maandag 31 mei 2010

DE FEDERALE KIESKRING

.
.
DE FEDERALE KIESKRING


De schaduw vooruit werpen…

Op sterven na dood, in de mond van TV-VIPS die straks in de rij mogen gaan staan voor hunne C4 – Leven als God in Frankrijk wijzigen als ‘Leven als Mohammed in Vlaanderen’….
Inhoudelijk is het water nog bijzonder diep. Tegenover een federale kieskring stelt De Wever het opgeven van de pariteit in de regering en van de dubbele meerderheden die de Franstalige minderheid beschermen. Tegenover de splitsing van BHV staat nog altijd de vraag naar een op Brussel gericht statuut van de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. LE STANDAER/L’ÉTANDAER
Ons grondgebied (het hele land b.) is een entiteit die democratisch kan gaan stemmen : akkoord dus met de federale kieskring. Maar dan zonder uitzonderingen, alarmbellen, belangenconflicten en andere rommel. Dan wordt het Land B. democratisch bestuurd, met gewone meerderheid….
Voilàce qui Vous attends, Messieurs les Francophones…..

Heerlijk! Heerlijk! Enfin, teminste voor zij die het kaf van het koren kunnen onderscheiden. De zwans van de serieuze parlé. De show van de pose. De intelligentie van de lapzwanerij. De taalbejeersing en de bijna onverstaanbare kip-kap van ‘les bons belges’, enfin, zij die Frans denken te spreken. Of Vlaams met haar op van hier tot ginden…
Mljarde Miljarde, dat moet een spektakel gewest zijn voor vreemde waarnemers. En ’t ergste is, dat wij, Vlamingen, ons tot zo’n circus lenen!
Digitalia?

Denkt er nu stellig aan om naar de Burgerlijke Stand te trekken, voor een naamsverandering.
Herinnert U zich de scheldnaam, die ooit aan de opstandelingen tegen het Spaanse gezag gegeven werden? Ze werden ‘les Geux’ genoemd, omdat ze het verwijfde gezag van de O zo katholieke Spaanse moordenaars niet aanvaardden.
Ze bleven vechten en zich verzetten, in Zeeland en in de Schelde monding, net zo lang to het gezag der vreemde bezetters uitgedoofd was. Ze wisten, net als wij nu, dat de Here nooit slaat, zonder meteen te zalven. De scheldnaam van ‘Les Geux’ (en François dus) vervlaamsten ze tot ‘de Geuzen’ die ze voortaan als eretitel droegen.
1ldus zou ik voorstellen, dat ik mezelf een ‘Forza Niente’ noem, in de hoop dat we straks met velen zullen zijn. Mijn pseudoniem zou dus voortaan, tot het ogenblik der zege als volgt luiden
:
Forza Niente. Rang: Soldaat.


Pssst.
Och, Siske de Rat…dat was toch alleen maar een gefingeerd figuur? Wat zou die nu met een de Vette Vis te maken hebben?

LE TEMPS DES CERISES

.
.

LE TEMPS DES CERISES

Als de tijd van kersen-eten met hoge Heren
voorbij is
Komt de pruimentijd….
Chaqun pour soi et Dieu pour tous!
Par Pieter Kerstens

La Chambre des Communes canadienne a adopté le 27 novembre 2006 une résolution reconnaissant que les Québécois « forment une nation au sein d’un CANADA uni ».

Par ailleurs en Espagne la constitution catalane parle de « nation, nationalité et langue catalane » adoptée en décembre 2006 par une large majorité d’électeurs.

Ces mêmes précisions sont reprises dans le préambule de la constitution andalouse -approuvée par 90% des votants le 18 février 2007- qui mentionne la « réalité nationale » et précise les termes de « nation, nationalité et identité andalouse » !

Ce qui est possible à Séville, à Barcelone, à Podgorica et à Pristina (depuis le 17 février 2008), par la volonté de la Commission Européenne, serait-il prohibé en Belgique ?

Le Monténégro compte 675.000 habitants et le Kosovo 2,2 millions, alors que les Flamands sont 6,7 millions, bien plus nombreux que les Luxembourgeois, les Chypriotes ou les Maltais, indépendants eux et membres de l’Union Européenne.

Le PIB du Monténégro n’est que de 2.800 € par habitant, soit dix fois moins que celui des Flamands, qui est bien supérieur, lui, à celui des Français, des Autrichiens et des Espagnols !

Pourquoi refuser plus longtemps l’octroi aux Flamands du titre de « nation » ?

Qui donc aura le courage d’inscrire l’organisation du référendum dans la constitution belge ? C’est pourtant le moment, car le Parlement doit se prononcer, dans les prochains jours, sur les articles constitutionnels à modifier.

Pendant combien d’années encore, le gouvernement va-t-il interdire aux Flamands le principe imprescriptible du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ?

Bron http://www.bloggen.be/roeland/


Digitalia

En velen met hem zullen bovenstaande argumentatie gaarne gelezen hebben.

Ik heb altijd gaarne rond elk probleem een mooie omlijsting gehad. In mijn ogen werd het dan niet alleen een beperkt probleem, maar het werd meteen tot zijn eenvoudigste vorm terug gebracht.

Ik snap natuurlijk niet onmiddellijk war Roeland deze site lokaliseert. Ze ziet er in eerste opzicht niet zeer Vlaams-lievend uit.

Vraagt om nader onderzoek op http://synthesenationale.hautetfort.com/


MERCIE MANGAIN, MERCIE…


Pour vos paroles dans La Libre: “Le confédéralisme, c'est une machine de guerre”…
We zullen hier na 13 juni op terugkomen, car, en effet, le confederalimse c’est le federalisme des côns….Wijzelf zijn geen ‘côns’ en we willen niemand met ‘côn’ aanspreken. Zelfs U niet. Alhoewel ons dat een enige inspanning kost….
Een oorlogsmachine willen wij ook niet, zelfs al zouden jullie dat bijwijlen verdiend hebben.
Wij, van de ‘Forza Niente’ willen niets van jullie. Wij zijn groot genoeg, en genoeg in aantal, om op eigen benen te staan. Vous savez, tout ça, c’est grâce à notre amour du travail et pas à notre envie pour les biens d’autrui….
Alorsse : au revoir, cher Monsieur Séguin (*)? On vous laisse dans votre petit moulin avec vos petits chèvres blancs. On se reverra quand vous tous, un jour, vous aurez faim? Au plaisir!


(*) Zie Alophone Daudet, Lettres de Mon Moulin.

zondag 30 mei 2010

DE WAANZIN GAAT VERDER

..

DE WAANZIN GAAT VERDER
De volgelingen zijn onder ons…Waarom mogen we dit niet weten, vooral niet nu we zo dicht bij de verkiezingen zijn? Waarom staan de dagbladen er niet vol van?


Aandacht: dit bericht bestaat uit 2 delen. Het eerste deel gaat over het schandaal zelf, het tweede deel over zij die dit schandaal uitbrengen. Daarmee schenden zij namelijk de privacy van deze “sukkelaar”….Leefloon voor Al Qaeda

In oktober vorig jaar besliste de Belgische regering om een Guantanamo-gevangene op te vangen. Het Vlaams Belang verrichtte wat opzoekwerk en kwam tot enkele schokkende vaststellingen.

Abd Al-Rahim Abdul Rassak Janko – bijgenaamd ‘Al Janko’ – werd door de Amerikaanse overheid opgesloten in Guantanamo, omdat men bewijzen had gevonden dat hij een militaire opleiding had genoten in een Afghaanse Al Qaeda-basis. Hij zou gespecialiseerd geweest zijn in gas en explosieven. Bovendien vond de FBI een videoband waarop Janko aangaf te willen sterven bij een zelfmoordaanslag.

Na zijn vrijlating werd Al Janko met open armen ontvangen door de Belgische regering. Hij kreeg zelfs een verblijfsvergunning omwille van ‘humanitaire redenen’ – die zonder voorwaarden kan worden verlengd – en krijgt er een maandelijks leefloon van 725 euro bovenop. Al Janko woont in Borgerhout en ontving ook al een installatiepremie (926 euro) en een uitzonderlijke huurwaarborg (1140 euro). Tevens kreeg hij een uitzonderlijke financiële bijdrage (725 euro) en geniet hij van een waarborg verzorging en verpleging, waardoor alle medische kosten ten laste van de overheid vallen.

In een reactie stelt Filip Dewinter dat het een schande is dat “de overheid een gekende en potentieel gevaarlijke Al Qaeda-strijder huisvest en financiert, terwijl zoveel minderbedeelde Vlamingen op wachtlijsten allerhande staan”. Het Vlaams Belang eist dan ook dat de man in kwestie zo snel mogelijk wordt uitgewezen naar zijn land van herkomst, Syrië

Bron VB

Digitalia…

…denkt dat er ergens een lek zit. Gisteren schreef ik over de ’Brandenburgers’, maar dit is veel straffer. De Abwehr was in veel gevallen kampioen van het sarcasme, maar dit! Neen! Dit hebben ze nooit gekund! Dit land, God weet om welke reden, neemt een terrorist-met-papieren op, ontvangt hem als een prins en biedt hem, op basis van zijn Belgische verblijfsvergunning, vrij verkeer aan in gans Europa.

Getraind zijnde in gas en i!n explosieven, het speelgoed van elke ‘Brandenburger’, kan hij nu in alle gemoedsrust zijn ondermijningswerk verder zetten. Als het even kan, in auto-met-chauffeur met P-plaat voor diplomatieke onschendbaarheid. De aanvraag voor blauw zwaailicht is in onderzoek. Evenzo de gemotoriseerde begeleiding van de Gewapende Arm der Wet. Safety First, as you know….

Proficiat, Heren Grote Geesten. Het uur der vergelding nadert…Aanpassing 16 uur.Privacycommissie "opent onderzoek" naar schending privacy Al Qaida-strijder door Filip Dewinter
Het Vlaams Belang reageerde deze ochtend geschokt op het feit dat een gekende Al Qaida-strijder na zijn vrijlating uit de Amerikaanse Guantanamo-gevangenis werd opgevangen door de Belgische regering. Het was Filip Dewinter die ‘Al Janko’ – bij wie de FBI een videotape had gevonden waarin hij aangaf te willen sterven als zelfmoordterrorist – op het spoor kwam. De man woont nu in de Koolstraat in Borgerhout, waar hij van een OCMW-uitkering, een installatiepremie, een uitzonderlijke financiële bijdrage én een lening voor de huurwaarborg geniet.
Zopas raakte bekend dat de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer “een onderzoek opent” naar de onthullingen - een uitgebreid dossier en foto’s - van Filip Dewinter. Dat de Privacycommissie nu onderzoekt in hoeverre de privacyrechten van een Al Qaida-terrorist werden geschonden, is de wereld op zijn kop zetten.
Het is niet alleen schandelijk te moeten vaststellen dat de Belgische overheid een terrorist van huisvesting en geldelijke steun voorziet, het is tevens bijzonder kras dat de Privacycommissie zich ook in deze opnieuw ontpopt tot een politiekcorrecte censuurcommissie. Terwijl in andere landen terroristen actief worden opgespoord en opgesloten, wordt in dit land hun privacy beschermd.
Joris Van Hauthem Woordvoerder Vlaams Belang

Digitalia sluit zijn zondag af….

Als stem-advies kunt U zich geen betere voorlichting hebben gewenst…

FLIKKEN GENT GESAVATTEERD

.
.

FLIKKEN GENT GESAVATTEERD

Dank zij Lewie Toebak…nu de Polies…
Vroeger konden wij lezen : HIJ LACHT * HIJ IS GELUKKIG *
HIJ IS BIJ DE RIJKSWACHT….

Ach, als wij ons hier de Carabinieri voor ogen halen…Flink en militaristisch. Fier op hun korps en op hun taak. Gedienstig. Niet rancuneus inzake het Kleine Beestje. Martiaal als ze op jacht zijn op groot wild. In hoofdzaak (toch te lande) : de Carabiniero, Uw vriend!
En nu naar de Stad van Artevelde. Daniëm-den-Dikken wordt hieronder door Savat van Angeltjes “Gesavatteerd” (*) dat het niet mooi meer is! Waarom? Wat heeft die man hem misdaan? Is het voorzijn vulgair accent? Voor zijn dikke pens? Voor zijn lidkaart van de Rode-Roze Broederschap der Graaiers? Voor zijn dictator-stemgeluid? Voor zijn staatsmanschap die hem zo zichtbaar ontbreekt? Voor zijn dik-beringde worstenvingers?
Ik weet het niet. Maar ik geef Savat gelijk. Ik geef hem zelfs volmondig gelijk. Wat meer is : Meneer Savat heeft overschot van gelijk en tistied dattut es.
Want Gent is vanouds een der leidende steden van het Graafschap Vlaanderen, na Brugge en Ieper, die nu al een eeuwigheid in verkeerde handen gevallen is.
Niet omdat hij alles IS waarvoor Savat hem en ook ik hem levend kunnen villen, maar omdat hij zo dom is om niet voordien, naar Rode Gewoonte, met de experts het op te maken rapport afspreekt! Zo staat hij daar nu met zijn molentjes, lijk er in Gent in gelijkaardige omstandigheden wordt gezegd. Of heeft hij het onderspit moeten delven tegenover de Procureur des Konings, die liever een andere schaats reed?
“Lo no so” zeg ik dan met het beetje Italiaans waarmee ik me altijd en overal uit de slag trek hier in dit tweede en betere Vaderland, het Land van Berlusconi en van Bossi. In deftig Vlaams is dat ‘KWEENIE’ en het garandeert mij telkens complete gemoedsrust. Want ’t is hetzelfde, hier positief spreken over de Lega Nord van Bossi, als in de Heimat over het Vlaams Belang. Iedereen is er tegen, maar waar halen die partijen dan hun stemmen? Moet ik, met een knipoog naar Toon Hermans, misschien wachten tot na mijn dood vooraleer mij dat mysterie wordt geopenbaard?
Door al dat Savatteren kom ik tot de vaststelling, dat beide Hoge Pieten beter eens goed waren gaan eten in een Itakliaanse Trattoria/Ristorante op ’t Zuid, chez La Belle Hélène. Flink veel groente, goed overgoten met OLIO D’OLIVE EXTRA VIRGINE. Zo’n olijfolie is de oorzaak dat Italianen mager en gezond blijven: het spoelt letterlijk de ingewanden door, zodat de kwâ ziekten samen met de ‘transit’ sito presto in het toilet belanden.
Ze hadden de kuisvrouw van ‘La Belle Hélène’ een grote dienst kunnen bewijzen, door voor die ene keer geen gebruik te maken van de toiletten. Met achteraf, in plaats van een slecht rapport te moeten verteren, hadden ze ina de maaltijd, n hun broek gedaan, dan was de zaak opgelost met een goede wasbeurt.
Bekend met de Voskenslaan in Gent? Jaren geleden heb ik daar drug-deals zo maar langs de straat zien gebeuren. In volle daglicht. IJzerlaan? Idem…En het moet nog duren tot 2010 vooraleer men het Politiekorps heeft door gelicht?

Allez : nu laat ik Savat los. Voorzichtig lezen, hoor! Want de brokken vliegen in het rond….

Burgemeester Daniël Termont en procureur des Konngs Johan Sabbe hebben een doorlichting laten uitvoeren van het Gentse politiekorps. Aanleiding was vooral de door de media breed uitgesmeerde affaire rond korpschef Peter de Wolf, die finaal ontslagen werd en veroordeeld. Andere feiten en feitjes tastten verder de reputatie van het Gentse politiekorps aan : de sympathieke Flikken van de televisiereeks zijn meer dan ooit fictieve personages, ontsproten aan het brein van ingenieuze scenarioschrijvers.
De criminilogen Brice de Ruyver en Cyrille Fijnaut hebben de werking van het korps nagegaan en een van de conclusies luidt : "Er heerst een schrikbarende graaicultuur waarbij cheffen en personeel zoveel mogelijk overuren kloppen voor de extra premies". Het gevolg hiervan is, dat het gezag in stand gehouden wordt, op basis van vriendjespolitiek, enerzijds nodeloze bestraffingen en anderzijds laksheid, willekeur en een schrijnend gebrek aan motivering. Waar het rappport niets over zegt, is de al dan niet stilzwijgende houding van politieke correctheid die élk politiekorps fundamenteel aantast en tot non-actie leidt.
Er bestaat bovendien een té veel aan chefs die niet over de eigenschappen beschikken om met ondergeschikten om te gaan. "Een stuurloos schip" zo definiëren de onderzoekers het korps van 1000 manschappen. "Het mag niet verbazen dat jonge krachten die met veel verwachtingen naar het Gentse korps kwamen, de dagen aftellen om te kunnen muteren naar een andere politiezone", aldus De Ruyver.
Zoals overal in overheidsdiensten is deze analyse het gevolg van de onvermijdelijke politisering en de greep van de vakbonden op het personeels- en algemeen beleid. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Gentse politie te kampen heeft met dergelijke crisis. Ook in de jaren '80 zat dit korps aan de grond met toestanden die het daglicht niet mochten aanschouwen. De geschiedenis herhaalt zich.
Savat

(*) Savatteren : naar analogie met Milquettiseren e.a. Is nieuwe trend in de journalistiek, die bewijst dat wij, bloggers, met onze tijd mee zijn. Niet iedere naam is geschikt. Valkenieriseren bijvoorbeeld gaat niet : bestaat al (bijna) in de autobanden-wereld. Geneziseren gaat ook niet: generaliseren bestaat al, en is zeker niet met betrokkene in verband te brengen. DeWinteriseren? DeDeckeriseren? Moeilijk, moeilijk! Di Ruporiseren zou, op het nippertje nog kunnen, alhoewel de connotatie met de Roepie-Roepie vogel van wijlen Toon Hermans dan weer veel te dichtbij ligt. Wat de reputatie van betrokkene, gezien zijn vogel-voorkeur dan weer niet ten goede komt.

Ten gerieve van de Heren Hoernalisten inzake de werkwoordvervoeging (Fr) van Milquetteren. Geen dank verschuldigd!

Je Milquettaise – Tu Milquettaises – Il Milquette
Ns Milquettons – Vous Milquettez - Ils Milquettent.

Participassé : Ils ont Millequeté. Is wegens de onwelvoegelijke bijklank liefst achterwege te laten.

VOGELVRIJ WEGENS TE DEFTIG

.

.

VOGELVRIJ WEGENS TE DEFTIG


Deze keer geen ‘Stout Rogeetje’
Maar koppensnellers aan het werk.
Vlaams Belang-Kamerlid Alexandra Colen heeft om politiebescherming gevraagd na doodsbedreigingen aan haar adres op facebook. "Ik hoop dat iemand dat wijf eens neerknalt", luidt het op de "Anti-Alexandra Colen"-pagina van de socialenetwerksite. Ondanks herhaald aandringen werd de pagina nog niet afgesloten, waarop Colen besloot een klacht in te dienen tegen facebook.
Colen heeft wel een idee van waar de wind waait. Haar facebook-pagina wordt naar eigen zeggen al enkele dagen "gestalkt door homo-activisten". Aanleiding is volgens haar het feit dat ze herinnerde aan het pleidooi van een "homolobby-woordvoerder" uit 1996, om seks met minderjarigen vanaf 12 jaar toe te laten.

"Neerknallen"
"Waarom zo'n haat tegen holebi's? Hoe zou u reageren moest één van uw vijf thuisgeschoolde - verziekt door uw radicale gedachten - kinderen holebi zou blijken te zijn? Het arme kind zou zelfmoord plegen", luidt het in de tekst, die wordt afgesloten met de zin: "Ik hoop dat iemand dat wijf eens neerknalt, een dezer dagen."

Colen reageert geschokt. "Een politicus moet tegen kritiek kunnen, maar doodsbedreigingen zijn ontoelaatbaar." Al is het niet de eerste keer dat ze met de dood bedreigd wordt. Twaalf jaar geleden moest ze al eens politiebescherming vragen, toen omdat ze gepleit had tegen de invoering van de non-discriminatiewet. (belga/ypu)

29/05/10 13u33 IN Het Laatste Nieuws.

Digitalia…


….weet dat Linkx alles mag, tot dat het een beetje ver te ver gaat. Dan wordt Ts!Ts! gesist van Overheidswege, en alles valt stil. Was mar om te lachen. Zullen beloven van het nooit meer te doen.

Het was maar omt te lachen, dat afknallen van Merouw Cole? U ziet mij dus lachen? Want vragen wanneer eindelijk eens die troela zal neergeknald worden, is humor van de bovenste plank! Abschiessen is de ethisch verantwoorde manier om een ander gedacht dan het hunne, in te tomen. Over smaak valt niet te redetwisten : onderbroeken-lol is ook lol en een luizenkop als een rat is ook een coiffure. Linkx mag alles – maar O wee als ‘Rechts’ onder Alte Kameraden marsliedjes zingt op een ouderlingen-bijeenkomst!

Stel U voor dat Geneetje zo’n lieftalligheden moest lezen op een van onze blogs. Binnen de 2 uur was er een inval door de Zwarte Mannekes van de Speciale Interventie-Brigade. Lagen er overal scherpschutters op de daken en hing er een politie-heli in de lucht. VTM zou een verslaggeefster ter plaatse sturen en de pershyena’s zouden de gazons van de buren vertrappelen, op zoek naar informatie over de achtergronden van de dader. Een van de hoofdlijnen ’s anderendaags in de Pers zou luiden : er werden nog geen wapens in beslag genomen, maar het onderzoek gaat verder. Het parket is karig me inlichtingen, want het Onderzoek is Geheim, maar bevestigt dat de dader (!) lid is van een extreem-rechtse organisatie, die in 2004 buiten de Wet gesteld werd door het Hof van Beroep in Gent. Zijn antecedenten worden nagetrokken en de gehele familie wordt in afzondering gehouden, met verbod het Grondgebied te verlaten. Er werden DNA-stalen en vingerafdrukken voor vergelijking genomen. De laptops en de GSM’s van gans de familie werden in beslag ge nomen om verdachte contacten te traceren. Er werd een Onderzoeksrechter aangesteld, die om.. uur een persconferentie zal geven. Nu al wordt bekend gemaakt, dat de grootvader van de kuisvrouw Fabriekswacht zou geweest zijn in opdracht van de Nazi-bezetter, zodat die bijgevolg medeplichtig is geweest aan het verlengen van de oorlog ’40-’45. Dat die beschuldiging achteraf helemaal ten onrechte is geweest, doet niets ter zake. Feit is dat er ooit eren dossier heeft bestaan, en daartegen moet de Socialistische Voorvrouw tot elke prijs beschermd worden.

Nu, in voorliggend geval, gaat het slechts om een ordinaire Vlaams Belangster, die preuts en Victoriaans niet kan luchten dat het zonnetje in wat troebel water schijnt. Stel U voor : 12-jarigen de toegang tot seks met volwassenen verbieden! Dat is ethisch-hilarisch niet verantwoord! Heel de seks-affaire wordt in geuren en kleuren op school uit de doeken kleren gedaan, zo gauw de lieve kleinen uit de pampers zijn. En zij, die troela, zou daar tegen zijn! Alles moet kunnen : verboden te verbieden. Zodat die lieve kleintjes niet tot hun 18de jaar dienen te wachten om ‘uit de kast te komen’ . Dat is toch de zin van het Gemengd Onderwijs : hoe wil men anders dat er gemengd wordt, als de samenstellende delen van het mengsel niet wederzijds onderzocht mogen worden! Liefst met volwassen demonstraties vooraan in de klas, zodat ieder kind zich voor altijd de verschillen maar ook elkaars voorkeuren zich levendig zou kunnen voorstellen.

Neem nu Mieke VanHecke, de lieve bevallige cheffin van het Vrij Katholiek onderwijs, gemeenzaam ‘de Guimardstraat’ genoemd. De handboekjes ‘Seksuele Voorlichting in onze Christelijke Scholen’ is door haar niet alleen ontworpen, maar zelfs van A tot Z gepatroneerd. ‘Nihil Obstat’, met de zegen van Mgr Danneels, die daarmee hoopte Paus te kunnen worden….Niet dus.

Betrokken Volksvertenwoordigster verspreidt ten persoonlijken titel een blaadje, dat ze ‘Peper en Zout’ heeft gedoopt en waarin zij haar autoritaire en conservatieve waanideeën toelacht. Het is kosteloos te verkrijgen, maar wordt alleen gelezen door Blokkers en door de nog overblijvende rechtse kerkpilaren. Linkxe kerkpilaren hebben wel wat anders te doen.

Digitalia…
En velen met hem, neemt vrijwillig en met geestdrift de kant van Mevrouw Colen. Ergens in zijn onderbewustzijn is het verhaal van die ene Rechtvaardige blijven hangen, waar de Geschriften over verhalen, dat de Hele Wereld omwille van die Ene Rechtvaardige werd gespaard. Het verhaal is wel niet meer van onze tijd, maar het zegt iets over het verschil tussen Goed en Kwaad. Zij die liever met een molensteen om de hals, in het diepste van de zee worden geworpen, steken de hand op. Aanschuiven aan de linkerkant. Die welgedane figuur op kop is Cohn Bendit, de Idealist en Grote kindervriend. Ene die niet geeft zoals de goede Sint, maar ene die neemt waaraan hij verslaafd is. De onschuld van de kinderen rond hem.

SCHILTZ OF VRIEND GENT KALANDENBERG EINDE

.


.


SCHILTZ OF VRIEND GENT KALANDENBERG EINDE

JACOB VAN ARTEVELDE

Ooit de Wijze Man van Gent,
Toont hij de weg?
Of waarschuwt hij voor Schiltz of Vriend….


Wat is dat toch met mij, dat ik de laatste tijd zo dikwijls verzeild geraak in het verre verleden? Of dat komt door het slechte voorbeeld van Ward De Bever, als welbespraakt historicus? Ik durf verhopen van niet, want ik wil die Welles-Nietes niet aangaan met een gevierd en bejubeld Doctorandus, uit vrees een attaque te krijgen. Want die man, aan wie ik ten andere zijn persoonlijk succes gun, is mij veel te glad. Een haai-achtige paling of een paling-achtige haai : ik zou ’t niet weten. Hij doet mij denken aan een schouwgarnituur : Het Zoete Hart van Jezus in het midden, tussen twee kandelabers.

Heb zo juist nog eens Terzake laten spelen, met het scheermes-meisje Cools voorzien van de guitigste pretlichtjes in haar verleidelijkste glimlach-koplampen. Ogen als Sneeuwitje voor de maquilage-tafel gericht op de doos pralines van weer eens een aanbidder…. Een valse kat, klaar voor de moordende uithaal naar de twee onschuldige knaagdiertjes aan de overkant der tafel.
Wat dachten zij ervan? De Niveanen zuigen alles weg voor de voeten van het Vlaams Belang en LDD, en dat van die Forza Flandria, dat was toch ook mislukt…
.
Dat er voor de zoveelste keer een paar kopstukken van de PS in opsraak waren gekomen, deed wel niets terzake, maar zou een gepast antwoord zijn geweest. Maar beide Heren hielden het proper…De reden van diens succes vroeg het scheermes? Precies alsof de Heren reeds ingezeept en klaar voor behandeling waren. JMDD trapte in de open val over dat ‘gemaakt worden door de media’ en het onderwerp viel stil.

Jammer, maar het werd niet gezegd! Want dààr en dààr alleen ligt het succes van de Niveanen! Ze werden/worden overal opgevoerd als de softe Flaminganten (ondertoon verontyschuldigend) die aan het randje wel een beetje hard durven zijn om alleen maar stoer over te kome. Die diep in hun hart hetzelfde willen als de Geitenboer in 2007 : aan stemmen geraken, aan meer stemmen geraken, aan alle mogelijke stemmen geraken, zoveel mogelijk stemmen, om ze daarna aan te bieden aan Sire, op de installatie van Zijn zoveelste regering. Om er zelf beter van te worden. De Weverianen worden opgevrijd omdat het Establishment en de Media denken (ze zeggen het trouwens zelf!) dat alleen op die manier het Vlaams Belang kan gestopt worden. Hier en daar nog een ‘slechte’ peiling er tegenaan gooien, nog maar eens La Morel opgevoerd en de gefrustreerde ex-voorzitter, hun vaandelvlucht belichten uit alle mogelijke hoeken en kanten : het Vlaams Belang kan met stille trom begraven worden : verkiezingen zijn niet eens nodig…

En zo kom ik tot Jacob Van Artevelde en de overeenkomsten met Ward De Bever. Beiden uit het niets omhoog gekomen, beiden gevierde en geliefde volkshelden…

Dan zit ik ineens te neuriën zonder het te beseffen. Mat excuus voor de lieve Martine Bijl voor het misbruik:Hoe zou 't met Rosa zijn en met Jacoba
Hoe zou 't met Carla wezen en met Annie Twee
Wat moeten boerenmensen op die latten in Tirol
Wij horen op de klompen in het land van Rodeschool
En voortaan zeg ik vast en zeker nee
Want aan die malle fratsen doe ik nooit meer mee


Want ik weet wat er staat te gebeuren….Jacob Van Artevelde heeft het beleefd en zijn verhaal staat opgetekend in onze kronieken. Ward De Bever moet het kennen, tot in de droeve détails…

Kijk, ik wens het hem niet toe, en geef hieronder slechts een paar gegevens uit het leven van die toenmalige volksheld. Was Oudstrijder van Groeninge 1302, bracht rijkdom in ’t land door zijn visie op oorlogvoeren (geven en nemen, compromissen sluiten) tussen Engeland en Frankrijk. Nam teveel hooi op zijn vork, werd ongeloofwaardig en beschuldigd van corruptie. Werd in 1345 door de massa, die hij wilde toespreken, doodgeknuppeld en opgehangen.

Hendrik Conscience deed hem verrijzen. En de ondankbare Gentenaars richtten voor hem een standbeeld op. Onder de muren van de Vooruit. Op de Vrijdagmarkt. Op een boogscheut afstand van de Kalandenberg, zijn woonplaats geweest, waar zijn bloed nog de kasseien kleurde…Op die plaats vluchtte hij zijn huis terug binnen, maar werd gevat aan de achterdeur.

Zo weet ik toch niet te vertellen, als hij al-dan-niet nog ‘Schiltz en Vriend’ zou geroepen hebben, maar feit is dat het Volk een andere mening had dan Van Artevelde. Hetzelfde verhaal dus als de latere Hugo Schiltz, die eerst als hij bijna gestorven was, wilde toegeven dat hij zijn Volksunie had misleid. Ten eigen bate.

Nu komt een Loge-man, die zeker niet in reïncarnatie gelooft een mixte opvoeren van beide helden. Er moet, zegt Siegfried Bracke, Ge-Schiltzd worden. Naast Milquetiseren nu ook Schilz-eren….

JaJa, Schiltz-eren! Is verkiezingstijd. Morgen scheert men gratis!


Pssst

Zijn we met zijn allen vergeten dat Hugo Schiltz, deze Grote Vlaamse Staatsman die de wereld ons benijdt, ooit (1973) in het buitenland (Groningen) heeft uitgeroepen ‘LEVE BELGIË’, onbewust van het feit dat de camera’s op hem gevestigd waren? Wat moet het dan geweest zijn in de beslotenheid van de achterjamertjes, waar er in de taal van Marianne (iets anders spreken de Francofonen niet) onderhandeld werd over het lot van Vlaanderen?

En toch! En toch! Het melodietje geraakt maar niet uit mijn hoofd…O wa zijde gaa stoem, zo stoem, da hebik vanze leive nie gezien, zo stoem…

zaterdag 29 mei 2010

O W ZIJDE GA STUM ZO STUM

.

.
O WA ZIJDE GAA STUM ZO STUM


Lachen, Monseigneur, lachen!
Ge moogt naar huis!
Uw taak zit er op!..da hebbik in jaore nie gezien, zo stum !!!
En dat heeft alles te zien met onze aanbeden Vorst, Leopold I, in De Panne op 21 Juli 1831. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Dwz hij overwon zijn angst voor geval hij niet zou mogen blijven…Want Roi des Belges, dat was zijn laatste kans om ergens als Koning aan den bak te geraken….Hij kon niet voorzien, dat 179 jaar later, zijn nazaat vanaf datzelfde punt, zijn schup zou mogen afkuisen. SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, maar dan in ’t Frans…

Zo stum, da hebbik van ze leive nie gezien, zo stuml…..Dat wordt, denk ik, het melodietje voor de rest va de verkiezingstijd, dat niet meer uit mijn hoofd zal gaan. Listen very carefully : I only say it once!
Eerst zouden, waarschijnlijk op ‘investigatie’ van het Hof (waarom zou Albeèr anders op den TV gekomen zijn met een herhaling van zijn vrome Kerst-wens om ‘elkaar beter te leren kennen’?, de twee televisiee-netten samen een soort ronde-tafel-conferentie opgezet hebben, om bruggen te slaan tussen hard tegen onzacht.Zie verder onderaan om alles te weten over het RTBF/BRT-debat.
Maar zie, helaas…er wordt zelfs geen bouwstoffer gevonden die het materiaal wil leveren…verre van een aannemer te vinden die bruggen wilt bouwen. Zelfs geen enkele zak cement, en zeker geen overzet-stormbootjes genre de ‘Genie’troepen van het ABL, Armee Belge. Alleen de Koning der Franstaligen, jaja dezelfde in persoon, houdt nog zijn land samen. Met haakjes en oogjes, zoals dames op de rug gebruiken om bepaalde ondersteunende intieme kledij op de plaats te houden. Iets waarover men niet spreekt, tenzij in bedekte termen. Dat heet dan in de taal van Marianne :’Soutenir ce qu’on avance’ (=niet te vertalen, want in ’t Nederlands zou dat zijn : Onderbouwen wat men voorop gesteld heeft’, wat iets helemaal anders is dan in ’t Frans; dat veel onbeholpener is om verfijnde technieken te beschrijven.
Het Milquetiseren is dus weer ingezet..Tenzij! Tenzij!
Dames en Heren Vlamingen!
Loop toch weer niet in de val, zoals hier een paar dagen geleden beschreven, toen ik het had over het Schandverdrag van Athis-sur-Orge, in 1307 : een overwinning op het slagveld prijsgeven, opeenvolgend daarop toegeven dat de strijd weliswaar gewonnen, maar toch ook een beetje verloren werd (=compromissen sluiten), waardoor er kon verder gepraat worden over de eigenlijke bedoeling van de aanvallers : geld aftroggelen (=compensaties toestaan). Met als toppunt ons, de Vlamingen, uit ons evenwicht te brengen : moeten onderhandelen in de taal van de tegenstrever (= Frans). Door tijdwinst op te dringen (=blijven onderhandelen, desnoods jaren lang. Systeem Milquet) en wat meer is: de Vlamingen uit hun vertrouwde omgeving wegtrekken : het zijn net duivers in de prijsduiven-vlucht van Dourdan (?): ze moeten dringend naar hun hok en naar hun duivin! Toen werden de Vlamingen mee gelokt naar Orge, onder de muren van Parijs… Nu wordt ergens vijen gehokt in een Kasteel, liefst in Waals Brabant. Om surtout veel indruk te maken. Met Wein, Weib und Gesang : waarom niet! Er wordt nogal eens vergaderd met vele nachtelijke uitloperetjes, en dat zal wel niet zonder (veel) natjes en (veel) droogjes zijn. Met bijhorende losse bediening. Want waar ‘Gesang’ is, moet er worden gedanst en ballet gespeeld. In geuren en kleuren, rood, groen of roze. Als ’t maar niet uitkomt….Ik krab uwen rug, als gij de mijnen krabt….Luc Cortebeeck met zijn zware dinky-toy, merk Mercedes, weet er alles van.
En slimme mensen onze politiekers, die allemaal tenminste advocaat zijn! Niet te geloven. Ze maken parkeerwetten, waardoor tienduizenden brave burgers beboet worden, die achteraf door de Raad van State onwettig bevonden worden (onbevoegden die de dienst van het DIV raadplegen voor nummerplaten: Dienst Inschrijving Voertuigen). Ha! Verduiveld : hadden ze daar toch niet aan gedacht….En lap : hun zoveelste gedrocht valt in ’t water! Maar ’t zijn die van Vlaams Belang die de reputatie van de politiekers aantasten! M’n oren, Gérard!

Mogelijk scenario voor de te volgen nieuwe côn-federale, subnantionale en regionale regeringsonderhandelingen, van de laatste kans.
Locatie : het strand van De Panne, tegen de waterlijn, onder beperkt zeildoeken afdak aan het monument waar Leopold I ooit voet aan wal heeft gezet. Ieder zitplaats is voorzien van een koord, zodat iedereen het dak ka helpen op zijn plaats houden. Er is niet voorzien in een reserve-dak en eenmaal de koord losgelaten, gaat die onherroepelijk de hoogte in. Deze constructie is geïnspireerd op de Vroeg-Middeleeuse Pauskeuzes, die, als het conclaaf te lang duurde voor er witte rook kwam, aangewakkerd werd door het dak van de vergaderplaats af te breken. Dat is gebeurd, begin van de jaren 1230, in de Provinciehoofdplaats hier (Viterbo), en er werd dan maar vlug-vlug een monnik, een Tempelier gekozen, die zelfs niet aanwezig was. Weerhouden in Akka, de laatste vesting in handen van de Tempelridders. Toen waren de Kruistochten voorgoed achter de rug en Rome kon alleen het vaandel hoog houden, dank zij de armoezaaier Franciscus uit Assisi.
Voorziene datum : 21 Juli, dag op dag de verjaardag van de Nationale Feestdag, zijnde de dag (Leterme weet het intussen ook, al voegt hij daar de Marseilleise aan toe, ipv de Branbançonne) waar de bon-vivant en eerste Sex-en Coburger zich verwaardigde om zijn vij-en-veertigers neer te zetteen om zijn nieuwe onderdanen te begroeten. Een proef-begroeting als het ware….In die Deutsche Sprache, zijnde taal seiner Mutti, want om Enlish te speak was hij in England niet lank kenoek etrouwd ewist. Wel had hij intussen Charlottekes money in his pocket, en konden die verdammte Engländer verder blijven docken, zijn hele leven lang….
Regie : uitleg over deze locatie en waarom niet Antwerpen (wereldhaven), of Oostende, de Koningin der Badsteden. Die waren toen, net als nu, te ver verwijderd van het veilige Franse grondgebied. In geval van lijfsgevaar: de veilige grens van de nieuwe schoonpoepa was dichtbij, en hij zou niet getalmd hebben om Roi de France te worden, wat hij zo halvelings verhoopt had. Nu is de grens evengoed dichtbij, maar in omgekeerde richting, het land uit.
Scenario: de ALPA, het koninklijk yacht, eigenlijk een verbouwde kanonneerboot, ligt vertrekkensklaar aan de waterkant. Bestemming : hun Italiaanse droomeiland, aangekocht op afbetaling. Kapitein is Laurent, Marine Officier. Stuurman is Z.K.H. Philips de Taaie, Compte de Flandre, gevechtspiloot en heli-commandant. Keuken : de Italiaanse Dolce Paola aan het fornuis, met een aria uit la Muette de Portici. Kraaiennest : de Getemde Spaanse furie, met wapperende haardos voor de windrichting. Machinekamer & hoofd van de ziekenboeg: de bazin van het Huis von Habsburg. Bemanning : de overige bewoners van al de Koninklijke verblijven, die vanaf die dag te koop staan gesteld.
Taal: Vlaams, bij uitzondering Algemeen Nederlands, ten behoeve van de buitenlandse waarnemers uit het Antwerpse. Er is geen, herhaling geen, simultaan vertaling voorzien. Zodat de boel niet kan belazerd worden.
Aanwezigen/Deelnemers : recht evenredig met de bevolking : 6/4 – geen belangenconflicten – geen grendelwetten – geen alarmbel-procedures.
Verloop : voor de hele duur van de onderhandelingen : geen Black Berry’s – Geen GSM’s – geen laptops – geen oortjes – geen verborgen microfoontjes. Alleen spuitwater en, moest het al te lang duren, voor elk een paar soldaten-koeken zoals bij het Leger te Velde.
Aantal te begeven minster-portefuilles : 6-8, al naar gelang de voorhanden zijnde kandidaten en de bedragen die aangeboden worden om hun ambt te mogen waarnemen.
Staatshoofd : slechts één enkele tijdelijke vacature, voorbehouden aan de meest-biedende.
Hoofdstad : ieder stad kan voordien zijn kandidatuur indienen, waarbij als warborg voorzien is, dat er geen enkele Europese vertegenwoordiging er ooit kan gevestigd worden.
Lot van de vroegere hoofdstad : wordt verkocht aan de meest-biedende, desnoods aan de gok-Chinees. Bijkomende voorwaarde : elk gebouw, groter dan sociale woning (180 m²) of hoger dan één verdieping, zal onbewoonbaar (lee onbruikbaar) worden verklaard, daar het vroeger Hoofdstedelijk Gebied tot landbouwgebied zal verklaard worden. Net als in Warchau gedurende de oorlog, zal er een muur gebouwd worden rondom de 19 Gemeenten, met slechts 4 toegangen, een in elke windrichting. Zodra de taal daar opnieuw het Nederlands zal zijn, wordt de vroegere toestand hernomen. De Berlaimont zal tot ‘Ground Zéro’ verklaard worden.
Grensovergangen : aan elke grensovergang zal er de vereiste verkeers-politie voorzien worden, om de stromen thuisland-reizigers in goede banen te leiden, zodat er zeker geen onregelmatigheden of baldadigheden gebeuren.
Vergoeding & zitpenningen voor de aanwezige onderhandelaars : zijn niet voorzien. Iedere aanwezige zal nochtans gerechtigd zijn, om staande de vergadering, met de schaal rond te gaan. Er zal niet mogen bijgevoederd worden.
Pers: de schrijvende pers blijft verbannen, de beeld-en audio-pers wordt gemandaeerd om live van A tot Z alle besprekingen te volgen. Deze maatregel wordt voorzien, om ’s anderendaags geen onwaarheden inde pers te moeten lezen.
Weerbericht : de geraadpleegde weerkundigen zijn van oordeel dat het droog zal blijven en dat zelfs ’s nacht de zon der welvaart over Vlaanderen zal schijnen….
SERIEUX S’ABSTENIR.
POUR LES WALLONS ET LES BRUXELLOIS : LA MÊME CHOSE.Gezamenlijk VRT-RTBF debat officieel afgeblazen
BRUSSEL - Zowel bij de VRT als bij de Franstalige openbare omroep RTBF werd donderdag bevestigd dat het gezamenlijk verkiezingsdebat dat voor zondag gepland was, niet doorgaat.

De VRT heeft wel een programma gepland met de Vlaamse en Franstalige partijen. De RTBF organiseert een debat... over het afgevoerde 'nationale debat' met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.
Woensdag had de RTBF-top het licht op groen gezet voor het tweede voorstel voor een 'nationaal' debat, onder voorwaarde dat de vier Franstalige partijen zouden deelnemen. Maar de MR weigerde omdat het decretaal verboden is om debatten op de RTBF te organiseren met antidemocratische partijen zoals Vlaams Belang. Daardoor werd de gezamenlijke uitzending met de VRT afgeblazen.
De VRT heeft zondag een speciale 'De Zevende Dag' gepland met deelname van alle Vlaamse en Franstalige partijen.

WAARMEE ZIJN TURKEN BEZIG

.


wAARMEE ZIJN TURKEN BEZIG
Antwoord : Turken (niet allemaal, gelukkig maar) zijn zo wat hetzelfde als de ‘Brandenburgers’ (*) van het oprukkende en zegevierende Duitse leger in WO II: wij noemen ze ‘5de Colonne’. Maar dat is een te simpele vertaling van het begrip ‘Brandenburger’. Een Brandenburger is zo wat het equivalent van James Bond…Maar dan geen James 007 als vrouwenversierder, maar ene met het mes tussen de tanden, die alleen ‘pardon’ zegt tegen een dood lijk.

‘Brandenburgers’, dat waren dus de inwoners van Brandenburg in Duitsland?

Ja, gij onwetende sukkels, die alleen de officiële belse nieuwsberichten uit die tijd heeft gevolgd , de inwoners van de stad Brandenburg in Neder-Saksen waren, en zijn trouwens nog altijd, brave Brandenburgers. Wees gerust! Slechts hier en daar liep er ooit een verdwaalde Seks-en-Coburger tussen. Maar die waren dan van lage verarmde adel. Die zijn later uitgeweken naar Laeken-bei-Brüssel.

De precieze relatie tot de ‘Brandenburger Tor’ in Berlijn echter heb ik niet opgezocht. Het volstaat Uw aandacht te vestigen op de overeenkomst in ‘grandeur’ tussen het ene en het andere. Denk aan de Arc du Triomphe in Parijs die daar nu niet precies werd opgericht om Franse nederlagen te herdenken. Over Neder-Saksen durf ik ook niet veel woorden vuil te maken. De naam Saksen-Coburg is al zwaar beladen genoeg, zonder daarbij Gotha te moeten betrekken.

De Brandenburgers waren dus de elite-soldaten uit de Duitse Abwehr (contra-spionnage), die, voor er weer eens een ander land werd aangevallen, het vijandelijk uniform boven hun eigen Duits uniform aantrokken, om achter de vijandelijke linies allerlei kattenkwaad uit te steken. Een soort ‘kleine criminaliteit heet dat nu. Ze waren opgegroeid in dat vijandelijk land, hadden er heel hun leven gewoond en gewerkt en hadden de plaatselijke taal als hun moedertaal. Meestal als officier met veel goud op hun kraag, infiltreerden ze de vijandelijke legers voor sabotage-opdrachten. Enfin : ze speelden het oorlogsspel zowat als cowboy en Indiaantje. Betrapt worden stond gelijk met de executie als spion op staande voet, tenzij zij vliegensvlug het bovenste uniform hadden kunnen doen verdwijnen. In dat geval waren ze alleen maar…krijgsgevangenen…..Het waren dus kameleon-soldaten, of dubbeldekkers als U wilt. Maar bovenal bleven ze (in dat geval) fervente Duitsers…

Bij het uitbreken van de vrede, verdwenen zij geluidloos in alle windrichtingen : naar het Franse Vreemdelingen Legioen, naar de nieuwe Afrikaanse Potentaten, naar de Arabieren, naar het Oostblok. Enfin, naar overal waar er, tegen betaling, bloed moest vloeien….Zij deden (en doen nog altijd) dezelfde job….Nu niet meer voor de Abwehr, maar voor de meest-biedende.

Vooraleer nu te lezen over de 2 Turken uit onderstaand artikel van Angeltjes, zou ik aanraden om toch maar eens nadere informatie op te sporen op het Internet over de Brandenburgers…..Met in Uw achterhoofd de wetenschap dat de 007’s van onze tijd, net als toen, wolven zijn in schaapsvacht. Die, onder hun bovenste zichtbaar uniform, een tweede uniform dragen. Als onderdanen van een vreemde mogendheid. Desnoods getraind als moordmachine in hun thuisland…

Een verschil met de Brandenburgers uit vroeger dagen is in ieder geval, dat die van vroeger geen eigenaars waren van een dubbele nationaliteit. Turken, Marokkanen, enz, kunnen op het juiste ogenblik de nationaliteit van hun voorkeur kiezen. Eenmaal de wachtwoorden gegeven zullen zij de uitgespuwde slogan van het Vlaams Belang wel tot de hunne maken :’Eigen Volk Eerst’…..Dood aan de Ongelovigen, de Apen en de Zwijnen…..

Enne, à propos : blader eens in de eigen Vaderlandse Geschiedenis, daar waar het gaat over ‘De Brugse Metten’, toen de wachtwoorden van onze kant kwamen, en tegen de Leliaerts gericht waren. Het was in zekere zin ook ‘Eigen Volk Eerst’, maar toen vertaald als ‘Shild en Vriend’, zijnde ’s Giledenvriend, ofte een wel zeer vroege vakbondsactie. Zoekt men het op den vreemde : ga dan naar de ‘Siciliaanse Vespers’ : het is een ongeveer gelijkaardig geval….

Enfin, ik bedoel maar, dat wat nog in een verre of nabije toekomst staat te gebeuren, al zo dikwijls en zovele keren in het verleden werd voor gedaan. De Geschiedenis is een eeuwig wentelend wiel, die altijd maar zichzelf herhaalt…Nich min noch meer, de schuld van Adam en Eva….o-o-o-o-o-o-Allez, Angeltjes. Zeggen jullie het nu eens. En beleefd blijven, hé! Altijd met 2 woorden spreken, en zo dom zijn als ik. Door Uw evennaaste te beminnen lijk Uzelve….wetend dat ons aller belastingsgeld dient om ook de vijand te voeden…Die 2 Turken, Tjeven, worden niet alleen gevoed en onderhouden, ze vragen daarenboven onze stem om zich nog dieper in de kaas te kunnen vreten….

Ter Attentie van de Staatsvuiligheid : die van Angeltjes, die zijn echt staatsgavaarlijk. Ze zeggen dat niet allen (zoals ik) maar ze bewijzen het. Ga daarom rechtstreeks naar hun laatste alinea, waar ze Uw eigen Dappere Diensten (met D, hoofdletter) belachelijk maken. Die Sint Maartensfondsers waren, 60-70 jaar geleden jonge dwazen, die dachten Vlaanderen vooruit te helpen. Het is onvergefelijk dat ook maar te durven deken, ook nu. Turken de hand boven het hoofd houden, is voor Uw diensten veel veiliger. Die zullen, als het er op aan komt, hun dankbaarheid betonen. Misschien zelfs in klinkende munt…Alhoewel Muzelmannen nu niet perse bekend staan als vredelievend, eenmaal zij de baas zijn. Daarvoor, beste spionnen, worden jullie op deze plaats tot in der eeuwigheid geen Staatsveiligheid (wat U zou moeten zijn) genoemd, maar Staatsvuiligheid.De Genkse Schepen Ali Caglar en het Antwerpese gemeenteraadslid Ergün Top zijn dit weekend opgemerkt op een bijeenkomst van de "grijze wolven" in Luik. Dat is een Turkse extremistische organisatie die het Turkse ras superieur vindt (en of !) en die geweld, bedreiging, intimidatie ten overstaan van critici van de islam en de Turkse identiteit propageren. Laat ons sympathiek samenvatten : hetzelfde programma als de AKP van Erdogan, maar wat meer gepeperd.

Caglar zelf, die voor CD&V op de vierde plaats staat voor de verkiezingen voor de Kamer, zegt dat hij geen Turks nationalist is en dat hij niets heeft gemerkt van de aanwezigheid van de 'grijze wolven'. Ofwel is Caglar een beetje blind, ofwel liegt Caglar zoals het een welopgevoede Turk uit een Vlaamse tjevenpartij betaamt, als het er op aankomt, zich eruit te praten tegen niet-moslims.

Op foto's en videobeelden zijn de rode vlaggen met drie halve manen - het symbool van de vereniging - te zien en maken mensen met hun handen het teken van de wolf - hetgeen betekent dat men lid is van de groepering. Daarnaast wordt ook de komst van de voorzitter van de MHP, de partij van de 'grijze wolven', aangekondigd. Caglar beweert dat hij er anderhalf uur was, maar dat hij in die tijd geen vlaggen van de extreemrechtse nationalisten gezien heeft. Caglar moet dringend zijn ogen laten nakijken bij het Christelijk Ziekenfonds, dat kost bijna niets en bij Hans Anders is een speciale actie aan de gang voor fijne monturern tegen applausprijzen. Enkel op het einde van zijn bezoek heeft hij naar eigen zeggen mensen het teken van de wolf zien maken : dat is de pink en de wijsvinger uitsteken en de midden- en ringvinger wegplooien in de handpalm.

Naast Caglar was ook het Antwerps gemeenteraadslid Ergün Top (CD&V) aanwezig op de bijeenkomst. Hij was er naar eigen zeggen voor een concert. Top is een groot muziekliefhebber en toevallig had hij vernomen dat in Luik uitgerekend die dag een groep optrad, die hij absoluut wilde zien. En toen, als door de hand van allah geleid, stond hij patsboem temidden van zijn vaderlandgenoten. Straf hé ! Top is een advocaat, die ooit verklaarde op een Turkse meeting in Brussel, dat als het er op aankomt, hij de Turkse wapens zou opnemen tegen het land B. Waarom niet ? Hier wonen, profiteren en de grote mijnheer uithangen, maar als het echte Vaderland roept, gehoorzaamt den Top.

Het partijbureau van CD&V heeft voorlopig nog niet gereageerd op het nieuws en wij denken dat er niet zàl gereageerd worden. Sauwens is destijds kunnen opstappen als minister in de Vlaamse regering, omdat hij aanwezig was op een jaarlijkse viering van het Sint Maartensfonds, de vereniging van Vlaamse oud-oostfrontstrijders. Dat is staatsgevaarlijk, mannen van 70-80 jaar die hun kameraden herdenken. Opzwepende Turkse veroveringspraat beluisteren, is koeltoer.

Ray(*) U vindt, in een archie-slecht Nederlabds want vertaald door Google, zo goed als alles op http://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburgers

donderdag 27 mei 2010

OVER ANTI-RECLAME EN BURGERZIN

.
.OVER ANTI RECLAME EN BURGERZIN


ALEXANDRA COLEN: VB-LIJSTDUWER PLOTS IN DE MEDIA
Gerolf Annemans weet hoe hij zijn Kamerleden tot meer activiteiten kan aanzetten: zet ze op de lijstduwersplaats in plaats van op een veilige tweede plaats, en plots halen ze elke week de media terwijl dat vroeger maar eens per jaar was. Het is wat met Alexandra Colen gebeurt.
Bij De Standaard dachten ze al dat Alexandra Colen een ex-parlementslid van het VB is. Niet alleen Marc Reynebeau leek dat te denken. In een artikel over de benoeming tot aartsbisschop van de Naamse bisschop André-Joseph Léonard schreef DS-redacteur Dominique Minten: “Alexandra Colen, gewezen politica van Vlaams Belang, stuurde…”. De laatste keer dat Alexandra Colen voor het overige nog die krant haalde, was met haar parlementaire vraag over de vergoeding aan de Universiteit Gent van het adviseurschap van Brice De Ruyver (De Standaard, 17 oktober 2008). Maar nu Alexandra Colen lijstduwer is op de Antwerpse VB-lijst?! Een week geleden haalde ze zowel de weekendeditie van De Standaard als van Het Laatste Nieuws met een krankjorum bericht op haar Facebook. “’De commissie Adriaenssens bevestigt dat 90 % van de pedo-slachtoffers jongens zijn. Dit bewijst kardinaal Bertoine’s gelijk als hij stelt dat pedofilie vooral te maken heeft met homoseksualiteit’, zegt Colen op haar Facebookpagina. ‘De oorzaak van het pedofilie-schandaal in de kerk ligt bij de ‘alles kan, alles mag’-mentaliteit. De Gay Pride Parade, met zijn exhibitionistische uitspattingen, is een symptoon van dezelfde uitwassen’, vindt Colen, die naar de kiezer trekt met de slogan ‘Stem de pedofiele mentaliteit weg!’” Aldus Het Laatste Nieuws zaterdag 15 mei. Dezelfde dag stond een gelijkaardig bericht in De Standaard.
In die laatste krant stond dinsdag 18 mei een nieuw bericht over Alexandra Colen. “(…) 'Er moet een einde komen aan de alles-kan-alles-mag-mentaliteit die tot normvervaging leidt en uitwassen zoals pedofiele bisschoppen heeft mogelijk gemaakt', schrijft ze (Alexandra Colen, nvdr.) in een verkiezingsmail. 'Normale gezinnen - vaders en moeders en kinderen, die trouw zijn aan elkaar - wie spreekt er nog voor hen? Kerk en samenleving lieten hen in de steek.' Colen vraagt een signaal tegen de 'permissiviteit', en dat kan het best met een stem op haar, 'een kleine daad met grote consequenties'.” En vrijdag stond in alle kranten dat la Colen vandaag, pinkstermaandag, campagne gaat voeren aan de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel, ook al ligt Scherpenheuvel niet in de Antwerpse kieskring van Alexandra Colen. Colen wil er vandaag de ‘stem voor het leven’ brengen en belooft om – als ze herkozen wordt – in het parlement een gebedsgroep te beginnen. Dat kan, zegt ze, omdat er onder de nieuwe generaties van parlementaire stagiairs en jonge personeelskrachten “overtuigde en bezielde christenen” zijn “die zonder schroom uitkomen voor hun geloof”. Mocht Tanguy Veys verkozen geraken, heeft ze alvast een medestander die wekelijks twittert en facebookt wanneer hij een kerk binnengaat voor een eucharistieviering of andere gelegenheid.
In de stad Antwerpen plakt de ploeg die voor Gerolf Annemans plakt ook affiches voor Alexandra Colen (foto). De plakploeg van Filip Dewinter plakt niet voor Alexandra Colen. Anke Van dermeersch heeft daarentegen zowel Dewinter als Annemans kunnen verleiden om ook voor haar te plakken. De campagne van Alexandra Colen is intussen ook in het buitenland opgevallen. Morgen mag la Colen er uitleg over geven op een Nederlandse internetradio.

Digitalia….
ging in deze verkiezingstijd nog maar eens op ontdekkingstocht bij de Anti-Fascisten van het AFF. Het zijn die mensen die er maar niet van overtuigd geraken dat WO II al bijna een eeuw achter de rug is. Zij scharen zich nog altijd aan de kant van de toenmalige overwinnaars, die al jààààren in de vernieling leven.
De toenmalige verliezers en de murw gebeukte overwinnaars zijn achteraf in een nieuwsoortige ‘Entente Cordiale’ gestapt, een herwerkte en verbeterde uitgave van de voorgaande ‘Entente’, in de hoop dat deze keer een wereldbrand zou vermeden worden. Maar, ‘de mens wikt en Allah beschikt’ : er is ondertussen een derde hond op het toneel verschenen. Het is een hond in de woestijn voortgebracht, en opgekweekt met olie in plaats van met moedermelk.
Maar dit stukje ging over Alexandra Colen, zoals U gelezen hebt.
Laten we bij onszelf, nu we toch bijna dagelijks bestookt worden meet peilingen, voor de kik eens deze peiling organiseren. Een soort referendum met volgende vragen : Ja/Neen liever een maatschappij grotendeels overtuigd van haar gelijk, of Ja/Neen liever een maatschappij waarin geleefd wordt volgens de principes die zij aanvalt.
Eigenlijk zijn dat 2 strikvragen, ttz 2 vragen met een strikje rond. Want in die vragen ligt het hemelsbreed stemadvies van deze blog. Kies op 13 juni voor de enige beginselvaste partij in Vlaanderen, die niet meedrijft op elke windzucht. Bruno Valkeniers drukte het kernachtig uit in zijn repliek aan de treiterende reporter, die vroeg of zijn programma wéér niets nieuws bevatte. Inderdaad, het Vlaams Blok/Belang brengt wéér hetzelfde, omdat Vlaanderen nog altijd niet onafhankelijk is, en omdat de instroom van vluchtelingen-avonturiers nog altijd niet is ingedijkt. Eenmaal een begin gemaakt aan deze 2 verzuchtingen, kan de rest van ons samenlevings-model bekend gemaakt worden. Voor een aandachtig waarnemer zijn deze inmiddels al lang bekend….
Dame Milquet wil ondertussen terug naar het verleden. Zij wil de taalwetten van 1963 herzien. Het Vlaams Blok/Belang is daarmee niet alleen akkoord, het wil nog veel verder teruggaan in het verleden. Naar 1830 bijvoorbeeld…Net als met een versleten vrachtschip : dit wordt geen ‘révision partielle’, maar een ‘révision totale’…in het sloopdok.

BIJ DE OUDE GRIEKEN

.

.

BIJ DE OUDE GRIEKEN
Alles is één-en-al ruïne :
voor niets is er nog geld…

Griekenland is/was de bakermat
Van onze beschaving
….


Op zijn Grieks.
HERMAN BENSCHOP - 26 MEI 2010
In Het Vrije Volk.

De situatie van Griekenland is nog veel erger dan u denkt.


Ik was al eerder van mening dat de kans dat de Grieken hun lening zouden terugbetalen als verwaarloosbaar klein was te beschouwen maar enige statistieken van de VN en de Wereldbank zijn ware oogopeners.
Want volgens de Wereldbank scoort Griekenland waar het gaat om het zakelijk klimaat de 109e plaats van 183 landen. Als de Grieken even flink zouden aanzetten zien ze misschien kans om Libanon (108) of Ethiopië (107) in te halen. Met een uiterste krachtsinspanning kunnen ze aanhaken bij Papoea Nieuw Guinea (plaats 102). De top 100, met zulke pareltjes van economisch vernuft als Yemen (99) en Moldavië (94) lijkt echter te hoog gegrepen.
Als het gaat om het opstarten van een nieuw bedrijf staat Griekenland op de 140e plaats, als het gaat om bescherming van investeringen op de 154e plaats.
De logistieke index van Griekenland is 2,96: dat is op het niveau van Mauritius en de Dominicaanse Republiek. Indien wordt gekeken naar het aantal personal computers in huishoudens staat Griekenland op de 75e plaats. Lager dan Peru. Lager dan de Malediven.
Van alle Griekse bedrijven is 11,7% ISO gecertificeerd. Daarmee moet Griekenland erkende kwaliteitsinstituten als Swaziland (22,1%) en de Westbank/Gazastrook (17,8%) laten voorgaan.
Welkom in het Europa van de 21e eeuw.
(www.noodzakelijkkwaad.net/wordpress)Digitalia…

Is vandaag gewoon een beetje bitter gestemd…Ge zoudt voor minder! Het is lijk met de antieke Griekse tempels : alles wat waardevol is, valt in puin en blijft liggen. Zelfs de Piramiden en de Hangende Tuinen van Babylon waren er niet tegen bestand…..Wat wilt U! Dichters en dromers vinden er hun Muze. Verder voor de rest? Nada…geen geld….

Zit het heus niet snor met Griekenland? Tiens! Hoe zou dat komen! Daar is LINKX nochtans al een eeuwigheid aan het bestuur! Wat zegt U? Geld buiten gesmeten langs deuren en vensters?! Hoe kan da naa? En Portugal, sedert de Anjer-revolutie ook als Linkx? Ook boven hun stand geleefd? En Spanje…sedert de Moslims daar met een handvol TNT de verkiezingen een dramatisch ruk deden nemen naar Linkx? Ook bengelend zegt U, op de rand van de afgrond? Is dat een soort ziekte, of wat?

OP Jeetje…Als de belse statistieken moesten opgesplitst worden per landsgedeelte, dan hing Wallo/Brux nog een heel stuk lager dan Griekenland?

Juist. Maar dan is het duidelijk waarom die zo gebeten zijn op de Vlamingen! Welke Franssprekende , vooral in belgenland, waar ze bijna 200 jaar de plak gezwaaid hebben, geeft er nu gaarne toe dat hij aan de grond zit? Dat Frans spreken geen bewijs van rijk en machtig zijn meer is. Maar alleen nog het bewijs van vergane glorie! Van niet meer willen of kunnen de rug rechten. Frans spreken en de hand moeten openhouden : dat moet toch erg zijn. Heel erg!

JaJa, Hoe ging dat hekeldichtje weer, over ‘De Krekel en de Mier’? Is van een zekere Jean De la Fontaine, en is nochtans in ’t Frans geschreven…Mag dus geen probleem zijn voor al die Franscouillons. Moesten wij nu eens afspreken, en dat gedichtje massaal per mail sturen naar de PS-boegbeelden, de MR-potentaten met hun Groene loopjongens van Ecolo…en al de rest…Ik nem Dame Béatrice Delvaux van Le Soir voor mijn rekening. Daaraan te kunnen denken maakt mijn dag weer goed! Ik zou heel simpel onderteken met De Vlaamse Mier. Anders denkt dat mens nog dat het een Vlaamse Leeuw is geweest die haar dat stuurde!

DE NIVEANEN OP OORLOGSPAD

.


.

DE NIVEANEN OP OORLOGSPAD


Met Winnetou op het oorlogspad

Op het oorlogspad, maar wel op zoek naar de kleine beestjes. En dat wordt uitgebazuind met toeters en bellen!
Eerlijk gezegd : ze hebben overschot van gelijk. Alle beetjes helpen om het wanbeheer van onze Franscouillonse tegenstrevers in de verf te zetten. Vooral met in het achterhoofd de ‘peilingen’ die naar ongekende hoogten moeten opgedreven worden….Wij weten beter. Wij zijn geen media-fanaten, maar hebben wel de moed van onze overtuiging!
Allez, ’t Is goed! Ik help dit bericht verspreiden, gewoon omdat het Franscouillons in hun hemd zet. Goed voor ene keer, hé! Une fois n’est pas côutume!
Op een kleine tegenprestatie hoef ik niet te rekenen, zeker? Maar wees gerust, bij Grote Broer Ray van Angeltjes staat andere paté. Onder andere dit :

Met de moed van onze overtuiging
Een vierde feitelijkheid betreft de situatie van Vlaams Belang. Die partij staat 30 jaar onwrikbaar op het standpunt van de Vlaamse Onafhankelijkheid en de kritische evaluatie van de islamitische overstroming in Vlaanderen en Europa. "U verandert uw programma niet ?" vroeg een VRT-reporter, met de vereiste minachting in de stem aan Bruno Valkeniers. Alsof de VB-voorzitter een collega is van Karl Lagerfeld, die dit jaar dezelfde modelijn aanhoudt van vorig jaar. "Natuurlijk veranderen wij ons programma niet" zei de Valk sluwtjes "Is Vlaanderen ondertussen onafhankelijk geworden zonder dat wij het gemerkt hebben of is het ons ontgaan dat de migratiestroom ingeperkt is ?"

Ik zou nog wat blij zijn, moest ik het zò goed gezegd krijgen! Vooral de beeldspraak met Susan Boyle en Wardje de Bever vind ik geslaagd. Beiden staan (met onloochenbaar talent) eenzaam aan de top. Maar de Britse is soliste, en Wardje zou een ploeg-speler moeten zijn….Stel U die vent eens voor binnen 30 jaar…Zelfs een Atlas zou bezwijken onder de last, en die torst nochtans de aardbol
Even benadrukken : natuurlijk verandert het Vlaams Belang niet van programma, want Vlaanderen is niet onafhankelijk geworden, en de vluchtelingen-stroom is niet ingeperkt….Dit standpunt tegenover de windwijzer-standpunten van de Opper-Niveaan : met welke kapitein is men veiligst op een woelige zee?

Allez, Niveanen, ’t Is aan U….Maar Uw volgende mails worden meteen naar de prullenbak gestuurd.

In Brussel zijn er welgeteld 21 landbouwbedrijven actief. Bij geen van deze bedrijven werd in het verleden ooit een inbreuk vastgesteld. En toch achtte Brussels minister Benoît Cerexhe (Cdh) het aangewezen om maar liefst twee ambtenaren te benoemen om controle en toezicht uit te oefenen op de naleving van de landbouwwetgeving in Brussel.
Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Brussels Parlementslid Paul De Ridder (N-VA). “Ik stel me toch ernstige vragen bij de noodzaak van deze benoemingen”, stelt De Ridder. “In Brussel is verspilling al jaren hét codewoord, maar dit is toch echt te gek voor woorden. Hieruit blijkt nog maar eens dat dit land dringend moet durven veranderen.”
Dat het Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor landbouw is op zich eigenlijk hallucinant en een gevolg van de Lambermont-wet. Dat deze wet de Gewesten onder andere bevoegd maakte voor Landbouw is op zich natuurlijk een goede zaak. Ware het niet dat door de onlogische keuze voor drie gewesten ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder deze nieuwe bevoegdheidsverdeling viel. Tot vorig jaar hield Brussel via een samenwerkingsakkoord met het Vlaams en het Waals Gewest alles nog min of meer binnen de perken. Vlaanderen werd bevoegd voor de kwaliteitscontrole van teeltmateriaal, productiebeheer, steunmaatregelen, enz. Terwijl Wallonië de andere landbouwactiviteiten (indeling van varkens en runderen, raszuiverheid van fokdieren,…) in Brussel voor haar rekening nam. Tussen 2004 en 2009 werden hiervoor jaarlijkse bedragen vrijgemaakt in de Brusselse begroting. Maar in 2009 werd het samenwerkingsakkoord opgezegd, waarna werd beslist dat de andere Gewesten enkel nog administratieve ondersteuning verlenen.
Brussels minister Cerexhe talmde niet en benoemde in februari 2010 twee personeelsleden voor ‘de toezicht, opsporing en vaststellingen van overtredingen van de wetgeving inzake het landbouwbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ (B.S. 09.02.2010).
“In plaats van continu te staan roepen om meer geld, zouden de Brusselse politici beter een keer nadenken over hoe ze hun middelen efficiënt kunnen inzetten”, zegt Ben Weyts, uittreden Kamerlid en N-VA lijsttrekker voor B-H-V. “Brussel vraagt voortdurend om nieuwe politieagenten. Daar hebben ze zogezegd zelf geen budget voor, maar voor landbouwinspecteurs zonder aanwijsbare taak hebben ze blijkbaar wel genoeg

OVER TRIOMFERENDE VLAAMSE VLAGGEN

.


.

OVER TRIOMFERENDE VLAAMSE VLAGGEN

De leeuw, Vlaams symbool, werd door
Onze voorvaderen meegebracht
uit de Orient, buitgemaakt op de Saracenen…
We zullen hem opnieuw van stal moeten halen.
Het wordt meer dan nodig!

Is De Wever de volgende "homme dangereux"?
wo 26/05/2010 - 13:23 Ten zuiden van de taalgrens aanhoren politici en krantencommentatoren het Vlaams-nationalistische discours van Bart De Wever met stijgende verbazing. De N-VA-voorzitter lijkt in Wallonië uit te groeien tot de volgende boeman die het land wil splitsen.
Bij de vorige federale verkiezingen in juni 2007 werd Yves Leterme als kopman van CD&V/N-VA vijand nummer 1 voor de Franstaligen omwille van hun communautair programma. Vicepremier Laurette Onkelinx noemde hem toen bijvoorbeeld "un homme dangereux". Maar na de verpletterende kiesoverwinning van het Vlaams kartel was Leterme incontournable en dus de volgende premier. Incontournable of het niet, veel hebben de 800.000 Vlaamse voorkeurstemmen niet opgeleverd. De grote staatshervorming die Leterme tijdens de campagne had beloofd, is er niet gekomen. Een "non" van de Franstalige coalitiepartners is daar niet vreemd aan.
Nu lijken Bart De Wever en zijn N-VA incontournable te worden. Uit een interne peiling in opdracht van N-VA, SP.A en Open VLD blijkt dat de N-VA 26 procent van de Vlaamse stemmen zou halen, en dat leidt tot ongerustheid bij de concurrentie. Er waren de "stemadviezen" van ABVV en ACV, maar ook CD&V-voorzitter Marianne Thyssen vroeg zich af wat de N-VA eigenlijk wil: confederalisme of federalisme. "Wij zien finaal maar twee niveaus waar de staat aanwezig moet zijn", verduidelijkte N-VA-kopstuk Jan Jambon, "dat is het Europese en Vlaamse niveau." Het confederaal model is voor de N-VA met andere woorden slechts een tussenstation op het spoor naar Vlaamse onafhankelijkheid.
Franstaligen ontdekken een nieuwe vijand
Na de Vlamingen groeit ook het besef bij de Franstaligen dat de N-VA aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe regering zal zitten als de partij op 13 juni een goede score haalt. Tijd om eens het verkiezingsprogramma van de N-VA te bekijken en dat leidt ook bij de Franstaligen tot enige nervositeit.
Een interview dat Bart De Wever heeft gegeven aan La Libre Belgique, heeft bij veel Franstaligen de ogen geopend. "Het federalisme werkt niet meer", zei De Wever daar. Hij herhaalde ook zijn reeds bekende standpunten over een splitsing van de sociale zekerheid en het confederalisme.

Ecolo-senator Marcel Cheron noemt het interview met De Wever "traumatiserend" in De Morgen. "Als De Wever echt een rol als staatsman wil gaan spelen dan heeft hij nu een kapitale blunder à la Leterme gemaakt", vindt Cheron.
Ook bij de PS weerklinkt argwaan. "Als hij aan tafel gaat met de wil om Brussel op te doeken of de sociale zekerheid te splitsen, zal het een kort gesprek worden. C'est non", voorspelt uittredend minister Paul Magnette.
Onderhandelen over een nieuwe federale regering en een grote staatshervorming met de N-VA? "Neen, ik denk dat het meer en meer uitgesloten is", zegt FDF-voorzitter Olivier Maingain op de radiozender Bel-RTL. Nochtans staat Maingain zelf bekend als communautaire stokebrand. "Ik haal mijn schouders op. Ik ben een federalist. De Wever is een separatist. Hij zegt het duidelijk", verbetert Maingain.

Ook de krantencommentatoren zijn geen fan van De Wever. "Bart De Wever heeft zijn voorstellen opgedrongen aan de Vlaamse politieke klasse, die vandaag bereid is om hem voor een groot stuk te volgen", stelt Philippe Walkowiak vast in zijn politieke column op rtbf.be. "Aan tafel gaan zitten om over het confederalisme van De Wever te onderhandelen - zonder sociale zekerheid, zonder ambities of een rol voor Brussel en met het leger als enige gemeenschappelijke horizon (!?!) is geen aanlokkelijk idee", schrijft Béatrice Delvaux van Le Soir in een opiniestuk op demorgen.be.
Et alors, l'histoire se répète? Staan we voor een gelijkaardig scenario zoals in 2007: triomferende Vlaamse vlaggen, gevolgd door eindeloze onderhandelingen over een hervorming van de staat? Veel hangt af van de kiezer en hoe die de de kaarten deze keer zal schudden.
Bron BRT 18 uur.

Digitalia ziet..
…het Vlaamse heer staatdaar winnen of daar ’t sneven zal… Immer pal…maar in verdeelde slagorde de vijand tegemoet tredend. Er is niet veel veranderd sedert 700 jaar geleden….
Ik leg uit : het Verdrag van Athis-sur-Orge (*)….De Vlamingen hebben de Franse legers verslagen. Voor de 2de keer zit Philips le Bel met de gebakken peren…Hij was met een machtig Frans leger afgekomen om de Vlamingen een lesje te leren : hij had enorme schulden moeten maken om zijn leger in slagorde te krijgen. Het was dus de strijd van de laatste kans…Hij wist waar het geld zat (toen ook al) en kwam het halen….Locatie: Pevelenberg – Monts-en-Pévèle : sedertdien Frans grondgebied…) Een snikhete zomerdag, ideaal voor een robbertje vechten. De Franse Koning is uit op weerwraak na de Slag bij Groeninge, maar het wordt de tweede nederlaag op rij, na 11 Juli 1302. De franse Koning, in het zicht ban de nederlaag, wordt door zijn bedienden over gehaald om, vermomd, te paard te vluchten. In het vluchten echter wordt hij van zijn paard getrokken, maar niet gedood, omdat hij niet herkend wordt. Hij ontsnapt dus ter nauwer nood aan de dood op het slagveld, want ondertussen is zijn leger in paniek gevlucht. Vergaan van de dorst, en uitgeput na urenlang bloedig vechten van man-tegen-man, verlaten de Vlamingen insgelijks het slagveld. Opgekuist staat netjes. Zij hadden immers hun foeragewagens dezelfde morgen zelf vernietigd, overtuigd zijnde dat zij zouden sneuvelen in de strijd. Op die manier zou niets in Franse handen vallen….
Tot ze ’s anderendaags tot de vaststelling kwamen, dat de Fransen, na een nachtje slapen, de overwinning claimden. Want naar Frans middeleeuws gebruik diende de overwinnaar op het slagveld te blijven, als bewijs van zijn overwinning.
Waarop er onderhandelingen over de vredesvoorwaarden beginnen, die jaren duren, en verder gezet worden onder muren van Parijs. Uiteindelijk, de pesterijen meer dan moe, aanvaarden de Vlamingen de vredesvoorwaarden van de Fransen (*). Deze behelzen, naast een ruime gebiedsafstand van de rijkste gewesten va het Graafschap Vlaanderen, de betaling van een enorm geldbedrag. Een paar maanden nadien wordt in Frankrijk de munt herzien, een beetje zoals wij het meegemaakt hebben dat van de ene dag op de andere de zware FF gemaakt wordt : 10 FF wordt 1 FF. In het vredesverdrag was er natuurlijk sprake van ’Franc’, waardoor het al zware bedrag gewoon vertienvoudigd werd. Of hoe de Vlamingen, in het defensief gedrongen, zich lieen in doekjes doen….
Dit verhaal staat in de kronieken van zowel de Franse als de Vlaamse verslaggevers…uiteraard langs weerszij opgesmukt met vaderlandse versieringen..Maar tot op de huidige dag is in de Vaderlandse Geschiedenis de slag bij Pevelenberg slechts een voetnoot in de Geschiedenis. ‘Parijs’ zou zich eens op de tenen kunnen getrapt kunnen voelen…….
Vraag: zet U even neer en overloop in gedachten de belse geschiedenisboekjes : het krioelt er van gelijkaardige situaties. Ook deze keer! De belze Franscouillons zijn het sterkst lijk straathonden: met hun muile….Vlamingen integendeel, kennen geen chi-chi diplomaten-taal. Hoog tijd dat we dit leren!
We zien waar het schoentje nijpt : de portemonnaie…Net dezelfde ziekte als de vroegere Franse Koningen. Die waren ook geboren met een gat in hun hand…..
Kijk, c’est bien simple!
Laat ze samen in hetzelfde beddeke kruipen : de namaak-Fransen van alhier bij de echte Fransen. We houden ze niet tegen! Het volstaat hen te wijzen, dat la France veel groter en dus rijker is dan Vlaanderen. Hun geldzucht doet de rest! Gegarandeerd!
Dàt is onderhandelen!

(*) Athis-sur-Orge : Wikipedia is (ten naaste bij) correct om objectief hierover te berichten. Lees maar :
Het Verdrag van Athis-sur-Orge werd op 23 juni 1305, na de onbesliste Slag bij Pevelenberg, gesloten tussen graaf Robrecht III van Béthune en de Franse koning Filips IV de Schone.
Het Verdrag voorzag in een algehele amnestie, de vrijlating van alle gevangenen en het herstel van Vlaanderen als vorstendom met erkenning van de graaf als hoogste gezag; maar ook een boete van 20.000 pond en een herstelbetaling van 400.000 pond, te betalen door de Vlamingen, en het recht van de Franse koning om in geval van oorlog Vlaamse krijgers op te eisen. Als waarborg werden de kasselrijen van Dowaai, Orchies en Rijsel naar Frankrijk overgeheveld. Na de ondertekening werd Robrecht vrijgelaten uit Franse gevangenschap, waarna hij zich officieel met de Franse koning verzoende. De financiële bedingingen van het verdrag waren echter dermate hard voor de landbouwers en middenklasse in het graafschap Vlaanderen dat er vanaf 1322 openlijk verzet rees.
In 1324 en 1326 werden de rebellieën onderdrukt; in 1328 leidde het verzet tot de Slag bij Kassel, waar het Vlaamse kerelsleger onder Nicolaas Zannekin verslagen werd.
Jacob van Artevelde verkreeg van koning Filips VI van Frankrijk de nietigverklaring van het verdrag.
De plaats waar het werd gesloten ligt in Frankrijk, vlakbij Parijs, en heet nu Athis-Mons. De Seine en de Orge vloeien hier samen.

ALS AANDENKEN

.


ALS AANDENKEN

AAN EEN VERLOPEN

VAANDELVLUCHTIGE

ZAKKENVULLER

maandag 24 mei 2010

BETALEN MET DE THE

.

BETALEN MET DÉ THÉ
Annemieke heeft zijn hart verovert…
Niet te geloven : twee vergissingen in één zin!


Mij jonge nichtjes en neven, zelfs onze eigen toch al volwassen kinderen, hebben problemen met onze taal en dus met ons. En ja, we zijn van de oude stempel, maar we gingen naar school om te leren, niet om seksuele voorlichting te krijgen vanaf het 1ste Leerjaar. We konden dan ook aan 18 jaar meestal rekenen, lezen en schrijven. De een al beter dan de andere, maar dat hing in hoofdzaak af van de Juffrouw of de Meester als die al-dan-niet de klas kon begeesteren. Het ene jaar was ‘Aardrijkskunde’ een saai vak, maar het volgend jaar het lievelingsvak : die leraar kon boeiend vertellen over verre vreemde landen….Misschien niet volgens leerplan, en meer de mix van werkelijkheids-ondericht en hedendaagse wereldpolitiek. Waardoor we een open blik op de wereld kregen, en het vak ‘Geschiedenis’ meer en meer verweven raakte met ‘Aardrijkskunde’, en ‘Aardrijkskunde met ‘Literatuur’ want om te begrijpen wie en wat Dante Allighieri was, moesten we het land Italië en zijn bewoners kennen, en meteen ook zijn Geschiedenis. Niet in détail, dat wel, maar we leerden al vlug over de macht van de steden Venetië, Firenze, Genua en de relatie tot ons eigen glorierijk verleden. Met steden als Brugge en Gent – toen Brussel nog een boerendorp was, die het in de grond altijd gebleven is…
Wie van ons als leraar ‘Nederlands’ een leraar had die zijn les aframmelde als een automaat, die had dan last met letterkunde, maar vooral met spraakkunst – want erg opgewekt was dat vak toen niet. Het is lijk op de markt : men moet zijn marchandise kunnen aanprijzen – en dat wordt niet aangeleerd als men pedagogie studeert….
Ik had het geluk een ‘woordkunstenaar’ als leraar Talen te hebben gehad: Nederlands, Engels, Duits. Frans integendeel, van de Seynaeve, was even saai als de man zelf. We leerden ‘Macte Animo’ van Berten Rodenbach declameren tot onze ouders op het College-feest moesten schreien van ontroering. Al was Moeder een beetje ongerust over bepaalde zinswendingen die volgens haar niet pasten in een Bisschoppelijk College. Luister maar :

MACTE ANIMO
Ik moet er niet van weten, van die zuidsche vrouwenzielen,
die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen,
te midden het ontbladeren van de bomen kneuteren gaan
dat 't jammer is van hen en van hun lief en van de blaan.
Zijt gij het die ik rochelen voel hier rond mijn hert, vernieling?
Zijt gij het, God verplette u, worm die mijner jeugd bezieling
verknagen moet! Het lijf wierp u mijn eigen roekeloosheid,
doch, zier om zier, bestrijde ik u den Geest, noodlottigheid!
Gij die vandaag den hemel kuischt van vuiler dampen rotheid,
O licht, o warmte, o levenslust, bedanke u, vurige godheid!
Mijn zonnig land... mijn verten... mijn jong leven... kameraad,
Nicht raisoniren... Weer u scherp, en eind als een soldaat!...

Die leraar was verteerd van enthousiasme voor zijn vakken, die naadloos in elkaar overgingen. Hij opende voor ons Goethe, Schiller, Mozart (Muziek), Baudelaire (Frans) Virgilius (Latijn), Gezelle, en iedere minuut van zijn lessen was een hunkeren naar het Grote Onbekende. Hij was zekerlijk niet Vlaams gezind (Franssprekende Veurnse elite bij hem thuis, naar later bleek), maar hij toonde de romantiek in de Vlaamse Beweging. Hij ontstak op die manier de vlam die nooit meer doofde. Zelfs de spraakkunst was een verademing, want hij brandde van een inwendig vuur dat hij in ieder van ons wilde ontsteken.
En zo kom ik hic et nunc (hier en nu) tot de exacte inhoud van wat mijn titel vermeldde…De Regel van de dt in ons mooie Nederlands…
Och! Mijn eigen zoon, universitair zefs en hoog geladderd, antwoordt mij ‘als ge mijn betoog begrijpt, dat is toch belangrijker dan dat dt-foutje’ – wat hebt ge liever: geen dt-fouten en een onbegrijpelijke tekst….Ja, dat is de kloefkappers-mentaliteit van de jeugd….Het is met hem beter geworden sedert ik hem mijn DÉ THÉ heb geserveerd. Want iedere dt-fout is een klop op mijn kop – omdat het zo gemakkelijk is om het, voor hetzelfde geld, goed te doen.
Heer Leraar : post mortem gun ik U van harte deze eer : Conscience leerde zijn Volk lezen ; U hebt het leren schrijven! Merci, Eerwaarde!
1ste Vraag: het werkwoord : heeft dat een d in de stam? Betalen : neen. Vinden : wel. Gebruik ik nu het verleden deelwoord of schrijf ik in de tegenwoordige tijd?
Voorbeeld: Hij betaalt nu omdat gij gisteren betaald hebt.
Gij vindt mij tegenwoordig goed maar hij vond mij voordien slecht, alhoewel hij vindt dat ik het goed meen..
Ik word mottig; gij wordt het ook, maar hij wordt het slechts als hij tegenwoordig is.
2de Vraag: verleden deelwoord? : heb (nooit thé) betaald
3de Vraag: ik drink : nooit thé – gij drinkt altijd thé – hij drinkt alleen thé als hij er is (tegenwoordig is).
Voorbeeld: ik vind (nooit thé) – gij vindt en vondt thé lekker –hij vindt thé nu lekker maar hij vond dat vroeger ook.
Uitzondering : vind gij : het persoonlijk voornaamwoord staat tweeds.
4de vraag: werkwoorden eindigend op d (antwoorden) in de verleden tijd : 2x d : voorbeeld: Hij antwoordde. Hij antwoordt, want antwoorden bevat een d, gij antwoordt, maar ik (eerste persoon) antwoord…..
De meeste fouten worden gemaakt omdat men het onderscheid niet automatisch ziet en voelt tussen verleden deelwoord en tegenwoordige tijd 3de persoon: hij betaalt en hij heeft betaald. Een mens kan verdorie geen dagblad openslaan, of hij valt over enkele dt-fouten van de gemeenste soort!
Dt-fouten toelaten is lijk in gala-kostuum naar een receptie trekken, op klompen.
Nu een les uit de praktijk :
Bevorderd de spijsvertering en de bloedsomloop
waardoor het hart op zijn beurt weer weerstand opbouwd
Correctie I : het heeft de spijsvertering (in de verleden tijd) bevorderd…maar het bevordert (tegenwoordige tijd) eigenlijk nog veel meer dan dat…..
Correctie II : het heeft weerstand opgebouwd (in het verleden), en nu bouwt het (tegenwoordig) iets anders op

Deze tekst over de DÉ THÉ wordt bewaard op mijn vaste schijf en gegarandeerd krijgt iedereen die in mijn omgeving, uren in het rond, een dt-fout maakt, hem stante pede toegestuurd. Dit in dankbare herinnering aan die eenvoudige priester, onze leraar Nederlands, die ons mondig leerde worden. Mijn oud Bisschoppelijk College zal nu waarschijnlijk een andere naam gekozen hebben. Ik huiver nu nog als ik terugdenk aan de gemijterde Mgr. Lamiroy die ons met zwaar Frans accent kwam toespreken op het einde van die 3-daagse jaarlijkse retraite. Dat hij een afgezant was van Jezus Christus, daaraan konden wij niet twijfelen. Hij gaf de indruk trouwens Zijn meerdere te zijn. Neen, moeder, wij moesten er ook niet van weten van die Zuiyderse vrouwenzielen waarover we declameerden: wij mochten zelfs op straat niet spreken met iemand van het andere geslacht, zelfs niet met onze zusters…Dat komt er dan van : iemand uit zo’n College die later Bisschop wordt, kan dan zijn poten niet thuis houden van de ventjes…Daar drinken we een ‘Stout Rogeetje’ van West Vleteren op! Keuze tussen een van 6, een van 8 en een van 12…..

Pssst
Ooit schreef ik zelf het volgende: het wendt wel, daar waar bedoeld werd: het went wel…
Wenden – draaien, keren, en wennen is aan iets of iemand wennen.
Of, zoals ik ergens las : hij weidde uit, ipv hij wijdde uit. Of uitgebrijd ipv uitgebreid…
Ja de Vlaamse Tale is wonderzoet, voor wie heur geen geweld en doet. Schreef ooit een Bruggeling, ene zekere Guido Gezelle….
Ik mag er niet aan denken in welk koetervlaams de jeugd met elkaar SMS’st…Niet moeilijk dat ze niet meer kunnen schrijven…Vraag ze niet naar de festivals van de laatste 10 jaar! Hun lessen kennen ze niet, maar wel de teksten van al die onnozelarij die op al die festvals zijn ‘gebracht’…Cool, is dat. En Kei-tof!

zondag 23 mei 2010

HET LAATSTE NIEUWS OP ZONDAG

.
HET LAATSTE NIEUWS OP HOOGDAGENHet Laatste Nieuws (was het maar waar!) op hoogdagen: het is me wat!

De bekwaamste-en-slimste-hoofdredacteur-ter-wereld slaapt dan uit ergens in de groene Vander Meersen, ergens in de buitenwijken, in zijn luxe-loft-naar-socialistisch-model. Zijn krant wordt ondertussen volgeschreven door de thuiswachters. Zij die normaal alleen mogen schrijven in de rubriek ‘Gebroken Armen & Benen’…Het is er maar naar….

Vergeten ze toch wel weer de nationaliteit en de politieke partij van de daders te vermelden. Zodat iedereen meteen weer de eigen fantasie moet doen spreken. Waren het Jong-Blokkers geweest, dan stond naam, toenaam, de vader en zijn beroep, en diens politieke partij vermeld, want de krant houdt er aan zijn lezers correct te informeren, nietwaar Peterken?

Verder ben ik er nog niet uit, uit hun titel. Waren het ‘mensen zonder motief’ die neergestoken werden, of werden ze gewoon, zo maar, zonder motief, neergestoken? Get een en het ander is een wereld van verschil! Hadden ze de boodschappen-jongen van de gazet de titel doen vinden, dan had die (bijvoorbeeld) kunnen schrijven : Drie mensen zo maar neergestoken zonder motief. ‘In Antwerpen’ mocht weggelaten worden, want waar anders zou zoiets kunnen gebeuren : het stralende logo van de stad “A” , twee maal herhaald in het woordje zo m A A r neergestoken, ware voldoende geweest om een lamme, dove en blinde lezer voldoende in te lichten. De ironie van de toespeling (met dat logo) zou dan zelfs aangezien kunnen worden als balsem op de verwondingen : de slachtoffers bloeden wel, maar Patje waakt via dat logo…

Neen8 Moest ik aandeelhouder zijn bij HLN (God-beware-me daarvoor!), dan zou Peterke Vander Meerselke als CEO rap de duer uitvliegen!

Want zie : al de aan het Regiem niet-welgevallige lezers-reacties zijn gebleven, terwijl er geen, maar dan ook geen een reactie afgedrukt wordt, die de zegeningen van de multicul bewierookt! Dergelijke slordige nalatigheid is gewoon crimineel! Er moet op staande voet onderzocht worden of die thuiswachters misschien in ’t geniep geen lid zijn van het Vlaams Blok/Belang….

Ik kan hier met klem ontkennen, dat Jong Decroo telefonisch om rechtzetting zou gevraagd hebben, leteen te kennen gevende dat de betrokken verantwoordelijken op staande voet moeten ontslagen worden. Er wordt mij verzekerd, dat alleen Steve uit Hasselt over dergelijke macht beschikt, maar die hoort bij de Roden, en niet bij de Blauwen.

Meisjes en jongens : er is, zoals U ziet, werk aan de winkel. Uw omgeving moet er van doordrongen worden, dat er op 13 juni effectief verandering kan komen. Geef Uw stem niet meer aan de volksverlakkers, de belovers en de profiteurs. Laat hen, die beweren onkreukbaar te zijn, de kans krijgen om te bewijzen dat ze goed kunnen besturen. Gewoon omdat het niet slechter meer kan. We hebben alles al gehad – nu is het genoeg geweest….


Drie mensen zonder motief neergestoken in Antwerpen

Enkele jongeren hebben in de nacht van vrijdag op gisteren zonder enig motief drie voorbijgangers neergestoken en twee anderen bedreigd en geslagen. Dat staat in de Corelio-kranten.

Kabaal
Een bewoner uit de Clementinastraat in Antwerpen kreeg vijf messteken toen hij de straat opliep omdat er veel kabaal was. Vier jongeren, twee gewapend met een mes en een met een zware steen, vielen hem aan. Iets eerder hadden de jongeren al twee andere buurtbewoners afgetuigd.

Handtas stelen
Een beetje later probeerden twee jongeren de handtas van een vrouw te stelen in de nabijgelegen Montignystraat. Toen de vrouw zich verzette, werd ze gestoken. Haar vriendin kreeg een messteek in de zij. Er zouden sterke aanwijzingen zijn dat deze daders ook betrokken waren bij het geweld in de Clementinastraat. (belga/ep)
23/05/10 07u23

57 reacties
peter _B, Lier
Dertig jaar geleden was antwerpen een bruisende stad waar men s'avonds met plezier rondliep en vriendelijke mensen tegenkwam. Vandaag de dag is antwerpen een bijna totaal verloederde stad waar een stilzwijgende avondklok geldt wil men geen mes tussen de ribben krijgen. Erg, wreed erg...

Beter weter, Antwerpen
Mensen denk eraan als je op 13juni in het stemhokje staat! Het was Brussel, en langzaam komt het naar hier!

Angelo Dewitteridder, De Klinge
de Montignystraat; is da niet die straat waar die Turkse advocaat van de CD&V-lijst de helft van de straat heeft opgekocht? Waar

Zonder motief bestaat niet he ... verveling, mentale handicap, wraak op de maatschappij ... er zijn genoeg redenen. Ik kan al raden de welke het was, maar ik wacht eerst even af, vooraleer een onjuiste uitspraak te doen.


Yoris vonteck, Grez-Doiceau
hoe zit het met de arrestatie van de schuldigen ? . of zijn ze intussen al weer vrijgelaten ?

s s, hulshout
Alee, deze 'jongeren' doen toch niets verkeerd? Als iemand neersteken al niet meer mag. Wat een ophef voor zo'n klein fait-divers. Als het aan mij lag werden die met héél de familie én aanhang opgepakt, de boot op naar het land van grootvadertje, waar ze dan zweepslagen krijgen om het minste vergrijp.

jack daniëls, st-niklaas
wat baat een kaars en bril als patrick janssens niet zien wil. die is te druk bezig met de verkiezingen en dat heeft prioriteit. . agenten waren er niet op straat want die zijn aan het flitsen en parkeerboetes aan het uitschrijven want foutparkeerders moeten uit de maatschappij geweerd worden want dat is potentieel gevaar voor de burger. en de boer(lees : jongere) ploegde ( lees: stak) verder

jos vanderwielen, Bonheiden
ik hoop dat de mensen toch wel eens goed gaan nadenken op wie ze gaan stemmen als je dat alemaal hoort en ziet wat er alemaal gebeurt in ons land ik zou zegen stemmen zo veel mogelijk vlaams belang geef die mensen de kans voor te bewijzen wat hebben we te verliezen.

pe pe, Gent
Wat zijn wij vlamingen toch een laks volk.Het zou eens omgekeerd moeten geweest zijn, ons land stond op stelten.Het wordt tijd dat we eens wat doen aan ons land of het is naar de vaantjes.Of is dat al zo?

janine stevens, Edegem
Ik zou echt willen dat er eens een paar ministers of hun familieleden aangevallen worden, vraag mij af wat dan de reactie zou zijn. Ik verhuis uit Antwerpen en ben zeer blij want het is wel een gevaarlijke stad, juist zoals Brussel. Zolang die jongeren niet strenger gestraft worden zal het nog verergeren, maar waar is de verantwoordelijkheid van ouders gebleven ? Daar wordt met geen woord over gerept. . Spijbelen op school ? neem het kindergeld af en de ouders zullen wel reageren.

jean willems, Deurne
C.W.uitspraak van de rechter indien jij je verdedigd hebt ,en omdat beklaagde het recht in eigen handen nam(hun mes afpakte)veroordeel ik hem tot 3jaar effectief daar het slachtoffer geen reden van bestaan had en op deze manier zijn beroep uitoefende ,welk hij nu niet meer kan daar hij zwaar verwond werd door beklaagde .u krijgt tevens ook een boete van xxxxeuro

mario il magnifico, Reet
Projecten als Park Spoor Noord, budgetten voor buurtfeestjes en gratis vaten als er een olifantje geboren wordt, prachtige initiatieven van Patje Janssens.... alleen is Antwerpen intussen het Chicago langs de Schelde aan het worden onder zijn bewind ! Het enige waar de politie sterk in is zijn Alcohol-controles, terwijl intussen misdaad verder groeit ! ! ! !

marjoo alibaba, Tongeren
Ik kijk echt uit naar de dag dat politici die uit eigenbelang de grenzen wagenwijd open houden en dit crapuul binnenlaten, zelf een mes tussen de ribben krijgen.

The Rocket, Zottegem
het vlaams belang: dé oplossing mensen

WOUTER WEETERS, Sint-Niklaas
And the honorable mayor was sleeping safely with a cop.

Luc Lefis, Heist-Op-Den-Berg
Er zijn ook voordelen om in die wijken in Antwerpen rond te lopen. Je hoeft geen centen in de parkeermeter te stoppen want controle of parkeerwachters zie je daar niet.

Tom Tom, Scherpenheuvel-Zichem
Ik zou mijn dank willen uiten aan de klassieke partijen die ervoor gezorgd hebben dat deze "kleine" criminaliteit amper bestraft wordt. Het is mij een raadsel dat er nog zovele blind blijven dat voor dit bestuur kiezen, mensen word toch eens wakker !

Andrea De Belder, Antwerpen
ik heb nog nooit zo verkiezingen getracht,wat er nu allemaal gebeurd in antwerpen, en de daders worden niet bij naam genoemd ze klinken te arabisch. Maak het maar mee!!

Gertrude Alinton, Antwerpen
Blind immigratiebeleid, alleen maar rechten, geen plichten, totale straffeloosheid en zeker voor minderjarigen. Wanneer wordt hier nu eens een einde aan gemaakt !

Pssst
Nog een uitsmijtertje, gelicht uit de Vaderlandsche Pers, waar weet ik niet meer. Ik had het graag bewaard gezien, ware het maar voor zijn profetische waarde…
Ik ben namelijk zo blij met die 750 nieuwe leden en hoop vurig dat die komen van de Rode BRT-Burcht….
Volgens De Wever is er geen enkel probleem in zijn partij. 'Siegfried Bracke wil een onafhankelijk Vlaanderen en hij wil een samenleving die gebaseerd is op waarden. Dat zei hij me voor zijn toetreding en dat is ook mijn wereldbeeld. Er is geen enkele tweespalt in de partij. Ik kan enkel vaststellen dat sinds Siegfried toetrad, we al 750 nieuwe leden hebben.'

zaterdag 22 mei 2010

MIJN FRIGO STEEKT VOL MET PROSECO

.


.
MIJN FRIGO STEEKT VOL MET PROSECO (*)

Het Vlaamse heer staat immer pal,
daar 't winnen of daar 't sterven zal;
alhier, aldaar, aan lange lansen,
de leeuwen dansen.

De winden schudden met geweld,
de zwarte blomme in 't geluw veld,
de kwaden zien, beneen de transen,
de leeuwen dansen.

Met bezemen, zoo komen ze af,
om 't Vlaamsche Volk, als ijdel kaf,
dat 't zwaard onweerd is, af te ransen,
De leeuwen dansen!

Harop! Harop! De trompe steekt:
de boeien los, de banden breekt!
Ten vijand in! Dat op z'n schansen
de leeuwen dansen!

Sta vuist en voet de vane omtrent!
En, gij die God noch eere en kent,
ruimt bane, eer, op uw veege bansen,
de leeuwen dansen

De verloren legitimiteit van het federale parlement
21-05-2010 - Matthias Storme - weblog van Matthias Storme
Bron Iskander
(Deze tekst verscheen onder dezelfde titel in de Standaard van 21 mei en lokte daar ook een reeks reacties uit; Het gedicht hierboven is van Meester G.Gezelle.
Wat U hier zult lezen…
het einde van belgië is een FEIT. Ik verwittig U…..Lees niet verder want dan moet ik op 14 juni, de dag na de onmogelijke verkiezingen naar Vlaanderen kruipen op mijn blote knieën. Want belofte maakt schuld en wie ze niet houdt krijgt een bult.
Het zal een bult krijgen worden, want over die Alpenpassen geraak ik nooit over. Hoogtevrees….
Maar laat ik liever Prof. Mathias Storme aan het woord….Als hij het zegt, is er geen twijfel meer mogelijk : Peeters moet handelen! Lees dit kadertje liefst een paar keer, want Vlaanderens uur heeft geslagen. Bijna als vanzelf, en O Ironie! Door toedoen van de vijanden….
Door zichzelf te ontbinden heeft het federale parlement een situatie geschapen waarin de democratische legitimiteit van het Vlaams Parlement een stuk groter is dan die van het federale. Dat is in zekere zin een Copernicaanse revolutie, waarin de deelstaten het voortouw moeten nemen.

Dit is zijn artikel.
1. In 'De spreidstand van de BHV-burgemeester"' argumenteert minister Turtelboom dat een boycot van de verkiezingen in Halle-Vilvoorde noch legitiem noch nuttig is. Dat zij een poging doet om een onderbouwd betoog te houden tegen een actie "dienstweigering" verdient respect, maar dat betekent nog niet dat de argumentatie zelf klopt.
2. Ten eerste miskent de minister de inhoud en draagwijdte van het arrest van het Grondwettelijk Hof (2) en geeft ze aan dat arrest een dergelijke minimalistische lezing dat het arrest volgens haar gewoon géén rechtsgevolgen heeft. Nochtans heeft een arrest van het hoogste rechtscollege in een rechtsstaat natuurlijk bindende kracht, in het bijzonder voor de wetgever zelf, dus ook voor de federale kamers en de regering. In haar uitleg is de minister slechts op één - weliswaar belangrijk punt - correct: uit het arrest volgt inderdaad dat het onmogelijk is de voorheen bestaande arrondissementele kieskringen weer in te voeren. De reden die ze niet vermeldt is dat die 'oude' kieskringen éénzijdig taalgrensoverschrijdend zijn en daarom discriminerend (3).
Dat het arrest de kieskring BHV niet heeft vernietigd, belet evenwel niet dat het die wél ongrondwettig heeft verklaard. Ook de Eerste voorzitter van het Hof van cassatie bevestigde dat dat arrest "weliswaar de indeling in provinciale kieskringen als dusdanig en het behoud van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet heeft vernietigd, maar (uit het arrest) wel volgt dat de door de wet van 13 december 2002 gemaakte indeling in kieskringen voor de verkiezingen van de Kamer sinds het verstrijken van de termijn van vier jaar als ongrondwettig moet worden beschouwd" (4). De reden waarom de kieskring niet is vernietigd heeft te maken met de technische aspecten van de procedure voor het Grondwettelijk Hof: als men een wijzigingswet vernietigt, herleeft de oude wet. Door de vernietiging van een reeks bepalingen uit de 'paarse' kieswet van 13 december 2002 viel men voor die aspecten automatisch terug op de oude kieswet, nl. de oude regeling voor BHV (met de apparentering met Leuven en Nijvel en zonder kiesdrempel). Die "oude" kieswet kon het Hof in 2003 niet vernietigen, om de eenvoudige reden dat wetten slechts kunnen vernietigd worden wanneer ze minder dan 6 maanden oud zijn. Die oude wet kon dus niet het voorwerp zijn van de procedure van nietigverklaring die ik destijds als advocaat van de N-VA heb aangespannen. Maar het Grondwettelijk Hof kan wetten van meer dan 6 maanden oud wél ongrondwettig verklaren en deed dat hier ook.
3. Het arrest heeft inderdaad ook beslist dat het aan de wetgever toekomt om een nieuwe niet-discriminerende regeling in wetteksten om te zetten. Het deed al een toegift door de wetgever een termijn van 4 jaar te geven. Zeven jaar later heeft het parlement, in plaats van het arrest uit te voeren, zichzelf voortijdig ontbonden. Er was nochtans geen enkele grondwettelijke plicht om federale verkiezingen te organiseren voor 2011 en er was wél een grondwettelijke plicht voor de wetgever om de kieswet aan te passen vooraleer zichzelf te ontbinden. De kamers moesten met de ontbinding (toepassing van art. 195 Grondwet) dus wachten tot de nieuwe kieswet gestemd was en de regering had dan de democratische plicht zulke door de kamers goedgekeurde wet te bekrachtigen. Door zichzelf voortijdig te ontbinden heeft het parlement kunstmatig een toestand geschapen waarin men een argument heeft om verkiezingen te organiseren. Een dergelijke handelwijze heet in het recht wetsontduiking, in het Frans fraude à la loi, in dit geval fraude à la constitution. Ze bewijst bovendien dat wij helemaal niet in een parlementaire democratie leven, maar in een systeem waarin het parlement enkel nog de klerk van de regering is.
4. Nu weet ik natuurlijk wel dat dit niet de eerste ongrondwettige verkiezingen zijn. De eerste verkiezingen op basis van het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht van 1919 waren dat ook, en het nieuwe parlement is er toch in geslaagd legitimiteit te verwerven. Meer nog, ook de meeste andere fundamentele wijzigingen aan het belgisch constitutioneel bestel zijn ongrondwettig gebeurd, zoals met name de belgische afscheiding van 1830 en de bevoegdheidsoverdracht aan de Europese Gemeenschappen in 1957. Maar in de drie genoemde gevallen was dit veeleer een teken van de kracht om iets nieuws te constitueren, vandaag gaat het om een stuiptrekking van een zieltogend bestel. Daarvan zal ook na nieuwe verkiezingen geen legitimiteit uitgaan. Door zichzelf te ontbinden heeft het federale parlement een situatie geschapen waarin de democratische legitimiteit van het Vlaams Parlement een stuk groter is dan die van het federale. Dat is in zekere zin een Copernicaanse revolutie, waarin de deelstaten het voortouw moeten nemen. Wanneer dienstweigeringsacties ertoe bijdragen om dat duidelijker te maken, zodat het bestel daaraan ook wordt aangepast, zijn ze buitengewoon nuttig.

Digitalia denkt….
Dat Ministeres Toertelbaum dringend een andere kapster moet zien te vinden die haar als klant wil. Gekrulde haren = gekrulde zinnen…Hoe zo’n mensen nog vrij rond kunnen lopen, is mij een raadsel.
Einde verhaal. Nu nog de Rechtszaak die het Vlaams Belang heeft aangespannen voor de Raad van Europa, zijn beslag krijgt. Maar of dit nog vòòr 13 juni gebeurt zullen we moeten afwachten….

(*) PROSECO = Italiaanse champagne, die geen champagne mag genoemd worden wegens merk-bescherming. Is zowat de Mercedes-zonder-ster, tienmaal goedkoper en tienmaal beter dan het merkartikel. Zo wat hetzelfde als met de generische medicamenten : eenmaal de patenten verlopen, mag iedereen ze fabriceren….
Mijn frigo steekt dus vol want er zal onnoemelijk veel moeten getrakteerd worden.