woensdag 31 juli 2013

1612 - VOETBAL KIJKEN IS EEN MENSENRECHT OOK VOOR KIPPEN KONIJNEN


Maandag 29 juli

Zon 6u05-21u32

H Martha, patrones van het huispersoneel

.

1612 - VOETBAL KIJKEN IS EEN MENSENRECHT OOK VOOR KIPPEN KONIJNEN.

.

Vlag van de Vrije Herenigde Nederlanden na 2014

 

De Hollandse zuinigheid, gestoeld

Op Vlaamse leest ontworpen om te duren…..

.

Enne, wat diene simpele daar vertelt in Copacabana voor maar liefst 3.000.000 van zijn aanhangers, dat de boodschap van Die op z’n Kruis belangrijker is dan het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië, voor zoiets verdient die man de doodstraf.
Gelukkig dat er de Europese Unie is, die de mensenrechten van het voetbal een hogere prioriteit geeft dan de zorg voor werk en welzijn. Jammer alleen dat de velokoers en de sportcompetitie in het algemeen voorlopig van dezelfde bescherming niet mogen genieten. Misschien dat de strijd tegen de opwarming van de aarde momenteel hen meer zorgen baart. Of is het lobby-ën om de zomer-festivals eveneens als mensenrecht te classificeren, nog niet ver genoeg ge-avanceerd? Ik hoor dat er in Nederland al 2.500 per jaar zijn en dat is toch kassa, kassa, kassa…..
*
Ergens las ik ook, dat het bij het mislopen van de Europese Unie, geen 5 voor 12 is, maar kwart voor een. Om die Pipo’s nu eindelijk (na 25/5/2014) naar huis te sturen (of erger!) eerst iedereen uit verlof zien terugkomen, dan de maand van ‘de Blijde Intredes’ ondergaan, de ‘winterfeesten’ overleven (en voor de Gelovigen de Kerstdagen overleven), en tegen dan is Di Jeanetto ver uitgezongen, en kan het aftellen beginnen naar het einde van België.
Na de verkiezingen kan dan een en ander op poten worden gezet. Tot het zo ver is, zullen we ‘centuur’ moeten doen met onze vrijheids-gedachte. Misschien dat de jonge Vlamingen, ondertussen al lang terug van de Wereldjongerendagen, ondertussen een soort ‘Kruistocht’ hebben op gang getrokken, die het allemaal veel gemakkelijker zou maken. Vlaanderen verlaat de doelloze tocht door de woestijn van de onverschilligheid, en valt terug op wat de Vlaamse Beweging in het verleden groot heeft gemaakt.
Afspraak op de IJzerweide, waarschijnlijk nog in Steenstraete bij het graf van de Gebroeders Van Raemdonck, maar liefst, na het sluiten van de Godsvrede, terug in de schaduw van het IJzerkruis in Kaaskerke.
De Paus zal er wel niet zijn, maar wèl Zijn boodschap voor een assertiever Christendom.. Aan zij die oren hebben om te horen, dat ze horen! Als de Jeugd het voorbeeld geeft, wat blijven wij, Senioren, dan aan de zijlijn staan?

.

Ter zake :

Bizarre mensenrechten

Geplaatst door Esther op 27 juli, 2013 - 20:30

Lang leve het Europese Hof voor de Plichten van de Mens.

*

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft vorige week een opmerkelijke uitspraak gedaan, waar ieder weldenkend mens levensgrote vraagtekens bij zal zetten. Omdat grote voetbaltoernooien zoals het WK en het EK behoren tot de culturele identiteit van de Europese landen, moeten voetballiefhebbers deze toernooien zonder beperkingen kunnen bekijken. Wij, Europese burgers, hebben recht op voetbal, en daarom moet de publieke omroep in België en in Groot-Brittanië de wedstrijden blijven uitzenden, tot grote treurnis van degenen die beseffen dat ook voetbal valt onder entertainment, en dat het verbod voor de UEFA en de FIFA de uitzendrechten te verkopen aan wie ze willen een flinke inbraak is op de vrije markt in vermaak. Wanneer mensen echt zoveel behoefte aan voetbal hebben, kunnen ze daar toch voor betalen? Waarom zou het EHRM beter weten dan de burgers zelf dat ze absoluut voetbal nodig hebben om een schrijnende inbreuk op de mensenrechten te voorkomen?

De situatie is met enig eufemisme nogal treurig te noemen. Wij moreel verheven Europeanen hebben een mensenrechtenhof in het leven geroepen dat het voor elkaar krijgt om voetbal tot mensenrecht te verheffen. Nu ben ik zelf niet zo'n fan van voetbal, maar ik weet zeker dat ook de meest verstokte voetbalkijker na een periode van afkicken prima een gelukkig leven zal kunnen leiden zonder een druppel voetbal. Waar hebben we het over? Voetbal is toch geen mensenrecht? Zoals Peter Riezebos gisteren in Elsevier stelde

 

Maar deze ontwikkeling heeft nog een consequentie: het leidt tot de verwatering van de klassieke grondrechten. De overige zaken zijn afleiding, zij nemen tijd in beslag die niet meer kan worden besteed aan werkelijke schendingen van mensenrechten.

 

De proportionaliteit is zoek wanneer de aanwezigheid van kruisbeelden in een klaslokaal ook een schending van een mensenrecht is, wat maakt het opsluiten van journalisten zonder enige vorm van proces dan zo vreselijk?

 

De vergaande bemoeienis van het EHRM met uiteenlopende zaken neemt steeds groteskere proporties aan. De rechters bemoeien zich overal tegenaan, of het nu gaat om kruisbeelden in een klaslokaal, het nieuwste bizarre mensenrecht voetbal, of het verbod op het uitleveren van de beruchte islamistische terrorist Qatada aan Jordanië waardoor juridische kosten voor het volk van Groot-Brittannië inmiddels zijn opgelopen tot ruim anderhalf miljoen pond.

Maar zelfs bij begrijpelijke uitspraken die ook echt raken aan de klassieke mensenrechten, zoals de uitspraak over het weren van de kieslijst van vrouwen binnen de SGP, is het verstandig de vraag te stellen of dit systeem wel echt is wat we met zijn allen willen. Tegenover ieder recht staat immers een plicht. Hoe meer rechten en rechters er zijn die zaken verbieden of gebieden op basis van een lange lijst van 'mensenrechten'.

 

Het sluiten van mensenrechtenverdragen ter waarborg van passieve mensenrechten, zoals het beschermen van de vrijheid van meningsuiting door censuur door de staat te verbieden, kan verstandig zijn. Het is belangrijk, ook binnen een democratie, om paal en perk te stellen aan de macht van de staat. We willen bijvoorbeeld niet dat de vrije pers wordt gecensureerd, of dat politieke tegenstanders van de heersende partijen achter slot en grendel terecht komen vanwege hun opvattingen. We willen niet dat de overheid sharia-wetten invoert waarbij de vrouw een gevangene wordt van haar hoofddoek en huis. De overheid mag niet al te machtig worden.

 

Wanneer we echter allerlei actieve mensenrechten in internationale verdragen gaan vastleggen, worden niet alleen rechten gewaarborgd, maar ook plichten. Het resultaat is bekend: lang leve het Europese Hof voor de Plichten van de Mens, lang leve de plicht voor de belastingbetaler om grote hoeveelheden geld op te brengen voor zaken als het faciliteren van het recht op voetbal voor iedereen.

 

De oplossing is even eenvoudig als voor de hand liggend. Actieve mensenrechten zouden niet in verdragen vastgelegd moeten worden. Waarom zou een rechtbank ergens in Straatsburg beter voor een Europees land kunnen beslissen hoe zaken als de inrichting van politieke partijen of het uitzenden van programma's op de publieke omroep geregeld worden binnen de nationale politiek structuren en de nationale gebruiken? Zijn de rechters in Straatsburg moreel verheven boven de bevolkingen van de landen die aan het hof zijn verbonden? Het zijn toch ook gewoon mensen?

 

De dramatische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels vrijwel vergeten, en niet langer is het angst of een al dan niet terecht schuldgevoel over hoe democratie in Europa uit de hand kon lopen dat ons morele kompas stuurt. De opvattingen die steun bieden aan dit soort uitspraken van het EHRM worden tegenwoordig gestuurd door de alom vertegenwoordigde misvatting dat wij in Europa nu eenmaal beter zijn dan de rest van de wereld. We hebben geen EHRM omdat we het nodig hebben - er zijn immers voldoende andere verdragen zoals BUPO en IVBPR - maar we hebben een EHRM om onszelf op de borst te kunnen kloppen. We kunnen best zonder, en het huidige fiasco over het recht op voetbal is meer dan voldoende aanleiding voor onze politici om dat eindelijk hardop te zeggen en er echt werk van te maken.

.

 

Tja, over die Europese Unie is het laatste woord nog niet gezegd. Altijd leerzaam om te weten wat er vroeger is gebeurd. In 1789 werd, met de Franse Revolutie de bestaande wereldorde omver geworpen. Maar tot hiertoe is er qua het leiden van de volkeren, niets beters in de plaats gekomen, tenzij bal-bla-bla, boem-boem en veel wapengekletter. Napoleon, de Corsicaan, heeft het geprobeerd; net als Stalin in Rusland en Hitler in Duitsland. Langsheen de Westkust van Frankrijk zijn de versterkingen voor ‘Festung Europa’ alleen nog daar als toeristische bezienswaardigheden. De verovering van de ruimte, ooit begonnen dank zij  de speeltjes van Werner von Braun, ligt wereldwijf stil bij gebrek aan de nodige fondsen. Amerika is al ontdekt, en andere continenten zijn er niet. Dus moeten we doen als iedere goede detective, die vaststelt dat hij vast zit : hij moet terugkeren naar het begin van zijn onderzoek, om zo te vinden wat hij eerst heeft gemist.
Hebben we honderden keren weten zeggen door Witse.
*
Wij, Vlamingen, zijn sedert die o zo Katholieke Philipps II van Spanje, (zij het onder dwang van de wapens), een verkeerd spoor aan het volgen, los gescheurd van het ‘Protestantse’ Noorden. Sedertdien zijn ons volk en ons grondgebied de speelbal geworden van de Grote Mogendheden : Oostenrijk, Spanje, Frankrijk. Tot, na Waterloo (1812) Engeland als overwinnaar, oordeelde dat Europa een buffer nodig had, om het ziekelijk Franse imperialisme in te perken. Zo kwam de Unie tot stand met Willem van Oranje en werden de Nederlanden weer één, buiten een stuk van Vlaanderen dat sederr 1713  Frans Vlaanderen wordt genoemd. Omdat dat rijke gebied in de Spaanse Sucessie-oorlog als oorlogsbuit aan Louis Quatorze als zwijggeld werd toegeworpen. Daar kregen de Vlamingen, die niet eens betrokken partij in het geding waren geweest te horen :
Nous traiterons sur vous, chez vous mais sans vous”
*
Het mooie liedje duurde slechts van 1814 tot 1830 voor de Herenigde 17 Provinciën. Hollands ‘Gouden Eeuw’ was toen al voorbij, en ‘Parijs’ bleef maar stoken om die rijke Vlaamse gouwen terug in te palmen. Met list en bedrog werden ‘de Hollanders’ verjaagd, en de onzalige Brabantse Omwenteling was geboren.
Sedertdien leven de Vlamingen als wingewest van de Franstaligen. Tessenderlo Chemie, onlangs uit armoe voor 182 miljoen Euro verkocht door de Franse Staat aan Picanol Weefgetouwen – Ieper- is daar een klein voorbeeldje van.
Maar sedert kort, en zeker in de zomer van 2013, zijn er 3 (drie) factoren die een historische kans bieden om eindelijk orde op zaken te stellen.
1) De zwaar slagzij makende ‘Belgica’ heeft met Koning Kukuleku  sedert kort een kapitein als in een frivole framboos-operette, met alleen maar rugridders en Eerste Ministers als actoren.
2) Vlaanderen kleurt meer en meer geel, dat zegt de Internationale Pers, en dat zeggen zelfs onze vijanden.
3) La France is financieel, dank zij het socialisme en vooral met deze President Hollande, die inzake populariteit aan de grond zit, zo goed als stuurloos, terwijl in de coulissen, dank zij het Vlaams Belang, Marine Le Pen onze virtuele bondgenoot zal zijn. Die kan misschien teruggeven wat Louis XIV in 1713 heeft gestolen : de Vlaamse Bergen, tot aan de Zomme.
Neem daarbij de algemene dégôut van de brede massa over wat de Tsjeven van de Europese Unie hebben gemaakt, en het plaatje is rond.
O Ja, en over de 2 Vlaamse ‘chefs’ gesproken : zij moeten toch ook weten, dat in 1302 Jan Breydel en Pieter De Coninck toen 100% hebben samengewerkt? Kunnen zij zich altijd van overtuigen, door een kort bezoekje aan de Grote Markt van Brugge….
De helden van 1302 blijven in Brugge gestandbeeld, maar waarom zouden de twee helden van 2014, na de overwinning, niet in Antwerpen mogen gestandbeeld worden?

 (drie) Geschreven door AABEE via Digitalia

 

 

zondag 28 juli 2013

1611 - FLANDERS LANGUAGE VALLEY VOOR DE ELFENDERTIGSTE KEER LEEG GEROOFD


.
1611 - FLANDERS LANGUAGE VALLEY VOOR DE ELFENDERTIGSTE KEER LEEG GEROOFD
.
Dit is het plekje dat gemaakt was om ooit wereldberoemd te worden
 
 
Thans alleen nog goed om er op bedevaart te gaan.
.
De menselijke stem digitaliseren en op die manier de gehele wereld als één grote familie dezelfde taal doen spreken : daar was in de Geschiedenis maar een voorbeeld van, en die was dan nog glans rijk mislukt, als we het verhaal van de Toren van Babel mogen geloven.
Hier, op dit klein stukje Vlaanderen, werd de start gegeven…Bekijk goed de afbeelding hierboven : het geschonden landschap is voor altijd een levend verwijt oor het heden. Op deze plaats stond in mijn kinderjaren een prachtig boerenhof waar ik met de vriendjes opgroeide en speelde. Of was het eerder dat ik er speelde en tussendoor ook opgroeide?  Waant de dagen waren eer trager….
*
Moest, ten tijde van Christoffel Colombus die in 1492 Amerika ontdekte, de NSA-spionage bestaan hebben, dan zouden we nu in een wereld leven, waarin Amerika toen Europa had ontdekt.
Dat idee is niet meer belachelijk, als dat Amerika de spraak-technologie zou ontdekt hebben. Een God die ‘Veritas’ zou heten bestaat niet, maar moest die bestaan hebben, hij zich als een  kip aan ’t spit, liggen keren in zijn graf.
*
Het is bijna erger dan het einde der wereld.
Aan de rand van de stad Ieper, op de weg naar Langemark en de loopgraven van ’14-’18 waar de bloedigste veldslagen plaats grepen tussen de Engels-Franse en de Duitse legers, aan gevleid tegen de ‘Pilkem Ridge (een strategisch belangrijke heuvelrug), ligt de vroegere site van Lernauit & Hauspie, thans, voor een klein gedeelte, sedert het Faillissement van de Eeuw, het hoofdkwartier van NV Picanol Weefautomaten, die tweede pijler waarop de welstand van de streek teert.
Daar heeft U, in één en dezelfde alinea, twee slagvelden voor de prijs van één. Rondom in de velden ’t allenkante de ‘war graves’ met de wereldbekende witte zerkjes, en in het centrum daarvan een nieuweerwetse constructie, die ene grote begraafplaats waar Vlaanderens opstanding en toekomst begraven liggen. Niks technologie, alles weg geroofd met hulp van vele medeplichtigen, waaronder in de eerste plaats, de Belgische Staat. De tijd dat de jonge Coburger daar te speuren viel, of de Diikke DeHaene van Diksia, ligt nog niet zo ver achter ons. Ze kwamen gewoon door het beeld lopen, om te delen in de gloriol. En in de centjes. Nog even, en Dexia, maar ook Coburg zouden de wereld afrossen om de eer op hun hoed te steken.
*
Zelfs 20 jaar na datum, en nadat het schandaal van de Amerikaanse NSA-spionage is uitgelekt : geen woord van niemand over deze gestolen dromen van de vele duizenden plaatselijke ‘investeerders’, de bakkers, de beenhouwers, de leraars, de kleien zelfstandigen, die tot hun laatste spaarcent in L&H hadden belegd. En die hun laatste dagen, arm en berooid, in een OCVM-gesticht zijn moeten doorbrengen, in plaats van ergens aan een Spaanse Costa del Sol. Zoals beloofd door Diksia…..
Er hangt een vreemde reuk boven Flanders Language Valley. Een lijkengeur. Die van de 3 nooit opgeknoopte rechters, die de valse aanklagers vrij lieten, en de helden veroordeelden om iets waarvoor men in de USA zo gezegd te stom voor was om te begrijpen en daar ‘creatief boekhouden’ werd genoemd. Maar nog voor de woorden van de Rechter koud waren, waren al de internationale patenten en brevetten reeds in Amerikaanse handen of in de handen van medeplichtigen.
Hoe ze bij Google of Samsung zijn geraakt, is een verhaal waarvoor men in Brussel nooit tijd zal hebben. De waarheid zou wel eens te pijnlijk kunnen zijn voor het grootkapitaal…..
O ja, dat ‘creatief boekhouden’ is zo een van de vele slimme Tsjeven-streken die gaat over toekomstige zekere maar nog niet gerealiseerde omzet die in de balns-toelichtingen aan de aandeelhouders VERPLICHT moet verstrekt worden. KPMG, de collega-accountants van wereldformaat, waren tenslotte ook geen kerstekindjes, hé. Volgens de Boekhoudwet zijn dat order-rekeningen met alleen een informatieve rol. Maar dat is iets dat in het Angelsaksisch boekhoudsysteem niet bestaat…. Daar is men nog altijd niet vertrouwd met het tiendelig stelsel…. Maar rekent men in ‘mijlen’ om naar de maan te vliegen…
.
Ter zake :
Spreek Chinees met Google-telefoon
27/07/13, 12u56  − Bron: ANP Bron DM
*
Chinees spreken wordt steeds makkelijker. Google werkt aan een nieuwe technologie waarmee je in je eigen taal een telefoongesprek kunt voeren, terwijl de persoon aan de andere kant van de lijn een andere taal hoort. .
"Dat is waar we naartoe werken", zegt vicepresident van Android, Hugo Barra, tegen The Times.
Volgens Barra zijn er al meerdere prototypes en wordt er wekelijks vooruitgang geboekt. Bepaalde talen zijn al bijna perfect, uitgaande van een stille omgeving.
Samsung kwam onlangs al met de S Translate app, waarmee een gesproken tekst vertaald kan worden. En Microsoft presenteerde in november een vertaaltechnologie waarmee je zelfs een vertaling in je eigen stem kunt afspelen. Maar met een vertaalmachine die direct tijdens een telefoongesprek kan functioneren lijkt Google met weer iets nieuws te komen. .
Geschreven door AABEE via Digitalia
 

1610 - WAAROM JONGE GODEN UIT HET ZWERK MOETEN GESCHOTEN WORDEN


.
1610 - WAAROM JONGE GODEN UIT HET ZWERK MOETEN GESCHOTEN WORDEN
.
Ze vragen er om
 
.
Dit stukje zal gaan over de nieuwste ‘denktank’ der Tsjeven, de INNESTO. De voortrekkers daarvan, de twee jonge goden waarvan sprake in de titel van dit stukje, zijn Eric De Natte Dweil Senior, en een zekere Bothuyne, beiden als kometen uit het niets opgedoken.
De naam Innesto verwijst overigens overduidelijk naar…het in nesten zitten bij de Tsjeen…. En dat is juist waar Hugo Camps hieronder de aftrap voor geeft in een rondje kont-trappen.
*
Het is een vast gegeven in de criminologie : het selectief geheugen van betrapte misdadigers en bij uitbreiding in de volksmond, van alle Inlandse Rode Vaandeldragers. Hugo (Concentratie)Camps is op die vaste regel geen uitzondering, vandaar dat hij in de De Morgen van gisteren tweede viool mocht komen spelen, naast die andere grootheid, de verrezen Steve Stunt, die op het hoogste schavotje met EthiasCo weer met veel toeters en bellen de politieke arena intrekt. De Staatsbank & Staatsveerzekeringen Ethias, de vroegere Rode Staatskerk, heeft er een dus een flinke zoon bijgekregen : de Co. Vandaar EthiasCo, om te rijmen met…fiasco.
De Steve is, zoals we allemaal weten, vriend en vijand, niet van gisteren en heeft bij de Dikke van Diksia de mogelijkheden ontdekt om met het geld van de ‘cooperanten’ én met Staatssteun, net als een goochelaar, geld uit de zakken van de achterban te ritsen. Het wijst er zelfs op, dat de ARCO-copperanten weer mogen ademen : Steve heeft gegarandeerd voorkennis van de uitspraak inzake de door Leterme ge-arrangeerde Staatswaarborg, die stelt dat ‘copperanten’ van de failliete ACW-tak Arco geen aandeelhouders, maar in feite gewone ‘spaarders’ waren. Er zal dus veel volk komen naar kijken, want de Staat waarborgt ‘spaargeld’ tot 100.000 Euro.
Dat opent onverwachte perspectieven voor de ondernemers-wereld. De familiale NV (met durf-kapitaal) wordt coöperatieve, de aandeelhouders met hun inbreng van het familie-fortuin worden bij notaris-akte omgetoverd van aandeelhouders naar ‘coöperanten’ en als het tegenslaat zodat de zaak op de fles gaat, betaalt de Staat het verloren familie-fortuin terug.
Hogo Campo kan dus nog heel wat meer aan de kaak stellen dan de maiden-trip van 2 opkomende jonge CVP-Godheidjes.
*
Natuurlijk trekt hij de kaart van de werkman : hij is er zelf ene, alhoewel hij misschien wetens en willens, het belangrijkste over het hoofd ziet. Het maandelijks pensioengeld is immers geen soort aalmoes of overlevingspremie door de Samenleving uitbetaald aan de almaar door groeiende groep gelukkigen. Het pensioen is de gespreide terugbetaling in de tijd van de afgehouden bijdragen, individuele en patronale, verhoogd met de intrest, die door de Staat als goed huisvader beheerd hadden moeten worden. In die zin is ‘de vergrijzing’ en de daardoor stijgende pensioen-last één grote leugen, want hoe groter de hoop, hoe groter de bijdragen moeten zijn geweest. Maar zoals altijd als er door politiekers geld van anderen moet beheerd worden, staat dat gelijk met de kat bij de melk zetten. Het systeem is verworden tot een druk-ketel tot de rand gevuld met adder-gebroed, waar die kat haar jongen niet meer in terugvindt, eenmaal het geld weg is.
Zeer juist, Campske! En weet U nog wie de ‘Portefeuille’ Pensioenen al die jaren beheerd (begeerd?) heeft. Vooral die éne is vermeldingswaard, die op de spreek-tribune van het Parlement iets kwam broebelen over  ‘witboek’ gevolgd door ‘n ‘groenboek’. De man zit nu gelukkig d’aerd’in, zodat er hem verder niets meer kan ten laste gelegd worden.
*
Over het werk van de Regeringen Verhofstadt : ook daar vindt U, Heer Campo, veel aanwijzingen  voor creatief omgaan met pensioenkassen, waarbij in de Gouden Jaren het geld door deuren en vensters werd vergooid. Door o.a. de ‘politie-hervorming’ van Linke Lewie uit Leuven, waar na 20jaar is gebleken dat er bij dat korps bijna meer ‘directeurs-generaal’ waren dan manschappen.
Maar ik wil het vooral hebben over de weggemoffelde kostprijs-berekeningen van de massa-immigratie die maar niet uitgeklaard geraken.
Ook weer zeer typisch voor de Roodhuiden : elke ondernemer die ‘draait’, goed of slecht, moet volgens een vast schema, per 12 maand een balans openbaar maken. Is vooral zeer leerzaam voor de kleur-syndicaten, die echter angstvallig de eigen schaamdelen blijven bedekt houden.
Maar de Verlies & Winstrekening van de immigratie moet ondertussen het best bewaarde staatsgeheim ter wereld blijven. De mensen zouden eens kunnen zien, waar het geld dat ze zelf bijeen gespaard hebben voor hun pensioentje, naartoe is gevlogen….
.
Ter zake :
Vhsdt Van Rompuy en Bothuyne herleiden pensioendebat tot een provocatie
*
Twee nieuwlichters van CD&V lanceren het voorstel om de pensioenleeftijd aan de levensverwachting te koppelen. Wie vandaag jonger dan 40 is, zal zich tot zijn 70ste krom moeten leggen. Naar de loopbaan wordt niet gekeken. Naar het soort werk en het opleidingsniveau ook niet.
De parlementsleden Van Rompuy en Bothuyne herleiden het pensioendebat tot een provocatie. Geen mens wist tot nu toe van hun bestaan, maar de trap onder de kont van zestigplussers moet daar verandering in brengen. Hun honger naar naamsbekendheid was groter dan de afschuw voor de belediging van bouwvakkers en klerken. Ook nog intellectueel broddelwerk. Gooi- en smijtwerk.
De vraag is of de jonge wolven gemandateerd zijn door hun partij. Met hun voorstel trekken ze lelijke krassen door het sociale profiel van CD&V. Net nu de partij weer een meer ideologische bocht leek te hebben genomen. Niet alleen maar machtspartij.
Het pensioendebat wordt steeds vaker opgeluisterd door onfrisse klanken. Er wordt gespeculeerd op gevoelens van schuld en gêne. Zie toch eens wat gij de gemeenschap kost!
Elke normale mens weet dat de status quo niet te handhaven is. Maar moet er daarom zo lichtzinnig worden gedaan over het arbeidzame leven van mensen boven de vijftig?
Alsof het alleen maar een pretje was.
Hugo Camps
.
Wat de politiek heel wat doorzichtiger zou maken, is op elk niveau, na elke verkiezing, de ‘gebuisde’ exemplaren voor de Rechtbank te brengen, waar onafhankelijke experts een boekje over hen kunnen opendoen. En waar het Hof/Le Palais geen zaken mee heeft.
Deze Rechtbank zou ook geen beroeps-rechters mogen hebben, want dan zou men kunnen voortboeren lijk men nu bezig is : elkaars rug krabben. Er zou een volksjury moeten komen en de eerste vraag zou telkens moeten gaan over het invullen van de voorbeeldfunctie voor een Openbaar Ambt. En hiermee is niet de dienstwagen of het kostuum van de gebuisde bedoeld.
De strafmaat zou daarom zo simpel mogelijk moeten gehouden worden : opknoping of, voor de lichtere gevallen, eeuwigdurende verbanning. Vrijspraak of beroep is uitgesloten. Elk vonnis zou, zoals ten tijde van de repressie, standrechterlijk moeten uitgevoerd worden.
Wedden dat er nooit meer genoeg volk voor de kieslijsten zou gevonden worden, behoudens bij het Vlaams Belang, waar men staat te popelen om op zekere dag de Augius-stallen te kunnen uitmesten.
Geschreven door AABEE via Digitalia
 

zaterdag 27 juli 2013

1609 – WIL NEDERLANDSE RECHTER WIJZIGEN LATEN AANBRENGEN AAN HET WOORD VAN ALLAH


.

Zondag 28 juli

Zon 6u03-21u34

H Ada

.

1609 – WIL NEDERLANDSE RECHTER WIJZIGEN LATEN AANBRENGEN AAN HET WOORD VAN ALLAH ?

.

Marc Dutroux denkt er aan, dank zij deze advocaat,

 

Zich te bekeren tot de Islam, op voorwaarde dat hij ‘het’ (het onnoembare) op een briefje heeft, zodat hij geen 2de keer levenslang den bak in gaat.

.


In dezelfde rechtszaal waar Geert Wilders ooit als gemene misdadiger voor de Rechter stond waar hij werd vrijgesproken, en de PVV thans de grootste partij van Nederlandf is, komt  dus een nieuwe zaak voor die het ‘zaaien van haat’ wil aan banden leggen. Ik heb de dagvaarding niet gelezen, maar vind dat durven! Ziehier de misdaad. Een zekere Mr De Jonge vertelt voor waar en  echt op T.V. letterlijk wat in de Koran staat (pedofilie als na te volgen voorbeeld), en wordt daarvoor voor de Vierschaar gesleurd. Omdat zoiets de tere zieltjes van de overtalrijke  Moslims beledigt. Nou Moe, nou breekt m’n klomp, moet die Hollandse Meneer gedacht hebben. Hij weet wel dat er gezocht wordt naar ‘Jurisprudentie’ om de mensen de mond te snoeren, maar dat het nu precies om zoiets stoms zou gaan, daar kan hij even niet bij.
De Koran is het woord van Allah zelf, en daar verhaalt de Allerhoogste in eigen woorden, hoe de Profeet naar een gewoonte van die tijd, die helaas nog altijd navolging vindt in sommige landen, zich een kind van 6 jaar moest uitkiezen, om ermee gemeenschap te hebben. Iets wat dat kind, dat daarvoor haar spel met de poppen moest onderbreken, de volgende morgen spontaan aan haar moeke vertelt. Dat, zegt de Rechter, mag niet : want volgens de aanklacht voelt de ware Moslsimmer zich de dag van vandaag, door de achterliggende gedachte, beledigd. Volgens he, zou op belediging van Moslims, de doodstraf moeten staan. Christenen daarentegen, mogen zoveel mogelijk ‘beledigd’ worden, want met de grofste godslasteringen wordt het modernste toneel gemaakt. Daar is niets meer heilig, iets wat zelfs door de Bisschop van Antwerpen naar waarde geschat wordt : Mgr Bony had zelfs lovende woorden voor acteurs die met rotte tomaten en ander vuil op de scène naar het Kruisbeeld gooiden. Men is tenslotte geëmancipeerd, of men is het niet.
Zo trekt ‘To Morrow-land’ in Boom honderdduizenden festival-gangers om te feesten als varkens, terwijl in Libramont op de landbouwbeurs wereld-resultaten neergezet worden met het werk van naarstige boeren. JaJa, men is geëmancipeerd of men is het niet! Agge mo leut êt!
Het ‘haat zaaien bestrijden  : zeer goed gevonden van de arbiter. Maar voelt men zich nu beledigd omdat dat daar zo staat in de Koran, of omdat men dat op een niet door eerbied doordrenkte manier citeert? Kleine nuance, maar zeer belangrijk voor geëmancipeerde mensen!
Maar het zou ook anders kunnen. Volgens mij verdient Mr de Jugepee door deze rechtszaak de doodstraf door onthoofding tot de dood er op volgt, omdat hij kritiek heeft op het woord van Allah.
Tja, hoe zit het nu : als de Koran eerbiedwaardig is, moet hij opgevolgd worden. Anders is het gewoon een stuk Arabische sub-cultuur, met de waarde van een straf maar onzedelijk mannetjesblad.
Geef mij dan maar de Bijbel : die is wel aan de straffe kant, maar hij is overal Kinderen Toegelaten.
Benieuwd hoe de Vrije Meningsuiting zich hier zal uit de slag trekken. Komt er nu een ‘Koran Revisted’ speciaal voor Nederland, of zal het gezond verstand zegevieren? Lastige zaak : gezond verstand verzoenen met Koran-lovers.
Als ik denk aan die oer-echte Hollandse Marokkaan-Advcaat (zie afbeelding hierboven-) raad ik alle moeke’s aan hun kindjes weg te houden van het TV-scherm.
*
Al iets gehoord over aanranding van de eerbaarheid, tijdens de voorbije hittegolf door jonge monitrices op de zomerkampen? Voor het slapengaan de kindjes M/V tot op het been inspecteren op teken-beten, ook in de jeugdige liesjes :is dat geen kinder-misbruik zoals in de Blokkendoos?  Als daar maar geen vodden van komen!

.

Ter zake :

Volgende week staat het vrije woord voor de rechter

Robert de Jonge noemde Arabieren pedofielen. Donderdag zit hij in het verdachtenbankje.

Robert de Jonge, verblijvend in het buitenland, ontving onlangs post van het Arrondissementsparket in Amsterdam. Een 'Oproeping van verdachte.' De Nederlandse rechter wil dat nu eindelijk die zaak tegen hem gevoerd gaat worden. Robert de Jonge heeft namelijk op de Nederlandse tv gezegd, wat we onlangs weer in de krant konden lezen: Arabieren hebben in het voorbeeld van Mohammed een vergunning om seks te hebben met kinderen.

Zo was dezer dagen dit door merg en been gaande filmpje te zien van een elfjarig meisje in Jemen dat zegt nog liever te sterven dan te moeten trouwen. In Jemen is het aantal kindhuwelijken zelfs toegenomen. Ook in een moslimland als Pakistan worden kinderen voor seks misbruikt. Zie http://youtu.be/-J7_TKgw1To

Wij vinden dit een schande. Ook de Nederlandse politiek heeft grote moeite met een imam die het huwelijk met een negenjarige goedkeurt. In Nederland noemen we zoiets pedofilie.

Robert de Jonge maakte zich daar ook boos over. Hij noemde Arabieren daarom 'kontenbonkers', daarmee ook refererend aan stiekeme homoseksuele praktijken, en hij noemde Mohammed een 'kleuterneuker'.

En dat mag niet, vindt het OM, want dat is beledigend voor een groep mensen, "te weten Arabieren wegens hun ras althans Moslims wegens hun godsdienst."

En daarom staat Robert de Jonge, gewoon een jongen die zich boos maakte, op aanstaande donderdag, 1 augustus negen uur 's ochtends voor de rechter in de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220.

Precies diezelfde betonbunker, waar ook Geert Wilders zich moest verantwoorden omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de islam en over moslims. Alleen toen was er veel aandacht voor. Wilders kon zich een dure advocaat veroorloven. Robert de Jonge kent niemand. Hij heeft een pro deo-advocaat. Hij moet midden in de zomer voor de rechter staan, en dan ook nog eens lekker vroeg. De rechtbank heeft kennelijk helemaal geen zin in al die publiciteit. Het OM zou daarentegen veel voordeel hebben in een veroordeling van Robert de Jonge. Want met dat in de hand kan eindelijk de mond gesnoerd worden van andere islamcritici.

Er staat dus veel op het spel. Maar de media negeren de zaak. De Nederlandse bevolking blijft ontwetend.

Robert de Jonge werd al eerder voor dezelfde rechter gedaagd. Ik was erbij. Ook de arabist Hans Jansen zat op de publieke tribune. Dat vond de rechter kennelijk vervelend, en die maakte er dan ook zomaar een opmerking over. Hij had waarschijnlijk liever dat er helemaal niemand op de publieke tribune zat.

Hier een interview dat ik met Robert de Jonge had. Hier een eerder stuk dat ik over de zaak schreef.

Dat kritiek op de islam en pedofilie de mond gesnoerd wordt is al erg genoeg. Dat de rechterlijke repressie in stilte plaatsvindt, vind ik eigenlijk al helemaal onverdraaglijk.

Zo snoert het vrije Nederland heel stilletjes zichzelf de mond omdat we de moslimmigranten niet voor het hoofd willen stoten. Bang, bang, bang. Wie er werkelijk onder lijden, dat zijn dus kinderen als dit meisje.

Joost Niemöller

Geschreven door AABEE via Digitalia