woensdag 28 oktober 2009

MORELLEKE MORELLEKE


ALS JIJ VERANDERT VERANDERT ALLES

MOLENBEEK EEN EINDJE GELEDEN


MOLENBEEK EEN EINDJE GELEDEN

MAN SLAAT VIJF MAROKKANEN MURW
In de Brusselse wijk Sint-Jans-Molenbeek kreeg Christian B. het aan de stok met vijf Marokkaanse jongeren. Volgens Christian werd hij opeens omringd door de belagers die hem verbaal bedreigden. “Eerst probeerde ik ze gewoon te negeren,” vertelt Christian “tot er fysiek geweld bij kwam kijken. Toen sloegen de stoppen bij me door.”

De feiten deden zich voor rond de valavond in de Van Malderstraat. Christian B. komt net terug van een training in een sportzaal als vijf jonge Marokkanen obscene gebaren naar hem maken. Christian merkte dat hij gevolgd werd door het groepje. Op een gegeven moment werd hij tegengehouden en begonnen ze hem verbaal te intimideren. Toen ze zagen dat het niet veel indruk op hem maakte, probeerden ze hem tegen de vlakte te krijgen.

Christian, die 2003 als vierde eindigde in een Belgisch kampioenschap
thai-boksen,
wist zich evenwel los te trekken en slaagde er in om zelf de belagers te vloeren. Het kwam tot een intens handgemeen waar enkele van hen een neus- of ribbreuk aan overhielden. Een van hen belandde tegen een voorbijrijdende auto, zonder erg. Zelf hield Christian een blauw oog en geschaafde wang aan over.

Alle betrokkenen werden uiteindelijk ingerekend door de politie. Christian mocht meteen naar huis, de anderen worden voorlopig vastgehouden.
******************************
Boeketje Digitalis
(geurig en fris vers uit Allah’s hofke)

Dit heerlijk verhaal kwam een heel eindje geleden uit de koker en de pen van
http://klauwaert.blogspot.com/
Persoonlijk zal ondergetekende hoogstwaarschijnlijk nooit ofte nimmer in de gelegenheid zijn om eenzelfde wedervaren te genieten als Christian B in Molenbeek. . Mijn eventuele belagers bevinden zich steevast aan de overkant der straat en hebben mij nog nooit in de mogelijkheid gesteld om onze Nero een van zijn geliefkoosde oefeningen ‘bandietje vasthouden’ te demonstreren. Wij hebben op mijn hondensport-school dit onderdeel grondig ingeoefend en Nero munt daarbij uit in snelheid en ‘gesloten houden’.. Dit wil zeggen, als het ‘oefen-bandietje’ eenmaal tussen zijn tanden geklemd, op de grond is beland, dan komt hij er van af met een gebroken arm, elleboog of schouder, en wat vleeswonden die zelfs nog op zijn al lang begraven bendieten-geraamte zullen te zien zijn. Want Nero doet zijn job graag en hij doet het grondig. Is weliswaar nog nooit bij de politie geweest, zoals zijn Tante Birka die lange tijd de uitgangsbuurt in Oostende onder de duim heeft gehouden. Die was gespecialiseerd in losscheuren wat ze kon bemachtigen. Ze (die Birka) is bij mij op pensioen gekomen en heeft aan de rest van de kennel een paar politie-truukjes geleerd….Onze Nero nu, bewerkt liefst, bij de minste aanleiding, nog een tweede arm, of een been. Maar als Baasje hem terugroept, lost hij ogenblikkelijk, alhoewel de lust tot verder spelen hem zekerlijk nog niet vergaan is. Zodat hij belangstellend uitkijkt naar de volgende oefening, inclusief het ‘oefen-bandietje in snelheid te pakken te krijgen…Dat is hem zo geleerd, tot Baasje ‘AF’ commandeert…en de oefening afgelopen is…..
Nero kan het namelijk aan de nieuwe belgen niet vergeven, dat ze hem, als edele Duitse herder, een onreine hond zouden durven noemen. Na een eventueel contact met hem, zijn de belagers in ieder geval niet meer ‘halal’ voor de rest van hun leven….
Ik heb een attest als mensenredder, met die hond, vanwege zijn speurderstalenten. Niemand kan mij dus kwalijk nemen dat er, als de gelegenheid zich voordoet, geoefend wordt met volle publiek….En, o ja! De hondensport-school ziet het als een punt van eer, hun cursussen af te werken met alarmpistolen, met het doel de hond te gewennen aan vuurwapens. De reuk va kruit is daarenboven extra-stimulerend!
Wees echter gerust. Wij zijn zoals karate-veoefenaars. Er worden nooit ‘vertoningen’ georganiseerd, tenzij uit loutere zelfverdediging….
**********************
Staat U mij over die 5 ‘kut-Marokkaantjes’ een paar vraagjes toe?
a. Is de mutualiteit tussengekomen in de ziektekosten van deze nieuwe belgen?
b.Werden ze hiervoor gestraft door het gerecht?
c. Werd Christian B. niet vervolgd door het CGKR voor discriminatie (1 tegen 5) en dit onder de bezwarende omstandigheid als doorwinterde gevechtssport-technieker het te hebben opgenomen tegen een ongeoefende tegenpartij?
d. Is het sportcentrum waar Christian B? zijn opleiding volgde, nu gesloten en/of beroofd van zijn subsidies?
e. Zijn er op het politiebureau geen gewonden gevallen, of hebben hun familieleden zich bij de arrestatie neergelegd?
f. Geniet Christian B. voortaan politiebescherming?

Pssst
Normaal is Nero een troetelbeer van circa 45 kgr; en doet geen vlieg kwaad. Kleine kinderen zouden kunnen paardrijden op zijn rug! Maar dat is een kunstje die alleen mag geoefend worden met Baasje binnen handbereik. Voor wie nieuw is op mijn blog: als U plaats hebt voor tenminste één Nero in Uw huis/tuin/veld, hou U dan niet in. Internet biedt U een waaier van adressen. Als U maar weet, dat niet de hond, maar gijzelf altijd de baas moet kunnen blijven. Zo niet, begin er niet aan!
Pssst II
Het verhaal van Christian B. is hartverwarmend. Zoiets zou iedere dag in de krant moeten staan!
Pssst III
Ondergetekende kan goed lachen. Sint Jans Molenbeek is ver van mijn bed. Maar als ik de verhalen lees, zou één Nero niet meer volstaan om veilig thuis te komen. Tenzij dat hij niet meer meeloopt, kort aangelijnd, maar vrij meeloopt. Weliswaar ‘onder commando’ Maar daarvoor moeten wij waarschijnlijk nog een half mensenleven oefenen. De straten lopen inderdaad vol met pakgrage ‘appachen’, van de soort waarmee geoefend werd.

PING PONG VLAAMS BELANGEN


PING PONG VLAAMS BELANGEN

Belangenconflict over werkgelegenheid
28/10/2009 08:00
Vlaanderen maakt zich op voor een nieuw belangenconflict over het werkgelegenheidsbeleid van de federale regering.
Federaal minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) probeert deze week tijdens een interminis-teriële conferentie met haar Vlaamse, Waalse en Brusselse collega's van Werk de plooien rond haar werkgelegenheidsbeleid glad te strijken. De kans dat Milquet daar ook in slaagt, is klein. Ze laveert tussen haar eigen prioriteiten, de visie van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en de klemtonen die de regio's leggen.
Bij de opmaak van de begroting voor 2010 en 2011 slaagde Milquet erin om extra middelen (73 miljoen euro) los te peuteren voor een plan om de aanwerving van laaggeschoolde jonge werklozen en werkzoekende 45-plussers te stimuleren. Dat gebeurde tegen de zin van de werkgeversorganisaties en de vakbonden in de Nationale Arbeidsraad. Eind 2008 hadden die in het centraal loon-akkoord voor 2009-2010 net een vereenvoudiging van alle mogelijke banenplannen afgedwongen. Diverse specifieke vormen van lastenverlaging zouden voor een aantal doelgroepen worden gebundeld in een bijkomende lastenvermindering van 500 miljoen voor de lagere lonen. Om de kool en de geit te sparen, kondigde Milquet intussen aan die afspraak in een wetsontwerp te zullen gieten, zodat ze op 1 januari 2010 in werking kan treden.
Dat zal dan de tweede poging van Milquet zijn, want in februari werd een eerste versie van dat wetsontwerp met een belangenconflict afgeblokt door het Vlaams Parlement. Dat gebeurde op initiatief van toenmalig Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A). Hij argumenteerde dat de federale aanpak haaks stond op zijn akkoord met de Vlaamse sociale partners over een premieregeling om 50-plussers aan het werk te houden. Van alle 50-plussers die nog aan het werk zijn, is 80 procent aan de slag in Vlaanderen.
Maddensdoctrine
De dubbelslag die Milquet wil slaan, ondermijnt de Vlaamse aanpak nog meer. Kamerlid Hans Bonte (SP.A) rekende uit dat Milquet de aanwerving van jonge en oudere werklozen 1000 euro per maand goedkoper maakt, terwijl het aan het werk houden van 50-plussers 400 euro per kwartaal duurder wordt.
Milquet had over deze kwestie vorige week een gesprek met Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), maar veel leverde dat niet op. Omdat er niet meteen uitzicht is op een verdere regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid, is zodoende aan Vlaamse kant een nieuw belangenconflict in de maak. Voor de Vlaamse regering-Peeters II is dat dan ook de eerste test voor de Maddensdoctrine, die met zoveel woorden in het Vlaamse regeerakkoord werd overgenomen.
Patrick Martens IN Knack On Line
*******************************

Boeketje Digitalis
(in zebrastrepen geschikt, zwart-geel)
En bla-bla-bla en bla-bla-bla…waarna ik voor de lauwen en niet-overtuigden onder ons, opmerk dat de zin hierboven, in vetjes gezet en onderlijnd, door mij is gebeurd. Bede mij nog een paar ogenblikken te willen volgen.….
Hoe kan een land nu deftig bestuurd worden
a) Door mensen die elk een andere taal spreken, waarbij het wel weer de Vlaming zal zijn die zich moet plooien……Die zich, anders gezegd, eens te meer, misschien onbewust,ondergeschikt voelt tegenover de Franstalige pretentie, zoals deze zich superieur waant aan de minderwaardige Vlaming….Heeft men nu nog altijd niet door? Zelfs niet na 179 jaar en meer dan 10 generaties Vlamingen na-een….
b) Door mensen die elkaar met ‘belangenconflicten’ het regeren moeten beletten…
Het eerste duurt nu als 179 jaar en het tweede is er gekomen op vraag van de Franstaligen, die op alle mogelijke en denkbare manieren een democratisch bestuur onmogelijk wilden maken. Stom als het ding is, kan het zelfs tegen hen gebruikt worden….
Democratie is 50% +1 stem, zegt men.
Daarom zou de belse Staat zijn huiswerk vanaf de Grondwet moeten herzien. Art Een zou dan luiden: het land is een democratie en wie zich daarin niet kan vinden, moet zijn/haar conclusies trekken….Zo iets zal natuurlijk voor Sint Juttemis zijn.
Daarom is de enige mogelijke uitweg: elk baas in eigen land, op eigen hoofd en in eigen buik. Gedaan om bij elkaar te blijven voor de kinderen!
Waarom kan de pedofielen-partij (Ja toch! Is al zo sedert de beginjaren van Miet Smet! De Mevrouw Martens N°3…Die aan een ouwe bok van 72 jaar na twee huwelijken en ontelbare slippertjes onlangs voor het eert een écht doorleefd orgasme heeft bezorgd, zoals hijzelf op TV is komen verklaren), de CVP, die al lang al haar principes over boord heeft gegooid, nu ook dat beglisch gezeik niet afgeleerd worden? Aan de basis staat men te trappelen. Maar de oude krokodillen zijn alleen bezorgd om hun eigen vel.
Ach! De oude Fabi ligt ziek te bed in Motril (Spanje), in dezelfde ligstoel als deze waarin de H. Boudewijn in 1993 ten hemel is gevaren. De koning is oud en afgeleefd. De kroonprins met zijn gevolg loopt los ergens inde woestijn van Saoed Arabië, waarschijnlijk op bijscholing in de Duizend-en-Een-Nacht schemer van de Islam.. De staatschuld bereikt astronomische hoogten (diepten?!). Straks zijn we 1 november Allerheiligen en Allerzielen zijn in het land.. Kan er een betere tijd van het jaar bestaan om het circus te sluiten? De stad Doornik verkoopt tweedehands grafzerken aan een schappelijk prijsje : het moet toch te doen zijn!
Vlaanderen kan dan herbeginnen met een nieuwe lei.
Geloof me, de tijd dringt! Want onze rijkdom glipt ons als zand tussen de vingers. Onze zo geroemde syndicaten hebben niet kunnen beletten dat de arbeid en dus de welstand verdwijnt uit het land. De werkman beschermd? Neen, zichzelf hebben ze beschermd…De twee hefbomen voor de welstand: energie en bankwezen zijn in Franse handen gespeeld. Parijs trekt de touwtjes: het stroomverbruik in Frankrijk is met 1/3de verminderd, bij ons het duurste van Europa…Gevolg: Kassa! Kassa! (In Parijs)….

HET LINKSE HEILSDENKEN

HET LINKSE HEILSDENKEN

Het heilige gelijk van links
J
JOOST NIEMöLLER - 23 OKTOBER 2009

Rechts lijkt in Nederland aan de winnende hand. Maar bij links liggen de idealen, en rechts onderschat dat. Links is nog steeds goed na de oorlog. Rechts zoekt het in de feiten. Alleen win je niet met feiten. De linkse utopie zal terugkeren als rechts er niet op bedacht is. Met hulp van de media.

Mijn linkse vrienden en kennissen hebben me het al vaak gezegd: “Jij? Jij bent rechts.” Aanvankelijk vond ik dat grappig. Een geuzenaam. Een prettige verrassing ook, want het appelleert aan een diepe wens in mensen: die van de metamorfose. En je krijgt er aandacht mee. Ook leuk. Aan de andere kant; veel verjaarspartijtjes werden steeds meer verpest door die eindeloze discussies over Fortuyn, de islam en Wilders, waarbij mijn vrienden zich op hun borst klopten vanwege hun intense goedheid, gepaard aan gebrek aan kennis. En voor je journalistieke carrière is zo’n rechts imago ook niet handig. Want als links ergens in is geworteld, dan wel de media. Veel dieper dan in de politiek, die direct wordt afgerekend.

Het begon, als bij velen, na 11 september, dat zogeheten rechts-zijn van mij. En wel toen ik de uitslag hoorde van een enquete, gehouden, notabene, door Forum, onder Marokkanen. Bijna de helft van de Marokkanen had toen gezegd ‘begrip’ te hebben voor de aanslag op het World Trade Centre. De verbijstering en de woede die ik op dat moment voelde, ben ik nooit meer kwijt geraakt. Mensen met dit soort gedachten leefden dus onder ons. En het waren er niet weinig. Waarom gingen ze niet weg? Mijn verbijstering werd nog groter toen ik merkte dat mijn linkse vrienden van zo’n uitslag van een enquete totaal niet opkeken. Net zo min als dat ze het later echt erg vonden dat Pim Fortuyn werd vermoord, of dat ze zich echt druk maakten over de moord op Theo van Gogh. Eigenlijk gleed dat allemaal van ze af. Wat was dat toch?

Ik denk dat ik dat wel begrijp. Ik ben van huis uit links. Ik herken het. Het is het ideaal.

Links is er van overtuigd het morele gelijk aan zijn kant te hebben. Een diep beleefd, emotioneel gelijk. Links is goed na de oorlog. Links is het ideaal voor de betere wereld. Dit is vaker gezegd. Er wordt gesproken over ‘de linkse kerk’, en over de ‘Gutmenschen’. Dat klinkt grappig, een beetje onschuldig ook. Maar de diepte van dat fenomeen is volgens mij nooit echt gepeild.


Linkse mensen zijn interessant omdat ze breed de overtuiging in de eigen goedheid kunnen laten hangen. Dan heb ik het vooral over ‘oud-links’, een term die ik laatst Femke Halsema hoorde gebruiken. Ze doelde daarmee op Anja Meulenbelt, die zo’n weerzinwekkend vertoon van haar eigen goedheid tentoon spreidt, dat ik het nooit heb kunnen opbrengen om haar veelbesproken weblog te bezoeken. Het zelfovertuigde morele gelijk zit natuurlijk ook bij al die PvdA dinosaurussen, van Ed van Thijn via Jacques Wallage tot Marcel van Dam, die er allemaal van overtuigd zijn dat de moslims de joden van nu zijn, en die zich door geen enkel feit van hun weg zullen laten drukken. Of bij die tientallen, ja misschien wel honderden ‘intellectuelen’ die via columns, interviews en essays in de kranten het fascisme van Geert Wilders wensen te benadrukken en daarmee hun eigen hogere ethiek. Zichzelf steeds harder overschreeuwend naar steeds minder luisteraars toe. Of laatst weer Hanneke Groenteman, die met de komst van Wakker Nederland, de soldaten van de Wehrmacht weer door de straten ziet marcheren, of zoiets. Afshin Ellian schreef daar nog een leuke column over.

Het Groenteman-Wallage soort blijft me fascineren. Hun zelfovertuigde ‘hier sta ik, ik kan niet anders’ maakt ze zo lelijk dat het niet om aan te zien is. Wat fascineert is hun zelfbeeld. De ontroering die zij moeten voelen over zichzelf als wereldredders, de utopie die zij diep in zichzelf ontwaren. De mateloze arrogantie ook die ermee verbonden is. Dat je hoort dat Fleur Agema niet wordt toegelaten tot het vrouwenforum van Man en paard omdat ze ‘te dom’ zou zijn. Ja, echt. Linkse mensen weten namelijk: Rechtse mensen kijken er niet anders tegenaan, ze zijn dom.

Die arrogantie gaat samen met de machteloze woede over een wereld die zich maar niet wil onderwerpen aan de linkse utopie. Integendeel. Je zou zeggen: Twijfel sluipt in. Bij sommigen linkse personen, als Femke Halsema, lijkt dit ook te gebeuren. Maar zij is de uitzondering. Het tegendeel gebeurt: De oud-linkse elite van Nederland profileert zich steeds meer als verzetstrijder. Ambtenaren die desgevraagd zeggen de boel te gaan saboteren als Wilders premier wordt. Dat soort werk.

Hoe kan dit?

Het is de kracht van links. Een diep moreel gelijk.

Rechtse mensen bezitten die kracht niet. Rechtse mensen staan aan de kant van het cynisme en de twijfel. Ze beschikken niet over mooi glanzende idealen. Ze zijn overtuigd van de slechtheid van de mensen en van de onveranderlijkheid van hun egoïsme. Rechtse mensen gaan er vanuit dat je daarmee moet dealen. Dat is natuurlijk best een beetje schraal allemaal. Er valt bij rechts niks te zwelgen.

De idealen van rechts klinken nergens naar. Hun ‘vrije markt’, hun ‘vrijheid van meningsuiting’ (gepikt van links, ook nog es), hun ‘trots op Nederland’, hun ‘minder belasting betalen’. Het klinkt allemaal blikkerig, kitscherig, abstract.

In Nederland heeft ‘rechts’ in de politieke verhoudingen bijna altijd de meerderheid gehad ten opzichte van ‘links’. En toch spreekt ‘rechts’, hoezeer die de wind nu ook mee heeft, de taal van de verdediging.

Aangezien ik zelf van links kom (en trouwens, in veel opzichten nog steeds helemaal niet echt rechts ben geworden, of wil zijn, hoezeer mijn vrienden daar dan ook van overtuigd mogen zijn) kan ik die linkse idealen goed navoelen. Sterker: Ik ben ze nog steeds niet kwijt. Ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik de film Woodstock zie. Om maar wat te noemen. Echt rechtse mensen vinden dat belachelijke pathetiek. Punt. Maar juist omdat die deze onderhuidse kracht van links niet begrijpen, en zich ook nooit in kunnen leven wat de dragende kracht is van een levende utopie, zullen ze er ook nooit de kracht van in kunnen zien. Rechtse mensen, dat is waarschijnlijk gewoon een ander soort. Ongevoelig voor het heerlijke besef iets te betekenen voor de hele wereld, voor alle armen, voor alle onderdrukten. Ongevoelig voor We Are The World, voor Bono, voor één voor Afrika. Realistisch. Rechtse mensen begrijpen niks van linkse mensen.

Daarom was het bijvoorbeeld mogelijk dat de VVD in de jaren tachtig klakkeloos het multiculturele ideaal overnam. En het CDA dat zelfs hartstochtelijk omarmde. Rechts Nederland zag de uitvinding van het multiculturele als een handig stukje retoriek om de plotselinge aanwezigheid van zoveel immigranten vorm te geven. Als een manier om een beetje te kunnen polderen, niet als iets dieps. Maar voor links was het wel iets dieps. Het multicultureel zijn was voor links niet een stukje retoriek, maar een diepe overtuiging. En daarom moest het verder en verder. Het stukje retoriek werd vastgelegd in wetten voor het onderwijs en de publieke media. De Nederlander werd, zonder dat het ooit in één politiek debat tot inzet van discussie was geworden, opgelegd een ‘nieuwe mens’ te worden, de mulitculturele mens. Ook op scholen waar geen allochtoon te bekennen was, moest de nieuwe multiculturele mens van de toekomst gevormd worden door wettelijk vastgelegd multicultureel onderwijs, tot op de dag van vandaag. Precies zoals het communisme zijn ‘nieuwe mens’ had kunnen creëren, simpelweg omdat ook toen ‘rechts’ de kracht van het linkse ideaal had onderschat.

Zo kon in Nederland het ideaal een wettelijk dogma worden, en kon Hans Janmaat door de rechter veroordeeld worden omdat hij had gezegd: “Als ik aan de macht kom, schaf ik de multiculturele samenleving af.” Een van de grote schandalen van onze rechtstaat, maar niemand die het toen zo zag en niemand die zich er nu nog mee wil bezig houden, want ook na zijn dood wordt het vonnis van Janmaat nog steeds niet ongedaan gemaakt.

Het rechtse levensgevoel lijkt nu te domineren. Rechts is hip. Van oudsher waren jongeren altijd linkser dan volwassenen, en ook dat lijkt nu omgeslagen. Rechts rules. De overwinningsmood van rechts blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Geert Wilders ongestraft de retoriek van links heeft overgenomen door te hameren op: “De islam is fascisme.” Iets fascistisch noemen, dat was altijd het alleenrecht van links namelijk. Wilders komt ermee weg en dat zegt iets over de huidige tijdsgeest. Links is zwak. Net zo goed als het iets over de tijdsgeest zegt dat Femke Halsema kan zeggen “De islam is een probleem”, zonder dat haar partij bijeenkomt om haar af te zetten. Of dat dit linkse kabinet tussen neus en lippen afkondigt de neef- en nicht huwelijk te gaan verbieden. Jarenlang was dit een links taboe, want gericht tegen de immigranten. En nu protesteert niemand.

Maar het morele gelijk van Wilders is nog maar heel pril. Het is nauwelijks uitontwikkeld. Het is uiteindelijk gegrondvest op het morele gelijk van het bestaan van de staat Israël, en dat is het morele gelijk over de Holocaust, waar links van oudsher de grootste rechten op claimde. Denk maar niet dat links zich deze claim zich zo makkelijk laat ontfutselen. Vandaar dat links Wilders voor de rechter wil brengen vanwege racisme. Vandaar dat het NOS Journaal een item brengt over de Engelse racistische partij The British National Party, en daarin de huidige leider, Nick Griffin, die voor het eerst optrad bij de BBC, omschrijft als ‘de Engelse Geert Wilders.’ (Wilders zelf heeft altijd grote afstand genomen van The British National Party, maar so what.)

Ik vrees dat rechts nooit zal begrijpen wat de grote kracht is van al die mooie, verinnerlijkte idealen van links. Rechts begrijpt niet dat in de politiek idealen altijd sterker zijn dan feiten. Je kunt honderdduizend feiten brengen over de desastreuze gevolgen van onze massamigratie, en daar hoeft links alleen maar tegenover te stellen: “Maar we hebben het toch over mensen? Hechten we dan geen waarde aan mensen?” en weg zijn die honderdduizend feiten. Je kunt met honderdduizend feiten komen over de ware aard van de islam, en links zal zijn schouders ophalen en zeggen: “Ach, dat is allemaal inspelen op angst.” En weg ben je.

Zolang rechts er niet in zal slagen haar eigen idealen overtuigend vorm te geven, zal ook dit rechtse golfje uiteindelijk weer ten onder gaan in het morele gelijk van links. Maar ja, ik ben dan ook een fatalist. En misschien daarom rechts.
Bron Het Vrije Volk

Boeketje Digitalis
(amper zichtbaar onder een enorme bos blanke lelies)
Dit is een stukje pure poëzie die dezer dagen bij Bruno Valkeniers op de schrijftafel had moeten belanden in plaats van bij mij. Omdat het de nieuwe ‘zachtere’ lijn van het Vlaams Belang perfect weerspiegelt.
Deze redenering in toepassing van het spreekwoord ‘Ce sont les idées qui gouvernent le moinde’?
Na de val van de Berlijnse Muur gevolgd (eindelijk!) door de implosie van het communistisch regime in Rusland had het socialisme wereldwijd eveneens moeten kapseizen. Dat laatste is (nog) niet gebeurd omdat een brede volksmassa inderdaad onderhevig is aan de Wet van de Traagheid. Net zoals het menselijk lichaam, op basis van dezelfde wet, tegen de voorruit smakt bij een auto-botsing. De massa van dat lichaam reageert ‘traag’, dit wit zeggen gehoorzaamt slechts aan de gebeurtenis van het brutaal stoppen met vertraging. Die massa wil de beweging te willen voortzetten.
De linksen rijden ‘pion libre’ zonder remmen, want ze zijn ‘ideaal-loos’ en vervolgen hun weg nog een beetje met behulp van vervang-idealen, zoals hierboven perfect beschreven…Arme immigrantjes. Honger in de wereld…Gat in de ozonlaag. Mexicaanse griep…De repliek van de linkse kerk? Zelfs van de CVP bij monde van haar Eerste Minister? Het gaat om de mensen, niet om de centen. Of: angstaanwakkering….Geert Wilders is groot geworden door speculatie op de angstgevoelens van de mensen.
Ik denk dat wij, de rechtlijnigen van hete Vlaams Belang, het beste en onvervreemdbare ideaal ter wereld hebben. Om het met Filip De Winter te zeggen: ‘Eigen Volk Eerst’…Dat zijn geen gedachten – dat zijn FEITEN..
Dat zou bij Annemans, en de nieuwe marsrichting luiden: onafhankelijkheid en beperking van de immigratie…
Mij om het even, als de wijn maar klaar genoeg is! Maar niet zoals de sossen: ‘Ge zijt mijne maat of “k sla op Uw bakkes’….
Als wij de mensen maar kunnen overtuigen, dat er met de tripartite-partijen geen zee (en zeker geen land)) meer te bezeilen valt. Drie mensen en een paardenkop(Genez) trekken links, de pedofielen-partij (CVP) zou centrum rechtdoor, maar liefst wil ze stilstaan; maar kan dat niet door de Weverkes-partij en de paar blauw-geschelpten die nog niet naar Europas zijn uitgevlogen. De Weverkes willen wel een beetje hetzelfde als wij, maar hebben schrik van hun schaduw.
Ach ja….Aan de beeldspraak van Annemans, toen hij bij Phara op schoot zat (verleden week) kan ik nog altijd niet aan uit….De Winter en hem zijn als twee kreeften die elkaar scharen beet hebben, en zo verder naar de overwinning schuiven…Dan heb ik liever de beeldspraak van Karim van Overmeiren, die zegt dat ‘wij’ uit onze bunker moeten komen. Van daaruit kunnen we op alles en iedereen schieten, en zelf zitten we veilig onder meters beton….Maar van in onze bunker overtuigen we niemand.
Of wacht eens! Om bij die twee kreeften te blijven…met die scharen vermorzelen kreeften toch de mosselschelpen en andere schelpdieren? Ja, zelfs octopussen kunnen ze de baas. Dus, in plaats van elkaars scharen vast te klemmen, zouden die twee tenoren beter op mosselvangst gaan. De politiek zit er vol van! En ondertussen komen wij allen samen uit onze bunker. Om, in plaats van te zeggen ‘Ik ben Vlaming en ben daar fier op’ zou dat dan zijn ‘Ik ben Vlaams Belanger en ik ben daar fier op’….

dinsdag 27 oktober 2009

POLITIESTAAT EUROPA


POLITIESTAAT EUROPA

Big brother

De Belgische regering wil werk maken van de omzetting van een Europese richtlijn inzake databewaring naar de Belgische wetgeving. Het komt erop neer dat telecombedrijven en internetproviders voortaan gedurende jaren zullen moeten bijhouden met wie u belde, hoelang u dat deed, met welke nummers, welke sites op internet u bezocht en naar wie u e-mails of sms'jes hebt gestuurd. Een en ander zou moeten helpen in de strijd tegen terrorisme en grote criminaliteit.

De Liga voor Mensenrechten en de beroepsverenigingen van artsen, advocaten en journalisten verzetten zich tegen die omzetting, en daarvoor zijn redenen te over. Een dergelijke veralgemeende controle van iedereen houdt immers een omkering in van een basisprincipe in een democratische rechtsstaat, zijnde dat iedereen onschuldig is tot de overheid het tegendeel kan bewijzen. Niet alleen beschouwt deze richtlijn iedereen als een potentiële verdachte, ze keert ook de bewijslast om: want bewijs maar eens dat iemand anders op jouw pc een mail heeft verstuurd of ontvangen.

Deze richtlijn gaat ook in tegen het recht op privacy, toch een van de redenen dat we een democratie verkiezen boven een politiestaat. De staat heeft geen zaken met wie en wanneer ik bel of mail, en kan pas op onderzoek gaan wanneer ze kan aantonen dat ze daarvoor gegronde vermoedens heeft. Net daarom zijn telefoontap en andere bijzondere opsporingsmethoden aan strikte richtlijnen verbonden, om ieder misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. Wie garandeert dat de ontzaglijke hoeveelheid informatie die door deze richtlijn wordt gegenereerd, niet misbruikt wordt voor heel andere motieven dan de strijd tegen het internationale terrorisme? Terroristen en grote criminelen hebben overigens niet meteen de gewoonte om te communiceren via niet-beveiligde kanalen.

Het sterkste argument is dat deze richtlijn opnieuw een grote stap in de richting van een bigbrothersamenleving betekent, en dus eigenlijk totaal contraproductief is. Want net om onze samenlevingsvorm te beschermen tegen potentiële vijanden hanteert men technieken die de fundamenten van die samenleving onderuithalen. Men doet het werk van de terroristen in hun plaats: de vernietiging van privacy en individuele vrijheid, het recht om zonder permanente overheidscontrole zijn leven te kunnen leiden.

Er zit geen enkele logica en geen enkel nut in een preventief vaccin als het de patiënt doodmaakt nog voor hij ziek geworden is.
Bron : (DM) Smetje van ’t Gazetje


*************************************
BOEKETJE DIGITALIS
(in vaasje op bloedrood kleedje
versierd met hamertjes en sikkeltjes….)
Mohbama, neen, natuurlijk niet hemzelf in eigen persoon, maart de dirigenten van zijn slavenkoor die de touwtjes trekken in Eurabia, hebben opdracht gegeven voor een paar speldenprikjes. Die data-bewaring, dat is toch gericht tegen het terrorisme en de criminaliteit, dus in het voordeel van de burger! Cynischer kan niet. Dr Goebbels mag tevreden zijn over zijn leerlingen. Ze doen het zelfs beter dan de Meester…..
Denk aan de gevangenneming van hun politieke tegenstanders door de Nazi-beulen: ‘Schuutzhaft’, in bewaring nemen voor de eigen veiligheid….…..
Bij Smetje van ’t Gazetje is dat prikje pijnlijk aangekomen. Net zoals de prikjes gegeven door een lieftallig blondje, ook pijnlijk kunnen zijn. Alhoewel ze louter preventief werken….Stel U voor dat het eigenlijke snijwerk doorgaat zonder dat verdovend prikje vooraf!. De Heren Chirurgen zouden rap zonder werk zitten….
Het doel van al die prikjes, is de patiënt willoos en gevoelloos maken….Waarbij sommige prikjes wel eens een langdurige uitwerking zouden kunnen hebben…Die krijgen dan een speciale vermelding. Ze zijn gekend als euthanasie….
Europa, dat stilaan Eurabia geworden is, zou dat soms Het Monster van Frankenstein kunnen zijn? U weet wel; een wezen die door een verwarde geest (Baron Frankenstein) in elkaar werd geflanst met allerlei menselijke ontgraven onderdelen van doden. De bedoeling was goed, maar het resultaat viel tegen, zoals U weet. Want het monster keerde zich meteen tegen zijn schepper…..
De Heer Hoofdredacteur van DM komt aldus goed op tijd wakker. Hij denkt Orwell (de schepper van Big Brother) te ontwaren, maar in feite ziet hij een der eerste tekenen van leven van het Monster van Frankenstein….

maandag 26 oktober 2009

DE LAT GELIJK LEGGEN

DE LAT GELIJK LEGGEN
er ligt een staat te sterven
was nooit geheel gezond
hij liet een volk verderven
ging zelf daaraan ten grond

er ligt een staat te sterven
heel zachtjes,zonder pijn
twee volkeren zullen erven
ik zal op de uitvaart zijn

René De Clercq

7 op 10 allochtone scholieren kunnen niet mee

Vorig schooljaar liepen iets meer leerlingen schoolse achterstand op in vergelijking met het schooljaar 2005-2006. Maar tussen Belgen en allochtonen gaapt de kloof steeds groter. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet Onderwijs.

Bijna drie op tien van de Belgische middelbare scholieren zit achterop. Tegelijk zitten zeven op tien leerlingen van vreemde nationaliteit achter. Ook in het lager onderwijs valt deze kloof tussen Belgische en allochtone leerlingen op, al is ze iets minder uitgesproken.

In het schooljaar 2008-2009 bedroeg de schoolse vertraging in het gewoon lager onderwijs 15,6 procent en voor het gewoon secundair onderwijs 29,4 procent. Er zijn meer jongens met een achterstand dan meisjes. (belga/jv)

25/10/09 08u33 HLN

*****************************
Boeketje Digitalis
(vriendelijk aangeboden, druipend van vergift,
aan alle belse regeringen van de laatste 60 jaar)

Heren Bloedzuigers,
Van de vier machten: Wetgevende, Uitvoerende, Gerechtelijke, Pers.
Tot U spreekt een fiere Vlaming, in jullie ogen een Nietige Luis.
Dit stukje proza wordt U opgedragen, aan U, levenden en doden, in de ijdele hoop dat U eindelijk, bijna van Uw voetstuk gevallen, het door U aangerichte kwaad zoudt willen zien.
Niet alleen heeft U na WO II hen die Uw trouwste onderdanen konden geweest zijn, vernederd en gestraft, maar de nieuwe burgers die U in onze dagen invoert, behandelt U eveneens als het vuil van de straat. Door ze dom te laten…Zeven op tien hebben leerachterstand…..Jullie hebben die mensen naar hier gehaald, tegenin onze zin, en ze worden in de steek gelaten.
Even terugkomend op mijn vorig stukje ‘Amnestie noch vergiffenis’ is het waarschijnlijk duidelijk dat deze titel het standpunt vertolkt, neen niet van de belse on-staat tegen zijn burgers,, maar dat van de burgers die zich in de oorlogsjaren jammerlijk misgrepen hebben. Door bij de Nieuwe Meesters, door hen terwille te zijn, te verhopen wat hen al 110 jaar geweigerd werd door hun eigen vaderland , af te bedemen: gelijke rechten voor iedereen.
De geschiedenis herhaalt zich….
Was er, sedert de Brabantse Omwenteling in 1830, gezorgd voor een eerlijk vaderland, ook voor de Vlamingen, dan was er in en rond de Grote Oorlog (’14-’18) geen zucht naar ‘Bevrijding’ geweest en dus ook geen collaboratie met de vijand. Al de energie van die zovele bekwame vrouwen en mannen zou alsdan positief aangewend geweest zijn ten gunste van dat ene Vaderland, dat er niet was. Rond WO II nogmaals hetzelfde. En in plaats eindelijk de situatie te willen begrijpen, door aan de Vlamingen te geven wat hen toekwam, hebben jullie dezen als het vuil van de straat behandeld…Zo’n behandelingen zijn blijkbaar Uw fabrieksmerk! .
Is het duidelijk genoeg waarom U van ons geen amnestie kunt krijgen, en zeker geen vergiffenis?!
Want jullie volharden in de boosheid….
Jullie regeren van op een enorm kruitvat, met brandende lonten! Waarvan de 2 grootste zijn: de onderdrukking en de uitzuiging der Vlamingen, en de verwaarlozing van het ingevoerd kiesvee.
Moget gij allen branden in de hel!

zondag 25 oktober 2009

AMNESTIE NOCH VERGIFFENIS

AMNESTIE NOCH VERGIFFENIS
Voor wie het nog niet wist, ’t Pallieterke is mijn lijfsblad. Altijd geweest en tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet U er een beter misschien? Ik niet.
Niets dan lof dus, naast felicitaties en de beste wensen voor een voorspoedige toekomst! De uitgevers zijn, volgens mij, alleen wel een beetje te weinig gezegend met gezonde koopmansgeest. Want ze zijn nog altijd maar een weekblad en geen dagblad. Het gat in de markt nochtans is huizengtoot. De andere bladen, zonder uitzondering allemaal links en vals-progressief, verschijnen nog wel, maar er zijn geen lezers meer! Zestig procent van de hoernalisten verklaren SPA te stemmen, en 29 % voor Groen!
Gewoon een pakketje risico-kapitaal mobiliseren en klaar is Kees!…..De oplage zou met sprongen omhoog gaan. Met als resultaat dat in zeer korte tijd het politiek landschap volledig zou hertekend zijn….
Nu ook weer deze week, een lezersbriefje (kort, maar duidelijk) van een zekere Paul De Graef uit Wommelgem. De man is een stuk in de 80, en schrijft dat hij niet wil sterven voor hij beleeft BELGICAMDELENDAM ESSE, waaruit ik versta voordat belgenland vernietigd weze. Ik ben geen Latinist, en het is mogelijk dat mijn vertaling meer het aanvoelen is van mijn eigen verlangens. Daarom kopieer ik in extenso hier zijn briefje, omdat het wellicht gaat over een der laatste levende getuigen van toen.

AUCH WENN DIE REIEHEN LICHTEN
Ook ik was in de Paterskerk in Lokeren voor de herdenking.Jet leed van duizenden, ons aangedaan door een haatstaat die als enig land ter wereldniet kan vergeten noch vergeven en mag rekenen op wederkerigheid van mijnentwege die 18 maanden in ‘Lokeren’ verbleef. Mijn enige misdaad? Oostfrontvrijwilliger! Het was voor Vlaanderen, laat dat duidelijk zijn!
Daarom ben ik blij voor de brief in ’t Pallieterke van 7 oktober van de Heer Van Haeren uit Genk en zijn scherpe analyse ‘Vlaanderen bespaart’, die toont hoe een echte democratie werkt. Maar is België wel een democratie? En is de vroegere CVP wel een democratische partij? Koud en warm blazen is hun grootste specialiteit!
Belgicam delendam esse!
Daarvoor bid ik, en weiger zelfs als tachtigplusser te sterven….om dat nog te mogen beleven.”In de palm van mijn hand, schrijf ik Vlaanderen mijn land” schreef Priester-Dichter Anton Van Wilderode.

Bedenking: ter wille van de Boer die ploegt, besta de wereld voort….

SAN DAMIANO PATROONHEILIGE NV-A

SAN DAMIANO PATROONHEILIGE NV A
Lap! Daar hangt het 3de mirakel van Damiaan aan de haak. Geloof me, dat wordt een wonderbaarlijke visvangst!
Hoezo zult U denken, een 3de mirakel en daarover nog niets gelezen? Kan goed zijn, maar ik weet het ook nog maar een paar seconden. Namelijk sedert ik onderstaand stukje tot mij heb laten doordringen.
Waaruit dat mirakel dan wel mag bestaan? Wel, het is dat ik (en waarschijnlijk velen met mij, die dat lezen), voor de eerste keer in zijn carrière een positief geluidje kan laten horen over het Loze Vissertje van de (Voorlopig Laatst) Nieuwe Vlaamse Alliantie…
Uw goede punten, Heer Bommel, krijgt U voor amper twee zinnetjes in het geheel. Met Uw goeddunken heb ik ze in vetjes gezet….

Twee heiligen uit Hawaii
13-10-2009 - Bart de Wever - de standaard
Afgelopen zondag waren er bijzondere dingen te zien op het Sint-Pietersplein in Rome. Wie niet bij de hoogwaardigheidsbekleders in de kerk zat, kon er kennis maken met een van de mysteries van het geloof. Met name hoe genummerde kaarten leidden naar rijen stoelen op het plein zonder enige nummering. Om dicht bij het podium te geraken gaf een groep nonnen zich bijgevolg over aan een partij duw- en trekwerk Rock Werchter waardig. Een familielid van pater Damiaan ging kansloos tegen hen ten onder.
Zelf vond ik een plaats bij een grote groep piepjonge Poolse priesters, allemaal gehuld in een zwarte soutane maar vaak met een flashy zonnebril of een digitale camera aan het oog. Tijdens de ruim twee uur durende mis gingen ze op hun knieën zitten wanneer dat zo hoorde. Maar toen Paus Ratzinger uiteindelijk voor het publiek op het plein verscheen, veerden ze recht om springend en met de armen in de lucht ritmisch te scanderen als waren ze de spionkop van FC Vaticaan: 'Be-ne-dictus, Be-ne-dictus.'
Wat verderop zat een groep van ruim honderd Brazilianen, van de eerste tot de laatste met een knalgele Damiaan-baseballpet op het hoofd. Voor hen zat dan weer een groep Amerikanen die hun devotie voor Damiaan op een T-shirt hadden laten drukken. Allemaal samen waren ze onderdeel van een ware mensenzee op het plein. Duizenden daarvan waren uit alle hoeken van de wereld gekomen speciaal voor de heiligverklaring van onze pater Damiaan.
De slagzin 'Damiaan inspireert' kreeg er een bijzonder tastbare en pakkende betekenis door. Zelfs een ongelovige kon daar op het plein onmiddellijk begrijpen waarom de Heilige Stoel het kennelijk niet al te nauw heeft genomen om een mirakel te erkennen ten einde Jozef De Veuster heilig te kunnen verklaren. Tenslotte kunnen we niet allemaal zo strenggelovig zijn als onze nationale media, die er een zaak van maakten om de mirakuleuze genezing toegeschreven aan Damiaan te ontmaskeren als een hoogst twijfelachtig verhaal.
Zoveel kritische zin was een betere zaak waardig. Bijvoorbeeld de jury ter beoordeling van de kandidaten voor de Nobelprijs voor de vrede. Als zelfs de laureaat in een eerste reactie moet erkennen dat hij die niet verdiend heeft, is het ver gekomen. De nominaties voor de prijs werden afgesloten op 1 februari 2009, Obama was toen welgeteld 11 dagen aan de macht. Sindsdien zou hij echter inspanningen gedaan hebben voor een wereld zonder kernwapens. Zo vroeg hij vorige maand 65 miljoen dollar aan het Congres. Helaas niet om het nutteloze Amerikaanse kernarsenaal in Europa, onder meer in Kleine-Brogel, eindelijk te ontmantelen. Wel om die bommen te moderniseren voor gebruik door de nieuwste jachtvliegtuigen.
Wat Obama wel opdoekte, is het geplande anti-rakettenschild in Oost-Europa. Echter met de mededeling dat het goedkoper is om hetzelfde programma uit te voeren van op Aegis-schepen. Voor een Nobelprijs zijn kennelijk dus geen daden meer nodig, laat staan wonderen. Een reeks mooie speeches volstaat.
Nu goed, de mensen van Hawaï zullen er blij mee zijn. Sinds vorige week hebben ze twee bijzondere eilandbewoners te vieren: een heilige van wie we de erkende mirakels in twijfel trekken en een schijnheilige die men onbestaande mirakels toedicht.

PAMFLET VOOR EIGENHEID

PAMFLET VOOR EIGENHEID
Onderstaand pamflet bereikte mij van diverse kanten, quasi op hetzelfde ogenblik. Waartussen een paar van vrienden met niet altijd dezelfde mening als ondergetekende. In evenvele discussies werd door hen gesteld dat ondergetekende teveel in extremen redeneerde. Zij zijn dus blijkbaar een eind de dwalingen huns weegs teruggekeerd. Ofwel gedragen zij zich als ervaren zeilers, die voor een behouden vaart, ook spontaan overstag gaan als de wind uit een andere richting waait.
Waaruit ik dus kan besluiten dat ofwel kaars en bril geholpen hebben, ofwel dat ze geen uil zijn.…
Het kan natuurlijk ook zijn, dat zij de trein niet willen missen, nu deze nog geen snelheid doet. Net zoals voorheen volgens hen, de onbekende volksverhuizers als oude vrienden dienden te worden onthaald, luidt de nieuwe mode : kritisch zijn en tonen dat men nadenkt. Met de eigen brains nadenken moet een nieuw en zalig gevoel zijn! Wat zich weeral zal uitdrukken in verminderde kijk- en luistercijfers….
Benieuwd wat de oplagecijfers van onze media nu vertonen. Een vermeerdering van de …daling waarschijnlijk. Doet me denken, naar het einde van de glorieuze veldtocht van de Duitse legers, en de Kriegsberichte van het Obercommando der Wehrmacht. Er werden telkens meer naar achteren kortere stellingen ingenomen voor een betere verdediging.
Och! Zij doen maar. Zowel zij, de uitgevers als de lezers, verspelen alleen hun eigen centen. Waartegen geen bezwaar. Want op de puinen van het Oude, zal het Nieuwe des te weelderiger groeien en bloeien.
Harop de transen, de leeuwen dansen!
AAN ALLE VLAMINGEN !
> ZO ZOU HET MOETEN ZIJN!
>
>
> Zo veel mogelijk doorsturen - Aan alle Vlamingen !!!!!!!!!!-

>
> Wij respecteren onze buren en zullen hen helpen in tijden van nood.
> Doch, wij zijn Vlaming. Dat is niet Marokkaan,niet Pool,niet Albanees.
> Onze taal is Nederlands en niet Arabisch, niet Russisch en niet Aziatisch.
> Onze kinderen leren Vlaams/Nederlands vanaf hun 3de levensjaar (en vroeger) in school,
> en wanneer wij als blanke Belgen deze taal niet kennen,
> dan zijn wij ondergeschoold en kansloos in onze maatschappij.
> Waarom zijn niet Nederlands sprekende migranten dan ineens bevoorrechte burgers?
>
> Wij dragen jeansbroeken met een hemd en onze vrouwen dragen rokken met topjes.
> Wij dragen geen lang kleed en geen hoofddoeken.
> Wij hebben jaren gevochten om in deze kledij te mogen lopen.
> Als onze blondines in onze 'vreemde Belgen' hun thuisland met hun rokjes en topjes rondlopen,
> dan krijgen zij de meest verlagende verwijten.
> Wel het ene plezier is het andere waard.
> Waarde migrant; RESPECT begint bij Uzelf.
> Als U zich beledigd voelt door een dame met korte rok en decolleté,
> blijf dan waar u bent dan hoeft u er niet naar te kijken.
> Wij eten friet met varkensbrochette, en brood met hesp.
> Als U daar een probleem mee heeft dan is dat Uw probleem. Wij eten dit al 500 jaar !!!
>
> 'De leeuw van Vlaanderen, hij leeft' is onze leuze en wie daar niet mee kan leven gaat maar kamelen bewonderen!
> Als U dat niet bevalt ,gaat U maar in een land leven waar Allah baas is en in een Moskee woont,
> maar uit naam van ALLE fiere Vlamingen, Allah is hier niet welkom en zijn huis nog veel minder.
> Wanneer wij als blanke Vlamingen een misdrijf begaan dan worden we gestraft met celstraf en/of boete.
> Wel dit geldt ook voor onze niet blanke Vlamingen, al denken/vinden zij dat zij als gasten meer voorrechten hebben.
>
> Wanneer iedereen dit allemaal gaat beseffen,
> dan gaan we misschien onze naam Vlaming en onze cultuur kunnen redden waar onze voorvaderen hun bloed,
> zweet en tranen voor hebben gelaten.
> Met achting van een trotse Vlaming.

zaterdag 24 oktober 2009

ACTUALITEIT

BENNO BARBARD BINNENSTE BUITEN

BENNO BARNARD BINNENSTE BUITEN

…Binnenste buiten gekeerd, met ?? ,…waarmee bedoeld wordt: 180° gekeerd voor de aller individueelste impressie van mijn aller individueelste emotie.
Ooit had (sorry voor de rancuneus klinkende herhaling) dat bekakt dominees-zoontje fameus in mijn rapen ge…beten, toen de lapzwans in 1999 mijn dichter-idool (Guido Gezelle) herdacht 100 jaar na zijn dood, deze eerst met veel bombarie in en zelfs onder de grond hoonde, maar, toen hij vaststelde hoezeer zijn boodschap misviel, rap terug krabbelde als een betrapte gauwdief..Zeggende dat het zò niet bedoeld was, en dat de Vlamingen toch wel weinig gevoell voor ironie hadden….Sindsdien kon die man in mijn ogen niets goed meer voortbrengen. Zeker geen stukje mest! Ik weigerde ook maar één woord van hem nog te lezen en stak mijn mening niet onder stoelen of banken. Hij zal er waarschijnlijk geen letter minder voor verkocht hebben….
Maar het is een ezel die nooit van gedacht verandert!
Of beter: mijn mening is niet veranderd, de ontboezemingen van de persoon in kwestie zijn veranderd. Barnard is een man van mijn hart geworden! .
Het is dan ook met vreugde dat ik hieronder een tekst van hem verder doorgeef. In de hoop dat hij binnenkort niet nogmaals een bocht van 180° maakt…Als Heel-Nederlander d.i. behorend tot de Nederdietse volksstam, moet men met bepaalde Hollanders inderdaad voorzichtig omgaan. Denk maar aan 1830…Voornamelijk als zij ondertussen niet alleen naast de moedermelk en het calvinisme, ook nog de Bourgondische levenswijze hebben ingepikt.
Maar goed! Mijnerzijds is de strijdbijl bedgraven en ik ben geneigd betrokkene zelfs behulpzaam te zijn als men hem, liever vandaag dan morgen op een sokkel wil plaatsen. Als zijn eigen strijdmakkers hem al naast Filip DeWinter zien bewijst zulks dat die man iets in zijn mars heeft! Alleen valt mij zijn grote belezenheid een beetje tegen. Die man leeft niet van schrijven, hij leeft van lezen! En wie daarmee zijn dagelijks brood kan verdienen, is een groot man!

Dagboekgedachten (12) [
19-10-2009 - Benno Barnard - knack
Benno Barnard is formeel: 'Ik beoefen ideologiekritiek - dat is het tegendeel van racisme.'
Voor mijn boek over Engeland heb ik in 2005 een reisbeurs ontvangen van 3000 euro. Dat wil zeggen: ik heb 2700 euro gekregen. Nu 'Een vage buitenlander' eindelijk ter wereld is gekomen (als iedereen met zoveel horlogemakersprecisie aan een boek prutste als ik verschenen er heel wat minder boeken) is het Vlaams Fonds voor de Letteren verplicht mij om 'de orginele bewijsstukken betreffende de gemaakte reiskosten' te vragen, alsmede om 'een reisverslag van (mijn) reis naar Engeland'. Dit voor de uitbetaling van de resterende 10 procent. Het Fonds heeft namelijk 'een bewijsplicht aan het Rekenhof in verband met de aanwending van verleende subsidies'. Bewijsstukken stricto sensu bezit ik niet - het ligt niet in mijn ongeduldige en romantische karakter om treinkaartjes en dergelijke meer te bewaren. Maar me dunkt dat het enige ware bewijsstuk mijn boek is, dat immers onmogelijk geschreven had kunnen worden zonder al deze reizen. Gelukkig hebben ze humor bij het Fonds en volstaat een verklaring op eer. Maar ik weet nu dat er ergens bij het Rekenhof een mutatie rondwriemelt, iemand die het lot van Gregor Samsa heeft ondergaan, een kever met fosforescerende dekschilden, een lid van de ondersoort Necrophorus Calculus, in wiens kopje de waanzin huist.
Dinsdag (hoofdpijn van de centrale verwarming) Heden bij het voetbal van mijn zoon: een vader vraagt of ik in Boedapest (waar ik de voorbije week was) 'lekker gepoept heb', en nog het een en ander in haha-kerels-onder-elkaar-stijl. Joviale klap op mijn schouder. Zijn vrouw arriveert. Ik wil haar de wang kussen, zoals onder de ouders algemeen gebruikelijk. Ze deinst achteruit en zegt tegen mij, westerse aanrander: 'Pas de bises!' Alstublieft: de islamitische man-vrouw-moraal in één anekdote.
Woensdag ('de oktoberzon is een kille vrouw die zich spiegelt in de zonnebloemen'... zou die metafoor Herman de Coninck bevallen zijn?) Een interview met de Gentse politicoloog prof. Dr. Sami Zemni in Knack. Aardige, intelligente kop op de foto, iemand om een pint mee te pakken. Helaas gaat het over het vermaledijde onderwerp, de ideologie van een analfabeet die in de woestijn groot aanzien geniet. In de tweede alinea valt mijn naam al. 'Als mensen van links, zoals Benno Barnard en Wim van Rooy, beginnen te schrijven dat Filip Dewinter gelijk heeft over de islam, dan wordt het gevaarlijk. Zo is het antisemitisme ook groot geworden. Ik zeg niet dat de jaren dertig van de vorige eeuw zich aan het herhalen zijn...' De retoriek is een groot wiel waaraan die slimme Sami draait tot hij de moslim in een Jood heeft veranderd, tot de ideologiekritiek op zijn kop is gezet en eruitziet als racisme: 'Dat sommige mensen vandaag durven te beweren dat elke moslim per definitie gewelddadig is en voorgeprogrammeerd om te doden - dat vind ik hallucinant.' Ja, dat vind ik ook hallucinant, net als de onverteerbare insinuatie dat de criticus van de islam 'per definitie' een moslimhater is. Voor de rest is alles wat deze geleerde man zegt dubbelzinnig, vaag, wazig als een beslagen spiegel en troebel als een vijver vol rottende bladeren. 'Ik ben zelf weliswaar niet echt gelovig,' zegt hij bijvoorbeeld. Dat betekent: tegenover u poseer ik als een kind van de moderniteit, maar tegenover mijn geloofsgenoten ben ik een goeie moslim. Zijn enige heldere mening formuleert hij over de slaapkamer: daar loopt de islam inderdaad een beetje achter, maar het westen is de voorbije veertig jaar dan ook bijzonder snel geëvolueerd. Dat wordt de kop van het interview. Een hele opluchting! Wat zouden we ons immers zorgen maken om de seksuele habitus in islamitische slaapkamers? Instemmend knikken de intellectuelen. O talent van boekenlezers om jullie gezonde boerenverstand te verzuipen in de verleidelijk spiegelende rivier van de drogreden!
Donderdag (gelukkig vond Herman het kitsch, hij was bepaald kritisch in mijn droom) Doordenkend over professor Zemni's woorden - het is weer Deutschland und kein Ende . Mensen als Wim en mij in verband brengen met 'de jaren dertig' is - even afgezien van de islamitische sympathie voor het nazisme - zo beledigend dat wij maar eens naar het Centrum voor Dinges en Dinges moesten stappen. Iedere halvegare die zijn poten uitsteekt naar een gekleurde burger moet opgesloten worden; ik zou zelfs die rotpuber met het opgeschoren kopje verdedigen als ik kon. Het probleem ligt heel anders: iedere moslim is een reagens waarin een zekere dosis islam wordt gedruppeld. Maar welke stoffen mengen de omstandigheden daardoorheen? Ontploft het mengsel dan?
Vrijdag (alle dichters zijn ijdeltuiten; ons ras is op een bijzonder moment gecreëerd, anders zijn we onverklaarbaar) Opgemeld Centrum heeft twee keer krachtdadig moeten ingrijpen om KifKif ertoe te bewegen negationistische en antisemitische teksten van zijn forum te verwijderen. In de Raad van Bestuur van KifKif zetelt Sami Zemni.
Zaterdag (het leven woedt als een zonnestorm om me heen) Eind negentiende eeuw was Duitsland, met dank aan Bismarck, het enige land ter wereld met een sociale zekerheid. Weinig ontwikkelde verachters van het Duitse genie weten dat, zoals ze ook niet weten dat Frankrijk na de annexatie van Elzas-Lotharingen in 1918 gedwongen was een sociale zekerheid naar Pruisisch model in te voeren, omdat die verworvenheid onmogelijk van de nieuwe Franse staatsburgers afgepakt kon worden en evenmin aan de rest van de Fransen onthouden. Dit ter attentie van wie meent dat er ten oosten van de Rijn hoofdzakelijk mensen met criminele chromosomen geboren worden. Vrienden en vijanden! Ik beoefen ideologiekritiek - dat is het tegendeel van racisme.
Bron Iskander
Pssst
Is onze vriend geen lieve man? Op de manier waarop hij de Fritzen op het schavotje tilt! Meisjes en jongens: dat Bismarck-spook zal nog bloedrode gensters veroorzaken! Want niets kwetst meer dan de waarheid! Sociale voordelen, dat is toch de schepping van de socialisten! Tobback heeft er zelfs ooit een verkiezing mee gewonnen :’Omdat wij nodig zijn’….
Al vliegt de leugen nog zo ver, de waarheid achterhaalt hem wel….
Pssst II
Wat zou Benno Barnard bedoelen met ‘de ideologie van een analfabeet die in de woestijn groot aanzien geniet’….
Kan volgens mij niet gaan over de Profeet, want de zin staat in de tegenwoordige tijd. Ha die Benno! Hij bedoelt waarschijnlijk Osama Bin Landen! Dat is inderdaad ub het Westen niemands vriend….Ziet U wel! Het Centrum van Dinges en Dinges heeft geen enkele reden om in gang te schieten! Dat zij hun eigen KifKif op de vingers moeten tikken : heeft iemand daar al van gehoord?
Stond bovenstaand artikel wel in Knack en niet in ’t Pallieterke?

LEX MOLENAER OP DE SCHOPSTOEL

LEX MOLENAER OP DE SCHOPSTOEL

Iedereen hier weet wat ondergetekende denkt over de ‘NACK’, het tijschrift der elite van Rpilarta uit Roulers/Rousselaere, dat gemeenzaam de Kack genoemd wordt, maar door de Zot van Antwerpen als ‘Nack’ wordt uitgesproken. Dit om te bewijzen dat hij niet alleen zijn wereld kent, maar ook zijn (Steenkool)-Engels. Ook die Molenaer uit Roeselare is nooit mijn beste vriend nie gewees nie, wegens zijn uitgesproken vaste draaipunten.. De ene dag noch mossel noch vis, de andere dag noch vis noch vlees.
Echter, in toepassing van de redenering in de politiek, dat de vijanden van mijn vijanden mijn vrienden zijn, geef ik hierbij gaarne de zieleroerselen van Molenaaer door, daar waar hij het heeft over ‘den Baard’. Als het goed is zeg ik het ook! Lees en geniet mee en schiet gerust op de pianist. Ik vraag niet beter! ….
Waarmee zou nu meest te verdienen zijn!? Als Molenaer letterjes malen voor de ‘Nack’ of als gebuisde policus wind malen…
.

SCHANDAAL
Iedereen die over de politiek in dit land schrijft, kent hetzelfde probleem: er zijn niet genoeg synoniemen voor het woord 'schandaal'. Denk u een kunstschilder in die een schilderij moet maken zonder verf, wat bij vele hedendaagse klodderaars overigens een zegen zou zijn, dan hebt u een idee van de moeilijkheden waarmee mensen als onze chef-Wetstraat elke week worstelen.
,
De begroting van de regering-Van Rompuy is weer zo'n schandaal. Er wordt wetens en willens een put gegraven waar de volgende vijf generaties nooit van hun leven nog uit kunnen klimmen. Het verschil met Paars is dit: de begrotingen van het Joenk en den Baard klopten op het einde van het jaar niet, die van Van Rompuy en Vanhengel kloppen bij het begin van het jaar al niet.

En dat is nog niet alles. Door de sluiting van de kerncentrales uit te stellen en Electrabel nog wat meer winst toe te schuiven, dreigen straks eerzame groene energieleveranciers over de kop te gaan. In Duitsland is het al zo ver. Stel u voor dat Electrawinds de deuren zou moeten sluiten. Want die molens draaien niet op wind, zoals sommigen verkeerdelijk zouden kunnen geloven, die draaien op subsidies, een vakterm voor wat u en ik 'diefstal' zouden noemen. Hiervoor zit bij Electrawinds the right man in the right place: den Baard.

Maar nu is het overwicht van kernenergie voor minstens 20 jaar verlengd, en is de kans groot dat wetenschappers in die periode een oplossing vinden voor het probleem van het kernafval. En dus kunnen al die windverkopers hun eigen meerjarenplanning in de prullenmand gooien en zullen ze hun enorme investeringen nooit kunnen afbetalen.

Zeker voor den Baard zou het een ramp zijn. Eerst heeft hij samen met Verhofstadt de welvaart van een volledige bevolking verknoeid. Daarna bezorgde hij de SP.A door zijn eigengereide en totaal verkeerde samenstelling van de kieslijsten een gigantische electorale nederlaag en bracht haar op het diepste dieptepunt ooit.

Door het eigenmachtig aanwijzen van zijn opvolgster dreef hij die politiek en privé de vernieling in, en deed er nog een schep bovenop toen zijn mail aan de grote Barteld Schutyser bij De Standaard terechtkwam. Zijn vismijn is een door Europa gekapitteld fiasco.

In zijn haven kan hooguit een roeiboot aanmeren. Zijn basketclub haalde niet eens de play-off ondanks het aankopen tijdens het seizoen van een volledig nieuwe ploeg en drie nieuwe coaches, en ondanks de bewezen maar natuurlijk ongestraft gebleven omkoping van drie topspelers van Okapi Aalst.

Over zijn mislukte huwelijken spreken we niet, die tel is hij zelf kwijt. Als nu ook nog Electrawinds op de fles zou gaan, is den Baard toch officieel de allergrootste knoeier aller tijden? In alles.

Alleen hijzelf en de nieuwsdienst van de VRT lijken dat niet in te zien.

OBAMA WIT ZWART OF ROOD ?

OBAMA WIT? ZWART? OF ROOD?

Politieke Strijd om Gezondheidszorg in VS
From the desk of Johnny Fincioen on Wed, 2009-10-14 10:01

Dinsdag 13 Oktober 2009 stemde een belangrijke commissie van de Amerikaanse Senaat voor een hervorming van de gezondheidszorg. Belangrijk is te weten dat 85 % van de bevolking eigenlijk tevreden is met het huidig systeem. Wat is er aan het gebeuren?
De gezondheidskosten voor drie groepen worden vandaag reeds door de Staat gedragen.
(1) ‘Medicare’ programma: vanaf de pensioen gerechtigde leeftijd ben je verzekerd door de Staat: dus sociale gezondheidszorg ongeveer zoals die geldt voor iedereen in België. De staat betaalt de dokters en de hospitalen terug tegen een gereduceerd tarief. Dokters en hospitalen zijn private ondernemingen. Sommige hospitalen en sommige dokters weigeren gepensioneerden te verzorgen omdat de terugbetaling hun kosten niet dekt.
(2) ‘Schip’ programma: De kinderen tot 27 jaar oud en bij hun ouders wonend maar met een gezinsinkomen onder twee maal het minimum inkomen (35.200 dollar voor een familie van 3 personen in 2008, maar sommige individuele deelstaten gaan tot viermaal het gezinsinkomen!) krijgen ook hun gezondheidskosten betaald door de Staat.
(3) Alle hospitalen zijn verplicht om iedereen te verzorgen die zich bij de spoeddienst aanmeldt. Er worden geen vragen gesteld of je al dan niet legaal bent in de VSA. Mensen zonder verzekering worden gevraagd te betalen, maar de meeste doen dat niet. Deze kosten worden gedragen door de klinieken en de dokters zelf, die hiervoor hun tarieven voor alle andere patiënten verhogen, en toch ook een gedeelte van de gemaakte kosten terug krijgen van de Staat, dus van de belastingbetaler.
Het overgrote deel van de andere mensen hebben een private verzekering, meestal via hun werkgever.
Plus-minus 45 miljoen mensen hebben geen gezondheidsverzekering.
Ongeveer 15 miljoen illegalen, en een 10 miljoen jonge mensen die menen geen verzekering nodig te hebben.
Ten derde een groep mensen die voor een beperkte tijd geen verzekering heeft omdat ze net hun baan verloren hebben en er nog geen nieuwe hebben. Er rest nog een vierde groep, die te arm is om een verzekering te betalen. Van deze laatste groep zijn er meerdere miljoenen die het zich niet aantrekken, of niet op de hoogte zijn dat ze zich eigenlijk gratis via het Schip programma kunnen laten verzekeren.
President Obama en het Democratisch Congress (Federaal Parlement) willen de structuur van de gezondheidszorg drastisch veranderen zodat (1) iedereen verzekerd is, en (2) de totale kosten van de gezondheidszorg verminderen. Wel, dat is wat ze zeggen, maar hun voorstellen tot nu toe, voor zover publiek gekend, tonen aan dat ze te kort schieten op beide doelen. De meerderheid van de bevolking meent dat de kwaliteit van de gezondheidszorg fel zal verminderen en dat de kosten voor hen nog zullen oplopen. Kosten: hogere verzekeringspremies en hogere belastingen. De zeer gerespecteerde Rasmussen poll van 12 oktober toont dat slechts 44 % van de ondervraagden de hervormingen steunen.
Protest meetings en optochten werden en worden nog overal georganiseerd om het ongenoegen met de gang van zaken ‘in Washington’ aan te klagen. Deze protesten worden ‘Tea-parties’ genoemd naar de ‘Boston Tea-party’ die ook een anti-belasting protest was aan het begin van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd op het einde van de achttiende eeuw. De grote frustratie is dat sommige teksten van de voorstellen in het Congress niet bekend gemaakt worden. Bekende teksten zijn heel lang (meer dan duizend pagina's) en in onverstaanbare advocatentaal geschreven. Daarbij komt nog dat er vijf verschillende wetsvoorstellen in de Senaat besproken werden in respectievelijke commissies, en één voorstel in de House (Kamer). De House is dus al tot een vergelijk gekomen en heeft Democraten tegen Republikeinen een voorstel goedgekeurd. Alle input van de Republikeinen werd hooghartig afgewezen. De Senaat moet nu de besprekingen van de consolidatie van hun vijf voorstellen aanvatten, om dan het resultaat te laten stemmen door de voltallige Senaat. Ook hier werden voorstellen van de Republikeinen afgewezen. Alleen in het voorstel dat op 13 oktober 2009 werd goedgekeurd in de Financiële Commissie konden ze verhinderen dat de Staat zelf een publieke gezondheidsverzekering zou opstarten.
In welke richting gaan de voorstellen? De kosten van de gezondheidszorg worden bepaald door twee pijlers: de kosten van de geleverde geneeskundige diensten, en de kosten van de verzekering. Alle voorstellen vergeten een belangrijke kostenfactor te bestrijden: de angst van dokters en hospitalen om door de patiënt een proces te worden aangedaan. De cultuur in de VSA om elkaar te bestoken met rechtszaken en hoge compensaties te eisen is wel gekend. Gespecialiseerde advocaten-kantoren en gewillige jury’s dragen bij tot het fenomeen. De kosten zijn dubbel: ten eerste sluiten alle dokters een torenhoge verzekering af, die kan oplopen tot meer dan honderdduizend dollars per jaar. Je moet al een aantal betalende patiënten verzorgen om alleen deze kost weer te winnen. Ten tweede, dokters spenderen enorm veel geld aan onnodige onderzoeken alleen om zich te verdedigen tegen mogelijke gerechtszaken. Verschillende studies hebben uitgewezen dat de kosten van de gezondheidszorg met over 200 miljard dollar per jaar kunnen dalen. Dit alleen reeds door het vermijden van onnodige testen, in het geval de aangeklaagde medische fouten beoordeeld kunnen worden in gespecialiseerde tribunalen waar de vergoedingen ook wettelijk beperkt zijn. Aangezien de advocatenkaste de belangrijkste schenker is van verkiezingsfondsen aan de Democraten werd een Republikeins voorstel in die zin afgewezen.
Er zijn ook twee andere voorbeelden die met de verzekeringskant van de sector te maken hebben. Republikeinen stelden voor om de concurrentie te laten spelen en zo de kosten voor een verzekering te doen dalen. Hoe? In het huidige systeem heeft elke Staat een wal van specifieke verplichtingen opgeworpen (bijvoorbeeld: je moet ook massage, de kraker, en hypnose- en andere therapieën terug betalen), zodat de keuze van verzekering in jouw Staat erg beperkt is en alleen dure opties overblijven. Het voorstel was om deze specifieke verplichtingen te verbieden, en de verzekeringsmaatschappijen over de gehele VS polissen te laten aanbieden. Ook zou worden toegelaten dat polissen worden aangeboden met een hoog remgeld en met een beperkt aantal dekkingen, bijvoorbeeld alleen grote risico’s. Republikeinen erkennen dus wel degelijk dat hervormingen nodig zijn, maar niet de machtsgreep op de grootste sector van de Amerikaanse economie (16%) zoals voorgesteld door de Democraten.
De onwil van de Democraten om Republikeinse kosten-besparende ideeën op te nemen in hun wetsvoorstellen overtuigen vele mensen dat ze eigenlijk andere bedoelingen hebben, namelijk de nationalisatie van de gehele gezondheidszorg. En dat is net wat de grote meerderheid van de mensen niet wil. De vrees bestaat dat er lange wachttijden zullen groeien voor onderzoeken en procedures. Net zoals in Canada en het Verenigd Koninkrijk, twee gezondheidsmarkten die in de VS bijzonder goed gevolgd worden. Het beroep van dokter, nu afhankelijk van betalingen door de Staat, wordt minder aantrekkelijk. Staatsbureaucraten in een niet verkozen commissie zullen beslissen welke procedures onder welke voorwaarden mogen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: ben je te oud, dan krijg je die hart-operatie of heup-vervanging niet. Duistere onbekenden, duizenden kilometers verwijderd van de patiënt, zullen beslissen of die de nieuwe betere duurdere medicijn krijgt of een veel goedkoper generisch product. Een degelijke groep bureaucraten werd ‘doods-panel’ genoemd door Sarah Palin, de Vice Presidentskandidaat voor de Republikeinen eind vorig jaar. Het spreekt voor zichzelf dat het nieuwe systeem ook de deur openzet naar corruptie: politici kunnen misschien wel een uitzondering voor jou verkrijgen.
‘Vrijheid te zeggen en te doen wat je wil’ en ‘een minimum aan Staats interventie’ worden algemeen als heel belangrijk beschouwd door het overgrote deel van de Amerikanen. Vandaar dat die de publieke gezondheidszorg beschouwt als een vijandig binnendringen in de private sfeer. Wat zal de Staat weerhouden om je te bestraffen en nodige geneeskundige verzorging te weerhouden als je ooit roker was, als je te dik bent, als je ooit dronken was, als je niet lang genoeg lid was van een gym, enz. De Staat kan toch niet de beperkte middelen aan jou spenderen, jij die niet geleefd hebt volgens de richtlijnen van de Nationale Gezondheidszorg?
Dat het private verzekeringssysteem op korte termijn verdwijnt eenmaal er een publieke optie is, wordt niet betwijfeld. Trouwens enkele jaren geleden stelde de President het als een gewenst doel in een interview. De meeste Democraten in het Congres aarzelen niet om te zeggen dat de publieke verzekering de enige optie moet worden. Ze noemen dit het ‘één-betaler-systeem’, met andere woorden: er is slechts één verzekeraar meer, de Staat. Ondernemingen zullen hun werknemers de private ziekteverzekering afnemen, en hen naar de publieke optie sturen. Voor een bedrijf is het goedkoper om de voorgestelde vaste 8% belasting te betalen op de lonen, dan zelf te moeten onderhandelen met verschillende ziekteverzekeringen, en misschien nog bloot te staan aan mogelijke rechtszaken.
En de derde bron van verontwaardiging is de vrees dat President Obama het land bankroet maakt. Aan het volk wordt gezegd dat een meeruitgave van bijna een triljoen dollars het tekort of de begroting zal verminderen. Niemand, die ooit verantwoordelijk is geweest voor een huishoudelijk budget, en eerlijk is, gelooft deze stelling. We gaan veertig miljoen mensen toevoegen in de gezondheidszorg en dat zal niets meer kosten. Dat slaagt toch niet in een lachtest.
De manier om de kosten onder controle te houden is gekend, want het is de praktijk in de meeste Westerse landen: hogere belastingen en beperkte diensten. Het aanbod van dokters, hospitalen, en research in nieuwe medicamenten zal verminderen, misschien wel drastisch, want deze dienstverleners zullen minder middelen en minder vergoedingen ontvangen. De voorzitster van de House, Nancy Pelosi, spreekt al openlijk over de mogelijke invoer van een BTW (onbestaande in de VS) om de hoge kosten te helpen betalen. Dit zou natuurlijk regelrecht ingaan tegen de belofte van Kandidaat President Obama om de belastingen niet te verhogen.
Nog een opdoffer als uitsmijter: in de voorstellen worden de private verzekeraars verplicht alle patiënten op te nemen, zelfs deze die al ziek zijn. Tezelfdertijd wordt de boete voor het individu die geen verzekering wil afsluiten beperkt tot duizend dollar per jaar. Dus, je betaalt jaren de kleine boete, en als je echt ziek wordt of als je een ongeluk krijgt, verplicht je een verzekering om jouw kosten te betalen. Net alsof het normaal is dat je slechts een brandverzekering afsluit eenmaal je huis in brand staat. Het gevolg is dat de private verzekeringspremies voor alle vooruitziende brave lieden per jaar met duizenden dollars zal stijgen, zodat de verzekeraars zich kunnen indekken tegen de stoute lieden, die zich pas verzekeren als ze doodziek zijn. Net wat de Democraten willen: het private systeem wordt onbetaalbaar, het publieke systeem blijft over, en de politici controleren het leven en de dood van hun ‘onderdanen’.
http://www.brusselsjournal.com/node/4123

KEN UW VRIENDEN

KEN UW VRIENDEN

Het noodlottige Pact van Omar
E.J. BRON - 18 OKTOBER 2009

(De wereldwijde onderdrukking en vernedering
van Joden en Christenen
door Moslims)

Altijd werden joden en christenen, daar waar moslims de macht hadden, onderdrukt en vernederd. Dit gebeurde al tijdens het leven van Mohammed, die joodse stammen uit Medina verdreef, hun vrouwen en kinderen als slaven verkocht en ongeveer 900 mannen van de joodse stam van de Banu Quaryza op het marktplein van Medina liet onthoofden. Omdat de islam in principe geen tweede religie naast zich tolereert, werden ook de christenen altijd als tweederangs mensen beschouwd en zo behandeld.

Ook onder de opvolgers van Mohammed was dit niet anders. Zo vaardigde de tweede kalief Umar ibn al-Khattab in het jaar 637 een verdrag uit, dat de vernedering en de onderdrukking van de christenen tot in detail beschreef. De vernederingen van de joden en de christenen hebben zich tot op de dag van vandaag voortgezet. Wereldwijd worden op dit moment vooral in islamitische landen ongeveer 250 miljoen christenen vervolgd en jaarlijks ongeveer 175.000 christenen vermoord.

Het is zeker geen toeval, wanneer Kirgizische islamisten de christenen voorstellen zich te bekeren tot de islam. Mochten ze dit echter afwijzen, dan ”mogen ze binnen streng vastgestelde grenzen hun geloof uitoefenen, moeten echter voor dit recht een speciale belasting aan de moslims betalen.” Maar ”teveel tolerantie” zou niet op zijn plaats zijn, zeggen de leden van de radicaalislamitische Hizb ut-Tahrir. Voor de joden echter zien ze maar één oplossing: ”We zullen de joden vernietigen.” Het is het doel van de islamisten om in heel Centraal-Azië de Godstaat te realiseren en uiteindelijk de islamitische wereldrevolutie. De wortels voor deze fundamentalistische gedachten werden al in de vroegste tijd van de islam door Mohammed en Umar ibn al-Khattab gelegd.

Beslissend voor de instelling van de islam tegenover niet-islamitische meerder- en minderheden is het beroemde, door iedere Mohammedaan verinnerlijkte ”Pact van Omar”. Dit verdrag (dhimma) motiveert de instelling van de Dhimma, de Dhimmi’s en legde tot in detail vast wat de koran met verzen als ”neem nooit de christenen tot vrienden” (Soera 5,51); ”sla ze dood waar je ze ook vindt”(Soera 2,191) en ”verneder ze”(Soera 9,29) voorgaf.

In de islam verhoudt zich het Pact van Omar tot de koran (en tot de Hadith en de Soena) ongeveer zoals bij ons de grondwet tot een deel van het Burgerlijk Wetboek: het specificeert hoe Mohammedanen met de veroverde meerderheden (in het begin werden alleen christenen genoemd) moeten omgaan die ze door de snelle veroveringen niet direct konden doodslaan. De hoofdgedachten zijn daarbij ”vernedering” en ”onderwerping”, op de lange termijn vernietiging door druk en pogroms.

Het originele verdrag ontstond vermoedelijk in 637, nadat Umar I. het destijds christelijke gebied in het huidige Syrië onder islamitische heerschappij dwong.

In de loop der jaren kwamen er steeds nieuwe regels en beperkingen bij (bijvoorbeeld de hoofdelijke belasting jizya of het vernederen: bij het afleveren van de jizya moesten de christenen zich laten slaan), totdat het verdrag in de 9e eeuw de vorm had die tegenwoordig het totale Mohammedaanse ”minderhedenbegrip” vormt en vast bestanddeel van de sharia is. In het begin gold het pact alleen voor christenen; later werd het ook toegepast op joden en hindoes. Omdat er geen formulering voor joden bestaat, dreigen moderne jihadi’s er steeds opnieuw mee dat bij een islamitische verovering de joden worden uitgeroeid. Het Pact van Omar regelt tegenwoordig bijvoorbeeld de relatie Mohammedanen-Kopten in Egypte, de Saoedische voorschriften tegenover christenen en legt algemeen de eisen uit die Mohammedanen steeds opnieuw aan niet-mohammedanen (”christenen”) stellen. Het regelt in het begrip van een Mohammedaan ook de huidige omgang van de Nederlanders met hen.

De doortraptheid van het pact: het werd zo geformuleerd alsof christenen Omar er om smeken zich aan hem te onderwerpen. Het geheel heeft de vorm van een voorgedrukt formulier, op ieder moment door christenen te ondertekenen, zodra de minderheid van de mohammedanen weer een meerderheid van christenen had onderworpen. En het was zo intelligent vaag, dat het bij de geringste overtreding verlies van de ”bescherming”, dus moord en doodslag, toestond, om meerderheden snel tot minderheden en daarna tot uitgestorvenen te maken.

Iedere islamcriticus zou dit pact moeten kennen:

Toen Umar ibn al-Khattab, moge Allah hem zegenen, de christenen van Syrië vrede aanbood, schreven wij hem: In naam van Allah, de Genadige en Barmhartige. Dit is een brief aan de dienaar van Allah Umar, bevelhebber van de gelovigen, van de christenen van de stad. Toen jij tegen ons optrok, verzochten wij je om bescherming (aman) voor ons, onze nakomelingen, ons bezit en de leden van onze gemeenschap. Als reactie hierop verplichten wij ons tot het volgende:

1. Wij zullen (door moslims tegenwoordig steeds als ”zij moeten”) in onze steden en buurten geen nieuwe mannenkloosters, kerken, vrouwenkloosters of kluizenaarshutten bouwen.
2. Wij zullen deze niet repareren, noch overdag noch ’s nachts, als ze vervallen zijn of in een moslimwijk liggen.
3. Wij zullen altijd onze deuren geopend houden voor voorbijgangers en reizigers.
4. Wij zullen alle moslims, die ons pad kruisen, drie dagen kost en logies geven.
5. Wij zullen in onze kerken en huizen geen spionnen (tegenstanders van de islam) onderdak geven of ze voor moslims verbergen.
6. Wij zullen de koran niet aan onze kinderen onderwijzen.
7. Wij zullen onze religie niet openlijk uitoefenen en niemand tot haar bekeren.
8. Wij zullen niemand van ons verhinderen zich tot de islam te bekeren als hij dit zou wensen.
9. Wij zullen de moslims respect tonen en van onze zitplaatsen opstaan als zij wensen te zitten.
10. Wij zullen niet proberen op de moslims te lijken door het imiteren van een van hun kledingstukken, hoofdsieraden, tulband, schoeisel of de scheiding van hun haar.
11. Wij zullen niet spreken zoals zij (”Salam Alaikum”) en we zullen niet hun (Arabische) voornamen overnemen.
12. Wij zullen niet rijden op een zadel, noch zullen wij zwaarden aangorden, noch enig wapen in de hand houden of op ons lichaam dragen.
13. Wij zullen geen Arabische tekens in onze zegels graveren.
14. Wij zullen geen alcoholische dranken verkopen.
15. Wij zullen de voorste helft van ons hoofd scheren.
16. Wij zullen onze kruisen en boeken niet tonen op de straten of markten van de moslims.
17. Wij zullen bijna geluidloos op onze ratels (i.p.v. klokken gebruikte geluiden) in onze kerken slaan om de mensen te verzamelen tot gebed.
18. Wij zullen niet hard praten in onze kerkdiensten of in de nabijheid van moslims.
19. Bij het begraven van onze doden zullen wij niet luid zingen en geen brandende kaarsen door de straten of over de marktpleinen van de moslims te dragen
20. Wij zullen onze doden niet dichtbij de moslims begraven.
21. Wij zullen geen huizen bouwen die hoger zijn dan die van de moslims.
Mochten wij (christenen) deze belofte, waarvoor we instaan, op welke wijze dan ook overtreden, verliezen wij de in het verdrag overeengekomen bescherming (dhimma) en mogen we worden bestraft voor de vertrouwensbreuk en het verraad.

Umar ibn al-Khattab antwoordde: onderteken wat u belooft, maar voeg er twee regels aan toe en zorg er voor dat deze ook worden opgevolgd. Ze luiden:

22. Wij zullen geen slaven nemen die aan de moslims zijn toegewezen.
23. Wie met opzet zijn hand tegen een moslim verheft, verliest de bescherming van het verdrag.

Kalief al-Mutawakkil bepaalde in 850 en 854 dat christenen en joden houten duivelsbeelden aan hun huizen moeten bevestigen, hun graven moeten egaliseren, gele kleding moeten dragen, hun bedienden herkenbaar moeten maken met twee gele vlekken op hun kleding en alleen maar op muildieren en ezels met houten zadels mogen rijden en aan de zadels moesten twee rode ballen hangen ter grootte van granaatappels.

Duizend jaar later was er niet veel veranderd. In 1888 schreef een Tunesische jood:

”Het is de joden in dit land verboden dezelfde kleding als een moslim te dragen. Hij mag geen rode fez dragen. Men ziet hem, hoe hij zijn hele lichaam voor een islamitisch kind naar de grond buigt om het kind het traditionele islamitische recht toe te staan hem (de niet-moslim) in zijn gezicht te slaan – een gebaar dat ernstige gevolgen kan hebben voor de geslagene. Ook de schrijver van deze zinnen heeft zulke klappen gekregen. Diegenen die slaan interesseren de verwondingen totaal niet, want dit is hun gebruik sinds oeroude tijden.”

Bronnen:
http://www.pi-news.net/2009/07/der-unselige-pakt-von-umar/
http://zoelibat.blogspot.com/2009/07/der-unselige-pakt-von-umar.html

Vertaald met gebruikmaking van:
http://www.fordham.edu/halsall/jewish/jews-umar.html
http://www.fordham.edu/halsall/jewish/jews-umar.html
http://www.jihadwatch.org/archives/027001.php

Uit het Duits vertaald door:
E.J. Bron in Het Vrije Volk

*************************************

Boeketje Digitalis
(geplukt in de woestijn)
Bovenstaand artikel had, in een normaal land, op de frontpagina van alle dagbladen moeten verschijnen. Zodat iedereen, van klein tot groot, kon oordelen Want gans Europa zit opgezadeld met een niet te stelpen stortvloed van halve en hele wilden, waaronder alles binnenkort dreigt te verstikken. Alles begint en eindigt met Mohammed en diens primitieve woestijncultuur! Kardinaal Danneels zal moeten gedogen dat zijn scheldwoord ‘ wilden’ waarmee hij Vlaams Belangers bedelt, even in een andere richting wordt gebruikt Alle goede Moslims (en als puntje bij paaltje komt zijn er geen andere), zijn bloeddorstiger dan wilde dieren in het oerwoud. Voor wie het mocht ontgaan zijn, hiermee wordt bedoeld wat hierboven stond :
“Ook onder de opvolgers van Mohammed was dit niet anders. Zo vaardigde de tweede kalief Umar ibn al-Khattab in het jaar 637 een verdrag uit, dat de vernedering en de onderdrukking van de christenen tot in detail beschreef. De vernederingen van de joden en de christenen hebben zich tot op de dag van vandaag voortgezet. Wereldwijd worden op dit moment vooral in islamitische landen ongeveer 250 miljoen christenen vervolgd en jaarlijks ongeveer 175.000 christenen vermoord . “
Omdat het echte verhaal over de Islam door hen die schuldig zijn aan de stortvloed, officieel moet doodgezwegen worden, is het de plicht van iedere ‘burger-journalist’ de andere kant van de waarheid zoveel mogelijk te beklemtonen. Er bestaat geen ‘zachte kant’ aan de Islam, net zoals het ook niet bestaat ‘een beetje’ zwanger te zijn. Men IS het, of men is het niet!
Is de Islam van onze dagen te vergelijken met deze van vele honderden jaren terug? Het antwoord is ontegensprekelijk JA!. Alleen moet men de gradatie willen ontdekken naargelang het tijdsverloop. Saoed Arabië is geen Pakistan, en Pakistan is geen Europa…En toch zit er een lijn in hun verhaal. Het gaat van de arme inwijkeling die verondersteld liefdevol wordt opgenomen en die na verloop van tijd een halve volksstam aanzuigt. Dan begint het vragen vervangen te worden door het eisen en het eisen wordt al ras gebieden en verbieden. Neem als voorbeeld alleen nog maar de hoofddoeken : een eerste stap op de weg naar het gebieden en verbieden door vreemdelingen in het gastland.
Wie deze evolutie niet ziet, bijgestaan vooral door de ogenblikkelijkheid der nieuwsgaring van over de gehele wereld, is ziende blind.
In Dresden begint maandag het proces wegens ‘een racisitische moord’ op een zwangere vrouw, waar een Russissche Duitser (?!) , die ‘terroriste’ geroepen had naar een gesluierde Moslima, om deze achteraf in de latere rechtszaal met 16 messteken te vermoorden. Het wordt een circusvertoning van wereldformaat, niet alleen voor de (in-triestige) feiten zelf, maar vooral voor het ‘spontaan’ Moslim-protest dat telkens uitvoerig zal in beeld gebracht worden. De toon werd deze morgen al gezet in DM on line….De spelers zijn al aangevoerd, de vertoning kan beginnen. Maar die ‘Russische Duitser’….zou dat misschien een vreemdeling met andere roots kunnen zijn dan een gewone Duitser? Zal de DM ook die achtergrond belichten? Of wordt het een showproces Hans Van Themssche II, die van een ontspoorde drugsjongere vergiftigd door video-spelletjes en TV-geweld ten allen prijze een racistische moordenaar wilde maken…
Louter door hebzucht gedreven, zijn onze ‘Leiders’ medeplichtig aan de onderwerping van ons continent in een zeer nabije toekomst, aan deze ‘godsdienst van vrede’ die wereldwijd alles en iedereen bedreigt met bommen en granaten om andere volkeren te domineren. De VRT en de Pers hebben voor die moordtroepen de naam ‘Taliban’ in gebruik genomen. Dat moet ons in slaap wiegen, en de mag zekerlijk de link niet leggen naar de Muzelmannen in onze straten…
De Islam is een zijtak van de ‘droit des gens’ , dat opgelegd wordt in plaats van de ‘droit du sol’. Waar hebben we dat nog gehoord?
Is dat niet de techniek van de uitbreidende Bruxelse olievlek? Francofonen infiltreren in Vlaamse gemeenten, en claimen die daarna als Frans grondgebied. Een truc zo oud als de straat, wat bewezen wordt door de vele volksverhuizingen sedert het Steentijdperk…..
Ondertussen leidt men de aandacht af naar het eigen falen (de Lange Wapper – desastreuze begrotingen, tanende welvaart, enz), of naar ingebeelde calamiteiten (opwarming van der aarde, ozongaten,’fijn stof’, smeltende ijskappen, enz). Ondertussen strooit men aangaande het destabiliseren van onze samenleving door Magrebijnse straatschoelies, gewoon woestijnzand in onze ogen, en alle hoernalisten van de Oude Vermolmde Media lopen als makke muildieren in het gareel. Feiten waarnemen en rapporteren is al lang vervangen door nieuwsbewerking à la Goebbels : halve waarheden en hele leugens.
Och! We zagen op 21/10 bij Phara (en naast ons aller Marie Roos, strijdlustiger als nooit voordien, die op dit eigenste ogenblik (Zaterdag 11uu) wellicht als de onder-koningin van het Vlaams Belang, (nog altijd de tweede partij in Vlaanderen), verkozen wordt) ene Prof. Marc Elchardus, met zijn nieuw boek ‘Vreemden’ aan het woord….We hoorden en zagen veel handgewring en tandengeknars….We zagen daar ook de cover van het destructieve roddelblad Humo, met dezelfde waarschuwing als het Vlaams Belang tegen de Islam, maar met een vraagteken…Het ogenblik nadert dus dat iedereen moet toegeven, graag of node, dat ‘onze’ twee grootste programmapunten (beheersing van de immigratie en welstand door zelfbestuur) zodanig evident zijn, dat niemand ze nog zal kunnen loochenen…..
Dat ondertussen een CVP-ministerin aan de hand van echte porno-teksten een wetsvoorstel indient voor seks met kinderen,.deed hier en daar toch nog wat stof opwaaien. Akhoewel! Dat Mevrouw Wilfried Martens III, de genaamde Miet Smet, datzelfde deed in haar jonge jaren, dus een eeuwigheid geleden, is ondertussen zo goed als vergeten. Dat voorstel was niet alleen hetzelfde, het ging zelfs veel verder, namelijk tot en met de copulatie van volwassenen met (het zal Uw kind maar wezen!) meisjes van 14 jaar...In die omstandigheden zou men Marc Dutroux niet alleen moeten in eer herstellen, maar zijn naam zou gegeven moeten worden aan zulke wet. De Wet Dutroux, enig ter wereld…Van een ramtoerisme gesproken….Om maar te zeggen dat de triomfdagen van het Vlaams Belang, dat zedelijk op een hoog peil staat, nu toch wel heel dichtbij moeten zijn! .Wie zei ook weer: ‘Een zedelijk volk is een groot volk!’….Het kan Verriest of Verschaeve geweest zijn, maar in ieder geval het was iemand wiens naam met een V begon. De V van Vlaanderen! .Naast mijn eigen naam Baert zijn dat de beginletters van… Vlaams Blok/Belang: VB

vrijdag 23 oktober 2009

FRANCOFOON SCHUIM OP DE LIPPEN


FRANCOFOON SCHUIM OP DE LIPPEN


Ik, leedvermaak? Aber Nein! Daarvoor ben ik veel te goed opgevoed,
Leedvermaak? Totaal niet, ik zou niet durven! Want dat is zonde. Weg van mij, Satan!
En nu hop! Weer eens met slaande trom naar de Raad van State. Liefst onder het oog van zoveel mogelijk internationale camera’s. Want de wereld moet weten hoe die arme francofone minderheid gejudast wordt!
Smetje van ’t Gazetje : aan U de eer! En ge moet ze niet sparen!


Niets minder dan een "onaanvaardbare provocatie", dit "geweerschot dat ons vanuit Vlaanderen om de oren fluit", in de vorm van een "geniepige beslissing". De Franstalige commentatoren hadden het schuim op de lippen en even dachten we dat iemand zonder ons te verwittigen de Vlaamse onafhankelijkheid had uitgeroepen. Maar onze Franstalige collega's reageerden op iets veel banalers: het Vlaams Parlement heeft unaniem, min de stem van de Franstalige van dienst, een decreet goedgekeurd waardoor de inspectie op de Franstalige schooltjes in de faciliteitengemeenten nu door Vlaanderen georganiseerd zal worden.

Het klopt dat het Vlaams Parlement even bliksemsnel de forcing voerde, om zo te vermijden dat hierover nog eens een belangenconflict ingeroepen zou worden, maar waar het probleem inhoudelijk zit ontgaat ons enigszins, en onze Waalse en Brusselse collega's weten dat deze krant niet aan communautaire scherpslijperij doet.

De schooltjes in kwestie worden immers gefinancierd door Vlaanderen, liggen op Vlaams grondgebied, en onderwijs is al meer dan een behoorlijke tijd een gemeenschapsbevoegdheid. Het is dus niet meer dan de logica zelf dat ook de inspectie door de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd.

Maar onze Franstalige collega's hebben al voor zeker uitgemaakt dat dit slechts een eerste stap is om het Franstalige basisonderwijs in de faciliteiten te ondermijnen en zelfs ooit af te schaffen. Nochtans heeft niemand in Vlaanderen daarvoor ooit gepleit en valt zoiets niet te rijmen met de grondwet, die de faciliteiten betonneert.

Inhoudelijk heeft men dus eigenlijk niets te vrezen, maar toch krijgt men een onwaarschijnlijk virulente reactie. Die is daarom vooral relevant omdat ze aantoont hoe diep de vooroordelen zitten en hoe gevoelig ze zijn, hoe groot de kloof blijft tussen de principes van het "droit du sol" en het "droit des gens". Het toont ook aan dat de gevoeligheid over deze thema's omgekeerd evenredig is met de inhoudelijke relevantie ervan.

Het belooft dan ook wanneer Herman Van Rompuy beslist om de heikele kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde op de agenda te plaatsen, een probleem dat toch blijkbaar wat meer zal vergen dan "vijf minuten politieke moed". Het voordeel is dat Van Rompuy dat veel beter beseft dan anderen in zijn partij en gewezen kartel.
Bron DM, van de hand van de Heer Hoofdredacteur

BOEKHOUDING ???


KLIK OP DE AFBEELDING
OM TE VERGROTEN

PAX MOHBAMA


PAX MOHBAMA
Dit is, zo te zien, een term die nooit zal doorbreken in de Vaderlandsche Pers. Wegens te suggestief in de verkeerde richting, en te duidelijk waarom Hoessein Barack Obama minder dan elf (11) dagen na zijn eedaflegging als nieuwe President, al genomineerd werd voor de Nobelpreis voor de Vrede…..
De taalfouten hierboven zijn geen echte taalfouten, maar ballonnetjes die opgelaten worden om Uw aandacht te trekken.
Het Loze Vissertje van de NV-A heeft dat van die 11 dagen uitgezocht en bekend gemaakt, waar voor mijn innigste dank. Of het nu waar is of niet, het klinkt goed en geruststellend. De USA contra-spionnage werkt goed….Hun instructies terzake waren in Kopenhagen inderdaad sneller dan het geluid… Wij, in Europa, zouden daar als kolonie van Amerika, blij moeten om zijn..
Waarom ik, naar aanleiding van deze titel (hierboven) op mijn strijdros spring? Uit erkentelijkheid tegenover Het Vrije Volk, die naar aanleiding van een pir sang ‘poll’ bij de Noorderburen over het al-dan-niet vermoorden van Geert Wilders, de term ‘Pax Mohbama’ voor het eerst gebruikte. Dat was de aanleiding, maar de directe oorzaak was een artikel in ’t Pallieterke van deze week (21/10 Blz 4), waar Lernaut & Hauspie (Ieper) ter sprake kwam in verband met de Amerikaanse Staatsvuiligheid, de NSA, National Securety Agency.
Deze NSA werkzaam met geheime kredieten en op geheime locaties heeft zijn wortels in de 2 wereldoorlogen, maar voornamelijk in WO II, toen zelfs het geringste gefluister wereldwijd, tot hen doordrong. Blijkbaar met goed gevolg. Het FBI en de CIA zijn kerstekindjes in vergelijking… Deze dienen meer als oogverblinding en als afleidingsmanoeuvre voor het echte werk…De NSA werkt; net zoals de Duitse ‘Abwehr’, liefst in het donker. Die kan, op afstand, een Jörg Haider uit zijn auto schieten…….zelfs zonder medehulp van de Mossad….
Zoals ik al dikwijls besproken heb, had (en heb) ik rond deze 2 Ieperse genieën Jo Lernaut en Pol Hauspie, een buikgevoel van wat in ’t zak gezet zijn betekent. Als gewezen boekhoud-expert heb ik, in een vroeger leven, na inzage in de gewraakte boekhoud-methodes van L & H altijd al voorgehouden dat mijn gereputeerde grote collega’s van KPMG, waarvan de wereldklasse voldoende erkend werd/wordt, geen enkele fout gemaakt hebben, zij noch hun cliënt, tegen de belgische boekhoudwetten. Dat de Amerikaanse experts het Europees begrip ‘orderrekening’ niet kenden en daarin alleen falsificaties zien, is een waarheid zo groot als hun verdwenen WTC-torens. Dat hun gemekker Wallstreet op stang kon jagen, was gewoon vooropgezet spel. Want de spraaktechnologie van L&H was een pure 5.000 karaatsdiamant die kost wat kost in Amerikaanse handen moest komen. Lees o.a. dit ene bewijs die Jan Neckers van ’t Pallieterke in zijn artikel heeft bovengespit, dat de Amerikaanse overnemer van een deeltje van L & H, aangekocht na het faillissement, voorheen een omzet boekte van 17 miljoen dollar, wat na 7 jaar al 216 miljoen dollar werd. Wat dus wel degelijk bewijst dat L & H een reuzenzaak was, die niet alleen de Flanders Language Valley (waar ik ooit als kind geravot heb op en rond die hofstede, waar de wereldbekende gebouwen later zijn op gebouwd…) maar meteen gans Vlaanderen met glans en glorie op de wereldkaart had kunnen zetten. Er lagen weelderige dagen in het verschiet, waar de Coburgers zelfs op af kwamen, toen alles nog koek en ei scheen….…
Het technische van die ‘orderrekeningen’ ligt in feite vervat in de belse boekhoudwet, die zegt dat elke jaarrekening de weerspiegeling van de werkelijkheid moet zijn. Nopgal wiedes zult U zeggen! Zo zijn zekere en vaststaande contracten in uitvoering een vanzelfsprekend deel van die werkelijkheid. De boekhoudtechniek schrijft dus voor dat men deze contracten als volgt op de jaarrekening brengt: Orderrekening‘ nog niet gerealiseerde winst (als actief) maar ook als nog niet gerealiseerde omzet, als Orderrekening voor eenzelfde bedrag in de winstrekening. Voor iedere balans-lezer met ietwat kennis inzake de Wet: een zuivere nul-operatie. Waarbij alleen de aandacht wordt getrokken (wettelijk verplicht) op een nog te realiseren vaststaande verwachting (positief of negatief).
Zo zou de verplichting van Electrabel-Suez (moest deze belgisch zijn) om volgende jaren X aantal miljoen aan de Schatkist te betalen, als volgt op de jaarrekening moeten staan (en de aandeelhouders degelijk ingelicht worden) Orderrekening Verlies & Winstrekening (Debet – kost -) à Orderrekening Te betalen fee belse Schatkist (Passief). De Amerikaanse slimmekens kunnen meteen Suez aanklagen voor balans-vervalsing! Moest de belse Schatkist een normale onderneming zijn, zou daar staan: voor hetzelfde contract Orderrekening (Activa) Te ontvangen fee Suez ) à Orderrekening (Verlies & Winst – opbrengst -) krediet: Fee Suez. De Jaarrekeningen van beide ondernemingen zouden in dit geval perfect met elkaar overeenstemmen….En Kardinaal Van Rompuy zou het parlement niets hebben moeten voorliegen, want zwart op wit…...zoals het hoort in de handelswerezld.
Als echter de kwaadwillige balans-lezer alleen de actief-zijde van de jaarrekening analyseert, (en de tegenpost op de winstrekening afzonderlijk bezien ook weer als fraude bestempelt) ziet hij een actiefpost die er nog niet is…..Vandaar de beschuldiging van balans-vervalsing gelanceerd vanuit Amerika waartoe onze Handelsrechters, die allemaal gevormd zijn van vòòr de Wet op de Jaarrekening, het zwijgen toe hebben gedaan. Waarom komt mij nu het beeld van die oude reclame nu weer voor de geest His Masters Voice….. U vraagt?! Wij draaien!
Het doodvonnis van L & H was dus getekend, van het ogenblik dat het procedé om per computer gesproken of geschreven talen ogenblikkelijk in om het even welke taal ter wereld om te zetten, dreigde in Vlaamse, dus niet-Amerikaanse handen te blijven…
De enige fout die de Heren L & H gemaakt hebben, is op hetzelfde ogenblik dat hun patent vaststond, dit niet verkocht te hebben aan de Amerikaanse contra-spionnage…Ze zouden nu rijker dan Bill Gates zijn….Want ondertussen is hun spraaktechnologie wereld-erfgoed geworden. Maar wel onder de auspiciën van de National Security Agency. Zij hebben de vette brokken, de commerciële wereld de kruimels.
Ondergetekende kan zich van de indruk niet ontdoen, dat, moest het niet om een Flanders, maar om een Walloon Language Valley zijn gegaan, de strijd veel heftiger zou geweest zijn…Anders gezegd: de francofonie heft dapper meegeholpen in het kelderen van dit Vlaams vlaggenschip…Dit, naar ouder gewoonte: onder het gezegde ‘Wij niet!? – Zij ook niet!’…
La blegique? Quelle crève! Viva Italia! Viva Berlusconi! .

donderdag 22 oktober 2009

MARSBEWONERS BIJ VON TRAPP

MARSBEWONERS BIJ VON TRAPP
Johan Sanctorum is hier geen onbekende. Integendeel zelfs. Wat hij vertelt, is solide kost die best op veel teljoren opgediend wordt. Eet smakelijk, zolang U nog kunt. Want waarschijnlijk staat onze naam ook al op die lijsten waarover Laeken beschikt om zelfs cabaret-gangers te screenen.
Let wel : aan de hand van dergelijke lijsten werden in Mei ’40 de weg te voeren personen naar Frankrijk, ‘in veiligheid’ dacht men, opgepikt om bijvoorbeeld in Abbeville tegen de muur te worden gezet. Dat was het werk van de toenmalige Staatsvuiligheid onder leiding van een zekere Ganshof Van der Mersch. Die is een paar jaar in het land gebleven om platte broodjes te bakken bij de bezetter, en is, toen de grond hem te warm onder de voeten werd, gevlucht naar Londen. Waar hij – op veilige afstand – leiding gaf aan ‘het Verzet’…...


Een avondje in Goed Gezelschap

VB- en NV-A aanhangers niet welkom op “The Sound of Music”-première

Zaterdag 17 oktober j.l. ging in de Antwerpse Stadsschouwburg “The Sound of Music” nog maar eens in première. De voorstelling werd bijgewoond door hunne hoogheden Prins Filip en prinses Mathilde, naar verluidt twee fervente musical-liefhebbers: de kroonprins en zijn echtgenote leggen de culturele lat vrij laag, maar laat dat onze zorg niet zijn. Ergerlijk is wel de manier hoe de organisatoren hun eigen publiek schoffeerden door alle instructies van het Paleis klakkeloos op te volgen.

Dat zit zo. Blijkbaar waren Filip en Mathilde maar te elfder ure op het idee gekomen om de première bij te wonen (die mensen hebben het ook zo druk) en was de zaal eigenlijk al uitverkocht. Al wie tickets had op de drie eerste rijen was er aan voor zijn moeite en mocht thuis blijven: die plaatsen waren herbestemd voor het prinselijk paar en heel hun gevolg. Als charme-offensief naar de Vlamingen, die de dag van vandaag toch al koele minnaars van het koningshuis zijn, kan dat tellen.
Uit inside-informatie blijkt er ook politieke stront aan de knikker. Op aanvraag van het Paleis werden alle aanwezigen namelijk op voorhand netjes gescreend op hun vaderlandsliefde, en waren lui met NV-A- of VB-connecties ongewenst, aldus luidden de expliciete instructies. Ook zij mochten dus hun gekochte tickets terug inleveren. Hoe en waar die persoonlijke dossiers inclusief politieke voorkeuren bijgehouden worden, en of dat niet in strijd is met de privacy-wet, wie zal het zeggen. Maar de veiligheid van de kroonprins gaat natuurlijk voor. Het is alleszins goed om weten dat geen enkele als “links” bekend staande partij het koningshuis verontrust (Groen! of SP.A bijvoorbeeld), noch LDD dat af en toe republikeinse oprispingen ventileert. Neen, het zijn weer die twee loten van de oude Volksunie-stam die de avonturen van de familie von Trapp moeten missen. Terecht, want het verhaal speelt zich af in het nazi-tijdperk, en de fascisten in de zaal zouden maar eens uit pure nostalgie het Horst Wessel lied kunnen aanheffen.
Maar nu serieus: ongewild duiden Filip en Mathilde precies het politieke pad aan dat ons een alternatief kan bieden voor het vermolmde Ancien Régime, beheerst en uitgebaat door een Franco-Belgisch netwerk waarin koningshuis, aristocratie en haute finance de dienst uitmaken. De cultureel-taalkundige band met Parijs wordt economisch-financieel bezegeld én geconsumeerd; dat was al zo ten tijde van de Société Generale, vandaag is het met Fortis/Suez niet anders.
De uit de zaal gebonjourde separatisten moeten dus van twee één maken, dat is de duidelijke hint van het Hof: de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen en een sterk republikeins verhaal uitwerken. Het een kan niet zonder het ander. Economisch, sociaal, cultureel, en politiek. Elk conservatisme is in deze context misplaatst. Het gebaar van Jan Peumans om een uitnodiging in Laken af te slaan, was pertinent en symbolisch zinvol. Maar het Vlaams parlement is en blijft een praatbarak, als het ingebed blijft in een hoogst verwarrende deelstaatconstructie, gedomineerd door grendels, pariteiten en belangenconflicten.
Ik zou dus zeggen: dat de twee politieke formaties, in wiens gezelschap Filip en Mathilde geen avondje uit wensen door te brengen, toch maar eens nagaan hoe diep het water tussen hen eigenlijk nog is.
Het is ooit begonnen met een derderangsopera in Brussel,- het zou wel eens kunnen eindigen met een grijsgedraaide musical in Antwerpen.

Johan Sanctorum in http://visionairbelgie.wordpress.com/2009/10/19/sound-of-music/

Pssst
Bemerking van mijn Zij-die-Mijn-Zorgen-Deelt : zijn die mensen van Laeken dan zo druk bezet, dat ze maar tijd hebben de zaterdag?