maandag 31 augustus 2009

WAAR WAREN DE KATTEN


WAAR WAREN DE KATTEN
Over de IJzer’bedevaart’ van gisteren kopte vandaag de DS : ‘De Vlaamse Leeuw stuurde zijn kat’, waarbij de bedenking past: al die kat niet in Kaaskerke was, waar was ze dan wel? Ik denk het antwoord te weten, of minstens er dicht bij te zitten met volgende uitleg.
De ‘lauwen’, zij die tevreden waren met de belse interpretatie van de Vlaamse verzucghtingen, hebben afgehaakt, en draaien op ralenti, om een beetje de kat uit de boom te kijken….Of ze waren de zondag ervoor in Steenstraete, terug in de ware schaapstel, bij de ‘radicalen’. In Kaaskerke kwam dus alleen het overschot: de brokkenmakers zoals den Bleiter en nog een paar politieke onbenullen, die waarschijnlijk van ingehouden woede bijna moesten barsten bij het aanzien van die immer slinkende menigte….Ze hebben, lijk katten doen, omwille van het smeer, gelikt aan de belse kandeleer..
Spijtig – maar betekenisvol!
Tijd misschien voor een andere voorzitter, om, na Eric Defoort bij de VVB, eveneens ontslag te nemen….Het heeft inderdaad niet mogen Baeten, hé Walterke….Misschien dat U, net als Uw voorganger, nu een plaatsje kunt krijgen bij de Logebroeders in de Rode Broederschap….En pak ‘en passant’ ook Uw secretaris maar mee. Zodat er aan onze Toren meteen nieuw en degelijk personeel kan aangezocht worden.
Tijd dus om de twee VZW’s rond de Fronters ’14-’18 (IJzerbedevaart en IJzerwake) te fuseren tot één sterke broederband. Misschien kan als datum gekozen worden dezelfde dag dat de Vlaamse Regering haar ‘Akte van Verlatighe’ afkondigt, en er vanonder trekt uit de belse beestenboel, met medeneming van àl haar geografisch grondgebied, Brussèl inclusief….Dan kunnen we daar de situatie omdraaien: in plaats van faciliteiten voor Vlaamstaligen, faciliteiten voor anderstalingen, maar dan wel uitdovend….Wat ’n geluk binnen een tiental jaar te ontwaken in een gewezen hoofdstad, teruggewonnen uit de francofonie…..
Jaja, waarde Heer Crols, U hebt de geest uit de fles losgelaten…..

zondag 30 augustus 2009

DE CROLS DOCTRINE


DE CROLS-DOCTRINE
Ik, Digitalia, moet U bekennen vòòr mijn beurt te hebben gesproken, toen ik in een voorgaande posting razend enthousiast deed over de ‘Wende’ die ik dacht dat de IJzerbedevaart zou genomen hebben, met de oproep om de Federale Regering te rayeren in een soort ‘Alte van Verlatinghe’ in een eenzijdige Onafhankelijkheidsverklaring van de Vlaamse Regering.
Vòòr mijn beurt gesproken hebben, wil zeggen, vòòr ik het integraal waarheidsgetrouw verslag van het verloop van de IJzerwake in ’t Pallieterke gelezen had…Daar stond, zwart op wit dat de Voorzitteer De Wit die oproep heeft gedaan in Steenstraete, zodat, wat het IJzerbedevaart vertelt; in feite niets meer was dan een magere echo…
Toch blijft de titel van bedoeld stukje actueel: een nieuw geluid, want op het eigenste moment dat ik dit schrijf, is de IJzerbedevaart in volle gang, en zal daar misschien de uitgestoken broederhand aanvaard worden….Mocht dat waar zijn, en de verzoening aldus nabij zijn, staan we werkelijk op de drempel van de onafhankelijkheid…
Maar wat meer is, via de blog van de onvermoeibare Angeltjes. konden wij inzage nemen van de volledige tekst van de rede van Frans Crols. Waarlijk een snijdende getuigenis die waard is om duizendvoudig te worden verder verspreid in binnen- en buitenland. Omdat er nog teveel lauwe Vlamingen zijn, die in de cocon van hun zelfgenoegzaamheid, denken dat de dingen zullen blijven duren…Ze zijn als slakken onderweg naar nergens, steeds met hun huisje om bij het minste gevaar in te schuilen, op hun rug…
Voor mij mag Frans Crols reeds bij leven een standbeeld krijgen….Hierna de volledige tekst die Frans Crols vorige week uitsprak op de IJzerwake. Het leek ons goed, nu de gemoederen wat geluwd zijn, dit belangwekkend document ter lezing aan te bieden.
Pelgrims voor Vlaanderen,
Vlaamse radicalen,
Cholera, mazelen, tyfus en pokken grepen Vlaanderen vast in de negentiende eeuw. Onze gezondheid zakte razend snel. De bloedarmoede was algemeen en iedereen leed aan la maladie des Flandres, zoals het ministerie van Volksgezondheid het noemde. Deze maladie des Flandres was een ziekte door ondervoeding. In Wingene moest de veldwachter dagelijks aan alle huizen aankloppen om te horen of iedereen nog in leven was. In Zomergem vielen zoveel tyfusdoden dat bij de begrafenissen de kisten soms in een rij van het altaar tot aan het kerkportaal stonden. De burgemeester van Brugge vaardigde een verbod uit om overdag met lijkkisten door de stad te rijden – dat werkte te veel op het gemoed van de mensen. Midden de negentiende eeuw waren 205.846 van de 627.046 West-Vlamingen arm, één op drie. Elders was het geen zier beter.
De aardappelen werden aangetast door een onbekende ziekte. Jaar na jaar mislukten de oogsten. De Vlamingen stalen korenaren, groenten, krengen. Voedselrellen braken uit. Op 17 mei 1847 werd in de straten van Gent gevochten. Burgemeester Constant de Kerchove de Denterghem werd gewond, alhoewel hij omringd was door een lijfwacht van pompiers. Wij waren een Derde Wereld, een koninkrijk van miserie.
Vlaamse radicalen, wat wij vandaag, hier en nu, een crisis noemen, is al bijna voorbij, en is tegen de achtergrond van ons dichtbije verleden, een crisis die oogt als marsepein.
Op eigen kracht, ALTIJD TOT MEESTAL tegen België in, hebben wij voornamelijk sedert 1950 een industriële, economische en wetenschappelijke renaissance verwezenlijkt. De voorbode van een Gouden Eeuw.
Voor een VOLWAARDIGE Gouden Eeuw is echter dwingend:
* ten eerste, Vlaanderen onafhankelijk verklaren, en
* ten tweede, met Nederland een confederatie vormen: de Confederatie van de Lage Landen. Ondanks de Scheldekwestie is Nederland onze natuurlijke economische, culturele en politieke bondgenoot. 1830 bestaat niet voor Vlamingen.
Ik ben veertig jaar actief in de economische journalistiek en zie de nieuwe Gouden Eeuw groeien.
De economie kent de korte golf en de lange golf. Vandaag is de korte golf de financiële crisis, de bancaire crisis, de economische crisis. Met goed beleid zijn de gevolgen daarvan beheersbaar, omkeerbaar en overwinbaar.
De lange golf is een mengeling van economische, psychologische, sociologische, geografische en historische elementen die soms lang in rijping zijn.
De lange golf is voor onze welvaart en ons welzijn belangrijker dan de rommeligheid van het beleid, dus die korte golf.
Wat is de lange golf in Vlaanderen?
* wij hebben vandaag goede tot uitstekende businessscholen met een Europese allure; het groeide onder André Vlerick tot wat vandaag de Vlerick Leuven Gent Management School is; jaarlijks worden daar, en bij andere businesscholen van Vlaanderen, honderden jonge mensen getraind om goede ondernemers te zijn. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben Vlaamse regeringen met goede economisch plannen. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben vandaag veel centrums van uitmuntendheid. Imec voor nanotechnologie en microelektronica, SCK voor de vreedzame kernenergie, VIB voor de biotechnologie, Vito voor de niet-nucleaire avantgardetechnologie, het Tropisch Instituut voor onderzoek naar wereldziekten als Aids, DSP Valley voor de nieuwste communicatiekennis, Leuven Incorporated, in samenwerking met Eindhoven en Aken voor de uitzaaiing van nieuwe kennisbedrijven. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben vandaag uitstekend lager, middelbaar en hoger onderwijs in Vlaanderen. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben vandaag kranten en magazines die professioneel, hoogstaand verslag uitbrengen over de economie, de ondernemers, de nieuwe en de oude ondernemingen. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben vandaag nieuwe rolmodellen van ondernemingen in belangrijke niches. Melexis voor de autoelektronica, De Eik voor de internationale verkoop van zuivel, Univeg voor de handel in groente en fruit, Roularta Media Group voor de uitgave van kwalitatieve, internationale tijdschriften en magazines, Katoennatie voor de logistiek in Antwerpen, in Europa, in Azië en Latijns-Amerika. Enzovoorts. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben traditionele rolmodellen die zich vernieuwen: Umicore van koper en zink naar duurzame materialen, Carta Mundi van het gekende kaartspel naar de nieuwste modes in de “games”, KBC van Bank van Hier naar de Bank van Europa, Vyncke uit Harelbeke van stoomketels naar milieutechnologie. Enzovoorts. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben vandaag in de dienstenindustrie, dé groeisector bij uitstek, meer en meer activiteit, er zijn rendabele festivals, er zijn Studio 100, Woestijnvis, Alfacam, De Mensen, Sylvester Productions; Vlamingen pionierden in de diensten: VLM, gesticht door Freddy Van Gaever was de voorloper van Ryanair en Easyjet, de Bongo Bonnen, gesticht door twee jonge Vlamingen, vernieuwen het massatoerisme. WIJ ZIJN STERK.
* wij hebben vandaag grote, knappe maatschappen in de architectuur, de advocatuur, de consultancy. WIJ ZIJN STERK.
Die lange golf brengt welvaart en de nieuwe rijken van Vlaanderen, en dat gaat van Jan met de Pet tot het lid van Rotary, vrezen dat het einde van België die welvaart in gevaar zal brengen. Het tegendeel is waar. BHV, de resoluties van het Vlaams Parlement, de techniekjes op het Belgische evenwichtskoord zijn belangrijk. Dat houdt ons, radicalen bezig. De 5.994.000 andere Vlamingen buiten Steenstrate, en hun stem is evenveel waard als die van mij en die van u allen, willen een geruststellende boodschap horen voor hun jonge welvaart.
Wij moeten die welvaart van de nieuwe rijken van Vlaanderen, en ik herhaal, dat gaat DUS van Jan met de Pet tot het lid van Rotary, redden door onafhankelijkheid. Wij moeten los van België of wij gaan kapot met België. Dat is dé boodschap voor alle Vlamingen.
België is het land met proportioneel de hoogste staatsschuld ter wereld;
België is het land met de hoogste belastingen per inwoner in Europa;
België is het land met de laagste pensioenen voor niet-ambtenaren;
België is het land waar een Vlaming een derde meer belastingen betaalt dan een Franstalige;
België is het land waar één volk, het Vlaamse volk, al 179 jaar buiten alle verhoudingen veel geld transfereert naar zijn buren, de Walen en de Brusselaars;
België is het land waar het minste wordt gedaan om de vergrijzing op te vangen;
België is het land waar wegens Waals syndicaal verzet de pensioenleeftijd niet kan worden opgetrokken;
België is het enige land in Europa waar het aantal ambtenaren de jongste tien jaar aangroeide met 87.000 mensen, ofwel 12,2 procent;
België is het land van de onopgeloste problemen (zoals de asielwetgeving, de organisatie van het gerecht, de inning van de belastingen);
België is een land met een elite van politici en een staatshoofd die dag na dag het geloof in het voortbestaan van dat land kwijt spelen. De angst giert door de zalen van Laken en de zalen van de Wetstraat. Koning Albert zou ik niet graag heten en Koning Albert zou ik niet graag zijn; Herman Van Rompuy zou ik niet graag heten en Herman Van Rompuy zou ik niet graag zijn.
Wat moeten wij oplossen en veranderen? Grote dingen en kleine dingen:
* de particratisering moet weg,
* de scheefgetrokken fiscaliteit moet weg,
* vakbonden zijn nuttig en noodzakelijk, toch moeten er in Vlaanderen grenzen gesteld worden aan hun overmacht, aan het parallelle machtscircuit van syndicalisten met een zwakke tot onbestaande legitimiteit; een dergelijke syndicratie moet weg,
* het verzet van de syndicraten tegen de minimale dienstverlening, de hervorming van de arbeidsmarkt moet weg,
* de dominantie van de administratie moet weg,
* het gebrek aan een goede werking van de vrije markt moet weg,
* het multiculturalisme, dat slecht en onderdrukkend is voor de inwijkelingen zelf, moet weg; iedereen in zijn kleuren- en godsdienstvakje stoppen is fout; wie hier binnen komt erkent de Leidende Cultuur, de normen en de waarden van Europa, en krijgt Vlaamse burgerrechten na de controle van zijn of haar graad van integratie.
België is een tranenland waaruit geen verlossing meer mogelijk is. Een land waarover The Economist, het meest kwalitatieve blad ter wereld, het bestaat 166 jaar en dat doe je maar als je boven alle pietluttigheid werkt, in september 2007 in een hoofdartikel schreef: (citaat) “Als een land niet meer voldoet aan zijn taken, gom het dan weg.” (einde citaat).
De vreedzame strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen zullen wij winnen; één veldslag hebben wij verloren en dat moeten wij hier en nu erkennen.
Wat doet een ondernemer als hij wil onderhandelen over een oogmerk als de onafhankelijkheid van Vlaanderen? Dan doet hij nep-toegevingen, toegevingen die hem niks kosten, en die de tegenpartij verleiden of knock-out slaan.
Vlaamse radicalen!!! Schuif een zware grendel weg van de poort naar de onafhankelijkheid. De nep-toegeving die wij moeten doen om de onafhankelijkheid van Vlaanderen te bruskeren is luid en zelfbewust zeggen: WIJ LATEN BRUSSEL LOS. Het Brussel van de 19 gemeenten, niet meer. NIET MEER. Die nep-toegeving is een mentale omslag in het Vlaamse mythedenken maar die is passend en heilzaam. In talrijke gesprekken van de jongste maanden is mij meer dan duidelijk geworden dat het “WIJ LATEN BRUSSEL LOS” woelt in de hoofden van uw leiders, de leiders van de radicale Vlaamse strijdverenigingen. Er is vandaag een belangrijke Vlaamse vereniging die uitkijkt naar een nieuwe voorzitter en wil dat deze het beginsel “WIJ LATEN BRUSSEL LOS” verdedigt en symboliseert.
Geef, Vlaamse radicalen, uw leiders het mandaat en de moed voor deze nep-toegeving. Klets, prakkezeer, fluister niet langer over Vlaamse onafhankelijkheid: geef de actie een stoot, een zweepslag. Dat zal niet lukken met VOORAF aanslepende en uitzichtloze onderhandelingen, neen, draai het proces om. Kies voor een EENZIJDIGE VERKLARING VAN ONAFHANKEKIJKHEID, een EVO, en onderhandel aansluitend over de praktische kanten.
Vraag niet aan België om te mogen scheiden. Volgend jaar, in 2010 wordt een halve eeuw Congolese onafhankelijkheid herdacht. De Congolezen hebben niks gevraagd, zij pakten hun onafhankelijkheid van hetzelfde koninghuis, hetzelfde establishment, hetzelfde verkalkte milieu dat geen Vlaamse onafhankelijkheid wil. Je kan dingen leren van de Derde Wereld.
Waarom zeg en herhaal ik: WIJ LATEN BRUSSEL LOS. Omdat wij ons niet mogen laten afdreigen. Het lossen van Brussel betekent niet het einde of de ondergang van Vlaanderen. Laten we lachen.
Ten eerste, voor wie eerlijk is, en geen kostwinner als beroepspoliticus in Brussel, weet dat wij die stad al decennia kwijt zijn door de onbeholpenheid en lafheid van de politieke generatie Martens (de drieledige staatshervorming was en is een schande). Mark Grammens zei in ’t Pallieterke van 9 maart 2009 in een lang interview onomwonden: maak u als Vlaming niet druk over dat zogenaamde verlies van Brussel, je levert wat bakstenen en architectuur in.
Ten tweede. Als Vlaanderen zijn politieke greep op Brussel lost dan behoudt het TOCH tot in der eeuwigheid zijn economische, culturele, geografische, mobiliteitsbanden met die stad. Brussel, Vlaanderen en Wallonië blijven leden van de Europese Unie. Zij onderwerpen zich daardoor aan de vrijheid van kapitaalverkeer, de vrijheid van personenverkeer, de vrijheid van goederenverkeer die de grondslagen zijn van deze Unie. Niks of niemand in Brussel kan, en zal zelfs willen, beletten dat Vlaanderen en Brussel op een nette wijze met mekaar omgaan zoals Vlaanderen (en België vandaag) dat doet en zal doen met Nederland, Zweden, Litouwen, Spanje en de overige lidstaten van de Europese Unie.
Ten derde. Wil je les belges francophones én de Brusselaars doen daveren, zeg dan het samenlevingscontract met de hoofdstad op. Maak hen duidelijk: vrienden, wij laten onze toekomst niet langer hypothekeren door een hoofdstad die de meerderheid van haar landgenoten vies vindt en die stelselmatig Vlaanderen koeioneert.
Ten vierde. De Vlaamse politici van de regering Peeters II, het Vlaamse parlement, de federale beleidsorganen blijven het spookbeeld “Brussel verliezen is een drama” oproepen omdat zij daardoor een alibi hebben, een taboe cultiveren om niks te hoeven doen voor een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië.
Ten vijfde. De hovaardige houding van het Brussels-Vlaams culturele establishment stemt overeen met de visie van de Belgische kolonialen voor de Congolese onafhankelijkheid. Het verhaaltje in 1960 in Léopoldville en Bruxelles luidde: “Laat die zwarten niet los. Zij hebben ons nodig.” Dezelfde praat voor de vaak hoor je bij de pedantocraten, de rijkelijk gesubsidieerden van de Vlaamse cultuurhuizen in Brussel: “Maak die Vlamingen niet los van Brussel. Die provincialen hebben ons nodig om geen clowns te worden.” Om te gieren. Wat Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk en een resem kleinere steden vandaag doen overstijgt kwalitatief en kwantitatief wat Brussel cultureel en maatschappelijk produceert. De Brusselse culturelen hebben Vlaanderen en zijn belastinggeld nodig, niet wij die stad of hen. En wees er van overtuigd, als Vlaanderen onafhankelijk is, kruipen zij door het stof naar de nieuwe vetpotten van dat onafhankelijke land.
Ten zesde. Elk land dat onafhankelijk wil worden, maakt een afweging van de kosten en de baten. De kost van het verlies van de Vlamingen in Brussel weegt niet op tegen de baat om 5 miljoen Vlamingen hun eigen weg te laten gaan.
Hebben wij na Brussel geen hoofdstad meer? Wij zitten door het historisch schema van Brussel – een centraliserend waterhoofd – en de Belgische woestijn daarbuiten met een foute kijk op wat hoofdsteden zijn. Denk aan Den Haag, Bern, tot voor kort Bonn, allemaal volwaardige hoofdsteden in onze buurt. Veel landen hebben een beperkte politieke hoofdstad en spreiden hun diensten, administraties en bevoegdheden.
Maak van Mechelen de hoofdstad van Vlaanderen. Mechelen is mooi, heeft een verleden, een goede ligging en blijft buiten de discussie tussen Antwerpen en Gent over het recht op de eerste rang. Vul dan de rest in op zijn Nederlands met een spreiding van ministeries en taken in Vlaanderen.
Ten zevende. Philippe Moureaux, Olivier Maingain, Charles Picqué en andere Brusselse leiders staan vandaag en morgen zwakker dan de meeste Vlamingen denken. De Brusselaars, les Bruxellois, zijn inderdaad niet gekker dan andere mensen. Het zal de eerste jaren niet van harte gaan maar waarom zouden zij zich, zelfs al zouden zij dat kunnen, afsluiten van de talentenpot en de koopkracht van hun noorderburen en zuiderburen? Wat er DUS NIET, ik herhaal NIET, ontstaat is een 100%-ige breuk tussen Vlaanderen en Brussel. Een samenlevingsmodel als dat van Rijsel met Zuid-West-Vlaanderen zal groeien. Rijsel ligt in een onafhankelijk land, buiten de politieke controle van Vlaanderen of België. Toch hebben Rijsel en West-Vlaanderen drukke economische, commerciële en culturele banden waarvoor West-Vlaanderen niets moet bijdragen dan zijn koopkracht en sympathie.
Ben ik harteloos? Deels wel. De Brusselaars die ik met oprechte spijt en met ongeveinsde wroeging, in de steek laat, is de slinkende groep van moedige Vlaamse mannen en vrouwen – Sven Gatz, Brigitte Grouwels, Piet Van Waeyenberge, Johan De Mol en tientallen anderen – die blijvend opkomen voor een kwalitatieve en kwantitatieve politieke Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Sorry, dames en heren, de teerling wordt geworpen.
Ik besluit:
* Brusselse vrienden, laten wij scheiden;
* leve de republiek Vlaanderen;
* leve de Confederatie van de Lage Landen.Ik heb deze tekst nu al een paar keer overlopen en vind telkens nieuwe accenten. Wat mij opvalt, is dat er nergens heilige huisjes gesloopt worden, buiten dat ene, dat samen te vatten is in ‘de belgische ziekte’.
Vandaar de bedenking, in feite meer een oproep om, met beetjes bijeen te bedelen, ruimte af te huren in de Vlaamse Oude Media, om deze rede integraal te publiceren als ‘betaalde advertentie’….Maar AUB geen katten in zakken kopen : er zullen bergen verzet komen om dit initiatief te saboteren. Men zal zich voordien goed moeten overtuigen van een sluitend contract: alleen de rede, gans de rede, en niets anders dan de rede….
Zou het kunnen dat de Heer Crols in de leer is geweest bij Shakespeare, want zijn rede is zo af en zo scherp als een tweesnijdend zwaard als de rede van Marcus Antonius na de moord op Julius Caesar…
Alle soorten hyena’s zullen proberen de tekst te verscheuren, te blameren of belachelijk te maken….Louter uit lijfsbehoud, want de woorden zijn scherp als messen en raken het hart.

zaterdag 29 augustus 2009

IJZERBEDEVAART NIEUW GELUID


IJZERBEDEVAART NIEUW GLUID

Ijzerbedevaart: 'Schaf federale verkiezingen af'
an Van de Casteele 28-08-2009

Op de 82 ste IJzerbedevaart (zondagnamiddag 30 augustus) zal het IJzerbedevaartcomité pleiten voor de Vlaamse regering als ‘enige, legitieme regering’. Een verrassende boodschap, signaleert De Standaard.
De Vlaamse regering is volgens het comité ‘de enige, legitieme regering’. Traditioneel zal voorzitter Walter Baeten opnieuw enkele bedenkingen en vragen formuleren.
‘De deelstaatparlementen zijn de enige rechtstreeks verkozen parlementen. Zij zorgen in gezamenlijk overleg voor een confederaal beleid’, zo luidt het. ‘Een volk met zelfrespect kan om democratische redenen onmogelijk de federale regering van Herman Van Rompuy aanvaarden’.
De regering-Van Rompuy beschikt niet over een Vlaamse meerderheid in de Kamer en telt meer Franstalige dan Nederlandstalige leden. ‘Dat alles in een land waar de Vlamingen 60 procent van de bevolking uitmaken. Daarom is de regering Kris Peeters onze - enige - legitieme regering’, aldus nog het IJzerbedevaartcomité.

Met die boodschap volgt het comité blijkbaar de oproep die werd uitgestuurd door verenigingen van de Vlaamse Beweging, onder meer door Jurgen Constandt (Vlaamsd & Neutraal Ziekenfonds) en Eric Ponette (Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid).

De boodschap werd ook op de IJzerwake doorgegeven door Wake-voorzitter Wim De Wit. Dan toch een hoopgevend signaal dat beide manifestaties het tenminste hierover (al) eens zijn?

Boeketje Pure Digitalis (extract, niet verdund)
Herman Gorter sprak over een nieuwe lente en een nieuw geluid, en ik, ik moet spreken over een IJzerbedevaart die niet eens meer een bedevaart wil zijn, maar een punkers-festival, toevallig in de schaduw van de ons ontstolen toren en op onze wederrechterlijk ontstolen ijzerweide, een namiddag pikkelpop hip-hop. En nu bovenstaande tekst die een nieuw geluid laat horen, fel in tegenspraak met de affiche voor deze gebeurtenis der schande…
Is de affiche dan al ontluisterend, de boodschap op de vooravond van de ‘bedevaart’ integendeel is duidelijk. Ik zou bijna zegge; geniaal in zijn eenvoud. Te mooi om waar te zijn…..Men vergete immers niet dat hij (de boodschap) komt van 3/4de belgicisten in de geest.
Steenstraete zei ‘de onafhankelijkheid ligt voor het grijpen’ en Kaaskerke zegt nu: wij zijn zelfstandig en onafhankelijk, want wij verwerpen de marionetten-regering van Brussel…
En – mijn zielke – wat hebben ze gelijk! Internationaal loopt de roep dat het land b. om zeep is door corruptie en wanbestuur. Het land staat overal te schande…Eens komt het uur, gloeiend als vuur, zongen we ooit…..Dat uur komt er nu aan! Het kleinste kind zal ons gelijk geven: het land is onbestuurbaar, en Vlaanderen heeft niet de plicht om mee ten onder te gaan.
Alleen moet er een kleine groep mensen bereid zijn om te doen wat de Engelse RAF-piloten presteerden in de Slag om Engeland, toen ze op hun eentje de machtige Duitse Luftwaffe tot aftocht dwongen. Om het met de woorden van Sir Winton Churchill te zeggen: ‘Nog nooit hebben zo weinigen zoveel voor zo velen gedaan. Een opstand, een revolutie wordt altijd door weinigen ingezet. Remember 1830…..….
Eén September 2009 zou inderdaad een mooie datum zijn om de Stomme van Portici in de coulissen te jagen. Dàt zou pas, samen met het nieuwe schooljaar, een nieuwe lente en een nieuw geluid geven….Een simpele verklaring door een meerderheid in de Vlaamse regering, niet groter dan 14 woorden, voor te lezen in het Vlaams Parlement, en ‘live’ uit te zenden op TV , overgenomen door CNN ‘Breaking News’ : een Akte van Verlatinghe!
Wij verklaren onszelf onafhankelijk
en zullen bij referendum
deze beslissing voorleggen aan het volk.
Tien minuten politieke moed? Geen 10 seconden! En…voorwaar, BHV is meteen gesplitst! En hoe!
Heilige Pater Damiaan: doe daarboven eens een goed woordje, zodat er straks op 11 Oktober op het Sint Pietersplein in Rome niet één tricolore vlag der schande meer zou te zien zijn, maar een zee van Zwarte Leeuwen op Geluw veld. Vertel Ze, dat het tijd wordt dat Vlaanderen eindelijk eens schadeloos gesteld wordt voor zijn trouw aan Rome doorheen de eeuwen…Als doorslaand argument zou er bijvoorbeeld kunnen gepleit worden, dat Vlaanderen de losbandigheid inzake ethische ontsporingen in de kortste keren zou terugschroeven…Dat er opnieuw respect zou zijn voor het ongeboren leven, zodat onze bevolking wel degelijk aangroeit zonder import van vreemd gespuis of arme dompelaars. . Dat er even rap een verbod op het bouwen van moskeeën zou komen…
‘Heer, redt ons, wij vergaan’ – en Hij antwoordde : ‘Kleingelovigen, heb Ik U ooit in de steek gelaten’?


Psst Zij die niet-gelovigen beweren te zijn, doen er goed aan, aan deze hemelbestorming mee te doen…. Alle hens aan dek! Nu of nooit! Te wapen!

SAFARI IN EURABIA


SAFARI IN EURABIA
E.J. BRON IN Het Vrije Volk

Het is warm in Brussel. De ramadan is begonnen. De gelovigen in de overwegend islamitische gemeente Molenbeek mogen van zonsopkomst tot zonsondergang niet eten en drinken.
Ook niet-islamitische politieagenten, die in de straten van Molenbeek in hun drukkend hete auto’s patrouilleren, mogen niet eten en drinken. Net als ieder jaar tijdens de ramadan werd hen door hun chef Philippe Moureaux, de socialistische burgemeester van Molenbeek, bevolen rekening te houden met de islamitische gevoeligheden en de moslims niet te ”provoceren” door het overtreden van islamitische ramadan-beperkingen in het openbaar. Daadwerkelijk wordt de islamitische sharia al toegepast – voor iedereen – in de islamitische gebieden van Brussel.

Bijna drie kilometer verwijderd van Molenbeek ligt Brussels ”Europese wijk”. Een van de grootste glazen en betonnen gebouwen is het Europese Parlement, waarin de gekozen vertegenwoordigers uit de 27 lidstaten van de Europese Unie samenkomen. De 736 afgevaardigden (leden van het Europese Parlement) zijn juist teruggekeerd van hun zomerreces. De meesten zijn zich niet bewust van het leven in Molenbeek. De meesten van hen bezoeken dit deel van de stad nooit. Het is waarschijnlijk een verstandige beslissing, omdat de islamitische wijken er om bekend staan onveilig te zijn voor niet-moslims. Desondanks is het een schande dat Europese politici niet bekend zijn met het dagelijkse leven om de hoek. Het betekent dat de meeste van de 736 afgevaardigden, die de op één na grootste democratisch gekozen vergadering ter wereld vormen (op India na), geen idee hebben van het echte leven in een steeds groter wordend deel van de stedelijke gebieden in Europa is. Een wandeling door Molenbeek zou voor ieder lid van het Europese Parlement verplicht moeten zijn.

Veel vrienden in Brussel organiseren rondritten van een uur door Molenbeek…Ze rijden in een onopvallende auto, die wordt bestuurd door iemand die Molenbeek kent, die de vluchtroutes kent en met een bodyguard. Anders zou het risico te groot zijn. Deze rondritten worden ”safari’s” genoemd.
Soortgelijke ”Eurabia safari’s” worden ook in andere Europese steden georganiseerd. Een van de hoogtepunten, maar zeker niet de gevaarlijkste van de safari door Rosengård – het islamitische deel van de Zweedse stad Malmö –, is een korte stop om de bezoekers in de gelegenheid te stellen om snel een foto te maken van Malmö’s ”Jihadskökortsteori” (Jihad rijschool, zie foto).

De shariagebieden in West-Europa breiden zich snel uit. Terwijl ze op dit moment nog beperkt blijven tot gebieden die de Fransen officieel ZUS (zones urbaines sensible – sensibele stedelijke gebieden) noemen, groeien deze gebieden razendsnel. Nu al leven acht van de zestig miljoen inwoners van Frankrijk al in een van de 751 ZUS van het land.

De maand Ramadan is traditioneel de gevaarlijkste tijd van het jaar in deze sensibele gebieden van Europa. Van zonsopkomst tot zonsondergang is het verbod van de Ramadan om te eten, te drinken en seksuele handelingen te verrichten van kracht. Ramadan is een tijd van nachtelijke feesten voor de moslims. Jonge moslims zijn uiterst gevoelig…Deze feesten gaan gemakkelijk over in nachtelijke chaos, vandalisme en geweld…Europese Ramadanongeregeldheden duren vaak meerdere dagen of weken, waarbij honderden auto’s, winkels en openbare gebouwen in brand worden gestoken.

In islamitische landen zoals Indonesië patrouilleert de politie meer tijdens ramadan om hard tegen illegale nachtelijke activiteiten op te treden. In Europa echter krijgt de politie het bevel om op een lager niveau op te treden om de islamitische bevolking niet te ”provoceren”. In landen zoals Groot-Brittannië moeten politieagenten deelnemen aan cursussen ”Ramadanbewustzijn”. Ze krijgen opdracht om uit ”redenen van religieuze gevoeligheid” het uitvoeren van arrestatiebevelen tegen moslims te vermijden. Tijdens de Ramadan is Europa een lucifersdoosje.

De Ramadanongeregeldheden waarover tot nu toe het meest werd bericht, die ook door de Amerikaanse pers werden gepubliceerd, vonden plaats in Frankrijk in het jaar 2005. Sinds de onlusten van 2005 hebben de Franse autoriteiten de media verzocht niet meer te berichten over de golf van gewelddadige onlusten in de ZUS – een verzoek dat de media kennelijk hebben opgevolgd. Tijdens de Ramadanongeregeldheden in 2005 hebben meerdere sociologen beweerd dat de polygamie een van de redenen voor de grote ongeregeldheden in de islamitische gemeenschappen onder de jongeren zou zijn, die een vaderfiguur zouden missen. Deze theorie scheen indruk te hebben gemaakt op de Franse politieke leiding. Gérard Larcher, de toenmalige minister van Arbeid van Frankrijk en huidige president van de Franse senaat, verklaarde tegenover de Financial Times (15 november 2005) dat polygamie onder de immigranten tot antisociaal gedrag leidden, zoals criminele activiteiten. Bernard Accoyer, een vooraanstaand afgevaardigde van de regerende UMP in Frankrijk en huidige president van de Franse Nationale Vergadering (het congres van Frankrijk) zei dat kinderen uit grote polygame families moeilijkheden hebben bij de integratie in de samenleving.

De Financial Times waarschuwde er echter voor dat op dit tijdstip ”meneer Larchers opmerkingen de discussie verder aanwakkeren en waarschijnlijk de woede van islamitische en antiracistische groeperingen zou oproepen.” Blijkbaar had de Franse regering dezelfde mening, want men gaf geen gehoor aan de woorden van de heren Larcher en Accoyer, die een streng optreden tegen polygamie hadden geëist. Meerdere vrouwen te hebben is volgens de Franse wet illegaal, maar wordt toegestaan onder islamitisch sharia-recht. Men schat dat 30.000 Franse moslims meer dan een vrouw hebben en dat meer dan 250.000 mensen in polygame families leven.

Het tolereren van de polygame sharia-huwelijken blijft niet tot Frankrijk beperkt. In Noorwegen adviseert het Islamitische Cultuurcentrum Noorwegen (ICCN), een immigrantenorganisatie die door de Noorse staat wordt gesubsidieerd, moslims meerdere vrouwen te nemen, omdat polygamie ”haar voordelen heeft en uigeoefend zou moeten worden waar de voorwaarden geschikt zijn voor de praktijk”. In Groot-Brittannië vaardigde de wetgever een liberaal uitgangspunt richting polygamie voor islamitische mannen uit, zodat belastingvoordelen voor hun tweede, derde en vierde vrouwen worden toegestaan. Februari jongstleden waarschuwde de barones Sayeeda Warsi, een conservatieve vrouw van adel van islamitische komaf, dat het groeiende aantal islamitische mannen die in Groot-Brittannië trouwen met tot vier vrouwen, een bedreiging voor de samenhang van de gemeenschap is geworden. In Nederland hebben de autoriteiten officieel polygame huwelijken van niet-Nederlandse burgers uit Marokko, Egypte, Pakistan en andere islamitische landen geregistreerd. De Amsterdamse gemeentelijke autoriteiten gaven toe Nederlandse staatsburgers (van islamitische oorsprong) met meerdere vrouwen te hebben geregistreerd. Ook België erkent polygame islamitische huwelijken. Deze maand heeft de sociale dienst van de stad Antwerpen verklaard dat 45 uitkeringsgerechtigden twee of meer echtgenotes hebben.

Polygame immigranten misbruiken het systeem van sociale zekerheid door het verzamelen van diensten door de staat voor meerdere vrouwen…In Frankrijk wordt het verblijf van zulke polygame families toegestaan als de beide vrouwen niet op hetzelfde adres wonen, wat betekent dat deze families een beroep doen op dubbel woningonderhoud, familietoeslagen en andere sociale dienstverleningen.

De erkenning van het polygame huwelijk van islamitische mannen laat zien dat de sharia al en veel Europese landen, waarin polygamie eigenlijk illegaal was – en zij altijd nog voor niet-moslims is –, werd geaccepteerd. Ze hebben impliciet een systeem van ”juridische apartheid” met verschillende rechtssystemen voor moslims en niet-moslims geaccepteerd. De beslissing om arrestaties van moslims tijdens de ramadan ”om redenen van religieuze gevoeligheid” te vermijden en daarmee moslims en niet-moslims anders te behandelen, bevestigt het bestaan van een tweesporige rechtsorde. Het is moeilijk te zien hoe zo’n duaal rechtssysteem op een staatsgebied verder kan bestaan. Uiteindelijk zal een van de rechtsordes de overhand krijgen. De beslissing van de burgemeester van Molenbeek dat niet-islamitische politieagenten de ramadanvoorschriften moeten respecteren, duidt erop wat de volgende stap zal zijn wanneer de Europese autoriteiten de bestaande wetten van het land niet op de islamitische immigranten zullen toepassen: de invoering van het sharia-recht voor iedereen, zowel voor moslims als voor niet-moslims. Terwijl de moslims in Europa hun ramadan houden, is dit iets wat het waard is voor niet-moslims in Europa om over na te denken.

Bron: www.weckstube.com

dinsdag 25 augustus 2009

IJZERWAKE LOUD AND CLEAR


IJZERWAKE LOUD AND CLEAR
Gerolf Annemans
Fractievoorzitter Kamer Vlaams Belang

CROLS

maandag 24 augustus 2009
De Vlaamse Beweging heeft al enkele jaren nood aan strategische visies. Die nood is zeker niet gelenigd door het tot stand komen van het Vlaams regeerakkoord of zelfs niet door de verkiezingsuitslag van de afgelopen Vlaamse verkiezingen; ik zou zeggen bijna in tegendeel.
De nood aan zo’n strategie is ontstaan omdat men in 2007 heeft ontdekt dat er een totaal status quo is ontstaan, een status quo dat gewoon door de Franstalige tegenstander is afgekondigd en waar geen beweging in was te krijgen, zelfs niet met een duidelijk mandaat van de Vlaamse kiezer hiervoor aan het CD&V/N-VA-kartel. Eén van de pogingen om dat hiaat op te vullen, was de zgn. Maddens-strategie die er op gericht was niets meer te vragen. Hoewel deze strategische visie achteraf een alibi voor het status quo is geworden (in hoofde van een aantal actoren van 2007 zoals de CD&V en N-VA), moet men toch toegeven dat in combinatie met de onvermijdelijk noodzakelijke splitsing van B-H-V deze strategie een belangrijk voordeel had kunnen hebben. Nu is ze echter gewoon misbruikt om het Vlaamse regeerakkoord te ontdoen van de dynamiek die het voordien had. Het is dan ook jammer dat professor Maddens daarover nu zelf zegt dat de toenmalige Vlaamse voornemens zoals die in het Vlaamse regeerakkoord van 2004 waren opgenomen niet veel meer waren dan ‘breedvoerig en ambitieus proza’.
Ook de oproep van gisteren van Frans Crols om ‘Brussel los te laten’, is een opmerkelijke poging om vanuit de Vlaamse Beweging strategische lijnen uit te zetten. Een opmerkelijke poging. Wellicht heeft Frans Crols nodeloos dikwijls het woord ‘loslaten’ en ook nodeloos provocatief de hoofdstad Mechelen in het uitstalraam van zijn toespraak neergepoot. Toch moet vastgesteld worden dat hij met zijn knuppel in het hoenderhok over de Brusselse strategie in de Vlaamse Beweging dynamiek heeft weten op gang te brengen en een debat waarvan het doel ‘Beweging’ in de Vlaamse Beweging brengen is.
Ook ikzelf heb reeds in 2007 naar aanleiding van een colloquium van onze partij en het boek dat nadien is verschenen onder de titel ‘Operatie Vlaamse onafhankelijkheid’ er op gewezen dat de verschillende mogelijkheden voor het integreren van Brussel in de Vlaamse republiek slechts verschillende mogelijkheden zijn. Ik vrees dat er geen axiomatische afkondiging is van één Brussel-strategie. De optie Brussel moet flexibel opengehouden worden en is ondergeschikt aan de stichting van de onafhankelijke staat. In wezen was het ook dat wat Frans Crols – wanneer men er zijn tekst diep genoeg op naleest – naar voren bracht. Brussel loslaten als zodanig is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Brussel komt op een of andere manier altijd terug bij Vlaanderen terecht. Maar dat Brussel in een overgangsfase geen integraal onderdeel meer van Vlaanderen zou kunnen zijn, zou helaas een internationaalrechtelijke realiteit kunnen zijn en is de prijs die Vlaanderen zal moeten betalen voor de gewestvorming van 1987 die door Gabriëls en Vic Anciaux (en al diegenen die toen tot de Volksunie behoorden, inclusief Geert Bourgeois) werd begaan. Het was een strategische fout van de allereerste orde en een fout die nu zwaar weegt op de wijze waarop het onafhankelijke Vlaanderen zal ontstaan. Brussel zal immers op hetzelfde niveau staan als de Vlaamse gemeenschap wanneer internationaalrechtelijk zal worden afgewogen of de Vlaamse onafhankelijkheid legitiem is en of dat ja dan neen met een geïntegreerd Brussels grondgebied zal zijn. Op dat ogenblik zal Brussel met heel veel ‘aplomb’ zichzelf even onafhankelijk kunnen verklaren en zeker gedurende een tussenperiode zal Brussel over dezelfde legitimiteit beschikken als Vlaanderen zelf. Brussel zal dus wellicht ook naar een vorm van onafhankelijkheid gaan waarmee we vervolgens internationaalrechtelijk, maar vooral ook economisch en geopolitiek aan de slag zullen moeten. Het voordeel van de provocatieve formulering waarin Frans Crols het meest radicale deel van de Vlaamse Beweging op de IJzerwake gisteren heeft weten wakker te schudden, is dat de onafhankelijkheid ook niet afhankelijk mag gemaakt worden van het akkoord van de Franstalige Brusselaars. Als de prijs daarvoor is dat Brussel (tijdelijk) zelf onafhankelijk zal zijn, dan weze het maar zo. Nadien komen ze om economische en om geografische redenen op hun knieën terug naar Vlaanderen. Het enige technische probleem is dat Brussel tijdelijk de hoofdstad niet meer zal kunnen zijn.
De fout zit dus in 1987 waar het Vlaams Blok met heel de Vlaamse Beweging vruchteloos heeft geprobeerd om de Volksunie van toen tot rede te brengen. Daar zit de erfzonde die als een zware loden bol om de nek van de Vlaamse Beweging hangt en het is de verdienste van Frans Crols dat hij de Vlaamsgezinde militant heeft wakker geschud en hem/haar heeft aangezet om daar vanaf nu over na te denken. Ik heb zoals reeds gezegd in 2007 vastgesteld dat de Vlaamse Beweging er rekening mee moet houden dat in een tussenperiode Brussel geen integraal deel zal zijn van de Vlaamse republiek en dat in die tussenperiode een tijdelijke hoofdstad elders zal moeten genomen worden, maar dat ook gedurende die tussenperiode de Vlaamse aanwezigheid internationaalrechtelijk zal kunnen beveiligd en afgedwongen worden omdat Brussel absoluut geen enkele vorm van onafhankelijkheid zal kunnen opeisen zonder dat daar ook ruime rechten blijven voor de Nederlandstalige inwoners van Brussel. In die zin moeten we solidariteit blijven betonen omdat de Brusselse Vlamingen een vorm van voorhoede vormen voor het nadien integreren van Brussel als een onderdeel van het Vlaamse grondgebied.
Zaken om over na te denken. Natuurlijk blijven wij de voorkeur geven aan een Brussel dat meteen en vrijwillig mee integraal opgaat in de Vlaamse onafhankelijkheid en kan die optie ook niet per se verlaten worden, maar het is zeker zo dat onze Vlaamse onafhankelijkheid niet mag afhankelijk gemaakt worden van het oordeel van de Franstalige Brusselse inwoners.
Gerolf Annemans

Boeketje Frisse Digitalis
Gerolf jongen, U vertolkt op meesterlijke wijze mijn eigen allerindividueelste overtuiging, die ik al jàààren van de daken schreeuw : zonder omzien zelf handelen, die fiere pretmadame zal na korte tijd op haar knieën komen smeken om te mogen meedoen. En dat, beste Gerolf, laar U na te schrijven: het zal alsdan tegen onze voorwaarden zijn! Ik weet het, U moet als politieker diplomatisch blijven – wij op het Internet moeten dat niet! Hoe radicaler we schrijven, hoe radicaler onze rechtlijnigheid in de harten zal doorsijpelen. Grendels weg! Gedaan met stamelend bedelen aan de poort!
W.W.M.B. : wat we moesten bewijzen : de IJzerwake is broodnodig. De dingen zijn weer eens gezegd. En die van de Volksunie (ja toch!) die nu, in de hoop dat hun vroegere strapatsen vergeten zijn, ageren met een ander petje op: geef op die belgicistiche droom van een stap-per-stap onafhankelijkheid. Op die manier zou een leeg gemolken Vlaanderen ondertussen niet eens meer op eigen benen kunnen staan.
En wat denkt U dat ‘Diksmuide’ zal antwoorden, nu zondag?
Er is geen antwoord, buiten wat gemeenplaatsen, die de lucht rondom onze toren hopelijk voor de laatste maal zullen verontreinigen, nu er eindelijk klaar en duidelijk werd verkondigd dat de onafhankelijkheid voor het grijpen ligt…..
Immers, belgiës dood is Vlaanderens brood!

vrijdag 21 augustus 2009

BERLUSCONI EN ZIJN VROUWEN


Berlusconi en zijn vrouwen: zijn de Italianen echt zo gek?
28-06-2009 - Vanderham - Het vrije volk
Eén ding is zeker, in de communis opinio van Nederland is Berlusconi niet erg populair. Logisch, want bij gebrek aan informatie ga je als Nederlandse journalist echt niet op onderzoek uit. Hoogstens om je eigen (voor)oordeel te bevestigen. Bovendien doet Berlusconi allerlei dingen met vrouwen die wij in Nederland helemaal niet interessant vinden. Waarom stemmen die Italianen dan zo massaal op hem?
Het eerste vooroordeel is dat Italië een achterlijk land is. Niets is minder waar. De zegeningen van de verstikkende bureaucratie (pardon: de hoge kwaliteit waarmee we onze ingewikkelde maatschappij inrichten) zoals Nederland die vooral de laatste tien jaren leert kennen, zijn in Italië al decennialang bekend. Zoveel wetten en regels die elkaar overlappen en tegenspreken zijn een ideale basis voor willekeur door de overheid. Net als hier pakt de rechter of ambtenaar de regel die hem het best uitkomt en de rest wordt niet van toepassing verklaard. De burger heeft het nakijken.
De zegeningen van de multiculturele heilstaat zijn ook niet aan Italië voorbij gegaan. Zijn het in Nederland vooral de Marokkanen die het land verrijkt hebben, in Italië zijn het vooral moslims uit Albanië die de misdaadstatistieken opvrolijken. Daar komt bij dat de lange grenzen en de ligging vlakbij Afrika een goede garantie bieden voor scheepsladingen Afrikanen die in alle soorten en nationaliteiten hun heil in Italië komen zoeken. Het opgeheven vingertje van Europa moet ervoor zorgen dat ze niet teruggestuurd worden, dus zitten -- in wat eens bloeiende badplaatsen waren -- nu duizenden perspectiefloze jongeren hun tijd te verdoen met voetballen op het strand.
In plaats van de badgasten die er vroeger welvaart brachten.
In de steden is het al niet veel beter: ook daar no-go areas. Een parallelle moslimmaatschappij en wijken waar grote armoede heerst door het onvermogen van dit land om in zo korte tijd zoveel nieuwe mensen op te moeten en kunnen nemen. Let wel: de rijkdom van Italië is veel geringer dan Nederland of Duitsland, hetgeen het scheppen van Melkertbanen of andere nutteloze werkverschaffing sterk beperkt.
De staatsmedia waren in handen van de politiek correcte linkse elite die vooral de heilsboodschap verkondigden en de mensen werden vermaakt met Paul de Leeuw-achtige uitzendingen.
Kortom, de situatie leek precies op Nederland.
En toen kwam Berlusconi. Hij richtte een Partij voor de Vrijheid op (Il popolo della liberta) en bood de Italianen een nieuw perspectief. En wat belangrijk is: hij toonde daadkracht en ruggengraat.
Hij maakte een eind aan de eenzijdige linkse roeptoeters van de staatsmedia, een verademing voor de Italiaan. Hij noemde Italië een land met een van oudsher katholieke cultuur die niet ontkend mag worden en waar je trots op mag zijn. Hij nam harde maatregelen op stroperige dossiers, zoals bijvoorbeeld illegalenverblijf en de huisvuilproblematiek in Napels. In sommige steden werd met harde hand de orde hersteld.
En de vrouwen? Voor een Italiaan is de vrouw het mooiste wat de schepping heeft voortgebracht. Het beste wat een man kan overkomen. De vrouw in Italië is zelfbewust en kent haar charmes. Nergens is het contrast groter tussen de in doeken gehulde moslima’s en de vrijheid van de Italiaanse vrouw die haar eigen keuzes mag maken.
Berlusconi houdt van die vrouwen. Dat hij dat soms wat te letterlijk opneemt wordt hem door de meeste Italianen graag vergeven

donderdag 20 augustus 2009

IJZERWAKE MIJMERINGEN


IJZERWAKE MIJMERINGEN

Op de vooravond van Steenstraete’s grote dag, als mijn vrienden, de mannen van Voorpost en Tak reeds op post zijn om alles in gereedheid te brengen voor Zondag: mij groet. Ik breng jullie een verre groet, van over de Alpen, U weet wel, die molshopen waar Hannibal met moeite over geraakte, en wat voor Ryanair een koud kunstje is…In gzedachten ben ik daar bij jullie, al ware het alleen maar om die zangavonden mee te maken. Om terug mijn jeugd te herleven bij al Vlaamse liedjes, dapper en onversaagd….Moest mijn bels pensioentje maar minstens even hoog zijn als dat van een minst verdienende handarbeider hier te lande : wat zou ik vliegen om daar aan de IJzer bij tegenwoordig te zijn…Als het van Peeter sen zijn bende afhangt, mogen wij ondertussen hier verrekken….
Misschien loont het de moeite als wij hier politiek asiel zouden aanvragen, verzaken aan onze belabberde nationaliteit en een Italiaans paspoort aanvragen? De Staatsruif alhier zou al rap breder zijn dan € 678,34??????Een ‘sans-papîer’ bij jullie; lees ik;, is al rap € 500 per dag waard.
Ik weet alvast dat wij een ruime meerderheid zouden halen bij onze 1477 mede-parochianen, moesten deze mogen stemmen voor de nationaliteits-wissel!

Maar nu terug naar onze schaapjes…in Vlaanderen

KLAGEN, altijd KLAGEN…
Is wat z’onder ’t dekziel doen…
En de paarden stappen, still’ en stom
en kijken droevig naar hun meesters om…

Neen, het was natuurlijk dàt niet dat Gezelle dichtte, maar de geschiedenis die U beschrijft, naar waarheid weten we, want U schrijft niets anders dan de Waarheid, de hele Waarheid en niets dan de Waarheid…..die geschiedenis kan toch eens en voorgoed op de schopstoel gezet worden? Heb ik ook al eens aangeraakt in een vroegere reactie. Maar wij, Vlamingen? Dat is een ras van Lamme Goedzakken! Het is nochtans hoog tijd dat Uilenspiegel ontwaakt, want het water staat tot aan de lippen…..En dan niet voor de 2/3 Antwerpenaars in het Atlasgebergte, of voor dat 1/3e in Blankenberge. Maar voor ons, het ganse Vlaamse Volk, voor ons allemaal!

Hoe tewerk gaan?

In de eerste plaats door een onafhankelijk iemand, die als een soort Openbaar Ministerie de stier (hoe toepasselijk!) bij de horens grijpt. Maar Diogenes, U weet wel, de man die op de marktplaats bij klaarlichte dag met een lantaarn rondliep om ‘een mens’ te zoeken, is al ruim 2000 jaar verleden tijd…
Een ‘onderzoeks-hoernalist’ dan? Dat soort is al eeuwen uitgestorven, of moet nog geboren worden. Eén held-vrijbuiter alleen, zelfs al is hij dan ElVeBee, kan alleen, als levend geweten, de weg wijzen die moet worden gegaan….

Naar mijn bescheiden mening is, om te beginnen slechts één enkele eenzame JURIST nodig. Maar dan ene die bereid is voor Moeder Vlaanderen 1° PRO DEO te werken (althans in den beginne) en 2° die geen schrik heeft, noch van de duivel noch van zijn moer. Hij moet gewoon ergens proberen de wormen uit een paar neuzen te pulken, om een rechtsgrond te hebben voor een klacht, desnoods tegen onbekenden zoals dat heet. Klacht met, natuurlijk, burgerlijke partijstelling. Een beetje tam-tam daarbij, bij al wat kruim heeft en een beetje Vlaamsvoelend is. Desnoods een publieke onderschrijving voor een noodfonds ‘Redt het Kind’ of iets dergelijks…U weet toch dat de jongens van VOORPOST staan te trappelen om de kat de bel aan te binden? .

Eenmaal de knuppel in het hoenderhok geworpen, en nadat het stof en de veren ietwat zijn gaan liggen, moet een DESKUNDIGE in de boekhouding aan het werk gezet worden. Moet dus weeral iemand zijn met haar niet alleen op zijn tanden, maar ook op zijn tong, op zijn handen en op zijn voeten! Een regelrechte ‘bee’r dus!

Deze man, aan het werk gezet met een wel omschreven gerechtelijke opdracht om te zoeken en te vinden, zal na korte tijd voldoende verkeerde zaken ontdekken, dat hij de bal aan het rollen zal kunnen brengen…..Misschien zelfs met een paar huiszoekingen bij Hoge Pieten tot gevolg….Om duimen en vingers van af te likken! .

En die Molenaer? Laat hem elders zijn graan gaan malen! Van die boer geen eieren meer. Hij zingt wel, maar is verkeerd gebekt!

‘Elders’ gaan malen, is… misschien bij dat nieuw ooit nog op te richten serieus dagblad, waarover ik U al een paar keer heb getoetst…

Digitalia…..

HET LICHT VAN VROEGER DAGEN


HET LICHT VAN VROEGER DAGEN


Single
Het aantal alleenstaanden in België blijft stijgen, meldt de Federale Overheidsdienst Economie. Het grootste aantal singles is te vinden in de leeftijdsgroep van 25 tot 29, waarin 21,5 procent van de mannen geen partner had.

Bij het begin van de jaren 1980 was dat nog 8,2 procent. Bij de vrouwen gaat het om 14,9 procent in 2006 tegen 5,8 procent in 1981. Kinderen blijken ook vaker door één ouder te worden opgevoed. In de leeftijdscategorie van 40 tot 44 jaar steeg het aantal alleenstaande moeders van 6,4 procent in 1981 tot liefst 15,2 procent in 2006.

Eerdere studies toonden al aan dat het aantal alleenstaanden, zeker in de steden, stilaan het aantal mensen dat in een gezin leeft, dreigt te overvleugelen. In het Brussels Gewest is het al zo, met 51 procent, in Antwerpen zitten ze al vlak bij de 45 procent. Dat is erg veel en toont pijnlijk duidelijk aan dat de vermeende sociologische standaard - vader, moeder en twee kindjes - stilaan een minderheidstype wordt.

De overgrote meerderheid van de alleenstaanden heeft daar niet expliciet voor gekozen. Eenmaal over de dertig zijn alleenstaanden meestal het gevolg van echtscheidingen en de onwil of het onvermogen om een nieuwe partner te vinden. Dat schept voor velen een economisch precaire toestand. Vrouwen die door hun partner verlaten worden en aan het werk moeten, zien hun inkomen dalen.

Mannen met onderhoudsplicht ook. En dat terwijl de vaste kosten voor woning, huur en elektriciteit op constant blijven. Om nog te zwijgen over de belastingvoeten, die voor alleenstaanden vaak zwaarder uitvallen dan voor koppels.

De problemen van de alleenstaande beperken zich ook lang niet altijd tot het zuiver materiële. Fenomenen als vereenzaming en isolement komen logischerwijze bij hen vaker voor dan bij de leden van een koppel of een gezin. Uit de geluksstudie van Mark Elchardus bleek niet zo lang geleden nog dat er wel degelijk een causaal verband bestaat tussen het hebben van een relatie en het beleven van een geluksgevoel.

Daarom wekt het ook verwondering dat in een tijd waarin zowat voor iedere minoritaire probleemgroep wel een hulpverlener of een beleidsprogramma voorhanden is, er vanuit het beleid een oorverdovende stilte klinkt over de problematiek van de alleenstaanden, die stilaan maar zeker de helft van de bevolking van onze grootsteden uitmaken.

Yves Desmet

Digitaliaanse Diverse Divergentia

Die linkie-winkies toch! Ze fladderen lijk een gevangen straatmus tegen de tralies van het kooitje waarin ze gevangen zitten…Ze zien wat er misloopt, maar hun linkse overtuiging dat zijn hun tralies, laat hen niet toe de juiste conclusies te trekken…En zeker niet

Yves Desmet Politiek commentator

want als een orkestmeester bespeelt hij zijn Rote Kapelle (Duits voor Rood Orkest), in éénklank met zijn geloofsgenoten van de TV….

Ik schrijf ‘geloofsgenoten’ , omdat zij, net als de christenen, geloven. Zij geloven in de rode broederschap van dank zij het socialisme ‘worden wij allemaal beter’, maar zij, de leiders die leven in rijke lofts, meest. Vergeet niet dat de definitie van geloven is: aanvaarden op het gezag van een ander…..Zij ‘weten’ dus niet, maar hollen als lege vaten de fluitspelers achterna.

De ‘Politiek Commentator’ die de wereld ons benijdt, vergeet gemakkelijkheidhalve te spreken over het ‘verloop’ van de zoekende jongeren, die terecht komen in allerlei Oosterse godsdiensten, bezinningsgroepen en schijngodsdiensten….Zij lopen verloren in de doolhof van hun eenzaamheid….

En zo kom ik op ‘geloven’ , want ik, ook maar een simpele straatmus zijnde, leef en werk aan de buitenkant van dat linkse traliekooitje…. Omdat ik mij buiten dat kooitje beweeg, en zeker niet gevangen zit in een ander kooitje, kan ik vrij-uit spreken. Zelfs over ‘geloven’ in de christelijke betekenis van het woord, want dat zou een ander kooitje kunnen zijn.…..Niet dat het vroeger, toen de meerderheid van de Vlaamse mensen nog ‘geloofde’ en naar de kerk ging, zoveel beter was. Maar toen kende men tenminste nog de waarde van het Sacrament van het Huwelijk, en van het gegeven woord. Toen hadden de liturgische woorden van de Priester in de kerk nog een sacrale waarde : ‘Wat God (*) verbonden heeft, zal de mens niet scheiden’ – en ‘in goede en kwade dagen, tot de dood ons scheidt’….

Voor mij is het ook een historische fout, een onverantwoorde lamzakkige verwaarlozing, dat de Kerkleiders zelf verantwoordelijk zijn voor de ‘degradatie’ van de Sacramenten. Met als gevolg de totale leegloop en de banalisering van het sacrale. Een beetje de geschiedenis van de hond die hapt naar zijn eigen staart….Men ziet alleen de binnekant van de kerk bij doopsel en begrafenis. Uit gewoonte. Voor het oog der mensen. Voor de pompeuze vertoningen en om mekaar te overtroeven…Trouwen en Communiefeesten doet men ook liefst in de kerk. Zie voorgaande redenen, mar dan in de overtreffende trap.

Als ik het even oneerbiedig mar vertolken: als men lid wil zijn van een vogelpikclub, moet men de regels van die club volgen. Als men als gelovig mens door het leven wil gaan, moet men de reglementen volgen. Wie de reglementen niet volgt, wordt uitgesloten! Wie anders nooit in de kerk komt : geen communiefeest, geen trouwfeest, geen kerkelijke begrafenis. Wie de liturgische ‘tramelant’ wenst, kan die laten doorgaan in de zaal waar het feest doorgaat….Doorleefde kerkelijke plechtigheden zijn voorbehouden aan iedereen die wil, maar daar ook naar leeft. Wie nooit de kerk ziet staan, heeft die op de ernstigste momenten van het leven ook niet nodig. Daarin kunnen we van de Muzelmannen leren:; respect. Maar dat moet men iedere dag verdienen. Ruggengraat en volharding : dat hebben de te softe herders nodig!

Het gezin, zoals bedoeld door Mevr. Alexandra Coolen (en niet zoals Trezebees Vervotje van het ACW dat bedoelt: ik, mijn vriend en mijn hond) is sedert onheugelijke tijden de hoeksteen van elke gezonde samenleving. Waar afwijkingen uitzonderingen zijn, en niet eerder de regel. Waar ‘genot’ niet primeert. Waar ‘kinderen’ op alle denkbare manier een zegen zijn, maar ook een soort ‘levensverzekering’ voor de toekomst. Wij zorgen voor de toekomst, en de toekomst zorgt voor ons. Door de voortdurende instandhouding. Zodat wij niet moeten vrezen voor ‘vergrijzing’ of ‘overbevolking van de wereld’…Geen geleerde onmogelijke theorieën, maar gezond boerenverstand. .

Maar intussen is de ‘Verlichting’ gekomen, en de beschaving van de dood : abortus, euthanasie begin van het einde, waar de mens, nietige aardworm, denkt over gelijke krachten als God (*) te beschikken…

Tot slot (maar dat is dan weer even te Bijbels **, en ik ben geen Pastoor!) wil ik even teruggaan naar Adam en Eva….Want God (*) sprak toen ;’het is niet goed dat de mens alleen zou blijven…en hij nam uit de rib van Adam’, enz….Niet te geloven dat de Bijbel weer eens het laatste woord heeft!
En dat, beste mensen, heeft die altijd, en niet de Korân…..Want het origineel is altijd beter dan de kopie…..

André Baert


(*) God staat hier voor alle nobele waarden van de universele Geest die alle mensen verbindt, zelfs de ongelovigen, de boedhisten, en zelfs de vrome Moslim

(**) te Bijbels…Straks wordt in jullie brievenbussen een folder gepost over het Scheppingsverhaal dat ‘geloofwaardiger’ zou zijn dan de evolutieleer…Maar heeft U er al eens over nagedacht, dat het Bijbels scheppingsverhaal (de fameuze 7 dagen) slechts aanvangt nadat de aarde al bestond? Pure evolutie dus….net zoals de 7 dagen een evolutie zijn op zichzelf!

(***) De titel :’Het Licht uit vroeger Dagen’ is/was ook de titel van een Davidsfonds-boek door Daan Inghelram dat in mijn omgeving in de jaren ’50-’60 veel ophef maakte. Het was een nostalgisch verhaal, dat ik compleet vergeten ben, buiten de titel….

dinsdag 18 augustus 2009

HOOFDDOEKEN EN FLUWELEN ZITJES


KLEEDKAMERS EN FKUWELEN ZITJES
Zo ietwat naar het einde toe van de komkommertijd (de pruimentijd, de sjalottentijd, de bonen-trek) herbegint de roering rond ‘hoofddoeken’ in sommige scholen. Als ‘Metropool’ moet Antwerpen het voortouw nemen, dat is gekend.
Ben eerst zowat te rade gegaan bij een echte Amsterdamse, althans volgens haar eigen zeggen, maar in werkelijkheid een valse Amsterdamse, gegradueerde in de 5de Colonne, aan land gezet door Marokko, in die stad om deze voor Allaj (hierboven) en zijn , belanghebbenden (hier beneden), te werven. Het gaat goed, die dame (!?) is al ‘stadsdeel-wethouder’ met o.a. migratie onder haar ‘beleid’. De naam is Fátima Elatik en je verneemt alles over dat goddelijk Allah-lijk wezen door een beetje te Googelen, zodat je met dat stuk omhooggevallen Muzelvrouw pretentie intensief mee kunt genieten. Zij denkt in de chiekste Amsterdamse PvaA-salons beter op haar plaats te zijn dan in een Bedouïnentent op een door God Allah en Klein Pierke zijn Profeet verlaten rotsplateau….
Waarom de ‘dame’ langer dan een paar seconden (en van op afstand!) mijn aandacht kon trekken?
Wel, ze was op Twitter aan het tetteren geslagen dat Geert Wilders en Adolf Hitler volgens haar twee handen op één buik waren. Dat, schreef ze, mocht ze zeggen omdat zij een echte Amsterdamse was. Waarbij zij voor het gemak er maar even aan voorbij ging dat ze in de eerste plaats Muzelmanse is, en Marokkaanse, twee begrippen die lijnrecht staan tegenover het begrip ‘Amsterdam’. Kortom, zij sprak alsof Amsterdam reeds deel uitmaakt van het pas ingerichte Kalifaat der Nederlanden, met och ja, nog een kleine minderheid van die oer-vervelende Hollanders…Die ‘dame’ bekwam niet veel (geen enkele!) positieve lezersreactie, integendeel. Eentje van die reacties (HVV) wil ik U niet onthouden, omdat deze rechtsreeks verwees naar de Korân, de absolute wijsheid en waarheid. Ooit had de Profeet een visioen van de hel, waar vrouwen bij de haren in het eeuwig vuur gesleept werden, als straf omdat zij de mannen verlokt hadden door hun haren niet te bedekken. In een tweede visioen zag hij de duivels deze vrouwen wegslapen, weer in het eeuwig vuur, door middel van vleeshaken in hun borsten, omdat zij door hun onwaardig gedrag hun mannen deden vrezen voor de zekerheid over het vaderschap van hun kroost. Mijn persoonlijke voorkeur in helle-zaken, gaat uit Naar Dante Alighieri en zijn Beatrice. Mohammed is mij, aangaande vrouwenzaken , ietwat te bronstig.
Waaruit mag besloten worden, dat Muzelvrouwen de uitvoering zijn van menselijke geiten, die door elke loslopende bok binnen de kudde, naar goeddunken listig kunnen besprongen worden. Moet dus een wel vreemde soort beschaving zijn…..
Als men deze kant van de medaille bekijkt, zou men, als Muzelmanse, voor minder zo’n hoofddoek dragen…Tenzij men natuurlijk als vrije vrouw daar een beetje anders over wil denken….
GVA schreef over dat alles vandaag, wat aan duidelijkheid niets te wensen over laat :

Dit ontketende een storm van protest onder de moslimgemeenschap in Antwerpen. Al snel bleek dat enkele radicale moslims zich in het protest begonnen te mengen. Het discours ging niet meer over gelijke kansen en rechten, maar over religieuze plichten.

Het moslim-radicalisme wint terrein. Het zelfvertrouwen groeit onder de aanhangers van deze strekking, want steeds meer jongeren kloppen bij hen aan. De strikte interpretatie van de islam blijkt een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op veel jonge moslims.

De meesten blijken ondanks deze keuze nog hun weg te vinden in de maatschappij. Sommigen zijn echter zo zwaar aangetast door godsdienstwaanzin dat ze stevig uit de bocht gaan. Dat ervoer directrice Heremans.

Enkele radicale moslimmannen vonden dat ze voor het hoofddoekverbod zweepslagen hoorde te krijgen en te worden opgehangen. Dit is echt geen volwassen manier om een mening te verdedigen.

Ik weet dat een moslim geen oordeel mag vellen over een geloofsgenoot. Wel, ik ben geen moslim, dus ik doe dat wel. Deze moslimmannen zijn een schande voor hun familie, hun geloofsgenoten en hun zo geliefde godsdienst.

Iedereen heeft het recht om zijn mening en geloof te verdedigen, maar steeds met wederzijds respect. Dreigen met zweepslagen en ophanging hoort daar niet bij. De meeste moslims zijn pragmatisch en gematigd. Zij hebben als ouders dezelfde bekommernissen voor hun kinderen als u en ik.

Het is alleen spijtig dat zij zo slecht worden vertegenwoordigd. Dit is vooral te wijten aan de grote interne verdeeldheid binnen deze gemeenschap. Omdat deze groep stil blijft, klinken radicale stemmen zo veel feller.


Besluit.
Neen, GVA! Zweepslagen en ophangen zijn inderdaad geen volwassen manier om een mening te verdedigen! Blij dat jullie het eindelijk inzien, met halve wilden te doen te hebben!
Dreigen met ophanging, mijn beste Mevrouw Directrice : laat U dit zo maar loslopen? Als U, U kennende, weer alles op zijn beloop laat (zoals in het begin met die hoofddoeken op Uw school…) komt het zeer spoedig tot lynchpartijen – of erger….Er moet minstens een uitzetting uit het land gebeuren, definitief en zonder recht op beroep.
Kijk, in het verlof is hier bij ons een koppel uit het Antwerpse dagenlang op bezoek geweest. Die mensen waren ten zeerste vertrouwd met de situatie in de Antwerpse scholen, waar men bijna met een vergrootglas moet zoeken naar…echte Antwerpenaren. Beiden waren intimi in dat milieu, neen, niet in Uw school, maar in een der naast liggende stadsscholen. Uzelf, Mevrouw Herremans, zou daar met die andere directie besproken hebben, in Uw school de hoofddoeken te verbieden, omdat U hoofddoekdragende leerlingen op school, in stad tegenkwam, blooshoofds. Deze boodschap was U voldoende duidelijk!
Wacht U dus niet, Mevrouw Herremans, om straffen te vorderen voor zij die dreigen U op te hangen, tot u in de stad galgen ziet opduiken….U geeft deze leerlingen een spiegelzaal om hen te sussen? Is, met mijn kennis van de Islam, een belediging van en voor de Haatbaarden, want spiegels staan voor de ijdelheid van de vrouw….Enfin, U creëert een nieuw probleem om een oud te sussen. Volgende keer zult U deze ‘dames’ nog een fluwelen zitje moeten aanbieden. Of, bij de eerste uren dat ze doorbrengen op Uw school, een diploma als zijnde afgestudeerd cum laude. Want die Muzeldingetjes, die zijn toch het nieuwe ‘Herrenras’, onze maar ook Uw toekomstige Meesteressen?
Ben nu even benieuwd wat de Media hierover verder zullen berichten…O Ja, die zweepslagen en dat ‘ophangen’ dat zal maar voor de grap geweest zijn…..Want wat Theo Van Gogh is overkomen, dat was ook maar om te lachen, hé….

maandag 17 augustus 2009

ROODKAPJE OF DE VROUW VAN LOT


ROODKAPJE OF DE VROUW VAN LOT

De waan van het nieuwe atheïsme
25-07-2009 - Gerard Kreijen - katholiek nieuwsblad
Langs de A4 bij Schiphol staat een billboard van twaalf bij negen meter met de tekst
‘Er is waarschijnlijk geen God.
Durf zelf te denken.
En geniet van dit leven!’
Het billboard verwijst naar www.atheisten.nl, een website met als paginatitel ‘Ik geloof in Roodkapje, en u?’
Waar komt die ongevraagde oproep tot hersengymnastiek langs de A4 vandaan? De laatste jaren verscheen een gestage reeks publicaties van de hand van een nieuwe generatie militante atheïsten. Zij zijn erg boos op alles wat met religie te maken heeft. God is voor hen de bron van alle Kwaad. De schokgolven van 9/11 hebben de nieuwe atheïsten vleugels gegeven. Hun boeken gaan als warme broodjes over de toonbank. De icoon van het nieuwe atheïsme is Richard Dawkins met zijn boek The God Delusion.
Het nieuw-atheïstisch discours vertoont populair-wetenschappelijke trekken en leunt zwaar op de natuurwetenschappen. Dit gaat gepaard met een nogal opvallend gebrek aan kennis van de elementaire beginselen van de religies die de nieuwe atheïsten zo meedogenloos aanvallen. De achilleshiel van het nieuwe atheïsme is dat het – in schril contrast met het gepretendeerde wetenschappelijke aura – de toets van de Rede niet doorstaat. Het gedijt voornamelijk op een aantal drogredenen. De drie meest in het oog springende zijn:
Eerste drogreden: Gott ist an Allem schuld! Op hun kruistocht tegen de religie benadrukken de nieuwe atheïsten systematisch de misdaden die – volgens hen – in naam van de religie zijn gepleegd, terwijl zij de veel ernstigere misdaden van seculiere fanatici bagatelliseren. Toch kan alle water van de zee niet wegwassen dat van de drie grootste massamoordenaars uit de geschiedenis er twee (Stalin en Mao) gecertificeerde atheïsten waren, terwijl de derde (Hitler) een atavistische heiden was. Stalin doodde bijna 20 miljoen mensen in de Goelag, het regime van Mao maakte 70 miljoen slachtoffers in China en Hitler vermoordde 6 miljoen joden. Alle religies van de wereld gezamenlijk zijn er in de afgelopen 2000 jaar niet in geslaagd zoveel mensen te vermoorden als de grote atheïstische dictaturen in de afgelopen eeuw. De nieuwe atheïsten weten dat. Het feit dat zij fundamentele historische gegevens negeren, verraadt hun agenda: het demoniseren van de religie, koste wat kost.
Tweede drogreden: materie is de oorsprong van intelligentie De nieuwe atheïsten zijn niet in staat hun ontkenning van het bovennatuurlijke geloofwaardig te onderbouwen. Dit probleem is samengevat door Roy Varghese in een bijdrage aan het boek There is a God van Antony Flew, de befaamde atheïst die in 2004 verklaarde dat het wetenschappelijk bewijs hem dwong het bestaan van een God te aanvaarden.
De sleutelpositie die de nieuwe atheïsten hoe dan ook zullen moeten bewijzen, zegt Varghese, is de stelling dat er geen God is – geen eeuwige en oneindige Bron van alles wat bestaat. Anders falen al hun andere argumenten. Dawkins en de zijnen slagen niet alleen niet in dat bewijs, maar ze negeren juist die verschijnselen die relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of God kan bestaan.
Er zijn volgens Varghese vijf verschijnselen, die alleen maar verklaarbaar zijn op grond van het bovennatuurlijke: (1) de rationaliteit die besloten ligt in onze ervaring van de fysieke wereld; (2) het leven, het vermogen van levende wezens zelfstandig te handelen; (3) bewustzijn, het vermogen te kunnen doorgronden; (4) conceptueel denken, de macht van het articuleren en begrijpen van inhoudelijke symbolen zoals taal; en (5) het menselijke ‘ik’, het centrum van bewustzijn, denken en handelen. Men zou daaraan het menselijke vermogen om te scheppen kunnen toevoegen.
Alleen de doelbewuste weigering deze verschijnselen in ogenschouw te nemen, is verantwoordelijk voor welke vorm van atheïsme dan ook. Denk, schrijft Varghese, een minuut lang aan een marmeren tafel die voor je staat. Zou die tafel na een triljoen jaar of zelfs na de eeuwigheid plotseling of geleidelijk bij zinnen kunnen komen en zich bewust zijn van zijn identiteit, net zoals jij en ik? De atheïst meent dat op een bepaald moment in de geschiedenis van het universum het onmogelijke en onbegrijpelijke is gebeurd. Ongedifferentieerde materie werd op een bepaald moment ‘levend’, zich vervolgens bewust van zichzelf, toen conceptueel vaardig, en uiteindelijk een ‘ik’. Maar als we ons de tafel weer voor de geest halen, dan beseffen we dat zoiets klinkklare onzin is. En wat voor de tafel geldt, geldt voor alle materie in het universum.
Weliswaar beschikken de nieuwe atheïsten over een zeer omvangrijk informatiebestand waarmee zij de processen die gepaard gaan met de verschijnselen van het leven deels kunnen verklaren, maar ze kunnen niet veel zinnigs zeggen over de aard en de oorsprong ervan. De enige logische verklaring voor deze verschijnselen, zegt Varghese, is dat ze verschillende uitdrukkingen van bestaan vormen, die hoe dan ook bovennatuurlijk zijn. Als wij centra van bewustzijn en denken zijn – in staat tot conceptualiseren, liefhebben en doelgericht handelen – dan valt niet te begrijpen hoe dergelijke centra zouden kunnen voortkomen uit iets wat daartoe zelf niet in staat is. Het bovennatuurlijke kan dan ook alleen voortkomen uit een bovennatuurlijke Bron.
Derde drogreden: de wetenschappelijke grondslag van het atheïsme Tja, en dan is Roodkapje er nog. “Maar hoe begint het leven?”, vraagt Dawkins zich af in The God Delusion. Zijn antwoord op deze kardinale vraag is de volgende wijsheid. “De oorsprong van het leven was de chemische gebeurtenis, of opeenvolging van gebeurtenissen, waardoor de belangrijkste voorwaarden voor natuurlijke selectie voor het eerst ontstonden (...) Als het vitale ingrediënt – een of ander genetisch molecuul – eenmaal in stelling is gebracht, kan echte Darwinistische selectie volgen.” Hoe kon dit gebeuren? “Wetenschappers”, zegt Dawkins, “beroepen zich op de magie van de grote getallen (...) De schoonheid van het antropische principe is dat het ons, tegen alle intuïtie in, zegt dat een chemisch model enkel hoeft te voorspellen dat leven zal ontstaan op één van een miljard miljard planeten om ons een goede en geheel bevredigende verklaring te geven voor de aanwezigheid van het leven alhier.”
“In het licht van een dergelijke redenering, die beter is te omschrijven als een schaamteloze exercitie in bijgeloof”, stelt Varghese, “zou alles wat we maar wensen ergens moeten bestaan als we maar ‘de magie van de grote getallen inroepen’. Eenhoorns of het elixer van de jeugd, zelfs als ze ‘verbijsterend onwaarschijnlijk’ zijn, moeten wel bestaan ‘tegen alle intuïtie in’. Het enige vereiste is een ‘chemisch model’ dat ‘enkel hoeft te voorspellen’ dát zij bestaan ‘op één van een miljard miljard planeten’”. Over Roodkapje gesproken...
De oproep ‘Durf zelf te denken’ klinkt erg hol tegen deze achtergrond. De atheïsten hebben er zelf niet echt een boodschap aan. Het wezen van het atheïsme is dan ook niet het gebruik van de Rede, maar ligt besloten in die andere kreet op het billboard: ‘En geniet van dit leven!’ Voor de atheïst kan dat pas als God dood is, want dan is alles geoorloofd.
Bron Iskander

Boeketje Digitalis (op bedje van Gezond Verstand)
Veel en diep nadenken bij de tekst hierboven is niet verboden! Integendeel! Kerkelijken, niet-kerkelijken maar gelovigen, niet-geïnteresseerden of rabiate ongelovigen, iedereen kan er maar zijn voordeel mee doen. Er is niet alleen ‘Vrije Ingang’, maar ook ‘Vrije Uitgang’ en dus geen de minste verplichting tot kopen. Het is alleen spijtig dat er nooit de minste repliek van al die ‘vrijzinnigen’ en godloochenaars zal komen. Waarschijnlijk wegens groggy. Er zal ook nooit enig teken van waardering komen door de ‘Prinsen’ van de Kerk van Rome…..Ook Smetje van ’t Gazetje en ander gelgebroed zal zich hoeden voor eender welke tussenkomst. Linkse poco’s schieten zich namelijk niet graag in eigen voet!...Oorverdovende stilte alom! Maar de zaken moeten helder en klaar beschreven worden, zodat er geen misverstanden ontstaan. De ene God is namelijk nog niet de Andere….
Laat mij dus aan deze 3 uppercuts van hierboven aan toevoegen, dat Inch’Alâh terzake niet in vraag komt, want dat verhaal is een verwaterd afkooksel van de Joodse Jahweh, zoals trouwens alles wat de Islam betreft, plagiaat is. Afkijken, achter doen of afnemen van een ander, om dan met diens veren te liggen pronken…De Profeet heeft geleefd, beweert men, ruim 600 jaar na de Man van Nazareth, en zijn wartaal werd slechts vele honderden jaren later op schrift gesteld. Door ‘volgelingen’ uit de woestijn die er alle belang bij hadden hun maatschappij-vorm onder de noemer ‘godsdienst’ aan de man te brengen. Daar de Man uit Nazareth in de voetstappen bleef van Zijn voorvaderen, heeft Hij alleen de overlevering, die teruggaan tot de Schepping, beklemtoond door er Zijn eigen inspiratie aan toe te voegen, namelijk ‘Hebt elkander lief’. En dat in vele varianten..
Aldus staat er in de fameuze boodschap langs de A4 in Schiphol, op een bord van 9 x 6 meter (in tijden van crisis!!!!) één woord die het geheel totaal belachelijk maakt. Dat woord is ‘waarschijnlijk’, in de zin :’Er is waarschijnlijk geen Goed’. Dat soort boodschappen ridiculiseert de boodschapper, die overduidelijk bewijst aan zijn eigen boodschap te twijfelen. Moest ik Voorzitter zijn van hun clubje, en met het oogmerk van zuinigheid voor ogen daar bovenop, zou ik de boodschap beperken tot maar één zinnetje. Het laatste : dat zegt ‘Geniet van dit leven’ er aan toevoegend…’maar met mate’’.Die Hollandse zuinigheid, ziet U, vraagt gewoon om dat kleine toevoegsel, ‘met mate’….Voor ons, Bourgondische Vlamingen, zouden de drie woorden ‘maar met mate’ nutteloze kosten zijn…en weggesmeten geld.
Zoals het er nu staat is het een regelrechte aansporing tot losbandigheid, inteelt, een aansporing tot er op los leven, Sodoma en Gomora. Iemand met een beetje Bijbelvaste kennis weet wat er met die twee ontuchtsteden is geschied. Voor de onwetenden en de nieuwsgierigen is er nog altijd Wikipedia…Daar kan men meteen àlles herlezen over ‘De Vrouw van Lot’, die op de vlucht uit deze stad, na door een Engel Gods te zijn verwittigd, uit nieuwsgierigheid naar de verwoesting, achterom keek, en op slag veranderde in een zoutzuil….Iets wat ik niemand toewens.
Dit verhaal om te eindigen zoals het begon : met een sprookje. Ditmaal geen sprookje voor kleuters (Roodkapje) maar een sprookje voor volwassenen: (De Vrouw van Lot.)
Pssst!
Het kan over de tekst op dat bord ook gaan om de stoffelijke resten van een gecensureerde boodschap, waar er oorspronkelijk zou gestaan hebben : ‘Allah bestaat niet’. Om niet racistisch over te komen, heeft men dan maar de Christelijk God vermeld, wetende dat geen enkele Christenmens zich daaraan zou storen, maar waardoor meteen de Moslims zich inderdaad niet meer beledigd kunnen voelen, integendeel zelfs. Bij nader toezien aldus is de eerste zin misschien de prélude tot de sharia. De weg is vrijgemaakt omdat de Christelijke God is dood verklaard. Waarschijnlijk dood, dood onder alle voorbehoud, men weet maar nooit!
Climax
Heel het zootje, verantwoordelijk voor deze ‘billboard’ had beter in deze diarree van beslagmakerij hun broek gedaan. Met uitkuisen zou het dan gedaan geweest zijn. Zie de laatste zin : ‘geniet van DIT leven. Wat impliciet aanduidt dat er nog een ANDER leven is…
Een Eeuwig Leven na de dood?
Het sprookje….de Bijbel : beiden zijn immers maar drager van een boodschap, beiden op maat van de bestemmeling. Het eerste zijnde een kinderverstand, het tweede voor de gehele menshdeis.

zaterdag 15 augustus 2009

DE KORAN SAGA ONTRAFELD


DE KORAN-SAGA ONTRAFELD ________________________________________

‘De koran had meer auteurs’
24-04-2009 - Henk Rijkers itv. Eildert Mulder en Thomas Milo - katholiek nieuwsblad
Het ontstaan van de islam met de profeet Mohammed kun je in elk handboek lezen. Toch bestaat er nauwelijks hard bewijs voor. De bewijzen die er wel zijn, duiden op een totaal andere ontstaansgeschiedenis. Het wordt tijd voor zuiver wetenschappelijk onderzoek naar de islam.
Hoe maagden in druiven veranderden. Sinds de 11e september weten de meeste mensen wel dat de paradijselijke maagden die de koran belooft aan moslimmartelaren, mogelijk berusten op een leesfout. Het moeten druiven zijn. Dergelijke ‘leesfouten’ treden in het Arabisch gemakkelijk op, omdat alleen de medeklinkers ervan werden opgeschreven en zelfs dat niet eenduidig. Dat betoogt althans Christoph Luxenberg, die representatief is voor een groep van dissidente onderzoekers. Zij verwijten de gevestigde islamologie te veel in het gareel van de islamitische theologie te lopen. Deze ‘revisionisten’ bepleiten een onafhankelijk onderzoek van de koran en de vroege islam.
We praten hierover met Eildert Mulder, redacteur van Trouw, en Thomas Milo in Amsterdam. Gezamenlijk hebben ze een succesvol boek geschreven over De omstreden bronnen van de islam. De heren zijn competente linguïsten. Eildert Mulder is arabist, maar kent ook Turks en Farsi. Thomas Milo begon als slavist, maar is ook arabist en turkoloog. Bovendien is hij een kenner van het Arabische schrift, in het bijzonder het gebruik ervan op de computer. Hij is in het gesprek de enthousiasteling, die ongedurig naar de boekenkast draaft om wéér nieuwe details aan te dragen. Eildert Mulder trekt de grote lijnen. Als je wil begrijpen wat de nieuwe islamologen aankaarten, moet je eerst het klassieke verhaal kennen, zegt Eildert Mulder: “Eerst was er de profeet. Toen was er het woord van die profeet: het boek. Toen was er de godsdienst, En toen was er het wereldrijk. Revisionisten menen dat het omgekeerde is gebeurd: eerst was er een wereldrijk. Toen een heilig boek. En daaruit ontstond pas geleidelijk een profeet met een godsdienst.”
Wie zich afvraagt, hoe visies zo radicaal kunnen verschillen, moet zich realiseren dat de periode in het Midden-Oosten van 600 tot 800 een zwart gat is. Wat we van die periode menen te weten, is gebaseerd op moslimhistorici uit de periode daarna. Zeker is wel dat het Perzische rijk ten onder ging, samen met een groot deel van het Byzantijnse, en dat dit grote gebied daarna islamitisch is geworden. Maar hoe dat gebeurd is?
Islamitische historici beschrijven de opkomst van de islam als het gevolg van het optreden van de profeet Mohammed. Die zou vanaf 610 zijn openbaringen ontvangen hebben in Mekka. In 622 vlucht hij naar Medina, waar hij tien jaar later sterft. Zijn openbaringen worden op schrift gesteld: de koran. Gemotiveerd door de nieuwe religie, veroveren de gelovigen van de islam in een flitsende heilige oorlog een wereldrijk bij elkaar. “Oké”, zegt Thomas Milo. “Dat is het klassieke verhaal. Nu de vragen. De islam presenteert zich als een fenomeen dat er zomaar was. Moeten we dat echt geloven? Een handjevol moslimkrijgers kreeg in Irak in één keer voor elkaar wat het hele Amerikaanse leger in tien jaar niet lukt. Bovendien zouden ze zomaar eventjes doorgestoten zijn naar Spanje en de Indusvallei. Ter vergelijking: dit jaar herdenken we de slag in het Teutoburgerwoud van de Romeinen tegen de Germanen. Als je daar de spade in de grond zet, vind je er inderdaad allerlei sporen van. Nu zijn ook in de islamitische geschiedschrijving tal van legendarische veldslagen gevoerd. Het ene rijk na het andere zou met een grote klap omvergeduwd zijn. Maar er is niets van terug te vinden. Dat roept toch vragen op?”
Revisionisten vermoeden dat de oorlog tussen het Byzantijnse en het Perzische rijk beide partijen zo verzwakte, dat een derde partij, de inheemse Arabieren, in 622 (dat oorspronkelijk ‘het jaar van de Arabieren’ heette) de failliete boedel zogezegd voor een prikkie kon overnemen. De rest zou grotendeels fictie zijn of vervorming. Ketterse vormen van christendom zouden een voornaam ingrediënt geweest zijn van de nieuwe ‘rijksideologie’. Daarop wijst de tekst in de Rotskoepel (691) in Jeruzalem, die de christenen bezweert hun centrale dogma´s van Drie-eenheid en Menswording te verloochenen. “Dat is toch wel vreemd”, zegt Eildert Mulder. “Je komt met een nieuwe godsdienst en begint met uitdagend positie te kiezen in een andere. Dat roept de gedachte op dat daar eigenlijk een andere vorm van christendom aan het woord is.”
Ook de koran roept vragen op. Milo: “Hier heb ik een net verschenen editie van een negende-eeuws boek met kritiek op de koran. Het illustreert de heftige strijd over de juiste versie van wat we vandaag als de ongewijzigde en eeuwige koran beschouwen. Hier wreekt zich dat we nog altijd geen wetenschappelijke editie van de koran hebben.
En dat, terwijl van alle andere kernteksten van culturen wel wetenschappelijke edities bestaan, van Homerus tot de grote Latijnse klassieken. Terwijl de bijbel van achter naar voren is omgeploegd, gebeurt dat met de koran niet.” Eildert Mulder: “Als je de gewone methodes van de tekstwetenschap toepast, kun je alleen maar tot de conclusie komen dat de koran het werk is van meer auteurs. Dat is keihard te bewijzen. Traditioneel deelt men de koran in twee: de openbaringen in Mekka en die in Medina. Prima, alleen is er nog heel wat meer gebeurd: je ziet dialectverschillen. De lengte van de verzen wordt korter. De godsnaam verandert: in grote delen komt de naam van Allah niet voor. Alles wijst erop dat men twee heilige geschriften in elkaar wilde schuiven. Thomas Milo: “De koran is het enige boek waarvan de hoofdstukken niet op verhaallijn zijn gesorteerd, maar op de lengte. Dat is toch bizar?”
Mulder: “Dan is er de archeologie: uit inscripties in de Negev-woestijn blijkt dat in de zevende en achtste eeuw van alles verandert. Munten geven hetzelfde beeld. En dan de handschriften: op de voorkant van ons boek staat een palimpsest: een handschrift dat is uitgewist en opnieuw beschreven. Men wist alleen niet dat later die oude korantekst opnieuw zichtbaar zou worden. Het is een andere tekst. De afwijkingen zijn niet sensationeel, maar ze bewijzen wel dat ook de korantekst een geschiedenis kent.” Milo: “Ja, en dan gaat gelden dat je niet een beetje zwanger kan zijn. Als je beweert dat een tekst altijd onveranderlijk en maagdelijk is gebleven, en er blijken vervolgens varianten van te bestaan, moet je niet gaan afdingen – zoals veel islamologen doen – op de grootte van het verschil. Dan ben je namelijk iets aan het verdedigen, terwijl het idee helemaal niet was iets aan te vallen, maar het objectief te onderzoeken.” Eildert Mulder grinnikt: “Eigenlijk prachtig dat het zoveel emotie oproept bij islamologen. Sommigen noemen ons zelfs charlatans, terwijl we niets zelf bedenken. Wij geven alleen inzichten door van mensen die minstens zoveel kwalificaties hebben als degenen die ons charlatans noemen.”
Thomas Milo: “Voor op ons boek staat een muntje uit Iran uit omstreeks 700. Traditionele islamwetenschappers classificeren het als islamitisch, omdat Mohammed erop staat. Wat we echter ook zien, is een Perzische vorst met vleugeltjes, die zijn status van halfgod aanduiden. Terwijl Mohammed kwam met een god die jaloers was en geen andere god naast zich duldde, staat de profeet hier met een halfgod op één munt. Dat bewijst dat die tijd heel anders was, dan de geschiedschrijving ons nu voorhoudt. Daarom is deze simpele munt een echte killer: een doorn in de zijde van de islamologie. En er is niet één zo’n muntje, we hebben er bakken vol van.”
Eildert Mulder en Thomas Milo De omstreden bronnen van de islam Uitg. Meinema, 438 pp., pb., € 25,-
Bron Iskander

Boeketje Digitalis. (niet beledigend maar gemeend)
Het zit er mijn inziens dik in dat beide heren Arabisten een dikke fatwa over hun kop krijgen voor belediging van de Islam. Dat om te beginnen. Der rest van de Muzelmanse tradities en gebruiken kan eenieder raden. Alleen, het juiste ogenblik, de datum en het uur, staan bekend bij Allah, Vrede zij met Hem.…
De situatie biedt in ieder geval een paar opportuniteiten voor wie die wil zien.Als bijvoorbeeld de Linkse kerk ooit zou uitgezien hebben op een gelegenheid om, na het christelijk geloof, ook de Islam af te breken of aan te vallen, dan is wel nu, nu de Wetenschap achter hen staat. Zij staan er toch onvoorwaardelijk achter (ten eigen profijte!) dat ‘godsdienst opium voor en voor het volk is’? Enige voorzichtigheid nochtans weze geboden : op belediging van de Islam staat de doodstraf…..
Ondergetekende voelt wel enigszins deernis met de modale brave Moslim, die na kennismaking met dergelijke ontluisteterende theoriën van beide Arabisten, wel zal beginnen nadenken, waar…Abraham de mosterd haalt. Zij gaan dus de weg op van de modale Christenmens, maar hebben nog wel zo’n kleine duizend jaar te gaan….Misschien dat ze al ontdekt hebben wie nu gelijk heeft : de Korân of de harde werkelijkheid, over het probleem of de aarde nu een platte schijf is, of een ronde bol….
Mijn deernis gaart vooral uit naar de modale Muzelman-Moslim van het heersersras der mannen, die wellicht al de nattigheid voelen van de sloef….JaJa, collega’s, de vooruitgang eist zijn tol! Jullie zullen nog leren wat de Schepper ooit toesnauwde tegen Adam, na zijn zondeval. ‘Gij zult Uw brood eten in het zweet Uws aanschijns’, en in niet ‘Gij zult Uw brood eten in het zweet des aanschijns van Uw vrouw’…Haar vervloeking kan zij, in tegenstelling tot de Uwe, niet doorgeven. Die vervloeking luidde ‘voortaan zult gij Uw kinderen baren in pijn en smarten’ – JaJa, jullie 7 vette jaren zijn voorbij…Welkom bij de club der onder-de-sloef-liggenden…..
Tot slot misschien nog een minder vriendelijke benadering van jullie positie alhier. Denken jullie de ‘congé payé’ hier te blijven doorbrengen, tot de crisis ooit eens zal voorbij zijn? En rekent U daarbij mee dat het manna uit de hemelen zal blijven nederdalen, zodat de gebraden kiekens U in de mond vallen? Zal die vermaledijde ‘varkensgriep’ jullie echt niet op de vlucht jagen naar betere en veiliger halal-oorden? Wij denken toch ietwat voor ons allemaal te moeten vrezen, als de besmetting straks doorbreekt. Jullie idee over hygiëne ietwat exotischer zijnde dan de onze…Ik vrees dat zelfs de Korân daarvoor geen oplossing voor geeft…want jullie moeten niet beter willen zijn dat jullie Profeet, die toch ook maar in de woestijn leefde…blijkbaar zonder zakdoeken. Want had hij die gebruikt, dan was door naäperij jullie besmettingsgevaar nu ook niet groter dan het onze.….
Niet dat jullie in de weg lopen, hoor! Maar allez, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig….Het lijkt mij ook prettiger vertikaal het thuisland terug te zien, dan horizontaal, tussen vier planken…Wij in Europa hebben al twee keer de Zwarte Dood op bezoek gehad, en dat is voldoende. Die varkensgriep kunnen wij wel aan, immuun als we zouden moeten zijn door het eten van al onrein varkensvlees….

Pssst
Begrijpt U nu waarom de ‘varkensgriep’ stilaan in de Media de ‘Mexikaanse griep’ is geworden?

vrijdag 14 augustus 2009

THE STOK OLD BELGICATHE STOK OLD BELGICA
Amici,
Al geruime tijd spreek ik hier over de “Belgica”, onderweg, verward, ontluisterd, getakeld en gesleept naar haar laatste rustplaats, het sloopdok. Al even lange tijd staan onderaan mijn mails volgende woorden : ‘De Belgica zit bijna in het sloopdok’ – en nu vraagt men mij her en der : wat is dat toch met die Belgica.
Wel, als U het artikel hieronder leest, zult U begrijpen waar vandaan ik het idee van een voor de ondergang gedoemde Belica heb gehaald….Zonder iets af te doen van de verdiensten van de Dappersten aller Galliërs die het bootje van de Gerlache willen repliceren, aan de Rupel in Noeveren, waar ik overigens nog nooit van had gehoord. Aan die boot wens ik uiteraard een goede vaart en een behouden thuiskomst. Misschien dat hun kunstwerk tegen die tijd nog louter de symbolische naam van ‘Belgica’ draagt, of misschien intussen van naam veranderd is.
Natuurlijk spreek ik, in mijn geval, met geen enkel woord of dubbele agenda van die andere Beglica, die van de Gerlache, de Noordpool-winterslaper, waarvan het wrak onlangs is terug gevonden voor de Noordse kust. Mijn verhaal gaat over een ‘Belica’ die in 1830 in nooit opgehelderde omstandigheden te water is gelaten.
Het ware schandverhaal van mijn driemachterer: de Wetgevende, de Uitvoerende en de Gerechtelijke mast, vindt U in de Geschiedenisboekjes, en nu, de laatste tijd, in de ontluistering van Justitie, de derde en laatste mast van wat ooit de fiere Belgica was, de driemaster, die De Vliegende Hollander voorbij, zou gaan in de zeilrace rond de wereld in 80 dagen, die mensheid als ‘Modelland’ eens een poepje zou laten ruiken….De drie Machten liggen als onttakelde masten, kris-kras over het dek in een wiwar van zeilen en touwen, waaronder wriemelende en spartelende poppetjes als mieren die verschrikt alle kanten uit rennen, omdat hun nest vernietigd wordt. De spanten kraken, het dek stort in….De officieren hangen al tevergeefs roepend en tierend in het want, de reddingsbootjes zijn gevierd, over boord gezet, en daarin probeert de wanhopige bemanning de veilige kust van de onafhankelijke zelfstandigheid te bereiken….De Kapitein, al lang een louter ceremoniële bloempot-figuur maar dat weet de man niet, is nog altijd, tegen beter weten in, aan boord gebleven, maar heeft, van uit zijn onderbewustzijn, voor geval dat, intussen een nieuwe snelboot (27 meter, 2 x 2000 Pk) gekocht, die voor anker ligt in het Vaderland van zijn wederhelft, waar hij hoopt ooit politiek asiel te verkrijgen.
Ondertussen is deze ‘Belgica’ binnen geloodst in het sloopdok, waar ze ligt te trekken aan haar meertouwen, ziek van heimwee naar verre horizonten en naar de dappere heldendaden waarnaar ze altijd al heeft verlangd, maar nooit verricht. De opkopers omringen haar, op zoek naar de laatste vette brokjes, na de uitverkoop van de lucratiefste onderdelen, als daar zijn, de brandkoffer (Fortis), de energievoorziening aan bood (Enel), de voedings-distributie (Carrefour), de industrie, de magazijnen , de keuken…., enz.
Met de Wetgevende Mast is het na de beschadigingen van WO II, nooit meer goed gekomen, zelfs niet met de bootspecialisten van Eggermont, Lambermont en andere lapjes-leggers. Door parasiet-aanwas is deze Mast stilaan aan de basis volledig weggevreten, zodat hij jarenlang alleen als schaduw van zichzelf is blijven kunnen bestaan. ‘s Lands financiën, die onder de hoede vielen van deze Mast, zijn reddeloos ontspoord en door Franscouillonse verspilzucht volledig ontspoord. Voor de lege Schatkist, vol tot in de kleinste hoekjes nochtans met schuldbrieven, worden plannen gemaakt om deze te dumpen in de Scheldemonding, met de hoop dat deze daar door de Nederlanders zou opgevist worden…
De Kardinaal sprenkelt al jaren wijwater.in overvloed, prevelt gebeden en zingt psalmen om het tij te doen keren, zodat de gammele schuit terug vlot en uit het sloopdok zou geraken, zonder te weten dat de kiel reeds onwrikbaar vastzit in het slijk en de modder van de ondergang.
Het mag dus niemand verwonderen dat er zowat overal stinkende putjes boven komen, en dat er stemmen opgaan van Onkreukbare mensen, om deze Driemaster, net als de VOC-boot in Rotterdam, een lange doodstrijd te besparen, door hem, net als deze ooit Hollands Glorie, inde vlammen te laten opgegaan, ter voorkoming van verder onheil,
Als de’Flandria’ die stilaan gedachte krijgt, intussen maar klaar geraakt om van stapel gelaten te worden. Nieuw tuig, nieuwe bemanning, nieuwe masten! Niemand van de oude bemanning krijgt kans om aangemonsterd te worden. Al die willen te kaap’ren varen, moten mannen met baarden zijn!

New Belgica Project”s
De ontdekking van het wrak van de Belgica voor de Noorse kust van Harstad, en het International Pooljaar hebben de belangstelling aangescherpt rond de legendarische zuidpoolexpeditie van Adrien de Gerlache (1897-99).

In februari 2008 en 2009 hebben duikersteams te Harstad het wrak onderzocht om het in beeld te brengen en de lichting ervan mogelijk te maken.

De Belgica werd in 1884 gebouwd in Drammen nabij Oslo. Het schip was getuigd als driemastbark. Het was, met boegspriet, 35m lang en 6,5 m breed en haar netto laadvermogen bedroeg 244 registerton.

Gezien er van de oorspronkelijke Belgica, de robbenvanger 'Patria', geen plannen zijn gevonden , heeft de Universiteit van Gent het op zich genomen constructieplannen te tekenen aan de hand van tekeningen, schetsen en foto's .

Op onze Belgicawerf aan de Rupel te Noeveren, bij Boom, worden voorbereidingen getroffen om de legendarische ijsvaarder in al zijn pracht na te bouwen. De aanvang van de eigenlijke constructie is nu voorzien voor oktober 2009. Het project zal 5 à 7 jaar in beslag nemen en een 500-tal werklozen tewerkstellen. Als de Belgica straks rond de wereld zeilt, zal ze in alle havens de aandacht vestigen op het mondiale klimaatprobleem en getuigen wat België eraan doet.

Het Belgica project is:
1. Een solidair project: werkzoekenden van zowel VDAB als FOREM bouwen samen de Belgica.
2. Een ecologisch project: we bouwen met hernieuwbare grondstoffen en groene energie een duurzaam product - een replica van de Belgica.
3. Een project van patrimoniumzorg: in de context van de Rupelstreek wordt de nodige aandacht besteedt aan het typische historische patrimonium ervan: steenbakkerijen en scheepsbouw. Met de replica van de Belgica willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het toerisme in de Rupelstreek.
4. Een klimaatproject: de Belgica zal met een klimaatmissie de wereldzeeën bevaren.
5. Een historisch project: het celebreert de ontdekkingsreis van Adrien de Gerlache die in 1897-1898 als eerste overwinterde op Antartica.
6. Een actueel project: het project is gestart t.g.v. het Internationaal Pooljaar 2007-2008.

Tevens mochten we reeds in de aanloopfase van dit project enthousiaste steun genieten van:
- Gouverneur van de Provincie Antwerpen, Mevr. Cathy Berx;
- Het Ministerie van Defensie voor de technische ondersteuning van de studiedienst van de Marine;
- Dhr. Fons Leroy, Administrateur-generaal van de VDAB, zonder wiens hulp gewoonweg geen Belgica–project mogelijk zou zijn;
- Dhr. Patrick Marnef, burgemeester van Boom.

De plechtige onthulling van de kiel van de replica had plaats op 9 september 2007 op de Belgica werf te Noeveren bij Boom, in aanwezigheid van Minister-president Kris Peeters, de burgemeester van Boom Patrick Marnef en diverse personaliteiten.

Het project geniet de hoge bescherming van H.M. Koningin Paola van België. Vlaams Minister-president Kris Peeters heeft inmiddels het ere-voorzitterschap van "The New Belgica" aanvaard.

Onze belangrijkste partners zijn VDAB, SYNTRA Vlaanderen, BASF, BEKO (Asogem), STARCO, Bureau Veritas, Delta Lloyd bank, P&V-verzekeringen, Maritieme Techniek van de Universiteit Gent, FOREM, het Provinciebestuur van Antwerpen, PACO NV, Arcelor Mittal en het Gemeentebestuur van Boom.

Zie foto's op deze site onder "KIELLEGGING"


Lees meer op:
http://www.belgica-genootschap.be
http://www.newbelgica