woensdag 28 april 2010

ANNEMANS EN DE GRONDWET

.
ANNEMANS EN DE GRONDWET

Debat over de Grondwet
dinsdag 27 april 2010

Reeds vanmorgen - lang voor dat thema aan de orde was - heb ik met enkele van mijn collega's opnieuw mijn oude voorstel tot herziening van de grondwet ingediend dat zich vanouds van alle andere onderscheidt doordat het àlle grondwetsartikelen herzienbaar verklaart. (zie bijlage)

Het is niet omdat u hierover niets zult lezen in de pers dat dit voorstel niet erg belangrijk is. U zal dat de komende dagen wel merken. Het antwoord van het Vlaams Belang is illustratief voor onze positie in dit debat. Als Belgie uiteindelijk uiteenvalt of zelfs als het komt tot fundamentele veranderingen, dan mag de Belgische grondwet daarvoor niet in de weg staan.

In plaats van dus de komende dagen een erg beladen debat te voeren over welke artikelen of gedeelten van de grondwet "mogen" worden herzien en welke niet, is het veel duidelijker en veel eenvoudiger om ze allemaal te kunnen herzien.

De logika zelf. Alles moet kunnen, na deze verkiezingen.

Overigens, zoals met zoveel andere zaken : het Vlaams Belang is de locomotief van de toekomst. De anderen volgen. De meesten op verre afstand. Teken meteen de toekomst uit, versterk het Vlaams Belang.
Gerolf Annemans

Digitalia denkt…
Als de Meester spreekt, zwijgen de leerlingen…
Geblokkeerd in Singapore door een onnozel vulkaantje, met veel miserie in Athene geraakt : een mens zou voor minder van zijn melk zijn. Nu is hij terug en kunnen de leeuwen beginnen dansen!
Is Marc Grammens nu werkelijk de enige die klaar ziet? Door datzelfde vliegverbod werd Journaal pas vandaag ontvangen : 14 dagen te laat. Daarin leest men, nog voor Dehaene zijn Paas-ei had gelegd, dat diens voorstellen ONEERLIJK waren, omdat Dehaene ruim 40% van de Vlamingen niet had willen horen. Inderdaad, hij vier maanden lang met geen één van de V-partijen willen spreken. Dus, moest het spelletje niet mislukt door Mangain en Jong De Croo, dan zou de CVP onderhandeld hebben en toegevingen gedaan op basis van haar eigen waterige Vlaamse standpunten.
Weer een reden om ons Rode Potlood aan te scherpen : op 6 of 13 juni begint het feest! Uit onvrede zullen veel mensen hun kat sturen en zij hebben de grondwet aan hun kant. Reden te meer voor ons om massaal op te komen, zodat er door de V-partijen geen 40, maar 50 % gehaald wordt…
Als le Roi/De Keuining straks naar Congo trekt voor de 50-jarige herdenking, waarom zou hij daar meteen niet blijven? Wie zorgt voor nog een as-wolkje om zijn terugkeer te beletten?
Indien geen vulkanisch as-wolkje kan, dan een electoraal AUB….

dinsdag 27 april 2010

DE TOESTAND VAN UUR TOT UUR

.DE TOESTAND VAN UUR TOT UUR
Een kleine stap voor de mens,
Een grote stap voor de menselijkheid

Waarmee ik alleen maar gezegd wil hebben, dat wij van uur tot uur de toestand explicieter uitgedrukt onder ogen krijgen. Van ‘we stemmen in het Parlement meerderheid tegen minderheid’ tot ‘het is niet zo simpel’ naar ‘er zijn 1.001 beletsels’, om te besluiten :’de Regering ligt er maar het Parlement blijft actief’, om dan te eindigen met ‘er zijn geen wettelijke verkiezingen meer mogelijk’.
Logische conclusie : zoals Guy Clen van PRO FLANDRIA schrijft : de enige oplossing is de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring (*). Natuurlijk zijn dan niet alle problemen van de baan, maar we kunnen er tenminste dan aan werken, zonder dat er stokken in de wielen worden gestoken.
Mr Van Laenen merkt in onderstaand artikel terecht op, dat de ‘hymne van de Gemeenschap die de BRT subsidieert een eerste keer wonder-boven-wonder integraal werd uitgezonden’ en hij heeft verdorie gelijk! Want het is zodanig normaal dat de Vlaamse Leeuw afgeblokt wordt, dat die ene uitzondering indedaaad opvalt.
Een Nationale Zender die de eigen Vaderlandse Hymne afzweert…Ondenkbaar en dus weer typisch belziekse zeden!

Mediatieke verwarring in Noord-België
24-04-2010 - Filip van Laenen - In Flanders fields
In Iskander – Elk zegge het vcort…..
De politieke chaos van de laatste dagen eiste ook in de in Noord-België verschijnende Nederlandstalige media zijn slachtoffers op. Op donderdag mochten we het meemaken dat de openbare omroep de hymne van de gemeenschap die haar subsidieert integraal uitzond vanuit de federale Kamer, een unicum in de geschiedenis omwille van meerdere redenen. De volgende dag publiceerde een krant de resultaten van een geïmproviseerde maar desalniettemin bijzonder interessante opiniepeiling. Blijkt dan toch dat het separatisme in Vlaanderen geen marginaal fenomeen is, en al jarenlang niet meer is.
Wie zou het een paar dagen geleden hebben durven voorspellen? De actie van de Kamer- en Senaatsfractie van het Vlaams Belang afgelopen donderdag in de federale Kamer kan niet anders dan een mediatieke voltreffer genoemd worden. Niet alleen liet de vrt-reporter van dienst Vlaams Belang-senator Anke van Dermeersch minutenlang aan het woord zonder ook maar één keer te ontbreken om de actie toe te lichten – meer zelfs, de senator moest door de vrt-reporter meerdere malen uit het halfrond geroepen worden om toch maar voor de camera te komen vertellen wat daar nu feitelijk aan de gang was. Pijnlijk. Bovendien werd de actie uitgebreid in beeld gebracht, inclusief het zingen van de Vlaamse Leeuw door de Vlaams Belang-mandatarissen. Ik zal wel niet de enige geweest zijn die elk ogenblik een druk op de noodknop door één of andere regisseur verwachtte om over te schakelen op een testbeeld – een kink in de kabel op het juiste moment, weet je wel – maar neen, niets daarvan. Het moet zijn dat ze die namiddag danig van hun melk waren aan de Reyerslaan dat zoiets mogelijk was. Dat vervolgens Belgen zoals een Mark Eyskens of een Elio di Rupo in alle staten waren onderstreept alleen maar dat de actie een succes over de hele lijn was.
De volgende dag bakte de nieuwsredactie het dan weer bruin in de berichtgeving over de consultaties door de koning Albert ii. Nadat de partijvoorzitters van cdH, cd&v, Ecolo, Groen!, mr, Open Vld, ps en sp.a bij de vorst op de koffie waren geweest, klonk het rechtstreeks vanuit Laken dat alle partijen die «deelgenomen hadden aan de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde» door de koning ontvangen waren. O ja? Ik dacht nochtans dat sp.a zichzelf op voorhand uitdrukkelijk aan de kant gezet had, en dat de selectiemethode van koning Albert ii dus een ietsje anders in mekaar zat. Voor de lezer die wat traag van begrip is: reken eens na welke partijvoorzitters niet in Laken welkom waren, en wat hun gemeenschappelijk kenmerk is, en je weet meteen hoe de zaken in Laken werkelijk in mekaar zitten. Niet dat daar iets oneerbaars zou zijn – dat kalkoenen niet gek zijn van de Kerstman kan je hen toch ook moeilijk kwalijk nemen – maar als belastingbetaler zou je misschien toch een iets correctere berichtgeving mogen verwachten op de openbare omroep.
Vrijdag toonde trouwens ook de krant Het Nieuwsblad aan dat men daar op de redactie lichtjes verrast was door de gebeurtenissen van de dag ervoor. In allerijl had men immers iVox de opdracht voor een opiniepeiling gegeven, en wat bleek daaruit? Liefst 33 procent van de Vlaamse kiezers koos donderdagnamiddag voor separatisme als oplossing voor de huidige crisis. Volgens de krant een bewijs dat «het separatisme niet toeneemt», en de krant vergelijkt de score zelfs met de uitslag van n-va en Vlaams Belang als verantwoording. Dit is merkwaardig, want wordt nu niet al jarenlang beweerd dat het separatisme in Vlaanderen niet meer dan een marginale tien procent van de bevolking kan bekoren? Dat wil zeggen, volgens de «wetenschappelijke onderzoeken» dan toch. Meer zelfs, die «wetenschappelijke onderzoeken» bewijzen ook keer op keer dat uitgerekend de kiezers van Vlaams Belang het minst van separatisme moeten weten en het meest koningsgezind zijn. Straffer: Het Nieuwsblad beweert dat als het separatisme vandaag een derde van Vlaanderen aangetast heeft, dat geen toename uitmaakt. Wat kan je daar als lezers anders van denken dan dat de vum-kranten al jarenlang de boel grondig en bewust belazeren, maar deze week in een moment van chaos en verwarring even de mond voorbijgepraat hebben? De resultaten van de iVox-peiling en de berichtgeving erover roepen in ieder geval enkele zeer prangende vragen

Digitalia voegt daar op eigen houtje aan toe….

Wat hield die Madammen en Meneren Hovaardigheidsbekleders eigenlijk tegen om o, al die jaren het echte regerings-werk te doen? Die zijn toch met bij de 600, verdeeld over al de bestaande zes of acht regeringen! Alleen Peeters en de Vlaamse Regering hielden zich buiten BHV en leveren ondertussen goed werk. Over…. dierenwelzijn bijvoorbeeld. Aan verdedigen van de eigen belangen wordt niet aan gedacht: daar zorgt de Grote Woordbreker in de Wetstraat 16 wel voor.
Verder te noteren : de voortschrijdende ‘verstarring van de geesten’ en de grotere invloed van het separatisme….We zijn dus op goede weg!


(*) Er rest Vlaanderen vandaag, na jarenlange vergeefse onderhandelingen, niets anders dan de eenzijdige uitroeping van zijn onafhankelijkheid, zoals België zelf trouwens op 4 oktober 1830 deed, in navolging van de Unilateral Declaration of Independence van de Verenigde Staten van Amerika in 1776. Overigens danken 11 van de 27 lidstaten van de Europese Unie hun bestaan aan een eenzijdige uitroeping van hun onafhankelijkheid. PRO FLANDRIA roept alle Vlaamse politici op, zich in volle burgerzin voor te bereiden op deze onvermijdelijke en noodzakelijke daad van civisme.

maandag 26 april 2010

VLAANDEREN WELIG HUIS...

.

VLAANDEREN WELIG HUIS….


…waar we zijn aan rijk gevulde tafelen…
leeg geroofd door vreemd gespuis.25 april 2010

De "overheid" maakt ons land volledig "kapot" !

Ik ben woest. Ik ben geweldig boos omdat ik iedere dag meer en meer besef dat de huidige beroepspolitiekers dit land volledig naar de bom aan het helpen zijn. De totale laksheid van onze "rechters" die de misdaad aanmoedigen in plaats van ze te bestraffen; het schandalig gepamper door enkele politieke partijen van een steeds stijgend aantal vreemdelingen die de volledige sociale onderbouw van ons land uit elkaar aan het trekken zijn; kortom : ik zie de chaos naderen en besef dat ik als Vlaams Belang Mandataris daar niets maar dan ook niets kan aan helpen veranderen omdat wij het slachtoffer zijn van dat vreselijk laffe en ondemocratische cordon. Waarom ben ik nu zo kwaad?

Waarover gaat het?

Gisterenavond zaten we met bevriend koppel rustig te eten in een restaurant in Kontich toen ik een onverwachte oproep kreeg van onze overbuur. "Mijnheer Van Gaever uw alarm is juist afgegaan en ik ben gaan kijken en liep in de handen van twee verdachte personen met een vreemd type. Ik heb niets durven doen omdat ik van dat soort mensen schrik heb en ze zijn weggegaan in de zijstraat. Wel heb ik juist de politie verwittigd.Waar bent U als ik vragen mag?"

Vijftien minuten later kwam ik toevallig juist samen met een politiecombi aan ons huis aangereden. Een minuut later stonden we naar onze volledig in stukken geslagen achterdeur te kijken. Het gaf de indruk dat men er met een stormram was tegenaan gegaan. Het hele onderste gedeelte van de deur was weggeslagen zodat een volwassen persoon er zo door kon.
Waarschijnlijk is toen het alarm afgegaan en zijn ze gaan lopen.

In tegenstelling tot vorige inbraken had de politie geen tijd om rond het huis te gaan kijken langs waar de inbrekers misschien weer de omheining hadden stukgeknipt. "We nemen zeer kort enkele gegevens op want het is wederom een zeer zware nacht Mijnheer. We komen juist van een inbraak in Wijnegem en werden reeds opgeroepen voor een volgende opdracht.......In de loop van de volgende week zal er wel iemand van ons nog eens komen kijken........We gaan nog snel enkele vragen stellen aan uw overbuur en moeten dan verder.......We kunnen nog weinig doen en als we er eens een "klissen" laat men hen toch steeds weer snel vrij......Het wordt werkelijk erg...........We kunnen er echt niets aan doen....... Snel nam een van de agenten een foto van de ravage en dat was het dan.Wommelgem; Vlaanderen anno 2010!!

Dit is nu onze TIENDE inbraak!! De laatste maanden heb ik grote inspanningen moeten leveren om mijn echtgenote in ons huis te houden omdat ze het na de negende inbraak niet meer zag zitten. Hedennacht hoorde ik haar terug zeggen;"ik wil hier weg....weg....weg....!! We hebben de nacht in huis doorgebracht maar geen oog dicht gedaan wetende dat onze achtergevel een gapende wonde vertoonde. Vroeger was het om de 25 jaar oorlog. Vandaag is het in onze steden en gemeenten bijna dagelijks een soort oorlog aan het worden waarbij men kan gekwetst geraken door een overval; inbraak;Carjacking of wat ook. Onze "leiders"; onze "beroepspolitiekers" zijn van ons destijds mooie en welvarende Vlaanderen een Chaos aan het maken. We hebben nu méér dan 300 teksten geschreven met allerlei voorstellen hoe we het zouden veranderen als we iets in de pap te brokkelen hadden. Maar we hebben niets te zeggen en kunnen alleen onze inwendige woede trachten te koelen. Voorlopig ontbreekt ons de moed om nog iedere dag teksten te schrijven waarvan het resultaat steeds nul komma nul zal blijven. We danken dan ook onze trouwe lezers en vragen hen wat geduld uit te oefenen. Na deze TIENDE inbraak ontbreekt ons voorlopig de moed om nog verder te blijven schrijven. Zonder totaal nieuwe gezichten voor het besturen van ons land is de kans nihil dat we er nog uit geraken. De financiele ramp die op ons aan het afkomen is zal voor een zeer groot gedeelte van onze bevolking zwarte sneeuw betekenen. Van al de kiesbeloften en van alle reeds genome beslissingen zullen er nog maar weinig kunnen uitgevoerd worden. Zelfs onze pensioenen komen duidelijk in gevaar. We worden belogen en bedrogen maar uiteindelijk hebben we de "leiders" die, zij het op ondemocratische wijze, werden verkozen,

Men zegge het voort,
Freddy Van Gaever – Senator

Digitalia zegt..

Nood breekt wet. De VMO werd ooit verboden als privé militie, maar zeg nu zelf : is er in dat land daar aan de Noordzee (ik woon zoals U weet op de Italiaanse boerenbuiten die bijna te arm is om de eigen bevolking te voeden, dus zwerft hier geen vreemd gespuis rond) geen privé militie broodnodig?!

Voorstel van mijnentwege

Akkoord, niet te realiseren, maar de basis-idee kan nuttig zijn….voor de loutering en de berusting)

Richt opnieuw zo’n burger-militie in, leen het bendigde materieel bij de Politie, richt een paar kampen (Beverloo als voorbeeld) opnieuw in met prikkeldraad en hoogspanning. Begin dan met rondrijden om de Rechtbanken te zuiveren van zittende criminele medeplichtigen, bij vergissing soms ook wel ‘Rechters’ genoemd. Daarna een voor een de gevangenissen. Leegmaken en overbrengen naar de gezonde buitenlucht. Schiessbefehl indien noodzakelijk.

Tweede fase: elke stad wordt voorzien van een tiental plaatsen voor schandblokken, waar de misdadiger met hoofd en handen ingeklemd voor een aantal dagen tentoongesteld wordt, vooraleer hij afgevoerd wordt, in fasen, richting thuisland.

Derde fase. Ga over tot vergoeding van de slachtoffers, door inbeslagname van alles wat de daders en hun families bezitten. Vergeet niet de speurders te zenden naar de thuislanden om ook daar alles in beslag te nemen.

Vierde fase, eigenlijk de eerste: licht de EU voorafgaandelijk in van elke te nemen maatregel, die begint met het oppakken van de verantwoordelijke politici. Dezen kunnen fungeren als kampbewakers, daar toch gewend aan besturen en onder de knoet houden.

Eenmaal de rust is terug gekeerd (dus ook hier een werkzame deadline van max 30 dagen) wordt de militie ontbonden en kan het gewoon politioneel toezicht terug ingevoerd worden. Slechts op die manier kan dat land van jullie terug…piloot-land en model-democratie voor de EU worden. Het kan dus nog voor 1 Juli, om tijdig en in rustige vastheid het EU-voorzitterschap – onder voorwaarden - op te nemen.

De nieuwe EU-President zou bijvoorbeeld in die zes maanden dienen te worden gekozen uitsluitend door de Basken, de Vlamingen, de Ieren, de Bretoenen, enz, enfin door alle volkeren die strijdvaardig staan voor onafhankelijkheid en voor het Europa der Volkeren. And the winner is….hij die meest stemmen haalt!

Merkel en Sarkozy?

Tje…Er zal wel ergens nog een plaatsje vrij zijn bij madame Tussaud?

DE TANKER IS AAN HET KEREN

.


DE TANKER IS AAN HET KERENHet ‘cordon sanitaire’ heeft gewerkt.

Als Jos Gheyysen een graf delft voor een ander…
Vallen die cordon-trekkers er zelf in….

Onderstaand artikel liefst enkele keren herlezen AUB, vervolgens een paar keer met Uw (eigen) kop tegen de muur slaan, en als het er dan nog altijd staat zoals het stond deze morgen in de De Morgen, dan moet U op straat komen met de Leeuwenvlag om Uw schouders, klaar om stormerderhand De Stomme van Portici te gaan bijwonen. De slotscène dan, waarna de gordijnen vallen.

Ik dacht dat de maskers gevallen waren, toen de CVP eerst over ‘collaboratie-federalisme’ begon te praten, zodat Martens, bijna wonderlijk verrezen uit het verleden, op TV kon peroreren dat onze democratie eigenlijk geen echte democratie was, maar een ‘consensus-democratie’. Mooie consensus, waar men 1/3 van de Vlaamse kiezers in een ‘schurft-kring’ opsluit.

Jongens, als ’t zo voortgaat, moet ik beginnen vooruit maken met mijn voetreis naar Vlaanderen. Om, op mijn knieën kruipend nog voor Hemelvaartsdag te kunnen aankomen om mee te vieren, moet niet veel meer gebeuren.

Als de vrees voor de macht van de V-partijen nu maar niet contra-productief begint te werken, zodat de Franscouillons van brullende stieren veranderen in tamme ezels. Zo zou de zinkende Belgica weer tijdelijk vlot kunnen getrokken worden

België delfde zijn eigen graf
(bij uittreksel)De pacificatie-democratie als techniek van besluitvorming is volgens Maddens al geruime tijd dood en begraven in België.
De pacificatiedemocratie houdt in dat beslissingen moeten worden genomen door een grote coalitie, waarin alle relevante segmenten van de samenleving zijn vertegenwoordigd.


Maar het probleem is nog fundamenteler. Pacificatie-regelingen kunnen maar werken als ook de radicale 'flank parties' erbij worden betrokken. Het is evident dat het Goede Vrijdag-akkoord in Noord-Ierland nooit tot pacificatie zou hebben geleid zonder de steun van Sinn Fein en van het DUP van Ian Paisley. Net zoals het conflict in Baskenland zal blijven woeden zolang de Spaanse overheid niet bereid is om te onderhandelen met de radicale linkse nationalisten of 'abertzales'. Het is precies daarom dat de traditionele partijen sinds het begin van de jaren zeventig ook de Volksunie zijn gaan betrekken bij de onderhandelingen over de staatshervorming. De grote staatshervormingen van 1988 en 1993 zijn enkel tot stand kunnen komen doordat ze door een groot deel van de Vlaams-nationalisten werden gesteund.

Sinds 2008 staan de Vlaams-nationalisten echter helemaal buitenspel bij de staatshervorming. Het radicaal-Franstalige FDF zit via het MR mee aan de onderhandelingstafel. Maar de bijna 40% radicaal-Vlaamse kiezers staan in de kou. Aan Franstalige kant zijn zo goed als alle kiezers vertegenwoordigd, aan Vlaamse kant (met Groen! inbegrepen) ongeveer de helft. Stel even dat het in die omstandigheden toch tot een 'onderhandeld' akkoord gekomen zou zijn over BHV. Het Vlaamsgezinde protest zou ongemeen fel geweest zijn. We zouden naar de verkiezingen zijn gegaan in een sfeer van toenemende polarisatie tussen het blok van drie radicaal-Vlaamse partijen enerzijds en de Belgische 'systeempartijen' anderzijds. Voor de drie V-partijen zou de meerderheid in Vlaanderen meer dan ooit binnen bereik liggen. Het is precies uit vrees voor zo een scenario dat de Vlaamse onderhandelaars geen verregaande toegevingen wilden doen aan de Franstaligen.

Het kan misschien verrassend klinken, maar in veel opzichten ligt het cordon tegen het Vlaams Belang aan de basis van de huidige impasse. Wat er ook aan de basis mag gelegen hebben van dat cordon, het praktische gevolg was dat een alsmaar groter wordende groep van Vlaams-nationalisten van het politieke spel werd uitgesloten.

Daardoor heeft die partij zich nooit kunnen ontwikkelen tot een meer gematigde beleidspartij, zoals de Volksunie in de jaren zestig. Onder druk van het steeds sterker wordende Vlaams Blok is er een radicalisering ontstaan bij een deel van de Volksunie, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ontstaan van de N-VA. En als de N-VA vandaag zo huiverachtig staat voor toegevingen aan de Franstaligen, dan komt dat precies omdat ze de hete adem van het Vlaams Belang in de nek voelt. Anders gezegd : door de radicale Vlaams-nationalisten te stigmatiseren en uit te sluiten van het beleid heeft België het pad van de pacificatie verlaten en daarmee zijn eigen graf gedolven.
26/04/10 06u59 in De Morgen

zondag 25 april 2010

KAN MAANDAG DE LEEUW NOGMAALS AUB ?

.

KAN MAANDAG DE LEEUW NOGMAALS AUB


De barbaren van het "verzet"

In zijn "Journaal" van 22 april jongstleden schrijft Mark Grammens aan het einde van zijn stuk "De 'oplossing'" het volgende :

"De na-oorlogse repressie was, in Vlaanderen, het festival van de Vlamingenhaat, ter ondersteuning van een Belgisch-nationalistische staatsgreep. Honderden Vlamingen werden terechtgesteld of gemarteld tot later de dood erop volgde. Duizenden Vlaamse vrouwen werden verkracht. Honderdduizenden werden van hun rechten en hun bezittingen beroofd, en in de ellende gestort. Een onbekend aantal kinderen werd door een staat die later wereldvermaard werd wegens zijn onvermogen om zijn kinderen in bescherming te nemen (Dutroux), aan hun lot overgeleverd en voor het leven getekend".

Voor wie uitspraken van Grammens en andere Vlaamsgezinden als ongeloofwaardig zou willen aanduiden, kan bijvoorbeeld ook eens te rade gaan bij Peter Schrijvers, meer bepaald bij zijn boek "De schaduw van de bevrijding" (bespreking hier). Hoewel hij de naoorlogse repressie daar slechts zijdelings behandelt - omdat de Amerikaanse troepen, aan wie hij vooral zijn aandacht besteedt, daar in het algemeen niet bij betrokken waren of er niet wensten bij betrokken te worden - zijn er her en der in het boek toch stukken te vinden die ernaar verwijzen. Het onderstaande bijvoorbeeld :

"Het waren barbaarse uren en dagen en velen haalden uit naar vermoedelijke verraders met geen enkel ander oogmerk dan zo veel mogelijk vernedering en pijn te veroorzaken. Mensen werden gedwongen spitsroeden te lopen zodat ze konden worden bespuugd en gekrabd en geschopt en geslagen met vuisten, knuppels, riemen en zwepen. Op foto's is het ene na het andere tafereel te zien van collaborateurs met blauwe, gezwollen, bloedende gezichten die onder dwang door de straten worden geleid of in vrachtwagens worden afgevoerd. Andere foto's tonen vrouwen die gedwongen worden zich uit te kleden en spiernaakt de Hitlergroet te brengen. Er is sporadisch bewijs dat duidt op een patroon van verkrachtingen, maar tot op heden zorgt een sterk taboe ervoor dat daarover een diep stilzwijgen wordt bewaard. Diep stilzwijgen heerst ook als het gaat om lynchpartijen en straatexecuties; zelfs een halve eeuw na de oorlog zijn mensen in interviews vaak slechts bereid om in bedekte termen te spreken over wat er is gebeurd of ontkennen ze gewoon dat iets dergelijks ooit zou zijn voorgevallen. Toch weten we zeker dat bijvoorbeeld alleen al in de provincie Limburg straatrechtspraak tijdens de eerste uren van de bevrijding leidde tot de executie van vijf mensen in Tongeren, terwijl in Wellen drie anderen werden gedood met een nekschot."
Geplaatst door Björn Roose op zaterdag, april 24, 2010 0 reacties
Labels: Belgicisme, Geschiedenis

Digitalia denkt


dat er een verband bestaat, misschien niet opzettelijk, tussen wat hierboven, precies in deze dagen, geschetst wordt, en het zingen van de Vlaamse Leeuw in het belziekse Parlement.
Spijtig dat Björn Roose er niet aan gedacht heeft, maar, in plaats van maandag een soort vaudeville op te zetten, bedoeld als ‘ererherstel’, kon hij gesuggereerd hebben dat de Franstaligen beter Sire de Keuning ineens gevankelijk naar het halfrond meevoeren. Leven we immers niet in tijden dat er overal ‘excuses’ worden aangeboden, en ‘pardon’ gevraagd?
Zo kan de Sexen Coburger op het spreekgestoelte, bevend als bij zijn eedaflegging, liefst met ontbloot hoofd en in burger, aan de Vlamingen verontschuldigingen aanbieden voor de excessen van de epuratie na WO II. Hij mag kiezen om dat te doen voor of na het rechtstaand aanhoren van de volledige Vlaamse Leeuw, minstens 5 coupletten. De zang is hem niet onbekend, want ooit heeft hij, zichtbaar voor de waakzame camera’s staan mee-neuriën, dat de tijd de steden verdringt, en dat er geen tronen blijven staan…
Na het beëindigen van zijn toespraak, dient de vorst de Koninklijke sabel op zijn knie in twee te breken en de twee helften ten dele onder te dompelen in de klaar staande kuip met verse mortel. Zodat zijn Koninklijke waardigheid voorgoed gebetonneerd blijft. Het kan dan het halfrond verlaten, gevolgd door zijn vrouwelijke sibbe-genoten, wier hoofd voordien zal kaalgeschoren zijn. Zij zijn buiten een ontblote kruin volledig gekleed, zulks uit ethische overwegingen en edele motieven, die 65 jaar vroeger niet gegund werden aan onze Vlaamse Vorstinnen. Zijn mannelijke sibbe-genoten zullen, in navolging van de Gentse stroppendragers, de stoet besluiten, aan elkaar gebonden met stroppen die gaan van de kleinste nek tot de grootste nek, en in die volgorde.
Als apotheose zou, bij het wegsterven van de laatste tonen der Vlaamse leeuw, de Congres-kolon de lucht dienen in te gaan. Dat symbool der dwingelandij was mij ten enenmale ontgaan wegens zijn al te grote oubolligheid, maar de vrienden van het AFF hebben reden gezien om een vroegere aanslag (1963) in herinnering te brengen. De daders zullen, net als de dynamiteurs van de Eerste IJzertoren (1946) ook nooit gevonden worden. Want er zal ook nooit naar gezocht worden. Tenzij we, ‘pour les besoins de la cause’, een beroep zouden doen op een paar flink overtuigde Muzelmannen? Die worden toch nooit aangepakt….En wat geeft nu een bommetje min of meer in dat milieu….
Terwijl de geblindeerde rijkswacht-bussen de overige Franscouillons bij het buitenkomen opladen, worden de klokken geluid, en gaan alle sirenes van het land, ten teken dat aan de dwingelandij een einde is gekomen.
Aan de buitenlandse Pers wordt een persmap overhandigd waarin de stralende toekomst wordt geschetst, terwijl alle binnenlandse perslui, bijeengedreven in het Parlementair Halfrond, de kans krijgen de Eed van Trouw af te leggen, deze keer aan het Nieuw Voorlopig Bewind. Siegfried Bracke wordt verheven tot de eer der Altaren en krijt een Vaste Benoeming als Nieuwe Bisschop van Brugghe, met Yvan de Vadder als koorknaap.

MORELLEKE FORELLEKE IN DE ALGARVE

.

MORELLEKE FORELLEKE IN DE ALGARVEDe echte kampioenen rijden in het geel!Hey! Dag straffe Madame,
Ik dacht al die heeft haar lier voorgoed aan de wilgen gehangen. De keren dat ik (maar ik niet alleen!) ondertussen Uw blog heb geraadpleegd zijn niet te meer te tellen – maar telkens was ’t noppes. Nada? Niente. Björn Roose heeft ons dat ook gelapt, maar die is al lang terug. En hoe! ELVEEBEE van Vrij van Zegel kwakkelt ook een beetje, maar af en toe worden we toch op een edelsteentje vergast. Och! We zij al content met nog zo weinig! .
Pas op, we verstaan dat, zulle! Ge hebt nu andere katjes te geselen. Maar ons helemaal in de kou laten staan, moogt ge toch niet doen! Uw stukje over het wetsvoorstel ‘Splits belgië’ van november 2007 heropgevoerd, bijvoorbeeld was een meesterschot..
Nu dezer dagen de boel op kantelen staat in ons voordeel, kunnen enkele lijntjes per dag wonderen doen om de moreel nog meer ‘aufzukricken’. Gewoon Uw rechtlijnigheid even uitdraperen over de bloggende goegemeente, zou Vlaanderens zaak danig vooruit helpen. Wij missen dat, weet U!

Als een Walter Van Besien (Groen!) in De Standaard al toegeeft, dat hij (malgré lui) donderdag de Vlaamse Leeuw liep te neuriën in de wandelgangen van het Parlement, in die omstandigheden kan ene Marie Rose Morel toch niet blijven zwijgen.

Daar in de Algarve werd U eindelijk de juiste ‘nickname’ opgespeld : de Lance Armstrong van de Vlaamse Beweging. Dat is een kapitaal, beste Mevrouw, dat U voor Vlaanderen niet moogt vergooien. Wij, de simpele mannen en vrouwen in de straat maar ook op de barricaden, zouden zo graag staan supporteren aan de kant van de weg. ’t Zal nodig zijn, want er worden al driekleuren gesignaleerd!

Niemand mag de kracht van de vrije blogwereld onderschatten, zeggen wij. Wie wij dan wel zijn? Onze naam is ‘Met Velen’ …
Wij groeten U.
Met Velen.

OP HET PUNT VAN GROEN TE WORDEN

.OP HET PUNT VAN GROEN ! TE WORDEN


Music in the Air, was dat ooit geen fantastisch deuntje voor wie toen in die dagen verliefd was?
Kijk, ondergetekende heeft inzake Vlaamse ‘verworvenheden’ in het apenland van Marc Eyskens, al dikwijls groen mogen lachen..
Voortaan gedaan met groen lachen : we lachen nu naar Groen! met de ietwat blijde blik van een onverwachte herkenning. Zou er onder dat rood-groen laagje verf misschien toch een verdoken gelijkgezinde leven? Als ’t er werkelijk op aan komt; trekken wij Vlamingen dan aan hetzelfde zeel?
Zij, die van Groen! zijn me wel nooit sympathiek geweest, maar als ze iets goeds doen, moeten we ook zeggen, niet?
De onderhuidse onwezenlijke sfeer van die donderdag 22 april 2010 in het Parlement en in de wandelgangen : wie heeft die ooit beter weer gegeven? De jonge Van Besien van Groen! – zie hieronder -bezie ik voortaan met heel andere ogen. Hij heeft het perfect verwoord en die klok kan niet meer teruggedraaid worden! Bye Bey Belgium is zo goed als werkelijkheid geworden! Music is in the air : een dansende lichtvoetige Vlaamse Leeuw die ronddwaalt in de wandelgangen van het Parlement….
Lees en geniet mee van deze kleine maar veel betekende overwinning….
Ik kan de man perfect volgen in zijn reacties, vooral met zijn gevoelens over die ’wrange en agressieve houding’ van het Vlaams Belang die de Leeuw deed klauwen in de arena waar er zoveel gevochten (en verloren) werd voor zijn recht. Ik kan er alleen aan toevoegen : ‘wat een geluk dat wij een vredelievend volkje zijn, die, anders dan in 1830, zijn gelijk niet bevecht met geweerkogels….

Hier gaat dus dat stukje uit de Vlaams Belang-site over de reacties na deze heugelijke dag.

“Zelfs de makers van 'Bye bye Belgium' hadden dit niet kunnen verzinnen,” schrijft het Nederlandse dagblad Trouw. “In die uitzending werd het lied wel gezongen, maar dan door zogenaamde flaminganten op straat, voor het Vlaamse parlement.” De krant heeft het natuurlijk over de volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang die in de plenaire zaal van de Kamer de Vlaamse Leeuw zongen. Die beelden gingen de afgelopen dagen de wereld rond.
Onmiddellijk na de actie rende een aantal Franstalige politici gillend door de gangen van het parlement: “C’est scandaleux!” ’s Avonds was de Vlaams Belang-actie het eerste item in het RTBF-journaal. In de studio toonde Mark Eyskens (CD&V) zich “geschokt” en vrijdag schreeuwden de Franstalige kranten moord en brand over de “onaanvaardbare provocatie”.
“De chaos wordt alleen maar groter,” stelt PS-nestor Philippe Moureaux vandaag vast in De Standaard. “Niet alleen gisteren in de Kamer, met die manifestatie van Vlaams Belang die toch niet zonder betekenis is, maar fundamenteel. Dit keer zitten we echt in de voorkamer van een regimecrisis.” In dezelfde krant laat overigens ook Groen!-voorzitter Wouter Van Besien een opmerkelijke reactie optekenen: “Toen Vlaams Belang in het halfrond de Vlaamse Leeuw zong, wat ik overigens een wrange en agressieve actie vond, bleef dat deuntje in mijn hoofd zitten. Ik betrapte me er daarna op dat ik, op de tonen van de Vlaamse Leeuw, al fluitend door de gang liep. Wie weet wat had de Franstalige pers daarvan gemaakt als ze mij zo hadden gezien?”
De Franstaligen laten het er in ieder geval niet bij: vrijdag schreef MR-fractieleider Daniel Bacquelaine een brief naar Kamervoorzitter Patrick Dewael. Bacquelaine vraagt een officiële en publieke reactie van de Kamer op het “incident” met het Vlaams Belang donderdag. Volgens persagentschap Belga schrijft Bacquelaine in zijn brief dat de Franstalige partijen “zeer verontwaardigd” zijn en vraagt hij aan Dewael of er een intern onderzoek is gevoerd naar het uitblijven van een reactie van de veiligheidsdienst van de Kamer. Daarnaast vraagt de MR-kopman “of de identiteit bekend is van iedereen die aan de actie heeft deelgenomen” en “of er gerechtelijke stappen worden overwogen”.
Als het de bedoeling van de Franstaligen is om de bedienden van het parlement of de mandatarissen van het Vlaams Belang te intimideren, zullen ze alvast van een kale kermis thuiskomen. Volgens de MR-fractie moet er bij het begin van de volgende plenaire zitting een “officiële reactie” komen. Die plenaire zitting mag er wat ons betreft zo vlug mogelijk komen: dan kunnen de Vlamingen eindelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde stemmen. Dat zou alvast een mooie gelegenheid zijn om de Vlaamse Leeuw opnieuw aan te heffen.


@ VB Bij http://blog.seniorennet.be/angeltjes/


Pssst
Zou het kunnen, dat de lokalen, ja zelfs de audio-opname toestellen die de Vlaamse Leeuw hebben moeten ondergaan, ontsmet moeten worden? Dat de beelden, net zoals op de voetbal, herspoeld en gewist zullen moeten? Of zal men eisen dat, in volle plenaire zitting, de Brabançonne-à-la-Leterme, de Marseillaise dus, als een soort ‘eerherstel’ moet weerklinken?
Om alle misverstanden te voorkomen : de Marseillaise mag van mijn part gespeeld worden, 7/7 en 24/24, maar dan in Namur, in de zetel van het Waalse Parlement. Daar mag het zelfs de goeie oude Brabançonne blijven weerklinken, ja, zelfs ‘Mie Katoen komt morgen noen’ mag van mij, als dat mag van Sabam. Wat met Brussel, het bels Parlement, de Wetstraat 16, zult U zeggen? Mogen omgebouwd worden tot gruwel-museums van het koloniaal verleden dat Vlaanderen 180 jaar heeft leeg gezogen. Met verplicht jaarlijks bezoek van alle Vlaamse schoolreizen.
In Brussel zal voortaan alleen de Vlaamse Nationale Hymne gezongen en gespeeld worden.
Vlaanderen, met geborgen in de moederschoot van zijn grondgebied Brussel, zal Vlaams zijn, of niet zijn!
Meisjes en jongens : wat is er nog werk aan de winkel!
Chez nous, on se sent chez soi!

Psssst II
Komaan, beste Mr Annemans : neem Uw ziekbed op en volg ons! Wie wil er nu ziek zijn, als Vlaanderens dag in ’t Oosten gloort!?

Pssst III
Wat op barsten staat, kan breken. Is niet mijn wijsheid, maar die van de De Morgen, Uit de koker van de Apostel Pulus-met-de-7-koppen, waarvan de ene kop als Pauli door het leven gaat. Pauli, de meervoudsvorm van Paulus….Hij zegt dat niet over een of ander ordinaire vaas, maar over ’t belziekske van Papa. Zeg nu zelf : verdient dat niet de dood met de kogel? Of beter : de klop met de houten hamer, zoals de boer zijn zwijntje doodslaat?

PAUKI DE VUURSPUWENDE DRAAK

.


PAULI DE VUURSPUWENDE DRAAK

Een van zijn vuurspuwende muilen heeft gisteren zaterdag een stuk gepleegd waaruit volgende passages. Commentaar (bijna) overbodig.
Geloof me, de tanker is aan het keren….De De Morgen begint zowaar op een oude brombeer te gelijken zoals we die horen in ‘Peter en de Wolf’ van Sergeï Prokovjef.

Waarbij uiteindelijk maar één besluit zich opdringt: het is misschien niet voorbij, maar het bestel is tot zijn uiterste opgerekt. Zowel Vlamingen als Franstaligen zitten in hun strategie tegen de rand van de legaliteit. De Vlamingen hebben de legale middelen in handen om alle wetten die ze willen te stemmen, en eenzijdig. De Franstaligen beschikken over net zo'n geducht arsenaal aan wetten en wettelijke technieken om alle wetten die ze willen tegen te houden, en zij alleen. Maar als dat het samenlevingsmodel van dit land is -"ik doe wat ik wil, en ik zorg ervoor dat jij vooral niet doet wat je wilt" - dan is het bijna over en uit.

Even herhalen : "ik doe wat ik wil, en ik zorg ervoor dat jij vooral niet doet wat je wilt" …..Als dat niet de ideale woorden zijn waarin vastgesteld wordt dat een huwelijk voorgoed voorbij is….Tot plots zegt Paili even verder, dat het ‘krak/craque’ zegt….
…/…

Schijn en zijn worden inwisselbaar, het politieke debat voltrekt zich stilaan volgens het kader van de "grot van Plato": we kijken niet meer naar de feiten, maar naar de voorstelling van de feiten. En kunnen nu eenmaal niet anders dan het debat daardoor te laten bepalen.

Dan wordt de kans inderdaad groot dat dit land op die B-H-V-barst breekt. Niemand die het echt wil, maar minder dan niemand die het actief verhindert. Tot, plots maar fataal, "krak" klinkt. Of is het cracque?

Tenzij die Dehaene, bewust of intuïtief, zag dat het zo niet kan en kon. Dat hij het gevaar wel zag, maar dat het nog even nodig was om de anderen dat besef bij te brengen. Ze even met eigen ogen in de afgrond te laten staren. Dan schrikken ze wel terug. Mogelijk. Hopelijk.

En als men toch collectief "beslist" een pas naar voren te zetten, dan is dat zo. Lemmingen zijn nu eenmaal lemmingen. Niemand draagt schuld, en toch allemaal de afgrond in. Onweerstaanbare innerlijke drang. Zo zullen ze zich proberen vrij te pleiten voor het tribunaal van de geschiedenis.
24/04/10 10u11

Weer, voor de duidelijkheid, nog even herhalen :” we kijken niet meer naar de feiten, maar naar de voorstelling van de feiten’….De perceptie waarover Noël Slangen en Guynokkio het altijd hadden, nietwaar!? En wat ik hier al een paar jaar verkondig : gans het land B. is slechts een perceptie. Van wat een vaderland niet is, maar zou moeten zijn.

Dat beeld van die lemmingen en de afgrond stond hier op deze blog al een paar jaar te lezen. Zou Pauli? ….denk ik dan maar die zal ook wel zijn klassiekers kennen. Ten zijnen gerieve wil ik dat ander beeld ook naar boven brengen, een beeld minder uit de lagere dierenwereld, maar uit de grote mensen-wereld. Dat van de rattenvanger van Hameln.

Maar deze vergelijking loopt wel mank. In ons land is er niet één rattenvanger bezig, maar minstens zes. Neem de 3 voordien “nationale’ kleurpartijen van elk landsgedeelte, en U bent er. Die zes lokken elk in hun eigen richting : hoe wilt U dan dat de ratten wie naar waar volgen?!

Vandaar mijn besluit (nog maar eens) : luister naar geen enkele van die rattenvangers : zij voeren U naar de ondergang. Vorm Uw eigen mening, ga naar de kern van de dingen : wij, Vlamingen, zijn best in staat om voor onszelf te zorgen. Daarvoor is ons verleden de beste waarborg. Wij zeggen niet : ‘weg met alle anderen’, maar wij zeggen wel :”Eigen Volk Eerst”. Wat we zelf doen, doen we beter!

O Ja, bij “Bracke op Vrijdag” wist de Oude Belg Martens, even oud als het uitaire land B., dat de democratie bij ons een CONCENSUS DEMOCRATIE is, maar ging in zijn Tjeven-uitleg slechts zover om uit te leggen, dat de numerieke minderheid (de Franscouillons) beschermd werd door allerlei grendelwetten, alarmbellen, belangenconflicten enz, zodat blal-bla-bla. Het had duidelijker gewest, had hij gezegd dat de Vlamingen niet alleen hun meerderheid hadden opgegeven, maar uit onnozelheid inzake de fairplay langs de overzijde, daarbij blokkerings-mechanismen hadden toegestaan die deze minderheid in feite tot meerderheid maken. Neen, de ouaarde ouwilfriede zweefde daarbij in de hogere regionen van ‘de werkelijke problemen van de mensen’. Waarbij hij, naar aloude Tjeven-gewoonte, in feite wilde zeggen, dat hij en zijn partij de enigen waren die daarvoor konden zorgen. Dat zij dus hun postjes wilden behouden.
De geschandvlekte Navobaas Claes zat erbij en keek ernaar, maar wist toch in te brengen, dat de Franscouillons in de pre-historie, in zijnen tijd dus, de taalgrens hadden gewild. Hij zei net niet dat ze dat deden uit vrees dat de Vlamingen zouden opdringen. Wel wist hij dat de media veel te dicht op de hielen zat van de politici ; zie donderdag laatst in de wandelgangen van het Parlement. In het zakenleven kon dat toch ook niet, wist hij zijn stelling te staven. Typisch voorbeeld van een Linkxe redenering : gelijk willen halen met de verre schijn van een evidente waarheid.
Ik verklaar mij nader : in het zakenleven worden GEEN publieke belangen behandeld in de directie-raden, dus heeft het publiek daar geen zaken mee. In de politiek gaat het uitsluitend om publieke belangen, dus mogen er geen geheimen bestaan voor het publiek.
Enfin, Claes zat daar in feite de achterkamertjes te verdedigen waarin inderdaad louche zaakjes o.a. Agusta en Dassault mogelijk waren/zijn.

zaterdag 24 april 2010

LIBERTE JA - BOURKA NO

.
LIBERTÉ JA - BOERKA NO

Nicolas Sarkozy wil toch volledig boerka-verbod

President Nicolas Sarkozy van Frankrijk wil toch een volledig
verbod op het dragen van gezichtsbedekkende sluiers in de openbare ruimte.

Hij legt daarmee een advies van de Franse Raad van State naast
zich neer. Het bestuursorgaan adviseerde onlangs af te zien
van zo’n boerka- en nikab-verbod omdat het juridisc onhaalbaar is. De regering van Sarkozy vindt boerka’s en nikabs in strijd met de waarden van het seculiere Frankrijk en met de waardigheid van
de vrouw.

In het parlement is een meerderheid te vinden voor een volledig verbod. Er zijn tweeduizend moslima’s in Frankrijk met gezichtsbedekkende sluiers.


Digitalia denkt


Als ’t goed is, we dat ook moeten zeggen.

Nu kan er in le Très Grand Bruxelles ook eens nagedacht worden om ook dàt voorbeeld na te volgen. Want het is toch van oudsher bekend, dat als ’t regent in Parijs, het ook druppelt in Brussel?!

Het doet er mij aan denken, dat er in BruSSel dringend werk moet geleverd worden aan het ‘Lands Hoogste Orgaan. En neen, ik bedoel niet dat klein manneke op de Zavel, bekend van de meeste ansichtkaarten over de Europese hoofdstad. . Ik bedoel de lieve oude man uit Belvédère/Laeken met de triestige reputatie van alle von Sex- en Coburgers, waarvoor de Van Gheluwe’s uit Brugge niet moeten onderdoen. Al leeft die laatste bijna-emeritus nu teruggetrokken in alle intimiteit als kluizenaar in een kloostercel. JaJa, te laat de put gevuld als de knaap misbruikt is!

Dat koningschap dus, dat ons zoveel geld kost!

Vervangen door een verkozen en vernieuwbare Président, lijk in Parijs, lost niets op, want die kost in de meeste gevallen nog meer dan een Koning, die voor het leven benoemd is.

Daarom zou mijn voorstel zijn, dat men, zodra in Brussel de troon vacant komt, er een AANBESTEDING (voor de meest biedende) zou uitgeschreven worden. Men begrijpe mij niet verkeerd : ik bedoel wel degelijk dat de persoon, mits de nodige kwaliteiten, die aanbiedt het meest te betalen OM TE MOGEN KONING zijn, aangesteld zou worden voor de duur van de verkozen regering. Die duur kan kort of lang zijn, al naargelang de kwaliteit van de parlementsleden. Onnodig het speculatief karakter van dergelijk Koningschap te belichten : aan ieder beroep kleven nu eenmaal risico’s, en iedere konings-wissel zal in de toekomst moeten opbrengen. Dàt is pas gezonde staatsmanskunst!

Verder zouden alle roerende en onroerende bezittingen, paleizen, kastelen, residenties, in feite allemaal gestolen goed, publiek dienen verkocht te worden, ten bate van de (nieuwe) Vlaamse maar ook Waalse Schatkist.

Tenslotte, zoals op TV zo graag te pas en ten onpas verkondigd NO BALLS NO GLORY. Waardoor ik versta dat er geroepen wordt op het einde van de mannelijke heerschappij, en dat nu de GLORY van de matrimoniale samenleving begint. Voor mij niet gelaten, want slechter gaan kan het niet, alleen maar beter!

vrijdag 23 april 2010

ISLAM DICTATEN BEGINNEN

.
ISLAM DICTATEN BEGINNEN


South Park schrapt de profeet MohammedDe jongste aflevering van de Amerikaanse satirische tekenfilmserie
South Park met de moslimprofeet Mohammed is gecensureerd na dreigementen van radicale islamieten aan het adres van de makers Matt Stone en Trey Parker. Alle verwijzingen naar Mohammed, die werd afgebeeld als persoon in berenpak, zijn verwijderd.

Bron De Wereldkrant van BVN


Digitalia denkt….

dat de Muzelmannen, Muzelvrouwen Muzelkindjes wereldwijd er nu van overtuigd zijn, dat, mits een groot bakkes wordt opgezet, niemand hen weerstaat. Dat zij dus de Meesters van de wereld zijn. Naast de belse franscouillons, wel te verstaan.

Het begint met dreigementen tegen futiliteiten, gaat verder met dreigementen in de echte wereld, en eindigt met onderwerping van alles en iedereen. Gaat het niet met intimidatie, dan komen er andere truuken van Luie Charel uit de hoge hoed.

Om de bewijzen van dergelijke overheersing te zien, moeten we niet verder lopen dan de franscouillonse infiltratie van ons grondgebied, overal waar zich de gelegenheid voordoet.

De gelegenheid schept de dief….

De kwestie is dus van op de eerste vinger te slaan, die een hand verkeerd uitsteekt. Anders wordt men bestolen waar men bijstaat.

MAIL VAN MARIANNE

.
MAIL VAN MARIANNEOnze houding inzake BHV
Beste,

Wij van CD&V zijn altijd op onze lijn gebleven: een overlegde oplossing als het kan, stemmen als het moet. We hebben er alles aan gedaan om een overlegde oplossing mogelijk te maken.
De liberalen aan beide kanten van de taalgrens hebben een overlegde oplossing echter onmogelijk gemaakt. Zij storten het land nu in een crisis.

We zullen nu onze wetsvoorstellen in het parlement agenderen en zo mogelijk stemmen.

Marianne Thyssen
Voorzitter CD&V

Digitalia, in al zijn goedgelovigheid…?

denkt :” Waar heb ik dat nog gehoord?”
Weeral woorden waarvan de dubbele bodem er zò uitspringt. Gelieve dus te lezen : “We zullen alles wat over ons hoofd wordt uitgegoten, maar in vrede aanvaarden zeker? Revolutie maken, dat is toch iets voor heethoofden? “
Weet, Marianne-sausepanneke, ’t is morgen vastenavond, dat een week in de belse politiek gelijk staat met een dag in de eeuwigheid. Wij verwachten dus spoedig weer een boodschap van Uwentwege. Zo iets in de zin van “…met de dood in het hart, en voor de laatste keer”…

Ja, ik weet dat jullie met de bibber op het lijf zitten en kan niet zeggen daar rouwig om te zijn. Ge zit zelfs met een aangebrande bisschop op Uw kap, dus Uw rouw kan niet diep genoeg zijn!
D’er blijft niet veel meer over van Uw logo, nietwaar? Die C van Christelijk in ’t begin is best weg te laten, en ook de V van Vlaams op het einde is een schande voor Vlaanderen. Van CD & V blijft dus alleen nog over D& in ’t midden over. Niet veel zaaks meer, hé!

Afspraak de avond van de verkiezingen? Ons Rode Potlood staat op scherp. Moesten we kunnen, we vuren er kogels mee af!

Pssst
Gisteren herinnerde de BRT plotsklaps aan dat de zaak BHV al aansleept van ’61. Mag ik van Uwentwege een kleine berekening vragen over die 50 jaar hoelang daarvan de CVP aan het hoofd van de regering heeft gestaan? Wat zegt U? Dat ik een querellant van het Vlaams Belang ben? Hoe komt U daar bij?

woensdag 21 april 2010

LIEVE KLEINE MUZEL-LIEVERDJES

.

LIEVE KLEINE MUZEL-LIEVERDJESBin Laden

Radicale moslimorganisatie houdt congres in Amsterdam
woensdag 21 april 2010 07:47
Volgende maand wordt er in Amsterdam een congres gehouden over de toekomst van de islam in Nederland. Een van de deelnemende organisaties is de International Support Organisation, een club die gelieerd is aan de radicale Moslim Broederschap.
Yusuf al-Qaradawi, is leider van de radicale Moslim Broederschap
Al Qaradawi: 'Al Qaradawi: 'Jodenvervolging was goddelijke afstraffing'

Dat meldt De Telegraaf.
Het doel van de conferentie 'Islam in Holland, mediteren over de huidige en toekomstige horizonten' is om misverstanden over moslims uit de wereld te helpen. De conferentie wordt van 28 tot 30 mei gehouden.
Moslim Broederschap
Een van de deelnemende organisaties is de International Support Organisation, een dochterorganisatie van de International Union of Muslim Scholars (vertaald met Google Translate) , oftewel de Moslim Broederschap. Dit is een organisatie die geleid wordt door de radicale sjeik Yusuf al-Qaradawi uit Qatar.
Al-Qaradawi staat ook in islamitische kringen bekend als radicaal en streeft naar de invoering van de zeer orthodoxe islamitische leer. De islam moet in alle aspecten van het leven leidend zijn. De sjeik is een voorstander van het streng bestraffen van homoseksualiteit, steunt zelfmoordterroristen en sprak een fatwa uit tegen kerstmis.
Terroristische organisatie
Al-Qaradawi leidt ook de Union of Good, een organisatie die door Amerika op de lijst van terroristische organisaties is gezet. De organisatie financiert Hamas. Het beoogde PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch probeerde de radicale sjeik in 2005 naar Nederland te halen.
Volgens de AIVD is het voorspelbaar dat de standpunten van de Moslim Broederschap op gespannen voet komen te staan met de beginselen van de democratische rechtsorde.
Kamervragen
PVV-Kamerlid Raymond de Roon laat aan elsevier.nl weten een spoeddebat met minister Ernst Hirsch Ballin (CDA, Justitie) te willen over het congres. 'Al-Qaradawi heeft fatwa's uitgesproken waarin hij zelfmoordaanslagen goedkeurt. Dit is aanzetten tot geweld,' aldus De Roon.
Door Marlou Visser in Elsevier

Digitalia zegt

Er zeker van te zijn dat er niemand van ons die Muzel-lieverdjes een strobreed in de weg zou leggen, al houden die nog zoveel bijeenkomsten! Wij weten dat (bij ons) de Staatsvuiligheid maar ook het CGKR waakt. Daarvoor oefenen wij al geruime tijd om ons hoofd zodanig te slapen te leggen, dat wij binnenkort hopen te kunnen slapen op beide oren. Mocht U deze houding eveneens verkiezen uit te proberen weet dan dat er anatomisch gezien, gevaar dreigt voor verstikking. Ik denk dat hier een brede markt open ligt voor hoofdkussens (oorkussens?) die tegemoet k;omen aan de dringende behoefte (zolang de Moslim-dreiging niet acuut is) om te kunnen slapen op beide oren. Eenmaal die dreiging omgezet is in werkelijkheid is de noodzaak om op die manier te slapen dan ook niet meer nodig. Als U überhaupt dan nog goesting hebt om te slapen. Want er zal moeten gewerkt wordn!
Ja, natuurlijk, de Nederlandse ‘Recherche’ (AIVD) en sommige racistische politici in Polderland zien graten in een bijeenkomst, geleid door een fatwa-zieke sjeik, maar zolang Geert Wilders daar geen FITNA-film over maakt, is er geen vuiltje aan de lucht. Misdaden begaan wordt in Polderlad, net als bij ons, door de vingers gezien, of vergoelijkt. Maar die misdaden aanklagen! Hola! Daar staan strenge straffen wegens racisme en haatzaaierij op, en jaren eenzame opsluiting. Uiteraard zonder hoofdkussen om op beide oren te slapen.
Alleen zijn er, wat die Moslims blijkbaar niet goed beseffen, in onze contreien zo van die ongelukkige wetten. En beweren dat de Holocaust een straf is/was van God (dewelke? Naam en adres? Getuigen?) : daarmee wordt niet gelachen! Zes miljoen doden, als straf van Allah : daarvoor is de negatie-wet uitgevonden en daarin staat niets over eender welke God!
Met Araben echter moet men altijd uit de doppen kijken! Met ‘een straf van God’ bedoelen ze misschien ‘een straf van Hitler’, zodat ze impliciet daarmee bedoelen dat Hitler gehandeld heeft als een God, ja zelfs misschien een God was/is….En aangezien ze een hoge dunk hebben van zichzelf, gaan ze de Holocaust misschien nog eens overdoen. Want, staat op hun opschriften, de echte Holocaust moet nog komen!

http://www.turntoislam.com/forum/showthread.php?p=352424
Beste Lezer,
Loop eens aan bij bovenstaande link. Eigenlijk zouden wij 75% van onze Islamfobie mogen begraven, moesten wij regelmatig eens op een paar Moslim-sites gaan grasduinen. Daar zien we dat onze 75 % niet alleen gegrond is, maar integendeel moet opgetrokken worden tot 110%. Van oranje-alarm over ROOD naar ‘S.O.S.’ – ‘Mayday! – Mayday! – Mayday!
Als onze media stelselmatig aan dit gevaar blijven voorbij gaan, dan zijn ze medeplichtig aan schuldig verzuim.
De vergelijking is zo oud als de straat : een slagersmes is een nuttig voorwerp, zolang het maar niet in handen is van een crimineel. Het verschil tussen godsdienst-waanzin en criminaliteit is slechts een zeer dun laagje vernis, dat enkel achteraf nuttig kan zijn in de Rechtbank. Niet in de straat, op het werk of in de beslotenheid van onze woningen. En eenmaal de SHARIA gevestigd, heeft zelfs de Rechtbank geen zin meer voor ons, Ongelovige Honden.
Ik kan alleen zeggen : als dergelijke zaken onder ‘korte lontjes’ zo maar kunnen verspreid worden, dan is het geen vijf voor twaalf, maar vijf voor vijf! Is te zeggen : al lang 12 uur gepasseerd, onderweg naar het middernachtelijk uur. En het uur der spoken.
Pssst
De oorspronkelijke tekst is in English, wat dacht U wel. De Heren kennen hun wereld, en vooral de wereld die ze willen bereiken en dat mag nu een letteerlijk genomen worden. De automatische Google-vertaling is leesbaar – maar met spijt in het hart denk ik aan de Flanders Language Valley (L & H) waar Jean Luc als beheerder (of begeerder?) de liquidatie ook niet heeft kunnen tegenhouden…zelfs niet met La Cour/Het Hof als aandeelhouder.
Met dit hoopgevend gevoel kan ik in vrede mijn dag afsluiten. Het Nieuws van 7 uur zal beluisterd worden met de fles ‘Proseco’ onder de hand. Die werd na 13 uur te koelen gelegd. Is dan beter dan de beste champagne en goedkoper, ja zelfs beter dan mineraal water!

ALS MISDAAD WORDT GOEDGEPRAAT

.ALS MISDAAD WORDT GOEDGEPRAAT

Los het op

Politici in dit land worden permanent gegijzeld door een tweeledige eis die hun kiezers stellen. Kort samengevat komt die neer op twee opdrachten: 'Los het op!' en 'Geef niet toe!' Alleen jammer dat zo weinig kiezers lijken te beseffen dat twee opdrachten elkaar volledig uitsluiten. Want komen de politici tot een vergelijk, dat krijgen ze steevast het verwijt naar het hoofd dat ze hun dure beloften en principes voor een bord linzensoep verkocht hebben. Geven ze niet toe, dan zijn ze onverantwoordelijken die het land in een crisis storten terwijl er zoveel belangrijkere dossiers op de agenda staan.

Dat infernale mechanisme blokkeert nu al decennia het dossier van de simpele splitsing van een kieskring, een dossier waarvan hooguit een klein percentage van diezelfde kiezers kan uitleggen waar het nu precies om draait. Het is voor de onderhandelaars dus hoe dan ook kiezen tussen de pest en de cholera. Wel, als er geen andere keuze is, maak die dan ook.

En natuurlijk zullen de extremen en de communautaire scherpslijpers, genre Maingain en De Wever, daar nooit gelukkig mee zijn, omdat een compromis altijd wel ergens een onaanvaardbare kaakslag voor de twee zal inhouden. Gun ze dan hun tv-moment om de zaak te bekritiseren en met de grond gelijk te maken. Volgend jaar bij de verkiezingen zullen de kiezers zich hooguit herinneren wie het dossier heeft opgelost en niet langer of de faciliteiten nu al dan niet een centimeter verder gebetonneerd werden.

Wanneer de redelijken en de rekkelijken zich laten gijzelen of opjagen door de scherpslijpers, is het alternatief immers de crisis en de bekentenis van een volslagen onmacht van de politieke klasse om een veel te lang etterend en in wezen klein probleem op te lossen. Dat zal hun oneindig veel kwalijker genomen worden door de bevolking en bovendien riskeren ze op die manier vervroegde verkiezingen waarbij ze net de hardliners in een troon naar de aankomst brengen. Zo'n strategie zou suïcidaal en idioot tegelijk zijn.

De contouren van het pakket waarover Jean-Luc Dehaene zijn gesprekspartners op één lijn probeert te brengen, verdienen geen schoonheidsprijs, maar die verdienen Belgische compromissen nooit. Evenmin bevatten ze fundamentele verstoringen van de communautaire evenwichten, hooguit de verdere erkenning van de sociologische realiteit in de faciliteitengemeenten. Niemand zal ermee kunnen uitpakken, niemand hoeft er echt beschaamd over te zijn.

Meer kan het niet zijn. Meer hoeft het ook niet te zijn.
Yves Desmet
Belgicist tot in de kist

Digitalia denkt…

Dat Smetje van ’t Gazetje eindelijk het masker afwerpt. Geef, zegt hij de recalcitanten en de dwarsliggers, die niet zijn zoals hem, en dus ruggengraat vertonen, een show in de media, de domme kiezersmassa zal zich aan de meet alleen de namen van de winnaars herinneren….
Goed geprobeerd vriend, want gij gaat uit van de sociologische realiteit, zegt ge en daar precies ligt U als kalf gebonden.
Die “socioligische realiteit”, een geleerd woord voor vervreemding en verfransing, kolonisatie en georganiseerde diefstal is precies het gevolg van dat almaardoor toegeven door vorige generaties ruggengraatloze politiekers. En U, afval-Vlaming due U bent geworden, wilt dat bestendigd zien, zodat de anexatie-politiek (neen, niet van de extremist Mangain alleen) van de totale eendrachtige francofone beleidsmensen verder kan woekeren. Zij gedragen zich als bezetters, waar ze ook komen in de Rand. En die Rand willen ze nog altijd, zoals 180 jaar geleden uitgebreid zien tot in Knock-le-Zoute en het vroegere Vierlanden-punt in Limburg.
Men zegt, Meneer Smet, dat de Duitse bezetter in 4 jaar tijd ons land heeft leeggeplunderd en uitgezogen. Dat moeten dan felle kleppers geweest zijn om met zo weinigen (ja toch) in zo’n korte tijd zoveel onheil aan te richten. De ‘moedwillige’ francofonen zijn met een paar miljoen en ze zijn straks al 200 jaar bezig….Waarmee ik zonder meer wil zeggen, dat de bal soms in Uw eigen gezicht kan uiteenspatten….
Geen “bezetting” vanwege onze francofone landgenoten, zegt U? Neen, zo slim zijn die nu ook wel, om het kind een andere naam te geven. Ze laten ons de Wetstraat 16, maar snijden van die kip wel eerst de vleugels af. Ze laten zelfs onze aantallen stijgen door de import uit vreemde landen van nieuwelingen, die ze denken aan hun kant te blijven houden. Ze eisen en verkrijgen de pariteit in de postjes en in het bestuur – maar ze bouwen wel een aantal grendels in, en tergende belangenconflicten. Ze ‘betonneren’ de verkregen ‘tijdelijke faciliteiten’. Dat zijn middelen en wapens die gebruikt worden langs hun kant – maar o wee als er ook maar één ogenblik sprake zou zijn van een Vlaams belangenconflict. Dan zijn ze furieus, want een slaaf spreekt zijn Meesters niet tegen! Een normale Vlaamse democratische meerderheid in het Parlement wordt afgedreigd (di Rupo) dat zo’n democratie dan het einde van den belziek zou zijn….
Neen, Meneer Smet, als U al een naam wilt die de mensen voor altijd tot in der eeuwigheid zullen onthouden, dan is dat de naam van de man/vrouw die Vlaanderen binnen leidt in een Vrije Herenigde Republiek der Nederlanden, waar de welvaart van de vroegere Zeven Provinciën op ons wacht. Een Vader des Vaderlands, waarvoor men, zelfs bij leven, in dankbare herinnering, overal spontaan standbeelden voor opricht.
Mag ik, want de gelegenheid is passend, nogmaals Uw goede oude vijand, Karel Dillen, de stichter van het Vlaams Blok ten tonele voeren? Een kort leven als vrije wolf in het bos, was hem liever dan een lang leven als kettinghond in een kooi. Hij zei het wel in zijn eigen woorden, maar de inhoud is gebleven ook in mijn eigen woorden.

Ik zou zeggen, Meneer Smet, met de woorden van het door U verguisde en belachelijk gemaakte Evangelie uit Uw jeugd : “Wie het kan vatten, vatte het”n en dat ging dan over het Geloof in een Eeuwig Leven. Maar dat wordt U niet gevraagd, en trouwens, dat zou U niet eens verdienen (al wens ik het U). Daarvoor moet U niet eens, zoals de Grote Woordbreker, beschikken over “Vijf minuten politieke moed”, maar over één seconde luciditeit. Om juist die dingen te schrijven die U nu onderdrukt….
Dat ik U niet mag, daar heb ik nog nooit een geheim van gemaakt. Die afkeer dateert van toen U nog niet geboren waart. En toch heb ik nu ineens, in deze tijden van levengroot algemeen Vlaams belang, het beste met U voor. U braht mij op die goede gedachte omdat U toch zo begaan blijkt met ‘onsterfelijkheid’ , zij het dan na toegevingen. Ik zou U het beeld willen ophangen, van een nieuw op te richten vrije en zelfstandige Pers. Laat mij deze “De Dageraad” noemen, door U geleid. Want enig talent kan U niet ontzegd worden….
Remember Lucas Vander Taelen, de fietsende Groen!-Senator die de kat de bel aanbond door publiekelijk te schrijven dat hij ervan genoeg had berocheld te worden door allochtoon gespuis. Remember also Uw eigen woorden van heel veel vroeger, toen U de gouwdiefjes die U hadden bestolen, zeer vernederend als “kut-Marokkantjes’ beschreef. Wat een strafbare racistische veralgemening was, die, gelukkig voor U, onbestraft is gebleven.
Ik zie, recht evenredig met de stijgende oplage-cijfers, Uw nieuwe ster rijzen tot in het zenith : de hoofredacteur aan de top van “een krant die durft”. Een ietwat versleten slogan, maar die U gerust kunt opblinken door deze keer te schrijven, niet wat Uw broodheren willen lezen, maar wat Uw lezers willen lezen. De waarheid notabene.
U hoeft ons,Vlaams Nationalisten, en mij in het bijzonder niet eens naar de mond te praten. Ons (mij) is het voldoende als Uw eigen persoonlijke overtuiging vrij en vrank op papier staat. Waarheid, Smetje, is als een pure 18-karaats diamant, met een enorm aantal facetten, die men kan benaderen in 360°, dus telkens met een andere invalshoek. Maar een invalshoek die rechtlijnig doordringt tot in de stralende kern van waarheid. U weze dan Uw flater (samen met die van Humo) over Notaris X vergeven. De Polle Goossens en zijn gebroed : die moet U vooral zwichten. Want dat zijn menselijke cobar’s. Cfr De Vooruit, opvolger van De Rode Vaan, die U zekerlijk nog moet kennen en die ik in mijn zotte jaren af en toe met rode oortjes stiekum heb zitten lezen…Die Rode Vaan is trouwens de reden waarom ik sedertdien ’t Pallieterke heb verkozen. De WAARHEID, ziet U!
Ik reik U, bij nader toezien, zelf een gelegenheid aan (denk aan De Stomme van Portici). Er komt binnen kort een tennis-tornooi tussen onze twee nationanle tennis-sterren op het voetbal-stadion met de vorstelijke naam in Brussel. Welnu, gebruik die als politieke tribune om te pleiten voor een totale splitsing van het land. U krijgt gegarandeerd internationale belangstelling ----------------------
En precies op dit ogenblik (13 u) geeft BRT de aanzet voor Uw optreden: de Haen is het afgetrapt en het communautair kiekenkot is los gebarsten.
Tijd du om de huid van de ketting-hond af te werpen. Welkom in Waarheid-Land…
Psst
Vergeet niet : de voorste hond vangt de haas!

SP-A & ALLOCHTONEN

.

.
SP-A & ALLOCHTONEN

Rode IslamAllochtonen splijtzwam voor Vlaamse socialisten
Excuseer, Dames en Heren, bij voorgaand stukje, geïnspireerd door ‘De Stervende Krant’ De Morgen, ben ik vergeten de eigenlijke krantentitel over te nemen. Die prijkt in al zijn morgenglorie nu hierboven. Lees hem, hij is ’t herlezen waard!
Was ook vergeten : de groeten voor ons Carolien, nu ze waarschijnlijk op haar laatste pootjes loopt als partij-voorzitster. Want zeg nu zelf : na de dissident De Bruyne (Antwerpen : een echte socialist van de oude stempel) nu nog deze dissidente sondage op Uw bord krijgen, dat kan geen enkele christene ziel overleven, laat staan een loge-ziel.
Akkoord, we kenen allemaal het waarheidsgehalte van de socialistische nomenclatura (of liever het gebrek er aan); maar we houden er toch aan uitdrukkelijk te verwijzen naar de zuster-partij der arbeidersklasse bij de Tjeven. Daar zullen bij de Christelijken wel aangaande de ‘allochtonen’ dezelfde gevoelens leven. Laat die nu stilletje boven water komen, dan haalt de totale Vlaamse Beweging bijna de 2/3de meerderheid. Ziet U, de belgicistische misleiding-gedachte zit bij de Roden toch ietske dieper dan bij de ACV-ACW-mensen.
Tot slot zou ik willen eindigen met het geluid “Lech Walesa”, de electricien uit Gdansk (Dantzig) en met de situatie in Polen…Ziet U, er zitten veel gelijkenissen tussen Vlaanderen en dat land. Hoe zou dat kunnen komen, denkt U? Een mens met gezonde reflecties zou toch desnoods via mollengangen willen wegkruipen uit Linkxe arbeiders-paradijzen

Pssst
Over de vraagstelling bij die sondage : deze is mij niet bekend, maar ik vrees dat de onderliggende gedachte aan afkalvende jobs de basis ook niet onberoerd heeft gelaten..Ieder arbeidsplaats is er ene die de nomenclatura liefst voorbehouden ziet voor ‘postieve discriminatie’…Bij ‘de basis’ begint men dat waarschijnlijk te doorzien. De afscheidspremie + ezelsstamp bij Opel Antwerpen van € 144.000 minus 50 % naar de maffia van Didier Reynders is niet moeilijk om verstaan. En tiens, dat de Duitse vakbonden nu ineens blijkbaar content zijn dat de Duitse Bondsstaat Opel Duitsland zwaar subsidiëert tegegenin de afspraken : niemand spreekt daar nog van. “Eigen Volk Eerst” : dat moet pijn doen daarvoor de rekening te moeten betalen.…
Had ‘de basis’ dan zoveel tijd nodig om te beseffen (denk aan de aanvoer van goedkope arbeidskrachten uit de moslim-landen aan de ene kant, en aan de andere kant het ‘delocaliseren’ van ganse of halve bedrijven : zie laatst nog Godiva) dat met vele varkens om te slobberen in dezelfde trog, de boer dan ziet dat hij het voer moet verdunnen? Mooie leiders hebben ze gehad! Maar dat zal Walter Pauli wel niet durven schrijven…Die heeft het nu al misschien over ‘het werk verdelen’ en ‘de 25-urenweek’…kwesite van de Schung erin te kunnen houden.
Naast de slinkende welstand, komt nu nog, en al van jaren ver, het algemeen besef dat de politiekers die verantwoordelijk zijn voor de situatie rond Brussel, niet meer weten van welk hout pijlen maken…Dat moeten toch stommerikken pur-sang geweest zijn, die in de jaren 70 die toestand in wetten hebben gegoten!? Den Kleinen Eyskens was er een van. Die komt nu als oude uitgeleefde man met trillende lippen op TV verkondigen dat al dat gehakketak niet goed is voor den belziek…Waarom heeft dat niet vroeger geweten?
Besluit.
Straks krijgt iedere burger een Rood Snelvuurkanon in handen gedrukt : het rode potlood waarmee we de Grote Geesten kunnen bedwingen

SPOEDMANIFESTIE BHV

.
.

SPOEDMANIFESTATIE BHVHet Taal Aktie Komitee roept op tot massale deelname aan de spoedmanifestatie van donderdag in Vilvoorde
Wij hebben genoeg van de verfransing, wij hebben genoeg van het gemarsjandeer, wij hebben genoeg van de Franstalige arrogantie en eisen de splitsing van BHV nu! Creativiteit in slogans en affiches of plakkaten wordt op prijs gesteld en is zeker toegestaan, maar hou je aan de ordewoorden van de betoging.
• Genoeg verfranst
• Genoeg toegegeven
• Genoeg beloofd
• Genoeg gediscrimineerd
• Genoeg uitgesteld
• Genoeg belangenconflicten
Partijvlaggen en symbolen zijn niet toegestaan. Respecteer ook de mening van de aanwezigen van andere partijen - ook al vind je zonder enige twijfel dat de partij van jouw voorkeur meer gedaan heeft voor de splitsing van BHV. Enkel zo kunnen we allen samen een stem geven aan de honderdduizenden verontruste en verontwaardigde Vlaamse burgers !
Alle info (ook om in te schrijven voor de bussen) kan je bekijken via www.burgerzin.be

ALS DE DOMINOSTENEN VALLEN

.ALS DE DOMINOSTENEN VALLEN
Als de basis spreekt
Spreekt het al een taal dat leeft…
‘t lijzigste gefluister
Ook een taal en teken heeft

Een thema als het dragen van hoofddoeken zorgt voor verdeling bij de sp.a.
De sp.a zit met een allochtonenprobleem. Dat is de frappantste conclusie uit een grootschalige bevraging van de socialistische leden en mandatarissen.

Allochtone vraagstukken zoals hoofddoek of geen hoofddoek zorgen voor een scherpe interne tegenstelling bij de sp.a. Meestal staat een oude, meer behoudsgezinde basis recht tegenover jongere en in deze veel progressievere mandatarissen, al verdeelt deze kwestie ook de jongere generaties. (Walter Pauli)

De Morgen online. Synthese van het volledig artikel in de krant, onbereikbaar voor Digitalia….

Digitalia kan de rest raden…

Veel bla-bla-bla om toch maar niet te moeten toegeven dat het Vlaams Belang ook inderdaad het belang der Vlamingen is. Anders gezegd : na tientallen jaren gespeelde ziekelijke afkeer voor de standpunten van deze vervloekte partij, worden deze waarheden als een koe, nu de een na de andere overgenomen.
Hoe was die cartoon weer, waar de vaandeldragers op kop met fanfare naar links wilden, maar de stoet achter hen vastbesloten naar rechts draaide?
JaJa…Als de domino-stenen beginnen te vallen…
‘k Zou bijna willen schrijven : “ Alle Menschen werden Bruder”, U weet wel, WELKOM THUIS. Och, het kan zo subliem zijn! Het is met de mensen, eerlijk-linkx gezinden, zoals met de brave Waal en de brave Vlaming, altijd hetzelfde. Als men redeneert en denkt lijk papegaaien, spreekt en handelt men lijk papegaaien. Heerlijk toch voor de Grote Geesten die ons regeren! Eerlijk en zelfstandig denken doorbreekt de leugentaal. Het verenigt in plaats van tegen elkaar opzetten. De echte waarheid, weliswaar met vele facetten, is dezelfde voor arbeider en baas, voor Waal en Vlaming, voor vrijzinnige en voor christenen, ja zelfs voor Moslims. Gedaan met de hypocrisie…. Alleen in de waarheid, en niet in leuzen, kan men elkaar begrijpen. Staatsgrenzen zijn slechts lijntjes op land-en stafkaarten. Echte grenzen zitten in het collectief geheugen van ieder gezin, iedere familie, van iedere (taal-)gemeenchap, van het gezamenlijk verleden van ieder volk. Kunstmatig bijeen gebrachte staten, zonder rekening te houden met deze achtergronden, zijn een voortdurende bron van ergernis, van onvrede, van oorlog. Ieder daarna afgesloten vredesverdrag draagt de kiem van de volgende oorlog….
Slechts één voorbeeld. Tyrool in Oostenrijk. Sedert WO I geamputeerd met Zuid-Tyrool, dat Italiaans geworden is en luistert naar de onzinnige naam van Alto Adoge. De taal? Duits/Italiaans, zoals altijd al geweest. Godsdienst? Dezelfde als altijd.
Ander voorbeeld: Elzas-Lotharingen. Een Elzasser, geboren kort voor de Frans-Duitse oorlog van 1870, beëindigd door de inname van Parijs, was Fransman. Dan (in’14-’18) droeg hij een Duitse Stahlhelm, daarna werd hij weer Fransman, wiens zoon (1940-45) ingelijfd kon worden in de Duitse Wehrmacht. Met alle gevolgen vandien inzake repressie-toestanden….
Weet U bijvoorbeeld, dat in de beestachtige slachting (1944) van Oradour-sur-Glane (Limoges) door Duitse SS-Pantzettruppe van honderden Franse burgers, de SS-Elzassers de wreedste waren?
Dat doet de waanzin van de oorlog met burgers die elkaars buren konden zijn….
Kon de trend van inzicht krijgen van de Rode Broederschap zich nu maar doorzetten en overwaaien naar de andere kleurpartijen. Met een beetje eendracht en veel goede wil, staan de V-partijen nu al op 35 à 40 % in Vlaanderen. Tien percentjes meer (hetzij een povere 250.000 ? stemmen) , na een gezamenlijke krachtinspanning, volstaan om in het Vlaams Parlement met een gewone meerderheid te doen zoals onze voorvaderen ons geleerd hebben. Wij sturen onze ‘Soeverein’ naar huis! Dat heette toen ‘Akte van Versaecking’ : het volk verzaakte aan de overeenkomst met het gekozen gezag. Het koos zijn leiders zelf en kenden daarna telkens een periode van grote bloei. Dat was voor de grote, zogezegd ‘nationale staten’ ontstonden. Het was de periode van de ‘Steden en Gemeenten’, van de Graafschappen en van de Prinsbisdommen….Het was de periode van de Hanza-steden, van de V.O.C. (Verenigde Oost Indische Compagnie) bij de Noorderburen. Het was toen de Nederlandse vloot méér schepen bevatte dan de Engelse en de Franse samen….Dat was toen een Amerikaan nog geen “Yankee” werd genoemd, maar een “Jan Kees”….Datr was toen de Franse koning de zeerover Jean Bart (Duinkerke) in dienst nam, zodat hij, in plaats van een vijand, een vriend kreeg die voortaan de Franse schepen gerust liet….
Eertijds heeft er een volk bestaan, dichtte Kapelaan Cyriel Verschaeve, en dat volk moet herleven….
Zou het kunnen, dat HIER EN NU de heropstanding is ingezet?

dinsdag 20 april 2010

KOUD OF WARM OORLOG WORDT HET

.
KOUD OF WARM OORLOG WORDT HET
Hier in Italië, dit door God gezegend land (cfr Berlusconi, door Linkx verguisd, maar in eigen land met de dag succes-voller) , waar de mensen al konden lezen en schrijven toen onze voorouders nog gekleed liepen in dierenvellen, word ik dagelijks met alle mogelijke adviezen van ene Machiavelli geconfronteerd. Het volstaat, om rond U, 360° in het landschap verspreid, de vervallen, maar ook de meestal gerestaureerde vormen te ontwaren van kantelen van versterkte burchten, hoge arendsnesten, oninneembare muren-vestingen van steden, ja zelfs versterkte herenwoningen als getraliede burchten en, op het platteland, reusachtige boerderijen, die ooit hun vijanden buiten de muren hebben weten te houden.
Machiavelli (° 1469) was de Florentijnse cynusch-realistische filosoof-toneelschrijver, die voor zijn Meester, wie dat ook voor het ogenblik was, in zijn levenswerk ‘De Kunst van het Oorlogvoeren’ o.a. stelde, dat het effenaf raadzaam was, een gewonde tegenstander af te maken. Zo kan die nooit nog wraak nemen….U moet toegeven: is niet volgens het Oorlogsrecht van de Conventie van Génève, is niet erg humaan, maar wel effectief!
Moraal van deze inleiding : de vijand slaapt nooit!
Terzake het Joods probleem waarmee onze politiekers blijkbaar geen raad mee weten. Wij mogen niet vergeten, dat doorheen de geschiedenis, het Joodse volk nooit erg geliefd is geweest in onze contreien. Eerder gevreesd misschien, en daar heeft Rome vooral een zeer dubieuze rol in gespeeld. WO II is echter een keerpunt geweest – tot we sedert kort terug in onze straten door Muzelmans tuig horen roepen ‘Alle Joden aan het gas’…
Met de opgedane ervaringen van de oorlog in ons achterhoofd, mogen we dit niet op zijn beloop laten. Door de machtspelletjes van de Mogendheden werd na WO II in 1948 de staat Israël toegelaten op de voorvaderlijke grond van het Heilig Land, dat ooit bekend stond als het Land dat overliep van melk en honing. Tot de Arabieren het kwamen leegzuigen en het lieten verworden tot een dorre woestijn. Welnu, het is uit die heringerichte woestijn dat we thans zuiderfruit betrekken, de overvloed aan bloemen en fijne vleeswaren, die we zelf niet kunnen voortbrengen.
Voor de rest van de Vrije Wereld is Israël verder als een vlijtige schildwacht, die waakt over de belangen van zijn volk, die meteen ook onze belangen zijn. Israël zal wel de eerste klappen opvangen. En hopelijk overleven. Voor zelfstandig denkende mensen is een artikel als hieronder niet nodig, om te weten dat de kromzwaarden van de Halve Maan slechts wachten op een teken van zwakte, om het naar de keel te vliegen. Daarom, Machiavelli indachtig, is het raadzaam dat wij zoveel mogelijk, ieder op zijn eigen plekje, de nodige signalen uitzendt van : ‘wij zijn weerbare mannen en vrouwen’ – ‘No passeran’!
Mag ik inspelen op de IJslandse Apocalyps van het ogenblik? Stel U een ogenblik voor dat de as-wolk geen vulkaan-as van een vuurspuwend bergje, ergens aan de Noordpool zou zijn, maar een nucleaire wolk, die gedreven door de heersende winden, bijna het hele Noordelijk halfrond zou bedekken…Een week geleden kon niemand zich die lege luchthavens voorstellen…Nog wat verder zou de bevoorrading vertragen en zelfs stilvallen. De geluidsgolven en lichtgolven, die ons nu uit de ruimte teruggestraald worden, zouden weg deemsteren…Paniek kan uitbreken….
Neen, die burchten-bouwers die hier geleefd hebben, kan ik geen ongelijk geven.


Waarom Israëls strijd ook onze strijd is
E.J. BRON - 17 APRIL 2010

Bat Ye’or liet het ons zien in haar boek ”Eurabia”: de Euro-Arabische as. En ook ik heb het uitgewerkt in mijn eigen boek ”Defeating Eurabia”. Eurabia werd geboren op het moment toen de Europese leiders hun pro-Israëlische houding opgaven op basis van Arabische bedreigingen in de jaren-70 van de vorige eeuw.

Dit zou ons er aan moeten herinneren, hoe nauw het lot van Europa aan dat van Israël is verbonden. Drie jaar geleden heb ik een essay geschreven met de titel Why Europeans Should Support Israël. Ik stelde daarin vast, ”dat de voorspellingen van Bat Ye’or over Arabisch antisemitisme, dat zich in Europa uitbreidt als islamisering van het continent en verder zal neerdalen op Eurabia, tot nu toe deprimerend genoeg juist blijken te zijn.
Deze trend moet bestreden worden, door alle serieuze Europese anti-Jihadisten, en wel energiek. Niet alleen, omdat deze trend immoreel is en unfair tegenover Israël, en dat is hij, maar ook omdat diegenen die hem ondersteunen de Europeanen van hun mogelijkheid beroven de bedreiging volledig te overzien en het wezen van de Jihad te begrijpen, die tegenwoordig ook veel dingen in Europa in het vizier heeft.”

Ik kan me een overlevende van de Holocaust herinneren, aan wie werd gevraagd wat hij van de Tweede Wereldoorlog had geleerd. Hij antwoordde: ”Als iemand zegt dat hij je wil doden, dan zou men hem moeten geloven.” De Joden hebben hun lesje op de harde manier geleerd, en dat is de reden waarom ze zullen vechten, wat ze ook zouden moeten doen, wanneer mensen zoals Mahmoud Ahmadinejad van de Islamitische Republiek Iran trots rondbazuint hoe hij de Joden met een ”definitieve zege” zal uitroeien. De rest van ons zou ook moeten vechten.

De permanente demonisering van Israël in de massamedia herinnert ons er aan om te herkennen, dat datgene waarmee wij te maken hebben, de globale campagne van een bloedige verovering is.
Diegenen van ons die MEMRI lezen of websites zoals Jihad Watch kennen, weten, dat islamitische leiders en predikers er regelmatig en openlijk op pochen hoe ze onze landen overvallen, onze vrouwen verkrachten en onze beschaving willen vernietigen. Wanneer mensen zeggen dat ze ons willen doden of onze cultuur willen vernietigen, dan zouden we ze serieus moeten nemen. Ze bedoelen precies datgene wat ze zeggen; het is geen codewoord voor ”ik voel me zo vernederd, omdat het Westen Israël steunt.”

En het gaat ook niet om ”mensenrechten”. De ”mensenrechten” van de moslims, vooral die van de islamitische vrouwen, worden iedere dag in het grootste deel van de islamitische landen overtreden, om maar te zwijgen over de religieuze minderheden die daar ongelukkig genoeg moeten leven. Gezien vanuit het islamitische standpunt zijn de ”mensenrechten” een uitvinding van de westerse kruisvaarders. Groeperingen zoals de Palestijnse Hamas spreken alleen dan van ”mensenrechten” om het westerse publiek te misleiden. Wat ze werkelijk bedoelen is, ”we haten jullie, jullie ongelovig uitschot. En jullie waardeloze cultuur. Onze dappere Jihadisten zullen jullie afslachten en jullie als kakkerlakken vertrappen, terwijl we jullie vrouwen verkrachten en jullie kinderen tot slaaf maken.”
Natuurlijk, wanneer hen door de BBC, CNN of de New York Times geïnterviewd worden, zullen ze hun zorgen over de ”mensenrechten” en de ”islamofobie” voordragen. Dat klinkt veel beter voor de televisie.

Wanneer de Arabieren echt vrede zouden willen sluiten met Israël, dan zouden ze die al lang geleden gehad kunnen hebben. Maar dat willen ze niet. Het gaat hier om het feit, dat de islam de hele wereld wil beheersen, te beginnen in het Midden-Oosten. Daartegenover willen de Joden in Israël niet ”de hele wereld veroveren”, ze willen gewoon een klein stukje land waarop ze fatsoenlijk kunnen leven en hun religie in vrijheid kunnen uitoefenen. Wat er op dit moment plaatsvindt tussen Israël en zijn buren is geen ”vicieuze cirkel”, net zomin als dat het is op het Indische subcontinent. Na de deling van India zijn de niet-islamitische gemeenschappen in Pakistan door vervolging bijna volledig uitgeroeid, terwijl het aantal moslims in de republiek India is gegroeid en bijzondere rechten geniet. Het gaat niet om wederzijdse etnische zuiveringen; het gaat om de brutale islamitische onderdrukking van niet-moslims, die gelegitimeerd wordt door islamitisch recht en door religieuze teksten. Datzelfde geldt voor Thailand en Zuidoost-Azië. Boeddhistische Thai hebben geen historie waarin anderen ooit werden lastiggevallen. Moslims bezitten in dit opzicht een ononderbroken historie, die zich over meer dan 1400 jaar uitstrekt op meerdere continenten. Diegenen, die hun aandacht richten op de ”Israëlische agressie”, willen het globale geweld, dat afkomstig is uit de islamitische wereld, versluieren.

Ik heb met een Israëlische meneer een paar e-mails uitgewisseld, die bang is dat we afstevenen op een nieuwe wereldoorlog. Eerlijk gezegd ben ik daar ook bang voor en de belangrijkste reden daarvoor is het irrationele en suïcidale gedrag van het moderne Westen. Dat men een antiwesterse, pro-islamitische marxist aan het hoofd van het hele Europese continent heeft staan, helpt niet, net zomin als dat de Europese Unie het hele Europese continent feitelijk heeft opgegeven ten gunste van een islamitische kolonisatie en iedere oppositie onder zijn autochtone inwoners verbiedt. Ik ben bang voor de cultuur van Europa en Israël. De Israëlische meneer hoopt, dat Israël een volgende militaire slag met zijn islamitische buren nog een keer zal overleven en dat Israël misschien uitgebreid kan worden, vanwege de traditionele islamitische onkunde. Hij denkt ook, net als ik, dat het Westen zich in een decadente fase bevindt en weldra voor een financiële instorting zal staan.

Men moet er tegen kunnen wat ik met het oog op de betreffende terugtocht van de westerse wereldorde in het jaar 2007 schreef: deze massieve veranderingen en de reële of waargenomen zwaktes van de westerse beschaving die al tientallen jaren wereldwijd dominant zijn, zouden een nieuwe wereldoorlog kunnen veroorzaken. Multiculturalisme en de onkunde, of de onwil, van westerse landen hun grenzen voor massale immigratie in stand te houden, wordt door de moslims als uitnodiging voor de aanval en als signaal, dat de voormalige westerse rivaal zwak is en rijp voor verovering, gezien. Dit is zonder twijfel de achtergrond voor de aanhoudende agressieve houding van de Iraanse president, naast die van enkele anderen.

De moslims geloven echt dat de tijd gekomen is om het Westen te veroveren en de islam in die globale, dominante positie te zetten die hij volgens zijn geschriften zou moeten hebben. Ze zullen geen poging achterwege laten, inclusief een nucleaire oorlog, om dit doel te bereiken. De Iraanse president heeft heel openlijk vastgesteld, dat ”de islam spoedig de wereld zal beheersen”, dat houdt in, dat hij het westen vernietigen of onderwerpen moet. De strategen van Al Qaida hebben al eerder een tijdplan uitgewerkt voor de komende vijftien tot twintig jaar. Ze zullen zich aan dit plan houden. Dat betekent, dat de spanningen in de nabije toekomst nog meer zullen toenemen. De mensen van het Westen moeten begrijpen, dat op deze manier een wereldoorlog met de islamitische wereld nu al bijna onvermijdelijk is, wat we ook doen. De enige vraag is of het een koude oorlog of een echte wereldoorlog zal worden. We zullen snel op de laatste afstevenen, wanneer landen zoals Iran atoomwapens mogen hebben en de voortgezette islamitische immigratie de westerse Europese landen op de drempel naar een burgeroorlog zal brengen. Iraanse atoomwapens moeten onder alle omstandigheden worden verhinderd, wanneer we een kans willen maken een verdergaande extreem gevaarlijke escalatie te vermijden.

In het dierenrijk is het zo, dat wanneer de leidende hond tekenen van zwakte vertoont, de anderen erom zullen vechten om hem als leider te vervangen. Het Westen – inclusief de VS, niet alleen het westerse Europa – laat overduidelijke tekens van zwakte en seniliteit zien. Dat betekent, dat de belangrijkste tektonische platen van de globale politiek spoedig zeer snel zullen bewegen, wat een golf van aardbevingen zal veroorzaken en politieke tsunami’s, die het politieke landschap volledig zullen veranderen. Ik kan niet precies zeggen hoe dit zal aflopen, maar het zal zich binnen de komende generatie versterken, waarschijnlijk al binnen de komende vijf tot tien jaar.

De Franse schrijver Guillaume Faye zei het als volgt: ”Ik denk, dat wanneer men aan de verkeerde kant van de autosnelweg rijdt, men een frontale botsing zal krijgen. Het exacte moment van deze botsing is moeilijk te voorspellen, maar zij zal zeker plaatsvinden. Binnen tien jaar of zo zullen we worden geconfronteerd met iets, wat we daarvoor nog nooit hebben gezien. Maar anders dan bij een oorlog van rassen, zullen we een economische ineenstorting meemaken, ecologische crises, en een catastrofaal gebrek aan olie…Alle regeringen ter wereld handelen volgens kortdurende plannen en niets is op dit moment erger. Men zegt vaak dat de aarde ziek zou zijn. Maar het is de mens die ziek is.”

Hij gelooft, dat we op dit moment getuige zijn van een vroeg stadium van een islamitisch offensief: ”Tweemaal eerder in de historie hebben ze geprobeerd Europa te veroveren. De eerste keer werden ze door Karel Martel gestopt bij Poitiers (in het jaar 732); bij de tweede keer, in de 17e eeuw, werden ze voor de muren van Wenen verslagen. De tegenwoordige veroveringsambities leefden weer op in het Egypte van de jaren-20 van de vorige eeuw. Ik ben er van overtuigd, dat bepaalde islamitische leiders denken, dat nu het moment is aangebroken om een derde offensief tegen het Westen te starten. Zoals de Algerijnse president Houyri Boumediènne, die ooit pochte, dat de islamitische wereld tegenwoordig in de baarmoeders van hun vrouwen de wapens zouden dragen waarmee men Europa zal veroveren.”

We zijn beide vergeten: onze Sun Tzu en onze Machiavelli: het is een oude wijsheid, dat men niet moet verwonden wat men niet kan doden. Of men wint een oorlog zuiver, met het doel de geest van de tegenstander volledig te verwoesten, of men sluit vrede met hem. Dat zal iemand er slecht of zwak doen uitzien, of allebei, maar dat is precies datgene wat het Westen in Irak doet, of in Afghanistan enz. Om een politiek correcte oorlog tegen moslims te voeren, opdat ze ons mogen en de democratie aannemen, is het domste idee dat iemand überhaupt kan hebben.
De columniste Caroline Glick legt uit, dat Arabische samenlevingen ”sterke paarden” samenlevingen zijn, waarin alles erop gericht is om voor het sterkste paard te worden aangezien. De westerse wereld zal overleven, zolang wij voor het sterkste paard worden aangezien en de moslims meer bang voor ons zijn dan ons haten. Op dit moment geven wij hen absoluut geen enkele reden om bang voor ons te zijn, daarom verachten ze ons.

Moslims beantwoorden slechts het geweld, zelfs in hun eigen samenlevingen, zoals Wafa Sultan zo correct beschrijft in haar dappere en briljante boek ”A God Who Hates”. Men moet de nogal opgeblazen islamitische ego’s met geweld puncteren en ervoor zorgen, dat ze met een aanval tegen ons niets zullen bereiken, of erger nog, dat dit juist contraproductief is. Dat is de enige manier om met hen om te gaan. Dat geldt ook voor andere vijanden en potentiële rivalen, maar speciaal voor moslims.

De westerse zogenaamde leiders schuwen geen moeite om de moslims steeds meer geld en een speciale behandeling te geven des te meer ze ons bedreigen, en diegenen van hun eigen mensen, die zich verzetten tegen de voortgezette kolonisering door vreemde volkeren, worden actief tot zwijgen gebracht. Het hele westen draagt een ”ik ben een gehersenspoelde idioot, schop me alstublieft en wring nog meer geld uit me”-bordje op de rug. Niemand respecteert zoiets. Wij zijn de zieke oude man op deze wereld en een unieke grap op deze planeet. Dat zal ook niet veranderen, wanneer niemand krachtig terugslaat. Wanneer de huidige krop van de westerse leiders niet datgene heeft wat men nodig heeft, dan hebben we nieuwe leiders nodig. Of dat, of het zal afgelopen zijn met het Westen.

Mahatir Mohamad, de voormalige minister-president van de ”gematigde” islamitische meerderheidsstaat Maleisië, riep er op de islamitische topconferentie in 2003 toe op om alles in het werk te stellen om de definitieve zege op ”de Joden” te behalen. Niet iedereen herinnert zich, dat hij ook heimwee had naar de glorierijke dagen, toen ”de Europeanen aan de voeten van de islamitische geleerden neerknielden om hun eigen scholastische erfgoed terug te krijgen.” Ze willen, dat wij voor ze neerknielen en beven van angst. Dat is hun uiteindelijke doel, zoals dit in de sharia wordt verkondigd, door het persoonlijke voorbeeld van Mohammed en in hun heilige teksten. Ze kunnen en willen zich niet met minder tevredenstellen.

In plaats van Israël unfair aan te vallen, zouden we de Israëli’s ervoor moeten bedanken, dat ze al generaties lang als dappere soldaten in de frontlinie ter beschikking staan tegen de globale, islamitische Jihad. De waarheid is, dat de Israëli’s een opmerkelijke terughoudendheid en een beschaafd gedrag hebben laten zien tegenover het doorgaans onbeschaafde gedrag van hun vijanden.

Ik geloof niet dat de islam hervormd kan worden; dat is onmogelijk. Want hij heeft door het zwaard overleefd en zou er ook door kunnen sterven. Misschien zou een militaire nederlaag, die dodelijker en nog meer vernederend zou zijn dan die van 1967, het geloof van de moslims in de fundamenten van de islam aan het wankelen brengen. Wanneer ze alle centra op deze planeet tegelijkertijd verder van hun macht beroven – van de VS via Europa, Rusland en India tot aan China toe – dan zou dat eventueel weleens kunnen zijn wat ze krijgen.

Bron:
http://europenews.dk/de/node/31201
Duitse vertaling door LIZ voor Europe News

Bron oorspronkelijke artikel:
http://www.brusselsjournal.com/node/4392
Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron in Het Vrije Volk.

Reageren kan op: www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp