zondag 30 april 2017

4118


ondag 30 pril

4118  OVER GOEDE EN VERKEERDE FRANSMANNEN
*
INHOUD: FRANKRIJK: de collaboratie kijgt daar eindelijk, dank zij Marine La Plume en tot de grote woede van de Rode Broeders,, de juiste dimensie aangemeten. Of zijn de Socialisten bang dat er een verband TUSSEN hen en  het Nationaal Socialisme van A.H. zou kunnen vermoed worden?
*
RIDERO: Lieske heeft het nogal moeilijk met haar spelling. Op een dag komt ze een vriendinne tegen die ze al jaren niet meer gezien heeft.  “Zeg heb je nog iets gehoord van Fonske?” vraag die vriendinne. “Moa dien is toch gestorven een beetje geleden” zegt Lieske.  “Hij leed aan een hertziekte en toen he’en ze een pezewever gestoken. Na enkele maanden werd hij terug ziek, nu aan de protestant.  Maar hij is eraan gestorven.  ‘k Ben hem een kruiske gaan geven in ’t dolfinarium in Brugge. Hij lag er heel mooi opgebaard en ik ben ook naar de begrafenis geweest.  De pastoor heeft een heel mooie homofilie gehouden over hem!  Na de viering werd hij niet op het kerkhof begraven, maar brachten ze hem naar de crèmerie in de Blauwe Torre in Brugge. Wist gie da nie?”
*
VANDAAG: H. Pius V, Paus; Z. Radolf van Affligem


DAKVENSTER OP DE WERELD


*
Marine Le Pen: "Geen Franse verantwoordelijkheid in razzia's tegen joden in WOII"
*
De Franse extreemrechtse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft gisterenavond grote consternatie veroorzaakt. In een gesprek op de Franse zender RTL heeft ze ontkend dat de Franse staat verantwoordelijk is voor razzia's waarbij in 1942 meer dan 13.000 joden werden opgepakt.
"Frankrijk is volgens mij niet verantwoordelijk voor de razzia van de Vel d'Hiv", zegt Le Pen. In het wielerstadion van Vel d'Hiv werden duizenden joden samengebracht door Franse agenten alvorens ze werden overgebracht naar nazivernietigingskampen.
"Als er mensen verantwoordelijk zijn, dan zijn het zij die toen aan de macht waren, niet Frankrijk", vindt Le Pen. Het drama ligt in Frankrijk erg gevoelig, omwille van het groot aantal collaborateurs met de Duitse bezetting.

Kregen die na het uitbreken van de VVrede eind 1944 ook de Dood met de Kogel, of genoten die van een genzraal pardon?
*
Oud-president Chirac had in 1995 de verantwoordelijkheid van zijn land erkend. Ook huidig president Hollande heeft zich in het verleden al geëxcuseerd voor de rol van de politie.
"Grote fout"
De opmerkingen van Le Pen kregen vrijwel onmiddellijk kritiek, onder meer van de ‘centrumkandidaat’ Macron. "Sommigen waren vergeten dat Marine Le Pen de dochter van Jean-Marie Le Pen is", aldus Macron. Ze heeft volgens hem "een grote fout gemaakt" en "ze heeft nu haar vader vervoegd op de bank van het negationisme".
‘Negationsme wordt allen gebruikt tegenover de verliezende partij in WO  II – SDe ‘verering’ voor Stalin, de tienmaal grotere crimineel daarentegen, is door Slinx nooit  officieel opgeheven…. Slinx is dus zeer selectief in het veroordlen…
*
Jean-Marie Le Pen deed in het verleden verschillende vergelijkbare uitspraken over de jodenvervolgen tijdens de oorlog. De holocaust was volgens hem "een detail in de geschiedenis".
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

*
Hoe erg en onmenselijk ook, het Joodse drama  toen meer en meer bleek dat Hitler de oorlog niet kon winnen,heeft niet één seconde de ‘Geallieerden’ geïnteresseerd toen die  het meest onmenselijke sedert het Begin der Tijden  nog hadden kunnen voorkomen. Of beperken. Door die crematoria plat te bombarderen, zoals ze wel deden met de Duitse steden. Die miljoenen doden hebben - nuchtere vaststelling – dan ook op geen enkele manier het verloop van de oorlog beïnvloed… Zowel ‘Rome’, ‘Londen’ als ‘Washington’ kenden vanaf 1942 het lot van het Joodse Volk. Maar dat te voorkomen was… een voetnoot in het verloop van de strijd. Een valse noot tussen het gedreun van kanonnen.
Natuurlijk pleit deze vaststelling de Duitse Socialisten van A.H. niet vrij. Het is een collectieve schuld die voor eeuwig kleeft aan de naam van dat zogezegd ‘cultuurland’. In die zin is de herinnering aan de slachtoffers een mes dat snijdt aan twee kanten. Omdat het in wezen de kiem draagt van het volgend conflict. Deze keer van de Kontheffers teen de rest van de Vrije Wereld.
Anders gezegd: heden ten  dage de kant kiezen van Israël is, volgens Linx extreem-rechts en dus verkeerd, omdat de Islam tegen beter weten in, verplicht de gedroomde vrienden moeten zijn. En door de Familie Le Pen daarover aan te vallen, verhopen ze dat de mensen vergeten, dat zij, de Sossen Aller Landen, toendertijd de bloedbroefers van de Duitse Sossen zijn geweest. Weet U nog de hoofdlijnen van het programma van juni 1940 van het Hoofd der Belgische Socialistische Partij, de BSP. ‘Samen met de Duitse arbeider, terug aan het werk’. Plan Deman.
Het optreden van de Franse Gendarmen in de Parijse Wielerpiste heeft niet te maken met het Land Frankrijk, maar met het slecht geweten van Linx.
*
En als het regent in Parijs, druppelt het in Wallo/Bruxellabad. Al zou dat wel eens kunnen, dat eenmaal Marine La Plume het vertrouwen heeft gekregen van de modale Fransman en Fransvouw, het weer voor altijd zou kunnen omslaan.

Linx hagt wereldwijd verdoofd in de touwen, maar schijnt dat nog altijd niet te kunnen geloven… Blijft vooral te onthouden, dat het Kwaad dat ze hebben begaan, nog lang zal nazinderen…
*
(Digitalia)
zaterdag 29 april 2017

4117


Zaterdag 29 April

4117 - OVER DE VERBETERDE HEILIGE  KORAN IN INDONESIE
*
INHOUD: ISLAM LEER:  wordt in Indonesië  de basis ervan aangepakt. Wordt de Koran aangepast of volgt er een bloedige afrekening?
*
VANDAAG: Z. Robrecht van Brugge: hij is de eerste abt van Ter Duinen, later van Clairvaux, cisterciënzer ofte witte pater.  In zijne tijd verkreeg hij van de Grave van Vlaanderen, “Verlossinge van alle tollen, passeergeld, burgergeld en andere takse, zoo voor hunne personen als voor de beesten. ’t Is een pater dat we nu naar Brussels Parlement moeten kunnen sturen, da zou nog ne keer ne politieker zijn met voeling van wat er leeft bij het volk;
Catherina van Siëna: ze wordt sedert ze onthoofd werd, aanroepen tegen hoofdpijn.  Deze Catharina is een van de beroemdste mystica’s van de Rooms-Katholieke Kerk en ze is op drie plaatsen begraven: haar lichaam in de Santa Maria sopra MinervaKerk in ’t hartje Rome, haar hoofd in een nis van de San Domenicakerk in Siëna en één van haar voeten in de San Zanipolo-Kerk in Venetië.
Ze heeft zich veel bemoeid met de politiek, eerst en vooral met de eindeloze conflicten tussen de vele steden in haar omgeving, maar later ook met de wereldpolitiek. Vooral het feit dat de paus sinds 1309 in Avignon resideerde in plaats van in Rome, waar hij thuishoorde, zat Catharina buitengewoon dwars. De vele Franse kardinalen hadden een terugkeer naar Rome eindeloos weten te vertragen, maar Catharina bleek sterker dan zij. In 1376 ging Catharina (29j!) op reis naar Avignon. Mede dankzij haar eindeloze preken aan het adres van paus Gregorius XI liet deze zich uiteindelijk overhalen zijn hof weer naar Rome te verplaatsen.  Ze stierf in Rome op 33 jarige leeftijd.
In 1866 werd ze uitgeroepen tot patrones van Rome.
In 1930 werd ze uitgeroepen tot patrones van Italië.
Samen met de heilige Theresia van Ávila werd zij in 1970 door paus Paulus VI als eerste vrouw verheven tot kerklerares.
In 1999 benoemde paus Johannes Paulus II haar met Birgitta van Zweden en Theresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) tot patrones van Europa. Voorts is zij de patroonheilige van de Dominicanessen van de Derde Orde, de wasvrouwen en de stervenden.
DAKVENSTER OP DE WERELD


*
Moslima's roepen fatwa uit over kindhuwelijk
Deze foto in het oorspronkelijke artikel verduidelijkt het probleem op een overtuigende wijze
*
Vrouwelijke geestelijken hebben vandaag een fatwa uitgevaardigd om een eind te maken aan kindhuwelijken in Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Het is daar heel gewoon dat meisjes voor hun achttiende trouwen en de school niet afmaken.

*
Vrouwelijke geestelijken hebben vandaag een fatwa uitgevaardigd om een eind te maken aan kindhuwelijken in Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Het is daar heel gewoon dat meisjes voor hun achttiende trouwen en de school niet afmaken.

Dit is tenminste een veel duidelijker voorstelling van zaken….
*
De verordening, van wezenlijk belang in de islam maar niet wettelijk bindend, werd naar buiten gebracht na een driedaags congres van religieuze leidsters in het westen van Java. Het komt zelden voor dat Indonesische vrouwen op deze manier stelling nemen. Op de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigsters uit Afghanistan, Pakistan en Maleisië.-
"Zwangerschaps-sterfte is een groot probleem in Indonesië. Wij kunnen als geestelijk leiders een rol spelen inzake het kindhuwelijk", zei organisator Ninik Rahayu. "Wij kennen de vraagstukken en obstakels waarmee vrouwen te maken krijgen. Wij kunnen dus actie ondernemen in plaats van af te wachten tot de regering iets doet om deze kinderen te beschermen".
In de nu gepubliceerde fatwa wordt het in de echt verbinden van minderjarigen 'schadelijk' genoemd. Het is een heilige verplichting dat voortaan te voorkomen, om kindbruidjes veel potentiële ellende te besparen.
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

Ze leefde (de H. Catharina van Soena, een vrouw, stel U even voor!) eind de jaren 1300 en bedreef in de Christelijke Wereld van toen een hoofdrol in de internationale politiek. De Pausen werden van het Paleis in Laterano (Rome), paleis dat even later door ‘onbekenden’ werd leeggeroofd en in brand gestoken, weggesleept naar Avignon door Filips de Schone. Toen de Paus naar Vaticano (Rome) terugkeerde, was dat via een ander Pauselijke Residentie in Montefiascone, dat heden ten dage gedeeltelijk wordt gerestaureerd. Op zekere dag waren wij daarbij, toen de Catharina-Zaal plechtig werd ingehuldigd. 
Filips de Schone was de Franse Koning die in 1302 in Groeninge (Kortrijk) klop kreeg van de Vlaamse Poorters. Daar sneuvelde ook zijn neef en Opperbevelhebber, Robert D’Artois (Artesië) die door zijn inzet in de strijd, gehoopt had Graaf van Vlaanderen te kunnen worden. Slecht voor zijn ambities, maar goed voor ons dat hij in 1302 viel op het veld van eer, anders was Vlaanderen al meer dan 500 jaar eerder verfranst geweest….
*
Tja, over wat vrouwen daar uitspoken in Indonesië, wijs ik met een beschuldigende vinger naar de Engelse Koloniale Periode van toen. Die heeft nooit iets gedaan om de invasie plannen van de Islam te weren. Integendeel. De bloedige rivaliteit tussen de bestaande ‘sekten’ liet hen toe het lang te domineren.
*
De schuldigen zijn al lang dood en begraven. En ik verhoop da ze bij God hun gerichte straf hebben gekregen. Hun Engelse nakomelingen (ook alle Moslima’s ter wereld en ook wij) zitten odertussen wel met de gebakken peren….
(Digitalia)
++++


*

De6/847

4116


Vrijdag 28  April

4116 – LUBBEEK: DE EERSTE GEMEENTE WAAR VREEMDELINGEN
NIET LANGER BEVOORDELIGD WRDEN
*
INHOUD: COBURGIA REBUILT: de thuis-gemeente van  Francken Theo: een (klein) schotje in de roos
*
RIDERO: Zegt Cyriel: “Als ge ’t verschil niet kunt onthouden tussen een optimist en een pessimist, is de volgende tip erg handig: als ge ’s morgens wakker wordt en het is mistig en ge zegt: die trekt wel ‘op’, die mist, dan zijt ge nen optimist.  Maar als ge zegt: wat een pest, die mist, dan zijt ge een pessimist.”
VANDAAG:H.Petrus Chanel, H. Lod, Grignion de Montfort

DAKVENSTER OP DE WERELD


*

Thuis-gemeente Theo Francken
*
 keurt als eerste Vlaamse gemeente de ‘vreemdelingentaks’ goed

*
Thuisgemeente Theo Francken keurt als eerste Vlaamse gemeente de ‘vreemdelingentaks’ goed
De gemeenteraad van Lubbeek heeft woensdagavond de invoering van de zogenaamde vreemdelingentaks goedgekeurd. Het is de eerste gemeente in ons land die een dergelijke taks invoert. Dat laat staatssecretaris Theo Francken weten op zijn blog.

Tania Roskams, de dienstdoende burgemeester van de stad, is erg blij met de beslissing.
*
Vreemdelingen in Lubbeek zullen bij de verlenging, vervanging of vernieuwing van hun verblijfskaart vanaf nu een bedrag van 50 euro moeten betalen. En dit maximaal één keer per jaar.
De stemming over de kwestie in Lubbeek verliep quasi unaniem: 17 gemeenteraadsleden stemden voor (N-VA, CD&V, Open VLD en Lubbeek Leeft), 3 stemden tegen (s.pa en Groen). “Enkel sp.a en Groen stemden dus tegen, wat geen verrassing is natuurlijk,’ aldus de Lubbeekse burgemeester Tania Roskams.
Staatssecretaris Theo Francken Foto: De aanleiding voor deze taks is de extra last voor de gemeente door het stijgende aantal asielzoekers.
“Er zitten honderden asielzoekers in onze centra en we kennen daar een groot verloop,’ legt burgemeester Roskams uit. “Dat brengt een serieuze administratieve last voor de gemeente met zich mee. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat we daar nu een vergoeding voor beginnen vragen. Als Belgen een nieuwe identiteitskaart nodig hebben, moeten ze trouwens ook een aanzienlijk bedrag betalen om die kaart te laten vervangen. En als je een internationale reispas aanvraagt, moet je daar zelfs meer dan 100 euro voor neertellen. Dan vind ik 50 euro nog een billijke prijs.”
Niet enkel voor asielzoekers
De burgemeester wil wel nog benadrukken dat de kost niet enkel voor asielzoekers geldt, maar voor alle vreemdelingen die tijdelijk in ons land verblijven. Ze is er ook van overtuigd dat andere gemeenten het voorbeeld van Lubbeek vlug zullen volgen.
*
Ps
Als Mevr. Inrterim-Burgemeesteres de met zo’n familienaam (Roskamps) geen goede beurt maakt in Lubbeek, dan weet ik het ook niet meer….

PS II
3 stemden teen… Spa en Groen: bij GvA nooit leren tellen tot drie?

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen
*
Goed zo, beste Theo Francken. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken…. En wie van al die andere burgemeesters hert schoentje past, trekke het aan.

Theo: met de groeten van Uw beste vriendin
*
Persoonlijk zou ik nog verder gaan. Om bijvoorbeeld overal waar men de gemeente (Stad?) binnenrijdt, borden te plaatsen me daarop ‘Lubbeek, waar (slechte) vreemdelingen ongewenst zijn’. Dat is misschien wel niet erg pilitiek-correct, maar het zou de inwoners de ogen doen open gaan. Maar begot: die vreemdelingen enerzijds zouden ongewenst zijn, maar anderzijds zijn ze er zo’n beetje echt nodig. Vooral West-Vlaanderen zijn er veel handen te weinig. In tegenstelling tot ‘doppers’ die er elders veel te veel zijn. Maar wat wilt U: hen tot werken dwingen (aanzetten) zou immers de almacht van de Pakbonden fnuiken… Want met die honderdduizenden werk-onwillige ‘werkzoekenden’ die hun maandloon, verdienen door niet eens hun voordeur uit te komen, zijn de fundamenten van deze syndicaal ‘Vrijgeselde Leefwereld’ dik in orde.
*
Wat zegt U, Walter? Dat niet alle vreemdelingen ongewenst zouden zijn? Dat er ook goede brave mannen en vrouwen zouden tussen zitten, hoe zeldzaam ook? Wel ja, verdorie: U heeft nog gelijk ook, Walter. En dat kan ik persoonlijk getuigen.
*
In die 15 jaar dat we ’s jaars rond in Italië woonden (en er leefden als God in Frankrijk!), hadden wij daar een klusjesman, (ondertussen goede beste vriend geworden), uit Oekraïne. ’n Crème van ’n vent, die spijtig voor ons met al de vezels van zijn ziel gehecht is geraakt aan zijn Nieuwe Vaderland. Anders had ik hem en zijn gezinnetje, toen we terug naar onze Heimat kwamen, in mijn valies het land binnengesmokkeld…. Dat is één. Tot we een paar dagen geleden een klusjesman van het OCMW van doen hadden. Om dat onzalige onkruid te ruimen in de tuin: de aangesproken tuin-aannemer verdronk in het werk: die kon pas – door personeels-gebrek… - in de loop van de maand September komen… En stel U voor: Saïd en zijn vriend spraken moeilijk de Vlaams, maar ze presteerden wel bovenmaats. Alleen spraken ze van ‘de deur’ als ze de poort bedoelden. Eerst keek die verrast, maar lachte me dan toe, dat ik parbleu gelijk had. Was ’n bitje vergeet. Dikke mercie voor de tip.
*
Kijk, Marokkaan of Turk, Islam of niet, maar lam waren die twee niet. Integendeel. En alles met de glimlach. En vooral met jonge paarden-macht.
Tja, dank zij de Slinxe syndicaten en ’n beetje bang opkijkend naar een andere goede vriend hier, die al wekenlang  vruchteloos naar maar liefst 8 werkwillige mekaniekers zoekt, ziet zich verplicht voelt op advies van de plaatselijke VDAB, zijn bedrijf af te slanken om het hoofd boven water te houden.
Het ene is dus niet het andere. Maar ik hoop dat de ‘Verlichte Grote Verstanden (die ons Land naar de bliksem hebben geholpen), binnen korte tijd verantwoording zullen moeten afleggen. Liefst voor de Strafrechter zullen moeten verschijnen wegens schuldig verzuim gepaard aan zakkenvulderij.
*
(Digitalia)
vrijdag 28 april 2017

4115


Donderdag 27  April

4115 - THE BRITISCH PARLIAMENT DAT IS/WAS TOCH DE BAKERMAT VAN DE WESTERSE DEMOCRATIE?
*
INHOUD: ENGELAND/ISLAM TERREUR: de ‘Special Forces’ hebben ‘een man’ betrapt met een hele lading messen in zijn rugzak. Die wou hij cdeau doen aan Theresa May als 1Mei-verrassing.

DAKVENSTER OP DE WERELD

*
Man met terreurplannen gearresteerd nabij Brits parlement


UPDATE In de regeringswijk van de Britse hoofdstad Londen is vandaag een man gearresteerd bij een "incident". De arrestatie door gewapende agenten gebeurde in het kader van een lopende operatie, zo liet de Metropolitan Police weten. Er zijn drie messen van de man afgenomen. Niemand is gewond, zo citeerden media.

De problemen liggen allemaal op tafel en ‘de sfeer is koet’
*
Op gezag van de politie berichtte SkyNews dat de man 27 jaar oud is. Hij is gearresteerd in Parliament Street aan het kruispunt met Parliament Square, nabij Downing Street et dus de ambtswoning van Brits premier Theresa May. Volgens meerdere Britse media was de premier niet "thuis" toen het incident gebeurde.
Maar de Premier blijft gekken…
*
De twintiger is gearresteerd op verdenking van het bezit van aanvalswapens en het "opdracht geven, voorbereiden en instigeren van daden van terrorisme", zo staat ook in de mededeling van de Londense politie. Zij heeft niet meteen weet van een dreiging. De man is met handboeien aan weggevoerd naar een politiecommissariaat waar hij op grond van de terrorisme-wetgeving wordt vastgehouden.
Volgens de krant Daily Mirror betreft de arrestant iemand met een "rugzak" met messen.
Moment-opname van de dader, volgens de Londense Politie….
*
De arrestatie gebeurde vlak bij de plaats waar een maand geleden bij een aanslag op Westminster zes mensen, onder wie de aanvaller, zijn gedood, zo berichtte SkyNews.
Gewapende politie houdt verkeer tegen naar Downing Street. Nabij het parlement zijn gewapende politie en forensische teams te zien, berichtte de commerciële zender ITV. Meerdere buslijnen zijn omgeleid, straten in de buurt zijn versperd.
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen
*
Aldus de ons bij de neus leidende Pers. Dat de dader een ‘man’ was, had men daar onmiddellijk door, gezien zijn blote genitaliën, waar zijn leeftijd (27) op stand vermeld. Het zag er dus naar uit, dat het om een Moslim-terrprst ging. En dus rukte de politie gewapenderhand en in gesloten formatie in actie. Met succes overigens. Wat niet mag verwonderen want men had zowat de helft van alle tot schieten bereid zijnde  en beschikbare manschappen ingezet teen die éne ‘man’ met een kleien voorraad slagers-gerief in zijn rugzak….
Allez, om kort e  duidelijk te zijn had er beter kunnen staan: de Islam-dreiging ineelt steeds uitdagender vorm aan en bedreigt in hartje Londen het symbool van de bron der Europese democratie. En dat precies op dezelfde plek waar kort voordien een truck als aanvalswapen werd ingezet, met minstens zes doden als gevolg. En met een aantal levenslang verminkte slachtoffers, waar niemand ooit nog iets zal van vernemen. Men is niet in oorlog, maar toch zullen die als ‘oorlogs-slachtoffers’ worden angezien. Begrijpe wie kan. Want aldus worden de  schudogen daardoor uit de wind gezet. Wat gelijk staat met zuivere ‘dhimitude’, onderwerping dus.
Anders gezegd: de Internationale Pers is reeds zo ver over de streep getrokken, dat ze zelfs de Islam-versie van het bedotten (aqyilla) overneemt: vooral niets zeggen of schrijven dat de Islam zou kunnen schaden. Het hekken naar de wind hangen, dus.
*
De twintiger is gearresteerd op verdenking van het bezit van aanvalswapens.
Ja, inderdaad: U heeft goed gelezen. Deze terrorist wordt verdacht aanvalswapens bij zich te hebben gehad. Een hele rugzak vol.  Ja, ‘et alors’ zou Motterand daarop gezegd hebben.
Laten we elkaar goed verstaan: die rugzak was bedoeld om aan de Premier te worden overhandigd als 1Mei-verrassiings-geschenk… Met de groeten vqn Allahj, de allergrootste. In de oorspronkelijk dialect, het Arabisch, is dat Akahu Akbar.
’t Is maar dat U dat allemaal goed onthoudt!
Ps
Het Laatste Nieuws (mocht dat maar waar zjn) is inderdaad eerlijk. In die zin dat het bijna woordelijk de Buitenlandse Pers overneemt. Met vermelding van de bron, met naam en toenaam. Daaro valt, in naam van de gewone Engelse Burger, alleen maar te zggen mèt Berten Rodenbach: ’helaas, … Waar is der Oud’ren fierheid nu gevaren?....
Want The Great Old, die ooit ‘The waves rulde’ wordt nu op haar  beurt gedomineerd door de Derde Wereld. Engeland is verworden tot een ‘domionion’ van de Islam…
Eigen schuld, dikke bult.
(Digitalia)
++++

donderdag 27 april 2017

4114


Donderdag 27  April

4114 - WAAR ZITTEN NU DE BRAVE MOSLIMS
*
INHOUD: COBURGIA REBUILT/ ISLAM INVASIE/SYRIË: IS-Kalifaat deserteurs kiezen het hazenpad
*
RIDERO:  Gerard Vermeersch zei het nog zo schone ivm onze politiekers: “Als de koeien met hunder gat naar de wind staan en ministers werken bij nachte, mag je altijd vuiligheid verwachten!”
VANDAAG: H. Floribert van Luik, Z. Koenraad van Utrecht

DAKVENSTER OP DE WERELD


*
Instorting kalifaat brengt exodus van IS-strijders op gang
Duizend-en-één-Nacht
Het sproojes-spookbeeld loopt ten einde
*
Nu het kalifaat afbrokkelt, krijgt Islamitische Staat af te rekenen met een exodus van buitenlandse strijders. Dat meldt The Guardian. Grote aantallen strijders en sympathisanten verlaten de terreurbeweging en proberen Turkije binnen te geraken.
Hoe gaan ze die slechte gewoonten nu afleren?
*
Tientallen buitenlandse IS-strijders zijn de voorbije weken op de vlucht geslagen, zo schrijft de krant. De meesten zijn gevat toen ze de grens wilden oversteken. Hoeveel er wel de oversteek naar Turkije konden maken, is niet geweten.
Bronnen binnen IS hebben bevestigd dat de gelederen in de laatste bolwerken snel krimpen nu een grondoffensief nakend is in Raqqa en Tabqa, waar de voorbije vier jaar veel buitenlandse strijders zijn ingezet. En volgens Turkse en Europese functionarissen worden hun ambassades steeds vaker gecontacteerd door mensen die zich sinds 2013 bij de terreurbeweging aansloten.
Volgens de Pers i dat geen Hazenpad, maar een exodus-pad…. Ik zou het eerder ‘, laffe desertie noemen.
*
Van anderen wordt gevreesd dat ze de exodus gebruiken om naar Europa te reizen en zich daar te wreken voor het afbrokkelende kalifaat. Inlichtingendiensten schatten dat minstens 250 van dergelijke ideologisch-geïnspireerde IS-strijders tussen eind 2014 en midden 2016 naar Europa gereisd zijn.
De Turkse politie beweert eerder dit jaar een reeks arrestaties te hebben verricht, waardoor de belangrijkste smokkelroutes belemmerd zijn. Inlichtingenofficiers in de regio denken echter dat sommige van deze routes nog in gebruik zijn.
Terugkeer
Inlichtingendiensten vermoeden dat er 30.000 buitenlandse strijders naar het kalifaat getrokken zijn om met IS te vechten. De Amerikaanse regering schat dat er 25.000 van hen sindsdien gedood zijn.
Volgens de recentste cijfers zijn 276 strijders uit België nog niet teruggekeerd uit Irak of Syrië. Vermoedelijk zijn 115 van hen dood, maar de andere 161 vormen nog steeds een gevaar. Om zich beter te kunnen voorbereiden op hun terugkeer, gaan België en Irak informatie uitwisselen over IS-strijders. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gisteren bekendgemaakt.
*
PS
Een goede suggestie daaromtrent zou zijn de Molenbeekse PS-Politicus Fluppe Moustache op de pijnbank te leggen. Die weet ongetwijfeld meer daarover
*
Ex-Digitaliaanse Bedenkingen
*
Als kind heb ik in September ‘44 de Wehrmacht als bende afgerammelde honden bij bosjes zien afdruipen na 4 jaar oorlog. Hier en daar zat er ene tussen die wuifde en ‘Auf Wiedersehen’ riep. Maar die meesten waren maar al te blij terug naar Mutti te mogen…
Hett waren dan ook min of meer beschaafde lui, in tegenstelling tot wat nu komt overgewaaid… Want inderdaad, nu pas begint de miserie bij ons. Wraak omwille van de nederlaag? Ja, dat ook wel ‘n beetje. Maar de Islam kennende, is het vooral de verderzetting van de moordpartijen in nieuw nog on-ontgonnen gebied… U weet wel: ‘daar waar een Moslim ooit gebeden heeft, behoort voor altijd toe aan de Islam’…. Dus ook ons eigen Landje.
Een gestolen truck is het ideale moordwapen….
*
Wij zullen het dus geweten hebben.
Tenzij de hier ingeburgerde ‘geloofsbroedrs’ spontaan maar vooral massaal ingrijpen om de rotte plekken in het eigen vlees eruit te snijden. Deze verdorde loten snoeien uit onze vreedzame samenleving. Weigeren ze op te nemen in hun gemeenschap. Om hen integendeel unaniem bij de Politie aan te geven, zodat ze hun gerichte straf kunnen ondergaan. En wees gerust: bij ons is, als beschaafde lui, is de doodstraf of de dwangarbeid al honderden jaren afgeschaft. Ze zijn hier ‘bij ons’, als (niet gewenste) gasten, en niet ‘bij hen’ waar een mensenleven nog minder waard is dan een dode vlieg.
Daarom staat op deze Blog al vele jaren, dat de Islam de ‘Beschaving’ is van de Dood. Terwijl het Christendom de Beschaving is van het Leven zelf.
De uitzonderingen uit een ver verleden bevestigen de regel…
*
PS
Heb ik daar bij De Morgen een zweempje sympathie gevoeld voor de die dappere maar verslagen vijanden?
*
(Digitalia)
++++
**