donderdag 30 juni 2016

3514

5/670 * - EU-vergissingen met loonbeleid/vrij verkeer personen – Ambtsmisbruiken tijdens en na de mandaten – Nelly Kroes video -
.
DEEL 1
***
Vrijdag 1 juli 2016
Hooimaand
Zon 5u34-21u59
H Rombout
Geeft 1 juli regen, de hele maand valt vaak tegen
*
3514 –   WIJ, GROTE ECONOMEN EN KLEINE ECONOMEN ONDER ELKAAR    
*


*
*
Deze ‘Inleiding”, getiteld als ‘Eigen Mening’ heeft eigenlijk deze keer geen vooropgestelde Eigen Mening nodig. Mannen weten waarom.
Gelieve dus zelfstandig op eigen benen direct te gaan genieten van wat deze Hoogleraar Economie kwijt wil.
*
*

*
GEPLUKT BIJ 


*
Vooraanstaande econoom verwijt politici dat ze ware reden voor Brexit verzwijgen
Door: Karen Van Eyken
*
Terwijl de Europese Unie nog steeds aan het bekomen is van de uitslag van het Britse referendum, meent de vooraanstaande Duitse econoom Hans-Werner Sinn dat politici de ware drijfveer
Hans-Werner Sinn stond 16 jaar aan het hoofd van het gerenommeerde IFO-Instituut (een economische denktank, nvdr.) Hij is een belangrijke opiniemaker bij onze oosterburen die er niet voor terugdeinst om te botsen met zowel linkse als rechtse politici. Ook over de Brexit houdt hij zich niet in.
Slechte beleidsmakers
"Diegenen die de Britten nu de rug toekeren en verder doen zoals voorheen, zijn slechte beleidsmakers", verklaart de strijdlustige econoom aan de Duitse krant 'Passauer Neuen Presse'.
"Diegenen die aandringen op een snelle uittreding van het Verenigd Koninkrijk, willen Europa in sneltempo in de verkeerde richting duwen, ze willen er intern een superstaat van maken en extern evolueren naar een fort dat zich afschermt van de wereld",  vindt de 67-jarige hoogleraar economie aan de Ludwig Maximilians-Universiteit in München. "We moeten net een nauw verbond aangaan met het Verenigd Koninkrijk net zoals we dat met Noorwegen hebben gedaan."
Intra-Europese migratie
Uiteraard waren de vluchtelingen een thema bij de Brexit maar de econonoom wijst de toegenomen intra-Europese migratie als oorzaak aan. In het Verenigd Koninkrijk zorgt met name de toeloop van goedkope Oost-Europese arbeiders al jaren voor onrust.
Tussen 1995 en 2015 nam het aantal EU-burgers in Groot-Brittannië toe van 900.000 naar 3,3 miljoen. Vooral na 2004 steeg dat aantal na de toetreding van Oost-Europese landen tot de Unie. Over Het Kanaal heerst het sentiment dat zij wegen op de publieke financiën.
Magneet
Het vrij verkeer van personen is een van de hoekstenen van de Europese Unie. Zo kunnen werknemers in loondienst in een andere EU-lidstaat gaan werken. De algemene regel is dat EU-burgers onder het stelsel van sociale zekerheid vallen van de lidstaat waar ze werken en net daar schuilt het probleem, meent Sinn. "Voor economische migranten werkt dit als een magneet om zich in een rijkere EU-lidstaat te vestigen met veel betere sociale voorzieningen dan in het thuisland. Dit is de ware reden voor een Brexit en die wordt door de politiek doodgezwegen."
David Cameron had nog een deal met de EU uit de brand gesleept die het VK zou toelaten om de sociale voorzieningen voor EU-arbeidsmigranten te beperken maar het akkoord kon de Brexit niet (meer) verhinderen.
Fout
"Migranten worden nu zeer snel in het door belastingen gefinancierde sociale systeem van het doelland geïntegreerd terwijl het thuisland quasi vrijgesteld wordt", zegt Sinn. "Dat is een fout waar dringend iets aan gedaan moet worden."
Maar daar stopt het niet. "De euro werkt niet. In Zuid-Europa heersen chaotische economische toestanden terwijl de Noord-Europese staten worden meegezogen in een spiraal van verantwoordelijkheden," verklaart de hoogleraar.
*

*
*
Is iedereen bij de les gebleven? Ja toch? Ik ook. Maar nu zit ik met een paar vragen.
1° Waarom worden er geen namen genoemd?
2° Waarom lees ik geen voorstellen om geen rechtszaken in te leiden?
3° Waarom voorzag deze EU op voorhand zelf geen voorzieningen om slecht bestuur tijdens maar ook nà de dienstjaren, af te straffen?
Voorbeeld (uit de  DM  van gisteren maar expliciet en voor altijd op Google terug te vinden) Nelly Kroes, de NL ex-commissaris die o.a. op de loonlijsten van ÜBER schijn te staan en na haar dienstjaren volledig haar functie hoereert. Zie


*
(Get) Digitalia
*

*3513
5/690 * - Geert Burger na de Kortrijkse Moskee – Eenvormige tarieven, eenvormige bestrijding, één-vormige straffen -
.
DEEL 4
**
Donderdag 30 juni 2016
Zon 5u33-21u59
H Adolf
*
3513 – EINDE SCHOOLJAAR: DE EUROPESE SCHOOLMEESTERS ZIJN GEBUISD. HOPELIJK VOORGOED    
*
Zoekplaatje:

Waar zit de Izegemse NV-A Ere-Burger?
*

*
In de lijn van de oude fouten der E.U., zoals de knieval  van Geert Burger en de ‘Iftar’ rond de Kortrijkse mos-keet, eerst een voorgerechtje in de lijn van mijn vroegere broodwinning.
Om dus in te gaan op de ‘Nieuwe Impulsen’ van De Drie Musketiers (Hollande, Merkel, Renzi): welke warboel is dat nu met de aanslagvoeten der BTW, TVA, VAT en hoe dat beest ook mag genoemd worden. Elk land heeft totaal verschillende categorieën voor hetzelfde product (benzine, alcohol), met daarboven totaal verschillende aanslagvoeten. 6% of 0%, 14, 18, 20, 25% : alles verschilt van land tot land. Soms zoeken Fransen/Nederlanders in Coburgia hun voordeel, soms net andersom, afhankelijk van de een of de andere wijzigings-gril voor de Begroting van het betrokken land. Is dat nu zo moeilijk om overal in Europa dezelfde categorieën te hebben, en dezelfde aanslagvoeten? Probleem: vriendjespolitiek?
Waar voor de drugbestrijding, de Internetfraude, de vrouwenhandel, niet overal dezelfde wetten? Met vooral dezelfde strenge straffen?
Hetzelfde geldt voor accijnsrechten, die andere dinosaurus die louter en alleen dient om het jongleren met nationale begrotingscijfers mogelijk te maken.
Dezelfde vraag, acuut geworden door de komende nederlaag van ISIS: waarom legt Bruxella-bla-bla ‘ex cathedra’ geen ‘Eenheids-wet’ op, om alle teruggekeerde Syrië-Strijders eenvormig te behandelen, zodra ze één voet op het grondgebied terugzetten? Voorbeeld: levenslange dwangarbeid à la Guantanamo? Een straf in verhouding tot hun misdaad, of niet? 
*
*

*
GEPLUKT BIJ
*

 *
“het Verenigd Koninkrijk zal er niet op achteruitgaan, integendeel”
*
Dat zegt Europarlementslid Gerolf Annemans in een vraaggesprek met Knack.

“Ik voorspel u één ding. Het Verenigd Koninkrijk zal niet het laatste land zijn dat de EU verlaat.” De woorden van UKIP-leider, Nigel Farage gisteren in het Europees parlement kunnen op bijval rekenen van Gerolf Annemans. Volgens Annemans heeft het EU-project op alle domeinen gefaald en dient er opnieuw geredeneerd te worden vanuit soeverein samenwerkende natiestaten. Vooral de dogmatische manier waarop Europa met immigratie omgaat is Annemans een doorn in het oog. “Voor iemand die in de Londense City elke maand een loon met vijf nullen opstrijkt, maakt het niet zoveel uit of zijn land tot de Europese Unie behoort of niet. Maar iemand die zijn job verliest omdat een Pool het veel goedkoper kan, heeft het daar veel moeilijker mee”, aldus Annemans.
Om zijn economisch optimisme over het Verenigd Koninkrijk te staven verwijst Annemans naar de doemberichten die destijds de wereld werden ingestuurd toen het land weigerde om toe te treden tot de Europese muntunie. “Toen het VK niet toetrad, schreeuwde men al dat de Londense City naar het vasteland zou verhuizen. Pure paniekzaaierij. Dat de Britten uit de eurozone zijn gebleven, heeft hen uiteindelijk meer economische groei opgeleverd.”

Naast immigratie wijst Annemans op de centralistische transferunie die de EU geworden is. “Net als in België moet in de EU het Noorden betalen voor het Zuiden”, klinkt het.
Dat Annemans niet alleen staat, bewijzen de uitspraken van gerenommeerde economen zoals Ivan Van De Cloot en Pascal Paepen. Die laatste stelde in navolging van het Brits referendum dat de Brexit enorme opportuniteiten meebrengt voor zowel Vlaanderen als Groot-Brittannië.
*

*
*
Via deze link ziet U het optreden van Geert Burger, naast een hele boel andere leerrijke optredens rond de dagelijkse problematiek. Let vooral op de lacherige reactie van de Minister-President op het striemend requisitoir van Volksvertegenwoordiger Jansen van het Vlaams Belang. Kinderachtiger kan niet.
Net als een gestraft schoolkind, dat niet eens achter de rug van de Juffrouw, goed zichtbaar voor haar, grimassen zit te maken.
Mag ik ter zake de woorden van Nigel Farage in het EU-Parlement in herinnering brengen?
“Toen lachten jullie, nu lachen wij”
*
Het uur der vergelding nadert snel. Gelijktijdig met de aan de gang zijnde désintegratie van het Grote Beest, moet Klein Beestje ook geliquideerd worden…. De tijden zijn er rijp voor. En 100 regels straf schrijven zal niet voldoende zijn.


(Get) Digitalia
*

*

3513
5/690 * - Geert Burger na de Kortrijkse Moskee – Eenvormige tarieven, eenvormige bestrijding, één-vormige straffen -
.
DEEL 4
**
Donderdag 30 juni 2016
Zon 5u33-21u59
H Adolf
*
3513 – EINDE SCHOOLJAAR: DE EUROPESE SCHOOLMEESTERS ZIJN GEBUISD. HOPELIJK VOORGOED    
*
Zoekplaatje:

Waar zit de Izegemse NV-A Ere-Burger?
*

*
In de lijn van de oude fouten der E.U., zoals de knieval  van Geert Burger en de ‘Iftar’ rond de Kortrijkse mos-keet, eerst een voorgerechtje in de lijn van mijn vroegere broodwinning.
Om dus in te gaan op de ‘Nieuwe Impulsen’ van De Drie Musketiers (Hollande, Merkel, Renzi): welke warboel is dat nu met de aanslagvoeten der BTW, TVA, VAT en hoe dat beest ook mag genoemd worden. Elk land heeft totaal verschillende categorieën voor hetzelfde product (benzine, alcohol), met daarboven totaal verschillende aanslagvoeten. 6% of 0%, 14, 18, 20, 25% : alles verschilt van land tot land. Soms zoeken Fransen/Nederlanders in Coburgia hun voordeel, soms net andersom, afhankelijk van de een of de andere wijzigings-gril voor de Begroting van het betrokken land. Is dat nu zo moeilijk om overal in Europa dezelfde categorieën te hebben, en dezelfde aanslagvoeten? Probleem: vriendjespolitiek?
Waar voor de drugbestrijding, de Internetfraude, de vrouwenhandel, niet overal dezelfde wetten? Met vooral dezelfde strenge straffen?
Hetzelfde geldt voor accijnsrechten, die andere dinosaurus die louter en alleen dient om het jongleren met nationale begrotingscijfers mogelijk te maken.
Dezelfde vraag, acuut geworden door de komende nederlaag van ISIS: waarom legt Bruxella-bla-bla ‘ex cathedra’ geen ‘Eenheids-wet’ op, om alle teruggekeerde Syrië-Strijders eenvormig te behandelen, zodra ze één voet op het grondgebied terugzetten? Voorbeeld: levenslange dwangarbeid à la Guantanamo? Een straf in verhouding tot hun misdaad, of niet? 
*
*

*
GEPLUKT BIJ
*

 *
“het Verenigd Koninkrijk zal er niet op achteruitgaan, integendeel”
*
Dat zegt Europarlementslid Gerolf Annemans in een vraaggesprek met Knack.

“Ik voorspel u één ding. Het Verenigd Koninkrijk zal niet het laatste land zijn dat de EU verlaat.” De woorden van UKIP-leider, Nigel Farage gisteren in het Europees parlement kunnen op bijval rekenen van Gerolf Annemans. Volgens Annemans heeft het EU-project op alle domeinen gefaald en dient er opnieuw geredeneerd te worden vanuit soeverein samenwerkende natiestaten. Vooral de dogmatische manier waarop Europa met immigratie omgaat is Annemans een doorn in het oog. “Voor iemand die in de Londense City elke maand een loon met vijf nullen opstrijkt, maakt het niet zoveel uit of zijn land tot de Europese Unie behoort of niet. Maar iemand die zijn job verliest omdat een Pool het veel goedkoper kan, heeft het daar veel moeilijker mee”, aldus Annemans.
Om zijn economisch optimisme over het Verenigd Koninkrijk te staven verwijst Annemans naar de doemberichten die destijds de wereld werden ingestuurd toen het land weigerde om toe te treden tot de Europese muntunie. “Toen het VK niet toetrad, schreeuwde men al dat de Londense City naar het vasteland zou verhuizen. Pure paniekzaaierij. Dat de Britten uit de eurozone zijn gebleven, heeft hen uiteindelijk meer economische groei opgeleverd.”

Naast immigratie wijst Annemans op de centralistische transferunie die de EU geworden is. “Net als in België moet in de EU het Noorden betalen voor het Zuiden”, klinkt het.
Dat Annemans niet alleen staat, bewijzen de uitspraken van gerenommeerde economen zoals Ivan Van De Cloot en Pascal Paepen. Die laatste stelde in navolging van het Brits referendum dat de Brexit enorme opportuniteiten meebrengt voor zowel Vlaanderen als Groot-Brittannië.
*
*
*
Via deze link ziet U het optreden van Geert Burger, naast een hele boel andere leerrijke optredens rond de dagelijkse problematiek. Let vooral op de lacherige reactie van de Minister-President op het striemend requisitoir van Volksvertegenwoordiger Jansen van het Vlaams Belang. Kinderachtiger kan niet.
Net als een gestraft schoolkind, dat niet eens achter de rug van de Juffrouw, goed zichtbaar voor haar, grimassen zit te maken.
Mag ik ter zake de woorden van Nigel Farage in het EU-Parlement in herinnering brengen?
“Toen lachten jullie, nu lachen wij”
*
Het uur der vergelding nadert snel. Gelijktijdig met de aan de gang zijnde désintegratie van het Grote Beest, moet Klein Beestje ook geliquideerd worden…. De tijden zijn er rijp voor. En 100 regels straf schrijven zal niet voldoende zijn.


(Get) Digitalia
*
*