zondag 30 juni 2013

1469 - INTEELT MAG NIET IN DE DIERENWERELD WEL IN DE POLITIEK


30 juni

Zon 5u33-21u59

H Adilia

 

Deel III

.

1469 - INTEELT MAG NIET IN DE DIERENWERELD WEL IN DE POLITIEK

°°°


°°°

Ik val niet graag in herhaling, maar na een paar dagen is opnieuw verpozen in de directe omgeving van een genie, geen herhaling, maar een verademing.
Als er dan daarbij een tweede licht komt schijnen, zelfs al is het een bleu-blanc-rouge zwaaier, dan voelt men de neiging in zich opkomen om zichzelf stoer op de borst te kloppen. You Jane! Me Tarzan!
*
De politieke kaste leeft inderdaad van vader op zoon op een andere planeet, maar leidt daar wel zeer comfortabel en vooral bedrijfszeker leven. Tot geel die wereld, net als de Titanic, tegen een scherpe ijsschots vaar die niet in het scenario voorzien was.
De Titanic is, bij nader toezien, geen goed voorbeeld, omdat de meeste passagiers uitzichtloze werklozen waren. Beter voorbeeld zou de Costa Concordia zijn geweest : groot, log, luxueus, vol rijke lui, onder water ongelukkiglijk op een rotsplateau gelopen toen de lui aan boord nog meer spektakel wilden maken. En de commandant? Die was op dat ogenblik de grote Jan aan het uithangen, en nadien ineens vroegtijdig verdwenen….
Nog waar ook : eigenlijk zijn noch Titanic, noch Costa Concordia nodig in dit verhaal. De Belgica, dat kramakkel kramikkel kraam is de meest geschikte beeldspraak in elk verhaal van elke ondergang.

°°°

Ter zake :

Jan De Nul krijgt navolging

www.vlaamsbelang.org Tijdens de uitreiking van de HR-manager van het Jaar-prijs begon Jan De Nul, CEO van het gelijknamige baggerbedrijf, zijn toespraak met de woorden “Er moet mij toch van het hart dat onze politici niet van de slimsten zijn.” De Nul haalde niet alleen scherp uit naar het immigratiebeleid, hij hekelde ook ons

 sociaal zekerheidssysteem: “We zien dat er van de 11 miljoen Belgen 6,1 miljoen de leeftijd hebben om te werken. Wel, er werken er 3,1 miljoen. (…) We hebben zoveel systemen opgebouwd om betaald te worden zonder te werken. Maar we mogen niet vergeten dat die 3,1 miljoen mensen die wel werken, 8 miljoen anderen die niet werken, moeten onderhouden. Politici mogen doen wat ze willen, maar die 3 miljoen zullen nooit tevreden zijn.”

Euro

En ook in Frankrijk zwelt de kritiek aan. Zo verwijt Pierre-Emmanuel Taittinger, de voorzitter van het gelijknamige champagnehuis, de traditionele politieke klasse zonder kennis van zaken grote economische beslissingen te nemen: “Ze weten niet wat een bedrijf is, ze weten niet hoe een vrije markt werkt en ze weten niet hoe een economie draait. Ze weten niet eens wat een factuur is.” Zo werd volgens hem ook de euro ingevoerd zonder te beseffen wat de economische gevolgen ervan zouden zijn. De Nul kreeg na afloop van zijn redevoering op de tweede editie van de Trends Summer University een oorverdovend applaus van de aanwezigen.

Geschreven door AABEE via Digitalia

°°°°°°

 

1468 - WIJ EN ZELFS ONZE KOEIEN MOGEN WEER VRIJ ADEMEN


Zondag 30 juni

Zon 5u33-21u59

H Adilia

 

Deel II

.

1468 - WIJ EN ZELFS ONZE KOEIEN MOGEN WEER VRIJ ADEMEN

°°°

 

°°°

Het Media Huis van O Dierbaar België, zal dus juist op tijd gekomen zijn, om een nieuwe Lente en een Nieuw geluid te laten horen, want van het liedje over de ‘Opwarming van de Aarde’ is zelfs het refreintje uit en leeg gezongen.
Er is volgens mij, een gelijkenis tussen het Marxisme en de CO² in de atmosfeer.
Dat CO² is, verre van schadelijk, zelfs levensnoodzakelijk voor het leven op aarde. Het Marxisme, dat als levensnoodzakelijk wordt verkondigd, is dan weer schadelijk voor het leven op aarde. Zo ziet U maar hoe gemakkelijk wij ons door de Media laten inpakken.
*
Hoe ze zich daar, bewijzen op tafel, uit zullen redden? Tja, dat zal niet zo eenvoudig zijn. Tenzij zij kiezen voor de gulden middenweg, en er het zwijgen toe doen. In de hoop dat Allah dat wel zal oplossen…

°°°

Ter zake :

NASA: Co2 veroorzaakt geen opwarming, maar afkoeling

*

IPCC geeft toe dat er al 17 jaar geen opwarming is - Over 7 jaar is Nederlands huishouden maandelijks € 90 kwijt aan energiebelasting vanwege Co2

Roestende en extreem snel versleten windmolenparken in de VS en Groot Brittannië moeten nu al worden afgeschreven. Desondanks geeft het kabinet Rutte € 6 miljard subsidie voor nieuwe, totaal onrendabele windmolens - precies het bedrag dat extra op de samenleving wordt bezuinigd. (3)

Uit een nieuw onderzoek van de NASA blijkt dat onafhankelijke wetenschappers al jaren gelijk hebben met hun stelling dat de theorie dat Co2 een 'broeikasgas' is waardoor de Aarde zou worden opgewarmd complete onzin is. Het prestigieuze Langley Research Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie concludeert nu dat Co2 en andere zogenaamde 'broeikasgassen' juist 95% van de schadelijke stralen van de zon blokkeren, waardoor de hitte impact van de zon wordt gereduceerd.

Co2 en NO weerkaatsen schadelijke zonnestraling

Het voor veel milieufanaten in de politiek en samenleving ongetwijfeld schokkende rapport is gebaseerd op Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry (SABER), dat in infrarood de emissies van met name Co2 en NO (stikstofmonoxide) in de bovenste atmosfeer van onze planeet registreert. De instrumenten van de NASA laten zien dat deze twee stoffen in de bovenste thermosfeer, die tijdens een recente zonne-uitbarsting maar liefst 26 miljard kilowattuur aan energie te verwerken kreeg -voldoende om New York 2 jaar lang van stroom te voorzien-, 95% van deze straling terugkaatsten naar de ruimte.

IPCC geeft toe: al 17 jaar geen opwarming

 

SABER heeft aangetoond dat de zogenaamde Co2/broeikastheorie, die beweert dat de menselijke Co2-uitstoot de oorzaak is van de opwarming van onze planeet en het smelten van gletsjers en poolijs, niet klopt. Het Internationale Panel voor Klimaat Verandering (IPCC), jarenlang één van de belangrijkste verspreiders van deze Co2/opwarmingtheorie, heeft inmiddels moeten toegeven dat er al 17 jaar geen opwarming meer is, ondanks het feit dat er in enkele tientallen jaren tijd 40% meer Co2 in de atmosfeer terecht is gekomen.

Al in 1951 bekend dat broeikastheorie niet klopt

Volgens Marin Mlynczak, één van de hoofdresearchers van SABER, blijkt uit de gegevens hoe belangrijk de invloed van de Zon op het klimaat van de Aarde is. Honderden onafhankelijke wetenschappers hebben zich inmiddels aangesloten bij Principia Scientific International (PSI) broeikascriticus Alan Siddons en zijn collega's, die de afgelopen 7 jaar keer op keer hebben aangetoond dat de in het Westen gebruikte klimaatmodellen gebaseerd zijn op foutieve wetenschappelijke gegevens en lukrake aannames. PSI ontdekte onlangs bewijs dat de Vereniging van Amerikaanse Meteorologen (AMS) al vóór 1951 wist dat de broeikastheorie niet klopt.

Politieke redenen achter klimaatagenda

In het deze maand verschenen boek 'The Age of Global Warming: A History' van Rupert Darwall staat dan ook tot in de details beschreven hoe James Hansen en consorten in de jaren '80 de foutieve Co2/broeikastheorie opnieuw tot leven wekten om de in de maak zijnde wereldwijde VN-klimaatagenda, waar onder andere torenhoge milieubelastingen en miljardensubsidies voor de nog altijd volstrekt onrendabele windmolens op zijn gebaseerd, te ondersteunen.

Co2 is natuurlijke thermostaat

De NASA is het nu met de PSI-wetenschappers eens: 'Co2 en NO zijn natuurlijke thermostaten,' aldus SABER-hoofdresearcher James Russell van de Hampton Universiteit. 'Als de bovenste atmosfeer (thermosfeer) opwarmt, doen deze moleculen hun uiterste best om deze hitte terug in de ruimte te kaatsen.' Naarmate zonne-energie dieper in onze atmosfeer penetreert, wordt er dus meer energie rechtstreeks naar de ruimte gereflecteerd.

Geen opwarming en geen klimaatverandering door Co2

Dat Co2 geen broeikasgas is maar een natuurlijke thermostaat is al veel langer bekend bij het PSI en andere onafhankelijke wetenschappers. Vanwege deze opmerkelijke eigenschappen wordt Co2 niet voor niets toegepast door de fabrikanten van koelkasten en airconditioningsystemen. De serieuze, volwassen wetenschappelijke wereld heeft dan ook herhaaldelijk aangetoond dat Co2 in de atmosfeer geen opwarming veroorzaakt en niet de oorzaak is van klimaatverandering.

 

Honderden miljarden belastinggeld weggegooid

Sommige verstokte Global-Warming alarmisten zullen ongetwijfeld volhouden dat het effect van Co2 in de lagere atmosfeer wordt omgekeerd, maar daar is nul komma nul wetenschappelijk bewijs voor. Bovendien bevat 99% van onze atmosfeer (in de eerste ca. 20 kilometer) slechts 0,00035% Co2. De totale menselijke uitstoot van Co2 is dermate gering, dat zelfs alle menselijke uitstoot over een periode van 200 jaar geen meetbare gevolgen voor de samenstelling van de atmosfeer heeft.

Daarom, en nogmaals: echt wetenschappelijk bewijs heeft van meet af aan volledig ontbroken toen de wereldelite in het begin van de jaren '90 besloot dat de mensheid moest worden wijsgemaakt dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor de zogenaamde opwarming van de Aarde en in deze eeuw de klimaatverandering, zodat er honderden miljarden belastinggeld, die anders in de samenleving hadden kunnen worden gestoken, rechtstreeks in de zakken van overheden, banken en multinationals konden vloeien.

Nederlander over 7 jaar € 90 per maand kwijt aan energiebelasting

De Nederlandse Groene Rekenkamer heeft onlangs berekend dat in 2020 een gemiddeld huishouden € 63 per maand extra kwijt is aan energiebelasting, en als daar nog een aantal te verwachten maatregelen uit het Nationaal Energieakkoord bij worden opgeteld, zelfs € 90. Daarmee krijgen wij de hoogste energierekening in heel Europa - en dat voor het volstrekt zinloze, zelfs contraproductieve terugdringen van Co2 en de aanleg van al even nutteloze en horizonverziekende windmolenparken. (2)

Xander

Geschreven door AABEE via Digitalia

°°°°°°

 

1466 - EEN MENSBRUGGHE ALS STRAATBLOGGER IN VERVOERIG TEN HEMEL


Zondag 30 juni

Zon 5u33-21u59

H Adilia

.

1466 - EEN MENSBRUGGHE ALS STRAATBLOGGER IN VERVOERIG TEN HEMEL

°°°

 

© Tim F. Van der Mensbrugghe.

°°°

Ach, die artiesten toch! Altijd met hun kop in de wolken. Zelfs bij regen en stromweer. In tegenstelling tot Theo Van Gogh heeft de man hierboven waarschijnlijk nog beide oren, al verbergt hij dat vakkundig voor de camera onder zijn weelderige haar- en baardgewas.
De man schrijft over Mekka, de socialisten-stand Gent met hetzelfde talent als hij had kunnen schrijven over weiden als wiegende zeeën die groenen langs stroom en rivier. Zijn werkstuk is ongetwijfeld het verheven resultaat van de buiten-lift, het bisschoppelijk paars naast hem en wie weet, van een paar jointjes voor privé-gebruik. Dus helemaal volgens het boekje, en bijgevolg ‘Nihil Obstat’ voor publicatie in De Morgen.
Moest er een schilderijtje kunnen van gemaakt worden, men zou er de engelen-vleugeltjes horen in ruisen. Het zou als titel kunnen gekregen hebben : ‘De Torens van Gent’, wijl op de achtergrond, als een scherp verwijt uit vroeger tijden, Klokke Roeland had kunnen klinken uit ‘t oude Belfort, dat rijst, eenzaam en grijsd, zinnebeeld van ’t verleden. Maar soms hij rilt en eensklaps trilt  zijn bronzen stemme door de stede. Geen Turk die het begrijpt, en geen Gentenaar die het nog weet…. Daarom ligt die bronzen stemme (Klokke Reoland) dan ook gewonnen verloren op het Emile Braun-plein, gewoon tegen de straatstenen, gemakshalve binnen het bereik der straathonden, die er op hun dagelijks wandelingetje, hun pispaaltje van gemaakt hebben
*
Der Oud‘ren fierheid : tja, waar zou die nu precies gevaren zijn? Als zelfs de Torens van Gent gemaakt blijken te zijn  van zandsteen?
Mogen, volgens de Koran, minaretten gemaakt zijn van zandsteen?

°°°

Ter zake :

De weg naar de hemel is een gammele lift

dm Straatblog Journalist Tim F. Van der Mensbrugghe schrijft op regelmatige basis over wat hij hoort, ziet en meemaakt in 'zijn' Gent. Omdat de Sint-Baafstoren voor vijf jaar uit het zicht verdwijnt, klom hij nog eens helemaal tot boven met bisschop Luc Van Looy.

 “Zo kalm, er zijn nog maar weinig toeristen", merkte de bisschop zopas op toen we door de kathedraal naar de toren wandelden. In mijn eigen dacht ik: zoudt u zich niet beter zorgen maken over het aantal gelovigen in uw kerken?

© Tim F. Van der Mensbrugghe. En dan nu het evangelie volgens Karel van de Woestijne: "Bazuinen schallen van de hoogten van de Sint-Baafstoren. Men ziet, tien meters hoog, de arm zwaaien van een kapelmeester. Naast mij staat een Hollander, als verbijsterd door zoveel grootsheid. Wij, Vlamingen, wij blijven gemoedelijk, aan grootsheid gewoon."

De Gentse dichter-journalist schreef het in 1911 en ook vandaag is-ie nog groots, de Sint-Baafstoren. Maar bovenal is hij verweerd. De blokken kalkzandsteen kunnen de moderne tijd van zure regen en uitlaatgassen niet aan. Net zoals ook de katholieke kerk zich maar moeilijk kan aanpassen aan de 21ste eeuw.

Luc Van Looy wordt in september 72, maar ondanks zijn eerbiedwaardige leeftijd wil de Gentse bisschop de toren van zijn kathedraal nog eens beklimmen. "Ik hoop dat ik nog tot boven geraak", wijst de monseigneur naar zijn tegenstribbelend heupgewricht. Hij heeft geluk: we mogen mee in de lift van de bouwvakkers.

Schietgebedje

Onderweg naar de top wekt het gekreun van de minimalistische kooi weinig vertrouwen. Het ding is niet meer dan een metalen frame dat langs de buitenkant van de stelling omhoog klimt. De bodem waarop we staan, is een houten plaat. Een devoot schietgebedje is hier geen overbodige luxe.

Wanneer de lift schokkend en krakend tot stilstand komt, klautert monseigneur Van Looy met enige moeite over de borstwering van de toren. "Het is nog maar de tweede keer dat ik hier sta", erkent de bisschop, die al bijna tien jaar de scepter zwaai over het bisdom Gent.

Het uitzicht is goddelijk. Gent is tegelijk zeer klein en zeer groot. Bij helder weer kun je Antwerpen zien liggen, wist des bisschops woordvoerder mij vooraf te vertellen, maar dat zicht wordt ons bespaard. Gent van horizon tot horizon: veel te schoon, zelfs met donkere wolken erboven. De weg naar de hemel is een gammele lift, veel dichter bij het paradijs zal ik vandaag niet komen.

 

"Een gemeenschap, geen gebouw"

"Over God zwijg ik, want hij schiep mijn stad Gent boven alles", hoorde ik een oude schilder ooit zeggen. Ook ik zwijg over God, want ik sta tenslotte op het dak van Zijn huis. De Heilige Vader heeft het niet slecht gedaan in de vastgoedsector: de stad staat vol met Zijn huizen, dat zie je van op de Sint-Baafstoren heel goed. Het zijn allemaal oude gebouwen, weliswaar mooi in hun statigheid. Moet de kerk van Jezus Christus niet eens iets moderns neerpoten, kwestie van een nieuw, jeugdig publiek aan te trekken?

"Neen, de kerk moet geen kerkgebouw voor de 21ste eeuw neerzetten", tikt de bisschop mij salesiaans op de vingers. "Dan zouden we toch weer binnen blijven zitten. We moeten net naar buiten komen, de sacristie verlaten. De kerk is een gemeenschap, geen gebouw. De kerk moet zich bezighouden met oorlog en vrede, met de armoede in de steden. Wij moeten eenzame mensen opvangen. Het is aan ons om de armen en de zwakkeren te steunen."

Van Looy overschouwt zijn mistige bisdom. Sinds kort domineren twee nieuwe torens het landschap: de Lovelingtoren aan Gent-Sint-Pieters en de KBC-Arteveldetoren aan Flanders Expo. Tekenend voor deze tijd dat de hoogste gebouwen van Gent kantoortorens zijn. "Ach, en er zullen nog hogere torens komen. Daar maak ik mij geen zorgen over", sust Van Looy.

"We zullen nu wel onze rekeningen schrappen bij KBC, dat zal ze leren", grapt rector Ludo Collin.

Missie

"Zo kalm, er zijn nog maar weinig toeristen", merkte de bisschop zopas op toen we door de kathedraal naar de toren wandelden. In mijn eigen dacht ik: zoudt u zich niet beter zorgen maken over het aantal gelovigen in uw kerken? Het Sint-Baafs is stilaan meer een museum dan een gebedsgebouw, een chique tentoonstellingsruimte voor eeuwenoude kunstwerken. Een bewaarplaats voor fossielen en relicten.

Bovenop zijn toren spreekt de bisschop mij tegen. "Zelfs bij groepen toeristen merk je dat ze ontvankelijk zijn voor de gebedssfeer. Daarin verschilt een kathedraal nog altijd van een museum. Het religieuze gevoel, dat iedereen heeft, wordt aangesproken, zonder dat je daarom christelijk of zelfs maar gelovig bent. Je ziet dat mensen nood hebben aan bezinning als ze een kerk binnenkomen. We moeten ons niet te veel zorgen maken over het aantal mensen dat in de kerk zit. Zorgen voor mensen, dat moet onze missie zijn.

En jawel, Vlaanderen ís missiegebied. "Dat wil zeggen dat de meeste mensen hier niet leven vanuit hun geloof. Ze zijn onwetend of weten niet meer wat geloven betekent. We moeten contact leggen met die mensen", spreekt Van Looy herderlijk.

Een tweede keer in de liftbak klauteren zou mogelijk nare gevolgen hebben voor ons sterfelijk lichaam, dus hobbelen we alle 450 de treden van de toren naar beneden. Vlak voor we weer op straat staan, draait de bisschop zich om en buigt hij zich licht voorover. "Ik wil één ding zeggen", kondigt monseigneur Luc Van Looy sacraal aan. "Ik was wel eerst."

Een knipoog, een handdruk en weg is hij, zich een weg banend tussen de vroom zwijgende toeristen.

Geschreven door AABEE via Digitalia

°°°°°°

 

zaterdag 29 juni 2013

1467 - HET GEWONE NIEUWS UIT DE DIRECTE OMGEVING VAN ELIO DI JEANETTO


.Zaterdag 29 juni

Zon 5u32-22u00

Apostelen Petrus en Paulus

Als het Pieter en Pauwel is, zorg dat de hooitijd ten einde is, want pissen doet hij zonder gena, ofwel ervoor ofwel erna

Deel II

1467 - HET GEWONE NIEUWS UIT DE DIRECTE OMGEVING VAN ELIO DI JEANETTO

°°°

Rode leefte en rode leute :

 

Warme oproep door onze Premier!

°°°

Wat U niet las noch zag….
Een heerlijke volbloed dame van PS-stempel heeft haar stempel gedrukt op de PS, en mag voortaan gaan stempelen.
Daarom rap-zing ik met Heert Goste, richting deze Grote Staatsman : ‘Schand va ’t Land. Trek op de broek. Sprekt Vloms en trekt de deure toe’.

°°°

Ter zake :

Edmée De Groeve (67), gewezen topvrouw van de NMBS, de Nationale Loterij en de luchthaven van Charleroi, is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk voor het misbruik van publieke goederen, valsheid in geschrifte, verduistering en fraude!

 

De Groeve, die in Berlare werd geboren maar carrière maakte bij verfproducent Sigma Coatings in Manage vlak bij Bergen, stond ooit geboekstaafd als een vertrouwelinge van eerste minister Elio Di Rupo (PS). Die stelde haar in 2007 aan na een reeks politieke schandalen in Charleroi met de bedoeling schoon schip te maken. Dat draaide al snel heel anders uit. In 2009 werd De Groeve zelf in verdenking gesteld wegens gesjoemel met haar onkosten. Uit het onderzoek bleek dat ze onkosten die ze maakte met de Visakaart die de luchthaven van Charleroi haar verstrekte, ook nog eens liet terugbetalen door de NMBS. De Groeve beschikte daarnaast over een wagen met chauffeur op kosten van de NMBS, maar ze rekende aan de luchthaven ook nog eens voor duizenden euro’s aan brandstofkosten aan. Een reis naar Tenerife, waar ook de broers van Elio Di Rupo en Paul Magnette aan deelnamen, mocht tienduizend euro kosten. (...) Met de veroordeling is de kous nog niet af. Er loopt ook nog een onderzoek naar de verkoop van een gebouw door Belgacom-filiaal Connectimmo aan De Groeve en haar dochter.Die verkoop zou zijn gebeurd tegen een prijs die ver beneden de werkelijke waarde was. In die zaak is Didier Bellens, ceo van Belgacom en eveneens met een PS-stempel, in verdenking gesteld wegens passieve corruptie, Edmée De Groeve wegens actieve corruptie. (...) Premier Di Rupo blijft in al die affaires buiten beeld, maar dat uitgerekend Edmée De Groeve, de figuur die mee symbool moest staan voor een PS die een einde wou maken aan de schandalen uit het verleden, ten val komt wegens net dezelfde praktijken, is zwaar aangekomen

°°°

Geschreven door AABEE via Digitalia°°°

1465 - EEN MEDIA HUIS, EEN SLAKKENHUIS OF EEN SLANGENKUIL ?


.Zaterdag 29 juni

Zon 5u32-22u00

Apostelen Petrus en Paulus

Als het Pieter en Pauwel is, zorg dat de hooitijd ten einde is, want pissen doet hij zonder gena, ofwel ervoor ofwel erna

 

1465 - EEN MEDIA HUIS, EEN SLAKKENHUIS OF EEN SLANGENKUIL ?

°°°

 

°°°

O, van XL, worden ze binnenkort medium : de kwaliteitspers wordt Het Medium Huis. Geen brede XXL-maat van en voor Grote Geesten, maar gewoon een ‘medium’-formaat voor mediocre mensen, die graag voorgelogen worden wat ze moeten denken en voelen Een vaderlandse XXL-Pers, moest dat bestaan, zou een pers zijn met de weergave van de feiten, van de waarheden, waar ‘duiding’ het werk, ja het wek zou zijn van de koper, van de lezer dus, en niet van het straat-jopurnaille. Het zou een pers zijn met correcte titels, waarvan de meeste bladzijden niet zouden gevuld zijn met foto’s, maar met teksten. Het zou een Pers zijn die de Leiders op de vingers kijkt, en die hen niet naar de mond praat. Een Pers met een monkellach in de stralende ogen. Een Pers die schrijft dat ze, de politiekers, lichtjaren boven hun stand leven. Zij, niet wij. Een Pers die schrijft dat zij, de politiekers aan ‘Ontwikkelingshulp’ doen net zo lang tot wijzelf onderontwikkeld zullen zijn. Niet zij. Het is trouwens nu al een paar jaar zo, dat ze dank zij  de hulp (de gulp?) van ‘onderontwikkelden’ krijgen om verkozen te blijven.
Het zou een Pers zijn, die dagelijks de spiegel voorhoudt, hoe dat soort politiekers al wie anders denkt dan zij en daar durft voor uitkomen, in een schutkring plaatst, alsof ze pestlijders waren. Het zou een Pers zijn, die juist door de Waarheid, geheel de Waarheid en niets dan de Waarheid te schrijven, zou verkopen als zoete broodjes.
Maar nee : we worden, boven op een sociaal slachtveld, voor jaren weer in de doeken gedraaid, net zolang tot uiteindelijk de subsidies waarvan ze leven, als vanzelf zullen opdrogen, zelfs al zijn de gazetten al een tijdreke alleen nog gedrukt in Arabische spaghetti-slierten.
*
Slangen, dat is algemeen bekend in  de dierenwereld, zijn solitair levende dieren. Als ze al eens op een zeldzame keer bij elkaar komen, dan is dat ook volgens een strenge natuurwet, namelijk de Wet van de Procreatie, wat een geleerd woord is voor de voortplanting.
Zoiets gebeurt o.a. ook bij het Koninklijk echt(brekers)paar van Laeken : aan het moederschap van Laurent Coburrg, noch aan het vaderschap van dochter Delphine valt te tornen. Koning Albert Second, dezelfde die ons een paar keer per jaar de les komt lezen, heeft dat openlijk toegegeven in ‘TSCHELDT van vandaag : aan het vaderschap van beide koningskinderen valt niet te twijfelen. Anders zouden hun respectievelijke moeders gelijk zijn aan een soort Onbevlekte Ontvangenis, wat een heiligschennende gedachte is. Ooit werd men voor zo iets gegeseld tot de dood er op volgde, nu maakt men daar toneelstukken over.
*
Hoe komt dat toch, dat via de slangenwereld en de daar aangekleefde voortplatings-dwang, ik automatisch terecht kwam bij Het Paleis? Dat is bijna paranormaal, want ik wilde het hebben over ‘voorbeeldfuncties’ en ‘leidinggevend gedrag in de media-wereld. Ik had er namelijk geen flauw vermoeden van, dat deze twee werelden bijna naadloos in elkaar overgingen : ze doen dat via de gemakkelijke weg die naar de hel leidt, namelijk de leugen.
Maar nu dreigt de tussenliggende macht tussen de Wetgevende en de Uitvoerende, de hoernalistenwereld, dwars te liggen, want zij vrezen voor de poen. Ze zijn Vlaams, zeggen ze, ze zijn Verenigd zeggen ze, en ze beweren ook journalisten te zijn, wat 3 keer gelogen is. De Vlaamse Vereniging voor Journalisten is de vermomde belgicistische boksring voor broodschrijvers zonder een greintje zelfrespect. Want moesten ze Vlaamse Journalisten-Voortrekkers zijn (VJV), dan zouden ze dagelijks niet schrijven  wat en hoe de bazen willen, maar wat de waarheid is.
*
Mohbama bij Mandela in het uur van diens dood : dat is geen PR voor beiden, maar lijkenpikkerij in dienst van de Marxistische wereldverovering. Dat is ‘Weg met ons’, want we ruimen de weg voor de Jihad, zodat Islam de wereld regeert, en zij daarvan kunnen mee profiteren. Helemaal in de lijn van het gedachtengoed van de Familie Leysen, die grootgebracht is aan de boezem van de Duitse Nationaal Socialistische PvdA van Dolf-met-de-Snor.
*
Alles wat in voorgaande aliane’s neergeschreven staat, had in feite door één enkel woord kunnen vervangen worden :
diversiteit.
Dat woord is de Grote Bedrieger van deze tijd, want het staat voor zoveel mogelijk nieuwigheden, die zoveel mogelijk van de vroegere eigenheid overklassen.
Vroeger had men over zoiets filosofisch gereageerd met de bedenking : ’Ons Heer moet van elk zijn getal hebben’ – maar dat kan nu ook al niet meer, want dat zouden de Islammers zich beledigd kunnen voelen. 
Leysen, leysde, geleysd :ziedaar de werkwoord-vorm van … by den bok gezet sijn….

°°°

Ter zake :

Journalistenbond: "Bezorgd om fusieplan"

*

27/06 Media & Cultuur "Wij zijn heel ongerust en bezorgd om het plan tot samenwerking dat Concentra en Corelio donderdag aankondigden", zegt Pol Deltour, secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). De VVJ vreest eventuele effecten op de werkgelegenheid voor journalisten en de diversiteit in het medialandschap.

"We zullen, als journalistenvereniging, hier heel goed moeten opletten en we gaan er alvast alles aan doen om eventueel banenverlies tegen te houden. Hopelijk wordt het niet opnieuw een bloedbad. De voorbije vijf jaar hebben we immers al 400 beroepsjournalisten verloren, en dat waren vooral freelancers."

Diversiteit waarborgen

Deltour ziet ook problemen met de diversiteit van het Vlaamse medialandschap. "Ze beloven dan wel dat de diversiteit en de eigenheid van de verschillende titels behouden zou worden. Maar dat zeiden ze ook bij Het Volk. En we weten allemaal dat die krant na verloop van tijd is opgeslokt door grote broer Het Nieuwsblad."

Corelio heeft duidelijk het overwicht bij het vormen van een eventuele joint venture: 62 tegen 38 procent. Volgens Deltour is het echter geen walkover voor de uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad. "Concentra wordt niet weggeveegd, zeker nu niet. Daar moet natuurlijk bij opgemerkt worden dat binnen de familie Baert, eigenaar van Concentra, opvolgingsproblemen zijn."

Lokaal verankerd

Net als verschillende andere stemmen is Deltour wel positief over de Vlaamse verankering die Het Mediahuis zal krijgen. "Daar is veel voor te zeggen, maar zelfs binnen die context moet er niet al te bruusk gehandeld worden."

 

Geschreven door AABEE via Digitalia

°°°°°°