vrijdag 31 mei 2013

1404 - NIEUWS UIT ZUID FRANKRIJK DAT NIET OVER VOETBAL GAAT


 

***

Vrijdag 31 mei

Zon 5u35-21u46

H Petronella, martelares

Op Sinte-Petronella heet of wak, het geld smelt in uwen zak

 

Deel II

.

1404 - NIEUWS UIT ZUID FRANKRIJK DAT NIET OVER VOETBAL GAAT

°°°

Antibes, aan de Azurenkust

 

Een schelp in de palm van Allahs hand?

°°°

Bij de Zuiderburen is er niet alleen Marine Le Pen, de Jeanne d’Arc van deze tijd, maar er is ook de Zwijgende Meerderheid, die bij monde van de Burgervader van Antibes, de penalty zuiver binnentrapt in de goal van de Moslims in heel Europa.
Dergelijke taal komt waarschijnlijk niet overal even sympathiek aan, maar ze heeft wel het voordeel van duidelijk te zijn.
Tip voor Gerolf Annemans : maak die man ere-lid van het Vlaams Belang. Het is wel niet uw noch mijn stijl : misschien zit er zelfs een (gratis) verblijf in in dat mooie Antibes. Kunnen de kleurpartijen U dan daarop afrekenen, misschien, in de mening dat U niet beter bent dan henzelf, een dikke profiteur. U, als Voorzitter van het Vlaams Belang, moet hen gemakkelijk uit hun tent kunnen lokken. Wedden dat ze in de val trappen, zodat de brief groot en duidelijk in beeld komt in de Vaderlandsche Pers….
We zien er naar uit.

°°°

Ter zake :

 

 

Antibes geeft moslims lik op stuk

® TSCHELDT

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt

*

Het duurt blijkbaar even voor niet voetbal gerelateerd nieuws uit het zuiden van Frankrijk onze contreien bereikt, maar dit enigszins belegen bericht uit Antibes willen we u toch niet onthouden.

Ouders van moslimleerlingen in dit fraaie oord aan de Azurenkust hadden een verzoek ingediend om varkensvlees te bannen uit de schoolkantines. Burgemeester Jean Léonetti heeft daar meteen korte metten mee gemaakt. Alle ouders ontvingen een brief met tekst en uitleg op de hamvraag van het waarom van de weigering. Hierbij enkele paragrafen uit het epistel dat hier te lande hoogstwaarschijnlijk de toorn en de banbliksems van het CGKR had geoogst. Of - God verhoede! - erger…

‘Aan de moslims die zich storen aan onze laïcité (scheiding van Kerk en Staat, red.) en die zich niet goed voelen in Frankrijk wil ik herinneren dat de wereld 57 prachtige moslimlanden telt, de meeste heel dun bevolkt en bereid om hen met open armen te ontvangen met respect voor halal en de sharia. Men spreekt er hun taal, er hoeven geen nieuwe moskeeën te worden gebouwd. Moslims worden daar niet gediscrimineerd, niemand maakt er één pot nat van terrorisme en islam, er is geen islamofobie. Een boerka dragen is er niet verboden, de moslimvrouwen kunnen er zich compleet ontplooien, de maatschappij is er niet verloederd door de Westerse zeden en de mannen worden er niet verleid door het aanzien van perverse vrouwen in uitdagende kleding. Geen enkele kerk, geen enkel kruis, geen kerstboom of christelijk feest zal hen daar choqueren. En het voedsel is er halal.

 

Indien u uw landen hebt verlaten om naar Frankrijk te komen en niet naar een ander moslimland, dan bent u van mening dat het beter leven is in Frankrijk dan elders. Stel uzelf dan ook voor één keer de vraag: waarom is het in Frankrijk beter leven dan daar waar u vandaan komt? De schoolrefter met varkensvlees maakt deel uit van het antwoord.”

Pour la petite histoire: Jean Léonetti (64) is geen voormalige slager-worstendraaier die het in de politiek ver heeft geschopt met populistische praat. Op zijn 29ste was hij al diensthoofd van de afdeling cardiologie van het ziekenhuis van Antibes, als Afgevaardigde laat hij zich geregeld opmerken met tussenkomsten in de Assemblée en hij schreef diverse boeken rond ethische kwesties.

 

 

°°°

Zoals U ziet, is het satirisch weekblad ‘TSCHELDT deze week zeer goed geïnformeerd. Het is mij een waar genoegen U enkele ‘aitems’ hieruit de kunnen serveren. Al kunt U voor 5 Euro per maand het blad zelf per E-mail binnenkrijgen.
Ik zou nu niet precies stellen dat ‘TSCHELDT ee neven-afdeling is van het Vlaams Belang, al heeft het wel een paar punten van overeenkomst : rechtlijnigheid, recht voor de vuist, geen ‘enerzijds, anderzijds’ maar kloek en fier om Vlaming te zijn. Nadeel : op en top Aantwaarps. Maar wat had U gedacht, van een man die zijn blad ‘TSCHEKLDT noemt?

Geschreven door AABEE via Digitalia

°°°°°°

 

1403 - HET NET VAN DE ONDERWERPING (= ISLAM) SLUIT ZICH


***
Vrijdag 31 mei
Zon 5u35-21u46
H Petronella, martelares
Op Sinte-Petronella heet of wak, het geld smelt in uwen zak
 
Deel I
1403 - HET NET VAN DE ONDERWERPING (= ISLAM) SLUIT ZICH
°°°
Val d’Orcia, Italië
 
Ook daar zijn Marokkanen gesneuveld. Dus behoort Italië aan de Marokkanen!
°°°
Stilaan worden we ingestampt dat de rust van het graf ook niet alles is in het leven. Hebben wij Vlamingen in eigen land onze eigen doden ofwel (bij manier van spreken) onder de kerktoren, of, voor de meer gevorderden onder ons, onder heldenzerkjes in de IJzervlakte, vreemdelingen van over de hele wereld hebben dat recht ook. Iedereen heeft het recht zijn doden te eren, zelfs de belgicisten, maar dat vreemdelingen de gelegenheid te baat nemen, om de Geschiedenis te vervalsen, is een brug te ver. Des te erger, als men die futiele gevallen gebruikt om niet bestaande rechten op te eisen, op kap van het eigen volk. Dat is geen brug te ver, maar de hele nog te bouwen Oosterweelverbinding.
Over het sollen met lijken van 3 (drie) in 1944 gesneuvelde Marokkanen die de eer genieten op het Schoonselhof te zijn begraven werd veel positieve ophef gemaakt in de media, voornamelijk om het gevlei, te komen van de Antwerpse socialisten. Die worden toch, Schoon Bloem Kerrbache op kop, zo gecouilloneerd door Bart DeWever, dat er alleen nog troost kan komen van de 3 doden.
Maar is het niet zo, dat de Geallieerde Legers die Dolf-met-de-Snor in het zand deden bijten, in hoofdzaak samengesteld waren uit een samenraapsel van uit alle uithoeken van de wereld? In het Ieperse, waar er meer Engelse en Franse begraafplaatsen liggen dan er mensen wonen, werden we op 6 September ’44 ‘Bevrijd’ door Canadezen en Polen,  terwijl de Tommies en de Yankees de achterhoede vormden..
*
In het kleine vriendelijke Italiaans plattelandsdorpje waar wij wonen, ligt de ’Campo Santo’ (Rustplaats der Geheiligden) een stuk buiten de bewoonde wereld, verscholen in wat een uitzondering is in de streek, een bos van hoogstammige bladverliezende loofbomen.
Komt waarschijnlijk omdat een zekere Francesco Navone,  (1750) landschapsingenieur, van Paus Clemens XIV, naar het voorbeeld van de Stad Kopenhagen, zijn revolutionaire plannen goedgekeurd kreeg. Want het was de Paus die de grond schonk, en verder ook instond voor alle kosten., op voorwaarde dat iedereen goed bad maar ook de handen uit de mouwen stak. De latere Paus (Pius VI) voltooide (1772) de modernste urbanisatie-ideeën van die dagen, korte tijd voor hij er in een van de ‘Palazo’s’ door Napoleon Bonaparte gevangen werd gezet; wat de arme man niet overleefde.
Wegens de heersende malaria diende het voorhistorisch dorpje van een par honderd zielen te worden opgegeven en mocht iedereen verhuizen naar de 500 meter hoger gelegen hoogvlakte. Het nieuwe dorp zal waarschijnlijk het enige zijn in Centraal Italië, geklemd tussen Toscane en Umbrië, met brede, rechte straten en om de hoek altijd die gezellige open binnenpleintjes, waar zodra de dag in de lucht hangt, de dorpelingen zo gaarne vertoeven, liever dan in hun dompige huiskamers.
Het dorp leeft van landbouw en huisvlijt, en wordt, sedert de tijd van het fascisme, Centrum-Links bestuurd. Er wordt beweerd, dat toen de Duitsers ein de ’43 zijn moeten gaan lopen op het einde van het bondgenootschap Hitler/Mussolini, dat ze op de hielen gezeten werden door een afdeling van het toen nog Ongeregeld Frans Leger, waaronder een afdeling getulbande Noord Afrikanen. De eigen fascisten waren, in tegenstelling tot deze halve wilden, een ware zegen geweest. Wat daarbij ook verteld wordt, dat hier minder doden vielen dan bij de ‘bevrijding’ van de naburige dorpen, omdat het drop bijna niet te vinden was in de uitgestrekte wildernis.
*
Deze lange inleiding omdat aan de overkant van de lange kronkelige dreef naar het kerkhof, er een scheefgezakte grafsteen ligt te verkommeren, waarop een paar Arabisch uitziende namen staan, naast de vergane Halve Maan met wat spaghetti-slierten. Omdat daar veel landbouwvoertuigen het land moeten opdraaien, ligt het geheel, na al die jaren van verwaarlozing, verstopt onder het onkruid dat welig tiert tussen en over de resten van wat eens een soldatengraf moet geweest zijn. De eigen autoriteiten hebben er geen belangstelling voor en er is verder geen kat die het nog weet liggen. Met een beetje geduld, kan er ontcijferd worden, dat daar 2 Franse soldaten liggen, van Marokkaanse nationaliteit, gesneuveld in een oorlog waar men hier liever niet meer aan herinnerd wordt.
Jaren geelden hebben wij een foto met de nodige details gestuurd naar de Franse Ambassade in Rome, met als enig gevolg, dat het onkruid er sedertdien
*nog hoger staat. Akkoord : ik heb het niet zo voor Marokkanen, maar hebben die 2 jongens dan geen recht op een fatsoenlijk graf? Natuurlijk wel.
*
Maar na lezing van onderstaande geschiedenis, gebracht door TCHELDT, zal ik mij in ’t vervolg onthouden van enig commentaar terzake….
°°°
Ter zake :
De Nieuwe Bevrijders
® TSCHELDT
E-post: redactie@tscheldt.com
Web: www.tscheldt
 
*
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 zweefden Duitse transportvliegtuigjes, uitgerust met holle ladingen, boven het fort van Eben Emael. Onhoorbaar voor de Belgische soldaten, tot de eerste explosies “de reus onder de forten” uit een slaperige qui-vive haalden.  De schermeroorlog was voorbij; Operatie Fall Gelb of de inval in de Lage Landen begonnen.
18 dagen later stonden de Belgische troepen, samen met de Fransen en de Engelsen, met de rug tegen de zee gedrukt.  Op 24 mei beval Hitler de opmars naar Duinkerken te staken; de 28ste, na de Leieslag, capituleerde Leopold III.
Zaterdag laatst (11 mei ) vond er op het Schoonselhof een plechtigheid plaats, de eerste van een jaarlijks terugkerende - zo is de bedoeling - ter herdenking van de Marokkaanse gesneuvelden tijdens de achttiendaagse veldtocht. Reden? Na goed 70 jaar waren enkele Marokkaanse organisaties plots over 3 Marokkaanse graven tussen een overvloed aan Franse kruisen gestruikeld.
Buiten de Marokkaanse consul en commissaris voor oud-strijders, waren op de ceremonie aanwezig: Nahima Lanjri (CD&V), Yasmine Kherbache (sp.a), Zuhal Demir en Nabilla Ait Daoud (beiden N-VA). En natuurlijk een stuk of wat Marokkanen, waaronder Hajar Hadra (studente geschiedenis die rijkelijk werd geïnterviewd door Marc Reynebeau: toeval bestaat niet!) en sp.a districtraadslid (Wilrijk) Hicham El Mzairh.
Nu staat het buiten kijf dat Marokkaanse divisies mee hebben gestreden in Wereldoorlogen, maar enige nuance is hier toch op zijn plaats. Ten eerste gaat het om troepen uit de toenmalige Franse koloniën. Er vochten, buiten Marokkaanse troepen, ook Algerijnse, Tunesische, Senegalese en zelfs Malagaskische (uit Madagaskar: 102e Vestingdivisie van het 9e Leger) divisies mee.
Bovendien was hun optreden in ons land niet echt succesvol. Uitgestuurd als verkenningseenheid in de zuidelijke Ardennen werden de spahis (te paard) op 11 mei slachtoffer van hun te snelle aftocht waardoor de Duitse blitz de Semois kon oversteken en de Fransen in de rug aanvallen. Dat versnelde aanzienlijk de opmars van de vijand naar Sedan (Frankrijk).
 
Op 14 en 15 mei 1940 lagen Marokkaanse en Algerijnse tirailleurs onder leiding van generaal Mellier (een oud-koloniaal) tussen Leuven en Namen dan weer precies te doen wat de Duitsers wilden: wegblijven uit de Ardennen en Frankrijk. Op die manier konden de tanks van Heinz Guderian het lot van de Fransen beslechten. De goums (stammen-politie in de Atlas) deden het in operatie Torch (Noord-Afrika) en bij de slag om Montecassino (Italië) dan weer een stuk beter. Daarom blijft er rond heel de plechtigheid toch een muf geurtje van recuperatie hangen.
Beweren dat de Marokkanen mee hebben gevochten tegen fascisme en vóór democratie (zoals Hajar Hadra doet) weegt wat zwaar op de hand. Pleiten om de geschiedenislessen op school in die zin aan te passen, valt al helemaal als een rotsblok op de maag.
Maar de hoofdvogel werd toch afgeschoten door El Mzairh. Hij krijgt kippenvel van partijen (lees de N-VA en Vlaams Belang) die collaborateurs wil rehabiliteren.
Excuseer!?
El Mzairh werd in 1976 geboren in Agadir (Marokko) en bleef daar zijn ding doen tot 1998, om dan de oversteek naar Vlaanderen te maken. Is die man dan wel goedgeplaatst om op de kap van 3 gesneuvelde landgenoten politieke stellingen te komen verkondigen over een in oorzaak zuiver Europees militair treffen?
Na het openen van paletten volgestouwd met blikken Nieuwe Belgen, toch maar beter opletten met die conserven Nieuwe Bevrijders!
 
°°°
Niet te vergeten : hier is het verloop van Wereldoorlog II  een veel ingewikkelder situatie dan in de rest van Europa.Italië, die al jaren (voorspoedig) leefde onder de Fascisti van Benito Mussolini, was de bondgenoot van Hitler-Duitsland  en als dusdanig in oorlog met Amerika.
Natuurlijk waren er ook de Anto-Fascisiti, maar ook en vooral de..comunisti.
Hoe de ‘Bevrijdingsdagen’ hier verliepen, met daarbij in het Noorden de guerillastrijd op leven en dood tegen Tito, de zogenaamde Held der Karpaten, is een verhaal dat totaal afwijkt van wij weten over die dagen. De ‘Goeden’ kenden diverse onderafdelingen, die elkaar dapper bevochten, net zoals de ‘Slechten’ dat onderling ook deden. Met boven de partijen, de Paus-gezinden, een soort die zelfs voorkwam bij de hardste communisten. Enfin, Don Camillo in ’t groot
Voor wie nader in de streek geïnteresseerd mocht zijn : er is dat in het Engels geschreven verhaal van die Engelse Gravin, die het bevrijdings-verhaal van Val d’Orcia beschrijft, de streek vanaf hier hoger naar het rijkere Noorden. Daar schijnen de Marokkanen zich beestachtig dapper te hebben gedragen. Iets waarvan de burgerbevolking in de eerste plaats het slachtoffer werd. Verschiet niet, want in het schip van de kerk daar, vindt U de sobere tombe van een Oranje, gestorven van ontbering bij de terugtocht van een of ander veldtocht op zoek naar rijke buit.
Als Koning Willem Alexander en zijn Proxima nu maar niet op de idee komen, om die verre voorzaat te aanroepen met de eis dat Italië de facto aan de Oranjes behoort.
Geschreven door AABEE via Digitalia
°°°
°°°
 

donderdag 30 mei 2013

1402 - DE WEG NAAR DE HEL IS GEPLAVEID MET GOEDE VOORNEMENS


***

Donderdag 30 mei

Zon 5u36-21u45

H Jeanne d’Arc

 

Deel II

 

1402 - DE WEG NAAR DE HEL IS GEPLAVEID MET GOEDE VOORNEMENS

°°°

Zo lang we nog kunnen leven als God in Frankrijk….

 

Ziet een vet varken niet dat een mager varken honger heeft….

°°°

De Verenigde Staten van Europa onder Duitse hegemonie, zoals ‘Herr Hitler (zoals Winston Churchill hem noemde tot mei “40) dat wilde, zijn er uiteindelijk niet gekomen omdat de Godin van de Vrijheid dat niet heeft gewild. Het Verenigd Europa zoals we dat nu kennen gaat dezelfde weg op. Bij “Herr Hitler’ plaatste men  de tegenwringers tegen zijn Führer-Principe in ‘Schutzhaft’, in verzekerde bewaring in ‘werkkampen’ zoals dat toen heette. Nationaal Socialisten van de Duitse PvdA waren inderdaad specialisten in eufemismen : die werkkampen waren daar alleen maar voor hun eigen goed, om hen te beschermen tegen de volkswoede, al moesten de getroffenen daar wel verblijven tot de dood er op volgde. De Eurocraten hebben voorlopig nog geen van dergelijke wekkampen, maar ze hebben wel geheel het Europese grondgebied in één groot werkkamp herschapen. Met de Jihadisten en hun aanhang van Zwijgende Meerderheid als kapbewakers. Het is goed om weten, dat de getroffenen er ook zullen blijven, tot de dood er  op volgt, zodat alleen de bewakers nog zichzelf zullen moeten bewaken.
*
Veel varkens maken de spoeling dun. En nog meer varkens maken dat er zal gevochten worden : ze zullen elkaar uit de bak bijten. Net hetzelfde als de mensen straks zullen doen omwille van de lege sociale kassen.
Maar zie : ineens valt daar het woord ‘zaaien naar de zak’ d.i. besparen  tot de uitgaven in evenwicht zijn met de ontvangsten, of daar zijn de 3 kleurpartijen van Progressieve Linkxen daar met hogere en/of andere belastingen. Ineens is men ‘verbijsterd’ over de eigen Europese Richtlijnen en de daar gevorderde maatregelen. Dus weer veel bla-bla en babbelorum en vooral subiet en zonder dralen de verwachte economische groei van 1.2% van volgend jaar nu al in uitgaven omzetten.
Och ja, die Euro-bonobo’s hebben het nog altijd niet door, dat ze van die mooie droom die ‘Europa’ was, een groot België hebben gemaakt. Waar er veel te weinig gewerkt wordtooù toe te laten dat zovelen er van profiteren. Zonder werken.

°°°

Ter zake :

Duitse MinFin waarschuwt voor revolutie

*

Schäuble: 'Er bestaat geen snelle oplossing en geen groot plan - Gevecht om eenheid Europa dreigt te worden verloren'

De politieke en financiële machtselite houdt onverkort vast aan de euro, waardoor de Europese verzorgingsstaat in vlammen opgaat.

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft op een congres in Parijs gewaarschuwd voor een revolutie in de Europa als de sociale verzorgingsstaat verder wordt afgebroken. De torenhoge jeugdwerkloosheid, de massale bezuinigingen en pijlsnel oplopende lasten in Europa tonen echter duidelijk aan dat die verzorgingsstaat nu al ontmanteld wordt. Er is dan ook reeds een revolutie gaande, maar niet één van het volk, maar tegen het volk, uitgevoerd door de machtselite in de banken en de politiek.

 

 

 

Op de 'Europe: Next Steps' conferentie van de denktank van mega investeerder Nicolas Berggruen waarschuwde minister Schäuble voor Amerikaanse toestanden als de welvaartsstaat verder wordt uitgehold. Daar is hij rijkelijk laat mee, aangezien de jeugdwerkloosheid in Spanje al 50% bedraagt, in Portugal 40% en in Griekenland 64%. 'We moeten een hele generatie bange jonge mensen redden,' zei de Italiaanse minister van Arbeid Enrico Giovanni. 'We zetten de best opgeleide generatie in de wachtkamer. Dat is niet acceptabel.'

 

In zijn openingstoespraak waarschuwde de Franse premier Francois Hollande voor de gevolgen. 'Stelt u zich alle haat en woede voor. Het gaat echter niet alleen om woede, maar om een totaal verlies van de Europese identiteit. Het is het idee van Europa dat nu ter discussie wordt gesteld.'

 

'Gevecht om eenheid Europa dreigt verloren te worden'

 

De bijdrage van minister Schäuble was het meest opmerkelijk. 'Als we eerlijk zijn dan bestaat er geen snelle oplossing en geen groot plan,' gaf hij toe. 'Bij de strijd tegen de jeugdwerkloosheid moeten we meer resultaten boeken, anders zullen het gevecht om de eenheid van Europa verliezen.'

 

Hij waarschuwde echter dat niet de fout moet worden gemaakt Europa de veramerikaniseren. Als Europa dezelfde sociale standaard als de VS gaat hanteren, dan 'zouden we een revolutie krijgen, niet morgen, maar nog op dezelfde dag.' Niet alles wat de VS te bieden heeft is goud, betoogde de minister.

 

Europese werknemer speelbal

 

Schäubles pleitbezorging voor de sociale verzorgingsstaat was nogal ironisch gezien het feit dat hij op een conferentie van de denktank van Duits-Amerikaanse miljardair en mega investeerder Nicolas Berggruen sprak. Berggruen redde in 2010 het warenhuis Karstadt van de ondergang en werd daarvoor toegejuicht, maar inmiddels is besloten om 2000 van de 24.000 werknemers te ontslaan. Karstadt staat model voor steeds meer ondernemingen in Europa, die op deze wijze een speelbal worden voor wereldwijde investeerders die over de rug van tienduizenden werknemers nog rijker proberen te worden.

 

Revolutie van boven

 

De euro vernietigt Europa - overal om ons heen en inmiddels ook in eigen land zien we de harde realiteit van deze door eurofielen zo vaak weggehoonde voorspelling. Over de 'revolutie van boven' sprak Schäuble echter niet, en dat is niet zo vreemd aangezien hij zelf tot de Europese machtselite behoort.

 

De Zuid Europese 'haat, woede en angst' van het volk waar Hollande en Giovanni over spraken is inmiddels overgeslagen op kernlanden zoals Duitsland en Nederland. Steeds meer burgers kunnen het dan ook niet langer aanzien hoe onze economie en samenleving kapot wordt gemaakt omdat politici, banken en multinationals enkel voor eigen gewin willen vasthouden aan de voor de gewone man desastreuze Europese eenheidsmunt.

Xander

°°°

En toch mogen we niet klagen. Gewoon de voorgeschotelde spoeling doorslikken! Gewoon de zinnen op iets anders zetten. Op kijken en opgaan in ‘Thuis’ of in ‘Familie’? Doorgaan met ons vergapen aan elke week een andere Ronde van een of ander land. Of aan de voetbal en het napluizen van de tennishelden op Roland Garos. Met als uitschieter de voorstelling van ‘De scheet in een netzak door Kris Peeters’. Of een bezoek ‘Ten huize van’, door een jonge freule, bij de eenzaam en alleen wonende Elio di Jeanetto (gij gelooft dat toch ook?), met de vraag of ze bij hem mag overnachten, zeker als ze is van stuk en haar veiligheid. We moeten ons rot-ergeren aan de uiterlijke kenmerken ten toon gespreid door onze ‘Kampbewakers’, waarbij die voorrang krijgen op onze eigen religieuze gevoeligheden. Om de haverklap een opfrissing van ‘de schandalen in de Kerk’ en de dagen van de Grote Beslissing naderen bijna ongemerkt. Eerst nog de soap van de GAS-boetes voor 10-jarigen…. Si or No! Het weer valt danig tegen, en de benzine wordt duurder met dag… Dat komt door de gestegen transportkosten, die het vervoer van benzine duurder maken door de gestegen brandstofprijzen! !
*
De dagen naar 25 Mei 2014 tellen af, en daar mag zo weinig mogelijk ver gesproken worden : dat geeft de mensen maar valse hoop dat er beterschap in de lucht hangt. En beroering teweeg brengen, met affiches dat de Vlamingen ‘hun geld terugvragen’ : dat is toch puur populisme! Nog even de Vlaamse Feestdag van 11 juli zoveel mogelijk onopgemerkt laten voorbijgaan, en dan Hop! naar 21 Juli, naar de Fête National en naar de speech van de geliefde Vorst op het punt van aftreden. Met de vraag; doet ‘m het, of doet het ‘m niet?
Op eenzame hoogte zweeft de koningsarend en ziet met arendsoog wat er in de diepte aan gekonkel beweegt. De klok tikt. Het uur ‘U’ nadert. Kom, sluit aan. Het is nog niet te laat om he tij te keren!

Geschreven door AABEE via Digitalia

°°°°°°