woensdag 30 juni 2010

ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN


.

ZOEK DE 7 VERCHILLEN

Dominikaner Rechtbank der H. Inquisitie

…gehoord hebbende de beschuldigde in al zyne middelen, recht wijzende op tegenspraak, luidt het vonnis : voor onbeperkte tijd verbanning naar Het land der Sanitaire Cordonieten.

Geen verschillen gevonden?
Ik zal het U bekennen, beste mensen, er zijn er geen. Alleen de namen der spelers misschien, en een klein beetje het tijdsgewricht Vlaanderen was voor, en Nederland was in ’t begin wat tolelanter. Maar in beide landen, die in feite één natie zouden dienen te vormen, luidt de leuze dat ‘niemand mag uitgesloten worden’, waarmee alle soorten vreemdelingen worden bedoeld, maar zeker niet het eigen hard werkende volk.
Maar naarmate de toestand bitsiger wordt in het kamp der verliezers, worden de schutkringen wijder en hoger. Ze reiken nu tot bijna aan de hemel….Het is voor de kleurpartijen en hun vriendjes een strijd op leven en dood geworden. Een strijd die ze zienderogen verliezen….
Of dat gezond is?
Wait and see, zong Vera Lynn, toen The white Cliffs of Dover voor Europa ooit symbool stonden voor een harde vrijheidsstrijd…Als de vuren branden, komt het signaal. Dat is al zo van in de tijd van Willem de Veroveraar, die eerst in Hastings voet aan wal zette…
Wij, kleine bloggers, hoeven onze Leiders niets voor te zeggen. Als zij de strijdlust in alle onze publicaties lezen,kunnen ze alleen maar verharden. Wij zijn niet zoals de Tjeven, die beweren ‘Nooit op te geven’, maar die amper 4 dagen na de verloren verkiezingen, de handdoek in de ring gooien. Voorwaar, als het Establishment steunt op dergelijke figuren, is het nog minder dan een reus op lemen voeten.
Is het teveel gevraagd, collega’s, om de boodschap van Geert Wilders tot de onze te maken?

Spreektekst van Geert Wilders

Vz, Op 9 juni 2010 heeft de kiezer gesproken. Om een bekend filosoof te citeren: daar was geen woord Spaans bij.

Anderhalf miljoen kiezers. De Partij voor de Vrijheid de derde partij van Nederland. Een winst van vijftien zetels.

Vz, veel partijen hebben het er steeds over dat je bevolkingsgroepen niet moet ‘uitsluiten’. Maar de elitekliek heeft er een stuk minder moeite mee als anderhalf miljoen kiezers worden uitgesloten, worden buitengesloten. Dat vinden ze geen enkel probleem.

Die groep kiezers is zojuist de afgelopen weken buiten de democratie geplaatst. Die mensen hadden net zo goed niet naar de stembus hoeven gaan. Hun stem telt niet mee. Anderhalf miljoen mensen worden gekwetst in hun rechtsgevoel. Anderhalf miljoen mensen vragen zich af of de democratie nog wel voor hen geldt. Anderhalf miljoen mensen zijn afgeserveerd door een politieke elite die het zo goed met zichzelf heeft getroffen en dat vooral zo wil houden en anderen wil buitensluiten.

Er is geen seconde onderhandeld met de grote winnaar. De grootste winnaar van de verkiezingen. Geen seconde. De Partij voor de Vrijheid is behandeld als een paria, als een melaatse, als een zwerver die de elite liever op de stoep laat staan. Er staat nu een cordon sanitair om anderhalf miljoen burgers, om anderhalf miljoen stemmers, om anderhalf miljoen belastingbetalers, om anderhalf miljoen Nederlanders. Ze bestaan en ze maken geluid, maar het lijkt alsof de politieke elite wil zeggen, laten we alsjeblieft niet luisteren naar die mensen.

Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat zo snel mogelijk moet worden onderhandeld met terreurorganisaties als Hamas of de Taliban. Maar praten met de PVV, dat is een groot taboe.

Dan worden grenzen overschreden.

De PvdA boekte het op een na slechtste resultaat uit haar geschiedenis. Alleen Ad Melkert was een nog grotere brekebeen. En uitgerekend die partij levert nu de informateur. Meneer Tjeenk Willink mag nu zijn partijgenoten aan baantjes helpen. Kan iemand mij de logica eens uitleggen? De verliezer van de verkiezingen krijgt nu een informateur cadeau.

Op de verkiezingsposters van de PvdA stond: ‘iedereen telt mee’. Maar anderhalf miljoen PVV-stemmers tellen helemaal niet mee. Op andere PvdA-posters stond: ’niet je afkomst telt maar je toekomst’. Echter: als je afkomst PVV is, heb je geen toekomst in de democratie waar PvdA-bonzen de dienst uitmaken.

Het CDA spant helemaal de kroon. Het CDA weigert te onderhandelen, ze weigeren zelfs te komen praten met de PVV en de VVD zonder dat die partijen eerst een akkoord hebben gesloten maar het CDA wil wel direct aan tafel met de PvdA en de VVD. Zonder voorwaarden vooraf. Dat is onbegrijpelijk, dat is inconsistent, maar dat is ook onbeschrijflijk arrogant tegen onze kiezers.

En de VVD rent nu in de armen van Job Cohen. In de verkiezingsstrijd werd het verkiezingsprogramma van de PvdA nog aangeduid door de heer Rutte als ‘de langste zelfmoordbrief uit de geschiedenis’. Maar nu weet Mark Rutte niet hoe snel hij zijn handtekening onder dat suïcidale geschrift moet zetten. De mensen die op de VVD hebben gestemd krijgen dadelijk de PvdA en misschien zelfs Groen Links en D66 erbij. Je zult maar VVD hebben gestemd.

Vz, de kans is groot dat er een kabinet komt van het brede midden. Maar welke partij is breder dan de PVV en wie vertegenwoordigt het hart van de democratie meer dan de Partij voor de Vrijheid. Zijn Henk en Ingrid dan soms melaats? Zijn 60 procent van de Nederlanders dan soms niet goed snik als ze de islam de grootste bedreiging van onze identiteit vinden en is 60 procent van de burgers soms achterlijk omdat zij de massa-immigratie de grootste vergissing sinds de Tweede Wereldoorlog noemen?

Gesproken wordt nu onder leiding van een nieuwe informateur met Groen Links, VVD, PvdA, D66 en CDA. Het zijn de oude bestaande middenpartijen die elkaar opzoeken uit angst voor de flanken. Angstvallig naar elkaar toekruipen. Maar ik voorspel u: het politieke midden zal imploderen. Waar we nu getuige van zijn is een laatste stuiptrekking van de oude politiek die weet dat ze haar langste tijd gehad heeft maar elkaar houvast en troost voor het naderende einde biedt.
Bron : Secretariaat PVV

Pssst
Die Oranje Koning-Moeder is nog erger dan al onze Sex-en Coburgers samen. Die van ons vraagt tenslotte de winnaar van de verkiezingen het eerst op de koffie. Zo is althans de schone schijn gered. Staatsraison, zegt U? Hoog tijd dus dat er een paar kegels omver gaan!
Moesten wij nu eens een Wassenbereld Museum, van het genre van Me Tussaud, aanleggen? Dan hebben die twee poppenkasten meteen subiet een tweede leven te gaan, in afwachting dat ze in was onbeweeglijk in de houding, het verre verleden uitbeelden….


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

GULDEN SPOREN OP HET VELD VAN EER


.

GULDEN SPOREN OP HET VELD VAN EER


De Vette Vis op 13 JUNI 2010

Zege zonder Geel-Zwarte vlaggen, maar
regelrecht “in the pocket”….
(dat schaduwbeeld is geen opzet…)

Wacht eens, als nietige kleine amateur-historicus kan ik den Bart niet veel wijsmaken, hé…Zijn overwinning van 13 juni 2010 vergelijken met die van 11 Juli 1302, is inderdaad wat ver gezcoht en, wat meer is, ze is niet positief. Want amper twee jaar na de onverhoopte zege in 1302, waarvan ook toen de wereld bijna omver van viel, was er opnieuw bagarre en liep die uit op de eerste van de vele smadelijke vernederingen die voortaan Vlaanderens lot werden : nooit eindigende diefstal van gebied, van middelen, van goederen en van mensen..
Dus liever niemand op verkeerde gedachten brengen met mank lopende vergelijkingen.. Laat de doden van nu de doden van toen begraven. Zand er over, of, om modern te zijn, verzeping à la Andras Pandy er over!
Terzake.
Op mijn netvlies blijven de facies gebrand van zij bij de Tjeven, die deze negatieve cijferdans ontsprongen, voordien opgenomen werden in de rijke Europese schoot en aldus tot het einde hunne dagen verzekerd zijn van een riante wedde + kosten + bonussen + mandaatjes en prebenden waar geen haan naar kraait…President Dweil op kop….
De achterblijvers die zitten blijven moeten, zijn voorgoed de pineut. Bij alle partijen. Zij zitten met de overrijpe peren, die ze nu nog moeten bakken vooraleer te serveren….Gelieve dus, vooraleer verder te lezen wat De Morgen over dit Staatsmanna publiceert, eerst rouwkledij te willen aantrekken. Vooral om eerbied te betonen voor het verdriet der Tjeven…Zoals na een begrafenis 1ste Klasse : van de doden niets dan goed, hé…
De Vette Vis zal het niet graag horen : maar boven die rouwkledij drapere U, beste Niveanen, liefst de Leeuwenvlag, die zo smadelijk op Verkiezingavond in de kast moest blijven….Want stilaan zult U ontwaken, zoals de naïevelingen die in 2007 de Geitenboer steunden, waaronder ik. Toch de eerste uren na zijn zege, wegens ‘die 5 minuten politieke moed’…die er nooit kwamen.
Toen hij echter huppelde van verraad naar verraad, ben ik, die in feite mijn ouderlijke thuis heb in dezelfde straat als hij, gezworen de schande zoveel mogelijk te bestrijden. Hij, ‘de Vader des Vaderlands’…
Net het zelfde vals Tjeven gehalte als Van Acker, zijn kompaan van Buitenlandse Zaken (geweest). Vandaag lees ik dat die in het buitenland, ik herhaal en bevestig : in het buitenland, en alleen daar, hartstochtelijk pleit voor de toetreding van Turkije bij de EU. Où er nota bene alles aan te doen om te lukken, gedurende de 6 maand dat ons land Voorzitter is….
Zou hun rechterhand weten wat hun linkerhand gedaan heeft? Of verstaan wij dat weeral verkeerd?
Wat moet het prijs doen voor zij die nu bestraft worden door wetten die ze dachten voor anderen te zijn gemaakt….Want de partijen die de partij dotaties in voege brachten, leven thans in de verdrukking. En precies de partijen die ze beoogden te kortwieken, verdrinken i het manna…Ee, beetje zoals de Groenen de kiesdrempel hebben gewild, om er de verkiezing nadien zelf het slachtoffer van te worden….Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in…..


De rekening van 13 juni
30/06/10 07u45

Kamer en Senaat passen morgen de dotaties voor de politieke fracties aan de verkiezingsuitslag van 13 juni aan. De Morgen kon de nieuwe cijfers inkijken en zag hoe CD&V, Open Vld en sp.a het met 2,6 miljoen per jaar minder zullen moeten rooien. De nieuwe berekening zorgt niet alleen voor een aardverschuiving in bepaalde partijkassen, maar wakkert ook de vrees aan voor een sociaal bloedbad bij enkele verliezende partijen.

Ook op financieel vlak blijken Bart De Wever en Elio Di Rupo de grote winnaars van de verkiezingen. De stemmenregen levert de N-VA 3,6 miljoen euro per jaar op, het meeste van alle politieke partijen in dit land. De PS ziet haar dotatie met een kwart aantrekken tot 2,7 miljoen per jaar.

Omgekeerd zullen de partijen die klappen kregen van de kiezer, dat aan hun spaarboekje voelen. CD&V moet het vanaf donderdag zien te redden met een dotatie die ruim 40 procent lager ligt dan de toelage waarop het kartel CD&V-N-VA in 2007 kon rekenen. De partij krijgt jaarlijks nog 2,1 miljoen euro binnen. De Open Vld verliest dan weer 30 procent van zijn financiering en klokt af op 1,7 miljoen euro per jaar. Zijn Waalse tegenhangers van de MR moeten het met 1,9 miljoen toelage rooien, 26 procent minder dan de drie jaar voordien. Ook Lijst Dedecker en het Vlaams Belang leveren fors in: zij moeten het met 35 procent minder toelage redden.

Aardverschuiving
De politieke en financiële aardverschuiving zorgt voor heel wat onrust in de partijhoofdkwartieren en bij het personeel van de verliezers. Terwijl N-VA koortsachtig mensen rekruteert om een partijapparaat te helpen uitbouwen, vrezen medewerkers van CD&V, Open Vld, Lijst Dedecker en Vlaams Belang massaal voor hun job. Persoonlijke medewerkers van parlementsleden die niet herkozen werden, kregen een week geleden hun C4 in de bus. Ze zijn nu hun vooropzeg aan het uitdoen, hopend dat de partij hen onderweg weer op zal vissen.

Die kans lijkt echter klein. Lijst Dedecker en Vlaams Belang erkennen dat ze ook in hun partijhoofdkwartieren allicht een man of twintig de deur zullen moeten wijzen. Ook de Open Vld houdt er rekening mee minstens een vijftiental werknemers aan de deur te moeten zetten. Van de verliezer houdt eigenlijk alleen CD&V zich nog wat op de vlakte, omdat met een eventuele regeringsdeelname in het vooruitzicht de politieke koers voor die partij "nog niet gelopen" is.

Nochtans lijkt het huidige bloedbadje nog maar het begin van het verhaal. De Open Vld geeft toe dat de partij 120 kabinetsleden zal moeten ontslaan als ze niet in de regering stapt. De helft daarvan kan terugkeren naar de administratie, de andere helft moet effectief op zoek naar een nieuwe job. Als CD&V straks van zeven kabinetten op vijf terugvalt, wacht die partij mogelijk een vergelijkbaar scenario.

Sp.a en Groen! blijven gespaard van de hakbijl. De socialisten moeten wel 10 procent van hun dotatie inleveren, maar dat heeft geen ingrijpende gevolgen op het personeelsbestand van de partij. Groen! hoopt met zijn stijgende budget de partijwerking te verbeteren en drie 'dossiervreters' aan te werven. (Frank Demets)

Open Vld 1,7 miljoen per jaar -700.000 euro
CD&V 2,1 miljoen per jaar -1,7 miljoen euro
N-VA 3,6 miljoen per jaar +3,6 miljoen euro

Pssst
Dat het Vlaams Belang niet van de vette brokken deelt : eigen schuld, dikke bult! Zij (wij allen!) hebben zich het enige thema van deze verkiezingen laten ontstelen : Vlaamse Zelfstandigheid. We zijn met lange afstand knallen afgemaakt door de media, die, hand in hand met de kleursyndicaten, een nieuwe repressie over ons hebben afgeroepen. Met den Bart is het tot vandaag, op dit uur, op dat gebied, stilte voor de storm. Die twee zullen hun vel duur verkopen!
Na een verloren veldslag moet men zijn meesters kennen. En werken naar de volgende kamp. De prijzen worden slechts uitgedeeld aan de meet! Ons doel wordt ons dichterbij gebracht, door anderen, die nu het geld en de middelen in de schoot geworpen krijgen vanwege hen, die zij beweren te zien verdampen…
Rare beesten, die Niveanen!


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

.

NAJAAR BRUGGE NEDERLANDSE TAALUNIE


.


NAJAAR BRUGGE NEDERLANDSE TAALUNIEGrote Markt BruggeVoor de gelegenheid met het standbeeld van
Jan Breydel en Pieter De Coninck omfloerst met de
Tricolore vlag…..


We mogen al eens lachen, zeker?...Al zouden we liever vloeken en met een ferme smak de deur achter die TAALUNIE dichtslaan. De aangekondigde woordvoerders (Mattil en di Rupo) zijn een toekomstbeeld als vertegenwoordigers van het unitaire belgië…

Ik put onderstaand bericht uit de website van het Vlaams Belang, en raad trouwens iedereen aan om daar regelmatig een “lookske’ te nemen. Neen, over de flauwe studentengrap van Gent zult U daar niets vinden. Dat is voer voor de cafépraat van het AFF…U weet wel, voor als de wijn is i de man, en de wijsheid in de kan….

Dat die Nederlandse Taalunie Maxima uitnodigt, kan er nog mee door, alhoewel…Op immigratievlak, peroreren dat alle mensen in Nederland aan elkaar gelijk zijn (de adel een beetje meer gelijk dan de anderen), een brug te ver gaat….Dat mens, met al haar charme en verdiensten, is dus niet alleen een charmante immigrante, maar meteen een Euro-profiteuseke. Wat geen koe wordt ‘bont’ genoemd, zonder dat er een vlekje op zit….Maar stel U voor, ons Mattil, de wederhelft van Houten Klaas, Gevechtspiloot, Hertog van Brabant en Troonopvoplger, komt naar Brugge, als een soort ere gaste, om er vlekkeloos Nederlands te horen spreken. Zij zal met, naast of boven di Rupo, de dertigste verjaardag van de Nederlandse Taalunie komen opluisteren. Voor zover ze zonder haar Gemaal komt, is ze nog enigszins te pruimen, ten minste als ze haar mond houdt. Maar ja, Hollanders spreken en horen nu eenmaal gaarne de taal van Marianne, die ze zo nonchalant kunnen ‘verdestroyeren’….

Om de stad der Brugse Metten te eren, stel ik voor dat haar speechke in het Frans wordt gehouden. Met op het einde :’Et pour les Flamands la même chose’….Zo blijft ze in de traditie van het Hof/La Cour.

Ik hoop dat TAK deze gebeurtenissen met de nodige luister bijgezet, omhoog stuwt in de Internationale belangstelling. In Ierland werd destijds zoiets gevierd met een tonnetje buskruit onder het verhoog…Kwestie van een voldoende knallend effect, ziet U….En om zeker te zijn om later op die verjaardag een betaalde feestdag te krijgen….
Taalunie strikt Di Rupo én Mathilde

29.06.2010 15.17u - De Nederlandse Taalunie viert haart dertigste verjaardag en organiseert dit najaar in Brugge een internationale top om de toestand van onze taal in de wereld te evalueren. Het moet een prestigieus feest worden, met ‘hoogwaardieidsbekleders’ uit België, Nederland en Suriname.

Vanuit Nederland wordt prinses Maxima verwacht, de Argentijnse schone die in geen tijd vloeiend en vlekkeloos Nederlands leerde spreken. Dat laatste kan zeker niet gezegd worden van de twee Belgische ‘toppers’ die de ‘honneurs’ zouden moeten waarnemen. “Twee Franstaligen”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. “Een duo van wie het Nederlands soms zelfs bepaald ondermaats is: prinses Mathilde en Elio Di Rupo”, worden in Brugge verwacht “om het Nederlands te verdedigen.”
Dat wordt lachen…
STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

.

OVER EEN CONCORDAAT GESPROKEN.

OVER EEN CONCORDAAT GESPOROKEN


Niet verder vertellen…
Anders loopt hij ook weg….


Zoals Peter Van der Meersch, naar Holland…
En dat willen we ze daar niet aandoen!

Nog maar eens over het kindermisbruik in de kerk….Het stof is wat gaan liggen, en de redelijkheid is terug.

Soms denk ik bij mezelf : mochten die Middeleeuwse miniaturisten over computers beschikt hebben, wat dan al zou tot ons zijn gekomen! Zij hadden die chance, niet, ik wel. Soms zie ik mezelf een beetje als miniaturist bezig zijn…Mede dan zij het feit van slechtziendheid, waardoor ik alle teksten eerst moet op het klembord nemen en overzetten op een Word-document met letter 16…

Dan staat dat daar, en vindik het zo spijtig om te ‘deleten’…want het is waard bewaard te blijven.

Ik geloof nooit dat ik daarmee zondig, zelfs niet als dat dan met enig commentaar, op mijn blog verschijnt….Nog nooit heb ik beweerd dat deze artikels niet hun werkelijke auteur zouden hebben….En als ik daarvoor in de hoernalisten-hel moet komen, dan weze het maar zo. …Als er leugens in deze artiekels staan….dan lieg ik mee, ahw in ondser-aanneming. Al ben ik altijd –meestal? – op zoek naar de Waarheid…

In een opiniestuk elders schrijft Smetje van ’t Gazetje, dat Gods Rotweiler, zijnde Paus Benedictus XVI toen die nog Kardinaal Ratzinger heette en hoofd was van de Congregatie voor de Geloofsleer, dat niemand in de Kerk het recht had om geestelijken te verklappen aan de burgerlijke overheden. Maar Smetje is zelfs van zijn 1.000ste leugen niet gebarsten….Vandaar dat ik zeg : eerst zien, zei de blinde, en hij had 7 jaar op zee gevaren en nog geen water gezien…Ex absurdo zou ik integendeel argumenten halen om te zeggen, dat Smetje liegt, want die Paus, dat is toch niet de eerste de beste, die omdat Hij een goddelijke missie vervult, denkt boven de Wet te staan….Komaan, hoernalistje-van-mijn-voeten : serieus blijven, hé!
Allez, ’t is goed. Ik zal maar aannemen dat U bij het overlopen van des Kardinaals woorden, U Uw wensen voor werkelijkheid hebt gelezen. Is tenslotte Uw tweede natuur….

Ik geef nu het woord aan een Vlaming, en niet de eerste de beste, die schrijft van uit Washinton DC. U let toch heel speciaal op zijn laatste zin, waar hij het heeft over Zimbabwe….

De kerk en de Belgische staat, veroordeeld tot elkaar
29/06/10 07u19
De huiszoekingen bij de kerkelijke instanties waren wel 'wettelijk maar ook onverantwoord'. Toch is ook kritiek op de commissie-Adriaenssens niet onterecht, betoogt Kurt Martens. Kurt Martens is associate professor aan de School of Canon Law van The Catholic University of America in Washington D.C.

Wellicht woog de afspraak tussen Peter Adriaenssens en justitie niet zwaar genoeg. Misschien moet er toch nagedacht worden over een overeenkomst tussen België en de Heilige Stoel
De huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis, in de kathedraal, in de woning van kardinaal Danneels in Mechelen, en in de kantoren van de kerkelijke commissie seksueel misbruik in een pastorale relatie te Leuven, waren in een minimum van tijd wereldnieuws. Het duurde niet lang of de eerste reacties en commentaren liepen binnen. Peter Adriaenssens, de voorzitter van de gelijknamige kerkelijke commissie, liet er zelf niet de minste twijfel over bestaan: hij had een afspraak - een contract met justitie noemde hij het zelf - en die afspraak was nu geschonden. Hij zou overleggen met de andere leden van de commissie, maar wat hem betreft heeft de commissie geen bestaansreden meer, nu het vertrouwen van honderden slachtoffers is geschonden.

Adriaenssens verwees nadrukkelijk naar de overeenkomst die hij met justitie had. De overeenkomst, een persbericht van minister van Justitie De Clerck van 10 juni 2010, was er gekomen op vraag van de minister. Het College van procureurs-generaal moest een methode uitwerken voor de behandeling van deze dossiers, "waarbij de wettelijke bevoegdheden, de regels inzake het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid van eenieder in acht genomen worden". In de overeenkomst was geen sprake van de rol van de onderzoeksrechter en dat kon ook niet: een onderzoeksrechter is immers onafhankelijk en dat hoort ook zo in een democratie. De huiszoekingen waren dus in principe volkomen legaal. Of ze gerechtvaardigd waren, is een andere vraag.

Sanctioneren
Critici van de commissie zullen zonder twijfel zeggen dat de commissie van bij het begin gedoemd was om te mislukken, en dat haar voorzitter zijn hand heeft overspeeld. Is Peter Adriaenssens met zijn commissieleden naïef geweest door zo blind te vertrouwen op een overeenkomst met justitie? Misschien, maar zijn hoofdbekommernis was en is de zorg voor de slachtoffers, een bekommernis die alvast niet lijkt te worden gedeeld door de actoren in de huiszoeking. Daarbij werden enkele belangrijke juridische details over het hoofd gezien. Wat is het mandaat van de commissie? Op de website is daar wel iets over te vinden, maar de statuten zijn er niet te vinden. En daar wringt precies het schoentje: op welke basis kan een beschuldigde worden gesommeerd om niet alleen voor de commissie te verschijnen, maar er ook nog bekentenissen af te leggen? Kan de beschuldigde een advocaat meebrengen? Wat gebeurt er met de informatie? Kan die later tegen de beschuldigde gebruikt worden, bijvoorbeeld in een kerkelijke strafprocedure? Zelfs al zijn de feiten verjaard naar Belgisch recht, naar kerkelijk recht kan die verjaring worden opgeheven en kan er alsnog worden gesanctioneerd. De zorg voor de slachtoffers is belangrijk, maar dat betekent niet dat het recht van verdediging zomaar kan worden geschonden, of dat minstens die indruk wordt gewekt.

Adriaenssens heeft ook altijd heel duidelijk en open gecommuniceerd over het werk van de commissie. Die openheid, en ook de zorg voor de slachtoffers, kwam vooral naar voren naar aanleiding van het ontslag van bisschop Vangheluwe van Brugge. Maar wellicht was diezelfde openheid ook de achillespees van de commissie: de open communicatie door de voorzitter over de werkzaamheden kon doen vermoeden dat er misschien toch wel materiaal te vinden was bij de commissie waarin de gerechtelijke instanties wel eens geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

De Brusselse onderzoeksrechter is er alvast op een volkomen wettelijke, maar tegelijk disproportionele en wellicht onverantwoorde manier in geslaagd om het moeilijke en delicate werk van de commissie en het moeizaam opgebouwde vertrouwen in minder dan een etmaal volledig ongedaan te maken. Dat het werk van de speurders gebeurde onder massale mediabelangstelling versterkt dat beeld alleen maar. De ravage is enorm en zal heel moeilijk te herstellen zijn. Waarom zouden slachtoffers en vermoedelijke daders nog naar de commissie gaan na wat er is gebeurd? Het noodzakelijke vertrouwen is weg.

Samenwerken
Moeten de federale overheid en het parket nu zelf de hulp voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk gaan organiseren, zoals een politicus na de huiszoeking suggereerde? Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig: neen. De overheid is immers nog niet in staat om in te staan voor een humane opvang van asielzoekers. Hoe zou ze dan in haar eentje een complex probleem zoals de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik, al dan niet binnen een pastorale context, aankunnen? Gevraagd naar de vraag van sommige slachtoffers om hun gegevens niet door te spelen aan derden, kwam de woordvoerder van het parket niet verder dan een cynische noot: "Dat is dan spijtig voor hen." Als signaal voor de bekommernis om slachtofferhulp vanuit justitie kan dat tellen. De kerk heeft meer dan ooit de evangelische plicht om te zorgen voor de zwaksten in de samenleving. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen, en de praktijk bevestigt dat, dat slachtoffers op zoek zijn naar erkenning. Dat begint in de eerste plaats met het luisteren naar het verhaal van de slachtoffers.

De vraag is of er überhaupt nog een samenwerking tussen de Belgische instanties en de kerkelijke overheden in deze mogelijk is, als zelfs een gegeven woord van geen waarde meer is. Toch blijft een samenwerking aangewezen en noodzakelijk. De overheid kan dit werk niet alleen aan. Bovendien heeft de kerk het recht en de plicht om haar eigen bedienaren te sanctioneren wanneer ze over de schreef gaan. De kerk beschikt echter niet over alle nodige onderzoeksmiddelen, en dus is samenwerking met de civiele autoriteiten nodig. Wellicht woog de overeenkomst tussen Adriaenssens en justitie niet zwaar genoeg. Misschien moet toch worden nagedacht over een meer formele aanpak, en, waarom niet, een overeenkomst tussen België en de Heilige Stoel. Dergelijke overeenkomst of concordaat zou onderhandeld kunnen worden door de minister van Buitenlandse Zaken en de pauselijke nuntius, en biedt als internationaal verdrag meer garanties dan het gegeven woord van twee gesprekspartners. Het zou in ieder geval een mooi gebaar zijn vanwege de Belgische autoriteiten om het geschokte vertrouwen te herstellen. De reactie van de Heilige Stoel (en niet het Vaticaan!) was heel duidelijk: de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel werd op het matje geroepen en kon uitleg gaan verschaffen. Dat alleen al is een heel krachtig diplomatiek signaal. En ook de staatssecretaris, kardinaal Bertone, liet van zich horen toen hij liet optekenen dat dit zelfs in communistische landen nooit was vertoond. Een diplomatiek incident aan de vooravond van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie is geboren. Minister Vanackere zal nog wat werk hebben om de plooien weer glad te strijken.

Andermaal heeft België de headlines gehaald in de internationale media, maar opnieuw niet op een al te positieve manier. De wijze waarop de huiszoekingen gebeurden, lijkt een democratische en geciviliseerde samenleving onwaardig. Het respect voor de menselijke waardigheid is ver zoek. Een misdrijf pakt men niet aan door een ander misdrijf, met name grafschennis, te plegen. België lijkt Zimbabwe aan de Noordzee wel, alleen is het beledigend voor Zimbabwe om dat te schrijven.

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!
.

BLAUWDRUK STELLA MARIS


.

BLAUWDRUK STELLA MARIS


Mijn vader vaart op zee,
mijn vader vaart op de mosselzee…

Maar toen was de zee nog vol water
Van einder tot einder.
Hoelang nog, denkt?
Wat het wordt, zou ik echt, op dit ogenblik, niet weten. Ik dacht : ‘Kom, laten wij even dit varkentje wassen’ – maar, schoot het mij te binnen, men moet er stilaan aan wennen, dat er voortaan HALAL geschreven wordt! Er worden dus nergens nog varkentjes gewassen. Maar eerder schaapjes geschoren….
En mijn moeder leerde mij (aan tafel tussen broertjes en zusjes) dat ‘binst het schaapje blaatte, hij zijn beete kwijt was’…Dat Jean De La Fontaine dààr niet is opgekomen! Vandaar dat ik bij deze probeer hier iets aan te doen.
Wacht eens! Ik ben zo geen Bijbelvaste kerkpilaar (nooit geweest, toch altijd blijmoedig de verrijking aanvaard) maar waarom denk ik aan de vele ‘kathedralen der zee’ als ik lees dat er straks olie kan regenen, in plaats van hemelwater. Hemelwater, dat ui de zee verdampt, en zo sterk is, dat schepen er op kunnen varen zonder te zinken….Zal de zee dan ooit geen pekelwater meer, maar ruwe ongeraffineerde olie bevatten? Vanwaar komt al dat zout in de zee, en al die andere chemische stoffen? Vaag weg herinner ik mij dat in de Bijbel staat, dat er ooit vuur uit de hemel regende, op de stad vanzelfsprekend, van een of ander volk dat gezondigd had in de ogen va Jahweh…Ik zou maar oppassen, als ik Mohbama was! BP wikt, maar Al Quada schikt!
Kijk, dat we de Bijbel met meer dan met één korreltje zout moeten aannemen, is heus al lang geen ketterij meer. Al zal men, zelfs bij ‘Het Sprookje van Moeder de Gans’ best aandacht besteden aan de mee gegeven boodschap.
Ja, zegt Genesis : Adam en Eva werden uit het Aards Paradijs verdreven, omdat zij wilden aan God gelijk zijn, en zij daartoe gegeten hadden van de boom der kennis….Neen, het was de boom van Goed en Kwaad zeggen anderen. Enfin, ik was er niet bij en de goeie ouwe Charles Darwin laat dat hoofdstuk ook onbesproken. Zodat we het zelf moeten uitzoeken….

Voilà, ik laat jullie meteen los, in de wei, met De Morgen, bij de andere schaapjes. Zorg dat U Uw beete niet verliest door te staan blaren…Zeker weten : jamais de la vie tank ik nog bij BP! Zij zijn voor mij de nakomelingen van de slang, die Eva verleidde om Adam te doen bijten in de appel….Vade retro, Satanas (*)! Ik ga nog liever te voet!
o-o-o-o-o-o-
Slecht weer in Louisiana: Kan het olie regenen?
29/06/10 11u30

De eerste tropische storm is op weg naar de Amerikaanse zuidkust en in Louisiana roept dat een interessante vraag op. Kan het olie regenen? Een filmpje op YouTube toont een regenbui in de Amerikaanse staat waarbij de olie uit de lucht valt. Kan niet, zeggen wetenschappelijke instanties. Al weet niemand wat het effect van de chemische stoffen van BP teweeg zal brengen.
Het onderstaande filmpje moet je waarschijnlijk met de nodige voorzichtigheid bekijken. De olie blinkt op straat na een regenbui in Louisiana. "Er ligt overal olie. En daar is de olie dik, zoals in de Golf", roept een man op de achtergrond. Vals of niet, het roept de vraag op of mensen in de regio binnenkort regenbuien met olie kunnen verwachten.

Olieregen
In dat geval zou de olie in de Golf van Mexico moeten verdampen en door wolken worden opgenomen. Dat kan in principe niet, want olie is veel te dik. Behalve dan sommige chemische elementen in de olie, die kunnen wel opgenomen worden door wolken. Maar hier en daar worden ook de chemische stoffen in vraag gesteld waarmee BP probeerde het olielek te dichten. Is het niet mogelijk dat olie onder invloed van die stoffen plots wel in neerslag kan veranderen?

EPA (Environmental Protection Agency) gelooft er niet in. Ze beschikken niet over wetenschappelijke bewijzen. Maar EPA weet niet veel over de chemische stoffen, dat hebben ze zelf toegegeven. Ook de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) stelt dat olie nooit volledig zal verdampen. Enkel bepaalde deeltjes kunnen opgenomen worden in de lucht.

Giftige stoffen
Maar daar schuilt een ander gevaar. Het zal dan wel geen zuivere olie regenen, wat doen we met giftige stoffen en gassen die wel in de atmosfeer terechtkomen? Daarover is nog geen onderzoek gebeurd en de olieramp in de Golf van Mexico heeft natuurlijk geen echte voorgaande. De gevaarlijkste elementen zijn waterstofsulfide, benzeen en naftaleen.

Waterstofsulfide ruikt naar rotte eieren en kan hoofdpijn en ademhalingsproblemen veroorzaken. Benzeen en naftaleen zijn allebei kankerverwekkend. Regen is dus niet de grootste zorg, deze stoffen kunnen ook door de wind naar het vasteland gevoerd worden. EPA houdt hun aanwezigheid in de lucht dan ook in de gaten, want vanaf een bepaald niveau is er wel sprake van een gezondheidsrisico.

Als de olie door stormen aan land zou komen, zijn er natuurlijk eveneens gevolgen voor de gezondheid van de bevolking. Reden genoeg om ons zorgen te maken, maar de onderstaande video moeten we met een korreltje zout nemen. Al mogen we niet vergeten dat de olieramp zich niet zal beperken tot die enorme vlek op zee. (gb)(*) Volgens Wikimedia (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Vade_retro_satana ), vertaling via Google....ZEg, hebben ze daar geen paar vacante plaatsen voor Germanisten? Dit hier is echt een Koinklijke vertaling : ze kon van de hand geweest zijn van Het Hof/La Cour….
Vade retro Satana ( "Ga terug , Satan"Of "terug Step, Satan") Is een Middeleeuws Katholiek formule voor uitdrijving, geregistreerd in een 1415 manuscript gevonden in de Benedictijnse Metten Abdij in Beieren[1][2] en de herkomst ervan is van oudsher geassocieerd met de Benedictijnen.
In de huidige katholieke traditie, de formule (soms beperkt tot het Vade retro vers ) wordt gebruikt om af te weren eventuele kwaad ding of gebeuren, zoals een " gesproken amulet" . De initialen van deze formule ( VRSNSMV SMQLIVB of VRS : NSMV : SMQL : IVB ) zijn vaak gegraveerd rond crucifixen of katholieke Sint-Benedictus Medailles ten minste sinds 1780.[3][4][5]
De zinsnede Vade retro Satana (Vaak gespeld Vade retro satanas, Of sathanas) wordt ook gebruikt als een geestige of geleerdenproza apparaat, los van de religieuze implicaties , een sterke afwijzing van een onaanvaardbaar ( maar wellicht verleidelijk Express) voorstel of angst van sommige dreigende dreiging. Namelijk , in de zin van " niet verleiden me ! "," Ik zal niets te maken met dat " hebben ", zal iemand ons verlossen van dat " , en zo verder.[6]

Pssst
De ‘Stella Maris’, of Ster der Zee, is de goede ster die menig zeeman/visserman naar de veilige haven heeft geleid.
Een blauwdruk daarentegen is de studie van een architectenhand, die theoretische plannen omzet in zichtbare resultaten, op papier. Volgens Marc Grammens ligt de Nationale Orde die zo’n architectenhanden bijeen bindt, in ons land op apegapen. Tachtig percent van de ledenbijdragen wordt betaald door de Vlaamse aangeslotenen, terwijl de Waalse aangesloten zich beperken tot het uitgeven daarvan…Aan ‘studiereizen’, en zo…
Voorwaar, weer een der laatste ‘traits d’union’ die verdwijnt….Bonjour la Wallonie!
Verder stond in de Morgen, in een ander opiniestuk, het volgende : de aarde behoort ons niet toe wij zijn hier slechts haar gasten….En, let op het volgende : Het legaat van Socrates was om het najagen van waarheid te koppelen aan een mystiek ideaal van het goede…Wij moeten die man ere-lid van het Vlaams Belang maken, die Socrates! Anders wordt hij, in de roes van de overwining, weggekaapt door BDW….


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

dinsdag 29 juni 2010

WORDT U AL GEHOLPEN


.

WORDT U AL GEHOLPEN?


The Horor Saga


Terwijl de Koninklijke Infomateur zich informeert,
zodanig dat de Europese vlag van kleur verschiet
wordt de EU Evil Union een vaderlands akkefietje…

Laatst stond ik, ietwat verdwaasd, voor het uitstalraam van een of andere zaak, waar ik absoluut niets had verloren. Tot een indringende stem achter mij vroeg :’Wordt U al geholpen, Meneer?’
De persoon achter mij kwam mij vagelijk bekend voor. Tiens, dacht ik, is Dominee Pandy ook vervroegd vrijgekomen? Wist ik niet. Was dit ùisschien de zaak van zijn dochter? Ik luisterde met belangstelling, maar verstond er geen bal van. Resomatie? Crymorisatie? Was dit een enquête voor een nieuw woordenboek, of een opname voor weer eens een onnozele banana-split?
Toen realiseerde ik mij te zijn stilgevallen bij het ietwat pompeus bijgewerkt uitstalraam van een vertegenwoordiger van de ‘uitvaartsector’…Djezus Marrante, dacht ik….Het gaat hier om crematie…Ik word al ongemakkelijk bij dat woord, waardoor ik, sinds het doorbreken van deze alternatieve begrafeniswijze, afgekeken van de crematie-ovens in de concentratiekampen, het woord ‘crema’ , het Italiaans woord oor slagroom/roomijs, niet meer kan horen of zien. Wat krap lastig is voor iemand die dagelijks rond zijn oren ‘gelati’ ziet likken, tot de deftige meneer met aktetas toe, die verloren in de menigte al likkend door het straatbeeld loopt. Ook is het zo, dat er bij ons, voor we gaan BBQ-en, er eerst flink wat aperitief achter de kiezen moet. Ook bij varkensribbetjes die U het water in de mond doen komen, moet ik immers altijd terugdenken aan mijn ex, die mij vele jaren geleden is voorgegaan. En van wie zelfs geen stofje meer is overgebleven. Is een manier lijk een ander om een vechtscheiding te verwerken….Al had ik nog liever dat ze was blijven branden in de hel….
Toen, die morgen, met de adem van die Meneer in mijn nek, die bij nader toezien dan toch niet Dominee Pandy bleek te zijn, zag ik het beeld van het graf van mijn lieve ouders, die rustig bij elkaar onder de kerktoren lagen te wachten op het Einde der Tijden…Die zijn niet echt gestorven en begraven, zolang we daar af en toe eens langs kunnen komen.
Wel, dan ga ik U hieronder vergasten op een stukje heerlijke lectuur, waar zo te horen, Minister Burger zijn tijd mee verdoet. Zeg nu nog dat de man zijn tijd niet ver vooruit is!
Elders, maar even renoverend als dit, las ik vandaag dat de Niveanen niet alleen helemaal akkoord zijn met de wilde immigratie, maar dat ze ook zinnens zijn er hun enthousiaste medewerking aan te verlenen. Door het promoten van het ‘coachen’. Enfin, het zou er op neerkomen, dat eenieder zijn persoonlijke asielzoeker begeleidt; koestert en leidt. Zes miljoen Vlamingen die zes miljoen immigranten onder hun hoede nemen. Als dat niet de gedroomde methode is om hun kiezers te zien verdubbelen! Krek dezelfde formule als bij de PS. En wat meer en beter is : het is precies wat de Raad van Europa wil, voortgaande op het postief stemgedrag van Frieda Brepoels (NV A) in Strassburg…De nodige infrastructuur voor al dat ‘coachen’ zou reeds bedacht zijn, en de nodige kredieten reeds begroot. Het wachten is alleen op de resultaten die de Vette Vis, die nu al 3 weken lustig ronddartelt in de Belgische wateren, behaalt. Voor geval er nieuwe verkiezingen komen, omdat water nu eenmaal niet te verzoenen is met vuur, tenzij het verdampt, worden de plannen weer opgeborgen, daar deze een te gemakkelijke schietschijf zouden vormen voor het Vlaams Belang. Men blijft nochtans positief denken, wetende dat in 2014 de operatie ‘coach’ reeds vaste voet aan de grond moet hebben, wil men de verkiezingen nog eens winnen.
In die tussentijd geeft Philippe Moureaux (71), de PS-Frankensteinse Burgemeester van Ruisseau du Moulin, voorheen Molenbeek, het goede voorbeeld van wat bedoeld wordt met zo’n ‘coaching’ van bijvoorbeeld een Marokkaanse Schone (35) : U trouwt er gewoon mee. Meteen zijn ook alle foefelarijen voor naturalisatie van de baan en is de zoektocht naar asilyum voorgoed voorbij. Wat meer is, op die manier zijn de vetpotten van de macht onder handbereik….en blijven de esbattementen van de Roze Baletten voor een getrouwd man definitief begraven.
Waarlijk, waarde Geert Burger, twee wereldschokkende initiatieven, waarvan we niet eens wisten dat we ze mankeerden : de vernieuwing in de uitvaartsector en de vernieuwing in de allochtonen verwelkoming. Dat het land ondertussen wankelt op de rand van de afgrond : wie maalt daar nu om!?

NV-A, wij danken U!

Uitvaartsector vraagt om lijken op te lossen
29/06/10 07u00
Op vraag van de uitvaartsector laat bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA) onderzoeken of lijken in de toekomst ook opgelost zouden kunnen worden. De nieuwe techniek, resomatie genaamd, is veel minder belastend voor het milieu dan het traditionele begraven of cremeren. Het duurt nog vijf jaar voor we zover zijn. Tegen die tijd is het idee ingeburgerd om lijken op te lossen
Bruno Quirynen (Vlaamse Autonome Raad voor Uitvaart
In Canada worden komende maand de eerste lichamen geresomeerd en in Californië ligt een wetsvoorstel op tafel dat het procedé legaal moet maken. Elders in de wereld gokt men op een andere methode: lijken vriesdrogen.

Cremeren zorgt voor een te grote CO2-uitstoot en bij begraven komen allerlei toxische stoffen vrij in de grond, om nog maar te zwijgen van de plaats die ingenomen wordt. En dus is de uitvaartsector al jaren op zoek naar alternatieven. Twee van die technieken: resomeren en cryomeren lijken nu definitief door te breken.

Bij resomeren of alkalische hydrolyse wordt het lichaam als het ware opgelost. Het lijk wordt in een aluminium container geplaatst waarin water en een chemische oplossing zitten. In drie uur tijd wordt het lichaam vloeibaar. Enkel van de botten blijft een residu achter dat aan de nabestaanden bezorgd kan worden. Het sciencefictiongehalte is bijlange na niet zo hoog. Vanaf juli zal de techniek in Canada toegepast worden. Twee Amerikaanse firma's hebben inmiddels 'resomatoren' op de markt gebracht. Volgens de producenten mag de vloeibare reststof gewoon mee het riool in. Dat is overigens nog een heikel punt, want op dit moment buigt de Europese Commissie Gezondheid en Consumentenbescherming zich over de vraag of dat wel degelijk zou kunnen.

Voor de andere techniek, het cryomeren, wordt het lichaam in vloeibare stikstof gelegd en geruime tijd afgekoeld tot min 196 graden. Het lijk wordt vervolgens teruggebracht tot minieme deeltjes, opnieuw te vergelijken met de as die meegegeven wordt na een crematie. De techniek werd al tien jaar geleden ontwikkeld in Zweden maar kampte met nogal wat kinderziektes. Pas volgend jaar zal in Zweden, waar het vriesdrogen van lijken de naam promessie kreeg, het eerste 'promatorium' de deuren openen. Gemikt wordt op 1.500 promessies per jaar. Ook Groot-Brittannië en Nederland zijn geïnteresseerd maar de wet laat het momenteel niet toe.

Het is vooral de eerste techniek die de begrafenisondernemers interesseert. "Er zit een nieuw decreet over de crematoria aan te komen", legt Bruno Quirynen van de Vlaamse Autonome Raad voor de Uitvaart (VARU) uit, "en wij zouden graag hebben dat van de gelegenheid gebruikgemaakt wordt om het decreet aan te passen dat voorziet dat lichamen enkel begraven of gecremeerd kunnen worden. Het vriesdrogen lijkt ons minder interessant. Er wordt nog altijd behoorlijk wat energie verbruikt, maar resomatie is wel iets wat we zouden willen kunnen aanbieden. In een beginfase zal het natuurlijk een investering vergen, maar ik zie niet in waarom het op termijn voor de consument duurder zou moeten zijn dan crematie. Er wordt minder energie gebruikt en we hopen het ook lokaal te kunnen doen zodat verre verplaatsingen naar crematoria overbodig zijn." (Kim Herbots in De Morgen)

Pssst
Wie zijn gat verbrandt, moet maar op de blaren zitten! Dit in de richting van de Vlaams-Nationalisten, sectie ‘Afgebleekt’, die hopelijk voor de laatste keer in hun leven, NIET op het Vlaams Belang hebben gestemd…..

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

PVV & VB & NV A IS ALLEN TEGEN EEN


.

PVV & VB & NVA IS ALLEN TEGEN ÉÉN


VOETBAL IS OORLOG

Niets is wat het lijkt…..

Panem et circenses, brood en spleen, en als dat niet meer hielp omdat in het wereldrijk der Romeinen teveel vreemde volkeren (als slaven?) werden toegelaten, tja, dan wist het niemand meer. En toen kwam Spartacus, die als de moderne syndicale leider, zich aan het hoofd van de opstandige meute plaatste.
En toen was het uit.
Nu zult U zeggen, wat heeft de ondergang van het Romeinse Rijk te maken met voetbal, of erger, met de PVV van Geert Wilders, of met de Vlaams-Nationalisten? Waarop ik zal antwoorden : niets is wat het lijkt….

Denk eens goed na! De harde kern der Vlaams-Nationalisten zit reeds jaren opgesloten en machteloos in een wurgend ‘cordon sanitaire’, waarin straks, als de Vette Vis niet oppast, zijn partij ook in terecht komt, tenzij zij ver-Schiltzten. Als hij integendeel voet bij stek houdt, lijk Geert Wilders, dan zal hij binnenkort ook diens lot ondergaan. Zij, het allegaartje der anderen, willen niet met hen regeren….
Natuurlijk willen ze dat niet, anders zouden de problemen tenminste opgelost geraken en zij bestaan immers bij de gratie van deze problemen, die ze notabene zelf geschapen hebben. En die zij trouwens ten alles prijze in stand willen houden.
Slechts twee voorbeelden, waar aan de grootste dezer twee, de PVV in Nederland gelukkig niet ziek aan is.
Eeuwenlange onderdrukking door een agressieve Latijnse volksstam met wie men verplicht wordt in één natie samen te leven. Wat nog draaglijk zou zijn, ware daar niet het tweede probleem ; de wilde immigratie van woestijnvolkeren die ons stilaan een barbaarse ‘godsdienst’ willen opdringen.
Vandaar enkele symptomen : afleiding van de aandacht door à la Woestijnvis van een scheet een donderslag te maken (milieu – ozon-gat – opwarming der aarde, enz) of door de dingen te verbloemen (niet Islam-strijders, maar Taliban – bosbranden ipv Al Quada-bosbranden – olierampen ipv Al Quada olie-rampen, enz). Of door het echte nieuws te vervangen door opvulling (vb Oorlog in Kirgizië of Oezbekistan, zonder daarbij te vermelden dat het om de naweeën gaat van 80 jaar communisme, om de strijd van elk volk voor vrijheid, om Moslims die weer eens op strooptocht gaan).
De grootste afleiding is dan ook de opgefokte hype rondom de sport, sportvedetten en sportgebeurtenissen. Om de wereld van ‘de ontspanning’ niet te vergeten : allemaal losse flodders om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Media en establishment : het equivalent van de vroegere Romeinse machtshebbers…
Ach mensen wat zit ik hier te dazen! Een collega-blogger en tevens Italië-fan net als ik, doet het met veel minder woorden om te zeggen wat ik bedoel. Ik neem de vrijheid om zijn inspiratie hieronder in extenso over te nemen. Bedankt, Guido!

29-06-2010

Veilig en schoon Verona

Verona is de stad die ik het best ken in Noord-Italië. Ze is gelegen in een prachtige landbouwstreek (de "fiera agricola" in maart is de grootste van het land), omgeven door het Gardameer en de uitlopers van de Alpen. Door de stad loopt de Adige, een zijrivier van de Po die uit Zuid-Tirol komt en aan wiens oevers, midden in de stad, een middeleeuws kasteel staat, genre Castello di Sant'Angelo in Rome. Hét centrum is echter de Romeinse arena, waar elke zomer klassieke opera's worden gegeven. Wij, mijn vrouw en ik, maakten er Aida, Nabucco, Turandot en Don Carlo mee, allemaal gezongen door de beste zangers van hun tijd. Verona is ook de stad waarin de legende van Romeo en Julia plaats vond, legende die vereeuwigd werd door Shakespeare en op muziek gezet door talloze klassieke componisten waaronder Gounod, Bellini en Prokofief.
Verona wordt sinds 2007 bestuurd door de Lega Nord, een partij die oorspronkelijk opkwam voor de onafhankelijkheid van Padanië, de hele vlakte van de Po tussen Turijn en Triëste. Ze maakt nu deel uit van de rechtse coalitie van Silvio Berlusconi en bestuurt momenteel zo'n 355 gemeenten in Noord-Italië. Ze heeft ook twee gewestelijke gouverneurs, één voor Piemonte (Turijn) en een in Veneto, waar ze met 35% van de stemmen de grootste partij is geworden.
Sinds de Lega Nord Verona bestuurt is daar e.e.a. veranderd. Geen illegale Afrikaanse straatverkopers meer, geen Zuid-Amerikaanse muzikanten, geen straatprostituees uit Oost-Europa. Allemaal weggejaagd met de bedreiging van hoge boetes, ook voor de "klanten". De bouw van moskeeën wordt er niet toegestaan. Alleen immigranten met een verblijfsvergunning en werk zijn er welkom.
Flavio Tosi (41) de nieuwe burgemeester sinds 2007 heeft de goedkeuring van 70% van de inwoners. De Italianen en mensen die langer dan tien jaar in Verona staan ingeschreven, krijgen voorrang bij de toekenning van de gemeentelijke huurwoningen. In de vrije sector verhuren veel huiseigenaren sowieso niet aan buitenlanders. "Wie ik het moeilijk maak", zegt Tosi,"zijn buitenlanders die niets uitvreten en overlast bezorgen".
Wat een verschil met ons landje, waar een centrum voor zgz gelijke kansen de eigen mensen in het verdomhoekje plaatst en als een inquisitie te werk gaat. Vergeten we niet, dat Italië ook tot de EU behoort en dat daar blijkbaar heel wat kan wat hier niet mogelijk is in onze politiek correcte samenleving. Als men ziet hoeveel geld Fedasil bv hier kost en hoe pover het resultaat ervan is, dan kan men zich wel degelijk vragen waarmee we bezig zijn.

http://blog.seniorennet.be/guvaal/

Pssst
De provincie Zuid-Tirol is Italiaans grondgebied sedert WO I (geheel of gedeeltelijk?) en wordt in Italië Alto Adige genoemd. De taal is er Duits en/of Italiaans. Vandaar dat er ook strubbelingen zijn, die elke dag luider klinken, voor een terugkeer bij Oostenrijk. Weeral een conflict dat toe te schrijven is aan het 19de eeuws étatisme/imperialisme…Ach Verona….Waarom alleen Verona?

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

maandag 28 juni 2010

SCHEIDING KERK EN STAAT


.


SCHEIDING KERK EN STAAT


Het ene geloof is het andere niet….


Waarom is Van Gheluwe geen Muzelman geworden? (**)

Terzake de Rooms Katholieke Kerk….

Laten we gewoon de vechtenden scheiden! Elk in een andere hoek van de boksring bijvoorbeeld…Dat zou pas scheiding zijn tussen Kerk en Staat! Elk zijn eigen gebied afbakenen! Maar neen! Het zijn precies klein jong die elkaars speelgoed willen! Ze willen mordicus op elkaars territorium komen en bij die veroveringstochten vallen er spaanders….Op lange termijn is de Kerk het sterkst, maar op korte termmijn moet ze de duimen leggen…Ze zijn er met open ogen ingetuind! Van Gheluwe moest zichzelf zijn gaan aangeven, en niet wegkruipen als een geslagen hond. Vandaag of morgen wordt hij daar met veel bombarij bij zijn nekvel mee naar buiten gesleurd.

En een oproep naar de ‘slachtoffers’ toe lanceren, om uit hun schelp te komen…Stel U voor dat men hetzelfde zou doen om zich bekend te maken bij de slachtoffers van inbraken of andere criminele feiten …De oproepen hadden beter naar de daders toe gericht geweest, die dan al naar gelang hun medewerking met het onderzoek, op clementie hadden kunnen rekenen. Ik kan mij van de indruk niet ontdoen, dat men voor de slachtoffers gemikt heeft op de spreekwoordelijke afkoop- of ‘Wiedergutmacungs’ bedragen. De Kerk is rijk genoeg!

Hieronder uit het braaksel van een ‘Politiek Commentator’ (*) die met een raket door de aspecten van een gerechtelijk onderzoek fietst, een stukje groen-gele gal. De man giet zijn braaksel in de gazet, niet gehinderd door enige kennis terzake, maar met een flinke bagage aan leedvermaak. Schuldig of niet : de balse Sinterklazen van de Kerk moeten hangen. Als geheel, zonder individueel schuldig of niet te zijn. !

Alles moet worden onderzocht met een vrijzinnige progressieve stofkam. Desnoods op secreet gezet, alles en iedereen! Er komt een onderzoek! En wat een onderzoek! Niet alleen door de grootte maar vooral door de brutaliteit er van. Zelfs de geniepigste Gestapo-man heeft nooit gedaan wat de belse recherche durft : een gebedshuis schenden, graven schenden, een vergadering van bisschoppen gijzelen, alle computers in beslag nemen, hun eigen schriftelijke akkoorden met een onderzoekscommissie aan de laars lappen.

Wat zeg ik? Gebedshuis? Een kathedraal, ja! Grafschennis? De graftombe en/of praalgraf van maar liefst 3 kardinalen waren het! Overleden in een geur van heiligheid proefondervindelijk vastgesteld bij de huiszoeking, en nu verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik, waarover hun Grote Baas gezegd heeft, dat ze beter met een molensteen om de hals in het diepste van de zee waren geworpen….

Als dat ooit verfilmd wordt, wordt de film een grandioos wereldsucces!

Maar er zijn tijden geweest, waar zelfs een moordenaar van vader en moeder binnen een kerk tijdelijk asiel genoot. In het Huis van God geen wapengekletter : dat wist zelfs de SS, die met hun honden de wacht bleven optrekken. Aan de kerkdeur! Op TV zagen we een rechercheur bij de sarcofagen, in hemdsmouwen, druk doende met bezig zijn, met het pistool grijpensklaar op de heup…

De organisatie, de inval, de timing, de omvang, de ampleur, de arrogantie, de commentaar, dat alles onder de ogen van de TV-camera’s, die wonder-boven-wonder onaangekondigd uit de lucht kwamen vallen : zelfs Hitler had het nooit gedurfd! Gehaast als dieven om hun buit in veiligheid te brengen, zagen we dossiermappen door de lucht vliegen : het kon niet rap genoeg gaan…camions vol die beschaamd wegreden… Kindermisùisbruik is erg, zegt U? Wel, de remedie was erger dan de ziekte! Nooit werd de Kerk, omwille van enkelen, zo erg en zo hartsgrondig ten schande gemaakt. En dat was wel de bedoeling….

Ik stel mij voor dat hetzelfde was gebeurd op de Reyerslaan, waar er heel zeker erger zaken gebeuren dan in de Kerk, hoe zou de Linkxe Kerk gereageerd hebben? Hoe zou de Moslim-Broederschap gereageerd hebben moesten zij en hun wereldbedreigende terroristische aanhang dergelijk bezoek ontvangen hebben?

Waarom heeft men destijds de Roze Baletten, de Bende van Nijvel, niet op dergelijke schaal aangepakt? Bang om in eigen vlees te snijden?

De Kerk in Vlaanderen (in Wallonië minder) ligt op apegapen, en als men nu de herders slaat, verspreidt men de kudde…Al zou het kunnen, dat het kerkbezoek nu eerder toe, dan afneemt…

Ik hoop alleen maar, dat ons Volk veerkracht genoeg heeft om dit te boven te komen, als het vacuüm ondertussen niet opgevuld wordt door iets anders. Iets dat niemand wil, maar dat stilaan onafwendbaar wordt…

Laat het juist nu lukken, dat ons land binnen twee dagen het Europees Voorzitterschap waarneemt, waardoor automatisch de ogen van heel de wereld op Brussel zullen gericht staan…Een mooie gelegenheid om daar iets aan te doen, niet? Er is geen regering! De koning zit in Kongo-land : de kat is van huis, de muizen kunnen dansen! De wraak zou zoet zijn!
Ruimschoots hert ogenblik dus om de finale in te zetten van De Stomme van Portici!

In afwachting raad ik de Kerk aan in de catacomben onder te duiken. Zoals in de tijd van Nero in het Oude Rome. Anders worden ze voor de leeuwen gegooid. Of weerszij de Via Appia opgehangen, met teer overgoten en in brand gestoken.

Van Gheluwe, en al die anderen? Ja, kijk…In de Bijbel is er een precedent, voor wie de Baas verraadt. Het volstaat de 30 zilverlingen op de vloer van de Tempel te gooien, liefst daar waar het neefje ze kan vinden, en met de koord in de hand een voor dergelijk doel geschikte boom op te zoeken. Op die manier ontsnapt men aan de menselijke Gerechtigheid, maar niet aan de Goddelijke….

Laatste oordeel
28/06/10 07u01

Nu heeft ook paus Benedictus XVI kritiek op het Belgische gerecht. Zoals verwacht viseert de paus het evidente gebrek aan verstand van de speurders: het was absoluut ongepast te krabben aan de graven van wijlen kardinalen Suenens en Van Roey. Die fout is niet zomaar dom, maar vrijwel onverantwoord: wie dit zo gevoelige onderzoek van binnen uit had willen saboteren, had het niet slimmer kunnen aanpakken. Men hoeft zelfs geen amateur-psycholoog te zijn om te begrijpen dat Rome écht geschokt is over dit nieuws. En dat het Vaticaan een dergelijke fout maximaal zal uitbuiten.

….

Vandaar dat de Vaticaanse interventie, hoe stoer ook, vooral een schot voor de boeg is. Rome laat weten dat de Belgische overheid extra terughoudend moet zijn als er in een gerechtelijk onderzoek priesters of bisschoppen betrokken zijn. Dan verkiest men een interne tuchtprocedure. Bijvoorbeeld via een commissie-Adriaenssens. Tot bleek dat de bisschoppenconferentie vorige week nog vergaderde over de vraag of die Adriaenssens echt wel kennis moest hebben van 'verjaarde dossiers'. Dat agendapunt alleen al verraadt dat de kerk een dubbele agenda heeft. Zelfs jegens haar eigen commissie-Adriaenssens.

….

Zeker: het gerecht is niet onfeilbaar. Het is vaak ruw met slachtoffers. Schaadt wel eens de vertrouwelijkheid van het dossier. Maar: het gerecht is het gerecht. De ultieme, en uiteindelijk de enige instantie om te straffen, vrij te pleiten, en dus te oordelen. In een democratie is Het Laatste Oordeel geen muurschildering in de Sixtijnse kapel, maar een absoluut prerogatief van de rechterlijke macht.

Walter Pauli
Politiek commentator (*)

(*) Wat heeft politiek met kindermisbruik te zien?

(**) Voor wanneer is de inval in de moskeeën voorzien, nu het kindermisbruik, dat sedert Mohammed ingesteld is, officieel in de Koran verdedigd wordt? Het kind-vrouwtje Aïsha was 9 jaar toen het ‘huwelijk’ geconsommeerd werd…Zij moest, schrijft ze zelf, haar spel met de poppen onderbreken, toen haar moeder haar riep, de handjes wassen en bij haar ‘man’ gaan….waarmee ze trouwens al 3 jaar getrouwd was. Waarom, zo kunnen wij ons afvragen, is Van Gheluwe geen Muzelman geworden? Met kinderen scharrelen is daar ‘koeltoer’ en voor ‘koeltoer’ moet men ‘respect’ hebben…..

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

zondag 27 juni 2010

DE NACHT DER LANGE MESSEN


.


DE NACHT DER LANGE MESSEN


Eindelijk target in zicht


Niet alleen horizontale deling in een onderste
en een bovenste letter-helft,
Maar ook en vooral deling tussen de C, de D & de V
Met dien verstande dat wat niet langer bruikbaar is
zowat de drie afkortingen in hun geheel,
aan de vissen gevoerd wordt


Wouter Beke, nog altijd niet van of onder een paard gesukkeld, is het jong aankomend talentje die de maagdelijkheid van de Tjeven moet bewaken, in afwachting van de Verrijzenis uit de Doden. Elk diertje zijn pleziertje, daar niet van.
Des te meer er geloochend wordt, des te klaarder wordt het strijdtoneel. De partij op haar geheel is ge-letermineerd, in staat van ontbinding, maar niemand die het toegeeft. Want bij de Tjeven is iedereen de gehele partij op zijn eentje. Zij is quasi 70 jaar vergroeid met de vetpotten van des Lands Berstuur, en zowel Land als Partij zijn kapot geregeerd. Elk wil, maar kan niet meer. Daar is vooral het ACV-ACW, dat voortaan ook op zijn tandvlees zit, want separatisme is hun ondergang.

Wat goed is in het verhaal, is dat de kartel-partner die door hen gedumpt werd, drie jaar later de touwtjes op hun eentje in handen gekregen heeft. Op kap van de witgekalkte graven die hen gebruikt hadden om 800.000 voorkeurstemmen te sprokkelen.

Van de oude gloriën, komt alleen nog de Treno-Schouppe voor het voetlicht. In de hoop daar ooit, vroeg of laat, voor beloond te worden. De Grooote Staatsman Leterme is druk in de weer om uit te bollen in de schijnwerpers van Europa, waar op 1 Juli de Natte Dweil, zo houterig als maar mogelijk, de roem van zijn uiteenvallend vaderland zal proberen te verdoezelen. Dat hij psychopaat is, kan hij verstoppen : heel zijn houding getuigt van een tranerige kruiperigheid om vooral nergens op te vallen…Een type-voorbeeld van een Tjeef…

Tjeven-gebroed : vlucht nu de woestijn in, en kom terug als jullie het verschil tussen leugen en waarheid hebben leren ontdekken. Want nu mag Uw eigen tong niet weten wat uit jullie monden komt, want amper een paar seconden tevoren heeft die tong zaken verteld die Uw mond niet mag weten.

En, in ’t weggaan, in de buurt van de conciërge, herstel eens die valse Urbanisatiewetten, die indeling in landbouwzones, woonzones en andere, die jullie samen met de Sossen herverkaveld hebben. Wat bij jullie aan de vingers is blijven plakken, moge levenslang branden in jullie handen. Persoonlijk hebben jullie mijn levensverzekering gestolen onder de vorm van bouwgrond die in één klap landbouwgrond werd….Omdat een stuk verder landbouwgrond ineens bouwgrond moest worden….De wet van de Communicerende vaten, ziet U… Uit mijn zakken, en in die van de Burgemeester….Senator en alle zondagen naar de communie…..

Laat de puber Peeters gerust achter, als eenzame wachter op jullie clubhuis. Zijn Rijk duurt nog een paar jaar, en dan is het uit. Gedaan met zorgen voor de socio-economische belangen van het volk – Anderen en beteren nu! Die geen grote woorden gebruiken, maar daden stellen!

Gedenk, O Mens, dat Gij van stof en as zijt, en tot stof en as zult terugkeren. Doet dat dan ook vlug. Laat U zich vooral niet pramen.

O ja, by the way, leg mij Uw pacificatie-technieken eens uit, waarom een Waalse leerkracht, die in Vlaanderen woonachtig is, maar in Wallonië les geeft, € 100 per jaar van U krijgt, die de Waalse collega’s die in Wallonië wonen en werken, niet krijgen….Denkt U bij de Europese Commissie door deze aalmoes op een goed blaadje te komen? Echt Tjeven-manieren zijn dat!

Psst
Heet Mgr Van Gheluwe zijn partij-kaart al ingeleverd, of is hij nog altijd Steunend Lid? Jullie leven toch nog altijd in dezelfde Staat van Genade onder zijn hoge bescherming, net als hij in die van jullie. ? À propos, dat neefje waarvan straks sprake in de Akte van Beschuldiging, dat heeft goed geboerd, hé! Moet U eens navragen in de Westhoek, in landbouwmiddens, vanwaar die grote sier…Maar allez goed, geld heeft geen geur, en al zekerlijk niet als het gaat om gewijd geld….'Geen stammenoorlog binnen CD&V'
27/06/10 12u57

CD&V is klaar voor regeringsonderhandelingen. Dat maakten zowel partijvoorzitter ad interim Wouter Beke als toekomstig senator Rik Torfs duidelijk in De Zevende Dag. Ze reageerden op verklaringen dat informateur Bart De Wever momenteel aan het temporiseren zou zijn wegens de interne verdeeldheid binnen de CD&V.

Torfs benadrukte dat er binnen de CD&V geen stammenoorlog bezig is of er grote verwarring zou zijn. Het is voor hem fout om bij een verkiezingsnederlaag hoofden te laten rollen, maar ook om nu over eventuele ministerposten te spreken. Wouter Beke is als partijvoorzitter klaar om te onderhandelen, aldus nog Rik Torfs.

Wouter Beke kon niets anders doen dan dit te beamen. "We zijn al een week klaar om te onderhandelen. Ik doe elke morgen mijn brievenbus open maar de uitnodiging is er nog altijd niet in gevallen", aldus de voorzitter. (belga/adb In De Morgen)

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

ALS TURKIJE BIJ DE EU KOMT


.


ALS TURKIJE BIJ DE EU KOMT…Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer….

Soit, den Dolf heeft het niet gehaald. Hij wilde teveel. Op te korte tijd. Net als die andere massamoordenaar uit Corsica, wiens enig goed is geweest het invoeren van het decimaal stelsel en de Code Napoléon. Van Hitler is zeer weinig overgebleven, tenzij kapotte dromen. En een onderwijs-weetgeving, die elk kind vanaf 3 jaar, zoals in de beste Nazi-periode, wil toevertrouwd zien aan de Staat. Indoctrinatie, maar dat woord is voorlopig nog niet heruitgevonden. In Germaia bestaat namelijk, zeggen Duitsers mij hier, geen LEERPLICHT, MAAR SCHOOLPLICHT.

Wat wil zeggen, dat iedereen die zelf daartoe de nodige bekwaamheid bezit, zijn kind thuis zelf kan onderwijzen. Mis de nodige examens afgelegd worden voor de Examen-Commissie. Mevr. Alexandra Colen zou dus haar dochtertjes moeten volpompen hebben met porno-christelijke leer…waarover Danneels alles vergeten is, uitgenomen dat ‘Onderwijs’ nooit zijn bevoegdheid is geweest. Maar die van de Minister. Waarbij hij zegt te twijfelen wie van de twee bevoegd is : die ene met kennis maar zonder cultuur, of die andere met cultuur maar zonder kennis. Hij is er nog altijd niet aan uit, dus heeft hij maar blauw-blauw gelaten.

En nu dreigt er op het Internationaal Forum weer een Messias, die als een splijtzwam Europa dreigt te overspoelen met zijn 80 miljoen Turkse onderdanen, waarvan de beste elementen natuurlijk thuis zullen blijven, zodat wij gezegend zullen worden met wat daar met de nek wordt bekeken. De groep der Klote-Turken….

Samen met een contingent Marokkaanse onderdanen, kunnen ze met hun Islam-tang, van uit hun thuislanden, Europa in een wurggreep houden. Zodat het kan overgenomen en onderworpen worden aan hun primitieve woestijn-godsdienst. Eens leeggeplunderd, om er een onherbergzame woestijn van te maken, naar het voorbeeld van de Sahara. Of een woest berglandschap, naar het voorbeeld van de
Turkse binnenlanden, waar zelfs geen kameel kan overleven, laat staan op zijn poten blijven…

Wij mogen tot op de huidige dag onze beide handjes te samen leggen, dat Rommel nooit tot in Caïro is geraakt. Want daar had Hitler niet alleen vrienden en hulptroepen gevonden, maar ook fanatieke vechters tegen de Christen-honden der Geallieerden, Amerika op kop. Wat meer is, daar was olie en precies door een gebrek aan olie verloor Nazi-Duitsland de oorlog!

Het is vandaag niet anders. Als het Midden Oosten de oliekraan toe zet, zijn we morgen allemaal aan de bedelstaf…Laten we verdomme onze Arabische gasten in ere houden! Want zonder hen zijn we overgeleverd aan de Rus.
Valt nog te onderzoeken, of dat geen betere saus op ons hongermaal zou zijn….


Ze zullen in hun eigen bloed verdrinken"
E.J. BRON - 21 JUNI 2010

Sinds 16 juni heeft het Turkse leger een hele serie aanvallen uitgevoerd op de strijders van de Koerdische PKK (Koerdische Arbeiderspartij). Aan de operaties namen speciale eenheden, artillerie, de luchtmacht en helikopters ter ondersteuning deel. Na de escalatie van geweld in de Koerdische gebieden van Turkije heeft de Turkse minister-president Recep Tayyip Erdoğan de rebellen met hard optreden gedreigd: ”Ze zullen in hun eigen bloed verdrinken”, zei de Turkse regeringschef afgelopen zondag.

Deze week marcheerden Turkse elitetroepen de Koerdische autonome gebieden van Noord-Irak binnen en doodden minstens 120 mensen. Het leger stuurde nog meer soldaten naar de regio, gevechtshelikopters en vliegtuigen vielen civiele doelen in Noord-Irak aan, waar de PKK-strijders zich terugtrekken en doodden daar willekeurig onschuldige burgers.

Het NAVO-land voelt zich in Noord-Irak thuis en hoeft bij de gevechten ook niet bang te zijn voor de inmenging van de VS of andere NAVO-landen. Omdat de Koerdische PKK in de VN en de EU geclassificeerd is als terroristische organisatie, zwijgen de VN en de EU over de moorddadige terreuracties vanuit Turkije.

Het conflict met de PKK, die al meer dan vijfentwintig jaar streeft naar autonomie voor de Koerden in het zuidoosten van Turkije, heeft tot nu toe meer dan 40.000 mensenlevens geëist. Waar blijven de kreten van verontwaardiging, de protesten, de humanitaire acties, de vermaningen, de appèls en de protestdemonstraties van de linkse zogenaamde mensenvrienden en moraalapostelen en de veroordeling door het Europese Parlement en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties?

Maar de anders zo verontwaardigde ”goedmenschen” van de linkse socialistische en communistische partijen, maar ook van het burgerlijke kamp in Duitsland en de EU, laten hier hun ”ware gezicht” zien en zwijgen over de massamoord op de Koerden, de onbeschrijflijke ellende van deze mensen interesseert ze geen zier.

De bedreigde situatie van de christenen in Turkije, de perversie van de ”eermoorden”, gedwongen en vroege huwelijken evenals de onderdrukking van de vrouwen in de islam interesseert deze schijnheilige ”strijders voor de mensenrechten” net zomin als de huidige etnische zuivering van Kirgizië, die al meerdere duizend slachtoffers heeft geëist – hun zorgenkind is alleen Hamas en de ”Palestijnse zaak”.

Turkije vecht sinds 1984 tegen de Koerdische minderheid. De oorspronkelijke eis naar een onafhankelijke Koerdenstaat heeft de groepering inmiddels opgegeven. Nu is het haar doel om een etnisch thuisland voor Koerden in het zuidoosten van het land te stichten.

Bron:
http://www.eip-news.com/2010/06/erdogan-droht-sie-werden-in-ihrem-eigenen-blut-ertrinken/

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron in Het Vije Volk.

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

NAAR WAAR ZEILT DE HOLLANDIA


.

WAAR NAARTOE ZEILT DE HOLLANDIA

Daar was laatst een meisje loos….

Melodie
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen, die wou gaan varen
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen als lichtmatroos
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen, maken de zeilen
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen met touwtjes vast
Maar door storm en tegenweer
Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen
Maar door storm en tegenweer
Sloegen de zeilen van boven neer
Och kap'teintje, sla me niet
Ik ben uw liefje, ik ben uw liefje
Och kap'teintje, sla me niet
Ik ben uw liefje zoals gij ziet
Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel
Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel
En toen was het uit

o-o-o-o-o-o-

Job Cohen, de achterbakse Amsterdamse Islam-lover met de valse tronie, voelt zich van overal in zijn Q gebeten! Hij zou toch o zo graag ’s Lands eerste geworden zijn, maar er blijken ’t allenkante kinken in de kabels te zijn gekomen. Zeg maar gerust kapers op de kust! Men lust hem niet. Want zoals Geert Wilders in een TV-debat zei, het Land besturen zoals hij als burgemeester de vrede heeft gehandhaafd in Amsterdam, is geen verkiezingsbelofte, maar een bedreiging!...
En nu dreigt, net als bij ons, alles vast te lopen….Zo niet zal het Land bestuurd worden door 5 snipper-partijtjes, alle hens aan dek, om Geert Wilders af te blokken…Vandaar mijn titel : waar naartoe zeilt de Hollandia?
Waar de Hollandia naartoe zeilt? Haar kaap is gericht op dezelfde einder als die andere ouwe gammele schuit, de Belgica. De Belgica vaart enkele mijlen voorop, de schutkring-wimpel in top, en de Hollandia volgt in haar kielzog, terwijl dezelfde wimpel zich langzaam in de wind ontvouwt. Varkenspest, Dolle Koezien-ziekte, scheurbuik? Wie zal het zeggen, want de scheepsartsen zijn van boord gehaald, en de medicijnkastjes over boord gekieperd…
Zij zeilen dus gezamenlijk, net als Cristoffel Colombus met de Santa Maria in 1492 Amerika ontdekte,, naar het einde der wereld, niet om van de rand af in de eeuwigheid te duiken, maar om in een Nieuwe Wereld terecht te komen. Waar alles nieuw is, de lucht, de aarde, het water, het vuur, tot de mensen toe…

De Oude Wereld wil mordicus op koers blijven, maar het kompas slaat tilt. Te dicht bij het einde der wereld gekomen, waar de magnetische stormen alle zekerheden wegnemen? Naar bakboord uitwijken, wordt gezegd, rijdt beide schepen in de vernieling; naar stuurboord bijsturen gaat ook niet, want het roer staat midscheeps. Vastgeroest…En de lucht betrekt. Storm en ontij dreigen….Maar op de brug van beide schepen wordt lustig verder gevierd. The sky is the Limit!
Ach neen, voor wie niet bekend is met stuurboord (R) en bakboord (L) kan nu niet volgen. Vooral niet als de wind landafwaarts blaast…Daarom de dekluiken open gezet, om binnen te blikken in de scheepsruimten van zowel de Hollandia als de Belgica….Daar blijken zich namelijk uitsluitend oude wijn in oude zakken te bevinden. Naast honderden tonnetjes bleek verschaald bier en honderden tonnen eetwaren vol schimmel…In de midden van elke boot is plaats geruimd voor een geluksbrenger van enorme afmetingen, in de vorm van de Zwarte Kabaa in Mekka. Europa vordert, met de steun van Groen! en van de Niveanen (die dat niet willen geweten hebben en ons, Belangers daardoor racisten blijven noemen…) de import van miljoenen nieuwe vreemdelingen. In Strassburg is de wet in Mei al gestemd. Het wachten is op de instroom, of liever op de treinen, de vliegtuigen en de boten die worden uitgezonden om deze avonturiers op te halen…
Nu begin ik te snappen, waarom de Vette Vis d’office niet werd Ge-Leterminaliseerd….Zijn partij staat aan de kant van het Establishment inzake vreemdelingen, en och Gottekens, die nationalistische verzuchtingen…daar wordt wel een mouw aan gepast…Il faut que la Flandre se sente aimée, en dan kunnen we er mee rond rijden zo lang en zoveel we willen….
Maar aan land, in de Lage Landen, moeten wij dus de twee nieuwe scheepswerven uitbreiden, waar de miljoenen kiezers van zowel de partij van Geert Wilders als die van het Vlaams Belang hun nieuwe snelboten kunnen op stapel zetten en te water laten. Zo dat we binnen korte tijd de twee wrakken kunnen inlopen, om de wimpel van de cordon sanitaire te strijken, en te vervangen door de Vlag der Vrije Mening.
Dan kan er van de twee schepen één gemaakt worden, eenmaal deze langzij maar op koers liggen, en kunnen er nieuwe touwslagers en zeilmakers aan boord gebracht worden die achteraf niet meer moete op het matje komen bij de kapitein, in zijn kajuit. Lijk dat meisje loos uit het liedje. Zodat wij, aangekomen bij de Nieuwe Wereld, vrij en ongedwongen aan land kunnen gaan…
Om dan, in eigen land, een Vrije Herenigde Republiek der Lage Landen te vormen. Waar het goed is om leven, voor ons en voor volgende generaties.

o-o-o-o-o-o-
Joden Amsterdam: Cohen deed niets tegen antisemitisme
zaterdag 26 juni 2010 09:42
De frustratie onder Nederlandse joden is groot. Volgens hen weigeren overheid en politie op te treden tegen het groeiende antisemitisme in het land. Ook de oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen (PvdA), krijgt er flink van langs.
Job Cohen ging wel bij moslims langs, maar nooit bij joden, weet de Amsterdamse joodse gemeenschap
Joden in Amsterdam zijn de scheldpartijen en intimidaties van Marokkaanse jongeren meer dan zat. 'Grote delen van de stad zijn voor ons niet meer toegankelijk, het is wachten tot de eerste slachtoffers vallen,' zegt hoogleraar Herman Loonstein zaterdag in De Telegraaf.

Onzin
De SGP vroeg deze week een spoeddebat aan over het toenemende aantal antisemitische incidenten in Nederland. Demissionair minister Ernst Hirsch Ballin (CDA, Justitie) zei daarin het lastig te vinden een trend te signaleren. Bovendien zouden cijfers niet uitwijzen dat er sprake is van een toename.

'Klinkklare onzin,' reageert het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). 'Hij beroept zich nota bene op het Antidiscriminatiebureau Amsterdam dat juist signaleerde dat gevallen van antisemitisme het meest gestegen zijn van alle soorten discriminatie.'

Het aantal anti-joodse incidenten steeg het afgelopen jaar met 55 procent, tot 167 gevallen. De daders zijn bijna altijd jonge Marokkanen.
Joden zijn in Amsterdam niet langer veilig
Politie
Wat Amsterdamse joden van alles het meest frustreert, is het optreden van de politie - het gebrek daaraan. Herman Loonstein haalt in de krant een voorval aan uit de wijk Buitenveldert, waar een groep Marokkanen een joodse man bekogelde met eieren.

'Nee, als jullie geen foto’s van de daders hebben, is er voor ons écht geen beginnen aan hoor,' was de reactie van de politie volgens de hoogleraar. 'Wanneer komen ze eigenlijk wel in actie? Als de eerste jood het ziekenhuis is ingeslagen?'

Cohen
Ook Job Cohen, nu PvdA-leider, had volgens Loonstein geen oog voor het groeiende antisemitisme. 'Hij ging wél naar Marokkaanse instellingen om zijn medeleven te betuigen als er sprake was van antimoslim sentiment. Maar omgekeerd deed hij niets, toen joodse burgers de stad verlieten, weggetreiterd door Marokkaanse straatschurken.'

Volgens hem emigreren veel joden naar Engeland en Israël, om daar het rustige en veilige leven wat ze ooit in Amsterdam hadden, weer op te pakken.
Door Jeroen Langelaar in Elsevier

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

zaterdag 26 juni 2010

BUIG NU JE HOOFD TOM DOOLY


.


BUIG NU JE HOOFD TOM DOOLY


De H. Augustinus, kerkleraar, zei


…Mest en is gee, heyligheid,
maar ’t is de ziel der landbouw….


Bisschoppen kardinalen, zijn dat in hun Ambt stomme boerkes? Voortgaande op de resultaten mag daar geen twijfel over bestaan. Ze zijn hoog opgeleid, zowel in de gewone dingen des levens, als in hun eigen kerkelijke disciplines. Ja toch!

En zij zouden niet weten, dat tegen elk misdrijf, van uit een dubbele basis, moet opgetreden worden! Dat is niet alleen de plicht van de Kerkelijke Hovaardigheidsbekleders, maar zelfs de verdomde burgerplicht van ieder van ons.

Eerstens zijn er de Goddelijke Wetten, waarin zij pretenderen de behoeders van te zijn, en secundo zijn er de menselijke wetten van schuld en boete, waarvan zij niet vrijgesteld zijn. De Biecht (de belijdenis, de vergiffenis en de voldoening, weet U wel) is een instelling uit hun eigen achtertuin, louter en alleen bestemd voor intern gebruik, maar ook voor het Opperwezen, waarvan zij verkondigen de vertegenwoordigers te zijn.

Ieder burger nochtans kan de wetten van zijn land niet negeren. Zeker niet (uit voorzichtigheid!) de Kerkelijke Overheden, die de aartsvijanden zijn van de Burgerlijke Overheden. Want die werkt met twee maten en twee gewichten. Vooral uiterst selectief. Die zekerheid moet de rode draad in hun leven zijn. Inzake ‘geloof en zeden’ zijn de Kerkelijken de meesters, maar door hun eigengereid optreden, door het toedekken en in de doofpot steken, zijn ze ineens aan handen en voeten gebonden aan de grillen van hun vijanden.

Met als gevolg dat zelfs Kerk en Leven niet meer kan verschijnen, omdat, aan de hand van de Wet, alle computers en alle archieven in Mechelen in beslag zijn genomen….Met als gevolg dat voor het eerst in de 2.000 jour oude geschiedenis van de Kerk, er in een beschaafd land, 10 bisschoppen ‘en bloc’ konden worden aangehouden en opgesloten. Tien uren lang. Het land B. is een surreralistisch land, dat weten we, maar op die manier een wereldprimeur halen, dat kan ‘Only in Belgium’….Tja, wat heeft die Loge een macht!

Men toetert van de daken, dat de ‘pivacy’ het best beschermd is door ‘het geheim van het onderzoek’, er van uitgaande dat Justitie een on-inneembare burcht is, wat het zou moeten zijn, daar waar het een gammele schuur is. Die iedere dag verder aftakelt. Die kreunt onder het percentage vreemde misdadigers. Die onderbemand is, en die dient te werken met archaïsche middelen als daar zijn potlood en papier, daar waar de maatschappij geheel gecomputeriseerd is. Men huldigt de ‘onafhankelijkheid’ van de Onderzoeksrechter, terwijl het kleinste kind weet dat deze die functie bekleedt dank zij zijn politiek benoeming. Vrouwe Justitia huist meestal in aftandse ‘paleizen’ of ‘hoven’ die werken met open deuren, waar iedereen zo maar binnen kan om dossiers te ontvreemden, voor zover die niet, uit slordigheid, aan de deur gezet worden vir weer eens een papierslag.

Nu heeft een anoniem Onderzoeksrechtertje zo wat de gehele geloofsgemeenschap van brave burgers in de tang. Zij worden, via hun Herders, gewoon gegijzeld. Zij sidderen en drummen te samen als angstige schapen..En die gelovigen? Tje, wie al te luid protesteert, is misschien zelf niet vrij van zonden….Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen, U weet wel….En trouwens, waarom zouden de schaapjes in het verweer moeten komen voor hun herders, als die herders sedert jaren de kant van de verdrukkers kiezen? Er is, zoals we weten, sedert Mercier, niet veel veranderd! Zij zijn van het ras der heersers, wij, de schaapjes samen met de herdershonden, van het ras der knechten : U weet wel….

En de Paus? Alle gekheid op een stokje : zoals Stalin al zei : hoeveel divisies zou Hij kunnen inzetten om de onverlaten een lesje te geven? Buiten de Ban van de Kerk (een giller van formaat voor de Loge) en het dreigen met hel en verdoemenis, kan Hij niet. Het was ook het enige dat Paus Leo X kon doen tegen Luther (1521)…

Zou men echter in het hele geval vergeten zijn, dat de Kerk altijd aan de kant van de Eeuwigheid staat? Gisteren werd het allerlaatste standbeeld van Stalin (in zijn geboorteplaats dan nog!) van zijn sokkel met snijbranders weggesneden. Maar de Kerk is meer dan ooit springlevend, zelfs in het zedeloze Europa smeult het vuur onder de asse. De Kerk is lijk een ijsberg, slechts een uiterst klein deel steekt boven…Hier of daar kalft de Kerk af, maar elders wint ze zieltjes bij hopen. Waar de cultuur des doods is voorbijgekomen, waar het goddeloos communisme voorbij is getrokken, komen de Goddelijke wetten weer tot leven zoals ze vastgelegd werden in de 10 Geboden. Overal waar de gesel der progressiviteit afneemt, herwint het betere dat in de mens zit, de verloren ruimte. Weten we nog, dat Iemand ooit zei :’Geef aan César wat aan César toekomt, en aan de Vader wat aan de Vader toekomt’….

César is ook die Onderzoeksrechter in Brussel, op wie meer dan ooit dit gezegde van toepassing zou moeten zijn.

Ht overheersend probleem in dit alles is, zoals geschreven in de natuurwetten, dat elke vrijgekomen ruimte onmiddellijk wordt ingenomen door een nieuwe bezetter…Waar de zee wegtrekt, ontstaat vegetatie en komen er mensen wonen. Waar bossen uitgeroeid worden, ontstaan steppen, die later ingevuld worden door woestijnen.

Waar de beschaving van het Christendom in Europa achteruit trekt, komt er plaats voor de non-beschaving van de Islam.

Maar ja, welke waterdruppel zal ooit toegeven dat hij verantwoordelijk is voor de Zondvloed? Zeker geen gemijterde waterdruppel!Straffeloos
26/06/10 08u06
• Monseigneur Léonard had een punt: het openbreken van het graf van kardinaal Mercier paste eerder in een verfilming van De Da Vinci Code dan in een ernstig politioneel onderzoek. Maar voor de rest blijft de argumentatie tegen de huiszoekingen eerder magertjes. Noch het privacy-, noch het verjaringsargument gelden immers. Het eerste wordt evengoed gegarandeerd door het gerecht, de beslissing over verjaring komt uitsluitend toe aan een magistraat. Het is ook vrij eigenaardig dat nu al beweerd wordt dat de huiszoeking een slag in het water zou zijn, omdat er geen nieuw "supergeheim bomdossier" zou zijn gevonden.

Wie zegt dat men daar naar op zoek was? Wat de speurders in kaart willen brengen, is de mogelijke systematiek in de manier waarop de katholieke kerk decennialang slachtoffers van seksueel misbruik genegeerd heeft, gemanipuleerd, of afgekocht met zwijggeld. Hoe ze op die manier medeplichtig was aan het helpen verzekeren van de straffeloosheid van misdrijven. Dat laatste is op zijn beurt een misdrijf.

En het is niet omdat de katholieke kerk er jaren mee is weggekomen, het is niet omdat het al decennia een publiek geheim is, het is niet omdat het een thema vormt in vele van onze grootste romans, dat het daarom geen misdrijf meer zou zijn.

Het gerecht heeft een al te lang achtergebleven signaal uitgezonden: dat het instituut kerk niet buiten en boven de wet staat. Zeker niet in dit soort zaken. Terwijl de kerk dat blijft denken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit briefwisseling van mevrouw Godelieve Halsberghe, de vorige voorzitster van de Kerkelijke Commissie, toen ze bleef aandringen op morele en financiële schadevergoeding voor de slachtoffers door de daders en de kerk. "Bij herhaling", schrijft ze, "werd ons gezegd dat religieuzen en priesters door het afleggen van de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid tot een superieure kaste behoren, en bijgevolg niet verplicht kunnen worden om schadevergoedingen te betalen."

Die denkwijze blijkt uit het feit dat de enige straf voor het jarenlang misbruik van een minderjarige door de Brugse bisschop een verblijf in een abdij is. Door het Vaticaan, dat meent dat ze de Belgische ambassadeur op het matje dient te roepen. Door te geloven dat een commissie in eigen rangen alles kan oplossen. Niemand betwijfelt de oprechtheid, de integriteit en de goede bedoelingen van Peter Adriaenssens. Maar dat neemt niet weg dat zijn commissie niet in de plaats van het gerecht kan treden.

Yves Desmet
Politiek commentator

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

NIEUWE GESTAPO METHODEN


.

NIEUWE GESTAPO METHODEN


Operatie “Kelk”

Nu syt wellecome, Jesu Lieve Heer….
Gy komt van al so verre, van al so hoog….

Avondmijmeringen zonder pretentie….de tweede dag na het optreden als een olifant in een porseleinwinkel, van de belse Justitie..waar het ene kwaad bestreden wordt met een ander….
Over ‘Operatie ‘Kelk’ en de initiatiefnemers daartoe : hun broodje is gebakken! Zij zijn, na vandaag, voorbestemd om de hoogste en best betaalde posten te bekleden. Op hen wacht bevordering op bevordering, want zij hebben ‘Het Land’ een enorme dienst bewezen…Zij hebben, zonder aanzien des persoons, de Kerk in haar blootje gezet, voor de camera’s van de hele wereld, en aldus de weg bereid voor de machtswissel met de Islam…
Het was anderzijds de eerste test te velde, om de theorie om te zetten in de praktijk. Ingezet werd voldoende materieel en qua gerechterlijk personeel 20 kleerkasten, jong, overmoedig, in hemdsmouwen. Met het oog op een vriendelijk imago in de Internationale Pers. Niet des morgens om 05 uur volgens de klassieke overval-technieken van alle Gerechterlijke Stillen ter wereld,: maar op het uur van het aperitief, kort voor elf uur, zodat de Pers, die tijdig getipt werd, mooie platjes kon schieten. (tijdens de kantooruren). Het onderzoek is geheim, maar niet voor de Linkxe Broederschap!
Deze keer werd de nieuwe geheime tactiek, gebaseerd op vriendelijkheid, niet uitgeprobeerd tegen het Vlaams Belang, of tegen de Vlamingen in het algemeen, maar tegen ‘De Kelk’. Wat bewijst dat Vijand Nr ÉÉN voor het Establishment niet de Vlaming is, maar de katholieke kerk. Een beetje rangorde zit er wel in! Eerst Nonkeltje, en dan pas Nonkeltjes kinderen….Die van de Loge kennen hun Pappenheimers!
Trouwens, kindermisbruik is geen klachten-delict, maar een delict van van openbare orde, dus zodra de Procureur kennis krijgt van inbreuken, is hij verplicht op te treden. Dura Lex, sed lex….Denkt U werkelijk dat het voor hem/haar een lachertje is? Iedereen had die dag liever bij de gewone werkzaamheden gebleven (de krant lezen), maar als de Bazen spreken, nietwaar!?
Geviseerd werd een verzameling oude mannen, van beroep bisschop, broederlijk aan het vergaderen, onder het welwillend oog van Rome, een aartsbisschoppelijk paleis en een kathedraal met praalgraven en met een klokkentoren die tot ver in Rusland is bekend. Met de 9 bisschoppen miek men korte metten : deur op slot, afsluiten van de buitenwereld, goed laten sudderen en na 10 uren, met of zonder misbruik, gewoon overgaan tot de orde van de dag. Inderdaad, Mgrt Leonard,het geheel was inspiratie opgedaan bij Kuifje in Wonderland (!), of bij de Da Vinci Code, de verschillen ontgaan mij.
Geviseerd werd eveneens een honingzoet Aartsbisschopje en Kardinaaltje op rust, intieme vriend van Laeken, die, nadat hij door schuld van die Vlaams Belangster Colen zwart gemaakt in Rome, zelfs een Duitser als Paus moest laten voorgaan. Hj, de grote Kindervriend, moest een gewezen Flak-Hilfer uit de Duitse Wehrmacht laten voorgaan…Wetende dat hij de leeftijdgrens van 80 jaar zal bereikt hebben vooraleer er nogmaals een Paus moet gekozen worden….Pastoor Devillé en pastoor De Bethune van “Rent a Priest” zullen wel niet vreemd zijn aan de actie…Zij werden door Danneels uit hun ambt ontzet nadat zij niet hadden kunnen weerstaan de roep des vlezes. Maar kindermisbruikers onder elkaar, dat mocht dan weer wel…
Zoals Johan Cruyf het ooit zo treffend verwoorde, als hij zei “Elk nadeel heb se voordeel’, moeten we toegeven dat de inval ook een goede kant heeft. Het kerkelijk-bels symbool bij uitstek, de Vlaminghater Mercier (*), eveneens als verdacht onderzocht en binnenste buiten gekeerd, moet zich in zijn sarcofaag hebben omgedraaid als een kip aan ’t spit! Na een rustperiode van 84 jaar in vredige rust, verdacht worden van medeplichtigheid (!) aan kindermisbruik, zal hem naar adem hebben doen happen. Maar aangezien het onderzoek geheim is, werd hierover niets vrijgegeven.
Wat echter als een paal boven water staat, is de link naar La Reine Betty de Bavarois (!), beter gekend als de frivole Koningin Elisabeth van Beieren, die met een dode echtgenoot op haar geweten goed zichtbaar ergens in de crypte van Laeken ligt begraven. Zij en Mercier waren een zogezegd ‘Konigskoppel’, want partners in crime (Vlamingenhaters), en het is slechts na zijn dood in 1926 dat zij haar loopbaan als Lustige Weduwe heeft ingezet. Hier geen kindermisbruik, maar puur masochisme, bijgebleven na het aanschouwen van op een bevoorrechte plaats, van de dagelijkse slachtpartijen aan de IJzer, die ze ’s avonds in bed met haar gemaal intensief herbeleefde door het bedrijven van MS.

Maar neen, geheime bergplaatsen voor geheime documenten en geheime mappen werden niet ontdekt. Wat denkt U wel! Het zijn domme muizen die maar één gaatje hebben! Als de Schat van de Tempeliers na 700 jaar nog niet gevonden is, hoe zou men dan het materiaal over kindermisbruik van de laatste honderd jaar nu al kunnen terugvinden!
Tenzij men misschien de blikken richt op Laeken, en de aldaar begraven Seks en Coburgers. Bij Leopold I zou men waarschijnlijk nog de uitgeteerde geraamtjes vinden van de ter zijner intentie ingevoerde kind-hoertjes, terwijl bij Lepold II het eerder zou gaan om identieke creaturen, maar dan uit de Parijse onderwereld. Het staat weer als dezelfde paal boven water dat deze misdaden verjaard zijn, maar nu de verjaringstermijn voor kindermisbruik zal worden geschrapt, bestaat de kans dat deze kinderverkrachters post-morten nog zullen kunnen vervolgd worden.
Naarmate vandaag de dag is gevorderd, sijpelen steeds meer geruchten binnen als zou Paus Ratzinger gechoqueerd zijn door de gebeurtenissen in onze kerkprovincie. Ons bereikt hier de mare, dat Hij zijn Zwitserse Wachten zal sturen, om orde op zaken te sturen. De Pauselijke Zouaven tegen dfe belse “Stillen”. Dat wordt een giller, waardig aan de Da Vinci Code….Voor de verfilmings-rechten wordt echter door Woestijnvis nu reeds druk onderhandeld.

(*) Over Desiré Félicien François Joseph kardinaal Mercier memoriseert Wikipedia volgende tekst, als eeuwige schande over het ‘Herenras’ dat de Franscouillons voor zichzelf (nog altijd) voorbehouden.
Karikatuur van Mercier uit zijn tijd, met als tekst (citaat vertaald uit het Frans en Nederlands commentaar in oude spelling): '"Ik ben van een ras dat voorbestemd is om te heersen en u van een ras dat voorbestemd is om te dienen", woorden van Zijne Excellentie Kardinaal Mercier aan een zijner Vlaamsche priesters. Nooit was de verdrukking der Vlaamschgezinde priesters zoo geweldig als onder de dwingelandij van dezen Waalschen politieker.'


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

vrijdag 25 juni 2010

FLISMANIE GOE BEZIG


.

FLITSMANIE GOE BEZIG


Vrouwe Justitia


Moet dringend met haar weegschaal eens
naar de ijk-dienst gaan….
Of is die ook al afgeschaft?


Wat U niet zult lezen in onderstaand artikel, is wat we allemaal voelen aan onze elleboog. Namelijk dat het begrip ‘belg’ vele ladingen dekt.

Denkt U dat in die stroom slechte betalers, er veel hardwerkende Vlamingen-met-huisje-tuintje-kindje zitten? Zonde dat de deurwaarders alles hebben uitverkocht, tot de laatste fourchette? Dat anderzijds niet veel OCMW’s betalen voor hun cliënten, laat zich begrijpen…Dat zou immers een vestzak-broekzak operatie zijn: de staat beboet, schrijft boeten uit en betaalt die aan zichzelf via het OCMW…

Dat er een verschil is in de Thesaurie tussen het Noorden en het Zuiden van het land, is weeral een torenhoge indicatie dat het twee totaal verschillende landen zijn. ZodrWallonië zelfstandig zou zijn, zoy daar wel verandering in komen!

Nogmaals, de hardwerkende Vlamingen staan met hun geldbeugel in voor de infrastructuur, zij worden daardoor constant door Big Brother op de vingers gekeken, zij betalen de opgelopen boeten en de opbrengst? Ja, dat is een commnautaire kwestie, hé…

Maar ja, hier zien we weer een toepassing van het Linkxe her-verdeelsysteem : alles wat, met alle middelen, kan afgenomen worden van de betere klasse der werkmieren, moet ten goede komen aan de klasse van de potverterende krekels…

Dank U, kleurpartijen voor alles wat misgelopen is sedert de oorlog : Uw attest van vak-onbekwaamheid krijgen jullie bij de eerstvolgende Zwart-Gele Zondag…Namens mijzelf zou ik nu al graag de aannemer willen aanspreken, die met bulldozers de riante stulpjes van de Tjeven/Sossenbazen zou moeten neerhalen. Te beginnen met Steve Gratis….en Mie Volvogels!

Zij zullen braden in de hel!


Twee op drie Belgen betaalt boetes niet
25/06/10 06u33

Steeds meer mensen betalen hun boetes niet. Daardoor loopt de overheid miljoenen euro's mis. Vorig jaar betaalde meer dan 64 procent van de Belgen hun boete niet, tegen 59 procent in 2008, vernam Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) van aftredend minister van Financiën Didier Reynders (MR). Opvallend was dat vorig jaar 72 procent van de Walen hun boete negeerden, tegen 'maar' 44 procent van de Vlamingen.

Van de in totaal 130 miljoen euro gerechtelijke boetes die werden uitgeschreven, werd ruim 82,7 miljoen euro niet geïnd. Het gaat niet alleen om boetes na verkeersovertredingen, maar ook om boetes voor bijvoorbeeld criminele feiten.

"Al jaren wordt de laksheid bij de inning van boetes aan de kaak gesteld, maar toch gebeurt er bij Justitie en Financiën niets", klaagt Lahaye-Battheu aan. Zo is het al lang beloofde gerechtelijk inningskantoor er nog altijd niet, en ook het idee om onbetaalde boetes af te trekken van wat de fiscus moet terugbetalen bij de jaarlijkse afrekening, heeft nog niets opgeleverd, luidt het. (belga/adv)