zondag 28 februari 2010

DEMOCRATIE NU

DEMOCRATIE NU

Voltaire: "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong."


"Als alleen hoger opgeleiden bij de besluitvorming betrokken zijn, dan regeren zij feitelijk over de lager opgeleiden." - "En de belangen en interesses van beiden zijn niet dezelfde, want ze hebben andere maatschappelijke zorgen."
Samenvatting
De moderne Democratie is een diplomademocratie. Burgers hebben beduidend meer politieke invloed naarmate hun opleiding hoger is. Hoger opgeleiden waren altijd al politiek actiever dan lager opgeleiden, maar in de afgelopen decennia is het verschil sterk toegenomen. Hoogopgeleide burgers gaan vaker stemmen, bezoeken vaker inspraakavonden en staan veel vaker vooraan bij interactieve beleidsvorming dan laagopgeleide burgers. En ofschoon nog ruim de helft van de bevolking alleen maar lager of middelbaar onderwijs heeft gevolgd, zijn laagopgeleide burgers in ons land inmiddels vrijwel volledig afwezig in de vertegenwoordigende organen en onder politieke bestuurders. Meer dan ooit te voren, sinds de invoering van de het algemeen kiesrecht, wordt de democratie gedomineerd door de hoogst opgeleiden.
Dit artikel beschrijft de opkomst van de diplomademocratie in Nederland, bespreekt waarom dit een probleem zou kunnen zijn en wat er gedaan zou kunnen worden om sommige negatieve effecten in te perken. prof. Mark Bovens (Univ. Utrecht) over meritocratie vs. democratie
Klik hier
Die Utrechtse professor Mark Bovens wordt ook geciteerd in de rubriek "Gezinstalig" van de recentste 'gezinskrant' (sic) "DE BOND" van 8 januari 2010 van de Gezinsbond (p. 11 - auteur Geert Van Hecke)
Klik hier
Hij voert dit gegeven ook aan als een argument VOOR referenda (weliswaar duidelijk in een "aanvullende" zin op het huidige - ondemocratische - bestel): "Als alleen hoger opgeleiden bij de besluitvorming betrokken zijn, dan regeren zij feitelijk over de lager opgeleiden." - "En de belangen en interesses van beiden zijn niet dezelfde, want ze hebben andere maatschappelijke zorgen."
Over de Europese Unie, hét voorbeeld van de diplomademocratie, waar diplomaten en technocraten de dienst uitmaken: "Je kunt daarbij argumenteren dat een bestuur door experts tot de beste uitkomsten leidt, maar een democratie moet het hebben van de betrokkenheid van álle burgers. Iedereen moet het idee hebben dat zijn of haar inbreng gewicht in de schaal legt. In die zin ben ik ook voor referenda: ze dwingen de gevestigde politieke elite alert te blijven en zich bezig te houden met thema's die anders niet op de politiek agenda komen."

Bron http://www.democratie.nu/

RUSTIGE VAST HEID OP BEEF EATERS PIEK

.

Onderwerp : hoe de val komt
voor de hoogmoed…en hoe zelfs
het collaboratie-federalisme
niet kan helpen


De Goden waren mij die dag niet genadig gewest. Het was avond geworden voor ik de openbare bolwassing van Haiku-Herman had gezien. O wat hou ik van zo’n Europees Parlement!

Och Arme! Och God! Hij, de E.T. van de Tjeven, is van zijn voetstuk gesleurd, eer hij er goed en wel was op gesukkeld…Hoogmoed komt niet eens voor de val, de val in dit geval, komt voor de hoogmoed…O! Wat zijn we weer groot geweest! Dank U wel, Bidsprinkhaan Marianne! Uw Judas-figuur is, met recht en reden, eindelijk, in zijn hemd gezet ten aanzien van de weremd-format, zo dat hem niets meer in de weg staat om baan te ruimen voor de echte staatsmannen!
In volle zitting : waar om de duivel komt U vandaan, wie bent U en wat heeft U gedaan om meer te verdienen dan President Obama…

Ai! Dat doet pijn!
Nigel Farage

MOET ER GEEN ZAND ZIJN ?

.
Zandlopers…lopen die op zand?
Of op elektriciteit….Bloom Energy, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in nieuwe technologieën, heeft een innoverende brandstofcel onthuld die in staat is schone energie te produceren door het gebruik van zand. Daarnaast wordt de energie ook nog eens geproduceerd aan een schappelijke prijs.

"De brandstofcellen van Bloom Energy hebben het potentieel om een revolutie te veroorzaken", zo zei de gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, tijdens de voorstelling van de technologie in San José, in het hart van de Californische Silicon Valley.

"De basis van onze technologie is simpelweg zand", aldus K.R. Sridhar, de oprichter van Bloom. Een brandstofcel is een elektrochemisch apparaat dat gebruikt wordt om energie opgeslagen in brandstof, zoals zuurstof en waterstof, direct om te zetten in elektrische energie.

Bloom onthulde verschillende "serveerders" die elektriciteit produceerden dankzij de technologie. De "Bloom Boxes" werden in het geheim uitgetest door enkele grote bedrijven zoals eBay, Wal-Mart en Coca Cola. (afp/gb) 25/2/ DE MORGEN

Boeketje Digitalis


(met een paar van de eerste narcissen)


Eerst was er de wind. Die werd gebruikt om te zeilen (op zee) en om graan te malen (te land). In dat laatste was Vlaanderen de kampioen, maar Nederland werd de kampioen in beide toepassingen : zowel te water door de wereldzeeën te beheersen, als te land, om hun schorrengebieden droog te malen. Dat deden wij in Vlaanderen alleen in ‘de Moeren’, maar die gebieden werden ‘les Moërs’ en liggen nu in Frans Vlaanderen.
Toen doken in onze tijd de wind-turbines op, weeral eerst te land, maar even rap ook weer op het water.
Wie zie daar dat men niet kan leven van de wind?
Onlangs waren er slimme jongens in Holland, die elektrische stroom konden genereren uit…groeiend gras. Nu kunnen de Amerikanen dat uit…zand.
Zou het kunnen, dat we straks geen olie meer invoeren uit de Moslim-landen maar zand?

MGR LION HART GRAAG AAN DE MICRO AUB

.


Priesters vinden kerk in België te progressief

Vlaamse priesters zoeken hun heil in Nederland omdat ze de rooms-katholieke kerk in eigen land te progressief vinden, meldt de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. In het bisdom Den Bosch zijn dertien Vlaamse priesters actief. Twee jonge Vlamingen zitten er op
het seminarie. Ook in andere bisdommen in Nederland zijn
Vlamingen aan de slag. Eén priester zegt in de krant het beeld in Nederland duidelijker te vinden. Zo is er nog een priesterboordje verplicht. In Vlaanderen is dat niet zo.
Bron De BVN – Wereldkrant


Neen, hier heb ik geen Vlaamse kranten, tenzij die zo vriendelijk zijn iets uit te schudden uit hun Hoorn des Overvloeds op het Internet. Gezegd artikel is dus in een wijde bocht van uit hemelse sferen onder mijn ogen gekomen. Het maakt mijn dag goed, omdat U het eens van een ander hoort : Danneels is een kluns geweest : zijn eigen stoottroepen gingen elders aan de slag! Zelfde minabel niveau als de Haiku-clown, de geitenboer en de bidsprinkhen.

Niet dat die paar tientallen pastoors het tij in Vlaanderen zouden doen keren, maar het schetst de laksheid van Danneels en al zijn progressieve kornuiten. Hoog tijd dus dat er opgetreden wordt. En liefst met wat haar op de tanden tegenover de ‘zegeningen van de Islam’ en de o zo christelijke achterlopers.

Wat zegt het sreekwoord weer? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Welkom dus, Mgr. Léonard! Hoog tijd dat U kwam! Spreek – over Uw standpunten – even duidelijke taal als die ene partij, van wie de naam niet mag vernoemd worden.

U, als kerkleider, over kerkelijke zaken, en zij van het Vlaams Blok/Belang, over Vrijheid en Recht!
Op die manier krijgen we vriend en vijand achter onze standpunten.

Wie vrij spreekt, verdraagt geen leugentaal!

-o-o-o-o-o-o-

Over naar de wijze Standaard….en naar verhelderende transgender-thema’s. We kunnen inderdaad niet progressief genoeg zijn! Onze en hun kleinkinderen zullen hen dankbaar zijn! Al zien we onze bevolking nog niet zo rap in stand gehouden door proefbuis-baby’s alleen….

Enfin, de anderen zullen het weer maar moeten doen. Het is lijk met werken. Altijd rekenen op ‘de ander’ om de boel draaiende te houden maar ondertussen zelf duchtig profiteren. Socialistische kan het niet!

Daar gaat de gegenderde Standaard….MECHELEN - In Mechelen hebben een 60-tal holebi's en sympathisanten zaterdagnamiddag een betoging gehouden uit protest tegen de benoeming van monseigneur André-Joseph Léonard als nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel.
Die heeft zaterdag in de Sint-Romboutskathedraal bezit genomen van zijn zetel als aartsbisschop. Léonard deed dat tijdens een eucharistieviering in een volle kathedraal. In zijn homilie verwees de toekomstige kardinaal naar de ontploffing in Luik, de treinramp in Buizingen en de golf van ontslagen in België.
De betogers nemen het niet dat Léonard zich herhaaldelijk negatief uitliet over holebi's.
De manifestanten verzamelden voor het Mechelse treinstation met ballonnen in hartvorm en trokken dan achter een grote regenboogvlag door het Mechelse stadscentrum naar de Sint-Romboutskathedraal. Bij hen bevonden zich leden van de holebibewegingen Cavaria en Wel Jong Niet Hetero maar ook een kleine delegatie van de socialistische bediendevakbond BBTK.
'Monseigneur Léonard heeft zich herhaaldelijk negatief over ons uitgelaten', zei één van de manifestanten. 'Hij noemde ons ziek en mensen met een gebrekkige psychologische ontwikkeling. Dat kunnen we niet zomaar aanvaarden. Zijn opvattingen over homoseksualiteit als iets abnormaals, zijn verouderd.'
Om de nieuwe aartsbisschop toe te laten zijn kennis over het thema bij te spijkeren, hadden de betogers hem een studiepakket over homoseksualiteit en transgenderthema's willen bezorgen. Omdat de plechtige viering in de Mechelse kathedraal al begonnen was, lukte dat niet.
-o-o-o-o-o-o-o-

U moogt nooit beweren ‘niet gek te zijn’, mocht U ooit in een gekkenhuis terecht komen. Want dàt precies is wat de dokters graag horen als bewijs van Uw ziekte. Wat verwijten die betogers juist? Dat ze niet ziek zijn noch mensen met een gebrekkige psychologische ontwikkeling….Zouden die niets afweten van diagnostiek?
Die willen toch niet beweren volledig normaal te zijn?

zaterdag 27 februari 2010

GELIJKGEZINDEN

.

Hert specifieke aan zoogdieren is dat ze, in de soort, ook onderling enorm veel verschillen. Uiterlijk, maar ook innerlijk, en zeker verstandelijk! Zo ook de mens, waarvan elk exemplaar nochtans geschapen zou moeten zijn naar beeld en gelijkenis van het Opperwezen.
Dat laatste wordt druk aangeprezen door de enen, lijk het door de anderen wordt verguisd. Nu, elk zijn zin. Wie liever afstamt van de apen (Darwinisme) zou dus beter toegeven aan de Islam, waar die voorschrijft dat ongelovigen gelijk zijn aan apen. Ik persoonlijk hou meer van het sprookje van Adam & Eva, wegens enerzijds de ietwat betere pedigree, en anderzijds wegens het besef dat elk sprookje een grond van waarheid bevat. Neem nu gewoon Sneeuwwitje en de 7 Dwergen : een kind helemaal alleen in het grote bos, mag niet luisteren naar de wolf….of in een auto instappen met een vreemde meneer. Het zou wel eens ene Marc Dutroux kunnen wezen…..Sprookjes zijn dus geen zoethoudertjes alleen. Het zijn gewoon sympathiek verpakte lessen in de verheven kunst van het leven….Zou onze Sergio bijvoorbeeld, voldoende Frans kennen, om het waar gebeurde verhaal van DE KREKEL EN DE MIER te verstaan? Nu verkoopt hij zijn villa en wil uitwijken naar Benidorm. Voor velen een goede reden om voor altijd dat oord te mijden!
Elke mens verschilt dus van elke evenmens. Zelfs, hoe bestaat het! de Vlaams-Nationalisten verschillen. Zij ontsnappen niet aan deze natuurwet. De een kapt op al dat kerkelijk gedoe, de andere puurt er vooral de wijsheden uit. Zo slim is ie ondertussen wel. Iedereen van ons weet waar de klepel hangt over de body-scans die voortaan de rij wachtenden bij de security op elke vlieghaven ter wereld weer zal doen toenemen, maar in die richting durven de Oude Media niet berichten : het verstoort hun Multi-Culti wereldbeeld. En de meeste mensen mopperen, maar ondergaan. Wij, op onze blogs, durven een kat een kat te noemen, en vinden het nogal gortig en getuigend van een ongehoorde pretentie, dat juist de Muzelmannen zich voornemen die scans te boycotten, en zelfs te weigeren, omdat het tegen hun geloof is om naakt te verschijnen voor de medemens. Onschuldige mensen opblazen is daarentegen dan wel weer wèl volgens hun geloof….
Als dan ook het Opperhoofd van de Roomse kerk verklaart dat volgens Hem dat scan-gedoe indruist tegen de menselijke waardigheid, wordt Hij door atheïsten genadeloos afgekamd. Er wordt Hem zelfs (net niet met woorden) verweten, dat Hij, aangaande menselijke waardigheid, Zijn eigen troepen wat beter onder controle zou houden. Bedoeld is de plaag van de pedofiele paters en priesters, alsof Hij deze zou aanvaarden of koesteren.

Even naar de theorie….

Het Christendom maakt onderscheid tussen de fout (de zonde), en de dader, de zondaar. De zonde moet bestreden, de zondaar verdient begrip en vergiffenis. Cfr homo-sexualiteit. Zelfs de Verlichting en het Socialisme kennen een soort afgietsel van deze theorie : niet de dader is schuldig, maar de maatschappij….
Mijn maat-blogger nu, hij schoot een paar dagen geleden gewoon op de boodschapper : de Paus zou een kwal zijn; die, in plaats van de Islam als schuldige aan te wijzen, liever aan dezelfde kant bij de godsdienst-fanaten gaat staan. Ook een andere (zeer gewaardeerde en onnavolgbare) blog is in hetzelfde beddeke ziek. JaJa, de ene Vlaams-Nationalist is de andere niet!

Willen de Dames en Heren even luisteren?

Ik denk dat Paus Benedictus XVI een wijs man is. Anders was Hij door een kleine 100 andere wijze oude mannen niet tot hun woordvoerder verkozen. Uiteraard met al de nadelen van zijn verstarde hoog-geplaatste positie. Bij ’t begin van Zijn pontificaat heeft Hij ooit eens een Vroe-Middeleeuws kerkleider geciteerd (let wel : gedicteerd) die – citaat – schreef dat de Islam een bloeddorstige godsdienst was, en ei-zo-na werd Hij daarop in de Europese pers zowaar gelyncht. Alle middelen zijn inderdaad goed om de Roomsen te ‘bashen’….Dat Hij voortaan op eieren loopt, is dus menselijk. De Paus is niet alleen een wijs man – Hij loopt daarenboven volstrekt rechtlijnig in de 2.000 jaar oude voetsporen van Zijn voorgangers. Die prediken al sinds de H. Augustinus (*) in de beginjaren van het Christendom de leer van de integriteit van het menselijk lichaam. Daar heet het, met een prachtige (on-navolgbare) hyperbool, ‘de tempel van de H. Geest -de Rede - te zijn’. Remeber de symboliek van het zalven met de H. Olie, zowel bij het begin van het leve (Doopsel), als bij de Laatste Sacramenten der Stervenden.
Sorry voor de atheïsten, de ongelovigen en de sceptici (agnostici) onder de lezers : symboliek staat nog niet gelijk met ‘geloven’ in die poespas…Daarvoor is het aftands woordje ‘liturgie’ beter geschikt. Toch doet het wat….
De Paus zegt niet :’geen scan uit redenen van geloof’ – Hij zegt : heb eerbied voor elk menselijk lichaam…waarbij Hij dus in de eerste plaats, in diplomatentaal, de bommenleggers aanspreekt. Wat zou U denken van de uitspraak, dat zelfmoord-terroristen in de eerste plaats hun Tempel van de H. Geest (de Rede) naar de verdoemenis helpen? Snapt U het plaatje? Anders gezegd : de Paus vraagt respect voor de menselijke integriteit…..in de eerste plaats aan de schenders ervan!
Om nu terug bij die kat die een kat mag genoemd worden, te komen : niemand is gecharmeerd door de extreme, vernederende en tijdrovende veiligheidmaatregelen die we nu al kennen op de luchthavens. Die al maardoor uitgebreider worden. Schoenen uit. Broeksriemen af. Polshorloges uit. Brieventas open leggen. Zo goed als geen vloeistoffen meer. Geen tutterflessen! Zelfs geen plakje kaas! Afgetast worden als een gangster, op zoek naar de biep-biep ter hoogte van Uw heup : prothese? Ha Non, hé! Doktersattest bij? Nu daar bovenop de naakt-scan, met alle complicaties vandien. Wij, Westersen, zullen ons, als naar gewoonte, gedwee onderwerpen – maar het nieuwe ‘Herren-Volk’ zal dat nu net niet doen, sè! Nè! ! Amok maken, als ze voor de keuze staan : daar waar het antwoord is doen zoals iedereen doet, of thuis blijven….
En als de Heren terroristen nu eens intensief de lichaamholten als bergplaats voor hun plof-stof beginnen te kiezen, wordt iedereen dan bevingerd (neus – mond - anus-controle) of doorgelicht tot op de ruggengraat door een RX-apparaat, want maag en buik zijn ook ideale bergplaatsen voor onderweg. Denk aan de bolletjes-slikkers….
Uit kiesheid zwijg ik dan nog over de vrouwelijke anatomie.
We weten allemaal waar het begonnen is. We kennen zelfs, in A.D 632, de juiste begindatum! Maar niemand weet hoe het zal eindigen. Al eens gedacht aan de Thalys? De Eurostar, gezellig snorrend onder de enorme watermassa van Het Kanaal? Aan Bus 24 (?) onder Kennedy-tunnel? Ik hoop maar niemand op verkeerde gedachten te hebben gebracht. Anders loopt, op zekere dag, de Schelde leeg….en liggen de vissen op de Grote Markt….
En alle handen, waar ook ter wereld, wijzen naar de Islam….Maar niemand treedt op! Nergens hoor ik de knallende zweepslag van ‘ Is ’t nu genoeg geweest’!

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Kan een Vlaams-Nationalist ub onze dagen wel ‘Rooms’ zijn? En wat is dat dan, Rooms zijn?

Bij het horen van die vraag, denk ik automatisch aan ‘ter wille van de boer die ploegt, besta de wereld voort’. Ik leg uit.
In de XIIIe Eeuw (1228) hadden we Franciscus van Assisi. Hij klaagde der rijkdom en de overige schandalige gebreken van de Kerk aan, niet met woorden, zoals de latere Luthher en Calvijn, maar met daden. Hierdoor werd de ondergang van de Kerk gestopt, want hij sprak de taal der eenvoudigen, en de kerken liepen weer vol. Hij veroorzaakte een ommekeer, die uitdeint tot de dag van vandaag. Maar Rome ‘herviel’ in de hoerderij….Toen kwam (alleen herkend in de Italiaanse Geschiedenis) in de XVe Eeuw in Firenze een Domincaner monnik (Savonarola) die eerst, gesteund door Rome, het Rijk van de Medici omver wierp, om zelf, op handen gedragen door het volk, de Macht over te nemen. Tot hij Rome haar hoerderij en haar losbandigheid verweet, daarop in ongenade viel, eerst bij de Paus en dan bij het volk. Hij werd door dat volk op de Piazza del Signore boven de brandstapel gehalsrecht en zowel de Medici als Rome hervielen in hun oude gewoonten.
Toen, en in veel andere tijden, was Rome geen haar beter dan de door velen zo bevochten Islam, die onder de mom van ‘godsdienst, de bevolking wilde onderwerpen.
Idem dito ten tijde van Keizer Karel V : Rome was het middel om het Spaanse Rijk te promoten, en het geloof was het bindmiddel, als het al niet het ‘brandmiddel’ was. Cfr de Inquisitie. Het Noorden der Nederlanden werd Luthers en welvarend, wij in het Zuiden gingen een 4-500 jarige miserie-tijd in. Maar we bleven wel Rooms. En slaafs!
Later, na 1830, hadden we Mercier en het Koningshuis als verfransings-machines, telkens gedekt door de Roomse vlag. Ondertussen had Vlaanderen wel zijn ‘petits curés’ van te lande, die het zaad deden ontkiemen. Denk aan die zovele ‘Bisschoppelijke Colleges’ die louter kweekscholen waren voor overtuigde Vlaams-voelenden. En het waren zeker niet de Colleges alleen!
Als oud-leerling van zo’n College weet ik, dat we werden volgestopt met onnutte brol, waar ieder voor zich het kaf van het koren moest scheiden, maar waar we overtuigd waren, dat we met eigen handen de Vrijheid zouden helpen bekampen.
Nu zie ik ‘In Godsnaam’ op TV en, voortgaande op de kijkcijfers, denk ik onwillekeurig aan de fameuze ‘Wite Mars’. Veel geblaat en weinig wol. Misschien liep zelfs die Loksbergse kinderlokker mee, met een mooi wit ballonnetje in zijn moordenaarsvuist….
Godsdienst, zegt AnneMie Struyf, de kijkbuis-voyeuse, is universeel. Waarbij ze vooral voortgaat op uiterlijke schijn, op de desiderata van de dag (wat is ‘in’?) en op het aanvoelen van wat de mensen willen. Een soort ‘management’ à la Woestijvis. Die weten, net als SS uit H., wat goed is voor de mensen. Zodat dezen niet meer zelf moeten nadenken. AnneMie spreekt nergens voluit. Ze geeft alleen de hints…Hier is dit te koop, daar dat. Zoek het zelf maar uit. Vooral niemand tegen de haren in strijken…Een groeiend aantal jonge vrouwen worden moslima’s : so what? Infantiele nonnekes zijn tot op hun sterfbed gelukkig dat ze in ’t klooster zijn geweest : mooi, hé…AnneMie trekt een wit kloosterhabijt aan : doet denken aan haar Plechtige Communie….Wat ’n ongewilde bekentenis van vals-spelerij : ik hoor er een beetje bij, maar voel mij toch een beetje slimmer dan dat…
AnneMie, stop die komedie! Spreek ronduit over wat U werkelijk wil zeggen : godsdienst, beste kijker, is larie en apekool en Marx had gelijk; het is allemaal opium van en voor het Volk. Zet ergens, waar ook ter wereld, een groepje van 10 mensen bij elkaar, en na verloop van tijd hebben ze een nieuwe God bijeengespaard…
En zo kom ik tot de kern der dingen. De mens wil ten allen tijde een ondergeschikt wezen zijn. Hij wil de Rede, hij wil een God, hij wil het humanisme, het communisme, het socialisme : hij wil…ondergeschikt zijn, want het zit hem in de genen.
Voor mij, al ben ik heel alleen op de wereld met hetzelfde gedacht: de boodschap van het Evangelie is zowel menselijk als Goddelijk. Het toont aan, maar verplicht niet. De Boodschappers? Ach! Het zijn ook maar mensen!
AnneMie,voor wanneer eens een aflevering opgenomen in (bijvoorbeeld) Chartres, waar het licht spijtig genoeg geen camera verdraagt. Luister naar de zwijgende stenen gewelven en de golven van stilte die door de stralende brandramen doorstromen. Hoor het schuifelen van de vele voeten rond U, en vraag U af, waarom al deze mensen, net als Uzelf, daar op dat ogenblik zijn. Neem eens Uw kijkers mee in andere heiligdommen, maar ‘In godsnaam’, hou daarbij Uw wafel! Laat U niet afleiden door bijkomstigheden en ‘afgodsbeelden’ van heiligen die ‘aanbeden’ worden…Heiligen, beste mensen, worden vereerd, al dan niet, als terechte vrienden-beschermers. Maar niet ‘aanbeden’.
Ach! En Ach! Bij de Trapistinnen in Brecht : die Tuin der Verrijzenis, die in Italië de ‘Campo Santo’ zou benoemd worden….Zuster-Tuinierster : ja, ze was ooit, in een vorig leven, echt verliefd geweest op een manspersoon…(Doorzichtig!) maar ja, de overleden zusters werden in de grond gelegd, zonder kist, maar in vol habijt… Een zuster stapte via een ladder eerst de put in, en dan werd de afgestorvene aan koorden door haar mede-zusters naar beneden gelaten….Je zag het AnneMie denken : Heden gij, morgen ik….
1° Ik dacht dat sedert Napoleon niemand nog mocht begraven worden op privé-terrein….
2° Gestorven zijn duurt lang…Voor iedereen even lang. We zien het begin ervan, maar niet het einde….
Al vind ik hier weer de diepe ondergrond van het Christendom terug: niemand sterft, zolang hij/zij niet vergeten wordt (vandaar de grafmonumenten) en 2° de Geest is onsterfelijk. Vandaar de waan-idee van reïncarnatie….- ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het voor geliefden comfortabelere voelt te kunnen denken ‘tot ziens’ dan ‘over and out’….That was it!
Ach! Het is een dooddoener, maar heeft iemand ooit al eens ‘de liefde’ gezien? Is die nu eindelijk gelokaliseerd : in het hart? In de hersencellen? Waar precies? Is ze meetbaar? Neen? Dan bestaat ze niet! Tot er misschien op zekere dag een wetenschapper uitroept : Eureka. Dan zal iedereen zeggen: we hebben het altijd al geweten!
Ziedaar het wel zeer persoonlijk Godsbewijs van een kleine onwetende maar overtuigde Vlaming!

(*) H. Augustinus: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo

WAAROM GEEN GALLEIEN ?

.


De combinatie cruise+gevangeis
Heruitgevonden…
Investeerders gezocht.
Love boat boven, onder in de
Sport-afdeling: de roeiers.
Zou, denkt U, het lonen om een OPEN BRIEF te schrijven naar Stefaan Clercqie, verantwoordelijke voor de ‘Endlösu,g’ van al dat penitentiair gedoe. De man blijft, als een echte Tjeef, altijd maar bezig met halfslachtige oplossingen, terwijl hij niet eens ziet dat het dweilen is met de kraan open.

Wat zeg ik? Dweilen?! Het zijn een soort communicerende vaten, die al lang niet meer communiceren…Immers, het peil van zijn criminaliteit stijgt, maar net pùgekeerd daalt de capaciteit van zijn gevangenissen. Endlösung mislukt, dus!

Daarom die OPEN BRIEF, met als inhoud een WIN-WIN situatie, met daarenboven een nooit geziene gunstige invloed op de begroting. Al zou ik dat laatste niet teveel voordien benadrukken, anders zal de besparing rapper uitgegeven worden, dan verwezenlijkt.

De brief zou als volgt beginnen : Excellentie (zoiets stemt altijd tot mildheid), Gezien dit, en overwegende dat, in aanmerking genomen, met het oog op, enz (zoiets zaait verwarring) veroorloof ik mij Ued te wijzen op (weer een paar nietszeggende algemeenheden, in typische Tjeven-stijl) om te besluiten dat ‘en dan komt het hoge woord) dat Ued er niets van bakt. Alinea.

Maar wat zou Ued er van denken om drie (bindende) referendums te organiseren over de her-organisatie van ons gevangeniswezen, waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt, dat iedere deelstaat (Vl/Bx/W) instaat voor/geniet van de financiele gevolgen van hun keuze?

Voor Deelstaat Vlaanderen zou er eerst een (gratis) brochure moeten verdeeld worden in iedere brievenbus. Inhoud: omstandige omschrijving van een vloot (vlootje?) uiterst luxueuze cruise-boten, waarvan de ruimen uitgerust zijn met banken voor de roeiers, die dus penitentiairen zouden zijn, per vijf aan iedere kant aan elkaar geketend met een ijzeren bol van 10 Kgr aan de voet. De boekingen voor de criuse-gangers zouden spotgoedkoop kunnen blijven, daar er geen brandstof zou verstookt worden. Op die manier zou de exploitatie winstgevend kunnen zijn. Terwijl de tewerkstelling van al die bemanningen een gevoelige verlichting zou zijn voor de werkloosheids-statistieken.

Het spreekt vanzelf dat het bewakingspersoneel een maritieme herscholing zou moeten ondergaan, maar als die mannen en vrouwen even nadenken over de exotische reisbestemmingen die zullen aangedaan worden, dan zullen hun bezwaren smelten als sneeuw voor de VDAB. Gezien ook de lichtheid van de taak, vermits ontsnappen niet tot de mogelijkheden zou behoren.

De dagelijkse wandelingen op de binnenkoer zouden natuurlijk niet meer kunnen. Maar met een beetje goede wil kan er gezorgd worden voor stoeipartijen in het alom aanwezige water.

Zelfs ontsnappingen per helikopter zouden uitgesloten zijn.

Op de vrijgekomen terreinen van de straf-inrichtingen aan land, die meestal gunstig gelegen zijn qua stadsplanning, zouden dan rusutig gelegen villa’s voor elitairen kunnen gebouwd worden. Die zouden staan springen, om snob-gewijze, een adres te hebben als bvb Nieuwe Wandeling N°636, Gent.

U zegt, vrees te hebben voor de uitslag van het referendum? Op welke planeet leeft U wel, Excellentie?!

O U vreest voor de Liga van de Mensenrechten? Beloof hun leiders een luxe-cabine aan boord van een der schepen….

Het Rode Kruis? De Halve Maan? De Conventie van Génève? Maar wij discrimeren niets of niemand. Het eten zal er goed zijn (moet wel!) en de mannen zijn voortdurend op reis en in de gezonde zeelucht…

Al moet ik toegeven, Excellentie, voor de tamboer-majoor die in het ruim de maat slaat voor de roeiers, heb ik geen oplossing gevonden. Eerst had ik gedacht aan het uitgezuiverd personeel van de vele kabinetten, maar bij nader toezien zijn er teveel twijfels over het roei-tempo dat ze niet zullen kunnen volgen. Zo kwam ik tot het gild der Rechtvaardige Rechters, die op die manier quasi constant zitting zouden kunnen houden. Eenmaal de daders, reeds in voorhechtenis, aan boord gebracht, zullen de Rechters zo veel en zo lange straffen als maar mogelijk uitspreken, om in de vaart te kunnen blijven…


Als de oplossing, zoals U bij deze krijgt, voor 99 % gebrukksklaar op Uw schrijftafel komt, kunt U, Excellentie, dan wel even zorgen voor de maatslagers? Veel kennis is er, zoals U weet, niet nodig….

Geen walhalla (*) voor gedetineerden

Walter Damen vindt dat minister van Justitie Stefaan De Clerck zich vergaloppeerd heeft door gedetineerden tegen hun zin naar Tilburg te verhuizen. Hij is advocaat.
Donderdag verwittigd worden dat je maandag wordt verhuisd, als een monster zonder waarde

Minister van Justitie Stefaan De Clerck dacht het probleem van de overbevolking in de Belgische gevangenissen snel te kunnen tackelen door gevangenen in Nederland onder te brengen. Op zich een lovenswaardig initiatief, maar de praktische uitvoering ervan lijkt nogal overhaast te gebeuren, vindt Walter Damen.

De job van minister van Justitie is duidelijk bijzonder moeilijk. De minister, die meende een oplossing te kunnen bieden voor de overbevolking in de gevangenissen, lijkt zich vergaloppeerd te hebben. Niet enkel waren er veel minder vrijwilligers om naar Nederland te gaan, bovendien zal ook het kostenplaatje van 30 miljoen euro ruim overschreden worden.

Veel erger is de wijze waarop alles werd voorgesteld, namelijk dat Nederland een walhalla zou zijn voor de Belgische gedetineerden. Hooguit een kleine driehonderd gedetineerden wilden uit vrije wil verkassen, de rest werd dan maar als 'Chinese vrijwilliger' aangeduid. Het is bittere ernst: donderdag verwittigd worden dat je maandag wordt verhuisd, als een monster zonder waarde dat het recht niet heeft om zich te verzetten of waarbij op generlei wijze rekening wordt gehouden met het schaarse heropgebouwde leven de gevangenis.

Wat zouden ze ook klagen? Het zijn veroordeelden, mensen die zichzelf in deze situatie hebben gebracht en bijgevolg alles maar moeten ondergaan en vooral geen protest mogen uiten. Ze verhuizen toch naar een mooie gevangenis, zonder plaatsgebrek en met sobere maar netjes ingerichte cellen? Weg uit de gruwel van onze eigen middeleeuwse gevangenissen, soms zonder sanitair, tenzij je een emmer als toilet beschouwd. Weg van de ouderwetse douches, weg van de matrassen op de grond. De ondankbaren! Akkoord, de accommodatie wordt beter, maar wie is verantwoordelijk voor de miserabele toestanden in onze gevangenissen? Wie heeft schuld aan het plaatsgebrek? De pleger of het beleid?

Wat echter het ergste is, los van de mensonwaardige leefomstandigheden, is geen bezoek meer krijgen. Geen contact meer kunnen hebben met je familie, vrienden of partner. Eenzijdig een beslissing door je strot geramd krijgen, zonder enige inspraak. Opnieuw het gevoel krijgen alles te verliezen, hoewel je er deze keer geen schuld aan hebt.

Sprankeltje hoop
Van een gevangene met een straf langer dan drie jaar wordt verwacht dat hij een leefplan maakt om zich voor te bereiden op zijn terugkeer naar de maatschappij. Vanuit het buitenland is dat beduidend moeilijker. Ook al gingen de minister en zijn diensten hier wel rekening mee houden, toch schatten ze dit aspect volledig verkeerd in. Gevangenen zijn dikwijls afhankelijk van hun bezoekers om nieuwe leefkansen te ontwikkelen. Via deze sociale contacten zijn zij immers in staat om werk te zoeken of hun papieren verder in orde te brengen. Door hun partner en familie op regelmatige basis te zien, groeien ze niet uit elkaar. Dikwijls is dat het sprankeltje hoop dat het hen mogelijk maakt om als een beter mens terug naar buiten te komen.

De minister is de mening toegedaan dat 'die paar honderd kilometer' overbrugbaar zijn en verwijst daarbij naar andere landen waar burgers veel grotere afstanden moeten afleggen om gevangenen te kunnen zien. Dergelijke vergelijking maken is absurd. Andere landen kennen geen plaatsgebrek en geven veel meer rechten aan gedetineerden. Onze wet-Dupont, die de rechten en plichten van gedetineerden regelt, is nog steeds niet in uitvoeringsbesluiten gegoten. In andere landen wordt men ook berecht binnen de zes maanden, terwijl men daar in België dikwijls maanden of jaren op moet wachten. Elk strafuitvoeringssysteem is anders, maar ik ken geen enkel ander land waar gevangenen hun straf in het buitenland moeten gaan uitzitten.

Inmiddels komen er onheilspellende berichten vanuit Tilburg. Ik denk dat de nuchtere Nederlanders zich ook niet hadden verwacht aan een groep gevangenen die tegen hun wil werden overgeplaatst. Het werk van een cipier is op zich al erg lastig, en nu zit men met honderden gedetineerden die het gevoel hebben alles kwijt te geraken.

Hoewel de bedoelingen van de minister ongetwijfeld lovenswaardig zijn, lijkt de praktische uitvoering ervan nogal overhaast te gebeuren. Constructieve oplossingen aangaande het gevangeniswezen blijven uit. We zijn terecht gekomen in een land waarbij de bevoegdheden dermate versnipperd zijn, dat de minister van Justitie enkel nog 'noodoplossingen' kan bedenken, hetgeen de rechtsstaat ondermijnt.
24/02/10 06u32 in De Morgen

(*) Walhalla : zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_mythologie Steller van het hoofdartikel schrijft inderdaad op het gewone niveau van De Morgen. Vooringenomen en niet al te snugger….Om van een crimineel, die nu precies niet uitblinkt in dapperheid een soort Viking-held te maken, die droomt van sneven in de strijd (met wapens in d’hand…) om dan naar de hemel der Dapperen, de Walhalla, te gaan, moet je beschikken over een goeie dosis onwetendheid.

DE GLOBALE FLESSENTREKKERIJ

.
De wereld wordt één dorre woestijn.
In afwachting zijn, Inch’Allah,
de woestijnbewoners
Reeds neergestreken
Ze kunnen het werkelijk niet laten, die anders-globalisten en glabal warming-profiteurs! Terwijl de meelopers, groggy door de vele ‘climate-gates’ in de touwen hangen, beginnen de kopstukken van voren af aan opnieuw.

Hieronder het bewijs dat ‘Europa’ de ware schuldige is voor die klimaat-hype en CO² fabeltjes..En een beetje ‘fijn stof bovenop.. Moet kunnen!

Jammer dat een paar dommerikken roet in ons eten zijn komen strooien, door intern mail-verkeer aan de openbaarheid prijs te geven! Of door ons goed bewaard geheim van de weggevallen koudere metingen te willen uitleggen. Maar de mensen zijn kort van memorie…Binnen een paar weken, maanden misschien, is dat vergeten, en komen wij af met andere, nieuwe cijfers, waarvan we de herkomst beter zullen afdekken….

Wij van ‘Europa’ zijn te belangrijk om ons te laten in de hoek duwen. Als wij willen dat de wereld opwarmt, dan zal hij opwarmen! Zodat de aandacht afgeleid wordt van de sluipende Islamisatie maar vooral van de oprukkende armoede.

Voilà, daar hebben we het al! Al die overstromingen, die extreme koude winter dit jaar, die sneeuwellende, ja zelfs de aardbevingen her en der : allemaal gevolgen van de opwarming der aarde!

U heeft nog niets daarover gehoord of gelezen? Wacht gewoon af. De hersentjes draaien op volle toeren!


De voorbije weken dienden 60 landen een eigen klimaatplan in bij de Verenigde Naties. Na een grondige evaluatie blijkt dat al die inspanningen samen niet volstaan om het doel van de klimaattop in Kopenhagen te bereiken: vermijden dat de globale temperatuur met twee graden zou stijgen.
Veel heeft de klimaattop in Kopenhagen niet bereikt. Toch beloofden de industrielanden er alles aan te zullen doen om te vermijden dat de wereld met twee graden zou opwarmen. Begin deze maand dienden 60 landen een eigen klimaatplan in waarin ze beloofden de CO2-uitstoot te beperken. Die inspanningen zijn volgens de VN echter niet voldoende om de opwarming onder twee graden te houden.

50-50
Wetenschappers waarschuwen dat de opwarming niet meer dan twee graden mag bedragen in vergelijking met de tijd voor de industrie zich ontwikkelde. Anders dreigt de klimaatverandering enorme gevolgen te hebben. De CO2-uitstoot moet ergens tussen 2015 en 2021 beginnen zakken. Tussen 2020 en 2050 moet de CO2-uitstoot over de hele wereld met 48 tot 72 procent dalen. En zelfs dan bestaat nog maar 50 procent kans dat we de opwarming tot twee graden kunnen beperken.

Bossen
De directeur van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, Achim Steiner, hoopt dat de cijfers landen zullen aanzetten meer ambitieuze inspanningen te leveren. "We mogen niet stil zitten en denken dat we het toch niet kunnen halen", zegt hij. Als mogelijkheid ziet hij een programma waarbij arme landen betaald worden om hun bossen te beschermen of uit te breiden. Dat plan maakt nog geen deel uit van een klimaatpact en de Verenigde Naties hopen het in Mexico op de volgende klimaattop goed te keuren. (gb)
23/02/10 16u00 in De Morgen

vrijdag 26 februari 2010

DAGDROMEN IN ALMERE

DAGDROMEN IN ALMERE


Hier en daar een woordje veranderen? Hoeft zelfs niet! De rede is zo inwisselbaar naar Vlaanderen.
Alhoewel.
Ik geloof nooit dat de spreker verder dan de eerste alinea zou gekomen zijn. Hij zou stilletjes weg van het podium gewenkt geweest zijn, en gevankelijk weggevoerd. Alhoewel…bij nader toezien had ie niet eens toestemming gekregen om te spreken.
Er zou waarschijnlijk een meute van zelf benoemde anti-fascisti klaar hebben gestaan met klop. Klop van het Linkxe merk ‘Klopterop’…

Beste Mensen,

Eerst even een huishoudelijke mededeling. Als er vanavond mensen van de PvdA aanwezig zijn: hier is een boodschap voor jullie. Ik zal na afloop de tekst van deze speech in het Arabisch verspreiden zodat ook jullie kunnen begrijpen wat ik gezegd heb.

De PvdA spreekt allang niet meer de taal van de gewone man of vrouw. De Partij van Wouter Bos spreekt arabisch. U heeft vast gelezen dat de PvdA verkiezingspamfletten verspreid worden in het arabisch. Maar weten jullie ook wat er opstaat? Hebben jullie het gelezen? Waarschijnlijk niet, he. Ik heb een poging gedaan voor jullie om het te vertalen, en er staat ongeveer: ikke Jeltje van Nieuwenhoven, uitkering jullie lekker omhoog wij in hollandie alles lekker betalen.

Oftewel: haal je hele familie hier naar toe, want het geld groeit hier aan de bomen. De PvdA zorgt goed voor haar stemvee.

Dames en heren, wat is het geweldig om hier in Almere te zijn, wat is het geweldig om in het nieuwe land te zijn. Het gaat vanavond natuurlijk om de verkiezingen van woensdag, voor de gemeenteraad van Almere. Ik ga daar straks een paar dingen over zeggen – over het geweldige werk van onze lijsttrekker Raymond de Roon en zijn fantastische team in deze mooie stad. Maar ik wil ook een paar andere dingen met jullie delen. Misschien heeft u al gehoord dat het kabinet onlangs is gevallen.

Er was een kabinet van meneer Balkenende en meneer Bos. Dat had als motto ‘samen leven, samen werken’. Maar zelfs dat ging niet, ze konden niet goed samenwerken. Dus werd het ‘samen vechten’. En na drie jaar werd het motto: ‘samen nieuwe verkiezingen uitschrijven’. Het bleek dat dit geen kabinet van samenwerkers was, maar een kabinet van weglopers. Net als de economische problemen in ons land het ergst zijn, kiezen ze het hazenpad.

Ik weet niet hoe u dat vindt, maar een kabinet dat niet regeert kan inderdaad meteen weg. Balkenende-Bos heeft in drie jaar eigenlijk niets goeds voor elkaar gekregen. Zelfs hun belangrijkste klus, zorgen dat u mag doorwerken tot uw 67e, is nog steeds niet afgerond. Ik was niet rouwig om de val van het kabinet. Sterker nog: dat was het beste nieuws van het jaar. Mijn eerste reactie was: de vlag kan uit. Dit was het kabinet van hogere belastingen en bankiersbonussen, hogere AOW-leeftijd en hogere criminaliteit in Nederland. Waar dit kabinet vooral in excelleerde was het opvoeren van de massa-immigratie, het steunen van de islamisering van ons land en het uithollen van het Nederlandse karakter van Nederland. Kortom, alles waar we al geen gebrek aan hadden.

Dit kabinet zou niet rusten voordat er op elke straathoek van Nederland een minaret staat en daartegenover een uitdeelkantoor van de sociale dienst. En ik moet toegeven: ze hebben goed hun best gedaan. BalkenendeBos heeft zijn beloften gehouden. Nog nooit was de toestroom van immigranten zo groot en nog nooit werden er zoveel vreemdelingen toegelaten. Dit kabinet brak record op record. Als massa-immigratie een olympische sport was geweest, dan was Balkenende succesvoller geweest dan Sven Kramer, Mark Tuitert en Ireen Wust bij elkaar.

Nu krijgen we dan verkiezingen. De andere partijen lopen zich allemaal warm. Je zou zeggen: om de problemen van Nederland aan te pakken. Maar nee hoor, het enige wat ze willen aanpakken is de Partij voor de Vrijheid. Staatssecretaris Timmermans van de PvdA heeft al schaamteloos geroepen dat alle partijen moeten afspreken de PVV uit te sluiten. Een gezamenlijk front dus tegen ons. Een cordon sanitaire.

Kijk, zo kennen we de PvdA weer. De PvdA denkt nog steeds dat het een grote partij is die de dienst uitmaakt in Nederland. Een arrogante club, vol van zichzelf. Ze gaan de verkiezingen in met de leus: ‘iedereen telt mee’. Maar ze maken graag een uitzondering voor de kiezers van de PVV. Die tellen niet mee. U telt niet mee. Ik denk dat er maar één remedie is voor dhr. Timmermans. En dat is een daverende verkiezingsuitslag voor de PVV. Eerst op 3 maart en daarna op 9 juni voor de Tweede Kamer. Wij zullen met elkaar de PvdA een toontje lager laten zingen.

Dat zou ook een mooie les zijn voor Wouter Bos. Die roept steeds maar ‘de islam hoort bij Nederland’. Als wij het goed doen bij de verkiezingen, als wij de verkiezingen gaan winnen, gaat hij op een dag misschien roepen ‘de PVV hoort bij Nederland’.

Ook bij de SP is het een grote puinhoop. Arme Agnes. Ze wil zo graag, maar ze mag maar zo weinig van voorzitter Jan. Elke dag eten ze samen en dan schrijft Agnes op in een schriftje wat Jan nu weer vindt dat ze moet doen. En dat doet ze dan.
Maar afgelopen dinsdag ging het mis. Kleine Agnes ging zomaar iets zeggen zonder dat pappie Jan er een krulletje achter had gezet. Agnes Kant zei: ‘nee, de PVV niet uitsluiten’, en even later zei Jan Marijnissen op Radio 1 precies het tegenovergestelde. Hij zou ‘nooit’ in zee gaan met ons. En dat maakt weer eens duidelijk hoe het werkt in de SP. Jan Marijnissen is de baas en Agnes Kant mag alleen de afwas doen.

De Partij voor de Vrijheid heeft in de onderhandelingen voor het kabinet 1 breekpunt. Wij zeggen: met ons valt goed te praten. Wij zijn er voor Nederland, wij zijn er voor de mensen, dus nemen wij graag onze verantwoordelijkheid als regeringspartij. De PVV is daar klaar voor. Maar een kabinet met de PVV erin, daarvan weet u in ieder geval 1 ding zeker: de AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. De erfenis van Willem Drees is in goede handen bij de Partij voor de Vrijheid!

Mensen, u kent de PVV als een sociale partij. Wij zien dat de ruggengraat van Nederland wordt gevormd door de onderwijzer, door de verpleegkundige en door de politieagent. Allemaal mensen die ervoor zorgen dat Nederland in bedrijf blijft. Mensen die recht hebben op een fatsoenlijke oude dag. Mensen die recht hebben op AOW op 65 jaar.

Dan naar Almere, deze prachtige stad. Mensen, er hangt iets in de lucht. Haal eens diep adem. Je kunt het ruiken. Het is de geur van de overwinning!

Hier in Almere heeft de Partij voor de Vrijheid een van haar zwaarste kanonnen ingezet. Het is onze justitiewoordvoerder in de Tweede Kamer: Raymond de Roon.

Raymond is één van de cadeautjes die we kregen in 2006. Op een dag stond er zomaar iemand voor de deur uit de top van het Openbaar Ministerie. Iemand die elke dag opnieuw om zich heen zag wat er op straat gebeurt. Iemand die kantoor hield in het hartje van Amsterdam en als geen ander wist hoe de stad te lijden heeft van de criminaliteit. Na de verkiezingen groeide Raymond aan tot DE crimefighter van de Tweede Kamer. Hij pleitte voor hoge straffen, voor minimumstraffen, voor een harde aanpak van veelplegers en voor minder gezelligheid en comfort in de gevangenis.

Raymond de Roon en zijn team hebben de lat hoog gelegd. Zij zeggen: Almere moet de veiligste stad van Nederland worden. De keuzes die de PVV hier in Almere maakt zijn dan ook glashelder. Meer politie op straat en extra veiligheid door nieuwe stadscommando’s; minder subsidies en minder ambtenaren op het stadhuis en die salarissen besteden aan meer veiligheid; een hardere aanpak van crimineel tuig, van de veelal Marokkaanse en Antilliaanse straatterroristen; hardleerse overlastgevers verplicht huisvesten in containerwoningen aan de rand van de stad, buiten de woonwijken; meer cameratoezicht en meer blauw op straat. De politie moet weg achter het bureau en de computer en hup de straat op.

Dat is een heel ander verhaal van de Partij van de Arbeid. Kijk eens waar dit PvdA-VVD-college uw geld aan wil uitgeven. Allemaal rare multiculti-subsidies. Turks macrameën, Marokkaans hinkelen, Anatolisch korfballen, Arabisch vingerverven – ze weten van gekkigheid niet waar ze uw geld aan moeten uitgeven. Almere heeft bijvoorbeeld zijn eigen Dag van de Dialoog, ik wist niet wat ik hoorde. Duizenden jaren lang gingen mensen, als ze dat wilden, gewoon met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld bij een kopje koffie. Maar in de stad van Annemarie Jorritsma werkt dat anders. Daar gaat de subsidiekraan open en gaan mensen onder leiding van de gemeente met elkaar praten.

Voor de PvdA is dit de essentie van hun beleid. Als ze hun stemvee er maar mee kunnen bedienen. Als ze maar cadeautjes kunnen weggeven aan de laatste mensen die nog links stemmen.

De afgelopen maanden heeft Raymond de Roon heel wat mensen in de stad ontmoet. En die hebben steeds tegen onze kandidaten gezegd: geef ons lagere belastingen, breng die lasten naar beneden! Wat we zelf verdienen, willen we ook zelf houden. En dus zet de PVV zich ook hier in Almere precies daarvoor in: het verlagen van de OZB, het halveren van de parkeerbelasting en het afschaffen rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

De Partij voor de Vrijheid heeft geweldig campagne gevoerd de afgelopen weken. Zo bezocht Raymond en zijn team een week geleden de C1000 in Almere Haven. Een vestiging die was overvallen en sommige personeelsleden hadden zelfs een pistool tegen het hoofd gekregen. Geen wonder dat een aantal slachtoffers daar nog lange tijd van onder de indruk was. Een fantastisch idee om daar op bezoek te gaan. Het is goed dat volksvertegenwoordigers zich op de hoogte stellen van wat onveiligheid betekent voor gewone mensen. Kijk dat is nou echte PVV-politiek. Niet de beleidsnota’s tellen, maar de burgers helpen.

Ik heb mij laten vertellen dat burgemeester Jorritsma hier door het leven gaat als mevrouw ‘incident’. Elk geweldsdelict, elke overval schijnt zij af te doen als ‘incident’. Maar het is tijd dat we weer kijken naar slachtoffers van geweld en overlast en dat we hen centraal stellen. Raymond en zijn team doen dat en daarom gaat de PVV hier in deze prachtige stad een mooie toekomst tegemoet.

En ik heb nog goed nieuws voor u. Ik hoorde van onze lijsttrekkers uit Almere en Den Haag, Raymond de Roon en Sietse Fritsma wat de belangrijkste inzet zal worden voor de collegeonderhandelingen in Almere en Den Haag na 3 maart. Dat is een verbod op hoofddoekjes in gemeentelijke instellingen en alle andere instellingen, stichtingen of verenigingen die ook maar één eurocent subsidie van de gemeente ontvangen. Een onmiddellijk hoofddoekjesverbod dus, weg met dat voor vrouwen vernederende islamitische symbool. En voor alle helderheid: dat geldt dus niet voor kruisjes of keppeltjes want dat zijn symbolen van religies die behoren tot onze eigen cultuur en niet zoals hoofddoekjes een teken zijn van een onderdrukkende totalitaire ideologie.

Beste mensen, tegen de stroom in zullen we woensdag hier in Almere een geweldig resultaat boeken. Ik ben ervan overtuigd, niet alleen in heel Nederland, maar ook in Europa zal men kijken naar de PVV. U kunt het verschil maken. U kunt heel Nederland a.s. woensdag laten weten: Almere kiest voor de PVV. Almere kiest voor de toekomst.

En jullie zullen nog iets anders doen. Jullie zullen met een klinkende overwinning de basis leggen voor het succes van de PVV bij de Kamerverkiezingen - als op 9 juni vele honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen in heel Nederland zullen stemmen op de Partij voor de Vrijheid.

Samen gaan we zorgen voor een nieuw geluid in Den Haag en in Almere, en in de rest van het land: weg met de politieke elite, het is tijd voor de PVV!

Dank u wel!
Kostbare reliek in mijn archief, hier ter lezing aangeboden, integraal overgenomen van Angeltjes

HOE ZAL DE EUSSR ZIJN ?

.


HOE ZAL DE EUSSR ZIJN
De kikvors die koe wilde worden…

Enkele tijd geleden interpreteerde ik de bemoeienissen van Verhofstdt met het Franse identiteits-debat, als ‘Il aime la France’ en voorwaar, de man laat zich werkelijk niet pramen. Hieronder schrijft hij het met zijn eigen woorden : hij houdt van Frankrijk op een wel zeer speciale manier.
Met permissie gezegd : mensen die ooit hebben gezegd een vreemde mogendheid, Duitsland bijvoorbeeld gaarne te hebben gezien, werden daarvoor tegen de muur gezet…Een Anglofiel, tot daar, maar een Germanofiel!
Och! De man doet maar, wij, als Vlamingen, kennen onderhand zijn gedaas. Zal koelen zonder blazen, pffw! Ware daar niet de onderhuidse situatie, dat dit Europa er op uit is, als een Moloch, de nationaliteiten op te zuigen, om er dat ene, nieuwe ras, de mixte-noch-mossel-noch-vis maakbare mens van te maken. Grijs in zijn eentonigheid, maar wel volgzaam, wijlen de USSR achterna.
Wat het een gemaakte economisch Europa is, ondervinden wij heden goed genoeg : een regelrechte ramp. Denk, in deze crisistijden, aan de onbeheersbare werkloosheid, omdat de jobs naar de lage-loonlanden verdwijnen, en wij geen enkele beschermende maatregel meer mogen nemen. Iedere nationaliteit wikt, maar Europa beschikt….
Heeft U er op gelet, dat dit spreekwoord eigenlijk is: de mens wikt, maar God beschikt…..zodat we dat, reeds op dat ene punt nog maar kunnen ondervinden: Europa wil aan God gelijk zijn!
Europa wil de eigen bevolking reduceren door vruchtafdrijving? Overal rijzen abortus-klinieken uit de grond. Woeden er uitgelokte volksopstanden, zodat er homo-‘huwelijken’ zouden mogen. Wordt het huwelijk, hoeksteen van elke beschaving, ondergraven : ieder jaar loopt het aantal scheidingen naar omhoog….
Resultaat? Europa wil de vrijgekomen ruimte opvullen met immigratie uit de meest verscheidene streken, liefst de armste, en nog liefst de armste die Muzelman zijn….
Janssens zegt: zonder de immigranten (hij zei : de ‘migranten’ maar wie let dààr nu op?!) ware de Brederodestraat nu een woestijn geweest. Ik zeg : hadden de Antwerpenaren zelf kinderen gehad, dan zou de Brederodestraat er nu proper en nijver hebben bijgelegen, en zouden de huurprijzen tenminste betaalbaar gebleven zijn…
Waarlijk! Het Landje van de Middelmaat, die lijk Paul Beliën het ziet, zichzelf wil omswitchen tot ‘Europa’, doet mij denken (met het beeld van Verhofstadt op mijn netvlies) aan de kikvors die zichzelf met lucht volpompte om zo groot als een koe te worden, en daarebij in duizend stukjes uiteen spatte…


Europa zal postnationaal zijn of niet zijn
GUY VERHOFSTADT TEGEN DE ‘IDENTITEIT'

Zeggen dat half Europa over het opiniestuk van Guy Verhofstadt (DS 12 februari) is gevallen, zou overdreven zijn. Maar zijn scherpe kritiek op Sarkozy's identiteitsdebat lokte veel en bijwijlen erg harde replieken uit, in binnen- en buitenland. In een nieuw essay dient Verhofstadt zijn critici van antwoord.
Mijn opiniestuk over het debat in Frankrijk rond de nationale identiteit (Le Monde van 11 februari) lokte - hoe kon het ook anders - verdeelde reacties uit. Er waren de honderden veelal instemmende commentaren van de lezers van de krant zelf. En er waren de uitgesproken negatieve reacties van de Franse gezagsdragers, Minister van Buitenlandse Zaken Kouchner op kop. Die reageerde alsof hij door een wesp gestoken was. Niet geheel oprecht naar ik vermoed. Want van de voormalige oprichter van "Artsen zonder grenzen" verwacht je eerder instemming dan afwijzing. Maar ook Kouchner zal wellicht niet ontsnappen aan het gezegde "que la fonction crée l'homme".

De argumenten die daarbij werden aangedragen, waren voorspelbaar. Het opiniestuk zou "een denigrerende scheldpartij aan het adres van de Franse Republiek" zijn. Nu ik het stuk nog even herlees, kan ik er in de verste verte geen onvertogen woord in terug vinden gericht tegen Frankrijk of de Franse Republiek. Integendeel. Het stuk ademt één warme genegenheid, haast liefde uit voor onze zuiderburen. Frankrijk wordt een lichtbaken genoemd. Wat op de korrel wordt genomen is het onzinnige initiatief van de Franse regering om een publiek debat te lanceren over de "nationale identiteit" in wat duidelijk een poging is geweest om stemmen van het Front National te recupereren naar aanleiding van de komende regionale verkiezingen.

Het is typisch voor politieke gezagsdragers - ik weet waarover ik spreek, want ik heb er mezelf zo vele malen aan bezondigd - dat ze het verschil niet meer merken tussen hun eigen daden en oordelen en die van het land en de bewoners waarover zij heersen. Nadat zij enkele jaren aan de macht zijn, identificeren zij zich zodanig met het territorium dat zij besturen en de mensen die er op wonen, werken en leven dat zij elke aanval op hun eigen handelingen en ideeen interpreteren als een aanval op het land en zijn landgenoten zelf. Om dezelfde redenen werd me enkele jaren geleden anti-amerikanisme en een vijandige houding jegens Groot-Brittanië verweten. Gewoon omdat ik tot op het einde resoluut tegen de inval in Irak gekant bleef. Ook nu nog blijft Tony Blair volhouden dat hij de juiste beslissing nam. Wellicht zal het niet anders lopen met Besson, Kouchner of Fillon die, ook al weten ze vandaag beter, ook morgen en overmorgen halstarrig zullen blijven volhouden dat de publieke discussie over de "nationale identiteit" in Frankrijk een heilzame oefening is geweest. Ook het tweede bezwaar dat tegen het opiniestuk werd aangedragen was doorzichtig en viel bij voorbaat te raden. "Een buitenlander" zo luidde het, zou geen mening mogen hebben over iets wat uiteindelijk alleen de Fransen aanbelangt. "Sic" zou je kunnen zeggen. Valt er een beter argument aan te halen om het onzindelijk karakter van het initiatief te illustreren dan "buitenlanders", "vreemdelingen", kortom "niet-Fransen" uit het debat te weren ? Ik denk het niet. Het illustreert perfect tot wat een discussie over "nationale identiteit" altijd leidt, namelijk tot nationalisme, tot het weren van de andere, het verketteren van het vreemde. Het verglijdt tot xenofobie en racisme zoals de vele spontane en massale bijdragen aan het "debat" hebben aangetoond. Maar bovendien is het verkeerd te denken dat "identiteit" een thema is dat alleen Frankrijk en de Fransen aanbelangt. Het is een onderwerp dat elke lidstaat van de Europese Unie in gelijke mate beroert. In vrijwel elk Europees land woedt vandaag een debat over onze sociale, culturele of politieke identiteit. Gewoon omdat dit het nieuwste kleedje is waarmee het aloude nationalisme zich tooit. Een nieuwe manier om zich des te duidelijker te onderscheiden van zijn multinationale en multiculturele vijanden, te beginnen met de republikeinse waarden die Frankrijk als geen ander land belichaamt. Waarden die ook aan de basis van de Europese Unie liggen en die nu onder vuur liggen.

Dat het identiteitsdenken de nieuwste vermomming is van het nationalistisch gedachtengoed wordt nog het best geillustreerd door de reacties op het opiniestuk in mijn eigen land, in België. Vooral extreme vlaamse nationalisten ergerden zich aan de boodschap. En dat zou bij de vertegenwoordigers van de Franse republiek een belletje moeten doen rinkelen. Want hoe is het in godsnaam mogelijk dat zij die de erfgenamen zijn van de Franse Revolutie en van de Verlichting er dezelfde mening op nahouden als de vurigste adepten van het meest benepen culturele of etnische nationalisme ? Wie van beiden zit fout ? Wie oordeelt hier verkeerd ? Het antwoord op deze vraag valt simpel te achterhalen. Het volstaat terug te kijken naar het verleden, naar de late 18de eeuw, aan de vooravond van de Franse Revolutie. Toen in alle hevigheid een discussie losnarstte die het politieke denken van de hele 19de en een groot deel van de 20ste eeuw zou beheersen, de strijd tussen Herder en Kant, tussen de Volksgeist en de Verlichting, de strijd tussen de ziel van de natie, het verheerlijken van de eigen, nationale identiteit, de superieure geldingskracht van traditie en gewoonte en het geloof in algemene, onvergankelijke, universele menselijke waarden. Zoals Alain Finkelkraut het in "De ondergang van het denken" aantoont, kan Herder gerust beschouwd worden als de grondlegger van het identiteitsdenken dat zich uit in zovele verschillende vormen als het verheerlijken van de eigen volksaard, het bannen van woorden met een vreemde oorsprong, het herontdekken van de volksliederen, het terugkeren naar het verleden en de zogenaamde authenticiteit. Dit alles is nodig, zeggen zijn adepten, want de Verlichting heeft de mens los gewrikt van zijn wortels en hem in het luchtledige doen terechtkomen. De natie is geen sociaal contract, geen verbond van zelfstandige mensen, maar een aan de mens voorafgaande superieure organisatievorm. Niet de mens schept de samenleving. Hij of zij wordt geboren in een bestaande gemeenschap waaraan hij of zij zich moet aanpassen. De natie is de mens zijn levensadem. Zonder de natie sterft hij. In de opvatting van Herder is het zelfs een misvatting te spreken van "mensen". Er bestaan geen mensen. Er bestaan alleen Fransen of Duitsers of Belgen. Het is het collectief onbewuste dat in iedere samenleving verschillend is, dat de drijvende kracht is van die samenleving. Vooroordelen, traditie, obscurantisme, conformisme zijn daarbij positieve krachten die de natie sterk, gezond en bloeiend houden. Democratie en rationeel denken daarentegen ondermijnen de samenleving. Het ontdekken van de "nationale identiteit" is dan ook de noodzakelijke zoektocht naar dat collectief onbewuste dat iedereen bijeendrijft en samenhoudt.


Wellicht was deze controverse een zuiver filosofisch debat gebleven als in 1789 niet de Franse Revolutie was uitgebroken. De ideeen van de Verlichting triomfeerden. De republikeinse waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap werden door het revolutionaire Frankrijk ook gewapenderhand over heel Europa uitgedragen. Het was een revolutie zonder grenzen. Voor een republiek die overigens alle burgers omvatte. Napoleon werd uiteindelijk door een coalitie van Europese staten verslagen. Maar het gedachtengoed van de Franse Revolutie en de Verlichting kon niet meer met de wapens bedwongen worden. Vele decennia stonden twee Europa's alzo vrijwel onverzoenbaar tegenover elkaar. Een verlicht, revolutionair en republikeins Europa. En een conservatief, traditioneel, nog monarchaal Europa. Een controverse tussen een in wezen Franse, rationele en universele kijk op het samenleven en de Duitse gevoelsmatige en identitaire benadering. Duitser ben je. Fransman word je. Een tegenstelling die een nieuw geweldadig hoogtepunt bereikte met de Frans-Pruissische oorlog in 1870. Er zouden er nog twee volgen. Vele Fransen en Duitsers zouden in één mensenleven drie oorlogen meemaken. En de Duitse dichter Heinrich Heine, vele jaren in ballingschap in Frankrijk, waarschuwde al heel vroeg voor "een Duits antwoord" op de Franse omwenteling. Een antwoord dat uitgerekend in het jaar 1933 door nazi-propaganda-minister Goebbels werd omschreven als "het einde van de Franse Revolutie".

Maar wellicht verschaft de verovering van Elzas-Lotharingen door de Duitsers in 1870 de beste illustratie van de volstrekte onverenigbaarheid tussen de Franse republikeinse waarden en het concept van "nationale identiteit". Voor de Duitsers was de annexatie louter een zaak van eigenheid. In hun ogen was de verovering gewettigd want zowel qua ras, taal als historische traditie behoort Elzas-Lotharingen tot Duitsland. "Neen" argumenteerden de Fransen, Renan op kop. Waar het juist is dat de inwoners aldaar tot het Duitse ras behoren, toch is het hun wil niet tot de Duitse, maar tot de Franse staat te behoren. En die wil is belangrijker dan hun afkomst. Een wil die de afgevaardigden van Elzas-Lotharingen in de Franse Nationale Vergadering herhaalden op de dag dat het verdrag werd goedgekeurd dat de overdracht van het gebied van Frankrijk naar Duitsland bezegelde. Daarmee bewezen de Elzassers dat het nationaal bewustzijn niet voortkomt uit een onbewuste gedetermineerdheid zoals dat in iedere vorm van identiteitsdenken verondersteld wordt, maar uit een zelfstandige beslissing. De natie is een verbond, "een" zoals Renan het uitdrukt "iedere dag hernieuwd plebisciet". De mens is niet de gevangene van zijn identiteit of van de natie, maar er de verrechtvaardiging van. Het herlezen van "Qu'est qu'une nation ?" van Renan uit 1882 had volstaan om de huidige Franse gezagsdragers te laten inzien dat zij dwaalden. Het had volstaan hun te doen beseffen dat het geen kwestie is van taal, geen kwestie van ras, van godsdienst, van belangen, van geografie, of zelfs van militaire noodzaak, geen kwestie van een gemeenschappelijk verleden, geen onwrikbaar gegeven, geen historisch toeval, geen vaag gevoel van samenhorigheid. Het had volstaan hun te doen inzien dat een natie een zaak is van bewuste solidariteit, een actuele beslissing om samen te leven op basis van dezelfde wetten en uitgangspunten. "Une nation suppose un passé, maar elle se résume dans le présent par un fait tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie".

Betekent dit dat "identiteit" er niet toe doet ? Dat het zinledig is en geen betekenis heeft ? Neen. Integendeel. Maar precies zoals op het einde van de 18de eeuw zijn we opnieuw verwikkeld geraakt in een controverse waarbij het woord verkeerd gebruikt wordt of erger nog misbruikt wordt. Wat in de 18de eeuw de Verlichting was, heet nu de moderne geglobaliseerde wereld. Een wereld die razendsnel rond draait en de mensen zonder houvast en zonder zekerheden achterlaat. "Identiteit" speelt dan de rol van baken of anker in deze onzekere tijden op deze wankele planeet. "Mensen hebben in deze onzekere wereld nood aan een sterke identiteit", zo luidt het credo. Ik ben uiteraard de laatste om de mensen zo'n baken of zo'n houvast te ontzeggen. Alleen is het allerminst zeker dat "identiteit" daartoe in staat is of bekwaam is. Het veronderstelt immers dat "identiteit" een gemeenschappelijk, een collectief begrip is. Een gegeven dat op iedere mens van eenzelfde samenleving van toepassing is en op iedere mens ook dezelfde invloed of uitwerking heeft. En dat is (of dit spijtig is of niet laat ik in het midden) niet zo. Of althans niet in de mate als de adepten van de identiteitsgedachte beweren. Eerst en vooral zijn er zo veel identiteiten als er individuen zijn. Elke mens is uniek. En hem willen vangen in één categorie of onder één etiket is hem onrecht aandoen, hem schade berokkenen, hem willen reduceren tot een (on)willig radertje in een machine die "samenleving" heet. Amartya Sen heeft in "Identity and Violence - The Illusion of Destiny" glashelder aangetoond wat het kapitale verschil is tussen de unieke, eenduidige identiteit die wij gemeenzaam in de politieke rethoriek aanwenden en de meervoudige identiteiten die de reële wereld bevolken. De unieke, eenduidige identiteit is een illusie. Een gevaarlijke illusie die voortvloeit uit onze drang de wereld te classificeren in termen van religie, cultuur, natie of beschaving. Het geloof in deze illusie betekent niets meer of minder dan dat we ons iedere lotsbestemming ontzeggen over ons eigen bestaan. Kortom, dat we ons geen enkele keuze toemeten over wie we werkelijk willen zijn. Ons lot ligt namelijk onherroepelijk vast, gebonden aan de eenduidige identiteit die voor ieder in de groep dezelfde is. Het enige wat we tijdens ons leven moeten doen is die unieke, eenduidige identiteit "ontdekken". Het verraadt, vervolgt Sen, een reductionistische kijk op de werkelijkheid. Een visie die er geen rekening mee houdt dat iedere mens ook een hele reeks andere identiteiten en eigenschappen bezit. Tegenover de eenduidige en reductionistische politieke kijk op identiteit staat de keuzevrijheid van iedere mens in de werkelijke wereld. Niet dat die keuzevrijheid voor iedereen even groot is. Verre van daar. En ook niet dat die oneindig is. Die keuzevrijheid is inderdaad aan beperkingen onderhevig, begrenzingen die verschillend zijn van mens tot mens, begrenzingen die vaak liggen in het verleden. Maar het verschil met de reductionistische kijk op identiteit is dat de mens zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid niet alleen erft, maar voor een groot stuk zelf opbouwt en schept. Vrij en bewust. In de moderne wereld wordt de mens steeds meer en meer verantwoordelijk voor zijn eigen identiteit en persoonlijkheid. En die identiteit en persoonlijkheid worden steeds nadrukkelijker een zaak van eigen keuze, van eigen interpretatie, van zelfontdekking, kortom een kwestie van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid.

Hoe dan ook, de ééndimensionale zoektocht naar de gezamenlijke "identiteit" is van een heel andere orde. Zij leidt tot het uitrollen in de samenleving van een aantal etnische, nationale, culturele of religieuze "containers" of "bunkers" waaruit de mens niet meer kan of niet meer mag ontsnappen. Onvermijdelijk mondt zij uit in geweld, in rellen in de eigen buurt, in haat en oorlog in de wijde wereld. "L'identité meurtrière" zoals Maalouf het noemt. De voorbije moorddadige 20ste eeuw was er de tragische illustratie van. Die 20ste eeuw heeft ons geleerd dat de uiterste consequentie van het identiteitsdenken de gaskamers van Auzwitsch zijn. En de reden waarom dat zo is, valt niet moeilijk te achterhalen. "Identiteit" betekent dat men aan een groep mensen specifieke kenmerken toeschrijft, die veelal radicaal verschillend zijn van iemand met een andere identiteit. "Verschillend" betekent "anders". En van "anders" is het maar een kleine stap naar "vijandig". Bovendien leidt "identiteit" vooral tot conformistisch gedrag, waarbij het kritisch denken wordt uitgeschakeld. Men gehoorzaamt blindelings aan de tradities ook al zijn het stuk voor stuk regelrechte discriminaties ten aanzien van andere rassen of het ander geslacht. Uiteindelijk worden haat en geweld tegenover zij die niet dezelfde identiteit bezitten nog allerminst bekritiseerd, laat staan veroordeeld. Doordat de mensheid herleid wordt tot de eigen groep, zijn nobele beginselen zoals recht, verdraagzaamheid of geweldloosheid immers slechts geldig binnen de eigen groep. Het is "identiteit" dat Servië er zolang van weerhield haar oorlogsmisdadigers uit te leveren. Het is "identiteit" dat Duitse rechtbanken na de tweede wereldoorlog er toe aanzette zijn nazi's te veroordelen tot belachelijk lage straffen. Het is "identiteit" dat de wereldwijde Islamitische gemeenschap er van weerhoudt om Osama Bin Laden te excommuniceren.

Kortom, "identiteit" is een begrip waarop onmogelijk een vredelievende en welvarende maatschappij kan worden gebouwd. Een identitaire samenleving is een maatschappij van uitsluiting en van strijd. Meestal is het de laatste stuiptrekking van een samenleving die over haar hoogtepunt heen is en die vertwijfeld op zoek gaat naar een herstel van haar al dan niet glorierijk verleden. Maar meer algemeen is "identiteit" een symptoom van onze onbekwaamheid de wereld te aanvaarden zoals hij is. In die zin stelt Leonard Donskis in 'Troubled Identity and the Modern World" dat een identiteitscrisis een pleonasme is. Want het gebruik van het woord "identiteit" is symptoom voor een maatschappij in crisis, een samenleving die als onzeker en onveilig wordt ervaren.

Hoe dan ook, de toekomst van Europa ligt allerminst in een zoektocht naar de nationale identiteit(en). En al zeker ligt die toekomst niet in een optelsom van nationale identiteiten. Het Europa van vandaag, "l'Europe des Nations" is een reliek van het verleden. Het is een Europa dat onbekwaam is de problemen op te lossen. En het is een Europa dat nog nauwelijks een rol van betekenis zal spelen in de multipolaire wereld van de 21ste eeuw . Kortom, de toekomst van Europa en de Europese Unie zal postnationaal zijn of zal niet zijn.

HAIKU-VODDENVENT GELAUWERD

.


HAIKU-VODDENVENT GELAUWERDBij de striemende waterval van
Woorden in het EU-parlement op Haiku-Herman
Die voortaan op deze blog Haiku-Voddenvent
Zal zijn : mane, tekel, phares : geteld, gewogen
En te licht bevonden.


Zeg dat het niet waar is!....

Hier in het warme Zuiden weer eens heel de dag verstoken gebleven van ons draadloos internet. Onweer, ziet U... Kan mijn oren niet geloven dat dit gebeurd is! Wat zal de bidsprinkhaan (Thyssen) nu weer moeten verzinnen om dit onheil af te wenden? Willen we allemaal jarenlang onze blogs dagelijks laten starten met deze bolwassing... Jongens! Bij mij draait deze video nu dag en nacht! Ik zou er zelfs voor opstaan!

-o-o-o-o-o-o-

De Brit Nigel Farage : na deze speech wellknown all over the world…en dat hij, als collateral dammage, de belgiek meteen mee vernedert, is mooi meegenomen. Ik denk namelijk dat hij niet zozeer de Vlamingen treft, maar de francouillonse elite die het land al 180 jaar naar de kl…helpen. Zo gezien kan ondergetekende helemaal instemmen met Mister Englishman. Echter!...Als hij A durft zeggen, dan ook B….

Moet het mij toch even van het hart, dat het juist de landgenoten van Mister Englishman zijn geweest, die in de Geschiedenis de Nederlanden gesplitst hebben gewild, omdat zij die vervelende Dutchmen aan de overkant van het Kanaal zo klein en versnipperd mogelijk wilden houden. Zo iets van ‘Divide et Impera’ van de Romeinse Keizers, want erg origineel zijn die eilandbewoners nooit geweest. Wel taai als wiedouw-wissen, en nooit in staat (bereid?) om hun nederlaag te herkennen.

Er was immers een tijd, dat niet Brittannia rulde de Waves, maar de Nederlanden, die een grote handelsvloot (en meteen oorlogsvloot) hadden dan Engeland en Frankrijk samen…Wat er onlangs nog maar eens ongewild herinnerd werd aan de stichting van New York, 400 jaar geleden, door de Hollanders verkocht aan…de Engelsen. Ooit al eens op gelet, dat Wall Street wel een dezelfde kan zijn als de Walstraat? Dat geven de huidige Amerikanen grif toe –meer, ze zijn zelfs fier op die oude Hollandse kolonialisten!

Stel U eens de moderne geschiedenis voor, waar er tussen Dear Old England en het Groot Deutse Reich een machtige Nederlandse Staat had bestaan die alle grote delta’s (Schelde, Maas en Rijn) van de Lage Landen had beheerst?! Van de AA in Noord-Frankrijk (Frans Vlaanderen, 3-400 jaar geleden ontroofd) tot aan de Oostzee in Duitsland…Enfin, grosso modo de Zeventien Provinciën…Weet U, Keizer Wilhelm II ontzag in WO I al Nederland, dat buiten de Grote Oorlog bleef…en waarom zou Hitler 20 jaar later anders gehandeld hebben, moest hij tegenover een machtige neutrale staat gestaan hebben, zoals de 17 Provinciën?

Just! Mister Englishman, U hebt de goede snaar geroerd! In ieder van de hierboven besproken landen zijn er lieden die Uw mening (grotendeels) delen. Maak een ‘trustee’ tussen Uw partij en de PVV van Geert Wilders. Reik de hand naar het Vlaams Blok/Belang. Neem de Ieren en de Schotse nationalisten op sleeptouw en haal de banden aan met de Basken, de Catalanen, de Bretoenen, de Normandiërs, enz. Dàt zou pas een Europa der volkeren zijn! Wacht vooral niet te lang meer, want de USSR in BruSSel zal straks te sterk zijn. Verhofstadt is zelfs al aan het vooruitlopen, als hij schrijft dat Europa statenloos (post-nationaal zegt-ie), of niet, zal zijn! Denk aan la belgique, qui sera Latine, ou ne sera pas….


Dweils, Mister Englishman, zijn op elke boerderij nuttige voorwerpen. Maar ze moeten hun plaats kennen : in het geitenhok, bij de andere grijze muizen. Als tocht-doek in roestige rustigheid, voor de onderdeur. Zodat de dieren ongestoord binnen en buiten kunnen.


Psst
Toch van harte bedankt voor Uw opmonterende boodschap, Mister Englishman! WAIT AND SEE !!!!! Uw tirade was zelfs beter dan de rede van Wilders in Almere (zie later)

dinsdag 23 februari 2010

ROME EN DE BODY-SCAN

.

ROME EN DE BODY-SCANDe PAUW pronkt met eigen veren.
Maar wat leert de ervaring?

Over de gave des onderscheids….op
afstand veel duidelijker waarneembaar.

Mij moet eerst van het hart, dat de ‘humanisten’ onder ons best met beide voeten (mag ook op handen en voeten, want het zal nodig zijn!) op de grond komen. Altijd maar pauwenstaart-pluimen (zie hierboven) op hun hoed willen steken, daar waar zij zelf nog niet eens eigen donshaartjes hebben! Om te begrijpen waar ik naartoe wil, volstaat het een tijdslijn te trekken onder hun begrip ‘joods-christelijke-humanistische beschaving’.
Veiliger zou zijn daarbij het beeld op te roepen van een stevig volgroeide boom (jodendom) met een kloek wortelgestel en een paar stevige maar nog jonge gestel-takken (hellenisme, Romeins wereldrijk en christendom) waarop allerlei waterscheuten (*) zijn gegroeid (humanisme, secten, agnostici ongelovigen) die dringend moeten bijgesnoeid worden, willen de opschietende parasiet-scheuten (islamisme) tijdig kunnen verwijderd worden.
Kortom : om elkaar te begrijpen en de boel overzichtelijk te houden, laten we kort en goed spreken van de Westerse Beschaving. Veel analfabeten die de oorsprong vergeten zijn, zijn er niet meer te vinden…
En nu aangaande de Paus, die , volgens GVA, spreekt voor een soort colloquium van luchtvaart-betrokkenen, die daar waarschijnlijk niet waren bijeen gekomen om het Hoofd van de Rooms Katholieke Kerk waarheden te horen verkondigen inzake ‘geloof en zeden’, waarin Zijn leergezag eigenlijk ‘onfeilbaar’ zou zijn. Niet dus. Paus Benedicturs VERBIEDT niet, laat daar zelfs alle leerstellingen van de Kerk buiten, en spreekt als een bezorgd wereldleider, die weet waar iets begint, maar niet waar het eindigt…Cfr vruchtafdrijving, euthanasie, enz. Hij trekt alleen de aandacht op de menselijke integriteit, die een onvervreemdbaar mensenrecht is.
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig…
Of had Hij beter expliciter gesproken en gewaarschuwd dat de terroristen nu eigenlijk wel een stapje te ver zijn gegaan, met als gevolg deze scans, enz….Dàt zou pas gehuil hebben opgeleverd….Maar het ligt, naar ouder gewoonte van de Linkxe poco’s, beter in de markt om naast de boodschap te vertoeven….Zwijgen over de aanleiding van die scans (spaar de Islam) en schiet maar op de gevestigde waarden….Katholieken afschieten is een graag geziene want nooit bestrafte sport…
Mag ik trouwens bij deze het kleine broertje aanreiken van die luchtvaart scans? Is het de Muzelmannen volgens hun geloof ook verboden of toegestaan onder een medische scan poedelnaakt met blote edele delen te verschijnen? Wat zegt de Koraan hierover? O Juist! Ja! In A.D. 632 waren er nog een scans in de woestijn. Nu waarschijnlijk ook nog niet!
O Ja! Het is juist dat esculapen beter opgeleid en een hogere deonthologische erecode hebben dan het security-perosneel in de luchthavens, want anders zouden Muzelmannen al helemaal uitgesloten zijn van de medische zorgverstrekking. Daar heb ik, zoals bij de Mormonen, of de Getuigen van Jehovah, nog niets over gelezen..Daar mag het dus blijkbaar wel.
Besluit.
Met het moreel gezag waarmee de Paus nog altijd spreekt, minder voor ons, maar meer voor de rest van de wereld (tot spijt van wie ’t benijdt…) is het klaar als een klontje dat zijn diplomaten-taal staat voor : stop de spiraal geweld en van de Beschaving van de Dood. Stop het doden van hele vliegtuig-ladingen vol onschuldige burgers. En stop meteen de redenen voor die uitzinnige haat tegen ons. Voer dus geen onrechtvaardige oorlogen!
Denkt iemand serieus dat Zijne Heiligheid (!) te dom is om te begrijpen dat de Islam veel meer is dan een ‘godsdienst’? Met wat Hij nu zegt en doet, bewandelt Hij dezelfde weg als wijlen Paus Pïus XII tegenover het Nazisme. Altijd de gulden middenweg tussen realisme en naastenliefde. En dat, beste mensen, is de grootste reden van mijn groeiend respect voor de Kerk. Zonder daarbij haar fouten uit heden en verleden te willen negeren. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen!
Het is meteen ook de reden voor de Tjeven-partij, om deze heilige principes te misbruiken voor eigen gewin.


(*) Waterscheut : is een botanisch begrip voor een wild uitlopende jonge twijg, meestal op een ongewenste plaats waar hij schaadt voor het zonlicht van de overige sterke takken en vooral voor de vruchten, hoog opschietend met flauwe sterkte om aldus na verloop van tijd, de boom compleet te deformeren.

VOETBAL ANDERLECJT - ROESELARE

.

VOETBAL ANDERLECHT – ROESELARE


> > Een scout van voetbalclub Anderlecht vertelt de trainer dat hij een fantastische jonge Irakese spits aan het werk heeft gezien in Bagdad.
> >
> > De trainer stapt onmiddellijk op het vliegtuig om een wedstrijd te gaan bekijken.
> > De trainer is behoorlijk onder de indruk: de spits maakt drie mooie doelpunten. Hij laat de speler een contract ondertekenen en neemt hem mee naar Brussel.
> >
> > Vijf weken later: Anderlecht staat 4-0 achter tegen Roeselare. > > Er zijn nog maar twintig minuten te spelen. De trainer brengt de Irakees op het veld.
> > Die scoort vier sensationele doelpunten en kopt in de allerlaatste minuut het winnende doelpunt binnen.
> >
> > Onmiddellijk na de wedstrijd belt de kerel naar zijn moeder: Ik heb vandaag twintig minuten meegespeeld en heb al meteen vijf doelpunten gescoord! zegt hij enthousiast. De spelers en supporters dragen mij hier allemaal op handen!
> >
> > "Tof", zegt zijn moeder, "maar ik zal je eens vertellen hoe mijn dag was:
> > Je vader is op straat beschoten, je zus en ik zijn aangevallen en geslagen en je broer is lid geworden van een bende criminelen... en dat allemaal terwijl jij de tijd van je leven hebt?!"
> >
> > De Irakees is onder de indruk: "tja, wat kan ik zeggen, mama? Het spijt me..."
> >
> > "Het spijt je?", zegt de moeder. Het is wel voor jou dat we naar Anderlecht verhuisd zijn, hé!

> >
>
________________________________________

maandag 22 februari 2010

WIJ LEIDEN IN STILTE

.
WIJ LEIDEN IN STILTE


Zaterdag 20 Februari 2010, vroeg in de morgen,
voor de afreis naar ANZIO, de debarcatie-plaats
tussen Napels en Rome, waar op 22/01/1944
de Tweede geallieerde landing op het Europees
vasteland gebeurde. Anzio, aan de Westkust,
is een vlijtige vissershaven gebleven en een poort
op de wijde wereld. Wij hadden geen weer
om er een hond door te jagen…..
Het leidde geen twijfel : het ende van de balk van Balkende is bereikt. Hij moet er af!
Wie er ook af moet, is de corrector van De Standaard. Het zieken-boek van Morel is uit en waar zij op de eerste bladzijde schreef ‘HET LEED GEEN TWIJFEL’, moest die man (vrouw?) dat zo waar wijzigen in ‘HET LEIDDE GEEN TWIJFEL’. Ofwel was die man lazarus, ofwel was hij gedrogeerd, ofwel was hij gewoon te stom. Of alle drie ineens. De Standaard, na het verlies van de titel ‘kwaliteitskrant’ over de inhoud, nu ook gebuisd over de vorm. Pijnlijk! Zeer pijnlijk!

Wat ook pijnlijk is, is dat wij op dit ogenblik gescheiden zijn door een stomme staatsgrens, zodat wij niet kunnen deelnemen aan de triomfgang van Geert Wilders en zijn Partij Voor Vrijheid in Nederland. Deze, weeral een V-partij, zou pas een gezonde strijdmakker zijn voor onze eigen Vlaamse V-partijen. Ware daar niet die stippellijn op de wegenkaart der Nederlanden…Als LDD nu verschrompelt, is er bij ons wel een V-partij minder, maar het verlies is niet groot. Moest Wilders erbij kunnen komen, was de +50% binnen handbereik….

Als ik buiten, de uit haar winterslaap ontwakende natuur zie, is er van dag tot dag ook weinig verschil. Het is pas als men een hele periode overschouwt, dat het opvalt. Zo langzaam groeit het verschil. In het begin van de maand (allez zeg, ik bedoel hier in het veel warmere Italia, dat weet U toch!) zag je niets van de botten in de rozenstruiken. Vandaag, heb ik gezien, staan ze op springen. Maar door de vele regen en de koude noordenwind (bedankt Rusland!) staan ze er een beetje verkrampt bij.

Nu zal ik maar doen lijk Anne Mie Struyf. Veronderstellen dat mijn lezers intelligent genoeg zijn om niet alles te moeten uitleggen van naaldje tot draadje. Die troetel-mie is mij voor de rest wel een beetje te vlot. Te Woestijnvis-achtig. Al spreekt het in haar voordeel dat ze bij Lannoo uitgeeft. Die twee huizen zijn voor mij een soort contradictie in terminis. Wat hen verenigt is vooral…geldgewin.

Neem nu de twee titels : ‘In Godsnaam’ naast ‘Woestijn-vis. Het eerste ligt gewoon iedere volksgenoot, gelovig of niet, in de mond en het tweede doet de wenkbrauwen fronsen. Een vis in de woestijn? Zal wel een schorpioen zijn, zeker!

Kijk, door een beetje te boren op de woorden, heeft Anne Mie weer eens te meer klaarheid geschept (!) maar ook geschapen. Wij wisten in ons huishouden niet precies waarom al dat Woestijn-Vis-gedoe ons zo tegenstak….Het zullen de angels van de schorpioen geweest zijn….

vrijdag 19 februari 2010

ARABISCHE LES

.
ARABISCHE LES

De inwisselbaarheid van bedgenootjes
Onder de Halve Maan. Even kijken
Aan de andere kant van de Bosforus
Nu Istanbul – tot 1483 de Stad van
Constantijn de Grote, de Christelijke
Keizer van het Oost Romeinse Rijk…


Er wordt bij deze aangedrongen om onderstaand stukje zeker verschillende dagen na-een te laten lezen aan de wettelijke wederhelft. Zodat zij met eigen ogen kan zien dat zij zich, als echtgenote in onze cultuur, even veilig kan voelen als in Abrahams schoot. Om van onze vrouw(en) af te geraken – gesteld dat wij zo dom zouden zijn dat te willen – zijn er meestel vele jaren nodig. En kostelijke advocaten die een mens zouden geruineren….Daarvoor zijn wij dan ook beschaafd en voorkomend.

Niet zo de Muzelman. Stel dat hij, eenmaal zij 40 jaar is geworden wil ruilen voor 2 van 20, wegens sleet of verborgen gebreken, je weet maar nooit, dan volstaat het in ’t Arabisch te mailen ‘Talaq’, liefst gevolgd of vooraf gegaan door de naam van betrokkene. Om alle misverstanden te voorkomen. Vervolgens begeeft de man zich naar de plaatselijke Muzelmanse Ti-Ta-Tovenaar, met de boodschap nog klaar en duidelijk op het scherm van zijn GSM, en de kous is af. Ha ja! Niet alleen de kous is af, maar ook de vrouw is AF…Ze mag verdampen in de zinderende hitte van de woestijn.

Tot voor kort moest dat woordje ‘Ik verstoot U’ minstens drie keer ritueel herhaald worden, om geldig te zijn. Kwestie ook van alle misverstanden te voorkomen. Maar onder druk van de gestegen telefoon-tarieven, werd deze tijdelijke afwijking van dat ene woord ‘talaq’ toegestaan. Eenmaal ‘Talaq’ + de naam seinen volstaat, mits men daarna een substantieel bedrag overhandigt aan gezegde Ti-Ta-Tovenaar.

Er moet waarschijnlijk ook een woordje in het Arabisch bestaan, dat zegt :’kom hier’, en dat moet volstaan opdat het vrouwspersoon, tussen één maand en 99 jaar, wederom met naam en toenaam aangesproken, aan de deurbel hangt, valies en tandenborstel in de aanslag. Desgevallend begeleid door de mama, die haar kleine meisje met tegen-goesting ten huwelijk moet afstaan.

Om alle misbruik te vermijden, wordt dat woordje echter streng voor ons, ongelovige honden, geheim gehouden.

Als U voor ogen houdt, dat de oorsprong van gezegd echtscheidings-traditie teruggaat tot de kamelen-tijd in de woestijn, zal het U niet moeilijk vallen onze Muzelman-broeders en zusters te verstaan. Bij nader toezien zult U nu ook de burka-klederdracht begrijpen. Het omhulsel kan altijd in de familie blijven, de inhoud is inwisselbaar.

Is er nog iemand die denkt dat er een Europese Islam kan bestaan? Die wint een city-trip van 7 dagen naar de in 1483 Gestolen Stad, thans Europese Cultuur Hoofdstad van het Jaar. Alleen de heenreis is gewaarborgd.


And the word is: ‘Talaq’. Scheer je weg!
februari 17, 2010 door boilingpoints
‘Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes.’
Ja, waarde lezers. Een inmiddels legendarische uitspraak van de moeder van Prins Pils. De moderne moslim anno 2010 maakt hier handig gebruik van en doet er zijn voordeel mee.

Want een Muzelman die het wijfje beu is, hoeft alleen het woord talaq uit te spugen en flits!, zijn huwelijk is ontbonden.
Het uitspreken van dit woord mag mondeling – en nu wordt het al iets lastiger – schriftelijk en hé! Nu ook digitaal!
U gelooft ‘t of niet, maar zelfs de Muzelmannen hebben SMS en MSN ontdekt en deze diensten bieden een uitgelezen kans om een islamitisch huwelijk te ontbinden.
Om even in de dierenwereld te blijven; deze verstoting van het wijfje kan nu dus in een wip geregeld worden. Op ieder moment van de dag kan het mannetje dit woord uitspreken en je bent overal van af. Je houdt tenslotte nog twee exemplaren over, dus niet getreurd.
Alleen de plaatselijke imam moet nog even het ja-woord geven, maar daarna is deze kwestie volledig Sharia-compatible.
Een sharia-docent (?!!) aan de islamitische universiteit te Rotterdam bevestigt dat op deze wijze al twee echtscheidingen hebben plaatsgevonden.
Eentje via email en eentje via een vluchtig MSN-gesprek.
Volgens deze Sharia-docent biedt deze nieuwe manier om van je wijf af te komen ook voordeel voor de man in kwestie. Zo wordt een een emotionele confrontatie bespaard.
Echt ideaal. Die islam. Je spreekt een soort vloek uit en flits! Het wijfje is foetsie.
Jammer dat deze toverspreuk voor ons ongelovige apen en varkens niet geldt. Want ook wij hebben personen op het oog waarbij we zeggen: Ja, daar willen we dolgraag van af.
Maar helaas. Deze beproefde methode werkt alleen binnen de Sektarische islam.
En over sektarisch gesproken; hier een leerzaam stuk op HVV.
En trouwens; wat doet een Sharia-docent in Holland??
Stem RECHTSBLOND

DE JACHT OP SARAH PALIN IS OPEN

.


DE JACHT OP SARAH PALIN IS OPEN
De lectuur van onderstaand artikel werkt als een tonicum. Het steekt eenieder met het hart op de rechtse plaats, een hart onder de riem.

Het zal wel blafemisch overkomen, als ik stel dat de Here Jesus, als Hij spreekt van ‘de sterke vrouw, wie zal haar vinden’ in het Evangelie, Hij Sarah Palin zal voor ogen gestaan hebben. Het volledige citaat ken ik na al die jaren vanzelfsprekend niet meer uit het hoofd – en als ik al een Bijbel zou gehad hebben, dan is die al lange tijd verloren gelegd – maar de lof gaat nog heel wat zinnen verder. Onderstaand artikel lijkt er de hedendaagse interpretatie van te zijn. Misschien een gelegenheid om de betrokken passage van 2000 jaar geleden eens opnieuw door te nemen?

Weet U, denk ik dan : één zo’n vrouw te zien verschijnen naast ‘President’ Hailu Herman, ergens op de bordes van een of ander Europees kasteel, te midden, van de Europese pacha’s. Ziet U het plaatje, liefst in drie-dimensionele uitvoering? Zou volgens mij onmogelijk horizontaal af te beelden zijn….Wat zwaarst is, moet nu eenmaal zwaarst doorwegen! De voltallige Europese Raad : gewogen en te licht bevonden! Zie ze bengelen, tegen de dakgoot geplakt….vruchteloos scharrelend naar hun verloren gegane belangrijkheid.

En zeggen dat onze Oude Media weer maandenlang zichzelf in alle mogelijke bochten zal dwingen om vals te spelen…..Om toch maar de Heilige Mohbama op de troon voor een tweede ambtstermijn te krijgen. Precies alsof zij daar ook maar één jota kunnen aan veranderen. Want, tot nader order zijn het nog altijd de burgers van de Verenigde Staten van Amerika die daar hun president kiezen..En niet die stuurloze bietekwieten uit Brussel, Parijs of Londen.

Kijk, laten we een koe een koe noemen. Voor mij zijn USA-mariniers die in het buitenland op moord-tocht gaan, geen haar beter dan de vroegere SS-Waffen moordenaars in de Russische steppe of in ons eigen land. Palin huldigt de stelling dat het, net als Bush Jr, beter is de oorlog buitengaats te voeren, liever dan op eigen bodem. Maar wat goed is voor Amerika (als het al überhaupt al goed is) is het daarom niet voor ons, die buitengaats wonen….Zij huldigt dus de stelling van een ‘rechtvaardige oorlog’ – en precies dààr wringt het schoentje.

Oorlog is altijd de onderhandelings-tactiek van de laatste maar gemiste kans. Stel dat de eigen afschrikkings-macht dermate de potentiële vijand afschrikt…Dan wacht de mensheid een lange periode van gewapende vrede….

Ach ja! En Hij die in de naam van de Vader de vrede op aarde wilde brengen, werd zelf door Zijn eigen volk aan het kruis genageld…De Jacht op Sarah Palin Is Open
Van het bureau van Johnny Fincioen on Fri, 2010-02-15 09:43

De Democraten zijn bang van Sarah Palin. Ze is op dit moment een populaire en charismatische presidentskandidaat 'Mogelijke' voor de Republikeinen. Ze spreekt met gloed op Tea-party manifestaties, en levert ongezouten kritiek op de Obama politiek. Fox News, de Meest bekeken TV nieuwszender op de kabel (meer dan de vier volgende zenders tezamen!) boekte Palin als een opiniemaker. Hiermee heeft ze een grote spreekhoorn en is ze praktisch dagelijks op TV. Ze verdedigt de gewone familie, de kleine ondernemer, de zwakke in de maatschappij. Links heeft moeite om Haar argumenten tegen Obama te weerleggen, en dus probeert links het imago van Palin verder te vernietigen. We hadden al een pak leugenachtige propaganda van de Democraten gezien tijdens de jongste presidentsverkiezingen. De dag na de aankondiging dat ze kandidaat vice-president was, was de dag dat tientallen vuil democratische '-delvers landden' in Alaska om alle details uit Haar leven uit te spitten. Zo werd bijvoorbeeld beweerd dat Haar jongste zoontje niet van maar van haar dochter was.

Had McCain niet gekozen voor Palin als zijn running-mate, Obama zou gewonnen hebben met 25% verschil. Het verschil strandde op amper 7%. McCain ontgoochelde het conservatieve deel van de bevolking. Velen zwoeren niet te gaan stemmen. Zijn selectie van Palin als zijn vice-presidentskandidaat keerde de conservatieve desillusie gedeeltelijk. De opiniepeilingen toonden een voorsprong van het McCain-Palin paar op het Obama-Biden paar begin september. Het uitbreken van de financiële crisis in de maand voor de verkiezingen en de 'Hoop op Verandering' na 8 jaar Bush resulteerde in de winst van Obama. McCain De ploeg maakte een vergissing tijdens het begin van de campagne door Palin te muilkorven, en haar slechts de vrije teugel te geven twee weken voor de verkiezingen. Op dat moment was het kalf al verdronken.
Wie is die Palin? Niet gemakkelijk om weten voor Vlamingen, die afhankelijk zijn van de Belgische regime-pers, die netjes de Amerikaanse regime pers napraat. Beide hebben dezelfde linkse sympathie.

Sarah Palin is Gouverneur van Alaska op het moment van Haar selectie. Voordien was ze ook burgemeester van de stad Wasilla, en zetelde ze in de commissie die de exploitatie van de grondstoffen in Alaska, Voornamelijk olie en aardgas, beheert. Haar ouders zijn gewone werkende mensen, die voor zichzelf and their familie een leven bouwden in het Ruige Alaska. Haar vader GAF les aan de Plaatselijke middelbare school. Palin studeerde voor sportjournalist aan de Universiteit van Idaho. Ze Bracht Vijf kinderen ter wereld. Haar man heeft Eskimo grootouders, en is wat hunk noemen de vrijgevochten vrouwen van deze wereld een '', een alfa-man, een wereldkampioen lange afstand sneeuw-mobiel rijden. Met haar man exploiteert ze een Visbedrijf. Haar oudste zoon is soldaat en Kwam Enkele maanden geleden terug van zijn eerste toer in Irak. Tijdens de verkiezingscampagne was Haar oudste tiener-dochter zwanger deur een schoolvriendje. Ze is nu een ongehuwde moeder. Palin's jongste zoontje heeft Down syndroom (Mongooltje) en werd geboren Enkele maanden voor haar selectie deur McCain. Palin gelooft in het bestaan van de Christelijke God. Ze vertrouwt er op DAT God Haar de weg zal tonen. Maar God Wijst de weg enkel aan mensen sterven handelen, meent ze, niet aan Zij sterven op de zijlijn blijven staan.
In de vorige paragraaf staan er zeven zaken die de linkse medemens kippenvel doen Krijgen.

1 / Sarah Palin had bestuurservaring in tegenstelling met de straathoekwerker van Chicago, die nog nooit ENIGE verantwoordelijkheid Gedragen had. Het resultaat van de verkiezing van een onervaren man Dergelijke Duidelijk is nu voor de Meerderheid van de Amerikanen. Hij kan het niet. Hij is het voorbeeld van het Peter-principe: Hij promoveerde tot de positie die zijn petje te boven gaat. In haar politieke loopbaan daad Palin telkens wat ze beloofde. Stel je voor! Hoe Verfrissend! Ze Verminderde de uitgaven, ze verminderde de belastingen en GAF dus meer vrijheid aan de mensen. Ze verwezenlijkte de openbare werken, die ze beloofd hadden. Ze GAF een stroomstoot van energie en vernieuwing aan Zowel eerst Haar stad en dan de Gehele Staat Alaska. Dit alles deed ze met open-een 'en-politiek bloot', waarbij alle besprekingen, op contracten en 'deals' het internet en in de klassieke pers voor iedereen te raadplegen waren. In Elk van de verkiezingen, die ze won, vocht ze tegen de gevestigde macht. Bijkomend detail: deze macht is Republikeins en dus van Haar eigen partij. Ze versloeg de zittende burgemeester. Ze versloeg de zittende Gouverneur. Ze GAF Haar Ontslag in de Mineralen-commissie Toen ze overgrote stelde Dat de Leiders van Haar eigen Republikeinse partij, zetelend In dezelfde commissie, corrupt waren. Ze klaagde sterven aan, en deze Republikeinse Leiders werden veroordeeld. Haar populariteit in Alaska was 80%.

2 / Ze studeerde aan een kleine universiteit in een kleine Staat, Idaho. De verlichte geesten in de VS hebben gestudeerd aan grote bekende (Ivy League) genre universiteiten Yale, Stanford en Harvard. Iemand die niet gestudeerd heeft aan deze linkse universiteiten wordt Geacht op de achterste bank te gaan zitten, slechts te spreken als Hij wordt gevraagd, en Voorrang te verlenen aan de uitverkorenen. Het Gevolg is een binnenring van Dergelijke geprivilegieerden in de linkse Democratische en milieus. De intellectuele capaciteiten van Palin worden niet serieus genomen Wegens wat en waar ze studeerde.

3 / De feministische organisaties, Uitgesproken links, anti-Huwelijk en pro-abortus, stelden het vrouw zijn van Palin en Haar intelligentie in vraag. Sarah verklaart namelijk gelukkig te zijn in een huwelijk met een alfa-man. Palin verdedigt zonder schroom het huwelijk als de basis van onze samenleving, en vloekt in de kerk feministische deur te stellen DAT ze als vrouw meer bereikt heeft, en een beter voorbeeld voor andere vrouwen is, dan alle linkse feministen tezamen.

4 / Palins grootste zonde in de ogen van de linkse kerk is Haar Standpunt tegen abortus. De Doodzonde is dat Palin leeft volgens dit principe. Palin was namelijk op de hoogte van het Down-syndroom van Haar kindje Toen die nog in Haar Schoot leefde, maar ze koos het kindje ter wereld te BRENGEN.

5 / Palin nl Haar man hebben sedert vele jaren een vissersbedrijf in Alaska. Gedurende het visseizoen werkte Palin aan land bij de verwerking van de gevangen vis. Palin weet wat het is om een bedrijf financieel gezond te houden, en om Iedere week voldoende fondsen beschikbaar te hebben Zodat het personeel betaald kan worden. Obama heeft nog nooit een werknemer uit eigen zak Moeten betalen. Dat werd hem trouwens vorige week nog in het openbaar onder de neus gewreven door de Democratische senator van Arkansas, Blanche Lincoln. Palin Stelt Dat de rijkdom van het land, en het succes van de bevolking Alleen gegarandeerd wordt door een maximale vrijheid van het privaat ondernemen. De politiek en de 'staat' zijn belemmeringen bij het ontplooien van het individu. Er kan slechts zijn vrijheid als er economische vrijheid is.

6 / Palin erkent het gevaar van de islam en terrorisme steunde de Bush-politiek Terzake: Breng de oorlog naar de vijand. Aanvallen is de beste verdediging. Ze steunde de oorlogsinspanningen in Irak en Afghanistan. Haar oudste zoon Vecht mee. Dat maakte het moeilijk om voluit kritiek te geven op Haar standpunt.

7 / En dan Haar geloof in God, en God Haar Stelling DAT Haar zal leiden om De juiste te Nemen Beslissing. Zoals altijd aarzelt ze niet om voor haar Standpunt uit te komen, als het gevraagd Haar woord. Ze begint er zelf niet over. Geloven in God is Echter niet ongewoon in Amerika wil 90% van de Amerikanen bekennen in God te geloven. Dat kan Europeanen verwonderen. Palin is dus hier in Amerika niet abnormaal In haar geloof. Het erkennen DAT God in Feite de leiding heeft, wordt niet aanvaard. De linkse blogs en commentatoren trekken de aandacht naar dit aspect in Haar leven, en zien dit als bewijs van Haar domheid. Bush Werd trouwens hetzelfde verweten, maar toch Werd twee keer verkozen.
Palin schreef vorig jaar Haar levensverhaal, tot en met de periode van de Presidentsverkiezingen in een boek, 'Going Rogue. Ze verkocht Meer dan een miljoen exemplaren op de eerste dag DAT het boek in de winkel lag. Hiermee Suus ze een record, en deed ze Hillary Clinton in het stof bijten. Ai, DAT deed pijn!
Vorige week Werd opgemerkt DAT ze Enkele trefwoorden In haar handpalm had geschreven als geheugensteuntje bij een toespraak. Grote hilariteit bij de Democraten, tot en met de pers-verantwoordelijke van Obama zelf. Daarbij wordt bewust onder tafel gevaagd DAT Obama nooit een voordracht houdt zonder DAT Hij het kan aflezen van een teleprompter, Zelfs niet voor een kort gesprekje in een klaslokaal van 11-jarigen Zoals onlangs nog Bleek. Obama is een zeer slechte spreker, maar een zeer goede voorlezer. Zonder teleprompter Hij kan moeilijk Vijftien woorden na elkaar zeggen zonder herhalingen, pauzes en euhs. DAT Amerikanen hebben al opgemerkt, wil nu wordt gelachen: 'de teleprompter zegt' in plaats van 'Obama zegt'.
Van Palin opkomt tegen Obama in 2012 is een open vraag. Daarvoor zou ze eerst verkozen Moeten worden in de Republikeinse voorverkiezing, die Gehouden wordt in het voorjaar van 2012. Of ze daar in slaagt is lang niet zeker. Misschien wordt ze hier verslagen door andere Republikeinen met meer politieke ervaring. Palin heeft nog niet de gravitas, de uitgebreide politieke ervaring en uitstraling van de vroegere president Reagan Toen sterven Zich kandidaat stelde. Ze zal nog Moeten Werken aan Haar en Haar persoonlijkheid Relatie met de pers. Voor de jongste verkiezingen ging ze aardig in de fout, door niet te willen antwoorden op de vraag welke kranten ze las. Werd nadien Uitgespeeld dit als een bewijs van Haar onwetendheid. Zij stelt zich beledigd gevoeld te hebben door de vraag. Nog drie jaar onafgebroken op indeuken Haar Haar imago kan fataal beschädigen. Maar het regime Feit Dat de pers, de Democraten en alle linkse blogs nu alles in het werk stellen om Haar belachelijk te maken, om Haar als zo dom als mogelijk voor te stellen, duidt aan DAT ze bang zijn voor haar kandidatuur, en dus Haar een serieuze kans geven Kunnen Obama te verslaan in 2012.

Bron : The Brussels Joural