donderdag 31 januari 2013

VAN WAAR HIJ ZICH BEVINDT LAAT REI ZEGGEN……..


.

VAN WAAR HIJ ZICH BEVINDT LAAT REI ZEGGEN……..

 

Privé koolmijnen op komst?

 

Dan gaan we op stage moeten naar de Limburg of naar de Borinage.

***
 

 

 

 

1186 – IN OLSJT VERHUIZEN DE PORTETTEN VAN HET VORSTENPAAR NAAR DE KARNAVAL STOET


 

***

 1186 – IN OLSJT VERHUIZEN DE PORTETTEN VAN HET VORSTENPAAR NAAR DE KARNAVAL STOET

 

Misschien om wt kleur te brengen

 

Vervangen door een Raveel?

***

 
Het was ons toegezegd, maar de Dames en Heren hebben het sedert hun aantreden, goed kunnen stil houden. De koning/koningin der Belgen verhuizen in Aalst naar het rommel-kot bij de borstels en de Natte Dweils. Eerst was Aalst bekend geraakt door der Tsjeven burger-moeder die hoog op de toren met wiebelend achterwerk stond te vaderen, en nu weer aan de ‘Vader des Vaderlands’ de buitenwacht gegeven.
Hopelijk begeeft de dam het binnenkort helemaal. En kunnen we zingen van ‘Ja, d’er zijn blijde dagen nog in ’t leven, hoe weinig ook, d’ er zijnder nog voorwaar’…
Het tweede goede nieuws van de dag was dat de Antwerpse Gemeenteraad de tol afschaft in de Liefkenshoek-tunnel. Wat neerkomt op een open hart-massage voor het verkeers-infarct op de Ring, dat al jaren aansleept. Binnen de maand na het aantreden van het Heir der Vlaamse legerscharen. Het ATV-mens sloeg er bijna groen over uit en wist nog heel wat bezwaren naar voor te brengen. Precies alsof ze daarover een  toefoontje gekregen had!
Hey, Patrick! Ween van spijt en werp Uw kroon, neen niet naar  Snieders, (zoals Karem Lodewijk Ledeganck ooit dichtte in De Drie Zustersteden in 1843 (* * * * *), maar naar de telg der Wevers. Heeft men daar in Antwerpen trouwens geen Van Rijswijck-mars voor?
“Hij vleide geen groten ter wereld – wat recht was en schoon joeg zijn boezem in brand – hij duldde geen vreemden tot meesters in ’t land….
Er was ons ‘verandering’ beloofd, en, zonder het vel van de ber te verkopen voor hij geschoten is, verandering zullen we krijgen! En dat is nog maar de ‘verandering op kleine schaal’. De Grote Beer zit er nog aan te komen : Mei 2014!
Es geht ja alles vorüber,
Es geht ja alles vorbei.
Nach jdem Dezember,
kommt wieder ein Mai…..
***
En hedde gij meubelen, en hedde gij huisgerief, dan kunde gâ trazve mê aa lief….- En hup Marianneke Seusepanneke, ’t is morgen vasten-avond…- Zo lang de lepel in de rijstpap staat,  dan treuren wij nog niet….

 

(******) Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847) : deze grotendeels vergeten veel jong gestorven dichter die (bij leven en welzijn’ na Napoleon en de Franse sansculotten-regering, eerst de Aansluiting met Nederland (1815-1830 en daarna de wording van Belgiëe heeft meegemaakt, verdient een kort bezoekje op zijn Wikipedia-bladzijde. Was die man niet een beetje de (betere) Michael Jackson van vele voorgaande generaties?  Die man verdient veel meer dan een standbeeld, enkele straten die naar hem genoemd zijn, en een begraafplaats op de Campo Santo te Sint Amandsberg. Hij verdient de Eer der Altaren waar de jeugd een voorbeeld kan aan nemen.

***

Ter zake :

Portret koning van muur gehaald in stadhuis Aalst

31/01/13, 11u44

***

© belga. Christoph D'Haese met gouverneur André Denys. 

Het nieuwe stadsbestuur van Aalst heeft de Belgische vlag en de portretten van koning Albert en koningin Paola verwijderd uit de raadszaal. Dat staat te lezen in de krant Het Laatste Nieuws.

"We zijn dit samen met CD&V en sp.a overeengekomen", reageert N-VA-burgemeester Christoph D'Haese in de krant. "Het akkoord dat we gesloten hebben, voorziet dat de portretten van het vorstenpaar worden weggenomen, wat in de raadszaal intussen gebeurd is." Steden en gemeenten zijn niet verplicht om het staatsieportret van het vorstenpaar aan de muur te nagelen. Over de vlaggen zijn er daarentegen wél strenge regels. "En die respecteren we", verzekert burgemeester D'Haese. "De Vlaamse, Belgische en Europese vlag worden altijd uitgehangen aan de gevel van het stadhuis op de Grote Markt. Maar in de gemeenteraad én elders zijn we vrij en worden enkel de vlaggen van Aalst, Vlaanderen en Europa gebruikt."

***

 
Natuurlijk brengt één zwaluw nog te lente niet! Het zal nog heel wat voeten in de aarde nodig hebben, eer het zover is, dat overal te lande de staatsie-portretten van de Coburgers verdwenen zijn, en er aan de masten alleen nog de leeuwenvlaggen (naast de Europese, indien gewenst…) hangen. Die dingen moetens zelfs niet eens naar een museum overgebracht worden. Al is daar geen bezwaar tegen, dat die ergens binnen 100  jaar terug opgediept worden. Een soort nare herinnering, zoals er nu gebeurt met holocaust. Om met de schoolreizen daar naartoe te trekken, om de horror levendig te houden.
Misschien zelfs dat er dan hier en daar een paar bescheiden kruisbeelden mogen terugkomen? Als eenmaal de Halve Maan is afgezwakt en/of ondergegaan in de achterlijke landen waar men niet beter weet.
Wie dat niet meer zal beleven, is Roger Raveel (Machelen a/de Leie : 91 jaar geworden) die zich nu voor altijd kan spiegelen aan zijn laatste zelf-portret, gevangen tussen kladden verf-recht-uit-de-tube, in een compositie  met kiekendraad en klein gekapt stoofhout. Gekregen bij Martha van de ijzerwinkel, vier huizen verder. Het deurtje van de vogelkooi staat open : de vogel is gaan vliegen. Hij heeft goed verdiend. Hij ruste in vrede.. Inkom-tickets aan de balie AUB.

 

***

(Get) AA 3AB, strijder-schrijver op rust van blog-bubbels. Hij observeert de wriemelende mensenmassa’s en licht op klaarlichte dag het gebeuren bij met een stal-lantaarn. Want hij heeft niet graag dat Breedsmoel-kikkers in zijn zonlicht komen staan.

“Ut mien zunne, of ‘k straal joe, zei de bie”.
 

 

1185 - RATING PVDA+ GAAT NAAR PVDA++


 

***

1185 - RATING PVDA+ GAAT NAAR PVDA++

 

Over de Tibetaanse trompetters van de Rode graaiers

 

Of de kunst om te wijzen op de splinter in het oog van anderen, om zo de eigen balk niet te laten zien.

***

 
De Pv/dA+…..
Ik hield het niet voor mogelijk! Maar ’t is biechte-waar : vandaag schreef Trends onderstaand gevalletje over de Partij v/d Arbeid. Daar heeft een snugger iemand van de Partij, met een beetje basis-kennis over fiscaliteit (mijn vroegere koor-buziness) de misbruiken ontdekt van het ultra-liberale goochel-truukje bij uitstek, de ‘notionle interest-aftrek’.
Die soort ‘interest-aftrek’ is de fictie van de uitgespaarde interest omdat het eigen kapitaal voldoende is/was om geen bank-financieringen te moeten aangaan. Zuiver  de  natte duim van  o x o = recht in  de pocket. Moet je Verhofstadt voor zijn en minstens een paar dure ‘Burger-Manifesten’ voor hebben gerschreven! Enfin, een ander soort goochel-truukje uit hetzelfde vaatje,  als de ‘sale and lease back’ va Overheids-Gebouwen, zogezegd om de Begroting te doen kloppen. Goedkoop verkopen aan buitenlandse schijn-vennootschappen, die dan terug verhuren voor 99 jaar, aan zeer dure en geïndexeerde huurprijzen. Op die manier kunnen  Karel en Mirelle overleven na de zondvloed, in overweging nemende dat ze wijnboeren zijn en in méér nog beschikkien over een villa in Toscane, die ze verhuren aan € 3500 per week. Enfin, een natuurwet, zoals water altijd naar de zee terug wil.
En nu : Hop naar de Nationale Bank! Al >20jaar doen de betere accounrtants-kantoren en fiduciaires beroep op de Balans Centrale van de Nationale Bank om Jaarrekeningen op te vragen. Het is een hele job om die dingen uiteen te rafelen, maar ik geef toe : bij de klant afkomen met de cijfers van hun collega’s-concurenten, doet U in hun achting hemelhoog stijgen. Die opvragingen zijn quasi gratis, en er bestaan nu al computer-programma’s die ze vanzelf ‘inlezen’ en cijfermatige, ja zelfs visuele vergelijkingen maken. Gefundenes Fressen, als U wilt.
Nogmaals : dat verplicht openbaar maken van de eigen balans- gegevens (sedert einde de jaren ’70?) heeft in de bedrijfswereld heel wat voeten in de aarde gehad. Maar daar hielp geen lieve moederen tegen : de syndicaten wilden het vel van de beer bij leven, en ze verhoopten dat te verkrijgen, door zowel individueel als sectorieel over de precieze cijfers bij hun tegenstrevers te beschikken. Hun eigen ‘cijfers’ evenwel waren en bleven ‘beroepsgeheim’ want syndicaten hebben geen juridisch kader en bestaan dus eigenlijk niet voor de Wet. Ze pochten zelfs publiekelijk, dat hun ‘oorlogs-kas’ veilig en wel in het buitenland geparkeerd stond, onbereikbaar voor eventuele inbeslag-names.
Dezelfde wetmatigheid geldt nog steeds de dag van vandaag. Probeer maar eenns in Uw achtertuintje en vuurtje te stoken met wat afval : binnen de kortste keren staat de olitie daar. Maar stakers mogen zoveel branden als ze willen, en wat ze willen : ze stoken vuurtjes die de straatstenen doen smelten, en geen haan die daarover klaagt!  Ze produceren meer Co² e, zware stofdeeltjes dan huun hoogovens, en de politie …regelt het verkeer. Maar soit.
Waarom de Pv/dA uitgerekend van mij een (klein) pluimke  krijgt? Niet omwille van hun ‘ontdekking’ van de misbruikers, maar omwille dat ze de namen van de fraudeurs in het groot publiek smijten. Voor particulieren zou dat te riskant zijn : bedriegers met geld zijn levensgevaarlijk, in vergelijking met bedriegers die op zwart zaad zitten… En, bijvoorbeeld Suez Gaz de France is geen bedrieger : ze passen alleen de bestaande wetgeving toe. Zonder daarbij evenwel te preciseren dat die grotendeels op hun investigatie is tot stand gekomen.
 

***

Ter zake :

 

Top 20 van notionele intresten betaalt 2 procent belastingen

 donderdag 31 januari 2013 om 06u42

De 20 bedrijven in ons land die het handigst gebruik maken van de notionele intresten, betalen gemiddeld  2,28 procent belastingen. Ze zijn goed voor een totale fiscale aftrek van 7 miljard euro, zo berekende de studiedienst van de PVDA.  De twintig bedrijven die in 2011 de meeste notionele intresten konden aftrekken, waren goed voor een aftrek van in totaal 7 miljard euro. Dat besluit de studiedienst van de  PVDA uit een eigen onderzoek.

In de top 5 staan ArcelorMittal Finance and Services Belgium, Hewlett-Packard Coordination Center, GDF Suez CC, InBev Belgium en GlaxoSmithKline Biologicals. Janssen Pharmaceutica staat op de 18de plaats.

Belastingverlies

amen trekt de top 20 zeven miljard euro aan notionele intresten af. Samen boekten ze een winst van 7,9 miljard euro, waarop ze 180 miljoen euro aan belastingen betaalden. Dat komt neer op een belastingvoet van 2,28 procent, aldus de PVDA. Het belastingverlies voor de schatkist loopt op tot 2,38 miljard euro.

Dividenden

Volgens Marco Van Hees, de auteur van de studie, toont de rangschikking aan dat "de twintig kampioenen van de notionele intresten ook de kampioenen van het toekennen van dividenden zijn, met als resultaat... het eigen vermogen leegmaken. Inderdaad, op een totale winst van 7,9 miljard euro, hebben die twintig bedrijven 7 miljard euro dividenden uitgekeerd." (Belga/EE)

***

 
Plezante mensen, hé, die private aandeelhouders van Suez GDF : de burger fortuinen uit de zakken kloppen door hen veel te dure stroom te verkopen, op die winst zo goed als niks belastingen betalen, om die te kunnen doorsluizen naar de Parijse aandeelhouders. Of die nu Hollande, Sarkozy, of de Châtillon heten : het resultaat is hetzelfde : de Parijse meneerkens maken met medeplichtigheid van de Leliaerts, goede sier met het geld van de Vlaamse Klauwaerts!
.

 

***

(Get) AA 3AB, strijder-schrijver op rust van blog-bubbels. Hij observeert de wriemelende mensenmassa’s en licht op klaarlichte dag het gebeuren bij met een stal-lantaarn. Want hij heeft niet graag dat Breedsmoel-kikkers in zijn zonlicht komen staan.

“Ut mien zunne, of ‘k straal joe, zei de bie”.

 

1184 - DE DRAAK VAN HUIZE DRACKENSTEIN


***

Donderdag 31 januari

Zon 8u20-17u33

H Johannes Bosco, patroon van opvoeders, circusartiesten en goochelaars

***

 1184 - DE DRAAK VAN HUIZE DRACKENSTEIN

 

 

***

 
Alea Jacta Est.
Allez, ’t is te zeggen : Koningin Beatrix heeft ze geworpen. Niet de teerlingen, maar de kroon en de scepter. Weg gegooid, ja zeker, maar toch ook weer niet te veruit het zicht. Over de daarmee samengaande moneten wordt niets gerept : die zal ze houden, denk ik. Want niemand beter dan de Oranje’s weten : met geld koopt men de boter. Het feesten kan beginnen op Kasteel Drakenstein.
Bea sluit wel een bepaalde periode af in veel mensenlevens. Ze ‘regeerde’ niet minder dan 32 jaar en wordt nu 75 jaar (° 1 feb 1938). Als jong springertje werd ze smoor op en huwde met een SS-Obersturmbannführer der Cavalerie, die, volgens zijn eigen verklaring, niet eens wist dat hij daar lid van was geweest. Anderen hadden hem ingeschreven en anderen hadden jarenlang zijn lidgeld betaald. JaJa, Prins klaus was gene simeple!
Voor haar oude dag moet ons Bea waarschijnlijk niet inzitten : ze is een der rijkste vrouwen ter wereld.
***
“Wij wilden Willem weg. Wilde Willem wijzer wezen, we wilden Willem weer”.
 Dat is een oud taal-spelletje, dat verdorie blijkt terug te gaan tot Willem III, die een liederlijk persoon schijn t te zijn geweest. Die liederlijkheid zou de reden zijn, waarom deze Willem niet Willem IV wil genoemd worden, maar Willem Alexander.
Precies alsof er op Alexander geen ander taal-soelletjes kunnen verzonnen worden. Alles voor Alexander en niets voor een ander…

 

***

Ter zake :

Republikeins Genootschap: Veel burgers vinden koningschap achterhaald

Zo koningsgezind zijn Nederlanders niet, denkt Ton Johannisse

'Beatrix treedt af. Op naar de republiek!'

Dat meldde de website van het Nieuw Republikeins Genootschap gisteravond. "We menen het serieus", zegt bestuurslid Ton Johannisse. "Dit is een uitgelezen kans om eindelijk eens fundamenteel te bediscussiëren wat voor staatsvorm we willen hebben. In plaats van wat nu gebeurt: het ene niet gekozen staatshoofd vervangen door het andere." .

Gepensioneerd gemeente-ambtenaar Johannisse (70) keek met verbazing naar de 'bijna heiligverklaring' die volgens hem gisteravond losbarstte in de media. "Beatrix zou het bindmiddel zijn, de draagster van onze samenleving. Wat een onzin. Waar is dan de splijtzwam, hebben we dan echt dat bindmiddel zo hard nodig?"

De Oranjes krijgen veel te veel geld, kunnen hun gang gaan en ontlenen ook nog eens al hun gezag aan hun afkomst, vat Johanisse de bezwaren van het genootschap nog eens samen. Tot die argumenten hoorde tot voor kort de kabinetsformatie, maar dit bezwaar is weggevallen nu de Tweede Kamer het staatshoofd buitenspel zette. "Maar toch, we horen overal dat Beatrix een aardige bemoeial was, en hoewel we het nooit precies zullen weten, is het aannemelijk dat ze via allerlei gesprekken met ministers toch invloed uitoefent. En dat is niet meer van deze tijd."

Sinds gisteravond meldden zich bij het genootschap -1400 leden - tot nu toe veertien extra aanhagers. Johannisse moet dan ook toegeven dat het maatschappelijk klimaat het genootschap bepaald niet gunstig is gezind; zelfs veel burgers die het koningschap achterhaald vinden, menen dat grotere problemen voorgaan. "Ja, dat hoor je steeds, maar wij betwijfelen of de steun voor de monarchie zo groot is. Vergeet niet dat het koninklijk huis een uitstekende pr-machine in dienst heeft. Politici durven het debat niet aan. Mijn indruk is dat vooral mensen tussen de veertig en zestig jaar, die zelf nog hard moeten werken, het wel genoeg vinden." De pensioenregeling voor Beatrix - naast een jaarinkomen slot Drakesteyn en personeel - is Johannisse ook een doorn in het oog. Het genootschap heeft nu haar hoop op Willem-Alexander gevestigd. "We hopen dat hij ons gaat helpen om te laten zien hoe achterhaald de monarchie is."

Burgemeester Amsterdam zou republikein zijn

Het Nieuw Republikeins Genootschap werd in 1998 opgericht als open organisatie. Dat was twee jaar nadat Elsevier-topman Pierre Vinken met een vriendenclub een discussie voerde die volgens verschillende media leidde tot het besloten Republikeins Genootschap, dat zich ten doel zou stellen de geesten rijp te maken voor het einde van het staatshoofd-per-erfopvolging.

Het Republikeins Genootschap bestond niet lang, maar er is nog wel een website met namen van mensen die werden geaccepteerd als lid. Onder hen Femke Halsema, Jan Mulder, René Zwaap en Hennie Vrienten, maar ook Eberhard van der Laan, de Amsterdamse burgemeester die over ruim drie maanden de abdicatie in goede banen moet leiden.

***

 
Persoonlijke anekdote. Plaats : Pisa.
De ‘Piaza’ vlak voor de wereldberoemde Dom met daarnaast de apart staande scheve ‘campanile’ (klokkentoren). Plein vol toeristen. Brandende zon. Iedereen tot in de vingertoppen lam-gelopen . Voor de rij “palazo’s” tegenover de hoofd-ingang zitten de stenen zitbanken barstenvol vermoeide mensjes. Die zitbanken in witte Carrera zijn geen zitbanken, maar ‘gemakjes’ voor het opstijgen van de vroegere dames en heren kerkgangers in het zadel van hun paarden. Bewijzen : de ijzeren ringen zitten nog altijd klokvast (!) in de muur. Dat opstijgen moet indertijd een prachtig schouwspel geweest zijn. Flapperende veel-kleurige wijde mantels, hinnikkende paarden, trappelende hoeven en daarboven de zinderende klokken-tonen : niet te begrijpen dat daar nog ‘n film over gemaakt is. Met Freule Tourtelbaum in de hoofdrol, die smachtende blikken werpen op  Alexando Decromo, zijdelings te paard zittend, wegstuift tussen de Dom-kerk en de Scheve Toren van Pisa…..
Naast ons komt een bejaard echtpaar (beiden zeer spaarzaam bedeeld in de materie waaruit een menselijk lichaam bestaat) beleefd vragen of ze een plaatsje naast ons mogen innemen. Er ontstaat een zeer vriendschappelijk gesprekje : ze zijn tevreden, zeggen ze, ons als Vlamingen te hebben ontmoet in die on-overzichtelijke stroom toeristen Het blijken Nederlanders te zijn, die graag wat nadere informatie hadden gehad over onze Prins, die toen net en voor de eerste keer vader was geworden. Wisten wij veel dat later zou geroddeld worden over ‘in vitro fertilisatie’, en zo…. Over zijn NL-soortgenoot, die ze Prins Pils noemden, bleken ze, tot mijn stomme verbazing, geen goed woord te hebben. En dan geven wij, voor zover mogelijk, een objectief verslag over wat in onze pers verschenen was over Filips de Taaie, zijn zelf-gekozen vrouw, zijn titel van ‘gevechtspiloot’, enz, allemaal zaken die met stijgende afwijzing werden verwerkt. Maar het verhaal van de trotse vader, die fier als een pauw, aan de pers verklaart dat zijn pas geboren baby ‘een vrouwtje’ was, den dat hij na de geboorte ‘het kind’ zelf gewassen had, doet de deur dicht. De mannelijke helft van die tweeling staat ineens waardig recht en zo tnors als een heertje van stand maar kan zijn, bijna bevend van ingehouden verontwaardiging, komt hij voor ons staan. De andere helft gaat nog een stapje verder achteruit, bijna achter de rug van haar man, met schel stemmetje krijsend dat wij ‘onwaardige Pelgen’ zijn. Wij (en de stomverbaasde omstaanders) worden vergast op een spervuur staalharde Pelgische vaderlandsliefde door die twee Hollanders.. En als we niet beschaamd zijn zo’n knappe prins als Prins Philppe van Beglië, belachelijk te maken. Waar we zo hard hebben leren liegen. Dat wij waarschijnlijk naast slechte Pemgen, ook nog slechte Vlamingen waren. Het was hemeltergend dat ze dat hadden moeten aanhoren, enz. Maar naarmate de opwinding steeg, kwamen steeds meer Franse woorden in haar allenspraak. Let wel : Franse woorden door een Hollandse dame uitgesproken : dat is geen Frans meer, zelfs geen Frans met haar op, maar Frans onder een hoofd-bedekkend haarstukje.
Toen dat aimabel paar weg getrippeld en verdwenen was in de bonte bende toeristen, werd er nog wat na-gekaart door zowel  de aanwezige taal-genoten (NL/VL), als door anderstaligen die wel eens wilden weten waarover de discussie ging. Allemaal mensen die elkaar niet eens kenden.
Besluit van die aangename namiddag : internationale imago-schade voor de beide Koningshuizen. Want niemand kon begrijpen, dat wij elkaars troon-opvolger kruiselings verguisd, maar de andere opgehemeld hadden.
Het was wel een enige gelegenheid om de Scheiding der Lage Landen in het forulm te gooien. Maar daarvoor was het toch echt té warm! En trouwens, daar in Pisa stond er al genoeg scheef!

 

***

(Get) AA 3AB, strijder-schrijver op rust van blog-bubbels. Hij observeert de wriemelende mensenmassa’s en licht op klaarlichte dag het gebeuren bij met een stal-lantaarn. Want hij heeft niet graag dat Breedsmoel-kikkers in zijn zonlicht komen staan.

“Ut mien zunne, of ‘k straal joe, zei de bie”.
 

 

woensdag 30 januari 2013

1183 - OVER DE WORTELS VAN HET CORDON SANITAIRE


 

***

1183 - OVER DE WORTELS VAN HET CORDON SANITAIRE

 

De reïncarnatie van varkens-vrijgestelden

 CORDON.jpg

***

 
Ik bedoelde eigenlijk ‘de wortels van het kwaad’. Maar dan riskeerde ik om niet direct begrepen te worden. Het zit zo. Aangezien Het Kwaad, Satan dus, afgeschaft is, moeten er bijgevolg andere namen bedacht worden om de mensen schrik aan te jagen. Het Establishment is modern of is het niet. Het is progressief, of niet. En vooral : het wééét wat goed is voor de mensen!
Er werd altijd beweerd, dat in de politiek, de kleur-partijen, in ’s lands belang, de kei-kop Vlamingen buiten sloten, niet wegens hun kei-koppigheid, maar omdat zij tegen de toevloed van die al te veel vreemdelingen waren. Zij, de progressieven van de Staatsbehoudende partijen,  waren in ’s Lands belang, niet in ’t Vlaams Belang, daarvoor. Omdat zij onze Europese rijkdom (relatieve rijkdom) wilden uitsmeren over de hele aardbol. Hadden zij toch wel vergeten, zeker, dat hoe meer er uitgesmeerd wordt, hoe dunner deze werd!  Gevolg : wereldwijde bedriegerij met ‘rommel-kredieten’,  teveel huizen, teveel auto’s, teveel staal en bijgevolg geen werk meer. Dus eigenlijk hadden die kei-kop Vlamingen wel een beetje gelijk. Als ’t nog lang duurt zal ’t rap gedaan zijn. En dan roept iedereen op zekere dag :  ‘Eigen Volk Eerst’….
En daar staan ze nu met hun molentjes, zoals men in Gent zegt…
Iedereen wist ondertussen wel dat er heel die tijd een tweede veel zwaardere reden bestond voor die schutkring. De onbeschaamdheid ging zo ver, dat de aanstokers gewoon het Franse woord bleven gebruiken, de taal van de uitvinders van dat ‘cordon sanitaire’. De Francofonen  hadden, ten tijde van Hugo Schiltz, en wijlen de Volks Unie, de Vlaamse Leeuwen getemd. Die mochten  bijgevolg een beetje mee in de vette kaas. De harde kern echter liet zich niet temmen, en blies verzameling in het Vlaams Blok, later het Vlaams Belang. De bestrijders van de Belgische totaal vastgelopen constructie : zij waren het die blijvend moesten onschadelijk gemaakt worden. Daarmee mag zelfs niet gesproken worden. Zie Donderleeuw! Nergens werd hen toegelaten mee te ‘besturen’. Het Vlaams Belang, dat waren ‘mestkevers’ (De Gucht), dwazen (Kardinaal Danneels), enz : het waren de zonen en dochters van de ‘Zwartzekken’, zij hadden ‘meegeheuld met de vijand’. De naam van die vijand? Dat waren ‘de Nazi’s’.
Wat ’n kemel van een eufemisme, want Nazi’s, dat waren de Duitse Nationalisten-Socialisten van Adolf Hitler die de mensen zo maar vergasten voor hun plezier, en o gruwel, in hun crematoria verbrandden.  Of van hun afgestroopte huid lampe-kappen lieten maken…. Zij verweten (bij associatie) het Vlaams Belang dat ze mensen diaboliseren (vreemden) maar deden ondertussen te eigen bate, dapper hetzelfde t.o.v. het Eigen Volk.…
De èchte reden van die uitsluiting en al dat ‘pesen’ : zie onderstaand artikel. Als die Flaminganten mee mochten besturen, zouden zij de wan-pt0raktijken ontdekken en ze publiekelijk aanklagen. Alle misbruiken, waarin de kleur-partijen elkaar ‘dekten’, zouden open en bloot komen te liggen..
En dat is wat er staat te gebeuren, al moet daaraan worden toegevoegd, dat vele Niveanen (die nu in de Besturen geraakt zijn) meteen halve Tsjeven zijn. Ze kennen het klappen van de zweep. Zaak is dus, dat dàt soort Flaminganten zoveel mogelijk de hete adem van het Vlaams Belang in hun nek voelen. Er zijn geen eerlijker dieven, dan zij die weten dat ze op continu op de vingers gekeken worden….

 

Ter zake :

Vakbonden ontduiken belastingen

woensdag 30 januari 2013 om 06u25 TRENDS

***

Het ACV en het ABVV profiteerden mee van een constructie die is opgezet door een internationale stichting om de belastingen te ontduiken. De fiscus liep zo een miljoen euro mis. Dat meldt klokkenluider en N-VA-kamerlid Theo Francken. Hij wil de vakbonden laten vervolgen.

Via een fiscale constructie streken vakbonden een miljoen euro op aan niet betaalde roerende voorheffing. Het ACV en het ABVV profiteren mee. Dat schrijft De Standaard.

Begin jaren negentig leende een twintigtal vakbonden zowat 25 miljoen euro aan een bvba die aan de Koning Albert II-laan in Brussel het Maison Syndicale Internationale moest bouwen. De initiatiefnemer, International Trade Union Confederation (ITUC), liet uitdrukkelijk notuleren dat alles "administratief en financieel zo voordelig mogelijk moest verlopen".

Stichting

De bvba Maison Syndicale Internationale bracht daarom de aandelen onder bij de Nederlandse besloten vennootschap ITUBI. Via een gelijknamige stichting vermeed ze de betaling van roerende voorheffing op het uitstaande kapitaal. In Nederland worden stichtingen met bepaalde doelstellingen hiervan vrijgesteld.

Volgens een klokkenluider en N-VA-kamerlid Theo Francken gaat het evenwel niet om ontwijking maar om ontduiking. De Nederlandse stichting blijkt immers niet meer te zijn dan een postbusadres. Al het werk, inclusief de betalingen, gebeurt vanuit België.

Winst

In totaal liep de Belgische fiscus over al die jaren zowat een miljoen euro mis. Zowel het ABVV als het ACV profiteerden mee van de constructie, met een winst van tienduizenden euro tot gevolg, luidt het.

Francken overlegt met fiscale specialisten om de syndicaten zo snel mogelijk te kunnen vervolgen. "Ethisch en moreel vind ik hun houding hoogst ongepast", zegt Francken. (Belga/EE)

 

***

 
Voor die van het ABVV zal het Bijbelverhaal met de witgekalkte graven waarschijnlijk minder bekend zijn. Maar het ACW : hoe gaan die dit ooit van hun reeds zo gehavend schild kunnen wegpoetsen?   Dat ze dieven waren was al bewezen in de saga rond Dexia/Belfius. Ze zijn niet alleen crimielen met voorbedachten rade, handelend in bende-vorming en met misbruik van gezag, zij volharden in de boosheid door hun werkwijze nu verder te zetten met het plunderen van de Staatskas. Het zijn, zoals blijkt uit de vaststellingen van Senator Francken van de N-VA, ook vals-spelers, bedriegers en fiscale fraudeurs. Zij ontduiken met het oogmerk te schaden, hun eigen wetgevingen. Waarop wacht trouwens de BBI (Bijzondere Belasting Inspectie) om de boel te gaan verzegelen?
Wie een fout begaat, kan meestal rekenen op de goedertierenheid van de samenleving. Wie wetten maakt met de bedoeling ze zelf te overtreden verspeelt dat begrip. Te meer daar ze anderen vastpinen op zelfs maar het kleinste vergrijp. Zij moeten weten dat hij of zij geen recht heeft op vergiffenis. Opdoeken die knoeiboel, en de plaats ruimen voor betere volk! Maar eerst : potje breek, potje betaal!
Enne, O Ja! Voor wat betreft het ABVV : die hebben een Staatssecretaris voor fraude-bestrijding in eigen huis.. Ver moeten die dus niet lopen om zich in regel te stellen.
Hoe kan een rot land blijven bestaan, als het recht moet worden gehouden door niet anders dan bedriegers?

***

(Get) AA 3AB, strijder-schrijver op rust van blog-bubbels. Hij observeert de wriemelende mensenmassa’s en licht op klaarlichte dag het gebeuren bij met een stal-lantaarn. Want hij heeft niet graag dat Breedsmoel-kikkers in zijn zonlicht komen staan.

“Ut mien zunne, of ‘k straal joe, zei de bie”.
 
1000.jpg