dinsdag 29 september 2009

MOSLIM MINSTERS ONDERWEG


MOSLIM MONSTERS ONDERWEG
Dat het moslim-maatschappij, vaak ook maar ten onrechte als ‘moslim-godsdienst’ bekend, op de wereldheerschappij uit is, geraakt stilaan doorgedrongen in onze Westerse samenleving. De Htler-adepten, zijnde de Duitse Socialisten, uit schaamte afgekort tot ‘Nazi’s” om bepaalde associaties te vermijden, waren bewaarschoolkinderen en moederskindjes in vergelijking met deze extremisten en koele moordenaars. De ‘kampen’ en de gaskamers waren onnoemelijk erg, maar vormen waarschijnlijk slechts een ‘ouverture’ tot wat nog komen moet. Het kromzwaard zal erger zijn dan de swastika!
Laat er geen twijfel over bestaan : deze extremisten waarvoor wij hier waarschuwen, vertegenwoordigen natuurlijk niet de grote massa brave goedgelovige moslims, maar deze willoze massa zal, als het erop aan komt, toch hun kant kiezen. Net zoals niet alle Duitsers kampbeulen en sadisten waren – maar de massa bleef hen toch dulden tot het bittere einde.
Toen de Jappen naar het einde van de WO II toe, uit wanhoop uitpakten met zelfmoordpiloten, kon de vrije wereld geen enkel begrip opbrengen voor deze ‘kamikaze’s’ die hun bommenwerper vol explosieven en zichzelf met dodelijke precisie te pletter stuurden op de Amerikaanse oorlogsbodems. Zestig, zeventig jaar later is het poedelnaakte eigen menselijk (?) lichaam zelf omgeswitcht tot een wandelende bom, waarvoor straks zich niemand meer kan veilig voelen. Nu bekijken wij (ik toch!) in de bus , de trein of de metro, ja zelfs in het grootwarenhuis of overal waar veel mensen samen zijn, met veel argwaan elke vreemdeling met rare kledij, al dan niet met rugzak of handbagage. Het kon immers altijd een als medemens vermomd zelfmoord-terrorist, zijn.
Nu gaat het nog een stapje verder, doordat de Overheid zoveel jaren terug, niet het Kwaad in de kiem heeft gesmoord; door streng en repressief op te treden. Nu het te laat is, spreken de Ministers van ‘zéro-tolerance’ (pour les Flamands la même chose) en van ‘lik op stuk geven’…maar de gevatte criminelen worden nog altijd met fluwelen handschoenen aangepakt. Als ze al aangepakt worden! Nu heeft men wat men gezaaid heeft : de Islam houdt de gele wereld in een wurggreep. Angst en onzekerheid, zijnde de voorbereidende fase voor de overrompeling, die al ingezet is, de dag dat de eerste immigrant hier met vlag en wimpel werd binnengehaald.
Deze keel toesnoerende angst is veel erger dan de Middeleeuwse pest, die toendertijd de helft van de Europese bevolking uitmoordde, zonder onderscheid van ras of geloof. Tegen de pest kon men zich nog enigszins beschermen, al was dit voorbehouden aan een kleine minderheid, die zich kon afzonderen in verlaten gebieden, waar de kans op besmetting miniem was. Ook werd de pest uiteindelijk overwonnen door de moderne wetenschap.
Thans is deze wetenschap bijna gelijk aan de pest! Immers, de materialen die de zelfmoord -terrorist ingeplant krijgt (nadat zijn hersens uitgeschakeld werden?) is puur een product van de wetenschap, zoals deze in duivelse handen is terecht gekomen….Wetenschap immers is op zichzelf onpersoonlijk en dus onmenselijk. Voorbeeld: de ontdekker van het berichte ‘mosterdgas’, of Yperiet, kreeg later de Nobelprijs voor Scheikunde….En is die Nobelprijs niet de verpersoonlijking van een duivelse uitvinding (door Alfred Nobel) van het dynamiet?
Besluit: de Bijbel zit er nog zo ver niet naast, als hij, met opzettelijk enfantiele beeldspraken, ons voorhoudt dat er 2 Koningrijken zijn: een van het Goed, en een van het Kwaad….Zo is ‘Wetenschap’ ook goed, net zoals hij kwaad kan zijn….De mens is een schepsel met vrije wil, die dus kan kiezen. Net zoals Bennoo Bernard die het Licht schijnt gezien te hebben, gekozen heeft, als hij schrijft dat het Evangelie charismatisch is (iets in die zin), en de Korân wreedaardig…Hij gaat zelfs zo ver om Filip DeWinter bijna gelijk te geven.
Besluit II : Europa is een afgevallen wormstekige overrijpe peer, met open vruchtvlees (de grenzen), die opgevreten wordt door zwermen insecten van alle grootte en alle kleur. De oplossing zou dus zijn, de grenzen hermetisch te sluiten en de moerlemeie te roskammen met de stofkam…Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, U weet wel…

Psst
Wilt U nog een voorbeeld hoe de ‘wetenschap’, oorspronkelijk met goede bedoelingen, radicaal overgenomen wordt door ’het Kwaad’?
Door allerlei contraceptiva kon vanaf de jaren ’60 de moderne vrouw zich ‘vrijgevochten’ voelen. Waarop, samen met de economische bloei, de zedenverwildering toesloeg, en nog later de juridisch niet meer strafbare vruchtafdrijving (abortus)…Waaruit dan weer, op demografisch gebied, de ontvolking ontstond, die dan aangegrepen werd om een massale immigratie op gang te brengen….Als een ouderpaar, pas op de leeftijd waarop wij onze Plechtige Communie deden, onder sensationele krantenkoppen ten tonele gevoerd wordt, samen met de in onschuld verwekte baby, dan is de ondertoon gewoon begrijpend…Het gaat immers om een klein ‘incidentje’…Vaders die jarenlang kinderen verwekken bij hun eigen dochters : sensatie, dagenlang gelul: maar afkeuring? Weerzin? Bestraffing? Ach Ja! De daders zijn immers ook maar arme dutsen, slachtoffers op een ander gebied…
Psssst II
Dat dit bericht uit het fanatiekste moslim-land ter wereld komt, stemt toch tot nadenken….De piloten van 11 September 2001 die de WTC-torens invlogen, waren haast allen ontwikkelde en gestudeerde Soudiers….Overal ter wereld worden moskeeën gebouwd met geld dat in hoofdzaak uit Saoud Arabia komt…Dat olie-land is de bedekte vijand achter de schermen…
Zo kan men zich afvragen, of dit verhaal van bom-inplantaten geen kwakkel is. Een soort geniepige aanval op de vrije wereld met angstgevoelens zonder einde noch begin (en zonder reden!), die geen geld en geen moeite kost…Duivels geniaal in al zijn eenvoud!
Straks gaan we met z’n allen door scanners die de inwendige mens moeten blootleggen, op zoek naar onvindbare bommen. Wat zullen de Muzelmannen lachen in hun (haat)baardje!
En wat doet de Vrije Wereld, buien plat op de buik gaan? Met de dag nog meer geld en petro-dollars naar daar overpompen….Tijd dus om andere leveranciers te zoeken. Misschoen is Koning Poetin wel een betere vriend van de Amerikanen als gedacht! Ik zie die haatbaarden al zitten, in hun zandbak (de Sahara) met hun achterste in de smurrie van kak en aardolie die ze aan de straatstenen niet meer kwijt raken…Is misschien een prentje die de remigratie op gang kan schieten….
,

Springstof in het eigen lichaam...
E.J. BRON - 27 SEPTEMBER 2009

Experts vrezen nieuwe bommethodes van terroristen. Hoe kon een zelfmoordterrorist doordringen tot in het kantoor van een Saoedische prins? Het slachtoffer overleefde de aanslag lichtgewond – maar de nu ontdekte methode van de aanvaller baart terrorisme-experts zorgen: de man droeg de bom in zijn lichaam.

Toen er eind augustus een aanslag werd gepleegd op een lid van het Saoedische koningshuis, stond men voor een groot raadsel: de dader, een gezochte terrorist, was doorgedrongen tot in het kantoor van prins Mohammed Bin Naif, waar hij zijn bom tot ontploffing bracht. Bin Naif, zoon van de minister van Binnenlandse Zaken prins Najef en in Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, raakte als door een wonder slechts lichtgewond.

De terrorist was tijdens een ontvangst m.b.t. de Ramadan in de havenstad Dzjidda verschenen en had beweerd dat hij zich wilde overgeven aan de autoriteiten. Maar hoe kon hij met een bom tot in het kantoor van Bin Naif doordringen – ondanks de hoogste veiligheidsmaatregelen?

Terrorisme-experts hebben nu blijkbaar het antwoord gevonden – en dat zou verontrustende consequenties kunnen hebben: de dader droeg de bon niet, zoals tot nu toe werd aangenomen, in zijn gsm, maar in zijn lichaam. Volgens de experts zou dat consequenties kunnen hebben voor de antiterrorismestrategie op luchthavens.

”Er zijn enorme uitwerkingen op de veiligheid op luchthavens”, zei Peter Neuman, terrorisme-expert aan het King’s College in Londen, tegen de BBC. Het zou in de toekomst wellicht nog moeilijker kunnen worden om in een vliegtuig te stappen, volgens Neuman. ”Als het inderdaad klopt dat de metaaldetectors de verstopte springstof niet konden vinden, zou dat betekenen dat de detectors die op dit moment worden gebruikt tamelijk nutteloos zijn.”

Dader in twee stukken uit elkaar gescheurd

Volgens mediaberichten had de dader van Dzjidda ongeveer een halve kilogram springstof in zijn lichaam. Volgens de Arabische krant ”Okaz” was de gsm van de dader uitgerust met twee simkaarten. Eentje was voor de communicatie met de handlangers in Jemen, met de andere ontstak de terreurgroep de springstof, waarvan de ontsteking zich kennelijk in de darm van de terrorist bevond.

Het explosieve materiaal zat volgens de berichten verpakt in kleine bundeltjes, die niet uit metaal bestonden. Welk materiaal de dader tot ontploffing heeft gebracht, wordt op dit moment nog onderzocht.

Volgens de berichten had de terrorist 40 uur voor de aanslag niet gegeten of gedronken om de kracht van de explosie niet te verminderen.

Dat Bin Naif slechts lichtgewond raakte, hoewel de springstof vlak naast hem explodeerde, wijten de experts aan het feit dat de kracht van de explosie zich alleen naar beneden ontlaadde. Er werd een krater in de bodem gedrukt, de dader werd in twee delen gescheurd.

Het voorval van Dzjidda maakt alle controlemethodes tot nu toe onzeker: zogenaamde lichaamsscanners zouden alleen zichtbaar maken wat mensen onder hun kleding dragen, niet echter onder de huid. De scanners maken gebruik van terahertzgolven om binnen enkele seconden een exact beeld van het lichaam van de persoon te leveren. Daarbij kunnen niet alleen metalen objecten, maar ook plastic springstoffen of illegale smokkelwaren worden opgespoord. Eenzelfde soort exacte beelden leveren scanners met röntgentechnologie.

In Amerika werden de scanners al op luchthavens ingezet respectievelijk getest. De EU stopte in oktober 2008 met de inzet van de zogenaamde naaktscanner na een storm van verontrusting.

Honderden terreurverdachten opnieuw in de samenleving geïntegreerd

De aanslag op Bin Naif was de eerste bekend geworden aanslag op een lid van de Koninklijke familie sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Daarna intensiveerde Saoedi-Arabië de strijd tegen het terrorisme en het netwerk van Osama Bin Laden. 15 van de 19 daders van de aanslagen van 11 september waren afkomstig uit het koninkrijk – net zoals Bin Laden.

De regering van Saoedi-Arabië probeert al meerdere jaren via een integratieprogramma leden van terreurorganisaties te bewegen zich over te geven. Daarbij hebben zich volgens informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken al meerdere terroristen overgegeven. Honderden terreurverdachten zouden weer in de samenleving zijn geïntegreerd. Tussen 2003 en 2006 hadden dicht bij Al-Qaida staande terroristen een serie aanslagen in Saoedi-Arabië gepleegd.

Bron: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,651505,00.html


Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron in Het Vrije Volk

Reageren kan op: www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp


Pssst
Europa stopte de naakt-scanner, na een storm van verontrusting….Is weer zeer symptomatisch! Er mag geen onrust gezaaid worden – zelfs als er reden tot onrust zou bestaan….Dat doet mij denken aan de McCarter vervolgingsverhalen en de jacht op communisten in de VS. Waren die gevaarlijk, of werd de hype in stand gehouden als een soort nationale sport? De Geschiedenis heeft ons geleerd dat er meestal op spoken werd gejaagd…zegt men achteraf….. Ach Ja! Dr Goebbels zou niet beter gedaan hebben en et verhaal van die bom-inplantaten is inderdaad een goede zet in de psychologische oorlogsvoering…want ze zet ons, de vijand, op het verkeerde been…..Of toch weer niet! Als repliek op de Deense cartoons kan dit tellen!
Denk aan Regel I bij het penalty-trappen: de doelwachter moet de verkeerde kant opgestuurd worden! Of zijn jullie Karl May al vergeten, en Winnetou met Old Shatterhand….U vindt de grote lijnen van het Muzelman-verhaal reeds bij ‘van den vos Reynaerde’…..

NA KERSTMIS KOMT DRIE KONINGENNA KERSTMIS KOMT DRIE KONINGEN

Met in het verre verschiet de Kerstdagen, worden in de media bepaalde kinderkribben al stilaan op de voorgrond geplaatst. Waaronder in het bijzonder de kinderribbe van een ‘verdachte’ onthaalmoeder in Hoboken…Een welgekomen ‘onverwachte’ story lang genoeg in de pipe-line gehouden, om als een duiveltje uit een doosje te voorschijn te springen als aandacht- en bliksemafleider van de kopovodden-geschiedenis. Het land dreigde inderdaad in een negatieve spiraal (voor de linkse kerk) meegesleurd te worden, omdat de mensen eindelijk het Islam-spelletje begonnen te doorzien. Meteen worden er ongemakkelijke posities ingenomen, en bepaalde slapende honden wakker gemaakt. Daarover gaat onderstaand artikel, waarin ene Karel Martel ten tonele wordt gevoerd. Deze Arabieren-verpletterende Franische Koning-Hofmeier, in de Geschiedenis bekend door de Slag bij Poitiers (732, dus bij de allervroegste veroveringstochten van de nieuwe ‘godsdienst’) wordt vernoemd in de onmiddellijke omgeving van het Vlaams Belang, als het ware om aan te tonen dat de ideeën van het Vlaams Belang eindelijk gemeengoed zouden moeten worden. Wat ze in wezen al lang zijn, maar diezelfde goede ideeën moeten eerst goed en wel, opgeblonken en herkauwd door de ‘poco’s’, onder de leiding komen van de heersende kleurpartijen….Want, en hier is de oude dualiteit daar weer : het ‘cordon sanitaire’ moet in stand gehouden worden! Werkelijk amusant, moest het zo in-triestig niet zijn!
Lang na Driekoningen en de Wijzen ‘uit het Oosten’ dus de Islamieten, komt de moord op de Onnozele Kinderen, op investigatie van een zekere Koning Herodes, die het niet velen kon dat naast hem een Nieuwe Koning, pas geboren in Bethlehem, zou komen. Van symboliek gesproken! ‘Wat goeds kan er uit Bethlehem komen’, vroegen de Farizeeën en Schriftgeleerden zich af….Vervang Bethlehem’ door ‘de Madou’, Farizeeën door hournalisten en Koning Herodes door het vorstenDOM, met de belse ‘Justice de roi-nègres’ daarboven, net als toen het Romeinse oppergezag in Rome…….

Het VB na de Kinderkribbe26-09-2009 - Koenraad Elst - Brussels journal

Als de Hobokense opvangmoeder met Hitlerfoto niet bestond, dan had het CGKR haar moeten uitvinden. De gemonteerde oogst van de verborgen camera zoals de VRT-kijker hem te zien kreeg, bevatte precies de clichés en amalgamen waarin het Centrum grossiert. De vrouw stelde de moslims van nu gelijk met de joden uit Hitlers tijd, én ze was lid van het VB. De meeste nazi-nostalgici hebben allang het VB verlaten uit onvrede met de goedkeuring van de revisionismewet in 1995 en de koers van “jodenvriend” Filip Dewinter. Maar hier had je zo’n exemplaar van een wegdeemsterend type dat in de lagere regionen van de VB-aanhang nog wel voorkomt: mensen zonder politiek inzicht maar met een afkeer vanuit de buik tegen al wat anders is. De gedroomde etalagepop in de CGKR-propaganda tegen elke immigratie- of islamkritiek. Over de affaire van de Hobokense onthaalmoeder met VMO-vlag aan de muur en VMO-slogans op de tong zijn reeds enkele pertinente argumenten gevallen. Zo is het inderdaad beneden peil dat de zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard de infiltrant een anoniem artikel liet publiceren waarin hij zijn handelwijze goedpraat. Dit terwijl zelfs in de door redacteuren geminachte lezersbrievenrubriek anonieme schrijfsels altijd geweerd worden. De bullebakkende wijze waarop de VRT-nieuwslezer de woordvoerster van Kind & Gezin sommeerde om de onthaalmoeder onmiddellijk te schorsen in plaats van wat dan ook nog te onderzoeken, aangezien “het bewijs toch geleverd is”, hoort onder de rubriek lynchjustitie. Hoewel de Linkse Kerk de jongste jaren een toontje lager leek te gaan zingen, blijkt zij onverminderd bereid om de rechtsstaat tussen haakjes te plaatsen zodra het erom gaat, haar vijanden te beschadigen.
Het logische gevolg liet niet langer dan een week op zich wachten. Toen de geïntimideerde mensen van Kind & Gezin van de Staatsveiligheid vernamen dat een andere onthaalmoeder de vrouw was van een extremist en terrorismeronselaar (niet in 1940 maar vandaag), namelijk Nordin Taouil, ontnamen ze haar onmiddellijk haar erkenning. Een onderzoeksresultaat van de Staatsveiligheid is geen gerechtelijk vonnis en zeker niet onfeilbaar, maar is toch al veel ernstiger dan een anonieme undercover-montage. Dus als zelfs die laatste alle procedures overbodig maakte, dan moest aan mw. Taouil zeker geen onderzoek meer verspild worden. Zij heeft haar ontslag aan de door de VRT opgelegde schuldlogica te danken.
Een ander aspect dat nog een staartje kan krijgen, is een zinsnede in reacties van het CGKR en van politici, onder wie bevoegd minister Jo van Deurzen, namelijk hun kreten van verontwaardiging omdat de onthaalmoeder haar (inderdaad bedenkelijke) uitspraken “voor de camera” gedaan had. Nee, zij sprak onder vier ogen met een bezoeker in haar huiskamer. Tot nu toe werd kritiek op muilkorfwetten vaak afgewimpeld, en de omschrijving “Orwelliaans” als fel overdreven teruggewezen, met de bewering dat die wetten “alleen maar” publieke uitspraken aan banden leggen. Voor de rechtsstaat is het te hopen dat de door het CGKR gewenste rechtsvervolging er komt, want dan zal een rechtbank hierover uitsluitsel moeten geven. Het CGKR heeft alvast de klauwen ontbloot en duidelijk gemaakt dat het de muilkorf wel degelijk ook in de privé-sfeer wil toepassen, mét Orwelliaanse gedachtecontrole tot in de huiskamer.
Ook in het andere kamp heeft deze affaire enkele pijnpunten blootgelegd. VB-voorzitter Valkeniers kondigde onmiddellijk, en ook weer zonder verder onderzoek of procedure, de verbanning van het nazi-koppel uit de partij af. De oude harde kern, die zich tegenwoordig in het Nieuw Solidaristisch Alternatief hergroepeert, zal hierin weer een bewijs gezien hebben van de uitverkoop van het VB aan het zionistisch wereldcomplot. Het is natuurlijk bedenkelijk, zo’n maatregel louter op grond van een beschuldiging vanwege een anoniem (en dan nog nadrukkelijk vijandig) journalistje. In het belang van de partij zal hij echter onvermijdelijk geweest zijn. Een normale procedure zou bijvoorbeeld de aandacht hebben kunnen vestigen op precies het genoemde soort kritiek uit de eigen rangen, en met name vanwege meer gevestigde partijleden die dezelfde nazi-nostalgie delen. Alles wat minder ver ging dan de onmiddellijke uitsluiting, had het beeld van het VB als crypto-nazipartij kunnen voeden.
Zoals de Nederlandse pers deze week in commentaren op de verkiezingscampagne in Duitsland opgemerkt heeft, slaagt de neonazi-partij NPD er niet in om de breed smeulende onrust over de islamisering in steun voor zichzelf om te zetten, juist omdat zij geen anti-islamitische maar wel een anti-joodse en anti-Amerikaanse partij is. Pim Fortuyn zaliger had en Geert Wilders heeft veel meer succes juist dankzij een VS- en Israël-vriendelijk profiel en een ondubbelzinnige focus op het islamprobleem.
Waar staat het VB in dat spectrum? Elk incident met nazi-restanten in of rond de partij schaadt het VB in zijn geambieerde rol als “speer van de natie” en “verzetsbeweging tegen de islamisering”. De huidige partijleiding schijnt dit begrepen te hebben, maar is niet helemaal overtuigend zolang dit verschijnsel regelmatig de horens blijft opsteken, soms juist vanuit die kringen die ooit de partij opgebouwd hebben. Ik weet niet of dat VB-dilemma oplosbaar is.
De vraag voor buitenstaanders is natuurlijk of we überhaupt het VB nodig hebben om die rol op zich te nemen. Nu de bewustwording van het islamprobleem in veel bredere kring doorgedrongen is (zie de evolutie van een Benno Barnard, die zelfs de voorhoedefunctie van het VB erkent), wordt het tijd voor de mainstream-partijen om de oogkleppen af te zetten en de bezorgdheid van de basis ter harte te nemen. Weinigen hadden verwacht dat juist een man van het belgicistische ACW, Luc Van den Brande, de meest Vlaamsgezinde minister-president zou worden; noch dat juist anti-VB-kampioen Patrick Janssens de hoofddoek zou bannen. Best mogelijk dus dat een tsjeef of een groene de nieuwe Karel Martel wordt.
Bron Iskander

Boeketje Digitalis (vermengd met Kerstrozen en Vergeet-mij-Nietjes)

Ach, wat baten kaars en bril, als den uil niet zien en wil….
Een ‘verdachte’ onthaalmoeder, samen met haar man lid van het Vlaams Belang, die in de huiselijke kring uiting geven aan een niet meer welkome overtuiging, want deze van een verslagen vijand. En na de heisa stante pede uit de Partij gezet…Ik werp U voor de voeten: wat is er mis mee, dat bepaalde leden van het Vlaams Belang, zelfs misschien wel de eersten en de besten (want zij hebben geleden voor Vlaanderen) , heimwee voelen naar lang vervlogen dagen, toen ze hoopten, weliswaar onder de Leiding (?) van de verkeerde want verslagen bondgenoten, in Vlaanderens belang, het belse juk te kunnen afwerpen, na meer dan honderd jaar onderdrukking en slavernij. Waar konden ze toendertijd anders terecht? En de omstandigheden zagen er ideaal uit…Waarmee ik deze verdwaalden en misleiden geenszins wil goedpraten, want ik kan alleen maar kijken met de ogen van vandaag, zelfs al waren en/of zijn ze de besten onzer broeders en zusters! Ik weet alleen, wat iedereen zou moeten weten die hier geboren is, dat dit duivels bondgenootschap nooit zou ontstaan zijn, moest het belgisch profitariaat de Vlamingen gegeven hebben waardoor ze, alleen al door hun aantal, recht op hebben! Lees er ‘Het Politiek Testament’ van Leopold III, de Coburger, maar op na, maar deze lectuur werd en wordt weggemoffeld! Lees wat Albert I aan de Vlamingen beloofde, vòòr ’14-’18, hoe de Frontbeweging ontstond toen de Vlaamse IJzersoldaten met letters van bloed schreven ’Hier ons bloed, wanneer ons Recht?’ en wat hun lot werd toen de oorlog voorbij was. Lees hoe de bloem van de Vlaamse jeugd in WO II door christelijke kringen, opgeroepen werd om te gaan vechten tegen ‘het goddeloos communisme’ – U weet wel: ‘Rome of Moscou’ en overdenk hoe velen daarvan, als ze al terugkeerden, hun jonge leven tevergeefs moesten eindigen aan de paal, doorzeefd met de kogels van eigen landgenoten……
Het is tijd dat wij in een generaal pardon aan die toenmalige verdwaalden ootmoedig eerherstel aanbieden, samen met de amnestie die WIJ ten eeuwigen dage weigeren te verlenen aan die misdadige en rancuneuze belse onstaat. Wij, die de repressie in levende lijve in onze opgroeiende jeugd hebben meegemaakt, toen het racaille de straat beheerste, onder het goedkeurend oog van de Witte Brigade, de Rijkswacht en alles wat gezag beweerde te bezitten! Het stilzwijgend parool immers was: ‘vernietig eens en voor altijd dat Flamingantisme – met alle middelen, de laagste eerst’…’….Wij zijn misschien de laatsten die het ongeluk met eigen ogen hebben zien gebeuren. Ons kunnen geen oren worden aangenaaid! Het was zo erg, dat de Bevrijdende Autoriteiten moesten ingrijpen om de slachtoffers in bescherming te nemen…! Verdiep U eens enkele uren in het levensverhaal van de overtuigde Flamingant, Dom Modest VanAssche, Abt van Steenbrugge, na de Bevrijding onschuldig opgesloten in het Hechteniskamp voor ‘Zwarten’ in Sint Kruis, wiens vrijlating door zijn eigen Bisschop van Brugge (Lamiroy) voorkomen werd, en eenmaal overgebracht naar de gevangenis van St Gillis, uitgeput door ziekte en door vernedering, in de kracht zijner jaren overleed….Zijn grootste misdaad was jarenlang het woord gevoerd te hebben op de IJzerbedevaart, en zijn vriendschap met Kapelaan Cyriel Verschaeve….Er is het verhaal van Leo Vindevogel, oorlogsburgemeester (in opdracht van het belgisch bestuur!) van Ronse, tegenstander van de Christelijke Werkliedenpartij in vredestijd, onder valse beschuldigingen door de Krijgsraad ter dood veroordeeld, en gefusilleerd. Betrokkene genoot als belgisch Senator de onschendbaarheid, maar dit werd, ‘pour les besoins de la cause’ over het hoofd gezien…Zijn misdaad? ‘Veronderstelde’ verklikking, na Mei ’45 met de vrijlating uit de kampen, onwaar gebleken….De ‘verklikten’ maakten de namen bekend van de schuldigen – die in het kamp van Vindevogels fransouillonse tegenstrevers zaten….Irma Laplasse, boerenvrouw uit Oostduinkerke, gefusilleerd wegens ‘verraad’ die de dood van ettelijke verzetsmensen meebracht. Later bekende de aanvoerder van deze verzetsgroep op zijn sterfbed, dat hijzelf dat verraad gepleegd had….Daarop werd haar proces herzien, vele jaren na haar dood. Het doodvonnis van 1945 werd verbroken, en vervangen door ‘levenslang’ – sinistere klucht ‘à la belge’….
Mag dit alles zo maar onder de mat geveegd worden? Vlaanderen eert zijn doden, maar ook zijn vervolgden!
Als wij heden ten dage (met gesloten ogen) de speeches horen op TV, van de Duitse politieke beesten van alle pluimage, komt ons iedere keer die tierende en gesticulerende figuur voor de geest van Hitler: dezelfde rauwe keelklanken, dezelfde woorden in dezelfde taal. Maar deze hier kunnen niet begeesteren zoals vroeger gezegd door zijn aanhangers. Nu zijn het precies buiksprkers die hun van buiten geleerd lesje opdreunen…Wij kunnen nog altijd niet begrijpen waar die miljoenen ‘ontspoorde’ en ‘foute’ Duitse Socialisten, de Hitleriaanse oorlogsmisdadigers, de Nazi’s, na de nederlaag, naartoe zijn, voor zover vandaag nog in leven. Ze zijn precies ineens met Dash, witter dan wit, gewassen en gespoeld, en herrezen als CDU/SPD-partijbonzen! Tenzij U er een ontmoet – off the record – en liefst een beetje bezopen, lijk die hier, bij hun ex-facistische strijdmakkers te gast, de campings platzuipen ‘Auf die Freundschaf! ’… Dan lallen ze nog tot de dageraad ‘Und wir fahren, fahren, gegen Engeland’….Ze klappen wel dicht zodra ze merken dat er een beetje aandacht komt voor hun achtergrond. Want ze denken in elke Vlaming een potentiële bondgenoot te herkennen. Want in hun collectief geheugen zijn bepaalde begrippen niet weg te slaan, waaronder de vroegere ‘wapenbroeders’ een bepaalde status zijn blijven behouden…’Het Volk’ volgt niet altijd zijn Leiders van het moment…Hoe kunnen wij hen uitleggen dat wij noch Duits, noch Frans, noch Engels gezind waren noch zijn. Dat de Vlamingen, die ooit in hen de bondgenoten zagen voor de vrijheidsstrijd, hiervan tot op de dag van vandaag hiervan de trauma’s dragen, daar waar zij zelf al jaren geleden zijn overgegaan tot de orde van de dag…Dat wij thans, eindelijk fiere Vlamingen zijn, voldoende sterk op alle gebieden, die op eigen benen onderweg zijn naar de zelfstandigheid, zonder de hulp van om het even wie!....Dat ze hun ‘Frau Kanselier’ mogen houden, als ze ons maar niet nog eens een gezamenlijk ‘bezoek’ brengen! Zijn ze, min of meer toch met afgewend hoofd, welkom in Berlusconi-land, dan is het in hoofdzaak om hun vele briefjes van € 50 die in het rond vliegen….Dat ‘den belziek” ondertussen zo goed als uitverkocht is/wordt aan Frankrijk, klopt dan weer niet, zeggen ze….Maar dat is een ander verhaal, dat zou doorgaan tot in de kleine uurtjes.….
Kijk, dat is het verschil. In het officiële Europa is de Duitse vijand van weleer omgetoverd tot bondgenoot. En dat moeten wij klakkeloos aanvaarden. Alleen de Vlaming is, in de franscouillonse belgicistiche bronnen een ‘sale Boche’ gebleven, zodat de simpelste huisvrouw, onthaalmoeder met heel zeker alle kwaliteiten vandien, om een 60-jaar oud ideaal, gekruisigd wordt. Waarbij de eigen geestesgenoten, in plaats van bescherming te bieden,de nagels voor de kruisiging leveren! …
Shame on you!

zondag 27 september 2009

BOURKAWERELD IN FRANKRIJK

BOURKAWERELD IN FR1NKRIJK

Deux mille femmes portent la burqa en France [
09-09-2009 - Cécilia Gabizon - le figaro
L'évaluation est contenue dans un rapport confidentiel du ministère de l'Intérieur sur l'islam que Le Figaro a pu consulter.
Quelque 2 000 femmes porteraient la burqa en France. Le chiffre apparaît dans un rapport sur l'islam, rédigé cet été par la sous-direction de l'information générale du ministère de l'Intérieur et resté confidentiel. La note, que Le Figaro a pu consulter, évoque notamment les mouvements radicaux comme le salafisme, qui prône un retour à la vie du prophète et commande aux femmes de porter le voile intégral. S'il est impossible de les compter individuellement, les policiers se sont livrés à une estimation sur la base des lieux de culte salafistes. Le «chiffre de moins de 2 000 femmes paraît crédible», peut-on lire.
«C'est une évaluation plus raisonnable mais toujours sous-estimée», juge André Gerin, le président de la mission parlementaire sur la burqa qui reprend ses travaux aujourd'hui.
L'ancien maire de Vénissieux, en banlieue lyonnaise, alarmé par l'augmentation du nombre de ces femmes totalement dissimulées, avait lancé le débat au printemps, réclamant une commission d'enquête parlementaire. Nicolas Sarkozy avait affirmé, lors de son discours devant le Congrès à Versailles, que «la burqa n'était pas la bienvenue en France».
«Dire clairement non à l'intégrisme»
Alors que certains députés appelaient déjà à une loi pour proscrire le voile intégral de l'espace public, une note d'une autre direction de la police, celle du renseignement intérieur, avait semé le trouble en recensant «367 femmes» portant la burqa en France. «C'était totalement absurde !» s'emporte André Gerin. «On en compte plus dans la seule agglomération lyonnaise !» Depuis, le ministère de l'Intérieur assure qu'il ne s'agissait que «d'un échantillon et bien entendu pas du chiffre global».
La mission parlementaire, un temps ébranlée, réclame toujours une évaluation plus précise. «Pour mieux cerner le phénomène et apporter des réponses pragmatiques», explique Éric Raoult, rapporteur UMP de la mission. «C'est pourquoi nous allons également consulter les bailleurs sociaux, très proches du terrain, ou encore les rectorats qui sont au courant lorsque se posent des problèmes d'identification des mères à la sortie du primaire.» Ces institutions pourraient cependant se montrer réticentes à rassembler des informations jugées sensibles sur les familles.
Mais la burqa n'est pas qu'un «problème de nombre», selon André Gerin. Elle démontre «la montée de l'intégrisme depuis quinze ans». «Au départ, les Belges, les Hollandais et les Anglais jugeaient ce phénomène marginal. Ils se réveillent aujourd'hui avec dans certaines villes, de nombreuses femmes en burqa», assure Mohamed Abdi, le conseiller spécial de Fadela Amara. Les antagonismes se sont fait jour en Hollande ou encore en Belgique, avec «des agressions de femmes voilées», assure le conseiller. «C'est pourquoi il faut être ferme en France et dire clairement non à l'intégrisme. Cela nous évitera la montée du racisme.»
Fadela Amara, qui s'est prononcée à plusieurs reprises pour une loi, réfléchit à une interdiction de la burqa dans le service public : écoles, hôpitaux, mairies... mais aussi dans les transports. Enfin, des contrôles d'identité seraient effectués dans les lieux sensibles comme les gares et les aéroports. Une procédure que les juristes doivent toutefois encore valider
Bron Iskander

ZO MAAR EEN LAPJE STOF


ZO MAAR EEN LAPJE STOF

Zomaar een lapje stof?
10-09-2009 - Johan Sanctorum, Benno Barnard en Wim Van Rooy - In Flanders fields
In de hectische discussie rond het hoofddoekenverbod in de Antwerpse athenea is het misschien interessant om ons te bezinnen waar dit echt allemaal om gaat. Laten we nu eens even achteruit gaan staan en de totaliteit onder ogen zien. De houding van directrice Karin Heremans is moedig, temeer omdat ze tot een links-progressieve gezindheid behoort die het probleem steeds maar weer onder de multiculturele mat poogde te vegen. Zij verbindt het hoofddoekendebat namelijk opnieuw met het principe van democratisch pluralisme, de lekenstaat, gelijkheid van man en vrouw, en het intact houden van de publieke sfeer. Dat is een zeer belangrijke verwijzing naar een Europees cultureel erfgoed dat ons overgeleverd werd vanuit het oude Athene, de renaissance, het humanisme, en de 18de-eeuwse verlichtingsfilosofie. Goed dat iemand ons daaraan herinnert: dit gaat over cultuur en beschaving, niet over textiel of alternatieve tienermode.
Want om die vaststelling kan niemand heen: we hebben, op zijn Belgisch, decennia lang getreuzeld en onszelf wijsgemaakt dat het allemaal wel in orde komt als we de bloedneuzen stilletjes stelpen. Een eerlijke analyse leidt echter tot de onontkoombare vaststelling dat de hoofddoek, behalve een bescherming tegen de eerste herfstkou en een fetisj van pubers “op zoek naar hun identiteit”, vooral een tactisch wapen is in een poging om onze publieke sfeer te infiltreren met symbolen die pas achteraf hun volle inhoud zullen prijsgeven. Het beste bewijs is, dat de moslims er niét voor kiezen om zelf onderwijs in te richten (een grondwettelijk recht), maar de symbolen liever exporteren naar andere ruimtes die in hun vizier liggen. Zoals een gemeenschapsschool. “Iedere hoofddoek is een vlag, geplant in het hart van het westen”, zo luidt het in die middens. Elke believer van de Europese verlichtingstraditie moet dit met argusogen volgen Hetzelfde doet zich voor met het bouwen van moskeeën: vrijheid van religie is een recht, en godsdienstbeleving heeft een architectuur nodig, zo dicteert ons het pluralistisch geweten. Voor de rest soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Maar de agenda van de Europese islam ziet er helemaal anders uit. Wie daaraan twijfelt, moet maar eens wat websites uit die kringen gaan bezoeken. De bouw van een moskee is een door Allah bevolen acte met een onomkeerbaar karakter. Het is een plek die aan onze Westerse invloedssfeer definitief wordt ontrukt –we zeggen niét dat alle moskeeën oproepen tot terrorisme- en dus een bruggenhoofd vormt in een mondiaal veroveringsproject. Dat is gewoon de aard van het beestje: de islam is expansief, totalitair, onverdraagzaam, monothetisch en anti-modern. Hoe integreer je zo’n “levensvisie” in ons westers pluralisme? Tijd dus om terug te keren naar het cultureel perspectief. Waarom gunt men overigens in dit levensbelangrijke debat het Vlaams Belang zijn rol niet van klokkenluider? Eerlijk is eerlijk, zij hebben ooit in tempore non suspecto het probleem op de politieke agenda gezet, en het is tot op vandaag een kernthema van hun programma, of men dat nu graag hoort of niet. Waarom mocht Bart Dewever op Canvas de studiostoel innemen van Bruno Valkeniers, die in zijn achtertuin werd geïnterpelleerd over een kindercrèche met nazi-symbolen? Dit geheel terzijde. De argumentatie van het NVA-boegbeeld in Terzake (8/9) was overigens zwak en halfslachtig: de zoveelste politicus die zich verschuilt achter de vrijheid van onderwijs om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Dewever beweert dat dit een zaak is van de inrichtende macht, zijnde het Gemeenschapsonderwijs (optredend onder de hippe naam GO!), die de hete aardappel weer doorschuift naar de school in kwestie. Waarvan de directie wanhopig de politici om duidelijkheid vraagt. Zo kunnen we nog lang doorgaan. Wat hier op het spel staat, is nochtans niet de vrijheid van onderwijs of het recht om met een lapje stof op het hoofd rond te lopen, zoals professor Vermeersch het ooit eens omschreef. Het gaat hier om een zwaar intercultureel conflict (om niet te zeggen: een kortsluiting) tussen een totalitaire theocratie die absolute onderdanigheid eist (waar het woord “islam” trouwens naar verwijst), die tegelijk zijn impact op de publieke sfeer voortdurend probeert te vergroten, en een gelaïciseerde samenleving die zich formeel op de principes van de verlichting beroept, maar daarbij elk externe bedreiging miskent. De politiek kijkt als verlamd toe, gegijzeld als ze is door haar eigen principeloosheid,- en misschien ook wel door de cordonlogica die haar nu parten speelt, volgens dewelke je de thema’s van een geëxcommuniceerde partij zo min mogelijk aanraakt. Dat kan partijtactisch wel kloppen, maar voor het open publiek debat is het zonder meer nefast: hier moet duidelijk de vraag gesteld worden of de islam wel verenigbaar is met onze democratische grondprincipes. Nochtans zijn er precedenten: het negationisme –om even bij onze fascistische onthaalmoeder terug te keren- is wél uit het pakket van de vrijemenigsuiting gelicht, omdat de achterliggende ideologie als bedreigend wordt beschouwd voor onze democratische rechtstaat. Wel, dat men dan ook maar eens de islam onder loep neemt en de koran tegen het licht houdt. Doorstaan die teksten de lakmoesproef van de democratische grondrechten, de mensenrechten, de verlichtingsfilosofie waarop onze pluralistische samenleving gegrondvest is? Kunnen de imams ons dat eens komen uitleggen? De paradox van de multiculturaliteit, door weldenkend links gecultiveerd, bestaat erin dat zij geen grenzen en geen scheidingslijnen meer kan trekken. Ze is normenloos en formalistisch. Tolerantie tegenover de islam is even onzinnig als tolerantie tegenover het fascisme. De hoofddoek – of godbetert, de boerka- toelaten in het straatbeeld, is even naïef als de swastika gedogen. Maar het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding ziet dat helemaal anders, en is nog eerder geneigd om mevrouw Heremans aan te klagen, die even ons collectief geheugen opfrist, dan de intimidatiepraktijken binnen de moslimgemeenschap zelf. Het is dat soort mensenrechtenformalisme dat ook mevrouw Eva Brems parten schijnt te spelen: door geen symbolen te willen lezen, een inhoudelijke discussie te vermijden en alle “levenbeschouwingen” gewoon op één lange rij te plaatsen, holt ze het wezen van de diversiteit zelf uit. De opzettelijk geënsceneerde verwarring tussen de bezorgdheid van Karin Heremans, en de stigma’s “islamofobie” en “racisme”, verschuift het debat semantisch, en maakt van de agressors slachtoffers. Dat is al decennia lang aan de gang, en daar trappen wij niet meer in. Op de erfenis van Rousseau, Voltaire en Montesquieu valt niets, maar dan ook niets af te dingen. Het intact houden van de publieke sfeer –en daar hoort ook een gemeenschapsschool bij- is de conditio sine qua non om een pluralistische ontmoetingsruimte te vrijwaren. De lekenstaat is de enige waarborg voor onze vrijheid, voor ons mag het gerust naar Frans model. Als we in dit dominospel één stukje prijsgeven, valt al de rest. Dat de “fanatieke laiciteit” het moslimfundamentalisme zou aanwakkeren, zoals die brave cultuurwetenschapper Jakob De Roover beweert, is zelfs misschien niet onjuist. Maar het is niet dom om essentiële tegenstellingen onder ogen te zien en keuzes te maken. Het is vooral dom om ze niet te willen zien en te denken dat we het allemaal wel weer met wat pragmatistisch lapwerk zullen kunnen repareren. We staan voor een enorme uitdaging, trek het debat open, ga naar de grond van de zaak, het is tijd om nagels met koppen te slaan. Dat is de inconvenient truth waar onze politici vandaag mee te maken krijgen. Graag een antwoord, en liefst een duidelijk. En liefst ook een duidelijk signaal vanuit de academische en culturele wereld, om Karin Heremans enige ruggensteun te geven.
In verkorte vorm gepubliceerd in De Standaard van 10/9/09
Bron Iskander
BOEKETJE DIGITALIS (verzachte versie met waterig eind)
Nou Moe, nou breekt mijn klomp! Ben ik inderdaad onderweg naar de Hemel, en hoor ik nu reeds engelengezang? Droom ik, of is mijn droom werkelijkheid aan het worden?
Bovenstaand artikel, zelfs na meerdere lezingen, laat een bevreemdend, maar ook een zo bekend gevoel achter. Bevreemdend omdat het komt van vroegere opponenten (of onverschilligen), en bekend omdat het noch min noch meer de twee standpunten van het Vlaams Belang overneemt. Zelfs met bronvermelding….
Waarom denk ik nu meteen ongewild aan een vuurtoren, ergens aan een rotsige kust, die aan wanhopige zeelui verdwaald in donkere nacht bij storm en ontij, de veilige haven wijst?
Vanzelfsprekend gaat mijn belangstelling op het eigenste moment eveneens uit naar het Vlaams Belang, in deze vergelijking de vuurtorenwachter. Zullen de wenkende lichtflitsen gedoofd worden, of een andere cadans aannemen? Een andere densiteit? Wordt hij van zijn vaste plaats aan de havengeul, verplaatst van rechts naar links? Of wordt hij, op nieuwe fundamenten, versleept naar het midden van de vaargeul? Wat vast niet de ideale plaats is voor een veilige binnenvaar, maar de zekere ouverture voor een gevreesde ramkoers….
Wat mij betreft, mag het Vlaams Belang vuurtorenlicht gerust van op rechts blijven schijnen, en dat liefst met verhelderd licht. Want op links flikkeren rode lichtjes. Het zijn de achterlichtjes van het in het duister afdruipende linkse belse gedachtegoed. Terwijl de laatste achtergebleven belgicisten hun vuurvlieg-lichtje verslepen naar het midden van de havengeul, perfect geplaatst om alles en iedereen op ramkoers te lokken…

Psst
Even een paar regels nautica. ‘Havenlichten’ zijn gewoonlijk ten getalle van drie. Lang niet overal is een vuurtoren voorzien, wegens niet noodzakelijk. De ingang van de haven wordt in alle gevallen aangeduid door rechts een groen licht (stuurboord) en links een rood licht (bakboord). Met ‘rechts’ en ‘links’ wordt bedoeld: gezien vanaf het binnenvarend vaartuig, waar de internationaal verplichte kleuren van de boot- of scheepsverlichting groen zijn (rechts, stuurboord) en rood (links, bakboord) met wit toplicht. De schipper hoeft zijn boot dus zo te sturen, dat zijn eigen lichten gelijk staan met de havenlichten : groen op groen, rood op rood….Het witte ‘toplicht’ is vooral bedoeld om, in samenhang met de groene of rode lichten, de vaarrichting te kunnen waarnemen. Om dit laatste te kunnen begrijpen, doet men best, rechtstaande op beide benen, een paar volledige draaien om de eigen as. Men vestige dan (in de verbeelding) de ogen op een rood en een groen licht, in combinatie met het witte toplicht, en men zette de hersenen in werking. Is groen rechts (rood links) en toplicht zichtbaar, dan vaart de boot weg van U. Is groen links en rood recht, met zichtbaar toplicht, dan vaart de boot in Uw richting. Op het water is zulks eenvoudig, maar efficiënt!! Als U met Uw klein motorbootje in volle zee een ontmoeting heeft met een pakketboot, zult U de kans niet krijgen Uzelf tweemaal te vergissen!
Psssst II
Ik vaar, met de Vlaamse Leeuw in top, samen met alle Vlaams-Nationalisten, op kruissnelheid in de richting van de gammele ‘Belgica’, die haar lichten als volgt voert: links groen, rechts rood met zichtbaar wit toplicht en zonder noodhoorn noch life-jackets of reddingssloepen, dan weet ik goed te zitten, want op ramkoers….Als een nest nijdige horzels onderweg naar een rotte zomerse peer….

HITLER AAN DE WAND JALASHNIKOVS OP STRAAT

HITLER AAN DE WAND EN KALASHNIKOVS OP STRAAT

Hitler in the Living Room, Kalashnikovs in the Street
10-09-2009 - Paul Belien - Brussels journal
Today, like yesterday, the headlines of the Belgian press are dominated by a couple from Hoboken, a southern suburb of Antwerp, who have a photo of Adolf Hitler in their living room. Two days ago, an undercover journalist of the Belgian state television had been in the living room to take pictures of the Hitler photo on the wall. The woman of the couple is a babysitter who in the daytime minds babies and toddlers of other people in her house, including in the room with the photo.
Though most of the woman’s clients, including immigrants like her Moroccan neighbor Rachid Handaoui, admit that she does a great job and that she does not let her political views interfere with her work of feeding kids, changing nappies and playing with toddlers, the authorities have started a procedure to take away her license as a baby sitter. The license is needed if clients want to deduct their babysitting costs from their taxes. The Belgian government’s anti-racism organization has also opened an investigation against the couple and has announced that they will be taken to court. The government, meanwhile, has announced that the law will be changed to ensure that in future only people with a government license will be allowed to take care of other people’s kids.
Hoboken is a blue-collar neighborhood with many Muslim immigrants. Last week, a high school run by the city council was vandalized by youths protesting a ban on wearing Islamic headscarves in the classrooms.
The media attention for the Hitler photo in the Hoboken living room contrasts sharply with the lack of attention for the discovery of Kalashnikovs forty kilometers to the south, in Anderlecht, a suburb of Brussels. Like Hoboken, the Anderlecht borough of Kuregem, right next to Brussels’ main international train station (Brussels’ “Midi” or South Station) is a predominantly Muslim neighborhood.
For two consecutive nights, the Brussels police have been finding Kalashnikov (AK-47) assault guns in Kuregem’s streets.
Last Sunday night, following a shootout, the Brussels police found a Kalashnikov in Kuregem. While the officers waited for reinforcements, they were attacked by a group of 50 youths. The youths were able to retrieve the AK-47, while the police fled. This piece of information was only covered by a few papers, and not on the front page, but on pages 4 or 7.
The following night, last Monday, the Brussels police was again called to Kuregem by citizens who warned that youths were walking the streets with gasoline cans. A huge police force, assisted by firefighters, was able to confiscate one Kalashnikov (perhaps the same weapon as the night before?), one riot gun, one revolver and eight Molotov cocktails. The news can be found in just a few of today’s papers, hidden on pages 10 and 21. The Belgian press has its priorities: Hitler depicted in a living room is a far more serious matter than youths running around the streets with Kalashnikovs.
Bron Iskander

Boeketje Digitalis
Onze geliefde voorvechter, de 18-karaats zuivere Paul Beliën, loopt met de dag, denk ik, meer en meer gevaar om door ‘onbekenden’ van kant gemaakt te worden. Wegens het slopen van de belse puinhoop (in het beste Engels ter wereld) ten aanzien van de ganse wereld, inzonderheid de Amerikaanse/Angelsaksische machthebbers…
Hierboven dus een vlijmscherpe analyse, waarvan elke letter de waarheid is! Een onnozel feit uit de persoonlijke sfeer (de Hitler-adoratie) komt uitgebreid aan bod in onze Media, en zal door het CGKR voor de Rechtbank gebracht worden want uitgesproken voor de camera, dus in het openbaar, wat pertinent onwaar is, wat wilt U…Maar het groeiend gangsterdom van Mahrebijnse oorsprong, wordt zoveel mogelijk geheim gehouden of geminimaliseerd…Dat de handmitrailleur (van Sovjet-makelij) het geliefkoosd wapen is van de onderwereld, wordt ongemoeid gelaten. Want te duidelijk. De handelbaarheid en de alles-vernietigende vuurkracht van dit massa-vernietigings wapen, moet onderbelicht blijven. Zo’n Kalashnikov moet afgeschilderd worden als gewoon een soort geweertje in de handen van cowboy-spelende ‘joongeren’….die binnenkort zullen ontpoppen tot haatbaarden die onze straten onveilig zullen maken. Dat laatste wordt natuurlijk ook verzwegen. Minstens nog 30 jaren lang, waarna men het geweer van schouder zal veranderen, om het Vlaams Belang na te praten.
Met Paul Beliën als tegengewicht voor de Franstalige geluiden, die overheersen in de wereldpers, kunnen zo’n artikels het verschil maken, Vlaanderen ten bate. Zelfs als ze slechts de nieuwsgierigheid gaande houden voor wat de Vlamingen wordt aangedaan, hebben ze hun nut. Ze kunnen de ‘perceptie’ over de Vlaamse Ontvoogding in een ander daglicht stellen. Want de dag dat Vlaanderen de zelfstandigheid uitroept, zal alle internationale hulp meer dan welkom zijn. Wij weten dat Paul Beliën erg geliefd (en gerespecteerd) wordt in de Angelsaksische wereld. Dat niet alleen voor zijn perfecte beheersing van de Engelse taal, maar vooral voor het waarheidsgehalte van zijn schrijfsels gepaard aan zijn onnavolgbare stijl. Waarlijk, een tweede ELVEEBEE, maar dan ene met venster op de hele wereld….

WIJZE WOORDEN OVER ONZE PARTIJ


WIJZE WOORDEN OVER ONZE PARTIJ
cartoon + satire kain en abel
Bijna even oud als de mensheid, is het verhaal van Kaïn en Abel, de eerste broedermoord. Toen ging het om het zoenoffer die elk pleegde voor Jahweh, waarvan voor Kaïn de rook Jahweh niet welgevallig was, zodat deze neersloeg, maar de rook van Abel die ten hemel steeg, aanvaardde. Achteruitstelling, moord en doodslag : het is van alle tijden! En altijd staan er vuurtje-stokers en ophitsers aan de kant, die bloed willen zien. In vroeger tijden waren dat primitieve wilden, nu zijn het meestal hournalisten die zich gedragen als bloedzuigers….
Dan is er ons aller Marie Rose weer, die op 18/9 spreekt over een ‘storm’ en een ‘heksenjacht’ – maar zekerlijk het achterste van haar tong niet liet-t zien…Om maar te zwijgen over haar eerlijkheid om met de her-opstart van haar blog toch nog eventjes te wachten,…’tot ze er achter staat met wat ze schrijft’…Dan is er ’t Pallieterke van 22/9, dat explicieter ingaat op de geruchten, en zelfs “twee blokskens’ schijnt te verwachten. Neen, bij ’t Pallieterke zijn ze nooit enthousiast geweest over ‘ons forelleke’…..
Dan is er tenslotte die ene uitspraak ùet weerklank in de pers van een VB-lid die op haar kap zit, en haar uit de Partijraad wil. Maar de herboren Marie Rose is een Harde Tante, en een kat met zeven levens. Waar en hoe ze ook terecht komt, vallen er overwinningen te rapen. Zelfs al heeft ze, net als Margret Thatcher, verre van altijd gelijk…..
Verder is er…. de stilte voor de storm. Tot vandaag Angeltjes, die blijkbaar beter ingelicht zijn, niet alleen de nieuwsgierigheid, maar ook voorgoed de onrust aansteken. Blijkbaar zou er een soort ‘Nacht van de Lange Messen’ op komst zijn…Een aflossing van de wacht misschien…
Ben wel benieuwd wat het morgen wezen zal. In ieder geval, ik sluit mij aan bij het standpunt van mijn wapenbroeders. Angeltjes dus.
En voor de rest, lieve vrienden en zure vijanden : zo lang Vlaams Belang de weg wijst naar een Onafhankelijk Vlaanderen en opkomt voor onze eigen identiteit en de islam zo weinig mogelijk kansen biedt, stappen wij mee op. Ongeacht wie de kar trekt. En als de kar stilstaat, stappen wij toch door, want Vlaanderen is ons land.
De Redactie van Angeltjes
Beter kan ik het niet verwoorden – tenzij onder toevoeging dat ik verhoop dat ‘de weg wijzen’ voortaan niet met stiller, maar met luider en vooral efficiënter trom zal geroerd worden. Want, laat het juist zijn, dat gans Vlaanderen na 40 jaar node moet toegeven dat het Vlaams Blok/Belang inzake het immigranten-standpunt wel eens gelijk zou kunnen hebben (denk aan het Wetsvoorstel van Anke VanderMersch inzake het verbod op^de maskerade met de kopvod en de bourka van een paar decennia terug; dat toen weggehoond werd. Denk aan het ‘cordon sanitaire’ dat belet dat de islamisering van ons land ter sprake mag gebracht worden! Vooral als U weet dat die maskerade (hoofddoeken, bourka’s) in Frankrijk verboden is en wettelijk aan banden ligt! Allemaal redenen om in ons land te volharden in de boosheid en bijgevolg het Kwaad niet eens te willen bespreekbaar maken….
Er bestaat zelfs grote kans, dat het Antwerps kopvodden-debat in gang gezet door jonge schoolplichtige moslim-meisjes, gewoon één grote farce is!...Volgens bepaalde in-side roddels (?!) zouden die kopvodden gewoon camouflage gewenst zijn, om er ‘een oortje’ in te kunnen verbergen, zodat er duchtig op los kan ‘gespiekt’ worden bij examens en toetsen….Si non è vero, è ben ttrovato!....
Maar terug naar die andere roddels, deze over de nakende broedertwist bij het VB-bestuur. Op de tweesprong tussen een harder en een zachter programma. De strijd schreeuwt om hardere standpunten en betere wapens. Waarom niet, desnoods met harde vuist, (moreel) tot de tanden gewapend, opkomen voor de enige twee redenen die van het Vlaams Belang een levensnoodzakelijke zweeppartij maken : ‘onafhankelijkheid’ en ‘aanpassen of opkrassen’…Wat in feite twee kanten zijn van eenzelfde medaille, die gerust mag herleid worden tot één slogan: ‘Eigen Volk Eerst’…Waarom zich blijven wentelen in het eigen grote Gelijk, om het dan, als een veredelde NV-A, die een flauw afkooksel is van de CVP van ‘hou mij vast of ik doe een ongeluk’ - bij woorden te laten? Dertig, veertig jaar lang alleen met woorden van aan de zijlijn staan roepen, met de bewijzen in de hand dat men gelijk heeft: laat die periode voorbij zijn! Macht wordt niet verkregen. Macht moet veroverd worden!
Lieve mensen, als U het nu wilt weten of niet: er is een oorlog, niet meer in voorbereiding, maar in volle gang. Het kantel-moment in de Geschiedenis is bijna de hoek om – en Vlaanderen blijft geboeid achter, half-murw in de hoek geslagen door eigen lafheid. Vergeten door de eigen elite, die als een kat om het smeer, likt aan de kandeleer….niet wetend of beseffend dat die gouden kandeleer gesmeed is uit het gestolen goud van de gewone man of vrouw van het eigen volk.
Ja, wij steunen het Vlaams Belang, zelfs tegen beter weten in, omdat wij, net als de Protestant Maarten Luther toen hij terugkwam van zijn verhoor in Rome, uitriep: ‘hier sta ik, ik kan niet anders’! Rome was toen aan het hoereren en boeleren – Luther wou de harde weg van de ware Gelovige. Vervang in bovenstaande zin Rome door ‘belgië’ en Luther door ‘Vlaams Belang’ en U snapt mijn bedoeling.
Hoereren en boeleren leidt naar de vernietiging en wij willen een beter Vlaanderen. Waar welzijn heerst en nijvere vlijt, zoals onze voorouders ons dat hebben voorgedaan. Weg met de diefstal van ons erfgoed, die ‘solidariteit’ zou zijn ten bate van de franscouillonse potverteerders die ons minachten. Wij willen onszelf besturen, vrij van vreemde smetten, en samenwerkings-accoorden afsluiten met de buren die wij zelf kiezen, en niet opgedrongen worden.
Daarom smeek ik mijn Leiders: voeg de daad bij het woord. Reik en neem de hand aan mensen met eenzelfde ideeëngoed over de staatsgrenzen van 1830 in Nederland. Daar zijn deze, samen met Geert Wilders, aan de winnende hand. Ze zijn met velen, en die velen kunnen velen van bij ons meetrekken om een onafzienbare schare te vormen van gelijkgezinden! Smeed een alliantie om in een nabije toekomst, samen te besturen. Bazuin die plannen uit, ga er mee de boer op! De muren van het Bijbelse Jericho werden eveneens verbrijzeld door bazuinstoten! Weet U: ‘Eendracht maakt Macht’ – en een politieke deining over de Staatsgrenzen heen is misschien een unicum in de Moderne Geschiedenis, maar ze zou als een paukenslag weerklinken in het moeras dat ‘Europa’ heet. De Ieren zijn inzake dat Europa even eigenzinnig door hun eigen wetgeving te verkiezen boven de bemoeizucht van ‘Bruxel’…Laat het een eigenzinnigheid zijn die navolging oproept. De Vrije Herenigde Nederlanden verwerpen de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) en stappen uit de Alliantie. Eenmaal de eerste stap gezet (Akte van Verlaetinghe, de tekst bestaat al vele honderden karen her), zullen andere volkeren en andere landen volgen, om samen andere horizonten op te zoeken. Liefst Magreb-vrije!
Ach! Het is al zo lang geleden dat Hugo Verriest ooit eens volgende verzuchting aan het papier toevertrouwde: ‘Eertijds heeft er een volk bestaan’ – en ‘Dat Volk moet herleven’….Toen die woorden geschreven werden, was Arm Vlaanderen op zijn armst. Twee wereldoorlogen hebben vervolgens ons arm en verdwaasd volk achteruitgesmeten in zijn opgang – maar nu hebben wij de rijkdom die naar de macht moet leiden om fier rechtop te staan, op eigen benen. Weg met de belse bezetting!
Wij willen Wilders, want wij willen weg. Dat schreef ik, met een humoristische ondertoon, een paar dagen terug. Wie weet, vandaag meer dan ooit een droom die op het punt staat werkelijkheid te worden? Uit zijn cocon gekropen, kan het Vlaams Belang misschien ‘Het Belang der Nederlanden (BN)’ worden?
In deze hoop wil ik leven en sterven!

vrijdag 25 september 2009

VRIJDAGGEBED IN/OP WASHINGTON CAPITOL HILL


VRIJDAGGEBED OP/IN WASHINGTON CAPIITOL HILL

OUR TIME HAS COME
Deze slogan prijkt inderdaad bovenaan de oproep aan alle Moslims ter wereld, om deze Vrijdag in gedachten mee te vieren met de vele duizenden gelukkigen die, op uitnodiging van Obama, deze namiddag samenkomen in het Capitool, in Washington DC, voor hun traditioneel vrijdag-gebed.
Dank zij de blogwereld is zelfs enkele dagen op voorhand, melding gemaakt van de Islam ‘gebedsdag’ op vrijdag 25 September 2009, binnen in het Heilige der Heiligen van de Amerikaanse Senaat in het Capitool, onder de deskundige leiding van de Amerikaanse president, de Heer Houssein Barack Obama, moslim-gelovige in besloten kring.
Ik vermoed dat de poco-kerk in onze contreien zich bij deze gelegenheid eerder ongemakkelijk voelt, en het derhalve houdt bij een uitgebreid stilzwijgen. Nochtans zullen ze op zeer korte termijn hun mening dienen te herzien, want de moslim-wereld zal het SUCCES uitbazuinen met alle middelen en op alle fronten .de slogan in Amerika is iommers: ‘Onze tijd is gekomen’…OUR TIME HAS COME
Zelfs Hitler, de grootste verdorven geest aller tijden (zegt men) prepareerde en lanceerde zijn veroveringstochten in de grootste stilte…De Islam integendeel, is zegezeker, want zij worden als vrienden ontvangen en geëerd in het zenuwcentrum van de ganse vrije wereld, (waar zij zich reeds de Meesters wanen), roept triomfantelijk dat hun opmars geslaagd is.
Dus onze moslim-‘vrieden’ hier te lande zijn meteen ook zege-dronken!….De wereld zal geweten hebben, dat zij hert zenuwcentrum van het machtigste land ter wereld (en hun gezworen vijand) veroverd hebben. Our Time Has Come….Dat is overduidelijk voor iedereen, zelfs als hij niet kan lezen of schrijven. Na te zien op de site hieronder, waarbij U niet uit het oog moogt verliezen om nog een woordje Arabisch mee te pikken. Het zal U binenkort goed van pas komen…Zeg dus niet langer ‘vrijdag-gebed’, maar Jummah….
http://islamoncapitolhill.com/Home_Page.html
Voor mensen uit het Kortrijkse, kan ik het ezelsbruggetje ‘Jumat/Vichte’ meegeven, de prefab bouwfirma die een 20-tal jaren geleden failliet is gegaan…Je zegt Jum…ach, j’is failliet, en je bent in de goede stemming.
Ben benieuwd welk TV-journaal, of welk kwal-dagblad ons deze avond of morgen vroeg deze blijde boodschap zal overbrengen, en in welke bewoordingen. Aljazirah zal wel de enige zijn….zonder verbloeming, maar wel met de bloemboekee…(Versluiering( durf ik niet gebruiken, want er zullen sluiers bij de vleet aangevoerd worden! Sluiers en tabbaarden, ons toekomstig straatbeeld…)

Pssst
Als U de site opent, krijgt U niet alleen BEELD, maar ook KLANK. Gelieve aldus niet te schrikken. Dit oorverdovend klagend hondengejank hoort U voorlopig niet overal en op diverse tijdstippen van de dag of de nacht. Al kunt U, als oefening, dit fragment voorlopig best bewaren om bij de tot standkoming van het Kalifaat Vlaanderen mee te helpen vieren. Zorg voor een paar luidsprekers aan Uw huis, langs de straatkant, zodat het Zwaard der Vergelding Uw deur passere…
Pssst II
Verder kunt U ook de speech bewaren van de woordvoerder bij de opening van het Academisch Jaar der Hogescholen in Antwerpen, waar uit eveneens zal blijken dat U Islam-lover bent, daar U in het kopvodden-debat partij gekozen hebt voor de moslima’s. Waarom U dat gedaan zou hebben, mag Joost weten, maar hij weet het ook niet. Net zo min als die moslim-trutten ook niet weten waarom ze die kopvod ten allen prijze willen dragen. Wat zij zeker niet doen als stille propaganda voor hun woestijn-cultuur, noch als voorhoede van een bezettingsleger, waaraan we dus best een beetje gewennen. Kopvodden verbieden, zeggen ze, is niet democratisch. Waarbij zij veiligheidshalve over het hoofd zien, dat democratie niet betekent toegeven aan een te verwaarlozen minderheid, al heeft die dan een grote muil. Als die trutten kopvodden willen dragen, dat ze dan terugkeren naar hun eigen land van herkomst. Dit hier, IS ONS LAND!!!!!
Pssst III
Juist, dit hier, is ons land…waar de zo geroemde democratie straks door de Raad van State in groepsverband zal verkracht worden, als de financiële zuurstof van het Vlaams Belang straks zak afgesneden worden..De vertoning is al begonnen, waardoor Justitie, doof en blind, bij de hand wordt genomen door de corrupte Waalse PS (gedoubleerd door de even corrupt aanhangwagentje, de SP-A van Genez) om een politiek tegenstander te vermoorden. Het Vlaams Belang zou niet democratisch zijn, omdat het tegen de corrupte belse boel is, en voor het behoud van de eigen identiteit…Vrijheid van meningsuiting is een grondwettelijk recht – en dat willen de Roden nu verbieden. Het merendeel van de Rechters is niet in staat om objectief te oordelen, want aangesloten bij die Rode profiteurs.
De tijden van de repressie komen terug! Dan zullen de woorden van een Waals parlementslid, uitgesproken tijdens deze repressie zonder maat (de jaren ’44-‘46), want in zijn ogen ging de tragedie alle perken te buiten, terug hun ware betekenis krijgen. JUSTICE DE ROI-NèGRES, klonk het, wat ik vrij vertaal als ‘OERWOUD-RECHTSPRAAK’…
Waarbij gerust de denkpiste (de paradigma van Tom Naegels, U weet wel…) verder mag gaan. Van ‘oerwoud-rechtspraak’ naar’ oerwoud-regering’ en ‘oerwoud-politiekers’…. Of, in ietwat hogere sferen geplaatst, als slinger-apen in de toppen van de bomen.
Het Vlaams Belang wordt ondertussen als een lam naar de slachtbank geleid. En, zegt het Evangelie:’ het doet zijn mond niet open’….De stormklokken worden niet geluid, noch worden de Getrouwen gemobiliseerd! De begeleiders wachten, net als bij de duivenvluchten uit Quievrain….Het zit niet goed, besluit ik na lezing van bepaalde verslagen in de pers….De Advocaat van het Vlaams Belang houdt zich, net als alle Advocaten die twijfelen aan hun zaak, op de vlakte…Op vandaag, 5 dagen na de eerste debatten voor het Grondwettelijk Hof, is op de webstek van het Belang de rubriek ‘actualiteit’ zelfs nog niet aangevuld….Men laat de Getrouwen op hun honger zitten. Een strategische, of inderdaad een betekenisvolle stilzwijgendheid? Zal men dan later, bij het aanhoren van het vonnis van de Raad van State, even verrast zijn als in 2004, toen het Hof van Beroep in Gent uitspraak deed tegen het Vlaams Blok?
Men teert nu onbegrijpelijker wijze op het ‘succesje’ van het Vlaams Belang bij de Raad van State tegen de VRT voor de verkiezingen van 2007…Feiten van twee jaar geleden, al lang vergeten, worden bepoteld en bejubeld alsof het diamanten waren. En nergens, nergens vind ik iets over de eigenlijke debatten over dat Grondwettelijk Hof, en de wraking….Angeltjes publiceerden de dag zelf een soort van memorandum, met het CV van de gewraakte Raadsheren. Nergens een zweem van wat er precies geacteerd werd door het Hof….of hoe de kansen er voor staan om deze sujetten te weren…..Men geeft, wat ik ook lees, de indruk dat de teerlingen reeds geworpen zijn – met als gevolg het uiteenspatten van de partij als een te voorziene eventualiteit.– en de opname in alle soorten andere flut-partijen van de uiteengeslagen partijleden. Men beschrijft deze toestand met duidelijk leedvermaak – en de partij zwijgt….Het blijft stil – deze stilte weegt, want het is de stilte van de schuldige….Of worden er op de Madoutoren andere foreltejes gegeseld?
De O zo christelijke volkspartij is bezig de Vlaming te verkopen waar hij bijstaat…Vlaanderens uur schuift voorbij: de kansen zijn verkeken. Uit eigenbelang. Uit voorzichtigheid….
Maar de Getrouwen wijken niet. De Garde wijkt niet. De leuze indachtig: ‘U Vlaanderen, totterdood’!

TOMMEKE TOMMEKE WAT ZEG JE NU

TOMMEKE TOMMEKE WAT ZEG JE NU….

NAEGELS: Daar heb je opnieuw dat verschoven paradigma: een wisseling van de macht van een eerder links denkkader in de jaren negentig naar een conservatiever, liberaler gedachtegoed. Een hoop mensen had eind jaren negentig het gevoel dat ze zinnige dingen vertelden, maar dat ze niet werden gehoord. Dan kwam die omslag, en het uitdrijven van het hele wereldbeeld dat eraan voorafging. Er moet en zal worden bewezen dat de 'linkse kerk' op alle domeinen vreselijke schade heeft toegebracht. In de pers, de opvoeding, het gerecht.
Bron Iskander, die citeert uit Knack

Boeketje Digitalis (aangeboden 18 Karaats)
Tommeke Naegels, een boekenschrijvertje van het niveau van Walschap, Kant en Zola (zegt hij zelf) heeft een nieuw boek gepleegd waarvan de naam mij is ontsnapt omdat ik niemand op slechte gedachten wil brengen. Want het gaat over de zegeningen van de multicul waarin en waartussen Tommele beweert dagdagelijks te leven, hoogst waarschijnlijk onder een glazen stolp. Hij is dus voortdurend op vacantie in zijn eigen straat. Hopelijk overleeft hij het; tot er misschien een paar ‘kut-marokkaantjes (Dixit Smetje van ’t Gazetje) opduiken om hem te verlossen van zijn overtollige kapitalistische bagage….Hijzelf beweert in dat interview, dat hij in dat boek niet doet aan politiek, maar aan een soort volksopvoeding. Hierdoor bewijst hij alleen maar dat hij van politiek zoveel weet als dat andere Tommeke van wielrijden (en winnen). Tommeke, Tommeke, wat doet ge nu!
Maar dat Tommeke Naegels (op aanreiken van de ‘Nack?) de tekenen des tijds verstaat, mag blijken uit bovenstaande alinea uit gezegd interview, dat verder de moeite niet waard is om er te blijven bij stil staan. Tommeke vindt dat het hoofddoekendebat werkt als ‘een zwart gat’, dat al het andere aantrekt en opslorpt. Dat heeft hij niet graag, al zegt hij niet precies waarom. Dan moet het hem wel voorgezegd worden. De Islam (gesymboliseerd door de kopvod) IS het Zwart Gat waarin wij straks allemaal dreigen te vallen. Tommeke voelt dus de dreiging die in de lucht hangt, maar die hij niet durft te definiëren….
Wel, laat mij (die een klein onmondig burgermannetje ben, en geen groot schrijver als hem – maar ik mag vrij praten en hij niet – anders wordt hij uitgestoten door zijn bloedbroeders in de kunst-met-grote-K) als toemaatje, een paar ideetjes aan de hand doen die Tommeke niet mag of kan vermelden. Eerste reden: het domme kiesvee heeft nu eindelijk gesnapt wat dat wil zeggen ‘islam=onderwerping’. Zij zien dat de Islam op het punt stond (of staat) om de regels van onze samenleving naar hun hand te zetten…Tweede reden: het kiesvee begint te snappen, dat die halal-meiden slechts de voorhoede zijn van de hun plaats opeisende haatbaarden (de immamas) Derde reden: datzelfde kiesvee begint de berichtgeving over ‘hang-jongeren’ te linken aan beide voorgaande vaststellingen: zij vrezen dat het ogenblik komt dat de Muzelmannen alles en iedereen onder de knoet zullen houden….
En dus doet Tommeke Naegels hetzelfde als de Zot van A: een 180° draai nemen en een beetje afstand nemen van de Islam en het linkie-winkie gedachtengoed om die domme massa (kiesvee en boekenkopers) naar hun hand te zetten. Zij verklaren beiden de oorlog aan de kopvodden-aanval, maar in ‘versluierde’ taal omdat ze in versluierde taal nog sterker zijn dan de Rwa Albèèèr. Recht-uit recht-aan spreken is niet de sterkste kant van links-progressief. Al helemaal niet. En zo spreekt Tommeke de woorden van de alinea die ik onder Uw aandacht wil brengen….
Hij wil bewijzen bij de eersten te zijn die de tekenen des tijds verstaat. Hij zal binnenkort, bij leven en welzijn, en als de goede strijd gestreden is, verwijzen naar dit artikel in de ‘Nack’ om te bewijzen dat hij uit het goede hout gesneden is…Altijd geweest is! Tussen haakjes: herkent U de linkse techniek van iemand zonder duidelijke argumenten, die dan maar uitpakt met grote woorden, om zijn superioriteit te bewijzen? Paradigma! Dat is pas een vocabulaire op het niveau van een grote Tom Naegels! Hij had evengoed ‘denkmode’, ‘wijze van denken gevolg van de veranderende tijd’ kunnen zeggen, maar dat zou hem als woordkramer hebben ontmaskerd….Want dat is kontdraaien openlijk toegeven! Verklaren dat ‘ik vroeger wit zei, en nu zwart’, dat zou zelfs het grootste rund snappen, en dat is niet de bedoeling! Het gaat ons Tommeke om de laatste zin in de geciteerde alinea, waarin hij wil bewijzen tijdig de veranderende tijd te hebben opgemerkt. Links heeft afgedaan – en hij wil gerekend worden tot de voorspellers en nieuwe sympathisanten van het onnoembare, liever dan tegen beter weten in, te willen behoren tot het leger van hen die de strijd verloren hebben.
Er moet en zal worden bewezen dat de 'linkse kerk' op alle domeinen vreselijke schade heeft toegebracht. In de pers, de opvoeding, het gerecht.
Met deze zin zal hij later willen bewijzen,dat hij…’het altijd gezegd heeft’ M.a.w. hij past de strategie toe van ‘If yoy cannot beat them, join them’….Wedden dat zijn ‘colums’, blogs en boeken in de toekomst meer en meer in die richting zullen uitgaan? Mij niet gelaten, ik lees ze toch niet.
Paradigmanten aller Landen, verenig U! Is dat geen waardige opvolger van de socialistische internationale slagzin uit vroeger dagen: ‘Proletariërs aller Landen, verenig u?!
Laten we echter alle paradigmanten met gemengde gevoelens begroeten. Want we weten op voorhand hoe standvastig ze zullen zijn….….

WILDERS ONTWAPEND


WILDERS ONTWAPENEN
Red het joods-christelijke erfgoed uit de handen van de PVV

11-09-2009 - Bert Brouwer - katholiek nieuwsblad
De PVV schermt in haar strijd tegen de islam graag tegen met het joods-christelijke erfgoed, maar dat erfgoed is bij Wilders en consorten helemaal niet in goede handen. Dat biedt kansen aan CDA, CU en SGP. Mits zij het goed aanpakken.
Steeds minder vers in het politieke geheugen ligt de periode ‘Groep Wilders’. Geert Wilders als het rechtse buitenbeentje van de VVD, op ramkoers met zijn voormalige partij over het Turkije-standpunt van de liberalen. Het terechte nee van Wilders inzake aansluiting van Turkije bij de EU (verder weg dan ooit trouwens), was en is nog altijd het ‘ja, tenzij blablabla’ van de VVD. Dit, en nog wat interne strubbelingen, deed Wilders verder isoleren binnen zijn partij en maakte zijn uiteindelijke sologang tot een feit. Van meet af aan linkte Wilders zijn aversie tegen Turkije aan zijn anti-islamopvattingen.
De partij, die sinds november 2006 als Partij voor de Vrijheid door het leven gaat, wekt inmiddels echter de indruk meer te zijn dan een partij met een standpunt. Ze lijkt de breedte en ook de politieke diepte in te gaan en is anno 2009 een politieke factor van betekenis geworden. Een nog belangrijker en gevaarlijker trend is dat de partij langzaam maar zeker zowel over links als over rechts haar politieke program in elkaar timmert. In zijn ‘beginjaren’ kleefden Wilders vooral nog de liberale VVD-standpunten aan. Heden ten dage zijn zijn voorheen kapitalistische standpunten rekkelijker dan ooit. Het minimumloon wil Wilders terecht intact laten. Van doorwerken tot na het 65e levensjaar wil hij onder geen beding weten. En zie hier een zekere volkspartij in wording. Kaapte de PVV in het begin vooral stemmen weg bij de VVD en Verdonk, nu bestrijkt zijn electorale winst ook stemmen van partijen zoals de PvdA en de SP.
Opvallend is dat de CU en de SGP minder last hebben van overstappende kiezers naar de PVV. In de kiezerspolls staan de partijen op matige winst of men stabiliseert het huidige zetelaantal. Ook het CDA, ondanks fors verlies ten opzichte van de laatste Tweede-Kamerverkiezingen in de peilingen, lijkt minder kwetsbaar voor de opmars van de PVV. Schijn kan bedriegen, maar toch schuilt in voorgaande voor de drie christelijke partijen een kans Wilders een belangrijke slag toe te brengen. Want ondanks de verbreding van standpunten door de PVV, is het nog altijd zo dat het wapengekletter van Wilders tegen de oprukkende islam bestaat uit het schermen met het joods-christelijke erfgoed.
Op sociaal-economisch terrein neemt de partij weliswaar onderhandelbare standpunten in, maar als het gaat om het verdedigen van het joods-christelijke erfgoed van dit land valt de kliek van Wilders al snel door de mand. Deze traditie vraagt namelijk meer dan alleen woorden, maar ook daden, en hier blijkt het onchristelijke karakter van de PVV. Voorbeelden nodig? De PVV is overminderd voorstander van de 24-uurseconomie en ook het homohuwelijk kan op warme steun van de partij rekenen. Laat het dan ook helder zijn, de joods-christelijke traditie is ononderhandelbaar en in verkeerde handen bij de PVV. Dit gegeven zal de kip met de gouden eieren blijken te zijn voor de christelijke partijen. Mits ze het goed aanpakken.
Beseffen CDA, SGP en CU wel dat zij de unieke kans hebben Wilders te beroven van zijn belangrijkste bestaansrecht? De bestrijding van de islam is namelijk een geestelijke strijd en de ware hoeders hiervan zijn de confessionele partijen. Het wordt tijd de claim van de verdediging van het joods-christelijke erfgoed terug te veroveren op Wilders en diens kompanen. De rechtmatigheid van de joods-christelijke erfenis behoort Wilders namelijk niet toe.
Bert Brouwer is christenconservatief publicist.


Boeketje Digitalis (met Kerkelijke Goedkeuring)
Vroeger zongen wij in onze opgroeiende jeugd een liedje, door ons lichtjes gewijzigd tegenover de originele versie, dat als volgt ging: ‘O wa zijde gij stom, zo stom… Da hebbe wij in joare niet gezien, zo stom’….
Moest ik, lijk sommige vrienden dat hebben, een ‘platendraaier-afdeling’ naast mij staan hebben (Angeltjes, om ze niet te noemen), dan zou ik zeggen, stuur dat vooizeke eens rap door naar Geert Wilders en naar Filip DeWinter. Dat zij zo stom zijn daaraan nog niet gedacht te hebben! Zij mogen de Islam niet bekampen, want zij zijn geen confessionele partijen! Dat heb je dan bij de confessionelen, zij denken dat de Islam een ‘godsdienst’ is, daar waar het een ganse maatschappij-vorm is!
Door hun eigen stomme fout zal bijgevolg zowel Wilders als het Vlaams Belang verder achteruit gaan in de peilingen, want ‘de confessionelen’ gaan eindelijk verzamelen blazen voor hun aanhangers, en het voortouw nemen in de strijd tegen de bloedbroederschap van aanbidders van de woestijn-profeet! Vraag mij niet waarom zij 30, 40 jaar gelden niet begonnen zijn met die strijd, toen de Islam in onze landen nog een klein (Is)lammeke was…
Maar laten wij niet kleingeestig zijn. Als de ‘confessionelen’ nu naast Wilders (en in Vlaanderen naast het Vlaams Belang) komen staan, dan is de strijd toch zo goed als gestreden? In Vlaanderen halen de Vlaams-Nationalisten, in samenspraak met de Christen Democratische en Vlaamse Volkspartij (CD&V ofte CVP) tegen de 70 % van de stemmen! Dan is de dag nadien Vlaanderen onafhankelijk, en de tweede dag herenigd met Nederland, waar Geert Wilders dan ondertussen Minister-President is!
Hoor ik daar nu geen daverend “Alleluja’ in hemelse sferen weerklinken?
De Islam verdrongen, dank zij de Kerkelijken, die eindelijk mondig geworden, zich met het zwaard omgorden ter bescherming van de Stede Gods? Ooit was het ‘Rome of Moskou’ – Wordt het nu ‘Rome of Mekka’? Dan is de nederlaag niet meer ver af!
Pssst
Smeekbede richting de goddelozen en de godloochenaars onder ons, Vlaams-Nationalisten: wilt U zich, tot daags nà de overwinning, AUB gedeisd houden? Eenmaal de goede strijd gestreden, mogen jullie weer uit jullie kot komen….Want, zo hopen wij, eenmaal zullen jullie te kiezen hebben;:niet geloven in Allah, of niet geloven in God….In het eerste geval worden jullie onthoofd, naar goede kafir-gewoonte, en in het twee geval mogen jullie na verloop van tijd, weer zoals van ouds, de baas spelen over alle Onnozele Kinderen Gods…Kiezen is delen!
Pssst II
Voorlopig zou ik aan de ‘zonder God’-levenden, toch de lectuur van het Evangelie willen aanprijzen als remedie tegen hun lekenmoraal. Want zoals het VB zegt: het origineel is toch altijd beter dan de kopie….

maandag 21 september 2009

STAATSGRENZEN NL/VL

STAATSGRENZEN NL VL
________________________________________
Nederland en Vlaanderen
17-09-2009 - Eric Venema - Dagelijkse Standaard
In de laatste decades hebben we in Europa meerdere keren gezien dat landsgrenzen ook op vreedzame wijze aangepast kunnen worden. De Duitsers beten hierin de spits af in de ‘Wende’ in 1989. De val van het communisme zorgde ervoor dat West –en Oost-Duitsland weer samengevoegd werden. Nu 20 jaar later is er in Duitsland nog veel gemor over de solidariteitsheffing, over de investeringen in Oost-Duitsland, over de sociale problemen in de voormalige DDR. Maar een grote beweging die de Wiedervereinigung wil terugdraaien is er niet.
Ook in Tsjechoslowakije hebben we in 1993 een vreedzame wijziging gezien. Dit keer in de splitsing van het land in Tsjechië en Slowakije. Onlangs nog was er een studie van de universiteit van Salamanca over een politieke unie tussen Portugal en Spanje . Een aanzienlijk deel van de Portugezen was voor. In Spanje was het enthousiasme een stuk minder.
In Catalonië en Schotland is weer een grote onderstroming voor splitsing. In het Catalaanse stadje Aranys de Munt, net ten noorden van Barcelona, is onlangs een referendum gehouden over splitsing. Spanje protesteerde scherp tegen dit referendum, uiteraard vanwege precedentschepping, met als gevolg dat de burgemeester zich schielijk terugtrok uit de organisatie van het referendum. Desondanks was 96% van de bevolking vóór onafhankelijkheid van Catalonië
Ook Nederland en Vlaanderen kennen een lange geschiedenis van dan weer samenvoeging, dan weer splitsing.
Splitsing in de Nederlanden is overigens altijd gewelddadig afgedwongen. Samenvoeging tot een staatkundige eenheid was altijd op basis van de natuurlijke aantrekkingskracht die een gezamenlijke taal, cultuur en historie nou eenmaal met zich meebrengt. Ik geef nog maar in overweging dat de Staten-Generaal, dus de Eerste en Tweede Kamer van Nederland, zijn opgericht in Vlaanderen. Op 9 januari 1464 in Brugge om precies te zijn. De politieke afvaardiging in de Nederlanden ontstond dus al ruim 100 jaar voor de 80-jarige oorlog.
De staatkundige eenheid in de Nederlanden wordt, zeker in Vlaanderen sinds de verkiezingsoverwinning van Leterme in 2007, weer steeds meer bepleit. Soms door politieke partijen zoals de PVV, soms door onafhankelijke personen, soms door pluriforme burgerinitiatieven zoals de Baarle Werkgroep. De staatkundige eenheid kan overigens in vele vormen worden gegoten. Dat hoeft niet persé een unitaire staat te zijn. Een confederatie kan ook, en zal waarschijnlijk ook op veel meer draagvlak kunnen rekenen.
Waar de Hereniging in ieder geval niet bij gebaat is, is de ondersteuning door extreem-rechtse personen of organisaties. De Hereniging is van iedereen, voor iedereen.
Bron Iskander
Boeketje Digitalis (met venijn in het staartje)
Bovenstaand meesterwerk, op muziek gezet waarschijnlijk door een Noord-Nederlands genie, is ruim de moeite waard om verder door te geven, ware daar niet dat laatste zinnetje, waarmee de auteur zijn eigen zichzelf in de voet schiet. Zelfverminking is altijd een nefast en triest verhaal. De auteur mag dus afgevoerd worden van de politieke scène, wat mij betreft zelfs naar de afdeling ‘Palliatieve Zorgen’.
Wat hij doet is inderdaad de loop van zijn geweer tegen de eigen voetzolen houden (U moet maar eens proberen!), als hij schrijft, in één enkele, zelfs dan nog in een zeer korte zin: de Hereniging is van iedereen, voor iedereen, maar niet voor extreem-rechts.
Het had ook anders kunnen geformuleerd worden: de Hereniging is niet gebaat door+met voortrekkers, want dan gaat alles te snel…Langzaam gaat ook. Liefst in drie fasen: nu – dan – en nooit….
Ik verhoop vurig dat de auteur zijn stukje op het einde alleen een rare wrong gegeven heeft, om niet voor…extreem-rechtse naloper uitgescholden te worden door zijn omgeving. Hij had dus beter consequent kunnen zijn, en schrijven: de Hereniging is van iedereen, voor iedereen, inbegrepen en vooral voor hen die deze Hereniging het hardst hebben bevochten.
Als er iets of iemand moet uitgesloten worden bij de Leiding, na de Hereniging, dan zijn het wel de luyden die de Hereniging hebben geboycot en tegengehouden, gedurende vele decennia. In Vlaanderen geldt dit dus voor alle thans bestaande politieke belgicistische partijen. Die mogen, wat mij betreft, afgevoerd worden naar de woestijnlanden, om daar de bevolking op peil te houden, ter vervanging van de volksvreemde gelukzoekers die ze naar onze Lage Landen gelokt hebben.
In deze Liefde (en met deze Hereniging) wil ik leven en sterven…..

kKOPVODDENTAX 1 - 0

KOPVODDEN TAX 1 - 0

Hoofddoeken-belasting: prima idee!
BOTTEHOND - 17 SEPTEMBER 2009

Zelfs sommige virtuele aanhangers van de PVV schrokken zich een hoedje toen PVV voorman Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen voorstelde om een "kopvoddentax" van 1000 euro in te voeren. De reacties van zijn collegae varieerden van hilariteit tot schuimbekkende woede. Op diverse fora was het niet anders. Een nadere beschouwing van het voorstel leert dat Wilders wederom de juiste zet deed.

Sinds de PVV in de Tweede Kamer zit, staat de tot dan toe verzwegen (zelf)islamisering prominent op de politieke agenda en ook het maatschappelijk debat is vol op stoom gekomen. Waar voorheen het bekritiseren van de islam en het wijzen op de agenda van islamiseerders als Marcouch en Tariq Ramadan een taboe was is daar anno 2009 geen sprake meer van. Toegegeven: degenen die niets willen weten van kritiek op de islam en haar wensen te bejegenen als een religie als alle anderen zijn meestal nog net zo stijfkoppig weigerachtig als voorheen. Sterker: zij hebben zich ingegraven en wanen zich de redders van onze beschaving.

Maar niemand zal ontkennen dat islamkritiek een beetje uit de taboesfeer is gekomen. De vooruitgang die geboekt is om de islam kritisch en nuchter te beoordelen is echter inmiddels verzand in een loopgravenoorlog. Waar islamwatchers over het algemeen zeer goed geinformeerd zijn over de duistere zijde en agenda van de religie van de "vrede" is die kennis bij islamiseringsontkenners vrijwel afwezig. Zij hoeven zich tenslotte niet te verdiepen in het islamdossier, zij hebben immers het moreel gelijk aan hun kant en dat impliceert dan kennelijk ook dat zich verdiepen in wat men verdedigt niet meer noodzakelijk is. Hier valt dan ook weinig tot geen winst meer te boeken. Het inhoudelijk debat zit muur- en muurvast.

Aan deze houding van de islamiseringsontkenners ligt overigens nog iets anders ten grondslag dan het gemakzuchtige idee dat men het gelijk sowieso aan hun kant heeft. Verdieping in en kritische beschouwing van de islam heeft er bij zeer velen toe geleid dat men uiteindelijk de onhoudbare positie (islam is "vrede") op moest geven. Menig islamwatcher kent dit proces uit eigen ervaring. Met andere woorden: het is ook de angst dat meer kennis wel eens zou kunnen leiden tot de noodzaak het eigen mooie en optimistische mens- en wereldbeeld op te geven. Daarom liever niet te veel kennis over de islam, is het devies van de islamiseringsontkenners.

Tot dusverre is het islamwatchers, Wilders voorop, uitstekend gelukt om de (zelf)islamisering op de agenda te krijgen en te houden. Dit drukt zich onder andere uit in een virtuele monsterscore voor de PVV in de peilingen. Maar lang niet al deze sympathisanten van Wilders zijn voldoende doordrongen van de noodzaak van het offensief tegen de islamiseerders. Er zijn er genoeg die op de PVV willen stemmen vanwege straattuig en voortgezette massa- immigratie. Het zijn juist ook deze stemmers die zich opvallend vaak geschokt toonden over het voorstel van Wilders, die zijn eigen glazen in zou gooien.

Tegelijkertijd is glashelder dat het draagvlak voor de door Ayaan aangekondigde oorlog tegen de GEHELE islam maatschappijbreed nog te gering is om de (zelf)islamisering daadwerkelijk te stoppen. Andere partijen tonen zich (met name voor de Bühne) gevoeliger voor de onvrede in de samenleving over de oprukkende islam. Maar tot daadkrachtig beleid komt het nauwelijks. Om die reden ben ik ingenomen met het voorstel van Wilders: de eerste fase van de bewustwording over de islam is voltooid. Maar daarmee is nog geen begin gemaakt met het tot staan brengen van die islamisering en het kortwieken van de politiek maatschappelijke ambities van de islamiseerders.

Nederland heeft shocktherapie nodig om sneller tot inzicht te komen dat de islam tot staan gebracht moet worden en gedwongen moet worden zich te voegen naar de westerse vrije maatschappij. Wilders heeft met zijn grappige en intelligente provocatie zo'n shock toegediend. De tweede fase van het offensief tegen de (zelf)islamisering is aangebroken. Deze tweede fase zal zich moeten kenmerken door verdieping van het debat, tot meer kennis en inzicht bij burgers, zodat het noodzakelijke beleid ontwikkeld kan worden. Blijven hangen in de eerste fase is slechts gunstig voor de islamiseerders en hun onnozele supporters. Zij blijven uiteraard liever in de loopgravenoorlog die deze fase kenmerkt hangen. Verdieping van het debat zal immers zeker leiden tot een meer waakzame opstelling van burgers.

De PVV zal in de peilingen waarschijnlijk zetels inleveren. De vraag is of dat zorgwekkend is. Mijn antwoord is: neen. Want als de PVV zetels verliest is daarmee helder dat een deel van de potentiele aanhang van de PVV nog onvoldoende besef heeft hoe urgent de oorlog met de politiek/maatschappelijke ambities van de islam eigenlijk is. Het voorstel van Wilders mag door sommigen als een brug te ver of zelfs irrationeel beschouwd worden: ik beschouw het als een nuttige provocatie aan de islamiseerders. Zij kunnen zich nooit meer onbespied wanen en er van uit gaan dat ze spelletjes kunnen spelen met het in de loop der eeuwen ontwikkelde maatschappelijk evenwicht in het gastland.http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=5126

Boeketje Digitalis (Klein formaat)
Het Vrije Volk, dat jammer genoeg in hoofdzaak slechts schrijft over ‘Niet-Pelgische’, dus Nederlandse toestanden, en niet verder kijkt dan de verdommelijke staatsgrenzen van . 1830. HVV dat spijtig nooit schrijft over Vlaamse, of Heel-Nederlandse toestanden, legt eens te meer een evidente maar verzwegen tactiek bloot van alle Islam-aanhangers in onze landen en hun nuttige linkie-winkie idioten. Het is de normale werkwijze die altijd en overal wordt toegepast door al wat links en progressief denk de waarheid in pacht te hebbent. Om de eenvoudige reden dat er ofwel geen zinnige argumenten zijn (links gedachtengoed gebaseerd op Marx en Engels en op onwerkzaam gebleken experimenten; genre USSR) ofwel omdat wat zij verzwijgen, wat het daglicht niet mag zien (eigen kaviaar-elite en donkere loge-broederschappen ). Hier met de Islam-adoratie weer van hetzelfde laken een broek: geen of zo weinig mogelijk basis-gegevens of inlichtingen over deze ‘godsdienst’, altijd op de vlakte blijven, hun gebedshuizen afsluiten door betredingsverboden voor ongelovigen en de vreemde taal, behoudens als er soms een van hun weinige goede kanten kan belicht worden: geen alcohol, geen drugs (!), strenge levenswandel. Alhoewel weeral verzwegen wordt dat dit slechts geldt in het openbaar en voor de gewone Muzelman of Muzelvrouw, niet voor de elite….. Wat wel geschiedt in achterkamertjes, is decadenter dan wat in de Westerse maatschappij zou getolereerd worden. Maar de schijn is gered. Denk aan hun ‘tijdelijke huwelijken’n voor ½ uur, voor 1 uur, voor ½ dag, enz, waarvoor het contract opgemaakt wordt door de Immams, en tegen betaling….Neem het sharia-vonnis, die een vader verplicht zijn 10-jarig weggelopen dochtertje terug te sturen naar haar 80-jarige echtgenoot….Neem de ‘ramadan’ en de informatie-fora daarrond, met bladzijden lange ophemeling over de goede kant van deze mosmim-traditie. Waarbij zowel de Advent-periode als de Veertig-daagse vasten, van christelijken huize en al vele eeuwen ouder, in alle talen ter wereld verzegen wordt, of belachelijk gemaakt. Denken zij, die linkie-winkies, dat de mensen die tijden vergeten zijn, omdat zij, door weelde en welstand bedorven, daaraan ontgroeid zijn? De schranspartijen en andere uitspattingen nà zonsondergang worden verzwegen of goedgepraat…Zelfs in een populaire soap (Thuis) wordt de Islam ons als ‘ontspanning’ door de strot geduwd. De naam van het ingoede en voorbeeldige hoofdpersonage wordt vervlaamst tot ‘Mo’, en niet ‘Mohammed’, de ‘ramadan’ wordt stiekem gepropageerd en opgehemeld, het interieur is Moors, het scenario rond het net niet gedwongen huwelijk van zijn dochter Aïsha met de ge-emancipeerde dokter ‘Youssef’ (en niet Jozef, hé Yvette – ondertussen is de naamverwantschap toch lekker meegegeven…) wordt verwesterd tot het niet meer opvalt. De zaken met zijn zoveelste nieuw lief (Chris) zouden nog wel eens zò kunnen evolueren, dat deze zich tot de Islam bekeert, en in de serie verder optreedt met hoofddoek. Kwestie van het publiek vertrouwd te maken met een in-goede mosloma-met-hoofddoek. Ze heeft er trouwens het typisch Berber-gezicht voor. Ondertussen wordt de argeloze kijker gehersenspoeld met alleen de goede kanten van deze ‘godsdienst van vrede’, want ‘Mo’ is het enige personage in de srie dat bidt en openlijk voor zijn ‘godsdienst’ uitkomt.. De rest zijn zuipende, hoererende decadente of elitaire Westerlingen. De enige katholiek (de verdwaasde Pool Waldeck), die bij een priester om raad gaat, en de rust van een kerk opzoekt om te mediteren, wordt dermate wereldvreemd en op een haar na belachelijk gemaakt en afgeschilderd, zodat het verschil met de Moslim Mo bijna van het scherm afdruipt…Dan is het verhaal van Wilders zoveel hechter!
Volgens mij ligt dan ook het succes van Wilders juist daar in, dat hij informatie en achtergronden verstrekt en verspreidt over de duistere verborgen gehouden kanten van de Islam. Meteen ligt ook daar de reden van de haat van zijn tegenstrevers…..
Deze kopvodden-tax is een geniale vondst in al zijn eenvoud, en dit begrip zal, alhoewel hoogst waarschijnlijk nooit van toepassing, in de geesten blijven hangen..Veel meer dan de straatcriminaliteit (wat op zich ook al een eufemisme is voor opzettelijke moslim-vandalisme) die door de altijd verbloemde berichtgeving voor verwarring inde geesten zorgt. Deze trefzekere ironie over de straatvervuiling door uitheemse klederdracht, spreekt veel beter tot de verbeelding dan elk moslee-verbod, en zal het zich hopelijk nestelen in ons collectief geheugen.

HOOFDDOEKEN HEBBEN OGEN GEOPEND

HOOFDDOEKEN HEBBEN OGEN GEOPEND

Waarom ik geen lampenkap op mijn hoofd zet

Journalist met rust Tessa Vermeiren stelt dat de Baas over Eigen Hoofd-slogan gekaapt is door een fanatieke minderheid. Zij is coauteur (met Yamila Idrissi) van Kif-Kif, aan de ander kent men zichzelf. Met het nieuwe schooljaar begon een nieuw hoofddoekendebat, dat met het nieuws over de inbraak in het atheneum van Hoboken een grimmig kantje kreeg. Tessa Vermeiren herdefinieert de hoofddoekenkwestie als onderwijsdebat, en heeft voor de verkozen Belgen van andere afkomst een zeer dringende vraag: "Wat vinden zij ervan dat in beide Antwerpse scholen samen zo'n tweehonderd leerlingen onwettig afwezig zijn sinds 1 september?"
Schooldirectrice Heremans stuurde vorige zaterdag nog een terecht verwijt naar de Antwerpse schepen van Onderwijs, die in deze zaak zwijgt als vermoord. Logisch, meisjes zijn economisch minder belangrijk dan een Lange Wapperbrug
Toen het hoofddoekenverbod op eenzijdige wijze werd afgekondigd aan de Antwerpse stedelijke loketten, heb ik het Boeh!-platform gesteund. Omdat dit Baas over Eigen Hoofd (een diverse groep feministen, gesteund door onder meer Vrouwen Overleg Komitee, Minderhedenforum, Federatie van Marokkaanse Verenigingen en AEL, nvdr) voor mij inderdaad betekende en betekent dat men vrij was en moest kunnen zijn om een hoofddoek te dragen maar ook en niet minder om er geen te dragen.

De discussie die nu over de hoofden van de Marokkaanse Boeh!-vrouwen heen gevoerd wordt, en waarin zij bijna een alibi-rol toebedeeld krijgen door hun gemeenschap, gaat op dit moment echter veel verder. Een ludieke actie aan de schoolpoort op 1 september, daar kon ik in komen. Al zou ik er geen moment over gedacht hebben om met een lampenkap of een vergiet op het hoofd hun rangen te vervoegen. Vergieten, bunny-oren (oh ironie!) en lampenkappen zijn immers van een heel andere orde dan hoofddoeken.

Hoofddoeken zijn, net als keppeltjes of tulbanden, religieuze symbolen. Hoe je het ook draait of keert. Religie en het belijden daarvan maakt deel uit van iemands identiteit, jazeker. Net zo goed als het verzaken aan god of gebod tot iemands identiteit behoort. Dat heet godsdienstvrijheid en behoort tot de fundamentele rechten van de mens. Maar godsdienst is een privézaak. En elk onderwijsnet heeft het recht om zijn regels vast te leggen, zo is dat wettelijk bepaald.

Als puntje bij paaltje komt, heeft ook de moslimgemeenschap het recht eigen scholen in te richten, waar de wetgever dan weer het recht heeft om de grenzen te bepalen, waarbinnen dat onderwijs gegeven moet worden. Maar dat is een langdurige en kostelijke procedure. De Vlaamse Gemeenschap heeft ook het recht op controle van die scholen. Dan kan het gebeuren dat, zoals in Nederland onlangs een moslimschool in Amsterdam haar subsidies ingetrokken zag, omdat ze handelt en onderwijst in strijd met de rechten van de mens, en met de wetten van het land.

Hypocrisie alom
Dat de directrices van de athenea van Hoboken en Antwerpen nu de volle laag krijgen, en de zware last van het verzet in hun eentje moeten torsen, is het gevolg van de alom heersende hypocrisie in álle netten van het onderwijs. Zo kan het in het vrij onderwijs gebeuren dat men een lerarenopleiding volgt mét hoofddoek maar niet aan een stageplaats of een aanstelling raakt zonder dat men die hoofddoek afzet. Karine Heremans stuurde vorige zaterdag nog een terecht verwijt naar de Antwerpse schepen van Onderwijs, die in deze zaak zwijgt als vermoord. Logisch, meisjes zijn economisch minder belangrijk dan een Lange Wapperbrug...

Door het niet bepalen van een standpunt in alle netten heeft men de toestand laten verrotten. Deze discussie is onderdeel van een veel breder probleem, vooral in onze steden. Het kan toch niet zijn dat een meisje (of een jongen) haar of zijn schoolkeuze ¿ en dus haar of zijn toekomst ¿ laat bepalen door het feit dat hoofddoeken mogen gedragen worden op een bepaalde school. Door het feit dat hij of zij moslim is, en blijft negeren dat dit land in hoofdzaak lauw of helemaal niet godsdienstig is en daar ook naar leeft en zijn gemeenschap naar inricht, met respect voor andere gezindten, maar zonder valse eerbied.

Bij de tweede, derde generatie moslims in Vlaanderen, zijn er inderdaad steeds meer mannen en vooral jonge vrouwen, die zich in de eerste plaats definiëren als "moslim" of "moslima". Die te allen prijze willen vasthouden aan uiterlijke symbolen. Het verbaast me niet, al verdriet het mij, dat die jonge vrouwen die universitaire studies deden, een academische loopbaan hebben of zelfs voor een grote werkgeversorganisatie werken, dat zien als het meest wezenlijke onderdeel van hun toch wel complexe identiteit.

Wij zelf hebben ook sterk de neiging zo naar hen te kijken. Toen bijvoorbeeld Maryam H"madoun van Boeh! vorige week in Volt mee discussieerde over het hoofddoekenverbod, werd ze ook alleen bestempeld als lid van die groep. Dat ze assistent is aan de UA, Economische Wetenschappen, werd niet gezegd.

Voor het eerst zijn bij de laatste verkiezingen heel wat Belgen van een andere afkomst verkozen, die niet de klassieke token-allochtonen zijn. De traditionele vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen hebben het vaak niet zo begrepen op deze intellectuelen en de Vlaamse kant heeft de neiging ze op een verhoogje te zetten. Het zijn inderdaad Belgische en Vlaamse burgers, die actief willen zijn in het uitbouwen van een nieuw, divers Vlaanderen.

Op dit moment is van hun kant in de publieke ruimte vooral een oorverdovende stilte waar te nemen. Behalve Meryem Almaci van Groen!, die zich in juni al in het hoofddoekendebat mengde, hebben we niets van hen vernomen terzake.

Ik zou hen graag de vraag willen stellen, wat zij ervan vinden dat in beide Antwerpse scholen samen zo'n tweehonderd leerlingen onwettig afwezig zijn sinds 1 september? Imam Nordine Taouil heeft zijn eerste dreigementen over het thuishouden van leerlingen dan wel ingetrokken in de Zevende Dag in het heetst van de strijd. Maar dat is slechts schijn. Effectief zie je aan de scholen de moeders en "zusters" van kop tot teen gehuld in het zwart, met niqab en handschoenen, hun best doen om meisjes toch weg te houden van school. Hun mannen bedreigen leerkrachten en directie met niet mis te verstane gebaren.

Is het niet hoog tijd dat deze groep gestudeerde mensen van allochtone afkomst luidop zegt dat niets belangrijker is voor de toekomst van een kind dan de school? Dat godsdienst een onvoldoende basis is om een geslaagde toekomst op te bouwen?
Ik hoop dat ze dat in hun gemeenschap wel op een discrete wijze doen, dat ze proberen olie op de golven te gooien. Maar ik verwacht van hen eigenlijk ook een publiek statement en druk op de onderwijsnetten om een positie te bepalen. Zij kennen het terrein het best.

Laat dat standpunt dan dusdanig zijn dat iedereen weer naar de school kan die het beste bij zijn talent past en die hem de beste toekomstkansen biedt. En laat jonge mensen in alle rust studeren en vooruitkomen in het leven. Deze hele uit de hand gelopen hoofddoekenrel is meer dan een pas op de plaats, dit is een gigantische stap terug.

Boeh! vraagt op dit moment financiële steun aan sympathisanten buiten de moslimgemeenschap om een juridische procedure te starten en het recht op het dragen van een hoofddoek op school af te dwingen. Ik vrees dat die meiden in hun passie en hun vurigheid, want ja, de meesten van hen zijn feministen mét een hoofddoek, niet beseffen dat hun actie gekaapt is door een fractie van hun gemeenschap die veel minder open is en een veel minder brede kijk op de wereld heeft dan zij.

Ook zij zouden op dit moment al die jongelui die thuis zitten, terug naar school moeten sturen en tegen de vaders, de moeders en de imams durven zeggen dat deze gepolariseerde toestand niemand een stap vooruit helpt. Dat het meer deuren sluit dan er met veel geduld, idealisme en inzet ooit geopend zijn.

08/09/09 11u31 in DM

Boeketje (bloeiende) Digitalis.
Even een paar citaten belichten…
"Wat vinden zij ervan dat in beide Antwerpse scholen samen zo'n tweehonderd leerlingen onwettig afwezig zijn sinds 1 september?"
Digitalis: de ware aard van het beestje, eenmaal voor het oog van de weldenkende burger boven gekomen, moet dit voorlopig weer onderduiken. Maar als proefballonnetje is het (voor Kif-Kif) geslaagd: de Muzelmannen hebben hun forsballen getoond. Nu is het (voorlopig) genoeg geweest….
Door het feit dat hij of zij moslim is, en blijft negeren dat dit land in hoofdzaak lauw of helemaal niet godsdienstig is en daar ook naar leeft en zijn gemeenschap naar inricht, met respect voor andere gezindten, maar zonder valse eerbied.
Digitalis: hier vindt U de klassieke linkie-winkie truuk terug. In een lange zin vol halve waarheden of hele leugens, indoctrineert men de lezer op een geniepige wijze, door uitdrukkelijk te stellen, wat alleen hun eigen mening is, dat onze gemeenschap lauw of helemaal niet godsdienstig is. Om correct te zijn, had men de zin als volgt moeten formuleren : …’of helemaal niet godsdienstig is, alhoewel onze samenleving in geheel Europa fundamenteel christelijk is, wat met de dag minder blijkt’….
nieuw, divers Vlaanderen.
Digitalis : wat een kemel van een verspreking! Door deze zinsnede, die echt niet verstandig is in hun geval, leggen ze hun ware bedoeling bloot: ze willen een nieuw, divers Vlaanderen. Wat dus wil zeggen dat ze er aan werken om de bestaande eeuwenoude samenleving drastisch te wijzigen door de import van volksvreemde elementen. Zij willen een nieuw, divers Vlaanderen, boven de hoofden van de eigen oorspronkelijke bevolking, zodat zij zelf de nieuwe heersers worden, waarschijnlijk in het zadel geholpen door de Islam.
Deze hele uit de hand gelopen hoofddoekenrel is meer dan een pas op de plaats, dit is een gigantische stap terug.

Dat het meer deuren sluit dan er met veel geduld, idealisme en inzet ooit geopend zijn.
Digitalis: nu ze zelf inzien dat hun haring (nog) niet braadt, wordt het wachtwoord gegeven om terug in hun schelp te kruipen. Immers, de ganse bevolking met gezond verstand heeft stelling genomen door in te zien dat de moslim-gemeenschap er op uit is om overal hun wil op te dringen en baas te spelen. Stappen terug zetten, en een met veel geduld, idealisme en inzet geopende deuren terug sluiten is duidelijk genoeg. Met straks het sluiten van de in alle toonaarden bezongen en geloofde Ramadan met het Suikerfeest, zal de samenleving wel degelijk op een nieuwe portie ‘godsdienst van de vrede’ getrakteerd worden. Dit ter compensatie van de toegeslagen deuren, die meteen weer op een voorzichtige kier zullen geopend worden.
De linkie-winkie’s zien dus in dat er van tactiek moet veranderd worden. Tot net zo lang denken ze, dat de samenleving weer ingedommeld is. En misschien opgeschrikt wordt door een paar bom-ontploffingen. Want vergeten we niet: er zijn de bedreigingen en de gebaren van het keel-oversnijden. De Islam is altijd en ten allen tijde gewelddadig. Komen er geen bommen, dan misschien enkele honderdtallen brandende auto’s, of een hernieuwde golf van groepsverkrachtingen. De Immams zijn veelkoppige draken….die zich bij die ene nederlaag niet goedjunstig zullen neerleggen.
Wait and see!
Want ondertussen worden (zeer toepasselijk in Islam-discussies) de messen geslepen en is er een Auditeur bij de Rechtbank die, uit vrees de moslims te mishagen, stelling neemt tegen het hoofddoeken-verbod…Vrijdag volgt de uitspraak. Met juridische spitstechnologie omheen de hete brij draaiend, vindt die waarschijnlijk rode rechtsgeleerde de individuele vrijheid van elke school onwettig….Daar kan ik inkomen. Want het zal, in voorkomend geval, de linkie-winkie-Overheid verplichten een gezamenlijk standput in te nemen voor alle 700 scholen van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs. Zij zullen dus kleur moeten bekennen – anders gezegd, om het even de uitspraak, de nederlaag van de Antwerpse ‘godsdienst’-fanaten staat op lange termijn bij voorbaat vast. Tenzij de Overheid de verkeerde beslissing neemt, door de hoofddoeken toe te laten, wat dan gelijk zou staan aan de hernieuwde opgang van het Vlaams Belang. Cfr Geert Wilders in Nederland. Hoe radicaler de Overheid optreedt in het voordeel van de Islam,, hoe groter het succes van de PVV…
*******
Bovenstaand artikel is een paar dagen in de pipe-line blijven steken. Ondertussen is het stof wat gaan liggen, zelfs al mocht van zijn minister, de Grote Baas van de Staatsvuiligheid in Terzake komen uitleggen dat Meneer de Imman een vuige Moslim-extremist was. Deze bom werd tot een voetzoekertje herleid, door de herrie rondom de kinder-opvangster uit Hoboken die volgens de BRT een ongezonde nieuwsgierigheid aan de dag legde voor de verzwegen en weggemoffelde kantjes van WO II. ELVEEBEE heeft daarover een prachtig stukje gecomponeerd op zijn weblog. Meer dan lezenswaard!
Wat Digitalia denkt over deze mensen (man & vrouw)? Dat het een schande is dat het VB ze als lid geschrapt heeft, en op die beslissing best zou terugkeren door ze levenslang een gratis lidkaart te bezorgen! De repressie ligt al meer dan 60 jaar achter ons, en het is erg als de eigen mensen optreden in de plaats van de auditeur. Het CGKR zou actie ondernemen om deze gebroodroofden voor de Rechter te slepen? Veel beter is de suggestie van een lezer bij ELKVEEBEE dat er een hulpfonds zou opgericht worden om deze mensen (man & vrouw) toe te laten de BRT en alle geschreven Oude Media voor de Rechter te dagen wegens valse naamdracht, huisvredebreuk, schenden van de privacy en het publiceren van lasterlijke aantijgingen.
Men kan nooit het licht van de zon negeren! Hitler en zijn trawanten hebben, naast hun onnoemelijk kwaad, ook veel goed gedaan. Tewerkstelling, autowegen, Volkswagen, sociale wetten, betaald verlof, enz. Als ik dat beweer, ben ik in het goede gezelschap van Sir Winston Chruchill, die tot in 1939 betreurde dat Good Old Brittain geen HERR Hitler had. Het was pas later dat hij die dat respectvolle HERR achterwege liet. Om mij te verifiëren volstaat het zijn ‘Memoires’ te lezen….Ten andere, zelfs de toenmalige linkie-winkies zwegen over de Führer aller Germanen, de Duitse SocvialistenFührer, oorverdovend, tot Operatie Barbarossa van start ging, en die ineens verdomde Führer nu ook hun eigen afgod Stalin ging vermorzelen….Naarmate de oorlogskansen verminderden werd Naz-Duitsland wreder en wreder, en werd het het wreedst toen, naar het einde toe, bleek dat er geen eerlijke vredesonderhandelingen noch vrede door vergelijk meer mogelijk waren. De Joodse lobby in de USA wilde immers van Duitsland één groot aardappelveld maken (de Morgentau-doctrine)…Door als beul van het Joodse Volk op te treden, en dat van kwaad naar erger, was het onmenselijk maar o zo begrijpelijk in de ogen van een waanzinnige socialistische kaviaar-elite, die met het uur voor zichzelf de afgrond zag naderen…Het bloedrode Duitsland ging ten onder in vuur en fosfor, de wereld kon weer herademen.
Sedert WO II is de ganse wereld nooit meer dezelfde geweest. De wereldmacht ‘Engeland’ is verarmd en uitgebloed, van de kaart geveegd, de reus op lemen voeten (USSR) die de wereld deed beven en wreder is geweest dan de Nazi’s, is uiteen gespat en vernietigd. Amerika is toen met de wereldhegemonie en de buit gaan lopen. Tot nu, in onze dagen. Tot de Islam de macht met behulp van de eerste zwarte Amerikaanse president, zal overnemen, zodat het Avondland terugzinkt in de lethargie van een vroeg-middeleeuwse woestijn-samenleving.