donderdag 28 februari 2013

1248 - HOE ZAL DE KREKEL DE EUROPESE


.

1248 - HOE ZAL DE KREKEL DE EUROPESE
WINTER DOORKOMEN ?

***

 

***

 
Lang heeft het niet geduurd, vooraleer de recuperatie begin en dat er kapers op de kust kwamen om op de golven van andermans succes, mee te surfen naar het Land van de  Eeuwige Roem. Zie hieronder. Et zullen de ‘indignados’ zijn, die het geld zullen halen waar het zit, een oude socialistische droom.
Alles wat doet denken aan de tijd der Oude Belgen, waar men leefde van jacht en visvangst en waar het woord ‘nationalisme’ nog niet bestond, maar waar men wel vocht op leven en dood voor het eigen territorium.
De nieuwe Nieuwe Orde komt er aan. Een Oostenrijkse korporaal heeft het al eens geprobeerd en miljoenen mensen liepen tegaar om naar hem te luisteren. Ook de Flaminganten uit die dagen deden zo, want zij hoopten dat, als alles nieuw zou zijn, er ook ruimte zou komen voor hun eigen identiteit. Slecht is het hen bekomen, want na die gewelddadige oorlog, herviel alles in zijn oude plooi, met dezelfde politieke partijen als voorheen
***
Laten we vooral geen twee keer dezelfde fout maken, al zijn sommige tekenen meteen onheilspellend. Wilders, BDW, Berlusconi e.a. bepleiten hun eigen zaak in eigen persoon n het Parlement : Beppe Grillo laat zich alleen vertegenwoordigen. Zelf is hij daar niet te zien. Ook de Oostenrijkse korporaal kwam er niet, tenzij vooraan, op het spreek-gestoelte, eenmaal hij Kanselier geworden was. Maar hij stond er niet om sympathie te ronselen. Hij stond er, met rechter arm aangevend hoe hoog de sneeuw lag, om  bevelen uit te delen….
De droom is toch duidelijk : als het gezag is verjaagd, wordt het leven één groot feest. Er zal niet meer hoeven gewerkt te worden, want werken maakt alleen de kapitalisten en de bankiers rijk.
***
Maar lees eerst hieronder over de natte droom van een Linxigaard. Volgens hem is het wachten allen op nog meer Grillo’s. Iedereen die zich geroepen voelt, pakt de vedel, springt op en tak van de dichtst bijziende boom en lokt zijn toehoorders. Lijk krekels in de warme zomernacht. Niet vergeten  voordien Twitter en Facebook als bedel-nappen voor Uw voeten te zetten!

 

***

Ter zake :

Beppe Grillo is anders dan De Wever, Wilders en Berlusconi

28/02/13, 06u21

***

De Italiaanse cabaretier Beppe Grillo is een symbool van de zoektocht naar nieuwe vormen van democratie en volksinvloed, zegt Bert Wagendorp, columnist van De Volkskrant. .

Het is wachten op niet-Italiaanse Grillo's elders, de voedingsbodem is in alle eurolanden aanwezig

De Italiaanse cabaretier Beppe Grillo haalde zonder verkiezingskas, zonder optredens in de traditionele media, zonder partij en zonder platform in het parlement bijna een kwart van de stemmen bij de Italiaanse verkiezingen. De beweging die geen partij is, werd daarmee uit het niets de grootste politieke groepering van Italië.

Grillo deed dat met rally's op markten en pleinen, met 975.000 volgers op Twitter, 1,2 miljoen likes op Facebook en een van 's werelds best bezochte internetblogs, beppegrillo.it. En door haarfijn heersende sentimenten te verwoorden. Straks zitten er 108 Grillini in de Italiaanse Tweede Kamer - geen kwart van het totaal, maar dat komt door het ondoorgrondelijke Italiaanse kiesstelsel.

Je kunt Grillo een maffe komiek vinden die met een wirwar aan meningen en financieel niet doorgerekende plannen de boel op stelten zet. Je kunt in hem een populist zien zoals er in Europa wel meer rondlopen - of een 'politieke clown', zoals hij her en der wordt omschreven.

Beppe Grillo (64) is in elk geval een heel behoorlijke zwemmer, die in oktober de verraderlijke Straat van Messina overwon en van het vasteland naar Sicilië crawlde. Maar Beppe Grillo is meer dan de clichés van hem en zijn initiatief willen maken. Zijn ideeën en die van zijn beweging zijn meer dan een wilde mix van groen (meer fietspaden), oud-links (banken nationaliseren) en nieuw-rechts (immigratie beperken).

 

Algemeen sentiment

In mei 2011 ontstond in Spanje de Movimiento 15-M, een protest tegen het allesoverheersende kapitalisme van banken en beleggers en de gevolgen daarvan voor de burgers. De 15 mei-beweging was een van de inspiratiebronnen voor Occupy Wall Street, de eerste van de wereldwijde Occupy-protesten tegen het neoliberalisme en zijn consequenties, die begonnen in het najaar van 2011.

Grillo was toen al een jaar of twee bezig met zíjn verzet tegen de tijdgeest. Dat liet zich van meet af aan het best samenvatten in de kreet 'Vaffanculo': sodemieter op. Wie moet er opsodemieteren? In de eerste plaats alle zittende politici. Maar ook hun vriendjes in de financiële wereld en die in de media: Grillo's Movimento Cinque Stelle is de meest uitgesproken en krachtigste anti-establishmentbeweging die Europa rijk is.

 

Niet voor niets in Italië; in geen ander Europees land zijn politiek, bedrijfsleven en media zo met elkaar versmolten - en soms zelfs in één hand verenigd, die van Silvio Berlusconi bijvoorbeeld, politicus, ondernemer en mediamagnaat. Wie er van Grillo ook moeten oprotten: de Europese 'priesters van het geld' en dienaars van de 'god genaamd euro', die het de afgelopen vijftien maanden onder leiding van Mario Monti in Italië voor het zeggen hadden en die vooral de eredienst van de strenge bezuinigingen opvoerden.

In Italië liggen de zaken politiek scherper dan in de meeste andere eurolanden. Maar dat wil niet zeggen dat de sentimenten waarop Grillo inhaakt elders niet leven: diepe onvrede met de Brusselse maatregelen, en een groeiend wantrouwen tegenover de heersende klasse in eigen land. Meer algemeen: het toenemende gevoel dat de democratische instituties niet meer doen wat er van ze wordt verwacht, het volk vertegenwoordigen.

Anders dan populisten als De Wever, Wilders en Berlusconi komt Grillo niet voort uit de bestaande politieke partijen. Zij acteren hun outsiderrol buiten de gevestigde politieke orde, terwijl ze daar onmiskenbaar deel van uitmaken. Grillo is écht een buitenstaander, en een symbool van de zoektocht naar nieuwe vormen van democratie en volksinvloed - dat hij zelf niet plaatsneemt in het parlement is veelzeggend.

Brusselse dictaten

Toen David van Reybrouck in 2011 zijn G1000 lanceerde, het initiatief om democratie en burger weer dichter bij elkaar te brengen, was dat ook een signaal van ongenoegen tegenover het establishment. Maar het initiatief leidde niet direct tot paniekreacties bij het Belgische heersende klasse.

Grillo heeft als eerste het grote ongenoegen vorm gegeven binnen wat tot nu toe het domein van het establishment was, de politiek en haar instituties. Alleen ouderwetse coalitievorming heeft zijn beweging nu nog kunnen afhouden van een leidende rol.

Zelf noemt hij zijn revolutie een 'generatie-oorlog'. Dat zou wel eens een adequate omschrijving kunnen zijn, en niet zozeer omdat hij een internetdemocratie voorstaat of zijn overwinning de gemiddelde leeftijd in het parlement sterk zal verlagen. De oorlog zal, meer dan tussen leeftijdsgroepen, worden uitgevochten tussen generaties van 'oude' en 'jonge' manieren van denken over de wijze waarop wij beleid voeren en beslissingen nemen. Over oude en nieuwe vormen van democratie en keuzes die over meer gaan dan begrotingstekorten en Brusselse dictaten.

Beppe Grillo is een Italiaan, maar de ontwikkelingen waarop hij de vinger legt zijn niet typisch Italiaans. Het wachten is slechts op niet-Italiaanse Grillo's elders, de voedingsbodem is in alle eurolanden aanwezig; het 'Vaffanculo' kan binnenkort zomaar voorbij de Italiaanse landsgrenzen weerklinken.

 

***

 
Ach so! Weet U wat beter is dan op eigen lichaamskracht naar Sicilië te zwemmen? Zwemmen deed men al duizenden jaren geleden ook. Beter zou zijn, nu eindelijk werk te maken van die land-brug, waar er al jaren over gedebatteerd wordt en die er maar niet komt, vanwege de Groenen, omdat die pleiten dat de vissen… verschuwd zouden worden door de schaduw van die brug op het water…. Sicilië smacht naar een verbinding met het vasteland en de boodschap is goed aangekomen.
Kortom : de eigenlijke boodschap van de nieuwe Messias is : steek zelf de handen uit de mouwen. Ruim het veld voor mensen die doen. Voor de ondernemers. Voor de arbeids-lovers. Voor de mensen die instaan voor de hulpelozen. Enne (o gruwel voor de PS) richt coöperatieven op, richt KMO’s op, waar bazen en werkers aan hetzelfde zeel trekken. Maak waterdichte reglementen die beletten om terug in de oude zonde te hervallen. Herstel het gezag.
Kortom : Law & Order! Of, om het met mijn eigen woorden te zeggen VnV : Vrij & Vrolijk.
JaJa, Naast grosso modo dezelfde gedachten als Beppe Griloo, bent U hier terecht bij een persoon die het misschien wel metn hem zou kunnen vinden. Blog-schrijvers onder elkaar, nietwaar? .

 

***

Blogs die hier dringend aangeraden worden, met vraag ze zoveel mogelijk door te geven. We doen dat met de woorden van de Opper-Tsjeef Kris Peeters, die dit weekeind de wereld kond deed, dat hij natuurlijk DeWever kon verslaan.. Ook wij kunnen ze verslaan, de huichelaars en de woordenkramers!

De volgorde is willekeurig en de lijst zal regelmatig aangevuld worden. 

1247 - DE STAATSVUILIGHEID ZOU MOETEN OPGEKREKELD WORDEN


A.D. 28 Februari 2013

Wetewatje : UITDRUKKING =einde van constipatie

.

1247 - DE STAATSVUILIGHEID ZOU MOETEN OPGEKREKELD WORDEN

***

De Staatsveiligheid houdt extremisten in de gaten…

 

De Haatbaard is ‘n vriend, die doet niets, maar die kleine kan gevaarlijk worden!

**

‘Auf-cricken’ was al een mooi woord met een bizarre bijklank, maar voor velen toch een brug te… bruin, te mofferig. Maar sedert Beppe Grillo, de krekel, de Italiaanse rebellie op poten heeft gezet, is ‘opkrekelen ineens veel leuker. Dat er iets in zit van De Krekel en de Mier’ laten we best onverlet, of liever we schrijven dat op rekening van de blauwe lucht.
Ik wil niemand afgunstig maken, maar de reden dat ik vandaag wat later in de ether kom, is te wijten aan de loei-harde zon boven de heuvels. Zonnebrand en geen lovertje dat ruist. ‘n Frisse Leffe Bruin en goed gezelschap : ik kan Joseph Rathzinger geen ongelijk geven dat hij zijn oog laat vallen op het Lago di Albano, het rijkemensen-meer, liecer dan op de smoelwerken van zijn medewerkers in het duffe Vaticaan te moeten kijken….
Italië op zijn Paasbest. Een dag die in de Geschiedenisboeken blijvend zal vermeld worden.
Echt geen goesting om sommige luidsprekers in de eigen rangen tegenklank te geven, zo groot is hun afgunst om er zelf niet gemijterd te kunnen bijlopen. En ja, de Kerkvaders zijn allemaal oude venten, met waarschijnlijk allemaal inleg-kruisjes onder hun bodem, maar met meer verstand in hun kleine teen, dan de criticasters in hun kale koppen. Neemt niet weg, dat zij met vallen en opstaan waarden blijven verkondigen – die sommigen niet zelf onderhouden - die nog altijd niet kunnen verbeterd worden.
***
Dat moest ik even kwijt, want eenmaal de Islammerij helemaal is doorgebroken, zullen wij allen nog met heimwee kunnen terugdenken aan die arme Pastoors met hun ambetante kerkklokken. Snappen die roeptoeters dan niet, dat zij gewoon de deuren van een leeg huis wijd openzetten, zodat het met veel aplomb kan ingenomen worden door de Haatbaarden?
Maar het is juist! Vlaanderen is een welig huis met vele kamers waar binnenkort, als we niet alert blijven, aparte kamers voor de vrouwen zullen zijn.
***
Nu heb ik echt geen tijd meer over om te keer te gaan tegen onze echte vijanden. Enfin, dan laat ik de klus maar aan ’t Pallieterke

***

Ter zake :

Opgeblazen kikker Alain Wijnants

Mijnheer de windmaker,

***

Uit de heisa die vorige week ontstond over de staatsveiligheid, waarvan gij tot nader order de baas zijt, is eigenlijk maar één ding gebleken en dat is dat heel die dienst alle “performantie” mist en onvoldoende gecontroleerd wordt, zoals dat in een democratie - die naam waardig – zou moeten. Uit al uw armengezwaai en verbaal geweld bleek ten voeten uit dat gij nog altijd niet door lijkt te hebben dat de goegemeente die dienst nog altijd ziet als een soort Gestapo, KGB of Stasi, die in de donkerste duisternis opereert. Men denkt nog altijd aan lange jassen, deukhoeden, berookte en verduisterde kamers, stoffige dossiers en spionagepraktijken uit de films.

Gij kwaamt in de media nadat er een rapport aangaande Scientology gelekt was en nadat een zelfverklaard molletje

uit de biecht kwam klappen dat hij in uw opdracht een politieke partij van binnenuit in de gaten heeft gehouden. Toen gij rood aangelopen stondt te debiteren – in navolging van justitieminister Turtelboom vorige week in de Kamer - dat er door uw diensten geen dossiers van politici en politieke partijen werden aangelegd, filmde een Franstalige cameraploeg op uw bureau fijntjes een dossier met het opschrift ‘Filip Dewinter’. Het gevolg was dat gij u voor de derde keer in enkele dagen mocht komen verantwoorden. Het land lag in een deuk van het lachen. Dat kan alleen in Het Edel Land der Belgen.

Heel die kolderieke vaudeville heeft zowel uw persoonlijke geloofwaardigheid als die van uw dienst ten zeerste aangetast, en wel in die mate dat uw grote bazin Turtelboom zich in haar zetel danig ongemakkelijk begint te voelen. Rap, rap kwam zij op de proppen met de mededeling dat zij het bevoegde Comité I – dat de inlichtingendiensten moet controleren – heeft gevraagd te onderzoeken of de staatsveiligheid z’n job wel goed heeft gedaan. Dat Comité I bestaat overigens uit een aantal parlementsleden uit de traditionele partijen. Ook daar kan men zich flink wat vragen bij stellen.

Ondertussen bleven politieke reacties niet uit. Van het Vlaams Belang, dat zich al jaren geviseerd weet door uw dienst, is geweten dat die wenst dat de staatsveiligheid wordt afgeschaft en dat opsporingstaken best door parketdiensten worden overgenomen. Die partij kreeg echter plots steun uit onverwachte hoek. Niemand minder dan sp.a’er Renaat Landuyt, justitiespecialist in de Kamer, en oud-minister van Justitie Philippe Moureaux van de PS kwamen openlijk pleiten om dat verouderde boeltje op te doeken. Gij werdt woedend en gij kwaamt tempeestend uitroepen dat hun uitlatingen onbeschoft en ongehoord waren.

Daarmee drong het tot in de hoogste kringen door dat er met de staatsveiligheid iets moet gebeuren. Zo kan het niet verder. Om uw gezicht wat te reden, sloot gij u zonder

het expliciet te zeggen aan bij de idee van oud-justitieminister Stefaan de Clerck, om de controlebevoegdheden van het Comité I uit te breiden. Het Vlaams Belang eist een onderzoekscommissie, de N-VA eist een hoorzitting en de PvdA+ eist een doorlichting.Niet voor niets zijn dat precies de partijen die zich om diverse redenen ‘bedreigd’ voelen door de staatsveiligheid. Voor de Vlaams-nationale partijen is het altijd duidelijk geweest: wie het voortbestaan van België in vraag stelt, wordt gevolgd. Het is niet abnormaal dat zij meer transparantie en democratische controle wensen.

Heel de affaire heeft tot gevolg dat de verlenging van uw mandaat als big boss wellicht in het gedrang komt. Ook hier loert een politieke benoeming om de hoek. Gij zijt van liberale signatuur en uw rechterhand is dat eveneens. Hij is zelfs gemeenteraadslid en gewezen schepen. Als uw opvolger wordt nu een Franstalige liberaal getipt.

Men schaamt er zich zelfs niet meer voor om te zeggen dat de benoeming van de nummer één van de staatsveiligheid deel zal uitmaken van een grote benoemingsronde, binnenkort.

Dat wordt best geobjectiveerd. Want als dat niet gebeurt, blijft heel uw dienst ongeloofwaardig. Misschien kunt gij eens het voortouw nemen door voor objectiviteit te pleiten, in plaats van de opgeblazen kikker te komen uithangen

***

 
Op-krekelen : het zou mooi zijn, moest dat begrip niet alleen geografisch over heel Europa uitbreiding nemen, op voorwaarde dat “krekelen”  gelijktijdig zowel aan kietelen als aan de mier doet denken.
Krekelen doet mij in ieder geval denken aan het geluid van de ouderwetse ‘cric’ en aan de werking ervan : dienstig om zware lasten  op te tillen. Of om, in het geval van de Staatsvuiligheid, deze samen te drukken om het als een pakketje in een baan om de aarde te brengen.
.

 

***

Blogs die hier dringend aangeraden worden, met vraag ze zoveel mogelijk door te geven. We doen dat met de woorden van de Opper-Tsjeef Kris Peeters, die dit weekeind de wereld kond deed, dat hij natuurlijk DeWever kon verslaan.. Ook wij kunnen ze verslaan, de huichelaars en de woordenkramers!

De volgorde is willekeurig en de lijst zal regelmatig aangevuld worden. 

woensdag 27 februari 2013

1246 - DE ZULLERS ZIJN AAN ZET


.

1246 - DE ZULLERS ZIJN AAN ZET

 

***

 

***

 
Het kwam hard aan! Haiku-Herman ziet sterretjes!
***
Ze zijn aan zet, de belovers die ons morgen gratis zullen scheren. De soort die het ACW besturen…. Ze zijn gehaast, want kartonnen kaarten-huisjes houden niet lang… In Italia is het zò erg, dat Beppe Grillo vandaag op zijn blog (vertaald in ’t Engels en ’t Japans) schamperde dat hij klacht zou neereggen tegen de ex-communist Bersani van de Linxe Democraten voor stalking.
Linx, ofte zij die ons een politiek-correcte mening opdringen in Europa, zitten met de schrik – en misschien wel iets meer – in hun broek. Al wat zij aanvatten, is mislukt. De integratie : mislukt. De crisis-beheersing : mislukt. De economische relance : mislukt. De veilig-stelling op termijn van de Euro : mislukt wegens het aanmoedigen van de Godsdienst van de Wrede.
Laten wij vooral onszelf niet voorbij steken met die Nobelprijs voor de Vrede : als Frankrijk nog wat dieper wegzakt in de werkloosheid – als hun auti-assemblage onderuit gaat –staan de oude erf-vijanden Frankrijk en Duitsland weer klaar om elkaar, zoals 100 jaar geleden, naar de keel te vliegen.
Binnen het jaar moet de oude Napolitano, ex-communist, en consesus-kandidaat voor het Presidentschap, verplicht op rust. Weer een pion van de stabiliteit die wegvalt…
Griekenland, de buurman, gonst lijk een zwerm razende bijen : het zal er binnenkort gaan stuiven, dat de stofwolken tot in Brussel vliegen….Spanje gaat kopje onder, tenzij de Magreb de vele tienduizenden lge huizen opkoopt…De jo-jo van de Reconquista….
En het Vogelkopje zal publiekelijk bittere tranen met tuiten wenen wegens zoveel ondankbarheid. Zijn job komt in gevaar, en tot Paus gekozen worden zal er nu ook niet meer inzitten. Ge zult dat zien!

 

***

Ter zake :

Nobelprijs econoom Krugman: Uitslag Italië betekent einde van de euro

Xander 27-02-2013 14:35- in economie, eu25% jeugdwerkloosheid in Frankrijk, Parijs stopt bezuinigingen - Duitsers: Euro in gevaar, Italië mogelijk uit de eurozone - Bondskanselier Merkel zoekt naar alternatieve opzet eurozone om instorting te voorkomen

Door de verkiezingsuitslag in Italië kraakt de eurozone opnieuw in al in zijn voegen.

Eén van de bekendste Amerikaanse economen, in 2008 winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, zegt geschokt te zijn over de uitslag van de Italiaanse verkiezingen. 'Op deze manier eindigt de euro: niet door de banken, maar door bunga-bunga (pervers populisme)', schrijft hij op zijn blog in de New York Times. Hoewel de euro nog niet helemaal verloren is hebben de Italianen in zijn ogen de Eurocraten op de rand van de afgrond gebracht.

Bezuinigingsbeleid 'volkomen mislukt'

De harde bezuinigingspolitiek in zowel de schuldenlanden als de kernlanden in Europa is 'volkomen mislukt', zegt de Keynesiaan Krugman. Niet één van de landen die door Brussel en Berlijn zware bezuinigingen kregen opgelegd hebben ook maar een vonkje economisch herstel laten zien. Integendeel, de werkloosheid stijgt in steeds meer landen naar niveaus waarop de hele samenleving kapot gemaakt dreigt te worden.

Krugman uitte om die reden recent opnieuw felle kritiek op de Duitse eis voor hoge Griekse bezuinigingen. Volgens hem is de euro al twee keer maar net aan de ondergang ontsnapt: eind 2011 en in de zomer van 2012, toen de schuldenstaten in een dodelijke spiraal van stijgende rente en bankenfaillissementen terecht dreigden te komen. In beide gevallen zou ECB president Mario Draghi de euro hebben gered, eerst door een massale hoeveelheid nieuw geld (LTRO) en daarna door het besluit de staten in nood direct te gaan financieren.

'Politici hebben eurocrisis niet begrepen'

De Europese voorvechters van bezuinigingen hebben de crises in 2011 en 2012 niet begrepen, zegt Krugman, en hebben Draghi's reddingen van de euro opgevat als het succesvolle gevolg van het bezuinigingsbeleid. De hieronder lijdende Europese kiezers ervaren dat echter heel anders, betoogt de econoom.

Bovendien begrijpt de Europese elite niet dat hun beleid alleen door het publiek geaccepteerd wordt als ze een aantal echte resultaten kunnen laten zien. Tot nu toe is het enige gevolg van de besluiten van de Europese leiders echter meer pijn en ellende voor de gewone man. Keer op keer wordt de belofte herhaald dat het herstel nu 'echt voor de deur' staat, maar de kiezers vertrouwen dit niet meer en zoeken zoals in Italië naar alternatieven.

 De uitslag in schuldenland Italië, waar meer dan 50% op anti-EU en/of anti-euro partijen stemde, toont volgens Krugman aan dat Brussel en Berlijn de ECB het groene licht moeten geven om de geldpersen aan te zetten. Duitsland moet zich in zijn ogen juist dieper in de schulden steken als het de economie wil aanzwengelen, en Frankrijk moet 'ophouden de broekriem zo strak aan te trekken.' Hij verwacht echter niet dat dit besluit ook echt genomen wordt, waardoor 'ergere figuren als Beppe Grillo' in Europa aan de macht zouden kunnen komen. (1)

25% jeugdige werklozen, Frankrijk stopt bezuinigingen

Wat Frankrijk betreft lijkt de Amerikaanse econoom echter zijn zin te krijgen. Alleen al in januari kwamen er 43.900 werkloze Fransen bij en liep de jeugdwerkloosheid op naar 25%, reden voor Parijs om de geplande bezuinigingen voor dit jaar uit te stellen naar 2014. 'Dit is een explosief gevaar en ik wil de nationale samenhang niet in gevaar brengen,' verklaarde premier Francois Hollande.

 De socialistische leider denkt dat het fout is om met bezuinigingen de economische groei en investeringen nog verder af te remmen. Wel wil hij vasthouden aan het doel om in 2017 een evenwichtige begroting te kunnen presenteren. Hoe hij dat in slechts enkele jaren tijd wil bereiken is echter niet duidelijk, zeker niet nu de doelstellingen voor 2013 niet bereikt zullen worden.

De werkloosheid steeg naar 3,17 miljoen, de hoogste stand in 15 jaar tijd en maar net onder het absolute record van 3,196 miljoen. Met een economische groei van vrijwel 0 is het onwaarschijnlijk dat er dit jaar nieuwe banen bij zullen komen. Hollande hoopt dan ook dat het uitstellen van de bezuinigingen een positief effect zal hebben, want anders komt Frankrijk volgend jaar nog dieper in de schulden terecht. (2)

Duitsers: Eurozone in gevaar

Ook in Duitsland erkent men dat de Italiaanse verkiezingsuitslag de eurozone in gevaar heeft gebracht. Lars Feld, adviseur en vertrouweling van bondskanselier Merkel, vreest dat als de nieuwe Italiaanse regering niet bereid is hervormingen door te voeren, de rente explosief zal stijgen, er een massale kapitaalvlucht op gang komt en de ECB zal ingrijpen met het opnieuw massaal opkomen van de schulden van het land, iets waar Paul Krugman juist voor pleit.

Feld, door Merkel regelmatig als spreekbuis gebruikt, liet weten dat als Italië stopt met de noodzakelijke hervormingen 'van de Europese partners of de ECB geen hulp kan worden verwacht voor de stabilisering van de Italiaanse economie.' De eurocrisis zal dan 'met volle kracht' terugkeren. Merkel zou dan ook naar een alternatieve opzet van de eurozone zoeken om een grote ineenstorting te voorkomen.

Anton Börner, president van de Duitse autohandelarenvereniging, constateert in de Frankfurter Allgemeine dat Italië diep verdeeld en gespleten is en dat het land daar op eigen kracht niet meer uit kan komen. Als het niet lukt om de hervormingen door te voeren 'zal dat op de middellange termijn onherstelbare gevolgen voor de euro hebben,' schrijft hij, en is het niet ondenkbaar dat Italië uit de eurozone zal moeten treden. (3)

Xander

***

Ik ben U nog de nodige uitleg verschuldigd over het werkwoord ‘zullen’. Enfin, spraakkundig zou dat een werkwoord’ kunnen zijn, maar in feite is het slechts een babbelare-woord, geen woord dat in verband kan gebracht worden met iets doen.. Het is gewoon de onvolmaakt toekomstige tijd van veel noooit te vervullen beloften.
Zij ‘zullen’ de crisis beheersen. Zij zullen de immigratie in goede banen leiden. Zij zullen dit en ze zullen dat : heel het land ligt al vol zullen (dorpels) zodat de mensen daarover de benen breken.
Dus heeft Beppe Grillo fundamenteel gelijk. Weg damitt! Wat niet precies wil zeggen dat we ze nu al moeten opknopen. Al zou ik zeggen : begin maar, als oefening : onder hun oksels.
Laten we ze in ieder geval wegsturen voor het te laat is. Anders eindigen ze nog lijk Mussolini, die andere held : opgeknoopt met de voeten onder de luifel van een bezine-station…...naast zijn dode vriendinnetje, de mooie Clara Petacci, doorzeefd met de kogels die ze met haar lichaam had opgevangen, om de Duce te proberen  te beschermen.
Weet U, al is dat bijna 70 jaar geleden, dat weerszijj de tombe van de Duce nog dagelijks, binst de openings-uren de wacht wordt opgetrokken door 2 stoere Bersaglieri, en dat op haar grafsteen op het Romeise Campo Santo, nog dagelijks verse bloemen staan?  Helpt deze kennis niet een beetje om de Italiaanse ziel te begrijpen? Er is een tijd geweest (in de vroege Middeleeuwen) dat Rome amper 10.000 inwoners telde, en dat de geiten graasden in de straten?
Waarom zouden de nakomelingen van de Romeinse Legioenen dan de Veekiezingen 2013 niet overleven?

 

***

Blogs die hier dringend aangeraden worden, met vraag ze zoveel mogelijk door te geven. We doen dat met de woorden van de Opper-Tsjeef Kris Peeters, die dit weekeind de wereld kond deed, dat hij natuurlijk DeWever kon verslaan.. Ook wij kunnen ze verslaan, de huichelaars en de woordenkramers!

De volgorde is willekeurig en de lijst zal regelmatig aangevuld worden.