dinsdag 31 januari 2012

636 STAKERS, MAQUIS OF WITTE BRIGADE : WHATS THE DIFFERENCE?

.
.Stakerspiket van de Rode Pakbond…..
--------------------------------------
Ik geef toe : mijn titel met daarin ook de Witte Brigade naast andere gangsters is er lichtelijk over. Net zoals die Nationale Algemene Staking (*) er ook lichtjes over was. Lichtelijk, zelfs een beetje zwaar lichtelijk er over. Iedereen, inclusief zijzelf wisten het op voorhand : het optreden van de kleur-syndicaten was eigenlijk totaal zinloos, zelfs misdadig. Stakers of terroristen, ja wat is in dit geval feitelijk the difference? Ze maken beiden vooral veel lawaai, alleen zijn de enen wat minder bloederig dan de anderen. Allez, toch op het eerste zicht!
Waarom zou een naar pure waarheid schrijvende burger-journalist op zijn hoogst persoonlijke blog dan niet met dezelfde wapens mogen terugslaan? Met woorden die er ver over zijn…. Staken in ’t wilde weg om te staken is in een rechtsstaat hetzelfde als gooien met bommen in een Muzelmanland! Van zinloos geweld gesproken!
Het is de hand willen afbijten van hen die ze in leven houden!

Ik voel, namens die ABVV-man van de afbeelding hierboven, een plaatsvervangende schaamte voor diens ziekelijke afwijking. De man zou in een geromantiseerde aflevering over De Witte Brigade tijdens de repressie, niet hebben misstaan. Als achtergrond of als sfeerbeeld bij de verbranding van de inboedel van een bestuurslid van het Davidsfonds! Of erger : met zijn gevoeligheid voor indoctrinatie, ware hij een perfecte kampbewaker geweest in Dachau…..

Het Maquis, het Verzet, de Witte Brigade, de SS-Einsatzgruppê, de duizenden Muzelman-terroristen over de hele wereld en deze stakers Anno 2012 : ze verdienen in leeuwenkooien te worden opgesloten omdat ze (uit lafheid?) onherkenbaar gemaskerd strijden en vooral, zonder uniform of enige verwittiging, altijd aanvallen in de rug van de tegenstander om deze een dolk tussen de schouderbladen te planten. Is de man beschaamd voor zijn gedrag? Is hij bevreesd voor de revanche? Mag zijn patroon hem niet herkennen? Of haandelen die mannen zonder nadenken lijk struikrovers die de brave burger ‘s nachts overvallen om hen te bestelen?
Deze man komt niet op voor zijn rechten : hij komt ons gewoon bestelen in bendevorming, want hij wil nog meer geld uit de zakken spelen van de werkende Vlaming. Zelf nadenken zit er voor hem niet in : er wordt voor hem door anderen nagedacht!

Kan het absurder? Een Lynxe pak-beweging vermomd als vakbeweging, van malcontenten die de Lynxe pakkers-regering naar de keel vliegt : het is een revolutie van de soort die haar eigen kinderen opvreet! Zoals de Bolsjevieken in 1917 de Russische arbeidersrevolutie recupereerden. Het zijn lijk losgebroken wilde dieren die bloed hebben geroken….

Eigenlijk moeten mensen met de juiste ingesteldheid abstractie durven maken van de toegebrachte schade, om zo van aan de zijkant van de weg dergelijke ongeregelde troepen te staan toejuichen! Het zou hen zelfs in de goede richting kunnen aanmoedigen! Zij doen namelijk de dingen die we zelf willen : die Lynxe dieven-vereniging van de Vlinder Regering in de vernieling rijden…. Het zou, most het niet zo triestig zijn, echt amusant kunnen overkomen : de pakbonden die hun pakkersregering willen afschieten onder het motto : nooit genoeg, als ‘t maar zonder werken kan gebeuren….

De aangerichte schade? Neen : het grootkapitaal, de neo-liberalen, zullen het gelag niet betalen zij staan daar boven! Wel de brave plichtsbewuste werknemer…In buurland Frankrijk geeft Sarko het voorbeeld (als ’t regent in Parijs…) : de BTW gaat omhoog van 19,6 procent naar 21,2 procent over de meest levensnoodzakelijke producten. Is gewoon een diefachtige belastingsverhoging met een andere naam! En hier?! Hier wil men twee indexverhogingen van telkens 2% overslaan: een Belgenmop?
Waar er moet gekuist worden? Bij trein, tam, bus, de haven en die paar grote bedrijven die over-gesyndiceerd zijn. Die ‘délégés’ op een rijtje plaatsen en doen lijk de Romeinen : decimeren. D.w.z. elke 10de man omver kegelen. De behandeling hernemen tot volledige zuivering!
De syndicaten zijn kleinburgerlijke mannetjes geworden, die al meer dan 60 jaar het contact met de werkelijkheid hebben verloren. Of toch minstens sedert de uitvinding van de Euromarkt! Hadden zij, naast de politiekers die dat gedrocht hebben opgericht, gestaan om over de lonen en de sociale wetgeving in al de lidstaten gelijktijdig en in onderling akkoord te onderhandelen in het eengemaakte Europa, dan moesten onze fabrieken nu en masse niet uitwijken naar de goedkope loonlanden… Zij hebben het allemaal laten gebeuren, om louter uit persoonlijk belang, angstvallig rond de kerktoren te blijven patrouilleren….
Of heb ik bij deze ongewild de stupiditeit van dit Europa bewezen?
Komt daarbij dat niet één politieker ook maar één minuut als ondernemer zou slagen! Ze zijn daar niet alleen veel te lomp voor, zij zijn vooral veel te vadsig! Ter gelegenheid van zo’n (mislukte) Grote Staking werd dat voldoende bewezen! Hun achterban, verre van te volgen, gaat grotendeels vierkant de andere kant uit. De richting van het gezond verstand!
Ik ben van de generatie die heeft geleerd dat ‘wie niet werkt, ook niet moeten eten’. Er zit wel een beetje sleet op, op dat gezegde, maar toch is het goed dat af en toe nog eens op de voorgrond te brengen. In de hoop dat er eens iemand de juiste Franse vertaling verstrekt, want ik heb de indruk dat bij de Vlamingen niet alleen een baksteen in de maag zit. Bij de Walen integendeel, zit noch arbeidsethiek noch een baksteen, en straks misschien zelfs helemaal niets meer in hun maag!

(*) Nationale Algemene Staking : driemaal hoofdletter want het is een soort sacrament die de deelnemers niet in staat van genade, maar in een delirium tremens brengt….

Psst
Zo lang de pakbonden geen rechtspersoonlijkheid hebben, bestaan ze officieel niet voor de Wet. Het zijn dus…outlaws. En outlaws zijn schurken en schurken moet men behandelen als schurken. De miljoenen schade die ze vandaag weer berokkend hebben, zowel aan individueler als aan de gemeenschap, zijn gewoonweg niet te becijferen. De leiders met hun blinkende koppen zijn zelfs niet eens verantwoordelijk voor hun eigen daden…. De gewone brave werknemer of de kleine ondernemer wordt dus voortdurend beloerd en belaagd door een anonieme onschendbare grootmacht. Maar wacht eens : de Duitse Nationaal Socialisten, de Nazi’s, hadden de syndicaten verboden, zowel bij hen in Duitsland als overal waar ze optraden als bezettende macht.
Als nu de syndicaten bij ons machtiger zijn dan de Nazi’s ooit waren (want zij hebben de Nazi’s overleefd : zie Plan Achiel Van Acker, einde december 1944), hoe moeten we die dan kwalificeren? In een normale samenleving bestaat daar geen vergelijking voor. Wel in de dierenwereld. Meer bepaald bij de koudbloedigen. Men noemt die dan haaien…..Verstandloze monsters uit de peilloze diepzee die zich vol vreten met kleine vissen…..

maandag 30 januari 2012

635 MET VOORPOST OP DE BARRICADEN
Vlaamse vrienden,


Tientallen militanten van Voorpost lieten zaterdag CD&V-ers , die de nationale CD&V nieuwjaarsreceptie wilden bijwonen,spitsroede lopen tussen een haag van Leeuwenvlaggen, spandoeken en betogingsborden. Dit alles om hen te confronteren met de voor Vlaanderen nefaste gevolgen van de door o.a. CD&V afgesloten regeringsakkoorden.
In bijlage enkele foto's.
Via onze webstek www.voorpost.org vindt u een foto en filmverslag.

Graag vestigen wij uw aandacht op twee bijzonder interessante activiteiten en dit voor:
donderdag 2 februari te Nijlen met een avond over de Plaasmoorden in Zuid-Afrika
zondag 5 februari te Dendermonde met een Wies Moensherdenking.

In bijlage vindt u alle nodige info omtrent deze activiteiten.

Wat de Wies Moensherdenking betreft is er mogelijkheid om van uit Antwerpen gezamenlijk te vertrekken met personenwagens aan Berchem-ketk en wel om 12u 30.
Gelieve hiervoor Wim De Winter te contacteren: 0479 319428

Met nationalistische groeten,

Luc Vermeulen
http://www.voorpost.org/1/341/
Revoltes 154 en 155 zijn uit!
21 december 2011
De nieuwe Revolte is uit. Beter gezegd, het themanummer en de reguliere Revolte is uit! Het strijdblad voor Nederland en Vlaanderen nummer 154 is het jaarlijkse themanummer met als thema De Nederlanden één! Het heeft onder andere de volgende onderwerpen:
• Waarom wij Heelnederlanders zijn door Johan Vanslambrouck
• Dietsland in Europa door Bart van Gucht
• De pacificatie van Gent door Job
• Willem van Oranje
• De beweging voor eenheid van de lage landen na WOII door Bob Hulstaert
• De Heelnederlandse beweging in Nederland na1945 door Sjors Remmerswaal
• Vraaggesprek met een jonge nationalist over de Nederlanden
• Voorpost op Heelnederlandse actie
• Het Dietse rijk en ... synergie! door Steven Utsi
• Vlaanderen, logistieke spitsregio? door Leo E.J. Callens

Het strijdblad voor Nederland en Vlaanderen nummer 155 heeft onder andere de volgende onderwerpen:
• De ondergang van het avondland? door Johan Vanslambrouck
• Het Belgisch establishment (2): Flamands de service door Wim De Winter
• In 'vizier: MldzieZ Wszechpolska door Bart van Gucht
• Italië: Foibe, een communistische les door Emilio
• De molen als cultureel erfgoed door Sjors Remmerswaal
• Libië na Khadaffi door Yves Pernett
• Pieter Jan Verstraete over Raf van Hulse door Roeland Raes
• Met Napoleon naar Moskou door Yves Pernet

En vele andere artikelen en vaste rubrieken zoals het nieuws uit Europa en het actienieuws met foto's. Word abonnee of lid en ontvang de Revolte zes maal per jaar!

zondag 29 januari 2012

634 EEN KWIKIE EEN VLUGGERTJE OF GOED DOORDACHTSlagveld der Gulden Sporen
Quickie!
Herinnert U zich nu nog de ondergrond, de zwart-gele laag humus waarop zijn politieke carrière is begonnen? Het was de tijd dat zelfs Bart Somers zwoer bij de IJzerbedevaart! We gaan daar nu niet melig over doen, maar misschien dat bloed toch kruipt, zoals het spreekwoord wil?…. Misschien zelfs dat Kortrijk met deze man zijn tweede historische zege op de Francofonie beleeft? Deze keer geen 600 Gulden Sporen, maar 600 scalpen van de meest rabiate vilaine Franscouillons?
In 1302 (zie kaartje) zaten de Vlamingen ook geprangd tussen de stadswallen, de burcht met de Lelieaarts, de Leie , de moerassen en…de Groeningebeek. Niet alleen hadden ze toen Jan Breydel, de geweldenaar als leider (BDW), maar daar was vooral Pieter De Coninck, een slimme strateeg.
De rest zullen we zien bij ’t ontwaken…..
o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Europese spanning binnen Di Rupo I
Kritiek van liberaal Van Quickenborne op socialist Di Rupo

BRUSSEL - De regeringspartners Parti Socialiste en Open VLD varen elk hun eigen Europese koers. Minister Van Quickenborne haalt uit naar het euroscepticisme van premier Di Rupo.
Aan de vooravond van de Europese Top, maandag in Brussel, belijdt Vincent Van Quickenborne, de minister van Pensioenen in de federale regering, zijn geloof in ‘meer Europa'. In een opiniestuk in De Standaard pleit Van Quickenborne voor een pro-Europese strategie, waarbij de huidige Europese Commissie omgevormd moet worden tot ‘een echte regering die steunt op een meerderheid in het Europees Parlement'.

‘Gedaan met 17 ministers van Financiën, 17 nationale banken en 17 verschillende strategiën om uit de eurocrisis te komen', vindt Van Quickenborne.

De liberale excellentie ziet hierin het enige alternatief voor de twee bestaande, maar nefaste strategiën in het Europees beleid: landen die zich terugplooien op hun eigen nationale eigenbelang en het groeiende euroscepticisme van politici ‘die heil zien in minder Europa en meer belastingen'.

‘Ze dwalen', meent Van Quickenborne, die daarmee in één adem het Frans-Duitse leidersduo Merkel-Sarkozy en zijn eigen Belgische premier, Elio Di Rupo, op de korrel neemt.

Volgens de Open VLD'er moet België het voortouw nemen in de verdere eenmaking van Europa. ‘Kritiek op Europa is goed, maar leiderschap om Europa te hervormen is beter.'

Daarmee gaat Van Quickenborne in tegen uitspraken van Di Rupo, eerder deze week bij zijn bezoek aan de Duitse bondskanselier Merkel, in Berlijn. De socialist Di Rupo had toen, zonder rugdekking van het federale kernkabinet, uitgehaald naar de bemoeienissen van Europa in de begrotingspolitiek van de lidstaten. ‘Europa is er niet om de interne problemen van lidstaten op te lossen', heette het fel.

Traditie

Bovendien liet de Belgische premier uitschijnen dat hij de Europese Raad van Ministers prefereert boven de Europese Commissie. Maar dat standpunt gaat in tegen de klassieke Belgische diplomatieke lijn.

Traditioneel verkiest ons land de EU-Commissie als bondgenoot omdat deze instelling de integratie bevordert en bovendien kleinere landen boven hun gewicht laat boksen.

Vicepremier Van Quickenborne laat via deze krant een duidelijke waarschuwing horen aan de regeringsleider.‘Als Di Rupo zich zou verzetten tegen een sterker Europa, dan strookt dat niet met het regeerakkoord.'
Bron De Schandaard


Zie http://flemishamerican.blogspot.com/2010/07/battle-of-golden-spurs.html . Diaar leest U, hoe is ’t in Gods Naam mogelijk, een ooggetuigenis verslag over de strijd in 1302…

-------------------
Diagonaal herlezen
Toeval of niet, bij ‘tSCHELDT vond ik vandaag deze beschrijving van een zekere Dr Smalhout, pas ontwaakt na een zware hartoperatie;
Maar de grootste indruk maakte op mij een rondleiding langs de grenzen van het heelal en de eindeloze dimensie van de eeuwigheid.
De schoonheid daarvan was adembenemend. Maar toen ik wat meer details wilde bekijken, dreigde ik in die immense glinsterende
ruimte te vallen. Een sterke hand greep me beet en ik hoorde een stem zeggen: „Voorzichtig, het is jouw tijd nog niet!”
Het duurde zeker een week voor ik de realiteit van het ziekenhuis, de artsen en de verpleegkundigen weer enigszins kon scheiden
van de fascinerende beelden die ik had gezien in de tijd dat ik niet aanspreekbaar was. Zoiets staat in de geneeskunde bekend als
een ’delier’. De meeste mensen kennen het fenomeen alleen bij de medisch-Latijnse naam ’delirium’, een tijdelijke maar ernstige bewustzijnstoornis bij zware alcoholisten.

Geef toe : een mooie ervaring die zelfs een beetje aansluit bij mijn verhaal van het gebrilde Kortrijks vluggertje. Om af te ronden nog een toekomst-foto van Notte (Vendela), nadat de man, ontdaan van zijn managements vennootschap door de schuld van Djonneke Crombez, zijn partijgenoot, aan der wal is geraakt waar hij thuishoort. Namelijk bij de hoerenloper uit Hasselt….Als ontlasting voor deze foto, steek ik een beschuldigende vinger uit naar Ray van Angeltjes : hij heeft mij op slechte gedachten gebracht die ik anders nooit zou gehad hebben.
633 NAZIÏSLAM HEER LIJK VOORUITZICHT

.
.


Wir haben es nicht gewusst…..
Iedereen kent wel die uitdrukking, net zoals iedereen daar dwars door kijkt…Wel, de dag dat de stormklok over Europa zal luiden, zullen diezelfde woorden als een klaagzang opstijgen uit de rangen van onze o zo slimme Besierders…..
Zij kennen het Bijbelverhaal niet meer, ze kennen de Geschiedenis van hun eigen voorvaderen niet meer, ze deken met die toh achterlijke Koran hetzelfde te kunnen doen, tot ze met hun neus op de bloederige feiten gedrukt worden. Och : ze konden het zo goed uitleggen, dat van die vreemdelingen die er nodig waren om voor onze pensioenen te werken, zo lang het bloederige een show ver van hun bed was… Ze lachten in hun vuistje : dat varkentje (!) zouden ze wel even wassen….
----------------------

Als Sjeik Shehato aan de macht komt wil hij het Egyptische leger gaan gebruiken voor een islamitische veroveringstocht, eerst door de buurlanden en daarna zelfs de hele wereld.

Sjeik Adel Shehato, een snel rijzende ster binnen de islamitische beweging die na de val van president Mubarak grote invloed heeft gekregen in Egypte, heeft in een interview met een Egyptische krant gezegd dat de christenen in zijn land zich moeten bekeren of onderwerpen aan de islam of anders uitgeroeid moeten worden. Verder wil hij in Egypte de streng islamitische, extreem racistische Sharia wet invoeren en tevens de wereldberoemde piramides en de Sfinx sluiten voor toeristen.

Sjeik Shehato is een hoge leider in de Egyptische tak van de Islamic Jihad terreurbeweging. Om die reden werd hij in 1991 gevangen gezet. Na de val van Mubarak begin dit jaar werd hij weer vrijgelaten.

'Bent u tegen het opblazen van (christelijke) kerken?' vroeg de Egyptische krantAroz Al-Yousef hem. 'Ja en nee,' antwoordde hij. 'De christen is vrij om zijn God in zijn kerk te aanbidden, maar als hij problemen geeft voor de moslims, dan zal ik hen uitroeien. Ik word geleid door de Sharia, en die bepaalt dat zij in een staat van vernedering de jizya (onderwerpings) belasting moeten betalen.'

'Deze standpunten maken ons Egyptenaren bang,' reageerde de interviewer. Sheik Shehato: 'Ik zal niet om mensen te plezieren tegen mijn geloof in handelen... Wij zeggen tegen de christenen: bekeer je tot de islam of betaal de jizya, anders zullen wij tegen jullie vechten. De Shariah is niet gebaseerd op logica maar op goddelijke wetten. Daarom zijn wij tegen universele, door mensen ingestelde wetgevingen.'

Geen toerisme, geen kunst, geen zang en dans
'Vanwege (medische) behandelingen zal er nog toerisme bestaan, maar de piramides, de Sfinx en Sharm Al-Sheikh zullen worden gesloten voor toeristen. Het is namelijk mijn taak om mensen Allah te laten dienen in plaats van andere mensen. Geen enkele trotse moslim zal ooit van het toerisme willen leven, omdat toeristen wijn drinken en ontucht plegen. Als ze hier willen komen moeten ze instemmen met de vereisten en wetten van de islam. We zullen hen uitleggen de piramides volgens de Sharia uit een heidense en polytheïstische tijd stammen.'

'In de islam bestaat er niet zoiets als kunst. Schilderen, zingen en dansen zijn verboden. Omdat ik de cultuur van de ongelovigen niet kan onderwijzen zal er in onze staat alleen maar islamitische cultuur zijn... Wij zullen terugkeren tot de juiste cultuur van de moslims en hun voorvaderen, en tot de islamitische geschiedenis.'

Democratie is anti-islam
Egypte krijgt volgens de Sheik dan ook géén democratie, zoals in het Westen wordt gehoopt. 'Als moslims moeten wij geloven dat de Koran onze wetgeving is, en dat het onmogelijk is een Westers democratisch regime te hebben. Ik ben tegen democratie omdat dit niet het geloof van de moslims is... Volgens de islam is het verboden dat het volk heerst en wetten uitvaardigt, omdat alleen Allah heerser is. Allah gaf ons als bestuursvorm niet de term (democratie), die zelfs totaal niet bestaat in de Arabische en islamitische woordenschat.'

'Zodra Allahs wet wordt ingesteld zal de rol van het volk ophouden en zal Allah de opperheerser zijn.' Volgens Sheik Shehato is het voor een islamitische leider zoals hij dan ook niet nodig te weten wat het volk wil. 'Er is geen overleg (door overheidsleiders) met de gewone man zoals arbeiders en fellahin. Ook is er geen overleg over zaken die tegen de Shariah ingaan.' De afgezette president Mubarak was volgens hem dan ook een afvallige moslim omdat hij zich niet aan de Shariah hield. 'Zij zijn, in tegenstelling tot ongelovigen als joden en christenen, afvallige ongelovigen. Iedereen die eraan twijfelt of zij ongelovigen zijn, is zelf een ongelovige.'

Opgepast voor christenen!
Moslims moeten volgens de Sheik vooral oppassen voor christenen en geen vrienden met hen zijn. 'Ik moet de moslim steunen en tegen de christen zijn. Als er een christen is die mij geen kwaad doet zal ik beperkt contact met hem houden. Islam staat bepaalde vormen van contact met de christen toe, namelijk: beloften nakomen, eerlijk met hem omgaan, hem vriendelijk behandelen en vrienden met hem worden. De eerste drie zijn toegestaan maar de vierde wordt als gevaarlijk beschouwd, omdat het tegen het (Koran)vers ingaat dat zegt: 'O gij die gelooft! Neem niet mijn vijand en uw vijand tot vriend...'

Sheik kondigt oorlog tegen alle niet-moslims aan
Als het aan Sheik Sehato ligt blijven zijn plannen niet beperkt tot Egypte. 'Natuurlijk zullen wij over de hele wereld een islamitische veroveringscampagne beginnen. Zodra de moslims en de islam de baas zijn in Egypte en de Sharia invoeren, zullen wij ons tot onze buurlanden en tot Libië en in het zuiden Soedan richten. Alle moslims in de wereld die de Sharia wereldwijd willen invoeren zullen zich bij het Egyptische leger voegen om zo islamitische bataljons te vormen, wiens taak het zal zijn te overwinnen...'

Over internationale betrekkingen was hij eveneens kort en duidelijk: 'Er zijn moslims en er zijn ongelovigen. Wij zullen in ieder land ambassadeurs hebben. Wij willen al die andere landen oproepen zich bij de islam te voegen, en dat zal dan ook de taak van de ambassadeurs zijn. Als deze landen weigeren, dan volgt er oorlog.'

Bron (1) World Net Daily
Vertaling : Xander

-------------------
Diagonaal herlezen
We beseffen natuurlijk dat, wat wij weten van de grote wereld, maar de buitenkant is. Wij zien alleen maar de aardkorst onder onze voeten, tenzij dat we af en toe herinnerd worden aan de gloeiende kern binnen-in, doordat de aarde op sommige plaatsen beeft, of er een vulkaan stoom aflaat.
Maar als de vuurstroom van de NaziÏslam ideologie ons als een zondvloed overspoelt, zal een houten ark voor de mensheid om te overleven, niet helpen, zoals bij Noach…..
Het gezond verstand zegt nochtans, dat elke storm begint als een zacht briesje…. Waarom hebben wij ons dan niet gewapend toen het nog tijd was, om met rede ,met doorzicht maar vooral met zachte dwang, om dat windje te beheersen?
Alles ware heel anders geweest, was men na 9/11 even drastisch opgetreden als na Pearl Harbour op 7 december 1941. Toen stond Amerika als één man recht om het bloed van enkelen met het bloed van velen te wreken. Een paar wespen plat slaan is goed, maar zolang het wespennest niet is vernietigd, blijven ze uitzwermen! Had men, na het verhaal van de Twin Towers, waar Amerika (en de Vrije Wereld meteen) nogmaals en voor de tweede keer vernederd werd voor de ogen van de gehele wereld, weerwraak genomen door Mekka en Medina van de aardbodem weg te vegen? Het moet er toch van komen, en hoe langer men wacht, hoe verschrikkelijker de gevolgen!
Hun oorlogstaal wordt in Europa alleen beantwoord met fluwelen tongen. Het is gewoon vragen om meer! De NaziÏslam leiders verwachten maar één antwoord, en dat is bloed. Liefst niet het hunne, maar het onze….

zaterdag 28 januari 2012

632 VADA AL BORDO CAZZO EN LICHT HET ANKER

;
.
.


Het is een open deur intrappen als hier staat : moest ’t Pallieterke al geen 60 jaar en meer bestaan, het zou in het algemeen belang van alle Vlamingen moeten uitgevonden worden. Vooral nu de onsterfelijke Marc Grammens van JOURNAAL blijkt ermee te willen ophouden volgend jaar in april. Ja, ook helden geraken vermoeid en waar zit, te midden van al dat middelmatig beroepstalent, die ene waardige opvolger met aan zijn lijf al het nodige?

Zij, ‘t Palleterke en Marc Grammens, hebben gemeen dat ze beiden uit de pre-historie stammen van lang voor er sprake was van een virtuele burger-pers. Zij hadden, naast veel talent en nog meer gedrevenheid, drukinkt nodig, en naast een balonnekes pen, moesten ze een goed hart en een slecht karakter hebben. De virtuele burger-pers, de Vijfde Macht van de bloggers geraakt nooit vermoeid, noch sterft uit. Want iedere dag komen er bij en als de ene wegvalt, staan er 100 gereed in de coulissen om het werk over te nemen. In de cyberwereld waaien de winden uit alle richtingen, tot spijt van wie ’t benijdt. Doorheen al die winden, vliegen gelukkig ook de kraaien, die ’t allenkante de waarheid uitbrengen. Alleen al om die reden zal de verdorven 4de Macht binnenkort brodeloos worden en vervangen door de 5de Macht. De grondtoon is dan de drang naar vrijheid waarbij de eigen vrijheid begrensd is door de vrijheid van anderen. Naast vrijheid, is de vaderlandsliefde aangeboren en niet kunstmatig. Zolang de Grote Geesten die met listen en lagen gelukt zijn om voor hun eigen groepsvoordeel aan het roer te komen, de plaats niet vrijwillig ruimen, moeten wij uit pure zelfverdediging oorlogstaal spreken en de oorlogswimpel voeren.

Deze week overtrof ’t Pallieterke weer zichzelf :

Wij scharen ons achter het gebulder van kustwachtofficier Gregorio de Falco, nu al dé man van 2012, en de schrik van alle halfzachte
zoetwaterkapiteins: “Vada a bordo,cazzo!” – “Ga aan boord, sukkel!” Vlaanderen is nog geen zinkend cruiseschip, maar het heeft wel echte stuurlui nodig die het anker durven lichten.
Bron ’t Pallieterke, werkstuk blz5 door JS

Dit citaat beschrijft de houding van de Vlaamse Regering, die eigenlijk feitelijk niets meer is dan een Belgische Onder-Regering. Met Meneerke Peeters II als Koninklijke Nar.

Vada al bordo, cazzo! En licht het anker, zoetwatermatrozen! Open de ogen en trek jullie nek uit het Strop-akkoord dat voor niemand goed is, zelfs niet voor de eigen rode achterban, anders zouden zij niet staken.

Ondertussen wordt Vlaanderen dag na dag vernederd en druppel na druppel wordt het leeg gezogen onder dat venijnig geitenlachje als van Tjeef VanAcker. “Jullie hadden bevoegdheden geëist, en als jullie die nu dank zij de Tjeven krijgen, ween jullie niet waarheen daarmee”….Bevoegdheid na bevoegdheid zullen worden overgeheveld, zonder ooit volledig te worden gelost, zodat de benodigde financies grotendeels kunnen ingehouden worden. Zo zal Wallo/Brux vanzelf rijker worden, en Vlaanderen armer….

’t Pallieterke beschrijft dit alles met een profetische blik : ik zal hier niet alles uitleggen want dat kan nooit lijk weergegeven in ons lijfblad. Ik zou aanraden : vlug naar de winkel om het nummer van deze week te halen. Niet alleen om het te lezen, maar vooral om het bij te houden, om week na week te vergelijken met wat er gebeurt als de ‘cazzo niet al bordo gaat’ om de zeilen te hijsen en het anker te lichten.

Muyters met de zeer toepasselijke naam dient als eerste te worden gekielhaald. Wie weet, slaat de schrik de rest dan in de benen en ruimt de ganse ploeg de baan voor ander en beter volk.

631 DOMOTICA INZETTEN TEGEN HZET RODE GEVAAR

.
.Om beter in andermans zakken te zien….
De ideologische verdwazing van een staatssecretaris
Siegfried Bracke − 27/01/12, 09u21 DM

Twee vragen blijven dan over: hoe pak je dat aan? En welke middelen zijn daarbij toegelaten? En daar gaat het over. Ik viel van mijn stoel toen ik las dat John Crombez domiciliefraude gaat bestrijden via nutsbedrijven. Ik viel van mijn stoel omdat ik - zoals bekend ex-sociaal-democraat, en zelfs trotsig dit te wezen - een vorm van socialisme zie toeslaan die me absoluut niet zint, waarvan ik zelfs bang word. Ik viel van mijn stoel omdat ik diep doordrongen ben van de democratische waarden uit de Verlichting, en daar door niemand laat aan foefelen. Door de Kerk niet, de islam niet, de socialisten niet (merkwaardig rijtje...).

Ik wil geen schandpalen met foto's van bankiers op belastingbrieven, en ik heb geleerd 'pauvre homme en sa maison est roi'. De overheid moeit zich niet in huis, tenzij er (vanzelfsprekend) strafbare feiten worden gepleegd.

Maar dat is dus buiten John Crombez gerekend, de Soeslov van Oostende. Toen ik nog journalist was heb ik hem na een tv-optreden een sms gezonden met daarin de opmerking dat hij weliswaar veel talent had, maar mij teveel deed denken aan een rekenmachine. Ik begrijp nu pas waarom: ideologische verdwazing. Want laten we nu eens doordenken op die controle via de gas-, water- en elektriciteitsrekening.

Privacyschending
Het idee is dus dat je via die meters kan zien dat er in huis A, een sociale woning bijvoorbeeld, niet vier mensen wonen, maar één. Of omgekeerd. En omdat de gezinssamenstelling mee bepaalt waar je (aan uitkeringen) recht op hebt, wordt daarover wel eens gelogen. En via de meters en via bijvoorbeeld Eandis kent Crombez dan de ware toestand.

Ik vind dat een gruwelijke gedachte. Ik vraag me af waar Eandis (tenzij in strafonderzoeken) het recht vandaan haalt om de privacy van potentieel iedereen te schenden. Hallo, privacycommissie? Wakker worden aub, hier staat een en ander op het spel.

Is dan het eerste slachtoffer van Crombez de Low Impact Man? En met hem alle anderen die zuinig zijn? En komt er dan later nog een extra belasting op teveel verbruik? Waar is de drempel? Wanneer verbruik ik genoeg, en wanneer teveel? En zal Crombez in een en dezelfde moeite toch ook maar eens laten kijken naar het verbruik van politieke tegenstrevers? Kan nuttige en bruikbare info opleveren...

Terzijde: in Cuba (en socialisten plegen dat een tof land te vinden) laten ze het water gewoon lopen. Kapotte kranen worden ook niet gerepareerd. Waarom? Water is er gratis. El pueblo unido is slim.

Domotica
En in een ander buitenland haal ik meteen ook een ontwijkingsmechanisme voor de methode Crombez, met dank aan Tom Boonen en aan Monaco. Om te voorkomen dat het belastingparadijs een spookstad wordt waar niemand echt woont, worden ook daar de meters gecontroleerd. Gevolg? Wie er niet is zorgt er middels timers voor dat er toch voldoende water, elektriciteit.. wordt gebruikt. Via domotica kan je dat zelfs van thuis! En de kost van het verbruik weegt vanzelfsprekend niet op tegen het belastingvoordeel. Les richards, ze zijn slim.

Net zoals bij fiscale fraude is er ook hier maar één oplossing: totale vereenvoudiging van het systeem. Hoe complexer, hoe meer achterpoortjes. Dan is er rechtvaardigheid en transparantie. Wat Crombez, en met hem de hele regering, aan het doen zijn is de complexiteit ongemoeid laten, en de wet 'verduidelijken' (sic). En onder dat mom zetten ze en passant een paar waarden opzij.

En dat zou nog niet eens zo erg zijn als ze dat niet konden doen met onder meer de steun van de Open Vld. Alsof die niet meer weten dat de waarden waarvoor ik hier in mijn pen kruip liberale waarden worden genoemd. Quickie zal het weinig uitmaken: hij is aan zijn achtste of negende jaar ministerschap toe, heeft altijd geweten aan welke kant de wind zat.

Ik moet bij ongeveer elke regeringsmaatregel de laatste tijd té vaak denken aan dat bekende zinnetje uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring: whenever any Form of Government becomes destructive, it is the Right of the People to alter or to abolish it. Tja.

-------------------
Diagonaal herlezen
Van de kamers van de Siegfried Linie in de Rode V°RT naar de zwart-gele pluche van die andere Kamers : niet elke loge-broeder doet het hem na.
En dus schiet Nonkel Siegfried van uit de bunkers van zijn veilige Siegried Linie naar dat omhoog gevallen garnaaltje uit Oostende. Als Rood Djonneke nu maar niet begint met de V°RT en al die andere Rode Burchten van de amusementswereld uit te mesten, op zoek naar ‘managements-vennootschappen’!
Maar ’t is waar : daar vooral zijn er slimme meelopers die zwemmen van ’t ene achterpoortje naar ’t ander. Van uit hun kabinetten hebben ze zelf de grondstof voor al die achterpoortjes geleverd! Hun opdrachtgevers hebben de poen en zij hebben de hersens. Samen is dat een (geld)macht die niemand kan weerstaan!
Niet het kleine slimmerikske uit de wereld der zelfstandigen en neringdoenders zal de schaal doen overslaan. Laat Rood Djonneke dus beginnen in een straal van 1 Km rond de drie parlementen : zijn vangnet zal scheuren, iedere dag opnieuw!
Ik zou zeggen : maak van de gewezen (eerbare) stropers nu even eerbare boswachters : zij zullen U per dag aan elke hand minstens 2 konijntjes brengen. Beklijvend voorbeeld : herinner U het lot van de maffia in Italia onder Mussolini : deze was met wortel en tak compleet uitgeroeid, tot Uncle Sam de maffiosi opnieuw heruitvond om als gids te dienen bij de landing in Sicilië…. De remedie van de door mij bedoelde boswachters? Gewoon weten war de ratten hun holen hebben….
Maar daarenboven bestaat er nog een betere manier van zaken doen. Ik weet zeker dat jullie, Rode Vrienden, die niet kennen. Ik zal ze dus ook niet verklappen. Alhoewel, misschien deze : eerlijk duurt het langst, en het geluk (de ‘chance’, zeggen wij in ’t West Vlaams) wordt aan iedereen gratis en voor niks uitgedeeld. ’’s Morgens vòòr zes uur.
Ja, er zullen altijd slimmekes zijn die zo ver in de woestijn verdwaald zijn, dat ze niet eens meer weten wat of hoe over de rechte weg. Hun namen + aantal familieleden gewoon opo een briefje aan Crembo doorgeven. Die stuurt dan wel zo’n F16-tje van Florennes op excursie. Als oefening, om scherp te blijven in het platgooien van die paar slechte burgers tussen al die goeie. Maar kom dan nadien niet klagen dat de Rating van het land verder zakt van AA Positief naar Dubbel Nul Negatief…..
Llaten we dus wel wezen : welk land onthooft er nu eigenlijk met eigen handen zijn eigen nationale sportvedetten?
Tot slot de vraag: zou Rood Djonneke het lot kennen van Robespierre? Dat was in zijnen tijd pertank ook ’n felle klepper, tot ook zijn koppeke in opdracht van de vrienden, in de mand rolde bij al die andere….
.
.Het Di Rupetto Signaal
De PD-Spécial

Vanaf midden februari zullen fietsers op bepaalde kruispunten door het rode licht mogen rijden. Dan treedt een nieuw fietsreglement in voege, zo staat te lezen in de krant Het Laatste Nieuws.
Door het rode licht fietsen zal alleen mogen op kruispunten met de speciale verkeersborden die in het nieuwe reglement opgenomen zijn. Het gaat om twee borden in de vorm van een omgekeerde driehoek, met daarop een fiets en een pijl (die naar rechts of rechtdoor wijst). De weggebruikers die door het groen rijden, blijven wel steeds voorrang hebben op de fietsers.

Het nieuwe reglement voorziet ook in 'fietsstraten', waar tweewielers de hele rijbaan in beslag mogen nemen en door automobilisten niet ingehaald mogen worden.

"Vlotter verkeer"
Staatssecretaris van Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) hoopt dat de maatregelen vlotter verkeer opleveren. Ze zouden ten laatste eind volgende week in het Staatsblad verschijnen. De steden en gemeenten moeten nadien beslissen waar de nieuwe verkeersborden en fietsstraten precies komen. Ook op gewestwegen zijn ze mogelijk.

"Voor ons wordt het verkeer een pak aangenamer", reageert de Fietsersbond. "We zullen op veel kruispunten niet langer onnodig tijd verliezen aan het rode licht. En ook het sluipverkeer zal ons minder hinderen." (belga/dea) De Morgen
-------------------
Diagonaal herlezen
Met deze maatregel wordt een oude Linxe droom waar gemaakt : niemand dient voortaan meer te stoppen voor rood. Want Rood is de kleur van de vooruitgang! Ik denk dat Marx een vreugdedans doet met Beëlzebub, misschien wel met Satan hemzelf : wat al die tijd in de USSR niet gelukt is, staat op het punt werkelijkheid te worden in de Europese Sovjet Socialisme Republiek.
Voorlopig genieten alleen de fietsers van dit voorrecht en voorlopig binnen strikt afgelijnde mogelijkheden. Het is wel de bedoeling, als het aantal doden en gewonden meevalt, om deze maatregel uit te beiden eerst tot de camions en later zelfs tot de personenwagens. Uiteraard om te beginnen alleen aan de kruispunten die uitgerust zijn met rode lichten. Fietsers en motorvoertuigen zullen dan mogen rijden zonder licht, en in alle mogelijke tegenrichtingen. Zij krijgen zelfs voorrang op de voetpaden, in de voortuintjes en in de lucht, moesten ze daar gekatapulteerd zijnde, voorbij vliegen.
Verder wordt er, om het verkeer te vertragen, geëxperimenteerd met het systeem ‘Indië. Wij hebben uit doorgaans goed ingelichte bron vernomen dat deze besparingsmaatregel zou doorgaan, de dag dat de chaos algemeen geworden is en dat er een afleiding wordt gezocht voor de calamiteiten veroorzaakt door de Strik Regering Di Rupetto I Alle verkeerslichten zouden alsdan vervangen worden door flitspalen die op besparingsgronden rechtsreeks aangesloten zullen zijn op de TV-stations.
Omdat LINX de richting van de uitweg is, zal vanaf dan ook rechts rijden verboden zijn op de hoofdwegen. Ook zal dan meteen het ‘Indisch rijden’ toegepast worden. Dit veronderstelt dat de boeren hun koeien niet meer in de wei, maar zowel te lande als in de steden, op de openbare weg zullen kweken, wat tot gevolg zal hebben dat file-problemen nergens nog als excuus zullen aanvaard worden. Op de hoofdkwartieren van de TV is men ondertussen ook druk bezig, om een andere bezigheid te zoeken voor de ‘aitem’ Fijn Stof, daar verse koeienvlaaien toch niet direct een sieraad zijn voor de pruimen-mondjes van de nieuwsankers.
Aangezien Coburg-land altijd pilootland voor Europa is geweest, wordt er op gerekend dat dit voorbeeld weldra over gans het grondgebied zal toegepast worden tegen de tijd dat het vervoer per kameel door de Nieuwe Meesters zal worden ingevoerd. Zoals iedereen weet, kennen kemels geen verkeerslichten, noch de beste kant van de weg om zich op voort te te bewegen. Is ook niet nodig, ze speuren mekaar van ver en hebben dus alle tijd om elkaars bulten niet in te rammen….

629 MET EEN NEK ALS EEN KURKENTREKKER UITZIEN NAAR

.
.Benno Barnard, derde rij, vierde van links.
------------------
Hun gehele godsdienst incluis
25-01-2012 - Benno Barnard - knack
Onlangs schilderde een bevriend intellectueel het Oostenrijkse volk als volgt af: ‘Aartsconservatief? Dat is een eufemisme. Het is daar nog altijd dezelfde ouwe bruine troep als in de nazitijd.’ Het ontwikkelde gezelschap knikte instemmend. Stil lag het politiek-correcte denken te glanzen op de schoorsteenmantel. Geen vlieg kuchte. Alle atomen dansten hun reidans in volmaakte harmonie. Het betrof immers Europeanen, racisten, slavenhandelaars, kolonialen, erger, christenen!
De scherpe antropologische observatie voerde me terug naar de reisbrieven van Aletta Jacobs (1854-1929), de eerste Nederlandse vrouw die aan een universiteit afstudeerde. Algemeen wordt ze beschouwd als een der grondleggers van de hedendaagse democratie in mijn geboorteland. Arts. Feministe. Lid van de Nieuw-Malthusiaanse Bond – die mij haast vertederende naam betekent dat ze de geboortebeperking was toegedaan en het pessarium voorschreef, dat voordien enkel werd gebruikt tegen het verzakken van de baarmoeder. Onconventioneel getrouwd. Reislustig.
Vanuit Brits-Indië schrijft ze over Hindoes: ‘Deze ruwe, zinnelijke, domme, fanatieke bedrieger-gezichten, die drie keer daags in een stilstaand water een bad nemen om zich van hunne zonden te zuiveren – elke onderdompeling in het vieze slootwater neemt een bedreven zonde weg, – en die dikwijls direct daarna zich rondwentelen in een hoop excrementen van een koe, omdat dat dier heilig is, wekten, met alles wat hen omgeeft, hun geheelen godsdienst incluis, mijn grootsten weerzin op.’ – Wat is nu de betekenis van deze beide citaten, een van honderd jaar geleden, een van vorige week, voor mijn kijk op de emancipatie der volkeren?
Orbán... wat moeten wij van Orbán vinden? Een Pijlkruiser, neonazi, antisemiet, domme Hongaarse boer? Hij heeft tweederde van het electoraat achter zich weten te scharen, maar wekt het ongenoegen van Europa op. De Mayaren hebben zo hun geschiedenis: een militant ruitervolk, dat duizend jaar geleden over de Aziatische steppe aan kwam denderen en nooit helemaal tot bedaren is gekomen. Sterk militaristisch, maar door de afloop van de Eerste Wereldoorlog gefnuikt in hun regionale ambities: het Verdrag van Trianon sneed hun grondgebied in twee ongelijke helften; het kleinste stuk werd de republiek die we nu kennen.
Baarlijke antisemieten: al in de jaren twintig werden Joodse studenten aan de Hongaarse universiteiten gediscrimineerd. Ouwe bruine troep, kortom... Maar wacht, na de volksrepubliek kwam de democratie en als nu twee op de drie Hongaren op een rancuneuze nationalistische boer stemmen, moeten we de volkswil toch respecteren of niet soms? Weliswaar heeft de volkswil gemiddeld genomen evenveel waarde als koeienstront, maar we zijn er meestal in geslaagd het land daarmee vruchtbaar te houden. De democratie is namelijk gebaseerd op een statistische eigenaardigheid: als miljoenen mensen zich uitspreken over zaken waar ze nauwelijks verstand van hebben, is het eindresultaat een keurig burgerlijk gemiddelde, waarmee de specialisten aan de slag kunnen. Hiep hiep hoera, de erfenis van het humanisme heeft ons allen beschaafd – tot het gepeupel iets wil dat de elite niet wil. Dan blijkt het democratische systeem de stabiliteit van een mestoverschot te hebben.
Nog steeds vandaag (een bleek zonnetje)
De Jood Viktor Klemperer erkent in zijn oorlogsdagboeken dat hij – uit woede over de prijs die de Duitsers moesten betalen na Versailles – ooit nog op Hitler heeft gestemd. De Jood György Konrád schrijft over zijn volksgenoten: ‘De Hongaarse neopopulistische en soms neofascistische intelligentsia klampt zich vast aan de romantiek van de nationale staat. Ze bedient zich van dit romantische pathos om elke vorm van kritiek in de kiem te smoren.’ Ik ken Konrád en Hongarije een beetje – ik begrijp zijn angst, zoals uitgedrukt in een Duitse krant (Duitsland is het enige land dat Hongarije voor ons vertaalt). Maar waarom zou de nationale staat als dusdanig een gevaarlijke romantische illusie zijn, relict van een achterhaalde fase in de gestaag voortwentelende, zich aan de filosofie van Hegel conformerende Geschiedenis? Ik weet heel zeker dat het Nederland van mijn kindertijd – een nationale staat die nog geen bevoegdheden had afgestaan aan een supranationale constructie met de levenskracht van een uit lijken geassembleerd monster – heel wat democratischer was dan de huidige Europese Unie. Omringd door antisemieten, Jugendstilgebouwen en sombere historische ervaringen, heeft Konrád een nek als een kurkentrekker nodig om te kunnen zien dat het politiek-correcte Europese denken bezig is de nationale staat in de westerse hoofden af te schaffen door hem schaamteloos te associëren met de nazi’s.
In een brief mijmert mijn oude vriend over de Europese beschaving en de Belle Epoque. Op een reclameplaat van 'Le chat noir 'ziet hij maandag 16 mei 1898 vermeld staan: ‘Waar liep op precies die dag Stefan Zweig rond en wat deed hij, hoe voelde hij de toekomst aan, totaal onwetend van het feit dat hij zich 44 jaar later in Petropolis uit wanhoop van het leven zou beroven? Was die Belle Époque voor hem de moderniteit? Wat is modern? Komt niet na elk modern een postmodern dat altijd ook vóórmodern is? Geenszins gelovend dat het verleden beter was en geïnteresseerd in hetgeen de toekomst zal brengen, voel ik mij toch wezenlijk verschillend van mensen die de “moderniteit” superieur achten en meewarig neerkijken op het voorbije, zeker wanneer het kunst of mode betreft. Ik houd het bij Ortega y Gasset die vond dat elke vernieuwing stevig in de traditie dient geworteld te zijn en beschouw net zoals in de hoogdagen van de Burgerij eruditie als een nastrevenswaardig ideaal en vind dat men naast het gesacraliseerde bijzonder geïnteresseerd kan zijn in het nieuwe; alleen weet men daarvan niet of het blijvend zal zijn. Want is het niet zo dat wie gestalte geeft aan zijn tijdsgeest op dat moment veel bewondering geniet, maar ook snel weer vergeten geraakt omdat hij met zijn te specifieke belichaming van het speciale karakter van een voorbije periode de veranderde tijdsgeest niet meer aanspreekt? Maar wie kan een peil trekken op welke roem zal blijven als men bijvoorbeeld bedenkt dat de niet onverdienstelijke Engelse componist Sir Frederick Delius aan het begin van de twintigste eeuw Mozart toch maar een fanfare-componist noemde en meende dat hij snel vergeten zou zijn? Is de zo geroemde Hugo Claus al niet bijna vergeten?’
(*) Aanbevolen lectuur, waarin Vondel ter sprake komt, en Beno Barnard zo goed als neergesabeld wordt. Zie Cave Canem :
http://blogger.xs4all.nl/cornets5/archive/2009/03/18/458889.aspx

628 NU WE WETEN WIE WE MOETEN OPKNOPEN

.
.Het werkwoord ‘opknopen’ in mijn titel is maar bij manier van spreken, hoor! Eigenlijk had er in plaats van opknopen, vierendelen moeten staan. Of radbraken. Zie afbeelding. Is mij vooral bijgebleven de afbeelding van Nicolaas Zannekin. Het was maar ‘n ‘oproerkraaier uit de Westhoek die weigerde belastingen te betalen, en als leider van de opstand tegen de Franse koning, had hij de Slag bij Kassel (1328) maar niet moeten verliezen. Hij was trouwens niet de enige die zijn leven zo afgrijselijk eindigde. Alle 2.300 oud-strijders die niet op het slagveld waren gesneuveld, kregen later, door de goede zorgen van de Franse koning, de straf waarvan sprake in mijn titel hierboven. Die verhoogde belastingen toen, waren ook en soort ‘Vlinder-akkoord’ door de Francofonen met medehulp van de toenmalige christen-democraten , de zogenaamde Leliaerts, opgelegd aan de Vlaamse boerkes.

De Schandaard, als trouwe paladijn van het Regime, verkondigt hieronder de boodschap van de met Vlaams geld betaalde belgicistische Radio en Televisie, hier steevast zo rot als de V°RT genaamd. Ik lees nergens dat het Vlaams Belang overal moet worden dood gezwegen, uitgesloten of minstens vernederd. Een vergissing? Een vergetelheid? Ik kan mijn ogen niet geloven, maar er staat dat er objectief zal gewerkt worden. Zou het kunnen dat er beterschap in de lucht hangt? De Vlinderregering van Di Rupetto heeft per slot van rekening gevraagd om de Vlaamse collaborateurs die hem steunen, niet in het verderf te storten. Hij zal zijn goede bedoelingen, inclusief tegenover het Vlaams Belang, persoonlijk komen demonstreren door op te treden in alle Vlaamse steden en daar ‘Nedderlaans’ te gaan spreken. De Flamboches moeten met de transfers in het achterhoofd, minstens braaf en onderdanig blijven tot 2019, wat neerkomt op 7 jaar van 13 miljard per jaar….Wat ik mij afvraag : ging het bij Nicolaas Zannekin in 1328 ook over zoveel geld? Of is dat niet eerder een vraag voor een historicus?

Kijk : ik verstrek, in naam van De Schandaard, de namen van de V°RT-bazen integraal, zodat U in de toekomst Uw gram niet meer zo maar o, ’t wilde weg zou uitstrooien. U kunt voortaan doelgericht schelden of schieten. Tezij, lees ik vandaag, dat U in de Loge bent, en daar gewend gemaakt werd om te zagen tot U gelijk krijgt…

Het zou mij dus plezieren, moest ik via deze blog, de overige bloggers zo ver krijgen, dat zij niet meer zo onpersoonlijk in gemeenplaatsen spreken over de V°RT. Zo spreken we voortaan, als wij onze pijlen afschieten op het Journaal, op Terzake, op Reyers Laat, alleen nog van Wim Willems de onderliggende baas-boven-baas. Het kleine grut, dat onder hem staat, laten we gerust : het kan later onze bondgenoot worden.

Afgesproken? U noteert nu de 4 namen met hun typische bevoegdheden? De hoofdverantwoordelijke, een zekere Luc Rademakers (ex GVA) bewaren we, samen met La Lieten, tot op ’t laatst. Wat zou ik graag Felix de Kat zijn, die met zo’n muizekes speelt tot hij ze opvreet om hen uit hun lijden te verlossen….

Mogen ze blij zijn, dat ze alleen maar opgefret worden, en niet gevierendeeld of geradbraakt!
Ik geloof namelijk niet, dat de Vlamingen ooit weerwraak hebben genomen voor wat de strijders op het slagvel bij Kassel is aangedaan. Enne, à propos : vanaf hoeveel doden wordt met terugwerkende kracht van een massa-moord een genocide gemaakt?

o-oo-o-o-o-o-o-o-


Nieuw College van Hoofdredacteurs voor VRT Nieuws

Luc Rademakers, sinds november algemeen hoofdredacteur van de VRT Nieuwsdienst, heeft het leidinggevend team samengesteld voor VRT Nieuws. Vanaf 1 februari vormen Emmanuel Rottey, Griet De Craen, Wim Willems en Carl Voet het nieuwe College van Hoofdredacteurs.
Met het nieuwe organisatiemodel van VRT Nieuws organiseert de redactie zich efficiënter en doelgerichter rond de instroom en uitstroom van informatie. De organisatorische scheiding die er was tussen ‘nieuws’ en ‘duiding’ in de vroegere structuur verdwijnt.
• Wim Willems zal als Hoofdredacteur TV Dagnieuws verantwoordelijk zijn voor de
Journaals, Terzake, Reyers Laat en Karrewiet.
• Carl Voet wordt Hoofdredacteur TV Weeknieuws. Hij heeft de verantwoordelijkheid
voor Koppen, Koppen XL, Panorama, Villa Politica, Volt, De Zevende Dag, De Vrije
Markt, Vranckx en de redactionele samenwerkingen voor reeksen op de netten Eén
en Canvas.
• Griet De Craen wordt Hoofdredacteur Radio. Zij neemt haar functie op vanaf
september 2012.
• Emmanuel Rottey wordt Hoofdredacteur Nieuwsgaring, Online en Sociale
media.
Luc Rademakers: “Correct, betrouwbaar, onafhankelijk en onpartijdig nieuws en duiding brengen, dat blijft uiteraard het centrale principe waar alles op gebaseerd is. Dat is de kernopdracht van de openbare omroep. De omgeving waarbinnen we die opdracht waarmaken verandert ondertussen snel. Wat de output van VRT Nieuws
betreft willen we beter inspelen op het dagritme van de mediagebruiker en nog meer rekening houden met de behoeften van de kijkers, luisteraars en surfers.”
Bron De Schandaard

donderdag 26 januari 2012

627 TWEE KEER SCHULDIG VERZUIM

.
Bij Angeltjes vond ik vandaag een eindje weegs uit een redevoering van Filip DeWinter over Antwerpse toestanden. Ze kunnen model staan voor iedere stad in Vlaanderen want de criminaliteit is er overal dezelfde. Wat echter alleen in Antwerpen kan, is de koe bij de horens vatten. Meer bepaald het uitschot bestrijden met hun eigen wapens : door het Gerecht in te schakelen. Alleen jammer dat het zo lang heeft geduurd en dat het zo weinig gebeurt!
In St Niklaas pakte Willox (SP) indertijd het Vlaams Belang aan met de zaak van de zwarte schepene, compleet uit de lucht gegrepen, omdat hij ongehinderd Frank VanHecke van het Vlaams Belang voor de Rechter kon slepen wegens een ‘persmisdrijf’ notabene door een ander gepleegd. Dat is zo iets als klagen wegens een persoonsvervangende belediging. Compleet nieuw in het Strafwetboek. Komt daarbij, dat als het persmisdrijf moest geweest zijn, die volgens de Grondwet voor Assisen moet komen. Een detail waar de Linxe vrienden even aan voorbij gaan. Vandaar dat de zaak blijft aanslepen.
JaJa : we leven in een ‘Rechtsstaat’ zoals U weet.
Dezelfde ‘Rechtsstaat’ is Anno 2012 op zoek in de Kelk naar verjaarde Schuldige Verzuimers van jaren geleden. Blij als een kind iedereen nog eens te kunnen doen klappen over zichzelf.
Als Grote Linxe Geesten lijk ‘de Pettriek’ in Antwerpen het voortgezet en ononderbroken misdrijf plegen hun stad te verloederen (=meewerkend werkwoord), is dat een schuldig verzuim dat al lang had moeten bestraft geweest zijn, geval per geval, moord na moord, beroving na beroving, verkrachting na verkrachting. Maar niemand heeft gebougeerd, en de Pers zwijgt als vermoord. De openbare opinie wordt niet gealarmeerd, zelfs niet nu het Vlaams Belang klacht heeft ingediend tegen maar liefst 80.000 misdrijven…. Waarom ook zou men zich gealarmeerd moeten voelen, alles wordt afgedaan als bla-bla vanwege Filip DeWinter om aandacht te krijgen voor de komende verkiezingen.
O, zal worden tegengeworpen, maar de Heer Burgemeester heeft zijn best gedaan, hij was alleen beperkt in zijn macht en in zijn middelen…. Net of dat er iets toe doet, want de Kelk zal, naast de verjaring, dezelfde excuses aanwenden om hun gerechte straf te ontlopen…
Het verschil in de twee soorten ‘misdadige schuldige verzuimen’ is dus dat (meestal) het bij de Kelk gaat om juridisch verjaarde zaken, en bij de Grote Geesten om voortgezette misdrijven die nog elke dag onder het oog van de ganse wereld voort duren.
De schuld van de verloedering van onze steden is net dezelfde als van iemand die zijn burgerplicht verzaakt bij een zwaar gekwetst verkeersslachtoffer op de openbare weg. Hij kon niet helpen, want was er niet op gekleed. En aan hulp inroepen heeft hij niet gedacht. Hem treft dus geen schuld…
Voilà, dat was een soort prélude op de speech van de Fluppe, die nu dubbel zo goed al smaken!
o-o-o-o-o-o-o-

De Antwerpse politiek is een onuitputtelijke bron van volksvermaak geworden. Partijen staan in de uitverkoop, schepenmandaten zijn in aanbieding. De politieke solden zijn in Antwerpen volop bezig. Politici wisselen in Antwerpen sneller van partij en van mandaat dan van ondergoed. CD&V, SP.a, N-VA en VLD zijn zo goed als onderling inwisselbaar. Uit de overloperij van hun respectievelijke mandatarissen is overigens maar één conclusie te trekken: het zijn communicerende vaten. De N-VA scheurt zich af van de CD&V en de CD&V vormt een stadslijst met de SP.a.. VLD-er Van Campenhout trekt naar de N-VA en ook de Turkse CD&V’er Ergün Top ziet de N-VA wel zitten. Toekomstig SP.a-gemeenteraadslid, Güler Turan, vatte het treffend samen in de krant: “Ik weet nog niet voor welke partij ik ga zetelen? Ik ben sociaal dus misschien SP.a. Ik ben een christen het kan dus ook CD&V worden. Maar ik ben ook Vlaming dus ook de N-VA maakt een kans”. Ondertussen wordt SP.a-schepen De Coninck federaal minister, Verbist wordt schepen voor sociale zaken om uiteindelijk de allochtone Turkse Güler Turan in een schepenzetel te hijsen als SP.a-verkiezingsgadget. Iedere partij heeft tegenwoordig zijn alibi-allochtoon. De CD&V doet het met Ergün Top, Groen! scoort met Meyrem Almaci, de SP.a charmeert de Marokkanen met Karim Bachar en de Turken met Güler Turan en De Wever moet het van de Congolezen hebben. “Bart De Wever for president” zag ik op een spandoek tijdens een anti-Kabilabetoging enkele weken geleden in Antwerpen. Wellicht verwarren de Congolezen de N-VA met de RVA. Van volksvermaak gesproken. Verleden week lanceerde Bart De Wever het voorstel om de voorhuid van Christus terug naar Antwerpen te halen. Proficiat, Bart, eindelijk een voorstel van de N-VA dat niet gekopieerd is uit het Vlaams Belang-programma.
70,7 % van de OCMW-steuntrekkers van deze stad zijn asielzoekers, immigranten of illegalen; 1 op 4 van de sociale woningen in Antwerpen wordt toegewezen aan vreemdelingen; meer dan 50% van de werklozen in Antwerpen zijn vreemdeling; 45% van de criminaliteit wordt gepleegd door vreemdelingen; 45,5 % van de kinderen van het lager onderwijs zijn moslim. De immigratie-tsunami zorgt voor steeds meer overlast en problemen. Het in eerste instantie de kleine man, de gewone Vlaming die hiervan de dupe is. Het Vlaams Belang kiest naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen uitdrukkelijk voor diegenen in onze stad die het niet cadeau gekregen hebben.
De gepensioneerde met een klein pensioen die op het einde van de maand de eindjes aan mekaar moet knopen, de bejaarde die ’s avonds de straat niet meer opdurft; de laaggeschoolde arbeider wiens job ingepikt wordt door een zwartwerkende Oost-Europeaan of Afrikaan; voor de kleine middenstander, cafébaas of zelfstandige die door steeds meer regels, belastingen en verbodsbepalingen het hoofd niet meer boven water kan houden, voor de Vlaamse man of vrouw die in de gettowijken van onze steden woont, werkt en leeft en zich hier niet meer thuis voelt, kortom aan de kant van de bange blanke man of vrouw die in deze stad de enige onbeschermde minderheidsgroep dreigt te worden.
De CD&V/N-VA/SP.a/VLD-meerderheid is er de voorbije zes jaar niet in geslaagd om van Antwerpen een veilige en leefbare stad te maken. Ik stel burgemeester Patrick Janssens als hoofd van de politie persoonlijk verantwoordelijk voor de meer dan 80.000 criminele feiten die jaarlijks in Antwerpen worden gepleegd. Ik heb dan ook niet geaarzeld om samen met een 10-tal buurtbewoners uit Antwerpen-Noord verleden week tegen hem klacht neer te leggen wegens schuldig verzuim.
-------------------
Diagonaal herlezen
Niemand mag denken dat op deze blog de kant gekozen wordt van ‘geestelijken’ met losse handjes tegenover kinderen. Al is er nog een hemelsbreed verschil met het doden van dezelfde kinderen in de moederschoot. Het kwaad dat zij verricht hebben voor dat klein beetje ongeoorloofd eigen genot, gaat veel verder dan wat men ons wil doen geloven en kan hen bijgevolg ook nooit vergeven worden. Zij hebben namelijk beetje bij beetje, geval per geval, de fundamenten van onze beschaving vernietigd. Voor altijd vernietigd omdat zij geen respect hadden voor het leven van anderen.
Hoog geplaatste criminelen lijk Janssens-de-Antwerpse-Snijboon hebben namelijk dezelfde misdaad, maar duizend maal erger, op hun geweten : zij hebben dezelfde fundamenten van onze beschaving moedwillig en met opzet jarenlang systematisch afgebroken. Zelfs niet alleen door ‘schuldig verzuim’, maar door actieve handelingen op de kap van het eigen volk.
Beide groepen schuldigen mogen branden in de hel! Met misschien dat ene verschil dat katholieken de vergiffenis der zonden heiligen als Sacrament, en de Grote Geesten daar ver boven staan.

626 STAKING WORDT GEEN SOCIALISTISCHE LENTE

.
.
L’HISTOIRE SE RÉPÈTE CONTINUELLEMENT
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Over de ‘Sociale Netwerken’….
Het ABVV Hoofdbestuur heeft massaal ge-Twitterd om de Grote Algemene Staking te propageren, maar de Twitteraars onderling hebben als respons 180° omgekeerd ge-Twitterd… In plaats van propageren, braken ze de staking af tot op de grond…..De V°RT maakte melding van dit reactionair gedrag, en er kwam zelfs een ‘Open Brief’ met verzet van een jongere in beeld, die enorm opgevolgd scheen te zijn. Dat laatste werd medegedeeld met bijna bevende stem, in het midden latend of men nu voor de staking was en tegen de Strikregering, of tegen de staking en voor de o zo sterke Eerste Minister die toch al zo goed Nederlands sprak!
Met enig leedvermaak zou hier op deze blog kunnen gesproken worden over de bestolen dief, over een put maken voor een ander en er zelf invallen : zal ik niet doen. Ik laat ze gewoon kwetteren als straatmussen rond een paardenvijg. Want ze gaan ‘het land plat leggen’. Wat wil zeggen dat ze ‘de boel om zeep gaan helpen’ want zelf zitten ze op hun tandvlees.
Hoera! Belgenland aan de kop van de Rode Lente! Het land waarvan de nieuwe communistisch-socialistische leiders zowel het gezond verstand als Merkel tegenspreken in woord en daad, gaat voor 24 uur nog even verder. Zij, de syndicaten, vinden het gedrag van hun leiders verraad aan de kleine man, en willen de lat, neen, niet nog lager, maar onder de grond krijgen tot er helemaal geen lat meer is en iedereen de Staat kan bestelen zoals minstens voorgedaan door de Grieken en de Spanjaarden. Die hebben het geld gehaald waar het zat, tot het op was! En nu geven de Linxen de schuld van de miserie aan de kapitalisten, de ‘neo liberalen….
Hoera voor de ordewoorden van de Algemene Staking tegen de Vlinderregering : zelfs de scholen staken mee, onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Les : den baos is nes meelap en wij hebben lekker geen klas! Anders gezegd : wij paren het nuttige aan het aangename. Zal ons later goed van pas komen in de maatschappij van Brood en Spelen….
Den Cleynen Toeback raaskalt over een nutteloze attombom die ze smijten, tegen de troepen van zijn eigen Rode Avant-Garde; maar moet machteloos toezien hoe de Eerstgeborene van zijn partijgenoten Elio Di Rupetto, door ‘Eigen Volk Eerst’ wordt aangevallen. Hij zegt nog net niet vakbond = pakbond, maar hij noteert wel hun namen voor de afrekening…..’t Toebackske is wel niet gelovig, maar hij wil hen vast en zeker gedenken in zijn gebeden….
Op de V°RT zal men het niet de moeite waard vinden. Hier in Italia zijn de truckers aan hun zoveelste stakingsdag bezig : iedereen geeft hen gelijk : de brandstofprijzen zijn in een jaar tijd bijna verdubbeld. Vooral voor hen maar ook voor de gewone man in de straat is dat dodelijk. Vandaag staan de pompen, zo lang zonder nieuwe aanvoer, zo goed als droog. Op de RAI wordt omgeroepen dat nergens in de steden nog groenten en fruit, vlees en zuivel te krijgen zijn…. Net als in Griekenland moet de politie optreden tegen illegale houtkap. Het volk mort. Het volk heeft honger. Het volk heeft koud. In de straat wordt de EU aan de lopende band vervloekt en de dappersten durven al weer om Berlusconi roepen als op hun moeder…. Ik denk dat Italia, net zoals Hongarije, definitief en voorgoed genezen is van het socialisme, en moest de knappe Alessandra, kleindochter van Benito Mussolini mogen/durven, er zouden hier bijna ongelukken gebeuren…
Vergeten wij ondertussen de gevleugelde woorden niet van de hoerenloper uit Hasselt, die glanzende rode van het gezellige socialisme, en van zij die weten wat goed is voor de mensen….
o-o-o-o-o-o-o-
Twitter-offensief ABVV mist doel
De socialistische vakbond ABVV richtte recent een Twitter-account op om een tegengewicht te bieden aan de 'negatieve sfeer' die rond de staking van 30 januari hangt. De actie mist echter haar doel en keert zich vooral tegen de staking.
De bedoeling van het Twitter-offensief was om 'maximaal aanwezig te zijn op de sociale media in een poging om uit te leggen waar het om gaat'. Dat verklaarde Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Daarnaast zouden Twitteraars met de hashtag '#30j' op de hoogte kunnen blijven van alle stakingsacties.
Maar de actie keert zich nu tegen het ABVV. De hashtag wordt nu door twitteraars vooral gebruikt om hun ongenoegen tegenover de staking te uiten, al zijn er nog steeds tweets die het oorspronkelijke doel ondersteunen. Wie de recentste tweets met deze hashtag wilt volgen, kan hier terecht.
Het verhaalt vertoont opvallend veel gelijkenis met de Twitter-actie van McDonalds. Daarbij werden eveneens hashtags geïntroduceerd die zich spoedig tegen hun bezieler keerden. Het heeft sommige niet-stakers zelfs aangezet om zich te verenigen, zoals in deze Facebookgroep.
Meer uitleg over het oorspronkelijke doel van de actie is te lezen op http://www.abvv.be/web/guest/30j. Daar wordt bijvoorbeeld ook voorgesteld om met een afbeelding - STAAK MEE #30J - de staking te steunen, maar ook hierop wordt gepariodieerd
Bron DS

-o-o-o-o-o-o-
Vliegende piketten
25/01/12, 06u46
De contouren van de nationale staking van maandag beginnen zich langzaam maar zeker af te tekenen. Duidelijk is dat de vakbonden het zwaar geschut zullen bovenhalen. Vliegende piketten, het afzetten van strategische kruispunten,... ACV, ABVV en ACLVB willen vooral het signaal geven dat ze het land plat kunnen leggen. Dat hun mobilisatiekracht intact is.

Puur machtsvertoon is goed voor de eigen achterban, maar levert weinig goodwill op bij mensen die de dupe worden van de acties. Elke organisatie heeft vroeg of laat brede steun nodig als ze willen blijven wegen op het maatschappelijk en politiek debat.

Naast het 'hoe' is er ook de vraag naar het 'waarom' van de actie. De vakbonden zijn kritisch omdat er bij het uitwerken van een aantal regeringsplannen weinig overleg is geweest. Dat was deels te wijten aan het feit dat de regering-Di Rupo snel moest gaan en een aantal hervormingen dit jaar wilde laten ingaan. Maar sindsdien draait het sociaal overleg wel op kruissnelheid.

Het feit dat grote ondernemingen in België belachelijk weinig belastingen betalen. Het feit dat wie werkt in ons land onredelijk zwaar wordt belast in vergelijking met wie renteniert. Het feit dat we er niet in slagen onze armoedecijfers omlaag te krijgen.
Bron DM


-------------------
Diagonaal herlezen
In Italië hebben we al, zoals gezegd, een paar dagen staking van de truckers achter de rug. Zelf ondervinden we daar niet zoveel van, omdat hier in een wijde omtrek geen wegen voorkomen waar truckers kunnen komen, maar als we naar de warenhuizen in de Stad moeten om de voorraden aan te vullen vinden we de rekken van zo wat alle verse producten gewoon…leeg. We zien duidelijk het verschil tussen een groentenrek en een rek voor groeten. Evenzo zien we het verschil overduidelijk tussen een vleesrayon en een rayon voor vlees. Wat meteen een goede oefening is in de Nederlandse taal…. Komt daarbij dat de solden hier duren tot ongeveer einde maart, en iedereen dus uitziet naar de laatste dag van de maand, want dan is er nieuw geld want dan worden de pensioenen beschikbaar gesteld bij de Poste Italie. Het is dan voor iedereen, zelfs voor een postzegel, aanschuiven tot buiten, want de pensioenen (de quasi enige bron van inkomsten in de winter) worden alleen en in cash uitbetaald aan de loketten van de Post…..Tegen voorlegging van de identiteitskaart en een soort van ‘pensioenboekje’ (hier patent genoemd) speelt ieder daar zijn rol en krijgt zijn deel.
Hé, denk je dan : op z’n Grieks (of op z’n Waals?) lukt het niet om pensioen verder uit te betalen aan doden : een vuil slim truukje van de Silvio? Neen, zegt men, dat is al zo sinds mensengeheugnis. Meer precies sedert de tijd van Mussolini….JaJa, het is niet al slecht geweest dat die man heeft gedaan. Wist U dat de maffia, de camorra en hoe verder die dingen ook mogen heten, uitgeroeid waren onder Mussolini? De maffia is terug in het land gekomen (historisch juist : dit is géén negationisme!), samen met de Amerikanen, als die op Sicilië de landing wilden inzetten in 1943. Toen waren ‘maquis’ en ‘maffia’ gewoon synoniemen van elkaar en wie goed stond met de Witte Brigade, stond goed met de Yankees…..Allemaal een beetje pijnlijk (net als kanker) maar wel correct…. Het Amerikaans Vijfde Leger gebruikte de plaatselijke inwoners als gidsen om op die manier de Duitse bezetter te verschalken, wat overeenkwam met de kat bij de melk zetten….
Tja! Wie de kans ziet om (op video) de stokoude film van Fernandel als Don Camillo te zien, die zal n alezing van dit blogje beter begrijpen. Zowel de film als mijn uitleg…..
Een Socialistische Lente willen veroorzaken omdat het voorbeeld van de Arabische Lente inspirerend werkt, is gewoon zelfbedrog. Pepone, de communistische burgemeester van dat boerendorpje aan de Po, trok bij een door hem uitgeroepen staking de wacht op, gewapend, om te beletten dat de boeren hun vee zouden komen voederen, maar samen met Don Camillo, de pastoor, trok die er ‘s nachts op uit om te doen wat in onze dagen Angela Merkel ook zou doen : waar voor haar geld kiezen…
En wat zegen van Wouter ’t Beekske in de ‘Nack’ : . “ Op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij heeft premier Di Rupo de houding van de socialistische vakbond FGTB een gevaar voor de toekomst genoemd. Dat wil wat zeggen, hè”.

625 HET VLAAMS BOERKE VOOR LE TOUT PARIS

.
.

De Geitenboer uit de Groenestraat in St Jan(Ieper) heeft het hem toch wel weer geflikt, zeker! Oeps! In de Lichtstad zijn eigen feestje vergeten! Le Grand Terminateur is dus bijlange nog niet aan de laatste bladzijde van zijn blunderboek!
Ik begin me stilaan te realiseren, dat we met die man geluk hebben gehad dat hij zich gewoonlijk als ‘belg’ en niet als Vlaming heeft bekend gemaakt.
Och ja : laten we de on-Vlaamse Schand-gazet aan het woord (hier onder) en begeven wij ons aan aangenamere bezigheden…..

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Leterme mist eigen receptie in Parijs

Voormalig eerste minister Yves Leterme heeft in Parijs een receptie gemist die gehouden werd voor zijn benoeming tot adjunct-secretaris-generaal bij de OESO. Volgens Leterme ging het om een misverstand en wist hij niet dat het 'zijn' receptie was.
Het is de gewoonte dat een Belg die een belangrijke functie opneemt in het buitenland een receptie krijgt aangeboden door de Belgische diplomatie. Als verwelkoming en introductie bij alle andere Belgen met naam in het betrokken land.
Woensdag 11 januari organiseerde de Vlaamse vertegenwoordiger in Frankrijk een receptie ter ere van ex-premier Yves Leterme. Daar waren naast bedrijfsleiders, bankiers en mensen uit de culturele sector ook de Belgische ambassadeur, topdiplomaten en vertegenwoordigers bij de Franse regering en internationale instellingen zoals de OESO, de UNESCO en de Raad van Europa aanwezig.
De 40 tot 50 aanwezigen wachtten op Yves Leterme maar de persoon rond wie het draaide, kwam maar niet opdagen, zo meldt Het Belang Van Limburg.
Nic Vandermarliere, de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Frankrijk, nam contact op met onze voormalige premier. Maar die kon zich niet meer vrijmaken. Nochtans waren de datum en het uur van de receptie vastgelegd in samenspraak met het secretariaat van Leterme.
Volgens Yves Leterme ging het om een spijtig misverstand. Hij dacht dat het om een gewone nieuwjaarsreceptie ging. Ook zijn secretariaat zou hem er niet op gewezen hebben dat het ‘zijn’ receptie was.


-------------------
Diagonaal herlezen
Ja, ik weet het, de man is een stadsgenoot van mij en wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Heb dus dit artikel pas op deze blog overgenomen na langdurig beraad. Maar wat zwaarst weegt, weegt zwaarst. Waarom proberen te camoufleren dat de man een kluns is? Sedert de demonstratie van zijn zangtalent op de trappen van de Sinte Goedele in Bruk-sèl, weet heel de wereld : Iefke kon het niet, hij kan het niet en hij zal het nooit kunnen. De man is een schande voor zijn familie, voor zijn vaderstad en voor zijn volk!
Dus is de eigenlijke reden van dit stukje, de bedoeling om zoveel mogelijk weergalm te geven over wat er in Parijs zoal gebeurt met onze centen.
Zeg, weet iemand die Kärcher, waarover Sarko het ooit had, nog staan? Komaan : er is werk aan de winkel om al dat gespuis van de straat te kärcheren.

625 HET VLAAMS BOERKE VOOR LE TOUT PARIS

.
.


625 HET VLAAMS BOERKE VOOR LE TOUT PARISDe Geitenboer uit de Groenestraat in St Jan(Ieper) heeft het hem toch wel weer geflikt, zeker! Oeps! In de Lichtstad zijn eigen feestje vergeten! Le Grand Terminateur is dus bijlange nog niet aan de laatste bladzijde van zijn blunderboek!
Ik begin me stilaan te realiseren, dat we met die man geluk hebben gehad dat hij zich gewoonlijk als ‘belg’ en niet als Vlaming heeft bekend gemaakt.
Och ja : laten we de on-Vlaamse Schand-gazet aan het woord (hier onder) en begeven wij ons aan aangenamere bezigheden…..

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Leterme mist eigen receptie in Parijs

Voormalig eerste minister Yves Leterme heeft in Parijs een receptie gemist die gehouden werd voor zijn benoeming tot adjunct-secretaris-generaal bij de OESO. Volgens Leterme ging het om een misverstand en wist hij niet dat het 'zijn' receptie was.
Het is de gewoonte dat een Belg die een belangrijke functie opneemt in het buitenland een receptie krijgt aangeboden door de Belgische diplomatie. Als verwelkoming en introductie bij alle andere Belgen met naam in het betrokken land.
Woensdag 11 januari organiseerde de Vlaamse vertegenwoordiger in Frankrijk een receptie ter ere van ex-premier Yves Leterme. Daar waren naast bedrijfsleiders, bankiers en mensen uit de culturele sector ook de Belgische ambassadeur, topdiplomaten en vertegenwoordigers bij de Franse regering en internationale instellingen zoals de OESO, de UNESCO en de Raad van Europa aanwezig.
De 40 tot 50 aanwezigen wachtten op Yves Leterme maar de persoon rond wie het draaide, kwam maar niet opdagen, zo meldt Het Belang Van Limburg.
Nic Vandermarliere, de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Frankrijk, nam contact op met onze voormalige premier. Maar die kon zich niet meer vrijmaken. Nochtans waren de datum en het uur van de receptie vastgelegd in samenspraak met het secretariaat van Leterme.
Volgens Yves Leterme ging het om een spijtig misverstand. Hij dacht dat het om een gewone nieuwjaarsreceptie ging. Ook zijn secretariaat zou hem er niet op gewezen hebben dat het ‘zijn’ receptie was.


Diagonaal herlezen
Ja, ik weet het, de man is een stadsgenoot van mij en wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Heb dus dit artikel pas op deze blog overgenomen na langdurig beraad. Maar wat zwaarst weegt, weegt zwaarst. Waarom proberen te camoufleren dat de man een kluns is? Sedert de demonstratie van zijn zangtalent op de trappen van de Sinte Goedele in Bruk-sèl, weet heel de wereld : Iefke kon het niet, hij kan het niet en hij zal het nooit kunnen. De man is een schande voor zijn familie, voor zijn vaderstad en voor zijn volk!
Dus is de eigenlijke reden van dit stukje, de bedoeling om zoveel mogelijk weergalm te geven over wat er in Parijs zoal gebeurt met onze centen.
Zeg, weet iemand die Kärcher, waarover Sarko het ooit had, nog staan? Komaan : er is werk aan de winkel om al dat gespuis van de straat te kärcheren.

624 BELGISCHE REKENKUNDE OP NIVEAU

.
.
Tout va tres bien, Madame la Marquise….
Agge mo leut et
o-o-o-o-o-o-o-o-

Na het Koninklijk (Laatste?) Avondmaal van gisterenavond in Laek-èn, komt het eerder schamel over om vandaag te moeten schrijven over het ministerieel slijk der aarde dat als een jo-jo op en neer gaat. Allez, neer als we de gazetten mogen geloven, maar omhoog op ’t einde van het spel. Wat wilt U : onze ministers zijn mannen (en vrouwen) met ballen en met nog wat meer aan hun lijf!

Bovenstaande foto heb ik uit de Vaderlandsche Kwaliteits Pers bij uitstek, de vroegere AVV-VVK krant. In Laek-èn handelen ze tout-à-fait comme les commandants van de Titanic en de Costa Condordia : het feesten gaat gewoon door tot het schip helemaal n de golven is verdwenen..
‘De Koning Drinkt’ : als een gevulgariseerde bewerking van het beroemde schilderij wordt Alberto L’Ultimo (*) geportretteerd als het middenstuk van een schouwgarnituur tussen twee van de venijnigste furies der Francofonie. Hun namen doen er even niet toe, want ‘God ziet U - Hier vloekt men niet. GVD’. Goede tafelmanieren? Alberto weet er alles van, want hij houdt de handen onder tafel. Op de knie van het melkmeisje Milk-etje….
o-o-o-o-o-o-o-o-

Salarisverlaging ministers quasi gecompenseerd door index

De verlaging met 5 procent van de salarissen en representatiekosten van de federale ministers wordt bijna volledig gecompenseerd door de twee overschrijdingen van de spilindex die dit jaar worden verwacht. Dat brengt de Franstalige radio-omroep Bel-RTL vandaag aan het licht.
Bij de opmaak van de begroting 2012 werden de vergoedingen van 137.000 euro voor de ministers en 130.210 euro voor de staatssecretarissen van de regering-Di Rupo met 5 procent ingekort in vergelijking met vorig jaar. De bedragen zakten naar respectievelijk 130.308 en 123.699 euro.

Maar deze bedragen worden dit jaar geïndexeerd, wellicht twee keer. Bijgevolg zullen de lonen de facto met minder dan 5 procent dalen. De eerste minister en de vicepremiers bijvoorbeeld zullen slechts 0,9 procent minder verdienen dan onder de regering-Leterme. Hun lonen zakken van 224.000 euro naar 222.000 euro. Sommige staatssecretarissen, zoals die voor Administratieve Vereenvoudiging, zullen 1,5 procent moeten inleveren, de minister van Begroting 3 procent.

Bel-RTL haalt de cijfers uit de algemene uitgavenbegroting. Die werd begin deze maand door minister van Begroting Olivier Chastel geamendeerd na de kritiek van N-VA dat de federale ploeg zich een weddestijging van 8 procent had toegekend, in plaats een weddedaling. Bij de regering luidde het toen dat het document van de ministerraad waar de N-VA zich op baseerde "een fout" bevatte.

De algemene uitgavenbegroting wordt deze iddag besproken in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer. (belga/adb Bron De Morgen
-------------------
Diagonaal herlezen
Ach die minister-weddes! Typisch Franscuillonse onderhanedelings-tiktak : rond de pot draaien tot iedereen er duizelig van wordt, en op de duur niemand nog weet over welk cijfer het juist gaat.
Het kan nochtans heel simpel zijn. Tè simpel eigenlijk en daarom zal het niet gebeuren : leg alle individuele bankoverschrijvingen van de vorige en van de huidige maanden aan de mensen voor.

Over het etentje in Laek-èn : mocht Bart DeWever niet zo laf zijn geweest, om de Koning daags na zijn overwinning als grootste partij van het land, hem niet als regeringshoofd te doen begroeten : hoe zou dan de tafelschikking geweest zijn? En, überhaupt, zou er dan een etentje geweest zijn?

Maar ’t is al goed : we hebben compris de situation. Zonder de Vlamingen erbij, is alles vandaag koek en ei. Of was het kreeft en kaviaar? Nous nous connons, et en avant avec la chèvre.

(*) L’Ultimo, de ultieme, de laatste. Omdat de Sex- en Coburgers veel gemeen hebben met Italia-la-Bella. Niet alleen omdat de man tussenin al zijn slippertjes nog altijd gehuwd gebleven is met La Dolce Signora Paola Rudo di Calabria, of omdat hij zodanig gemanipuleerd heeft tot het land bestuurd wordt door een uit de Abruzzen afkomstige Francofone socialist , maar vooral op inspiratie van zijn overleden tante, Marie José de Belgique, de zuster van zijn overleden vader, Leopold III, le Roi Félon. Gezegde dame was, buiten o.a. de minnares van Mussolini, gehuwd met Umberto van Savoye, die na de oorlog en amper 23 dagen na de opvolging van zijn vader, werd weggestemd toen Italië zichzelf met een nipt stemmenverschil tot Republiek uitriep. De Savoyes werden het land uitgejaagd, maar de lieftallige Josée, die dus 23 dagen koningin was geweest, bleef in de Italiaanse harten voortleven als L’Ultima Regina d’Italia. Niet zozeer omwille van haarzelf, maar om de liefde van de Italiaan voor Paus en Koning, zijnde hun band met de voorvaderen.
Ik zou dus willen wijzen op een zekere tragiek, die altijd de Coburgers heeft omgeven : ze verkopen hun ziel voor geld en sterven jong, ze genocideren de Congolese bevolking, ze vallen dood van de rotsen, ze gaan bedelen voor hun naakte bestaan in Berchtesgaden, ze sterven kinderloos, en de laatste, Alberto, blijft zo lang het een beetje gaat, de troon warm houden, omdat zijn zoon in de pers beschreven wordt als een achterlijke rundskop.
Ach Alberto! Geef toch la pipe à Martin, en kom met Uw Dolcinea naar Porto San Stefano. Daar kunt U in de verte van op Uw allernieuwste Koninklijk Yacht, de berging meemaken van de Costa Concordia. Misschien komt daar de inspiratie voor de goede voorzet? Vlaanderen wordt Republiek en Ramp-België wordt verder bestuurd door Filips de Taaie? Is dat geen goed gedacht? Dan kunnen we bij ons de negertjes met het knikkend kroezelkopje weer van de zolders halen. Kunnen we weer zilverpapier sparen zodat de arme Waaltjes met de gezwollen buikjes niet meer moeten sterven van honger. We zouden er zelfs, lijk in Griekenland, of Egypte, als toerist in massa naartoe kunnen trekken, zodat ze daar toch nog iets kunnen bijeenscharrelen….. Ik zou zeggen : de pastoors zouden in Vlaanderen kunnen rondgaan met des schaal, maar verdorie, er zijn bijna geen pastoors en zelfs bijna geen gelovigen meer om knoopsgaten in die schaal te werpen…..

Merci, Sire! Eindelijk ’n Coburger die eens wat goed doet!

woensdag 25 januari 2012

622 DE MORGEN OVER DE MORGEN
Mag ik bij deze over ‘nieuwsgaring’ nogmaals het schoolmeesterke uithangen? Zo kunt U beter oordelen over onderstaande eigen lof van de meest gebeten om te weten-krant van de hele wereld.
Vandaar dus deze herhaling van de zoveelste herhaling op deze blog (bij de V°RT geleerd!) : Via BVN krijgen wij in het buitenland ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’, dit is een selectie van 90% Nederlandse en 10% V°RT uitzendingen. Een illustratie van wie meest betaalt, meest maalt. Wat, moet ik zeggen, vooral de kwaliteit ten goede komt. Ik heb gezegd :kwaliteit, en niet objectiviteit. Maar soit : je leert er gepokt en gemazeld iedere dag iets nieuws bij dat elders verzwegen wordt. Vandaag werd betoond dat het Amerikaanse Boeing met een nieuwe vestiging naar NL komt. Wereldnieuws en Kassa Kassa Kassa! Tweede item (en daar stond mijn verstand bij stil) : de stad Napels betaalt om haar eeuwig overtollig huisafval te laten ophalen per schip door Nederlanders, die met een over-capaciteit aan huisvuilverbranding zitten….Een overduidelijke win-win situatie dus, want door Linxe maffia-praktijken wordt deze branche al vele jaren gesaboteerd in Napels, zodat op regelmatige tijdstippen Napels in het wereldnieuws komt omdat het stikt in de afval.
De zuinige Hollander verstookt nu dus het hele zootje, verkoopt in zijn land de vrijgekomen energie als warmte of als elektriciteit, heeft een bestemming (tegen betaling!) voor de rest-afval en doet dus schitterende zaken…. Niet alleen krijgt hij de ‘grondstof’ + verscheping gratis, hij wordt er nog voor betaald ook. Kassa! Kassa! Kassa! – en niet te vergeten in deze tijden van crisis : tewerkstelling in Nederland van ‘Eigen Volk Eerst’…..! De Napolitanen zijn ook content : mits een kleinigheidje te betalen is men er af van het probleem, en komt er tijd vrij voor een beetje langere siësta met een goed glas fijne grappa. Dàt is pas zaken doen van die slimme Hollanders!
Kijk : dat men in de Middeleeuwen in Napels niet onmiddellijk wist wat men in Holland zoal deed, neem ik aan. Maar toch niet in deze moderne tijden, waar kennis in een minimum van tijd de wereld rondvliegt! Zijn nu de Hollanders te slim, of de Napolitanen te dom? Te lui? Teveel over-gesyndiceerd? Teveel getiranniseerd door de geitenwollensokkendragers?
Al op gelet dat de 230 ton diesel uit de gestrande cruiseboot door Hollanders wordt opgeruimd? Die hebben voor zoiets niet alleen de goede neus, ze hebben er ook het materieel voor….. Wat hebben die Hollanders toch dat wij, Vlamingen, niet hebben? Zou samengaan met Holland niet veel lucratiever zijn voor Vlaanderen, dan samengaan met Wallo/Brux? De vraag durven stellen, is ze durven beantwoorden!

Kijk : dat zijn zaken, buiten de objectiviteit in de berichtgeving (die ook mankeert in mijn verslagje), wat mankeert bij De Morgen, en bij De Morgen niet alleen.
Moest De Morgen AUB een klein beetje meer de Hollander uithangen in zijn marketing, die gazet zou schrijven dat bij hen alle strekkingen aan bod komen, en zeker niet uitsluitend alleen de Linxe Progressieve wanklanken. Vlaanderen schreeuwt om een uitgeverswereld zoals bij benadering bijvoorbeeld de Italiaanse : iedere politieke strekking, progressief, conservatief, links, rechts, riberaal, vrijzinnig, katholiek, sport, enz, heeft het dagblad van zijn voorkeur, en dus een eigen lezers-publiek.
Als De Morgen jubelt omdat Kosovo bij referedum gekozen heeft voor toetreding tot de Europese Unie, en daarbij nalaat te zeggen, dat slechts 40% van de kiesgerechtigden is komen stemmen,en dat daarvan amper 60% JA hebben gestemd, dan is dat manipulatie van het Nieuws. Een krant die uitrekent dat 60% van 40% slechts een kleine 25% Ja-stemmers vertegenwoordigt, manipuleert ook. De waarheid ligt in het overleggen van…de waarheid zoals die bij de bron bekend is : zoveel kiezers hebben het laten afweten, zoveel hebben neen gestemd, zoveel ja : de lezer zal zelf wel de nodige conclusies trekken om vanuit die kennis de EU-clowns bezig te zien, die de toetreding van het 28ste Lid staan te bejubelen…..
Voor de aardigheid heb ik dus de eigen lofzang van DM voor de eeuwigheid opgeslagen op mijn vaste schijf….
o-o-o-o-o-o-o-o--
De Morgen in een nieuwe jas
24/01/12, 06u55
Beste lezer,

U houdt vandaag een extra verse krant in handen: een De Morgen met een nieuwe opmaak én met M, voortaan uw vaste referentie voor alles over cultuur, media en het moderne leven.

Dankzij deze vernieuwing serveren we u elke dag een nog duidelijkere en scherpere krant. De klemtonen liggen zoals u dat al jaren van ons gewoon bent: extra veel aandacht voor cultuur en media, prachtige fotografie, diepgravende analyse en achtergrond, uitgewerkte interviews en uiteraard veel nieuws dat u eerst bij De Morgen leest.

U krijgt voortaan een uitgebreid eerste deel op 24 pagina's. Daarin eerst het belangrijkste nieuws, heet van de naald. Dan al het binnenlands nieuws, gevolgd door een groot uitgewerkt verhaal zoals we die nu al in de weekendkrant serveren, onze focus van de dag. Vervolgens het buitenlands nieuws, economie, opinie en sport.

Het tweede katern heet M. Uw dagelijkse traktatie, een bijlage die elke dag op 14 pagina's zal bewijzen dat uw krant het nummer 1 is in cultuurverslaggeving. Muziek, media, film, literatuur, theater, dans, beeldende kunst en zowaar een streepje satire. M maakt keuzes: gedurfd maar speels en blij, met veel persoonlijke, menselijke journalistiek.

Er beweegt veel bij De Morgen: de afgelopen maanden maakte u kennis met onze vernieuwde weekendkrant. Sinds september krijgt u op zaterdag een gloednieuw magazine DMUZE naast een herwerkt De Morgen Magazine en een pak weekendbijlagen, onder meer een volwaardig wetenschapskatern.

In onze lezersenquête van 17 december, waarop u massaal reageerde, liet de overgrote meerderheid onder u weten erg tevreden te zijn over die verandering. Net zoals de krant reageerde u scherp, helder en eerlijk. U wilt vaker verrast worden door creativiteit, door analyse en achtergrond, stof tot nadenken krijgen en nog meer kunnen genieten van goede portretten en interviews. Inhoudelijk schreeuwde u vooral om een extra stukje cultuur en media. Vormelijk wilde u een zo logisch en helder mogelijke krant.

Vanaf vandaag bieden we u een krant aan die nog beter aan uw verlangens beantwoordt. Zoals u dat al jaren van De Morgen gewoon bent, alleen leggen we de lat weer een beetje hoger-------------------
Diagonaal herlezen

Heeft U ergens een zinsnede ontdekt waarin gezegd wordt dat alles wat er staat, moet gelezen worden als zijnde gesneden leesvoer in de politiek-correcte denkwereld? Ik ook niet.
Onze ervaring leert dus, dat alles wat verzwegen wordt, zekerlijk waar is.
Om mezelf correct geïnformeerd te voelen, had ik dan ook graag gelezen, dat De Morgen, zoals elk dagblad dat zichzelf respecteert, niet schrijft met de muilband om. Dat zij een eigen mening heeft die ze niet onder een berg verzinsels ùoet begraven, om toch maar niet te moeten schrijven dat wat zij publiceren, de door de Overheid opgelegde koers is.
Ach wat : hun on-line uitgave is best overzichtelijk, bijna de beste van allemaal, het kost mij niks, zij verdienen er geen cent aan, en tussen de lijntjes lezen doe ik, in afwachting dat de Bazen de boeken verplicht moeten neerleggen, zelf wel.
Want ik zit met de vrees : als er wat nieuws komt : zal het dan nog slechter moeten zijn om te verkopen? Misschien wat meer blote billen en blote borsten, want daar hen ik ook niets over gelezen…Arm Vlaanderen, en de patatten om ze daarin te schillen zijn ook al zo duur!

621 UND NACH CANOSSA GEHT ER NICHTDe stad Canossa, Provincia Emilia-Romagna
Was the place to be….. in 1077
-------------------------------
In 1077 deed de Duitse keizer Hendrik IV drie dagen achtereen boete op zijn blote voeten in de sneeuw voor het Kasteel van Canossa om paus Gregorius VII ertoe te bewegen zijn ex-communicatie op te heffen.

Voil0 : jullie weten er nu evenveel over als ik. Maar Frau Merkel in de rol van Gregorius VII en Elio di Rupetto als boetvolle Duitse Keizer : geef toe dat zoiets een verkeerde voorstelling van zaken is. Om de historische werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen, laten we dus vandaag best Frau Merkel blootsvoets door de Berlijnse sneeuw naar de Italiaanse Paus Elio di Rupetto strompelen.
Allez, het is die laatste versie die in de koppekes speelt van onze hoernalisten…. Cassa Nova Elio Il Grande gaat het die Duitse troela eens goed inpeperen, sè! Ze zal gewis alle hoeken van de kamer zien! Wat denken ze wel daar, in Bochen-land! Dat ze een Pé Ss ‘r, een Socialist van de meest vrouwelijke lijn, zo maar kunnen de levieten lezen!
En mocht het 180° anders verlopen, dat van de hoeken zien en zo : daar wordt in Belgen-land wel een mouw aan gepast. Dus met zijn allen naar de camera’s van ZDF of WDF, met als aambeeld de Francofone zenders : daartussen zal het Kleine Rode Satan-postuurke geplet worden…. Bij de V°RT zal Merkel wel das Unterspit mussen delben…..
Hopelijk wordt daarbij ook vermeld dat Di Rupetto ‘n Franscouillon is die de Vlaamse meerderheid regeert als een te verwaarlozen minderheid. En dat de man inzake gesponeerde PV’s voor pedofilie, de absolute wereldkampioen is.
------------------------
Di Rupo schiet met scherp op Europa
Premier Elio Di Rupo schiet in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel met scherp op Europa en de Duitse aanpak van de eurocrisis. Zo kunnen er op Europees vlak wel doelstellingen afgesproken worden, maar 'elke regering beslist zelf hoe die te bereiken'. 'Europa is er niet om de interne problemen van een land op te lossen'.

Elio Di Rupo staat vandaag de facto voor de grote vuurdoop. Hij trekt naar Berlijn voor een bezoek aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel, het invloedrijkste deel van de 'Merkozy-tandem(1)' met de Franse president Nicolas Sarkozy die de facto de lakens uitdeelt bij de aanpak van de Europese schuldencrisis.
Als het de bedoeling via een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel was die ontmoeting extra pigment te geven, is Di Rupo met glans geslaagd. Want Di Rupo zegt onverbloemd dat de Duitse aanpak van de Europese schuldencrisis hem niet zint.
'Europa moet zich niet hervormen naar Duits model of gelijk welk model. Wel moet Europa volgens het Europese model hervormen, namelijk met aandacht voor alle 27 lidstaten', klinkt het.
Index
De eis van kanselier Merkel om in het kader van een harmonisatie van het Europese economische beleid de Belgische indexatie van de lonen aan de inflatie op de schop te zetten, ligt Di Rupo duidelijk op de maag. 'Er zijn specifieke tradities in elk land, die we moeten respecteren', zegt de Belgische premier. 'Ik zeg ook niet tegen andere landen wat ze wel of niet moeten doen.'
Bijna met tegenzin geeft Di Rupo in Der Spiegel toe dat er wel een aantal doelstellingen zijn die de regeringsleiders op Europees vlak kunnen afspreken. 'Maar hoe je die moet bereiken, dat beslist elke regering voor zichzelf', zegt Di Rupo.
Hij benadrukt nog eens bepaald een koele minnaar te zijn van een harmonisatie van het Europese begrotingsbeleid. 'Europa is er niet om de interne problemen van een land op te lossen.'
Markten
Der Spiegel stipt aan dat linkse regeringsleiders na een 'bijnadoodervaring' stilaan weer oprukken. Eerst in Denemarken, dan in België, in mei mogelijk in Frankrijk en in 2013 misschien in Duitsland.
Niet de burgers, maar de financiële markten en de regeringen zijn voor de eurocrisis verantwoordelijk
Elio Di Rupo
'Ik vertegenwoordig als premier weliswaar alle stromingen in de maatschappij, maar ik blijf een overtuigde socialist', zegt Di Rupo. En het moet gezegd: zijn visie op de financiële markten klinkt als een echo van die van François Hollande(2), de Franse PS-kandidaat voor de presidentsverkiezingen in april en mei. 'Niet de burgers, maar de financiële markten en de regering zijn voor de eurocrisis verantwoordelijk.'
De focus van Merkel op besparingen en saneringen van de overheidsfinanciën zint Di Rupo niet. 'We mogen niet puur op besparen en bestraffen inzetten, maar moeten ook de vraag versterken', zegt de premier.
-------------------
Diagonaal herlezen
Mij is het opgevallen, dat de gazetten nu al, van maanden tevoren en nog lang voor de verkiezingen, de niet-wit socialist François Hollande in Franrkrijk op de troon schrijven. Net op dezelfde manier krijgen wij alle soorten voorverkiezingen in de USA opgediend. De media gedragen zich als hersenloze supporters in de tribune, daar waar de eigenlijke vertoning op het veld ver beneden hen plaats grijpt, waarop zij in de verste verte geen invloed hebben. Hun geschreeuw is in feite een overduidelijke poging om het eigen kiesvee te bewerken om het aan zich te binden. Als dezelfde Pers morgen dan partij kiest voor of tegen een partij, dan hopen ze dat het kiesvee, lijk een kudde schapen, hen volgt….
Marine Le Pen? Die wordt in de grond geschreven….. Zij verliest de verkiezingen nu al, goed geweten! Dood of levend, maar verliezen moet ze!
Er zit een grond van waarheid in dergelijk kudde-gedrag van de brood-hoernalisten. Het helpt hen overleven. Zij geloven wel niet in mirakels, maar toch!
Wat in hun ogen wel mooi meegenomen is, is dat zij ondertussen hun greep op de maatschappij met een paar maanden verlengd en stevigd hebben….
Och! Zij zouden twee stenen doen vechten! Voorbeeld : de ‘nieuwsgaring’ over de Arabische Lente in Egypte. Zo juist (woensdagmorgen) op BVN een reportage gezien over de 100% terugval van het toerisme in Gizeh. Een gids in het Nederlands aan het woord : wijst rondom zich : vroeger kon men hier in deze tijd van het jaar op de koppen lopen. Nu is er geen kat! De mensen in de omgeving hebben geen geld meer om eten te kopen en er zijn zelfs collega’s-gidse die hun auto hebben moeten verkopen om eten te kopen. De bazaarkes blijven gewoon dicht. Bittere vrucht van de Arabische lente! Tweede item : straatbeeld in Istambul (Turkije) : een stokoud (Christelijk) Armeens vrouwtje dat weggedoken in een hoekje zittend, probeert wat spulletjes die op een lap stof uitgespreid naast haar liggen te slijten. Zij beklaagt zich over Sarkozy en de hetze over de genocide van 100 jaar geleden op haar volk. Het leven was er draagbaar tot kort geleden, maar nu worden de pesterijen vanwege de Muzelman-medeburgers weer levensbedreigend. De Armeniërs worden bedreigd met deportatie naar…hun eigen primitief woestijnland, een land dat ondertussen voor hen even onbekend is als de maan…
Twee interviews waar de V°RT van gruwt. Niet vanwege de rauwheid van het gebodene, maar uit vrees dat hier de ogen zouden opengaan….. Motto : niet over spreken, dan gebeurt het niet! De verdraagzaamheid moet gepredikt worden en zowel Egyptische als Turkse ‘koeltoer’ is verrijkend voor de Vlamingen…. Als we deze avond weer eens een uitgebreid gefilmd verslagje mieken over ‘Operatie Kelk’ : is dat niet mooi meegenomen? We verzinnen iets over ‘schuldig verzuim’ : dat gaat er altijd in bij de mensen. Tegen de tijd dat er een rechtszaak van komt, zal de Onderzoeksrechter met de bekende naam wel nogmaals geschorst zijn, zodat alle dossiers zonder meer moeten terug gegeven worden. Kunnen we nogmaals een stukje bijbreien aan het verhaal. Hoe door de ene volkseigene godsdienst te bashen, ten voordele van de Sekte van de Wrede. Daar is ‘knapenliefde’ even normaal als een glas water drinken : dat is geen kindermisbruik maar een voorvaderlijke traditie…..
Over bijvoorbeeld die kinderporno-jager die zelf een van de stropers bleek te zijn, wordt niet gesproken : de man immers is geen pastoor….
Als geheel die V°RT met man en muis op zekere dag in de lucht moest vliegen : is dat dan een misdaad? Of eerder een weldaad? Volgens mij moet over deze vraag niet eens een referendum gehouden worden! Gewoon, om erger te voorkomen : privatiseren en opdoeken. VTM geeft het goede voorbeeld….