vrijdag 2 juli 2010

O WA ZIJDE GAA LOEMP


.

O WA ZIJDE GAA LOEMP


Brabo in 2010…


wordt in 2.710 vervangen
door De Wever & Bourgeois, naar het model van
Pieter De Coninck en Jan Breydel.


…zo loemp! Da hemmekik in joare niet gezien, zo loemp!

En wij worden ondertussen, net zoals de eerste de beste ‘platte meutte’ (*), bij den bok gedaan...met een tricolore strikje tussen onze horens.

Het allegaartje van verstokte belgicistische waterdragers heeft een week aan een stuk kunnen defileren voor de would be Vlaamse Nationalist, die inmiddels een Leterminator II is geworden, and that was it. Als laatste in de rij verscheen vandaag di Rupo, maar die werd door ’t WC-raampje terug buiten geholpen…Een ingestudeerd nummertje om te beletten dat de TV-camera’s diens ziel konden peilen. Als weekeind werk mag den Bart nu op de keukentafel zijn huiswerk maken, om dat maandag aan de Grote Baas te gaan voorleggen.

Nu moogt U twee keer raden, hoe den Bart zijn tong heeft moeten draaien, om met geen stommiteiten te moeten uitkomen. Eerstens : in welke taal? Antwoord : de taal van de meesters, uiteraard. Groot probleem : den Bart kan dat niet alleen. Hij moet dus de hulp inroepen van Franstaligen, om geen fouten te schrijven. En hoe kan hij dan zeker zijn, dat daar geen misverstanden aan het papier toevertrouwd worden?….Ten andere, Sirre heeft toch geen verstand van al die staatszaken. Hij moet de brief dan ook doorgeven naar zijn adviseurs, en die zijn per definitie ranstaligen. Het moet dus wel in ’t Frans….En de media? Die zijn bezig met het Voorzitterschap, met de WK voetbal, met Rock Werchter.

Maar den Baert maakt zich geen zorgen. Iedereen weet dat hij de Bijna Slimste Mens ter Wereld is (van Berchem en omliggende) en zo iemand laat zich niet bedriegen!

Bart is meer begaan met het invullen der vacatures, en met de PR van de partij, want vanaf maandag wordt deze echt groot. Veel postjes, veel gebakjes en vooral veel poen. Neen, den Bart is, samen met zijn ministers in de nieuwe regering, er van overtuigd dat er geen einde moet komen aan belgië. Integendeel : zij zijn erdoor groot geworden. Zonder belgië geen NV A. Hoe zou men dan de tak afzagen, waarop men zit?

Dat den Bart, als Koninklijk Informateur zeker geen contact wilde hebben met ht Vlaams Belang, is een teken aan de wand. Het is zijn levensverzekering. En over dat ‘cordon sanitaire’ spreekt hij niet meer. Hij past het gewoon toe….In Juli 1302 hadden we andere leiders. En het resultaat was ernaar! Denkt U dat er over 700 jaar nog gesproken wordt over Bart De Wever? Of ’t zou moeten zijn, dat er voor hem, naast Geert Burger, toch ooi teen standbeeld komt in Antwerpen. In de plaats van Brabo….

Ach ja… Als niets komt tot iets, dan kent iets zichzelve niet…..

De strijd gaat dus niet alleen onverminderd verder : hij begint pas voorgoed. De Afgeleefden hebben de teerlingen gegooid en zij moeten er nu meer verder….

Dit weekeinde gaan we uit vissen. Zin om mee te komen?Pssst

Het deuntje van de titel hierboven is gewoon toeval. Het mag geenszins automatisch in verband gebracht worden met den Bart, alhoewel enige connotatie er toch niet vreemd aan is. Het kan ook de warmte zijn….(*) Wat een ‘platte meutte’ is, zou ik echt niet weten. Waarschijnlijk een dialectwoord uit het Antwerpse, mij bijgebleven uit mijn soldatentijd. Maar door de context waarin het gebruikt werd, kwam ik op de gedachte dat het gaat om een zeer jong vrouwelijk kalfje, opgevoerd in een eerder achterlijke sfeer. Een boreling wordt toch ook een ‘plat kinneke’ genoemd?


STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

OP DE BONOF VRIJ VAN ZEGEL


.

OP DE BON OF VRIJ VAN ZEGEL?

Ter waarheid

Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht,
ter Waarheid streeft mijn rustelooze ziel,
ter Waarheid wille ik steeds met al mijn krachten,
ter Waarheid, bron van balsemende vrede
(Albrecht Rodenbach)


Oude wijn behoeft geen krans
Wat weer eens bewezen werd door de Keizer van de Vlaams Blog, de Heer Luc van Balberghe. Die is niet alleen goed met de pen qua stijl, maar ook en vooral qua inhoud, en hij is daarenboven nog straffer dan goede wijn.
Goede wijn heeft minstens een paar jaar nodig om tot wasdom te komen. De artikels in Vrij van Zegels zijn al belegen na amper een paar uur. Voor wie me niet gelooft, wel, die moet maar eens gaan kijken naar de plaats delict, zijn werkje ‘Kom eens naar mijn (Raad)kamer’ van 28 juni.
Ik vond dat stukje over de kerkvervolging pas vandaag, als het al 4 dagen oud was, en al die tijd had ik mij uitgesloofd om op mijn eigen blog de verschrikkelijke waarheid over die infame gebeurtenissen (de vergrijpen zowel als de opsporingsverschijnselen) te becommentariëren. Ik voel me nu enigszins gesteund, maar ook een beetje vernederd. Een kaarsvlam moet hetzelfde gevoel hebben bij het zien van een vuurtorenlicht….DE mediastorm voelde aan, dat ofwel de meeste mensen als verweesd achter bleven, ofwel dat de anderen zich verkneukelden over de vernederingen die het Instituut Kerk diende te incasseren. Objectieve berichtgeving? Toch niet in onze media, zeker!
De Paus? De Nuntius?
Daarmee is nu eens duidelijk bewezen hoe Paus Pius XII niet kon tegen Hitler ten tijde van de Jodenvervolging : in het verzet gaan. Benedictus XVI staat voor een niet eens gewapende macht en Hij handelt ook in sourdine….
Maar daarmee heeft niemand nu al uitleg gekregen over de titel van dit stukje…
Wel, beste Luc, met permissie, ik ben er voor de zoveelste keer weer ingemuisd, en krijg er nu wel genoeg van. Wekenlang kom ik neuzen op je site, en, ik zei het al zo dikwijls : iedere keer bros! Nada, niente. Als ik, na verloop van tijd, foert! zeg – en mij erbij neerleg dat U niets meer schrijft – dan vind ik nadien lectuur voor een ganse week! Vandaar dat U niet meer VRIJ VAN ZEGEL zou moeten heten, maar OP DE BON….
U mag me dus de nodige rantsoeneringkaart sturen, beste Luc. Ieder zegeltje geeft recht op de directe immediate toegang tot een artikeltje vers van de pers. Betalen aan de kassa? Is dat daar waar er dat teken RSS zou moeten staan?

Terzake nu onze staatsstructuur. De bubbels zijn inderdaad al een tijdje verschaald en blijkbaar is er geen reden om er nieuwe te bestellen….Volgens mij zit den Bart al goed in een belgisch cocon ingeweven en kan hij er alleen uitkomen, mits gebonden aan handen en voeten. Het Vlaams Belang komt er niet eens aan te pas. Ze zitten klem, tot de volgende verkiezingen, in een uitzichtloze oppositie….
Boven de Moerdijk is ook Geert Wilders klemgereden, en kan hij best een Entente Cordiale opbouwen samen met Bruno Valkeniers. Dat lijntje op de landkaart? Staatsgrens van 1830 ?? Jong! Vanaf vandaag staat ons land voor zes maand in de internationale schijnwerpers en is de tijd dus daar om onder de tribunes hier en daar een kruittonnetje te installeren….Het nodige gerief kan altijd aangeschaft worden in de Brusselse onderwereld….
Ik wil U niet op slechte (dus goede) gedachten brengen, want wie ben ik om U op deze enorme opportuniteit te wijzen

Pssst
Over de ‘Rent a Priest’ Rik Devillé, collega van Robert De Bétune, ondertussen gelukkig getrouwd en misschien al weer gescheiden, beiden ooit geschorst door de Kerkelijke Overheid om redenen omtrent het celibaat. die Devillé ocharme blijkt ineens te moeten leven met doodsbedreigingen (2 kogels zelfs, wat doet denken dat de bedreiger een slecht schutter is – belangrijk voor het onderzoek!), moeten wij het eens hebben op een andere keer. Schreef U niet dat een bona fide Onderzoeksrechter een onderzoek zowel ‘à charge’ als ‘à décharge’ moet voeren? Dus, hij zoekt naar de waarheid.
Het onderzoek tegenwerken, dat is toch strafbaar? Valse aantijgingen, verzinsels over geheime bergplaatsen in graftombes, op de mouw spelden…
Kijk, ik ben niet meer van de jongste, maar heb in mijn leven niet veel gehoord of gelezen over ‘onderzoeksdaden à décharge. Het Gerecht pakt iemand op, leidt die geboeid op zonder aanzien des persoons, werpt die in de cel, en als na verloop van tijd blijkt dat die man/vrouw helemaal niets met de misdaad te maken had…wel…dan wordt hij gewoon buiten aan de gevangenisôort gezet. Gezin, reputatie, werk, zaak, alles kapot?! Dat is dan pech hebben, zeker….
Vandaar deze bedenking. Nogal een geluk dat Witse het onderzoek niet moet voeren! Want die heeft ook een eitje te pellen met om het even wie die ooit een kind iets misdeed! De frustratie zelf geen kinderen te hebben waar ons Rikske ook last van heeft? Voer voor psychiaters?

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

donderdag 1 juli 2010

IS DIT NU AL 6 DECEMBER


.

IS DT NU AL 6 DECEMBER


Rêverie…

Of pastorale…om de spanning te breken….

Bij de lectuur van onderstaand onderkoeld artikel in de belse kwal-pers bij uitstek, de krant voor intellectuele lichtgewichten geschreven door intellectuele lichtgewichten, Le Standaer/L’Etandaer dus, dacht ik even in de kinderrubriek verzeild te zijn. Bij een Sinterklaas-namiddag op een dag dat er geen school was. Was de reporter(es- van dienst al slaapwandelend in zijn/haar dromen terecht gekomen in het zomerkwartier van Sinterklaas in Spanje? Of was het al 6 december?

Een beetje een zonneslag door de tropische hitte, of in delirium tremens geraakt door de aureool van de EU-glans, die vanaf vandaag voor een half jaar afstraalt op onze surrealistische Regering, zo surrealistisch als maar kan, want ontslagnemend en in geen duizend jaar weer op de rails te brengen.
Wie weet! Sedert Vandermeersch daar weg is, hebben de hallucinaties veel meer vrij spel. Zelfs de eigen oplage-cijfers in de eigen krant worden beneveld benaderd.
Zo zijn zij in alle staten over het rijdgebruik van den Bart, oog in oog met zijn vroegere verketteraars.
Ik ken den Baert (uiteraard) niet voldoende, maar ik kan me toch levendig de azijndampen inbeelden die in het lokaal vrijkwamen, toen de vakbondsmanitou’s De Leeuw en vooral Luc Cortebeeck, als stoute kindjes voor Sinterklaas moesten verschijnen. BDW, de baarlijke duivel in hun ogen was, zegt de pers, vriendelijk en beleefd, zoals altijd. Zou den Bart, als historicus, aan Canossa, de Paus en de Duitse Keizer gedacht hebben?
Nog plezanter word ik inwendig, als ik aan de scène denk waarbij Madame Non binnen geleid wordt voor zijn troon…..Daar bestaat, maar dan alleen in het West Vlaams, een prachtig speekwoord voor : van zoiets zou een mens mieren p.ssen….Ik hoop dat Madame zich goed voorzien had van sanitaire inlegkruisjes, anders was den Bart nog al snuffelend achter gelopen….

Ik zie hem al zitten, met Zwarte Piet schuin achter zijn stoel, breed lachend en met grote gebaren wijzend naar de zak op zijn schouders….Op een tafeltje voor hem : een zandloper. Een die liefst om het kwartier moet omgedraaid worden, zodat de tijd voor de bezoeker goed op hun zenuwen werkt.

Eerst dacht ik, dat hij daar gemijterd zou zetelen. Niet met zijn aangemeten geleerde kuif, maar met een zware witgrijze pruik met belletjes en een grijze baard. Maar deze bisschoppelijke klederdracht en dito uitmonstering evenwel ietwat misplaatst zijnde, werd door de beeld-specialisten van dienst besloten alleen de grime toe te passen, en verder, om het kwartier, te voorzien in een fris bovenhemd. Evenals bij wijlen de Duce, is ook geen airco voorzien, en wordt de broeierige sfeer bezwangerd met zweet, met bloed en met tranen, slechts af en toe onderbroken door de bulderlach van de Goede Sint.

(s Morgens, ’s middags en ’s avonds maakt den Bart een rondgang door de wandelgangen vn zijn ambtswoning, om de portretten van al zijn voorgangers te groeten. Een na een worden die met hun gezicht naar de muur gedraaid, en Bart hoopt met zijn Regering klaar te zijn, als het laatste portret gedraaid zal zijn.

Bij de PS had de Sint laten seinen : ’Viens poupouleke, viens, de Bookma staat clair’…, terwijl voor Genez, De Croo en Beke voor elk een glas botermelk werd klaar gehouden. Aan Genez evenwel werd nogmaals uiteengezeet met beeld en klank, dat de Bart gelukkig getrouwd was, en werd er op aangedrongen niet meer naar hem op te kijken met grote verliefde ogen. De Croo mag rekenen op de invitatie door de Sint op een traktatie in een 3-Sterren restaurant, tafel voor vier. Ui dankbaarheid voor de geboden kans, wist den Bart daaraan toe te voegen, met een knipoog wijzend naar Marianne Thyssen wier foto hij iedere minuut onder zijn ogen heeft. Kwestie van haar afgang ‘op zijn vrouwtjes’ voortdurend te herbeleven.

Met Beke werd eerst in alle discretie en off the record afgesproken wat beiden later nog zouden willen samen doen. De Sint wilde vooral weten, of met hem, Beke, de Tjeven betrouwbaarder partners zouden zijn.

Toen er na verloop van tijd, en na sluitingsuur nog werd aangebeld, bleek dat de Valk te zijn. Die was buiten adem van het lopen, want hem werd verzekerd dat de Sint zelfs voor stoute kindjes iets in petto had.

Wat toen bedisseld werd, is voorlopig een groot geheim van de Nieuwe Vlaamse Staat. Dat echter wel opgetekend staat in het boek van de Sint, zodat het nooit meer kan vergeten worden….

o-o-o-o-o-

'De Wever mikt nog steeds op maandag' ?
Vraagt men zich af bij de Standaard (Nieuwe Directie)
….
Geen LDD, PP en VB
Na Van Besien komen Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux en CDH-voorzitster Joëlle Milquet langs. Ook voor hen is telkens een uur uitgetrokken.
Om 14.00 uur pikt De Wever de draad weer op en komen Open VLD-voorzitter Alexander De Croo, zijn SP.A-collega Caroline Gennez en CD&V-interimvoorzitter Wouter Beke langs. Zij mogen anderhalf uur blijven.
PS en MR spreken vrijdag met De Wever.
Zoals bekend staan Lijst Dedecker, de Parti populaire van zakenadvocaat Mischaël Modrikamen en Vlaams Belang niet op het lijstje genodigden. Dat zijzelf geen uitnodiging in de bus kreeg, getuigt volgens die laatste partij van weinig respect voor de parlementaire democratie. 'De Wever past het cordon sanitaire strikt toe', luidt het.STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

BART SCHAADT NOCH BAAT


.

BART SCHAADT NOCH BAAT


De vaste wal wordt verlaten

Maar waar ergens ligt de bestemming?


Fase I (de kiellegging op de scheepswerf) loopt af, fase II, de tewaterlating, komt in zicht.

Drie weken in de politiek bij ons zijn een eeuwigheid : Fase I was glitter, glamour, rechtmatige trots, gestilde fierheid, blijde verwachting, hoopvol uitzien naar, rotsvast geloven in…Het werd de Vlaming, voor het eerst in de belse geschiedenis, allemaal gegund. Vlaggen (niet te veel!) en wimpels, en veel feestgedruis! Fase I heeft drie weken mogen duren!
Zoals La Morel schreef een paar dagen na verkiezingszondag : “Baat het niet, dan schaadt het niet”…

Neen, schadelijk is het zeker niet geweest : de kleurpartijen, de vakbonden, het Establishment, ja zelfs misschien ‘de kerk’ hebben, bleek van schrik, het beestje zijn plezierke gegund. Zij hebben ondertussen hun wonden gelikt. Elk om beurt laten weten dat ze ‘er klaar voor waren om hun verantwoordelijkheid op te nemen’, wat een eufemisme is voor ‘wederzijds wat toegeven om samen te kunnen grabbelen’. Nous nous connons, n’est-ce pas?

Nu komt Fase II. Het timmerwerk toevertrouwen aan de wilde wateren. Het bloed is gestelpt, en, waar nodig, zijn de messen in de ruggen geplant. Lijk in het kippenhok, zijn ze op elkaars schouders naar boven geklommen, zodat al wie hoger zit, zijn ‘transit’ kan laten vallen op wie lager zit. Alleen de bovenste zitjes zijn er vrij van. Maar daar worden geen eieren gelegd. De productie is voorbehouden aan wie laagst zit, en dichtst bij de afvoerband.
Na eerst een beetje ter plaatse trappelen, herneemt het aloude spel van geven en nemen, die onverbiddelijk naar het gekende on-evenwicht zal leiden : de Vlamingen geven meer dan ze in 100 jaar zullen kunnen nemen…

Dan komt Fase III : de ‘Afgebleekten’, totaal ver-Schiltzt, baren een muis en vliegen naar huis. Met een grote buis….Het verhaal, nochtans, zal mooi ingekleed worden….Bij nader toezien zal het zelfs voorgesteld worden als een grote overwinning. Voorwaar, de Vette Vis is er bekwaam genoeg voor. En de Vlaming??O Ja, die!
Uiteindelijk komt Fase IV, V, VI, enz. Want, vergeten we het niet (voor wie zich dat nog herinnert) : de Kruisweg heeft ook 14 Staties. Voor zo ver die in onze kerken nog niet is weggenomen of vervangen door afbeeldingen van Che Guevara of Romero. Op die voorvaderlijke Kruisweg valt af te lezen, o.a. drie struikelpartijen onder het kruis, de vertroosting der wenende vrouwen, één kruisiging tot de dood er op volgt, en als laatste prent : de Stabat Mater Dolorosa, met het lijk van de dode Zoon op haar schoot…Zoals verstild in wit marmer in de Sint Pieter in Rome, van de hand van de jonge Michelangelo.

Beeldspraak ietwat te ver gezocht? Er over? Ex absurdo? Meestal onbekend? Te klerikaal? Is waarschijnlijk nog juist ook. Wie de Vette Vis wil vergelijken met de Messias heeft inderdaad geen punt…Want den Bart is geen uil!

Ik zie hem zelf met al zijn tegenstanders nog goed de vloer aanvegen! Hij kan het zich permitteren, want heel de wereld kijkt over zijn schouder mee. En die tegenstanders weten, dat er geen alternatief is. Den Bart kan niet alleen een paar levensnoodzakelijke baxters afsluiten, en gevoelige stekkers uittrekken : hij beheerst zelfs het hele schakelbord. Dat zal vonken geven!
Want iedereen weet en vreest; als er nogmaals verkiezingen komen, dan zal Vlaanderen niet alleen uitdagend Geel en Zwart kleuren, maar misschien nog rood daarbij…Denk aan Het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, enkel jaren terug.

Om in mijn beeldspraak van de Kruisweg te blijven ùoet ik verwijzen naar de twee daarop volgende hoofdstukken : Pase (de Verrijzenis) en Pinksteren, waar de H. Geest onder de vorm van vurige tongen, de geesten der Volgelingen kwam verlichten.
Als de Vette Vis dat allemaal overleeft, dan zweer ik hem nooit meer met die culinaire troetelnaam aan te spreken. Want dan zal hij die ontgroeit zijn, en mogen binnen gaan in het Walhalla der Helden uit de Lage Landen byder See….Hij zal dan niet alleen tijdelijk geschaad hebben, o.a. bij het VB, maar vooral voor Vlaanderen gebaat hebben.

In dit geloof wil ik leven en sterven.

Pssst
Vandaag geeft den Bart rekenles aan de kleurpartijen: zoek de oplossing tussen min 22,5 miljard (of is het 30 miljard? Of zelfs misschien wel 50 miljard, we weten het niet, men geeft dat cijfer niet vrij…) en plus 5 miljard.
De aandachtige leerlingen kijken geamuseerd toe. Want onder de nul, dat hebben ze nooit geleerd gekregen : hun wereld eindigt aan de nul, en al wat daar onder gaat, is leuge en lastertaal, of gaat hun bevattingsvermogen te boven. Zij luisteren dan ook maar met een half oor, tot den Bart dat zoveelste Marshall-plan van de Waalse PS komt.
De slimste van de klas, de kleine Elio, steekt zijn vinger omhoog, en verklaart te weten, dat een grote Waalse Staatsman ooit gezegd heeft, dat een gat in de begroting, die er vanzelf is gekomen, ook wel weer vanzelf zal weggaan. Waarop de ganse klas uitbarst in luid hand-geklap.
Als den Bart zijn gehoor daarbij met verwonderde blik aankijkt, ziet hij alleen maar ongelovige gezichten. Zij waren naar hier gekomen blijkbar, in de overtuiging dat het Mirakel van de Vermenigvuldiging der Broden zich voor hun ogen zou herhalen. Godsdienstles ipv Rekenles!
Ik leg even uit : een van de mirakelen (waarvan we alleen de beeldspraak moeten onthouden : dat was vroeger wel even anders!) uit het Evangelie luidt als volgt. Om een menigte van 5.000 mensen te voeden, beschikten de Leerlingen over 5 broden en 5 vissen. Ze kregen toen van de Meester de opdracht om met uitdelen te beginnen : en zie, als iedereen voldaan was, bleven er nog kwee-nie hoeveel manden over.
De Waal Mathot zal waarschijnlijk in de godsdienstles een goede leerling geweest zijn!
Persoonlijk heb ik altijd mijn bedenkingen gehad bij dit verhaal. Zelfs als mij werd uitgelegd, dat we in onze toekomst, niet altijd alles tot in de puntjes moesten schikken. Elders bijgelicht door ‘Zie de vogelen des hemels : zij zaaien noch maaien, en Ik zeg U, zelfs Koning Salomon in al zijn heerlijkheid ging niet gekleed als een van hen. Idem dito voor de ‘leliën des velds’….
Waarom zou den Bart dan de les in Rekenkunde niet afsluiten met een van deze parabels waarop de Waalse rekenkunde blijkbaar is op gebaseerd?

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!

EEN LAATSTE WOORD OVER ONS KONGO


.

EEN LAATSTE WOORD OVER ONS KONGO


Leterminisering

Overal waar men kijkt…
Al loopt het op zijn laatste poten :
Vakbondsman Schouppe ligt er al uit….Zijn zitje
is voor het zoontje van Mr President Dweil.


Inderdaad, hier een eerste maar meteen ook laatste woord over Kongo, want Chinees, dat ken ik niet, en Chinezen dat zullen weldra de nieuwe bazen zijn daar in de Kongo. ‘Ons Kongo’, zoals de Leterminator bij herhaling wist te zeggen voor de TV camera’s…Wat hij daar nu precies mee bedoelde, zullen vader & zoon Michel later wel duidelijk maken. Met ontwikkelingsgeld en zo.
Voilà, de Cinquantenaire in Kinshasja ligt er weer breed, netjes en verlaten bij, we hebben zelfs de wegenbouw-machines voorbij zien trekken als afsluiting van het militair défilé. De toeschouwers hebben het zitmaterieel van gisteren mee naar huis gekregen, le Roi de Belge heeft zijn glansrolletje gespeeld en de gewone man kan verder van de honger verrekken….
Moest ik die Roi Albèr Second, Roi de belge, zijn, dan hadden daar die dag een bataljon of 10 van mijn beste para’s gestaan, om al dat verzameld schoon volk, dat de slachting zou overleefd hebben, gevankelijk mee te voeren. Ik had de valschermen laten uit de lucht vallen, als verrassing zoals in ’44 in Arnhem, bij het begin van het militair défilé….wat misschien de bedoeling was van die 2 lange wachturen voor het kon beginnen. Ik zou daar de dagen daarop, om de aandacht af te leiden van mijn eigen land, een ‘voorlopig regime’ geïnstalleerd hebben, met naast iedere zwarte, een tot de tanden gewapende blanke ‘Sûreté’-man. Geschatte ‘casualities’ : max 100 man, het equivalent van een paar uur moorden in Boven Kongo. Voilà : de rust hersteld in het land, op een teken van zijn hand….Wedden dat Albert II daar ook zal aan gedacht hebben, toen hij in die snikhete tribune urenlang moest zitten wachten! Ach! Ten tijde van zijn arrière arrière grand père, Vous avez! Links en rechts nog wat handjes kappen, en hier en daar een paar ophangingen, en Kees, in dat geval Leopold II, zou klaar zijn gekomen!
Maar na gisteren, zijn we nu vandaag. De Grote Lichten die zowel in Kongo als bij ons aan de touwtjes trekken, lichten weer op, door niets in hun glans geschaad. Net oplichters! Kometen, als het ware, die door de lucht schieten als vallende sterren. Met staarten van gensters die als glinsterende goudstukken van alle formaat achter hen aan meevliegen, de ruimte in.
Dit wordt een zeldzaam uiterst kort stukje. Omdat er eigenlijk niet eens een verhaal is. De Kongoboten zijn voltooid verleden tijd en de missionarissen zijn gestorven. Wat wel nog leeft, dat zijn de arme zwartjes met hun stamhoofden. Jaren lang heeft ‘le blanc’ daar de rijkdommen weg geritst, hij wordt nu vervangen door vele Gele Mannetjes. Samen : geel bij zwart : bijna de Vlaamse kleuren in hartje Afrika….
De helden mogen voortaan rusten. Want de brousse zal binnen 50 jaar op die spiksplinter nieuwe Ciquantenaire haar eeuwenoude rechten hebben terug gewonnen….met of zonder Chinezen. Gods molen maal langzaam, maar zeker….

Pssst
De laatste zin hierboven is neergeschreven in ‘ Schoon Vlaams’. Mij lieve moeder, die een Eernegemse was (Dag Ma!) wist het in authentiek Kern West Vlaams als volgt te zeggen: “Godbormoscheldtniekwite’”….Na een beetje zoekwerk gemakkelijk te begrijpen door iedereen, zelfs door een Antwerpenaar, die het woord ‘borgen, waarborgen’ kent, en kwijtschelden….Het was ons Ma haar geliefkoosde uitdrukking, als de buurvrouwen weer eens gekletst hadden om hun tijd te passeren. Want TeeVee bestond toen nog niet. Als kind had ik bijna evenveel schrik van die geheimnisvolle woorden, als voor de kader bij Mette-van-Eernegem : ‘God Ziet Mij – Hier Vloekt Men Niet’…We moesten wel ‘Metje’ zeggen, maar die vrouw was zo onbarmhartig streng van uitzicht, dat we dat telkens niet lang konden volhouden….zelfs niet toen we, om beurt, bij haar op de schoot mochten zitten. Want frisse lentegeur was toch wel anders, in die tijd…..

STOP EENS ‘N BLOKKER BLOGGER IN UW TANK !!