelf : hoe zou een Moslim-gemeenschap zich blijvend voegen naar de wetgeving van ongelovige Christen-honden? Zij hebben hu eigen gewoonterecht gebaseerd op een wreedaardig godsdienstig systeem, waar zij niet blijvend zullen aan verzaken….Het is genoegzaam bekend dat bijvoorbeeld prostitutie niet bestaat in de moslimwereld. Daar kan de gelovige echter altijd met een 2de, 3de of 4de vrouw, een ‘tijdelijk huwelijk’ sluiten. Voor een paar uur. Voor een halve dag of een hele week. Tegen officieel geldende prijzen….Wat wel geriefelijk is als men op doorreis is in den vreemde….Die ‘tijdelijke vrouw’, contractueel aangeworven, meerderjarig volgens de Westerse wetten? Daar kijkt geen moslim toch naar! En breng die maar eens voor de Rechtbank voor ‘ontucht met minderjarigen’ : het kot zal te klein zijn…..Want dat is…koeltoer….
Hypocrisie! Kent U er een ander woord voor?

HOOFDDOEKEN DEBAT

HOOFDDOEKEN DEBAT________________________________________
De sluier rond het hoofddoekendebat
27-06-2009 - Hoegin - In Flanders fields
Mag ook de laatste school in Antwerpen hoofddoeken verbieden? Het debat over hoofddoeken op school laaide de afgelopen week stevig op, maar verder dan wat platte algemeenheden over de vrijheid van godsdienst contra de machocultuur bij moslimjongens raakte de discussie jammer genoeg niet.
Meyrem Almaci deed donderdag in De Standaard een halfbakken poging om het debat over het hoofddoekenverbod wat open te trekken. Ze klaagde daarbij vooral de groepsdruk aan, maar vergat wel een oplossing voor het probleem te suggereren. En o ja, voor het geval daar twijfel moest over bestaan, zelf droeg zij ook een hoofddoek op school, maar helemaal volledig uit vrije wil natuurlijk. Of wat dacht u? De reeks interviewen in de Vlaamse pers met moslima's die al dan niet een hoofddoek dragen uit vrije wil valt ondertussen niet meer bij te houden, maar geen enkele schijnt ooit iets gemerkt te hebben van die groepsdruk. Dat de nazi's daar nooit aan gedacht hebben, om in de pers een paar joden ten tonele te voeren die geheel uit vrije wil een gele davidsster droegen. «Groepsdruk? Ze zouden eens moeten durven!» – je ziet het al zo geschreven staan in Het Algemeen Nieuws, die verre voorloper van De Standaard. Je moet blijkbaar al een onderzoeker uit Rabat zijn om die groepsdruk te kunnen opsporen. Een bijzonder merkwaardige zaak dus.
Hoe zit dat dan echt met die groepsdruk? De onvermijdelijke Jozef de Witte van het cgkr diende zich natuurlijk ook in het debat te mengen, maar niet om het uiterst discriminerende karakter van die groepsdruk aan te klagen, wel om voor een landelijk hoofddoekenverbodverbod te pleiten. Telkens die man zich over iets uitlaat, blijf ik met de indruk zitten dat hij zich gedraagt als een nuttige idioot –of zou het toch doelbewust zijn?– in dienst van het islamexpansionisme in Europa. Zou hij er, als voorzitter van het cgkr, waarvan de R in de naam tot nader order nog steeds verwijst naar «racismebestrijding», niet beter aan gedaan hebben enige reflecties over die groepsdruk te laten noteren? Zo bijvoorbeeld dat het toch merkwaardig is dat alleen meisjes getroffen worden door de kuisheidseisen van de islam. En dat alleen Turkse en Marokkaanse meisjes getroffen worden door de groepsdruk rond de hoofddoeken. (Nu ja, voorlopig toch.) Want hoe weet een moslimjongen dat een toevallig meisje dat over straat loopt wel of niet een hoofddoek zou moeten dragen? Toch niet aan de huidskleur zeker? Als Jozef de Witte daar eens over had kunnen uitweiden, dan had hij eens voor één keertje misschien een positieve bijdrage kunnen leveren.
Laten we dan zelf maar even doorborduren op dat racisme, aangezien Jozef de Witte dat probleem liever versluiert. Zo liet Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, vandaag in De Standaard optekenen dat enkele jongens haar al waren komen vragen of zij niet apart van de meisjes les zouden mogen krijgen als hoofddoeken werkelijk verboden zouden worden. Merkwaardig toch, dat die vraag nu pas komt. Blijkbaar hadden die jongens weinig of geen last van ongesluierde meisjeshoofden zolang het alleen maar om blanke meisjeshoofden ging. Wat Karin Heremans trouwens tegenhoudt om die jongens meteen maar bij het cgkr aan te melden is me ook al een raadsel, en ik durf er overigens mijn hoofd op te verwedden dat het precies deze «vrome» jongens zijn die voor de reeds eerder vermelde mysterieuze ongrijpbare maar voor de slachtoffers goed voelbare groepsdruk zorgen.
En wat heet vroom? Het is toch straf dat precies dezelfde groep jongens die vandaag in de krant afgeschilderd worden als uiterst gematigd omdat zij later hun vrouw zélf zullen laten beslissen een sluier om te doen –naar ik vermoed zo een beetje op dezelfde manier als die Algerijn in Marseille een jaar geleden zijn vrouw ook zelf liet beslissen in het vervolg toch maar liever de sluier te behouden– elke zomer weer voor overlast zorgt in de openluchtzwembaden. Ongesluierde moslima's op school vormen voor hen een probleem, maar blanke meisjes in bikini's lastigvallen blijft met stip tijdverdrijf nummer één tijdens de vakantie. In die mate zelfs dat het provinciebestuur in Vlaams-Brabant twee jaar geleden zich zelfs genoodzaakt zag een verbod op zwemmen met lange shorts af te kondigen, en de mivb liever geen natte broeken meer op de bus zag. Het provinciebestuur hield er bijna een racismeproces aan over.
Als het trouwens gewoon maar bij wat lastigvallen bleef. Statistieken zal je hierover in de Vlaamse pers niet lezen, omdat ze primo uitdrukkelijk niet bestaan, en secundo als ze bestaan zouden hebben, daar angstvallig uit weggehouden zouden worden. Maar waar ze wel bestaan en al eens in de pers belanden, blijkt echter duidelijk dat allochtone jongeren sterk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, in het bijzonder wat verkrachtingen betreft. Eveline de Wree constateerde in 2004 trouwens dat de daders van groepsverkrachtingen in Brussel uitsluitend allochtonen waren. In België hoeft men echter nog niet meer te doen dan te vragen eindelijk toch maar eens te beginnen de nationaliteit van criminelen te registreren om al beschuldigd te worden van racisme.
Ik heb echter zo'n vermoeden dat het pleidooi van Rik Pinxten en Björn Siffer in De Morgen –hetzelfde koppel trouwens dat een jaar geleden zoveel onzin verkocht over censuur– voor een «open debat –feiten op tafel– over de machocultuur bij moslimjongens, over familiaal geweld, over godsdienstige indoctrinatie, over gelijkheid van man en vrouw, over schijnhuwelijken en huwelijksmigratie, over scheiding van kerk en staat, over vrijheid van meningsuiting» in feite vooral een oproep is om de fel stinkende potjes stevig dicht te houden. De truuk om het meteen maar over alles te willen hebben is zo oud en doorzichtig als een ingesloten luchtbel uit de laatste ijstijd. Hetzelfde trouwens met de vraag van Jozef de Witte naar een «sereen en breed maatschappelijk» debat. Want een sereen en breed maatschappelijk debat, dat weet iedereen, is alleen maar mogelijk onder de progressieve gelijkzinde speerpunt van de maatschappij. Iedereen die al eens een kritisch geluid durft te laten horen over de voordelen en de geneugten van de multi-culturele maatschappij wordt daarbij nadrukkelijk verzocht zijn mond te houden, om die sereniteit niet te verstoren. Ook feitenmateriaal en statistieken die stigmatiserend zouden kunnen werken voor bepaalde bevolkingsgroepen kunnen het debat alleen maar verzuren. En als er dan nog iemand overblijft die zou durven opwerpen dat een hoofddoekenverbod in bepaalde omstandigheden misschien toch wel zijn nut zou kunnen hebben, zal er vooral daarover nog eens goed nagedacht moeten worden. Het kan immers alleen maar betekenen dat het racisme bij sommigen echt wel heel diep zit, hoe welwillend ze ook mogen zijn.
Moeten de hoofddoeken dan maar verboden worden? De zaak is natuurlijk dat dat het probleem niet is. Als moslimmeisjes absoluut een sluier willen –of een niqab, desnoods zelfs een boerka– om zich buiten de Westerse maatschappij te stellen, dan moeten ze dat vooral maar doen. Maar dan wel achteraf niet komen klagen dat ze gediscrimineerd worden en niet genoeg kansen krijgen. Trouwens liever een Mahinur Özdemir die met een hoofddoek in het Brussels Parlement duidelijk zegt waar ze voor staat, dan een of andere islamitische vijfde colonne die precies hetzelfde nastreeft. Het probleem stelt zich echter elders, namelijk bij de moslimjongens. Enerzijds eisen zij absolute kuisheid van hun zusters en nichten, maar op hun eigen driften mag geen enkele rem gezet worden. Enerzijds zorgen zij voor een absolute controle van de wandel en het gedrag van hun zusters en nichten, maar o wee als een politieagent eens naar hun papieren vraagt. Zij vernietigen op uiterst effectieve wijze alle kansen voor hun zussen en nichten om zichzelf te kunnen ontplooien en op de arbeidsmarkt aan hun trekken te komen, maar eisen zelf wel de beste baantjes op zonder daarvoor ook maar een klop te hoeven gedaan hebben – noch op school, noch op het werk zelf trouwens. Het zijn trouwens de moslimmeisjes niet die problemen ondervinden om in cafés en disco's binnen te raken, wat trouwens meteen ook de theorie ontkracht dat het aan het aangeboren racisme van eigenaars of de buitenwippers zou liggen.
Wordt het daarom niet tijd dat de moslimjongens eens ferm aangepakt worden? Dat zíj maar eens met een sluier, niqab of boerka rondlopen om hun kuisheid aan te tonen. Desnoods maar uit solidariteit, en met de imam met de grote mond Nordine Taouil op kop. Dat zíj maar eens van school thuisblijven als het er op de speelplaats en in het klaslokaal naar hun mening te onzedig aan toe gaat. Ze hoeven hun werkloosheidsvergoeding trouwens niet te gaan opstrijken als zij er niet tegen kunnen dat er achter de loketten ongesluierde vrouwmensen zitten die hen eventueel zouden kunnen verleiden – alsof die al zo zot zouden kunnen zijn. Dat ze ophouden met hun crimineel gedrag, zodat geen enkele agent het nog in zijn hoofd zou halen zijn tijd te verknoeien met het controleren van de identiteit van zulke voorbeeldige jongeren. Die agenten doen dat per slot van rekening ook niet voor hun plezier. Het is nu alleen maar de vraag of de Jozef de Wittes, Meyrem Alamaci's, Rik Pinxtens en Björn Siffers van deze wereld klaar zijn voor zo'n open debat, dan wel dat de gebeurtenissen van de afgelopen week alleen maar een aanleiding waren om nog maar eens de racistische bokken van de multi-culturele schapen te kunnen scheiden.
Bron Iskander

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

Madrid neemt Franco
het ereburgerschap af

Madrid heeft ex-dictator Francisco Franco al zijn eretitels ontnomen. De gemeenteraad van de Spaanse hoofdstad heeft daartoe besloten, met de steun van de Conservatieve Volkspartij en de socialisten.
De oud-generaal, die in 1975 overleed na een heerschappij van 36 jaar, staat niet langer te boek als ereburgemeester en ereburger van Madrid. Verder zijn hem de ere- en de gouden stadsmedaille afgenomen. Ook Franco’s echtgenote Carmen Polo is niet langer ereburger.

Bro, De Wereldkrant

Commentaar
Onze Rode Spaanse broeders kunnen niet vergeven. Zelfs niet over de dood! Dat staat in schril contrast met de nog altijd durende verering van Lenin, in zijn glazen mausoleum in de miren van het Rode Plein. Er is een korte periode geweest waarin er gedreigd werd het stoffelijk overschot te begraven, maar daar heeft men, uit toeristische motieven, van af gezien. Wat in zekere zin wil zeggen dat de ruwe Russen een beetje beschaafder zijn dan de elitaire, maar rode Spanjaarden…..
Ze hebben ook zo bedroevend weinig om zich aan op te trekken. Geen steekhoudende ideologie. Geen glorieus verleden. Ze hebben niets, ze hebben niet eens een toekomst, als wij de geldende Europese trend mogen geloven….
Het is dus in zoverre abnormaal, dat het bijna normaal begint te lijken. Immers, in een land dat decennia lang verscheurd is geweest door een bloedige burgeroorlog, waar zij (en de communisten) de verliezers waren, kan er altijd op bijval gerekend worden door de zwaar getraumatiseerde verliezers….want eenmaal zonder tegenstrevers, zijn ze nu de Helden van Vandaag.
En de Generalissimo was inderdaad geen Ons-Lieve-Heer-Beestje….

HET WILDERS EFFECT

HET WILDERS EFFECT

Moslims voelen zich minder thuis door Wilders


Vanwege de toenemende populariteit van de PVV van Geert Wilders denkt meer dan de helft van de Turken en Marokkanen in Nederland er wel eens aan het land te verlaten.

Meer dan een derde zegt te willen emigreren. Dat blijkt uit een onderzoek door het bureau
Motivaction in opdracht van de NCRV. Bij de Europese verkiezingen behaalde de sterk
anti-islamitische partij van Wilders in veel grote steden bijna een kwart van de stemmen. Blijkens het onderzoek voelt driekwart van de Turkse en Marokkaanse moslims zich thuis in Nederland, maar bijna 60 procent zegt zich wel minder thuis te voelen dan vroeger. 40 Procent zegt sinds de stijgende populariteit van de PVV vaker te worden gediscrimineerd.

Een kleine groep is het overigens op een aantal punten eens met Wilders en eenderde vindt zijn populariteit logisch.
Bron De Wereldkrant

'Moslims zijn Nederland zat door opkomst Wilders' (Elsevier)
Commentaar
‘Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig’. Of, in de tweede landstaal: ‘A bon entendeur demi mot suffit’. In Beschaafd Nederlands: ‘trap het af’, en in’t West Vlaams, bekend om zijn expressiviteit: ‘Kuist Uw schuppe af’…
Eerste bedenking: hadden die daarvoor serieus Wilders nodig?
Tweede bedenking: als ’t nog lang duurt zal ’t rap gedaan zijn….
Derde bedenking: als jullie dan toch gaan, neemt Uw hand-boven-het-hoofd-houders dan maar mee. Kunnen ze in jullie prachtlanden ondervinden hoe heerlijk het is om in Moslim)land te leven.
Vierde bedenking: opgeruimd staat netjes.
Vijfde bedenking: Hebben jullie dat niet zelf gezocht? Eens waren jullie welkom. Niet al tè, maar toch. Er was werk voor jullie, er was onderwijs en jullie kregen een vrijheid die in jullie herkomstlanden onbestaande is. En wat hebben jullie er van gemaakt? Ghettowijken, criminele hangjongeren, leegzuigen van onze sociale kassen. En bovenal, na verloop van tijd hebben jullie gedacht: die bange blanke mannen, die doen ons toch niets. En jullie zijn begonnen eerst met jullie ‘godsdienst’ te etaleren. Vervolgens werden er eisen gesteld, en steeds meer geld, om tenslotte ‘gelijkwaardiger’ te worden dan de oorspronkelijke bevolking….
Zesde bedenking: Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.
Zevende bedenking: de goeien moeten het bekopen met de kwaaien…
Jullie grote verlof staat voor de deur? Laat U niet pramen om ginderachter met Uw rijkdommen te pronken, en besteedt gerust de nodige tijd in het zoeken naar bruiden en bruidegommen voor Uw tieners, want bruidschatten tenslotte mogen niet verwaarloosd worden. Zo kut U, eenmaal terug, ook hier een kamelen-beschaving invoeren. Dan is eindelijk eens iets gedaan aa het file-probleem. En de ongevallen wegens overdreven snelheid zullen ook wel drastisch verminderen…
Kijk, dat laatste van die kamelen op onze autowegen is ietwat overdreven. Dat snap ik ook wel. Het is dus best die daar te laten. En weetewa? Blijf meteen ook daar. En probeer het binnen een paar honderd jaar nog eens, want 3de Keer Goede Keer is niet waar gebleken….
Achtste bedenking: Ook wij zijn geleerd! Een hand reiken, maar de ganse arm gestolen worden: dat is des Guten zuviel!

SPROOKJE VAN MOEDER DE GANS

SPROOKJE VAN MOEDER DE GANS

1.500 nieuwe Belgische burgers in juni
Eind juni zijn al zo’n 1.500 mensen zonder papieren in België tot volwaardige burgers gemaakt dankzij de instructie van einde maart over de regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen van minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open Vld).
Minister van Migratie Turtelboom ondertekende op vrijdag 26 maart een instructie aan haar administratie, waarin de criteria voor een regularisatiebeleid op individuele basis werden verduidelijkt.

De grote nieuwigheid daarin was dat gezinnen met schoolgaande kinderen, die minstens vijf jaar ononderbroken in ons land zijn, ook in aanmerking kunnen komen voor regularisatie. Daartoe moeten ze een asielaanvraag hebben ingediend voor 1 juni 2007, waarvan de procedure ten gronde minstens een jaar duurde.

Minstens één kind moet ononderbroken schoolgaan sedert 1 september 2007. De families zullen na één jaar moeten aantonen dat ze voor hun onderhoud kunnen instaan zonder belasting van onze sociale stelsels.

'Daarmee leverde Annemie Turtelboom een oplossing voor de meest schrijnende dossiers in de discussie over een globaal migratie-akkoord, nadat diverse pogingen om tot zo’n algemene overeenkomst te komen waren mislukt. Ze vond daarmee ook een oplossing voor vele mensen die via hun kinderen verankerd zijn in onze samenleving, die op die manier de taal kennen, die willen werken en die legaal in ons land wilden verblijven', zo deelde haar kabinet mee.

Zaterdag werden de eerste cijfers beschikbaar over de impact van de nieuwe maatregel. Tussen 25 mei en 16 juni werden in totaal 981 mensen geregulariseerd op basis van de instructie-Turtelboom. 'De Dienst Vreemdelingenzaken schat dat op die manier in totaal 1.500 à 1.600 mensen tegen eind juni nieuwe volwaardige burgers van de Belgische samenleving zullen zijn', luidt het verder.

Volgens minister Turtelboom kunnen dat er tegen het eind van het jaar tussen 4.000 en 8.000 worden.

Commentaar
Geen. Buiten een les ‘rekenkunde’ van het 3de Leerjaar, die elk voor zichzelf maar moet bedenken. Maar haast U: straks staat de uitkomst (in duizendtallen) op het bord….
Och Ja! Toch één bedenking. Zou Mevrouw de Open Pest Voor Vlaanderen- Ministeres binnen, tussen dit en laten we zeggen, het jaar (365 dagen) willen mededelen hoeveel van deze goedmenenden i.v.m. werk, er nog ‘werken’ en hoeveel er van een vervangingsinkomen leven? En is er voor diegenen die gefraudeerd hebben, met valse attesten en zo, enige sanctie voorzien?
En nu het Liegebeest de teugels overneemt om toegevingen te doen aan 1000QET en Arena, is de toestroom niet meer in te dijken. Van mij mag dat. Als de Dames (?) die sukkelaars dan maar bij zich thuis opnamen….21 Juli nadert met rassé schreven. En de Tjevenprtij wil de klus geklaard voor deze datum. Laat mij het zo stellen: het ABVV-ACV trakteert en nodigt ten dans. Op onze kosten….Ten bate van de Brusselse horeca, die op die manier een 100% bezettingsgraad haalt.

KORAN SPROOKJES


KORAN SPROOKJES
Verminking volgens koran voltrokken

Het vonnis tot verminking, dat een islamitische rechtbank tegen vier mensen in Somalië had uitgesproken, werd voltrokken. Bij alle vier mannen werd de rechterhand en de linkervoet afgehakt in overeenstemming met de aanwijzingen van de ”heilige” koran. De uitvoering van het vonnis vond voor een groot publiek plaats, voornamelijk bestaande uit vrouwen en kinderen. Dit gebeurde met een machete (kapmes) – dus niet d.m.v. een chirurgische ingreep in een operatiezaal, zoals een geliefd sprookje van mensen die de islam bagatelliseren ons steeds opnieuw wil wijsmaken.

De ”Newsticker” (http://www.dernewsticker.de/news.php?id=121098&i=tfbaad) bericht:

In Somalië heeft een sharia-rechtbank van de islamistische groep ”Al-Shabaab” bij vier dieven als straf handen en voeten laten afkappen. De BBC had eerst gezegd dat de benen operatief zouden zijn verwijderd. De jongemannen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar waren veroordeeld voor de diefstal van telefoons en wapens. Bij elke verdachte werd de rechterhand en de linkervoet met een kapmes afgeslagen. Meer dan 300 mensen, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, woonden de brutale uitvoering van het vonnis in het zuiden van Somalië bij. De vier dieven hadden weliswaar hun daden bekend, maar kregen geen advocaat en konden ook niet tegen het vonnis in beroep gaan. De mensenrechtengroepering ”Amnesty International” had daarvoor de islamisten ertoe opgeroepen het vonnis niet te voltrekken.

Merkwaardig genoeg hebben de moslims echter geen aanleiding gezien hun heilige boek, dat ook in Nederland in moskeeën en koranscholen als het directe woord van God uitgegeven en uit het hoofd geleerd wordt, op grond van het hoffelijke verzoek van zogenaamde mensenrechtenactivisten te veranderen. Want de koran gebiedt:

”En de dief en de dievegge: houwt hun handen af als een vergelding vanwege de misdaad die zij begingen, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig. Alwijs” (soera 5:38).

Omdat Allah almachtig en wijs is, heeft hij geen grens vastgesteld vanaf welke waarde van het gestolen voorwerp de straf toe te passen is. Waar de sharia al in de praktijk wordt toegepast gaat men ervan uit: bij iedere diefstal, onafhankelijk van de waarde of de omstandigheden. Want wat betreft het verminken en het doden is Allah niet alleen wijs, maar ook royaal.

Zoals men op ARD-videotext kon lezen (http://www.ard-text.de/index.php?page=160), is Amnesty er heel boos over dat moslims hun aardige folkloristische religie daadwerkelijk af en toe in de praktijk omzetten en speelt nu zelfs op dat de verminking ”op marteling zou uitdraaien”. Geluk voor de vrome moslims: als de beulen de misdadigers natte handdoeken op hun gezicht gelegd zouden hebben, zoals Amerikaanse folteraars dat deden in Guantánamo, zou waarschijnlijk inderdaad aan het feit van marteling voldaan zijn. Met alle consequenties van een hele, hele ernstige vermaning vanwege dit op zichzelf staande geval van ”islamitisch extremisme”. Oeps…moest dat niet correct zijn: ”islamistisch extremiteitisme”?

Bron: www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron in Het Vrije Volk.

Vraag: zou een mens niet gaan verlangen naar de goede oude nazi-terreur?
Of zou het kunnen, dat beide ideologieën in elkaars verlengde liggen?

maandag 29 juni 2009

DE VOLKSUNIE IS TERUG VAN WEGGEWEEST

DE VU IS TERUG VAN WEG GEWEEST

N-VA in ultralinkse fractie


Merkwaardig: de N-VA stapt in het Europees Parlement over van de EVP-fractie naar de zgn. Europese Vrije Alliantie, dat een handvol regionalisten bundelt die in de Groene fractie zetelen. "Zo zet de partij het pionierswerk van de VU verder in Europa", aldus een mededeling van de N-VA. De N-VA-kiezers hadden evengoed Nelly Maes van de SLP naar het Europees Parlement kunnen sturen, want Maes is nog altijd voorzitster van EVA.

De hele verkiezingscampagne heeft de N-VA zich met Bart De Wever, weliswaar zonder het expliciet te zeggen, rechts van het centrum gepositioneerd. Na de verkiezingen kiest ze plots partij voor de Groenen, de meest linkse fractie buiten die van de communisten.

Met ’Rode Danny’ Cohn-Bendit vormen de Groenen zowat de meest wereldvreemde linkerzijde in het Europees Parlement, en dat wil wat zeggen. De Groenen zijn compromisloos voor de Europese superstaat (België in het groot) en voor de toetreding van het islamitische en Aziatische Turkije tot de EU.

Het is dan ook geen toeval dat de N-VA voor de verkiezingen met geen woord gerept heeft over haar nieuwe bondgenoten in het Europees Parlement. De oude VU lijkt inderdaad terug…


25.06.2009 17.34u http://www.philipclaeys.be/
Commentaar
De oude, tot op de draad versleten Volks Unie is terug van nooit ver weggeweest. Inderdaad. Ze is terug, maar we mogen het nog niet weten. De transacties gebeuren buiten ‘de pers’, en dus buiten het oog van de mensen. En liefst ver van de eigen achterban.
Toch wel weer het Vlaams Belang dat der klepel luidt!
De tijden van Hugo Schiltz komen terug! Gedaan met geven en toegeven! Het wordt nu toegeven en toegeven. Of anders : de diaspora! Of de calvarie-tocht naar de volgende verkiezingen. En Gotgotha.

DHIMITUDE

DHIMITUDE


Let op! Binnenkort verschijnt op Hoeiboei 'Het Grote Bat Ye'or Interview' door Barry Oostheim. Onder andere over Bat Ye'or haar nieuwe boek: Verso il Califfato Universale.

Ter introductie van Het Grote Bat Ye'or Interview plaatst Hoeiboei opnieuw Barry Oostheims artikel Dhimmitude uit 2006.

Dhimmitude

Ruim twintig jaar geleden toen de inwoners van Europa nog geen idee hadden dat de islam ooit hun politieke leven zou beheersen, schreef de latere nobelprijswinnaar, V.S. Naipaul zijn reisverslag, “Among the believers”. De in Trinidad geboren schrijver van Hindoestaanse afkomst, onderzocht daarin de gevolgen van de islamisering van landen als Pakistan, Indonesië en Iran, waar zojuist Ayatollah Khomeiney aan de macht was gekomen. Voor de komst van de islam bestonden in die landen grote bloeiende beschavingen, die nu geheel uitgewist of ontkend zijn. Naipaul trof een vorm van kolonisatie aan, die inwoners van hun geschiedenis en daarmee hun identiteit had beroofd. Het leidde tot zijn bewering dat de Spanjaarden wat betreft hun verovering en gedwongen kerstening van Zuid-Amerika, de kunst van de moslims moeten hebben afgekeken. Destijds een ongehoorde visie die hem niet in dank is afgenomen. In ons land is hij in die jaren tijdens een publiek interview woedend weggelopen vanwege de in zijn ogen ongelofelijke domme reacties en vragen van de verzamelde Nederlandse academici. “Wie heeft die achterlijke idioten op mij los gelaten”, zou hij nog geroepen hebben. Nooit zou hij meer een stap in ons land zetten, heeft hij toen gezworen. Maar daar is hij vijftien jaar of wat later in een schappelijke bui op terug gekomen.
De algehele opwinding over Naipauls uitlatingen viel tezamen met de hoogtijdagen van westerse boetedoening voor haar koloniale verleden. Islam behoorde immers tot de slachtoffers. Liever werd er vastgehouden aan een beeld van een tolerante religie waarin veel respect bestaat voor andere religies. Een kleine rondgang langs islamitische landen laat zien dat de werkelijkheid natuurlijk minder fraai is. Joden zijn nagenoeg uit de gehele islamitische wereld verdwenen en de overgebleven christelijke gemeenschappen en andere religieuze minderheden leiden een kwijnend bestaan.

Het moge duidelijk zijn dat er in de monoculturele islamitische wereld weinig aandrang bestaat om de confrontatie aan te gaan met de zwarte bladzijden uit hun geschiedenis. Dat ook in het Westen van overheidswege en in de media, de expansionistische totalitaire kanten van de islam worden ontkend en met de mantel der liefde worden toegedekt, is een pijnlijke vorm van dhimmitude.

De term dhimmitude is in de jaren tachtig uitgevonden door de van oorsprong Egyptisch Joodse historica, Bat Ye’or. Zij omschrijft daarmee de sociaal, politieke en psychologische houding van niet-moslims onder heerschappij van moslims. Het is een samentrekking van het Franse attitude en het Arabische woord dhimmi, of te wel beschermeling, de islamitisch-juridische term waarmee wettelijk getolereerde geloofsgemeenschappen van niet-moslims onder moslimheerschappij werden gedefinieerd. Het is vergelijkbaar met de restauranthouder die bij de maffia zijn eigen bescherming afkoopt.

In tegenstelling tot de meeste van haar collegae islamdeskundigen, benadert Bat Ye’or de islam niet als een ooit zo bloeiende beschaving waarin verschillende minderheden vreedzaam met moslims samenleefden tot dat het Westen daar een eind aan maakte. Zij beschrijft juist hoe de islam zelf een eind maakte aan verschillende bloeiende en minder bloeiende beschavingen. Net als de landen die VS Naipaul behandelt werd ooit de gehele islamitische wereld, bevolkt door andere culturen. De islam heeft zich in de eeuwen na haar ontstaan, voornamelijk verspreid door middel van verovering die gelegitimeerd werd door de jihad, de religieuze verplichting van moslims om zich in te zetten voor de verspreiding van de islam onder de ongelovigen. Dhimmitude, de onderdanige houding van niet-moslims ten opzichte van hun islamitische overheersers, komt voort uit de jihad.

Volgens de islamitische wet de Shari’a is de wereld verdeeld in dar al-islam, het gebied van de islam en dar al-harb het gebied van de oorlog waar de ongelovigen de macht hebben. En oorlog is volgens de Shari’a per definitie tegen ongelovigen, zoals de grote geleerde in het islamitisch recht, Joseph Schacht, ooit eens fijntjes opmerkte. De volkeren van dar al-harb hebben de keus tussen vrijwillige bekering of onderwerping met geweld.

Joden en christenen worden door moslims als “volkeren van het boek” nog getolereerd als een soort afgeweken derivaten van de islam. Mozes, Jezus en vele andere oud-testamentische profeten zijn in de ogen van moslims, islamitische profeten, alleen hebben de joodse en christelijke volgelingen van die profeten dat nog niet helemaal begrepen.

Eenmaal onder islamitische heerschappij konden zij volgens de Shari’a alleen hun geloof behouden als dhimmi. Dat betekende dat zij de heerschappij van de islam moesten erkennen, en hun voortbestaan als jood en christen moesten afkopen met jizya, de voor dhimmi verplichte belasting. Ook diende zij zich te onderwerpen aan tal van discriminerende bepalingen zoals bijvoorbeeld het verbod op het bouwen van nieuwe gebedshuizen en het dragen van speciale kleding. Als zij niet aan deze eisen wilden of konden voldoen stond hun plundering, slavernij en willekeurige moordpartijen te wachten. De dhimma kon overigens elk moment opgeheven worden naar goeddunken van de moslimheerser, waardoor het in wezen niet meer is dan uitstel van executie. Via het dhimmasysteem wisten de vroege moslimveroveraars hun macht over de niet-moslimbevolking te consolideren en hun verdere veroveringen te financieren. Zoroastriërs, Hindoes, Boedhisten en animisten waren volgens de shari’a, per definitie rechteloos en vogelvrij. Vandaar dat in landen als Iran, Afghanistan en Pakistan nauwelijks een spoor van deze religies is te bekennen.

Voor de dhimmi leidde het voortbestaan als christen of jood tot onderdanigheid, verarming, marginalisering, zelfontkenning en uiteindelijk tot het verdwijnen van het merendeel van haar gemeenschappen.

Hoewel door westerse overheersing in de eerste helft van de vorige eeuw in veel islamitische landen de dhimma is afgeschaft, bestaan er vandaag de dag, tot in het seculiere Turkije toe, nog steeds discriminerende wetten tegen niet-moslims die hun oorsprong hebben in de Shari’a. Ook de psychische en sociale conditionering die het gevolg zijn van deze religieus bepaalde discriminerende verhoudingen zijn zowel bij moslims als niet-moslims nog springlevend. Nog steeds moeten niet-moslims in de islamitische wereld op eieren lopen, de machthebbers naar de mond praten en nederige dankbaarheid tonen, om vooral niet de toorn van hun islamitische landgenoten op te wekken. Een typisch voorbeeld van dhimmitude.

De afgelopen twintig jaar heeft Bat Ye’or in boeken en artikelen er op gewezen dat de burgeroorlog in Libanon en de strijd tegen Israel onder het mom van een Palestijnse onafhankelijkheidstrijd een verkapte Jihad is, aangezien onafhankelijkheid van niet-moslims in dar al-islam volgens de islamitische wet, totaal onacceptabel is en joden en christenen daar alleen als dhimmigemeenschappen worden getolereerd.

Daarnaast is met de herleving van de islam en jihadistisch activisme, in landen als Iran, Noord Nigeria, Pakistan en Soedan ook weer de herinvoering van de dhimma te bespeuren. Ook zijn tegenwoordig weer verschillende christelijke gemeenschappen in de islamitische wereld slachtoffer van geweld, plundering en verkrachting. Misstanden die in de Westerse wereld nauwelijks aan de kaak worden gesteld.

Zoals ook de cartoonaffaire op een beschamende wijze heeft aangetoond, is Dhimmitude inmiddels in Europa niet langer een onbekend verschijnsel. Ook hier bestaat een steeds grotere zorg moslims vooral niet tegen het hoofd te stoten. Ondanks het feit dat het aantal moslims in Nederland de zes procent niet overstijgt, accepteren wij in openbare scholen en universiteiten, gebedsruimtes. De gemiddelde krantenlezer en schoolleerling weet vandaag de dag inmiddels meer over de betekenis van de Ramadan dan de Kerst. De vorige President Chirac ging zelfs zover door in Le Figaro te beweren dat “de Europese wortels net zo moslim zijn als christelijk. Dankbaarheid voor wat de islam ons brengt en ontkenning van de eigen geschiedenis is een typisch voorbeeld van Dhimmitude.

Maatregelen tegen uitwassen van moslimextremisme worden zo omzichtig genomen dat voornamelijk seculieren, christenen, joden en andere groeperingen daar het slachtoffer van lijken te worden, zoals bijvoorbeeld wordt aangetoond in de huidige discussie over de vrijheid van meningsuiting en het bijzonder onderwijs. Maar Islamisten stoken zowel via het bijzonder onderwijs als het openbaar onderwijs. In de verhitte publieke debatten die hier het gevolg van zijn, geven christenen en seculieren, volgens de principes van de dhimmitude liever elkaar de schuld dan de oorzaak van de bende te benoemen waarmee zij opgescheept zitten. Christenen hekelen “seculierse” vrijzinnigheid en respectloosheid en seculieren hekelen religie als oorzaak van de islamwoede.

Voor de terreuraanslagen in Spanje werd de oorzaak in het Irakbeleid van de regering Aznar gezocht en niet in de jihadistische terreur waarmee voor het eerst in de Europese geschiedenis, parlementaire verkiezingen beslissend werden beïnvloed. Europese leiders wringen zich in alle bochten om vol te houden dat terreur niets met islam te maken heeft. In navolging van de islamitische wereld zoeken zij liever de schuld in de politiek van Amerika en Israel. Misstanden niet bij naam noemen om moslims niet te schofferen en de boel bij elkaar te houden, zoals dat tegenwoordig in Amsterdam heet, is een typisch voorbeeld van dhimmitude.

Om te voorkomen dat Iran geen kernwapens ontwikkelt heeft de EU het land in een bepaald stadium een nucleaire opwerkingsreactor beloofd op kosten van de Europese belastingbetaler. Voor Iran was het niet goed genoeg en onder Iraanse dreigementen wordt er koortsachtig verder onderhandeld. Er zijn nog talloze voorbeelden waarmee de Arabische wereld door het Westen massaal wordt afgekocht om het islamitisch terreur in toom te houden. Bijvoorbeeld de gigantische hulp die Egypte ontvangt om de extremisten in toom te houden en de astronomisch hoge bedragen die de Palestijnse autoriteiten ontvangen. Volgens Bat Ye’or zijn dat typische voorbeelden van een verkapte vorm van jizya, de voor dhimmi verplichte belasting om hun eigen veiligheid en voortbestaan af te kopen.

Volgens Bat Ye’or is Europa afgezakt tot een dhimmicultuur waar politieke leiders bewust en onbewust de vrijheid van haar burgers opofferen en verzet tegen verdere islamisering nalaten. Nu deze ontwikkeling zich duidelijk openbaart, groeit de belangstelling voor haar werk.

Barry Oostheim in Het Vrije Volk
Commentaar
Mij treft de vergelijking met de Spanjaarden in Zuid- en Midden Amerika. Inderdaad, een niet al te briljante bladzijde uit de Geschiedenis der Westerse ‘Beschaving’…
Maar als moderne versie (langzaam maar zeker, zoals een wurgslang) van deze Crtès-geschiedenis (door het barbaarse christendom), kan dat tellen. U hoeft maar de vraag te stellen waar de dààr bestaande beschavingen naartoe zijn…Taal, cultuur, godsienst : alles ver-Spaanst….Daar gebeurde alles in een paar decennia. Bij ons zal het er meerdere duren. Omdat ze minder bloedig verloopt…Maar op terrmijn zal het resultaat hetzelfde zijn….Eerst was er alleen stil protest. Nu komen de Immans op straat met ‘omfloerste’ dreigtaal en morgen komt er straatgeweld. Heet begint al met Iran voor-of tegenstanders in onze straten…
Ja, zo lang de vulkaan het houdt bij rookwolken en rommelgeluiden : waar zou dan het gevaar schuilen?

BERLUSCONI EN DE VROUWEN


BERLUSCONI EN DE VROUWEN

Berlusconi en zijn vrouwen: zijn de Italianen echt zo gek?

Eén ding is zeker, in de communis opinio van Nederland is Berlusconi niet erg populair. Logisch, want bij gebrek aan informatie ga je als Nederlandse journalist echt niet op onderzoek uit. Hoogstens om je eigen (voor)oordeel te bevestigen. Bovendien doet Berlusconi allerlei dingen met vrouwen die wij in Nederland helemaal niet interessant vinden. Waarom stemmen die Italianen dan zo massaal op hem?

Het eerste vooroordeel is dat Italië een achterlijk land is. Niets is minder waar. De zegeningen van de verstikkende bureaucratie (pardon: de hoge kwaliteit waarmee we onze ingewikkelde maatschappij inrichten) zoals Nederland die vooral de laatste tien jaren leert kennen, zijn in Italië al decennialang bekend. Zoveel wetten en regels die elkaar overlappen en tegenspreken zijn een ideale basis voor willekeur door de overheid. Net als hier pakt de rechter of ambtenaar de regel die hem het best uitkomt en de rest wordt niet van toepassing verklaard. De burger heeft het nakijken.

De zegeningen van de multiculturele heilstaat zijn ook niet aan Italië voorbij gegaan. Zijn het in Nederland vooral de Marokkanen die het land verrijkt hebben, in Italië zijn het vooral moslims uit Albanië die de misdaadstatistieken opvrolijken. Daar komt bij dat de lange grenzen en de ligging vlakbij Afrika een goede garantie bieden voor scheepsladingen Afrikanen die in alle soorten en nationaliteiten hun heil in Italië komen zoeken. Het opgeheven vingertje van Europa moet ervoor zorgen dat ze niet teruggestuurd worden, dus zitten -- in wat eens bloeiende badplaatsen waren -- nu duizenden perspectiefloze jongeren hun tijd te verdoen met voetballen op het strand.

In plaats van de badgasten die er vroeger welvaart brachten.

In de steden is het al niet veel beter: ook daar no-go areas. Een parallelle moslimmaatschappij en wijken waar grote armoede heerst door het onvermogen van dit land om in zo korte tijd zoveel nieuwe mensen op te moeten en kunnen nemen. Let wel: de rijkdom van Italië is veel geringer dan Nederland of Duitsland, hetgeen het scheppen van Melkertbanen of andere nutteloze werkverschaffing sterk beperkt.

De staatsmedia waren in handen van de politiek correcte linkse elite die vooral de heilsboodschap verkondigden en de mensen werden vermaakt met Paul de Leeuw-achtige uitzendingen.

Kortom, de situatie leek precies op Nederland.

En toen kwam Berlusconi. Hij richtte een Partij voor de Vrijheid op (Il popolo della liberta) en bood de Italianen een nieuw perspectief. En wat belangrijk is: hij toonde daadkracht en ruggengraat.

Hij maakte een eind aan de eenzijdige linkse roeptoeters van de staatsmedia, een verademing voor de Italiaan. Hij noemde Italië een land met een van oudsher katholieke cultuur die niet ontkend mag worden en waar je trots op mag zijn. Hij nam harde maatregelen op stroperige dossiers, zoals bijvoorbeeld illegalenverblijf en de huisvuilproblematiek in Napels. In sommige steden werd met harde hand de orde hersteld.

En de vrouwen? Voor een Italiaan is de vrouw het mooiste wat de schepping heeft voortgebracht. Het beste wat een man kan overkomen. De vrouw in Italië is zelfbewust en kent haar charmes. Nergens is het contrast groter tussen de in doeken gehulde moslima’s en de vrijheid van de Italiaanse vrouw die haar eigen keuzes mag maken.

Berlusconi houdt van die vrouwen. Dat hij dat soms wat te letterlijk opneemt wordt hem door de meeste Italianen graag vergeven.

Bron Het Vrije Volk
Mijn beste Vanderham, auteur van dit prachtig artikel, U had het ook veel korter kunnen formuleren: ze zijn gewoon jaloers. Zowel op de persoon Berlusconi, als op zijn politiek succes, als op zijn succes bij de vrouwen, als op die vrouwen zelf….Vooral dat laatste zit hen dwars : “ik lust die druiven niet”, zei de vos, “veel te groen’. Maar ze hingen buiten zijn bereik….
Bij het laatste referendum in Berlusconi-land, over de kieswet en zo, was de opkomst abdominabel laag: amper 24% van de kiezers kwam opdagen. Maar waar ze opkwamen, onder andere in streken waar de Roden aan de macht waren, was het succes van Berlusconi gewoon overweldigend…En wat schreef de Vaderlandse pers? Dat het referendum van Berlusconi een flop was, wat bewees dat zijn succes begon af te zwakken. Als U dit geluid, die valse noten, naast de echo’s legt in de Italiaanse pers, dan is het besluit niet moeilijk. Vanzelfsprekend leest U hier ook kritiek op Il Cavaliere, maar dat is dat ook altijd kritiek naast de kwestie, meestal gebaseerd op geruchten over omkoping…
Als ik dan terugdenk aan het Hof van Beroep in Gent tegen het Vlaams Blok (2004), dan denk ik de hemel, dat het Italiaans Parlement een wet gestemd heeft, meerderheid tegen minderheid, dat een Staatshoofd in functie onschendbaar is. Zodat de gieren hem slechts na zijn presidentschap zullen kunnen aanvallen…
Zijn er tussen mijn lezers nog twijfelaars over de Italiaanse ‘joie de vivre’? Laat ze dan een paar keer de Rai I (Staatszender!) of de Rai 5 (Vrije zender, eigendom Berlusconi) bekijken, om te vergelijken met de VBRT en VBTM….Let op de ongedwongenheid, de spontane vrolijkheid, de vlotheid, de mooie vrouwen maar vooral op de gentleman-houding van hun mannelijke collega’s…Onze zenders hebben het nadeel van de stugheid van de taal, in vergelijking met het zangerige opgewekte Italiaans. Maar zijn ze daarom verplicht als houten Klaassen en gestresseerde étalagepoppen te acteren? De Vlaamsche tale is wonderzoet, voor wie heur geen geweld en doet….De weer-clown in het bijzonder verdient dagelijks verschillende keren zijn verbanning naar Timboektoe, Heu…Timbektoe….Kan er na 60 jaar televisie nog altijd geen soort Academie af, waar men leert te presenteren? Bij www.geenStijl.nl kan men af en toe eens zien hoe het moet. Spits en to the point. Maar vooral creatief! Om de 20 jaar een natuurtalent als Jan Thys of Paula Semer meemaken is onvoldoende. Vooral als men in de tussentijd opgescheept zit met een nitwit als Marcel Van Thilt of een spuwmachine als Bart Peeters, wier talent omgekeerd evenredig is aan hun pretentie. Maar natuurlijk! Als het kijkvee tevreden is met de elfendertigste herhaling van de herhaling van de ondermaatse presentaties van een stupide voetbalploeg…
Dringend gevraagd: een volksoproer die de redactie van beide platbroek-zenders kort en klein gaat slaan, inclusief de poppemiekes en de lulverkopers, van klein tot groot. Zo ’n kleine 4.000 man, weet U! Dan kunnen de twee nieuwe Minister van Opvoeding en Cultuur in de Vlaamse regering vanaf nul herbeginnen. Een Minister met Opvoeding maar zonder Cultuur, terwijl de tweede er een zal zijn met Cultuur maar zonder Opvoeding…..

WAAR ZOUDEN WE STAAN ZONDER EUROPA ?


WAAR ZOUDEN WE STAAN ZONDER EUROPA

EU staat kromme komkommers weer toe
zondag 28 juni 2009 11:59
Kronkelige boontjes en kromme wortels mogen vanaf woensdag weer in winkels in de Europese Unie liggen. De EU heeft per 1 juli de marketingstandaarden afgeschaft voor 26 soorten groente en fruit, waaronder ook spruitjes, meloenen, paddenstoelen en knoflook.

Voor tien soorten fruit en groenten blijven de verplichte 'schoonheidsregels' nog bestaan.
Vreemdgevormde appels, peren, aardbeien en tomaten mogen wel in de winkels, maar moeten dan wel een apart etiket krijgen om de consument te waarschuwen.
Zonde
De Europese Commissie wil snijden in overbodige regels en heeft daarom een einde gemaakt aan de regels voor welgevormde groente.

Het is ook zonde om in tijden van voedseltekort fruit en groente weg te gooien alleen maar omdat er een bochtje in zit, meent EU-commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw).
Bron Elsevier
Commantaar
Ja, waar zouden we staan zonder Europa!
Misschien zouden er minder werklozen zijn, omdat onze bedrijven niet her en der zouden uitgeweken zijn naar lage loonlanden. Misschien zou het aantal gelukzoekers in onze landen dan niet zo verpletterend hoog zijn. Misschien zouden onze landen dan iet volgepropt worden met vreemde lichamen, zoals moskeeën.
Gelukkig maar hebben we de EU met de opperklasse van almachtige ambtenaren en volontaristische ‘parlementairen’ die als farao’s resideren boven onze hoofden. Maar wel op onze kosten! Gelukkig leven we in het besef dat bananen niet boven een bepaalde kromming mogen gaan. Dat appels er uit moeten zien als appels, en peren als peren…Niet als een soort mix van de twee: peerachtige appels en appelige peren…
Vraag: waarom wordt er dan niet opgetreden tegen travestieten en holibi’s? Een man is een man, en een vrouw is een vrouw..
Na de vele eeuwen van donkere (of zoete) slavernij in Roomse geloofspunten, kunnen we ons nu oefenen in Brusselse geloofspunten. Verboden om iemand ook maar één hoofdhaartje te krenken. Uitgenomen als men Moslim is. Dan mogen handen en voeten afgekapt voor het minste vergrijp, of eindigt men met het hoofd in een strop (man) of wordt men gestenigd (vrouw).

zaterdag 27 juni 2009

IMPORTBRUIDEN GEWENST ?

IMPORTBRUID GEWENST?

Aantal importbruiden enorm toegenomen
Het aantal importbruiden dat naar Nederland wordt gehaald is vorig jaar met dertig procent gestegen naar 15.330. Vorig jaar kwam er een recordaantal van 140.000 immigranten naar Nederland. Dat blijkt uit de Migratiekaart van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van Justitie.
Het aantal importbruiden nam vorig jaar met dertig procent toe
Elseviers opinie
'Volgens Van der Laan is integratiebeleid vergeefs, zolang niets wordt gedaan aan instroom kansarme immigranten. Dat ziet hij goed. Nu Albayrak nog.'

Lees het hele Elsevier commentaar Instroom immigranten maakt integratie kansloos van Gertjan van Schoonhoven
Dat heeft minister voor Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) bekendgemaakt, schrijft de Volkskrant woensdag. Volgens Van der Laan kan Nederland deze mensen onmogelijk allemaal inburgeren.
Vestigingsoverschot
In de Migratiekaart van het WODC blijkt dat er vorig jaar een einde is gekomen aan het sinds 2003 bestaande ‘vertrekoverschot’. Oorzaak van het vestigingoverschot is onder meer het stijgende aantal importbruiden.
Nieuwe herkomstlanden
Maatregelen tegen deze migratie uit met name Turkije en Marokko, hadden volgens Van der Laan tijdelijk succes. Die maatregelen verloren hun effect door het hoge aantal partners uit nieuwe herkomstlanden als Irak, Somalië en Afghanistan.
Ook weten veel vreemdelingen de Nederlandse immigratieregels te omzeilen door de nieuwe partner eerst naar een ander EU-land te laten komen.
Geschokt
VVD-Kamerlid Paul de Krom laat in de Volkskrant weten geschrokken te zijn van de nieuwe cijfers. ‘Dit kabinet van CDA, PvdA en CU is een restauratie-kabinet. We gaan terug naar de jaren negentig. Kennelijk is er van de Fortuyn-periode niets geleerd.’
Eerder deze week nam Van der Laan al een voorschot op de cijfers. In een interview noemde hij de constante instroom van laagopgeleide Marokkanen in het kader van gezinshereniging een ondraaglijke last voor de Nederlandse samenleving.
Kraan open
'Het is dweilen met de kraan open,' zei Van der Laan toen. 'Deze voortdurende immigratie gaat onze spankracht te boven.' Hij vroeg zich af of de investering in inburgering niet verloren gaat, wanneer er 'zoveel laagopgeleide nieuwkomers zijn'.
Door Arne Hankel
Minister wil einde aan 'constante' instroom importbruiden
zondag 7 juni 2009 10:30
Minister Eberhard van der Laan (PvdA) voor Integratie vindt de constante instroom van laagopgeleide Marokkanen in het kader van gezinshereniging een ondraaglijke last voor de Nederlandse samenleving.

Proef
Om te voorkomen dat moslimmeisjes op vakantie worden uitgehuwelijkt in hun land van herkomst, is Rotterdam een proef begonnen.

Leerlingen krijgen op school de mogelijkheid een verklaring te tekenen dat ze tegen uithuwelijking zijn, zodat wanneer zij niet terugkomen van vakantie er actie kan worden ondernomen.

Het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes wil ook met de proef beginnen.
'Het is dweilen met de kraan open,' zegt Van der Laan in een interview met De Telegraaf.
'Deze voortdurende immigratie gaat onze spankracht te boven.'
Verscherpen
Van der Laan vraagt zich af of de investering in inburgering niet verloren gaat, wanneer er 'zoveel laagopgeleide nieuwkomers zijn'.
De aangescherpte eisen voor gezinshereniging die door oud minister Rita Verdonk zijn ingesteld, werken onvoldoende. Het is nog steeds mogelijk om de inkomens- en opleidingseisen te ontduiken, door bruiden via België binnen te smokkelen, erkent de minister.
Marokkaanse mannen zoeken een 'traditionele' vrouw en dat is volgens Van der Laan een probleem voor 'goed geïntegreerde, ambitieuze meiden'.
Discussie
In november vorig jaar laaide de discussie over importbruiden weer op. De PvdA, SP en GroenLinks waren toen fel tegen het aanscherpen van de eisen om een buitenlandse bruid of bruidegom naar Nederland te halen.
Door Maartje Willems

HANDLEIDING PARTIJEN NL

HANDLEIDING PARTIJEN NL


ABSOLUTE MEERDERHEID VOOR WILDERS


Joost Niemöller 19 juni 2009

Het lijkt nog niet door te dringen; maar het debat na de Europese Verkiezingen bewijst het totale onvermogen van de tegenstanders van Wilders. Verlamd door interne strubbelingen zullen deze partijen doorrollen naar de komende verkiezingen. Het gevolg: Een absolute meerderheid voor Wilders als reële mogelijkheid.


Herinnert u zich nog het lijsttrekkersdebat in die nacht na de gemeenteraadverkiezingen van 2002? Ja, wie niet. In de hoofdrol: Fortuyn en Melkert. Op de tweede rang Dijkstal, De Graaf. Zo goed als afwezig Balkenende en Rosemöller. Het blijft leuk om dat debat nog eens terug te zien.

Onvergetelijk was natuurlijk Melkert. Zijn weerzin tegen Fortuyn was zo groot dat hij weigerde hem aan te kijken. Arrogant, langzaam uitleggend, alsof hij een kind toesprak, gaf Melkert een ongekend brevet van onvermogen af. Dijkstal was een goede tweede qua weerzinwekkendheid. Zijn totale desinteresse (hij stond zijn jas al aan te trekken toen de camera nog draaide) bewees zijn dedain voor de kiezer.

Fortuyn was de enige die begreep dat je een debat niet over de hoofden van de kiezers moet voeren, maar dat je moet benoemen waarover het gaat in dit land. Zijn tegenstanders vervielen als het even kon in het onnavolgbare cijferfetisjisme van het ambtenarenapparaat.

Het debat was een waterscheiding. Er volgde een kaalslag onder de zittende partijleiders. Alleen Balkenende wist vanuit de luwte te overleven door handig politiek spel. Enfin, dat is bekend.

Kijk nu eens naar het nachtelijke debat na de Europese Verkiezingen. Ook dit is een waterscheiding. Het begint geleidelijk door te dringen.

Net als toen was het ook nu weer een gesprek van allen tegen één. En net als toen tegen Fortuyn gaven ook nu alle tegenstanders van Wilders een totaal brevet van onvermogen af.

Het rijtje dames Hamer, Halsema en Kant zwalkte tussen hysterie en zwijgen. Bij het CDA en de CU scheen ook nog iemand te zitten. Pechtold bleef maar doorzuigen over Wilders als nazi. Markje schurkte slaafs tegen Wilders aan. Zelden had iemand zoveel vrij spel. Wilders bepaalde het debat. Zelfs gespreksleider Mingelen zat er lamgeslagen bij.
Wat nu? Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De parlementaire verkiezingen laten nog even op zich wachten. Er is nog tijd zat voor een leiderswisseling.

De omtrekkende bewegingen zijn nu al ingezet.

Marijnissen profileert zich weer volop en drukt zo de falende Kant in de schaduw. Zo ongeveer als Kok zich ten koste van Melkert nog in de eindstrijd probeerde te laten gelden en daarmee zijn partij nog verder in de stront drukte. Als partijleider heeft Marijnissen binnen de SP feitelijk nog steeds de grootste macht. Hij laat Kant in het openbaar spartellen. Een naar gezicht. Het enige alternatief is Van Bommel, die achter gordijnen staat te trappelen. De slag zal bloedig zijn en gaat hoe dan ook de SP geen extra zetels opleveren.

Bij de PvdA speelt iets anders. De partij wil van Bos af. Maar met de val van Bos, zakt het kabinet ineen en gaat de PvdA onmiddellijk zijn grootste verlies in de geschiedenis tegemoet. Dat scenario is dus uitgesloten. Hamer won vorig jaar als fractievoorzitter van Samson. Als debater en gezichtsbepalend politicus was Samson natuurlijk superieur. Maar interne partijpolitiek bepaalde anders: Hamer vertegenwoordigt het oud linkse denken binnen de partij, en daarmee hoopte de PvdA zich -Bos en Hamer!- als tweesporenpartij te profileren. Het gevolg: Met de luie, zelfingenomen Hamer heeft de partij zichzelf een kat in de zak cadeau gedaan van ongekende allure. De patstelling met Bos in het kabinet maakt bovendien dat de partij geen kant uit kan en machteloos de afgrond in dondert.

Pechtold heeft het makkelijk. Hij heeft al zijn kaarten gezet op het anti-Wilders zijn. In zijn rol van parasiet hoeft hij alleen maar te hopen op het succes van Wilders, net zoals Balkenende destijds meeliftte met Fortuyn door vooral niks te zeggen.

Halsema en GroenLinks hebben een huwelijk voor het leven. Het levert de partij weinig op, maar het kost ook niet veel, en met de blunderende SP hopen ze daar toch weer iets terug te pikken. Gewoon rust uitstralen en niksig zijn zal daar in de linkse marge al voor genoeg interne tevredenheid zorgen.

Bij het CDA dreigt de grootste crisis als Balkenende straks naar Europa verdwijnt. Van Geel wordt al op tijd weggeschoven naar Brabant. Men is als de dood voor hem als opvolger. Maar wie zal bij het CDA degene worden die Wilders aankan? Er werd tot een half jaar geleden veel gesproken over de gladde Eurlings.

Maar de ideologische leegte in de partij, als het gaat om de grote vragen van immigratie en integratie lijkt daar vooralsnog het grootste probleem. Je kunt wel een nieuw glad ventje naar voren schuiven, maar als woordvoerder van wat?

Bij de VVD heeft de grote strijd al plaats gevonden. Door te kiezen voor Rutte en niet voor Verdonk, heeft de bestuurderselite gewonnen. Omdat de VVD bovendien nooit in staat is geweest tot het ontwikkelen van een inhoudelijke visie op de maatschappij (Bolkestein uitgezonderd) zal de VVD ook nu een reageerderspartij blijven. Of Rutte nu wel of niet vervangen wordt door een Rutte 2, doet er al niet meer toe.

Bij de ChristenUnie en de SGP groeit intern het gemor over de islam. Hun partijleiders blijven de kwestie uit de weg gaan, ook nu het zo prominent op de agenda staat. Terecht groeit in die partijtjes de twijfel over hun kader: Waar blijft de ideologische invulling van het christendom nu een andere godsdienst zich in Europa zo sterk loopt te profileren?

Het hele veld overziend: de PvdA en het CDA op instorten, de VVD zoekend naar een nieuwe identiteit en in onmin verkerend met het traditionele partijkader, de SP aan de vooravond van een bloedbad, D66 afhankelijk van het succes van Wilders, GroenLinks vaag als immer, SGP en CU worstelend met de islam.

Het kan niet anders of Wilders gaat een overwinning tegemoet, waarvan we de proporties nu nog niet eens kunnen overzien. Ik acht een absolute meerderheid niet uitgesloten.

Reageren kan op: www.joostniemoller.com (Het Vrije Volk)

Commentaar
Dit artikel ligt in mijn bovenste schuif omwille van het politieke landschap bij onze lieve Noorderburen. Het is het beste overzicht dat ik tot hiertoe vond. Enne…voor wat betreft de overeenkomst met Vlaanderen : de kruik gaat zo lang te water tot ze breekt….
Het zou best eens kunnen, dat na de revolte, die er onvermijdelijk in beide landen zit aan te komen, er iets moois kan beginnen bloeien tussen het Noorden en het Zuiden der Nederlanden…En omdat de respectieve koningshuizen niet zouden ruziën, weze van meet af aan verkondigd dat wij beiden, Noord en Zuid, niet langer als domme royalisten wensen verslaten te worden. Hoogstens als federalisten-repiblikeinen, maar in ieder geval als vrije burgers van een vrij land.
‘Waterscheiding’ vind ik een porachtig woord, in een politieke context….Ik had het graag doorgespeeld gezien naar de Partijleiding, die het woord ogelooflijk mooi kan gebruiken rondom de taalgrens. Maar dan in verband met het stroomgebied van de fameuze transferts. Water, geachte Heren potverteerders, stroom nooit bergopwaarts. Water stroom altijd naar de zee. Please keep in mind, als ge straks met hangende pootjes voor de eerste keer ‘oui’ zegt, in plaats van het obligate ‘non’….
Alhoewel, persoonlijk gesproken, ik liever nog veel ‘nons’ had gehoord. Want in 2011 ligt ge sowieso, onder het oog van gans de wereld, er uit. Omdat gij Uw eigen Vaderland onbestuurbaar hebt gemaakt. Geen splitsing BHV is geen grondwettelijke verkiezingen meer mogelijk. Dus geen federale regering. Dus geen belgië meer. Aan U de eer! Vlaanderen moet niks en niemand onder curatele stellen en moet zeker nergens willenusurperen. Vlaanderen moet gewoon op zijn strepen staan. En vooral, Vlaanderen moet de knip op de beurs houden!
Ach man! Altijd hetzelfde te moeten zeggen met andere woorden! Het begint de keel uit te hangen van
André Baert./

APPELS EN PEREN IN DE POLITIEK

APPELS EN PEREN IN DE POLITIEK

Jacques Monash, oud-PvdA campagnestrateeg, constateert deze week in de Volkskrant dat ‘de politiek’ niets van Fortuyn heeft geleerd. Hij adviseert partijen dan ook om tegenover Wilders te stoppen met moddergooien en met een strategisch inhoudelijke repliek te komen. Ik zeg: doe geen moeite. Zolang je niet begrijpt dat de PVV-politiek complementair is aan je eigen politiek zal iedere reactie zijn doel missen.

Als er op een marktkraam tussen al het fruit honderd appels liggen uitgestald waarvan er vijf wormstekig en vijf beurs zijn, welke appels vallen dan op? Simpel, de tien bedorven appels vallen op. Zo zit de menselijke waarneming nu eenmaal in elkaar. We zien beweging en we zien uitzonderingen. Hoe mooi je die negentig goede appels ook oppoetst, je krijgt daarmee de tien aangetaste exemplaren niet van het netvlies.

De marktkraam staat symbool voor het politieke landschap in Nederland. Erachter staan de verkopers. Het gros prijst de negentig glimmende exemplaren aan, vertelt hoe ze straks nog stralender zullen glimmen en dat het ondanks de gebutste exemplaren een koopje blijft. Eén verkoper echter roept niet naar het winkelend publiek maar naar zijn collega’s: “haal die rotte appels weg, ze steken de hele mand aan!” Die verkoper heet Geert Wilders en zijn collega’s zijn verbijsterd. Want zo zit het vak van koopman toch niet in elkaar? Je gaat toch niet de aandacht vestigen op de slechte exemplaren? En onderling ruziemaken dat doe je al helemaal niet, ook op de markt gelden regels.

Nog steeds is een meerderheid van het publiek bereid de kooplui te geloven en weg te kijken van de slechte exemplaren. Zij vinden het onfatsoenlijk hierop te wijzen. Een groeiend percentage van de kopers begint zich echter zorgen te maken over de rotte appels; vooral omdat het er kort geleden nog maar een paar waren. Zij ontkennen niet dat de mooie exemplaren prachtig glimmen en vast heel goed zullen smaken, maar zij vrezen dat de hele oogst bederft als de kooplui volharden in nietsdoen. “Dus jij vindt appels walgelijk” krijgt de opstandige verkoper nu te horen, “smerige appelhater, jouw soort hebben we hier eerder gehad. Jij zou graag zien dat er alleen peren verkocht werden! Nou ik heb nieuws voor jou, er bestaan ook rotte peren. O zo!”

Bizarre conversatie, zonder meer. Toch is dit precies het appels-en-peren verhaal dat zich rondom de PVV afspeelt wanneer het gaat om de drie I’s: integratie, immigratie en islam. Wilders concentreert zich op wat fout gaat en stelt maatregelen voor om die fouten te herstellen en de gevolgen weg te nemen. Wilders bemoeit zich niet, ik herhaal: niet, met wat goed gaat. En dat is een aanpak die niet helemaal begrepen wordt. Wilders’ aanpak is complementair aan het bestaande beleid. Het richt zich niet op de emancipatie van de willigen, maar op repressie van de onwilligen.

Verander je inkoopbeleid zegt Wilders, we moeten een moratorium instellen op immigratie uit moslimlanden. Ai, ai, ai, een moratorium, Wilders is een racist. Even afgezien van het feit dat de gehele mensheid uit slechts één ras bestaat, vraag ik mij af of Wilders hier iets anders zegt dan Eberhard van der Laan. Deze PvdA-bewindsman opperde vorige week namelijk dat we maar eens moesten stoppen met het toelaten van laagopgeleide, analfabete kansarme immigranten. Toegegeven, andere woorden, maar volgens mij betreft het hier dezelfde mensen.

Dezelfde instromers die PvdA-coryfee Ien Dales twintig jaar geleden al deed verzuchten “het is moeilijk soep koken als iemand steeds koud water in de pan giet”. Of nog eerder, in 1983, in het SP-rapport ‘Gastarbeid en Kapitaal’ waar we lezen: “Bij ons onderzoek zijn wij al vrij snel tot de conclusie gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitische godsdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoonten van ons land”. Het enige verschil met Wilders is dat Dales en de SP zich de mond hebben laten snoeren; Wilders laat zich dat - zeer ostentatief - niet gebeuren.

Op de rotte appels die al op tafel liggen past de PVV dezelfde aanpak toe. Vertaald in termen van integratie hebben we het over ‘sociale ontsporing’ enerzijds, en ‘islamisering’ anderzijds. In het geval van sociale ontsporing eisen PVV en maatschappij maar één ding: handhaving van de rechtsorde. Zeker wanneer de misstanden zich richten tegen de samenleving en haar dienaren. Zonder eenduidige handhaving verliest de overheid haar gezag en de burger zijn vertrouwen. De rotte appels die buschaufeurs bespuwen, ambulancebroeders bedreigen en agenten bekogelen verdienen geen respect of een hand boven het hoofd. Ongeacht godsdienst en sociale positie past hier, ter bescherming van de willigen, slechts een eenduidig repressief optreden.

"If you abide by our laws, if you abide our values, by our constitution, you are very welcome to stay and you are equal to everyone else and we will even help you” zei Wilders bij zijn omstreden interview voor de Deense TV. Wie mee wil doen mag mee doen. Voor sommige van zijn tegenstanders is dit nieuws, anderen begrijpen het als de taqiyya van een racist. Vergezocht lijkt mij, misschien een gevalletje ‘zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de uitspraak perfect past in het beeld dat de PVV complementaire politiek bedrijft. Beloon de goedwillenden, beperk de kwaadwillenden. Het eerste gebeurt al dertig jaar, het laatste is nieuw.

Ook in de benadering van islamisering is de zienswijze van de PVV complementair. Voor de meeste politici is ‘de islam’ een godsdienst als alle andere. En omdat Artikel 6 de vrijheid van godsdienst garandeert is het onderwerp vanuit politiek oogpunt niet interessant. Waar zou je je druk over maken? Fout, zegt de PVV. De islam is slechts voor eenvijfde deel godsdienst. Het complement, de andere tachtig procent, bestaat uit maatschappelijke normen, waarden en voorschriften. En daarmee is het wel degelijk een politieke aangelegenheid.

Zo heeft de islam haar eigen ideeën over mensenrechten, kent het specifieke kleding- en gedragsvoorschriften, heeft het regels voor bankieren en biedt het zelfs een volwaardig alternatief voor Grondwet en Wetboek. De democratie kan afgeschaft worden want de islam voorziet in alles. Door dit gesloten en zelfdragende karakter is ghettovorming onvermijdelijk. En dat wil de PVV koste wat kost voorkomen. Vooral ook omdat Leer en traditie zich in zeer negatieve bewoordingen uitlaten over andersdenkenden en in onverdunde vorm ronduit strijdig zijn met de Europese cultuur.

Tachtig procent van de islam is politiek, twintig procent valt onder de vrijheid van godsdienst. Totdat wij hebben uitgemaakt waar religie eindigt en sociale dwang begint, totdat we hebben uitgemaakt welke uitheemse tradities we tolereren en welke we verbieden, tot die tijd is het devies: better safe than sorry. En al zullen ze het niet toegeven, deze andere wijze van kijken begint nu ook door te dringen tot de gevestigde politiek.

Rouvoet vatte het deze week als volgt samen: “zet de democratische rechtsstaat in als wapen tegen islamisering. Geef godsdienstvrijheid aan iedereen maar wijs de sharia af”. Wel maakte de Minister daarbij de kanttekening dat hij het rechtspluralisme, zoals de PVV dat voorstaat, afwijst. Wat hem betreft geen regels of restricties speciaal voor moslims. Met deze uitspraak geeft Rouvoet aan nog niet helemaal op streek te zijn immers, als je de sharia afwijst neem je een flinke hap uit de islam en pas je wel degelijk een vorm van rechtspluralisme toe (zeker in de ogen van moslims die menen dat de sharia gewoon in Artikel 6 past).

Complementaire politiek, dat is wat de PVV bedrijft. Politiek gericht op de onwilligen en op alles wat haaks staat op de democratische rechtsstaat. Het is geen dankbare vorm van politiek, dat moge duidelijk zijn, maar het is zeker geen populistische anti-politiek. Aan beleid inzake rotte appels heeft het in Nederland tot op heden ontbroken. Te veel Yin, te weinig Yang.

Het is daarom goed te zien dat deze boodschap ook bij de overige partijen begint te landen. Het volk wist het al maar haar vertegenwoordigers nog niet. Rouvoet met zijn sharia-standpunt, van der Laan over immigratie en recent het CDA met betrekking tot straatterrorisme. Stuk voor stuk onderwerpen die door de PVV zijn geagendeerd.

En als men nu nog tot het inzicht zou komen dat de PVV zich primair richt op wat mis gaat, en niet tegen wat goed gaat, dan komt er misschien een tijd dat dit land weer bestuurbaar wordt.

Complementaire comments plaats je hier

Bron: Jaap in Het Vrije Volk

Commentaar
Ik zou zeggen : Pak vast, Dames en Geren Hrote Heesten (=West Vlaams voor Heren Grote Geesten) die in Vlaanderen de pretentie van ‘goed bestuur’ uitdragen….Wat geldt in NL, geldt bij definitie ook (iets later) in VL, met in Vlaanderen de bijkomende dimensie der uitbuiting door de Franstaligen, met hulp van voor eigen rekening en profijt collaborerende Vlamingen. Naast het Hollands mandje met appelen en peren van het artikel, mag er in Vlaanderen nog eentje bij gezet worden met druiven. Meest zoete druiven, maar ook veel zure! Dan geldt binnenkort het besluit (de laatste zin) van bovenstaand artikel, ook in Vlaanderen: dan komt er een tijd dat het land weer bestuurbaar wordt..
Ik hoop dat veel Vlamingen ondertussen de weg gevonden hebben naar ‘Het Vrije Volk’. Mensen van alle ‘slagh en soort’, terwijl het op de studiediensten van de verscheidene partijen verplichte lectuur zou moeten zijn. Als een soort dagelijks gewetensonderzoek. En waar de media tot hiertoe slechts 3 officiële nieuwsbronnen kennen, waar ze al hun wijsheid en kennis uit blijken te halen (Belga, Reuter en ?) zou het hen sieren, en wie weet, ook in hun geldelijk voordeel spelen, moesten ze deze vrijspreker als Vierde Bron willen aanboren….

ONZE NOORDERBUREN ONDER DE BEZETTING

ONZE NOORDERBUREN ONDER DE BEZETTING


COLLABOREREN DOE JE ZO
E.A. Aronds


Op 6 en 7 mei 1945, toen de Duitsers die ons land hadden bezet weer besloten de Heimat op te zoeken, bleek ineens dat we in Nederland met z’n allen collectief in Het Verzet hadden gezeten!

Geen landverrader meer te bekennen ineens. Ook geen Jood trouwens.

Op de een of andere manier waren die allemaal verdwenen, daarbij overigens braaf bijgestaan door Nederlandse ambtenaren.
En omdat we ons in Nederland eigenlijk collectief schuldig hadden gemaakt aan collaboratie
met de Duitsers, of in elk geval wegkeken toen we de Joden konden helpen, gingen we extra vlijtig op zoek naar zondebokken. Daar zijn we in Nederland bijzonder bedreven in.

Alle kleine NSB’ers en SS’ers die we konden vinden werden in kampen gestopt, bewaakt door de Binnenlandse Strijdkrachten, een verzameling van echte verzetsstrijders en t uig van de richel dat zich na september 1944 bij het verzet had aangesloten. Ze gingen een vreselijke tijd tegemoet, en droegen hun schuld over op hun kinderen.

De vele duizenden Nederlandse collaborateurs met connecties bleven zoals altijd buiten
schot. Sommigen brachten het nog ver na de oorlog. Toen bekend werd dat Joseph Luns, de Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO lid was geweest van de NSB, de Nationaal
Socialistische Beweging van landverrader Anton Mussert, kwam hij ermee weg door
te zeggen dat zijn broer hem als lid had opgegeven. Minder goed verging het de christelijke politicus
Wim Aantjes. Volgens eigen zeggen had hij zich in Duitsland in september 1944 aangemeld bij de
Germaanse SS. Dat zou namelijk betekenen dat hij een politie-opleiding zou kunnen volgen in Nederland. Alleen werd hij ingedeeld bij de Landstorm Nederland, een onderdeel van de Waffen SS. Aantjes weigerde dat uniform aan te trekken en werd daarom als strafgeval opgesloten in het kamp Port Natal bij Assen. Daar werd hij uiteindelijk bevrijd. Zoals gezegd bleek op 7 mei 1945 dat alle Nederlanders ineens zwaar in Het Verzet hadden gezeten.
Ook Aantjes kreeg, net als al die andere brave burgers, last van acuut geheugenverlies, en heeft zijn min of meer besmette verleden altijd verzwegen. Dat was een domme fout.
In 1978 maakte historicus Lou de Jong, ons nationale Tweede Wereldoorlog-geweten, bekend dat Aantjes bewaker was geweest in Port Natal en bij de Waffen SS had gezeten, en daardoor viel Aantjes’ politieke carrière in duigen. Later bleek dat Lou de Jong een beetje voor zijn beurt had gesproken en dat de lezing van Wim Aantjes klopte. Nu was meneer De Jong sowieso al niet helemaal bevoegd om oordelen te vellen, want hij was (a) een socialist en (b) hij had de hele
oorlog zeer zwaar in Het Verzet gezeten. Vanuit Londen. O kunnen wij ook dapper zijn!
Enfin, die arme Aantjes ging vervolgens vlijtig op zoek naar een nieuwe bestuursfunctie, en dat leidde tot veel flauwe grappen, zoals van de destijds beroemde cabaretier Wim Kan:
…/…
Overgenomen uit ‘tSCHELDT

Commentaar
De overname van dit wel zeer verhelderend artikel heeft een tweeledig doel. Eerstens U er nogmaals op wijzen, dat dit Internet-abonnement (‘tSCHELDT dus) U alleen maar voordeel kan brengen. Daar komen onderwerpen aan bod die U elders nooit zult vinden, tenzij misschien, hoogst zelden dan, bij www.geenStijl.nl en dat zijn dan ook typisch Noord Lagelanderse situaties. Voor onze Vlaamse Uylenspiegels moet U bij ‘r Scheldt zijn. Dit wordt gezegd zonder nochtans ook maar één tiende millimeter afbreuk te willen doen aan de verdiensten van ’t Pallieterke. Maar, naar ouder Vlaamse gewoonte, kunnen die twee elkaar niet rieken. Ook hier is het al-oude gezegde van toepassing : moesten de Vlamingen onderling met mekaar in vrede kunnen leven, dan beheersten ze de Zeven Wereldzeeën…Daarop zeg ik : misschien niet die 7 Wereldzeeën, maar dan toch tenminste de kramakkige schuit, de Belgica.
Ja! Ook waar! Van die ‘Belgica’ gesproken! Die schijnt de laatste tijd niet veel meer met de Gerlache en de Noordpool te maken te hebben, maar met…Vlaamse mosselen van de hangcultuur voor de kust van Nieuwpoort en Duinkerken. Dat soort mosselen, dat schijnt te luisteren naar de merknaam ‘Belgica’ schijnt alles te hebben wat een Vlaamse mossel boven de Zeeuwse mossel onderscheidt : zandvrij, goedkoper, malser, groter, beter van smaal en zwakkere sluitspier, zodat, wordt gezegd, ze een kortere bereidingstijd vandoen hebben. Wat goed is voor het milieu. Toen dacht ik : lees ik daar nu de omschrijving van een Vlaams politicus, van een mossel, of van beide?
Wat ik bedoel met de landnaam ‘Belgica’ is de naam van een ondergaande mosselschuit, die 179 jaar geleden tewater werd gelaten, in de mening dat het een slagkruiser zou worden….

ISLAM ISLAM ISLAM

ISLAM ISLAM ISLAM

'Justitie sluit deal: gevangenen moeten halal eten'
Zaterdag 27 juni 2009 13:14
In 'tal' van Nederlandse gevangenissen staat uitsluitend halal voedsel op het menu. Justitie heeft voordelige contracten, waarbij leveranciers alleen nog halal eten leveren. Twee menu's serveren zou te duur worden. Dat schrijft De Telegraaf vandaag.
Gevangenen kunnen ritueel geslacht rund- of schapenvlees krijgen, of niks. Varkensvlees staat niet op het menu, omdat het volgens moslims onrein vlees is.
Advocaat
Advocaat S. van Berge Henegouwe heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gevangenis van Sittard, omdat zijn cliënt zich beklaagde over de gedwongen halalmenu's. 'Mijn cliënt wil geen religie opgedrongen krijgen, hij wil gewoon een gehaktbal.' De advocaat eist dat zijn cliënt 25 euro vergoed krijgt per halalmenu dat hij krijgt voorgeschoteld. Het ministerie van Justitie meldde na 'intensief onderzoek' dat in het gevang in Sittard per direct weer varkensvlees op het menu komt.
'Islamisering'
PVV-Kamerlid Sietse Fritsma roept op het 'zoveelste trieste voorbeeld van de islamisering van de samenleving' te stoppen. 'Het is bekend dat de Nederlandse gevangenissen overvol zitten met moslims, maar dat betekent natuurlijk niet dat je iedereen vlees van ritueel geslachte dieren moet voorschotelen.'
Door Maartje Willems (Elsevier)
Beschouwingen
Waarom moeten misdadigers niet eten wat de pot kookt? Er is in ’t West Vlaams nog altijd een spreekwoord bij veel moeders : ‘lust ge ’t niet? Leg er dan Uw kop bij. Dan hebde nog heufvlakke’…
JaJa…Muzelmanse oorlogsvoering. Vrouwen en gevangenen voorop! Vrouwen om de bevolking in aantal te doen toenemen, e gevangenen om te laten zien wie baas is in ’t land…
Tiens! Varkensvlees is tegen hun ‘godsdienst’ – stelen, verkrachten, moorden, dealen soms niet?
Wanneer gaan de pedofielen nu in staking, omdat zij in verzekerde bewaring geen kinderen ter beschikking krijgen? Wat hebben die Muzelmannen dat zij niet hebben?
De oplossing is anders niet moeilijk. Na elk vonnis het vliegtuig in. Al is de strafmaat nog zo kort, ze wordt uitgeboet in het land van herkomst. Met verbod nog ooit één voet op onze bodem te zetten. Waarschijnlijk zal het voedsel daar (als dat er al is) overeenstemmen met de wensen van de Heren….Als dat niet gaat (overbrenging) moet er volgens mij nog plaats zat zijn in de vaderlandse ondergrond. Op die manier kan er zelfs op de bewakingskosten bespaard worden. Gewoon één man, die boven de knop van de lift in de mijnschacht bedient….Verlening? Op basis van de met de hand opgedolven steenkool….
De precieze uitwerking van dit veilige en economisch verantwoorde gevangenis-beheer kan, mijns inziens, gerust overgelaten worden aan de slachtoffers. En zo kweekt men een systeem dat zichzelf in leven houdt….Een win-win situatie dus. En op de dag dat hun geloofsbroeders ooit de oliekraan dicht draaien, hebben wij onze steenkoolmijnen netjes onderhouden terug in handen voor sttenkolenwinning…

ISLAMFOBIE IS GOED VOOR U

ISLAMFOBIE IS GOED VOOR U

Ben je bang voor mij?
21-06-2009 - Hans Jansen - Hoeiboei
In het jaar 2002 heeft de stichting Ben jij bang voor mij? in Paradiso in Amsterdam een bijeenkomst gehouden, waar ook nog Theo van Gogh en Ahmed Aboutaleb het woord gevoerd hebben. Zou Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, in de zaal gezeten hebben?
Wie er beslist wel in de zaal zaten, waren vriendelijke, naïeve toeschouwers, die aan het schrikken werden gemaakt door assertieve Marokkaanse ‘meiden’. Deze assertivibo’s liepen met draaiende camera en professionele felle belichting op een toeschouwer af, bij voorkeur een met krulletjespermanent, en vroegen dan streng: ‘Ben je bang voor mij?’.
De slachtoffers wisten zich geen houding te geven. ‘Ja’ zeggen was politiek incorrect. ‘Nee’ zeggen gaf de situatie ook niet helemaal weer. Het was een kledderige vertoning, en je vraagt je af of er één belastingbetaler deze flauwekul de moeite van zijn belastingpenningen waard heeft gevonden. Of vindt, want het ziet er op Internet uit alsof de stichting nog steeds bestaat.
Maar ‘Ben jij bang?’ was een interessante vraag, al hebben we van de stichting Benjijbangvoormij na het startsucces in 2002 weinig meer gehoord. Wat zegt de Koran er eigenlijk over?
Ondanks de gebruikelijke kromspraak waarvan de Koranvertalers zich bedienen, is het antwoord glashelder. De Koran (3:151) wil dat de andersdenkenden bang zijn. Er staat daar: ‘Wij (=God) zullen angst werpen in de harten van wie geen moslim is omdat hij geen moslim is want hij is geen moslim’.
Inderdaad, de Koran is onvertaalbaar, en van een onnavolgbare schoonheid. De Koran gebruikt dan ook drie keer een andere Arabische uitdrukking voor ‘is geen moslim’.
De eerste keer staat er alladhiina kafaroe, ‘degenen die ongelovig zijn’, of ‘die ondankbaar zijn’, of wat dan ook. Betekenis: is geen moslim.
De tweede keer staat er bi-maa ashrakoe bi-Llaah, ‘omdat/doordat zij aan God [verkeerde eigenschappen of collega-goden] toekennen’, ‘omdat zij verkeerde opvattingen over God hebben’. Betekenis: Omdat zij geen moslim zijn.
De derde keer staat er maa lam yunazzil bihii sulTaan, ‘waarvoor [God] geen toestemming heeft geopenbaard’, of: ‘want [God] heeft [aan Mohammed] iets anders geopenbaard’. Betekenis: [Wat hij zegt] is niet islamitisch [dus hij is geen moslim].
Dit is wel zeker een van de meest transparante verzen uit de Koran. De betekenis laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Wie geen moslim is, is bang. Moslims in Europa weten uit eigen waarneming dat het wel meevalt, maar moslims in het Midden-Oosten geloven echt dat het inderdaad zo is.
Bijvoorbeeld in gesprekken in het thee- of koffiehuis of in preken zult u menigmaal meegedeeld kunnen krijgen dat westerlingen gek zijn van angst: voor de islam en voor de moslims, maar ook voor de dood en het hellevuur.
Dit is in de islamitische wereld de gangbare opvatting. Alleen zelf moslim worden kan aan deze angsten een einde maken. Eigenlijk heel aardig dat ze ons van onze angsten af willen helpen.
Voor wie zou willen gaan ontkennen dat de Koran het hier over angst heeft, het woord voor ‘angst’ dat de Koran gebruikt in 3:151 luidt ru'b. Toegegeven, geen woord dat ook in de spreektaal dagelijks gebruikt wordt, maar toch ook weer niet zo bijzonder.
Wat zullen de imams onder hun baard, tabberd en toga geschuddebuikt hebben terwijl die mevrouwen met krulletjespermanent braaf zeiden niet bang te zijn. ‘Dat komt nog wel mevrouwtje’, moeten ze gedacht hebben, want als die angst niet komt, staat er een onwaarheid in de Koran. En alles wat er in de Koran staat is waar – of zal op de lange duur waar worden.
Daarom horen we natuurlijk ook niet zo veel meer van de stichting Benjijbangvoormij. Mohammed, de profeet van de moslims, had het niet zo op lachen. De imams en hun hofhoudingen vonden dit soort komieke voorstellingen die zo op hun lachspieren werkten, ongepast. En u weet, als de imams iets ongepast achten, dan verdwijnt het uit het openbare leven.
P.S. M.E.S. Of anders gezegd: islamofobie is opgelegd door de Koran. Wie islamofobie aan de kaak stelt handelt dus tegen de Koran. M.E
Bron Iskander

KOEN MEULENAERE (Knackie) OP ZIJN BEST

KOEN MEULENAERE (KNACKIE) OP ZIJN BEST

Fameuze bekentenis
In het leven van Bart Somers is een nieuwe periode aangebroken: die van de diepmenselijke interviews na de klap. De media zijn zo: eerst breken ze iemand tot onder de grond af, en dan moet hij ook nog vertellen hoe erg dat was. Waarna de betrokkene sympathie wint bij de lezer en er even later gewoon opnieuw staat. Het overkwam Jo Vandeurzen, Yves Leterme, Zuster Vervotte, en het overkwam al verscheidene keren Bert Anciaux.
Nu ook Bart Somers, de man die bewees niet het minste respect te hebben voor de democratie. In plaats van zo iemand met pek en veren ingesmeerd voorgoed het land uit te jagen, mag hij via bevriende media al aan zijn comeback timmeren. En de eerste bereidwillige collaborateur uit ons vakgebied was vanzelfsprekend Yves Desmet, de commanditaire loftsocialist van De Morgen . Woont zelf in Mechelen, en was altijd opvallend mild voor zijn burgemeester. Voor alle duidelijkheid: dat was niet omdat zijn eigen vrouw lid is van de Mechelse Open VLD en voor die partij in de Hoge Raad voor Justitie zetelt. Dat heeft er niets mee te maken, wie het anders suggereert is te kwader trouw, en voor kwade trouw is geen plaats in Knack.
Wat lezen wij nu, in het twee bladzijden lange zelfbeklag dat Somers van Desmet krijgt? Eerst en vooral dat hij inderdaad de persen van De Standaard heeft doen stilleggen, waardoor nu toch echt bewezen is hoe de marketeer kruipt voor elke politieke druk. Maar ook dat hij zijn midlifecrisis drie jaar geleden heeft gekend.
Tiens, drie jaar geleden, wanneer was dat? In 2006. Was het niet toen dat hij zijn schepencollege moest samenstellen? Was het niet toen dat hij daarin 'een goede vriendin' opnam die over het hoofd sprong van meerdere partijgenoten met veel meer voorkeurstemmen? Was het niet toen dat die vriendin zichzelf domweg verraadde door onze chef-Wetstraat op te bellen? En nu zegt hij dat hij uitgerekend in die periode zijn midlifecrisis beleefde. Tel één en één bij elkaar op, en wat u krijgt is een fameuze bekentenis.
Koen Meulenaere
Commentaar
Denk aan mijn achteloos voort getrapt verfrommeld leeg blikje Cola, ergens in een eenzaam steegje…Ik geef dan ook dit artikel weeral in extenso, maar louter en alleen voor zijn roddel-waarde! Stel U voor! Smetje van ‘t Gazetje heeft een Pest Voor Vlaanderen-vrouw thuis in huis en beidenn man en vrouw (met kinderen en met huisdieren en met kamerplanten?), huizen in Mechelen! Als dat geen roddel-wwarde is van de bovenste plank!
U acht het niet mogelijk! Heren top-hournalisten, en dan nog niet van de minsten, die elkaars vuile was beginnen uit te hangen! Begin van de kentering? Het gild dat eindelijk begint door de bomen het bos te zien, Alhoewel ik vrees dat in dit geval het gild is dat door het donkere bos de individuele boom begint te zien, deze keer.
Wat er ook van is : zoiets smaakt naar de trog. Om nog!
Wat niet wil zeggen, dat Smetje van ’t Gazetje onderwijl niet mag terug meppen. Misschcien, wie weet, is Meuelaere’s vrouw wel bij de PvdA, of, God-beware-hem, bj Groen! Want dan krijgt hij vroeg of laat de vrouwelijke politica Van Rompuy over de vloer, of, nog erger, Mie Vogels, alias Mevrouw DeWinter….
O Ja! Er zijn blijde dagen in ’t verschiet!

vrijdag 26 juni 2009

DE SPAARKOUS IN ERE HERSTELD

DE SPAARKOUS IN ERE HERSTELD

Zwitsers bankgeheim eindelijk gesloopt
vrijdag 26 juni 2009 10:16
Nederland en Zwitserland zijn overeengekomen om informatie over bankrekeningen van buitenlandse rekeninghouders uit te wisselen voor fiscale doeleinden. Een triomf voor staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager (CDA).
In een euforisch persbericht meldt staatssecretaris van De Jager dat Zwitserland zich niet langer beroept op het bankgeheim. Zwitserland schikt zich – overigens na zware pressie van de Verenigde Staten – naar de zogeheten Oeso-normen voor de uitwisseling van informatie voor de belastingheffing. Nederlanders die hun spaargeld in Zwitserland hebben gestald om belastingheffing te ontwijken, moeten er rekening mee houden dat de Belastingdienst hen een forse naheffing kan opleggen, tot wel 12 jaar terug, plus een forse boete.
Uitwijken naar andere landen wordt lastiger voor zwartspaarders, want De Jager sloot al eerder soortgelijke overeenkomsten voor informatie-uitwisseling met België, Luxemburg, Guernsey, Jersey en zelfs Bermuda. Met een aantal andere landen wordt op dit moment nog onderhandeld.
Meer dan 7 miljard
Hoeveel geld Nederlanders in het buitenland hebben gestald, is moeilijk te schatten volgens De Jager. Hij gaat uit van een bedrag van tenminste 7 miljard euro, maar hij vermoedt dat het bedrag nog veel groter is. Om zwartspaarders aan te moedigen zich vrijwillig te melden bij de Belastingdienst, geldt een zogeheten inkeerregeling. Wie nog niet betrapt is, kan een forse boete ontlopen door zich vrijwillig te melden en een naheffing te betalen. Via deze regeling haalde De Jager dit jaar al 230 miljoen euro zwart spaargeld naar Nederland terug. De Jager hoopt dit jaar nog veel meer geld terug te halen. Op 1 januari 2010 versobert hij de inkeerregeling namelijk aanzienlijk. En verhoogt hij bovendien de boete voor notoire zwartspaarders tot maximaal 300 procent van de naheffing. Dan wordt in feite hun hele vermogen geconfisceerd.

Door Remko Nods
Bron Elsevier
Commentaar
Kommer en kwel over de Lage Landen! Weer eens geklopt door de kaaskoppen!
Waarom wil men een systeem dat al eeuwen zijn degelijkheid bewezen heeft (!) nu ineens opheffen? Het ging zo goed! Zelfs Hitler heeft het nooit kunnen doorbreken, dat Zwitsers bankgeheim! Waarom wil men perse die arme rijke spaarders zo erg treffen? Ik voorzie een forse stijging van de rondbrei-machines, noodzakelijk voor de stijgende vraag naar spaarkousen! Misschien een zaak voor de slabakkende Vlaamse textiel-industrie, die aldus door een man meteen wel zeer toepasselijke naam (De Jager) aan een reddende boei geraakt…..Rondbrei-machines ten andere zijn hoofdzakelijk Zwitsers fabricaat….Zo ziet U maar dat die Zwitsers altijd dubbel prijs hebben. Ze zijn net zo handig als hun spreekwoordelijke handige Zwitserse messen! De rijkere modale burger (!) kan zich nu redden met de spaarkous, en de verkwistende Overheid kan weer de tering naar de gestegen nering zetten. Naast gas en olie, hebben de Nederlanders nu een derde onuitputtelijk natuurlijke bron van rijkdom: het zwart geld van hun meer begoeden!
Meteen breken er gouden tijden aan voor dieven, inbrekers, overvallers, enz, alsmede voor fabrikanten van en handelaars in brandkoffers. Wat dan weer, de combinatie van die twee (brandkoffers en inbrekers) aanleiding zal geven tot gestegen statistieken ‘moord’ en ‘kneveling’….
Wat er echter positief aan is, is het feit dat het financie-personeel weer drukke tijden zal beleven. Misschien een idee om een surplus aan ambtenaren van bij ons over te nemen? Deze tweede transactie met onze Noorderburen zou, naast de opvang van onze nog niet vrijgelaten of ontsnapte gedetineerden, misschien lucratief kunnen zijn ook voor onze Schatkist?....

WILDERS WILDERS WILDERS

WIlDERS WIMDERS WIlDERS


De elite heeft niet geleerd van Fortuyn
22-06-2009 - Jacques Monasch - De Volkskrant
De argumenten waarmee ontredderde politici over Wilders en de PVV spreken, zijn een exacte kopie van de strijd van de gevestigde orde tegen Fortuyn. Weer waarschuwt de benauwde elite dat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet, dat Wilders net als Fortuyn gevaarlijk is en dat de PVV angst zaait. Maar is Wilders wel hét gevaar? Biedt Wilders wellicht hoop waar de bestuurlijke middenpartijen falen?
Wilders krijgt het verwijt dat hij geen oplossingen heeft voor de problemen die hij aansnijdt. Laat ik een aantal problemen schetsen die in de afgelopen jaren zijn ontstaan en tot grote maatschappelijke ergernis hebben geleid. Gouden handdrukken en topsalarissen voor bestuurders van woningbouwcorporaties. Verstikkende grootschaligheid in het onderwijs waarbij leraren hun positie zijn kwijtgeraakt. De tweedeling in het onderwijs door de invoering van het vmbo. De problemen met de privatisering in de thuiszorg, de grote problemen in de achterstandswijken, de toegenomen inkomensongelijkheid in Nederland sinds de jaren negentig.
Al deze problemen hebben twee zaken gemeen. Ze zijn ontstaan onder verantwoordelijkheid van de middenpartijen VVD, CDA, D66 en PvdA. En geen van de kabinetten van deze partijen heeft er in de afgelopen twintig jaar voor gezorgd dat deze problemen opgelost werden. Voor de potentiële Wilders-stemmer is het argument dat de PVV geen oplossingen biedt ronduit lachwekkend.
Ten tweede krijgt Wilders vanuit de gevestigde orde tegengeworpen dat hij angst zaait. Door het benoemen van raddraaiers hoofdzakelijk van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst zegt hij niets anders dan wat heel Rotterdam allang weet. Maar door het benoemen van het probleem wordt angst gezaaid, aldus de elite. Angst zaaien is slecht, dus mag het probleem niet benoemd worden, is de impliciete boodschap. Voor de mensen die zwaar lijden onder de straatterreur, is de boodschap kristalhelder: van de gevestigde politiek mogen we er niet over praten, laat staan er iets aan doen.
Een aantal politici heeft deze politiek correcte opstelling verlaten en heeft de verdedigingslinie verlegd. Ja, zo zeggen zij, het klopt dat het veelal raddraaiers van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst zijn, maar het is een kleine groep van veertig tot zestig jongeren, die het verpest voor de rest. Impliciete boodschap die hier wordt afgegeven: de gevestigde politiek kan niet eens een oplossing vinden om veertig tot zestig jongetjes aan te pakken. Slapjanussen! Dit moet Wilders beter kunnen, denkt menigeen.
De derde tegenwerping is dat de feiten van Wilders niet kloppen. Zeven jaar geleden betoogde Fortuyn dat we een tijdje de grenzen dicht moesten houden, anders is ‘het dweilen met de kraan open’. Die opmerking joeg de gevestigde politiek de gordijnen in. Zeven jaar later moeten de grenzen voor importbruiden dicht, ‘anders is het dweilen met de kraan open’, zegt integratieminister Van der Laan. De aanval op de juistheid van de cijfers hielp niet tegen FortuynWie had er gelijk?
Er wordt gejuicht want Wilders zou zich vergaloppeerd hebben op de Deense tv door te stellen dat miljoenen moslims Europa uit moeten als zij de sharia bepleiten. Zijn de aantallen overdreven? Daar gaat het helemaal niet om. De PVV-stemmer denkt, Wilders verdedigt ons tenminste tegen de sluipende islamisering. De communicatie van Wilders gaat over wie er opkomt voor de vrijheid van meningsuiting en optreedt tegen islamisering. Dat is de politieke emotie achter de getallen. De aanval op de juistheid van de cijfers hielp niet tegen Fortuyn (‘Voetnoten professor’), ze helpen niet tegen Wilders.
Ten vierde, de PVV’ers krijgen het verwijt dat zij populisten zijn. Ze beloven veel, maar kunnen niks waarmaken. De kiezer kent partijen die hebben beloofd dat er een onderzoek naar de inval naar Irak zou plaatsvinden, of dat de Bosbelasting (belasting op AOW-premies) niet zou worden ingevoerd, dat de kinderopvang gratis zou worden, dat er een nieuw referendum zou komen bij een aangepast Europees verdrag. Het rijtje niet waargemaakte beloften is eindeloos. De potentiële Wilders-stemmer denkt: jullie durven te beweren dat de PVV haar beloften niet nakomt? Waar haal je het lef vandaan!
Dit soort aanvallen op Wilders heeft twee neveneffecten die de strategie van Wilders verder versterken. Door Wilders te blijven attaqueren op zijn eigen agenda, sluiten partijen zich op in zijn speelveld. Die wedstrijd zal niet snel gewonnen worden omdat de kiezer Wilders vertrouwt danwel als eigenaar van dat debat ziet. Zelfs als de gevestigde politiek er iets aan doet, denkt de potentiële Wilders-stemmer: goed dat de PVV het heeft aangekaart, nu gebeurt er eindelijk iets. En dus is Wilders de onvermijdelijke winnaar.
Het meest ongewenste effect is dat de kiezer achter Wilders niet serieus genomen wordt. Oprechte zorgen van burgers over het onderwijs, de veiligheid op straat, de kwaliteit van de verpleeghuizen, de identiteit van Nederland, worden door het demoniseren en uitsluiten van Wilders en eerder Fortuyn gebagatelliseerd. De bestuurlijke elite verwijdert zich steeds verder van de zorgen en het contact met vele goedwillende en bezorgde Nederlanders. De gretigheid en verbetenheid van de potentiële Wilders-kiezer wordt zo alsmaar groter. Dat blijkt ook uit het groeiende potentieel van de PVV. De partij won de schaduwverkiezingen onder scholieren, wint onder hoger opgeleiden terrein en zegeviert bij verkiezingen met een lage opkomst.
Gevestigde politieke partijen zullen het debat met Wilders niet winnen door hem aan te vallen in een voor de potentiële Wilders-kiezer doorzichtige poging de eigen onmacht te camoufleren. Meer en meer is de agenda en de positie van deze partijen een afgeleide van Wilders’ agenda geworden. Zij zullen met een nieuwe en overtuigende strategie moeten komen en het initiatief in het politieke debat hernemen, met gezaghebbende politici, een geloofwaardige visie en tastbare oplossingen.
Jacques Monasch was betrokken bij campagnes van de PvdA en campagnes in het buitenland.
Bron Iskander

VRIJHEID VAN HOOFDDOEK

VRIJHEID VAN HOOFDDOEK

In de Belgische grondwet staat dat er vrijheid is om godsdienst te belijden in het privéleven én het openbaar leven. Ik zou er toch twee keer over nadenken voor we dat overboord gooien
Jozef De Witte
"Er is nood aan een sereen en breed maatschappelijk debat, én politici moeten stilaan hun verantwoordelijkheid opnemen. Nu behoort een eventueel hoofddoekenverbod tot de autonomie van de scholen, maar ik denk dat het ondertussen zo'n maatschappelijk probleem is geworden dat je dit niet meer aan een individuele school kunt overlaten." Dat zegt Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. "Er moet een besluit genomen worden waarvoor een grote meerderheid begrip kan opbrengen."

Twee keer nadenken
Voor De Witte lijkt dat alvast geen verbod te zijn. "In de Belgische grondwet staat dat er vrijheid is om godsdienst te belijden in het privéleven én het openbaar leven. We hebben in 1831 geen uitzondering gemaakt voor de islam en ik zou er toch twee keer over nadenken voor we dat overboord gooien."

De onderwijsverstrekkers en de overheid reageren voorlopig omzichtig. Het Gemeenschapsonderwijs houdt zich op de vlakte: "Er is inderdaad een domino-effect aan de gang met dat hoofddoekenverbod", zegt woordvoerster Ann Van Driessche. "Tot nu toe hebben we nooit de nood gevoe ld aan een gemeenschappelijk standpunt, maar onze reflectiegroep zal moeten bekijken of dat nu ook nog het geval is."

"Geen centrale beslissing"
Ook uittredend minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) houdt vast aan de autonomie van de scholen, én van het vrije net. "We kunnen geen centrale beslissing nemen over de hoofddoekenkwestie, want dat is tegen de vrijheid van onderwijs", aldus nethoofd Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs. "Belangrijk is dat de beslissing binnen de scholen op een participatieve manier genomen wordt."

De noodzaak aan een gemeenschappelijk standpunt lijkt echter met de dag groter te worden. Gisteren besliste ook de Spectrumschool, de laatste Antwerpse secundaire school waar een hoofddoek kon, een verbod op te leggen. (Kim Herbots)
26/06/09 10u06
Bron DM

Besluit
(Geen ‘commentaar’)

In 1830, enz. dixit SeppeWeiss (wat kan ik er aan doen, dat mijn vaste schijf telkens Jozef DeWitte omslaat in Seppe Weiss, naar analogie met zijn voorgangers van de Geheime Staats Polizei) van het bels Spionnencentrum… en voor deze keer heeft hij gelijk! Wegkieperen, die ‘Grondwet’, want oubollig en voorbij gestreefd! Wegkieperen! en meteen de ganse ‘Belgica’!
Het zal jullie misschien verwonderen: maar volgens mij hebben die moslima’s gelijk! Zij dragen wat zij willen, dat is hun zaak.
Als ze maar in die herkomstlanden blijven waar zulke karnaval gebruikelijk is.
Maar kan er geen vergelijk getroffen worden?
Eerst bewijzen dat in hun herkomstlanden onze meisjes en vrouwen er bij mogen bij lopen zoals zij dat gewoon zijn. En als dat experiment gelukt is: en avant la musique!
Andere benadering.
Volgens Ievke van de DM moeten die vrouwen ‘hun vrouwelijkheid’ bedekken. Akkoord! En de mannen?! Moeten die ‘hun mannelijkheid’ niet bedekken?!
Wat een flauwekul! Volgens mij (maar ik kan mij vergissen) wordt er allen in nudisten-kampen gedaan aan onbedekte mannelijkheid, of liefst nog onbedekte vrouwelijkheid. Waarbij ik steevast denk aan die troela van plus-minus 150 kilo, die ‘onbedekt’ over ‘de plage’ dweilt…een voetspoor als een drachtige schildpad achter zich latend…Maar misschien kan onze collega van SeniorenNet.be (Sociaal) daar verandering in brengen?
Mannen en vrouwen in lange tabbaarden: een mens zou zich afvragen waar ze de tijd vandaan halen om te zorgen voor een dergelijke voortzettingpolitiek lijk we die actueel meemaken! Procreatie kan toch zo simpel zijn. Maar de Islam moet er zo weer de Korân bijhalen!