donderdag 29 juni 2017

4186


Donderdag 29 Juni 2017
4186 - OVR DE ZIEL VAN HET KIND IN DE WEVERSTEDE
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT: woorden wekken voorbeelden trekken… De dhiminitude  (*) slaat toe, waar anders, dan bij de Elite van het sint Lievenscollege in Vlaanderens hoofdstad. Daar wordt als oefenschool voor de komende mensenoffers de barbaarse dood van willoze schapen feestelijk gevierd. De vooruitgang hêê gene naam in de stad waar ooit het hand werpen om ter verst in de Schelde beoefend werd. De Wever Stede ter ere.

OP DE IJTKIJK
*
Uitheemse godsdienst bepaalt aanvangsdatum nieuw schooljaar in katholiek onderwijs

Is het door de aanhoudende hitte dat de nog niet aangetaste hersencellen van de directeur van het Antwerpse Sint-Lievenscollege verworden zijn tot een slappe brij die geen heldere gedachten meer toelaat?
Of is het een zoveelste knieval voor de verfoeilijke veroveringsgodsdienst die de islam is?
Feit is dat Johan Wagemans directeur van het onderwijsinstituut - opgericht door Lieven Gevaert en ooit de verzamelplaats voor de kinderen van de Antwerpse ‘elite’ van advocaten, dokters, deurwaarders en fabrieksdirecteuren - zich  meent te moeten richten naar de verzuchtingen van een minderheid van de bevolking.
**
*
Het katholieke Sint-Lievenscollege heeft immers besloten haar eerste schooldag pas op 4 september te organiseren. Ze doen dit om de leerlingen met een moslimachtergrond toe te laten op 1 september het barbaarse offerfeest te vieren.
Hierdoor kan de meerderheid van de leerlingen - die tot nader order - nog geen islamaanhangers zijn, het nieuwe schooljaar niet beginnen op 1 september.
Minister Hilde Crevits (van de moslimpartij CD&V) laat weten vast te houden aan 1 september. Maar Crevits zou geen tsjeef zijn wanneer ze geen achterpoortje open zou laten. De minister laat in één vlotte beweging weten: ‘Scholen die op 4 september willen beginnen door het offerfeest, kunnen op 1 september een facultatieve verlofdag inzetten’. Haar lijfspreuk is dan ook: ‘Luister niet naar mijn woorden maar kijk naar mijn daden’ .
Rots in de branding en lichtend voorbeeld is de Antwerps VLD schepen bevoegd voor het stedelijk onderwijs: Claude Marinower . Deze boezemvriend van de hoofdredacteur van dit blad houdt het semitisch been stijf. Hij heeft lijzig laten weten dat in het Antwerps stadsonderwijs het schooljaar zal starten op 1 september!
Door de gangen van de redactielokalen van 't Scheldt weerklinkt dan ook in canon: Leve onze Kloot, pardon Claude, zo'ne goeie hebbe wij nog niet gehad...
(*) Zie Wikipedia
*
NADER BEKEKEN
*
Dat er iets niet klopte met de Tsjeven, wisten we al lang. Maar niet dat het zo erg was, ja zelfs dat er niet veel meer bij kon, neen, dat klopt niet meer. Die o zo Christelijke ‘Volkspartij’, de partij van de achterpoortjes enerzijds en anderzijds, zet al jaren (sinds de oliecrisis van ’73) alle deuren en vensters, alle poorten, alle spleten en spleetjes wagenwijd open om die barbaarse veroveringsgodsdienst in huis te halen. Dat ze daarbij haar eigen ‘achterban’ via ARCO en B.A.C. in de zak zet, is bijzaak. Rond de jaren van De Brugse Metten zou dat gene waar zijn geweest. ‘Schild of Vriend’ en al op een en dezelfde nacht zou de klus geklaard geweest zijn.
Helaas, waar is der oud’ren fierheid nu gevaren….

**
…en er werd gehouden een groot banket,
Met het hoofd op de tafel gezet
*
Helaas, zelfs dàt kan al niet meer. Want van de minaret moet eerst het Mohamedaans morgengebed.
*
Het is dus meer dan tijd om de handen uit de mouwen te steken. Als de Kerkelijke Overheden er het zwijgen toe doet en De Staat andere dingen aan het hoofd heeft, moet het morrend volk overgaan tot de actie. Geen woorden, maar daden. In de Mohamedaanse wereld is dood en vernieling schering en inslag. Iemand naar de andere wereld sturen wordt ons daar dagelijks voor getoond.
En later kan er nog altijd berouw getoond worden. Eenmaal de boodschap zou aangekomen zijn.
Bloed moet er niet vloeien. De verantwoordelijke verraders een dozijn keren ‘scharminkelen’ is een Christus-oud typisch Vlaams volksvermaak dat tot nieuw leven zou kunnen gewekt worden. Daartoe verzamele men zowel bij klaarlichte dag als bij nachte, een bonte menigte als harlekijnen uitgedoste gelijkgezinden die rammelen met allerlei potten en pannen dat horen en zien vergaat. De juiste term daarvoor is ketelmuziek. Kan zich gewoon zonder woorden of beledigingen voordoen op alle soorten openbaar domein, op straten, op pleinen, op markten. Of voor de deur van de geviseerde persoon. De ‘Sociale Media’ doen dan wel de rest.
Zie
**
*
Om het publiek volop van de grap te laten genieten, kan men zelfs politiebescherming inroepen, want Mohamedanenvriendjes hebben hééééél lange tenen en zouden wel eens stiekem beroep kunnen doen op ‘jongerengeweld’ om op die manier herrie te schoppen.
**
*
 (Digitalia)woensdag 28 juni 2017


Donderdag 29 Juni 2017

4185 - WAT ER MET DE WERELD ZAL GEBEUREN ALS MERKEL IN SEPTEMBER HETKOZEN WORDT     
*
INHOUD: DUITSLAND/EU IN OONTBINDING: de islam invasie gaat na de herverkiezing van Mutti in September pas goed beginnen want de Europese bevolking wordt gedecimeerd en wat overblijft is armer dan Job op de mestvaalt.
Wait and see….. Binnenkort leven we allemaal weer van de jacht en de visvangst…
Het code-woord voor de Poorten van de Hel is gewoon ‘Gezinshereniging’…

OP DE IJTKIJK
*
Hoofd migratiebureau in Bayern: Uiterlijk in november begint het
*
Particuliere militaire site Deagel voorspelt op basis van informatie van de CIA, het IMF en de VN dat er binnen nu en 8 jaar 50 miljoen Duitsers zullen verdwijnen, en het land economisch totaal zal instorten  – Roergebied: Gratis nieuwbouwwoningen voor migranten, alleenstaande Duitse moeder moet huis uit en met 2 jonge kinderen, waarvan één baby, in AZC gaan wonen
Op 23 juni troffen lezers van de Landshuter Zeitung een tamelijk onthutsende waarschuwing van het hoofd van het Bureau voor Migratie en Integratie (AMI) in de stad Landshut (Bayern) aan. Volgens deze man, Thomas Link, heeft hij van een hoge regeringsvertegenwoordiger te horen gekregen dat een aantal dramatische besluiten en ontwikkelingen bewust over de verkiezingen heen worden getild. Zodra bondskanselier Angela Merkel en haar CDU in september herkozen zijn, ‘begint het in uiterlijk november’. De overheidsofficial gaf Link daarom het advies ‘om nog één keer echt van de Landshuter Hochzeit’ (een 4 jarig historisch volksfeest) te genieten. Daarna wordt alles anders, en zal Duitsland definitief onherkenbaar veranderen – maar bepaald niet ten goede.
Volgens Link zijn de regering en de media erin geslaagd om een volledig verkeerd beeld van de migrantencrisis bij de Duitse bevolking neer te leggen. Hoewel er lang zo intensief niet meer over wordt bericht, stromen nog dagelijks grote aantallen nieuwe migranten het land binnen. Het zijn er zóveel, dat nog dit jaar een fataal keerpunt zal worden bereikt.

Dreiging omvat vermoedelijk enorme nieuwe vloedgolf migranten

Wat de ‘dreiging’ in de herfst precies inhoudt, wordt vooralsnog niet precies duidelijk gemaakt. Een aspect zou te maken kunnen hebben met veranderde wetgeving, waarmee na de verkiezingen alle (1,5 tot 2 miljoen) migranten alsnog het recht krijgen om hun complete families te laten overkomen.
Bovendien zal de immigratie fors eenvoudiger worden gemaakt doordat ‘Syriërs’ al in Turkije een vliegticket in de handen krijgen gedrukt, waarmee ze rechtstreeks naar Duitsland kunnen vliegen – dezelfde methode die in ons eigen land door GroenLinks wordt voorgestaan, en die tot tweemaal toe de reden was dat de vorming van een kabinet met de extreemlinkse islamiseringsglobalisten mislukte.

Ook vanuit Italië komt een enorme mensenmassa uit met name Noord Afrika op centraal Europa af. Oostenrijk heeft weliswaar maatregelen getroffen om de Brennerpas af te sluiten, maar zal de migranten wel doorlaten indien ze slechts op doorreis zijn naar Duitsland. (1) Wat de komst van nog eens miljoenen moslimmigranten voor onze Oosterburen, die de laatste jaren worden getroffen door een enorme criminaliteitsexplosie, zal betekenen, laat zich makkelijk raden.
Gratis nieuwe woningen voor migranten, Duitse moeder moet in AZC gaan wonen
Voorbeelden van wat de Duitsers te wachten staat zijn er nu al te over. Zo worden er in Korschenbroich (Mönchengladbach, net over de grens bij Venlo) nieuwe huizen gebouwd, compleet met uitzicht op de vrije natuur, waar migranten gratis in mogen trekken. Een jonge Duitse moeder met twee kleine kinderen –waarvan een baby van een half jaar oud-, die slechts 11 kilometer verder haar huis uit moet vanwege een ziekmakend schimmelprobleem, kreeg echter nul op het rekest bij haar vraag naar een andere woning, en werd te verstaan gegeven dat ze in het AZC kan gaan wonen, ‘met het risico te worden verkracht, en maar moet wennen aan het vuil, de uitwerpselen en de smerige gemeenschappelijke toiletten en doucheruimtes.’ (2)

Kortom: ruim baan voor de islamitische kolonisten, het nieuwe ‘Herrenvolk’, zoals critici het op steeds meer sites en blogs ze noemen. En ‘weg met ons, weg met de Duitsers’.
Militaire site: Binnen nu en 8 jaar 50 miljoen omgekomen Duitsers

Enkele jaren geleden besteedden we aandacht aan de Amerikaanse particuliere militaire website Deagel, die op basis van informatie van onder andere het CIA, het IMF en de VN een voorspelling heeft gemaakt van de maatschappelijke, economische en financiële situatie van alle landen op de wereld in het jaar 2025.

Duitsland, dat vorig jaar nog op de 4e plaats in de lijst stond, is daarin gezakt naar plek 14. Onthutsend is dat er wordt gerekend met een daling van het inwonertal met bijna 50 miljoen. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren dringt met name één voorname oorzaak van de aanstaande totale instorting van Duitsland zich op: de migrantencrisis, en de door steeds meer analisten voorspelde islamitische terreuroorlog en instorting van de sociale zekerheid en gezondheidszorg, omdat die onbetaalbaar zullen worden.

Tevens is te zien dat het BNP van de exportkampioen zal dalen van bijna $ 3,5 biljoen naar $ 800 miljard, en de gemiddelde koopkracht van de Duitsers zal instorten van $ 48.200,- naar $ 17.002.

Verenigde Staten: 280 miljoen mensen zullen verdwijnen

Een vergelijkbare enorme teruggang van het aantal inwoners en de welvaart die zij nog zullen hebben, geldt voor bijna alle andere Europese landen, en ook voor de Verenigde Staten, waar na een enorme crisis slechts 54 miljoen van de 324 miljoen inwoners zullen zijn overgebleven. En de overlevenden zullen het moeten doen met een koopkracht van $ 11.304,- tegen $ 57.300 nu.

Ook voor Groot Brittannië wordt een Derde Wereldstatus voorspeld. Het land raakt net als Duitsland zo’n 50 miljoen mensen kwijt, en houdt er amper 14 miljoen over. De gemiddelde koopkracht daalt van $ 42.500 naar een krappe $ 8000,-, wat minder is dan landen zoals Sri Lanka, Botswana, Mongolië, Namibië en Guyana.

Nederland positieve uitzondering

Positieve uitzondering in Europa is... Nederland. Het aantal inwoners loopt met ‘slechts’ 180.000 terug, en het koopkrachtverlies blijft beperkt: van $ 50.800,- in 2016 naar $ 43.995 in 2025. Het is onduidelijk waarom ons land, dat op een eerdere versie van deze lijst nog zo’n 6 à 7 miljoen inwoners kwijtraakte, het nu ineens zoveel beter zou doen en zelfs het best presterende Europese land is. Focussen we ons op de grootste dreiging in onze tijd, de migrantencrisis, dan heeft dat mogelijk te maken met de strengere regels die hier worden gehanteerd. Ons BNP gaat zelfs omhoog van $ 770 miljard naar $ 851 miljard. (3)

We laten het aan u over om te gissen naar de redenen. Doet premier Mark Rutte het dan toch veel beter dan velen nu vinden? Of heeft PVV-leider Geert Wilders al jaren zó’n grote invloed op het beleid in Den Haag, dat hij –zonder zelfs maar aan een nieuwe regering te mogen deelnemen- min of meer heeft voorkomen dat ons land volgens Deagel hetzelfde duistere lot wacht als al onze buurlanden?
Xander
 (1) Anonymous
(2) Anonymous
(3) Deagel 
*
*
NADER BEKEKEN
**
Als lezer heeft U rustig kunnen genieten van het bijna 1700 woorden tellende artikel van Vriend Xander. En zoals gebruikelijk, maakt hij van bij de aanvang en ook op het einde zijn bronnen bekend. U koopt dus geen katten in zakken lijk bij de Leugenpers.
Och, ik wet het wel De soep wordt niet gegeten zoals die van het vuur komt. De meeste mensen denken dat die wel zal koelen zonder blazen…
Persoonlijk deed Xander mij nadenken over de desastreuze koers die ‘das Mädchen’ als gewezen DDR-politica  in heel haar carrière aanhoudt, gekoppeld aan de wanhoopspoging van Frankrijk om met Macroni hun lot te verbinden met het na-oorlogse Duitsland. Wat ’n tegennatuurlijk verbond is, gezien de 3 (ja drie) invallen van op bloed beluste Duitsers in Frankrijk: 18710 – ’14-’18 – ’40-’45.
Mij, als Vlaming en dus Lijdend Voorwerp van beide onbetrouwbare buurstaten, schijnt het als een verbond tussen twee uitgeleefde ‘naties’ om als apotheose van hun politieke ambities, de rest van Europa toch weer in hun macht te krijgen.
Het tweede begrip bij Xandedr waarvoor deze blog al jaren waarschuwt is de Apocalyps van de ‘Gezinshereniging’. Iedere ‘Verfrijker’ heeft het mensenrecht om de naaste familieleden rond zich te verzamelen. Dat zjn er zo ongeveer tussen de 30 en de 30 per individu.
De grote vraag is natuurlijk of de ‘Verrijkers’ zich intussen zullen voegen naar de desiderata van de ‘Leiders’ van juist die landen waarop ze hun zinnen hebben gezet. We hebben zelf de ‘oliecrisis van de jaren ’73 meegemaakt en kunnen dus meespreken van de wurgpoging der Mohamedanen als die niet krijgen waarop hun zinnen staan.
Ondertussen blift  President Trump de voddenpop van onze medeplichtige Elite en hun slippendragers van de Media, terwijl President Poetin, de tweede speler op het wereldforum als de baarlijke duivel wordt voorgesteld.
**
*
Hert gezond verstand, zegt U? Dat is op mini-schaal terug te vinden in de bewoordingen die we opgelepeld krijgen bij de schermutselingen der ‘jongeren’ die last verkopen aan de politie en aan de hulpdiensten als ‘voorsmaak’ van de ‘burgeroorlog’ zoals die uitbreekt overal waar Mohamedanen de Macht willen grijpen. .
Allemaal niet zo erg. Agge mô leut êt.
*
PS 1
Bewonderenswaardig hoe bij de Noorderburen de schaduw van Geert Wilders voorop loopt….
PS 2
Ga liefst vlug naar de site van Xander zelf
Voor verder bergen heugelijk nieuws die ons verzwegen worden door de Verkochte Media. Het niet meer te stoppen debacle van de Eurozone, de strigente leugens over Donald Trump van CNN die dat nu zelf toegeeft. En laatst maar niet in ‘t minst, de machtsgreep van de Staat op de Kerk in Zwöden.
*
 (Digitalia)

4184Woensdag 28   Juni 2017

4184 - TOCH VERVELEND VOOR DE VERLICHTE GROTE VERSTANDEN DAT ZE ALLEEN STAAN MET HUN MENING     
*
INHOUD: EU VERZUIPT/VLAANDEREN REBUILT: het populisme, zonder gaskamers op de achtergrond, is niet uit te roeien – Europese Unie, bij monde van JU88, in zak en as

RECHTZETTING
Om het de lezer gemakkelijk te maken, opnieuw voorop het geschrijf van De Schandaard in extenso. Zodat er geen twijfel kan bestaan nopens de woordelijke invulling van hun landverraderlijke opdracht..
*
OP DE IJTKIJK
*
Populisme is blijver in EU
Commissievoorzitter
Zaan Cloot Juncker.
Onbewust met de rug naar de EU-symbolen…
*
EU-leiders zullen populistische partijen niet klein krijgen met economische groei alleen (*******). Identiteit en migratie wegen zwaarder door voor hun kiezers.
Als de politieke leiders in Europa de publieke steun voor het Europese project willen verhogen, moeten ze inspelen op de bezorgdheid bij een aanzienlijk deel van de publieke opinie. Die burgers zien hun nationale tradities en culturen bedreigd door meer Europa en immigratie.
Dat blijkt uit een grote peiling waarin het Britse Chatham House de houding van de ‘elite’ en ‘het grote publiek’ onderzocht in tien EU-lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Spanje en Groot-Brittannië. Ze werd mee gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting.
Eind dit jaar willen de Europese leiders de discussie op gang trekken over de toekomst van de EU na de Brexit. De economische groei en de verkiezing van Emmanuel Macron in Frankrijk bieden een kans die maar één keer in een leven voorkomt, aldus Chatham House.

Maar er gaapt een enorme kloof tussen de publieke opinie en de elite van opiniemakers in de politiek, media, bedrijfswereld, ngo’s en universiteiten. Die laatsten noemen de ‘populistische en anti-Europese partijen’ de grootste bedreiging voor de EU.

Die bedreiging is een blijver: ‘De aantrekkingskracht van populistisch-autoritaire leiders en partijen zal wellicht jarenlang deel blijven uitmaken van het politieke landschap, ook als de economische groei duurzaam hersteld is’, schrijven de auteurs.

Binnen die groep van het ‘grote publiek’ zelf heerst er ook een uitgesproken spanning tussen uitgesproken voorstanders van de liberale democratie én burgers die een autoritair politiek model genegen zijn. Omdat 21,5 procent van de 10.000 ondervraagden hun steun uitspreken voor de doodstraf, besluit Chatham House dat die groep vrij wijdverspreid is in Europa.

Zij noemen massamigratie en de vluchtelingencrisis als de grootste mislukkingen van de EU en een slechte zaak voor hun land. Het Europese project roept bij hen eerder gevoelens op van angst, ongemak, pessimisme en boosheid. Ze verwerpen vaker het idee dat er Europese waarden zouden bestaan, terwijl zeven op tien onder hen vinden dat de immigratie uit moslimlanden gestopt moet worden.

Dat belang van waarden in de vorming van hun mening over de Europese Unie zorgt voor een extra uitdaging voor het debat over de toekomst van de EU, aldus het rapport. De EU-leiders moeten meer investeren ‘in het overbruggen van de kloof tussen hun eigen houding en die van hun burgers inzake sociale uitdagingen, zoals vrees voor het verlies van de nationale identiteit, de migratiedruk en de gepercipieerde ongelijke toegang tot kansen.’
*
(******) met economische groei alleen … Tot vervelens toe weze nogmaals herhaald, dat politieke ‘Leiders’ geen 5% invloed hebben op economische groei. Economische groei en dus ook economische neergang zijn gewoon het ingewikkeld resultaat van de Wet van Vraag en Aanbod. En die Wet is de uitsluitende speeltuin van het zakenleven.
Wat politieke actoren doen, is gewoon via hun achteruitkijk spiegels, de Markt verstoren. Door, uit eigenbelang, plaatselijk en vooral tijdelijk hun wil op te dringen. De wil van op zich onbevoegde naäpers.
De Markt integendeel, is net als het weer: totaal onberekenbaar en wispelturig. Zakenmensen in actie zijn lijk zeelui die de natuur kennen als hun broekzak. Wat nog niet wil zeggen, dat ze de Natuur naar hun hand kunnen zetten.
**

*
*
NADER BEKEKEN
**
Samenvatting
Al wie niet van hun gedacht is, is nen vuilen populist. Er staat nog net niet ‘Staatsgevaarlijke Populist’. Maar dat komt nog, net zoals bij Hitler destijds.
**
*
Identiteit en migratie wegen zwaarder door voor hun kiezers.
Is dit geen mooi staaltje van puur volksbedrog? Het door elkaar haspelen van geforceerde begrippen om die een andere nagalm te geven.
Even preciseren.
Eigen huis en haard tegenover binnen de eigen muren, opgedrongen vreemde huisvesting van horden op her-vestiging beluste mens-apen. Dat is inderdaad de mening van de modale Burger, maar de Elite ziet Eeuwigdurende Macht en een Viedrde Reich in de stemmen van de nieuwkomers.
*
Die burgers zien hun nationale tradities en culturen bedreigd door meer Europa en immigratie.
Kijk, daar heeft U het weer, dat door elkaar haspelen van twee werelden: meer Europa en meer immigratie. Beter ware het te beginnen met het begin. DIT Europa is fout voor veel zaken, waarvan het grootste wel de massa-immigratie is waarvan de ondragelijke last op de schouders komt van de gewone Burger. Hoe groter de immigratie, hoe hoger de financiële voordelen voor de Elite.
Deze invulling van de Europese Eenmaking maakt de samenleving tot een lekkend geheel van enerzijds open grenzen en van  anderzijds open geldkranen. Uiteraard onder de bemoeizucht van de zelfbenoemde Meesters die alleen maar zichzelf vertegenwoordigen.
Dit Vierde Reich is de strop rond de nek van elke weldenkende inwoner van alle landen die samen de Verenigde Staten van Europa zouden moeten waar maken. Met ieders eigenheid als grondgedachte.
Om het met eenvoudige woorden te zeggen: touwtje trekken doet men best niet alleen, maar in groep. Zodat iedere deelnemer zich realiseert dat iedereen in de groep op zijn of haar manier, belangrijk  is. Dat de linker- of de rechterkant van het lichaam in harmonie met hoofd en schouders samenhangt.
Dn vooral, dat elke ‘Leider’ naar het einde toe van zijn of haar ‘mandaat’ voor de Vierschaar (met volksjury) verschijnt om verantwoording af te leggen. Het is dan ook pas daar, dat er kennis gegeven wordt van ofwel de verloning voor het gepresteerde werk,  ofwel de boete voor wanbeheer.
Wedden dat de gegadigden op de vingers van één hand zouden te tellen zijn?
**

*
gitalia)

4183


Woensdag 28 Juni 2017
4183 - UITWENDIGE TEKENEN VAN DE ‘RELIGIE’ VAN TERREUR   
*
INHOUD: ISLAM INVASIE:de Politie begint het door te krijgen…

OP DE IJTKIJK
Het 9-jarig in de Brusselse rimboe verdwenen Marokhaantje is dus na 4 dagen ongerust zoeken door Child Focus, teruggevonden. Waar anders dan gewoon ergens in ’n hoofdstedelijke zandbak.. Op straat. Oef. Einde goed, alles goed. De inkt van de Regeime Pers druipt van de opluchting. De ons opgedrongen Marokhaanse  Gemeenschap haalt opgelucht adem.
**
*
Volgens mij is de vraag niet zozeer hoe die van de (bezorgde) radar os kunnen verdween, maar eerder hoe die van Marokko aan de overkant der Middellandse Zee hier is geraakt.  Zo helemaal alleen op de wereld… Was voor de enen een ‘onrustwekkende verdwijning’, maar voor de meeste mensen een ‘onrustwekkende verschijning’.
Er is zelfs misschien wel stront t aan de inburgerings knikker, dus zal men er verder niets meer over berichten. Wedden?
Ondertussen kunnen we op beide oren slapen. De anarchie en de wetteloosheid maken goed vordering. Met mooie vooruitzichten voor de vakbondsmensen van de politie en de hulpdiensten om meer  ‘middelen’ te eisen. Hieronder leest U in de Regime Pers hoe het al begint…. En stel U voor: daar wordt geëist dat ‘jeugdbeden’ worden gestraft, ja zelfs dat ze opdraaien voor de aangerichte schade.
Het staat er net nog niet, dat integendeel dergelijk politie-optreden niet gunstig is voor de integratie. Lang zal het dus niet duren voor de Moslim Executie Raad van zich laat horen en een betere bescherming vraagt voor de Mohamedaanse Gemeenschap.
*
 (Digitalia)
DE PERS
Politievakbond VSOA wil dat de ­procureurs-generaal nieuwe richtlijnen uitvaardigen voor het vervolgen van agressie tegen agenten. Dit weekend werden in Brussel, Antwerpen én Luik politiemensen aangevallen. Negen van hen raakten gewond.            

Voor Vincent Houssin van VSOA is de maat vol. "Daders dienen ­strenger gestraft te ­worden. De parketten moeten het nog altijd stellen met vage, ­vrijblijvende en oppervlakkige richtlijnen uit 2006. Hoog tijd dat de procureurs-generaal een ­nieuwe omzendbrief rondsturen, zodat élke agressie tegen politie en hulpdiensten ook effectief vervolgd wordt. In Nederland worden dergelijke zaken nooit ge­seponeerd. In ons land gebeurt dat soms wel. Dat is een zeer fout signaal."

"We vragen niet dat elk ­heethoofd meteen in de cel zou vliegen, maar wél dat hij minstens een boete en/of ­schadevergoeding zou moeten betalen. Geweld tegen de ­politie kost de korpsen en de verzekeringen hopen geld. Daders moéten voelen dat ze over de schreef gegaan zijn. ­Anders zal de agressie nog ­toenemen."
*

zondag 25 juni 2017

41824182 - WE VIEREN FEEST TOT 11 JULI EN GAAN DAN WEER OVER TOT DE OREE VAN DE DAG
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT we vieren zoals ieder jaar de GuldensporenSlag, maar SSSST…. aan niemand zeggen….

*
Voor dit stukje was geen verrekijker nodig. Want we staan, zitten of liggen er midden in. In de shit, wel te verstaan.
Net als elk jaar komen de festiviteiten er weer aan. Eigenlijk een beetje ongepast, want ‘1302’ is net als de weggemoffelde ‘Boerenkrijg’ (1798, de Tijd der Spanbroeken) een verhaal waar de Zuiderburen maar magertjes uit komen. En dakannie. Da’s niet politiek-correct, want in de Europese Unie is het van ‘Alle Menschen werden Brüder’. Maar zoals ons de Geschiedenis leert, eenmaal in dit welvarend land, geïnstalleerd  gedragen alle ‘Nieuwkomers’ zich als de Meesters.
Vroeger, toen er nog ‘Geschiedenis’ op school werd gegeven, ja zelfs daarnaast ook ‘Gewijde Geschiedneis’ vanaf de Schepping (dat was dus vòòr  de evolutieleer was uitgevonden) leerden we over allerlei ‘Tijdperken’, over invallen, over opstanden en vrijjeidsstrijders, teveel om allemaal te onthouden. Net zoals de ‘Mechelse Catechismus’ zijn de meeste mensen dat al lang allemaal ergeten. Ze weten eelfs niet eens meer hoeveel Goden er zijn….
Het begon bij Julius César, al over de Fransen (1302) naar de Spanhaarden (Alva) en de Oostenrijkers. Dan weer de Fransen, Het Hollands Bewind om uiteindelijk in 1830 onder  de ‘Belgen’ te belanden. De ‘Boerenkrijg’ was slechts een klein te verwaarlozen  incident, want ‘O Kruise de Vlaming door Moeders hand, op ’t voorhoofd gedrukt en in ’t harte geplant’ klonk voor de vrijzinnigen bijlange niet progressief genoeg. Toen al.
Vuisten maken bij Vlamingen gebeurt in de broekzak. Maar vuisten dienen daar niet voor!
Achteraf, eenmaal het voorvaderlijk Christelijk Geloof zo goed als dood en begraven (of gecremeerd) was, werd de herinnering aan deze jongens, die vielen ‘Voor Ouer en Heerd’, zo goed als ‘verboten’ met daarbij net nog geen plakaatjes ‘Achtung. Minen’.
**
*
In plaats van ‘Helden’ werden deze ‘opsrandelinen’ stilaan ‘de Brigands’….
Want inderdaad, wie anders dan ’n lompe boer verzet er zich nu tegen de vooruitgang?! Tegen Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid? 
Een beetje hetzelfde verhaal als we ons nu zouden verzetten tegen de Inval der Mohamedanen. Al is er in se een groot verschil. Sansculotten  en Nazi’s waren tenminste nog min of meer ‘Beschaafde Lui’ (!!), in tegenstelling tot de primitieve armoezaaiers die we nu op onze nek geschoven krijgen.
Maar dat is allemaal van geen belang. Want door het ‘blenden’ van de twee culturen, zal er lijk bij whisky,  koffie of wol, een betere kwaliteit bekomen worden.
**
*
Daarvan moet U toch niet overtuigd worden? Water bij de wijn komt de gezondheid ten goede! En wie liever geen waterige wijn heeft, is een vuile fascist, ’n haatzaaier e misschien wel ’n gevaarlijke Blokker.
Zelf willen die Mohamedanen in eigen land alleen de eigen zuivere wijn op tafel. Erdogan verbiedt in Turkije nu Darwin in het Middelbaar Onderwijs: het zou ze op verkeerde gedachten kunnen brengen.
Darwin heeft misschien een kapitale fout begaan: hij had zijn theorie moeten beginnen met te schrijven dat hij in een droom Mohammed had ontmoet, die hem vroeg om een ‘Addedum’ te breien aan diens Meesterwerk.
*
Maa om terug te komen op T.A.K, de ontwerper van de affiche hierboven. Dat zij volgens mij de Brignads van tegenwoordig die weten waarvoor vuisten dienen.
Een Volk dat zijn verleden vergeet, heeft geen andere toekomst dan de vergeteljheid. Precis alsof er van leeuwen ook apen kunnen gemaakt worden. En omgekeerd.
Want dat is waar de hedendaagse evolutieleer van de globalisatie ons wil naartoe brengen.
*
(Digitalia)

zaterdag 24 juni 2017


Zaterdag 24 Juni 2017

4181 - HET BRUSSELS GESPUIS KENT INDERDAAD GEEN SCHAAMTE 
*
INHOUD:SOSSEN/ VLAANDEREN REBUILT/ZANGFEEST: de rode Brusselse  bloedzuigers die zichzelf onaantastbaar wanen,  maken gewoon weer nieuwe aders bloot om de modale burger nog beter te kunnen leegzuigen. Of ze leggen nogmaals zoals in ’44 Zwarte Lijsten aan van al wie hen niet aanstaat….
Laten wij hen en hun in  Vlaanderen levende soortgenoten vooral niet vergeten zoals Mr Pastoor vroeger afeiep van op de preekstoel ‘in onze gebeden te gedenken’. Zeven jaren ‘aflaat als voorschot.’. Met thans daarbiij ’n gratis ticket voor ‘Vlaanderen Zingt’ voor wie dat binnenkort niet vergeet in het stemhokje…

OP DE IJTKIJK
*
De inkt van mijn vorig stukje was nog niet droog, of De Morgen - weer De Morgen – was daar met een nieuw schandaal dat in Bruxellabad in de maak zou zijn. Het is ‘een betalend artikel’ dus krijgt U er via deze blog alleen maar de inleiding van. Meer kan Bruintje niet trekken.
Google zal binnenkort wel de rest voor het forum gooien. Hetzelfde voor
waarvan ik, na 15 jaar leven in Italia,  het bestaan niet eens vermoedde.
Of dat concurrentie betekent of als steun geldt voor het ‘Zangfeest’ weet ik dus niet. Ik weet alleen dat zingen een wezenlijk deel is van de Vlaamse ziel, en dat zingen bij ons Moeder thuis quasi van uit de wig een dagelijks verzet was voor ons allemaal. Zelf op gezegende leeftijd maakt zingen in essentie ’n wezenlijk bestanddeel uit van ons en mijn dagelijks leven.
Zelfs m’n hond is er aan gewend geraakt.
Tot zover deze wel zeer persoonlijke uitweiding….
**
*
Ik hoop maar dat ik als nieuwe buur  ’n beetje hardhorige omwonden heb, want mijn repertoire is zo goed als onuitputtelijk en een Caruso ben ik nu ook niet….
Om kort te gaan: het leven is veel te mooi om de kop te laten hangen. Vooral nu, nu de Valse Meesters  de grond onder de voeten weggetrokken voelen….
En voor wat betreft die mondiale lijsten waarop 16.000 ‘verkeerde’ ‘landgenoten’ zouden staan: ik zie uit naar de publicatie ervan. Niet zozee uit nieuwsgierigheid (am is Kennis altijd e Moeder van de Wijsheid) maar vooral om te weten wie er niet op staat. Ik vrees daarbij met grote vreze, vomop terecht te zijn gekomen in de dodenlijst der Mohamedanen die tot het bittere einde strijden voor hun ‘geloof’…. Zeer tot spijt van onze Media die er niet kunnen over zwijgen, is hun laatste bolwerk Mossul wel gevallen, maar de lont brandt onderhuids wel verder en verplaatst zich naar onze streken. Over dat laatste echter, gebaart de Pers van krommen aas….
Och, als ‘verkeerde’ burgers zich door de Overheid al zo gemakkelijk laten oplijsten, hoe moet het dan gesteld zijn bij al die ‘verrijkers’ die er op uit zijn onze samenleving naar hun hand te zetten?
Maak gewoon het verschil van de differentie tussen het aantal van onze politiemensen inclusief het Leger, en het aantal Jihadisten die verdoken in de samenleving, gewoon wachten op het signaal om lijk in Syrië of Irak, de ‘burgeroorlog’ in te zetten…
En dit is geen waarschuwing vor onze kleinkinderen, maar voor ons allemaal, de mensen die hier en nu leven.
May God bles us all….
*
 (Digitalia)

Toch weer extra postjes en zitpenningen in Brussel?
*
Geplande Brusselse instelling is 'enkel nodig voor nieuwe postjes'
**
*
Leegstand in Brussel. Sinds de aanslagen gingen veel winkels, cafés en restaurants failliet. Tekst: Sven Spoormakers. ©Jan Aelberts
Te veel mandaten en te hoge zitpenningen deden de Brusselse regering vallen, maar toch zou er nog een nieuwe instelling bijkomen: de openbare commerciële vastgoedmaatschappij. "Waar hebben we dat voor nodig? Juist, voor nieuwe postjes."

Op de agenda van de commissie economische zaken van het Brussels Parlement staat de oprichting van de openbare commerciële vastgoedmaatschappij (OCVM). Vier Parlementsleden hebben daartoe een resolutie ingediend. Het gaat om PS, cdH, DéFI en sp.a.

Dat schiet in het verkeerde keelgat bij Els Ampe (Open Vld), schepen van Stad Brussel, maar ook fractieleider van Open Vld in het Brussels Parlement. Op Facebook schrijft ze: "Terwijl Stad Brussel mandaten en structuren schrapt willen sp.a, cdH en DéFI er nieuwe invoeren. Waar hebben we dat voor nodig? Juist, om nieuwe postjes te creëren.
Dit is een betalend artikel.
*

4180


Zaterdag 24 Juni 2017

4180 - COMEDIA DELL’ ARTE IN COBURGIA BEKROOND MET GOUD EN DIAMANTEN 
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT/SOSSEN: wie rijk wil leven, zelfs al is hij zo stom als het achtereind van een koe, die zijn ‘roeping’ ligt in de polletiek. Niet het minste risico en kans op onsterfelijkheid.

OP DE IJTKIJK
*
Toevallig hoorde ik op TV het Antwerps Genie peroreren, dat ‘politek geen gemakkelijke stiel was’. Een uitspraak die regelrecht in tegenspraak was met zijn nieuwe ‘liil’: nors voorkomen, maar vooral papperige gezicht.
Hoe in Gods Naam heb ik die man een paar dagen geleden op deze blog kunnen beschrijven als de nieuwe Jan Breydel die in 1302 de vreemde Meesters met bezems het land uitranselde.  Nu zou dat gene waar meer zijn, want die Robert d’Artois, kopman van de Lelieaerts, die op het Groeningjeveld de loodjes legde, was toch ook ’n Europeaan! In onze dagen zou die zelfs in aanmerking gekomen zijn, om Burgemeester van Broekzele te zijn.
**
*
De ‘Pers’ begint nu blijkbaar ineens de billen toe te nijpen van ’t verschot: ze dreigen meegesleurd te worden in de ondergang van hun Meesters, de Socialisten en, iets vroeger, de O zo Christelijke Bandieten. Wat niet mag verwonderen in ‘middens’: om zelf niet te verdrinken, gaan ze op de schouders staan van zij die al onder water  naar de laatste adem  snakken. Hoe zou het anders komen, dat er uitvoerig wordt bericht (vooral in De Schandaard)  over de graaicultuur waarvan iedereen tot de baby’s in de wieg, al lang beseft had, dat het hoog tijd werd voor de definitieve grondige ‘Verandering’. Door ‘Bestuurders’ te kiezen die barsten van talent bvb die hun strepen meer dan verdiend hebben in de zakenwereld. Waarvan ‘leiding geven” hun tweede natuur is.
Er moet inderdaad en einde komen aan deze soort ‘Bestuurders’ met een hemelsbreed gat in elke hand. Die in de polletek gaan in de eerste plaats omdat ze zichzelf belangrijk achten, en tin de tweede plaats omdat ze er rijkelijk kunnen van leven. Ze kunnen zich (kosteloos) verplaatsen in dure zacht-lederen zetels, wantdie zelfrijdende sleeën horen nu eenmaal bij de job als de wind bij de zee. Er kan vooral met andermans geld gegooid worden lijk de olesjeiks hen dat voordoen. Helemaal normaal dat ze er zelf goed, beter, best van worden. The sky is the limit.
Nietsnut zijn, het goed kunnen verwoorden, de vaste wil hebben om op de voorgrond belangrijk te worden, meer hoeft niet om in Coburgia carrière te maken.
De (uiterst zeldzame) uitzonderingen bevestigen de algemene regel.
*
Via deze link
kunt U mee genieten van de inkijk in de vaste geplogenheden die sedert 1830 heersen in dit on-land. Waarbij als voertaal het Fransoos beheersen wel degelijk recht geeft op absolute voorrang. Fransoos, de voertaal van Robert d’Artois, de Vreemde Meester in ’t Land, die quasi met de blote vuist e Vlamingen in 1302 eruit geklopt hebben…….
*
Er wordt heden ten dage druk ‘ge-congresseerd’ om er als drenkeling nog levend uit te komen. Wanhoopspoging, want de Verkiezingen komen er zo aan. Met so.a. open kansen om onze ‘Huizen van Bewaring’ te zuiveren van al dat crimineel vreemd gespuis en de cellen weer op te vullen met de gevallen Grootheden. In afwachting van hun berechting voor de Krijgsraad wegens landverraad.
Om, samen met de vijand, de wapens te hebben opgenomen, niet in verre goddeloze streken, maar  tegen eigen Land en Volk.
**

*
 (Digitalia)/