vrijdag 2 juli 2010

O WA ZIJDE GAA LOEMP


.

O WA ZIJDE GAA LOEMP


Brabo in 2010…


wordt in 2.710 vervangen
door De Wever & Bourgeois, naar het model van
Pieter De Coninck en Jan Breydel.


…zo loemp! Da hemmekik in joare niet gezien, zo loemp!

En wij worden ondertussen, net zoals de eerste de beste ‘platte meutte’ (*), bij den bok gedaan...met een tricolore strikje tussen onze horens.

Het allegaartje van verstokte belgicistische waterdragers heeft een week aan een stuk kunnen defileren voor de would be Vlaamse Nationalist, die inmiddels een Leterminator II is geworden, and that was it. Als laatste in de rij verscheen vandaag di Rupo, maar die werd door ’t WC-raampje terug buiten geholpen…Een ingestudeerd nummertje om te beletten dat de TV-camera’s diens ziel konden peilen. Als weekeind werk mag den Bart nu op de keukentafel zijn huiswerk maken, om dat maandag aan de Grote Baas te gaan voorleggen.

Nu moogt U twee keer raden, hoe den Bart zijn tong heeft moeten draaien, om met geen stommiteiten te moeten uitkomen. Eerstens : in welke taal? Antwoord : de taal van de meesters, uiteraard. Groot probleem : den Bart kan dat niet alleen. Hij moet dus de hulp inroepen van Franstaligen, om geen fouten te schrijven. En hoe kan hij dan zeker zijn, dat daar geen misverstanden aan het papier toevertrouwd worden?….Ten andere, Sirre heeft toch geen verstand van al die staatszaken. Hij moet de brief dan ook doorgeven naar zijn adviseurs, en die zijn per definitie ranstaligen. Het moet dus wel in ’t Frans….En de media? Die zijn bezig met het Voorzitterschap, met de WK voetbal, met Rock Werchter.

Maar den Baert maakt zich geen zorgen. Iedereen weet dat hij de Bijna Slimste Mens ter Wereld is (van Berchem en omliggende) en zo iemand laat zich niet bedriegen!

Bart is meer begaan met het invullen der vacatures, en met de PR van de partij, want vanaf maandag wordt deze echt groot. Veel postjes, veel gebakjes en vooral veel poen. Neen, den Bart is, samen met zijn ministers in de nieuwe regering, er van overtuigd dat er geen einde moet komen aan belgië. Integendeel : zij zijn erdoor groot geworden. Zonder belgië geen NV A. Hoe zou men dan de tak afzagen, waarop men zit?

Dat den Bart, als Koninklijk Informateur zeker geen contact wilde hebben met ht Vlaams Belang, is een teken aan de wand. Het is zijn levensverzekering. En over dat ‘cordon sanitaire’ spreekt hij niet meer. Hij past het gewoon toe….In Juli 1302 hadden we andere leiders. En het resultaat was ernaar! Denkt U dat er over 700 jaar nog gesproken wordt over Bart De Wever? Of ’t zou moeten zijn, dat er voor hem, naast Geert Burger, toch ooi teen standbeeld komt in Antwerpen. In de plaats van Brabo….

Ach ja… Als niets komt tot iets, dan kent iets zichzelve niet…..

De strijd gaat dus niet alleen onverminderd verder : hij begint pas voorgoed. De Afgeleefden hebben de teerlingen gegooid en zij moeten er nu meer verder….

Dit weekeinde gaan we uit vissen. Zin om mee te komen?Pssst

Het deuntje van de titel hierboven is gewoon toeval. Het mag geenszins automatisch in verband gebracht worden met den Bart, alhoewel enige connotatie er toch niet vreemd aan is. Het kan ook de warmte zijn….(*) Wat een ‘platte meutte’ is, zou ik echt niet weten. Waarschijnlijk een dialectwoord uit het Antwerpse, mij bijgebleven uit mijn soldatentijd. Maar door de context waarin het gebruikt werd, kwam ik op de gedachte dat het gaat om een zeer jong vrouwelijk kalfje, opgevoerd in een eerder achterlijke sfeer. Een boreling wordt toch ook een ‘plat kinneke’ genoemd?


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

OP DE BONOF VRIJ VAN ZEGEL


.

OP DE BON OF VRIJ VAN ZEGEL?

Ter waarheid

Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht,
ter Waarheid streeft mijn rustelooze ziel,
ter Waarheid wille ik steeds met al mijn krachten,
ter Waarheid, bron van balsemende vrede
(Albrecht Rodenbach)


Oude wijn behoeft geen krans
Wat weer eens bewezen werd door de Keizer van de Vlaams Blog, de Heer Luc van Balberghe. Die is niet alleen goed met de pen qua stijl, maar ook en vooral qua inhoud, en hij is daarenboven nog straffer dan goede wijn.
Goede wijn heeft minstens een paar jaar nodig om tot wasdom te komen. De artikels in Vrij van Zegels zijn al belegen na amper een paar uur. Voor wie me niet gelooft, wel, die moet maar eens gaan kijken naar de plaats delict, zijn werkje ‘Kom eens naar mijn (Raad)kamer’ van 28 juni.
Ik vond dat stukje over de kerkvervolging pas vandaag, als het al 4 dagen oud was, en al die tijd had ik mij uitgesloofd om op mijn eigen blog de verschrikkelijke waarheid over die infame gebeurtenissen (de vergrijpen zowel als de opsporingsverschijnselen) te becommentariëren. Ik voel me nu enigszins gesteund, maar ook een beetje vernederd. Een kaarsvlam moet hetzelfde gevoel hebben bij het zien van een vuurtorenlicht….DE mediastorm voelde aan, dat ofwel de meeste mensen als verweesd achter bleven, ofwel dat de anderen zich verkneukelden over de vernederingen die het Instituut Kerk diende te incasseren. Objectieve berichtgeving? Toch niet in onze media, zeker!
De Paus? De Nuntius?
Daarmee is nu eens duidelijk bewezen hoe Paus Pius XII niet kon tegen Hitler ten tijde van de Jodenvervolging : in het verzet gaan. Benedictus XVI staat voor een niet eens gewapende macht en Hij handelt ook in sourdine….
Maar daarmee heeft niemand nu al uitleg gekregen over de titel van dit stukje…
Wel, beste Luc, met permissie, ik ben er voor de zoveelste keer weer ingemuisd, en krijg er nu wel genoeg van. Wekenlang kom ik neuzen op je site, en, ik zei het al zo dikwijls : iedere keer bros! Nada, niente. Als ik, na verloop van tijd, foert! zeg – en mij erbij neerleg dat U niets meer schrijft – dan vind ik nadien lectuur voor een ganse week! Vandaar dat U niet meer VRIJ VAN ZEGEL zou moeten heten, maar OP DE BON….
U mag me dus de nodige rantsoeneringkaart sturen, beste Luc. Ieder zegeltje geeft recht op de directe immediate toegang tot een artikeltje vers van de pers. Betalen aan de kassa? Is dat daar waar er dat teken RSS zou moeten staan?

Terzake nu onze staatsstructuur. De bubbels zijn inderdaad al een tijdje verschaald en blijkbaar is er geen reden om er nieuwe te bestellen….Volgens mij zit den Bart al goed in een belgisch cocon ingeweven en kan hij er alleen uitkomen, mits gebonden aan handen en voeten. Het Vlaams Belang komt er niet eens aan te pas. Ze zitten klem, tot de volgende verkiezingen, in een uitzichtloze oppositie….
Boven de Moerdijk is ook Geert Wilders klemgereden, en kan hij best een Entente Cordiale opbouwen samen met Bruno Valkeniers. Dat lijntje op de landkaart? Staatsgrens van 1830 ?? Jong! Vanaf vandaag staat ons land voor zes maand in de internationale schijnwerpers en is de tijd dus daar om onder de tribunes hier en daar een kruittonnetje te installeren….Het nodige gerief kan altijd aangeschaft worden in de Brusselse onderwereld….
Ik wil U niet op slechte (dus goede) gedachten brengen, want wie ben ik om U op deze enorme opportuniteit te wijzen

Pssst
Over de ‘Rent a Priest’ Rik Devillé, collega van Robert De Bétune, ondertussen gelukkig getrouwd en misschien al weer gescheiden, beiden ooit geschorst door de Kerkelijke Overheid om redenen omtrent het celibaat. die Devillé ocharme blijkt ineens te moeten leven met doodsbedreigingen (2 kogels zelfs, wat doet denken dat de bedreiger een slecht schutter is – belangrijk voor het onderzoek!), moeten wij het eens hebben op een andere keer. Schreef U niet dat een bona fide Onderzoeksrechter een onderzoek zowel ‘à charge’ als ‘à décharge’ moet voeren? Dus, hij zoekt naar de waarheid.
Het onderzoek tegenwerken, dat is toch strafbaar? Valse aantijgingen, verzinsels over geheime bergplaatsen in graftombes, op de mouw spelden…
Kijk, ik ben niet meer van de jongste, maar heb in mijn leven niet veel gehoord of gelezen over ‘onderzoeksdaden à décharge. Het Gerecht pakt iemand op, leidt die geboeid op zonder aanzien des persoons, werpt die in de cel, en als na verloop van tijd blijkt dat die man/vrouw helemaal niets met de misdaad te maken had…wel…dan wordt hij gewoon buiten aan de gevangenisôort gezet. Gezin, reputatie, werk, zaak, alles kapot?! Dat is dan pech hebben, zeker….
Vandaar deze bedenking. Nogal een geluk dat Witse het onderzoek niet moet voeren! Want die heeft ook een eitje te pellen met om het even wie die ooit een kind iets misdeed! De frustratie zelf geen kinderen te hebben waar ons Rikske ook last van heeft? Voer voor psychiaters?

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

donderdag 1 juli 2010

IS DIT NU AL 6 DECEMBER


.

IS DT NU AL 6 DECEMBER


Rêverie…

Of pastorale…om de spanning te breken….

Bij de lectuur van onderstaand onderkoeld artikel in de belse kwal-pers bij uitstek, de krant voor intellectuele lichtgewichten geschreven door intellectuele lichtgewichten, Le Standaer/L’Etandaer dus, dacht ik even in de kinderrubriek verzeild te zijn. Bij een Sinterklaas-namiddag op een dag dat er geen school was. Was de reporter(es- van dienst al slaapwandelend in zijn/haar dromen terecht gekomen in het zomerkwartier van Sinterklaas in Spanje? Of was het al 6 december?

Een beetje een zonneslag door de tropische hitte, of in delirium tremens geraakt door de aureool van de EU-glans, die vanaf vandaag voor een half jaar afstraalt op onze surrealistische Regering, zo surrealistisch als maar kan, want ontslagnemend en in geen duizend jaar weer op de rails te brengen.
Wie weet! Sedert Vandermeersch daar weg is, hebben de hallucinaties veel meer vrij spel. Zelfs de eigen oplage-cijfers in de eigen krant worden beneveld benaderd.
Zo zijn zij in alle staten over het rijdgebruik van den Bart, oog in oog met zijn vroegere verketteraars.
Ik ken den Baert (uiteraard) niet voldoende, maar ik kan me toch levendig de azijndampen inbeelden die in het lokaal vrijkwamen, toen de vakbondsmanitou’s De Leeuw en vooral Luc Cortebeeck, als stoute kindjes voor Sinterklaas moesten verschijnen. BDW, de baarlijke duivel in hun ogen was, zegt de pers, vriendelijk en beleefd, zoals altijd. Zou den Bart, als historicus, aan Canossa, de Paus en de Duitse Keizer gedacht hebben?
Nog plezanter word ik inwendig, als ik aan de scène denk waarbij Madame Non binnen geleid wordt voor zijn troon…..Daar bestaat, maar dan alleen in het West Vlaams, een prachtig speekwoord voor : van zoiets zou een mens mieren p.ssen….Ik hoop dat Madame zich goed voorzien had van sanitaire inlegkruisjes, anders was den Bart nog al snuffelend achter gelopen….

Ik zie hem al zitten, met Zwarte Piet schuin achter zijn stoel, breed lachend en met grote gebaren wijzend naar de zak op zijn schouders….Op een tafeltje voor hem : een zandloper. Een die liefst om het kwartier moet omgedraaid worden, zodat de tijd voor de bezoeker goed op hun zenuwen werkt.

Eerst dacht ik, dat hij daar gemijterd zou zetelen. Niet met zijn aangemeten geleerde kuif, maar met een zware witgrijze pruik met belletjes en een grijze baard. Maar deze bisschoppelijke klederdracht en dito uitmonstering evenwel ietwat misplaatst zijnde, werd door de beeld-specialisten van dienst besloten alleen de grime toe te passen, en verder, om het kwartier, te voorzien in een fris bovenhemd. Evenals bij wijlen de Duce, is ook geen airco voorzien, en wordt de broeierige sfeer bezwangerd met zweet, met bloed en met tranen, slechts af en toe onderbroken door de bulderlach van de Goede Sint.

(s Morgens, ’s middags en ’s avonds maakt den Bart een rondgang door de wandelgangen vn zijn ambtswoning, om de portretten van al zijn voorgangers te groeten. Een na een worden die met hun gezicht naar de muur gedraaid, en Bart hoopt met zijn Regering klaar te zijn, als het laatste portret gedraaid zal zijn.

Bij de PS had de Sint laten seinen : ’Viens poupouleke, viens, de Bookma staat clair’…, terwijl voor Genez, De Croo en Beke voor elk een glas botermelk werd klaar gehouden. Aan Genez evenwel werd nogmaals uiteengezeet met beeld en klank, dat de Bart gelukkig getrouwd was, en werd er op aangedrongen niet meer naar hem op te kijken met grote verliefde ogen. De Croo mag rekenen op de invitatie door de Sint op een traktatie in een 3-Sterren restaurant, tafel voor vier. Ui dankbaarheid voor de geboden kans, wist den Bart daaraan toe te voegen, met een knipoog wijzend naar Marianne Thyssen wier foto hij iedere minuut onder zijn ogen heeft. Kwestie van haar afgang ‘op zijn vrouwtjes’ voortdurend te herbeleven.

Met Beke werd eerst in alle discretie en off the record afgesproken wat beiden later nog zouden willen samen doen. De Sint wilde vooral weten, of met hem, Beke, de Tjeven betrouwbaarder partners zouden zijn.

Toen er na verloop van tijd, en na sluitingsuur nog werd aangebeld, bleek dat de Valk te zijn. Die was buiten adem van het lopen, want hem werd verzekerd dat de Sint zelfs voor stoute kindjes iets in petto had.

Wat toen bedisseld werd, is voorlopig een groot geheim van de Nieuwe Vlaamse Staat. Dat echter wel opgetekend staat in het boek van de Sint, zodat het nooit meer kan vergeten worden….

o-o-o-o-o-

'De Wever mikt nog steeds op maandag' ?
Vraagt men zich af bij de Standaard (Nieuwe Directie)
….
Geen LDD, PP en VB
Na Van Besien komen Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux en CDH-voorzitster Joëlle Milquet langs. Ook voor hen is telkens een uur uitgetrokken.
Om 14.00 uur pikt De Wever de draad weer op en komen Open VLD-voorzitter Alexander De Croo, zijn SP.A-collega Caroline Gennez en CD&V-interimvoorzitter Wouter Beke langs. Zij mogen anderhalf uur blijven.
PS en MR spreken vrijdag met De Wever.
Zoals bekend staan Lijst Dedecker, de Parti populaire van zakenadvocaat Mischaël Modrikamen en Vlaams Belang niet op het lijstje genodigden. Dat zijzelf geen uitnodiging in de bus kreeg, getuigt volgens die laatste partij van weinig respect voor de parlementaire democratie. 'De Wever past het cordon sanitaire strikt toe', luidt het.STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

BART SCHAADT NOCH BAAT


.

BART SCHAADT NOCH BAAT


De vaste wal wordt verlaten

Maar waar ergens ligt de bestemming?


Fase I (de kiellegging op de scheepswerf) loopt af, fase II, de tewaterlating, komt in zicht.

Drie weken in de politiek bij ons zijn een eeuwigheid : Fase I was glitter, glamour, rechtmatige trots, gestilde fierheid, blijde verwachting, hoopvol uitzien naar, rotsvast geloven in…Het werd de Vlaming, voor het eerst in de belse geschiedenis, allemaal gegund. Vlaggen (niet te veel!) en wimpels, en veel feestgedruis! Fase I heeft drie weken mogen duren!
Zoals La Morel schreef een paar dagen na verkiezingszondag : “Baat het niet, dan schaadt het niet”…

Neen, schadelijk is het zeker niet geweest : de kleurpartijen, de vakbonden, het Establishment, ja zelfs misschien ‘de kerk’ hebben, bleek van schrik, het beestje zijn plezierke gegund. Zij hebben ondertussen hun wonden gelikt. Elk om beurt laten weten dat ze ‘er klaar voor waren om hun verantwoordelijkheid op te nemen’, wat een eufemisme is voor ‘wederzijds wat toegeven om samen te kunnen grabbelen’. Nous nous connons, n’est-ce pas?

Nu komt Fase II. Het timmerwerk toevertrouwen aan de wilde wateren. Het bloed is gestelpt, en, waar nodig, zijn de messen in de ruggen geplant. Lijk in het kippenhok, zijn ze op elkaars schouders naar boven geklommen, zodat al wie hoger zit, zijn ‘transit’ kan laten vallen op wie lager zit. Alleen de bovenste zitjes zijn er vrij van. Maar daar worden geen eieren gelegd. De productie is voorbehouden aan wie laagst zit, en dichtst bij de afvoerband.
Na eerst een beetje ter plaatse trappelen, herneemt het aloude spel van geven en nemen, die onverbiddelijk naar het gekende on-evenwicht zal leiden : de Vlamingen geven meer dan ze in 100 jaar zullen kunnen nemen…

Dan komt Fase III : de ‘Afgebleekten’, totaal ver-Schiltzt, baren een muis en vliegen naar huis. Met een grote buis….Het verhaal, nochtans, zal mooi ingekleed worden….Bij nader toezien zal het zelfs voorgesteld worden als een grote overwinning. Voorwaar, de Vette Vis is er bekwaam genoeg voor. En de Vlaming??O Ja, die!
Uiteindelijk komt Fase IV, V, VI, enz. Want, vergeten we het niet (voor wie zich dat nog herinnert) : de Kruisweg heeft ook 14 Staties. Voor zo ver die in onze kerken nog niet is weggenomen of vervangen door afbeeldingen van Che Guevara of Romero. Op die voorvaderlijke Kruisweg valt af te lezen, o.a. drie struikelpartijen onder het kruis, de vertroosting der wenende vrouwen, één kruisiging tot de dood er op volgt, en als laatste prent : de Stabat Mater Dolorosa, met het lijk van de dode Zoon op haar schoot…Zoals verstild in wit marmer in de Sint Pieter in Rome, van de hand van de jonge Michelangelo.

Beeldspraak ietwat te ver gezocht? Er over? Ex absurdo? Meestal onbekend? Te klerikaal? Is waarschijnlijk nog juist ook. Wie de Vette Vis wil vergelijken met de Messias heeft inderdaad geen punt…Want den Bart is geen uil!

Ik zie hem zelf met al zijn tegenstanders nog goed de vloer aanvegen! Hij kan het zich permitteren, want heel de wereld kijkt over zijn schouder mee. En die tegenstanders weten, dat er geen alternatief is. Den Bart kan niet alleen een paar levensnoodzakelijke baxters afsluiten, en gevoelige stekkers uittrekken : hij beheerst zelfs het hele schakelbord. Dat zal vonken geven!
Want iedereen weet en vreest; als er nogmaals verkiezingen komen, dan zal Vlaanderen niet alleen uitdagend Geel en Zwart kleuren, maar misschien nog rood daarbij…Denk aan Het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, enkel jaren terug.

Om in mijn beeldspraak van de Kruisweg te blijven ùoet ik verwijzen naar de twee daarop volgende hoofdstukken : Pase (de Verrijzenis) en Pinksteren, waar de H. Geest onder de vorm van vurige tongen, de geesten der Volgelingen kwam verlichten.
Als de Vette Vis dat allemaal overleeft, dan zweer ik hem nooit meer met die culinaire troetelnaam aan te spreken. Want dan zal hij die ontgroeit zijn, en mogen binnen gaan in het Walhalla der Helden uit de Lage Landen byder See….Hij zal dan niet alleen tijdelijk geschaad hebben, o.a. bij het VB, maar vooral voor Vlaanderen gebaat hebben.

In dit geloof wil ik leven en sterven.

Pssst
Vandaag geeft den Bart rekenles aan de kleurpartijen: zoek de oplossing tussen min 22,5 miljard (of is het 30 miljard? Of zelfs misschien wel 50 miljard, we weten het niet, men geeft dat cijfer niet vrij…) en plus 5 miljard.
De aandachtige leerlingen kijken geamuseerd toe. Want onder de nul, dat hebben ze nooit geleerd gekregen : hun wereld eindigt aan de nul, en al wat daar onder gaat, is leuge en lastertaal, of gaat hun bevattingsvermogen te boven. Zij luisteren dan ook maar met een half oor, tot den Bart dat zoveelste Marshall-plan van de Waalse PS komt.
De slimste van de klas, de kleine Elio, steekt zijn vinger omhoog, en verklaart te weten, dat een grote Waalse Staatsman ooit gezegd heeft, dat een gat in de begroting, die er vanzelf is gekomen, ook wel weer vanzelf zal weggaan. Waarop de ganse klas uitbarst in luid hand-geklap.
Als den Bart zijn gehoor daarbij met verwonderde blik aankijkt, ziet hij alleen maar ongelovige gezichten. Zij waren naar hier gekomen blijkbar, in de overtuiging dat het Mirakel van de Vermenigvuldiging der Broden zich voor hun ogen zou herhalen. Godsdienstles ipv Rekenles!
Ik leg even uit : een van de mirakelen (waarvan we alleen de beeldspraak moeten onthouden : dat was vroeger wel even anders!) uit het Evangelie luidt als volgt. Om een menigte van 5.000 mensen te voeden, beschikten de Leerlingen over 5 broden en 5 vissen. Ze kregen toen van de Meester de opdracht om met uitdelen te beginnen : en zie, als iedereen voldaan was, bleven er nog kwee-nie hoeveel manden over.
De Waal Mathot zal waarschijnlijk in de godsdienstles een goede leerling geweest zijn!
Persoonlijk heb ik altijd mijn bedenkingen gehad bij dit verhaal. Zelfs als mij werd uitgelegd, dat we in onze toekomst, niet altijd alles tot in de puntjes moesten schikken. Elders bijgelicht door ‘Zie de vogelen des hemels : zij zaaien noch maaien, en Ik zeg U, zelfs Koning Salomon in al zijn heerlijkheid ging niet gekleed als een van hen. Idem dito voor de ‘leliën des velds’….
Waarom zou den Bart dan de les in Rekenkunde niet afsluiten met een van deze parabels waarop de Waalse rekenkunde blijkbaar is op gebaseerd?

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

EEN LAATSTE WOORD OVER ONS KONGO


.

EEN LAATSTE WOORD OVER ONS KONGO


Leterminisering

Overal waar men kijkt…
Al loopt het op zijn laatste poten :
Vakbondsman Schouppe ligt er al uit….Zijn zitje
is voor het zoontje van Mr President Dweil.


Inderdaad, hier een eerste maar meteen ook laatste woord over Kongo, want Chinees, dat ken ik niet, en Chinezen dat zullen weldra de nieuwe bazen zijn daar in de Kongo. ‘Ons Kongo’, zoals de Leterminator bij herhaling wist te zeggen voor de TV camera’s…Wat hij daar nu precies mee bedoelde, zullen vader & zoon Michel later wel duidelijk maken. Met ontwikkelingsgeld en zo.
Voilà, de Cinquantenaire in Kinshasja ligt er weer breed, netjes en verlaten bij, we hebben zelfs de wegenbouw-machines voorbij zien trekken als afsluiting van het militair défilé. De toeschouwers hebben het zitmaterieel van gisteren mee naar huis gekregen, le Roi de Belge heeft zijn glansrolletje gespeeld en de gewone man kan verder van de honger verrekken….
Moest ik die Roi Albèr Second, Roi de belge, zijn, dan hadden daar die dag een bataljon of 10 van mijn beste para’s gestaan, om al dat verzameld schoon volk, dat de slachting zou overleefd hebben, gevankelijk mee te voeren. Ik had de valschermen laten uit de lucht vallen, als verrassing zoals in ’44 in Arnhem, bij het begin van het militair défilé….wat misschien de bedoeling was van die 2 lange wachturen voor het kon beginnen. Ik zou daar de dagen daarop, om de aandacht af te leiden van mijn eigen land, een ‘voorlopig regime’ geïnstalleerd hebben, met naast iedere zwarte, een tot de tanden gewapende blanke ‘Sûreté’-man. Geschatte ‘casualities’ : max 100 man, het equivalent van een paar uur moorden in Boven Kongo. Voilà : de rust hersteld in het land, op een teken van zijn hand….Wedden dat Albert II daar ook zal aan gedacht hebben, toen hij in die snikhete tribune urenlang moest zitten wachten! Ach! Ten tijde van zijn arrière arrière grand père, Vous avez! Links en rechts nog wat handjes kappen, en hier en daar een paar ophangingen, en Kees, in dat geval Leopold II, zou klaar zijn gekomen!
Maar na gisteren, zijn we nu vandaag. De Grote Lichten die zowel in Kongo als bij ons aan de touwtjes trekken, lichten weer op, door niets in hun glans geschaad. Net oplichters! Kometen, als het ware, die door de lucht schieten als vallende sterren. Met staarten van gensters die als glinsterende goudstukken van alle formaat achter hen aan meevliegen, de ruimte in.
Dit wordt een zeldzaam uiterst kort stukje. Omdat er eigenlijk niet eens een verhaal is. De Kongoboten zijn voltooid verleden tijd en de missionarissen zijn gestorven. Wat wel nog leeft, dat zijn de arme zwartjes met hun stamhoofden. Jaren lang heeft ‘le blanc’ daar de rijkdommen weg geritst, hij wordt nu vervangen door vele Gele Mannetjes. Samen : geel bij zwart : bijna de Vlaamse kleuren in hartje Afrika….
De helden mogen voortaan rusten. Want de brousse zal binnen 50 jaar op die spiksplinter nieuwe Ciquantenaire haar eeuwenoude rechten hebben terug gewonnen….met of zonder Chinezen. Gods molen maal langzaam, maar zeker….

Pssst
De laatste zin hierboven is neergeschreven in ‘ Schoon Vlaams’. Mij lieve moeder, die een Eernegemse was (Dag Ma!) wist het in authentiek Kern West Vlaams als volgt te zeggen: “Godbormoscheldtniekwite’”….Na een beetje zoekwerk gemakkelijk te begrijpen door iedereen, zelfs door een Antwerpenaar, die het woord ‘borgen, waarborgen’ kent, en kwijtschelden….Het was ons Ma haar geliefkoosde uitdrukking, als de buurvrouwen weer eens gekletst hadden om hun tijd te passeren. Want TeeVee bestond toen nog niet. Als kind had ik bijna evenveel schrik van die geheimnisvolle woorden, als voor de kader bij Mette-van-Eernegem : ‘God Ziet Mij – Hier Vloekt Men Niet’…We moesten wel ‘Metje’ zeggen, maar die vrouw was zo onbarmhartig streng van uitzicht, dat we dat telkens niet lang konden volhouden….zelfs niet toen we, om beurt, bij haar op de schoot mochten zitten. Want frisse lentegeur was toch wel anders, in die tijd…..

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

woensdag 30 juni 2010

ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN


.

ZOEK DE 7 VERCHILLEN

Dominikaner Rechtbank der H. Inquisitie

…gehoord hebbende de beschuldigde in al zyne middelen, recht wijzende op tegenspraak, luidt het vonnis : voor onbeperkte tijd verbanning naar Het land der Sanitaire Cordonieten.

Geen verschillen gevonden?
Ik zal het U bekennen, beste mensen, er zijn er geen. Alleen de namen der spelers misschien, en een klein beetje het tijdsgewricht Vlaanderen was voor, en Nederland was in ’t begin wat tolelanter. Maar in beide landen, die in feite één natie zouden dienen te vormen, luidt de leuze dat ‘niemand mag uitgesloten worden’, waarmee alle soorten vreemdelingen worden bedoeld, maar zeker niet het eigen hard werkende volk.
Maar naarmate de toestand bitsiger wordt in het kamp der verliezers, worden de schutkringen wijder en hoger. Ze reiken nu tot bijna aan de hemel….Het is voor de kleurpartijen en hun vriendjes een strijd op leven en dood geworden. Een strijd die ze zienderogen verliezen….
Of dat gezond is?
Wait and see, zong Vera Lynn, toen The white Cliffs of Dover voor Europa ooit symbool stonden voor een harde vrijheidsstrijd…Als de vuren branden, komt het signaal. Dat is al zo van in de tijd van Willem de Veroveraar, die eerst in Hastings voet aan wal zette…
Wij, kleine bloggers, hoeven onze Leiders niets voor te zeggen. Als zij de strijdlust in alle onze publicaties lezen,kunnen ze alleen maar verharden. Wij zijn niet zoals de Tjeven, die beweren ‘Nooit op te geven’, maar die amper 4 dagen na de verloren verkiezingen, de handdoek in de ring gooien. Voorwaar, als het Establishment steunt op dergelijke figuren, is het nog minder dan een reus op lemen voeten.
Is het teveel gevraagd, collega’s, om de boodschap van Geert Wilders tot de onze te maken?

Spreektekst van Geert Wilders

Vz, Op 9 juni 2010 heeft de kiezer gesproken. Om een bekend filosoof te citeren: daar was geen woord Spaans bij.

Anderhalf miljoen kiezers. De Partij voor de Vrijheid de derde partij van Nederland. Een winst van vijftien zetels.

Vz, veel partijen hebben het er steeds over dat je bevolkingsgroepen niet moet ‘uitsluiten’. Maar de elitekliek heeft er een stuk minder moeite mee als anderhalf miljoen kiezers worden uitgesloten, worden buitengesloten. Dat vinden ze geen enkel probleem.

Die groep kiezers is zojuist de afgelopen weken buiten de democratie geplaatst. Die mensen hadden net zo goed niet naar de stembus hoeven gaan. Hun stem telt niet mee. Anderhalf miljoen mensen worden gekwetst in hun rechtsgevoel. Anderhalf miljoen mensen vragen zich af of de democratie nog wel voor hen geldt. Anderhalf miljoen mensen zijn afgeserveerd door een politieke elite die het zo goed met zichzelf heeft getroffen en dat vooral zo wil houden en anderen wil buitensluiten.

Er is geen seconde onderhandeld met de grote winnaar. De grootste winnaar van de verkiezingen. Geen seconde. De Partij voor de Vrijheid is behandeld als een paria, als een melaatse, als een zwerver die de elite liever op de stoep laat staan. Er staat nu een cordon sanitair om anderhalf miljoen burgers, om anderhalf miljoen stemmers, om anderhalf miljoen belastingbetalers, om anderhalf miljoen Nederlanders. Ze bestaan en ze maken geluid, maar het lijkt alsof de politieke elite wil zeggen, laten we alsjeblieft niet luisteren naar die mensen.

Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat zo snel mogelijk moet worden onderhandeld met terreurorganisaties als Hamas of de Taliban. Maar praten met de PVV, dat is een groot taboe.

Dan worden grenzen overschreden.

De PvdA boekte het op een na slechtste resultaat uit haar geschiedenis. Alleen Ad Melkert was een nog grotere brekebeen. En uitgerekend die partij levert nu de informateur. Meneer Tjeenk Willink mag nu zijn partijgenoten aan baantjes helpen. Kan iemand mij de logica eens uitleggen? De verliezer van de verkiezingen krijgt nu een informateur cadeau.

Op de verkiezingsposters van de PvdA stond: ‘iedereen telt mee’. Maar anderhalf miljoen PVV-stemmers tellen helemaal niet mee. Op andere PvdA-posters stond: ’niet je afkomst telt maar je toekomst’. Echter: als je afkomst PVV is, heb je geen toekomst in de democratie waar PvdA-bonzen de dienst uitmaken.

Het CDA spant helemaal de kroon. Het CDA weigert te onderhandelen, ze weigeren zelfs te komen praten met de PVV en de VVD zonder dat die partijen eerst een akkoord hebben gesloten maar het CDA wil wel direct aan tafel met de PvdA en de VVD. Zonder voorwaarden vooraf. Dat is onbegrijpelijk, dat is inconsistent, maar dat is ook onbeschrijflijk arrogant tegen onze kiezers.

En de VVD rent nu in de armen van Job Cohen. In de verkiezingsstrijd werd het verkiezingsprogramma van de PvdA nog aangeduid door de heer Rutte als ‘de langste zelfmoordbrief uit de geschiedenis’. Maar nu weet Mark Rutte niet hoe snel hij zijn handtekening onder dat suïcidale geschrift moet zetten. De mensen die op de VVD hebben gestemd krijgen dadelijk de PvdA en misschien zelfs Groen Links en D66 erbij. Je zult maar VVD hebben gestemd.

Vz, de kans is groot dat er een kabinet komt van het brede midden. Maar welke partij is breder dan de PVV en wie vertegenwoordigt het hart van de democratie meer dan de Partij voor de Vrijheid. Zijn Henk en Ingrid dan soms melaats? Zijn 60 procent van de Nederlanders dan soms niet goed snik als ze de islam de grootste bedreiging van onze identiteit vinden en is 60 procent van de burgers soms achterlijk omdat zij de massa-immigratie de grootste vergissing sinds de Tweede Wereldoorlog noemen?

Gesproken wordt nu onder leiding van een nieuwe informateur met Groen Links, VVD, PvdA, D66 en CDA. Het zijn de oude bestaande middenpartijen die elkaar opzoeken uit angst voor de flanken. Angstvallig naar elkaar toekruipen. Maar ik voorspel u: het politieke midden zal imploderen. Waar we nu getuige van zijn is een laatste stuiptrekking van de oude politiek die weet dat ze haar langste tijd gehad heeft maar elkaar houvast en troost voor het naderende einde biedt.
Bron : Secretariaat PVV

Pssst
Die Oranje Koning-Moeder is nog erger dan al onze Sex-en Coburgers samen. Die van ons vraagt tenslotte de winnaar van de verkiezingen het eerst op de koffie. Zo is althans de schone schijn gered. Staatsraison, zegt U? Hoog tijd dus dat er een paar kegels omver gaan!
Moesten wij nu eens een Wassenbereld Museum, van het genre van Me Tussaud, aanleggen? Dan hebben die twee poppenkasten meteen subiet een tweede leven te gaan, in afwachting dat ze in was onbeweeglijk in de houding, het verre verleden uitbeelden….


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

GULDEN SPOREN OP HET VELD VAN EER


.

GULDEN SPOREN OP HET VELD VAN EER


De Vette Vis op 13 JUNI 2010

Zege zonder Geel-Zwarte vlaggen, maar
regelrecht “in the pocket”….
(dat schaduwbeeld is geen opzet…)

Wacht eens, als nietige kleine amateur-historicus kan ik den Bart niet veel wijsmaken, hé…Zijn overwinning van 13 juni 2010 vergelijken met die van 11 Juli 1302, is inderdaad wat ver gezcoht en, wat meer is, ze is niet positief. Want amper twee jaar na de onverhoopte zege in 1302, waarvan ook toen de wereld bijna omver van viel, was er opnieuw bagarre en liep die uit op de eerste van de vele smadelijke vernederingen die voortaan Vlaanderens lot werden : nooit eindigende diefstal van gebied, van middelen, van goederen en van mensen..
Dus liever niemand op verkeerde gedachten brengen met mank lopende vergelijkingen.. Laat de doden van nu de doden van toen begraven. Zand er over, of, om modern te zijn, verzeping à la Andras Pandy er over!
Terzake.
Op mijn netvlies blijven de facies gebrand van zij bij de Tjeven, die deze negatieve cijferdans ontsprongen, voordien opgenomen werden in de rijke Europese schoot en aldus tot het einde hunne dagen verzekerd zijn van een riante wedde + kosten + bonussen + mandaatjes en prebenden waar geen haan naar kraait…President Dweil op kop….
De achterblijvers die zitten blijven moeten, zijn voorgoed de pineut. Bij alle partijen. Zij zitten met de overrijpe peren, die ze nu nog moeten bakken vooraleer te serveren….Gelieve dus, vooraleer verder te lezen wat De Morgen over dit Staatsmanna publiceert, eerst rouwkledij te willen aantrekken. Vooral om eerbied te betonen voor het verdriet der Tjeven…Zoals na een begrafenis 1ste Klasse : van de doden niets dan goed, hé…
De Vette Vis zal het niet graag horen : maar boven die rouwkledij drapere U, beste Niveanen, liefst de Leeuwenvlag, die zo smadelijk op Verkiezingavond in de kast moest blijven….Want stilaan zult U ontwaken, zoals de naïevelingen die in 2007 de Geitenboer steunden, waaronder ik. Toch de eerste uren na zijn zege, wegens ‘die 5 minuten politieke moed’…die er nooit kwamen.
Toen hij echter huppelde van verraad naar verraad, ben ik, die in feite mijn ouderlijke thuis heb in dezelfde straat als hij, gezworen de schande zoveel mogelijk te bestrijden. Hij, ‘de Vader des Vaderlands’…
Net het zelfde vals Tjeven gehalte als Van Acker, zijn kompaan van Buitenlandse Zaken (geweest). Vandaag lees ik dat die in het buitenland, ik herhaal en bevestig : in het buitenland, en alleen daar, hartstochtelijk pleit voor de toetreding van Turkije bij de EU. Où er nota bene alles aan te doen om te lukken, gedurende de 6 maand dat ons land Voorzitter is….
Zou hun rechterhand weten wat hun linkerhand gedaan heeft? Of verstaan wij dat weeral verkeerd?
Wat moet het prijs doen voor zij die nu bestraft worden door wetten die ze dachten voor anderen te zijn gemaakt….Want de partijen die de partij dotaties in voege brachten, leven thans in de verdrukking. En precies de partijen die ze beoogden te kortwieken, verdrinken i het manna…Ee, beetje zoals de Groenen de kiesdrempel hebben gewild, om er de verkiezing nadien zelf het slachtoffer van te worden….Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in…..


De rekening van 13 juni
30/06/10 07u45

Kamer en Senaat passen morgen de dotaties voor de politieke fracties aan de verkiezingsuitslag van 13 juni aan. De Morgen kon de nieuwe cijfers inkijken en zag hoe CD&V, Open Vld en sp.a het met 2,6 miljoen per jaar minder zullen moeten rooien. De nieuwe berekening zorgt niet alleen voor een aardverschuiving in bepaalde partijkassen, maar wakkert ook de vrees aan voor een sociaal bloedbad bij enkele verliezende partijen.

Ook op financieel vlak blijken Bart De Wever en Elio Di Rupo de grote winnaars van de verkiezingen. De stemmenregen levert de N-VA 3,6 miljoen euro per jaar op, het meeste van alle politieke partijen in dit land. De PS ziet haar dotatie met een kwart aantrekken tot 2,7 miljoen per jaar.

Omgekeerd zullen de partijen die klappen kregen van de kiezer, dat aan hun spaarboekje voelen. CD&V moet het vanaf donderdag zien te redden met een dotatie die ruim 40 procent lager ligt dan de toelage waarop het kartel CD&V-N-VA in 2007 kon rekenen. De partij krijgt jaarlijks nog 2,1 miljoen euro binnen. De Open Vld verliest dan weer 30 procent van zijn financiering en klokt af op 1,7 miljoen euro per jaar. Zijn Waalse tegenhangers van de MR moeten het met 1,9 miljoen toelage rooien, 26 procent minder dan de drie jaar voordien. Ook Lijst Dedecker en het Vlaams Belang leveren fors in: zij moeten het met 35 procent minder toelage redden.

Aardverschuiving
De politieke en financiële aardverschuiving zorgt voor heel wat onrust in de partijhoofdkwartieren en bij het personeel van de verliezers. Terwijl N-VA koortsachtig mensen rekruteert om een partijapparaat te helpen uitbouwen, vrezen medewerkers van CD&V, Open Vld, Lijst Dedecker en Vlaams Belang massaal voor hun job. Persoonlijke medewerkers van parlementsleden die niet herkozen werden, kregen een week geleden hun C4 in de bus. Ze zijn nu hun vooropzeg aan het uitdoen, hopend dat de partij hen onderweg weer op zal vissen.

Die kans lijkt echter klein. Lijst Dedecker en Vlaams Belang erkennen dat ze ook in hun partijhoofdkwartieren allicht een man of twintig de deur zullen moeten wijzen. Ook de Open Vld houdt er rekening mee minstens een vijftiental werknemers aan de deur te moeten zetten. Van de verliezer houdt eigenlijk alleen CD&V zich nog wat op de vlakte, omdat met een eventuele regeringsdeelname in het vooruitzicht de politieke koers voor die partij "nog niet gelopen" is.

Nochtans lijkt het huidige bloedbadje nog maar het begin van het verhaal. De Open Vld geeft toe dat de partij 120 kabinetsleden zal moeten ontslaan als ze niet in de regering stapt. De helft daarvan kan terugkeren naar de administratie, de andere helft moet effectief op zoek naar een nieuwe job. Als CD&V straks van zeven kabinetten op vijf terugvalt, wacht die partij mogelijk een vergelijkbaar scenario.

Sp.a en Groen! blijven gespaard van de hakbijl. De socialisten moeten wel 10 procent van hun dotatie inleveren, maar dat heeft geen ingrijpende gevolgen op het personeelsbestand van de partij. Groen! hoopt met zijn stijgende budget de partijwerking te verbeteren en drie 'dossiervreters' aan te werven. (Frank Demets)

Open Vld 1,7 miljoen per jaar -700.000 euro
CD&V 2,1 miljoen per jaar -1,7 miljoen euro
N-VA 3,6 miljoen per jaar +3,6 miljoen euro

Pssst
Dat het Vlaams Belang niet van de vette brokken deelt : eigen schuld, dikke bult! Zij (wij allen!) hebben zich het enige thema van deze verkiezingen laten ontstelen : Vlaamse Zelfstandigheid. We zijn met lange afstand knallen afgemaakt door de media, die, hand in hand met de kleursyndicaten, een nieuwe repressie over ons hebben afgeroepen. Met den Bart is het tot vandaag, op dit uur, op dat gebied, stilte voor de storm. Die twee zullen hun vel duur verkopen!
Na een verloren veldslag moet men zijn meesters kennen. En werken naar de volgende kamp. De prijzen worden slechts uitgedeeld aan de meet! Ons doel wordt ons dichterbij gebracht, door anderen, die nu het geld en de middelen in de schoot geworpen krijgen vanwege hen, die zij beweren te zien verdampen…
Rare beesten, die Niveanen!


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

.

NAJAAR BRUGGE NEDERLANDSE TAALUNIE


.


NAJAAR BRUGGE NEDERLANDSE TAALUNIEGrote Markt BruggeVoor de gelegenheid met het standbeeld van
Jan Breydel en Pieter De Coninck omfloerst met de
Tricolore vlag…..


We mogen al eens lachen, zeker?...Al zouden we liever vloeken en met een ferme smak de deur achter die TAALUNIE dichtslaan. De aangekondigde woordvoerders (Mattil en di Rupo) zijn een toekomstbeeld als vertegenwoordigers van het unitaire belgië…

Ik put onderstaand bericht uit de website van het Vlaams Belang, en raad trouwens iedereen aan om daar regelmatig een “lookske’ te nemen. Neen, over de flauwe studentengrap van Gent zult U daar niets vinden. Dat is voer voor de cafépraat van het AFF…U weet wel, voor als de wijn is i de man, en de wijsheid in de kan….

Dat die Nederlandse Taalunie Maxima uitnodigt, kan er nog mee door, alhoewel…Op immigratievlak, peroreren dat alle mensen in Nederland aan elkaar gelijk zijn (de adel een beetje meer gelijk dan de anderen), een brug te ver gaat….Dat mens, met al haar charme en verdiensten, is dus niet alleen een charmante immigrante, maar meteen een Euro-profiteuseke. Wat geen koe wordt ‘bont’ genoemd, zonder dat er een vlekje op zit….Maar stel U voor, ons Mattil, de wederhelft van Houten Klaas, Gevechtspiloot, Hertog van Brabant en Troonopvoplger, komt naar Brugge, als een soort ere gaste, om er vlekkeloos Nederlands te horen spreken. Zij zal met, naast of boven di Rupo, de dertigste verjaardag van de Nederlandse Taalunie komen opluisteren. Voor zover ze zonder haar Gemaal komt, is ze nog enigszins te pruimen, ten minste als ze haar mond houdt. Maar ja, Hollanders spreken en horen nu eenmaal gaarne de taal van Marianne, die ze zo nonchalant kunnen ‘verdestroyeren’….

Om de stad der Brugse Metten te eren, stel ik voor dat haar speechke in het Frans wordt gehouden. Met op het einde :’Et pour les Flamands la même chose’….Zo blijft ze in de traditie van het Hof/La Cour.

Ik hoop dat TAK deze gebeurtenissen met de nodige luister bijgezet, omhoog stuwt in de Internationale belangstelling. In Ierland werd destijds zoiets gevierd met een tonnetje buskruit onder het verhoog…Kwestie van een voldoende knallend effect, ziet U….En om zeker te zijn om later op die verjaardag een betaalde feestdag te krijgen….
Taalunie strikt Di Rupo én Mathilde

29.06.2010 15.17u - De Nederlandse Taalunie viert haart dertigste verjaardag en organiseert dit najaar in Brugge een internationale top om de toestand van onze taal in de wereld te evalueren. Het moet een prestigieus feest worden, met ‘hoogwaardieidsbekleders’ uit België, Nederland en Suriname.

Vanuit Nederland wordt prinses Maxima verwacht, de Argentijnse schone die in geen tijd vloeiend en vlekkeloos Nederlands leerde spreken. Dat laatste kan zeker niet gezegd worden van de twee Belgische ‘toppers’ die de ‘honneurs’ zouden moeten waarnemen. “Twee Franstaligen”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. “Een duo van wie het Nederlands soms zelfs bepaald ondermaats is: prinses Mathilde en Elio Di Rupo”, worden in Brugge verwacht “om het Nederlands te verdedigen.”
Dat wordt lachen…
STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

.

OVER EEN CONCORDAAT GESPROKEN.

OVER EEN CONCORDAAT GESPOROKEN


Niet verder vertellen…
Anders loopt hij ook weg….


Zoals Peter Van der Meersch, naar Holland…
En dat willen we ze daar niet aandoen!

Nog maar eens over het kindermisbruik in de kerk….Het stof is wat gaan liggen, en de redelijkheid is terug.

Soms denk ik bij mezelf : mochten die Middeleeuwse miniaturisten over computers beschikt hebben, wat dan al zou tot ons zijn gekomen! Zij hadden die chance, niet, ik wel. Soms zie ik mezelf een beetje als miniaturist bezig zijn…Mede dan zij het feit van slechtziendheid, waardoor ik alle teksten eerst moet op het klembord nemen en overzetten op een Word-document met letter 16…

Dan staat dat daar, en vindik het zo spijtig om te ‘deleten’…want het is waard bewaard te blijven.

Ik geloof nooit dat ik daarmee zondig, zelfs niet als dat dan met enig commentaar, op mijn blog verschijnt….Nog nooit heb ik beweerd dat deze artikels niet hun werkelijke auteur zouden hebben….En als ik daarvoor in de hoernalisten-hel moet komen, dan weze het maar zo. …Als er leugens in deze artiekels staan….dan lieg ik mee, ahw in ondser-aanneming. Al ben ik altijd –meestal? – op zoek naar de Waarheid…

In een opiniestuk elders schrijft Smetje van ’t Gazetje, dat Gods Rotweiler, zijnde Paus Benedictus XVI toen die nog Kardinaal Ratzinger heette en hoofd was van de Congregatie voor de Geloofsleer, dat niemand in de Kerk het recht had om geestelijken te verklappen aan de burgerlijke overheden. Maar Smetje is zelfs van zijn 1.000ste leugen niet gebarsten….Vandaar dat ik zeg : eerst zien, zei de blinde, en hij had 7 jaar op zee gevaren en nog geen water gezien…Ex absurdo zou ik integendeel argumenten halen om te zeggen, dat Smetje liegt, want die Paus, dat is toch niet de eerste de beste, die omdat Hij een goddelijke missie vervult, denkt boven de Wet te staan….Komaan, hoernalistje-van-mijn-voeten : serieus blijven, hé!
Allez, ’t is goed. Ik zal maar aannemen dat U bij het overlopen van des Kardinaals woorden, U Uw wensen voor werkelijkheid hebt gelezen. Is tenslotte Uw tweede natuur….

Ik geef nu het woord aan een Vlaming, en niet de eerste de beste, die schrijft van uit Washinton DC. U let toch heel speciaal op zijn laatste zin, waar hij het heeft over Zimbabwe….

De kerk en de Belgische staat, veroordeeld tot elkaar
29/06/10 07u19
De huiszoekingen bij de kerkelijke instanties waren wel 'wettelijk maar ook onverantwoord'. Toch is ook kritiek op de commissie-Adriaenssens niet onterecht, betoogt Kurt Martens. Kurt Martens is associate professor aan de School of Canon Law van The Catholic University of America in Washington D.C.

Wellicht woog de afspraak tussen Peter Adriaenssens en justitie niet zwaar genoeg. Misschien moet er toch nagedacht worden over een overeenkomst tussen België en de Heilige Stoel
De huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis, in de kathedraal, in de woning van kardinaal Danneels in Mechelen, en in de kantoren van de kerkelijke commissie seksueel misbruik in een pastorale relatie te Leuven, waren in een minimum van tijd wereldnieuws. Het duurde niet lang of de eerste reacties en commentaren liepen binnen. Peter Adriaenssens, de voorzitter van de gelijknamige kerkelijke commissie, liet er zelf niet de minste twijfel over bestaan: hij had een afspraak - een contract met justitie noemde hij het zelf - en die afspraak was nu geschonden. Hij zou overleggen met de andere leden van de commissie, maar wat hem betreft heeft de commissie geen bestaansreden meer, nu het vertrouwen van honderden slachtoffers is geschonden.

Adriaenssens verwees nadrukkelijk naar de overeenkomst die hij met justitie had. De overeenkomst, een persbericht van minister van Justitie De Clerck van 10 juni 2010, was er gekomen op vraag van de minister. Het College van procureurs-generaal moest een methode uitwerken voor de behandeling van deze dossiers, "waarbij de wettelijke bevoegdheden, de regels inzake het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid van eenieder in acht genomen worden". In de overeenkomst was geen sprake van de rol van de onderzoeksrechter en dat kon ook niet: een onderzoeksrechter is immers onafhankelijk en dat hoort ook zo in een democratie. De huiszoekingen waren dus in principe volkomen legaal. Of ze gerechtvaardigd waren, is een andere vraag.

Sanctioneren
Critici van de commissie zullen zonder twijfel zeggen dat de commissie van bij het begin gedoemd was om te mislukken, en dat haar voorzitter zijn hand heeft overspeeld. Is Peter Adriaenssens met zijn commissieleden naïef geweest door zo blind te vertrouwen op een overeenkomst met justitie? Misschien, maar zijn hoofdbekommernis was en is de zorg voor de slachtoffers, een bekommernis die alvast niet lijkt te worden gedeeld door de actoren in de huiszoeking. Daarbij werden enkele belangrijke juridische details over het hoofd gezien. Wat is het mandaat van de commissie? Op de website is daar wel iets over te vinden, maar de statuten zijn er niet te vinden. En daar wringt precies het schoentje: op welke basis kan een beschuldigde worden gesommeerd om niet alleen voor de commissie te verschijnen, maar er ook nog bekentenissen af te leggen? Kan de beschuldigde een advocaat meebrengen? Wat gebeurt er met de informatie? Kan die later tegen de beschuldigde gebruikt worden, bijvoorbeeld in een kerkelijke strafprocedure? Zelfs al zijn de feiten verjaard naar Belgisch recht, naar kerkelijk recht kan die verjaring worden opgeheven en kan er alsnog worden gesanctioneerd. De zorg voor de slachtoffers is belangrijk, maar dat betekent niet dat het recht van verdediging zomaar kan worden geschonden, of dat minstens die indruk wordt gewekt.

Adriaenssens heeft ook altijd heel duidelijk en open gecommuniceerd over het werk van de commissie. Die openheid, en ook de zorg voor de slachtoffers, kwam vooral naar voren naar aanleiding van het ontslag van bisschop Vangheluwe van Brugge. Maar wellicht was diezelfde openheid ook de achillespees van de commissie: de open communicatie door de voorzitter over de werkzaamheden kon doen vermoeden dat er misschien toch wel materiaal te vinden was bij de commissie waarin de gerechtelijke instanties wel eens geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

De Brusselse onderzoeksrechter is er alvast op een volkomen wettelijke, maar tegelijk disproportionele en wellicht onverantwoorde manier in geslaagd om het moeilijke en delicate werk van de commissie en het moeizaam opgebouwde vertrouwen in minder dan een etmaal volledig ongedaan te maken. Dat het werk van de speurders gebeurde onder massale mediabelangstelling versterkt dat beeld alleen maar. De ravage is enorm en zal heel moeilijk te herstellen zijn. Waarom zouden slachtoffers en vermoedelijke daders nog naar de commissie gaan na wat er is gebeurd? Het noodzakelijke vertrouwen is weg.

Samenwerken
Moeten de federale overheid en het parket nu zelf de hulp voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk gaan organiseren, zoals een politicus na de huiszoeking suggereerde? Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig: neen. De overheid is immers nog niet in staat om in te staan voor een humane opvang van asielzoekers. Hoe zou ze dan in haar eentje een complex probleem zoals de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik, al dan niet binnen een pastorale context, aankunnen? Gevraagd naar de vraag van sommige slachtoffers om hun gegevens niet door te spelen aan derden, kwam de woordvoerder van het parket niet verder dan een cynische noot: "Dat is dan spijtig voor hen." Als signaal voor de bekommernis om slachtofferhulp vanuit justitie kan dat tellen. De kerk heeft meer dan ooit de evangelische plicht om te zorgen voor de zwaksten in de samenleving. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen, en de praktijk bevestigt dat, dat slachtoffers op zoek zijn naar erkenning. Dat begint in de eerste plaats met het luisteren naar het verhaal van de slachtoffers.

De vraag is of er überhaupt nog een samenwerking tussen de Belgische instanties en de kerkelijke overheden in deze mogelijk is, als zelfs een gegeven woord van geen waarde meer is. Toch blijft een samenwerking aangewezen en noodzakelijk. De overheid kan dit werk niet alleen aan. Bovendien heeft de kerk het recht en de plicht om haar eigen bedienaren te sanctioneren wanneer ze over de schreef gaan. De kerk beschikt echter niet over alle nodige onderzoeksmiddelen, en dus is samenwerking met de civiele autoriteiten nodig. Wellicht woog de overeenkomst tussen Adriaenssens en justitie niet zwaar genoeg. Misschien moet toch worden nagedacht over een meer formele aanpak, en, waarom niet, een overeenkomst tussen België en de Heilige Stoel. Dergelijke overeenkomst of concordaat zou onderhandeld kunnen worden door de minister van Buitenlandse Zaken en de pauselijke nuntius, en biedt als internationaal verdrag meer garanties dan het gegeven woord van twee gesprekspartners. Het zou in ieder geval een mooi gebaar zijn vanwege de Belgische autoriteiten om het geschokte vertrouwen te herstellen. De reactie van de Heilige Stoel (en niet het Vaticaan!) was heel duidelijk: de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel werd op het matje geroepen en kon uitleg gaan verschaffen. Dat alleen al is een heel krachtig diplomatiek signaal. En ook de staatssecretaris, kardinaal Bertone, liet van zich horen toen hij liet optekenen dat dit zelfs in communistische landen nooit was vertoond. Een diplomatiek incident aan de vooravond van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie is geboren. Minister Vanackere zal nog wat werk hebben om de plooien weer glad te strijken.

Andermaal heeft België de headlines gehaald in de internationale media, maar opnieuw niet op een al te positieve manier. De wijze waarop de huiszoekingen gebeurden, lijkt een democratische en geciviliseerde samenleving onwaardig. Het respect voor de menselijke waardigheid is ver zoek. Een misdrijf pakt men niet aan door een ander misdrijf, met name grafschennis, te plegen. België lijkt Zimbabwe aan de Noordzee wel, alleen is het beledigend voor Zimbabwe om dat te schrijven.

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!
.

BLAUWDRUK STELLA MARIS


.

BLAUWDRUK STELLA MARIS


Mijn vader vaart op zee,
mijn vader vaart op de mosselzee…

Maar toen was de zee nog vol water
Van einder tot einder.
Hoelang nog, denkt?
Wat het wordt, zou ik echt, op dit ogenblik, niet weten. Ik dacht : ‘Kom, laten wij even dit varkentje wassen’ – maar, schoot het mij te binnen, men moet er stilaan aan wennen, dat er voortaan HALAL geschreven wordt! Er worden dus nergens nog varkentjes gewassen. Maar eerder schaapjes geschoren….
En mijn moeder leerde mij (aan tafel tussen broertjes en zusjes) dat ‘binst het schaapje blaatte, hij zijn beete kwijt was’…Dat Jean De La Fontaine dààr niet is opgekomen! Vandaar dat ik bij deze probeer hier iets aan te doen.
Wacht eens! Ik ben zo geen Bijbelvaste kerkpilaar (nooit geweest, toch altijd blijmoedig de verrijking aanvaard) maar waarom denk ik aan de vele ‘kathedralen der zee’ als ik lees dat er straks olie kan regenen, in plaats van hemelwater. Hemelwater, dat ui de zee verdampt, en zo sterk is, dat schepen er op kunnen varen zonder te zinken….Zal de zee dan ooit geen pekelwater meer, maar ruwe ongeraffineerde olie bevatten? Vanwaar komt al dat zout in de zee, en al die andere chemische stoffen? Vaag weg herinner ik mij dat in de Bijbel staat, dat er ooit vuur uit de hemel regende, op de stad vanzelfsprekend, van een of ander volk dat gezondigd had in de ogen va Jahweh…Ik zou maar oppassen, als ik Mohbama was! BP wikt, maar Al Quada schikt!
Kijk, dat we de Bijbel met meer dan met één korreltje zout moeten aannemen, is heus al lang geen ketterij meer. Al zal men, zelfs bij ‘Het Sprookje van Moeder de Gans’ best aandacht besteden aan de mee gegeven boodschap.
Ja, zegt Genesis : Adam en Eva werden uit het Aards Paradijs verdreven, omdat zij wilden aan God gelijk zijn, en zij daartoe gegeten hadden van de boom der kennis….Neen, het was de boom van Goed en Kwaad zeggen anderen. Enfin, ik was er niet bij en de goeie ouwe Charles Darwin laat dat hoofdstuk ook onbesproken. Zodat we het zelf moeten uitzoeken….

Voilà, ik laat jullie meteen los, in de wei, met De Morgen, bij de andere schaapjes. Zorg dat U Uw beete niet verliest door te staan blaren…Zeker weten : jamais de la vie tank ik nog bij BP! Zij zijn voor mij de nakomelingen van de slang, die Eva verleidde om Adam te doen bijten in de appel….Vade retro, Satanas (*)! Ik ga nog liever te voet!
o-o-o-o-o-o-
Slecht weer in Louisiana: Kan het olie regenen?
29/06/10 11u30

De eerste tropische storm is op weg naar de Amerikaanse zuidkust en in Louisiana roept dat een interessante vraag op. Kan het olie regenen? Een filmpje op YouTube toont een regenbui in de Amerikaanse staat waarbij de olie uit de lucht valt. Kan niet, zeggen wetenschappelijke instanties. Al weet niemand wat het effect van de chemische stoffen van BP teweeg zal brengen.
Het onderstaande filmpje moet je waarschijnlijk met de nodige voorzichtigheid bekijken. De olie blinkt op straat na een regenbui in Louisiana. "Er ligt overal olie. En daar is de olie dik, zoals in de Golf", roept een man op de achtergrond. Vals of niet, het roept de vraag op of mensen in de regio binnenkort regenbuien met olie kunnen verwachten.

Olieregen
In dat geval zou de olie in de Golf van Mexico moeten verdampen en door wolken worden opgenomen. Dat kan in principe niet, want olie is veel te dik. Behalve dan sommige chemische elementen in de olie, die kunnen wel opgenomen worden door wolken. Maar hier en daar worden ook de chemische stoffen in vraag gesteld waarmee BP probeerde het olielek te dichten. Is het niet mogelijk dat olie onder invloed van die stoffen plots wel in neerslag kan veranderen?

EPA (Environmental Protection Agency) gelooft er niet in. Ze beschikken niet over wetenschappelijke bewijzen. Maar EPA weet niet veel over de chemische stoffen, dat hebben ze zelf toegegeven. Ook de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) stelt dat olie nooit volledig zal verdampen. Enkel bepaalde deeltjes kunnen opgenomen worden in de lucht.

Giftige stoffen
Maar daar schuilt een ander gevaar. Het zal dan wel geen zuivere olie regenen, wat doen we met giftige stoffen en gassen die wel in de atmosfeer terechtkomen? Daarover is nog geen onderzoek gebeurd en de olieramp in de Golf van Mexico heeft natuurlijk geen echte voorgaande. De gevaarlijkste elementen zijn waterstofsulfide, benzeen en naftaleen.

Waterstofsulfide ruikt naar rotte eieren en kan hoofdpijn en ademhalingsproblemen veroorzaken. Benzeen en naftaleen zijn allebei kankerverwekkend. Regen is dus niet de grootste zorg, deze stoffen kunnen ook door de wind naar het vasteland gevoerd worden. EPA houdt hun aanwezigheid in de lucht dan ook in de gaten, want vanaf een bepaald niveau is er wel sprake van een gezondheidsrisico.

Als de olie door stormen aan land zou komen, zijn er natuurlijk eveneens gevolgen voor de gezondheid van de bevolking. Reden genoeg om ons zorgen te maken, maar de onderstaande video moeten we met een korreltje zout nemen. Al mogen we niet vergeten dat de olieramp zich niet zal beperken tot die enorme vlek op zee. (gb)(*) Volgens Wikimedia (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Vade_retro_satana ), vertaling via Google....ZEg, hebben ze daar geen paar vacante plaatsen voor Germanisten? Dit hier is echt een Koinklijke vertaling : ze kon van de hand geweest zijn van Het Hof/La Cour….
Vade retro Satana ( "Ga terug , Satan"Of "terug Step, Satan") Is een Middeleeuws Katholiek formule voor uitdrijving, geregistreerd in een 1415 manuscript gevonden in de Benedictijnse Metten Abdij in Beieren[1][2] en de herkomst ervan is van oudsher geassocieerd met de Benedictijnen.
In de huidige katholieke traditie, de formule (soms beperkt tot het Vade retro vers ) wordt gebruikt om af te weren eventuele kwaad ding of gebeuren, zoals een " gesproken amulet" . De initialen van deze formule ( VRSNSMV SMQLIVB of VRS : NSMV : SMQL : IVB ) zijn vaak gegraveerd rond crucifixen of katholieke Sint-Benedictus Medailles ten minste sinds 1780.[3][4][5]
De zinsnede Vade retro Satana (Vaak gespeld Vade retro satanas, Of sathanas) wordt ook gebruikt als een geestige of geleerdenproza apparaat, los van de religieuze implicaties , een sterke afwijzing van een onaanvaardbaar ( maar wellicht verleidelijk Express) voorstel of angst van sommige dreigende dreiging. Namelijk , in de zin van " niet verleiden me ! "," Ik zal niets te maken met dat " hebben ", zal iemand ons verlossen van dat " , en zo verder.[6]

Pssst
De ‘Stella Maris’, of Ster der Zee, is de goede ster die menig zeeman/visserman naar de veilige haven heeft geleid.
Een blauwdruk daarentegen is de studie van een architectenhand, die theoretische plannen omzet in zichtbare resultaten, op papier. Volgens Marc Grammens ligt de Nationale Orde die zo’n architectenhanden bijeen bindt, in ons land op apegapen. Tachtig percent van de ledenbijdragen wordt betaald door de Vlaamse aangeslotenen, terwijl de Waalse aangesloten zich beperken tot het uitgeven daarvan…Aan ‘studiereizen’, en zo…
Voorwaar, weer een der laatste ‘traits d’union’ die verdwijnt….Bonjour la Wallonie!
Verder stond in de Morgen, in een ander opiniestuk, het volgende : de aarde behoort ons niet toe wij zijn hier slechts haar gasten….En, let op het volgende : Het legaat van Socrates was om het najagen van waarheid te koppelen aan een mystiek ideaal van het goede…Wij moeten die man ere-lid van het Vlaams Belang maken, die Socrates! Anders wordt hij, in de roes van de overwining, weggekaapt door BDW….


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

dinsdag 29 juni 2010

WORDT U AL GEHOLPEN


.

WORDT U AL GEHOLPEN?


The Horor Saga


Terwijl de Koninklijke Infomateur zich informeert,
zodanig dat de Europese vlag van kleur verschiet
wordt de EU Evil Union een vaderlands akkefietje…

Laatst stond ik, ietwat verdwaasd, voor het uitstalraam van een of andere zaak, waar ik absoluut niets had verloren. Tot een indringende stem achter mij vroeg :’Wordt U al geholpen, Meneer?’
De persoon achter mij kwam mij vagelijk bekend voor. Tiens, dacht ik, is Dominee Pandy ook vervroegd vrijgekomen? Wist ik niet. Was dit ùisschien de zaak van zijn dochter? Ik luisterde met belangstelling, maar verstond er geen bal van. Resomatie? Crymorisatie? Was dit een enquête voor een nieuw woordenboek, of een opname voor weer eens een onnozele banana-split?
Toen realiseerde ik mij te zijn stilgevallen bij het ietwat pompeus bijgewerkt uitstalraam van een vertegenwoordiger van de ‘uitvaartsector’…Djezus Marrante, dacht ik….Het gaat hier om crematie…Ik word al ongemakkelijk bij dat woord, waardoor ik, sinds het doorbreken van deze alternatieve begrafeniswijze, afgekeken van de crematie-ovens in de concentratiekampen, het woord ‘crema’ , het Italiaans woord oor slagroom/roomijs, niet meer kan horen of zien. Wat krap lastig is voor iemand die dagelijks rond zijn oren ‘gelati’ ziet likken, tot de deftige meneer met aktetas toe, die verloren in de menigte al likkend door het straatbeeld loopt. Ook is het zo, dat er bij ons, voor we gaan BBQ-en, er eerst flink wat aperitief achter de kiezen moet. Ook bij varkensribbetjes die U het water in de mond doen komen, moet ik immers altijd terugdenken aan mijn ex, die mij vele jaren geleden is voorgegaan. En van wie zelfs geen stofje meer is overgebleven. Is een manier lijk een ander om een vechtscheiding te verwerken….Al had ik nog liever dat ze was blijven branden in de hel….
Toen, die morgen, met de adem van die Meneer in mijn nek, die bij nader toezien dan toch niet Dominee Pandy bleek te zijn, zag ik het beeld van het graf van mijn lieve ouders, die rustig bij elkaar onder de kerktoren lagen te wachten op het Einde der Tijden…Die zijn niet echt gestorven en begraven, zolang we daar af en toe eens langs kunnen komen.
Wel, dan ga ik U hieronder vergasten op een stukje heerlijke lectuur, waar zo te horen, Minister Burger zijn tijd mee verdoet. Zeg nu nog dat de man zijn tijd niet ver vooruit is!
Elders, maar even renoverend als dit, las ik vandaag dat de Niveanen niet alleen helemaal akkoord zijn met de wilde immigratie, maar dat ze ook zinnens zijn er hun enthousiaste medewerking aan te verlenen. Door het promoten van het ‘coachen’. Enfin, het zou er op neerkomen, dat eenieder zijn persoonlijke asielzoeker begeleidt; koestert en leidt. Zes miljoen Vlamingen die zes miljoen immigranten onder hun hoede nemen. Als dat niet de gedroomde methode is om hun kiezers te zien verdubbelen! Krek dezelfde formule als bij de PS. En wat meer en beter is : het is precies wat de Raad van Europa wil, voortgaande op het postief stemgedrag van Frieda Brepoels (NV A) in Strassburg…De nodige infrastructuur voor al dat ‘coachen’ zou reeds bedacht zijn, en de nodige kredieten reeds begroot. Het wachten is alleen op de resultaten die de Vette Vis, die nu al 3 weken lustig ronddartelt in de Belgische wateren, behaalt. Voor geval er nieuwe verkiezingen komen, omdat water nu eenmaal niet te verzoenen is met vuur, tenzij het verdampt, worden de plannen weer opgeborgen, daar deze een te gemakkelijke schietschijf zouden vormen voor het Vlaams Belang. Men blijft nochtans positief denken, wetende dat in 2014 de operatie ‘coach’ reeds vaste voet aan de grond moet hebben, wil men de verkiezingen nog eens winnen.
In die tussentijd geeft Philippe Moureaux (71), de PS-Frankensteinse Burgemeester van Ruisseau du Moulin, voorheen Molenbeek, het goede voorbeeld van wat bedoeld wordt met zo’n ‘coaching’ van bijvoorbeeld een Marokkaanse Schone (35) : U trouwt er gewoon mee. Meteen zijn ook alle foefelarijen voor naturalisatie van de baan en is de zoektocht naar asilyum voorgoed voorbij. Wat meer is, op die manier zijn de vetpotten van de macht onder handbereik….en blijven de esbattementen van de Roze Baletten voor een getrouwd man definitief begraven.
Waarlijk, waarde Geert Burger, twee wereldschokkende initiatieven, waarvan we niet eens wisten dat we ze mankeerden : de vernieuwing in de uitvaartsector en de vernieuwing in de allochtonen verwelkoming. Dat het land ondertussen wankelt op de rand van de afgrond : wie maalt daar nu om!?

NV-A, wij danken U!

Uitvaartsector vraagt om lijken op te lossen
29/06/10 07u00
Op vraag van de uitvaartsector laat bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA) onderzoeken of lijken in de toekomst ook opgelost zouden kunnen worden. De nieuwe techniek, resomatie genaamd, is veel minder belastend voor het milieu dan het traditionele begraven of cremeren. Het duurt nog vijf jaar voor we zover zijn. Tegen die tijd is het idee ingeburgerd om lijken op te lossen
Bruno Quirynen (Vlaamse Autonome Raad voor Uitvaart
In Canada worden komende maand de eerste lichamen geresomeerd en in Californië ligt een wetsvoorstel op tafel dat het procedé legaal moet maken. Elders in de wereld gokt men op een andere methode: lijken vriesdrogen.

Cremeren zorgt voor een te grote CO2-uitstoot en bij begraven komen allerlei toxische stoffen vrij in de grond, om nog maar te zwijgen van de plaats die ingenomen wordt. En dus is de uitvaartsector al jaren op zoek naar alternatieven. Twee van die technieken: resomeren en cryomeren lijken nu definitief door te breken.

Bij resomeren of alkalische hydrolyse wordt het lichaam als het ware opgelost. Het lijk wordt in een aluminium container geplaatst waarin water en een chemische oplossing zitten. In drie uur tijd wordt het lichaam vloeibaar. Enkel van de botten blijft een residu achter dat aan de nabestaanden bezorgd kan worden. Het sciencefictiongehalte is bijlange na niet zo hoog. Vanaf juli zal de techniek in Canada toegepast worden. Twee Amerikaanse firma's hebben inmiddels 'resomatoren' op de markt gebracht. Volgens de producenten mag de vloeibare reststof gewoon mee het riool in. Dat is overigens nog een heikel punt, want op dit moment buigt de Europese Commissie Gezondheid en Consumentenbescherming zich over de vraag of dat wel degelijk zou kunnen.

Voor de andere techniek, het cryomeren, wordt het lichaam in vloeibare stikstof gelegd en geruime tijd afgekoeld tot min 196 graden. Het lijk wordt vervolgens teruggebracht tot minieme deeltjes, opnieuw te vergelijken met de as die meegegeven wordt na een crematie. De techniek werd al tien jaar geleden ontwikkeld in Zweden maar kampte met nogal wat kinderziektes. Pas volgend jaar zal in Zweden, waar het vriesdrogen van lijken de naam promessie kreeg, het eerste 'promatorium' de deuren openen. Gemikt wordt op 1.500 promessies per jaar. Ook Groot-Brittannië en Nederland zijn geïnteresseerd maar de wet laat het momenteel niet toe.

Het is vooral de eerste techniek die de begrafenisondernemers interesseert. "Er zit een nieuw decreet over de crematoria aan te komen", legt Bruno Quirynen van de Vlaamse Autonome Raad voor de Uitvaart (VARU) uit, "en wij zouden graag hebben dat van de gelegenheid gebruikgemaakt wordt om het decreet aan te passen dat voorziet dat lichamen enkel begraven of gecremeerd kunnen worden. Het vriesdrogen lijkt ons minder interessant. Er wordt nog altijd behoorlijk wat energie verbruikt, maar resomatie is wel iets wat we zouden willen kunnen aanbieden. In een beginfase zal het natuurlijk een investering vergen, maar ik zie niet in waarom het op termijn voor de consument duurder zou moeten zijn dan crematie. Er wordt minder energie gebruikt en we hopen het ook lokaal te kunnen doen zodat verre verplaatsingen naar crematoria overbodig zijn." (Kim Herbots in De Morgen)

Pssst
Wie zijn gat verbrandt, moet maar op de blaren zitten! Dit in de richting van de Vlaams-Nationalisten, sectie ‘Afgebleekt’, die hopelijk voor de laatste keer in hun leven, NIET op het Vlaams Belang hebben gestemd…..

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

PVV & VB & NV A IS ALLEN TEGEN EEN


.

PVV & VB & NVA IS ALLEN TEGEN ÉÉN


VOETBAL IS OORLOG

Niets is wat het lijkt…..

Panem et circenses, brood en spleen, en als dat niet meer hielp omdat in het wereldrijk der Romeinen teveel vreemde volkeren (als slaven?) werden toegelaten, tja, dan wist het niemand meer. En toen kwam Spartacus, die als de moderne syndicale leider, zich aan het hoofd van de opstandige meute plaatste.
En toen was het uit.
Nu zult U zeggen, wat heeft de ondergang van het Romeinse Rijk te maken met voetbal, of erger, met de PVV van Geert Wilders, of met de Vlaams-Nationalisten? Waarop ik zal antwoorden : niets is wat het lijkt….

Denk eens goed na! De harde kern der Vlaams-Nationalisten zit reeds jaren opgesloten en machteloos in een wurgend ‘cordon sanitaire’, waarin straks, als de Vette Vis niet oppast, zijn partij ook in terecht komt, tenzij zij ver-Schiltzten. Als hij integendeel voet bij stek houdt, lijk Geert Wilders, dan zal hij binnenkort ook diens lot ondergaan. Zij, het allegaartje der anderen, willen niet met hen regeren….
Natuurlijk willen ze dat niet, anders zouden de problemen tenminste opgelost geraken en zij bestaan immers bij de gratie van deze problemen, die ze notabene zelf geschapen hebben. En die zij trouwens ten alles prijze in stand willen houden.
Slechts twee voorbeelden, waar aan de grootste dezer twee, de PVV in Nederland gelukkig niet ziek aan is.
Eeuwenlange onderdrukking door een agressieve Latijnse volksstam met wie men verplicht wordt in één natie samen te leven. Wat nog draaglijk zou zijn, ware daar niet het tweede probleem ; de wilde immigratie van woestijnvolkeren die ons stilaan een barbaarse ‘godsdienst’ willen opdringen.
Vandaar enkele symptomen : afleiding van de aandacht door à la Woestijnvis van een scheet een donderslag te maken (milieu – ozon-gat – opwarming der aarde, enz) of door de dingen te verbloemen (niet Islam-strijders, maar Taliban – bosbranden ipv Al Quada-bosbranden – olierampen ipv Al Quada olie-rampen, enz). Of door het echte nieuws te vervangen door opvulling (vb Oorlog in Kirgizië of Oezbekistan, zonder daarbij te vermelden dat het om de naweeën gaat van 80 jaar communisme, om de strijd van elk volk voor vrijheid, om Moslims die weer eens op strooptocht gaan).
De grootste afleiding is dan ook de opgefokte hype rondom de sport, sportvedetten en sportgebeurtenissen. Om de wereld van ‘de ontspanning’ niet te vergeten : allemaal losse flodders om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Media en establishment : het equivalent van de vroegere Romeinse machtshebbers…
Ach mensen wat zit ik hier te dazen! Een collega-blogger en tevens Italië-fan net als ik, doet het met veel minder woorden om te zeggen wat ik bedoel. Ik neem de vrijheid om zijn inspiratie hieronder in extenso over te nemen. Bedankt, Guido!

29-06-2010

Veilig en schoon Verona

Verona is de stad die ik het best ken in Noord-Italië. Ze is gelegen in een prachtige landbouwstreek (de "fiera agricola" in maart is de grootste van het land), omgeven door het Gardameer en de uitlopers van de Alpen. Door de stad loopt de Adige, een zijrivier van de Po die uit Zuid-Tirol komt en aan wiens oevers, midden in de stad, een middeleeuws kasteel staat, genre Castello di Sant'Angelo in Rome. Hét centrum is echter de Romeinse arena, waar elke zomer klassieke opera's worden gegeven. Wij, mijn vrouw en ik, maakten er Aida, Nabucco, Turandot en Don Carlo mee, allemaal gezongen door de beste zangers van hun tijd. Verona is ook de stad waarin de legende van Romeo en Julia plaats vond, legende die vereeuwigd werd door Shakespeare en op muziek gezet door talloze klassieke componisten waaronder Gounod, Bellini en Prokofief.
Verona wordt sinds 2007 bestuurd door de Lega Nord, een partij die oorspronkelijk opkwam voor de onafhankelijkheid van Padanië, de hele vlakte van de Po tussen Turijn en Triëste. Ze maakt nu deel uit van de rechtse coalitie van Silvio Berlusconi en bestuurt momenteel zo'n 355 gemeenten in Noord-Italië. Ze heeft ook twee gewestelijke gouverneurs, één voor Piemonte (Turijn) en een in Veneto, waar ze met 35% van de stemmen de grootste partij is geworden.
Sinds de Lega Nord Verona bestuurt is daar e.e.a. veranderd. Geen illegale Afrikaanse straatverkopers meer, geen Zuid-Amerikaanse muzikanten, geen straatprostituees uit Oost-Europa. Allemaal weggejaagd met de bedreiging van hoge boetes, ook voor de "klanten". De bouw van moskeeën wordt er niet toegestaan. Alleen immigranten met een verblijfsvergunning en werk zijn er welkom.
Flavio Tosi (41) de nieuwe burgemeester sinds 2007 heeft de goedkeuring van 70% van de inwoners. De Italianen en mensen die langer dan tien jaar in Verona staan ingeschreven, krijgen voorrang bij de toekenning van de gemeentelijke huurwoningen. In de vrije sector verhuren veel huiseigenaren sowieso niet aan buitenlanders. "Wie ik het moeilijk maak", zegt Tosi,"zijn buitenlanders die niets uitvreten en overlast bezorgen".
Wat een verschil met ons landje, waar een centrum voor zgz gelijke kansen de eigen mensen in het verdomhoekje plaatst en als een inquisitie te werk gaat. Vergeten we niet, dat Italië ook tot de EU behoort en dat daar blijkbaar heel wat kan wat hier niet mogelijk is in onze politiek correcte samenleving. Als men ziet hoeveel geld Fedasil bv hier kost en hoe pover het resultaat ervan is, dan kan men zich wel degelijk vragen waarmee we bezig zijn.

http://blog.seniorennet.be/guvaal/

Pssst
De provincie Zuid-Tirol is Italiaans grondgebied sedert WO I (geheel of gedeeltelijk?) en wordt in Italië Alto Adige genoemd. De taal is er Duits en/of Italiaans. Vandaar dat er ook strubbelingen zijn, die elke dag luider klinken, voor een terugkeer bij Oostenrijk. Weeral een conflict dat toe te schrijven is aan het 19de eeuws étatisme/imperialisme…Ach Verona….Waarom alleen Verona?

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

maandag 28 juni 2010

SCHEIDING KERK EN STAAT


.


SCHEIDING KERK EN STAAT


Het ene geloof is het andere niet….


Waarom is Van Gheluwe geen Muzelman geworden? (**)

Terzake de Rooms Katholieke Kerk….

Laten we gewoon de vechtenden scheiden! Elk in een andere hoek van de boksring bijvoorbeeld…Dat zou pas scheiding zijn tussen Kerk en Staat! Elk zijn eigen gebied afbakenen! Maar neen! Het zijn precies klein jong die elkaars speelgoed willen! Ze willen mordicus op elkaars territorium komen en bij die veroveringstochten vallen er spaanders….Op lange termijn is de Kerk het sterkst, maar op korte termmijn moet ze de duimen leggen…Ze zijn er met open ogen ingetuind! Van Gheluwe moest zichzelf zijn gaan aangeven, en niet wegkruipen als een geslagen hond. Vandaag of morgen wordt hij daar met veel bombarij bij zijn nekvel mee naar buiten gesleurd.

En een oproep naar de ‘slachtoffers’ toe lanceren, om uit hun schelp te komen…Stel U voor dat men hetzelfde zou doen om zich bekend te maken bij de slachtoffers van inbraken of andere criminele feiten …De oproepen hadden beter naar de daders toe gericht geweest, die dan al naar gelang hun medewerking met het onderzoek, op clementie hadden kunnen rekenen. Ik kan mij van de indruk niet ontdoen, dat men voor de slachtoffers gemikt heeft op de spreekwoordelijke afkoop- of ‘Wiedergutmacungs’ bedragen. De Kerk is rijk genoeg!

Hieronder uit het braaksel van een ‘Politiek Commentator’ (*) die met een raket door de aspecten van een gerechtelijk onderzoek fietst, een stukje groen-gele gal. De man giet zijn braaksel in de gazet, niet gehinderd door enige kennis terzake, maar met een flinke bagage aan leedvermaak. Schuldig of niet : de balse Sinterklazen van de Kerk moeten hangen. Als geheel, zonder individueel schuldig of niet te zijn. !

Alles moet worden onderzocht met een vrijzinnige progressieve stofkam. Desnoods op secreet gezet, alles en iedereen! Er komt een onderzoek! En wat een onderzoek! Niet alleen door de grootte maar vooral door de brutaliteit er van. Zelfs de geniepigste Gestapo-man heeft nooit gedaan wat de belse recherche durft : een gebedshuis schenden, graven schenden, een vergadering van bisschoppen gijzelen, alle computers in beslag nemen, hun eigen schriftelijke akkoorden met een onderzoekscommissie aan de laars lappen.

Wat zeg ik? Gebedshuis? Een kathedraal, ja! Grafschennis? De graftombe en/of praalgraf van maar liefst 3 kardinalen waren het! Overleden in een geur van heiligheid proefondervindelijk vastgesteld bij de huiszoeking, en nu verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik, waarover hun Grote Baas gezegd heeft, dat ze beter met een molensteen om de hals in het diepste van de zee waren geworpen….

Als dat ooit verfilmd wordt, wordt de film een grandioos wereldsucces!

Maar er zijn tijden geweest, waar zelfs een moordenaar van vader en moeder binnen een kerk tijdelijk asiel genoot. In het Huis van God geen wapengekletter : dat wist zelfs de SS, die met hun honden de wacht bleven optrekken. Aan de kerkdeur! Op TV zagen we een rechercheur bij de sarcofagen, in hemdsmouwen, druk doende met bezig zijn, met het pistool grijpensklaar op de heup…

De organisatie, de inval, de timing, de omvang, de ampleur, de arrogantie, de commentaar, dat alles onder de ogen van de TV-camera’s, die wonder-boven-wonder onaangekondigd uit de lucht kwamen vallen : zelfs Hitler had het nooit gedurfd! Gehaast als dieven om hun buit in veiligheid te brengen, zagen we dossiermappen door de lucht vliegen : het kon niet rap genoeg gaan…camions vol die beschaamd wegreden… Kindermisùisbruik is erg, zegt U? Wel, de remedie was erger dan de ziekte! Nooit werd de Kerk, omwille van enkelen, zo erg en zo hartsgrondig ten schande gemaakt. En dat was wel de bedoeling….

Ik stel mij voor dat hetzelfde was gebeurd op de Reyerslaan, waar er heel zeker erger zaken gebeuren dan in de Kerk, hoe zou de Linkxe Kerk gereageerd hebben? Hoe zou de Moslim-Broederschap gereageerd hebben moesten zij en hun wereldbedreigende terroristische aanhang dergelijk bezoek ontvangen hebben?

Waarom heeft men destijds de Roze Baletten, de Bende van Nijvel, niet op dergelijke schaal aangepakt? Bang om in eigen vlees te snijden?

De Kerk in Vlaanderen (in Wallonië minder) ligt op apegapen, en als men nu de herders slaat, verspreidt men de kudde…Al zou het kunnen, dat het kerkbezoek nu eerder toe, dan afneemt…

Ik hoop alleen maar, dat ons Volk veerkracht genoeg heeft om dit te boven te komen, als het vacuüm ondertussen niet opgevuld wordt door iets anders. Iets dat niemand wil, maar dat stilaan onafwendbaar wordt…

Laat het juist nu lukken, dat ons land binnen twee dagen het Europees Voorzitterschap waarneemt, waardoor automatisch de ogen van heel de wereld op Brussel zullen gericht staan…Een mooie gelegenheid om daar iets aan te doen, niet? Er is geen regering! De koning zit in Kongo-land : de kat is van huis, de muizen kunnen dansen! De wraak zou zoet zijn!
Ruimschoots hert ogenblik dus om de finale in te zetten van De Stomme van Portici!

In afwachting raad ik de Kerk aan in de catacomben onder te duiken. Zoals in de tijd van Nero in het Oude Rome. Anders worden ze voor de leeuwen gegooid. Of weerszij de Via Appia opgehangen, met teer overgoten en in brand gestoken.

Van Gheluwe, en al die anderen? Ja, kijk…In de Bijbel is er een precedent, voor wie de Baas verraadt. Het volstaat de 30 zilverlingen op de vloer van de Tempel te gooien, liefst daar waar het neefje ze kan vinden, en met de koord in de hand een voor dergelijk doel geschikte boom op te zoeken. Op die manier ontsnapt men aan de menselijke Gerechtigheid, maar niet aan de Goddelijke….

Laatste oordeel
28/06/10 07u01

Nu heeft ook paus Benedictus XVI kritiek op het Belgische gerecht. Zoals verwacht viseert de paus het evidente gebrek aan verstand van de speurders: het was absoluut ongepast te krabben aan de graven van wijlen kardinalen Suenens en Van Roey. Die fout is niet zomaar dom, maar vrijwel onverantwoord: wie dit zo gevoelige onderzoek van binnen uit had willen saboteren, had het niet slimmer kunnen aanpakken. Men hoeft zelfs geen amateur-psycholoog te zijn om te begrijpen dat Rome écht geschokt is over dit nieuws. En dat het Vaticaan een dergelijke fout maximaal zal uitbuiten.

….

Vandaar dat de Vaticaanse interventie, hoe stoer ook, vooral een schot voor de boeg is. Rome laat weten dat de Belgische overheid extra terughoudend moet zijn als er in een gerechtelijk onderzoek priesters of bisschoppen betrokken zijn. Dan verkiest men een interne tuchtprocedure. Bijvoorbeeld via een commissie-Adriaenssens. Tot bleek dat de bisschoppenconferentie vorige week nog vergaderde over de vraag of die Adriaenssens echt wel kennis moest hebben van 'verjaarde dossiers'. Dat agendapunt alleen al verraadt dat de kerk een dubbele agenda heeft. Zelfs jegens haar eigen commissie-Adriaenssens.

….

Zeker: het gerecht is niet onfeilbaar. Het is vaak ruw met slachtoffers. Schaadt wel eens de vertrouwelijkheid van het dossier. Maar: het gerecht is het gerecht. De ultieme, en uiteindelijk de enige instantie om te straffen, vrij te pleiten, en dus te oordelen. In een democratie is Het Laatste Oordeel geen muurschildering in de Sixtijnse kapel, maar een absoluut prerogatief van de rechterlijke macht.

Walter Pauli
Politiek commentator (*)

(*) Wat heeft politiek met kindermisbruik te zien?

(**) Voor wanneer is de inval in de moskeeën voorzien, nu het kindermisbruik, dat sedert Mohammed ingesteld is, officieel in de Koran verdedigd wordt? Het kind-vrouwtje Aïsha was 9 jaar toen het ‘huwelijk’ geconsommeerd werd…Zij moest, schrijft ze zelf, haar spel met de poppen onderbreken, toen haar moeder haar riep, de handjes wassen en bij haar ‘man’ gaan….waarmee ze trouwens al 3 jaar getrouwd was. Waarom, zo kunnen wij ons afvragen, is Van Gheluwe geen Muzelman geworden? Met kinderen scharrelen is daar ‘koeltoer’ en voor ‘koeltoer’ moet men ‘respect’ hebben…..

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

zondag 27 juni 2010

DE NACHT DER LANGE MESSEN


.


DE NACHT DER LANGE MESSEN


Eindelijk target in zicht


Niet alleen horizontale deling in een onderste
en een bovenste letter-helft,
Maar ook en vooral deling tussen de C, de D & de V
Met dien verstande dat wat niet langer bruikbaar is
zowat de drie afkortingen in hun geheel,
aan de vissen gevoerd wordt


Wouter Beke, nog altijd niet van of onder een paard gesukkeld, is het jong aankomend talentje die de maagdelijkheid van de Tjeven moet bewaken, in afwachting van de Verrijzenis uit de Doden. Elk diertje zijn pleziertje, daar niet van.
Des te meer er geloochend wordt, des te klaarder wordt het strijdtoneel. De partij op haar geheel is ge-letermineerd, in staat van ontbinding, maar niemand die het toegeeft. Want bij de Tjeven is iedereen de gehele partij op zijn eentje. Zij is quasi 70 jaar vergroeid met de vetpotten van des Lands Berstuur, en zowel Land als Partij zijn kapot geregeerd. Elk wil, maar kan niet meer. Daar is vooral het ACV-ACW, dat voortaan ook op zijn tandvlees zit, want separatisme is hun ondergang.

Wat goed is in het verhaal, is dat de kartel-partner die door hen gedumpt werd, drie jaar later de touwtjes op hun eentje in handen gekregen heeft. Op kap van de witgekalkte graven die hen gebruikt hadden om 800.000 voorkeurstemmen te sprokkelen.

Van de oude gloriën, komt alleen nog de Treno-Schouppe voor het voetlicht. In de hoop daar ooit, vroeg of laat, voor beloond te worden. De Grooote Staatsman Leterme is druk in de weer om uit te bollen in de schijnwerpers van Europa, waar op 1 Juli de Natte Dweil, zo houterig als maar mogelijk, de roem van zijn uiteenvallend vaderland zal proberen te verdoezelen. Dat hij psychopaat is, kan hij verstoppen : heel zijn houding getuigt van een tranerige kruiperigheid om vooral nergens op te vallen…Een type-voorbeeld van een Tjeef…

Tjeven-gebroed : vlucht nu de woestijn in, en kom terug als jullie het verschil tussen leugen en waarheid hebben leren ontdekken. Want nu mag Uw eigen tong niet weten wat uit jullie monden komt, want amper een paar seconden tevoren heeft die tong zaken verteld die Uw mond niet mag weten.

En, in ’t weggaan, in de buurt van de conciërge, herstel eens die valse Urbanisatiewetten, die indeling in landbouwzones, woonzones en andere, die jullie samen met de Sossen herverkaveld hebben. Wat bij jullie aan de vingers is blijven plakken, moge levenslang branden in jullie handen. Persoonlijk hebben jullie mijn levensverzekering gestolen onder de vorm van bouwgrond die in één klap landbouwgrond werd….Omdat een stuk verder landbouwgrond ineens bouwgrond moest worden….De wet van de Communicerende vaten, ziet U… Uit mijn zakken, en in die van de Burgemeester….Senator en alle zondagen naar de communie…..

Laat de puber Peeters gerust achter, als eenzame wachter op jullie clubhuis. Zijn Rijk duurt nog een paar jaar, en dan is het uit. Gedaan met zorgen voor de socio-economische belangen van het volk – Anderen en beteren nu! Die geen grote woorden gebruiken, maar daden stellen!

Gedenk, O Mens, dat Gij van stof en as zijt, en tot stof en as zult terugkeren. Doet dat dan ook vlug. Laat U zich vooral niet pramen.

O ja, by the way, leg mij Uw pacificatie-technieken eens uit, waarom een Waalse leerkracht, die in Vlaanderen woonachtig is, maar in Wallonië les geeft, € 100 per jaar van U krijgt, die de Waalse collega’s die in Wallonië wonen en werken, niet krijgen….Denkt U bij de Europese Commissie door deze aalmoes op een goed blaadje te komen? Echt Tjeven-manieren zijn dat!

Psst
Heet Mgr Van Gheluwe zijn partij-kaart al ingeleverd, of is hij nog altijd Steunend Lid? Jullie leven toch nog altijd in dezelfde Staat van Genade onder zijn hoge bescherming, net als hij in die van jullie. ? À propos, dat neefje waarvan straks sprake in de Akte van Beschuldiging, dat heeft goed geboerd, hé! Moet U eens navragen in de Westhoek, in landbouwmiddens, vanwaar die grote sier…Maar allez goed, geld heeft geen geur, en al zekerlijk niet als het gaat om gewijd geld….'Geen stammenoorlog binnen CD&V'
27/06/10 12u57

CD&V is klaar voor regeringsonderhandelingen. Dat maakten zowel partijvoorzitter ad interim Wouter Beke als toekomstig senator Rik Torfs duidelijk in De Zevende Dag. Ze reageerden op verklaringen dat informateur Bart De Wever momenteel aan het temporiseren zou zijn wegens de interne verdeeldheid binnen de CD&V.

Torfs benadrukte dat er binnen de CD&V geen stammenoorlog bezig is of er grote verwarring zou zijn. Het is voor hem fout om bij een verkiezingsnederlaag hoofden te laten rollen, maar ook om nu over eventuele ministerposten te spreken. Wouter Beke is als partijvoorzitter klaar om te onderhandelen, aldus nog Rik Torfs.

Wouter Beke kon niets anders doen dan dit te beamen. "We zijn al een week klaar om te onderhandelen. Ik doe elke morgen mijn brievenbus open maar de uitnodiging is er nog altijd niet in gevallen", aldus de voorzitter. (belga/adb In De Morgen)

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

ALS TURKIJE BIJ DE EU KOMT


.


ALS TURKIJE BIJ DE EU KOMT…Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer….

Soit, den Dolf heeft het niet gehaald. Hij wilde teveel. Op te korte tijd. Net als die andere massamoordenaar uit Corsica, wiens enig goed is geweest het invoeren van het decimaal stelsel en de Code Napoléon. Van Hitler is zeer weinig overgebleven, tenzij kapotte dromen. En een onderwijs-weetgeving, die elk kind vanaf 3 jaar, zoals in de beste Nazi-periode, wil toevertrouwd zien aan de Staat. Indoctrinatie, maar dat woord is voorlopig nog niet heruitgevonden. In Germaia bestaat namelijk, zeggen Duitsers mij hier, geen LEERPLICHT, MAAR SCHOOLPLICHT.

Wat wil zeggen, dat iedereen die zelf daartoe de nodige bekwaamheid bezit, zijn kind thuis zelf kan onderwijzen. Mis de nodige examens afgelegd worden voor de Examen-Commissie. Mevr. Alexandra Colen zou dus haar dochtertjes moeten volpompen hebben met porno-christelijke leer…waarover Danneels alles vergeten is, uitgenomen dat ‘Onderwijs’ nooit zijn bevoegdheid is geweest. Maar die van de Minister. Waarbij hij zegt te twijfelen wie van de twee bevoegd is : die ene met kennis maar zonder cultuur, of die andere met cultuur maar zonder kennis. Hij is er nog altijd niet aan uit, dus heeft hij maar blauw-blauw gelaten.

En nu dreigt er op het Internationaal Forum weer een Messias, die als een splijtzwam Europa dreigt te overspoelen met zijn 80 miljoen Turkse onderdanen, waarvan de beste elementen natuurlijk thuis zullen blijven, zodat wij gezegend zullen worden met wat daar met de nek wordt bekeken. De groep der Klote-Turken….

Samen met een contingent Marokkaanse onderdanen, kunnen ze met hun Islam-tang, van uit hun thuislanden, Europa in een wurggreep houden. Zodat het kan overgenomen en onderworpen worden aan hun primitieve woestijn-godsdienst. Eens leeggeplunderd, om er een onherbergzame woestijn van te maken, naar het voorbeeld van de Sahara. Of een woest berglandschap, naar het voorbeeld van de
Turkse binnenlanden, waar zelfs geen kameel kan overleven, laat staan op zijn poten blijven…

Wij mogen tot op de huidige dag onze beide handjes te samen leggen, dat Rommel nooit tot in Caïro is geraakt. Want daar had Hitler niet alleen vrienden en hulptroepen gevonden, maar ook fanatieke vechters tegen de Christen-honden der Geallieerden, Amerika op kop. Wat meer is, daar was olie en precies door een gebrek aan olie verloor Nazi-Duitsland de oorlog!

Het is vandaag niet anders. Als het Midden Oosten de oliekraan toe zet, zijn we morgen allemaal aan de bedelstaf…Laten we verdomme onze Arabische gasten in ere houden! Want zonder hen zijn we overgeleverd aan de Rus.
Valt nog te onderzoeken, of dat geen betere saus op ons hongermaal zou zijn….


Ze zullen in hun eigen bloed verdrinken"
E.J. BRON - 21 JUNI 2010

Sinds 16 juni heeft het Turkse leger een hele serie aanvallen uitgevoerd op de strijders van de Koerdische PKK (Koerdische Arbeiderspartij). Aan de operaties namen speciale eenheden, artillerie, de luchtmacht en helikopters ter ondersteuning deel. Na de escalatie van geweld in de Koerdische gebieden van Turkije heeft de Turkse minister-president Recep Tayyip Erdoğan de rebellen met hard optreden gedreigd: ”Ze zullen in hun eigen bloed verdrinken”, zei de Turkse regeringschef afgelopen zondag.

Deze week marcheerden Turkse elitetroepen de Koerdische autonome gebieden van Noord-Irak binnen en doodden minstens 120 mensen. Het leger stuurde nog meer soldaten naar de regio, gevechtshelikopters en vliegtuigen vielen civiele doelen in Noord-Irak aan, waar de PKK-strijders zich terugtrekken en doodden daar willekeurig onschuldige burgers.

Het NAVO-land voelt zich in Noord-Irak thuis en hoeft bij de gevechten ook niet bang te zijn voor de inmenging van de VS of andere NAVO-landen. Omdat de Koerdische PKK in de VN en de EU geclassificeerd is als terroristische organisatie, zwijgen de VN en de EU over de moorddadige terreuracties vanuit Turkije.

Het conflict met de PKK, die al meer dan vijfentwintig jaar streeft naar autonomie voor de Koerden in het zuidoosten van Turkije, heeft tot nu toe meer dan 40.000 mensenlevens geëist. Waar blijven de kreten van verontwaardiging, de protesten, de humanitaire acties, de vermaningen, de appèls en de protestdemonstraties van de linkse zogenaamde mensenvrienden en moraalapostelen en de veroordeling door het Europese Parlement en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties?

Maar de anders zo verontwaardigde ”goedmenschen” van de linkse socialistische en communistische partijen, maar ook van het burgerlijke kamp in Duitsland en de EU, laten hier hun ”ware gezicht” zien en zwijgen over de massamoord op de Koerden, de onbeschrijflijke ellende van deze mensen interesseert ze geen zier.

De bedreigde situatie van de christenen in Turkije, de perversie van de ”eermoorden”, gedwongen en vroege huwelijken evenals de onderdrukking van de vrouwen in de islam interesseert deze schijnheilige ”strijders voor de mensenrechten” net zomin als de huidige etnische zuivering van Kirgizië, die al meerdere duizend slachtoffers heeft geëist – hun zorgenkind is alleen Hamas en de ”Palestijnse zaak”.

Turkije vecht sinds 1984 tegen de Koerdische minderheid. De oorspronkelijke eis naar een onafhankelijke Koerdenstaat heeft de groepering inmiddels opgegeven. Nu is het haar doel om een etnisch thuisland voor Koerden in het zuidoosten van het land te stichten.

Bron:
http://www.eip-news.com/2010/06/erdogan-droht-sie-werden-in-ihrem-eigenen-blut-ertrinken/

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron in Het Vije Volk.

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!