dinsdag 27 december 2016

39524/455 * - DE TOEKOMST RE-BUILT- Nieuwjaarswensen en beschouwingen over de overbodig geworden waarheid -
.
ZONDAG  1  JANUARI 2017
H. MARIA, MOEDERS GODS; Z. VALERIUS PAQUAY
*
JANUARI = NIEUWSJAARMAAND of LOUWMAAND
(LOUWEN = LOOIEN: het was vroeger de gewoonte om de huiden van de geslachte dieren in januari te looien.)
*
DANSEN DE MUGGEN IN JANUARI,
DAN ZITTEN WE MET PASEN IN DE PENARIE!

GUIDO GEZELLE verwoordde het zo:
't Is nieuwjaar overal,
't
zijn al weêr nieuwe dagen,
die rijzen in den oost,
met 't jonge zonnelicht;
al 't oude zij voorbij,
en, vrij van alle plagen,
zo weze uw levensloop
voortaan weêr ingericht.

Dus wenschen wij, die u
van herten wel beminnen,
dat 't nieuwgeboren jaar,
vandage en elken dag,
dien God u leven laat,
van buiten en van binnen,
gelijk een kruidekoek,
vol zoetheid wezen mag.
*
“Heb je het gehoord van mijn broere?” vraagt het ene ei aan ’t andere.  “Hij heeft het verre gebracht zulle.  Hij is advokaat geworden!”
*
3952 - NIEUWEJAARKE ZOETE

We zijn er even niet. Familiale verplichtingen in de heimat. Maar we laten U een heerlijk geschenk na: de officiële visie op het nieuwe jaar dat ons weer zal opgesolferd worden.
** **

*
De waarheid is overbodig: welkom in het universum van de post-truth
Het was het jaar van de post-truth: feiten waren van ondergeschikt belang aan meningen emoties en regelrechte bullshit. Hoe is het zover kunnen komen?
Dat Donald Trump een glibberige verhouding tot de waarheid heeft, is de laatste maanden rijkelijk gedocumenteerd. Maar nu hij verkozen is tot de volgende president van de Verenigde Staten, geeft hij zijn eigen leugens ook wel eens toe. Met een ondeugende lach liefst, om te laten zien: zijn ze er toch mooi ingetrapt.
Tijdens zijn thank you-tour, een rondgang langs de zwaarbevochten swing states, blikte hij in zijn speeches af en toe terug op zijn campagnetaal. "Je hoorde me steeds zeggen dat het systeem rigged was", zei Trump in Virginia.
** **
Wat zout, een flink pak peper en de grootste hondendril wordt eetbaar. Dat is tenminste wat men ons wil doen geloven.
Gelukkig is daar het nieuwe geluid uit het traditionele Amerika, dat met windkracht 10 onze kusten nadert.
Net zoals het genereuze sneeuwtapijt van deze winter in de Sahara het bewijs is van de ‘Opwarming van de Aarde’, zo zal de realiteit van elke dag de opgewarmde kost van de Leugenpers tot zijn ware proporties terugdringen.
Door al die aanslagen is de nood groot geworden, maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Denk aan Het Beleg van Wenen (1683) door de Turken, waar het onverwacht opduiken van de Hongaarse en Poolse Huzaren, de stad heeft gered.
*


39515/684 * - CENSUUR/DUITSLAND –Vorming van een Ministerie van Waarheid –Mogelijkheid van een internet-filter voor niet-poco berichten.
.
ZATERDAG  31  DECEMBER  2016
H. SILVESTER, H. MELANIE, H. PAULINE
Dit is de afsluiting van een jaar, de twaalfde van de twaalf maanden.  Er is geen dertiende en veertiende maand. Dat was alleen maar zo in de jaren dat ze dachten dat het goed ging en dat men met geld mocht gooien.  Niet de gouden maar de wilde jaren.  De Silverster-corrida wordt uitgelopen…
*
Een groep Congolezen gaat met de bus op uitstap naar Parijs.  Aan de douane gekomen moeten ze stoppen voor een ‘vliegende’ controle.  Baziel de douanier stapt op, kijkt even rond op de bus en zegt tegen de chauffeur: “Een brandje gehad hé?”
*
GELUKKIG  NIEUWJAAR!!
*
3951 - DE NIEUWE DR JOSEPH GOEBBELS IS IN AANTOCHT
*
In het grote en uitgebreide Duitsland kondigt men zulks in ieder geval lang voordien aan. In het minuscule Coburgia doet men dat gewoon dievelings. Tegenstanders krijgen eerst gewoon een soortnaam, en zo worden dan al wie in die richting nog maar denkt, ‘gevolgd’. Zodanig dat er geen personeel noch middelen meer beschikbaar zijn om de échte vijanden bij de lurven te vatten.
Zelfs het Koningshuis werkt hier dapper aan mee, als we BDW mogen geloven. Want inderdaad, alle middelen zijn goed om de Vlaming onder den duim te houden…
** **

*

Het “Ministerie van Waarheid” komt:
Berlijn wil optreden tegen “desinformatie” op internet
In Duitsland wordt nu het Orwelliaanse “Ministerie van Waarheid” realiteit. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken geeft volgens berichten in de media nu de aanzet tot het creëren van een “afweercentrum tegen desinformatie”. Met het oog op de parlementsverkiezingen zou nu zeer snel gehandeld moeten worden”, citeert de “Spiegel” uit een notitie van ambtenaren van het ministerie.

De nadere preciseringen van de ambtenaren van het ministerie laten echter zien dat het minder om de bestrijding van “desinformatie” gaat dan om te voorkomen dat bijzonder “kwetsbare” bevolkingsgroepen in aanraking komen met ongewenste informatie. Als “kwetsbare” groepen mensen noemt het document nadrukkelijk Rusland-Duitsers en mensen van Turkse komaf, bij wie een “intensivering van het politieke ontwikkelingswerk” zou moeten plaatsvinden.

Bovendien adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken om het nog voor de volgende deelstaatverkiezingen – dat zou al in maart zijn – eens te worden over basisregels van de verkiezingsstrijd en tegen de “inzet van ´fake news´.” Google en Facebook hadden tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd kritiek gekregen, omdat daar steeds opnieuw echte of vermeende valse berichten in omloop gebracht en verbreid werden. In Duitsland vermoeden vertegenwoordigers van de politiek en de media bovendien dat Rusland de verkiezingscampagne voor de parlementsverkiezingen zou kunnen beïnvloeden en partijen zou kunnen ondersteunen zoals de AfD. De aftredende regering van Obama had na de verloren Amerikaanse verkiezingen het gerucht in omloop gebracht dat het Kremlin ten gunste van de Republikeinse kandidaat Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou hebben ingegrepen.
Bron:
http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(
www.ejbron.wordpress.com)

** **
Nep-berichten, daar gaat het over. Maar wat dat precies zijn, daar blijft men vaag over.
De Media schrijven zaken, die kant noch wal raken, maar zijn dat daarom nep-berichten? Mij lijkt het eerder dat het leugens zijn…. Of verbloemingen.
Als bloggers ‘all over the world’ hun bronnen bekend geven: nee neen, zegt de Overheid, dat zijn juist de nep-berichten die we niet graag zien. En die er dus uitmoeten.
Ik vrees dus met grote vreze, dat er op zeker ogenblik een gedachtenfilter boven het Internet zal hangen zoals er slimme camera’s bestaan voor nummerplaatherkenning maar die terzelfdertijd kunnen functioneren voor snelheidscontroles. Volgens voorgeprogrammeerde vaste codes zullen overheids nep-berichten vrije doorgang krijgen, en alles wat de Overheid niet zint, zal automatisch afgeleid worden naar de toets ‘delete’.
En daar is met deze redenering weer de problematiek terug van ‘wie bewaakt de bewakers’… En hoe zullen we er zeker van kunnen zijn, dat precies daar geen doorstoken kaarten zitten? 

**
Net als straks de Paas-eieren als ‘Zoek-eieren’ zullen moeten aangesproken worden, zo glijden we on-opgemerkt de sharia-samenleving in. En achter onze rug, gaan de sluizen dicht.39507/1097 * - EUROPA VERLOPEN  - Open grenzen en aanslagen zijn OK voor Zaan Cloot -
.
DONDERDAG  29  DECEMBER  2016
H. TROPHYMUS van ARLES, H. THOMAS  BECKET: werd vermoord op 29/12/1170 in de kathedraal van Canterbury door hofleden van Hendrik II.

*
Op de hofplaatse van boer Nelis lopen twee kalkoenen rond in volle pracht en praal. “Zijt ge al entwaar geïnviteerd om oudejaarsavond te vieren?” vraagt de ene. “Jaa’k” zegt de ander, “’k ben al twee dagen van te voren uitgenodigd bij den bakker.  ’t Paste niet op de laatsten dag van ’t jaar.”
*
3950 - ZAAN KLOOT JUNKERS VISIE OP ONZE EUROPESE DROOM
Duidelijker kan het niet gezegd worden: niks te maren, nog dieper buigen zullen we.
En met deze Nieuwjaarswens moeten we het doen. Niets te Trompen: zij doen voort met het Zilverfonds, met de Obama Care en de Moslim Broederschap.

** **

*

EU-president Juncker: Grenzen moeten ondanks terreuraanslagen open blijven
*
Junckers pleidooi komt erop neer dat het accepteren van terreur tot de traditionele waarden van Europa behoort.

De van iedere vorm van realiteitsbesef gespeende Europese Commissie president Jean-Claude Juncker zei afgelopen zaterdag dat grenzen van Europa ondanks alle terreuraanslagen open moeten blijven. ‘Terreur pakt ons alleen als we dat toestaan.’ Hebben we soms iets gemist, meneer Juncker? Zijn het niet juist uw open grenzen waardoor tal van terroristen ongestoord onze landen konden binnenstromen, wat al grote aantallen Europese burgers met hun leven moesten bekopen?
Juncker waarschuwde dat de ‘retoriek van uitsluiting’ de terroristen alleen maar versterkt. Ook dit was weer een valse voorstelling van zaken, want die ‘retoriek van uitsluiting’ is ligt nu juist aan de basis van alle fundamentele principes van de islam, precies die haatzaaiende religieuze ideologie die volgens u zo’n verrijking is voor onze samenlevingen, en die we nog steeds onbeperkt ‘welkom’ moeten blijven heten.
Vluchtelingenstroom, maar amper met echte vluchtelingen

De ‘basiswaarden van Europa blijven onveranderd,’ vindt u, en daarom moeten we oorlogsvluchtelingen blijven opvangen. Goed, maar waarom negeert u dan de officiële Duitse cijfers, waaruit blijkt dat nog geen 14% van alle ‘vluchtelingen’ daadwerkelijk uit Syrië afkomstig is? Vindt u het echt niet vreemd dat zo’n 8 van de 10 migranten jonge mannen zijn die hun moeders, zussen, en vaak ook vrouwen en kinderen hebben achtergelaten, zogenaamd in ‘oorlogsgebied’?

Ziet u echt niet het enorme verschil met eerdere vluchtelingenstromen in de historie, waar het vrijwel zonder uitzondering ‘vrouwen en kinderen eerst’ was? En waarom worden alle bestaande internationale verdragen en afspraken genegeerd door deze enorme massa’s ‘vluchtelingen’ niet in het eerste veilige land op te vangen, maar vele honderden tot soms duizenden kilometers verder naar het centrum van Europa te sturen? Waarom hebben de veel dichterbij gelegen steenrijke Arabische Golfstaten slechts enkele tientallen van hun eigen geloofsbroeders in ‘nood’ toegelaten?

Haat en terreur hebben wèl een religie

Uw volgende zin was wéér een leugen: ‘Haat en terreur hebben geen religie, geen sekse, geen land van oorsprong.’ Het klopt natuurlijk dat niet alle moslims terroristen zijn, net zoals niet alle Duitsers in de jaren’30 en ‘40 Nazi’s waren. Maar bijna alle terroristen zijn wèl moslims, en ontlenen hun daden rechtstreeks aan hun geloof en aan de Koran, en dragen hun bloedbaden heel vaak op aan ISIS en aan hun ‘god’ Allah en hun profeet Mohammed.

‘Tegenover de haat van de terroristen moeten we de waarden van de bevolking zetten, die vrij, open en vreedzaam wil samenleven.’ Bent u nu echt zo blind, of doet u alleen maar hard uw best om zo over te komen? De haat van de terroristen is juist gericht tegen deze vrije, open en vreedzame samenleving, waar plaats is voor mensen van allerlei afkomst, huidskleur en overtuiging – mits ze diezelfde waarden willen delen. De islam zet zich echter af tegen al deze waarden, en vervangt ze overal waar het maar even wat ruimte krijgt door de discriminerende, racistische en onderdrukkende eigen regels en wetten.

In de jaren ’30 kon een vergelijkbare racistische en haat verspreidende ideologie onze Oosterburen in de greep krijgen, ondanks het feit dat aanvankelijk slechts 10% van de bevolking daadwerkelijk lid was van Hitlers Nazi partij. De ‘open en vrije’ samenlevingen van alle buurlanden werden vervolgens kinderlijk eenvoudig in slaap gesust en vervolgen militair compleet overlopen, en konden pas na veel verzet en grof geweld weer worden bevrijd. Of denkt u echt, meneer Juncker, dat terroristen zich laten tegenhouden door geschokt reagerende politici, vreedzame demonstraties en stille tochten?

Terreur gebruikt voor Europese Superstaat

Natuurlijk greep u ook nu de zoveelste islamitische terreuraanslag aan om voor de verwezenlijking van uw megalomane visioen, namelijk een ‘sterkere EU’ te pleiten, omdat ‘nationaal binnenlands beleid niet meer voldoende is.’ (1) Dit is exact waar we al enkele jaren voor waarschuwen, namelijk dat de eurocraten in Brussel opzettelijk grote aantallen moslims binnenlaten, van tevoren wetende dat die een golf van kleine en grote aanslagen zouden plegen, met de bedoeling de hierdoor ontstane onrust en chaos aan te grijpen om de door vrijwel niemand gewilde, vanuit Brussel geregeerde totalitaire Europese Superstaat erdoor te drukken.

Om met uw eigen uitspraak ‘Terreur pakt ons alleen als we dat toestaan’ te besluiten: inderdaad, meneer Juncker. Het wordt toegestaan, de terreuraanslagen van de afgelopen jaren, en de vele die ongetwijfeld nog gaan volgen. Echter niet door ons, maar door u. Het is de EU –en in haar kielzog de meeste huidige regeringen van West en Noord Europa- die deze terreuraanslagen mogelijk maakt.

Burgers willen hun vrijheid en veiligheid terug

Als burgers willen we dat inderdaad niet meer toestaan. En dat houdt in dat u, en uw complete anti-democratische club die zetelt in de door uzelf opgerichte Brusselse ivoren torens, van het toneel moet verdwijnen. Want vroeg of laat zullen de Europese volken hun vrijheid en veiligheid, die u nu opzettelijk van ons laat afnemen, weer terug willen.

Dat kan nu nog op democratische wijze, maar als u zo doorgaat, dan lokt u zelf uit dat het in de toekomst mogelijk op minder prettige manieren zal gaan gebeuren. Wij hopen dat het zover nooit hoeft te komen, maar één ding is duidelijk: miljoenen vrijheidslievende Europeanen zeggen u en uw eurofiele kliek de wacht aan.
Xander
** **
En zeggen dat die mensen niet eens verkozen werden, maar door de belazerende Elite aangesteld werden om de boel te belazeren en de string aan te halen.
En de boer, hij ploegde voort. Die heeft Golgotha overleefd en twee wereldoorlogen. En zelfs als zijn paard hem wordt afgenomen, ploegt hij voort. Dan zet hij eerst zijn vrouw voor de ploeg, en daarna zichzelf.
*