dinsdag 28 februari 2017

4048


Di 28 Februari
4048 - IN DE ROL VAN SLACHTOFFER KRUIPEN KOMT ZOWEL LINX ALS DE ISLAM GOED UIT
*
INHOUD: NEDERLAND: in Hilversum verkondigen de Strijders van de Heilige Oorlog tegen het Westen, dat zij de Joden-vervolgden van het moment zijn.
*

VENSTER OP DE WERELD
Salafisten bespreken ‘overeenkomst Holocaust en islamofobie’
*
In de Al-Amal Moskee in Hilversum spreken drie islamitische sprekers over de problemen van moslims in de samenleving. De moskee ligt onder vuur, omdat bleek dat de sprekers ook de ‘overeenkomsten tussen de vooroorlogse Jodenvervolging en de hedendaagse moslimhaat’ zullen bespreken.
Wat staat die boom daar toch prachtig…
 ‘Meer dan walgelijk en abject,’ zegt Roel Abraham, woordvoerder van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). ‘De problemen die moslims hebben, en die hebben ze, zijn niet te vergelijken met de industriële uitroeiing van de Joodse bevolking in Europa in de oorlog. Die werd door de staat georganiseerd. Zo ver zal het nu niet komen.’
Afshin Ellian: ‘Bescherm juist Joden tegen het grote kwaad, de politieke islam’
Een van de drie sprekers is de salafistische prediker Fouad el Bouch, onder de alias Abou Hafs. Het CIDI geeft aan dat Hafs in 2014 betrokken was bij een vergelijkbaar controversieel evenement. Op 4 mei – de dag van de nationale Dodenherdenking – sprak de salafistische spreker over de ‘Palestijnse holocaust’.
‘Toeval bestaat niet’
Ook nu krijgt de organisatie vooral kritiek vanwege de timing van het evenement. In Hilversum wordt op zondag ook de Februari-staking herdacht. Tienduizenden Nederlanders kwamen in 1941 in actie tegen de razzia’s en de Jodenvervolging. ‘Natuurlijk, toeval bestaat niet. Maar in dit geval heb ik me ervan laten overtuigen dat het moment van de bijeenkomst géén relatie heeft met de herdenking van de Februari-staking,’ zegt burgemeester Pieter Broertjes (PvdA, zie foto hieronder: de man heeft een broertje dood aan stoef) tegen de Gooi- en Eemlander.
Broertjes (in volle ornaat)  maakt zich weinig zorgen over het evenement. Volgens de burgemeester zijn er geen problemen te verwachten, en zullen er slechts tientallen bezoekers komen. Verder wil hij zich niet uitlaten over het evenement. ‘Het is hun discussie, daar ga ik me inhoudelijk niet mee bemoeien.’
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen
*
De Al-Amal Moskee in Hilversum, de Stad van de PvdA-Burgemeester: is dat geen schrijf-fout, en diende daar niet de Al-Anal  Miskee te staan?
Mijn excuses aan alle eerbare vreemdelingen, maar als die van Hilversum zich de Joden van het moment zeggen te zijn, dan weten die toch ook dat Joden in de jaren ’30-’40 op de meest vulgaire manier bespot werden, als teken des tijds? Wie kaatst, mag de bal terug verwachten, zullen we maar zeggen.
Wat echter wèl bedenkelijk is, is de medeplichtige Pilatus-houding van Broertje Burgemeester, vooraanstaand lid van de PvdA in die nog altijd Hollandse klinkende stad Hilversum. En ach: het is een verre jeugd-herinnering uit de voorhistorische tijd toen er nog geen TV bestond. Toen was er wel Radio Hilversum. Net zoals er Radio Toulouse bestond, wat de spotnaam was van ons Ma toen een van ons griende en snotterde zonder te kunnen stoppen. ‘Net Radio Toulouse’, grapte ze dan, onderwijl naarstig voort deed met de afwas…
Moest het mensje nog geleefd hebben om de Islam zoals in Hilversum  te moeten meemaken, haar geliefde spreekwoord zou er wel weer liggen te blinken van ‘God borgt maar ie en scheldt nie quite’. Wat wij voor alle duidelijkheid alleen maar kunnen beamen.
Op z’n Hollands, het land van de Mooie Molens (het enige versje dat ons Ma ooit heeft gezongen als ze welgezind was. Wat maar zelden gebeurde) zou dat klinken, dat ‘Gods molen langzaam maar zeker maalt’.
Genieten we nog even samen van die oeie ouwe tijd….

(Digitalia)
++++
4047


Di 28 Februari
4047 - HOE ‘SLIM SLINX’ DE ISLAM PROMOOT VIA SLAM POETRY POËZIE
*
INHOUD: ISLAM INVASIE: moslima’s wenden op het podium hun eigen gaven aan om de onderwerping te veralgemenen.

VENSTER OP DE WERELD
"Meisjes met een hoofddoek zijn echt aan het doorbreken"
In onze grootsteden is slam poetry hip. Het is een unieke manier waarop jongeren met taal omgaan en valt het best te omschrijven als een kruising tussen poëzie en rap. Het doel: innerlijke conflicten of maatschappelijke taboes ontkrachten. "Om mij sterker uit te drukken en het karakter van slam poetry te behouden, treed ik op in het Engels", zegt Samira. "Daardoor beperk ik mijn carrière niet tot Vlaanderen."
En dat doet ze allerminst. Samira treedt op met Amerikaanse slam poets in de Brusselse Bozar, wint slamwedstrijden allerlei en heeft ons land vertegenwoordigd op Next Generation Speaks, een toonaangevend slamproject in San Francisco. "Samen met internationale slam-artiesten heb ik daar verder mijn stem ontwikkeld. Geschift."
Samira staat nu wel (zeer bescheiden) te schitteren op podia in binnen- en buitenland, twee jaar terug was ze nog een nobele onbekende in het circuit. "Nooit had ik gedacht dat ik zelf aan het slammen ging gaan. Maar op mijn eenentwintigste had ik een tekst neergeschreven die zodanig vloeiend klonk dat ik me afvroeg of er zoiets als een Belgische slam-scene bestond. Ik googelde wat en ben uiteindelijk bij de Mama's Open Mic in Antwerpen terechtgekomen. Vijf dagen na mijn online speurtocht bleek er een open mic (een evenement waarbij jongeren een microfoon in de hand gestopt krijgen om hun woorden met het publiek te delen, fvd) plaats te vinden. En toen stond ik daar, voor de eerste keer op een podium. Man, wat was ik nerveus. Met trillende handen heb ik de tekst voorgelezen. De respons was lovend. Nadien is de bal aan het rollen gegaan. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar ik organisator Miss Eli ben."
De teksten van de Mechelse (Koekoek?) gaan vooral over wurgende schoonheidsidealen en zijn zonder meer feministisch. "Mensen verwachten niet van een moslima dat ze het zal hebben over de onzekerheden als vrouw. Maar ook ik heb tijdens mijn tienerjaren een perfectie-drang gevoeld.
Ik voelde me niet zeker genoeg om bepaalde kleren te dragen, ervoer de nood om me een fitness-abonnement aan te schaffen en op dieet te gaan. In deze samenleving hoor je er op een bepaalde manier uit te zien. Door ouder te worden ben ik dat gaan relativeren."
"Na afloop komen er vaak vrouwen zeggen dat ze zich herkennen in de teksten", zegt Samira enthousiast. "Dat ik op die manier een connectie kan maken met onbekenden vind ik mooi. Ik probeer de woorden te vinden, de vergelijkingen, de alliteraties om bepaalde gevoelens los te weken bij mensen. Ik wil laten zien dat wij, vrouwen van kleur, er (mogen) zijn. Dat we bestaan. Dat onze emoties, ervaringen, ons verleden… waardig zijn."
Samira treedt op met haar hoofddoek. "In het dagelijkse leven zie ik mensen soms denken dat ik een onderdrukte vrouw ben, maar als ik mijn stukken op een podium breng, verandert dat beeld van mij opeens volledig. Mijn hoofddoek heeft mij nooit belemmerd, is altijd een meerwaarde geweest voor mij. Zoveel moslima’s gaan door het leven en denken: 'What the fuck is people’s problem? We don’t get it'. Meisjes met een hoofddoek zijn echt aan het doorbreken hoor. We staan hier, we zijn hier en we mogen hier zijn."
Westerse feministen menen soms dat religie bijdraagt tot patriarchale normen, dat vrouwen met boerka of hoofddoek in strijd zijn met de feministische ideologie. Samira spreekt hen tegen: "Het is simpel: feminisme is ten eerste gelijke rechten voor man en vrouw, ten tweede dat de vrouw de baas is over haar eigen lichaam. Van zodra de beslissing ligt bij de vrouw, ben je er. Als de beslissing ligt bij iemand anders, gaat het mis. Nu zijn het al te vaak mannelijke politici die beslissen wat er met de vrouwen gebeurt, maar is dat het feminisme waar het Westen zo trots op is? We praten altijd over verre, exotische landen waar vrouwen worden verplicht om meer te dragen, maar hier doen we hetzelfde door hen te vragen om minder te dragen. Hypocriet vind ik dat."
Samira heeft altijd de ambitie gehad om meer te doen dan wat mensen van haar denken. "Als tiener werd ik door de maatschappij, leerkrachten, vage kennissen gezien als iemand die niet veel te bieden heeft. Lang heb ik dat geloofd, maar stilaan is het vertrouwen gekomen om daartegenin te gaan. Rol-modellen spelen daar een grote rol in. In het middelbaar had ik er geen. Nu paradeert de Amerikaans-Somalische moslima Halima Aden met hijab op de runway bij Kanye West’s Yeezy-modeshow, hoe geweldig is dat? In eigen land heb je Sarah Dimani, die recent met een hijab op de cover van Flair stond, Adil El Arbi die een film mocht maken, Aya Sabi die een boeken-deal te pakken heeft en zo kan ik wel even doorgaan. Als ik dat op mijn dertiende had gehoord, was ik waarschijnlijk in tranen uitgebarsten. Ik had nooit gedacht dat ik zo groot kon dromen. Ik kan echt niet langer omgaan met mensen die te klein dromen."
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

Tot zo ver deze ‘vrouw van kleur’ die ‘waardig is’ van hun verleden. Ze bedoelt toch nooit werkzaam in een harem?
DM, de gazet van de Bart Eeckhout de wereldberoemde Initiërende Hoofdredacteur, draait er wel geen doekjes om, om de goegemeente te helpen slammen. U hoeft daar verder onder al die sjaals, die kopvodden en die maskerades niets speciaals onder te zoeken, tenzij de vaststelling van de feiten: DM kiest de partij van de zichtbare medewerkers-onderwerping en wil ons daarbij helpen om hetzelfde te doen. Want IS heeft het ons wereldwijd bewezen: Islam = Vrede Wrede.
De nicab is dan ook een kledingstuk als een ander. En het zou veel simpeler zijn, moest iedere vrouw, man of gender-tussensoort op die manier gekleed op straat komen. Omdat niemand nog weet welk vlees hij na enig aandringen evl. in de bed-kuip krijgt.
En ja, voor ik het vergeet: het mens hierboven is een onderdane van de huidige Beste Burgemeester ter Wereld, die van de Maneblussers-stad, waar het dus ‘s jaars rond hevig Somert. Vandaar die bescheidenheid in haar publiek optreden. En niks eigen lof, zoals U hebt kunnen vaststellen.
Er is dus blijkbaar haast bij om alsnog de Burger na Mobama in extremis te overtuigen, dat de ‘onderwerping’ zo goed als verworven is. Immers vrezen ze met grote vreze dat ‘de anderen’ straks deze progressieve voortuitgang voor altijd, zoals na Het Beleg van Wenen (1783),zullen terugdraaien. Zodat de Kerken misschien weer vol zullen lopen, als eenmaal de ‘Gebedshuizen’ waar de Koran wordt onderwezen, zullen verdwenen zijn. Daar wordt niet allen aan (streng gescheiden) ‘kontheffen’ gedaan, maar worden, met verwaarlozing van de Taalwetgeving, in het Arabisch de plannen bijgesteld voor het uur ‘U’.
De Staatsveiligheid, zegt U? Maar mens toch, die hebben de handen en de voeten toch zo al vol met het bespioneren van de staatsgevaarlijke Rechtse ‘populisten’! Want het zijn vooral zij die de door Allah gezonden Sharia met inzet van al hun krachten zullen blijven bevechten.
(Digitalia)
++++
4046Zo 26 Februari
4046 - AL DIE BEWAKING VOOR CARNAVAL IS TOCH OOK RAUW RACISME ?!?!      
*
INHOUD: BESTRIJDING VAN SYMPTOMEN: het helpt ons niet vooruit met wegversperringen. Wel expulsie van al dat gespuis.

VENSTER OP DE WERELD
*
Carnaval-stoeten worden dit weekend extra beveiligd
(Door alleen maar betonblokken, geen stoere mannen)
**
Meerdere steden in ons land treffen dit jaar extra maatregelen om hun jaarlijkse carnavalsstoet veilig te doen verlopen. In Aalst worden er bijvoorbeeld betonnen blokken naast het parcours geplaatst om te voorkomen dat iemand met een voertuig op de menigte kan inrijden.
Het carnavalsseizoen schiet dit weekend uit de startblokken. Na de aanslagen in Nice en Berlijn, waar vrachtwagens gebruikt werden om een aanslag te plegen, worden er dit jaar bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen.
In carnavalsstad Aalst, waar morgen (Vastenavond) tienduizenden feestvierders worden verwacht, worden de toegangswegen tot de feestzone versperd met tachtig betonblokken of tractoren. Daarnaast worden er 780 agenten ingezet en worden beelden van 35 vaste camera's in combinatie met helikopterbeelden voor het eerst in een nieuw crisiscentrum samengebracht.
Medisch interventieplan terreur
Daarnaast beschikt de stad voor het eerst over een 'medisch interventieplan terreur'. De operatiecapaciteit in de twee Aalsterse ziekenhuizen wordt verdubbeld en ook met ziekenhuizen in een straal van 30 kilometer werden afspraken gemaakt, verduidelijken burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) en korpschef Jürgen Dhaene.

De ziekenhuizen in Aalst zijn tijdens Aalst Carnaval al jaren in een zogenaamde pré-alarmfase en zetten tijdens de feest-driedaagse ook twee in plaats van één gedeelde MUG-dienst in. "Maar er werd vastgesteld dat de opnamecapaciteit van de Aalsterse ziekenhuizen in specifieke omstandigheden ontoereikend is", zegt burgemeester D'Haese.
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

Op een schuif-af, dansen rond het Gouden Kalf! Dit is waarover men dit jaar spreekt. Wat het wordt volgende jaren, hangt af van de beginselvastheid der Regering en het uitwijzingsbeleid dat er – noodgedwongen - zit aan te komen.
Ja, ik weet dat ik mij hiermee de woede op de hals haal van al wie of wat stoemelings (Stoemelinx?) en tegen beter weten in, politiek correct blijft gedragen. En neen, ik wil niet iedereen naar buiten werken zoals de Moslimlanden met hun sukkelaars plegen te doen, maar slechts niet mis te verstane signalen geven: we gaan onze handen aan jullie niet langer vuil maken, we gaan voor U in onze gevangenissen geen kosten meer maken: U gaat er gewoon uit, zoals U gekomen bent. Met niets. En zonder pardon. Uit heel het Avondland Europa! Met levenslang inreisverbod voor U en al de Uwen.  Terug naar de Hel van waaruit onze Bewindslieden U vroeger bij ons hebben binnengehaald.
Wie in ’t vervolg ook nog maar één vinger verkeerd roert, die gaat letterlijk de boot in. In heet ruim. Aan de riemen. Voor de rest van zijn of haar leven…. Dit is gewoon de geëigende werkmethode die de Franse Revolutie uitvoerde met Kerkelijken die niet rap genoeg dansten naar hun pijpen. De galeien in, tot de dood er op volgde.
Waarom Vlamingen van de harde lijn dat durven (en moeten) zeggen?
Zij willen gewoon hun land terug. Hier en nu. Het is genoeg geweest: de verovering waarvoor jullie door jullie ‘Kerkvaders’ werden ingezet, is voor binnen nog een paar honderd jaar. En leer ondertussen als gebuisde overwinnaars onze vrouwen (en onze kleine meisjes) gerust te laten. En vooral = kies in jullie landen liever andere Leiders die daar geen ‘burgeroorlog’ nodig hebben om jullie de wereld rond te sturen als de eerste de beste uitgehongerde struikrovers.
Neem van ons aan, dat Nieuwe Leiders kiezen een mensenrecht is.
Ook wij hebben er vele eeuwen over gedaan, met vallen en opstaan, om te staan waar we ons nu bevinden.  We hebben er heus geen zin in, om terug te vallen op een 1400 jaar oude woestijn-beschaving die er in hoofdzaak in bestaat elkaar naar de keel te vliegen.
Ach: veel woorden om te zeggen dat we jullie, door jullie eigen stomme fout liever kwijt dan rijk zijn. Net zoals we in de eerste plaats onze Verlichte Grote Verstanden der ‘Staatsdragende Partijen’ liever in de lentewind aan de takken van de bomen zagen bengelen.
(Digitalia)
++++


27 Februari
4045      - VERKIEZINGEN IN NEDERLAND ZEER ZUINIG INGELEID
*
INHOUD: NEDERLAND: betekenisvol verkiezingsdebat voor 15 Maart met peloton snullen zonder de koplopers

VENSTER OP DE WERELD
*
Onthoofd Nederlands lijsttrekkersdebat houdt zich aan de feiten
Van links naar rechts: Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA). ©EPA
*
Het eerste grote verkiezingsdebat op de Nederlandse televisie was er zondagavond eentje zonder de leiders van de grootste partijen: minister-president Mark Rutte (VVD) en de omstreden Geert Wilders (PVV) stuurden hun kat.
Op 15 maart trekken onze noorderburen naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer, en bijgevolg ook een nieuwe regering, te kiezen. Met nog twee weken te gaan, verzamelde televisiezender RTL de lijsttrekkers van de belangrijkste partijen. Of beter: de belangrijkste partijen die wilden komen. Want zonder de protagonisten van deze verkiezingen, zittend minister-president Mark Rutte van de VVD en de grote uitdager Geert Wilders van de PVV zegden af.
Het werd bijgevolg een onthoofd debat waarin iedereen al bij al behoorlijk vriendelijk waren voor elkaar.
De vijf partijen liepen elkaar voor de voeten om, bij gebrek aan Wilders (die tijdens de uitzending wel ijverig tweette), zich zo sterk mogelijk te profileren op het vlak van islamisering. Alle partijen distantieerden zich van de stelling dat de Islam de Nederlandse identiteit bedreigt. Al nam CDA-leider Buma de gelegenheid wel te baat om Groen Links te verwijten dat ze niet inzien hoe bang de Nederlandse bevolking wel degelijk is van die islamisering en zich zo in een beweging te profileren als de realist van de groep. Waarop Buma door Pechtold in de hoek geduwd werd met de vraag of hij de islam wel op hetzelfde niveau zet als het christendom of protestantisme. Een vraag waar geen ja of nee-antwoord op kwam.
Een ander moeilijk thema: euthanasie voor ouderen die klaar zijn met het leven. Lodewijk Asscher, uittredend minister van Sociale Zaken, hield zich op de achtergrond, maar stemde wel voor. Net zoals Groen Links en D66. Alleen de SP en CDA zijn tegen.
Verschillende Nederlandse media beoordeelden tijdens het debat naar Amerikaans voorbeeld of de uitspraken die de lijsttrekkers deden wel enige grond van waarheid hadden. De fact check draaide behoorlijk gunstig uit voor de Nederlandse politici: het gros van hun uitspraken werd als waar of minstens gedeeltelijk waar bestempeld.
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen
*
Ouderen die klaar zijn met het leven.
Ja, U hebt behoorlijk goed opgelet: volgens dit onbevooroordeeld artikel in de onbevooroordeelde DM zijn ‘opgebrande’ mensen inderdaad, volgens het woord van A.H. (volgens J.F. Kennedy, de geniaalste mens die ooit geleefd heeft) ‘nutteloze eters’ die best in de oven geschoven worden. Zo kan hun ‘restwarmte’ gevoelig bijdragen om de verwarmingskosten van een ruim deel  der  gemeenschap te drukken.
Heel slim gezien van die profijtige Linxe Hollanders, die dus spijtig genoeg hun eigen levenseinde zo gewild hebben. Al-bij-al mogen die content zijn, dat Geert Wilders, eenmaal aan de Macht, het niet zo ver zal laten komen.
Oef, mogen ze opgelucht ademhalen, wat ’n chance dat we er uitgewipt zullen zijn. En, samen met ons, de ‘Verrijkers’ die in principe zelfs niet eens afwachten of iemand ‘klaar is met het leven’ om te doen wat de Koran voorschrijft voor Joden, Christenen en andere ‘Ongelovige Honden’. Het vergt alleen wat tijd, en die is er nu helaas niet meer.
Maar tenslotte heeft de DM ons met dit artikel vertrouwd gemaakt met het woord ‘tweeten’, dat dringend dient opgenomen te worden in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
En, opgepast, het woord schrijft met dubbele ‘ee’, want exotisch en dus niet gebonden aan de gangbare spellingsregels.
Of dit een uitzondering is, ten behoeve van de veranderende bevolkings-samenstelling, is niet geweten. Maar het maakt in ieder geval de remmen los die ook aan vreemdelingen de verplichting oplegt onze taal met de nodige eerbied te behandelen. Geen lapjes- noch rapjestaal AUB….
Neen, neen, dat soort samenleving bij onze Noorderburen loopt wel met Platzal Rutte (=West-Vlaams voor gefailleerde) zò naar hun ondergang. Die vernederende SHARIA-samenleving kan immers slechts door Geert Wilders teruggeschroefd worden in samenwerking met de overige Eu-landen, eenmaal het Duivelsgat Bruxellabad zal gevallen zijn.

**
Maar om dààr te geraken, moeten er eerst nog heel wat dobbelstenen vallen.
(Digitalia)
++++


maandag 27 februari 2017

4044


Ma 27 Februari
4044      - DRONKEN BESTUURDERS ZONDER BIJBEDOELINGEN RIJDEN IN OP VOETGANGERS
*
INHOUD: MOSLIM INVASIE: over de hele wereld lichte wijziging in de toegepaste strategie

VENSTER OP DE WERELD
*
Vijf gewonden nadat auto inrijdt op voetgangers in Londen
Bron: BELGA
Ook in Londen is nu een auto ingereden op een groep voetgangers. Vijf mensen raakten zondag gewond en werden naar ziekenhuizen gebracht.
Het incident deed zich zondagmorgen voor in Bromley Road, in het zuidoosten van de Britse hoofdstad. De auto botste eerst tegen een muur en kwam dan in contact met voorbijgangers. Volgens een woordvoerder van Scotland Yard werd de bestuurder ter plekke opgepakt door een politieman buiten dienst.
Vijf slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een getuige zat één voetganger vast onder de auto.
Straten afgezet
De straten in de omgeving werden afgezet. Over de motieven is voorlopig niks duidelijk, maar het zou gaan om een dronken bestuurder. Volgens Britse media zou de bestuurder niet bewust zijn ingereden op de voetgangers.
28 gewonden in New Orleans
**
Ook in het Duitse Heidelberg en het Amerikaanse New Orleans reed dit weekend al een auto in op voetgangers. In Heidelberg overleed een 73-jarige man aan zijn verwondingen, in New Orleans raakte een twintigtal mensen gewond. In die laatste stad reed de wagen in op de toeschouwers van een carnavalstoet.
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen
*
Neen, natuurlijk zijn dat geen Moslim-terreurdaden, of uitingen van de op komst zijnde ‘onderwerping’, dat zou er nog maar aan mankeren. Sedert ‘Nice’ en ‘Berlijn’, met vele doden en gewonden, weten de Media wel beter. Hun gelijkluidende aanpak sindsdien is zodanig spontaan gekomen, dat niemand kan twijfelen. Kom dus verder met velen gerust op straat, de wredelievende Islam doet zelfs een vlieg geen kwaad. Hoogstens belandt U tussen 4 houten planken door de schuld van een donker gekleurde ‘zatterik’ die op de massa inreed onder het roepen dat zijn Allah de dikste heeft. Weten we al sedert Poitiers (732) en Wenen (1683) en van alles wat daar tussen ligt. Maar het is niet politiek-correct de Burger daaraan te herinneren.
Nuchter beschouwd, is carnaval de gedroomde gelegenheid om na Uw bezoek aan de Notaris om Uw erfenis te regelen, om na te denken over De Vier Uitersten van de Mens, de Dood, het Oordeel, de Verrijzenis en Het Eeuwig Leven. Het is de enige manier om te ontsnappen aan de 40 dagen lange Vasten en Vleesderven. En wat meer is, Uw verdwijning is goed voor het Milieu. Wegens geen verdere persoonlijke uitstoot van broeikasgassen meer, gekoppeld aan de vrijgekomen leefruimte, die voortaan zal ingenomen worden door horden tweebenige sprinkhanen.
Daar tegenover staat dat de Christelijke Westerse Wereld met Pasen uitzicht biedt op de Verrijzenis.
Na 20 Januari 2017 is daar met The Donald aan de Knoppen van de Macht in Amerika, de hoop gerezen dat de kentering ten goede definitief is ingezet.
Het is dus niet eens meer nodig de verkeersreglementen voor trucks aan te passen, zodat die bij bepaalde gelegenheden ongestraft op de voetpaden mogen rijden, zodra de ‘Rechtse Populisten’ aan de Macht zijn, zullen de zaken zichzelf wel wijzen.
Of is ‘uitwijzen’ eerder het juiste woord?
(Digitalia)
++++

4035


Archief Ma 7 Februari
4035 - DE OBJECTIVITEIT VAN DE RODE BARONNEN
*
INHOUD: SYRIË: Filip DeWinter op bezoek bij Assad, de man die geen Islam-moordenaars rond de wereld zendt…

VENSTER OP DE WERELD
*
Van Grieken: "Het is niet het Syrische regime dat terroristen naar Brussel en Parijs stuurt"
Vlaams Belangvoorzitter ziet geen graten in bezoek Filip Dewinter aan Syrische president
Een delegatie van enkele Vlaams Belangers, onder leiding van Kamerlid Filip Dewinter, is op vraag van het Syrische regime op bezoek in Aleppo. Tegelijkertijd stelt Amnesty International net vandaag in een nieuw rapport dat het Syrische regime op grote schaal executies uitvoert. Maar partijvoorzitter Tom Van Grieken ziet geen graten in het bezoek.
 “U mag me niet verkeerd begrijpen: schendingen van de mensenrechten kunnen voor mij en mijn partij op geen enkele manier door de beugel. Met de grootste walging hebben wij kennis genomen van de feiten in het rapport van Amnesty International.Het Syrische regime is zeker niet onbesproken en we willen dit ook niet minimaliseren.”
Maar toch vindt u het prima dat Filip Dewinter de Syrische president ontmoet?
“Voor alle duidelijkheid: wij waren geen vragende partij om Assad te ontmoeten. Het ging om een studiereis. Maar onze mensen waren daar op uitnodiging van het Syrische regime en dan kan je een vraag om de president te ontmoeten moeilijk weigeren natuurlijk. Filip is daar niet om het regime van Assad goed te praten. Er is geen goeie kant aan die hele oorlog daar.”
Wat was dan wel de bedoeling van de studiereis?
“Aleppo bezoeken en kijken hoe de strijd tegen IS er gevoerd wordt. Kijk, het is niet Syrische regime dat zelfmoordterroristen stuurt naar Brussel en Parijs.Dat doet IS. Het Syrische regime probeert IS net uit te schakelen voor ze naar hier kunnen komen.
En tegelijkertijd schakelt het regime ook een hoop onschuldige burgers uit, zo blijkt nog maar eens uit het nieuwe rapport van AI.

“Nog eens: ik walg daar ook van en keur dat niet goed.”

Blaast u nu niet koud en warm tegelijk?Als u walgt van de praktijken van het regime, waarom keurt u dan een bezoek aan dat regime goed?
 “Kijk, ik denk dat iedereen wel doorheeft dat om de vluchtelingencrisis te stoppen het conflict in Syrië moet opgelost worden. En volgens ons kan je daarvoor niet om het Syrische regime heen. De enige oplossing is er een mét Assad, of je dat nu leuk vindt of niet.”

Enkele maanden geleden was er nog heisa over een bezoek van Filip Dewinter en enkele anderen aan de extreemrechtse Griekse partij Gouden Dagenraad. U vond dat toen niet kunnen. Maar een reis naar een regime dat van heel ernstige misdaden wordt verdacht, kan voor u wel?
“Dat is voor mij wel een duidelijk verschil. Voor neonazi’s een toespraak houden, dat is inderdaad een brug te ver. Maar er is volgens mij iets voor te zeggen dat Filip gaat kijken hoe het er aan toegaat in Aleppo en hoe de strijd tegen IS er verloopt.Dat is volgens mij wél relevant."
"Zoals ik al zei, het was niet de bedoeling van Filip om er Assad te ontmoeten. Wij waren geen vragende partij. Wat hij er precies heeft geleerd? Dat moet u aan Filip zelf vragen.”
*
Digitaliaanse Bedenkingen
*
In De Schandaard stond een uitgebreid - niet te vreten dus – dat de VRT er niet aan houdt al te veel Vlaamse Leeuwen te vertonen. Het omgekeerde zou eerder verwonderen. Maar zonder uitleg hadden we het ook al gesnopen: De Schandaard en DM, die twee zijn onverbeterlijk ziek, erger dan getroffen door melaatsheid. Ze zijn door en door geïslamiseerd en dus ten dode opgeschreven…

Het interview met TVG, dat U hierboven kon lezen, hoort thuis in het ritje van de veel besproken volksverlakkerij: het is alleen te pruimen voor hen die in datzelfde beddeke ziek zijn. In de Koran heet dat de ‘taqyilla’, de Heilige Plicht om in alle omstandigheden uitsluitend te handelen in het belang van de Islam, zelfs als dat besloten zou liggen in een verre toekomst. Islam en Marx: ook al een Siamese Tweeling van Het Kwaad.
Bij DM draait men er zelfs geen doekjes meer om: het is alle hens aan dek want ze zien ook dat het gaat om hun eigen naakte bestaan. Hun Linxe vooringenomenheid is gebaseerd op de Islam en andere volksvreemde ‘vernieuwingen’ die onze samenleving moeten ontwrichten.
En ik, die dacht dat de tanker al aan het keren was. Er moeten sedertdien dus bij de Redactie harde woorden zijn gevallen die de vernieuwing in de kiem hebben gesmoord.
Heb ik gelijk, of heb ik gelijk?
(Digitalia)
++++