vrijdag 29 juli 2016

35557/1597 * - Van kinderliedjes, via sprookjesverhalen naar de Democratische Conventie -.
*
DEEL 1
*
Vrijdag 29 juli 2016
Zon 6u05-21u32
H Martha, patrones huispersoneel

*
3555 - OVER HET KRUIPEND ONGEDIERTE OVERAL IN DE WERELD     
*

St Joris en de Draak.
*

*
Ze moest, volgens de Bijbel, in de nevelen der tijden, omwille van wat ze de Mensheid had aangedaan (door zelf voor God te willen spelen), voor eeuwig op haar buik kruipen. De serpenta non-domesticata….
Niemand is voldoende bijbel-vast (of is het zelfs helemaal niet)  om te geloven dat reptielen, en slangen in het bijzonder, pas sedertdien deze laag-bij-de-grondse gewoonte hebben aangenomen. Bewijzen, noch voor het een of het andere, zijn er niet. Tenzij het woord van God, maar Die heeft in onze Moderne Tijden alle legitimiteit verloren. Voorlopig en zeer tijdelijk toch.  De vertegenwoordigers van zijn Woord hebben immers voortijdig de wijngaard des Heren verlaten…. Laten we dus aannemen, dat de Bijbel-verhaler erin gelukt is, een bijna perfecte beeldspraak op papier te zetten. Want daar gaat het hele Bijbelverhaal over: het voor iedereen begrijpbare manier op papier zetten van vele duizenden jaren oude Joodse Geschiedenis
Christenen daarentegen, gebruiken deze verhalen slechts als achtergrond, om het verhaal der gehele Mensheid te situeren on de context van de timmermanszoon uit Nazareth, die stierf op het kruis omdat Hij alleen maar de goedheid jegens God en de Mensen had gepredikt. Iets dat tot op de huidige dag het lot is van alles en iedereen die gelooft in de Goddelijke Boodschap van de Mensenzoon die juist daardoor de dood niet als eindbestemming heeft, maar het begin van nieuw vergeestelijkt leven.  De Geest is Eeuwig, dat zien we gewoon rondom ons, gewoon omdat ons menselijk verstand ons verheft boven de dieren.
Zelfs nu kijkt mijn trouwste Duitse Herder mij begripvol aan. Al betwijfel ik, of hij me kan volgen….
Zeker, dat valt, zeker voor Ongelovige Thomassen, voorlopig nergens wetenschappelijk te bewijzen: er is nog nooit iemand van daar teruggekomen. Neen,  natuurlijk niet, zo lang U tenminste het Paasverhaal, samen met de Paasklokken, niet hebt weggegooid.

*
*

*
WEGENS ATMOSFERISCHE STORINGEN, WEER ENKELE BEDENKINGEN VAN OP ZIJN WITTE STEEN, HEEL ALLEEN
*
Ja, inderdaad, ik was in voorgaande stukje vergeten te verwijzen naar een kinderliedje over ‘enen witten steen’ uit mijn kindertijd. Dat is ongeveer even lang geleden als de verhalen van Sneeuwwitjen, Roodkapje en de Zeven Geitjes samen. Somtijds was he Rosa-zoet die op z’n witte steen zat, somtijds Anna-lief (dat verschilde van streek tot streek), feit waardoor in mijn onderbewustzijn (veronderstel ik) altijd deze steen is bijgebleven als ‘eenzame bank in het park’, om te kunnen nadenken. Inderdaad, plattelandsjongens dienen zich te behelpen van ergens ’n stuk steen, stadspietjes daarentegen mogen zich niet vuiil maken, en moeten dus naar een bank in het park. Netjes aan de hand van hun Moeke. Jongens van op den buioten klimmen in de populierenn om eksters te roven, of vangen kikvorsen in de poelen om die te temmen. Persoonliijk bleef dat bij mij beperkt tot het proberen mussenjongen (blusepoepers) vers uit het nest groot te brengen.
Heemkundige Kringen, of universitaire folkloristen zullen U nader kunnen toelichten over dit kinderliedje, ikzelf heb genoeg aan mijn eigen werkelijkheid.
Maar ik ben niet slimmer dan mijn eigen Overheden. Ook die blijven voor hun internationale contacten maar reizen, kosten maken en het milieu verpesten door al die vervuilende vliegtuigreizen, daar waar de digitale werkelijkheid zo goed als kostenvrij is, en, veel belangrijker, veel sneller gaat. Als ze maar, zoals Hitler of Merkel, afluiters-vrije gesprekjes met elkaar kunnen hebben over de ‘achterkamertjes’ ergens in een verlaten parkje.
Maar deju, als het Internet er plotsklaps niet meer is, of zeer zeldzaam op onregelmatige tijdstippen nog eens de kop opsteekt, dan is de Mens aangewezen op zichzelf en zijn eigen gedachtenwereld. Het Witte Scherm kan daar iets aan doen, maar werkt uiteindelijk slechts in één richting.  Namelijk die van de indoctrinatie in  het opengeklapte schedeldak. Waarbij de TV ahw de P.R is van het spreekwoordelijke … Monster met Zeven Koppen.
Het Sprookje van Roodkapje heeft als onverzwegen boodschap de waarschuwing voor het gevaar van … eenzame wolven met grote tanden. Dat van Sneeuwwitje waarschuwt voor een jaloerse omgeving, en dat van De Zeven Geitjes, dat van Hansje en Grietje of van Assepoester, voor allerlei wolfijzers en schietgeweren die overal in het gras bedolven liggen. Allemaal zaken, die nu vervangen werden door die Pokémon of door waarschuwingen voor de gevaren van het Internet. Geweldspelletjes daarentegen, zijn de Zoetekoek van de tijd. Ze zetten weliswaar aan tot navolging in de reële wereld, maar dat past perfect in het kraam van De Slang. De ontwerpers van dat soort ‘spelletjes’ werden schatrijk (misdaad loont dus toch!) en aan de misdadigers of ‘godsdienstfanaten’ verschaft het een alibi….
Het verhaal van de Belgica lijkt trouwens in dezelfde zin op een waar gebeurd sprookje. Met Grote Bloedzuigers in de hoofddrollen (!) en Kleine Blodzuigers in alle partij-geledingen. Dievelings weglopen met een deel van de parkeermeter-gelden is daar een klein voorbeeld van.
Het ergste voorbeeld en terzelfdertijd een alledaagse werkelijkheid, is dat van de mijarden-transfers (16-18 per jaar) van Vlaanderen naar Francofonia. Noem dat sprookje gerust de Perpetuum Mobile  van Coburgia. Niets in de handen, niets in de mouwen, maar iedere minuut klaar om te herbeginnen.Op den boerenbuiten noemen wij dat federaal water pompen in een mande zonder gat…. In de Stad zou dat eerder een… doodlopend straate’ zijn…
Was het maar waar: een einde zoals alle :sprookjes zelden eindigen zoals ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ en daarom is dat Belgica-verhaal geen sprookje, maar een verfoeielijke werkelijkheid waaruit we zo snel mogelijk moeten ontwaken….
*

*
*
We hadden het al over kinderliedjes, over kindersprookjes en over Sprookjes voor Grote Mensen, zoals de Coburger Perpetuum Mobile, die in beweging gehouden wordt door de Vlaamse bandhond die de draaimolen in gang houdt. We hadden het zelfs over Het Oudste Sprookje ter wereld dat zich zou hebben afgespeeld toen alles op onze Planeet nog één Groot Aards Paradijs was.
En zelfs dàt is geweldig bij het haar getrokken. Omdat Het Goede alleen in de lucht hangt, voor later is, en we ondertussen dik tot over onze oren in de shit zitten.
We zitten inderdaad niet zoals we bij ons zeggen, ‘dik in de stront’ maar in de Amerikaanse shit. Iedere dag opnieuw wordt er trouwens een laagje van die shit bijgelegd. Door Amerikaanse Douane bijvoorbeeld op onze luchthavens te installeren. Voorlopig alleen zogezegd inzake de vluchten naar daar. Over de vluchten van daar naar hier, wordt zedig gezwegen…. Verschiet dus niet, als onder een of ander voorwendsel, morgen de Amerikaanse Douane alle vluchten controleert…. We vinden immers allemaal, net als de Europa-Vaders, al die Englishe Spoken zo vertederend….
Anders gezegd, om een goed Europeër te zijn, hoeft men in de eerste plaats goed Engelstalig te zijn.   Of liever, Engels te spreken met een zwaar nasaal Amerikaans accent en daarbij te doen alsof men altijd en overal een hete patat in de mond heeft. ’t Vraagt wat oefening, maar voor geen enkele Vlaming mag dit een beletsel zijn, gezien de voorgaande ervaring om Fransoos te wauwelen.
Net als bij de Verschijning van O.L. Vrouw in Lourdes, verscheen the Clinton Ramp op het podium onder een regen van geurige (papieren) rozenblaadjes. Ze werd daar ingeleid door haar enige dochter, zeker niet Moeders Mooiste want sprekend haar evenbeeld, die de Verschijning aankondigde als haar persoonlijke held. Tja, goesting is koop, zullen we maar zeggen. Had ze minstens moeten zegge, ‘my she-hero’ want op deze manier worden we zijdelings verwezen waarom Daddy naar de hoeren ging….
Erger werd het, als na de Moeder, ook de waarschijnlijke Vader in beeld kwam: een gelukkig getrouwd gezinnetje, waarbij de Pater Familias ooit voor het Grondwettelijk Hof diende te zweren, dat ‘he never had sex with that woman’. Een kleine nuance op de paringsdaad, hem ingegeven door zijn biologen: zonder penetratie kan er geen sprake zijn van seks hebben. En dus was er geen ‘overspel’, want er was niet een ‘spel’ geweest. Vrijspraak op ere-woord….DNA onderzoek op het sperma aan de kledij van de hoer, was niet genoeg om een Democeratisch gekozen President van de USA  te ne(u)kken.
En dat is, Mijne Dierbaren waar Amerika en dus ook wij, met de Clinton Clan  naartoe gaan. Altijd en overal voor alles een andere uitleg als reden in petto hebben. De waanwereld is de enige wereld waar waanzinnige mensen kunnen in leven. En zo’n Onberedeneerd Vals Schepsel zou dan het beheer willen grijpen van een nucleaire wereldmacht.
Voor mijn part is het dezelfde wereld als weldmacht waarvan Linkx al eeuwen (al vooral sinds 1789) droomt, en waar de islam al 1400 jaar in leeft.
Zij zoeken vruchteloos naar de … Steen der Wijzen, de Witte Steen waar Rosa op zat om de kinderlijke Waarheid te ontdekken. De waarheid uit de mond van de Timmermanszoon uit Nazareth: niet de Groten der Aarde (want die moeten als kameel door het oog van de naald kunnen) zullen Het Rijk Gods bezitten, maar de Kleinen en Eenvoudigen van Geest. Zij die o.a. nemands goed begeren, zoals hen geboden is, iets wat voor geen enkele socialist mogelijk is.
Vrij  vertaald wil dat zeggen: de onzichtbare God en de zichtbare Evennaaste naast U beminnen gelijk Uzelf.
Een stelregel dat bij voorbaat ver te zoeken is bij al de Clintons  van de hele wereld, die maar één God kennen, en dat is de Eigen IK.
Aldus wordt de Kamp tussen Slinkx en Rechts in Amerika, niet in de eerste plaats om het Recht van de Sterkste, maar de aanzet tot een regelrechte... Godsdienstoorlog.
Waarbij ondergetekende weet dat Satan, die zogezegd ook niet eens bestaat, altijd aan het kortste eind trekt. Gewoon omdat hij altijd wegens hun sterfelijkheid, beroep moet doen op altijd nieuwe medewerkers die telkens opnieuw dezelfde fouten maken.
Daarom wordt Satan altijd uitgebeeld als een kruipend ongedierte, dat aan de grond gepost wordt door de Engel der Wrake die de Goede Boodschap brengt.
Bij Donald Trum hebben we de Goede Boodschap reeds gehoord, het wachten is nu op  de definitieve doorstoot.
*

*35546/1199 * - Aan iedereen de keuze in het stemhokje: in oorlog zijn of voor altijd net als in Turkije, leven onder vijandelijke bezetting – Iedere oorlog veronderstelt minstens 2 partijen - Primum vivere, deinde filosofare –
*
DEEL 1
*
Vrijdag 29 juli 2016
Zon 6u05-21u32
H Martha, patrones huispersoneel
*
3554 - WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DEZE OORLOG EN ALLE VOORGAANDE?     
*
De slang in het Paradijs

Zoek de 7 verschillen met de Democratische e Conventie
*

*
Om ‘in oorlog’ te zijn moeten er minstens twee partijen zijn. Anders is dat geen oorlog, maar een... verloren oorlog. Gevolgd door de klassieke overrompeling, gevold door de al even klassieke bezetting.  Dit somber ontwaken zou er voor iedere burger zeker teveel moeten aan zijn. Tenzij onze Overheid, altijd zeer spitsvondig in het rond de pot draaien, aan al deze klassieke begrippen rond gebiedsroof, een andere invulling geeft. De laatste 20-30 jaar is daar trouwens al een begin aan gemaakt, door te spreken over ‘vluchtelingen die een andere maar gelijkwaardige religie aanhangen’, over ‘verrijkers’ die onze relatieve welstand komen opsouperen, over ‘integratie’ van al die miljoenen gelukzoekers in onze samenleving, daar waar de werkelijkheid van elke dag meer bewijst dat wij het zijn die ons aan hen moeten aanpassen.
Met wat geluk en veel boterhammen, zullen wij het misschien mogen beleven dat de Overheid overstag gaat, als hun eigen positie bedreigd wordt, doordat die vreemdelingen politieke partijen gaan vormen, om zo hun kiezers af te nemen. Het land Turkije is terzake een mooi voorbeeld. Daar wordt met Erdogan  in naam der democratie een echte tirannie gesmeed. So far so good, dat is voorlopig een show ver van ons bed. Als men daarbij de Turkse ‘Gemeenschap’ maar niet vergeet die ondertussen overal zodanig goed is ingeburgerd, dat het op zeker ogenblik maar een bagatel zal zijn om hier dezelfde ‘Staatsgreep’ toe te passen, die, als puntje bij paaltje komt, geen staatsgreep maar een echte kunstgreep is geweest.
Erdogan ‘zuiverde’ daarop in eigen land zoveel als die arme Turkse bevolking  aankan, maar wat als de ‘Turkse Gemeenschap’ overal in Europa hetzelfde zal willen doen? En vooral, quid de ‘lateral damage’?
Voor Vlamingen wil dit o.a. zeggen, dat wij de woorden van het Onze Vader zullen moeten wijzigen. ‘Ons toekome Uw rijk’ zal dan iets worden in de zin van … in naam van de Profeet Mohammed horen we nu en in het uur van onze dood toe aan Allah, geheiligd weze Zij naam. Zelfs het Rode Kruis wordt dan de Rode Halve Maan…..
En net zoals bij elke Dictator in de moderne Geschiedenis, worden het aantal doden die daarbij vallen, ‘een voetnoot in de Geschiedenis’. Een statistisch gegeven…..
Het volstaat daarbij te denken aan de manier waarop de USA de Absolute Macht in Europa heeft verworven door o.a. eerst A.H. te verslaan, om na de Val van zijn Communistische Bondgenoot, via de Arabische Lente overal in Europa het bedje heeft gespreid voor de Profeet Mohammed. Via hun gestook in hun landen, heeft hij daarbij zelfs alle initiatief naar zich toe getrokken.
Vandaar het hysterisch verzet van de Sociaal-Democraten in de USA tegen de Republikeinen, die strijden voor Law wand Order, en… Vrede.

Zowel Franske het Parijse Hollanderke, als de H. Vader in Rome, twee wereldleiders zonder macht noch aanzien, spreken zich de laatste dagen in die zin uit, ‘we zijn in oorlog’ zonder ooit de tegenpartij bij naam te noemen. Of donderen die twee slechts wat in de verte, al-dan-niet in afspraak met de échte Leiders, die psychologisch  een beter moment afwachten? Het zal toch nooit zò wezen, dat de pietrol-landen schrik zouden krijgen van ‘Rome’?  In dat geval zouden ze juist zijn, door te spreken van een ‘Kruistocht’…. Dat is niet meer ernstig te noemen.
Maar laat het mij zo stellen.
Net zoals iemand die moet toegeven naar ‘de Mietjes’ te zijn gegaan (wat niet verboden is), dat niet kan gedaan hebben zonder dat die soort publieke vrouwen echt bestaat. Er is immers nooit geen rook zonder… vuur. Het ene niet zonder het andere. Een soort eenzame kluizenaars-hoerderij helemaal op z’n eentje, en zonder speelkameraadje, bestaat niet.
Ook ‘in oorlog zijn’ sluit in dat er iets of iemand is waarmee er serieuze conflicten zijn. Het zou voor betrokkenen dus logischer zijn, om maar meteen kar en paard te noemen. En wat nog logischer zou zijn: dat er wordt opgeroepen om daar iets aan te doen.
Al kan daarover zwijgen ook betekenen dat men er zich bij neerlegt. Dat men zich ‘onderwerpt’ aan zij die ons belagen of erger, ons willen vernietigen.
Ik word er misselijk van. Vooral als ik daarbij de Kwade Geest nog dien te verwerken van de Zwarte Komediant in het Witte Huis. Die noemt deze onderworpenheid een grote vreugde die hij met ons wil delen samen met the Clinton Wife. Zou men in Washington dan niet weten, dat als de vos de passie preekt, de boer dan op zijn ganzen moet letten?    
Och, denk ik dan met een rare soort kwinkslag, waarom neemt dat Clinton Wife die Monica Lewinsky niet als ‘running mate’?  Dat zou tenminste duidelijk maken waarover het gaat in Amerika.
*
*

*
WEGENS ATMOSFERISCHE STORINGEN, WEER ENKELE BEDENKINGEN VAN OP ZIJN WITTE STEEN, HEEL ALLEEN
*
Hoe het of wat zit met de geestelijke toestand van onze vijanden, zagen we o.a. in het filmpje, waarop de 2 Slager van St Etienne bij Rouaan hun trouw betoonden aan de IS-Leiding. Daarover kan ik naar waarheid getuigen, dat geen enkele van mijn 3 Duitse Herders zich zo diep zou verlagen om in het gevlei van hun Baasje te komen.
Dergelijke slijmerigheid komt zelfs in de dierenwereld niet eens voor.  Maar het is de Islammerij op het lijf geschreven! De beelden konden net zo goed 1400 jaar geleden zijn opgenomen ten huize van de Profeet zelf, ergens in een nomadentent midden de woestijn.
*

*
*
Toegegeven, natuurlijk wordt de wereld bestuurd door ‘diplomaten’ met een flinke dosis intellectuele bagage. Tenminste, dat wordt ons zo voorgehouden. Maar te oordelen naar wat we daarop volgend dagelijks zien en horen, zijn dat geen diplomaten maar eerder primaten die er zelfs nog niet aan toe zijn, de eerste Wet van de Jungle zelfs nog maar aan te voelen. Anderen eten om niet zelf opgegeten te worden. Het is te simpel om aan de kiekens te geven. Wat geeft het, dat wij, Westerlingen onszelf als ‘Beschaafd’ willen voordoen, als we willoos en zonder inspraak meegezogen worden in een strijd op leven en dood. De Antieke Romeinen wisten het al meer dan 2.000 jaar geleden: ‘primum vivere, deinde filosofare’…..
Maar net als nu, lieten die ondertussen ook toe dat hun wereldrijk door wilde volksstammen werd overspoeld. Hun reusachtig wereldRijk kwam ten einde door hen die ze als ‘dienaren’ hadden geïmporteerd, maar daarna toelieten dat ze de Macht overnamen.
In onze eigen Geschiedenis hebben wij De Vadsige Koningen’ gekend, die uiteindelijk aan  de kant werden geschoven door hun ‘Hofmeiers’…..
Maar nog ouder is het verhaal van Adam & Eva met de slang in het Aards Paradijs. Dit is, net als dat wat ondertussen exact 100 dagen in de USA staat te gebeuren: geen kindersprookje, maar de vrije keuze tussen ‘Goed’ en Kwaad’.
*

*

*
donderdag 28 juli 2016

3553
5/868 * - Ook in de aanloop naar WO II sprak men van ‘the funny war’ – Maar het kostte ‘dear old England’ wel zijn Leiderspositie ten voordele van de USA -.
*
DEEL 2
*
Donderdag 28 juli 2016
Zon 6u04-21u33
H Ada
*
3553 - WE BELEVEN VOOR DE TWEEDE KEER DE ‘SITZKRIEG’ OF BETER ‘UNE DRÔLE DE GUERRE’    
*

De Merkel-Arend vrvangst de Paasklokken….
*

*
De tijd is daar om de dingen onder ogen te zien.
Zij die genoeg jaren op dit ondermaanse hebben doorgebracht, zodat ze zonder nadenken begrippen vatten als ‘Blitzkrieg’ weten ook wat daaraan is voorafgegaan.
Tegenover de blufpoker van Hitler stond het Vrije Westen machteloos. Verlamd door onzekerheid, broekschijterij angsthazerij en schrik voor de komende slachting, bleven ze, weerskanten van de Siegfried Linie en/of de Maginot Linie, kijken in elkaars wit van de ogen. Hoe kon de ene Beschaafde Natie zo beestachtig doen tegenover de andere?
Dat duurde zo enkele tijd, tot Hitler zijn Engelandvaarders goed in de hand had en hij, net voor een lang weekeinde, de bal in het veld trapte. In een minimum van tijd was de match gespeeld.
Te onthouden: de kat uit de boom blijven kijken, tot de vijand oppermachtig is, is geen goede eigenschap voor Sterke Leiders. Integendeel, in de tijd die we nu beleven, is onbekwaamheid eerder een der hoofdvereisten voor een goede… sociaal-democraat. Die blijven ‘in debat’ tot ze hun maar ook onze hoofden zijn … kwijtgespeeld.
Randopmerking.
Het is zeker niet Het Westen die het grondgebied en de rijkdom van de pietrol-pompers wil bemachtigen. Het klinkt inderdaad niet leuk, maar het is ZIJ die zonder oorlogsverklaring, overal in onze landen, oorlogsdaden stellen. Net zolang tot de vlam in de pan slaat.
Dus is afwachten de slechtste van alle mogelijkheden. De Mei-dagen van 1940 zijn daar het beste bewijs voor.
*
*

*
GEPLUKT BIJ

*
“Geradicaliseerde asielzoekers moeten niet worden opgevolgd, maar teruggestuurd”
*

Het bericht is opmerkelijk aangezien ook een van de daders die gisteren de pastoor in Saint-Etienne Du-Rouvray vermoordde van zeer nabij werd opgevolgd. Naast een enkelband ‘beschikte’ de terrorist zelfs over een zogenaamde ‘fiche S’. Wat betekent dat hij werd beschouwd als een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid.

Volgens het Vlaams Belang maakt de ‘opvolging’ en ‘screening’ waar Theo Francken vandaag de grote sier mee maakt, hoegenaamd geen indruk op potentiële islamterroristen. Voorzitter Van Grieken eist dan ook dat asielzoekers die er islamextremistische sympathieën op nahouden hun recht op asiel bij voorbaat verliezen. “Geradicaliseerde asielzoekers moeten niet worden opgevolgd, maar teruggestuurd”, klinkt het. Vandaag reeds stelt de wet dat wanneer er redelijke gronden bestaan om een vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid hij zijn beschermingsstatus verliest. “Maar vaak ontbreekt de politieke moed om die wet ook in de praktijk om te zetten”.

Verder pleit het Vlaams Belang voor het uitburgeren of denationaliseren van moslimextremisten. Dat betekent dat Belgische jihadisten en hun sympathisanten hun nationaliteit kunnen verliezen. “De nationaliteitswet voorziet in een dergelijke procedure, maar ze wordt nauwelijks toegepast”, aldus nog Van Grieken.    

Klaas Slootmans
*

*
*
Onze Planeet bestaat voor meer dan 90% uit het water van alle wereldzeeën samen. Men zou bijna kunnen beginnen denken, dat dit de tranen zijn van alle mensen die ooit geleefd hebben.
Zo gezien, zou de islam-wreedheid slechts een kort intermezzo in dit verhaal betekenen. Zaak is dus dit gevaar zo vlug mogelijk onder de voet te lopen, anders verzuipen we nog allemaal.
*
Kijk, al komt dat idee van BDW, het zou een goede zaak om, naast de verderfelijke Nazi-leer, ook om te beginnen, de extreme islam-tirannie te verbieden. Korte tijd nadien zal dan wel blijken, dat er geen andere islam bestaat, dan de ene ware islam, die der Koran.
Zaak is dus over te gaan tot de daad, en om vooral strenge straffen te voorzien. Door o.a. te meten met de maat die Turkije wil handhaven. Want martelen en daarna doden is de enige taal die islamisten verstaan.
Religies moeten elkaar verstaan, wordt gezegd. Religies wel, maar de islam IS geen religie, maar een militaire veroverings-techniek. Maar net als in een goed huwelijk, kan de Liefde niet van maar één kant komen. Vooral niet als een van partners vals speelt. Deze filosofie, gelinkt aan het besef van een alles overkoepelend bedot-bevel uit de koran, moet volstaan om de enige juiste beslissing door te voeren. De vuisten ballen is soms al genoeg om lafaarden op de vlucht te jagen.
En onvermijdelijk zal dit leiden tot een algemene exodus, nog sneller te beëindigen dan hij ooit begon.
Algemeen wordt thans erkend dat we in oorlog zijn. Zaak is dus zich ernaar te gedragen. Want wie bang is krijgt ook slaag.

PS
Tussen September 1939, de Duitse inval in Polen en Mei 1941 spraken de Engelsen van ‘the funny war’, omdat het een show was ver van hun bed. Tot voor de kust van Duinkerke, niet alleen de vlucht, maar ook de ontnuchtering kwam. Dat door hun houding er een einde zou komen aan hun Wereld Rijk, konden ze toen nog niet vermoeden. En nog veel minder drong het door, dat de Cowboys uit Amerika daar bovenop hun bevoorrechte plaats zouden overnemen. Zeggen we maar: kleine oorzaken, grote gevolgen…..
*
*

*