maandag 31 december 2012

1118 - OP HOOP VAN ZEGE MET EEN HEEL NIEUWE VLAAMSE ALLIANTIE

***


Maandag 31 december

Oudejaarsavond

Zon 8u45-16u47

H Silvester I

Geeft Silvester zon en wind, dan is de winter lang mijn vrind

.

1118 - OP HOOP VAN ZEGE MET EEN HEEL NIEUWE VLAAMSE ALLIANTIEWereldoorlog I niet de schuld van de Duitse

Kaiser Wilhelm II, ook een soort Coburger,


In strijd a/de IJzer, met o.a. Albert I van België, ook Coburger en woordbreker tegenover zijn eigen soldaten.

***

19145-2014 : met 100 jaar vertraging straks de beloofde gelijkheid? De vrijheid?

Waarlijk een reden om op 11 november 2014 wapenstilstandsdag, de overwinning te vieren?

***

De voortekenen zijn goed : via hun woordvoerder Wilfried Martens hebben de Tjeven het masker afgeworpen : Albert II heeft gelijk, en wij Vlamingen zijn echt onbetrouwbaar. Alleen de verwijzing naar de jaren ’30, die dus wel gefundeerd is, mocht zo niet beklemtoond geworden zijn. Awel mercie!

***

Dat het virus van de Vlaamse Beweging het menselijk lichaam kan uitputten, daar moeten wij heus geen tekeningetje bij maken. Het is lijk in een smerige stelling-oorlog zoals aan den IJzer. Het zijn altijd de besten die er dreigen eerst aan onderdoor te gaan. Of, zoals Ray van Angeltjes, leggen zij voortijdig het loodje zonder Vlaanderens uur ‘U’ te hebben mogen meemaken. Het mooiste ‘In Memoriam’ die ik Ray kan meegeven is een tekst (hieronder) van Marc Grammens, die zindert van geestdrift voor de goede zaak. Ook Ray heeft niet vergeefs geleefd.

We worden allemaal een dagje ouder in deze loopgraven-oorlog. Het was Marc Grammens die mij op de gedachte bracht van dat soort oorlog, want ’n vuile oorlog is het, met zijn artikel Op Hoop van Zege van 14 december jongstleden.

Voorwaar (had ik al geschreven), een artikel met niet alleen pit, maar vooral met een helende werking op een ziek lichaam, die enerzijds wel veel rust nodig heeft, maar anderzijds nog meer nood heeft aan een goede portie pep-talk. Dat moet zo wat een stuk heilzamer zijn dan de gezonde berglucht uit de Zwitserse Alpen. Rond de zieke Ray zullen er zekerlijk genoeg goede zielen rondlopen, die – zelfs gezeten op de sponde van het ziekenhuis bed - hem een paar bladzijden uit JOURNAAL willen voorlezen.

Helaas, zelfs dàt heeft Ray niet meer mogen meemaken, zo moet ik deze morgen lezen en mijn tekst een beetje aanpassen….

***

Ter zake :

Op hoop van zegen

Met de verkiezing van Gerolf Annemans tot voorzit- ter van het Vlaams Belang neemt die partij opnieuw deel aan het maatschappelijk debat. In een interview in De Standaard (8.12.12) zegt Annemans dat hij mee wil praten "over Europa, over ons sociaal-ekonomisch programma of over vrijheid", - dat is uitstekend. u kan het Vlaams Belang ook over het tema van het Vlaamse streven naar onafhankelijkheid een radikaal en konsekwent maar bovendien deskundig deelnemer zijn aan het debat, want Annemans heeft zich als geen ander gedurende een kwart eeuw toegelegd op dit onderwerp. De partij hoeft niet langer gehinderd te worden door de voormalige over-beklemtoning van het vreemdelingenvraagstuk: vreemdelingen, zegt de nieuwe voorzitter, "zijn ook maar het slachtoffer van het migratiebeleid dat de andere partijen gedurende jaren hebben gevoerd".

Annemans stelt al onmiddellijk het onafhankelijkheids-debat op scherp met de zucht: "Al dat confederalisme, waar slaat dat allemaal op? Vlaanderen verdient independencia". Ja, zo horen we het graag, maar ... qui veut le plus veut le moins, en zoals Siegfried Bracke ooit zei (in De Morgen, 22.5.10): "in de geesten (van de Vlamingen) is de scheiding er al, alleen staatkundig nog niet". Dat moet rijpen, en de niet-volledige scheiding die men confederalisme noemt, is vandaag misschien reeds een haalbare kaart, - haalbaar in de geesten, én in de internationale kontekst. In de loopgraven van de IJzer werd, straks een eeuw geleden het verlangen naar zeljbestuur voor het eerst geformuleerd als een doelstelling van soldaten die in het reine moesten zien te komen met de vraag waarom zij hun leven zouden geven in de strijd die ze weliswaar verplicht waren te voeren maar waarbij ook vele vrijwilligers betrokken waren. Voor het vaderland, maar dan: welk vaderland? Zeker niet het België dat ze aan het front hadden leren kennen, en dat - zo wisten ze nu uit ervaring - niet het land der Vlamingen was, want Vlamingen werden er op misprijzen onthaald, als ze al niet voor hun Vlaming-zijn werden gestraft. België respekteerde zijn soldaten niet, en dat had beklijvende invloed op de geesten van de Vlamingen, die een ander België wilden. Dat gevoelen drukten ze uit in hun droom van zelfbestuur. Zo is het gebleven. De droom heeft de geschiedenis overleefd, en toen na de Tweede Wereldoorlog de Belgische terreur toesloeg, namen de kinderen van de repressie hem over. Zij verdienen niet het bourgeois-vewijt dat Lode WiLs (in De Standaard, 8.12.12) hen toestuurt, dat ze "anti-Belgisch" waren. Sta maar eens op een Bruselse tram in september 1944 en word als kind maar eens bespuvd. geschopt en geslagen om geen andere reden dan dat je. Nederlands spreekt, door schoften die je bedreigen als je weigert Vlve la Belgique te roepen. Beeld u deze werkelijkheid in (Wils heeft weinig verbeeldingskracht), en dan kijk je nooit meer misprijzend neer op hen die aan deze levenservaring een afkeer van België overhielden.

Als het dus dit België maar niet meer is, meer vroegen de IJzerjongens niet, en meer vragen de kinderen van de repressie niet. En dat kan dus, als het beter haalbaar is dan Vlaamse onafhankelijkheid, ook confederalisme zijn, hetgeen betekent dat Vlaanderen het vaderland wordt, niet langer België, al blijft er nog iets van bestaan. Uit Le Soir (8.12.12) verneemt men dat er al Walen zijn die het "Zwitserse model" aan het bestuderen zijn om straks van België te kunnen redden wat er nog te redden valt. Dat is bemoedigend, want zoals Geert van Istendael stelde (in Knack, 21.11.12): "De Franstaligen beseffen niet hoezeer de vernederingen uit het verleden nog aanwezig zijn in het kollektief geheugen van de Vlamingen". Wils beseft dat ook niet, hij stond bij de Bevrijding aan de andere kant.

Met confederalisme wordt bedoeld dat men het feitelijke einde wil van een België, dat in de herinnering voortleeft als een terreurstaat. "Het gaat om scherpe tegenstellingen (tussen Vlamingen en Franstaligen), in de geschiedenis verankerd" (Mark Elchardus, in Knack, 21.11.12), en die dienen te worden opgeheven als men ooit in een normale samenleving terecht wil komen. Men wil vrij zijn, vrij van knellende banden, vrij van de Franstalige arrogantie, vrij ook - jazeker - van een opgelegde "solidariteit" met een Herrenvolk dat daar nog nooit merci voor heeft gezegd, en dat ervoor heeft gezorgd dat het nobele begrip "solidariteit" in de geesten van steeds meer Vlamingen gelijkstaat met afpersing. België is oor Vlamingen ook een moreel vraagstuk.

Het is aan de staatslieden om de formules te vinden die haalbaar zijn. Maar "haalbaar" betekent niet dat de Franstalige partij monarchen er moeten mee instemmen.

Zeker niet, want dan komt er nooit iets van. Haalbaarheid betekent in deze kontekst dat de verkregen formule tot tevredenheid stemmen in Vlaanderen, ook al moeten ze aan België worden opgedrongen. Al wie zelfbestuur nastreeft, om het even in welke vorm, heeft de revolutionaire doelstelling om de machtsverhoudingen te wijzigen. en dat gebeurt per definitie van onderaf, tégen de machthebbers.

Dat vraagstuk is de zorg van zowel Vlaams Belang als N-VA en ook de kringen in CD&V en VLD die vasthouden aan de in hun partijprogramma opgenomen confederalistische doelstelling. Het is de historische vraag: hoe doen we het? die op antwoord wacht. Laten allen die willen werken aan de verlossing van Vlaanderen, hun verschillen overstijgen, elk cordon afwijzen, en zich samen inzetten voor wat minister-president Kris Peeters graag een copernicaanse omwenteling noemt, om het even, als het maar een revolutie is, die de ketenen afwerpt, die vrijheid schenkt, en hoop.***

Het zou wel eens kunnen, dat Albert Second met zijn Kerstspeech voltooit wat Albert Premier bijna 100 jaar geleden heeft voorspiegeld. Namelijk dat de Vlamingen de Gulden Sporenslag indachtig ook deze keer hun leven veil hadden voor het vaderland. Dat dan, na de overwinning zij dan eindelijk gelijk berechtigd zouden worden. Het Vaderland zou hen dankbar zijn!

Koninlijke broekschijterij, want koning na koning na koning na koning waren zij de eersten om de Vlamingen onder de knoet te houden. Net zo lang tot het sacrosante woord ‘solidariteit de bijklank had gekregen van aftroggelarij…. Komt er nu eindelijk, dag op dag 100 jaar na datum (1914-2014), de dag dat onze Vlaamse ‘staatsmannen’ datgene uitvoeren wat zij de kiezer al decennia lang in hun kiesbeloften schrijven? Of zullen zij, ouder gewoonte, doen als de kat, die omwille van het smeer, likt aan de kandeleer?.

Vraag : als straks, halfweg deze zomer, Marc Grammens (°1933) ermee vrijwillig stopt, met hoeveel man zullen we dan klaar moeten staan, neen, niet om hem te vervangen – dat is onmogelijk – maar om de leemte op te vullen? Halo, ELVEEBEE, ent U daar nog?

De Jaargang ’30 (de voor-oorlogse kwaliteit!) wordt oud of sterft uit. Gelukkig waren de jongeren van TAK gisteren nog daar, om Alberto Secondo er aan te herinneren, dat tronen niet gemaakt zijn om te blijven staan’. Zou het Gentse Liegebeest dat ook,’kinderachtig’ vinden?

zondag 30 december 2012

1116 - DUIDELIJKE TAAL VERDUIDELIJKT ALLES WAT AL DUIDELIJK WAS

***


Zondag 30 december

Zon 8u45-16u46

H Roger

.

1116 - DUIDELIJKE TAAL VERDUIDELIJKT ALLES WAT AL DUIDELIJK WASOver ’n sportman met inhoud.

’n Voetballertje, knap op alle gebied, spelt ons de les

Hij is minstens , zo blijkt, zo slim als de Slimme d’Anvers

Wie moeten we nu volgen?!De Belg of de Vlaming?***Mocht er iemand onder mijn Lezers de knappe bol kennen, die in ’t Pallieterke ondertekent met D.Mol, die mag volgende zomer een volle week op mijn kosten komen leven in het zonnige Italië, ver van de liberale grootheden Vhfsdt en Napoleon De Klucht, maar op een boogscheut van Lazio Roma. Groot volk onder mekaar, hé : Lazio Roma, Manchester City en de Rode Duivels. We kunnen er een tricolore glas op heffen! Dezelfde lucht mogen inademen als die grootheden, maakt iedere Belg tot een kleine koning!

***Ter zake :

TAAL EN MENING ZINDER FRANJES

(Centrum voor Duidelijke Taal)

***Ik ben van nature meer dan een tikje allergisch aan de betweterigheid van (te) veel zelfverklaarde intellectuelen, die de bespottelijke neiging hebben top-sporters te herleiden tot een bundel spieren die niet door een normale portie hersens gehinderd wordt, terwijl ze, in duidelijke taal zonder franjes gezegd, dikwijls zelf moeite hebben om vijftig meter te lopen zonder in ademnood te geraken.

Wonde-cement

Ik had het over prijswinnaar Vincent Kompany. Van komaf is hij een tweetalige Brusselaar met Congolese roots, de zoon van een sympathisant, militant en mandataris van de PS, de “volkspartij” die de gammele Belgische constructie bij elkaar houdt in dienst van hof en establishment. Hij is, naast sterspeler bij Manchester City, aanvoerder van de Rode Duivels.

Al heeft het “Centrum voor Duidelijke Taal” in hem eindelijk “een sportman met inhoud” ontdekt, en hem gelauwerd, ook binnen die selecte club zal bekend zijn dat het voetballende kruim van de Belgische natie vandaag meer dan ooit gebruikt en vooral misbruikt moet worden als wondercement voor de al genoemde constructie. Zolang de “Duivels” bij de strijd voor de wereldbeker anno 2014 betrokken zijn, zullen we met zijn allen in die richting gehersenspoeld worden.

Vanuit die invalshoek toon ik me voor het volle pond vergevingsgezind tegenover de jury van het “Centrum voor Duidelijke Taal”, die er eindelijk in geslaagd is de zoektocht naar “een sportman met inhoud” tot een goed einde te brengen.

Voordien was men ook daar blijkbaar onwetend over het feit dat sport en intellect niet per definitie antipolen zijn. Dankzij Vincent Kompany schijnen de juryleden dat nu ook te beseffen zonder dat er een “wablieft?” bij te pas komt. Mocht er toch nog twijfel bestaan, wil ik erop wijzen dat begin van vorige eeuw doctor in de geneeskunde Armand Swartenbroeckx bij Daring Brussel voetbalde, 53 keer “international” was, en in 1920 met de Rode Duivels olympisch kampioen werd. Om een opvolger van Swartenbroeckx te vinden, hoeft men niet verder te gaan dan Friesland. Daar woont geneeskundestudent Epke Zonderland (27), die zich in Londen op onnavolgbare wijze tot Olympisch kampioen turnen aan het rek heeft gekroond.

Taal en mening zonder franjes In de reeks “de beste van het jaar” voor sportlui bleef het toekennen van de Wablieftprijs aan voetballer Vincent Kompany eerder op de achtergrond. De prijs werd door het “Centrum voor Duidelijke Taal” uitgereikt. De jury verduidelijkte het waarom van zijn keuze: “Vincent houdt zijn vinger aan de pols van de actualiteit en durft zijn mening te zeggen zonder franjes. Een sportman met inhoud, wat een verademing!“

Als absolute parel aan de twitterkroon van Kompany wordt zijn “rake tweet” weerhouden waarin hij, vlak na de verkiezingen, aan “volksvijand” Bart de Wever liet weten dat België van iedereen is. Het is ver van zeker dat Vincent, één, die roemruchte “tweet” niet van “hogerhand” en “voor het goede doel” kreeg ingefluisterd. Twee, is het eveneens ver van zeker of hij door het Centrum voor Duidelijke Taal ook zonder die “tweet” weerhouden zou zijn als eindelijk “een sportman met inhoud”.

Al bij al is elk beetje welkom dat de zeepbel België kan helpen zichzelf te overleven. Niet dat de jongste laureaat van de Wablieftprijs daar materieel veel toe bijdraagt. Zoals op elke “Rode Duivel” die zich in het buitenland tot grootverdiener ontpopt, is ook op Vincent Kompany de term “belastingvluchteling” van toepassing. Dat is blijkbaar een pietluttig detail dat de enorme verdienste om “zonder franjes klare en duidelijke taal te spreken” niet in de weg kan staan.

Twijfelachtig Het is merkwaardig dat in die van franjes bevrijde klare en duidelijke taal, zoals gehanteerd door de Wablieft-prijslaureaat én vedette van Manchester City, geen terechtwijzend twitterspoor te vinden is aan het adres van zijn Italiaanse ploegmaat Mario Balotteli. Door Balotteli’s liederlijke levenswandel schiet de betekenis van het begrip “crapuul” veelal tekort. Alleen al de lectuur over wat die “omstreden spits” allemaal heeft uitgevreten en blijft uitvreten, volstaat om gans het door steenrijke oliesjeiks gesponsorde Manchester City de rug toe te keren. Balotelli maakt het zo bont, dat hij bij zijn club 400.000 euro aan boetes heeft opgestapeld. Halvegare Mario is zich echter van geen kwaad bewust. Hij weigert te betalen. De club besliste dan maar dat bedrag te innen door twee weken lang het salaris van Balotelli in te houden.

Wat zeggen wil dat die oen 100.000 euro per week “verdient”, terwijl hij, bij gebrek aan conditie, niet eens mag meespelen. Dat heeft hij te danken aan zijn jongste (Belgische) lief, dat zich ten onrechte als model voor mode-tijdschrift Vogue profileert. Het “dametje” is eerder bekend voor haar banden met het Brusselse hip-hopmilieu, waar ook Vincent Kompany zich thuis voelt. Her en der rijst zelfs de vraag of het niet hij is die Balotelli met zijn nieuwe verovering in contact heeft gebracht? Of daarover ooit in klare en duidelijke taal zonder franjes als die waarvoor hij de Wablieft-prijs heeft gekregen, getwitterd zal worden, is zeer twijfelachtig.

D.Mol***

Diagonaal doorlezen : een aftandse dynastie, een vriendelijk zwart ster-voetballertje, onze quasii dagelijkse portie cyclo-cross, een wereldvreemde import-homo als Premier, wat lap- en tapwerk, en voilà, we kunnen met frisse moed aan het Nieuwe Jaar beginnen.

Ray ligt nog altijd geveld (dat is nu al de 2e dag); blijkbaar valt het verpleeg mee, de Jos laat een diepe zucht en over al onze blogs wordt herhaald : ‘morgen gaat het beter’. Guido is strijdvaardiger dan ooit en samen met de anderen zeg ik stilletjes (maar gemeend) : er bestaan geen bomen die liggend sterven. Bomen sterven staand!

***

Nu er een Centrum voor Duidelijke Taal schijnt te bestaan, met directeurs- generaal, directeurs, onder-directeurs, bureel-oversten met alles er op en er aan, kuisvrouw en WC-madam inclusief, gesubsidieerd en allemaal volgens politieke kleur en schakering benoemd, heel vast benoemd zelfs, roept het om wraak dat er nog altijd geen Centrum voor Omfloerste Tazal bestaat. Men laat der Cobürger König al het werk alleen doen!

Ook over de sportman met inhoud der Omfloersten is nagedacht. Als ‘champ’ van dit nieuwe nog op te richten Centrum, zou Tom Tom Tommilo kunnen gepromoot worden : vertegenwoordigt als tweetalige Flandrien perfect het tweede been van het andere nationale heldendom, dat van het vélo-cyclisme. Hij rijdt als de beste, is uit de kluiten gewassen, is (of was) ook fiscaal gedelocaliseerd, en bovenal, als Limburger spreekt hij niet anders dan zwaar omfloerste taal.

Gemeeschappelijk kenmerk van beide laureaten : fric.

Hallo! Crisis? Welke crisis? Werkloosheid? Welke werkloosheid? Brood en Spelen? AUB mens toch, zaag zo niet! Geen brood, maar kaviaar moeten we hebben, en geen ‘spelen’, maar wereldbekers!
.zaterdag 29 december 2012

.


.

1114 - DE H. GEEST IN DE VORM VAN EEN ABICHT- DUIFVijfgen na Kerstmis of integendeel vòòr de volgende


Maar de H. Geest komt altijd op Pinksteren, en voor dergelijk artikel zijn dat voor Ludo Abicht vijgen nà Pasen….

***

De Heer (?) Ludo Abicht, zowel als de kwaliteits-krant (?) De Morgen wezen bedankt voor deze klad klaar licht, geworpen in de politiek-correcte beerput van het belgicisme.

De waarheid kan pijn doen.

En nu? Gewoon overgaan tot de orde van de dag alsof er niets gebeurd is? Er durven voor uitkomen, dat deze jongens, met het kelderen van het Geloof, met het badwater ook het kind hebben weggeworpen? Durven bekennen dat, dank zij hun schitterende ideeën, de zeden helemaal verwilderd zijn? Een remedie helpen zoeken zodat de jeugd weer respect kan bijgebracht worden? Iets aan hun ‘vrij-zinnige’ d.i. vrij van zinnen, opvoeding doen, zodat onze gevangenissen weer terugvallen op hun vroegere aantallen?

Wie weet, zou men zelfs van die kant uit, het eerste woordje kunnen plaatsen, om samen met dat vervloekte ‘extreem-rechts Vlaams Nationalisme’, naar een oplossing te komen? Eerlijk communicatie is de beste remedie tegen verzuring : kunnen ze nagaan in hun eigen voorgeschiedenis, toen ‘Links’ nog de vijand was van Kerk en Staat.

Het zal de Heer Ludo Abicht wel niet bekend zijn, maar het Christelijk Geloof heeft ooit een enorme schat gekoesterd die tegemoet kwam aan alle soorten menselijke frustraties. Het Ding luisterde naar de naam ‘Belijdenis’. Ontdaan van alle fransjes, kwam het hierop neer, dat de ‘bekentenis’ iets verkeerds te hebben gedaan, verlichting ofte ‘vergiffenis’ schonk aan elke getormenteerde ziel. De Kerk is daar nu (onterecht) een beetje beschaamd over en men is de biechtstoelen als een soort onnut meubilair gaan beschouwen. Men vindt die dingen nu bij de modernistische antiquariaten, waar ze gesleten worden als wand- en barmeubel in de luxueuze loften van partij-kopstukken. Daar worden nu zonden bedreven en meteen ook vergeven door de alcohol-dampen.

Lucas Va dertaelen was de eerste om ‘besef’ te tonen, maar het kiekenkot was te klein : zelfs als een vreemdeling U de kop insloeg, moest men deze nog blijven in huis halen, want het was een sukkelaar, die recht had op het vetgemeste kalf.

Ja, mensen, excuseer mij het gebruik van een beetje ouderwetse kerkelijke begrippen, in één spreekwoord samen te vattten : het berouw komt altijd na de zonde, en komt het er voor, dan is het maar ernaar.***Ter zake :

28-12-2012 - Ludo Abicht - de morgen

Overgenomen bij Iskander

***

Met zijn spits geschreven, schalks maar intelligent essay 'Een Vlaamse vloek in de linkse kerk' heeft Kevin Absillis jammer genoeg overschot van gelijk: waarschijnlijk is nergens ter wereld de kloof tussen de intellectuele elite en de bevolking dieper, zinlozer en daarom onaanvaardbaarder dan hier. Ik wou daar nog drie korte bedenkingen aan toevoegen.

Ten eerste begaan de leden van deze elite een strategische fout van formaat. Om onbegrijpelijke redenen denken ze dat hun scheldcampagnes tegen ieder die ook maar van ver met de Vlaamse beweging of zelfs met een Vlaams bewustzijn, hoe bescheiden ook, te maken heeft, het tij zullen keren en de misleide massa's tot inkeer zullen voeren. Keer op keer hebben ze moeten vaststellen dat hun aanpak zowat tot het omgekeerde resultaat geleid heeft, maar dat heeft hen niet belet, telkens opnieuw te beginnen.Ten tweede, en dit is al erger, blijken ze geen enkel idee te hebben van wat 'links' of 'rechts' zou kunnen betekenen. Vanuit die onwetendheid worden bijvoorbeeld de verdediging van abortus, euthanasie en het homohuwelijk - inderdaad drie belangrijke morele verworvenheden- 'links' genoemd, terwijl dat daar totaal niets mee te maken heeft, want ook neoliberalen kunnen deze standpunten met overtuiging aanhangen. Zuiver wetenschappelijk is iemand 'links' die principieel en actief het asociaal en competitief kapitalistisch systeem als zodanig verwerpt en door een ander, sociaal en coöperatief model wil vervangen. In geen geval iemand die zich tegen grotere regionale autonomie verzet. Zo'n foute definitie zou bijvoorbeeld in Schotland, Québec, Catalonië en vele andere plaatsen niet eens begrepen worden.En ten derde, en dat is bijzonder pijnlijk, hebben ze door schuldig verzuim de progressieve traditie van Vlaamse intellectuelen die in het verleden voor de sociale, politieke en culturele emancipatie van de gewone mensen gestreden hebben, afgebroken en op een groteske wijze vervangen door gênante steunbetuigingen aan het Belgische establishment en de monarchie. Faut le faire. Om daarna steen en been te klagen, omdat het domme volk van fermettebewoners en klootjesvolk, zeg maar de grote meerderheid van de Vlamingen, niet langer naar hen wil luisteren***

Diagonaal doorlezen : het geval Lucas Van derTaelen deed me denken aan die boer, die op een goede dag vaststelde dat er 1 kieken door zijn draad was ontsnapt, en die daar nikske voor deed. Was de moeite niet. Zou wel koelen zonder blazen. Toen er later meerdere kiekens, waaronder Ludo Abicht, door datzelfde gat wilden ontsnappen, moest dat gat ineens wèl dicht. Maar toen was het te laat. De Grote PS-boer had intussen de Hereboer met zo’n Kersttoespraak in die zin willen opzadelen (kiekens binnen de omheining houden, Elio!), en zie : de kiekens willen als gevolg allemaal, zoveel mogelijk, zelfs 99%, uitbreken, om de stralende A van Antwerpse voorste haan te volgen. Het kleinste partij-voorzittertje van het land, geen pijp toeback waard, probeerde nog met eigen handen het gat te dichten, maar inderdaad, het was te laat : de vogels waren gaan vliegen…..

***

Fabeltjeskrant. Gisteren.

Lang geleden had eens een zeer jong meisje, zelf nog bijna een kind zijnde, een kindje gewild, maar dat werd haar ontroofd door haar jonger broertje, die weggestoken zat in de kast. In dat ‘nieuw samengesteld gezinnetje’ vielen geen papa’s noch mama’s te bespeuren. Het meisje was ontroostbaar, en deed beroep op een vriendje om haar kindje terug te krijgen. Het vriendje bonsde op de kastdeur, en begon te vechten met het broertje. Tot die tot inkeer kwam, het kindje teruggaf, en uit de kast kwam.

Niks dubbelzinnigs aan, hoor! En d’er is absoluut, ik zeg en benadruk a-b-s-o-l-u-u-t, geen verband met die paar groepsverkrachtingen van dezelfde avond….

Toen kwam er een lange snuit, en het varkentje was uit.

Zwans, zegt U? Ja, maar dat was wel het moderne sprookje dat een volwassen verteller aan een nest kleine kindjes zat voor te lezen, op de TV. Het scheelde niet veel, of er kwam een tekeningetje bij te pas, met Roodkapje in het bos, met haar baby op de arm, dapper onderweg naar een hippe ‘fuif’ in een of andere ‘discon-tent’ waar de overige kleutertjes in elkaars armen en benen ‘high’ zaten te zijn. Zonder berouw.

Voor een historicus is er anders wel wat werk aan de winkel. Het zou de samenleving goed doen, om alles te weten te komen over hoe het ooit verging met het eens zo machtige Romeinse Rijk. Iets over de nefaste bijwerkingen van ‘Brood en Spelen’ werd ons indertijd toegelaten, maar dat is dan ook alles. Een beetje meer details over decadentie en normen-vervaging zou heilzaam zijn. En ook, hoe het Rijk ontwricht werd door de aanvoer van al die wilde volksstammen, die allemaal hun zeg met daarnaast liefst een allochtoon als Burgemeester wilden hebben. .

1113 – BERKENKRUIS, BARON BEKAERT EN FORD GENK


***


Zaterdag 29 december

Zon 8u45-16u45

H Thomas Becket van Kantelberg


.

1113 – BERKENKRUIS, BARON BEKAERT EN FORD GENKAls een stem uit een ver verledenVerguisd of aanbeden, met piëteit herdacht

***

Hieronder vindt U een van de tienduizenden bewijzen waarom ons geliefd ’t Pallieterke door het Regime naar de hel wordt gewenst, maar vooraal ook tegengewerkt en bezwadderd. ’t Pallieterke is een zeer harde schijf, waarop de waarheid in gloeiende woorden wordt bewaard. Marc Grammens, en die kan het weten, beschrijft dit regime als een terreur-staat. Een par bijdragen uit zijn nummer van 13 december zullen hier – als een soort Nieuwjaarsbrief – worden overgenomen.

Nu weer met Ford Genk, waar uit puur eigenbelang de regime-syndicaten toch zo goed hun best doen om al die sukkelaars voor de rest van hun dagen een miljonairs-leven voor te spiegelen. Stel U voor : hun fabriek fabriceert, dank zij de geforceerde loonkosten-politiek van die profiteurs,, zowat de duurste auto’s ter wereld, en daar gaan de bazen in Keulen nu een einde aan maken, sè. En nu juist dat het zo goed ging! ’t Is Godgeklaagd, zou Van Rossem gezegd hebben!

Ook ik ben begaan met het lot van die mensen, mar kan niet meer doen, dan aan mijn leedwezen toe te voegen : te laat de put gevuld als het kalf verdronken is. Met z’n allen hebben wij altijd voor de verkeerde kleuren gekozen. Nu kunnen de syndicaten eens voordoen hoe een fabriek moet gerund worden! Wat kennen die Duitsers daar nu van!

Limburg grenst nu eenmaal aan Wallonië, en zal dus ’t vlugst gecontamineerd worden! De rest volgt. Met de Belgica recht de afgrond in!***Ter zake :

Buysse en Ford Genk

Tijdens een uitzending van Terzake in oktober kwam Baron Buysse, de grote man bij Bekaert en tevens voorzitter van het ‘Prins Philippe Fonds’, verkondigen dat hij het was die ervoor heeft gezorgd dat Ford naar Genk is gekomen. Dat is niet helemaal de volledige waarheid. De waarheid is: Pim Persijn, oud-Waffen-SS-officier van de divisie Langemarck, in de oorlog verantwoordelijk voor de ‘Nachschub’ van het wagenpark, was door voormalige oorlogskameraden in het hoger kader van Ford Keulen binnengehaald. Toen hij hoorde van uitbreidingsplannen in Nederland, overtuigde hij de directie eens te gaan kijken in het naburige Limburg in Vlaanderen. En Pim mocht contacten leggen, onder meer met gouverneur Louis Roppe, die onmiddellijk enthousiast was. Ford Genk kon van start gaan, in ons eigen Limburg.

In die tijd zat Polleke Buysse (°1945) nog met korte broek op de middelbare school. Maar ja, als ge ’t goed kunt uitleggen, hé.

Het verhaal werd uitgebracht door het Berkenkruisje, maar deed al langer de ronde in kringen van oud-oostfronters.***Diagonaal doorlezen : Nog even gewoon hieraan toevoegen, dat moest betrokkene in 1945 in handen gevallen zijn van de Krijgsauditeur, er al lang een berkenkruisje meer zou geweest zijn.

Wat mijn bedoeling is, om hier het juiste mes in de verkeerde wonde te wringen? Gewoon in gedachte, de klok een goede 100 jaar terugdraaien, in de overtuiging dat al die tijd ons land werkelijk van ons was geweest, zonder de dominantie van die achterlijke arrogante Franstaligen. Die al die tijd Vlaanderen als een kolonie bevolkt door witte negers hebben behandeld. Dan hadden er misschien niet één, maar honderden bloeiende Fords Genk geweest : wij hadden er de hersenen en de handen voor. Dan zou er ook geen redenen zijn geweest dat ‘de besten onzer broeders’ de hulp van een onmenselijk regime hadden moeten inroepen, in de (verkeerde) overtuiging om op die manier vrijheid voor hun volk te bewerken.

***

’n Zwart (heerlijk) voetballertje, die blijkbaar nog net iets meer kan dan tegen een bal shotten, heeft het op 14 oktober rond zijn oren getwitterd, na De Val van Antwerpen :’België is van iedereen’. Ik zou zeggen; goed gezien van den arbiter, maar hij dat beter in ’t Frans geschreven!

Niet getreurd : dat is stof voor een volgend stukje, weeral overgenomen bij ’t onvergetelijk ’t Pallieterke. Het is een doorwrocht stukje litteratuur, dat minstens 100 nieuwe abonnees moet opbrangen (=Nieuwjaarswens) en nogal wat beter is dan het gekrijs van bijvoorbeeld de omhoog gevallen kast-kikker Thomaske Lannoye..


.

1115 - RAYIs er even tussenuit geknepenWij wachten op hem!

***

Dit is een korte hommage, geen requiem, mensen! Ray van Angeltjes heeft een goeie mep gekregen, da”s al. Daar kan die wel tegen, en binnen een paar dagen, ja zelfs uren, staat hij weer op post.

***Wat wij ondertussen zullen doen? Zoals wapenbroeders op het slagveld altijd doen, als een van hen getroffen wordt : de rangen sluiten en met nog meer goede moed zijn taak overnemen tot hij terug is.

Lang kan dat niet duren, want wij weten hem met de beste zorgen omringd (wordt gezegd). Naast de gewone Nieuwjaarswensen, ook de beste wensen voor een spoedig herstel..vrijdag 24 februari 2012

662 EEN RANZIG NV Averechts VENTJE

.
.

Uit Het Nieuwsblad : een paar zinnetjes die ik graag voor rekening laat van de twee betrokken politieke standlichtjes (geen koplampen) die elk een andere richting uitschijnen. Daar gelaten dat Freya deze keer niet haar twee enigste uitstekende punten gebruikt als voornaamste argument (het mens wordt ook al een dag ouder en vooral scherper), maar van Sturm Staffel-kop Dedecker die voorwaar ergens als bladvulling op een kiezerslijst is geraakt, hadden we toch wat meer klasse verwacht. Nummer 7 staan op de lijst der Lauwen : het moet wel een zeer lauwe Volksgenosse zijn.
Dat hij liever in het gezelschap verkeert van Freya, dan van Rechtlijnigen van het Vlaams Belang, zegt meer over de NV A dan over ’20 Blokkers dat is veel Blokkers’….Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat de man een flierefluiter is : we horen hem wel fluiten, maar niet flieren!
Als de dame uit dit verhaal met haar partijtje nog boven de kiesdrempel geraakt volgende keer, willen we nog wel eens naar haar luisteren. En als BDW nog iets of wat feeling bezat, dan zou hij best die N° 7 op zijn lijst definitief afvoeren naar het kotsputje.

**********************

Vlaams minister Freya Van den Bossche (SP.A) heeft op twitter haar mening gegeven over het aantal ex-Vlaams Belangers op N-VA-lijsten. N-VA-kamerlid Peter Dedecker ging niet met haar akkoord

Vandaag raakte bekend dat de N-VA van Grimbergen en de N-VA van Zemst elk een ex-lid van Vlaams Belang hebben opgenomen in hun rangen. Ook in Aalst staan bijvoorbeeld ex-Vlaams Belangers op de plaatselijke N-VA-lijst.

N-VA-kamerlid Peter Dedecker gaf met een tweet commentaar op mogelijke verwijten over overloperij. 'Er hebben slechts +/- 100 mandatarissen van andere partij de filter overleefd, waarvan slechts een twintigtal VB', luidde het.
In een eerste reactie wees Dedecker de SP.A-minister fijntjes op de forse 'groeispurt' van zijn partij om het aantal te relatieveren. Waarop Van den Bossche herhaalde: '20 VB'ers zijn veel VB'ers. Draai en keer het hoe je wil'.
Toch leek ook de N-VA'er zelf erg blij met de 'filter' die zijn partij hanteerde om overlopers te aanvaarden. 'VB = meest ranzige praat waar ik van kots, maar mensen veranderen', stuurde hij immers even later de twitterwereld in.
**********************
Annemans in Knack : nagels met koppen. Het klinktt als de dichterlijke omschrijving van de logica van de alledaagsheid der dingen…
Uw partij heeft het zeer moeilijk om te herstellen van de verkiezingsnederlaag van vorig jaar. Maakt u zich zorgen?
Annemans: De N-VA is nu eenmaal aan haar opgang begonnen op een moment dat mijn partij problemen had, en dat heeft ons veel stemmen gekost. Maar ook Bart De Wever heeft het eeuwige leven niet. De laatste peiling zag er trouwens alweer beter uit: de N-VA ging evenveel achteruit als wij vooruit.
Maar de N-VA houdt wel nog altijd 37 procent over terwijl uw partij dezer dagen amper boven de 10 procent uitkomt.
Annemans: Natuurlijk staat de N-VA nog altijd sterk. Maar uiteindelijk zal die partij wel moeten bewijzen dat ze het verschil heeft gemaakt en haar beloftes aan de kiezer heeft kunnen inlossen. Voorlopig staat de N-VA nog altijd aan de zijlijn. Net als wij. Het grote verschil is dat De Wever wel degelijk geprobeerd heeft om mee te onderhandelen. Wel, straks mag hij aan zijn kiezers uitleggen wat zijn methodiek om tot een confederaal België te komen – want dat is blijkbaar wat hij tegenwoordig nastreeft – heeft opgeleverd.
Het Vlaams Belang heeft anders ook niet zoveel bereikt.
Annemans: Maar wij zijn wel altijd trouw gebleven aan ons standpunt: met België zal het nooit lukken. We zullen nu echt niet van gedacht veranderen om kiezers terug te halen bij de N-VA.
Uw voormalige partijvoorzitter, Frank Vanhecke, zei onlangs dat het Vlaams Belang een afspraak met de geschiedenis heeft gemist door geen samenwerking op te zetten met de N-VA.
Annemans: Frank Vanhecke roept tegenwoordig op om op de N-VA te stemmen en is in mijn ogen dus niet meteen een betrouwbare analist. (lacht) De N-VA heeft samenwerking met het Vlaams Belang trouwens altijd afgewezen en dat is een keuze die ik respecteer. De Wever wist heel goed dat hij aan de overkant van de taalgrens geen gesprekspartners meer zou vinden als hij met ons in zee ging. Uiteindelijk heeft de N-VA een halfslachtige houding aangenomen ten opzichte van het Belgische systeem. Aan de ene kant deed ze alsof ze er niet toe behoorde maar aan de andere kant werd ze wel groot dankzij dat systeem. Ik ben ervan overtuigd dat die tweespalt op den duur onhoudbaar wordt. De N-VA zal dus een keuze moeten maken: in het systeem stappen ten koste van haar verkiezingsbeloftes of erbuiten blijven.
***********************

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter reageert alvast smalend op de hele commotie. "'VB vertelt ranzige praat' zegt N-VA, maar VB-kiezers willen ze wel. Bezig met lijst 'the best off' citaten overlopers. LOL", twitterde hij.

Dewinter zegt ook dat huidig N-VA'er Karim Van Overmeire destijds meeschreef aan het 70-punten-plan van het Vlaams Blok. (belga/mvdb)

***************************

Waarom denk ik nu aan stofzuiger-verkopers die ooit hun broodwinning zochten door in weer en wind van deur tot deur hun koopwaar aan te prijzen? Vandaag hemelden ze hun stofzuigers op, morgen waren het tapijten of encyclopedieën en de dag daarna zelfs zeep en borstels. Gewiekste kerels waren het, en (volgens de politie) vaak ook verkenners voor inbrekersbenden….Als West Vlaming denk ik daarbij onveranderlijk aan de plezierige kant van het verhaal, ‘Peegie’ van de Roeselaarse Nieuwmarkt van Willem Denys, een vervolgverhaal dat in diverse elkaar opvolgende delen zeer populair was in de jaren ‘50-’60. De Nieuwmarkters trokken jaarlijks voor lange tijd op den ‘triem’ doorheen verre en dichte streken, en konden daarvan rijkelijk leven. Peegie zijn specialiteit was…schoenblienk aan de man brengen.
Vooruit dus, venters van schoenblink : den boer op! Lukt het niet bij BDW, riskeer U dan gerust bij den Cleynen Toeback. Zelfs de kleine Croo-co-dil kan gerust nog wat volk gebruiken! Maar voor mandaatdragers van het Vlaams Belang die tegen hun verwachting in, partij-loos blijven, ziet het er niet goed uit! Bij Roosie aan de borst gaan uithuilen, of bij al haar venten gaan klagen, gaat ook niet meer! Als de rij van alle partij-voorzitters is afgebeld; kunnen jullie in uiterste nood in Brussel altijd een doktersbriefje vragen voor werkonbekwaamheid : kost slechts 5 Euro!
************************
De kampioen in het hip-hop partijspringen is, we mogen het nooit vergeten, de voormalige Chiro-jongen , alias den Bleiter, Bert Anciaux, die van uit zijn (beweerde) Vlaamse roots, eindelijk de veilige haven vond in de vetpotten der Sossen. Anders : goed volk, hoor!, die Familie Anciaux. Zijn bejaarde Brusselse Père, de Vic, die ooit zijn wettige maar bejaarde inruilde voor jonger vlees, beviel het onlangs in een interview liever te wonen tussen Marokkanen dan tussen Vlamingen of Walen, waarmee bewezen is dat hij heel en gans goed geïntegreerd is.
************************

Diagonaal herlezen

Natuurlijk is het getetter en gekwetter een soort opgeklopte café-praat, die (het vervolg bewijst het) slechts de aanleiding zijn om de dikke legumen zoals BDW in stelling te brengen om op hun hardste tegenstanders te kloppen. Aanleiding en gevolg : het is zo duidelijk dat het gênant is! Over de overlopers : het zijn lijk vet betaalde werknemers die zelfs nadat ze 20 jaar en meer bij dezelfde patroon (Het Vlaams Blok/Belang) waren, en daar beperkt waren door hun eigen falen, ineens tot de vaststelling kwamen dat de kans bestaat om elders meer en beter te verdienen. Dat heeft niets, of heel weinig te maken met Vlaamsvoelendheid, maar alles met poen.
Tenslotte had Judas bij het verraden van zijn Meester ook de beste bedoelingen : hij wilde alleen dat de tegenstanders wel zouden varen maar hijj wilde zeker niet de fysieke eliminatie van zijn mentor. En dat hij daar bovenop 30 zilverlingen verdiende : mooi meegenomen, toch? Dat de carrière van verraders-overlopers meestal slecht afloopt : ook dat is daar begonnen. Hij had zelfs de vrije keus in het kiezen van de boom waarin hij zichzelf zou ophangen….

donderdag 23 februari 2012

662 DE OPRICHTING VAN MUZEL KALIFATEN IS GESTART

.
.


Waarom het Arabisch woord Tahir een bijzondere bijklank begint te krijgen….
Midan Tahrir (Bevrijdingsplein) : het beruchte plein in Caïro dat niet meer uit onze Journaals is weg te slaan. Alleen Jef Vermassen heeft momenteel meer succes! Of het zou ‘Athene’ moeten zijn, waar ook volksopstanden in de aard wordt gehoopt) van een ‘Arabische Lente’ aan de gang zijn…. Heel in de marge worden en met half afgewend hoofd worden wij voorgelicht over het ‘kapitalisme’ dat ook daar gefaald heeft en hoe wij allemaal, Europese burgers, met de glimlach moeten verarmen omdat Griekenland er maar op los heeft geleefd : geen woord over de Muzel-achtergronden noch over het Parti Scandale-gedrag in het vierklant aldaar. Maar niet Allah, maar de God der Christenen komt terhulp….Komen daar toch zeker die ‘popen’ in beeld, die orthodoxe priesters, die de mensen ongevraagd en ongepland bijspringen : een lelijke streep door de rekening van zij die willen Griekenland doen verlangen naar de Islam-bevrijding….
Ach, de wereld zit zo raar in mekaar! Waarom willen wij dat toch niet aanvaarden? De Muzel-leer is toch zo gekant tegen het kapitalisme (waar hebben we dat nog gehoord?), en over de fameuze Westerse ‘democratie’ denken ze (maar dan op andere gronden) net als wij : is totaal verwerpelijk.
Krijg ik daar vandaag toch een tekst onder ogen, die gaat over Hizb ut-Tahrir (weer dat woord dat doet denken aan de Arabische Lente!), en neen deze tekst komt niet uit de regime-media. Want als op commando zwijgt men daar over zoiets : het zou de mensen maar ongerust maken, en wie weet, zelfs doen nadenken zodat ze overlopen naar het Vlaams Belang.
Toen rinkelde de Belgische GSM…. ‘Moet familie zijn’, riep mijn halve trouwboek uit de keuken. ‘Neemt gij eens op? Mijn handen zitten onder de deeg’. Zeer clevere vrouw, die vrouw van mij, want ze weet dat ik liefst van al nooit meer een telefoon zelfs maar aanraak. Maar sinds ze kijkt naar Jeroen Meus, hebben wij nog nooit zo goed gegeten…. Begrijpt U de gedachtensprong? Langs waar gaat de liefde van de man, denkt U?! En neen : het was geen familie maar een of andere lookbol.
“Ikke kwaad zijn”, zei de Turkse man aan de lijn, “Ikke nix gevind in gazet over kalifaat in Hasselt.” en zoekend naar de juiste Turkse woorden die hij probeerde te vervlaamsen, besloot hij “Vuil racisten gazet alles, ja, waarom wij niet mogen eigen kalifaat bereiden voor, in Hasselt, waar heel veel Toerken?”
Val nu dood, dacht ik! Heeft die kapitalist zoveel zakgeld over van zijn OCMW-leefloon om naar een onbetenende gepensioneerde kleine zelfstandige in Italië te telefoneren? Maar ik rook (op zijn kosten) de mogelijkheden. Toen ik hem traag en tamelijk uitgebreid uitgelegd had, dat de voorbereiding van die Turkse overheersing, waaraan hij dringend wilde meewerken al bestond van lang voor hij geboren werd, was zijn nieuwsgierigheid meteen gewekt. Ik hoorde hem bijna tot hier knorren als een varken van blijdschap. Al had hij er toch wat moeite mee dat het zo gemakkelijk zou zijn : een rode partijkaart kopen als steun voor de Muzelmannerij!. Een foto op Internet van Hilter naast de Groot Moefti van Jeruzalem was voldoende bewijs hoe het socialisme en meer bepaald het Duitse Nationaal Socialisme toen al dezelfde doelstellingen verdedigde als de Muzel-leer van toen en nu. Weg met Israël en het Joods kapitalisme, leve het socialisme van ‘ge moet mijne vriend zijn of ‘k sla op joen mule’…..
Toen hij daarna ook nog hoorde dat de Haseltse festival-weide onder de hoge en geldelijke bescherming stond van de Partij der Rode Paladijnen, en dat deze (het festival, niet de partij) georganiseerd werd door een Marokkaanse Muzelman, verzekerde hij direct dat volgens hem de Moskeet de weide niet langer als zondig mocht beschouwen. “Rood festival is koet”, besloot hij.
Daar ‘zij die mijn zorgen deelt’ inmiddels buiten was gegaan met de honden, ben ik dievelings in de keuken gaan snuisteren naar dat heerlijks waarmee ze bezig was geweest : maar even zo goed als bij Aster Berkhofs ‘De Commissaris gaat uit stelen’ kon ik niet eens meer pulken aan de klomp gehakt. Die was namelijk verwerkt tot balletjes voor in de soep en ze stonden in de koelkast, netjes gestapeld op een bord, en…. geteld…..
De Turkse lookbol was gelukkig weg, anders had ik hem nog graag mijn cholesterol-cijfers in de maag gesplitst door ze voor te stellen als mijn bloeddruk na zijn gesmaakte oproep.


***************************De grondwetvijandige partij Hizb ut-Tahrir wilde begin maart niet alleen in Oostenrijk een conferentie houden om een islamitische Godstaat op te richten, maar ook in België. Zes dagen voor de “kalifaatconferentie” in de ruimtes van een Turkse vereniging in Vösendorf bij Wenen planden de aanhangers van de partij op 4 maart in het ontmoetingscentrum van de deelgemeente Godsheide van Hasselt ook een bijeenkomst. Anders dan in Oostenrijk werd deze manifestatie door de plaatselijke burgemeester echter prompt verboden.
Sinds bekend werd, dat de zelfs in veel islamitische landen verboden Hizb ut-Tahrir op 4 maart in de Limburgse provinciehoofdstad Hasselt het kalifaat als alternatief staatsmodel wilde voorstellen, heerste er onbehagen in de bevolking. Per slot van rekening proclameert de multinationale islamitisch-extremistische organisatie de ineenstorting van de westerse wereld, de vernietiging van het kapitalisme en de overname van de wereld door de islam.

De burgemeester van Hasselt, Hilde Claes, van de Vlaamse Socialisten heeft de bijeenkomst echter onmiddellijk verboden. Ze beriep zich daarbij op informatie van de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Claes motiveerde het verbod o.a. met wetten, die het ontkennen van volkerenmoord en racisme strafbaar stellen. Bovendien zou de stad Hasselt de openbare orde en veiligheid niet in gevaar willen brengen. Tegelijkertijd wees de burgemeester er op, dat de moskeevereniging Hasselt niets van de geplande bijeenkomst wist en dat de moslims van deze vereniging zich heftig zouden distantiëren van deze organisatie.
Vlaams Belang wil verbod bewerkstelligen
Filip Dewinter van het Vlaams Belang, die vanwege de “kalifaatconferentie” in het parlement vragen stelde aan Minister van Justitie Annemie Turtelboom, eist nu als volgende consequentie een wettelijk verbod op Hizb ut-Tahrir in België. “Wij denken, dat een organisatie zoals Hizb ut-Tahrir extreem gevaarlijk is, zodat deze geen kans mag krijgen om zijn activiteiten in Vlaanderen te ontplooien”, zegt Dewinter. Het Vlaams Belang zou daarom eisen, dat deze islamitische haatinstelling, een organisatie, die openlijk democratievijandig zou zijn en de hoofden van de moslims zou willen voorbereiden op de heilige oorlog, naar het voorbeeld van andere landen ook in België verboden zou worden.

Bijeenkomst in Oostenrijk zou door de autoriteiten kunnen mislukken
Intussen is het houden van de “kalifaatconferentie” in Vösendorf bij Wenen afhankelijk van ambtelijke behendigheden. Zaaleigenaar Yusuf Yildiz wil de verhuur namelijk niet intrekken. Hij zou “niets geweten” hebben van de ideologische opvattingen van Hizb ut-Tahrir. Wat er precies op de conferentie besproken zou worden, “interesseert me niet”, aldus Yildiz. Volgens informatie van het districtsbestuur Mödling bezit de exploitant van de vergaderzaal “Efsane Dügün Salonu” echter nog geen geldige bedrijfsvergunning. Dit zou men nu kunnen gebruiken om de bijeenkomst te verhinderen. De aanvraag voor een bedrijfsvergunning zou “nog bij het districtsbestuur worden behandeld”, aldus de plaatsvervangende voorzitster van het districtsbestuur Mödling Verena Sonnleitner tegenover het dagblad “Die Presse”. Er zou nog geen beslissing zijn genomen door het districtsbestuur Mödling. Men zou wat betreft deze “gevoelige aangelegenheid” met meerdere instanties overleg voeren
Bron http://ejbron.wordpress.com/
*********************************
Hizb ut-Tahrir
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Hizb ut-Tahrir (HT of HUT) (Nederlands: Partij van de bevrijding) is een internationale, Soennitisch-islamitische politieke organisatie die als doel heeft alle moslimlanden te verenigen in één islamitische staat of kalifaat, die wordt geregeld door een islamitische wetgeving, gebaseerd op de Sharia, en wordt geleid door een verkiesbaar hoofd of kalief.
Hibz ut-Tahrir zegt met die staat een serieuze tegenbeweging willen te vormen tegen het beleid van Bush en Blair en een einde wil maken aan "Amerikaanse interventies, door energie geïnspireerde oorlogen, moslimregeringen die als een marionet behandeld worden en westerse waarden die doorgevoerd worden met de loop van een pistool".HT is sterk anti-zionistisch en roept op tot "de afbraak van het illegale bestaan van Israël".HT gelooft dat een kalifaat zorgt voor "stabiliteit en veiligheid voor ieder mens in de regio, moslims of niet-moslims".
De organisatie werd opgericht door Taqiuddin al-Nabhani, een islamitische jurist en geleerde in 1953. Hizb ut-Tahrir strijdt sinds zijn oprichting voor heroprichting van het kalifaat: een islamitische eenheidsstaat onder de strenge, orthodoxe shariawetgeving. Om dat doel te bereiken zal er een ideologische strijd gevoerd worden. Dus is er geen sprake van geweld.
De HUT is vandaag de dag uitgegroeid tot een multinational, verspreidt zijn boodschap in zeker veertig landen en telt ongeveer twee miljoen leden. Het ’zenuwcentrum’ bevindt zich in Londen en het hoofdkwartier in Jordanië. In de moslimwereld wordt gestreefd naar de terugkeer van Islam in haar staatsvorm, in het Westen poogt HuT de moslims te verenigen om assimilatie te voorkomen. Kapitalisme en democratie zijn goddeloos en moeten fel worden bestreden.
In sommige Arabische en Centraal-Aziatische landen waaronder Pakistan is de organisatie verboden maar nog steeds actief. In het Westen is de beweging zeer actief, vooral in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is de organisatie verboden vanwege de antisemitische uitdragingen. In Nederland wordt de organisatie door de AIVD radicaal islamitisch genoemd. De beweging opereert volgens de AIVD bijzonder heimelijk en kent een cellenstructuur met een bijna militaire hiërarchie. „De ideologie kenmerkt zich door een virulent antizionisme, een intense afkeer van seculiere regeringen en westerse filosofieen en ideologieën, het volledig mijden van andersdenkenden en het voorschrijven van een confronterende en sterk polariserende boodschap”, aldus de veiligheidsdienst.[8] De organisatie is in Nederland echter niet verboden.
Hizb ut-Tahrir timmert al meer dan vijftig jaar aan de weg en opereert in meer dan 40 landen, en is ook in sommige Aziatische landen immens populair. Onlangs vulde Hizb ut-Tahrir een voetbal-stadion tijdens hun conferentie in Indonesië. Hoeveel Britse leden de beweging telt, is onduidelijk.
Hizb ut Tahrir roept Britse islamitische studenten op naar Irak te reizen en een idiologische strijd te voeren tegen de Verenigde Staten.[bron?] Een van de mannen(Kafeel Ahmed) die op 30 juni 2007 met een brandende auto het vliegveld van Glasgow op reed, zou binnen HuT zijn geradicaliseerd, aldus een plaatselijke HuT-leider (Shiraz Maher) [9], die zelf afstand genomen heeft van de beweging na tot inkeer gekomen zijn, tevens wordt Hut er sterk van verdacht de inspiratie te hebben geleverd aan de daders van de aanslagen in Londen. Maar aangezien Hut geen openbare ledenlijst heeft, is bewijsvoering lastig.
"HuT manipuleert de geesten van mensen, die zich vervolgens aansluiten bij groepen als Al-Qaida", aldus Zeyno Baran, een wetenschapper die in het Amerikaanse Congres gepleit heeft voor een ban op HuT in de Verenigde Staten. "Hizb is een springplank naar terrorisme. Deze organisatie laat zich niet in met geweld, maar haar radicale ideeën zorgen ervoor dat volgelingen daar uit eigen beweging wel toe overgaan."
In augustus 2007 organiseerde de HuT in Djakarta de Internationale Kalifaat Conferentie, de grootste islamitische bijeenkomst in de wereld. Er waren een grote 100.000 deelnemers, die invoering eisten van de Sjaria en tot herstel van het kalifaat.
De jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland verspreidden in december 2007 in verschillende steden een pamflet dat moslims opriep de Islam te verdedigen tegen 'een film over de Edele Koran'. Hoewel niet bij naam genoemd was het duidelijk dat het pamflet was gericht tegen PVV-leider Geert Wilders, die juist in die periode werkte aan een film over de Koran.[10][11][12][13]
Hizb ut Tahrir is regelmatig aanwezig op bijeenkomsten en lezingen van islamitische organisaties. Op 16 januari 2009 wilde de islamitische studentenvereniging van de Universiteit van Amsterdam 'Al Furqan' een lezing organiseren waarbij ook een spreker van Hizb ut Tahrir aanwezig zou zijn. De lezing had als onderwerp het conflict in de Gazastrook 2008-2009 waarbij de spreker van Hizb ut Tahrir zou betogen dat de enige oplossing voor het conflict de stichting van een islamitische staat is. De UvA annuleerde de bijeenkomst omdat mannen en vrouwen gescheiden moesten zitten. Het afgelasten van de lezing vond Al Furqan discriminerend.

************************

Diagonaal herlezen

Ik wil besluiten met een ‘tweet’ op de blog van ons aller vriend Karthuizer. Hij rodeert dezer dagen, schrijft hij, een nieuw klavier en daar zit blijkbaar meer inspiratie in dan in het vorige.
Zie http://blog.seniorennet.be/kartuizer/
Waarom ik dat zeg? Omdat het hier in Italia ook gonst van de geruchten over ‘einde loopbaan’ van de Paus. Vooral over zijn opvolger. Die moet, zegt men, deze keer weer een authentieke geboren en getogen Italiaan zijn. Precies alsof een persoon die als kandidaat-paus (papabile) het Concilie binnengaat, er bij definitie als Paus zou buitenkomen. Mij niet gelaten : Mgr Leeuwenhart, de schijtkont, heeft het verbrod en dat niet alleen bij mij!
Samengevat. Daar is de thans dreigende conflict-situatie tussen Israël en Iran, daar is de openlijke bedreiging van de Opper-Ayatollah dat de Islamvlag binnenkort zal wapperen hoog op de koepel van de St Pieter in Rome, en daar komt daar bovenop de ‘tweet’ van Karthuizer (die al bekend heeft geen echte Karthuizer te zijn, maar (beter) alleen te leven als een echte kluizenaar) als de sluitsteen van iets dat Nostradamus waard zou zijn. Ik heb het voor ons gekopieerd :
…/…
In April zou er in Rome een nieuwe paus komen, volgens verschillende berichten zou Benedictus ofwel aftreden of sterven. De volgende paus zou dan Petrus Romanus zijn en de laatste. Ik heb hier de profetieën van Malachias voor mij liggen, Malachias was in 1132 aartsbisschop van Armagh, hij voorspelde het lot van de pausen vanaf het jaar 1143 tot nu, welke naam ze zouden kiezen en welk wapen en spreuk. Deze voorspellingen zijn tot nu toe merkwaardig genoeg alle uitgekomen, over de voorlaatste paus, de huidige Benedictus voorspelde hij dat hij de De Gloria Olivae zou zijn, dat betrekt zich op het wapen en inderdaad het wapen van Benedictus beantwoordt daaraan als ook de naam Benedictus, de Benedictijnen heten ook wel olivetanen. Na hem zal Petrus Romanus de kerk regeren tenmidden van vele beproevingen, dan zal de stad op de zeven heuvels verwoest worden en zou Christus op de aarde terug keren.

Niemand kan nog ontkennen dat we in een merkwaardige tijd leven, alles staat op zijn kop en de leugen en het bedrog vieren hoogtij. De onrust in de wereld was nog nooit zo groot als nu, merkwaardig genoeg worden in de moslimlanden de Christenen medogenloos afgeslacht en ook in ons Europa trachten de moslims heer en meester te worden. Ik weet niet hoe het verder zal gaan, maar het ziet er niet goed uit.

Wie meer over Malachias wil weten verwijs ik naar Xander nieuws waar ook uitvoerig gesproken wordt over satanisme in het Vaticaan sinds het tweede Vaticaans concillie. Dat de vrijmetselarij sindsdien in het vaticaan vaste voet gevat heeft wist ik al lang, daarom ben ik ook priester geworden in de Oud Rooms-Katholieke Kerk, daar ik trouw wou blijven aan de leer van Jezus van Nazareth.

Kartuizer.
Brrrr! Waarde Vriend Karthuizer : al aan gedacht dat ook de Maya-kalender iets in dezelfde richting voorspelt?
************************We zijn met z’n allen niet lichtgelovig, en al zeker niet meer bijgelovig. Al zijn de christelijke waarden die de meesten van ons met de paplepel zijn ingelepeld voor mij meer lijk het bewonderen van een mooi schilderij. Wat de een mooi vindt, laat de andere koud en daar is niks mis mee. Mijn schoonpa nadert de 90 jaar, en weet de maandag alle voetbaluitslagen in heel het land; van hoog tot laag. Moest de man café-hanger zijn, hij zou zelfs die uitslagen van jaren geleden kunnen discuteren met andere liefhebbers. Idem dito voor de wielrennerij. Op dat punt zijn we al lang geen vrienden meer, sedert hij bijna flauwviel over mijn mening over die dingen : uitgekochte geldklopperij. Maar tegenover mij is de man verstandiger dan ik tegenover hem : over politiek wil hij niet eens praten Langs zijn neus weg wil hij wel eens kwijt dat hij genoeg gezien heeft binst de oorlog…..
Dit terzijde. Want uiteindelijk weten we het allemaal : een schilderij os alleen verf die een bepaalde impressie van de werkelijkheid weergeeft. Het is niet de werkelijkheid zelf.

661 VLAANDEREN ZENDT ZIJN ZONEN UIT

.
.


De jonge Madam Coburg van Hoedegem begroet en eert een oud lid van de Dietsche Meisjes Scharen, bij de repressie ontsnapt aan de vleesmolens van de Vlamingenhaat.


Net zoals men van Pater Damiaan van Tremelo, in Vlaanderen verkozen tot Grootste Vlaming aller tijden, een belg gemaakt heeft, zo steelt men thans de eer van een jeugdige strijdbaar Vlaams Nationaliste… De Franscouillons van dit land roven niet alleen ons zweet, ze roven ook onze eer om er zelf beter van te worden.!
*****************
Jozefa de Buysscher (Borgerhout 10.03.1923-Brussel 19.02.2012)

Het Brusselse Sint-Jansziekenhuis was – voor de komst van het vrijzinnige AZ-VUB in 1978 – het enige ziekenhuis in Brussel waar wij als Vlamingen terecht konden. Ingewijden wisten dat er zelfs een zekere Vlaamsgezindheid bestond. Vele repressieslachtoffers kregen er zelfs een baan aangeboden.
Waarom dit verhaal? Wel, omdat een zekere Jozefa de Buysscher, geboren in het Antwerpse Borgerhout op 10 maart 1923, er de lakens uitdeelde. Jozefa was de jongste telg uit een gezin van acht kinderen. Jozefa was in haar jongere jaren actief in de 'Dietsche Meisjesscharen’ (DMS) van Jetje Claessens. In 1949, op 26-jarige leeftijd, trad Jozefa in het klooster van de hospitaalzusters Augustinessen. Pas later ging ze geneeskunde studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze in 1964 promoveerde. Daarna werd ze directrice van het Sint-Jansziekenhuis. Ze gaf ook nog les aan de door haar opgerichte verpleegsterschool te Brussel, en was lid van de beheerraad van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen. In 1990 begon Jozefa in ‘haar’ Sint-Jansziekenhuis de eerste residentiële eenheid voor palliatieve zorgen.
Jozefa de Buysscher overleed op 88-jarige leeftijd in ‘haar’ Sint-Janziekenhuis.
Jozefa was niemand minder dan ZUSTER LEONTINE! Zuster Leontine werd wereldwijd geprezen voor haar inzet voor terminale patiënten. Haar Vlaamsgezindheid heeft ze nooit onder stoelen of banken gestoken.
Het gerucht, dat ze zich aan het Oostfront inzette voor de gewonde Vlaamse soldaten, kunnen we niet hard maken
Rust in vrede, grote madam.
Weet iemand meer over haar jeugdjaren?

Roeland http://www.bloggen.be/roeland/


************************

Diagonaal herlezen
Of het nog ooit nader bekend wordt, hoe een DMS-meisje van 17 jaar (in 1940) de oorlog en vooral hoe ze de ‘bevrijding’ die daarna uitbrak, heeft meegemaakt, is vandaag voor het grote publiek een grote onbekende. Misschien zelfs dat de ouder wordende Jozefa daar ook niet eens meer wilde aan herinnerd worden : het was tenslotte allemaal zo pijnlijk! Ze werd daarna kloosterlinge in het St Jan Ziekenhuis in Brussel, dat blijkbaar algemeen gekend is, dat men daar milder is geweest voor de gebroodroofden der repressie dan de Just-is-Just der Coburgers.
Hoe Jozefa daarna directrice is kunnen worden, is waarschijnlijk een boeiend verhaal die het waard is (als voorbeeld voor de jeugd) op zekere dag tot op het bot te worden uitgezocht. Ge moet het maar doen : op de leeftijd waar de meeste werkers alleen nog aan rust denken, begin deze Grote Dame een nieuw verhaal, waarover zelfs de V°RT-mensen met respect moeten spreken….Al betitelen de regime-media deze ‘palliatieve zorgen’, zijnde de meest menselijke begeleiding uit het leven, gewoon als…..alternatieve manier van moorden (=euthanasie). Op die manier denken ze de moord op medemensen (10.000 per jaar) een humaner tintje te kunnen geven. Weten ze trouwens de herkomst van het woord ‘palliatief’? Moeten ze gewoon het verhaal van de mantel (de palio, ofte in ’t Brussels de ‘palto’) van Sint Maarten eens grondig herlezen.
Weet U, voor een St Jan-naar (St Jan-bij-Ieper, ook gezegd St Jan-Hoge-Zieken, omdat in de Middeleeuwen de melaatsen en de stervenden daar een goede verzorging genoten) is het St Jans Ziekenhuis in het verhaal van Zr Leontien, gelinkt aan het verhaal van Sint Maarten, de kinderheilige die in de ‘Verwoeste Gewesten’ van het Ieperse op 11 november (niet op 6 december) Sint Niklaas met glans vervangt, een zoete wenk voor de dag die onvermijdelijk ook voor ondergetekende nadert….. Is dat nu een opwekkende, of een treurige gedachte, begraven te worden onder de Leeuwenvlag?

Hoe Zr Leontien zaterdag in het Finisterre-kerkje in de Brusselse Nieuwstraat zal ten grave gedragen worden? Waarschijnlijk even eenvoudig zoals ze geleefd heeft. En hoogst waarschijnlijk, om geen enkele Hovaardigheidsbekleder te krenken, zonder de minste verwijzing naar de drijvende kracht achter haar (en ook mijn) gehele leven….
Ach Ja….Vlaanderen zendt zijn beste zonen uit. Ze zijn (ook hun dochters) wel genoeg om te wroeten tot ze erbij vallen, om op die manier post mortem door de bloedzuigers van hun volk te worden geëerd….
Neen, Zr Leontien, ik zal er niet lijfelijk aanwezig zijn, nu zaterdag, en U weet best waarom. Maar ergens boven de hoofden der aanwezigen, zullen velen U toefluisteren : “Bedankt dat gij er voor ons geweest zijt, als wij U nodig hadden”. Mensen moeten sterven, de Liefde nooit.

dinsdag 21 februari 2012

650 JOB IS VERGETEN HET LICHT UIT TE DOEN

.
.


Geen handelsmerk……
De loense Hitler-blik was voorbehouden voor strikt privaat gebruik.
-----------------------------

Exit Job Cohen
21/02/12, 06u39
De Nederlandse sociaaldemocratische leider Job Cohen nam gisteren abrupt afscheid van de toppolitiek. De aftredende PvdA-fractieleider zegt dat hij er niet in geslaagd is "de weg naar een fatsoenlijke samenleving geloofwaardig voor het voetlicht te brengen".

Die droom van een fatsoenlijke samenleving was al jaren Cohens handelsmerk. Zijn politieke streven was erop gericht om een dam op te werpen tegen de verharding en de versplintering van de Nederlandse samenleving. "De boel bij elkaar houden", was het credo waarmee hij als Amsterdams burgemeester uitgroeide tot een gerespecteerd staatsman. Het Amerikaanse blad Time omschreef hem als een Europese held.

Het was dan ook de logica zelve dat de PvdA hem in 2010 naar voren schoof als de toekomstige premier van Nederland. Meer dan 50 procent van de bevolking zag hem als favoriet voor het premierschap, zijn directe tegenstanders Balkenende en Wilders bengelden daarachter met 17 en 15 procent. En toch ging het mis. Bij de verkiezingen strandde Cohen op dertig Kamerzetels, één te weinig om de liberale VVD van Mark Rutte te verslaan. In plaats van een linkse regering kreeg Nederland een uitgesproken rechtse coalitie die staande wordt gehouden met gedoogsteun van de xenofobe Wilders.

Bijzonder frustrerend voor de sociaaldemocraten waarvan enkelen toen al vragen stelden bij Cohens radicaal zachte imago. "Mag je in de politiek dan niet af en toe hard uithalen naar een tegenstander?", luidde het. "Wat is er mis met een goed gerichte oneliner?" Ondanks de nipte en pijnlijke nederlaag bleef Cohen de onbesproken PvdA-kopman. Met het nodige geduld zou Job de rammelende gedoogcoalitie wel uit elkaar rijden. Hij was toch de geloofwaardige incarnatie van de strijd tegen Wilders, niet?

Maar ook de strategie van het geduld mislukte. Hoewel Wilders voor tal van gênante situaties zorgde, slaagde Cohen er nooit in om de regering Rutte in ademnood te brengen. Cohens ultrabeschaafde aanpak leek hem opnieuw parten te spelen. Het handelsmerk werd stilaan een karikatuur. De zenuwachtigheid in eigen PvdA-rangen nam toe. Zeker toen uit recente peilingen bleek dat de radicaal-linkse SP goed is voor 31 zetels en de PvdA doet wegsmelten tot 21 zetels.

Natuurlijk is het grootmoedig dat de terugtredende Cohen zijn eigen tekortkomingen scherp analyseert. Maar wat zou er gebeurd zijn als Cohen zich iets minder puriteins aan zijn zachtmoedigheid had vastgehouden en af en toe met scherp had geschoten op de Ruttes en Wildersen van deze wereld?

De kans is reëel dat hij vroeg of laat premier was geworden en Nederland echt had kunnen veranderen. Harde oppositie is geen teken van verval.
Bron De Morgen Virtueel


************************

Diagonaal herlezen

Daar de man en zeker zijn optreden geen reclame is en trouwens nooit was voor de Lynxe roofdieren bij onze Noorderburen, is er vandaag over ’s mans vertrek weinig of niets te vinden in de Vlaamse virtuele gazetten. Hij is dus weg (was niet meer zo zeker van zijn job…) maar heeft het licht achter zijn rug niet uitgedaan. Zal dus vanzelf moeten doven. Goed zo, zijn we dus daar van af. De Nederlandse boel zal dus op een andere manier moeten bij elkaar gehouden worden….. Of misschien juist niet!
Ook op gelet dat de Sossen ook boven de Moerdijk beschaamd zijn voor hun afkomst, net als bij ons trouwens?! Ze worden nu liever sociaal-democraten genoemd. Dat is lijk een aangenaaide bonten halskraag op hun wintterse frak : het helpt geen zier tegen de koude, maar het staat chique….
‘De boel bijeen houden’ was de slogan waarmee Cohen naar de laatste (verloren) verkiezing trok en die door Wilders op het discussie-platvorm geen verkiezingsbelofte werd genoemd, maar een bedreiging. Nederland is daar dus mooi aan ontsnapt! Spijts de Koninklijke bemoeienissen om van de man de Nieuwe Eerste Minister te maken.
Hoe het nu verder verloopt, is voor ons, Vlamingen, alleen van belang om te zien hoe Geert Wilders de nieuwe situatie aanpakt. Als er nu, in plaats van de verdwenen grote duivel, maar geen 10 kleine duiveltjes in de plaats komen!
Alhoewel, Job Cohen enig gewicht toekennen om van hem een grote duivel te maken : ik denk dat dàt een zonde is van lichtvaardig oordeel. We zullen zien : als er voor zijn zieltje in veel moskeeten een nadienst gevierd wordt, is het voor de Muzel-fielen een heilige geweest. Wordt hij integendeel niet gevierd, dan is de man niet eens een voetnoot in de Geschiedenis geweest.
Tenzij, tenzij…Men weet maar nooit! Als men daar ooit een Kaliefaat der Nederlanden opricht, zien we hem misschien nog wel terug als harem-houder i.p.v. stadhouder van Amsterdam.

659 HITLER VERBETERDE DRUK IN OPMARS

.
.


Hitler II
Hoe een wereld-droom voor de ene totaal anders kan zijn dan voor de andere…. De Duitse Nationaal Socialisten, uit schaamte door hun ex-medestanders later omgedoopt tot ‘Nazi’s’, droomden ervan de wereld (eigenlijk alleen maar Europa en de meegaande koloniale rijken) te onderwerpen. Ik krijg het aan mezelf niet uitgelegd, waarom de man Job Cohen, partijleider van de PvdA in NL, mij altijd aan Hitler doet denken. Hitler had toch zo geen dode vissen-ogen? Rik Torfs van de Tjeven heeft die wel, doch die doet mij –gelukkig voor hem – niet aan Hitler denken. Hij is meer een Pontius Pilatus, van ‘ik weet het ook niet’ –‘ Laat mij gerust, want ik heb slecht geslapen’
Hitler toen, en nu die Ayatollah uit Iran, die jongleert met de wereldbol onder de Halve Maan…

Weet U nog? Hitler was de gedroomde gelegenheid voor de Yankees om daarvan een parodie te maken, met Charlie Chaplin in de hoofdrol : dansend en springend van het ene been op het andere, de Blauwe Planeet altijd maar als een luchtballon omhoog gooiend. Of ondertussen van razernij in het tapijt bijtend…. Heerlijk, toch! Hebben we gelachen! En we vergaten er op slag compleet onze eigen miserie mee onder het leed van de Duitse soldaten-laarzen! De oorlog werd herleid tot een ‘Kriegspiel’….. En zoiets kan, na 70 jaar, weer her beginnen, dat gooien met de wereldbol…..…..
JaJa, variété-artiesten zijn de Amerikanen altijd geweest. Ook nu weer – en de media verzwijgen het nogmaals, net zoals in de late jaren ‘30 : hun oorlogsvloot ligt voor anker in de bedreigde wateren. En deze keer is het niet om te lachen. Hetzelfde scenario dreigt als in 1915 op de Doggersbank (Noordzee) : Zie Wikipedia. Toen zat het spel al volop op de wagen. Nu zijn de oorlogvoerende partijen nog maar stilletjes elkaar aan het besluipen…..

Het Voorspel is verleden week donderdag begonnen : Iran sluit de oliekraan voor Frankrijk en Engeland. De wereldeconomie slabakt en de brandstofprijzen (petrol, gas) zijn stilaan niet meer menselijk. Nu nog de Straat van Hormoes afsluiten en er kan geen druppel olie meer naar Europa. Meteen zijn we met z’n allen terug gekatapulteerd in het Stenen Tijdperk. Met de groeten van Mo!

Straks kunnen we, naar het voorzichtige voorbeeld van onze voorgangers tijdens WO II, beginnen landkaarten tegen de muur te spijkeren, en ons een voorraad vlaggetjes met spelden aan te schaffen. Om op die manier de komende Zesdaagse Oorlog N°II in het Oosten van uur tot uur te volgen, in de hoop dat die beslecht wordt binnen de 6 dagen, en beperkt blijft tot het Oosten. Met Israël als schildwacht aan de poorten van West Europa…..

Had Europa, na de Val van de USSR, maar beter zoete broodjes gebakken met de Russische Beer, om daar ook petrol van te betrekken, dan waren we nu niet totaal afhankelijk geweest van de Haatbaarden. Hoort Rusland inderdaad, gezuiverd van het bolsjewisme, niet meer tot Europa dan die Haatbaarden?
Maar er is hoop. Nu Uncle Sam binnenkort uit zijn krammen zal moeten schieten met zijn oorlogsvloot om Israël nucleair bij te staan, kunnen ze meteen een bommetje gooien op The Inner Circle van het wespennest, de centrale As van het vliegwiel van Het Kwaad. Zo kan niemand na 10 jaar zeggen dat na 9/11 op een ondoordachte manier wraak is genomen….. Net zoals na Pearl Harbour valt niemand Amerika ongestraft aan op eigen grondgebied!
Het zou natuurlijk veel te simpel zijn, over twee petrol-boeren (Rusland en Arabia) te beschikken, zodat ze tegen mekaar kunnen uitgespeeld worden. Dan betaalden we aan de pomp straks geen 80 Bef per liter, maar 80 centiemen….. Dat er dan noch oliesjeiks noch Russische multimiljonairs meer zouden zijn : mooi meegenomen, niet?

**************************
Israël en Iran aan de vooravond van vernietiging in een nieuwe Zesdaagse Oorlog
Posted on 19 februari 2012 by E.J. Bron
Zo moet het een beetje gevoeld hebben in de maanden voor de Zesdaagse Oorlog van 1967, toen Israël de zeer succesvolle preventieve aanval tegen Egypte en zijn bondgenoten lanceerde. Vijfenveertig jaar later heeft het kleine land, dat de meest oostelijke voorpost is van de westerse beschaving, Iran in het vizier.
Er zijn vijf redenen (is mij verteld) waarom Israël Iran niet moet aanvallen:
1. De Iraniërs zouden woedend terugslaan, de Straat van Hormoes afsluiten en de terroristen van Gaza, Libanon en Irak de vrije hand geven.
2. De gehele regio zou door woedende moslims in brand worden gezet en de Arabische Lente zou veranderen in een Arabische Winter.
3. De wereldeconomie zou een klap krijgen in de vorm van hogere olieprijzen.
4. Het Iraanse regime zou worden versterkt na te zijn aangevallen door de Zionisten, waar de Iraanse propaganda zo vaak tegen tekeer gaat.
5. Met een nucleair bewapend Iran is niets aan de hand. Staten worden meer risicovermijdend vanaf het moment dat ze eenmaal atoomwapens hebben verworven.

Laten we de argumenten één voor één doornemen:
De dreiging van Iraanse vergelding
De Iraniërs zullen zeer waarschijnlijk worden geconfronteerd met niet één, niet twee, maar met drie Amerikaanse vliegdekschepen. Twee zijn er al in de Perzische Golf: CVN 72 Abraham Lincoln en CVN 70 Carl Vinson. Van een derde CVN 70 George Bush wordt gezegd dat het op weg is vanuit Norfolk, Virginia.
Ja, ik weet dat president Obama een nobel en heilig man van de vrede is, die gebruik maakt van dronen, alleen om de vijanden van Amerika in ongekende aantallen te vermoorden na een worsteling met zijn geweten gedurende…10 seconden. Maar stelt u zich de volgende situatie eens voor, zoals deze aan mij door een viersterren generaal werd beschreven. Het is niet het spreekwoordelijke drie uur ‘s nachts, maar elf uur ‘s avonds (zeven uur in Israël) en de telefoon gaat:

De voorzitter van de Joints Chiefs of Staff: “Meneer de president, wij hebben betrouwbare informatie dat de Israëlische luchtmacht in de lucht is en binnen het uur vermoedelijke nucleaire installaties in Iran zal aanvallen”.
President: “Verdomme, wat moet ik doen?”
JCS: “Meneer de president, ik wil u aanbevelen de Israëli’s alle benodigde steun te verlenen om de effectiviteit van de Iraanse vergelding te beperken”.
President: “Maar die (krachtterm verwijderd) hebben dit nooit met mij overlegd. Ze doen dit achter mijn rug om, verdomme”.
JCS: “Ja, meneer”.
President: “Waarom zou ik in godsnaam een vinger uitsteken om hen te helpen?”
JCS: “Omdat, als de Iraniërs de Straat van Hormoes afsluiten, we de olieprijs tot boven de 200 dollar per vat zullen zien stijgen”.
President: (na een pauze) “Moment a.u.b. (gefluister) Hoe sta ik er in Florida voor?”
David Axelrod: “De peilingen zijn slecht”.
President: “Oké generaal, zet de bunker-busters in slagorde
De uitbarsting in de gehele islamitische wereld
Alle krokodillen in Afrika zouden niet evenveel (nep)tranen kunnen produceren als zouden worden vergoten door de soennitische machthebbers in de regio als de nucleaire ambities van Iran onder controle worden gebracht.
De double-dip recessie
De olieprijzen dalen als gevolg van een gezamenlijke inspanning van de Europese leiders om de Grote Depressie te voorkomen. Een Israël – Iran oorlog zou de olieprijzen doen stijgen, maar de Saoedi’s staan klaar om extra olie te leveren om tekorten te beperken.

De theocratie van de nieuwe legitimiteit
Stuur me een lijst van alle regimes die een dergelijke vernedering hebben overleefd. Saddam Hussein’s voortbestaan na de eerste golfoorlog is de uitzondering en de tweede keer kregen we hem te pakken.
Een verantwoordelijk nucleair Iran
Wacht. We worden verondersteld te geloven dat een revolutionaire sjiietische theocratie plotseling een sobere, calculerende volgeling van de realistische richting in de diplomatie is geworden….omdat zij definitief massavernietigingswapens heeft verworven? Vermoedelijk kan men dit (idee) vergelijken met wanneer Duitse wetenschappers net zo snel een atoombom zouden hebben ontwikkeld als het Manhattan Project, dan de Tweede Werldoorlog beëindigd zou zijn in een onderhandelde oplossing onder auspiciën van de Volkenbond.
Het grootste gevaar in het Midden-Oosten is niet het risico van een Zesdaagse Israëlische oorlog tegen Iran. Het grootste gevaar is het “wishful nonthinking” van de westerse wereld dat de moellah’s van Teheran de handen vrij laat om nucleaire wapens te verkrijgen, omdat ik er van overtuigd ben dat ze optimaal van een dergelijke dodelijke gelegenheid gebruik zullen maken. We zouden ingestemd hebben met het creëren van een “Rijk van de Afpersing.”
Oorlog is een kwaad. Maar soms kan een preventieve oorlog een kleiner kwaad zijn dan een politiek van appeasement. De mensen die dit niet weten, zijn diegenen die nog steeds ontkennen wat een nucleair Iran ons allen uiteindelijk zou kosten.
Het voelt als de vooravond van een soort van creatieve vernietiging.
Niall Ferguson is hoogleraar geschiedenis aan de Harvard Universiteit. Hij is ook als senior research fellow verbonden aan het Jezus College, Oxford University en als senior fellow aan het Hoover Institution, Stanford University. Zijn laatste boek, “Civillization: The West and the Rest”, is onlangs gepubliceerd door Penguin Press.
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/02/05/israel-and-iran-on-the-eve-of-destruction-in-a-new-six-day-war.html
Auteur: Niall Ferguson
*********************
Diagonaal herlezen
Neen, denk nu niet dat, omdat ik hier over oorlog spreek, ik daarover enthousiast ben. Maar iedereen weet het : alleen struisvogels steken hun koppen in het zand omdat ze dan het gevaar niet meer zien.
Kijk wat er gebeurt in Nederland met Wilders en de PVV : alleen maar de onrust van de mensen kanaliseren om de overlast veroorzaakt door de Oost Europeanen aan te klagen, waartegen de Overheid onvoldoende wil optreden : neen, dat mag niet, want dat is populistisch racisme. Is weer zo’n typische Lynxe reactie : naast de kwestie redeneren & reageren. De PVV is tegen de overlast, maar neen,volgens de poco’s wil dat zeggen dat de PVV tegen de Oost Europeanen is. Op die manier kunnen ze scenario II aanhouden : de PVV in diskrediet brengen in de hoop de overlast te kunnen doodzwijgen. Zo moet er niet opgetreden worden, want het belastingsgeld kan zo maar niet uitgegeven worden aan politie-werk : in de hoop dat het koelt zonder blazen,(wat het niet doet!) : het weinige geld dat er nog rest, houden ze liever voor hun eigen leiders- en ambtenaren-kliekjes….

En dat hebben de mensen onderhand wel door : een beetje overal in Europa komt er reactie. Om het met de woorden van de Geitenboer te zeggen :’Wiegelooft die mensen nog’….Hij had het wel anders bedoeld, maar het blijft toch maar gezegd!
Nu weer over de Grieken, daar waar iedereen weet dat het ook gaat over Portugal, Spanje, Wallonia : al die volkeren werden misleid en hebben geleerd zich te voegen naar de weg van de minste weerstand. Het Links Bestuur heeft echter al lang, uit persoonlijk belang, zijn idealen verloochend om aan de macht te blijven en krijgt nu, nu het geld op is en er nergens meer kan geleend worden, de rekening gepresenteerd. Dat er, in hun radeloosheid, overal in Europa naar de Haatbaarden wordt gelonkt om daar in de gratie te komen, zal op het einde hun complete ondergang worden. Want de mensen voelen dat ze sprookjes worden wijs gemaakt. Ali Baba was/is geen wilde weldoener, ook geen arme azielzoeker, maar een roverhoofdman.
En daarom moet Wilders zwijgen, en wordt het Vlaams Belang in de verdommenis gereden : zij zijn de stemmen van het volks-geweten. En als er iets is, waar Lynxen niet tegen kunnen, dat is tegen de stem van hun geweten. Voorbeeld : Rudy De Leeuw, voorvechter-profiteur.
Wij moeten, voor zij het nog persoonlijk hebben beleefd, de les van ons eigen Vlaams verleden indachtig zijn : niet meelopen met de een of andere denkwereld, maar gewoon onszelf blijven : on-verfranst, on-verengselst, on-verduitst : wij zijn rije Vlamingen jammer genoeg in een on-vrij land. En dat moet onze eerste bekommernis zijn!
Dank zij het Internet, hebben wij thans recht van spreken en van weten. We kunnen onze krachten bundelen. Nu nog zoeken zeker te spelen, zodat de verkiezingen niet kunnen vervalst worden, en het wordt Bye Bye Belgium : tot nooit meer!

zondag 19 februari 2012

657 BOVENSPITTEN WAT ONDER DE MAT GEVEEGD WERD

;
.
.


Hongarije!
Herinnert U zich de recente geschiedenis van Hongarije? De Grote Oorlog was verwoestend : verscheurd, geamputeerd, herverdeeld, vernederd en door de Mogendheden wegens deel uitmakend van de verliezende partij, zo goed als van de aardbodem weggeveegd. Gedurende WO II gedeeltelijk opgeveerd, maar achteraf dubbel en dik opnieuw onder de knoet gehouden onder communistisch bewind. Tot het Sovjetrijk zelf uiteenviel…. Na vrije verkiezingen met een overweldigend succes voor de traditionele waarden, werd de nieuwe Grondwet gestemd en goedgekeurd. Viktor Havel was de Nieuwe Man en dart zinde Europa niet! ! De laatste Rechters, nog benoemd onder het communistisch bewind, werden meteen vervroegd op pensioen gesteld…Een schande vinden de Euro-dictators, want die Rechters waren zo’n goede en gewillige geestesgenoten, Maoïsten zoals Barbarosso. Maar er is meer. De nieuwe Grondwet erkent dat de Christelijke Leer de Staatsgodsdienst is en volgens de E.U. mag dat niet! Want dat staat haaks op hun vriendjespoltiek voor de Muzelmannerij.
Wilt U er op letten, dat volgens de Dikke VanDaele er geen Muzelvrouwen bestaan, maar alleen Muzelmannen?! Hoe zou dat toch komen, denkt U? Zetten die zichzelf voort, of wa?

In Zwitserland komt er een volksraadpleging over het sluiten van de grenzen voor nog meer avonturiers : moesten de Euro-dictatoren kunnen, ze zwierden de Zwitsers naar beneden met het hoofd voor van de hoogste bergtoppen ….Dus doen onze media met dat referendum lijk met het Vlaams Belang : doodzwijgen. De kop in ’t zand steken. Onder de mat vegen. Doen alsof het niet bestaat….
Waarom de Eur-potentaten dan zo giftig zijn telkens de (nieuwe) Hongaarse Grondwet ter sprake komt, is in hoofdzaak omdat deze de media intoomt om nog verder hetzelfde te doen zoals onze media al jaren doen : er maar op los liegen om zo veel mogelijk Progressief Linx en Muzo-fiel uit de hoek te komen. Ja, ik weet het! Muzofiel is een nieuw woord, hier en nu ter plaatse uitgevonden. Het is het tegenovergestelde van Muzo-foob…. Misschien wordt ondergetekende wel onsterfelijk wereldberoemd door de uitvinding van deze 2 woorden. Er bestaan Anglo-fielen en -foben , en Germano-fielen en –foben, en om niemand te discrimineren moeten er ook MUzofielen en Muzofoben zijn! !
Kan ik er aan doen, dat ons verstand bijna tilt slaat bij het zien van een blonde Zweedse Schone in bikaniet, en al helemaal niet bij een vormloze gestalte in zwarte rouwkledij?! Ik, en niet ik alleen, ben het product van meer dan 2000 jaar menselijke vooruitgang…

De 3 aapjes van hierboven even aan kant laten AUB tot onderaan deze alinea. Stel U voor : De 7de Dag in Hongarije mag voortaan niet meer op het scherm, als er alleen zoals bij ons Linxe, Half Linxe of Heel Linxe partijen aan het woord komen. Naast al wat ‘Sinistra’ is ( = het Italiaanse woord voor Links! de klankverwanrtschap is niet mijn schuld!) Centrum L of Centrum R, mag/moet dus ook het plaatselijk Vlaams Belang op de buis. Geen wonder dat Vrhfsdt, De Wael & Cie, de V°RT op kop, daarvoor een aap in z’n aanhangsels zouden bijten! Arme aapjes van hierboven! Zo kapotgesabbeld aan hun einde moeten komen….
*********************

Hier volgt dan nu het aangekondigde stukje met diverse onderwerpen die overal onder de mat geveegd werden. Let wel : deze bron is niet lijk de Linxe broederschap, die het altijd klaar staan met het afschermen van hun bronnen, zodat er niet kan gecontroleerd worden. Rechts speelt hier, als naar gewoonte, en zoals het hoort, open en bloot en geeft zijn bronnen prijs. U kunt gerust controleren : het staat er zoals het gebeurd is!

***********************

Onderdrukt nieuws: Opnieuw een kanonnade van verzwegen informatie
Posted on 18 februari 2012 by E.J. Bron

De schrijver van deze bijdrage heeft nooit in buitenaardse wezens geloofd. Intussen hoopt hij hartstochtelijk dat er buitenaardse intelligentie bestaat. Op aarde is hiervan namelijk steeds minder aan te treffen. Dat bewijst de actuele keuze van de door onze media verzwegen nieuwsberichten.
In Londen heeft vorige week Justice Ouseley, een rechter van de, High Court, christelijke gebeden in raadhuizen van Engeland en Wales verboden. Het is een moslima, die ons tegen de achtergrond van zulke beslissingen voor gek verklaart en ons ertoe oproept eindelijk weer op te komen voor onze waarden. Maar wij gaan gewoon politiek correct door: vanaf 1 maart 2012 mogen de medewerkers van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT geen kruis meer dragen. In het christelijke land is men bang om moslims te “beledigen”. British Airways hanteert deze politiek correcte richtlijn al langer. Ondertussen werd in Groot-Brittannië de 23-jarige meneer Islam veroordeeld. Hij verkrachtte vrouwen in Londen, die na het invallen van de duisternis nog alleen over straat gingen en motiveerde zijn gedrag met de uitspraak dat hij immers een praktiserende moslim zou zijn. Dat zou gewoon zo zijn in zijn cultuur. In een ander geval heeft een uit de Oriëntaalse cultuurkring afkomstige familie in Groot-Brittannië een 10-jarige als seksslavin gehouden. Dit deden ze tien jaar lang. Als de daders Europeanen zouden zijn geweest, dan zou het een schandaal zijn. Zo echter wordt het politiek correct genegeerd. Zoals zoveel dingen: In Wenen werd de islamdeskundige Elisabeth Sabaditsch-Wolff in december 2011 wegens kleinering van religieuze leren ook in tweede instantie gerechtelijk veroordeeld. Ze had waarheidsgetrouw gezegd, dat de islamuitvinder Mohammed geslachtsverkeer met een kind had. De rechters bestreden bijvoorbeeld niet, dat Mohammed geslachtsverkeer met een 9-jarig kind had (dat leren moslims immers ook zo in het islamonderwijs). Zo´n uitspraak van niet-moslims tegenover moslims is gewoon al een kleinering van religieuze leren. We onderwerpen ons gewoon. In wenen vindt op 10 maart 2012 de “kalifaatconferentie” plaats. Daar praten dan radicale islamisten er met elkaar over wanneer en hoe ze in het Duitstalige gebied een islamitische dictatuur kunnen invoeren. Daar wordt dan tegen onze westerse democratie opgehitst en door Allah´s groene nazi´s tot haar vernietiging opgeroepen. En we kijken politiek correct weg. We willen per slot van rekening tolerant zijn. We zijn gewoon alleen nog maar gek.

In Cincinnati/Ohio betaalt een school de leerlingen er nu voor dat deze in de les verschijnen. U hebt het goed gelezen: oudere leerlingen krijgen 25 dollar en jongere 10 dollar. Waarschijnlijk is het slechts een kwestie van tijd dat dit systeem ook in het Duitstalige gebied als “vooruitstrevend” wordt ingevoerd. Dat zou immers gefinancierd kunnen worden met de nieuwe strafbelasting voor kinderloze mensen. Het motto is nu: verwekken of betalen. Daar is vooral onze geïmmigreerde grote familie met 2600 (!) leden blij mee en verzekert zodoende haar eigen toekomst. Een baby, die vandaag wordt geboren, zal volgens de nieuwste wetenschappelijke informatie in westerse landen tussen de 100 en 150 jaar oud worden. In deze tijd van leven kan men dan nog meer idiotie onderbrengen.
De wereld wordt gewoon steeds gekker. Een ander voorbeeld: Dertig minuten na de melding over dood van Whitney Houston heeft Sony Music de prijs voor digitale MP3-muziek van de zangeres met 60% verhoogd. Uiteraard verzwijgen Duitstalige media dat.
Onze media verzwijgen ook wat er op dit moment in Egypte gebeurt. De Moslimbroederschap heeft immers met overweldigende meerderheid de verkiezingen gewonnen. En nu chanteren deze islamisten de Amerikaanse regering; Als de VS het geld voor de nieuwe radicale regering in Cairo vermindert, dan zeggen ze gewoon het vredesverdrag met Israël op. Dat willen we liever niet horen. De Moslimbroederschap gedraagt zich overigens in Europa net zo. En wij vlijen de Moslimbroeders. Terug naar het Nabije Oosten: Onze “democratische” nieuwe vrienden van het bevrijde Libië hebben voor de VN een voorproefje van hun begrip van mensenrechten gegeven – en een haatrede tegen homoseksuelen gehouden. Hebt u daarover gelezen in de Duitse (Nederlandse?) media? Nee, want om daarover te berichten is immers ook niet politiek correct.

Het Britse dagblad Daily Mail bereidt zijn lezers op dit moment voor op de burgeroorlog in Europa. Het dagblad schrijft, dat het hier al heel lang voor heeft gewaarschuwd. Dat komt iemand vast en zeker bekend voor.
Wanneer u eerstdaags na een inspannende dag dus in alle rust lekker wilt ontspannen voor de televisie, dan kan het gebeuren dat plotseling alle honden in het land ineens heel hard beginnen te blaffen. Nee, dan is niet de burgeroorlog uitgebroken. Dat heeft dan veel meer te maken met een hoge frequentietoon, die mensen niet kunnen horen, maar honden wel. Die toon wordt tijdens iedere reclame op de tv voor hondenvoeding uitgezonden. De hond rent dan naar de luidsprekers van de televisie. Het baasje en het vrouwtje van de honden moeten ertoe worden aangezet om goed te kijken naar de reclame en precies dat hondenvoer te kopen. Per slot van rekening is hun lieveling hier helemaal enthousiast over. Dit wordt op dit moment in Groot-Brittannië getest. Er bestaat op de reclame op televisie nu echt een verborgen toon voor honden. We worden gewoon iedere dag een beetje gekker.
Bron:
http://tinyurl.com/7wemhwx
Auteur: Udo Ulfkotte
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

zaterdag 18 februari 2012

656 JL HANEKOP GE MOET MAAR DURVEN

.
.


De Dikke van Diksia kent werkelijk geen schaamte! Als uiterst gewichtige Flamand-de-Service en gewiekst collaborateur om iedere Franssprekende ter wereld ter wille te zijn, op voorwaarde daar in de eerste plaats zelf beer van te worden, herbegint hij ons de les te lezen, in plaats van te zwijgen als een graf.
Mislukt als democraat, mislukt in de bankwereld, rest hem nog als uitloopbaan de Eurocraatie als vervroegd pensioen. Zou hij misschien ergens een laatste kiekenbilletje uit de rijke Vlaamse Gewesten weten, dat aan Parijs kan verlapt worden? Of zoekt hij een bliksemafleidertje voor de brand die is uitgebroken in de sociale huisvestingszaken van zijn stad? Sociale dinges zijn zowat de speeltuin van alle Rode Graaiers, en van JL is toch bekend (zelf gezegd!), niet goed te weten of hij nu bij de Tjeven dan wel bij de Sossen thuis hoorde. Dàt was indertijd pas populisme van de echte soort, want het was eten van twee walletjes om naïeve kiezers te lokken……
Nu is het Euro-kopstuk op ‘de biest’ gesprongen : U weet wel : “let go the beast’…. En hij legt uit wat er weeral verkeerd is gelopen. Deze keer moeten wij hem echt geloven!
Slecht gecommuniceerd! Ja, dat zal het zijn! De Europese Unie van Sovjet Socialistische Republieken (E-USSR) hebben goed gewerkt, maar slecht gecommuniceerd! Dat is het! Ge kunt dat gerust geloven en zelfs voort vertellen, want ’t is gezegd van de grootste sjoemelaar uit de Vlaamse Geschiedenis. En zeggen dat Tom klaar staat om hem op te volgen!
Maar kom, verlustig U hieronder in het gezwam van een individu die alles wat hij aanraakt en van goud is, verandert in schulden….

---------------------------------------Wie durft het nog opnemen voor Europa?
Jean-Luc Dehaene − 17/02/12, 08u02
Debat over democratisch gehalte van de EU bulkt van de misverstanden. Jean-Luc Dehaene is oud-premier, Europarlementslid voor CD&V en lid van de EVP-Fractie. Ivo Belet en Marianne Thyssen tekenen mee.

Sinds het uitbreken van de financiële en economische crisis woedt het debat over het democratisch gehalte van de Europese Unie heviger dan ooit. Politicoloog Dave Sinardet stelt terecht in deze krant (DM 15/2) dat Europa steeds meer beslissingsmacht heeft, waaruit hij besluit dat "nationale politici meer dan ooit verantwoording moeten afleggen maar minder dan ooit te zeggen hebben". Dat laatste is een misvatting die steeds vaker en hardnekkiger opduikt.

De Europese beslissingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze worden genomen in Europese Raden waarin de nationale verantwoordelijken mee beslissen volgens Verdragen die door alle nationale parlementen zijn goedgekeurd. De leden van de Europese Raden nemen die beslissingen vanuit de overtuiging dat bepaalde uitdagingen ook in het voordeel van hun burgers beter in Europees verband worden genomen omdat ze de grenzen van de lidstaten overschrijden. Hun nationale parlementen controleren de beslissingen. Het Europees Parlement dat rechtstreeks verkozen wordt en dus directe politieke verantwoording moet afleggen, is in de meeste gevallen ook medewetgever.

Windeieren
Wie klaagt dat die 'ondemocratische' EU-Commissie vandaag op een onlegitieme wijze de regie voert, vergeet al te gemakkelijk dat Barroso, Rehn & co alleen kunnen optreden bij de gratie van de macht die ze uit handen van de regeringen en het Europees Parlement hebben gekregen. Ze zijn aan het parlement ook verantwoording verschuldigd. Een andere misvatting is dat de Europese Commissie en Europa bij uitbreiding de speelbal van 'Merkozy' zijn. De Duitse en Franse regeringsleiders mogen zichzelf dan wel vaak in de kijker werken, maar de beslissingen worden genomen door alle 27 staatshoofden en regeringsleiders samen.

De oorzaak van deze groeiende kloof tussen de burger en Europa ligt dus niet bij het vermeende gebrek aan democratische legitimiteit van Europa. De Europese beslissingen zijn niet van bovenuit opgelegd door Europa, maar zijn mee beslist door alle lidstaten samen. Zo worden ze echter niet gecommuniceerd en daar loopt het spaak. Vooral wanneer het om moeilijke beslissingen gaat, beperken veel politici zich in eigen land al te vaak tot "het moet van Europa". Dit terwijl ze perfect weten dat - EU of geen EU- de genomen maatregelen noodzakelijk zijn om de toekomst van hun burgers veilig te stellen en de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Het Europese verband geeft aan deze maatregelen een toegevoegde waarde, maar die gaat compleet verloren als men de EU louter als boeman gebruikt. En daar wringt het.

Een goed voorbeeld is de Europese Muntunie. Die heeft de laatste tien jaar Europa en zijn lidstaten geen windeieren gelegd. Men slaagt er echter niet in dit aan de burgers uit te leggen. Van bij de start was duidelijk dat een muntunie budgettaire convergentie vereist, wat werd vertaald in de Maastrichtnormen en in het stabiliteitspact. Aan deze regels hebben de lidstaten zich echter niet gehouden, Duitsland en Frankrijk gaven in 2003 het slechte voorbeeld.

De lidstaten hebben ook geweigerd aan de Europese instanties de nodige instrumenten te geven om de lidstaten afdoende te controleren en zo nodig te sanctioneren. Het sixpack, het Europese semester, de bankencontrole en de andere maatregelen die sinds het uitbreken van de eurocrisis werden genomen hebben geen andere bedoeling dan dit mankement recht te trekken. De lidstaten hebben de verplichting hun financiën op orde te stellen. Ze moeten echter ook kunnen rekenen op de onderlinge solidariteit binnen de Unie.

Duitsland wekt hierbij vaak de indruk de grootste last te moeten dragen, maar laat gemakshalve achterwege dat het een decennium lang het grootste voordeel uit de eenheidsmunt heeft gehaald. Bij het uitbouwen van het luik solidariteit zijn de stappen nog te schuchter. Er is weliswaar het Europees noodfonds, maar men moet meer structurele instrumenten durven creëren, zoals Eurobonds waardoor de EU goedkoper kan lenen voor de lidstaten. Ook de suggestie van de Duitse raad van wijzen voor een Europees delgingsfonds dat de schulden hoger dan 60% van het BBP van de lidstaten overneemt, is in dit verband een goed idee. Hiernaast moeten we uiteraard ook de economie en de werkgelegenheid stimuleren.

Mantra
Politici op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en Europees, moeten de intellectuele eerlijkheid hebben om dit beleid mee te verdedigen in eigen land. Niet omdat het moet van Europa. Wel vanuit de overtuiging, zoals de Italiaanse eerste minister het deze week in het Europees Parlement zei, dat dit beleid de toekomst van de eigen burgers op langere termijn moet veilig stellen; dat Europa niet het probleem is, maar meer dan ooit het kader voor het aanpakken van de globale uitdagingen van vandaag.

Wijzen op de noodzaak van meer Europa is niet zomaar een mantra. Het versterken van de Europese integratie en het strakker aanhalen van de economische en budgettaire banden maken ons weerbaarder tegen financiële speculanten. Ze vormen de beste garantie voor het behoud van onze welvaart. Maar als we Europa van onderuit voortdurend uithollen en met alle zonden van Israël beladen, kalft de solidariteit af en dreigt het hele Europese project ineen te stuiken. Als we door het diepste dal zijn, zal blijken dat de EU veel sterker staat en dat dit goed is voor de burgers. Hopelijk zal dit het draagvlak voor Europa verbreden en solidariteit vanzelfsprekend maken.

-------------------
Diagonaal herlezen
Een beetje veearts en wat dioxine-kippenvet waren ooit voldoende om ’s mans Premierschap te fnuiken. Toen kon ’s Konings vriend aan het werk om, net zoals Nobiljon Lippens het voor deed met Fortis, de mensen hun spaargeld af te luizen bij Dexia. Met daarbij de bezwarende omstandigheid om met de medeplichtigheid van de Ieperse Geitenboer de levenskracht van zijn eigen volk helemaal in handen te spelen van een Vreemde Mogendheid. Vraag me niet ‘Hoezo?’ want dan is het antwoord : ‘Oeso’