woensdag 30 november 2016

3877.
DONDERDAG  1  DECEMBER 2016
DECEMBER : JOEL-OF MIDWINTERMAAND
Brengt december kou en sneeuw in ’t land,
Dan groeit er koren zelfs op ’t zand!
3877 - EEN DISCUSSIE ONDER LOZERS       

Dedecker en Eeckhout in debat
Jean-Marie Dedecker en Bart Eeckhout. ©Belga/Wouter Van Vooren
**
Sorry, beste JMDD, ik vind U nog altijd zeer sympathiek. Of liever, Uw inzichten zijn mij al jaren een balsem voor mijn gekwetste ziel. U zegt de dingen altijd poedelnaakt, en dat siert U. Maar het maakt U niet geliefd bij ‘de Bazen’…. Wel bij het gewone volk, maar dat is blijkbaar te laf om U te volgen.  Soit: U zit nu, net als de Vlaams Belangers, gevangen in een kooitje, waar ge zult hangen. Fluiten mag, maar niet iets mag zeggen.
Sorry, beste kerel naar mijn hart, maar U bent niet de meest geschikte bron om naar te verwijzen. En wat geldt voor de eerste, geldt bij definitie nog meer voor de tweede, de bij uitstek luidste bel voor Linx, linxen en Linxt. Goed gevooisd, dat wel, maar o zo obstinaat verblind door Hamer en Sikkel, de symbolen uit een verschrikkelijk verleden.
Neen, vriend Bart, U moet kiezen. Ofwel Uw viool aan de wilgen hangen, ofwel toegeven dat U zich vergist hebt. Twijfel niet, er is niet veel tijd meer beschikbaar.
En dan is er nog iets dat jullie scheidt: de leeftijdskloof. De Linxe Rakker herkent men van een uur ver tegen wind, de Wijze Oude Uil ook. Liefst ik als jonge man, het uitzicht gehad hebben van Bartjen ons Ma zou me een draai om m’n oren hebben gegeven. Ik had zò niet eens mogen buiten komen. Nu is het zò, dat zowel JMDD als die van het Vlaams Belang het meest opvallen door hun deftige levensstijl. Een manier van spreken –en van inhoud – die me doet denken aan Donalds Trump in Amerika. In vrijetijds kledij proberen de mensen te overtuigen is misschien wel sympathiek voor jonge mensen, maar dat is dan de stijl van zij die onervarenheid mengen met stoer-doenderij. Ook dàt, beste  opiniemaker, is voltooid verleden tijd.
Dat gezegd zijnde, Waarde Heren, geef ik U hieronder het woord. Na toch nog eens de H. Augustinus, Kerkleraar te hebben geciteerd: het besef gezondigd te hebben, is het begin van het berouw. En ja, dat klinkt jullie misschien wat ‘Paaps’ in de oren, maar ’t is de waarheid. Juist lijk dat mest, al is ’t geen heiligheid, de ziel is van de landbouw…

Jean-Marie Dedecker over verrechtsing van Europa: "Links heeft niet geluisterd"

Angela Merkel is de laatste beschermvrouw van de liberale democratie die we in het westen zo lang als vanzelfsprekend beschouwd hebben, schrijft opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout vandaag in zijn standpunt. In het online VTM-programma De Meulemeester in debat ging hij vanmiddag met Jean Marie Dedecker (LDD) in debat over de verrechtsing in Europa.
hoofdredacteur De Morgen

"Zo ver is dus het gekomen", zegt Eeckhout. "Twee jaar geleden was Angela Merkel nog de postergirl van de N-VA omdat ze de stoute Grieken de les las. Vandaag moet je vaststellen dat heel progressief Europa hoopt dat ze met een genereuze score wordt herkozen." Links Europa is fors terrein aan het verliezen. "Kijk naar de brexit, en naar Frankrijk waar de kiezer wellicht de keuze krijgt tussen een extreemrechtse en een Thatcher-achtige kandidaat."
Volgens Jean-Marie Dedecker hoeft dat niet te verbazen. "Zelfs Merkel zelf begint in te zien dat ze bedreigd wordt door haar 'Wir schaffen das'. Ik heb 'Wir schaffen das' van dichtbij meegemaakt", zegt hij, verwijzend naar zijn deelname aan het VIER-programma Terug naar eigen land, waarin hij samen met vijf andere BV's de vluchtelingenroute aflegde. "In het kleinste hutje weet men ginder dat Merkel dat gezegd heeft. En dan beginnen de problemen pas."
Laatste strohalm
Maar volgens Eeckhout is de verrechtsing van Europa deels ook de verantwoordelijkheid van de mislukking van links. "In Frankrijk zie je bijvoorbeeld dat twaalf kandidaten op elkaars kop aan het kloppen zijn. Bij ons valt het nog mee, maar ook hier zie je dat de PS, de grootste linkse partij van het land, bedreigd wordt. En dat de centrumpartijen de laatste strohalm zijn geworden voor links."
"Links heeft niet geluisterd naar zijn kiespubliek", meent Dedecker. "Hun godsdienst wordt bedreigd, en als je er iets over zegt ben je een racist of een islamofoob. Hoeveel letters zijn er verspild aan het debat over zwarte piet? Dat is de cultuurbedreiging van de mens. En de mensen nemen weerwraak in het stemhok."
"Het zou me met blijdschap moeten stemmen", gaat Dedecker verder, "maar het huidige beleid wordt meer en meer een ontgoocheling. Het gaat niet alleen om het migratiedebat, maar ook om het gebrek aan verwezenlijkingen. Er ontstaat een gevoel dat de welvaartsstaat wordt opgegeten. De mensen moeten de taxshift voelen in hun beurs, maar dat gebeurt niet want die wordt opgegeten door allerlei andere taksen."

En het gaat nog erger worden, voorspelt Bart Eeckhout. "We zien allemaal dat de begroting ondermaats scoort. De echte kosten van de taxshift moeten nog verrekend worden. Dat gaat over minstens 6 miljard extra."
*
Net zoals het geen schande is te bevestigen dat de tegenpartij (grotendeels) gelijk heeft, is het geen schande zich daarnaar te gedragen. Soldaten aan het front doen dat ook als ze zien dat verder verweer nutteloos is. Er is zelfs meer (voor zover een oorlog menselijk kan zijn): volgens de Conventie van Génève wordt de verslagen vijand met respect behandeld. Alleen wilde volks-stammen en de islam zijn anders. Die blijven doden, het is hun natuur. En als er geen vijanden meer over zijn, doden ze elkaar….
Linx geeft dus toe grandioos mislukt te zijn. Da’s al iets. Maar dat zijn slechts woorden, en ze komen juist (de laatste 50 jaar) uit een voor hen vernietigende periode waar ze alleen maar woorden hebben gepresteerd. Voordien waren er ook mooie woorden, maar de daden waren onvergefelijk. Cfr  de USSR en de Nazi’s.
Met de opkomst heden ten dag van een mondige bevolking, is het punt van ‘no return’ bereikt. De klok kan immers nooit teruggedraaid worden, zonder te breken.
Wat blijft er dus over, buiten jullie hartelijk welkom te heten? Kom dus binnen, en zet U wat. Blaas even uit bij een kopje troost, en dan vliegen we er samen in. In heel Europa. Allen voor één, en één voor allen.


3876.
DONDERDAG  1  DECEMBER 2016
DECEMBER : JOEL-OF MIDWINTERMAAND
Brengt december kou en sneeuw in ’t land,
Dan groeit er koren zelfs op ’t zand!
*
Gestorven zijn de bomen:
Één grafsteen al,
van dampen en van doomen
ze bergen zal.  (G.G.)

SINT-ELOOI, patroon van de landbouwers, smeden en metaalbewerkers; H. FLORENTIA

“Gaan we ne keer wild eten?” vraagt Jeroom aan zijne maat  Odiel.  “Liever nie”, zegt Odiel “al dat geweld, ik ete liever thuis op mijne gemakt!”
*
3876 – ITALEAVE: HET ZAT ER AAN TE KOMEN      


Byegium….
*

onkere wolken boven Italië. Of juist niet? 
Dat deze Europese Unie op apegapen ligt, en als een oude zieke man totaal mismeesterd, aan de linkerkant van de kant van de wal is gesukkeld,  is overduidelijk. Men probeert wanhopig  (Merkel) het tij te doen keren, maar de natuur, net als ebbe en vloed, laat zich niet commanderen….
Juist, Walter, die vergelijking met de tweemaal daags terugkerende beweging van de Noordzee is niet helemaal juist. Want wat we nu beleven, is even blijvend als de splitsing tussen land en water, waarvan de Bijbel spreekt. En voor wie de Bijbel maar een flutverhaal vindt (of dat voorgezegd krijgt), die mag denken aan de oer-knal die ook al in die richting wijst.
Vriend Xander, ‘als door duizend horzels gebeten’, geeft daarover hieronder commentaar waar niemand kan naast kijken. Ik kan alleen maar bidden en hopen dat hij de bal toch een klein beetje misslaat. Allez, ik wil zeggen dat de soep nooit zo warm wordt gegeten als ze op tafel komt. Wat er ook van zij, men bakt geen eieren zonder de schaal te breken.
Geniet even mee. U zult lezen dat het accent in Italië ligt, omdat hier volgende zondag het spel op de wagen zit.  Ja, dat is nu eenmaal zo als de dobbelstenen vallen, is dat altijd omdat de eerste valt.
*


*

‘THE ROAD TO RUIN’:
*Insider zegt dat crash en invoering IMF-wereldmunt dichtbij zijn
…/…
Italeave en Milanese beurscrash steeds dichterbij

**
In tegenstelling tot de meeste Nederlanders voelen de Italianen de bui al een poosje hangen. Al enkele jaren geleden berichtten we dat velen hun spaargeld naar Zwitserland wegsluizen. Met de mogelijke afwijzing van de nieuwe Grondwet in het referendum van 4 december – volgens peilingen is een flinke meerderheid tegen - zou Italië wel eens uit de eurozone en zelfs de hele EU kunnen treden (‘Italeave’). De Italianen proberen dit voor te zijn door hun straks misschien wel waardeloze spaargeld in te wisselen voor goud, wat in Zwitserland wordt gekocht en opgeslagen. (3)
Reuters plaatste vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat er een kans van 19,3% is dat Italië de eurozone verlaat. Dat percentage is sinds het begin van deze peilingen in 2012 nog nooit zo hoog geweest. De kans dat een (andere) lidstaat van de eurozone uit de muntunie treedt is zelfs 24,1%. (4) Op de Italiaanse beurs in Milaan wordt dan ook massaal gespeculeerd op een aanstaande crash (5). Dat heeft overigens ook alles van doen met het op omvallen staande failliete Italiaanse bankensysteem (6).
Centrale Banken aan het einde van hun latijn
Het Westerse bankensysteem stortte feitelijk al in 2008 in elkaar, maar dat werd vervolgens met honderden miljarden belastinggeld overeind gehouden. Was dat niet gedaan, dan waren alle grote banken gecrasht, zegt Rickards. De problemen die tot de instorting leidden werden echter in het geheel niet opgelost, waardoor de volgende klap vele malen harder en fataal zal zijn.

Banken, economieën en staten werden door de Centrale Banken met extreem lage rente en onvoorstelbare hoeveelheden digitaal gecreëerd geld overeind gehouden. Het meeste van dit geld vloeide naar de grote financiële spelers, die er vervolgens opnieuw driftig mee gingen speculeren om zichzelf nog verder te verrijken, wat de beurskoersen tot ongekende hoogten opdreef. De echte economie, de gewone man, bleef buiten schot. Voor hem en haar werd het leven stapsgewijs alleen maar duurder.
De Centrale Banken zijn echter aan het einde van hun latijn, waarschuwt Rickards. De schulden van de Amerikaanse Federal Reserve zijn bijvoorbeeld 113 x hoger dan het eigen kapitaal, waardoor de Fed op een slechte dag zomaar failliet kan gaan. Voor de ECB en de Centrale Banken in China en Japan geldt feitelijk hetzelfde.
‘Mensen zullen na financiële crash maanden niet meer bij hun geld kunnen’
Zodra het algemene vertrouwen in de wereldmunten, met name de dollar en de euro, instort, zal er wereldwijd paniek uitbreken, en zal het hele financiële systeem worden geblokkeerd – inclusief het sluiten van alle banken en beurzen. Een tijd lang zal niemand meer bij zijn geld kunnen, met onvoorstelbare gevolgen voor de samenleving. ‘De mensen zullen meer verliezen en meer lijden... Ik waarschuw de mensen dat ze hun geld niet op het verwachte moment zullen krijgen.’

Het IMF zal 3 tot 6 maanden nodig hebben om de gecrashte munten te vervangen door digitale SDR’s, die de dollar als wereld reservemunt zullen vervangen. Dan gaan ook de beurzen weer langzaam open. Onlangs werd de Chinese munt yuan in het IMF valutamandje opgenomen, juist met het oog op de komende crash en de invoering van een nieuwe wereldmunt.
Alles is reeds enige tijd in voorbereiding. In het huidige tempo kan het nog wel 10 tot 15 jaar duren, maar Rickards verwacht dat de crisis veel eerder komt, waardoor de SDR’s met spoed zullen moeten worden ingevoerd om het financiële systeem weer op gang te helpen. De dollar, euro, yuan en andere munten zullen aanvankelijk nog gewoon bestaan, maar als ‘lokale’ valuta, die hun waarde ontlenen aan de SDR’s van het IMF.

Alternatief: hyperinflatie – Goud wordt sowieso veel meer waard
Het plan kan ook mislukken. In dit geval ontstaat er massale (hyper)inflatie, met de bekende verschrikkelijke gevolgen. Volgens Rickards zal de goudprijs hoe dan ook sterk gaan stijgen. Goud zal weer zoals vanouds worden gebruikt om het vertrouwen te herstellen. De Centrale Banken willen dat weliswaar niet, maar ze zullen geen andere keus hebben dan terug te keren naar de goudstandaard. (1) Landen die een aanzienlijke voorraad goud hebben aangelegd, zoals Rusland en China, en in Europa ook Nederland, zullen naar verwachting het snelst weer op hun benen staan.

‘Binnen 5 jaar crash die tot 90% van alles za wegvagen’

Anderen zijn minder ‘optimistisch’ dan Rickards. De in alternatieve kringen bekende financiële analist Egon von Greyerz verwacht binnen 5 jaar een crash die tot maar liefst 90% van de aandelenkoersen en (vastgoed)markten zal wegvagen. Von Greyerz baseert dit op het feit dat er nog nooit in de geschiedenis zulke enorme financiële zeepbellen zijn gecreëerd, zeker niet op wereldschaal.
De meeste mensen denken dat hun dollar en euro nog net zoveel waard zijn als 10 of 25 jaar geleden. In werkelijkheid zijn alle grote munten sinds de oprichting van de Fed in 1913 zo’n 97% tot 99% van hun waarde kwijtgeraakt door inflatie. Dat houdt in dat ook de spaargelden met hetzelfde percentage zijn vernietigd.

Schuldenzeepbellen onhoudbaar

Spaargelden zijn cruciaal voor een stabiele economische groei. In plaats daarvan is de (fake) groei kunstmatig met gigantische nieuwe schulden gecreëerd. De gewone man is daar het slachtoffer van geworden, omdat zijn inkomen ten opzichte van de échte inflatie al 20 tot 25 jaar hetzelfde is gebleven, terwijl zijn kosten alleen maar verder zijn gestegen.
In China is inmiddels een schuldenberg van 300% van het BBP ontstaan, meer dan in de VS en de EU bij elkaar opgeteld. Een kwart van alle Chinese bedrijven kan zelfs de rente op de gemaakte schulden niet meer betalen, waardoor honderdduizenden failliet dreigen te gaan en miljoenen mensen werkloos zullen worden.
Maar ook in Amerika gaat het helemaal mis; President Obama wist in zijn eentje de staatsschuld te verdubbelen van $ 10 biljoen naar $ 20 biljoen, zo’n 100% van het BBP. De eurozone werd na de crises in 2008, 2009 en 2011 (Griekenland) eveneens met biljoenen euro’s nieuwe schulden overeind gehouden.
‘Huis van € 250.000 in 2021 nog maar € 24.500 tot € 62.000 waard’
De mogelijkheden voor een nieuwe serie ‘reddingen’ zijn echter uitgeput. Dat betekent dat de grote crash hoe dan ook gaat komen, of dat nu in 2018 of al over een paar weken gebeurt. Von Greyerz voorspelt ook een gigantische wereldwijde vastgoedcrisis, waardoor een woning van (omgerekend) € 250.000,- over 5 jaar nog maar € 62.000,- waard zal zijn, en in het slechtste geval slechts € 24.500,-. Het behoeft geen uitleg dat indien zijn voorspelling uitkomt de drama’s voor miljoenen mensen –vooral in Nederland, dat de hoogste private hypotheekschulden ter wereld heeft- niet te overzien zullen zijn.

Xander
(1) Epoch Times
(2) King World News
(3) Wirtschafts Woche
(4) Politico
(5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

*
Om het in mijn eigen woorden te zeggen: het failliet van Linx, zal net als de Zondvloed waarover de Bijbel (weer die Bijbel!) verhaalt, niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat is wel het minste van wat er staat te gebeuren. Een beetje zoals de vroegere USSR is ter ziele gegaan: langzaam maar zeker. En vooral, zonder de wereld in vuur en vlam te zetten.
Want het verschil met vroeger tijden, is het Internet en de daaraan gekoppelde digitale kennis. In de tijd van Jules Verne was het een utopie om zich ‘De Reis rond de Wereld in 80 Dagen’ voor te stellen. Nu duurt dat zelfs geen 80 nanoseconden meer.
Komt daarbij dat de mensen juist daardoor ook veel slimmer zijn geworden. Het ene volgt uit het andere, en het andere volgt uit het ene. Al zullen er altijd uitzonderingen zijn. Slimmekes zoals het IMF onder de Linxe Troela Chirstine Lagarde, die volhardt in de boosheid.
En ja, er komt misschien ooit weer een tijd van ruilhandel om te overleven, maar het Mensdom zal toch ooit wel eens leren van zijn eigen fouten?
En ja, Ma, ‘God borgt maar scheldt niet kwijte’: ik weet het maar al te best. Ik doe mijn uiterste best om dat iedere dag den volke kond te doen… Er aan toevoegende dat met tijd en boterhammen alles weer goed komt.
Dat was, in ’t Fransoos altijd mijn zelf gevonden lijfspreuk: ‘Chaque chose finit par s’arranger’.
Na Lezing, volhardt en ondertekent.


3875.
WOENSDAG  30  NOVEMBER 2016
H. ANDRIES, H. TUDUAL
*
Sint-Andries brengt den vries
Sint-Elooi de dooi

3875 - EEN BAANBREKENDE OPINIEMAKER OF EEN POTTENBREKENDE  BAANBREKER       
Echt een plezier om heden ten dage in de vroege morgen bij het krieken van de dag, ‘De Morgen’ te lezen. Als nog maar de helft waar is van wat die opiniërend hoofdredacteur daar schrijft (en waarom zou die man nog moeten liegen?) dan zal zijn gazet bonnenkort in de rechterbovenhoek het AVV-VVK van de vroegere De Standaard mogen zetten.
Ik kijk er naar uit.
Al denk ik dat de man geen ‘English spoken’ maar Russische spoken ziet, dat wij kunnen waarnemen, horen of zien. Want na Immam Martin Luther Obama vergaat zijn wereld. Kijk, kijk, schrijft hij: heel de wereld volgt begot die nieuwe trend uit Amerika. Is gewoon ziekelijk. Voor zover de hele wereld die niet al lang voorop liep. Donald Trump is inderdaad de grandioze confirmatie van de veranderede wereld…
‘Kaak, kaak’, zei men ooit in Gent: ‘nen twiedèkker’. En dat was niet omdat U naar omhoog zou kijken  maar om U beter tegen de schenen te kunnen stampen.
Overal diene Poetin. Poetin voor en Poetin na. Poetin tussen de boterham, ja!
Momentje, Bart. Leg me nu toch ne keer uit waarom dat het bij jullie vroeger altijd en overal ’Moskou’ was wat de klok sloeg en nu ineens niet meer. ’t Is toch nooit omdat daar een andere wind waait?  Ha ja, ik zie het al: jullie kunnen gewoon niet volgen. Het gaat te rap. Tja, de wereld draait door, hé. Seffens schrijven jullie nog vol bezieling over de Vrije Herenigde Republiek der Lage Landen.
En als ik even mag verder gaan. Met Filip Dewinter als President voor het Leven van de Vrije Europese Unie, volmacht-drager van zowel Trump als Poetin. Ja, ik weet het, jullie zullen het lastig hebben. Maar moeilijk gaat ook.
PS:
De dode figuur van Fideel Castro: jullie hadden daar ook toch zo ‘n rabiate bewondering voor. En wat had die dat Dewinter niet heeft? Wat meer is: aan de handen van Filip Dewinter kleeft er geen bloed.
*

De Krolse krantse keikoppen.
*
Zelfs de klassieke tjeven klinken nu links. Zo ver is het dus al gekomen
*
Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur bij De Morgen.
Zou Angela Merkel bij het afscheidsbezoek van Barack Obama zuchtend een stevige schnaps uitgeschonken hebben voor haar gast en zichzelf? Je zou er begrip voor kunnen opbrengen. Tot twee jaar geleden was mevrouw Merkel de machtige maar redelijk kleurloze Duitse regeringsleider. Vandaag is zij de last woman standing in de verdediging van de liberale democratie die wij, hier in het geprivilegieerde Westen, zo lang als vanzelfsprekend beschouwd hebben.
Merkel streeft een vierde ambtstermijn na als bondskanselier. Ga er maar aan staan. In eigen land krijgt ze felle kritiek. Daar is steeds rechtser populisme met Alternative für Deutschland voor het eerst weer een politieke factor van belang. De aanhang van Merkel lijkt stabiel genoeg, maar dat neemt niet weg dat ook in Duitsland de boze burger de toon zet. En ook daar gebeurt dat met instemming van Vladimir Poetin, de autocratische poppenspeler uit het Oosten die plotseling veel marionetten aan zijn touwtjes heeft hangen.
Neem Frankrijk. Als de presidentsstrijd uiteindelijk zou gaan tussen de rechtse François Fillon en de extreemrechtse Marine Le Pen, dan is de winnaar al zeker Poetin. Van bij beide politici vertrekt een rechtstreekse lijn naar Moskou.
Zoals twee jaar geleden niemand in Merkel de ultieme beschermvrouw van het Europese liberale samenlevingsmodel had vermoed, had niemand gedacht dat de autocraat Poetin nu de alomtegenwoordige uitdager van dat model zou worden. De Amerikaanse president elect Donald Trump bewondert Poetin, en het valt nog te onderzoeken in welke mate Rusland Trump op de troon geholpen heeft. Zoals het ook duister blijft hoe innig de banden zijn tussen het Poetin-regime en de vele rechts-populistische bewegingen die de Europese democratie komen binnengemarcheerd. Het gemeenschappelijke einddoel is wel helder: de vernietiging van de EU als democratisch, politiek project.
Dat de EU robuust genoeg is om die aanval af te weren, is onzeker. Met Groot-Brittannië is al een grote homp afgebrokkeld (opnieuw, met applaus van Poetin). Als de kiezer in Frankrijk (en Nederland, en Oostenrijk...) radicaal naar rechts draait, is het einde van de EU plots nabij.
En zo moeten vele vooruitstrevende burgers plots hopen dat een aarzelende domineesdochter uit Oost-Duitsland de vlag van de liberale democratie vast kan houden.
Misschien heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever wel gelijk en zijn de christendemocraten niet langer "de partij van het midden." Dat komt dan niet omdat zij fel naar links zijn opgeschoven, maar omdat de rest van Europa een zo stevige ruk naar rechts aan het maken is dat zelfs de klassieke tjeven al links klinken. Zo ver is het dus al gekomen.
*
En dan is er nog iets. Jullie ideologie van de linkerhand. Ik heb het daar moeilijk mee, sedert ik geleerd heb dat moslimmers dat hand gebruiken voor je weet wel. Aan U dus de keus in een zeer nabije toekomst. Mij is ’t om ’t even. Maar ik zou zeggen: hou het proper. Links lullen en rechts zakken vullen, allemaal goed en wel, maar dan de moslimmers er uit! Eerlijk gezegd: hun rol zal op dat ogenblik met Filip Dewinter aan het roer, toch uitgespeeld zijn.