zaterdag 31 augustus 2013

1483 - EEN BLIK DOOR DE OPEN POORTEN VAN DE HEL


.
Zaterdag 31 augustus
Zon 6u55-20u30
H Paulinus van Trier
.
1483 - EEN BLIK DOOR DE OPEN POORTEN VAN DE HEL
.
De Schreeuw (Edw.Mirch)
 
De islam komt er aan…
.
I) INLEIDING
Met een  brede grijns op zijn zwarte apensmoel opent Satan de deuren van zijn heiligdom voor een inkijk. Nee, geen sulfer en pek, zoals in de verhaaltjes, maar brandend fosfoor midden een speelplaats vol joelende kinderen. Overal dansende duivels en heen en weer schietende onzichtbare cyber-stralen met boodschappen van pure haat en tegen-haat.. Het einde der tijden is nabij?
Wij, in onze veilig gewaande cocon overspannen met communicatie-mogelijkheden, zijn ons maar amper bewust dat we allemaal, met ergens ter wereld één simpele druk op ergens een knop, zo doof en blind zullen worden als Pygmeeën in de ontoegankelijke regenwouden van Zuid Amerika. Zelfs onze GPS, de I Phones en de beeldschermen zullen uitvallen als  coma-patiënten die voorgoed de ogen sluit. R.I.P.
*
Geen probleem. De islam zal ons wel redden…Daar staat, voor zij die het overleven, Sadam Houssein Barack Obama borg voor.
.
II MIDDEN
Rebellen erkennen verantwoordelijkheid voor chemische aanval Damascus
*
Saudi Arabië dreigt Rusland met terreuraanslagen - 'Aanval op Syrië begint zaterdag' - Israël dreigt met tegenaanval op Damascus
Syrische rebellen in Ghouta, een voorstad van Damascus, hebben tegenover Associated Press journalist Dale Gavlak toegegeven dat ze verantwoordelijk zijn voor de chemische aanval op 21 augustus in Damascus. Om een voorwendsel te hebben om militair in te grijpen geeft het Westen echter nog steeds president Assad de schuld.
'Uit talloze interviews met artsen, inwoners, rebellenstrijders en hun gezinnen blijkt dat velen geloven dat bepaalde rebellen via de Saudische inlichtingenchef prins Bandar bin Sultan chemische wapens hebben gekregen, en verantwoordelijk waren voor de (dodelijk) gasaanval,' schrijft Gavlak.
Chemische aanval een 'ongeluk'
Rebellen vertelden tegen de AP-journalist dat ze niet goed getraind waren in het omgaan met chemische wapens en hen zelfs niet werd verteld wat voor wapens dit precies waren. Het lijkt er dan ook op dat de wapens oorspronkelijk waren bedoeld voor de door het Westen gesteunde, aan Al-Qaeda verbonden terreurbeweging Al-Nusra.
'Wij waren erg nieuwsgierig naar deze wapens. Helaas gingen sommige strijders niet goed met deze wapens om, en veroorzaakten explosies,' gaf een militant genaamd 'J.' toe. Een andere vrouwelijke strijder, 'K.', valt haar bij. 'Ze zeiden niet wat voor wapens dit waren en hoe we ze moesten gebruiken. We wisten niet dat het chemische wapens waren. Dat hebben we nooit kunnen bedenken.'
Wapens en salaris uit Saudi Arabië
Abu Abdel-Moneim, de vader van een rebel, vertelde Gavlak dat zijn zoon twee weken geleden aan hem vroeg wat voor wapens hij van zijn meerderen moest dragen. Hij beschreef een buisvormige structuur en voorwerpen die op enorme gasflessen leken. Abu Ayesha, een Saudische agent, zou de wapens aan de rebellen hebben geleverd.
Volgens Abdel-Moneim zijn de wapens in een tunnel ontploft, waardoor 12 rebellen de dood vonden. Gavlak schrijft tevens dat meer dan 12 geïnterviewde rebellen toegaven dat ze door de Saudische regering worden betaald.
VS liegt opnieuw
Mocht het verhaal van de AP-journalist worden bevestigd en wereldkundig worden gemaakt, dan blijkt dat de VS inderdaad opnieuw gelogen heeft met zijn 'onontkenbare feiten' dat Assad achter de chemische aanval zat. Gavlak is een zeer geloofwaardige bron; hij is al zo'n 20 jaar Midden-Oostencorrespondent voor Associated Press, één van de grootste en belangrijkste persbureaus ter wereld.
Saudi Arabië dreigt Rusland met terreur
Over de grote rol die Saudi Arabië speelt in het Syrische conflict hebben we al vaak geschreven. De Saudi's steunen met geld en wapens de Al-Nusra/Al-Qaeda rebellen, die Assad omver willen werpen en Syrië in een islamitische Shariastaat willen veranderen. Eerder deze week bleek dat de Saudi's Rusland hebben bedreigd met terreuraanvallen op de Olympische Winterspelen in Sochi, als het Kremlin weigert zijn steun voor Assad op te geven. 'Ik geef u de garantie dat we de Olympische Winterspelen volgend jaar zullen beschermen. De Tsjetsjeense groepen die de veiligheid van de Spelen bedreigen staan onder onze controle,' zou prins Bandar tegen president Putin hebben gezegd.
Komende dagen besluit over aanval
De regering Obama zou vandaag 'definitief' bewijs leveren dat Assad verantwoordelijk is voor de chemische aanval, ondanks het feit dat hoge Amerikaanse officials tegenover de New York Times hebben toegegeven dat er geen directe aanwijzingen zijn dat Assad de boosdoener is. De kans is groot dat Obama op grond van het valse bewijs besluit om in de komende dagen, maar mogelijk al vanavond of morgenochtend, het bevel geeft voor een beperkte aanval op Syrië.
Israël dreigt met aanval op Damascus
Volgens de Israëlische journalist Amir Mizroch, werkzaam bij Israël Hayom, zal de aanval op Syrië morgen beginnen, op het moment dat de VN-inspecteurs het land hebben verlaten. Net als bij de oorlog tegen Libië zullen er in eerste instantie alleen kruisraketten op militaire doelen worden afgeschoten. Daarnaast zou Israël via Russische kanalen aan Assad hebben laten weten dat Damascus zal worden aangevallen als hij het waagt vergeldingsaanvallen op de Joodse staat uit te voeren. Hierdoor zou zijn regering ten val kunnen komen (2).
 Xander
III SLOT
…/…
Angela Kane, de hoog VN-vertegenwoordigster voor de Ontwapening die de experts vergezelde, had Syrië vrijdag al verlaten. Zij zou vandaag verslag uitbrengen bij VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in New York.
../…
een "gelimiteerde en begrensde actie" om het regime van de Syrische president Bashar al-Assad te straffen
…/…
Buitenlandse Zaken John Kerry zei gisteren dat het vertrek van de VN-experts de deur opent voor een eventuele interventie.
…/…
 Volgens Washington kwamen minstens 1.429 mensen om het leven, onder wie zeker 426 kinderen, bij de gifgasaanval vorige week. De VS zeggen "duidelijke" en "overtuigende" bewijzen te hebben dat die aanval het werk was van het Syrische regime. .
*
Dat zijn dus de laatste loodjes. Frau Merkel wil ineens niet achterop blijven. Ze blameert Rusland en China omdat die niet meewerken. De eerste raket is dus zo goed als door de kerk.
Toppunt is wel, dat Al Quada blijkbaar nu de bondgenoot is van Obama….
Het begint U misschien ook te dagen, waarom Uncle Sam  na 9/11 toen echt geen wraak heeft genomen door een paar atoomdingetjes te gooien recht in het hart van de daders. De USA had die schurken en hun duivelse ideologie nodig om zich ten gepasten tijde Meester te maken van de  Blauwe Planeet….Eenmaal een zwarte moslim-president in het zadel, zijn we nu zo ver.
Of heeft iemand een andere uitleg?
Geschreven door AABEE via Digitalia

vrijdag 30 augustus 2013

1481 - ONTWAKEN ONDER DE PRE SHARIA


.

1481 - ONTWAKEN ONDER DE PRE SHARIA

.

Het Pipo Kanaal ipv het Albertkanaal?

 

Als het dan toch ooit zover komt, laten we samen de zonnekant zoeken in het leven …..

.

I) INLEIDING
In ons land is er, bericht GVA als enige (?) die triomfantelijk met overslaande stem van emotie, in opperste staat van gelukzaligheid, een ‘Intrculturele Dialoog’ geweest, waarin gesteld werd, dat het stilaan tijd wordt dat de Kafriaanse Woestijncultuur van moord en doodslag de onze komt vervangen. Die is tot op de draad versleten, ouderwets en helemaal niet langer geschikt voor onze progressieve Linkxe Wereldverbeteraars. Daarenboven moet dat laatste laagje Christelijk vernis verdwijnen. Rooms Katholieke kerken trekken geen volk meer, en zelfs de kathedralen azijn geldverslindende monsters die zo rap mogelijk uit de skyline moeten verdwijnen. Minaretten zijn zoveel sierlijker en ze verbeelden smal en lang of kort en dik, zelfs onder de lange tabbaarden, de pure ongerepte macht van het mannelijk meesterschap. Ze doen denken aan het martelaarschap en aan de beloning daarvoor hierboven, zoals het likkebaardend beschreven staat in de Schriften.
De zijtak van deze Interculturele dinges, meer bevoegd voor Brood en Spelen, werd ondertussen bevoegd verklaard voor de exclusiviteit in de verdeling van subsidies ‘van Overheidswege’, in de sport- en amusementswereld.
Uit erkentelijkheid voor bewezen diensten, wordt Kawouter Beke uit het Limburgs bronsgroene eikenwoud en Grote Baas (!) van het Christen Werklozen Verbond, aangesteld tot Algemeen Bestuurder van alle werklozen organisaties en werklozenkassen van het land, met recht op een goed pensioen voor alle aangeslotenen. Al die dingen kunnen wel veranderd worden, eenmaal het Kalifaat definitief is gevestigd, en uit de pietrol-landen niet alleen de pietrol, maar ook de orders komen.
Vermits er na deze drie voorlopige ingrepen gaan Vrije Burgers, en al zeker geen nijvere werkers meer zullen overschieten, wordt overwogen om aan te sluiten bij de EurArabische Liga, voor de invoer van de nodige slaven-lijfeigenen. Voor het organiseren van compleet ingereichte harems met inhoud, wordt het nog te vroeg geacht en moet de bevloking maar vrede nemen met het afsluiten voor de Immam van ‘tijdelijke huwelijken’ Over de uur-tarieven daarvoor kan geen betwisting ontstaan, want die zijn voor heel Het Vierde Reich dezelfde.

.

II MIDDEN

Pasen, Hemelvaartsdag en Allerheiligen geen wettelijke feestdagen meer

.

$08/11/'10 Binnenland Pasen, Hemelvaartsdag en Allerheiligen verdwijnen als wettelijk betaalde feestdag. In de plaats komen andere dagen die aangepast zijn aan de multiculturele samenleving. Dat staat in de aanbevelingen van het pas gepubliceerde eindrapport van de Interculturele Dialoog, dat dinsdag werd aangeboden aan minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH).

Om na te gaan hoe de verschillende culturen in onze samenleving kunnen worden geïntegreerd, startte de regering in 2008 een "interculturele dialoog" op. Die leidde tot een rapport met een reeks aanbevelingen. Uitgangspunt is dat discriminatie absoluut verboden moet zijn en dat de meerderheid in de samenleving zich binnen redelijke grenzen moet aanpassen aan de verzuchtingen van minderheden om hun integratie te bevorderen. Wat stelt het rapport voor?

 

* Op school mag de hoofddoek vanaf de laatste drie jaren van het middelbaar onderwijs gedragen worden. Tot dan blijft hij overal verboden. Maar in het hoger onderwijs moet het altijd kunnen, ook bij de overheid. Alleen niet bij het gerecht, de politie en het leger.

* Om meer mensen uit minderheden aan het werk te krijgen, moeten de overheid én privébedrijven die openbare aanbestedingen willen krijgen, werken met tijdelijke quota. Dan worden mensen uit etnische en culturele minderheden bij gelijke bekwaamheid bij voorrang benoemd.

* Momenteel verplicht de wet iedereen tot redelijke aanpassingen voor gehandicapten. Zo moet de NMBS haar perrons toegankelijk maken voor blinden en rolstoelgebruikers. Maar die verplichting tot redelijke aanpassingen moet ook kunnen voor culturele en religieuze minderheden. Zo valt niet in te zien waarom werkgevers moslims niet zouden toelaten om hun gebeden te zeggen, als dit mogelijk is binnen het werkschema. Vrouwen, die door vrouwelijke artsen willen behandeld worden, moeten dat ook kunnen laten doen. De klinieken moeten daarvoor zorgen, behalve bij spoedopnames.

* De verplichte feestdagen worden aangepast aan de multiculturele samenleving. Blijven nog als verplichte feestdag: 1 januari, 1 mei, 21 juli, 11 november en 25 december. De rest vervalt. Er komen ook drie nieuwe verplichte niet-religieuze feestdagen: de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen het Racisme (21 maart) en de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei). Daarnaast mag iedereen twee "vlottende feestdagen" kiezen. Over de feestdagen van de Gemeenschappen (11 juli bv.) zegt het rapport niets.

 

* Ritueel slachten van offerdieren moet onverdoofd kunnen blijven gebeuren. Anders wordt de godsdienstvrijheid geschonden.

* Het ontkennen of goedpraten van àlle volkerenmoorden moet strafbaar worden, niet alleen die op op 6 miljoen joden door het naziregime.

* Namen van straten die mensen uit de voormalige kolonies kwetsen (zoals bv. de Leopold II-laan) moeten worden verwijderd.

.

 

III SLOT
Geen tunnel, of er is licht aan het einde. In Centraal Italië is er nog een verarmde landbouwstreek, die plaats biedt aan een paar miljoen initiatief-rijke Vlamingen. De streek is doorheen de jaren ontvolkt geraakt, maar de lucht is er overwegend blauw en de zon schijnt er elke dag, terwijl wat rest van de oorspronkelijke bevolking best met onze volksaard overeenkomt. Desnoods na een paar glaasjes vino bianco van eigen makelij. Hier wordt dagelijks in praktijk gebracht wat de 1ste Communist ter wereld zo’, 2.000 jaar geleden heeft gepredikt. Zie de vogelen des hemels en de lelies op het veld : voorwaar voorwaar ik zeg U, zelfs Koning Salomon in al zijn heerlijkheid, ging niet gekleed als een van hen.
*
Maar terzake. We staan dus daar waarvoor het Vlaams Belang al bijna 50 jaar lang heeft gewaarschuwd en waarvoor het door ‘de Leiders van het Land’ werd uitgespuwd. De ontkerkelijking heeft de rest gedaan en ook daar zijn ‘de Leiders’ uit kortzichtigheid mee in de fout gegaan. Geen van he heeft willen inzien, dat waar goede vruchten worden uitgeroeid, er zeer vlug onkruid in de plaats komt.
Misschien moeten we de goede kant van deze situatie beter helpen belichten. Dergelijke berichten komen namelijk juist op tijd in voorbereiding van de komende verkiezingen. De ‘vox populi” zal dus kunnen oordelen over de teleurgang van ons volk en onze welvaart. En over de verantwoordelijken daarvoor, waarvan in de media dag na dag meer en meer de loftrompet wordt gestoken.
Ondertussen zijn er wel al moslim-scholen, rijzen de mosketen als puitenstoelen uit de grond, eisen de ziekenhuizen tweetalige verpleegsters Vlaams/Arabisch en moeten de patroons en/of de gevangenissen aparte ruimten voorzien om 5 x per dag te kunnen ‘bidden’ als beesten, kont omhoog, kop in de richting van de Grote Zandbak.
O, dat van die ‘afgestelde hoogdagen’ is, ik weet het, voorlopig maar een papieren vliegertje dat wordt opgelaten. Misschien komt er alleen maar een bijkomende 13de Betaalde Hoogdag v/h Suikerfeest : iedereen content, uitgenomen de patroons. Maar daar kan, in een socialistisch land, toch over onderhandeld worden…. Magnette heeft al de voorzet gegeven : net als bij Grote Broer Hollande, werktijdverkorting met behoud van loon.
*
Met vuile voeten er door gaan?
Dat wordt heel zeker binnenkort nog de enige uitweg. Kijk, sè, ik ga seffens nog een kaarsje branden voor St Franciscus. Die liep hier ooit rond in de geburen, waarbij zijn nog jonge benen Broeder Ezel bijna niet meer konden dragen. Danig was hij versleten van leven in de natuur. Dat kaarsjel zal een signaal zijn, dat onze Italiaanse buren-boeren ons zeer nabij zijn. En wij hen.
 Salve!
 
Pssst
Dat Blauwbaard Leopold II uit het straatbeeld verdwijnt, zou wel mooi meegenomen zijn. Maar waarom niet ineens alle Coburgers, alle ruiterstandbeelden en alle voor Vlamingen hinderlijke namen en afbeeldingen doen verdwijnen? Albert Kanaal wordt Pipo Kanaal, de Boudewijn  Sluis wordt de Houten Klaas Sluis. Waarlijk, dat onderwerp is stof voor dè quizvraag van de eeuw!

Geschreven door AABEE via Digitalia
 


 

1482 - WAAR EXACT BEVINDT ZICH HET MIDDENPUNT VAN ONS DENKEN OVER ONOVERWINNELIJKE WAPENS?


.

1482 - WAAR EXACT BEVINDT ZICH HET MIDDENPUNT VAN ONS DENKEN OVER ONOVERWINNELIJKE WAPENS?

.

Als échte gasmaskers

 

Alleen nog maar ’n verre herinnering zijn….

.

I) INLEIDING
De kern van onderstaand verhaal is eigenlijk de vraag waarom het atoombommetje, dat vrolijk dingetje, door hen die het bezitten, niet gebruikt wordt in de praktijk.
Kan ik inkomen, want wij staan sedert september 1944  gelukkig, dank zij Uncle Sam,  aan de goede kant van het verhaal. En als de vijand dan zo goed zou willen zijn, de normale  wraakacties te beperken tot onder de Armoegrens?

.

II MIDDEN

Wie gifgas zegt, moet kernwapens zeggen

"De westerse kernwapenstaten meten met twee maten en gewichten", vindt Tom Sauer, professor internationale politiek aan de UA. De Morgen

Syrië heeft het chemische-wapenverdrag niet ondertekend met als argument dat Israël als enige in de regio kernwapens heeft

*

Een coalitie van gelijkgezinde westerse landen bereidt een strafexpeditie voor tegen het Assad-regime omwille van de gifgasaanval, die door de VN inspecteurs nog dient bevestigd te worden. Veel Syriërs en kritische waarnemers merken op dat 1.000 doden door een gifwolk blijkbaar meer effect ressorteren dan de meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers die eerder vielen.

De vraag stelt zich dus of chemische wapens dan intrinsiek zo verschillend zijn? Algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen conventionele wapens en de zogenaamde massavernietigingswapens, oftewel de ABC- wapens: atoom-, biologische, en chemische wapens. Het verschil zit hem niet in de potentiële vernietiging die kan worden aangebracht. Ook met conventionele wapens kan massale vernietiging worden aangericht. Men denke aan de loopgraven van 1914-1918, de meeste strategische bombardementen op Britse, Duitse en Japanse steden tijdens Wereldoorlog II, of wat er de afgelopen twee jaar in Syrië is gebeurd.

Het verschil is dat per wapeneenheid de potentiële vernietiging bij massavernietigingswapens veel groter is. Met andere woorden, je hebt (veel) meer conventionele wapens dan massavernietigingswapens nodig om dezelfde mate aan vernietiging te bekomen. Je zou dus kunnen stellen dat vanuit militair standpunt het efficiënter is om een stad te vernietigen met één nucleair wapen dan met een hele lading conventionele wapens. Enkele liters VX-gas volstaan om duizenden slachtoffers te maken. Eén caveat: het gebruik van bepaalde categorieën chemische en biologische wapens is afhankelijk van weersomstandigheden. Deze waren vorige week in Damascus ideaal: een windstille nacht en niet te hoge temperaturen.

Israël als argument

De afhankelijkheid van het weer is maar één verklaring waarom chemische wapens niet vaak worden ingezet. De belangrijkste verklaring waarom massavernietigingswapens quasi nooit worden ingezet, heeft te maken met de intrinsieke vernietigingskracht, en de daaruit voortvloeiende norm die stelt dat het inhumaan is om dergelijke wapensystemen in te zetten, zelfs in een oorlog.

Hardcore realisten zullen meteen counteren dat normen en waarden van geen tel zijn in de (internationale) politiek, laat staan in gewelddadige conflicten. Dat is te kort door de bocht. De rol van het internationaal recht en de normen en waarden die aan de grondslag liggen van de codificatie in rechtsregels, is de afgelopen decennia wel degelijk toegenomen, ook wat het oorlogsrecht betreft. Al aan het einde van de negentiende eeuw heeft men tijdens de Haagse vredesconferenties bepaalde wapensystemen gebannen. Na het grootschalig gebruik van mosterdgas in Flanders Fields, in de volksmond ook wel yperiet genoemd, werd midden jaren 20 het Protocol van Genève gesloten, dat het (eerste) gebruik van dergelijke gassen verbood.

 

Het niet-gebruik van chemische wapens heeft redelijk standgehouden (uitgezonderd in Abessinië en in China in de jaren 30, en het Zyklon B-gas in de uitroeiingskampen) totdat Saddam Hoessein in de jaren 80 zowel tegen Iran als tegen zijn eigen Koerdische bevolking gifgas gebruikte. Wat op zijn beurt geleid heeft tot multilaterale onderhandelingen voor een algeheel verbod op chemische wapens in 1993, inclusief een instelling in Den Haag die zich toelegt op het nagaan van de vernietiging van de arsenalen en verificatie van niet-gebruik, waaronder de VN inspecteurs in Damascus.

Syrië is een van de zeven landen ter wereld die het verdrag nooit hebben willen tekenen (in tegenstelling tot het Protocol van Genève, dat wel door Syrië werd ondertekend). Syrië heeft het niet ondertekend met als argument dat buurland Israël als enige in de regio over kernwapens beschikt. Het toont aan waarom chemische wapens, die makkelijk aan te maken zijn, soms wel eens de atoomwapens van de armen worden genoemd.

Ziende blind

Omwille van hogergenoemde norm ben ik in principe akkoord om het Syrische regime bij de les te houden en de verantwoordelijken voor de gifgasaanval te straffen, op voorwaarde dat eerst duidelijk wordt aangetoond wie verantwoordelijk is. Idealiter niet door bombardementen, maar door de individuele verantwoordelijken naar het Internationaal Straftribunaal in Den Haag te sturen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Makkelijker is om kruisraketten af te vuren die hoogstwaarschijnlijk weinig of niets aan het conflict zullen veranderen. Nog meer dan over chemische wapens gaat die aanval vooral om de geloofwaardigheid en reputatie van de VS ten aanzien van de bevriende naties hoog te houden. Eerst een rode lijn trekken waarvan Obama dacht dat die nooit zou overschreden worden, en dan niets doen, is politiek geen optie. Interventionisten zoals VS-ambassadeur bij de VN Samantha Power zullen president Obama de laatste dagen bijgespijkerd hebben.

Eén aspect blijft in het debat tot hier toe onaangeroerd: de rol van die nog destructievere wapens, met name de atoomwapens, waarvoor de roep toeneemt om ze ook illegaal te verklaren. De norm tegen chemische wapens stelt natuurlijk per definitie dat het inzetten van kernwapens nog inhumaner is. De kernwapenstaten, inclusief de NAVO (en dus ook ons land), die blijven vasthouden aan het impliciet dreigen met de inzet ervan, doen alsof ze ziende blind zijn. De spagaat wordt met de dag echter moeilijker vol te houden. Hoe legitiem is het om de chemische wapenaanval nu te betreuren en naar aanleiding hiervan militaire actie te ondernemen, terwijl diezelfde westerse landen blijven zweren bij het inzetten van de nog veel destructievere kernwapens?

Twee maten en twee gewichten - iets wat niet vol te houden is, tenzij in een machiavellistische wereld. .

 

 

 

III SLOT
In Londen is Cameron in zijn eigen uitwerpselen getrapt en is hij uitgegleden. Geen mandaat om soldaatje te gaan spelen samen met Al Quada tegen de vriend van Vladimir Poetiiin.
IOk denk dat alle lijnen tussen Old England (dat de traditie heeft te vechten tot de laatste bondgenoot is gevallen) en Het Pentagon (via Parijs) nu roodgloeiend staan. Het vertwijfeld kreunen van Hollande die zijn volk graag had leren kennis maken met het moderne gasmasker, wegens de kans om internationaal te schitteren die nu bijna wegvalt, druppelt af van mijn TV-scherm op de vloer. De VRT verbergt Obama achter veel woorden : de man is momenteel op zoek naar de uitgang en komt niet voor de camera’s. Waar ergens zou hij die medaille van de Nobelprijs van de Vrede hebben laten slingeren? Zou zijn zwarte Michèle die nu al opgeblonken hebben? Michèle where are yoy? I need yopur heart om tegen te liggen wenen….
In SyriPe kan het afslachten van moslims onder elkaar dus gerust nog een tijdje verder gaan. Zo lang de voorraad strekt, lijk in de uitverkoop van de solden…. Allah zal wel weten als het genoeg is, zeker?!
*
De ‘Machthebbers’ bij ons kijken zedig de andere kant op, diep in hun hart blij met nog maar eens scheepsladinfgen vluchtelingen die wij met z’n allen in EurAbia zullen moeten onderhouden. Laat nu toch hun kop gerust, ze zijn met vacantie…. Ondertussen zullen de nieuwelingen zich ietwat aangepast voelen, en hun vetes bij ons herbeginnen uit te vechten.  Wie weet, heeft een of ander van die Vrijheisstrijdertjes geen kilootje Sarin mee binnen gesmokkeld gekregen onder de kledij van een van zijn vrouwen. En kijkt hij uit naar de gewenste atmosferische omstandigheden om het deksel te openen?
Weet iemand waar er gasmaskers verkocht worden?
*
Als kleine jongen heb ik heel wat ‘Feldfrauen’ met zo’n rare geribde ronde doos aan hun koppelriem zien rondlopen. Die namen ze zelfs mee om te slapen, werd gezegd. Pas na de bevrijding, in die eerste septemberdagen van 1944 (er was toen geen school) hebben we onze nieuwsgierigheid kunnen voldoen door sommige achtergelaten exemplaren als krijgsbuit mee naar huis te sleuren. Ze wogen als lood, die dozen konden voor niets anders dienstig worden, en de inhoud stink als de pest. We dachten dat de poeder-patronen, die eerst nog moesten worden open geschroefd, levensgevaarlijk waren en gooiden die troep gewoon weeg.  Maar die rare slurfen op onze kop zetten durfden we niet, uit vrees te verstikken. De stoutsten onder ons, kwajongens, durfden dat wel, om onverwacht, achter hoek of kant met vervormde stem de ‘meisjonens’ te doen schrikken…
Neen, de tijd der gasmaskers hoeft voor mij nooit meer terug te komen….. Wij speelden er mee, toen er geen gevaar meer was. Maart het moet erg zijn, als dat gevaar nog moet komen.

Geschreven door AABEE via Digitalia
 


 

1480 - NA HET OVERSTEKEN VAN DE RUBICON NU NOG HET SPËL MET DE TEERLINGEN IN DE PIETJESBAK


.

Vrijdag 30 augustus

Zon 6u53-20u32

H Fiacre, patroon van de hoveniers

.

1480 - NA HET OVERSTEKEN VAN DE RUBICON NU NOG HET SPËL MET DE TEERLINGEN IN DE PIETJESBAK

.

 

.

I) INLEIDING
Uit bezorgdheid voor alle lezers, huidige en toekomstige, denk ik at er nooit genoeg kan gedaan worden om achter de schermen zoveel mogelijk van de juiste toedracht te weten van wat er werkelijk gebeurde A.D. 2013. Xander is daarin een onbetwiste meester. Zijn laatste prestatie vandaag is de foto van ‘rebellen’ aan het lanceersysteem van een raket geladen met het dodelijke Sarin. Zonder woorden.
Dat is een zoveelste rake teerlingworp inzake de waarheid. Nu de beurt aan de Wespen Fluisteraar die vreest dat hij met de volgende worp wel eens op zijn bek gaat.  Zo hopen en zo bidden wij. Moge Vadertje Vladimir ons helpen en bijstaan.

.

II MIDDEN

Obama hengelt naar deal met Putin; Ambassadeur VS: Aanval op Syrië zeker

*

 

Rusland stuurt raketkruiser Moskva, vlaggenschip Zwarte-Zeevloot; Amerika stuurt extra vliegdekschip - Israël belooft Arabische Golfstaten terughoudendheid

Rusland stuurt de raketkruiser Moskva, het vlaggenschip van de Zwarte-Zeevloot, naar de oostelijke Middellandse Zee. Het Westen lijkt nu toch enigszins te gaan aarzelen.

Nadat diverse hoge politici en officials hadden verklaard dat de Amerikaanse aanval op Syrië nog deze week zal plaatsvinden, trapte president Obama vandaag enigszins op de rem door te zeggen dat hij nog altijd geen definitief besluit heeft gemaakt. Terwijl alle Amerikaanse, Europese, Arabische en Syrische strijdkrachten in de regio klaarstaan voor oorlog, probeert Obama tijd te rekken om minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de kans te geven om een geheime deal met Rusland te sluiten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Dan Shapiro, benadrukte echter dat de aanval hoe dan ook doorgaat (2).

Kerry onderhandelt met zijn Russische collega Sergei Lavrov over een voorstel waarin de Russen akkoord gaan met een beperkte Amerikaanse aanval op doelen in Syrië. Daarna zouden Obama en Putin gezamenlijk de Genevè-2 vredesconferentie aankondigen, die definitief een einde aan de burgeroorlog moet maken.

Rusland en Amerika sturen meer marineschepen

Tot nu toe is het Kerry niet gelukt de Russen te overtuigen (1). Sterker nog, het Kremlin stuurt de komende dagen nog eens twee extra oorlogsschepen naar de oostelijke Middellandse Zee. De raketkruiser Moskva, het vlaggenschip van de Russische Zwarte-Zeevloot, en een anti-onderzeeërjager moeten de reeds aanwezige vlooteenheid gaan versterken (3).

De ontkenning door Moskou dat het sturen van de schepen niets te maken heeft met de crisis in Syrië (11), wordt natuurlijk door niemand geloofd. Rusland is niet voor niets begonnen met de evacuatie van de duizenden Russen die zich in Syrië bevinden (10).

Ook de Amerikanen sturen meer schepen naar de regio. Het vliegdekschip USS Harry S Truman is aangekomen in de Arabische Zee. Oorspronkelijk zou een ander vliegdekschip, de USS Nimitz, worden afgelost, maar die heeft bevel gekregen om voorlopig in de buurt te blijven (4).

Hoogste oorlogsparaatheid Israël

Ook in Israël worden meer voorzorgsmaatregelen genomen. De strijdkrachten zijn in hoogste oorlogsparaatheid gebracht, en er zijn een beperkt aantal -ongeveer 1000- reservisten van de inlichtingendiensten, het Thuisfront Commando en de luchtverdediging. opgeroepen. Ondanks de dreigementen uit Damascus denkt de legerleiding dat een Syrische vergeldingsaanval op Israël niet erg waarschijnlijk is (5).

Syrische diplomaten: geen aanval op Israël

Volgens de Koeweitse krant al-Rai hebben Europese landen Assad gewaarschuwd tegen een aanval op Israël. President Assad zou vervolgens via diplomatieke kanalen hebben laten weten niet van plan zijn de Joodse staat aan te vallen, omdat het dan zeker is dat Israël hard zal reageren, wat waarschijnlijk een forse escalatie zal veroorzaken (6).

 

Israël belooft Golfstaten terughoudendheid

 

Dat is tevens de reden waarom de Arabische Golfstaten aan Israël gevraagd hebben om in het geval van een Syrische vergeldingsaanval terughoudend terug te slaan. Israël zou positief hebben gereageerd, mits de aanvallen niet bepaalde grenzen overschrijden. Het is onduidelijk wat die grenzen inhouden, maar waarschijnlijk wordt het gebruik van chemische wapens en/of het lanceren van honderden raketten tegelijk bedoeld (7).

 

Syrië veel sterker dan Libië

 

President Assad herhaalde vandaag dat Syrië zichzelf zal verdedigen tegen buitenlandse agressie (8). Dat is bepaald geen bluf, want Syrië beschikt, in tegenstelling tot eerder Libië, over een veel sterker leger. Tegenover de Amerikaanse geleide wapenfregatten, die meer dan 200 kruisraketten op Syrië hebben gericht, kan Syrië bijvoorbeeld de geavanceerde Russische Yakhont kruisraket gebruiken, die speciaal ontworpen is om vijandelijke marineschepen te vernietigen.

 

De Syrische luchtverdediging heeft 54.000 man in dienst en beschikt over meer dan 130 SAM SA-2, SA-3, SA-5, SA-6 en SA-8 afweerraketten, en daarnaast over nog enkele andere types, waaronder 50 SA-22's en mogelijk ook de SA-11 en de SA-300. De luchtmacht bestaat uit enkele tientallen moderne Russische gevechtsvliegtuigen (9).

Xander


*

III SLOT
‘Signaal’, het weekblad van binst de oorlog : kent U het nog? Het verscheen vanaf 1940 tot begin september 1944. Het beschrijft de oorlog van uit overtuigd Duits heersers standpunt, met bovenmenselijke artikels over overwinningen te lad, ter zee en in de lucht, verbazende interviews en wondermooie kuunstfoto’s, want van propaganda wisten die übermenschen alles af. Van stijfstaand van glorie, op glanzend papier (1940), later verminderend tot normaal krantenpapier, nog later naar het einde toe werkelijk op grauw ersatz-papier, schetst het zeer goed het verloop van de calamiteiten. Via via kwamen de ingebonden albums ooit bij mij : vier 10 cm dikke kaften vol met onopgesmukte ‘tijdsdocumenten’. De sprekendste foto vond ik ooit, was die van de Führer aller Germanen, die ergens in 1939 op het voordek van de onoverwinnelijke kruiser, de Bismarck staande, bij de tewaterlating, de bemanning toespreekt. Wisten zij wel, dat zij,, samen met hun schip, amper twee jaar later op de bodem van de Noordzee zouden liggen! Op het dek, onder zijn voeten, was een enorme swastika geschilderd. De zegezekerheid leek er zò van af te stralen. Toen duikers in de late jaren ’90 de trots van de gekelderde Kriegsmarine hadden gelokaliseerd, heb ik, waarom weet ik niet, een onderwater-foto van hetzelfde voordek met de swastika in het album ingeplakt. Sfeerbeeld voor latere vorsers naar de waarheid.
Met dezelfde bedoeling, maar op heel wat bescheidener schaal, probeer ik nu achterom te kijken naar wat zich hopelijk nu niet voordoet, WO III. Ik zou niet graag, zoals de vrouw van de Bijbelse Loth, in een zoutzuil veranderen.
De ene oorlog die bijna naadloos in een andere overgaat. Op een paar uren, respectievelijk dagen, na, was WO II bijna beklonken, en hadden de rollen van winnaars en verliezers wel eens andersom kunnen geweest zijn. Zou, net als nu, heel zeker het einde betekend hebben van veel wreedheden. We zouden het achter de rug gehad hebben. Nazi-Duitsland werd (militair) verslagen maar de overwinaars hebben al hun marteltuigen meegenomen voor eigen gebruik. Zyclon B mocht blijven. Maar de straalmotor, de atoom-geheimen, de massa vernielingswapens (Sarin) gingen, vergezeld van het kleinste snippertje papier, de oceaan over. Zelfs Werner von Braun, de Nazi-raket specialist uit Peenemünde, die later met zijn tuigen de maan binnen handbereik bracht, kreeg daar een nieuwe kans.
En nu zit daar de nieuwe Führer, de Messias aller Zwarten, aan de knoppen…. En terwijl hij een nieuwe teerlingworp overweegt, prevelen zijn lippen Allah Akbar en Houssein Mohammed Obama is zijn Profeet

Geschreven door AABEE via Digitalia