woensdag 31 augustus 2016

36445/789 * - Valt de SPA  uiteen in Groen en Rood
*
DEEL 4
Woensdag 31 augustus 2016
Zon 6u55-20u29
H Paulinus van Trier
*
3644 - SPA WIL EINDELIJK AF VAN AL DAT KOTZEN
*

                                               *                  
*
SPA doet me denken aan een verfrommelde half lege fles bronwater, en die flets lauw beschimmeld sop doet me denken aan Spa-Francorchamps. Helemaal geen opwindende gedachte, en al zeker niet aan een opwindend circuit, maar eerder een oude weverkens-kerkgang.
Maar Irmaatje toch, zegt de Pastoor die klaar stond voor het Lof, wat doede gij met dat stuk spek onder Uwen arm?  O, zegt dat vrouwtje, kijk eens aan. O, merde zegt dat vrouwtje (ze zei eigenlijk ‘shit’, maar dat is een woord dat niet past in geen enkele les). Wat ’n erge vergissing. Dan zal ik mijn kerkboek per ongeluk in de soep hebben gedaan die ik had opgezet tegen dat ik thuiskwam’
Een klucht zo oud als de straat? Inderdaad. Net zoals de SP-A…. Al zijn er nog veelmeer Pastoors dan bekwame SPA-ërs…
Lees hieronder met welke voorkomendheid De Schandaard met schudden en beven schrijft over het ongeluk dat deze partij is overkomen. Die partij zal afkalven net als de ijskap aan de Noordpool.
De schrik slaat hen om het hart, dat die ‘Staatsdragende Partij’ vroeg of laat zal verdwijnen. En daarom bakt ze nu al platte broodjes bij de op aankomende moslim-partij van Turken. Een kolfje naar de hand van Almacy, die daar haar ultieme roeping ziet bewaarheid worden…. Immigranten, Groen, (de kleur van de islammerij) samen met de kleur van bloed…
Daar zit zelfs een mooie variant in op het voorstel van Olio di Poepo voor de 4-daagse werkweek. Rood-Groene leden van die nieuwe partij werken slechts 4/7 ipv 7/7 zoals de Ongelovige Christen Honden, maar ze krijgen wel hetzelfde loon, dat afgeroomd wordt tot 4/7 van die ondersoort. Zo kan er niemand klagen over discriminatie: iedereen geniet van 4/7, de lat ligt voor iedereen gelijk. En de industrie doet er nog groot voordeel bij want de productie vet aan.
*


GEPLUKT BIJ

‘Zaak Koç slaat diepe wonden in de partij’

Sp.a-voorzitter John Crombez heeft dinsdag in Brussel een tiental partijgenoten ontvangen die sympathiseren met Ahmet Koç, de ondervoorzitter van de Limburgse provincieraad die onlangs uit de partij werd gezet. ‘Er zijn harde woorden gevallen, die duidelijk maken dat er diepe wonden zijn geslagen’, zegt Mustafa Aytar, schepen en OCMW-voorzitter in Houthalen-Helchteren, die aan de vergadering deelnam.
Omdat de verwijdering uit de partij van Ahmet Koç, onder meer door zijn uitgesproken sympathie voor de Turkse leider Erdogan, bij heel wat sp.a-ers van Turkse origine in het verkeerde keelgat is geschoten, had voorzitter John Crombez hen uitgenodigd voor een gesprek.

‘De voorzitter heeft ons duidelijk gemaakt wat de partijstatuten zeggen’, aldus Aytar. ‘Zijn uitleg was duidelijk, maar we zijn nog steeds heel erg teleurgesteld in de uitkomst. Er zijn dan ook heel harde woorden gevallen. Voor ons heeft de uitsluiting van Ahmet Koç diepe wonden geslagen, die zeker niet op korte termijn zullen geheeld zijn. Er zal een lange tijd overheen gaan.’
Volgens Aytar is er niet gesproken om zelf ook uit de sp.a te stappen. ‘Er zal geprobeerd worden om de brokken te lijmen, maar het staat vast dat daar heel veel bijeenkomsten voor nodig zullen zijn. De partij zal haar uiterste best moeten doen om het vertrouwen van onze achterban te herwinnen. Het valt dus af te wachten wat de uitkomst zal zijn.’
Een concrete datum voor verder overleg tussen de Turkse sp.a-mandatarissen en hun partij is er voorlopig niet.
*


*
Nu elke dag de feiten meer en meer in de openbaarheid komen, moet gezegd worden dat de ééncellige tweelingbroer van de SPA, de Tsjeven, in hetzelfde beddeke ziek zijn. Geen kopmannen-of kopvrouwen meer. Die zijn allemaal al lang naar de vette postjes geëmigreerd, nog voor de goegemeente er erg in had. Ze zitten in ‘Communales’, in zetels van burgemeesters, in de Raden van Bestuur. En het voetvolk kan hen gestolen worden.
Herinnert U zich nog te tijd, dat de dikke van diksia voor de TV stoefte dat hij evengoed carrière had kunnen maken bij de Sossen?!
Dàt is pas iemand met overtuiging.
*
Als U het zo ziet, dan moet de weg voor de Vlaams Nationalisten toch brreed open liggen.
En de Waalse zusterpartijen, die gewoonlijk in dit land de Eerste Viool speelden, liggen ook op apegapen. Ze kunnen zelfs niet meer geholpen worden door hun spitsbroeders uit het Zuiden, want die zitten zelf nog dieper in de … shit.
Misschien zelfs dat Franske het Hollanderke het zal moeten afleggen tegen Marina La Plume?
Ja Ja, voor de SD is het leven lijk een kinderhem: kort en vuil.
*
*

*

36455/897 * - L & H und kein Ende -
.
DEEL 5
Woensdag 31 augustus 2016
Zon 6u55-20u29
H Paulinus van Trier
*
3645 – IN GENT DE LAATSTE  (???) RECHTSSPRAAK OVER DE GESTOLEN WEST-VLAAMSE SPRAAKTECHNOLOGIE

*

*
*
Nee, Nee, deze keer gaat het proces niet over de ‘daders’ maar over de ‘gedupeerden’. Over zij die er terecht zeker van waren  dat ze het groot lot hadden gewonnen.
Aan de kop van die organisatie stond immers het ACW, dat als huisbankier immers de teugels trok. Eerst onder de naam BAC, later onder de naam BACOB, die uiteindelijke DEXIA zou worden. Een beetje gelijklopend dus met de schandalen ARCO en de PANAMA PAPERS…..
Maar die bietekwieten kennende, zullen die wel ook in de zaak L&H, de dans ontspringen.
Of de Amerikaanse financiële & media-wereld dat ook zal lullen, is een vraag die waarschijnlijk niet zal mogen gesteld worden. Ze hebben dan ook niets verkeerds gedaan, buiten hun schrijnende onkunde demonstreren van de algemeen geldende boekhoudwet in coburgia. Ongeveer hetzelfde als de Amerikaanse Overnemer van Omega Pharma van Marc Coucke dreigt te worden aangedaan.

Maar daar wil het nu niet meer over hebben. Wel over de onmeetbare noch nooit in cijfers vast te leggen schade die daardoor de kleine aandeelhouders geleden hebben. Vaak hebben die mensen, meestal oudere kleine zelfstandigen, tot hun laatste frank belegd in deze bloeiende investering met vooruitzichten die tot de sterren reikten? Kwamen daar op het hoofdkwartier van L&H geen koningen (Prins Filip) en grote dikke Staatsmannen (De Dikke van Diksia) de honneurs waarnemen? Deden die bedrijfsleiders binnen het jaar geen schitterende zaken met de hele wereld? Heel het Establishment van het Land liep hen achterna. Figuurlijk en zelfs letterlijk.
Tot ze struikelden over een paar kritische vraagjes uit de Amerikaanse financiële wereld, die heel even misschien wel een tikkeltje jaloers waren op die wereld-veroverende techniek van de Flanders Language Valley….
En ze brachten de bal aan het rollen. Heel die reuzenzaak bleek ineens een reus op lemen voeten. Omdat de Amerikaanse cowboys dat zo wilden.
En neen, de patenten gingen verloren. Of minstens, ze kwamen in hoofdzaak niet in Amerikaanse handen. Maar in de handen van duizenden kleine computerbedrijfjes, die de geboden kansen maar al te graag (kosteloos) konden inpikken..
De spraaktechnologie van L&H beheerst thans de hele wereld, daar waar zonder beide Heren zelf de term had moeten uitgevonden worden.
Het is zelfs dank zij deze technologie dat U deze lijnen onder ogen krijgt. Elk ‘WORD-ducument’ van Microsoft wordt op deze computer volgetikt via de spraaktechnologie. Met een hulp-programaatje  dat amper € 96,- heeft gekost. Dezelfde techniek laat ook toe een klein dicteerapparaatje aan te koppelen (€36,- zo klein als een half pakje sigaretten) die probleemloos aangesloten wordt op de computer.
Het laat toe buitenshuis de spontane inspiratie vast te leggen, om die later tevoorschijn te toveren op papier.
Dat zijn twee onnozele toepassingen die zomaar bij anderen werden waargenomen? Het eerste bij een Pastoor die op die manier zijn (kunstige) preken voorbereidt, en het tweede die bij onze hartspecialist zijn secretaresse vervangt….
Voor mijn oude dag ben ik dus voorzien en hoop U op deze manier voor de rest van mijn (land) leven nog veel leesgenot te kunnen verschaffen.
Ja, het wordt tijd dat aan L&H eindelijk loon naar werken wordt toegekend.GEPLUKT BIJ

*
Proces Lernout & Hauspie hervat dit najaar
In het nieuwe gerechtelijke jaar zal het Gentse hof van beroep zich opnieuw buigen over de zaak Lernout & Hauspie (L&H), goed 15 jaar na het faillissement van het spraaktechnologiebedrijf. Op 7 november zullen de eerste pleidooien plaatsvinden over het afhandelen van de schadevergoedingen.
Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan tienduizend burgerlijke partijen maken nog aanspraak op een schadevergoeding. Bij het hof van beroep is het bang afwachten over de verdere afhandeling van het 'monsterproces'. Alle gekende partijen en hun advocaat kregen een proceskalender.
*

*
Het is wel met een flinke dosis achterdocht dat ik hoor spreken van Het Hof van Beroep in Gent. Ik heb daar wel enerzijds in het begin van mijn carrière mee kunnen helpen om mijn cliënt vrijgesproken te krijgen in de zaak (1964) in het faillissement van de ‘Wolkoning’ Emiel Pauwels, maar anderzijds datzelfde Beroepshof bezig gezien in de latere Zaak Parisis, dat zelfs bepaalde beleggers bijna tot de zelfmoord heeft gedreven.
Later zag ik de Linkxe beïnvloeding overduidelijk in 2004 in de veroordeling van het Vlaams Blok wegens vermeend racisme. En nu in een nabije toekomst de lieve vriendjes van Optima aan de beurt.
Al kan het natuurlijk dat de nieuwe generatie Magistraten van heel wat solider materie zijn gemaakt.
*
Heb ik U al gezegd, dat daar waar sedert L&H het nieuwe industrieterrein van Ieper is gevestigd in de Pilkemstraat ondergetekende daar zijn jeugdjaren heeft doorgebracht? Reden te meer om mij volop in te zetten voor het eerherstel van Jo en Pol. Jo heb ik nooit gekend, maar Pol Hauspie was een tijdje een niet zo geliefde collega in het Poperingse. In ons beroep een computerfreak avant la lettre….
*
*

*

36436/1166  * - Over en uit voor de Kerk -
.
DEEL 3
Woensdag 31 augustus
Zon 6u55-20u29
H Paulinus van Trier
*
3643 - ALS EINDTERMEN NU EENS EIGENLIJK BEGINTERMEN ZOUDEN ZIJN
*

*
*
De bedoeling is wel de opleising tot 18-jarige leeftijd te vergelijken met een wielerwedstrijd, waar, net zoals in het Onderwijs, de prijzen aan de meet worden uitgedeeld. Dit wil zeggen, na afloop van het hele traject. Het is volgens mij, tijd om de zaken eens, ter lering, andersom te stellen.
Als U wilt, het is pas na het eten van de pudding van het leven, dat daar een oordeel over kan gegeven worden.
In deze veronderstelling zou de proef zowel zeer eenvoudig als definitief zijn:  wie gebuisd is, vliegt er uit, en komt de reguliere maatschappij niet binnen, maar komt terecht in de onderste kaste bij de rest van het klootjesvolk. Ze kregen de kans, en ze verprutsten die. Punt aan de lijn.
Deze redenering is zeer eenvoudig: wie na 6 jaar (gratis) Lager onderwijs gevolgd door nog eens 6 jaar (gratis) Middelbaar Onderwijs – 4 of 5 jaar dan nog niet snapt wat het leven zelf is, is het niet waard aan dat leven zijn karretje te mogen aan vasthaken. Die afgestudeerden kistten de Maatschappij baken vol geld waarop elke jonge ondernemer als startkapitaal maar jaloers op kan zijn. Gebuisden krijgen a/h.w. dat startkapitaal in handen nog vvoor de start van de wielerwedstrijd.
Hun plaats is daar waar ook het ongedierte leeft: in de riolen. Liefst met een loden bal aan elke enkel.
Willen we dat onze Beschaving niet verder uiteen valt? Stel dan een paar goede voorbeelden. Want wie de roede spaart, haat zijn kind.
Ja, ik weet wel. Dergelijke hardvochtigheid hoort alleen thuis in de  Derde Wereld. Maar dat is een wereld waarnaar we naartoe gaan.   
Lees de ‘faits divers’ in de dagbladen: maar liefst 386 gevaarlijke terreur-gevallen in het laatste jaar.  Iedere nacht en iedere dag om de 100 meter gewapende overvallen. Diefstallen via het Internet, waar men bijstaat. Moord en doodslag. Onze samenleving is verworden tot één groot Chicago met gangsterbenden en drugstrafiek als in een schiettent op de Kermis.
De wereld der volwassenen is de kinderwereld van enkele jaren terug. Nu zijn die ‘kiendjes’ van toe grote mensen geworden. En dus wordt er ieder jaar een bruggetje verder gegaan.
Respect voor de Handhavers der Wet? Respect voor de Leerkracht op school? Lappen we toch allemaal lekker aan onze laars.
Hi laar, weet Bisschop Bonny te vertellen, zonder Christendom kan niemand van de muziek van Bach genieten. Er zijn wel betere argumenten. Zoals ‘ge zult niet stelen’ als hoeksteen van de Samenleving. Of ‘Vader en Moeder zult gij eren’.
*


GEPLUKT BIJ


*
'Het is hier gedaan met het christendom'
Na twaalf jaar godsdienstles op school weten veel 18-jarigen niet wat apostelen zijn of wie Thomas van Aquino was. ‘Dat kan toch niet’, zegt UA-prof Patrick Loobuyck. Hij pleit al langer voor een andere aanpak.
De bisschoppen willen de leerplannen voor de lessen godsdienst herzien. Een goede zaak?
‘Zolang godsdienst enkel in de levensbeschouwelijke vakken aan bod komt, zoals vandaag het geval is, juich ik het toe dat men er terug meer kennis wil doorgeven. Eerstejaarsstudenten weten bijna niets meer over de rooms-katholieke godsdienst en cultuur. Als hun kennis over wiskunde even laag zou zijn, zou iedereen moord en brand schreeuwen. Maar levensbeschouwelijke geletterdheid is blijkbaar voor mietjes.’
Wat vindt u dat 18-jarigen zeker moeten weten over de rooms-katholieke godsdienst?

‘Ze moeten begrijpen wat de levensbeschouwelijke wortels zijn van onze samenleving. Ze moeten ook begrijpen wie de ander is en hoe ze zich tot die ander kunnen verhouden.’
Maak dat eerste punt eens concreter: welke kennis ontbreekt nu?
‘Waar zal ik beginnen? Ze weten niet meer wat er in de bijbel staat. Ze weten niet wat apostelen zijn en wie de evangelisten waren. Ze kennen geen historisch-filosofisch belangrijke figuren meer. Vraag hen wie Thomas van Aquino was, en de meesten horen het in Keulen donderen. Sommigen herkennen geen Madonna-met-kind meer als dusdanig. Jongeren vandaag stappen een kerk binnen en herkennen niets.’
Zal een meer religieuze godsdienstles daar iets aan veranderen?

‘Het gaat er niet om de les godsdienst religieuzer te maken. Volgens mij is dat niet het plan van de bisschoppen. Zij willen niet aan missionering of bekering doen. Dat zou ook niet meer werken. Daarvoor is de secularisering in Vlaanderen al veel te ver gevorderd en nog hebben we daar het einde niet van gezien. Nu gaan ook al de eerste kinderen naar school van ouders die zelf niet gedoopt zijn. Sorry dat ik het zo cru stel, maar het is hier gedaan met het christendom. In die context is het juist goed om meer aandacht te besteden aan geletterdheid inzake christendom en andere godsdiensten of levensbeschouwingen.

U reageert positief, terwijl u er toch al langer voor pleit om de lessen godsdienst af te schaffen...

‘Ik wil helemaal geen lessen afschaffen. Maar het klopt wel dat ik voor een andere aanpak pleit. De vakken godsdienst en zedenleer zijn nu volstrekt autonoom. De levensbeschouwingen bepalen zelf wat zij geven en wie die lessen mag geven. De overheid besteedt dat helemaal uit. Ik vind dat niet ernstig. Ik vind dat de overheid zich daarmee moét bemoeien, door het opstellen van eindtermen levensbeschouwing. Op die manier zouden alle leerlingen eenzelfde basiskennis krijgen. Daar kunnen de bisschoppen toch alleen maar blij mee zijn? Daarom vind ik hun voorstel nu een beetje hypocriet. Zij willen dat liever zelf in handen houden.’

Zouden zulke eindtermen dan over verschillende vakken verdeeld worden?

‘Mijn voorstel is een gemeenschappelijk vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) voor iedereen, aangestuurd door een academische achtergrond, zoals dat nu ook bij taal, aardrijkskunde of wiskunde gebeurt. De levensbeschouwing van de leerkracht zou daarbij geen enkele rol spelen. Als hij maar zijn vak kent, en pedagogisch vaardig is. Ooit zal het er wel van komen. Het is de redelijkheid zelve. Verandering gaat soms traag, maar ik hoop dat ik het nog zie gebeuren voor ik met pensioen ga - ik ben er nu 42.’
**
Maar wees gerust. Het is bijlange nog niet gedaan met het Christendom. Het houdt al 2000 jaar stand, en zal dan ook dit dipke wel overleven.
Waar al die ‘levensbeschouwelijke vakken’ ons gebracht hebben, leest U dagelijks in de kranten. U hoeft er zelfs niet eens naar te zoeken.
Beter dan al die ‘festivals’ en die ‘zomerkampen’ zouden er beter weer biechtkotjes worden ingericht, waar de jeugd met hun problemen naartoe kan.
Wat ons onderwijs heeft gerealiseerd?
We zien er iedere avond mooie voorbeelden van bij Ben Crabbé in ‘Blokken’. Maar niet als het over negermuziek, sportfiguren of filmgenres betreft.  Maar wie Marco Polo was, dan is het antwoord dat die van ver vòòr hun tijd is.
Enne, als ’t een beetje kan, dan de volgende keer een Minister van Onderwijs die het hoofd niet alleen koel, maar ook stil houdt. Dat mens irriteert niet alleen door haar spraakgebrek, maar vooral door dat onnozel geitenlachje en die nerveuze hoofdbewegingen. Maar ja, de Tsjeven moeten roeien met de riemen die ze nog over hebben….
*
*

*