vrijdag 4 augustus 2017

4239


Vrijdag 4 Augustus 2017

4239  - JODENHAAT IS TERUG VAN NOOIT VER WEGGEWEEST
*
INHOUD: DUISTLAND / WO III / ISRAËL: op aanstoken van de overal doorgebroken islammerij maar vooral onder druk van het Internationaal Socialisme dat zijn tweede kans meent te ruiken, zijn het weer de Joden die beladen worden met alle zonden …. Israëls.
Weg met hen.
Kruisig hen allemaal !!!!


OP DE IJTKIJK
*
Om een lang verhaal kort te maken: U krijgt hieronder het betrokken artikel slechts met mondjesmaat. Een beetje zoals Radio Klara de zoveelste sonate van Beethoven nooit in extenso geeft.
Overdaad schaadt, ook in de blogwereld. Vandaar de talrijke intervallen in de oorspronkelijke partituur van Xander… Op die manier benadert dit stukje  misschien een van de zoveelste REQIiEMS van de guitige Mozart.      
‘Wann Man trotzdem noch lacht’.

Men trachtte, van zodra hij er niet meer ws, de totale schuld van de Jodenvervolging voor 150% in de schoenen van Adolf Schickelgrüber te leggen. Ja Ja, die van Hitler. Maar, zo wordt beweerd, de naam Hitler was maar een pseudoniem, want baby Dolfke was geboren toen zijn nog maagdelijk Moeke de simpele dienstbode was bij de welstellende Joodse zakenman Schickelgrüber.
Zo wordt er ook beweerd, dat de Führer nooit ten volle kennis heeft gehad van de stelselmatige vernietiging der Joden door zijn aanhangers. Toch raar nietwaar, voor de spreekwoordelijke Duitse ‘Grundlichkeit, dat daar niets van de instructies daarvoor op papier terug te vinden was. De Führer zelf had het immers veel te druk met oorlog voeren.
En waarom zou de Duitse Elite van toen zo maar zonder meer Hitler, de socialistische oproerkraaier, zo vlot gevolgd zijn, om hem aan de top te brengen? Uit vaderlandsliefde? Of uit eigenliefde?
Doden hebben het grote voordeel van de eeuwige stilte. Zij verzetten zich nooit meer tegen niets en protesteren dan ook niet tegen leugens. Zo is iedereen die de oorlog overleefd heeft, immers veilig om zo vlug ze zich her gegroepeerd hebben, te herbeginnen.
**
Nieuwe documentaire over Jodenhaat door moslims in Europa gecensureerd
*
Catch-A-Jew-auteur: ‘Wat de EU in Israël doet is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, met de bedoeling om de Holocaust alsnog te voltooien’ – Pogroms uit de jaren ’30 zijn weer teruggekeerd (in Parijs).
**
*
Vrijwel niemand wil het weten of horen, maar virtueel wordt deze ster opnieuw massaal toegepast in Europa, ook op mensen en organisaties die weliswaar niet Joods, maar wel pro-Israël zijn. (2)
In de jaren ’30 en begin jaren ’40 wilde de gevestigde orde in de Europese politiek in media niets horen, mededelen of publiceren over almaar erger wordende Jodenhaat in Nazi Duitsland, zelfs niet toen er
**

pogroms plaatsvonden
en later de eerste vernietigingskampen werden geopend. Anno 2017 zijn deze duistere ontkenningsjaren ’30 weer teruggekeerd, en wordt opnieuw genegeerd dat een razendsnel toenemend deel van de bevolking –vrijwel uitsluitend bestaande uit moslimmigranten- er op basis van hun ‘heilige boek’ exact dezelfde ideeën over Joden op nahoudt, en vindt dat ze allemaal moeten worden uitgeroeid. Er werd zelfs een Duits-Franse documentaire over gemaakt, alleen wil niemand in Europa deze uitzenden. En zeker wat dit onderwerp betreft geldt: ‘wie zwijgt, stemt toe’.
Tot nu toe werden er deze eeuw in Frankrijk ‘maar’ 14 Joden vermoord omdat ze Joden waren, maar zo begon het in Nazi Duitsland ook. De daders van al deze moderne haatmisdaden waren allemaal moslims.
Eindproduct geboycot omdat veel moslims Jodenhaters zijn
De Duitse publieke zender WDR en het Frans-Duitse cultuurkanaal ARTE gaven opdracht om een documentaire te maken over racisme en antisemitisme in Europa. Het eindproduct stond hen echter totaal niet aan, want wat bleek: extreemrechtse neonazi’s blijken maar voor een zeer klein deel hiervoor verantwoordelijk te zijn. Bijna alle huidige Jodenhaters zijn moslims, maar daarnaast worden ze ook gevonden in de massamedia, de vooral linkse politiek, onder ‘Palestina’ activisten, rappers en zelfs in kerkelijke organisaties.
Plotseling werd de documentaire als een ‘provocatie’ betiteld, die ‘olie op het vuur’ zou gooien. Het was de bedoeling om het Europese ‘populisme’ aan de kaak te stellen, maar uitgerekend de religieuze ideologie waar dat ‘populisme’ zich als enige tegen verzet, de islam, bleek de met afstand belangrijkste bron te zijn van de roep om een hernieuwde Holocaust, om ‘het werk van Hitler af te maken’, zoals al jaren op islamitische forums is te lezen.
**
*
Zowel de WDR als ARTE hebben een reputatie hoog te houden als zijnde anti-Israël en pro-islamitisch. …/… Volgens Jean Patrick Grumberg, redacteur van de Franse nieuwssite Dreuz, is ‘Frankrijk een land waar communistische burgemeesters Palestijnse moordenaars van Joden tot ereburgers benoemen.’ Bijna alle journalisten in Frankrijk zijn anti-Israëlisch, en de hoge uitzonderingen hierop moeten dat verborgen houden, anders dreigen voor deze personen vervelende consequenties. Jodenhaat door moslims is dan ook een taboe dat absoluut niet mag worden besproken, zeker niet in de door links beheerste media.
Europese Unie financiert Holocaust ontkenners

De documentairemakers raakten nog een andere streng verboden gevoelige snaar, namelijk de financiering van anti-Israëlische en antisemitische organisaties door de Europese Unie, die welbewust meewerkt aan het overeind houden van de hoax van een door Israël ‘bezet Palestina en bezet Jeruzalem’, en de in realiteit in het geheel niet bestaande ‘genocide’ die Israël op de Gazastrook zou uitvoeren.

De EU financiert zelfs een extreemlinkse organisatie, B’Tselem, die de Holocaust ontkent. ‘De Europese elites zijn nog veel antisemitischer dan de doorsnee moslim,’ aldus Tuvia Tenenbom, auteur van het geruchtmakende boek ‘Catch A Jew’ (2015). ‘Wat de Europeanen in Israël doen is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, om door middel van NGO’s de klus te klaren die hun voorvaderen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben afgemaakt.’

Kerken werken weer volop mee

In de docu is tevens te zien hoe kerkelijke organisaties wederom volop meewerken met het ‘terug-van-nooit-weggeweest’ zijnde antisemitisme in Europa (en dan vragen veel christenen zich nog steeds af waarom de meeste Joden niets van het christendom willen weten), door op te roepen tot een boycot van Israëlische personen en producten, en zich aan Palestijnse / islamitische kant te scharen.

‘Zonder Joden is Frankrijk dood’

De socialistische burgemeester van Sarcelles moest tot zijn schaamte erkennen dat ‘de Franse Joden geloven dat zij in Frankrijk geen toekomst meer hebben, dat ze, om in vrede en veiligheid te kunnen leven, dit land moeten verlaten. Tegen hen zeggen dat ze ongelijk hebben, is verkeerd. Ik zeg tegen hen dat ze gelijk hebben, maar vraag hen om toch te blijven, want als ze weggaan, is Frankrijk dood. Waarom? Omdat als Joden hier hun geloof niet meer kunnen beleven, de seculiere Republiek, ons beroemde concept van de vrijheid van religie, niet meer bestaat.’

Antisemitisme is weer mainstream in Europa
Helaas is het antisemitisme in Europa sindsdien alleen maar meer mainstream geworden. Dat zien we onder andere in het vrijwel onbeperkt toelaten van miljoenen volgelingen van de islam, de religieuze haatideologie wier ‘god’ en ‘profeet’ het hen verplichten om alle Joden uit te roeien, en overal waar ze komen de oorspronkelijke bevolking eerst door list en bedrog, en later door geweld, terreur en onderdrukking, te onderwerpen.


Komt er een nieuwe Holocaust aan?
**
*
Zo werken ‘onze’ leiders en ‘onze’ nieuwsverstrekkersverkrachters in meer of mindere mate openlijk mee aan waar de islam al meer dan 1400 jaar met vaak het grofste geweld naar streeft, namelijk de uitroeiing van het door hen zo gehate Joodse volk, en de totale onderwerping van de hele mensheid aan Allah en Mohammed.

Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog geldt dat zwijgen en niets doen ons automatisch medeplichtig maken aan een nieuwe Holocaust, die met iedere dag dat onze grenzen openblijven en de islam alle ruimte blijft krijgen –en zelfs meer dan enige andere ideologie speciale bescherming geniet-, steeds dichterbij komt.
Xander
(1) Gatestone Institute
(2) Afbeelding: Kjetil Ree / WikiMedia Commons CC ASA 3.0 Unported

*
NADER BEKEKEN
**
*
Waarom denkt U dat zoveel ‘vluchtelingen’ persé naar Groot Brittanië willen?  Is het daar dan zó goed voor hen? Of gaan die daar op missie?
Als dat lukt, en het ziet er wel zo naar uit, dan zitten wij hier in onze ‘Lage Landen’ weer tussen maar liefst 3 vuren. Dan kunnen we nog maar eens in onze ‘rijke Vlaamse Velden’ de slagen van de totale islamisering opvangen….

Uw vrienden kunt U niet eenzijdig zelf kiezen. Uw vijanden wel.

U wet, (wij weten allemaal ) waar die zich schuil houden. Het mag niet zijn, dat de zogezegde ‘Elite’, net als de Duitse in de jaren ’30 dat deden, het voortouw neemt in de nieuwe waanzin, boven de hoofden van de samenleving. Zij zijn er voor ons, en niet wij voor hen. Want dan geraken wij weer in hun vleesmolens…
PS
En wat zeggen van die die Poolse ‘Untermenschen’, die niet alleen weerspannig zijn tegenover deze keer niet de Hitleriaanse maar de Europese ‘zegeingen’, maar die daarenboven na 70 jaar voor de hele wereld de pretentie ten toon spreiden, om aan het Duitse ‘Herrenvolk’ de rekening te presenteren van de aangerichte oorlogsschade van de jaren ’40. Op dergelijke pretentie past maar één antwoord. Dat land met een Euripees ‘leger’ binnenvallen en Angreifen.
Waar? En Hoe? Is vragen naar de bekedn e weg die op 1 September 1939 door de Führer aller Germanen is voor getoond….    
*

(Digitalia)

Geen opmerkingen: